ویژه نوزادان و نومادران

پروتکل کنترل زردی نوزادان متولد شده با سن داخل رحمی 35 هفته یا بیشتر
هدف از تهیه این راهنما تشخیص، مراقبت و درمان مطلوب نوزادان مبتلا به زردی مرتبط یا غیر مرتبط با شیرما
اورژانس متابولیک در نوزادان تازه متولد شده
دکتر  Jason Woods  بعنوان یک پزشک متخصص در اورژانس اطفال در بیمارستان اطفال کلرادو آمریکا بطور کلی ا
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت بیست و یکم – ...
در ادامه مباحث قبلی به بررسی اختلال ديگري که در این تست مورد غربالگری قرار می گیرد، یعنی نقص آسیل کو
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت بیستم – تیروزی...
در ادامه مباحث قبلی به بررسی یکی از اختلالات دیگری که در این تست مورد غربالگری قرار می گیرد، یعنی اف
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت نوزدهم – متیل ...
در ادامه مباحث قبلی به بررسی یکی از اختلالات دیگری که در این تست مورد غربالگری قرار می گیرد، یعنی اف
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت هجدهم – سیترول...
در ادامه مباحث قبلی به بررسی یکی از اختلالات ديگري که در این تست مورد غربالگری قرار می گیرد، یعنی اف
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت هفدهم – مروری ...
در ادامه مبحث قبلی به ادامه توضیح بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید که تقریباً یک بیماری شایع در ایران
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت شانزدهم – مرور...
در ادامه مباحث قبلی به توضیح یک بیماری تقریبأ شایع در ایران که در این پروسه مورد غربالگری قرار می گی
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت پانزدهم – مرور...
در ادامه مباحث قبلی به توضیح یک بیماری خیلی شایع در ایران که طی این پروسه مورد غربالگری قرار می گیرد
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت چهاردهم - هایپ...
در ادامه مباحث قبلی به توضیح یک بیماری نسبتأ نادر در ایران که طی این پروسه مورد غربالگری قرار می گیر
6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf