مبانی پایه در غربالگری دوران بارداری

مبانی پایه در غربالگری دوران بارداریکلیات و مفاهیم

 واژه های پرکاربرد در تست های غربالگری عبارتند از:احتمال خطر (Risk): در هر غربالگری بر مبنای جواب نهایی افراد به سه گروه کلی: پر خطر (High Risk)، خطر بینابین (Intermediate Risk) و کم خطر (Low Risk) تقسیم می شوند.حساسیت (Sensitivity) و یا قدرت تشخیص (Detection Rate): درصد افراد بیماری که توسط یک تست غربالگری تشخیص داده می شود (بعبارتی جواب بیمار در گروه پرخطر قرار می گیرد).ویژگی (Specificity): درصد افراد سالمی که توسط یک تست غربالگری تشخیص داده می شود (بعبارتی جواب بیمار در گروه کم خطر و یا خطر بینابین قرار می گیرد).موارد مثبت کاذب (False Positive Rate = FPR): درصد موارد سالمی که در تست فوق بعنوان گروه پر خطر شناخته می شوند.موارد منفی کاذب (False Negative Rate = FNR): درصد موارد بیماری که در تست فوق بعنوان گروه کم خطر شناخته می شوند.ارزش پیشگویی کننده مثبت (Positive Predictive Value = PPV): درصد موارد بیماری که در تست فوق بعنوان گروه پرخطر تشخیص داده شده اند و توسط تست های تشخیصی هم تائید می شوند.ارزش پیشگویی کننده منفی (Negative Predictive Value = NPV): درصد موارد سالمی که در تست فوق بعنوان گروه کم خطر تشخیص داده شده اند و واقعأ سالم هم می باشند.ارزش پیشگویی کننده مثبت (Positive Predictive Value = PPV): درصد موارد بیماری که در تست فوق بعنوان گروه پرخطر تشخیص داده شده اند و توسط تست های تشخیصی هم تائید می شوند.احتمال داشتن یک بچه مبتلا در صورت پر خطر بودن جواب غربالگری (Odds of being Affected given a Positive Results = OAPR): در واقع همان PPV می باشد ولی به جای درصد بصورت نسبت بیان می شود و عبارتست از نسبت موارد بیماری که در تست فوق بعنوان گروه پرخطر تشخیص داده شده اند و توسط تست های تشخیصی هم تائید می شوند.میانه (Median): میانه عددی است که یک جمعیت آماری و یا یک توزیع احتمالی را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند. بعبارتی میانه عدد وسط در یک سری متوالی از اعداد است که این سری اعداد را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. شاخص MoM (Multiple of Median): در واقع نسبت بین غلظت هر ماده در خون بیمار به مدیان (Median) همان ماده در جمعیت نرمال با همان سن جنینی می باشد. بعبارتی شاخص MoM به ما نشان می دهد که این مارکر (یا ماده) در خون مادر چند برابر جمعیت نرمال است.شاخص Corrected MoM:  MoMs به‏دست آمده از نتایج آزمایش بیمار، MoMs خام هستند و باید با در نظر گرفتن پارامترهایى همچون وزن، مصرف سیگار، دیابت، باردارى از طریق IVF، باردارى دوقلو و غیره اصلاح شوند تا  MoMsتصحیح شده[1] به دست آید و سپس در محاسبات آمارى مورد استفاده قرار گیرد.نكته بسیار مهم دیگر در مورد MoMs این است كه به دست آوردن MoM براى یك بیمار باید با استفاده از مدین‏هاى همان جامعه صورت پذیرد و اگر از مدین‏هاى جوامع دیگر استفاده شود ریسك صحیحى براى سندرم داون محاسبه نخواهد شد.متغیرهای بالینی مؤثر بر ریسک و سطح مارکرهاسن مادر: احتمال داشتن جنین مبتلا به اختلالات کروموزومی با افزایش سن مادر افزایش می‌یابد. از طرفی احتمال مرگ داخل رحمی در جنین‌ مبتلا به نقایص کروموزومی بیشتر است، لذا خطر داشتن جنین مبتلا به نقص کروموزومی با افزایش سن بارداری کاهش می‌یابد (میزان مرگ خودبه‌خودی جنین‌های مبتلا به تریزومی 21 بین هفته 12 و 40 حدود 30٪ و بین هفته 16 و 40 حدود 20٪ است. در تریزومی 13 و 18 این میزان بین هفته 12 و 40 حدود 80٪  است). بنابراین محاسبه دقیق سن مادر حیاتی است.سن جنین: محاسبه دقیق سن جنین به دلیل آنکه سطح مارکرها با افزایش سن جنین تغییر می‌کند بسیار مهم است. سونوگرافی، با افزایش میزان صحت تخمین سن جنین، می تواند  تا 2% موارد مثبت کاذب[2] را کاهش ‌دهد.وزن مادر: ارتباطی معکوس بین وزن مادر و سطح مارکرهای سرمی وجود دارد که ناشی از اثر رقیق‌کنندگی حاصل از افزایش فیزیولوژیک حجم خون است. اصلاح وزن فقط در مورد NT صدق نمی کند. اگر وزن بیمار زیاد باشد (حجم خون هم وابسته به میزان وزن است و هرچه وزن افزایش یابد در واقع حجم خون هم افزایش می یابد)، به دلیل اینكه عناصر تست در مقدار پلاسماى بیشترى رقیق مى‏شوند، سطح آنها به طور كاذب پایین‏تر از مقدار واقعى به دست مى‏آید و تمامى  MoMsباید با ضریبى بیشتر از 1 اصلاح شوند. در صورتى كه وزن بیمار پایین باشد ضریب مربوط كمتر از 1 خواهد بود.منشاء نژادی[3]: در سیاه‌پوست‌ها‌ سطح سرمی آلفافتوپروتئین حدود 15٪، hCG 18٪ و PAPP-A 35% بالاتر و سطح Inhibin A 8٪ پایین‌تر از سفیدپوست‌ها است. در زنان مناطق جنوب آسیا سطح AFP 6٪  پایین‌تر و  hCG 6٪، PAPP-A 17٪ و uE3 7٪ بالاتر از زنان سفیدپوست است. در کل سطح مارکرهای سه ماهه اول در زنان آسیایی بالاتر می باشد. اصلاحات مربوط به نژاد، سبب افزایش قدرت تشخیص تست‌های غربالگری می‌شود. تغییرات NT نیز در نژادهای مختلف دیده می‌شود، با این‌حال ارزش بسیار کمی برای اصلاح ریسک دارد.دیابت وابسته به انسولین (IDDM): در زنان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین، بعضی از مارکرهای سه ماهه دوم تمایل به کاهش دارد (برای مثال AFP حدود 10٪ و uE3 حدود 5٪ کاهش می‌یابد). در زنان دیابتیک سطح Free βhCG   5% پایین تر و سطح PAPP-A 5% بالاتر است. NT اختلاف قابل توجهی در زنان دیابتیک پیدا نمی‌کند.بارداری با استفاده از تکینک‌های کمک کننده بارداری: اگر تخمک اهدایی باشد باید از سن اهداءکننده تخمک به عنوان سن مادر استفاده شود. در IVF سطح hCG در سه ماهه دوم افزایش و سطح uE3 کاهش می‌یابد. اما در سطح AFP و Inhibin A، تفاوت معنی‌داری در IVF و بارداری طبیعی وجود ندارد. سطح بالای hCG احتمالاً به دلیل تجویز دوز بالای پروژسترون به این بیماران است و اگر اصلاح نشود موارد مثبت کاذب این گروه دو برابر بارداری طبیعی خواهد شد. در سه‌ ماهه اول سطوح پایین‌تر PAPP-A دیده می‌شود در حالی که NT و Free βhCG تغییر چندانی پیدا نمی‌کنند.سابقه قبلی تریزومی: در خانم بارداری که سابقه داشتن جنین و یا بچه مبتلا به تریزومی دارد، خطر وجود تریزومی بیشتر از میزان مورد انتظار برای سن وی خواهد بود. بنابراین این فاکتور با تأثیر بر روی ریسک اولیه اثرات خود را در تعیین ریسک می‌گذارد.

پاریتی و یا Parity: پاریتی یا پارا برای نشان دادن تعداد بچه‌های سالم به دنیا آمدهٔ قبلی به کار می‌رود.

گراوید و Gravida نشان دهنده تعداد بارداری در یک خانم است. نخستین بارداری را نخست زا یا پرایمی گراوید primigravida , و بارداری بیش از یکی را چندزا یا مولتی گراوید Multigravida می نامند.

سطح BhCG در سه ماهه دوم با افزایش پاریتی افزایش می یابد ولی این تاثیر با اصلاح وزن مادر با توجه به تعداد بالای بارداری بسیار کم است (کمتر از 6%) و اصلاح آن برای تغییرات کوچک در سه ماهه دوم ارزشمند نمی باشد.

افزایش تدریجی هر دو مارکر free BhCG  و PAPP-A و کاهش اندک NT با افزایش پاریتی مشاهده می شود. به طور کلی این تغییرات خیلی چشمگیر نبوده و نیازی به تنظیمات در برنامه های غربالگری ندارند.
محاسبه ریسک اختصاصی: جهت محاسبه ریسک اختصاصی زن باردار برای تریزومی ها ابتدا باید ریسک اولیه بیمار[4] (با توجه به سن مادر در هنگام زایمان و سابقه قبلی تریزومی) در نظر گرفته شود، سپس این ریسک اولیه در نسبت احتمال[5] (درصد جنین‌های غیر طبیعی به طبیعی دارای این یافته) هر مارکر ضرب شده و در نهایت ریسک اختصاصی برای هر تریزومی به دست می ‌آید.]8-5[

[3] . ethnic origin

[4] . prior risk

[5] . likelihood ratio

                         

مقالات مرتبط با مبانی پایه در غربالگری دوران بارداری

پرسش و پاسخ

سوال 1403/04/21

سلام.هفته ۱۳ و ۰ روز nt ۲ بود و عدد سندروم دان ۱ از ۵۶۰ و سندروم ۱۳ و ۱۸ به ترتیب ۱ در ۲۰ هزار و ۱ از ۱۷ هزارمشکلی نیست؟

پاسخ مدیر 1403/04/21

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1403/04/21

سلام.هفته ۱۳ و ۰ روز nt ۲ بود و عدد سندروم دان ۱ از ۵۶۰ و سندروم ۱۳ و ۱۸ به ترتیب ۱ در ۲۰ هزار و ۱ از ۱۷ هزارمشکلی نیست؟

پاسخ مدیر 1403/04/21

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1403/04/12

سلام. من در ۱۱ هفته و ۲ روز با توجه به سونوگرافی NT آزمایش غربالگری دادم. عدد NT در سونوگرافی برام 1.1 بود. آزمایش غربالگری برام مارکر PAPP-A رو 0.39 وMOM برابر با 0.2 نشون میده و مارکر بتای آزاد رو 55.44 و MOM برابر با 1.26 نشون میده. برای ریسک سندروم ‌‌‌داون فاینال ریسک رو ۱:۴۴ زده. خیلی نگرانم. سابقه فامیلی سندوم داون نداریم و فامیل هم نیستیم. با توجه به اینکه موقع سونوگرافی سن بارداری کم بود امکانش هست خطا به این دلیل داشته باشه؟ لطفا راهنماییم کنین

پاسخ مدیر 1403/04/12

در صورتیکه ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود. نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1403/03/24

سلام و قت بخیر من جواب nt۲.۷۸ و درصد غربالگریم هم ۱ به ۷۷ بود به نظرتون مشکلی هست؟

پاسخ مدیر 1403/03/24

عدد CRL و ریسک دقیق سندروم ها را برایم بفرستید تا دقیق راهنماییتان کنم

سوال 1403/02/24

سلام خسته نباشید من آی وی اف کردم و اینکه آزمایش بارداری گرفتم نتیجش شده 1.7 میشه لطفا بگید یعنی چی آزمایشگاه نشون دادم گفت ما نمی‌گیم تا چند روز نمیتونم صبر کنم به دکتر نشون بدم استرس دارم لطفاً راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر 1403/02/24

تست BHCG در خون در این رنج منفی به حساب می آید

سوال 1403/02/13

سلام در غربالگری خون دوازده هفته و سه روز وmom:0.56PAPP_A:1735و free B-hCG:21.70 وmom:0.65و عدد NT:1.30شده است چهل ساله هستم بیزحمت تفسیر کنید

پاسخ مدیر 1403/02/13

ریسک سندروم ها ر ا یادداشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1403/01/26

1403/01/26 سلام وقتتون بخیر ببخشید من جواب غربالگری اولم papp-a=4812 mom:1.12 و free bhcg=61.66 mom:2.25 و crl=67 و 1.23:nt=1.60 mom و age=1.126 و finalrisk=1.164 و prior=1.1030 و final risk=1.99000 هست لطفا راهنمایی میکنید؟ only biochemistry risk for DS=1:103 THE RISK OF TRISOMY 18 IS LESS THAN the screening cut – off.

پاسخ مدیر 1403/01/26

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1403/01/21

سلام وقتتون بخیر ببخشید من جواب غربالگری اولم papp-a=3.1 و free bhcg=50.9 و crl=66 و nt=1.30 1.01mom و age=1.761 و finalrisk=1.3250 و prior=1.5510 و final risk=1.99000 هست لطفا راهنمایی میکنید؟

پاسخ مدیر 1403/01/21

نگران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1403/01/16

سلام آزمایشnt دادم ‌‌Age: 1/256 بود و FinalRisk = 1:909 و prior= 1:1960 و Final Risk= ۱:۹۹۰۰۰بود RIsk For DS=1:814 بود و CRl=71.0mm و NT=1.80mmو MOM=1.32 بود متخصص توصیه به CFDNAدادن میشه لطف کنید نظرتون رو بگید

پاسخ مدیر 1403/01/16

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/11/18

با سلام لطف میکنید آزمایشات من هم تحلیل کنید در هفته ۱۲ ان تی برابر با ۱.۲۷ و crl برابر با ۵۱ میلی متر و ان بی رویت شد.تریزومی ۲۱ : ۱ به ۱۱۲۰ و تریزومی ۱۸ : ۱ به ۲۹۷۰۰ و تریزومی ۱۳ : ۱ به ۲۹۷۰۰ هست

پاسخ مدیر 1402/11/18

ربالگری 1 با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود.

سوال 1402/11/17

سلام و روزبخیر. من ۴۳ سالم هست و عدد nt=1.3.احتمال اینکه جنین مبتلا ب سندروم دوان باشه زیاد هست؟

پاسخ مدیر 1402/11/17

خیر ولی برای پاسخ دقیق تر عدد CRL و ریسک سندروم ها را برایم بنویسید.

سوال 1402/11/16

سلام ازمایش غربالگری منو تفسیر کنید.ان تی:۲ ، crl: 67، مام: ۱.۵، احتمال سندرم داون : ۱ به ۹۹۸ و احتمال سندرم ۱۸ و ۱۳ : ۱به ۹۹۰۰۰ است. مام در papa: ۱.۲ و مام در بتا اچ سی جی: ۱.۵

پاسخ مدیر 1402/11/16

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/11/06

سلام خسته نباشید تست غربالگری اول خون nt:1.95 hcg 32.4 mom:0.934 / papp 1.070 mom 0.468 t21: 1:177 high risk t18: 1.6924 low risk t13 : 1.994 low risk الان گفتن اولی خطرناکه ، به نظر شما مشکل حادی داره؟

پاسخ مدیر 1402/11/06

عدد mom و ریسک سندروم ها را برایم ارسال کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/10/09

سلام وقت بخیر،ببخشید ریسک ۱به ۸۵ ایا خطرناکه؟

پاسخ مدیر 1402/10/09

نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود. توضیحات دقیق تری بدهید تا راهنمایی دقیق تری داشته باشیم

سوال 1402/09/09

سلام وقت بخیر من یک سوال در مورد چک لیست غربالگری مادران باردار داشتم. در بند 2-6 ذکر شده شاخصهای عملکرد آزمایشهای غربالگری یعنی نرخ تشخیص Detection Rateو نرخ مثبت کاذب False Positive Rateباید حداقل هر شش ماه یک بار بازبینی شود تا از قابل قبول بودن آن در برابر الزامات مورد انتظار اطمینان حاصل گردد امکانش هست در این مورد راهنمایی بفرمایید

پاسخ مدیر 1402/09/09

تست غربالگری همانطور که از اسمش پیداست غربال می کند ولی تشخیص صد در صد نمی باشد . در تست غربالگری احتمال اینکه به طور کاذب جواب مثبت شده باشد وجود دارد که برای بررسی های بیشتر و تست های دقیق تر ارسال می گردد و یا تایید و یا رد می شود که کاملا طبیعی است و آزمایشگاه هر شش ماه یک بار بازبینی بر نتایج دارد

سوال 1402/08/21

سلام.وقتتون بخیرمان ۳۹ سالمه و تو تست غربالگری اول که تو ۱۲هفته و ۳ روز انجام شد nb:peresent, nt::1.3 ,Carl:57.8,Papp a:15.25,Green hcg:177.4 شد که ریسک ابتلا رو ۱.۹۰ زده.سونو گفت همه چی خوبه ولی آزمایش نتیجه خوبی نداشت.نظرتونو می فرمایید؟

پاسخ مدیر 1402/08/21

لطفا ریسک نهایی سندروم ها را دقیق برایم ارسال کنید

سوال 1402/07/06

سلام و خسته نباشید وزن مادر در زمان انجام غربالگری دوم ۵۸ کیلو بوده ولی در نتیجه آزمایش ۵۶ کیلو ثبت شده است آیا در نتیجه تاثیری دارد ؟

پاسخ مدیر 1402/07/06

نگران نباشید

سوال 1402/06/09

ازمایش خون هفته ۱۳ ریسک سندروم ۱به ۱۴۰زده مشکلی داره وزن همسرم من هم ۱۱۵کیلو هست ازمایشگاهی ک رفتیم هم ۱ روزه جواب داده بچه اول ازمایشگاه نیلو غربالگری رفتیم ۷روز طول کشید ممنون راهنمایی کنید ما رو خیلی نگران هستم کاشکی میشد عکس جواب ازمایش رو میتونستم براتون بفرستم

پاسخ مدیر 1402/06/09

نگران نباشید توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود. تصویر آزمایش را نیز می توانید برای دایرکت اینستا گرام نیلو بفرستید

سوال 1402/06/09

میخواستم جواب ازمایش غربالگری اول مارو ببینید زده ریسک سندروم داون خیلی نگران هستیم دسترسی ب دکتر نداریم ممنون میشم کمکم کنید

پاسخ مدیر 1402/06/09

نگران نباشید . جواب آزمایش را دقیق برایم یادداشت کنید تا بررسی دقیق تر انجام دهم. توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/06/08

سلام خسته نباشید Mom=1.43, crl=60 ,nt=1.7 Ds final risk 1:902 Mom papp 2.43 Mom hcg 1.86 سنم 36.4 وزن 55کیلوگرم

پاسخ مدیر 1402/06/08

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/05/09

سلام ازمایش خون هفته ۱۳ (Age1:56)(Final Risk 1:188) استرس دارم میشه راهنمایم کنید خیلی ناراختم ممنون

پاسخ مدیر 1402/05/09

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/04/26

سلام وقتتون بخیر ببخشید من آزمایش ژنتیک دادم دادم papp_aدادم بعد قسمت سندروم دان زده زده ریسک intermediate ریسک یعنی چی بعد قسمت D's final riskeزده 1:۱۳۷۰یعنی چی دکترم گفته مشکلی ندارد تست کواد نوشته ولی میترسم

پاسخ مدیر 1402/04/26

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/04/24

سلام ببخشید من سونوم دکتر گفتن خوبه همه چی،ازمایشم ک بهشون نشون دادم گفتن یکم ریسک زده دوباره هفته۱۵ باید تکرار بشه،crl 52.7. mom 1.28. .nt 1:40. . papp-a 1.43. free b-hcg 3.66. . پایین قسمت down syndrom زده فقط ریسک بیوشیمی برای ds=1:1078. میشه منو از نگرانی دربیارید

پاسخ مدیر 1402/04/24

اصلا نگران نباشید.توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/04/23

ممنونم از پاسختون. امینوسنتز لازم هست یا یا سل فری بدم کافیه به نظرتون. چون سل فری هم به صورت اماری جواب میده

پاسخ مدیر 1402/04/23

ریسک هایتان را بفرمایید تا دقیق تر راهنماییتان کنم .. توجه داشته باشید آمنیوسنتز تست تشخیصی بوده است و بالای 95% صحت دارد ولی این تست 1% درصد سقط دارد و NIPT تست غربالگری بوده است بالای 90% صحت دارد ولی ریسک سقط و غیره ندارد. لذا انتخاب براساس ریسک های غربالگری و در نهایت خواسته خود شماست.

سوال 1402/04/22

با سلام. Nt:1.79mm. Mom:1.43. Pappa:1.66 (mom). Free b.hcg :. 2.85(mom). Ds. Age: 1:771. Final resk 1:685. T18/13: prior: 1:5590. Final risk:1:99000. ممنونم از راهنمایتان. منظور از ۱:۷۷۱. یا ۱:۶۸۵. چی هست.سپاسگزارم

پاسخ مدیر 1402/04/22

به روش آزمایش در برگه دقت کنید که آیا به روش FDA approved انجام شده است یا خیر، بطور کلی روش های FDA approved بصورت: 1- مثبت از نظر دو ژنوتایپ 16 و یا 18 (و گاهی 45)، 2- مثبت از نظر سایر ژنوتایپ های پر خطر و 3- منفی از نظر همه موارد گزارش می شود و هیچ ژنوتایپ کم خطر گزارش نمی شود (چرا که هیچ ارزشی در پیگیری کانسرها ندارد). بنابراین روش هایی که سایر ژنوتایپ ها را گزارش می کند به احتمال زیاد تاییدیه FDA را نداشته و طبق گایدلاین ASCCP خیلی نباید به جوابش تکیه کرد و نگران اش شد.

سوال 1402/04/22

با سلام. Nt:1.79mm. Mom:1.43. Pappa:1.66 (mom). Free b.hcg :. 2.85(mom). Ds. Age: 1:771. Final resk 1:685. T18/13: prior: 1:5590. Final risk:1:99000. ممنونم از راهنمایتان. منظور از ۱:۷۷۱. یا ۱:۶۸۵. چی هست.سپاسگزارم

پاسخ مدیر 1402/04/22

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/04/06

سلام، وقت بخیر nt2.08 mom1.47 ریسک تریزومی های 21،18 و 13 به ترتیب 1به 2630 و 1به 436

پاسخ مدیر 1402/04/06

لطفا عدد CRL و ریسک ها را دقیق یادداشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/03/23

سلام خسته نباشید من هفته ۱۵ بارداری هستم وجواب ازمایش وسونوگرافی غربالگری اول خوب نبود و دکتر من امینوسنتز نوشته انجام بدم و جواب ازمایشم ۱.۱۱به ۱.۲۵۰ بودcrl.66 سونو nt3.38 ‌

پاسخ مدیر 1402/03/23

نگران نباشید ولی نیاز به بررسی بیشتر هست و در صورتیکه ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

سوال 1402/03/13

NT : 1.3 MoM 0.83 ------ PAPP 1.8 MoM 0.60 ----- Fre hCG 78 MoM 2.26 risk of down 1 in 1900 ---- Risk of trisomy18 less than 1 in 20000 --- Risk of trisomy13 less than 1 in 20000

پاسخ مدیر 1402/03/13

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1402/03/13

سلام لطفا راهنمایی کنید NT : 1.3 MoM 0.83 ------ PAPP 1.8 MoM 0.60 ----- Fre hCG 78 MoM 2.26 risk of down 1 in 1900 ---- Risk of trisomy18 less than 1 in 20000 --- Risk of trisomy13 less than 1 in 20000

پاسخ مدیر 1402/03/13

نگران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1402/03/11

سلام من غربالگری اول نداده ام و غربالگری دوم زده ریسک بالا۲۲.۱ دکتر برام فری سال نوشته.به نظر شما چکار کنم .خیلی نگرانم.۳۲ سالمه

پاسخ مدیر 1402/03/11

نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/03/10

سلام وقتتون بخیر من تو غربالگری سه ماهه اول نتایج آزمایشم به شرح زیر هست لطف میکنید راهنمایی بفرماییید سن زایمان : ۳۲.۸ و زمان غربالگری ۱۲ هفته می باشد nt:1.78 , crl:53.70 , fbhcg :24T21risk1 in 654 , T 18 , 13 risk:۱ in 7780 , papp-a:4609د1

پاسخ مدیر 1402/03/10

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/03/10

سلام وقت بخیر. من سونوی ان تی دادم عدد ان تی ۱.۶ بود و دکتر سونو گفتن از نظر ما مشکلی نداره ولی انتهای برگه داخل کادر توضیحات نوشتن very limited stay due to maternal body habits and gestational age , sonographic control is suggested at 18-19 weeks of gestation ینی بخاطر وزنم که الان ۸۳ کیلو شدم نتونستن درست بررسی کنن؟ همه فاکتور ها هم نو ریسک هستن. لطفا راهنمایی کنید نگرانم☹️

پاسخ مدیر 1402/03/10

خیر مشکلی ندارد. سونوگرافی برای برراسی بیشتر در هفته 18-19 توصیه شده است

سوال 1402/03/10

سلام من ۳۵ ساله هستم بارداری سوم باوزن ۸۰هفته ۱۳ ازمایش غربالگری دادم ،nt1/6وcrl۶۵، ودر ازمایش finalrisk1:1340وfinalrisk1:99000 زده لطفا راهنماییم کنید خیلی استرس دارم ،الان هم هفته ۱۷هستم

پاسخ مدیر 1402/03/10

نگران نباشید . ریسک سندروم ها و عدد mom را برایم بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/03/09

ازمایش غربالگری رو برام زدن crl:51 nt1/41 وزنم ۷۲کیلو هشت گرم سنم ۳۱سالمه دوفرزند سالم دارم و ازدواج غیر فامیلی بوده papp-a:0.74 freeB-HLhcG 2,63

پاسخ مدیر 1402/03/09

ریسک سندروم ها را برایم بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/03/09

سلام خواهش میکنم جواب منو زود بدید لطفا. رفتم سونوگرافی سن بارداری در سونو گرافی زد ۱۱ هفته و ۵ روزnt:1/41 crl:51mm cl: 31 این سونوگرافی مشکل دارد؟؟

پاسخ مدیر 1402/03/09

عدد NT نرمال و معادل48 پرسنتایل می باشد .

سوال 1402/02/28

باسلام .۳۵ سالمه و تست غربالگری دومم رو داده ام و بارداری اولم است میشه جواب غربالگری ام را برایم شرح دهید. خیلی استرس دارم. AFP 24.82 U/ml 0.75...HCG 32410 mlU/ml 1.00....UE3 1.45 ng/ml 0.47... Inhibit A 196 pg/ml 0.92

پاسخ مدیر 1402/02/28

لطفا عدد NT ,CRL و ریسک سندروم ها را دقیق بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/02/23

سلام روز بخیر. 57:MoM:1.03 , 1.34:NT , CRL

پاسخ مدیر 1402/02/23

عدد NT جنین شما در رنج نرمال و معادل35 پرسنتایل می باشد .

سوال 1402/02/23

سلام روز بخیر,57:NT:1.34 , CR

پاسخ مدیر 1402/02/23

عدد NT جنین شما در رنج نرمال و معادل 36 پرسنتایل می باشد . برای بررسی دقیق تر نیاز هست ازمایش بیوشیمیایی غربالگری اول را با ریسک سندروک هایی که ذکر شده برایمان یادداشت کنید

سوال 1402/01/31

سلام 37سالمه،تست غربالگری سه ماه اولم اومده میشه لطفاراهنمایی کنیدخیلی استرس دارم به دکتردسترسی ندارم تادوسه روزآینده،pappa16/34mam0/73*freebhcH46/8mom2/42*nt2/00mom1/40

پاسخ مدیر 1402/01/31

عدد NT و زقم را نیز یادداشت کنید تا دقیق تر اظهار نظر کنیم

سوال 1402/01/28

سلام من آزمایش غربالگری اول دادم که جواب آزمایش CRL:65.0mm و NT:1.58mm و MOM:1.25mm و NB:present هست گفتن ریسک نشون میده خیلی نگرانم میخواستم ببینم سلفی باید بدم یا نه لطفاً راهنمایی کنید سنم ۳۸ هستش که باردار شدم

پاسخ مدیر 1402/01/28

لطفا ریسک سندروم ها را دقیق یاداشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1402/01/25

سلام احتمال چند درصد نتیجه غربالگری سه ماهه اول صحیح میباشد

پاسخ مدیر 1402/01/25

. با دقت 85% ریسک تان مورد بررسی قرار می گیرد

سوال 1402/01/23

سلام وقت بخیر من دیروز نتایج غربالگریو اولو بردم پیش دکتر و ایشون گفتن باید غربالگری دوم بدس چون یک موردش نوشته ریسک متوسط.... انقد از دیروز نگران شدم میشه راهنماییم کنید ممکنه چند درصد بچه مشکل داشته باشه عدد nt:1.43هست

پاسخ مدیر 1402/01/23

ریسک سندروم ها و عدد CRL را برایم بفرسیتد تا دقیق تر راهنماییتان کنم. نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود.

سوال 1402/01/22

با سلام. همسر من هفته پیش تست سلفری داد. به شدن نگرانه.با توجه به اینکه یک آزمایشگاه دیگه داده و نمونه برای شما ارسال شده میشه از آزمایشگاه نیلو پیگیری کرد؟

پاسخ مدیر 1402/01/22

نگران نباشید. از خیلی بیمارستان ها و مراکز خصوصی چه در تهران چه در شهرستان ها برای تست سل فری به ازمایشگاه نیلو نمونه می فرستند. می وانید پیگیری کنید ولی توجه داشته باشید به محض اینکه جوابتان آماده شود برای مرکزی که نمونه گرفته اید ارسال می شود و جای نگرانی نیست .

سوال 1402/01/19

س؟پرخطره؟لام لطفااااا کمکم کنید..غربالگری اول سندروم داون ۱in95 هستش ینی چی بچم مبتلاست

پاسخ مدیر 1402/01/19

ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود. قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1402/01/19

سلام من بچه دومم راگفتن مشکل قلب داره یه رگ اضافه هم توقلبش داشت گفتن احتمال سندرم هست وسقط کردم الان بعدسه ماه میخوام اقدام به بارداری کنم میشه شماازمایش وسونومن روببینید وبگیدایاواقعاسندرم داشته یانه وراهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1402/01/19

بله جواب آزمایشتان را برای دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید .

سوال 1402/01/08

سلام وقت بخیر آیا طبق آزمایش غربالگری نوبت اول انجام شده در آزمایشگاه نیلو جنسیت جنین به طور دقیق مشخص میشه؟

پاسخ مدیر 1402/01/08

خیر

سوال 1401/12/08

سلام ببخشید ۱۲ هفته و ۵روز nt2.1 وcrl61وmom1.52 و ازمایش غربالگری گفتن درمحدوده low riskو free bhcg 20.2 lul بنظرتون نیاز هس سب فری هم بدم بخاطر nt 2.10 ازمایش خونو گفتنlow risk

پاسخ مدیر 1401/12/08

عدد NT جنین شما 79 پرسنتایل و در دامنه نرمال می باشد .ریسک سندروم ها ر برایم یاددداشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1401/11/05

سلام age1:746final risk1:931,55- mلطف می کنید تفسیر کنیدom1,322-pirior1:6390-final risk1:99000-nt

پاسخ مدیر 1401/11/05

سلام اعداد جابه جا شده لطفا جدا جدا یادداشت کنید تا دقیق راهنماییتان کنم .

سوال 1401/10/19

باسلام در هفته ۱۲ و ۳ روز ، nt 1:50. Crl:59/6mm mom:1:27. Age 1:901 finalrisk1:5690 prior1:6660. Finalrisk1:99000

پاسخ مدیر 1401/10/19

گران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1401/10/19

سلام ، crl:59/6 عدد nt:1:50 و mom:1:27

پاسخ مدیر 1401/10/19

در رنج نرمال می باشد .

سوال 1401/10/10

MARKER RESULT PAPP-A 4250.00 mlU/L free B-hCG 24.5 IU/L INTERPRETATION Down Syndrome: Low Risk Trisomy 18/13: Low Risk Down Syndrome MoM 1.48 0.76 میشه این رو هم تحلیل کنید 35 ساله بارداری اول

پاسخ مدیر 1401/10/10

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید

سوال 1401/09/26

سلام وقت بخیر. ازمایش غربالگری اول من CRL:46.4 mm .... NT:1.30 mm .... MoM:1.29 PAPP_A :2.04 ... free B_hCG:169.90 با توجه ب این نتایج بهتره من ازمایش سلفری بدم‌یا منتظر غربالگری دوم بشم؟؟!! ممنون از راهنماییتون

پاسخ مدیر 1401/09/26

عدد NT جنین شما در محدوده نرمال قرار دارد ولی برای پاسخ دقیق تر بهتر است ریسک سندروم ها را نیز برایمان بفرستید تا دقیق تر راهنمایتان کنم.

سوال 1401/09/25

سلام. میشه نظرتون رو بگید که آیا با این فاکتورها نیازه آزمایش سلفری بدم؟ papp-A:2.40.......free b-hg:2.67.........nt:1.60.......final risk:1:161p

پاسخ مدیر 1401/09/25

لطفا MOM و همچنین ریسک سندروم ها را برایم ارسال کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم .

سوال 1401/08/05

سلام وقتتون بخیر میشه بی‌زحمت تفسیر آزمایش منم بگید... mom: 1.03 crl:65.0 nt:1.30 age:1:1400 final risk: <1:50000 prior:1:12000 final risk:1:93000 همه چیز نرمال هست؟؟ خیلی استرس دارم

پاسخ مدیر 1401/08/05

عدد NT در رنج نرمال است وبا قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1401/07/03

سلام و خسته نباشیدلطفا در مورد آزمایش من هم جواب بدین ممنونnt 1.2mm Pappa 11.58 Free beta hcg 22.06

پاسخ مدیر 1401/07/03

لطف کنید عدد CRL و MOM ها را یادداشت کنید تا دقیق راهنماییتان کنم

سوال 1401/06/27

سلام چگونه بفهمم ازمایش غربالگری دومم نرماله. واینکه NTکاملانرمال بودوسونو غربالگری دوم هم نرمال بود

پاسخ مدیر 1401/06/27

جواب آزمایشتان را دقیق اینجا یادداشت کنید راهنماییتان خواهیم کرد .

سوال 1401/03/25

سلام من تازه جواب غربالگری اولم رو گرفتم و پزشک گفت که همه چی نرماله و فقط چون مقدار MOM ۰.۲۹ بود اولش یه خورده نگران شد اما بعدش گفت خیلی مهم نیست. حالا میخواستم بدونم که این عدد واقعا جای نگرانی داره؟

پاسخ مدیر 1401/03/25

نه نگران نباشید

سوال 1401/03/01

سلام من غربالگری گرفتم گفت ریسک بالاست حالا هم دور دوم گرفتم بازم بالاست چطور میشه عکس از ازمایش رو براتون بفرستم لطف کنید نگاهش کنید

پاسخ مدیر 1401/03/01

نتیجه ازمایش ها را در همین جا بنویسید یا برای دایرکت اینستاگرام ازمایشگاه نیلو ارسال کنید .

سوال 1400/12/08

سوال: سلام وقت بخير جواب غربالگري اول گرفتم بهم گفتن كه شايد قلب جنين مشكل داشته باشه ميشه جواب هارو ببينيد راهنمايي كنيد نگرانم

پاسخ مدیر 1400/12/08

جواب: بله نتایج آزمایش را دقیق برایم ارسال کنید یا عکس جواب ها را برای دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید .

سوال 1400/12/01

سوال: سلام من غربالگری اولم هم سونو وهم آزمایشم سالم بوده ولی غربالگری دومم سونوم سالم بوده ولی آزمایشم احتمال ابتلا به سندروم دان دادن باخطر یک هشتم خیلی نگرانم الانم هفته ۱۹ هستم لطفا راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1400/12/01

جواب: نگران نباشید وریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود. با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پرخطر است و کاندید انجام تست تشخیصی آمنیوسنتز می باشید.

سوال 1400/11/01

سوال: سلام وقت بخیر سن من ۳۴ بارداریه سوم ام هست DS: Age:1:455 Final risk:1:109 T18/13 Prior:1:3300 Final risk:1:25000 هست گفته ابتلا به سندروم دان ریسکش خیلی بالاست میشه جواب بدید ممنون

پاسخ مدیر 1400/11/01

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1400/10/05

سوال: سلام خسته نباشید من خانمی هستم ۳۸ساله باردارم ۱۳هفته ۳روزه هستم جواب همه آزمایشام خوب بود اما غربالگریم مشکل داشت نگرانم لطفاً

پاسخ مدیر 1400/10/05

جواب: جواب ها را برایمان ارسال کنید تا دقیق راهنماییتان کنم. نگران نباشید .ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود.

سوال 1400/09/19

سوال: سلام وقت بخیر جواب سونو ان تی در هفته ۱۲ نرمال بود و در آزمایش غربالگری اول همه موارد خوب بود به غیر از ترزمی۲۱ قسمت age که نمودار در ناحیه سبز رنگ قرار داره ولی بالا هست و در جواب آزمایش age :1به۵۹۱ ذکر شده آیا این عدد نیاز به آزمایش های سلفری یا آمینوسنز دارد ؟ تشکر

پاسخ مدیر 1400/09/19

جواب: لطفا جواب غربالگری و ریسک سندروم ها را دقیق بنویسید تا با دقت راهنماییتان کنم .

سوال 1400/08/01

سوال: سلام من 28 سالمه بچه اولم هست.. 12 هفته و 1 روز NT عدد 1.7 بود ولی آزمایش خون که دادم hcg رو زده بود 180 و ریسک تریزومی 21 روی 1:98 بود بقیه آیتم ها مشکلی نداشت... خیلی نگرانم چکار کنم لطفا راهنمایی کنید.. آزمایش سلفری دادم.. چقدر احتمال داره بچه من مشکل دار باشه؟؟؟

پاسخ مدیر 1400/08/01

جواب: 1 درصد احتمال مشکل دار بودن جنین وجود دارد. با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده - گروه اسکرین با ریسک بالا (high risk): در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT می شود . نیاز به بررسی بیشتر با تست های با دقت بالا تر می باشد ولی این به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه باید بررسی بیشتر انجام شود تا اطمینان حاصل گردد. نگران نباشید و منتظر جواب بمانید.

سوال 1400/06/21

سوال: سلام سنم ۳۴ سال هستم و بارداری اولمه ، هفته ۱۲ و ۵ روز رفتم NT دادم که شد ۲.۴ و crl63.7 و adjusted risk شدم ۱:۲۸۱ , میشه لطفا بفرمایید که اینا یعنی چه؟

پاسخ مدیر 1400/06/21

جواب: لطف کنید ریسک دقیق سندروم ها را بنویسید تا دقیق راهنماییتان کنم

سوال 1400/04/05

سوال: سلام خسته نباشید1:469finalRisk.Age1:327خیلی نگرانم میشه جوابشوبگین ممنون

پاسخ مدیر 1400/04/05

جواب: لطفا جواب آزمایشتان را کامل و دقیق یاد داشت کنید .

سوال 1400/03/04

سوال: سلام تو سونو‌‌nt2/5 نشون دادcrl72 پرسنتال۸۷٪ ازمایش خونم نرمال نرمال بود

پاسخ مدیر 1400/03/04

جواب: بله سونو nt نرمال است .

سوال 1400/01/23

سلام خسته نباشید بی زحمت آزمایش منم تحلیل کنید Nt:1.70 mm Crl:58.0mm Nb:present 1.46mom 0.54D

پاسخ مدیر 1400/01/23

جواب: NT در محدوده نرمال است ولی توصیه می شود ریسک سندروم ها را نیز برایم ارسال کنید تا دقیق تر راهنماییان کنم.

سوال 1399/11/05

سوال: سلام من آزمایش nt= 1.09mm و fbhcg=2.58mom , papp-a=0.69mom , crl=57.70mm, nuchal translucency=.94mom , t21 risk=1in819 , t18 risk=1in9310 , t13 risk= 1in9310 و آزمایش رو هفته دوازدهم انجام دادم نظرتون چیه

پاسخ مدیر 1399/11/05

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/10/30

سوال: سلام ۲۸ سالمه و بارداری دومم هستش درخانواده سندروم داون داریم و ازمایش غربالگری اولم ریسک اومده ب این صورت ک CRL:56.0 N.T1.60 PAPPA1.40 B-hcG2.59 DS:1.1130 Final risk1.963 ممنون میشم نظرتون رو بهم بگیم ب کمک احتیاج دارم واینکه باهمسرم نسبت فامیلی داریم

پاسخ مدیر 1399/10/30

جواب: نگران نباشید. نسبت فامیلی خیلی تاثیری ندارد. توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/10/27

سوال: سلام خسته نباشید میشه لطفا آزمایش منم تفسیر کنید .CRL:50.5 ,NT:1.44,MOM:1.36 در قسمت DS age:1:1210وfinalRisk1:1100 ودر قسمت T18/13 ,prior:9640وFinalrisk:1:99000 خواهش میکنم کمکم کنید

پاسخ مدیر 1399/10/27

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/10/23

سوال: سلام خسته نباشید میشه لطفا آزمایش منم تفسیر کنید .CRL:505 ,NT:1.44,MOM:1.36 در قسمت DS age:1:1210وfinalRisk1:1100 ودر قسمت T18/13 ,prior:9640وFinalrisk:1:99000 خواهش میکنم کمکم کنید

پاسخ مدیر 1399/10/23

جواب: عدد CRL را درست یاداشت کنید.

سوال 1399/10/11

سوال: سلام وقت بخیر در آزمایش مرحله اول غربالگری بارداری در گزینه zinc 64 زده و در قسمت ریسک L زده مشکلی,نداره

پاسخ مدیر 1399/10/11

جواب: خیر ولی تحت صلاحدید پزشکتان مکمل های حاوی زینک مصرف کنید.

سوال 1399/09/25

سلام وخسته نباشیدجواب غربلگری دخترم ک 27سال سنشه ووزنش 120کیلواینه ممکنه نتیجش وبگین CRL:63/3 NT:1/63 AGE:1:1170 FINAL RISK:1:2090 PRIOR:1:9260 FINAL RISK:1:99000

پاسخ مدیر 1399/09/25

جواب: ریسک ها را مشخص نکرده اید برای کدام است ولی NT نرمال است و : با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید

سوال 1399/09/20

سوال: سلام جواب ازمایش من در هفته۱۲ توپرانتز نوشته نگاتیو بعد جلوش نوشته ریسک. خطر بچه سندروم دان دارم؟

پاسخ مدیر 1399/09/20

جواب: نتایج را دقیق برایم بنویسید تا بهتر راهنماییتان کنم.

سوال 1399/08/20

سوال: در ضمن papp هم ۸.۴۶ و Bhcg هم ۹۵.۱۷ نوشته شده

پاسخ مدیر 1399/08/20

جواب: MOM ها را برایمان بفرستید تا دقیق تر نظر بدهم.

سوال 1399/08/20

سوال: سلام.خانمی ۳۳ ساله هستم که در سونوی ۱۳ هفته nt=۲.۰۱ و درآزمایش خون غربالگری هم برای سندرم داون final risk=1:255 اما جای دیگه ای نوشته Only biochemistry risk for DS=1:410 آیا مشکلی وجود داره؟ من باید چکار کنم؟

پاسخ مدیر 1399/08/20

جواب: NT در محدوده نرمال است. ولی با توجه به ریسک سندروم داون با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/03/22

سئوال: با سلام. من غربالگری اول رو انجام دادم. توی آزمایشم no risk هستم فقط نوشته بیوکمستری ریسک . ولی نمودارها هیچ کدوم قرمز نیستن. حالا ذکترم برام ازمایش nipt نوشته. حالا می خواستم بدونم آیا لازمه برم؟ هزینش هم که خیلی زیاده دکتر هم میگه به احتمال 99درصد نوزاد هیچ نقصی نداره. ممنون میشم راهنماییم کنید.

پاسخ مدیر 1399/03/22

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/03/12

سئوال: سلام خسته نباشید آزمایش غربالگری 2 زده finalrisk1:73 این یعنی چی؟

پاسخ مدیر 1399/03/12

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/01/31

سئوال: سلام خسته نباشید جواب آزمایش من ریسک بالا اومده با ۵۸ آیا خطری دارد

پاسخ مدیر 1399/01/31

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/01/31

سئوال: سلام تو ازمایش غربالگری زده 250 1:199 final risk یعنی چی؟

پاسخ مدیر 1399/01/31

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/01/13

سئوال: سلام چطور توی آزمایش معلوم میکنه درصد ریسک ابتلا به سندروم داون بالاس

پاسخ مدیر 1399/01/13

جواب: بر مبنای مارکرهای اندازه گیری شده در خون مادر که منشاء جنینی داشته و تقسیم آن بر مدیان زنان حاوی جنین های نرمال در همان هفته و روز بارداری و اصلاح آن بر مبنای داده های سیگاری بودن ، دو قلو بودن ، وزن مادر و ...

سوال 1398/10/12

سئوال: سلام من غربالگری اولمو انجام دادم نتیجه زده low riskخطریه یعنی

پاسخ مدیر 1398/10/12

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/10/09

سئوال: سلام همسر من با nt.3 Crl.62 Final risk 1:1250

پاسخ مدیر 1398/10/09

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. این جواب بر مبنای ریسک پایه تان داده می شود. ولی چون عدد NT شما 3 میلی متر می باشد من توصیه می کنم یا آمنیوسنتز و یا حداقل تست NIPT انجام دهید. اگر نرمال بوده در هفته 18 اکوی جنین و در هفته 19 آنومالی اسکن انجام دهید.

سوال 1398/10/03

سئوال: سلام وقت بخير من غربالگري اول رو انجام دادم و NT 1.24mm بود ولي در ازمايشم خطر ريسك هست Intermediate risk زده بايد چيكار كنم خودمم ٢٥ سالمه و هيچگونه مشكلي ندارم هم همسر و هم خودم الانم سن بارداريم ١٤ هفته است لطفا راهنماييم كنيد

پاسخ مدیر 1398/10/03

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/04/27

سئوال: سلام من ازمایش Nt دادم وگفتنAdjusted nik۵۹۱ : 1مشکوک باید برم ازمایش امنیوسنتز انجام بدم جای نگرانی هست لطف جواب بدین

پاسخ مدیر 1398/04/27

جواب: عدد NT و سن بیمار چقدر است؟

سوال 1398/04/27

سئوال: سلام من ازمایش Nt دادم وگفتنAdjusted nik۵۹۱ : 1مشکوک باید برم ازمایش امنیوسنتز انجام بدم جای نگرانی هست لطف جواب بدین

پاسخ مدیر 1398/04/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1397/03/14

کیا

پنجشنبه 2 شهریور 1396 - 07:52

 

سوال:

با سلام من 32 سالمه و آزمایش غربالگری اولم به شرح زیره و سونوگرافی ام سالم بوده:

ds

final risk 1:1380

age 1:670

t18/13

prior 1:4820

final risk 1:8530

حالا ریسک متوسط شده خطر داره؟ باید چه کنم؟

آیا نیازی به انجام آزمایش nifty هست؟ و با این آزمایش چی مشخص میشه؟

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

کیا

شنبه 4 شهریور 1396 - 06:05

 

سوال:

با تشکر از پاسخ سریع و به روزتان

متاسفانه در مورد آزمایشگاه مطمینم ماهانه حداقل 500 بیمار در هر پروتکل را ندارد. و چون آزمایشگاه نزدیک محل سکونت و خلوت بود آنرا انتخاب کردم و از اهمیت این موضوع آگاه نبودم البته مجوزهای کامل را دارد ولی مراجعه کنند زیاد ندارد.

حالا که زمان غربالگری اول من گذشته به نظر شما برای غربالگری دوم به آزمایشگاه دیگری بروم؟ یا به همان آزمایشگاه بروم؟

و اینکه میتوانم تا جواب غربالگری دوم صبر کنم و اگر سالم بود که خداراشکر و هیچ ولی اگر آنجا مشکل داشت آزمایش نیفتی را قبل از آمینوسنتز انجام دهم؟

جواب:

من با پیشنهاد دوم شما موافق هستم.

 

کیا

یکشنبه 5 شهریور 1396 - 05:26

 

سوال:

بله ممنون. ولی نفرمودید آیا آزمایشگاهم را عوض کنم یا به همان آزمایشگاه بروم؟ یا به دو آزمایشگاه که یکی همان قبلی است بروم؟

جواب:

به همان آزمایشگاه که غربالگری سه ماهه اول را انجام داده اید مراجعه کنید.

 

شیرین

چهارشنبه 15 شهریور 1396 - 09:49

 

سوال:

من توی سونوی nt سنم رو 33.4 زده ولی در اصل سنم 32.8 ماه بوده به نظرتون چقدر تو نتیجه تاثیر داره؟

جواب:

این سن در هنگام زایمان است.

 

شیرین

چهارشنبه 15 شهریور 1396 - 15:44

 

سوال:

سونو و ازمایش سه ماهه اولم به شرح زیره میشه تفسیر کنید.

Nt: 1.8

Nb:2.2

Crl: 68mm 12wk6d

Fhr:161min

pappa: 5.90mlu/ml mom:1.41

Free b-hcg: 61.00 ng/ml mom:2.00

Final risk ds: 1:920

Final risk t18/13: 1:99000

و اینکه ازمایش دوم کواد رو دادم امکان داره نتیجه منفی بشه

سپاسگذارم از جوابگوییتون

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

مهرسا

دوشنبه 3 مهر 1396 - 09:16

 

سوال:

سلام و خسته نباشید من هفته ۱۸ هستم و ازمایش غربالگری دوم دادم کواد مارکر

توی جوابش یه گزینه به اسم sloz هست که زده پرخطر این مارکر یعنی چی؟

جواب:

سندرم SLO:

این بیماری دومین اختلال شایع متابولیکی با شیوع 1 در 20000 است. بیماران مبتلاء به این عارضه دچار عقب‌ماندگی شدید ذهنی و مالتیپل آنومالی می‌باشند. بیماری مزبور ناشی از کمبود و یا فقدان آنزیم 7- دی هیدروکلسترول ردوکتاز در مسیر انتهایی سنتز کلسترول است. از آنجا که سطح کلسترول در جنین مبتلاء به سندرم SLO کاهش می‌یابد بنابراین هورمون‌های استروئیدی با منشاء کلسترول از جمله استریول غیر کونژوگه نیز در سرم جنین و مادر کاهش می‌یابد. این هورمون از جمله هورمون‌های اندازه‌گیری شده در تست کوآد مارکر است و در نتیجه می‌توان از طریق اندازه‌گیری MoM اصلاح شدة آن و همچنین MoMsاصلاح شدة 3 مارکر دیگر ریسک ابتلاء جنین به سندرم SLO را ارزیابی کرد. تشخیص قطعی سندرم SLO از طریق اندازه‌گیری سطح پیش‌ساز کلسترول (7- دی‌هیدروکلسترول) در مایع آمنیوتیک انجام می‌شود. انجام سونوگرافی نیز در این بیماران کمک زیادی به تشخیص این ناهنجاری مادرزادی می‌کند.

 

مهرسا

سه شنبه 4 مهر 1396 - 11:36

 

سوال:

من خیلی نگران شدمم میشه ازمایشم تفسیر کنید

afp 1.21 mom

UE30.29 mom

hcG 2.77 mom

inhibin-A 1.44

و تو یه سری ستونم این اعداد زده

Ds final risk 1:24

NTD fibalrisk 1:15800

T18 final risk 1:9160

SLOS final risk 1:25

البته دکترم با دیدن ازمایشم منو برای امینو سنتز فرستادن که سه کروموزم ۱۳ و ۱۸ و ۲۱ بررسی کردن و گفتن این سه کروموزم مشکل نداره و هنوز به دکترم مراجعه نکردن

با توجه به جواب امینوسنتز باز هم نگرانی بابت این sloوجود داره؟

جواب:

نگران نباشید یک تست 7-DHC در مایع آمنیون و یک آنومالی اسکن دقیق انجام دهید.

 

آلبالو

پنجشنبه 20 مهر 1396 - 19:37

 

سوال:

سلام خسته نباشیدآزمایش غربالگری مرحله اول من طبق نظر پزشک ازرنظر ژنتیکی مشکلی نداشت فقط (PAPP_A(0.35 و(freeB_hCG(0.22 بوده آیا خطری داره یا نه؟؟ممنون میشم راهنماییم کنید

جواب:

بهتر است مرحله دوم هم انجام شده و ریسک پروتکل ترکیبی و یا سکوئنشیال برایتان گزارش شود.

 

مهرسا

دوشنبه 24 مهر 1396 - 04:37

 

سوال:

با سلام .من بعد ازمایش امینو سنتز دچار اسهال شدم .فک کردم چون بعد ازمایش مایعات زیاد مصرف میکنم طبیعی اما با گذشت سه هفته بازم گهگاه دچارش میشم .ایا جای نگرانی داره و باید به پزشک مراجعه کنم؟

جواب:

بهتر است پیگیری شود.

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf