جدول واکسیناسیون

        

علت واکسیناسیون

ایمن سازی ، مقاومت و مراقبت را در برابر چندین بیماری مسری ایجاد می نماید و در طول دوران کودکی برنامه ریز می گردد .

واکنش های جدی در برابر ایمن سازی بسیار نادر می باشند . 

یک روش بوجود آوردن ایمنی مصنوعی و تقویت مقاومت کودک در برابر بیماریهای مسری است که معمولا شامل یک سری تزریقات می باشد .

بسیاری ازایمن سازی ها از واکسنی که شامل تعداد کمی از ارگانیسم های ایجاد کننده بیماری بصورت ضعیف شده ویا غیر فعال می باشد، استفاده می نمایند .

وقتی که واکسن وارد بدن شد ِ، سیستم دفاعی بدن را تحریک می نماید تا پادتن هایی (آنتی بادی) را در برابر بیماری تولید نماید تا شما بتوانید هنگامی که در معرض این ارگانیسم ها در آینده قرار گرفتید، از خود دفاع نمائید.

بسیاری از واکسن ها به صورت تزریقی استفاده میشوند البته تعداد کمی مانند فلج اطفال به صورت خوراکی و از طریق دهان نیز استفاده می گردند .

برای بسیاری از ایمن سازی ها ، چندین تزریق در طول یک دوره چند ماهه یا چند ساله به بدن انجام می شوند تا بتوانند دفاع و ایمنی کافی را فراهم آورند .


زمانهای ایمن سازی

بسیاری از ایمن سازی ها در طول کودکی و نوزادی بر اساس زمانبندی ایمن سازی انجام می شوند .

علاوه بر این، افرادی که در معرض خطر بخصوصی قرار دارند، مثلا به دلیل طبیعت کاری یا مسافرت ممکن است بعضی ایمن سازی های اضافی را نیز در دوران بزرگسالی انجام دهند .

تمام ایمن سازی ها و آنهایی که در دوران کودکی انجام شده اند را یادداشت و ضبط نمائید تادر صورت نیاز پزشک بتواند وضعیت ایمن شما را بداند .


نوزادان و كودكان

ایمن سازی برای نوزادان در طول سال اول زندگی شان هنگامی که خطر بیماری های مسری (عفونی) بسیار جدی می باشد، ارائه می گردد .

نوزاد یک سری آنتی بادی های طبیعی که از طریق جفت در طول حاملگی به بدن او وارد می شود را داراست اما این ایمنی بعد از حدود 6 ماهگی از بین می رود.

نوزادان زود رس باید به طور مرتب بعد از تولد واکسینه شوند، چون اگر به عفونت مبتلا گردند در معرض خطر بیماری جدی قرار می گیرند


برنامه ایمن سازی همگانی كودكان

برنامه ایمن سازی همگانی کودکان با توجه به شرایط بهداشتی کشور و بر اساس برنامه و راهنمای ایمنسازی (مصوب کمیته کشوری ایمن سازی)

نوع واكسن و توضيحات

 

سن

 

ب ث ژ – فلج اطفال - هپاتيت ب

 

از بدو تولد

 

زير يکسال مقدار واکسن ب ث ژ نصف دوز بالغين است

 

1.5 ماهگی

 

سه گانه – فلج اطفال – هپاتيت ب

 

2 ماهگی

 

سه گانه و فلج اطفال

 

4 ماهگی

 

سه گانه – فلج اطفال – هپاتيت ب

 

6 ماهگی

 

سرخك و سرخجه و اوريون (MMR)

 

12 ماهگی

 

سه گانه و فلج اطفال

 

18 ماهگی

 

MRR - سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون

 

6-4 سالگی

 

دوگانه ويژه بزرگسالان

 

16-14 سالگی

 

واکسن دوگانه بزرگسالان هر10سال يکبار تزريق شود.

  
  

بیماریها واكسن ها و علائم اختصاری

 

واكسن ها - علائم اختصاری

 

بيماری ها

 

ب ث ژ B. C. G

 

سل

 

سه گانه (ثلاث یا D.P.T)

 

ديفتری ، سياه سرفه ، کزاز

 

دوگانه ويژه بزرگسالان D T

 

ديفتری – کزاز

 

پوليو خوراکی يا تزريقی OPV & IPV

 

فلج اطفال

 

سرخک Measles

 

سرخک

 

توکسوئيد کزاز TT

 

کزاز

 

هپاتيت ب HBVaccine

 

هپاتيت ب
نكات قابل توجه در واكسیناسیون كودكان

نکات قابل توجه در واکسیناسیون بر اساس برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب (کمیته کشوری ایمنسازی)

1- برنامه ایمن سازی کودکان نارس و یا کم وزن نیز مطابق جدول ایمنسازی عادی است و تجویز به موقع واکسنها اکیدا توصیه می شود .

2- شل بودن مدفوع یا سرماخوردگی مانع از انجام ایمنسازی نخواهد بود.

3- سوء تغذیه نه تنها مانعی برای ایمنسازی نیست، بلکه ایمنسازی به موقع کودکان مبتلا به سوء تغذیه اکیدا توصیه می شود .

4- برای هیچ واکسنی جز سیاه سرفه محدودیت سنی وجود ندارد و درصورت عدم سابقه ایمنسازی باید مطابق برنامه عمل شود.

5- در اختلالات ایمنی چه اولیه و چه اکتسابی مثل لوسمی (سرطان خون) و غیره واکسنهای ویروسی زنده (مثل فلج اطفال و MMR) و واکسن BCG منع استعمال دارند.

6- در مورد واکسن های چند نوبتی مثل فلج اطفال ، سه گانه و هپاتیت ب در صورتیکه به هر علت ایمنسازی طبق فواصل تعیین شده انجام نشده باشد ، لزومی به از سرگرفتن واکسیناسیون نبوده و با احتساب واکسیناسیون قبلی، برنامه ایمن سازی طبق جدول مربوطه ادامه داده می شود .

7- اگر در تزریق واکسن سه گانه به کودک ، تب بالای 40 درجه (درجه مقعدی) و یا تشنج عارض شود، در نوبتهای بعدی بایستی از واکسن دوگانه استفاده شود زیرا احتمال دارد که باکتری ایجاد کننده سیاه سرفه عامل آسیب مغزی باشد.

همچنین اگر به علتی در سن زیر 7 سال واکسن دوگانه به جای سه گانه مصرف شود، لازم است جمعا سه نوبت تکرار شود و سه گانه اولی به جای یک نوبت محسوب خواهد شد.

8- تزریق واکسن سه گانه در کودکانیکه دچار ضایعات مغزی پیشرونده می باشند ممنوع است و باید از واکسن دوگانه استفاده شود .

9- فاصله بین نوبت سوم واکسن سه گانه و یادآوری سه گانه نبایستی از 6 ماه کمتر باشد .

10- پس از پایان 6 سالگی تلقیح واکسن سه گانه مجاز نیست و در صورت لزوم بایستی به جای آن از واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان استفاده نموده .

11- در صورتیکه واکسنهای زنده ویروسی بطور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بایستی بین آنها حداقل یکماه فاصله باشد .

12- حتی المقدور از تزریق گاماگلوبولین به اطفال خودداری شود مگر در مواردی که پزشک جایز بداند در اینصورت فاصله تجویز واکسنهای ویروسی زنده ضعیف شده (به جز تب زرد و پولیو خوراکی)، با گاماگلوبولین و فرآورده های خونی لااقل سه ماه خواهد بود .

13- چنانچه تا 2 هفته بعد از تلقیح واکسنهای زنده ویروسی (به جز تب زرد و پولیو خوراکی) به هر علت – گاماگلوبولین و فرآورده های خونی تزریق شود پس از سه ماه واکسن تکرار شود .

14- بعلت ریشه کنی آبله در جهان، تلقیح این واکسن به هیچ وجه لازم نمی باشد .

15- واکسن فلج اطفال تزریقی در افرادی که دارای نقص سیستم ایمنی می باشند مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده تلقیح گردد .

16- تغذیه با هر نوع شیر ازجمله شیر مادر با خوراندن واکسن فلج اطفال مغایرتی ندارد و لزومی به ندادن شیر قبل یا بعد از ایمنسازی نخواهد بود، همچنین استفراغ مختصر پس از خواراندن قطره فلج اطفال مسئله مهمی نبوده، نیازی به تجدید واکسن نمی باشد .

17- واکسن فلج اطفال صفر باید هرچه زودتر پس از تولد ودر نوزادانی که در زایشگاه بدنیا آمده اند هنگام خروج از زایشگاه تجویز شود درصورتیکه بهر دلیل تجویز واکسن در روزهای اول مقدورنباشد در اولین فرصت ممکن بایستی واکسن راتجویز نمود و محدودیت زمانی خاصی بین نوبت صفر و اول وجود ندارد .

18- سابقه حساسیت به تخم مرغ – مانع ایمنسازی علیه سرخک نیست .

19- تزریق همزمان واکسن سرخک و ب ث ژ هیچگونه اشکالی نداشته و بایستی در دو محل جداگانه انجام گردد .

20- چناچه واکسن دوم سرخک در سن 15 ماهگی بهرعلتی تلقیح نشده باشد در اولین فرصت ممکن تلقیح شود .

21- بهترین سن برای تلقیح ب ث ژ بدو تولد می باشد .

22- در صورتیکه کودکی در بدو تولد نوبت اول واکسن هپاتیت خود را دریافت نکرده باشد، باید نوبت اول آنرا همراه سه گانه اول، نوبت دوم را همراه سه گانه دوم و نوبت سوم را همراه سرخک دریافت نماید .

23- در صورت تاخیر شیرخواران تا سه ماهگی می توان همزمان با سه گانه دوم دوز اول، همزمان با سه گانه سوم دوز دوم، همزمان با سرخک دوز سوم، واکسن هپاتیت ب را تجویز نمود (بهر صورت فواصل تزریق واکسنهای هپاتیت نباید کمتر از یکماه باشد)

24- واکسیناسیون هپاتیت ب هیچگونه موارد منع تلقیح ندارد حتی اگر فرد HBsAg مثبت یا HBsAb مثبت باشد.

25- در صورتیکه نوزاد از مادر HBsAg مثبت بدنیا آمده باشد بایستی تزریق همزمان ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت B با واکسن هپاتیت B در دو عضله جداگانه در اسرع وقت و ترجیحا درظرف 12 ساعت پس از تولد انجام گیرد.

در صورت عدم دسترسی به ایمونوگلوبولین اختصاصی، تزریق واکسن هپاتیت ب به تنهایی نیزدر ساعات اولیه پس از تولد حدود 75 در صد تا 95 در صد ایمنی ایجاد می کند .

26- در صورتیکه یک از زوجین HBsAg مثبت باشد زوج دیگر و فرزندان ساکن در منزل آنها بایستی بر علیه بیماری هپاتیت ب واکسینه شوند .

27- در افراد مبتلا به هموفیلی واکسن هپاتیت زیر جلدی تزریق گردد .

28- در کودکان دارای نقص سیستم ایمنی، کودکان تحت درمان با داروهای پایین آورنده قدرت دفاعی بدن نظیر کورتیکواستروئیدها ویا تحت درمان با اشعه و مبتلایان به لوسمی، لنفوم و سرطانهای ژنرالیزه استفاده از واکسن پولیو زنده خوراکی قدغن میباشد و به جای آن از واکسن کشته تزریقی باید استفاده شود .

29- تست ب ث ژ اگر در دو هفته اول نوزادی تزریق شود نیاز به انجام تست توبرکولین (PPD) نیست ولی اگر بعد از 16 روزگی بخواهید اولین تزریق انجام شود باید تست توبرکولین انجام شود و در صورت منفی بودن واکسن زده می شود.

30- واکسن ب ث ژ عامل تب و ناراحتی نبوده و بلافاصله بعد از واکسن می توان استحمام نمود. فقط ممکن است 3-2 هفته بعد از تزریق واکسن قرمزی ایجاد کند که در اصطلاح گفته می شود که واکسن گرفته است و نیازی به پانسمان ندارد. گاهی محل قرمزی به صورت یک یادگار گرد کوچک روی پوست باقی می ماند که به آن سیکاتریس می گویند.

31- بهتر است 4 ماه پس از تزریق واکسن ب ث ژ تست توبرکولین مجدد انجام شود و اگر مثبت بود دیگر نیازی به تکرار واکسیناسیون نمی باشد. و بعد از آن در دوره های 5-3 سال تست انجام شود و در صورتیکه منفی بود واکسن زده شود.

32- واکسن ثلاث در جلوی ران و یا باسن تزریق می شود و تا مدتی محل فوق سفت و دردناک است. 24 ساعت تب و درد ایجاد می کند که بهتر است از کمپرس حوله آغشته به آب نیم گرم موثر است. حمام کردن مشکلی ندارد.

33- واکسن ثلاث حاوی باکتری کشته شده سیاه سرفه و توکسین بی اثر شده (توکسوئید) باکتریهای عامل دیفتری و کزاز می باشد.

عوارض واکسیناسیون

ایمن سازی دارای میزان کمی اثرات جانبی می باشد مثلا مقدار کمی تورم د راطراف محل تزریق و یا کمی تب ملایم ، اگر فرزند شما واکنش خاصی به دوزهای اولیه داشتید ، به پزشک خود بگوئید تا او بتواند شما را در مورد دوزهای بعدی راهنمایی کند . اثرات جانبی جدی ایمن سازی ، مثلا ارتباط با بیماری های طولانی مدت مانند بیماری کرون (Crohn) تا کنون ثابت نشده اند . تحقیقات نشان داده اند که خطر ایمن سازی برای کودکان عادی بسیار کمتر از خطر بیماریهایی هستند که دربرابر آنها ایمنی بدست می آورند .

      
سایر مقالات

مقالات مرتبط با جدول واکسیناسیون

واکسیناسیون در بارداری
همواره ترس از عوارض جنینی باعث می شود که از تجویز بسیاری از داروها و واکسن ها در دوران بارداری جلوگیری شود. این در حالی است که بعض...
سوالات رایج در مورد واکسن پاپیلوما ویروس انسانی(HPV)
HPV ویروسی است که از طریق تماس پوستی از فردی به فرد دیگرسرایت می کند. تا کنون بیش از 100 نوع از این ویروس شناخته شده که حدودا ً 30...
نکاتی در ارتباط با واکسن HPV (بروز شده)
مهمترین روش پیشگیری از سرطان دهانه رحم تزریق واکسن بر علیه ویروس HPV می باشد...

پرسش و پاسخ

سوال 1403/01/27

سلام دختر من سیزده سال و هشت ماهش هست و تمام واکسن های نوزادی و خردسالی و زده ما مهاجرت کردیم و مدرسه میخواد براش واکسن DTP و واکسن MENINGITIS را بزنند میخواستم بدونم آیا مشکلی ندارد؟

پاسخ مدیر 1403/01/27

پس از پایان 6 سالگی تلقیح واکسن سه گانه مجاز نیست و در صورت لزوم بایستی به جای آن از واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان استفاده نموده .

سوال 1403/01/15

سلام مت حدود ۸ سال پیش تتابولین تزریق کردم و امروز گربه خیابان چنگ زده آیا باید دوباره تزریق تتابولین داشته باشم؟ و سوال بعد با یک دوز تزریق این دارو تا چند سال ایمن هستیم؟ ضمنا من هیچگونه بیماری ندارم ...ممنون میشم پاسخ بدید‌

پاسخ مدیر 1403/01/15

سنین تزریق تتابولین بطور عادی طبق برنامه کشوری عبارتند از : 2 ماهگی، 4 ماهگی، 6 ماهگی، 18-15 ماهگی، 6-4 سالگی و بزرگسالان باید به صورت مرتب هر 10 سال یک دوز واکسن یادآور کزاز تزریق نمایند. در صورت وجود زخم کثیف یا عمقی اگر از آخرین دوز دریافتی واکسن 5 سال گذشته باشد، لازم است یک دوز واکسن کزاز تزریق گردد. دوز یادآور واکسن کزاز به طور معمول همراه با دوز یادآور واکسن دیفتری به صورت واکسن نوع بالغین یا (Td) تزریق می‌شود.

سوال 1402/12/24

آیا واکسن آبله مرغان هم در ایران وجود دارد؟چه مراکزی آن را میزنند؟

پاسخ مدیر 1402/12/24

عداد دفعات توصیه شده برای دریافت واکسن آبله‌مرغان دو دز است که حداقل سه تا چهار ماه از هم فاصله داشته باشند و سن توصیه‌شده برای دریافت واکسن آبله‌مرغان به ترتیب زیر است: بین ۱۲ تا ۱۵ ماهگی بین چهار تا شش سالگی در برخی کشور‌ها نیز واکسن آبله‌مرغان ممکن است همراه با واکسن سرخک، اوریون و سرخجه با نام MMR، در یک واکسن به نام ام‌ام‌آروی (MMRV) گنجانده شود. در حال حاضر، این واکسن در ایران هنوز در برنامهٔ واکسیناسیون کشوری قرار نگرفته است. می توانید به مراکز بهداشت مراجعه کنید

سوال 1402/12/13

سلام سامانه یا جایی هست ک بتونیم واکسن هایی ک از بچگی تا الان زدیم و استعلام بگیریم و ببینیم؟

پاسخ مدیر 1402/12/13

باید از اداره بهداشت پیگیری کنید

سوال 1402/12/01

سلام وقت بخیر من واکسن هپاتیت زدم تقربا ۲۰ روز میشه تازه جای واکسن یه کوچولو کبود شده و درد داره نمیتونم اون سمتی که واکسن زده شده بخوابم علتش چیه نگرانم ؟

پاسخ مدیر 1402/12/01

اگر درد شدیدی دارد بعد 20 روز توصیه می شود به پزشک نشان دهید

سوال 1402/11/23

سلام وقت به خیر ،دختر من متولد بهمن ۹۵هست و واکسن ۶سالگیش رو نزدیم،بیماری خاصی هم ندارد الان می‌تونه واکسن روتین ۶سالگی مثل سه گانه رو دریافت کنه یا دیر شده؟

پاسخ مدیر 1402/11/23

- پس از پایان 6 سالگی تلقیح واکسن سه گانه مجاز نیست و در صورت لزوم بایستی به جای آن از واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان استفاده نموده .که پزشک شان تعیین می کنند

سوال 1402/11/22

سلام. پسرم الان ۸ سالشه و واکسن ۶ سالگی رو تزریق نکرده.چع باید بکنم؟ آیا بعدها مشکل ساز میشه؟

پاسخ مدیر 1402/11/22

پس از پایان 6 سالگی تلقیح واکسن سه گانه مجاز نیست و در صورت لزوم بایستی به جای آن از واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان استفاده نموده .که پزشکشان تعیین می کنند

سوال 1402/10/10

سلام درخصوص واکسن hibو روتا و پرونار توضیح میدین لطفا که چه زمان هایی باید زده بشه؟ وکدام یک اجباری هست ممنون

پاسخ مدیر 1402/10/10

دقیق تر سوالتان را مطرح می کنید

سوال 1402/10/03

سلام من 15سال و 10 ماه م است من سه روز پیش با موتور تصادف کردم و دست زخمی شود و خاکی آیا باید برای اطمینان واکسن کزاز بزنم یا واکسن شش سالگی هنوز اثر دارد

پاسخ مدیر 1402/10/03

واکسن کزاز که از چند دهه پیش برای همه افراد واجب شده برای کودکان نیز پنج دوز تزریق می‌شود. هر ده سال یک بار باید دوز اضافی را تزریق کرد تا بعد از سه نوبت بدن کاملا در برابر بیماری کزاز در امان بماند. کسانی که دوز لازم را در بزرگسالی دریافت نکرده‌اند ممکن است در اثر آسیب دیدگی با وسیله یا محیط آلوده به کزاز مبتلا شوند و باید بعد از آسیب دیدگی ظرف 48 ساعت واکسن کزاز را تزریق کنند. پزشکان به افراد آسیب دیده آنتی توکسین کزاز را توصیه می‌کنند.

سوال 1402/10/02

سلام وقتتون بخیر پسرمن 4سال وسه ماهش هستش چند روز پیش تماس گرفتن گفتن واکسن داره منم امروز زنگ زدم که چه ساعتی بیام برا واکسن گفتن 4سالگی واکسن نداره الان من چیکار کنم ایا داره یا نه ممنون میشم پاسخ بدین

پاسخ مدیر 1402/10/02

MRR - سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون واکسن 4 الی 6 سالگی است که باید تزریق شود

سوال 1402/09/20

سلام وقت بخير، دخترم ٢٨ ابان واكسن انفولانزا زده و ٦ دي ماه نوبت واكسن يكسالگيش هست ، دز دوم انفلانزا ٢٨ اذر بايد بزنم، كه يه هفته بعدش ميشه واكسنهاي يكسالگي ايا تداخلي بوجود نمياد؟ ( منظور فاصله بين انفلانزا و يكسالگي كمتر از يك هفته ميشه)

پاسخ مدیر 1402/09/20

خیر موردی ندارد اگر بیماری خاصی ندارند

سوال 1402/09/13

سلام وقتتون بخیر ، من ۲۴ سالمه و تیتر آنتی بادی هپاتیت بی من ۱۳ شده ، در چن سال اخیر هم واکسن نزدم، ولی چن بار رابطه جنسی با یک نفر یک سال پیش داشتم آیا ممکنه من بخاطر رابطه مبتلا شده باشم و الان تیترم بالا باشه؟ یا ممکنه آنتی بادی از خیلی وقت پیش یعنی موقع بچگی تو بدنمون مونده باشه ؟

پاسخ مدیر 1402/09/13

باید تست بدید و براساس جواب تست تان نظر دهیم

سوال 1402/09/12

سلام وقت بخیر من متولد بهمن ماه سال 1371 هستم، میخواستم ببینم واکسن هپاتیت زدم یا نه؟

پاسخ مدیر 1402/09/12

از بهداشت باید بپرسید

سوال 1402/09/12

سلام. من ایران زندگی نمیکنم. پسر من ۵ سال و ۸ ماهشه. میخواستم براش واکسن آنفولانزا و واکسن شش سالگی رو بزنم. و فقط بخاطر همین واکسن شش سالگی دارم میام ایران. دوتا سوال دارم از خدمتتون. اولا در این سن اشکالی نداره واکسن شش سالگی بزنه؟ ثانیا آیا باید بین واکسن آنفولانزا و شش سالگی فاصله زمانی خاصی باشه؟ ضمنا ۴ روزه که سرماخورده و سرفه و آبریزش بینی داره متاسفانه. متشکر میشم جواب بدید.

پاسخ مدیر 1402/09/12

موردی ندارد .بهتر است کمی با فاصله باشد.ولی با این وجود بستگی دارد که بیماری خاصی دارند یا نه ؟

سوال 1402/08/29

سلام. من نمی دونم که واکسن هپاتیت a و b رو قبلا زدم یا نه؟ آیا این واکسن جز اون واکسن ها هست که حتما زده میشه تو ایران تو دوران کودکی؟

پاسخ مدیر 1402/08/29

باید حتما زده شود ولی اکثرا ده سال یک بار تمدید می شود . توصیه می شود تست HBs Ab بدهید و تیتر آنتی بادی تان را بسنجید

سوال 1402/08/10

پسرم 16 الش هست بدو تولد خرمشهر بودیم و الان ساکن رشت هستیم متاسفانه در خرمشهر شماره موبایلهای ما به اشتباه ثبت شده الان تو شهر رشت امکان ویرایش شماره موبایل نیست متاسفانه چندین بار مراجعه شد به درمانگاه خرمشهر ولی نتیجه نگرفتیم بهداشت گیلان گ فته یه کد می یاد به اون شماره قدیمی اون شماره هم خاموش هستش الان من نمیدونم باید چیکار کنم واسه واکسن پسرم بچم تابعه ایران افغانی نیست که یه واکسن نمیزنن میشه یه راهکاری جلو راه بنده بزارید

پاسخ مدیر 1402/08/10

جواب: حتماً به اداره بهداری مرکز استان مراجعه کنید.

سوال 1402/08/10

پس گفتین این همه "واکسن" مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی آمار رشد اوتیسم در کودکان که داره چیز دیگه ای میگه Childhood Vaccines 1983 = 10 vaccines 2013 = 32 vaccines 2022 = 74 vaccines Autism Rates 1983 = 1 in 10,000 2013 = 1 in 88 2022 = 1 in 36 2025… estimates 1 in 2

پاسخ مدیر 1402/08/10

توی تمام فاکتورهای مرتبط با اوتیسم ، چرا شما فقط یک پارامتر را باهاش همبستگی پیدا کرده اید، استرس مادران، بروز بیشتر کپی نامبرهای پاتولوژیک، آمار بیشتر سزارین ها و ... همبستگی بیشتری دارند و مطالعات evidence base بیشتری هم آنرا تایید می کند.

سوال 1402/07/16

چرا واجبه زبر یک سال واکسیناسیون دقیق سر وقت انجام بشه؟ دلیلش چی هست؟

پاسخ مدیر 1402/07/16

سیستم ایمنی نوزاد با سیستم ایمنی بدن یک فرد بزرگسال فرق می‌کند و از توانمندی که سیستم ایمنی یک فرد بزرگسال دارد برخوردار نیست. اگرچه مادران می‌توانند پادتن و مصونیت بدن خودشان را به نوزاد منتقل کنند اما باز هم بدن نوزاد نمی‌تواند با بیماری‌های سخت‌تر مبارزه کند. به همین منظور ضروری است که والدین از راه‌های تقویت سیستم ایمنی نوزاد خود آگاه باشند و به این صورت سلامت فرزندشان را تضمین نمایند

سوال 1402/07/07

سلام وقت بخیر.من دو شب پیش واکسن آنفولانزا ۴ ظرفیتی تزریق کردم.آیا میتونم واکسن کزاز،دیفتری را تزریق کنم؟

پاسخ مدیر 1402/07/07

موردی ندارد ولی اگر هرگونه بیماری زمینه ای دارید با پزشکتان مشورت کنید

سوال 1402/06/05

باسلام و تشکر از مطالب مفیدتون، به کمک خیلی فوری احتیاج دارم، خواهر همسرم جزء گروه های مخالف واکسن هست تا به امروز از واکسیناسیون دختر یازده ماهه اش ممانعت کرده، توهم توطئه داره و هر میزان صحبت کردیم بی فایده بوده و مدام میگه که هفت ساله که تحقیق کرده! من خودم ارشد از دانشگاه سراسری دارم و این خانوم دیپلم هم نداره اما حرف شنوی نداره و میگه شما برده سیستم شدید، من نگران دخترش هستم، راهنمایی بفرمایید.

پاسخ مدیر 1402/06/05

همواره ترس از عوارض جنینی باعث می شود که از تجویز بسیاری از داروها و واکسن ها در دوران بارداری جلوگیری شود. این در حالی است که بعضی از این موارد نه تنها باعث بروز عارضه نمی گردند بلکه از بسیاری از بیماریهای خطرناک برای جنین هم پیشگیری می کنند. بر اساس اطلاعات مندرج از سوی اداره کنترل بیماری های ایالات متحده (CDC)، شواهد چندانی در باره افزایش خطر مشکلات مادرزادی در جنین به دنبال واکسیناسیون مادر در دوران بارداری با واکسن های حاوی ویروس غیر فعال یا باکتریال یا توکسوئید وجود ندارد. در مواردی که تماس مادر با عامل بیماری زا با افزایش خطر آسیب در مادر و یا جنین همراه است فواید واکسیناسیون را باید با هر کدام از عوارض احتمالی آن مقایسه کرد. مقاله ای تحت عنوان " واکسیناسیون در بارداری" در سایت نیلو بارگذاری شده که توصیه می شود حتما مطالعه گردد

سوال 1402/05/22

سلام .واکسن 6 سالگی پسرم فراموش شده الان 12 سالگی چه واکسنی بزنیم ؟میگرن چشمی دارد.

پاسخ مدیر 1402/05/22

پس از پایان 6 سالگی تلقیح واکسن سه گانه مجاز نیست و در صورت لزوم بایستی به جای آن از واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان استفاده نموده .در ارتباط با تزریق واکسن پزشکشان باید تاییدیه بدهند

سوال 1402/04/24

سلام وقت بخیر. حداقل فاصله ی واکسن دوگاه در بزرگسالان چقدر هست؟ اگر در فرد عادی که تصادف و مشکلی هم نداشته باشد و بعد از سه سال تزریق شود آیا مشکلی پیش میآید و خطر دارد؟

پاسخ مدیر 1402/04/24

واکسن دوگانه بزرگسالان هر10سال يکبار تزريق شود.

سوال 1402/04/22

سلام وقتتون بخیر میشه لطفا بگین واکسن شش سالگی چه واکسنی ؟

پاسخ مدیر 1402/04/22

واکسن های 4 - 6 سالگی عبارتند از : MRR - سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون

سوال 1402/03/23

سلام وقت بخیر، میزان دوز واکسن هپاتیت ب برای کودک ۱۰ سال و ۴ماه چقدر است؟

پاسخ مدیر 1402/03/23

ميزان دوز در هر تزريق براي افراد بزرگتر از 10 سال، یک میلی­لیتر (20 ميکروگرم) و براي نوزادان و افراد کوچکتر از 10 سال، 5/0 ميلي ليتر (10 میکروگرم) مي باشد.

سوال 1402/03/11

سلام و وقت بخیر،دخترمن ب علت شیمی درمانی واکسن۱۸ماهگی رو تزریق نکرد،الان در سن۶سالگی که برای مدرسه باید واکسن بزنه،واکسن قبلی رو باید چکارکنیم؟والان الحمدلله قطع درمان شده.نیاز هست با متخصص مشورت کنم؟

پاسخ مدیر 1402/03/11

بهتر است با پزشک شان مشورت کنید

سوال 1402/01/30

واکسن ۱۶ سالگی مو زدم میخوام بدون تو کارت بهداشت گروه خونی رو نوشته

پاسخ مدیر 1402/01/30

موقع واکسن زدن گروه خونی نوشته نمی شود .باید به آزمایشگاه درخواست تعیین گروه خونی بدهید

سوال 1401/11/27

سلام ممنون از سایت خوبتون دخترم بعداز واکسن 6ماهگی بدنش خیلی ضعیف شده وپوستش حساس شده، بنظرتون این بخاطر واکسنه؟

پاسخ مدیر 1401/11/27

بعد از واکسن تا چند روز یه سری عوارض به دلیل اینکه ایمنی زایی ایجاد شده محتمل می باشد ولی ادامه دار شدن آن ها نیاز دارد که توسط متخصص بررسی شود .

سوال 1401/11/17

سلام واکسن آبله ای که تو بچگی زدیم تا چند سال تو بدن میمونه که آبله نگیریم من الان ۳۵ سالمه و کنار کسی بودم که ابله مرغان گرفته.باید تکرار بشه واکسن یا نیاز نیس و احتمال واگیر چقدر میتونه باشه ممنون میشم اگه ج بدید

پاسخ مدیر 1401/11/17

بیش از ۹۹ درصد کودکان با واکسن آبله‌مرغان، در مقابل این بیماری مقاوم می‌شوند. در بزرگسالان تزریق اول واکسن احتمال ابتلا به بیماری را تا ۷۸ درصد کاهش می‌دهد و این عدد در تزریق دوم به ۹۹ درصد می‌رسد.

سوال 1401/11/02

سلام وقت بخیر آیا واکسن آبله هم در کودکی تزریق شده است؟ یا کلا در پروتوکل واکسن های کودکی و بزرگسالی قرار ندارد؟

پاسخ مدیر 1401/11/02

به علت ریشه کنی آبله در جهان، تلقیح این واکسن به هیچ وجه لازم نمی باشد

سوال 1401/09/26

سلام وقت بخیر دخترم دیروز یکساله شد،برای یکسالگی چ واکسنی باید بزنه؟اصلا واکسن داره یا ۱۸ ماهگیه واکسنش؟؟

پاسخ مدیر 1401/09/26

سرخك و سرخجه و اوريون (MMR) برای 12 ماهگی می باشد و سه گانه و فلج اطفال برای 18 ماهگی می باشد.توصیه می شود مقاله ای تحت عنوان جداول واکسیناسیون که در سایت نیلو بارگزاری شده را مطالعه کنید.

سوال 1401/09/16

با سلام دختر من هنگام ورود به دبيرستان واكسن دوگانه ١٦ سالگي و دريافت كردو كارت واكسن كوچكي و مركز به ما ارائه دادن كه ضميمه ي پرونده مدرسه شد امسال ما به دبي مهاجرت كرديم و اون كارت واكسن ضميمه ي كارت واكسيناسيون نشده و امروز طبق اون كارت واكسيناسيون به دختر من واكسن كزاز و ديفتيري تزريق كردن يعني بعد ١سال و نيم فاصله ميخواستم ببينم ايا مشكلي پيش نمياد؟؟

پاسخ مدیر 1401/09/16

خیر. نگران نباشید.به طور کل تزریق مجدد خیر خطرناک نمی باشد و عدم تجویز آن خطر بیشتری ممکن است داشته باشد.

سوال 1401/08/29

سلام پسرم 6سالش هست واکسن هپاتیت برای زدم الان آنفولانزا گرفته نمیدونم چیکار کنم یک ماهه واکسن دوز دوم عقب افتاده

پاسخ مدیر 1401/08/29

جواب: نگران نباشید به محض بهبودی از آنفلوآنزا نوبت دوم اش را بزنید.

سوال 1401/08/25

سلام وقت بخیر ببخشید بنده هنوز وارد دبیرستان نشدم میگن برای این که بریم از نهم به دهم باید واکسن بزنیم اسم واکسن چیست ؟ بعد ببخشید درد دارد ؟ چه عوارضی دارد

پاسخ مدیر 1401/08/25

16-14 سالگی دوگانه ويژه بزرگسالان تزریق می شود . ایمنی زایی عوارض خفیفی از جمله تب یا قرمزی والتهاب ممکنه همراه داشته باشه.

سوال 1401/08/19

با سلام.ببخشید پسر من حدود یک و نیم ماه پیش بعلت تب تشنج کرد.الان میخام واکسن ۱۸ ماهگی رو براش تزریق کنم .میخواستم بدونم باید کامل ۳ گانه و فلج اطفال و mmr باید زده بشه یا باید ۲ گانه تزریق بشه.لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر 1401/08/19

18 ماهگی واکسن سه گانه و فلج اطفال تزریق می شود .

سوال 1401/06/13

سلام من خانوم هستم و ۲۸ ساله واکسنی که زمان دبیرستان باید میزم نزدم بهداشت گفت هنوز زوده دو سه سال دیگه باید بزنی و دیگه نزدم امسال هم ازدواج کردم و قبل از عقد بهداشت گفت باید واکسن بزنم و هنوز نزدم الان میتونم مراجعه کنم بهداشت و واکسن بزنم؟

پاسخ مدیر 1401/06/13

بله

سوال 1401/05/13

سلام ببخشید من دو روز هست واکسن ۱۶ سالگی زدم تب میکنم و تبم ول میشه و دستمم باد کرده علتش چیه؟

پاسخ مدیر 1401/05/13

به هر حال ایمنی زایی عوارضی به همراه دارد و جای نگرانی نست ولی در صورتی که بازهم ادامه دار شد توصیه می شود با پزشکتان درمیان بگذارید

سوال 1401/03/29

سلام وقتتون بخیر پسر من متولد دی ۹۴ هست هنوز واکسن کلاس اول و نزدم واسش به نظرتون دیر نشده

پاسخ مدیر 1401/03/29

جواب: به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال کمی دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی در مورد شما توصیه می شود که هرچه سریعتر واکسن را بزنند.

سوال 1401/02/31

سلام وقت بخیر ایا واکسن کزاز با واکسن کرونا تداخل دارویی دارن ؟ یا حتما باید فاصله زمانی برای زدن بین انها انداخت ؟ منظور از واکسن کزاز واکسن تتانوس گاما هستش ....

پاسخ مدیر 1401/02/31

جواب: خیر تداخلی ندارد و طبق آخرین توصیه CDC فقط بهتر است که در دو بازوی مختلف (در صورت تزریق همزمان) ، تزریق انجام شود.

سوال 1401/02/26

سلام ببخشید فردا صبح پسرمو برای واکسن یکسالگی میبرم.بنظرتون واکسنش تب داره؟اخه پسرم تشنج کرده چندماه پیش.اگر گرم شد بنظرتون تب بر بدم؟یا اگه تب کرد ایبوپروفن بدم یا استامینوفن؟بنظرتون ایبوپروفن بهتر نیست؟

پاسخ مدیر 1401/02/26

واکنش های ایمنی و شدت آن در افراد مختلف، متفاوت است ولی به هرحال ایمنی زایی ممکنه همراه با تب باشه. در بیشتر موارد، تب پس از واکسیناسیون به خودی خود برطرف می شود. فرزند شما ممکن است بعد از واکسن ها کمی تحریک شده و حالش خوب نباشد. اما فواید واکسن به طور قابل توجهی بیشتر از خطرات آن است. بنابراین، طبق برنامه پیشنهادی، کودک خود را واکسینه کنید.ر صورت بروز علائم زیر باید به پزشک مراجعه کنید. استفراغ یا اسهال تب بیش از سه روز ادامه دارد. گریه مداوم به مدت سه ساعت یا بیشتر پس از ۲۴ ساعت کاهش دوباره برمی گردد. اگر قطر قرمزی اطراف محل تزریق بزرگتر از سه اینچ شود. تب شدید بیش از ۱۰۴ درجه فارنهایت (۴۰ درجه سانتیگراد) اگر کودک بیمار به نظر می رسد و غذا نمی خورد و خوب نمی خوابد. نشان دادن رفتار بی حال و غیر فعال غیرمعمول یا عدم واکنش به محرک های طبیعی.و.. تجویز دارو با پزشک است و باید است طبق صلاحدید ایشان عمل شود ولی گر کودک در حالت هوشیار بود به او می توان استامینوفن کودکان بدهید و در صورتی که کودک بالاتر از 6 ماه باشد نیز می توان به او ایبوپروفن کودکان بدهید.

سوال 1401/01/18

سوال: سلام پسر من ۴سال و ۸ماهه است باید واکسن سرخک بزند یا خیر؟

پاسخ مدیر 1401/01/18

جواب: بله ،4-6 سالگی واکسن MRR - سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون زده می شود .

سوال 1400/11/10

سوال: سلام خسته نباشید دختر من ۵سال و نیمه هست چه زمانی میتونم دوز اول واکسن آبله مرغان رو براش بزنم؟بیماری خاصی نداره.دختر کوچکم ۲ ماهس، برای اون مشکلی پیش نمیاد؟

پاسخ مدیر 1400/11/10

جواب: بهتر است قبل از رفتن به مهد کودک و یا کودکستان زده شود.

سوال 1400/11/08

سوال: سلام ۱۲ سال به بالا واکسن کرونا دارد

پاسخ مدیر 1400/11/08

جواب : بله گزارش هایی موجود است

سوال 1400/10/26

سوال: سلام دخترام‌ متولد ۱۳۹۴.۸.۲۳هستند‌واکسن‌شش‌سالگیشون گفتن شهریور نزدیک مدرسه به نظر شما کی باید بزنم

پاسخ مدیر 1400/10/26

جواب: برخی متخصصین کودک معتقدند اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بهترین زمان تزریق واکسن‌های نوبت قبل از مدرسه کودکان است.

سوال 1400/10/11

سوال: سلام واکسن سربازی و کرونا رو میشه تو یه روز بزنی

پاسخ مدیر 1400/10/11

جواب: طبق آپدیت جدید CDC نیازی به فاصله گذاری بین واکسن ها وجود ندارد و حتی در یک روز ولی در بازوهای مختلف می توان دو واکسن تجویز بشود.

سوال 1400/09/28

سول: سلام برای قبل از بارداری چه واکسنی نیاز است؟

پاسخ مدیر 1400/09/28

جواب: همواره ترس از عوارض جنینی باعث می شود که از تجویز بسیاری از داروها و واکسن ها در دوران بارداری جلوگیری شود. این در حالی است که بعضی از این موارد نه تنها باعث بروز عارضه نمی گردند بلکه از بسیاری از بیماریهای خطرناک برای جنین هم پیشگیری می کنند. بر اساس اطلاعات مندرج از سوی اداره کنترل بیماری های ایالات متحده (CDC)، شواهد چندانی در باره افزایش خطر مشکلات مادرزادی در جنین به دنبال واکسیناسیون مادر در دوران بارداری با واکسن های حاوی ویروس غیر فعال یا باکتریال یا توکسوئید وجود ندارد. در مواردی که تماس مادر با عامل بیماری زا با افزایش خطر آسیب در مادر و یا جنین همراه است فواید واکسیناسیون را باید با هر کدام از عوارض احتمالی آن مقایسه کرد. واکسیناسیون روتین شامل واکسن آنفلوآنزای غیر فعال، دیفتری، کزاز و هپاتیت ب در دوران بارداری بی خطر است.

سوال 1400/09/05

‌سوال‌:‌ واکسن‌برای‌۱۱‌سال‌هست‌‌

پاسخ مدیر 1400/09/05

جواب: خیر توصیه می شود مقاله ای تحت عنوان جداول واکسیناسیون که در سایت نیلو بارگزاری شده را مطالعه کنید.

سوال 1400/08/21

سوال: سلام خسته نباشید ببخشید من برای تحقیق برای رشتم می‌خوام دو مادر باردار رو سن ،سن ازدواج،سن بارداری ،و تعداد بارداری و واکسیناسیون قبلی و فعلی این دو مادر رو بدونم.میتونید کمک کنید؟

پاسخ مدیر 1400/08/21

جواب: اطلاعات بیماران جزو اسرار آزمایشگاه می باشد .

سوال 1400/07/25

سوال: ببخشید من دخترم ۱۰ سالش هست میتونه واکسن بزنه

پاسخ مدیر 1400/07/25

جواب: واکسن دوگانه را از 14 تا 6 سالگی تزریق می کنند.

سوال 1400/07/17

سوال: آیا میشه کسی که واکسن کرونا رو هفت روز قبل زده الان واکسن سربازی همون واکسن مننژیت و واکسن توام رو بزنه

پاسخ مدیر 1400/07/17

جواب: بله طبق آپدیت جدید CDC نیازی به فاصله گذاری بین واکسن ها وجود ندارد و حتی در یک روز ولی در بازوهای مختلف می توان دو واکسن تجویز بشود.

سوال 1400/07/09

سوال: سلام واکسن ۳ ساله و ۹ ساله و۱۰ ساله میشه زد

پاسخ مدیر 1400/07/09

جواب: سوالتان را شفاف بپرسید .

سوال 1400/06/26

سوال: سلام ببخشید کسایی که میرن اول راهنمایی واکسن خاصی دارن؟

پاسخ مدیر 1400/06/26

جواب: خیر. دوگانه ويژه بزرگسالان 16-14 سالگی است که باید تزریق شود .

سوال 1400/06/26

سوال: سلام .من نتونستم واکسن 6 سالگی دخترم رو براش بزنم.الان 7 سالشه .چه کار باید بکنم

پاسخ مدیر 1400/06/26

جواب : سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون واکسن های 6 سالگی هستند. به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال یک یا چند ماه دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی هرچه سریعتر واکسن را بزنید.

سوال 1400/06/15

سلام ببخشید من پریروز واکسن ۱۵ سالگیمو زدم دستم خیلی درد میکنه ورم کرده تکونش میدم خیلی درد میگیره میخواستم ببینم طبیعیه ؟ممنون

پاسخ مدیر 1400/06/15

جواب: ایمن سازی دارای میزان کمی اثرات جانبی به طور مثال مقدار کمی تورم د راطراف محل تزریق و یا کمی تب ملایم می باشد. در موضع متورم کمپرس سرد داشته باشید و چنانچه عوارض ادامه داشت حتما به پزشکتان بگویید.

سوال 1400/06/03

سوال: سلام .ممنون از اینکه جواب می دید.دخترم واکسن کلاس اول زده.تبش زیاده دستش درد می کنه بعد دو روز تبش کمتر شده ولی آبریزش بینی و گلو درد داره.به نظر شما طبیعی یا سرما خورده.آیا همش عوارض واکسنه؟خیلی هم بی حال و بی اشتهاست

پاسخ مدیر 1400/06/03

جواب: درد و تب تا حدودی می تواند از عوارض واکسن باشد ولی به دلیل کرونا توصیه می شود توسط پزشک نیز ویزیت شود.

سوال 1400/06/02

سوال: با سلام، آیا بیقراری و کمی تب و آبریزش بینی و اشک چشم، یک روز بعد از تزریق واکسن یکسالگی طبیعی هست؟ چون بهداشت گفته علایم یک هفته تا ده روز بعد خودشو نشون میده؟ آیا سیستم ایمنی کودک مشکلی داره؟ ممنون

پاسخ مدیر 1400/06/02

جواب: ایمن سازی دارای میزان کمی اثرات جانبی به طور مثال مقدار کمی تورم د راطراف محل تزریق و یا کمی تب ملایم می باشد. در موضع متورم کمپرس سرد داشته باشید و چنانچه عوارض ادامه داشت حتما به پزشک فرزندتان بگویید.

سوال 1400/05/29

سلام ببخشید آیا واکسن باید به دست چپ زده شود یا نه . شنیدم باید به دست چپ زده شود ولی برای من به دست راستم زده شده مشکلی ایجاد میکند؟

پاسخ مدیر 1400/05/29

جواب: فرقی ندارد

سوال 1400/05/12

سوال: سلام دخترم واکسن شش سالگیشو پنج سالو پنج ماه زدم اشکال دار

پاسخ مدیر 1400/05/12

جواب: مساله ای ندارد.

سوال 1400/03/28

سوال: سلام خسته نباشید ببخشید میخواستم بپرسم واکسن کزاز در زمان آزمایش های ازدواج برای چه سنی به بعد تزریق میشه؟

پاسخ مدیر 1400/03/28

جواب: ز 14 الی 16 سالگی به بعد اصولا تجویز می شود

سوال 1400/03/24

سلام من دخترم ۵ سالشه بخوام واکسن ۶ سالگی بزنم‌ مشکلی نداره

پاسخ مدیر 1400/03/24

جواب: MRR - سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون این ها واکسن های 4 الی 6 سالگی می باشد . لدا مشکلی ندارد.

سوال 1400/03/23

سوال: سلام خواهرم ۲۲سالشونه دیروز واکسن هپاتیت رو زدن دوز اولش رو به خاطر اینکه توی دندان پزشکی کار میکنن و امروز که یک روز گذشته سر درد و تب ملایم و بی حالی دارن صبح هم بدون اینکه چیزی بخورن یه قرص ژلوفن خوردن آیا طبیعیه ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1400/03/23

جواب: به هرحال ایمنی که به بدن داده می شود می تواند عوارضی به همراه داشته باشد . در صورت ادامه دار شدن شرایط تان پزشک تان را در جریان بگذارید

سوال 1400/03/16

سوال: سلام من ۲۳ سالمه به تازگی مشغول کار در ازمایشگاه شده ام حتما باید ازمایش هپاتیت انجام بدم یا بدون ازمایش میتونم واکسن هپاتیت بزنم؟؟؟ممنون

پاسخ مدیر 1400/03/16

جواب: بهتر است تیتر آنتی بادی تان را بدانید و در صورت نیاز واکسن تزریق شود.

سوال 1400/03/16

سلام،ممنون از مطلب خوبتون پسر من زیر یک سالگی دوز اول آبله مرغان رو نگرفته،الان ۵ سالشه،میتونم بجای MMR براشMMRVتزریق کنم؟دوز دومی هم داره؟یا تاثیر نداره و ممکنه آبله مرغان بگیره ؟

پاسخ مدیر 1400/03/16

جواب: بله حتماً هم تزریق کنید و دو دوز دارد و معمولاً دوز دوم در سنین 4 تا 6 سال و ماکزیمم تا 12 سال باید تزریق شود.

سوال 1400/03/15

سوال: سلام من الان ۱۶ و خورده ای سالمه بعد دهمم بخاطر کرونا واکسن رو هنوز نزدم مشکلی ایجاد نمیکنه دیر تر بزنم؟

پاسخ مدیر 1400/03/15

جواب: به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال کمی دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی توصیه می شود که هرچه سریعتر واکسن را بزنند.

سوال 1400/03/08

سوال: سلام پسر من ۸ ماهه هستش و واکسن دوماهگی به بعد رو نزده اگر الان ببرم بهداشت واکسن بزنه مشکلی پیش نمیاد ؟

پاسخ مدیر 1400/03/08

جواب: زیر یک سال به شدت مهم اس که واکسن ها به موقع زده شود و سریع برای تکمیل واکسیناسیون به مرکز بهداشت مراجعه کنید.

سوال 1400/03/08

سوال: سلام خواهش میکنم جواب بدید مطمئنا سوال خیلی هاست برای افراد سالمند و 40 به بالا تزریق واکسن سرخک مجاز هست یا نه ؟

پاسخ مدیر 1400/03/08

جواب: خیر تاثیری ندارد

سوال 1400/02/28

سوال: سلام من در سن 16سالگی واکسن کزاز زدم و الان در سن 18و ۷ ماهگی برای خدمتت مجدد واکسن کزاز و دوگانه رو زدم مشکلی ایجاد نمیکنه ؟

پاسخ مدیر 1400/02/28

جواب: مساله ای ندارد.

سوال 1400/02/21

سوال: سلام ۵۰روز از وقت واکسن یکسالگی بچم گذشته مشکلی نداره الان بزنه؟

پاسخ مدیر 1400/02/21

جواب: به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال کمی دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی در مورد شما توصیه می شود که هرچه سریعتر واکسن را بزنند.

سوال 1400/02/15

سوال: سلام پسر من متولد دی ۹۳ واکسن ۶ سالگی میخوام براش بزنم وقتی که ۱۰ ماه بوده تشنج کرده و ۲.۵ یک بار تشنج با تب و از ۱۰ ماهگی تا ۴.۵ داروی ضد تشنج خورده الان مشکلی ندداره واکسن ۳ گانه ۶ سالگی بزنم؟

پاسخ مدیر 1400/02/15

جواب: اگر در تزریق واکسن سه گانه به کودک ، تب بالای 40 درجه (درجه مقعدی) و یا تشنج عارض شود، در نوبتهای بعدی بایستی از واکسن دوگانه استفاده شود زیرا احتمال دارد که باکتری ایجاد کننده سیاه سرفه عامل آسیب مغزی باشد. همچنین اگر به علتی در سن زیر 7 سال واکسن دوگانه به جای سه گانه مصرف شود، لازم است جمعا سه نوبت تکرار شود و سه گانه اولی به جای یک نوبت محسوب خواهد شد. تزریق واکسن سه گانه در کودکانیکه دچار ضایعات مغزی پیشرونده می باشند ممنوع است و باید از واکسن دوگانه استفاده شود . - فاصله بین نوبت سوم واکسن سه گانه و یادآوری سه گانه نبایستی از 6 ماه کمتر باشد . در هر حال توصیه می کنم حتماً با متخصص اطفالش مشورت کنید.

سوال 1400/01/28

سوال: دخترم متولد فروردین ۹۵ هست.آیا زمان واکسن ۶سالگی الانه یا سال بعد که ۶سال تموم شد؟

پاسخ مدیر 1400/01/28

جواب: در شروع6 سالگی وقت دارید و توجه داشته باشید پس از پایان 6 سالگی تلقیح واکسن سه گانه مجاز نیست

سوال 1400/01/24

سوال: سلام آيا ممكن است يك هفته بعد از واكسن ٦ ماهگي نوزاد مجدد تب كند ؟؟

پاسخ مدیر 1400/01/24

جواب: خیر اصولا یک الی دو شب بعد از واکسن امکان مشاهده تب می باشد در صورت ادامه در شدن تب حتما باید با پزشک کودک تماس حاصل کرد.

سوال 1400/01/23

سوال: سلام ببخشید برای تزریق واکسن MMRV قبل از بارداری به کدام مرکز باید مراجعه کرد؟

پاسخ مدیر 1400/01/23

جواب: مرکز بهداشت نزدیک محل سکونتان

سوال 1400/01/21

سوال: سوال: با سلام و عرض ادب کسی که واکسن HPV زده چند روز بعد از اون میتونه واکسن کرونا را تزریق کنه.ممنون

پاسخ مدیر 1400/01/21

جواب: واکسن ها به هم ارتباطی ندارد .

سوال 1400/01/07

سوال: با سلام من امروز دوز یاد اورنده ی واکسن کزاز رو بعد از 12 سال زدم.سوالم اینه که بعد از زدن واکسن کزاز ایا میتوان بلافاصله استحمام کرد و یا محل واکسن را بلافاصله یعنی همان روز تزریق واکسن با مایع دستشویی شست؟چون شستن محل واکسن به محل واکسن فشتر وارد میکند .ممنون

پاسخ مدیر 1400/01/07

جواب: حمام کردن و شستشو بعد از واکسن منعی ندارد.

سوال 1399/11/24

سوال: سلام و وقت‌بخیر. کودکم واکسن ب‌ث‌ژ دریافت نکرده. الان ۴.۵ سال دارد. چه توصیه‌ای دارید؟ بسیار متشکرم

پاسخ مدیر 1399/11/24

جواب: با متخصص اطفالش مشورت کنید که در صورت لزوم تجویز شود.

سوال 1399/11/17

سوال: سلام و خسته نباشید خدمت شما من دو تا پسر ۱۰ ساله و ۱۳ ساله دارم که تمام واکسنهاشون زده شده و سه سال هست که مهاجرت کردیم و در کشوری که الان زندگی میکنیم واکسن MMR را به دو تا پسرم زدن البته من گفتم که تمام واکسنها زده شده سوال من این هست که آیا واکسن MMR دوباره زده شود ،مشکلی ندارد؟ ممنون میشم اگر جواب بدید

پاسخ مدیر 1399/11/17

جواب: نگران نباشید، مشکلی پیش نمی آید

سوال 1399/11/02

سوال: سلام وقتتون بخیر ببخشید یه سوال داشتم دختر من ۲سال و۶ماه داره.میخواستم بدونم ازمایشی هست که بخوام براش انجام بدم...ازمایش یک سالگی شو انجام دادم پارسال.توی دوران بارداری خودم دیابت بارداری داشتم و کم کاری تیروئید که خداروشکر بعداز بارداریم رفع شد و خداروشکر دخترم هم نداره ممنون میشم از راهنماییتون

پاسخ مدیر 1399/11/02

جواب: 4-6 سالگی باید واکسیناسیون MRR - سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون شود.

سوال 1399/10/22

سوال: سلام سوال :من میخواستم بورسم که به بچه در٣سالگی واکسن میزنند یانه اخه به ما بهداشت مراجعه کرده

پاسخ مدیر 1399/10/22

جواب: MRR - سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون در 4-6 سالگی زده می شود.

سوال 1399/10/21

سوال: سلام من واکسن 15 سالگی رو نزدم والان حدود یک سال گذشته، الان که کرونا شیوع پیدا کرده زدن واکسن ایرادی نداره؟؟ یعنی باعث تضعیف سیستم ایمنی نمیشه؟

پاسخ مدیر 1399/10/21

جواب: خیر مشکلی ندارد . واکسن سیستم ایمنی را تضعیف نمی کند.

سوال 1399/10/07

سوال: سلام من ۳۳ سالمه نمیدونم واکسن هپاتیت ب زدم یا نه میتونم الان بزنم با اینکه شاید قبلا زدم،

پاسخ مدیر 1399/10/07

جواب: توصیه می شود تیتر انتی بادی تان را بسنجید و در صوورتی که پایین بود واکسن بزنید. آزمایش HBs Ab

سوال 1399/10/06

سوال: سلام خسته نباشید بعد از دو ماه که واکسن آنفلوانزا رو تزریق کردم میتونم واکسن هپاتیت ب رو بزنم ؟ با تشکر

پاسخ مدیر 1399/10/06

جواب: بله مساله ای نیست.

سوال 1399/09/30

سوال: سلام یکی از اقواممون واکسن mmr را که تو یکسالگی و هیجده ماهگی هست را نزده الان پسرش ۶ سال دارد چکار کند الان باید چه واکسنی بزند؟

پاسخ مدیر 1399/09/30

جواب: به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال کمی دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی در مورد شما توصیه می شود که هرچه سریعتر واکسن را بزنند.

سوال 1399/09/21

سوال: سلام من 17 سالمه این واکسن کزاز رو باید بزنم؟

پاسخ مدیر 1399/09/21

جواب: 14-16 سالگی واکسن دوگانه ويژه بزرگسالان باید زریق شود واکسن دوگانه به جهت ایمنی در برابر ديفتری – کزاز تزریق می شود.

سوال 1399/09/21

سوال: سلام وقتتون بخیر .دختر من ده روز دیگه شش سالش تموم میشه میره تو هفت سال من هنوز نتونستم واکسن ۶ سالگیشو بزنم چیکار کنم؟

پاسخ مدیر 1399/09/21

جواب: جواب: . به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال کمی دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد .لذا توصیه می شود سریعا واکسن را تزریق کنید.

سوال 1399/09/18

سوال: سلام بهداشت بجای واکسن سه گانه18 ماهگی بچم واکسن فلج اطفال تزریقی زدن.خودشون گفتن مشکلی پیش نمیاد.ایا نیاز به اقدام هست؟

پاسخ مدیر 1399/09/18

جواب: هر دو سه گانه و فلج اطفال واکسن های 18 ماهگی هستند.

سوال 1399/09/18

سوال: سلام. اگه کسی نخواد نوزاد خودش رو هیچ واکسنی بزنه،قانون باهاش برخورد میکنه؟

پاسخ مدیر 1399/09/18

جواب: فکر نمی کنم قانون خاصی در این مورد وجود داشته باشد ولی به احتمال زیاد در زمان کودکی خودش به خیلی از کشورها بخصوص کشورهای اروپایی و آمریکا نمی تواند سفر کند.

سوال 1399/09/17

سوال: سلام تاریخ تولد نوزادم 11\7\99 نوبت اول واکسن رو با تاخیر 3/9/99 انجام دادیم برانوش دوم وسوم در چه تاریخها باید مراجعه کنیم مرکز بهداشت توافق نظر نداشتن ویراست نتونستم راهنمایی کنن ممنون میشم تاریخ دقیق رو به مابگین

پاسخ مدیر 1399/09/17

جواب: زير يکسال مقدار واکسن ب ث ژ نصف دوز بالغين است 1.5 ماهگی سه گانه – فلج اطفال – هپاتيت ب 2 ماهگی سه گانه و فلج اطفال 4 ماهگی سه گانه – فلج اطفال – هپاتيت ب 6 ماهگی سرخك و سرخجه و اوريون (MMR) 12 ماهگی سه گانه و فلج اطفال 18 ماهگی طبق جدول فوق واکسن ها را در همان زمان خودش (ماکزیمم یکی الی دو روز اختلاف) بزنید.

سوال 1399/09/08

سوال: چرا در صورتی که واکسن های دارای میکروب زنده بطور همزمان تزریق نشوند باید با فاصله ی یک ماه تزریق شوند ؟

پاسخ مدیر 1399/09/08

جواب: این مطلب از جمله نکات قابل توجه برای سیستم ایمنی کودکان می باشد. زیرا ممکن است هنوز سیستم ایمنی آن ها قوت لازمه را نداشته باشد.

سوال 1399/09/08

سوال: سلام، در مورد واکسن ۶ سالگی باتوجه به حساسیت و منع تردد بخاطر وجود کرونا ، تا چه زمان میشود به تاخیر انداخت؟

پاسخ مدیر 1399/09/08

جواب: . به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال کمی دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد .لذا توصیه می شود بعد از منع تردد سریعا واکسن را تزریق کنید.

سوال 1399/09/02

سوال: سلام اگر یه کودک ۲۰روزه هنوز هیچ واکسنی نزده باشه چطوری براش برنامه واکسیناسیون انجام میدن.

پاسخ مدیر 1399/09/02

جواب: از مسئول بهداشت بپرسید.. ب ث ژ – فلج اطفال - هپاتيت ب باید از بدو تولد تزریق شود. توصیه می شود مقاله ای تحت عنوان جدول واکسیناسیون در سایت نیلو بارگزاری شده است را مطالعه کنید.

سوال 1399/09/02

سوال: با سلام آیا بیماری فاویسم در نوزادان منع واکسیناسیون دارد

پاسخ مدیر 1399/09/02

جواب: خیر منعی ندارد.

سوال 1399/08/30

سوال: سلام من واکسن بدو ورود به مدرسه رو نزدم(۶ سالگی) و الان ۲۳ سالمه و تازه فهمیدم که خانوادم اون واکسنو به خاطر بیماریم نزدن و با جعل مدرک! ثبتنام مدرسه کردن و الان دانشجوی سال ۴ پزشکی ام و قراره وارد بخشها بشم! آیا لازمه واکسن دوگانه بزرگسالان استفاده کنم یا اصلا لزومی داره به پزشک مراجعه کنم؟!

پاسخ مدیر 1399/08/30

جواب: MRR- سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون واکسن های 6 سالگی هستند. به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال کمی دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی در مورد شما توصیه می شود که هرچه سریعتر واکسن دوگانه را بزنید.

سوال 1399/08/26

سوال: سلام خسته نباشید من ۲۳ سالگی ازدواج کردم و الان بعد از ۲ سال تصمیم به بارداری دارم موقع آزمایش ازدواج یادم نیس واکسن زدن،احتمالا زدنش همون موقع دبیرستان بود حالا باید چیکار کنم از کجا مطمئن بشم . یا اینکه تفاوتی نداره و بگم بهداشت تزریق کنه واکسن بهم

پاسخ مدیر 1399/08/26

جواب: از مسئو بهداشت بپرسید ولی به طور کل تزریق مجدد خیر خطرناک نمی باشد و عدم تجویز آن خطر بیشتری ممکن است برای جنین داشته باشد.

سوال 1399/08/22

سوال: سلام خسته نباشيد من پسرم ٤ سال ونيمش همه واكسن ها سر موقع زده امروز زنگ زدن كه بايد فلج اطفال بزنه چرا تو اين سن بايد بزنه ممنون

پاسخ مدیر 1399/08/22

جواب: MRR - سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون واکسن های 4 تا 6 سالگی می باشد. توجه داشته باشید که برای بسیاری از ایمن سازی ها ، چندین تزریق در طول یک دوره چند ماهه یا چند ساله به بدن انجام می شوند تا بتوانند دفاع و ایمنی کافی را فراهم آورند .

سوال 1399/08/22

سوال: سلام من دیروز هم واکسن سربازی و هم واکسن دوگانه بزرگسال رو زدم مشکلی نداره؟ و اینکه بعد از چند روز میتونم به حمام بروم؟

پاسخ مدیر 1399/08/22

جواب: خیر مشکلی ندارد. استحمام هم مشکلی ندارد .

سوال 1399/08/13

سوال: سلام خدمت شما پسرم واکسن سربازی زده و بعد از دو روز الان سرگیجه و سردرد و تب و حالا تهوع داره ، آیا از عوارض واکسن هست چیکار باید بکنم ؟؟

پاسخ مدیر 1399/08/13

جواب: بله ایمنی زایی به هر حال گاهی با عوارضی همراه است چنانچه عوارض ادامه دار شد حتما با پزشکتان در میان بگذارید

سوال 1399/08/06

درود بر شما ؛ کودکی 18 ماه دارم باید واکسن 18 ماهگی بزنم حداکثر تا چه مدتی می توانم. این واکسن برای کودکم بروم بزنم یا این گونه سوال کنم می توانم تا یکماه اینده واکسن کودکم را بزنم یا اینکه زمانش ان به تاخیر می اندازه برایش بد می باشد یل خیر .ممنون می شم سوال منو جواب بدین باتشکر

پاسخ مدیر 1399/08/06

جواب: واکسن سه گانه و فلج اطفال در 18 ماهگی باید زده شود و واکسن های بسیار مهمی به حساب می آیند.به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال یک یا چند ماه دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی هرچه سریعتر واکسن را بزنید.

سوال 1399/08/02

سوال: سلام من ۲۹ سالمه و واکسن ۲۵ سالگی رو نزدم آیا مشکلی هست و باید بزنم؟

پاسخ مدیر 1399/08/02

جواب: به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال یک یا چند ماه دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی هرچه سریعتر واکسن را بزنید.

سوال 1399/07/30

سوال: سلام و وقت بخیر...برای واکسن ۶ ماهگی چند روز تاخیر جایزه؟

پاسخ مدیر 1399/07/30

جواب: به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال یک یا چند ماه دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی هرچه سریعتر واکسن را بزنید

سوال 1399/07/27

سوال: سلام روز بخیر خسته نباشید من 16سالگی واکسن کزاز زدم سن 22سالگی ازدواج کردم موقع ازمایش ازدواج به من واکسن زدن ولی نپرسیدم چه واکسنی هست میگن که کزاز بوده مگه میشه زیر 10سال واکسن کزاز تزریق بشه ؟ از کجا باید مطمئن بشم تو اون تایم بهم تزریق کردن یا نه ؟؟ چون الان 31سالم هست و9 هفته باردارم ومرکز بهداشت بهم گفته باید واکسن کزاز بزنم ...خوب من الان باید چکار کنم ؟ اگر اون واکسنی که موقع ازدواج زده باشن کزاز باشه الان خطرناک نیست تزریق مجدد زیر 10سال ؟ یا جایی هست که ثبت شده باشه من بتونم برم بپرسم ؟؟ممنون میشم راهنماییم کنین

پاسخ مدیر 1399/07/27

جواب: خیر خطرناک نمی باشد و عدم تجویز آن خطر بیشتری ممکن است برای جنین داشته باشد.

سوال 1399/07/23

سوال: سلام دیروز ظهر واکسن ۶ماهگی برا بچه زدیم الا ک تقریبا ۲۴ساعته هنوز تب ۳۸/۵داره قطره میدم پاشویه میکنم ولی پایین نمیاد چیکار دیگه میتونم انجام بدم لدفا راهنامیی کنید ممنونم

پاسخ مدیر 1399/07/23

جواب: حتما با پزشک کودکتان در میان بگذارید.

سوال 1399/07/22

سوال: سلام و ادب؛ آیا واکسن ام ام آر کیفیتش در شهرها و مناطق کشور متفاوت است؟ یعنی ممکنه عوارض تزریق در شهرستان نسبت به تهران متفاوت باشه؟ با تشکر

پاسخ مدیر 1399/07/22

جواب: خیر فرقی ندارد. ولی واکسن ممکنه عوارضش در افراد مختلف متفاوت باشه

سوال 1399/07/21

سوال: سلام من ۳۶ سالمه باتوجه به اینکه واکسن سل ۳۰ ساله اومده من نمی دونم واکسینه شدم یا نه ایا لازمه واکسن سل بزنم یا نه

پاسخ مدیر 1399/07/21

جواب: جای نگرانی نیست ولی باز هم با یک متخصص عفونی مشورت کنید.

سوال 1399/07/16

سوال: سلام خسته نباشید .۵۵سال سن دارم.خیلی دچار سینوزیت وعفونت می شم وتزریق واکسن منانژیت خیلی برام مفیده.برای تزریق واکسن منانژیت به کجا باید مراجعه کنم؟

پاسخ مدیر 1399/07/16

جواب: باید به مراکز بهداشت محله تون مراجعه کنید و اگرتهران هستید به انیستیتوی پاستور ایران واقع در میدان پاستور مراجعه کنید.

سوال 1399/07/15

سوال: سلام . وقتتون بخیر آیا واکسن کزاز ازدواج در جایی ثبت میشه؟ من دوست ندارم بزنم واقعا چون نمیخوام بچه دار بشم از شروط ازدواجمه .. چرا باید اجباری باشه آخه برای یه فرد بزرگسال که از عواقب یا هر چیز دیگش باخبره .. آیا در جایی ثبت شده که آخرین باری که زدم کی بوده؟

پاسخ مدیر 1399/07/15

جواب: مگر چه عارضه ای ممکن است داشته باشد که از تزریق اش می ترسید. سعی کنید اطلاعات پزشکی تان متکی به مقالاتی که بصورت متا آنالیز منتشر شده و یا تکست بوک های معتبر پزشکی باشد. می دانید اگر این واکسن نبود تا حالا چندین هزار نفر در اثر این بیماری فوت می کردند، آن هم در محیطی که سرشاز از باکتری کلستریدیوم بوتانی می باشد.

سوال 1399/07/14

سوال : سلام وقت بخیر.پسر من الان ۹سالشه واکسن ۶سالگیش رو نزدیم چیکار کنیم الان میتونیم واکسنش رو بزنیم

پاسخ مدیر 1399/07/14

جواب: سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون واکسن های 6 سالگی هستند. به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال یک یا چند ماه دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی هرچه سریعتر واکسن را بزنید.

سوال 1399/07/14

سوال: سلام برای دختر 4ماهم دوبار واکسن 5گانه در یک روز تزریق شده باید چیکار کنم

پاسخ مدیر 1399/07/14

جواب: نگران نباشید ، اگر تب اش خیلی شدید شد حتماً با پزشک اش در ارتباط باش

سوال 1399/07/10

سوال: من شونزده سالمه. ینی باید س واکسن. بزنم

پاسخ مدیر 1399/07/10

جواب: بله .واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان

سوال 1399/07/08

سوال: با سلام خسته نباشید واکسن ۱۸ ماهگی پسرم و بردم بهداشت تزریق کردن به جای واکسن سه گانه دو بار mmr تزریق کردن یه بار به دست و یه بار عضلانی به پای چپ میخواستم ببینم چه عوارضی داره تزریق دو دوز واکسن mmr در یک روز

پاسخ مدیر 1399/07/08

جواب: نگران نباشید، مشکلی پیش نمی آید ولی چرا واکسن سه گانه تجویز نشد

سوال 1399/07/08

سوال: سلام دختر من هفته دیگه باید واکسن چهارماهگی رو بزنه و دیروز فهمیدیم که واکسن بدو تولد رو توی بیمارستان نزدن واکسن دوماهگی رو سروقت زدیم حالا باید چیکار کنیم

پاسخ مدیر 1399/07/08

جواب: نگران نباشید ، واکسن فوق را سرموقع تجویز کرده و به همان پرسنل مرکز بهداشت و یا پزشک اطفالتان این مسئله را در میان بگذارید.

سوال 1399/07/06

سوال: سلام دختر من 9 آبان شش سالش میشه میتونیم مثلا 9 مهر ماه واکسن شش سالگیشو بزنیم؟یه ماه زودتر

پاسخ مدیر 1399/07/06

جواب: MRR سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون واکسن های 6 سالگی هستند. به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال یک یا چند ماه دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد

سوال 1399/07/01

سوال: سلام پسر من واکسن 6سالگی اش رو زدیم دوروزه، بازم دستش رو می کشه قرمز شده وورم کرده حوله ی داغ بزارم یا حوله ی نم دار؟؟

پاسخ مدیر 1399/07/01

جواب: ایمن سازی دارای میزان کمی اثرات جانبی به طور مثال مقدار کمی تورم د راطراف محل تزریق و یا کمی تب ملایم می باشد. در موضع متورم کمپرس سرد داشته باشید و چنانچه عوارض ادامه داشت حتما به پزشک خود بگویید.

سوال 1399/06/31

سوال: سلام خسته نباشید واکسن توام بزرگسال رواگه به بچه ۴ماهه تزریق کنند مشکلی پیدا می‌کنه باتشکر

پاسخ مدیر 1399/06/31

جواب: خیر و توجه داشته باشید اگر به علتی در سن زیر 7 سال واکسن دوگانه به جای سه گانه مصرف شود، لازم است جمعا سه نوبت تکرار شود.

سوال 1399/06/26

سوال: در ۱۵ سالگی واکسن کزاز زدیم اما باد کرد و ورم کرد چیکار باید کنیم

پاسخ مدیر 1399/06/26

جواب: ایمن سازی دارای میزان کمی اثرات جانبی به طور مثال مقدار کمی تورم د راطراف محل تزریق و یا کمی تب ملایم می باشد. در موضع متورم کمپرس سرد داشته باشید و چنانچه عوارض ادامه داشت حتما به پزشک خود بگویید.

سوال 1399/06/25

سوال: سلام پسر من الان نوزده سالشه واکسن پانزده سالگیشو دوگانه رو نزده اشکالی داره

پاسخ مدیر 1399/06/25

جواب: اکسن دوگانه به جهت ایمنی در برابر ديفتری – کزاز تزریق می شود. به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال کمی دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی هرچه سریعتر واکسن را بزنید.

سوال 1399/06/23

سوال: سلام وقت بخیر بیماریهای متابولیک منع واکسیناسیون دارند؟

پاسخ مدیر 1399/06/23

جواب: ممنوعیتی ندارد.

سوال 1399/06/20

سوال: سلام وقتتون بخير، حداقل فاصله زماني بين تزريق واكسن انفولانزا و گارداسيل چقدر هستش؟؟٢٨ سالمه

پاسخ مدیر 1399/06/20

جواب: ممنوعیتی وجود ندارد

سوال 1399/06/13

سوال: من واکسن ۱۵ سالگی رو زدم اما بعد دو روز علائم سرماخوردگی مثل تب داشتم آیا این از واکسنه؟

پاسخ مدیر 1399/06/13

جواب: واکسن دوگانه زده اید. بله احتمال دارد چراکه ایمن سازی دارای میزان کمی اثرات جانبی می باشد مثلا مقدار کمی تورم د راطراف محل تزریق و یا کمی تب ملایم .

سوال 1399/06/12

سوال: سلام خسته نباشید دوست من به دلایلی واکسن ۱۸ ماهگی پسرش رو نزده و الان پسرش ۳ ساله اس و تصمیم گرفته بزنه خواستم بدونم این تاخیر یک سال و نیمه براش خطری نداره؟اصلا این زمان زدن تاثیری داره؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1399/06/12

جواب: واکسن 18 ماهگی سه گانه و فلج اطفال می باشد. به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال یک یا چند ماه دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی هرچه سریعتر واکسن را بزنید

سوال 1399/06/04

سوال: با سلام. دخترم وارد 8 سالگی شده و به دلیل اضطراب شدید ناشی از تجربه ناخوشایندی که از دندانپزشکی داشته هنوز واکسن 6 سالگیشو نزده. بهم گفتن باید به جای سه گانه دو گانه بزنم.. ولی با وجود مراجعه به مشاور هنوز موفق نشدم.. عوارض تاخیر در واکسنش چی هست؟

پاسخ مدیر 1399/06/04

جواب: MRR سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون واکسن های 6 سالگی هستند. به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال کمی دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی هرچه سریعتر واکسن را بزنید و حتما دوگانه هم بزنید.

سوال 1399/06/02

سوال: ببخشید میخواستم بپرسم اون واکسن دوگانه ک میگن ۱۵سالگی باید بزنیم، به طور حتمی باعث افزایش قد میشه

پاسخ مدیر 1399/06/02

جواب: خیر . واکسن دوگانه به جهت ایمنی در برابر ديفتری – کزاز تزریق می شود.

سوال 1399/05/31

سوال: ایا واکسن ۱۵ سالگی هنگام زدن درد دارد

پاسخ مدیر 1399/05/31

جواب: به هر حال ایمن سازی ممکنه کمی درد ناک یا دارای میزان کمی اثرات جانبی مانند کمی تورم د راطراف محل تزریق و یا کمی تب ملایم و.... باشد ولی خوب ارزشش را دارد .

سوال 1399/05/31

سوال: سلام پسر من 6 سال و 10 ماهشه واکسن 6 سالگیشو نزدم خیلی نگرانم چیکار کنم لطفا جواب بدید

پاسخ مدیر 1399/05/31

جواب: MRR سه گانه –فلج اطفال -سرخك و سرخجه و اوريون واکسن های 6 سالگی هستند. به طور کلی تا زیر یک سال واجب است که حتما واکسن ها سر وقع زده شود ولی بعد از یک سال یک یا چند ماه دیرتر یا زودتر مشکلی ندارد ولی هرچه سریعتر واکسن را بزنید.

سوال 1399/05/30

سوال: با سلام و خسته نباشید، من الان حدودا بیست سالمه و فکر میکنم تمام واکسنای کودکیم رو زدم و اخرین واکسنی که زدم فک میکنم برای ورود به کلاس هفتم یا همون اول متوسطه بود و فک میکنم هنوز ۱۴ سالم نشده بود، فک میکنم دوگانه بود اما دقیق نمیدونم، ایا اگه یکی دو سال زودتر یا دیرتر دوز یاداوری رو بزنم اشکال داره؟؟؟ یا باید حتما سر همون ۱۰ سال بعد بزنم یاد اوری واکسن دوگانه رو؟؟؟ و اینکه ایا واکسن سیاه سرفه که در کودکی میزنیم رو باید در بزرگسالی تکرار کنیم؟؟؟ اگه باید تکرار بشه لطفا بگین در چند سالگی باید اینکارو بکنیم ؟؟ و ایا نیاز هست واکسن مننژیت رو بزنیم حتما؟؟؟ البته من اطلاعی ندارم که واکسن مننژیت رو زدم در کودکی یا نه، البته میگن موقع سربازی رفتن این واکسن رو باید زد، که من هنوز سربازی نرفتم و دانشجو هستم

پاسخ مدیر 1399/05/30

جواب: خیر مشکلی ندارد. خیر خیر نیاز نیست موقع سربازی رفتن باید بزنید یا که اگر در خوابگاه های دانشجویی هستید بزنید.

سوال 1399/05/29

سوال: سلام پسر من روز ٢٠ شهريور واكسن ١٨ ماه رو بايد بزنه و من مي خوام انفلونزا رو هم بزنم اولا براي اين سن چتد دوز واكسن انفلونزا نياز و اينكه چطور بايد اينها رو بزنم ايا مي شه همزمان زد و اگه نه تقسيم بندي زماني چطور بايد باشد؟

پاسخ مدیر 1399/05/29

جواب: واکسن 18 ماهگی شامل سه گانه و فلج اطفال می شود. تزریق واکسن آنفولانزا توصیه نمی شود و اواخر شهریور می آید.

سوال 1399/05/20

سوال: سلام ببخشید هنگام تزریق واکسن ۱۶ سالگی درد دارد؟

پاسخ مدیر 1399/05/20

جواب: به هر حال ایمن سازی ممکنه کمی درد ناک یا دارای میزان کمی اثرات جانبی مانند کمی تورم د راطراف محل تزریق و یا کمی تب ملایم و.... باشد ولی خوب ارزشش را دارد

سوال 1399/05/17

سوال: سلام دختر من ۱۸ ماهه هست و برای واکسن ۱۸ ماهگی بردیمش خانه بهداشت براش سه مدل واکسن زدن یکی خوراکی یکی توی دست راست و یکی توی پای چپ آیا درست زدن براش یا نه؟

پاسخ مدیر 1399/05/17

جواب: بله. واکسن سه گانه و فلج اطفال در 18 ماهگی می باشد . جهت اطلاعات بیشتر پیشنهاد می شود که به مقاله جدول واکسیناسیون در سایت نیلو مراجعه کنید.

سوال 1399/05/17

سوال: سلام من واکسن ۱۶ سااگی زدم یه دو روزی میشه الان جاش ورم کرده چیکار کنم دست که بهش میزنم درد نمیگیره ولی احساس میکنم داره بزرگ میشه چیکار کنم؟

پاسخ مدیر 1399/05/17

جواب: ایمن سازی دارای میزان کمی اثرات جانبی به طور مثال مقدار کمی تورم د راطراف محل تزریق و یا کمی تب ملایم می باشد. در موضع متورم کمپرس سرد داشته باشید و چنانچه عوارض ادامه داشت حتما به پزشک خود بگویید.

سوال 1399/05/12

سوال: واکسن یکسالگی

پاسخ مدیر 1399/05/12

جواب: واکسن سرخك و سرخجه و اوريون (MMR) در 12ماهگی و واکسن سه گانه و فلج اطفال در 18 ماهگی . جهت اطلاعات بیشتر پیشنهاد می شود که به مقاله جدول واکسیناسیون در سایت نیلو مراجعه کنید.

سوال 1399/03/07

سئوال: سلام من الان ۱۳ سال ددارم باید واکسن بزنم می خام برم هفتم ؟

پاسخ مدیر 1399/03/07

جواب: از ابتدای 14 سالگی تا انتهای 16 سالگی باید واکسن دوگانه را بزنید.

سوال 1399/03/07

سئوال: کودک 5 سال و نه ماه بدون هیچ گونه سابقه واکسیناسیون مراجعه نموده برنامه واکسیناسیون این کودک به چه صو ت هستن

پاسخ مدیر 1399/03/07

جواب: باید تمام واکسن ها تجویز شود.

سوال 1399/03/03

سئوال: سلام ببخشید میخواستم بدونم که کلاس ۷ یا به عبارتی ۱۴ سالگی باید حتما بزنیم. دختر عمه های من ۷.۸یا ۹ که هستن واکسن نزدن مشکلی براشون پیش نمیاد؟

پاسخ مدیر 1399/03/03

جواب: بهتر است که ریسک نکنید و بزنید واکسن تان را .

سوال 1399/02/28

سئوال: با سلام. در صورتی واکسن پولیوی تزریقی در 2 ماهگی تزریق شود چه باید کرد؟

پاسخ مدیر 1399/02/28

جواب: نگران نباشید، مشکلی ندارد.

سوال 1399/02/20

سئوال: با سلام.واکسن 6 سالگی چه زمانی باید تزریق بشه؟ منظورتون از "تا شش سالگی" چیه؟ یعنی شش سال و 11 ماه و 29 روز؟ دخترم 1 فروردین 93 به دنیا اومده و بخاطر کرونا فروردین نتونستم ببرم درمانگاه،اگه این واکسن مرداد یا شهریور زده بشه مشکلی داره؟

پاسخ مدیر 1399/02/20

جواب: نگران نباشید ولی قبل از مدرسه حتماً تجویز شود.

سوال 1399/02/16

سئوال: سلام من واکسن ۱۸ ماهگی دخترم به علت کرونا ۳ ماه تاخیر انداختم و موعد واکسن با خانه بهداشت تماس گرفتم و گفتن موردی نداره تاخیر بندازین حتی تا ۵ سالگی میشه واکسن ۱۸ ماهگی رو زد! من هم خواستم شرایط کمی بهتر بشه بعد واکسن دخترمو بزنم و حالا بعد از ۳ ماه زدم، خیلی هم نگران هستم که این تاخیر اشکالی داره یا نه؟ ممنون میشم جواب بدین

پاسخ مدیر 1399/02/16

جواب: بطور کلی در واکسن های پایه که شامل واکسن های ماههای صفر ، 2 ، 4 ، 6 و 12ماهگی می شود ما نباید تاخیری داشته باشیم. ولی واکسن های بعدی تاخیر خیلی مهم نیست و جای نگرانی ندارد.

سوال 1399/02/13

سئوال: سلام وقت به خير دختر من "شش سال و پنج ماه" دارد، با توجه به شرايط كرونا، تا چند ماه براى زدن واكسن فرصت داريم؟

پاسخ مدیر 1399/02/13

جواب: بهتر است تا 6 سالگی تجویز شود.

سوال 1399/02/13

سئوال: سلام چه واکسن هایی را فقط در طول عمر یک بار میزنیم ؟

پاسخ مدیر 1399/02/13

جواب: تقریباً تمام واکسن ها نیاز به بوستر دوز دارند.

سوال 1399/02/07

سئوال: سلام واکسن دوگانه چارماهگی درد و تب داره؟

پاسخ مدیر 1399/02/07

جواب: بله

سوال 1399/02/07

سئوال: واکسن 4ماهگی رو گفتن نیایید به علت بیماری کرونا...الان نوبت 6ماهگی هست ..زنگ زدم گفتن جفتشو باهم میزنن..این کار درسته..بچه ام اذیت نمیشه؟

پاسخ مدیر 1399/02/07

جواب: خیر ، چاره ای نیست.

سوال 1399/02/07

سئوال: با سلام‌ و خسته نباشی تزریق اشتباه واکسن توام بزرگسال بجای سه‌گانه خیلی خطرناکه؟برای جبرانش چه باید کرد؟

پاسخ مدیر 1399/02/07

جواب: یعنی واکسن دوگانه تزریق شده ، در صورت لزوم با متخصص اطفالش مشورت کنید.

سوال 1399/02/05

سئوال: من ۱۸ سالمه وواکسن ۱۴-۱۶رو نزدم الان مشکلی نیست بزنم

پاسخ مدیر 1399/02/05

جواب: خیر بزنید.

سوال 1399/02/04

سئوال: سلام واکسن ۱۶ سالگی تو ۱۵ سالگی زدم بعد تا جای ک یادمه انگار تو رگی بهم زد داخل رگ موشکلی نیست؟

پاسخ مدیر 1399/02/04

جواب: خیر فکر نمی کنم مشکلی باشد.

سوال 1399/02/02

سئوال: با سلام خواستم بپرسم که من 40 ساله هستم واکسن ب ث ژ را ظاهرا بدو تولد نزدم چون هیچ اثری از جای واکس وجود ندارد ایا میشه الان زد با تشکر

پاسخ مدیر 1399/02/02

جواب: یک تست PPD انجام دهید اگر منفی بود می توانید واکسن بزنید.

سوال 1399/02/01

سئوال: سلام دخترم ۶سالش شده موقع واکسنشه میترسم ببرم مرکزبهداشت ب خاطرکرونا مشکلی نداره دیرتربزنم

پاسخ مدیر 1399/02/01

جواب: تا 2 الی 3 هفته خیر

سوال 1399/01/31

سئوال: درود واکسن بعد از هجده ماهگی 4 تا 6 سال است یا باید 6 سال تمام شود؟ سپاس

پاسخ مدیر 1399/01/31

جواب: توی 6 سالگی

سوال 1399/01/30

سئوال: سلام بچهای من الان ده ساله هستند میتونم واکسن شش سالگیشونو تکرار بزنم یا نه لطفا جواب بدهید ممنون

پاسخ مدیر 1399/01/30

جواب: نیازی نیست.

سوال 1399/01/30

سئوال: سلام من بچهامو بردم شبکه بهداشت تا واکسن شش سالگی برای مدرسه بزنند البته نیمه دوم هستند ولی مسئول واکسیناسیون گفت که مقدار واکسن کمه باقی مانده و نسبت به بچهای دیگری که واکسنشونو که تزریق کرد یک سوم اونها به بچهای من تزریق کرد گفت که این مقدار هم اثر میکنه آیا عوارض بدی برای بچهای من نداره خیلی ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1399/01/30

جواب: البته بهتر بود که دوز کامل تزریق می شد ولی الان این هم جای نگرانی ندارد.

سوال 1399/01/28

سئوال: سلام وقت بخیر پسرم واکسن تا ۷ سالگی زده و الآن ۱۵ ساله هست و ما به آلمان مهاجرت کردیم و اینجا می گن که دوباره واکسن بزنن آیا زدن واکسن مثال سرخک ضرر نداره با تشکر

پاسخ مدیر 1399/01/28

جواب: نه تکرار واکسن ها بعنوان یک دوز یادآوری محسوب می شود.

سوال 1399/01/27

سئوال: سلام پسر من و تو بيمارستان بدو تولد بردن گفتن واكسن ميزنيم الان كه ٢ ماهشه نميدونم زدن راست ميگن دروغ ميگن چطور مطمئن بشم اگه دوبار ب س ژ بزنيم چه اتفاقي ميفته

پاسخ مدیر 1399/01/27

جواب: اگر کارت واکسیناسیون بهتون دادند روی آن ثبت شده است که واکسن زده اند. ولی مطمئن باشید که واکسن به بچه ها در بدو تولد بصورت روتین زده می شود.

سوال 1399/01/27

سئوال: سلام پسرمن الان ۶سالش شد و واکسن ۱۸ ماهگی رو نتونستم بزنم آیامیشود برای تکمیل واکسن اقدام کنم

پاسخ مدیر 1399/01/27

جواب: واکسن 6 سالگی را تجویز کنید.

سوال 1399/01/25

سئوال: سلام دخترم واکسن ۱۵ سالگی زد ولی بعد از چند ماهی جای واکسن کبود رنگ شده و وقتی دست میزنم ، متورم هست و دردش میگیره . خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید .

پاسخ مدیر 1399/01/25

جواب: نباید مشکلی باشد ولی برای رفع نگرانی بهتر است با یک پزشک داخلی مشورت کنید.

سوال 1399/01/23

سئوال: با سلام، فرزند من الان سه روزِ که به دنیا اومده ، در کشور دانمارک. اینجا واکسیناسیون نوزادان از ۳ ماهگی شروع میشه. اما ما تا ۴۰ روز آینده برمیگردیم ایران. در نتیجه واکسنهای بدو تولد که در ایران به نوزادان تزریق میشه، به کودک من زده نشده. میخواستم بدونم بعد از برگشتم به ایران چه کار باید بکنم؟ و نوبت تزریق واکسنهای کودک چگونه خواهد بود؟ با کمال تشکر از شما.

پاسخ مدیر 1399/01/23

جواب: از واکسن دو ماهگی شروع می کنید به تجویز واکسن

سوال 1399/01/21

سئوال: سلام دختر من ۵ ساله است . مهر دریافت کردن واکسن ب ث ژ بدو تولد روی کارت واکسیناسیونش هست ولی جای اون زخم نشد آزمایش دادیم که نشون داد دریافت نکرده. الان چکار باید بکنم؟

پاسخ مدیر 1399/01/21

جواب: با متخصص اطفالش مشورت کنید که در صورت لزوم تجویز شود.

سوال 1399/01/20

سئوال: با سلام من حدودا ۲۶ سالمه تو لیست واکسن ها موقع کودکی باید بزنم دوتاشو نزدم یعنی خانواده احتمالا یادشون رفته بود بعدا این موضوع فهمیدم الان واکسن بزنم تاثیر داره؟ و در کل چه باید کرد

پاسخ مدیر 1399/01/20

جواب: کدام یک را نزدید؟

سوال 1399/01/20

سئوال: سلام دخترم در حال رسيدن به شش سال تمام مي باشد و تمام واكسن هاي قبلي براساس زمانبندي انجام شده است آيا بهتر است جهت كاهش ريسك، بجاي واكسن خوراكي فلج اطفال فقط از نوع تزريقي آن در خانه بهداشت استفاده شود؟

پاسخ مدیر 1399/01/20

جواب: خیر همان فرم اصلی دریافت شود.

سوال 1399/01/19

سئوال: سلام میبخشید امروز دخترم شش سالش تموم شده بخاطر کرونا میترسم ببرم واکسن بزنم تا چه زمانی میتونیم واکسن نزنیم؟

پاسخ مدیر 1399/01/19

جواب: تا چند هفته مشکلی ندارد.

سوال 1399/01/19

سئوال: سلام من ۱۶ سالمه هنوز واکسن نزدم چی کار کنم

پاسخ مدیر 1399/01/19

جواب: توصیه می کنم حتماً بزنید.

سوال 1399/01/18

سئوال: ببخشید وقتی که 6سالگی واکسن زدیم باید اول دبیرستان هم بزنیم. دل بخواهی هستش یااجباری

پاسخ مدیر 1399/01/18

جواب: اجباری

سوال 1399/01/18

سئوال: با سلام پسرمن واکسن 18 ماهگی را دو گانه زده به علت تشنج همراه تب .الان واکسن 6 سالگی رو باید بزنه ایا لازمه دوگانه بزنه یا سه گانه؟

پاسخ مدیر 1399/01/18

جواب: دو گانه را ولی با پزشک اطفالش قبل اش حتماً مشورت کنید.

سوال 1399/01/17

سئوال: با سلام ۱۹ فروردین نوبت واکسن ۴ماهگی دخترم هست با این شرایط کجا بهتره بزنم .خانه بهداشت هم هر چی تماس میگیرم که ساعت خلوتی شون رو بپرسم اصلا جواب نمیدن.میشه راهنمایی‌کنید ممنون میشم

پاسخ مدیر 1399/01/17

جواب: بعضی از متخصصین اطفال در مطب شان واکسن می زنند تماس بگیرید و در زمان خلوتی مطب بروید.

سوال 1399/01/16

سئوال: سلام خسته نباشید روز دوشنبه پسرم و برا واکسن دوماهگی بردم بهش یه دونه آمپول زدن با قطره،تو اینترنت نوشته دو تا آمپول باید بزنم پس چرا یه آمپول زدن؟چیکار کنم؟

پاسخ مدیر 1399/01/16

جواب: نگران نباشید ، با مرکز بهداشت تماس بگیرید. شاید دو تا را داخل یک سرنگ کشیده و تزریق کردند.

سوال 1399/01/15

سئوال: باسلام پسرم الان شانزده سالگی رو تمام کرده بردم بهداشت، به خاطر کرونا ، واکسن نزدن الان نگران هستم تا چه مدت باید ثبر کنم ممنون از پاسخگویی

پاسخ مدیر 1399/01/15

جواب: معمولاً در واکسن های یادآوری تاخیر تا چند هفته هم مجاز است.

سوال 1399/01/14

سئوال: ببخشيد واكسن يكسالگي نميشه دير تو زد اخه من دبي هستم و پروازا بسته هست براي اومدن

پاسخ مدیر 1399/01/14

جواب: معمولاً واکسن های 0، 2، 4 ، 6 و 12 ماهگی جزو واکسن های اولیه هستند و تاخیر نباید داشته باشند ولی چاره ای نیست. اگر بتوانید همان دبی بزنید که بهتر هم است چرا که واکسیناسیون کاملتری نسبت به ایران دارند و معمولاً واکسن ها فاقد درد و تب می باشند.

سوال 1399/01/11

سئوال: سلام. واکسن 6 ماهگی تا کی میتونم بزنم؟ به خاطر شیوع کرونا میترسم بچه رو ببرم درمانگاه

پاسخ مدیر 1399/01/11

جواب: واکسن های اولیه نظیر بدو تولد ، 2 ، 6 ، 12 ماهگی بهتر است که تاخیر چندانی نداشته باشد ولی واکسن های یادآوری نظیر 18 ماهگی و 7 سالگی تا چند هفته تاخیر هم قابل قبول است. بهتر است زمان خلوت درمانگاه مراجعه کرده و بهداشت تماسی را بدقت رعایت کنید.

سوال 1398/12/25

سئوال: سلام واکسن 6 ماهگی فرزند پسرم را اشتباه زدن پای راست آیا مشگلی دارد یا خیر؟

پاسخ مدیر 1398/12/25

جواب: خیر

سوال 1398/12/22

سئوال: سلام وقت بخیر من یادم نیس که توچهارده سالگی واکسن دوگانه رو زدم یانه فقط یادمه زمان ورود به دبیرستان یه واکسن زدم است همونه یانه

پاسخ مدیر 1398/12/22

جواب: به احتمال زیاد بله

سوال 1398/12/17

سئوال: سلام پسر من پنجشبه واکسن ۶ ماهگی داره فقط به ران پاش میزنن یا بازوشم هست ؟

پاسخ مدیر 1398/12/17

جواب: هر دو

سوال 1398/11/15

سئوال: سلام. ببخشید حداقل فاصله بین واکسن توام بزرگسالان چقدر میباشد.؟ من ۴۰سال دارم وپارسال دوگانه بزرگسالان زدم، امروز میتوانم دوباره واکسن بزنم؟ به جواب فوری نیازدارم،تشکر

پاسخ مدیر 1398/11/15

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان بله

سوال 1398/09/26

سئوال: سلام درکلاس دختر۱۵ساله ام دانش اموزی مبتلا به هپاتیتaاست.ایادخترم واکسن هپاتیت بزنه وچیکار کنه که مبتلا نشه،خیلی نگرانم راهنماییم کنید.ممنون

پاسخ مدیر 1398/09/26

جواب: هپاتیت A واکسن ندارد و فقط نکات بهداشتی از جمله شستشوی دست ها و عدم استفاده از وسایل مشترک را به دخترتان گوشزد کنید.

سوال 1398/09/26

سئوال: با سلام، درباره واکسن هایی که جز برنامه جهانی هستند ولی در ایران جز برنامه بهداشت نیستن اطلاعات میخواستم، سن تزریق و نوع واکسن منظورمه. مثل hpv

پاسخ مدیر 1398/09/26

جواب: به مقاله واکسن HPV در همین سایت مراجعه کنید.

سوال 1398/09/06

سئوال: با سلام خواستم بپرسم من 25 ساله هستم آیا واکسن دوره ای باید مجدد زده بشه؟؟

پاسخ مدیر 1398/09/06

جواب: برای چه بیماری مد نظرتان است.

سوال 1398/09/03

سئوال: سلام من الان 14 سالمه بایدواکسن بزنم ؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/09/03

جواب: حتماً

سوال 1398/08/18

سئوال: سلام وقت بخیر، آیا شما واکسن دوگانه بزرگسالان سن 14-16 سالگی را می زنید؟ چطور باید وقت بگیرم

پاسخ مدیر 1398/08/18

جواب: باید به مراکز بهداشت مراجعه کنید.

سوال 1397/03/16

هنگامه

سه شنبه 6 دی 1390 - 08:43

 

سوال:

عالی بود . استفاده کردم . اما برای کم کردن عوارض بعد از واکسن اطلاعات بیشتری می خواستم .

جواب:

فعلأ باید از قطره استامینوفن (10 قطره هر 4 ساعت یکبار) در 24 ساعت اول و در 24 ساعت دوم هر 6 ساعت یکبار استفاده نمود. روز اول کمپرس سرد روی محل تزریق و روز دوم کمپرس گرم استفاده نمائید.

 

مامان نیلوفرکوچولو

سه شنبه 11 مهر 1391 - 17:53

 

سوال:

سلام منظورازکمپرس سرد چیه؟

جواب:

کیسه حاوی آب سرد.

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf