سونوی تفصیلی یا آنومالی اسکن (بروز شده)

سونوگرافی تفصیلی سه ماهه دوم


بروز شده در تاریخ 94/03/09

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداری : از هفته 15 تا 28 بارداری است . چون مرفولوژی همه اندامها کامل شده اند می توان یک ارزیابی دقیقی از ساختار آناتومیک جنین انجام داد. بررسی كامل شامل :
اندازه گیری دور مایع جنین، بررسی محل قرار گرفتن جفت و ساختار جفت و … 
توجه : 1ـ مطالعه بیومتریك در سه ماهه دوم بارداری از هفته 15 شروع تا هفته 28 ادامه دارد . 
2ـ در این سه ماهه دوم نیازی به پر بودن مثانه نیست چرا كه پر بودن امكان دارد دیواره خلفی یا پشتی رحم را به دیواره قدامی و یا جلویی فشار وارد کند و اشتباهاً جفت سرراهی یا Placenta previa گزارش كنیم در این فاز مثانه باید نیمه پر باشد. 

اندازه‎گیری بیومتریك :

ـ بررسی B.P.D روتین انجام می‎شود(B.P.D = فاصله بین دو استخوان گیجگاهی در سر می باشد)
ـ بررسی F.O )اكسی پوتو فرونتال) فقط در الیگوسفالی اندازه‎گیری می‎شود .
خط Falx یا خط نیمكره مغزی كه كره مغز را به دو نیمكره تقسیم می‎كند حتماً باید در سونو این خط دیده شود و یك Land mark می‎باشد . عمل جذب و دفع مایع نخاع باید در وانتریكول سوم انجام شود كه كم دیده می‎شود و اگر واضح دیده شد معلوم می‎شود كه اختلال در جذب و دفع مایع نخاعی را مطرح می‎كند و اگر در داخل آن اكوفری هم باشد و وانتریكول جانبی من بزرگ باشد نشان دهنده هیدروسفالی ، مننگوسل و عفونتهای توكسوپلاسموز را می‎رساند .
خیلی مهم است كه با Structure سر جنین كاملاً سونولوژیست آشنا و اطلاعات كافی و تجربه كافی داشته باشد . به طور كلی اندازه‎گیری روتین در سر B.P.D می‎باشد ولی اگر براكی سفال و هیدروسفالی باشد در اینجا اندازه‎گیری F.O در همین كوپ هم انجام می‎دهیم .
برای بررسی مخچه كوپ را تغییر داده كه شكل یك بادام زمینی است مخچه خودش می‎تواند یك Land mark اندازه‎گیری سن جنین باشد كه فقط تا 24 هفته برای تعیین سن جنین به كار می‎رود . كمی پائینترمی‎آئیم و در ناحیه گردن از نظر مننگوسل بررسی می‎شود كه آیا وجود دارد یا نه بعد ساف تیشو گردن را اندازه‎ می‎گیریم ( بافت نرم گردن كه در تریزومی 21 كلفت می‎باشد ) . مرفولوژی فرم سر و شناختStructure سر مهم است . ممكن است فرم سر خاجی مانند (در بعضی بیماریها مثل سندرم آپرت ) ویا دوكی شكل و یا … باشد .
نكته :
درصد اشتباه اندازه‎گیری مخچه برای تعیین G.A كم می‎باشد ولی كلاً در اندازه‎گیری جنین همیشه 10% اختلاف وجود دارد . چون ما تصویر یا image می‎بینیم كه ممكن است كاذب باشد . مثلاً یك نقطه اكوژن كاذب و بی‎معنا داشته باشیم مثل موی جنین كه ممكن است تشخیص اشتباهی تومور داده شود . معده حتماً باید دیده شود نبودن آن آترزی را مطرح می‎كند .

جنسیت جنین :
اگر دولبیا دیده شد Female و اگر penis با حلقه اسكلروتوم دیده شد جنسیت جنین Male است . در هنگام سونو حتماً پاهای بچه باید باز باشد. اگر هنگام سونو پاهای بچه بسته باشد و بند ناف جلو بیفتد و تشخیص اشتباهی Male داده میشود بعضی وقتها كه بیضه دیلاته باشد هیدروسل را می‎رساند و در تخمدانها هم ممكن است كیست تخمدان دیده شود .
حتماً باید جفت دستها و حتماً با 5 انگشت دیده شود . گاه یك یا چند انگشت به هم می‎چسبند و در تریزومی 21 شصت فرو رفته است و دست بسته و حالت مشت را دارد .
فرم اندازه فمور (استخوان ران) در تشخیص دیسپلازی مهم است و كوچكتر بودن آن نشان دهنده نانیسم است و بعد باید اندازه كف پا هم گرفته شود . در كلیه‎ها حتماً باید كالیسها یا لگنچه و … دیده شود و اگر كیست دیده شود مطرح كننده كلیه كیستیك است و اگر كلیه دیده نشد می‎تواند مطرح كننده آژنزی كلیه باشد .
در سر B.P.D : دو نقطه وسط باید یك Structure داشته بأشد . تا لامید ، خط هلیستوری ، فیستوری سیلیویه ، یك برش بیضی مانند سر اگر دیده شد در این صورت تصویر سر درست می‎باشد . سپس مقدار مایع آمنیوتیك و … بررسی شود كه ممكن است Vernix در داخل مایع به صورت نقطه دیده شود وحتی ممكن است خون دیده شود . وجود نقاط اكوژن قوی و كلفت می‎تواند مطرح كننده مكونیوم باشد . سپس بررسی محل قرار گرفتن قطر و گرید جفت باشد . گرید جفت مقدار كلیسفیكاسیون در جفت را می‎رساند و كلاً 4 گرید داریم ( 3ـ2ـ1ـ0 ) . هر چه سن جفت بالاتر باشد از حالت هموژنی كم شده وكلسیفیكاسیون زیاد می‎شود و حدود هفته 8ـ37 بارداری باید گرید جفت 3 باشد .
قطر جفت : در ایزوایمو نیزیشن ، دیابتی بودن مادر IUGR و … اندازه آن فرق می‎كند . اگر گرید جفت 3 باشد قبل از هفته 32 ارزش خیلی بالا دارد و برای بچه بسیار خطرناك است .
اگر سطح جفت یكدست و هموژن باشد گرید جفت 1ـ0 است و هرچه مقدار كلسیفیكاسیون جفت بالا باشد سطح گرید جفت هم بالا می‎رود .
ـ از هفته 14 آمنوره به بعد می‎توان دقیق جفت را دید كه قبل آن بصورت تروفوبلاست است .
ـ محیط شکم جهت بررسی اختلال رشد داخل رحمی (IUGR) مهم است كه محیط دور شكم رشد نكرده و فقط سر رشد كرده است .
علائم سونوگرافیک سه ماهه دوم در تریزومی ها
در صورت وجود بیش از یک مورد از مارکرهای خفیف ذیل، بیمار باید برای مشاوره ژنتیک ارجاع داده شود:
هایپوپلازی یا کوچک بودن استخوان بینی، روده اکوژنیک (وجود یا توده با اکوژنیسیته بالا در ناحیه روده، افزایش ضخامت چین پشت گردن جنین،[1] اتساع لگنچه کلیوی،[2] سیستیک هایگروما،[3] کلینو ‌داکتیلی[4] (خم‌شدگی انگشت کوچک دست به سمت انگشت چهارم)، آترزی دئودنوم (فقدان قسمت ابتدایی روده کوچک)،[5] هیدرونفروز (تجمع مایع در کلیه ها)، کوتاهی استخوان ران، هیپوپلازی و یا فقدان بند وسط انگشت پنجم[6]، وجود فاصله غیر طبیعی بین انگشت بزرگ و انگشت دوم[7]، موج غیر طبیعی در داکتوس ونوسوس[8] و یا هر گونه اختلال ساختاری یا رشدی در جنین.

5- یافته‌های سونوگرافی سه ماهه دوم در تریزومی 18 عبارتند از: سر توت‌فرنگی شکل، کیست کوروئید پلکسوس، عدم وجود کورپوس کالوزوم (دسته ی اعصاب وصل کننده دو نیمکره مغز)، بزرگی سیسترنا مگنا[9] (یکی از سه سوراخ اصلی در فضای زیر عنکبوتیه که مایع CSF[10] تولید شده از بطن چهارم را به بطن های جانبی و میانی منتقل می کند)، شکاف صورت[11]، کوچکی چانه، افزایش NF، نقایص قلبی، فتق دیافراگماتیک، آترزی مری، اگزومفالوس، شریان نافی منفرد[12]، اختلالات کلیوی، روده اکوژن، میلومننگوسل، IUGR، کوتاه بودن اندام‌ها، آپلازی استخوان رادیوس (یکی از استخوان های ساعد)، انگشتان روی هم قرار گرفته[13]، پاچنبری و پاشنه پای برجسته[14].
6- یافته‌های سونوگرافی سه ماهه دوم در مورد تریزومی 13 عبارتند از: هولوپروزنسفالی[15] (نقص در پوشانده شدن قسمت قدامی مغز)، میکروسفالی، ناهنجاری‌های صورت، نقایص قلبی، کلیه‌های بزرگ و اکوژنیک، اگزومفالوس و پلی‌داکتیلی پٌست‌آگزیال.
7- در تریپلوئیدی، در صورتی که منشاء کروموزوم اضافه از پدر باشد، منجر به جفت مولار شده و در این موارد حاملگی به ندرت تا هفته بیستم دوام می‌آورد. اگر منشاء کروموزوم اضافی از مادر باشد، حاملگی ممکن است تا سه ماهه سوم ادامه یابد. ساختمان جفت نرمال ولی کوچک است. در این موارد ونتریکولومگالی خفیف، کوچکی چانه، نقایص قلبی، میلومننگوسل، سین داکتیلی یا چسبندگی انگشتان[16] (2 تا 3 انگشت به هم چسبیده‌اند) و دفرمیتی انگشت پای هیچ-هایکر[17] شایع است.
8- یافته‌های سونوگرافی در مورد سندرم ترنر: کیست هایگرومای بزرگ در ناحیه گردن، ادم عمومی، افیوژن پلور، آسیت خفیف، نقایص قلبی، کلیه نعل اسبی (که در سونوگرافی ممکن است به صورت هیدرونفروز خفیف دوطرفه دیده شود).]3-1[

[1] . nuchal thickness
[2] . renal calyceal dilation
[3] . cystic hygroma
[4] . clinodactyly
[5] . duodenal atresia
[6] . hypoplastic or absent mid-phalanx of the fifth digit
[7] . sandal gap
[8] . abnormal in the ductus venosus
[9] . cisterna magna
[10] . Cerebro Spinal Fluid (=CSF)
[11] . facila cleft
[12] . single umbilical artery
[13] . overlapping fingers
[14] . rocker bottom feet
[15] . holoprosencephaly
[16] . syndactyly
[17] . hitch-hiker toe deformity

مقالات مرتبط با سونوی تفصیلی یا آنومالی اسکن (بروز شده)

پرسش و پاسخ

سوال 1402/11/12

سلام وقت بخیر منظور از اینکه “باکس csp به خوبی واضح نبود و میتواند developmental باشد” چیست ؟؟

پاسخ مدیر 1402/11/12

جواب آزمایش را کامل برای دایرکت اینستاگرام نیلو بفرسیتد

سوال 1402/10/01

سلام هفته ۲۰ بارداری هستم، دکترم با مشاهده نتیجه سونو آنومالی ۱۸ هفته برام آزمایش سل فری نوشته، به خاطر روده اکوژن گرید 2هم چنین پلیکتازی خفیف واقعا نگران هستم

پاسخ مدیر 1402/10/01

توده اکوژن در روده (‏Echogenic Bowel Focus‏) در 1-2 درصد جنین های نرمال و 13 تا 21 ‏درصد جنین های مبتلا به داون دیده می شود. این سافت مارکر در موارد ذیل نیز قابل مشاهده است: سایر ‏اختلالات کروموزومی از جمله اختلالات کروموزوم های جنسی (که در اینصورت فرد کاندید انجام ‏NIPT‏ ‏و یا آمنیوسنتز شود)، پیلکتازی خفیف به افزایش بیشتر و یا مساوی 4 میلی متر قطر لگنچه کلیه در هفته های 15 تا 21 گفته می ‏شود، که در 1 الی 3 درصد جنین های نرمال و 10 الی 25 درصد جنین های مبتلا به سندرم داون دیده می ‏شود در 0.3 تا 0.9 درصد جنین هایی که این سافت مارکر را بصورت ایزوله دارند . اختلالات آنوپلوئیدی ‏دیده می شود. در صورت نرمال بودن کاریوتایپ جنین، جهت اثبات یک پیلکتازی پایدار (‏persistent ‎pyelectasis‏) مورد پیگیری قرار می گیرد (این سافت مارکر در 59% موارد طی بارداری برطرف می ‏شود،

سوال 1402/09/20

سلام ببخشید یکسوال دارم اون اینکه تو انومالی سونوگرافی که رفتم همه چیز طبیعی بود جز اینکه نوشته شده دیامتر سیستر نامگنا برابر ۲.۳ حداقل طبیعی است دکتر رفتم گفت سه هفته دیگه هم مجدد انجام بده هم اینکه اکو بده خیلی نگرانم یعنی بابت این قضیه مشکلی هست تا سه هفته دیگه من میمیرم زنده میشم تا بفهمم راهنماییم میکنید مرسی

پاسخ مدیر 1402/09/20

سیسترنا مگنا درواقع فضایی از ساب آراکنویید که در پشت مخچه قرارگرفته; و از مایع مغزی نخاعی پرشده است. سایز نرمال آن بین ۲/۵ تا ۱۰ میلی‌متر است. به توصیه پزشک تان عمل کنید

سوال 1402/09/14

با سلام خدمت شما ببخشید بنده در در هفته ۱۸ بارداری هستم در هفته سیزدهم تمام آزمایشات سونوگرافی اعم از NB 1/68 رؤیت بینی جنین و ضربان قلب ن که نرمال بود که دکترش گفت برای آزمایش آمینیوسنتز فرستادن و همچنین کاریوتایپ و غیره تجویز کردن که بعد از یک ماه جواب ژنتیک آمد که تمام نرمال بود و تماما شبیه مادر بود ولی هفته اخیر یعنی بعد از هفته ۱۸ در آنومالی گفتن nt یا همان nft چین گردن ضخیم تر از نرمال یعنی ۸/ ۷ و قلب نوزاد ناقص است که بعد از اکو گرافی قلب کامل بود ولی دونقطه اکوژن وجود دارد و ضمنا کمی اسیت خفیف در شکم دیده شده و احتمال تروزمی باشد و دکتر زنان گفته با توجه به سابقه سقط شما به علت هیدورپس، احتمالا جنین دوباره دچار هیدروسفالی بشود و گفتن که باید ختم بارداری بدهی ولی دکتر ژنتیک تاکید دارند که مشکل کروموزمی ندارند چند هفته صبر کنید احتمالا قلب و اسیت شکم درست بشود... تو رو خدا بهم کمک کنین چون آیت آخرین شانس بارداری منه. ضمنا بنده یک فرزند دختر ۱۶ ساله کاملا سالم دارم. خیلی از راهنمایی شما ممنون می شم واقعا نگرانم خیلی ممنونم اگر جواب بدین.

پاسخ مدیر 1402/09/14

توصیه می شود در صورت صلاحدید پزشک تست تشخیصی ژنتیک بدهید ا صد در صد از عدم سندروم مطمئن شوید .اگر تست های غربالگری تان نرمال است نگران اکوژن کاردیاک فوکوس نشوید.کانون اکوژن داخل قلبی برای خود قلب جنین هیچ مشکلی ایجاد نمی کندو اغلب در سه ماهه سوم یا بعد از تولد از بین می رود. هم چنین اگر سایر یافته های تست های غربالگری ،ازمایشات بیوشیمی ،سونوگرافی تخصصی ( انومالی اسکن برای بررسی soft markers ) از نظر اناپلوئیدی ( سندرم داون ) منفی باشد این کانون اکوژن خوش خیم بوده و مشکلی برای جنین ایجاد نخواهد کرد و نیاز به بررسی بیشتر ندارد٠همانطوریکه اشاره شد وجود اکوژنیک فوکوس یک بیماری قلبی نیست ویک نشانه ضعیف ( soft marker) سندرم داون هست توجه داشته باشید نشانه ضعیف که باید سندروم بررسی شود

سوال 1402/09/13

سلام خسته نباشید من انومالی اسکن انجام دادم و نوشته اکوژن اینترکاردیاک در بطن چپ ۲.۲ mm رویت شده و دو ضایعه کیستیک ۳_4 mmدر کوروئید پلکسوس دیده شده. این خیلی خطرناکه ؟؟ من الان ۲۲ هفتم

پاسخ مدیر 1402/09/13

اگر ریسک تریزومی 18 در تست های غربالگریتان کمتر از 1:1000 می باشد (یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1000 است) جای نگرانی ندارد ور امکان تحلیل آن در 28 هفتگی است ، ولی اگر بیشتر از آن می باشد توصیه می کنم با یک پریناتولوژیست مشورت کرده و در صورت لزوم تست NIPT برایتان انجام شود. تقریبا در ۲ درصد جنین ها در هفته های ۱۶ الی ۲۴ حاملگی دیده می شود و در ۹۵ درصد موارد تا ۲۸ هفتگی از بین می رود. کانون اکوژن داخل قلبی برای خود قلب جنین هیچ مشکلی ایجاد نمی کندو اغلب در سه ماهه سوم یا بعد از تولد از بین می رود. هم چنین اگر سایر یافته های تست های غربالگری ،ازمایشات بیوشیمی ،سونوگرافی تخصصی ( انومالی اسکن برای بررسی soft markers ) از نظر اناپلوئیدی ( سندرم داون ) منفی باشد این کانون اکوژن خوش خیم بوده و مشکلی برای جنین ایجاد نخواهد کرد و نیاز به بررسی بیشتر ندارد٠

سوال 1402/09/06

سلام در سونی غربالگری نوشته در حال حاضر در ستون فقرات ntd دیده نشد این یعنی‌ چی مشکلی هست یا نه بعد نوشته در سونی هفته ی24و25کنترل شود

پاسخ مدیر 1402/09/06

نقص لوله عصبی ( NTDs ) یکی از نقایص هنگام تولد می باشد که در این بیماری شکاف در ستون فقرات یا جمجمه از ابتدای تولد فرد همراه او باقی می‌ماند . یعنی نقصی دیده نشده و نرمال است ولی در ماه های بعدی نیز کنترل شود /

سوال 1402/08/21

سلام وقتتون بخیر. میشه لطفا راهنماییم بفرمایید خیلی نگرانم. من جواب AFP شده 1.30 mom .... جواب uE3 شده 0.7 MoM..... جواب total hCG شده ۱.۵۱ MoM .... جواب Inhibin A شده ۱.۹۵ MoM... برام زده زده،ریسک مسمومیت بارداری بالای ۱ از ۵... دکتر برام اسپرین ۸۰ نوشته.. بقیه فاکتورها نرمال هست؟ قبلا سل فری داده بودم هفته ۱۲ نرمال بود همه چی.. ولی چرا بعضی موارد انگار بالاتر از رنج نرمالن؟ یا من اشتباه دیدم رنج هارو

پاسخ مدیر 1402/08/21

عدد MOM حائز اهمیت است

سوال 1402/07/24

سلام هفته ۲۰هستم در سونوی ان تی میزان ppap0.38بود و دکتر الان برام آ اس آ نوشته شبی یکی/ایا بخورم مشکلی نداره؟ نگرانم اسیبی به جنین برسه

پاسخ مدیر 1402/07/24

نگران نباشید . عدد MOM را بنویسید

سوال 1402/07/08

سلام من ۱۸ هفته و۶ روز هستم و بارداری سه قلو، آن تی نرمال بود ولی الان میگن توی انومالی تیغه بینی یکی از جنین ها قابل رویت نیست، دکتر گفته آمنیوسنتز بگیرم ولی انجام نمیدن میگن دیر شده باید چکار کنم

پاسخ مدیر 1402/07/08

با بخش ژنتیک آزمایشگاه نیلو تماس بگیرید راهنماییتان می کنند

سوال 1402/06/29

سلام 32 سالمه رفتم انومالی میگه ستون پایین فقرات بچه مشکل داره میگه بایدسقت بشه چکار باید کنم نوشته strawberry skull بهمراه CM و banana sign ابلیتره و open defect در قسمت دیستال ستون فقرات کمری مطرح کننده میاری مالفورماسیون تیپ ll رویت شد open NTD

پاسخ مدیر 1402/06/29

حتما طبق صلاحدید پزشک متخصص تان عمل کنید

سوال 1402/06/21

سلام خسته نباشید من انومالی هفته ۱۸رو انجام دادم همه چی خیلی خوب و عالی بود اکو قلب جنینم خیلی عالی فقط کلیه چپ جنین رویت نشد گفتن هفته ۲۴مزاجعه کن مجدد برسی بشه ممکن تا اونموقع رشد کلیه تکمیل بشه ؟توروخدا جواب بدین خیلی نگرانم😭

پاسخ مدیر 1402/06/21

بله نگران نباشید

سوال 1402/06/19

دیروز رفتم پیش دکتر هاشمی عطار برای سونو سن حاملگیمو 28 هفته و 1 روز گفتن اما AC, bpd ,Hc حدود 27 هفته و 6 روز Fl و سایر استخوانهای بلند اندام های فوقانی و تحتانی حدود 26 هفته و 1 روز که معادل short femur می باشد و اینکه مایع ؟آمونیوتیک بیش از حد طبیعی است یعنی بچه من عقب مونده شده ؟؟؟؟ یا از این ادم کوچولو ها میشه ؟؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1402/06/19

جواب: نتیجه غربالگری اش را در سه ماهه اول و دوم برایم بفرستید.

سوال 1402/06/18

سلام من ۱۹ هفته ۴ روز جواب آنومالی nb 5.6. و nf 4.5 بود .لطفا بهم بگین نرمالش چ عددی است دکترم منو خیلی ترسوند . جواب ان تی خوب بود همه چیز طبیعی بود .

پاسخ مدیر 1402/06/18

عدد BPD را تقسیم بر 10 کنید اگر از عدد NB کوچکتر بود نرمال است و جای نگرانی ندارد.

سوال 1402/02/28

سلام ۱۷ هفته اتساع خفیف در پیلوکالیسیل سیستم کلیه چپ جنین یعنی چه ودیامترقدامی خلفی پیلوکالیسیل ۴.۶ mm دیده می شود یعنی چه ممنونم

پاسخ مدیر 1402/02/28

نگران نباشید در اکثر موارد رفع می شود تنها نیاز به بررسی بیشتر می باشد.قطر قدامی خلفی لگنچه کلیه های جنین زیر 4 میلی متر نرمال می باشد. که پلیکتازی خفیف بوده و پیلکتازی خفیف یک یافته شایع و معمول در سونوگرافی بوده که کمتر از 1 الی 2 % جنین هایی که پیلکتازی ایزوله داشته اند مبتلا به سندرم داون هستند.و 4-7 میلی متر Mild renal pyelectasis محسوب می شود و طبق پروتکل برای اطمینان خاطر کاندید تست NIPT می باشد چراکه این یافته همانطور که گفته شد جزو سافت ماركرهای سندرم داون محسوب می شود. و چنانچه NIPT نرمال شد باید بین هفته های 28-32 حداقل دوبار دیگر سونوگرافی انجام شود تا مطمئن شویم پیلکازی به سمت هیدرونفروز پیش نرفته است و یک بار هم در روز 3 یا 4 بعد از تولد طبق صلاحدید پزشک باید سونوگرافی انجام شود که اطمینان خاطر حاصل شود

سوال 1402/02/07

سلام عدد nt در دوازده هفته ۳.۵ بود که امینوسنتز انجام دادم جواب اولیه اومد و نرمال بود. منتظر جواب نهایی هستیم هنوز نیومده. در سونوی آنومالی هجده هفته همه چی نرمال بود فقط عدد bpd 40.5 هست و عدد nb 4.6 البته دکتر گفتن عدد ان بی ۴.۷ و ۴.۸ هم دیده شد ولی کوچیکترین مفدار رو گزارش کردند. اکوی قلب هم انجام دادم و مشکلی نبود نگرانیم بابت این هست که با توجه به عدد ان تی و الان عدد ان بی ممکنه بچه ام سالم نباشه؟ در صورتی که جواب اولیه امینوسنتز نرمال بود. عدد ان بی ۴.۶ نرمال هست؟ ممنون میشم جوابمو بدید

پاسخ مدیر 1402/02/07

نپران نباشید مشکلی نیست . آمنیوستز بالای 99 درصد دقت دارد

سوال 1402/01/28

سلام وقتتون بخیر ببخشید من آزمایش غربالگری دومم ریسک سندروم دانم بالا درومد ک آزمایش آمنیوسنتز دادم گفتن مشکلی نیس خداروشکر ولی دو روز پیش سونوی آنومالی دومم رو دادم یک اینکه داخل پرانتز نوشته شده در صورت اندیکاسیون بالینی بررسی تکمیلی با اکوکاردیوگرافی پیشنهاد می شود. و دوم اینکه پایین برگه ب انگلیسی نوشتن normal basic anomaly scan is not exclusive for all fetal structural , chromosomal or late onset abnormalities . In the case of high risk pregnancy , referring for detailed anomaly scan is necessary. اینو ترجمه کردم احساس کردم باز ی خطرایی هست درسته ؟تروخدا جوابمو بدین من بخاطر اون آمنیو سنتزم کلی استرس کشیدم الان نمیدونم این چیه باز پس چرا دکترم گفت همه چی نرماله پس اینا چیه نوشتن😓😓

پاسخ مدیر 1402/01/28

نگران نباشید . آمنیوسنتز بالای 95 درصد دقت دارد و بسیار تست دقیقی است و جای نگرانی ینست . برای بررسی بیشتر و مسائل ساختاری توصیه می شود آنومالی اسکن نیز انجام شود

سوال 1402/01/26

سلام وقتتون بخیر ممنون میشم نظرتون رو بگید : Crl:57.1 mm Nt:1.5 mm Fbhcg: 25.5. Iu/m. Mom: 0.649 Papp-a: 2.39 Iu/m Mom: 0.974 Trisomy21: 1:5005 Trisomy18 : 1:11823 Trisomy13: 1:20000 12 weeks +2 days from crl

پاسخ مدیر 1402/01/26

گران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1401/09/25

سلام وقتتون بخیر ببخشید من سونو آنومالی رو در هفته ۱۹ بارداری انجام دادم bpdرو زده ۴۴ mmو nblرو زده ۳.۵mm بقیه چیزا نرماله بجز ی قسمت که نوشتهسیستم پیلوکالس هردو کلیه جنین به صورتmildمتسع میباشد میشه راهنمایی کنید در ضمن من در هفته ۱۳ سونو ان‌تی انجام دادم nt=1.26 mm و nb=نرمال رویت گردید ولی عدد ننوشته...آزمایش هفته ۱۳ هم ریسک تریزومی ۲۱و۱۸و۱۳ رو زده بودscreen negative به این شرح که در قسمتDS زده age=1:1460وfinal risk=1:11700 همچنین قستT13/18 prior=1:127001 وfinal risk=1:99000...میشه راهنمایی کنید لطفا

پاسخ مدیر 1401/09/25

نگران نباشید . نگران نباشید در اکثر موارد کاملا رفع می شود تنها نیاز به بررسی بیشتر می باشد.قطر قدامی خلفی لگنچه کلیه های جنین زیر 4 میلی متر نرمال می باشد. که پلیکتازی خفیف بوده و پیلکتازی خفیف یک یافته شایع و معمول در سونوگرافی بوده که کمتر از 1 الی 2 % جنین هایی که پیلکتازی ایزوله داشته اند مبتلا به سندرم داون هستند.و 4-7 میلی متر Mild renal pyelectasis محسوب می شود و طبق پروتکل برای اطمینان خاطر کاندید تست NIPT می باشد چراکه این یافته همانطور که گفته شد جزو سافت ماركرهای سندرم داون محسوب می شود. و چنانچه NIPT نرمال شد باید بین هفته های 28-32 حداقل دوبار دیگر سونوگرافی انجام شود تا مطمئن شویم پیلکازی به سمت هیدرونفروز پیش نرفته است و یک بار هم در روز 3 یا 4 بعد از تولد طبق صلاحدید پزشک باید سونوگرافی انجام شود که اطمینان خاطر حاصل شود.

سوال 1400/11/30

سوال: باعرض سلام غربالگری اول من بدون هیچ مشکلی بود ودر غربالگری دوم هم همه چیز بدون مشکل بود اما عدد Nf 5.8. هست ایا جای نگرانی هست؟

پاسخ مدیر 1400/11/30

جواب: از آزمایشگاه یه جواب ترکیبی در خواست کنید و جواب آزایشتان را کامل برایم بفرستید.تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1400/10/21

سوال: سلام ببخشیدمن هفته دوازدهم سونوی ntانجام دادم نتیجه ی سونوNT=0.9mm وسونوی آنومالی سه ماه دوم18w+6d انجام دادم nf=6mmدرحالی که همه چیزدر آزمایش وسونو غربالگری اول دوم هم ازعالی هم عالی ترامده به نظرشما خطرناکه ممکنه مشکلی باشه چیکاربایدبکنم

پاسخ مدیر 1400/10/21

جواب: نتیجه آزمایشاتتان را باید کامل بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم .. نگران نباشید .چنانچه همه موارد نرمال بوده است در ارتباط با بیماری های شایع که مورد بررسی قرار گرفته است بلای 90 درصد اطمینان خاطر داشته باشید .

سوال 1400/10/19

سوال: سلام وقتتون بخیر من ازمایش غربالگری اول انجام دادم بچه هیچ مشکلی نداشت غربالگری دوم رفتم گفتن کع کیست داخل سر بچه است او ۲ تا ۸ میلی متری اکو قلب هم انجام دادم بچه هیج مشکلی نداشت الان میگن خودشون جذب میشن و لازمه که امینوسنتز انجام بدم

پاسخ مدیر 1400/10/19

جواب: نگران نباشید . اگر ریسک تریزومی 18 در تست های غربالگریتان کمتر از 1:1000 می باشد (یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1000 است) جای نگرانی ندارد و امکان تحلیل آن در 28 هفتگی است ، ولی اگر بیشتر از آن می باشد توصیه می کنم با یک پریناتولوژیست مشورت کرده و در صورت لزوم تست NIPT برایتان انجام شود. تقریبا در ۲ درصد جنین ها در هفته های ۱۶ الی ۲۴ حاملگی دیده می شود و در ۹۵ درصد موارد تا ۲۸ هفتگی از بین می رود.

سوال 1400/09/22

سوال: سلام وقت بخير ببخشيد من سونوي nt همه چي نرمال بوده ولي در سونوي آنومالي nf:7 بوده اما آزمايشات غربالگري اول و دوم هر دو لو ريسك بوده براي اطمينان آزمايش سل فري دادم كه باز همه چي نرمال بوده الان هفته ٢٧ بارداري هستم و يه سونوي آنومالي مجدد هم انجام دادم كه همه چي نرمال بوده فقط lateral ventricle زده حدود ١١ و من خيلي نگرانم آيا مشكل جدي هس و يا ممكنه نوزاد مشكل ژنتيكي يا بيماري داشته باشه؟؟؟

پاسخ مدیر 1400/09/22

جواب: خیر جای نگرانی نیست . ولی چنانچه بسیار نگران هستید توصیه می شود با یک پرینتتولوژیست مشورت نمایید.

سوال 1400/08/28

سوال: سلام من بارداری سوم هستم ۴۲سال سن دارم غربالگری سل فری من نرمال بوده سونو اسکن آنومالی من نرمال بوده ...نتیجه غربالگری دوم من یک آیتم مثبت بوده یعنی۱٫۱۷بوده که دکترم میگه مربوط به ستون فقرات هست ..اما میگه با پریناتولوژیست صحبت کرده گفته چون سل فری واسکن نرمال بوده جای نگرانی نیست برای اطمینان خاطر سونو گرافی سه بعدی برید .....به نظر شما نگرانی من منطقی هست وشما چه راهی رو پیشنهاد می کنید

پاسخ مدیر 1400/08/28

جواب: در صورت اینکه NIPT نرمال بوده و آنومالی اسکن هم نرمال بوده . لذا طبق نظر پریناتولوژیست جای نگرانی نیست .

سوال 1400/08/02

سوال: سلام وقتتون بخیر من ۳۲سالمه وبچه ی دومم رو باردار هستم سونوی ان تی رو انجام دادم ودکتر گفتش همه چی نرماله وآزمایش ان تی رو نیز انجام دادم اونم گفتن نرماله والان در هفته ی بیست ودوم بارداری هستم وهنوز سونوی آنومالی رو انجام ندادم میخاستم ببینم آیا تاهفته ی بیست وسوم وقت دارم که بتونم سونوی آنومالی رو انجام بدم آیا نشون میده همه چیو دیر نشده ...ممنون ازتون

پاسخ مدیر 1400/08/02

جواب: سونوگرافی سه ماهه دوم بارداری : از هفته 15 تا 28 بارداری است . چون مرفولوژی همه اندامها کامل شده اند می توان یک ارزیابی دقیقی از ساختار آناتومیک جنین انجام داد.

سوال 1400/04/01

سوال: سلام ممنون میشم جواب بدین در nt هفته دوازدهم nb رویت شده. غربالگری اول و دومم هم همه چیز نرمال بوده و هیچ مشکلی نیست. در سونو آنومالی هفته ۱۸، nb: 2.96 زده شده. ممنون میشم بگین nb نرماله یا نه. خیلی نگرانم.

پاسخ مدیر 1400/04/01

جواب: نگران نباشید. بطور کلی عدد NB بالای 3 میلی متر در ایران نرمال محسوب می شود..برای محاسبه سایز نرمال تیغه بینی یا NB، باید به اندازه BPD ( بیومتر اندازه گیری جنین ) در سونوگرافی دقت کنید.، چنانچهه NB 0.1 بالاتر از BPD ( بیومتر اندازه گیری جنین ) باشد، نرمال است. با پزشک تان در میان بگذارید.

سوال 1400/02/17

سوال: سلام... در۱۶ هفته و یک روز میتوان سونو انومالی داد؟؟؟

پاسخ مدیر 1400/02/17

جواب: بهتر است آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1400/01/30

سوال: سلام من درهفته ۳۰ بارداری هستم در۱۸ هفتگی بطن مغزی ۹/۵بود من یک ماه بعد ک دوباره سنو انجام دادم ۷ بود آیا ممکنه بازهم کم و زیاد بشه خیلی نگرانم همش تو فکر همینم ک خدایی نکرده زیاد شده باشه

پاسخ مدیر 1400/01/30

جواب: اگر ریسک تریزومی 18 در تست های غربالگریتان کمتر از 1:1000 می باشد (یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1000 است) جای نگرانی ندارد ور امکان تحلیل آن در 28 هفتگی است ، ولی اگر بیشتر از آن می باشد توصیه می کنم با یک پریناتولوژیست مشورت کرده و در صورت لزوم تست NIPT برایتان انجام شود. تقریبا در ۲ درصد جنین ها در هفته های ۱۶ الی ۲۴ حاملگی دیده می شود و در ۹۵ درصد موارد تا ۲۸ هفتگی از بین می رود.

سوال 1400/01/15

سوال: سلام خوبین من طفل سومم است که باردارم اولیش سقط شد دومی داکترها نفامیده آمپول دادن اونم سقط شد وکورتاژ شدم و حالا طفل سومم حمل هستم یک سنوگرافی دادم و مشکلاتم رو براشون گفتم گفتن که باید اسکن بشی میشه برام بگیم اسکن به چی خاطر است آیا باعث سقط که نمیشود ومشکل رو معلوم میکند

پاسخ مدیر 1400/01/15

جواب: چند ماهتان است ؟ منظور پزشکتان آنومالی اسکن در 18هفتگی می باشد که به دلیل بررسی آنومالی با ناهنجاری در جنین می باشد. نگران نباشید اصلا خطر ندارد.

سوال 1400/01/14

سوال: لام . وقتتون بخیر . خانمی هستم 32ساله بارداری اول چندسال پیش به دلیل نامعلوم در هفته 26 در داخل شکم مرد. حال خاضر هفته 20بارداری رو سپری میکنم سونو غربالگری اول همه چیز نرمال بود درسونو انومالی هفته 18 ذکر شده که یک کیست در سمت چپ مغز جنین دیده شده به اندازه 3.7m. اکو قلب انجام دادم دکتر گفتند نرمال و بدون مشکل هست. دکتر ژنتیک و متخصص زنان برام ازمایش سل فری تجویز کردن . الان سوال من این هست که اول این ازمایش چقدر نیاز هست و ثانیا طبق تخقیقات من در ازمایش سل فری درصورت وجود مشکل هیچ گونه مجوز سقطی صادر نمیشه . اگر خدای ناکرده جنین طبق ازمایش مشکل دار باشه چه اقداماتی براش انجام میشه و اینکه اصلا قابل درمان و پیگیری هست یا اینکه چندین ماه باقی مانده تا تولد فرزند رو باید به داشتن یک فرزند ناقص و مشکل دار سپری بشه . خواهش میکنم صادقانه جوابگوی من باشید . سپاسگذارم

پاسخ مدیر 1400/01/14

جواب: اگر ریسک تریزومی 18 در تست های غربالگریتان کمتر از 1:1000 می باشد (یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1000 است) جای نگرانی ندارد ور امکان تحلیل آن در 28 هفتگی است ، ولی اگر بیشتر از آن می باشد توصیه می کنم با یک پریناتولوژیست مشورت کرده و در صورت لزوم تست NIPT برایتان انجام شود. تقریبا در ۲ درصد جنین ها در هفته های ۱۶ الی ۲۴ حاملگی دیده می شود و در ۹۵ درصد موارد تا ۲۸ هفتگی از بین می رود. بله تست NIPT یا سل فری تست غربالگری با دقت بالا99 درصد می باشد و بی خطر می بشد و برای تست غربالگری مجوز سقط داده نمی شود ولی می توان تست آمنیوسنتز داد که تست تشخیصی بوده و بالای 99.5 درصد صحت دارد ولی یک درصد احتمال سقط هم وجود دارد و در صورتی ک مشکلی وجود داشته باشد مجوز سقط هم با آن داده می شود. مجوز سقط هم تا 18 هفته و شیش روز داده می شود و بعد از این زمان مجوزی داده نمی شود.

سوال 1399/12/17

سوال: سلام . من امروز سونوگرافی nt دادم و طبق crl یازده هفته و 5 روز هستم و جلوی bpd نوشته شده دوازده هفته و 6 روز. این اختلاف دلیلش چیه؟ و مثانه هم رویت نشده . مشکلی وجود داره؟باید باز سونو بدم یا باید زمان بگذره؟

پاسخ مدیر 1399/12/17

جواب: نتایج آزمایشاتتان را به دایرت اینستاگرام نیلو بفرستید.

سوال 1399/11/18

سوال: سلام خواهر من هفته ۱۸ بارداری است و بینی جنین ان ۲.۸۸کمتر حد معمول است..چه باید کرد؟

پاسخ مدیر 1399/11/18

جواب: نگران نباشید و توصیه می کنم با یک متخصص پریناتولوژی مشورت کنید

سوال 1399/11/18

سوال: با سلام و تشکر فراوان بخاطر پاسخگوییتون به ما من ۳۳سالمه و بارداری اولم سالم بوده ، nt سونو سه ماه اول رو ۲.۹ گفتن که آزمایش غربلگری منفی بود و سل فری ریسک پایین نشون داد. حالا سونو آنومالی nft رو ۳.۶ نشون داد که دکتر فرمودند باز هم زیاده! در حالی که توو سونو نوشته تا ۶mm نرماله ،، خواهش میکنم نظرتون رو بنویسین

پاسخ مدیر 1399/11/18

جواب: نگران نباشید نرمال است ولی جهت اطمینان بیشتر جواب سنو را به دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید تا بررسی شود

سوال 1399/11/16

سوال: سلام خسته نباشید.جواب سونوی خانمم امروز گرفته.variable:presentation Single:fetus Posterior marginal:placental location Fetus movementبخوبی دیده میشود. Heart beatمنظم وطبیعی مشاهده میگردد.(163). amniotic fluid:عمیق ترینpocket در حدود30mmمیباشد. CRL=52mm====G.A=11w6d EDC=1400.05.31. =/1w طول سرویکس در حدود39mm NBوnt=1/7mmدیده میشود. اگه ممکنه نظرتون رو بگید ممنون میشم.nb باید چند باشه.وضعیت جنین چطوره تو این سن.متشکرم🌹

پاسخ مدیر 1399/11/16

جواب: NT و باقی فاکتورها نرمال است . nb هم نرمال است.

سوال 1399/11/14

سوال: سلام من توی هفته 20 بارداری هستم دیروز سونو آنومالی دادم و گفتن مایع دور بطن مغز 10م م هست و من الان به شدت نگرانم. راه درمانش چی هست و چقدر امکان داره این مقدار پایین نیاد و اینکه اگر با همین مقدار متولد بشه بعد از تولد براش مشکلی پیش میاد؟

پاسخ مدیر 1399/11/14

جواب: اگر ریسک تریزومی 18 در تست های غربالگریتان کمتر از 1:1000 می باشد (یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1000 است) جای نگرانی ندارد ور امکان تحلیل آن در 28 هفتگی است ، ولی اگر بیشتر از آن می باشد توصیه می کنم با یک پریناتولوژیست مشورت کرده و در صورت لزوم تست NIPT برایتان انجام شود. تقریبا در ۲ درصد جنین ها در هفته های ۱۶ الی ۲۴ حاملگی دیده می شود و در ۹۵ درصد موارد تا ۲۸ هفتگی از بین می رود.

سوال 1399/10/12

سوال: سلام خسته نباشید من 25 سالمه سونوی آنومالی انجام دادم fhr150Bpd43FL27AC119. 5 EFW225 NF3 نشان داده شده حالا چیکار کنم خیلی نگگرانم

پاسخ مدیر 1399/10/12

جواب: چرا نگرانید ، در ریپورت فوق مگر نکته خاصی که نگران کننده باشد نوشته شده بود.

سوال 1399/10/12

سوال: سلام در هفته۲۶ آنامولی انجام دادیم سینترنا ماگناmm9 اعلام شد ولی مخچه.دور سر و ورمیس نرمال و عادی بودند آیا ناهنجاری است و یا در هفته های بالاتر کمتر و متعادلتر میسود و اگر جنین با همین عدد ۹ متولد شود در آینده با مشکلات مغزی نخاعی مواجه نمیشود.

پاسخ مدیر 1399/10/12

جواب: سیسترنا مگنا درواقع فضایی از ساب آراکنویید که در پشت مخچه قرارگرفته; و از مایع مغزی نخاعی پرشده است. سایز نرمال آن بین ۲/۵ تا ۱۰ میلی‌متر است. و اندازه‌های بیشتر یا کمتر از آن نیاز به بررسی‌های بیشتر مغز و ستون فقرات خواهد داشت. بنابراین عدد فوق غیر طبیعی نیست.

سوال 1399/09/29

سوال: سلام خسته نباشید من تو هفته ۱۸ بارداری هستم.سونوی آنومالی دادم جواب به این صورته: BPD=17w 6d FL=17w 1d Average GA=17w 3d AC=17w 3d FL/AC=20.50 NB=4.7mm NF=3mm EFW=37.87 گفتن همه چی خوب و نرماله.میشه لطف کنید بگید چیزی برای نگرانی هست یا نه؟

پاسخ مدیر 1399/09/29

جواب: نرماله نگران نباشید.

سوال 1399/09/21

سوال: سلام خسته نباشید من در سونو ان.تی میزان ان تی 1.5 و ان بی رویت شد. ریسک آزمایش اول 1 به 1450 بود که 15 هفته آزمایش سل فری دادم و جواب همه تریزومی ها ریسک گایین و تقریبا منفی بود. در 18 هفته و 3 روز ور سونو آنومالی گفتن تیغه بینی 3.3 هست و هایپو پلاستیک هست و کیست های دو طرفه داخل مغز جنین هست. به دکتر ژنتیک مرجعه کردم و درخواست دوباره انومالی و اکو قلب دادن که در 19 هفته انجام شد و قلب سالم بود کیست ها یک طرفه بود و اندازه ان بی 4.3 بود. بنطر شما با توجه به جواب ازمایش سل فری نیلز به آمینو هست یا خیر؟؟

پاسخ مدیر 1399/09/21

جواب: نه نیازی به انجام آمنیوسنتز نیست ولی باید یک سونو فالوآپ در هفته 24 انجام دهید.

سوال 1399/09/20

سوال: با سلام و عرض ادب و خسته نباشید ببخشید سوالم را اصلاح می کنم لطفا بفرمایید زودترین یا اولین زمان تشخیص جنسیت جنین با قطعیت وبا استفاده از سونوگرافی در چه سنی از بارداری هست؟ ممنون و متشکرم لطف می کنید جواب را به آدرس ایمیلم ارسال بفرمایید.

پاسخ مدیر 1399/09/20

جواب: به هر حال محدودیت تشخیص جنسیت در سونوگرافی بین 10 تا 20 % است و بنابراین با قطعیت نمی توان مکتوب نوشت که جنسیت چیست. بهترین زمانی که می توان به جنسیت جنین پی برد انجام سونوگرافی در هفته های پانزده تا شانزده به بعد می باشد. البته تعیین جنسیت با انجام دستگاه های پیشرفته سونوگرافی در زمان غربالگری سه ماهه اول بارداری که در هفته های یازده تا سیزده انجام می شود امکان پذیر خواهد بود. ولی قابل توجه است که در این زمان احتمال درصد خطا بالا وجود خواهد داشت لذا بهترین زمان که جنسیت جنین به صورت قطعی مشخص می گردد در هفته شانزدهبه بعد می باشد.

سوال 1399/09/11

سوال: با سلام من درهفته 26بارداری هستم .هفته 15گفتن کهnt بالاست که آزمایشات امنیو واکو قلب انجام دادم که همه آزمایشات خوب بود .الان هفته 26بارداری رفتم سونو گفتن مایع مغز جنین بالاست حدود 10و نیاز به mri .سوال من اینه ایا با وجود آن همه ازمایش که دادم و خوب بود باز هم جای نگرانی وجود داره .ممکنه جنینم مشکل مغزی داشته باشه

پاسخ مدیر 1399/09/11

جواب: نگران نباشید . با پیگیری مناسب و یا درمان به موقع امکان وجود مشکل در جنین را به حداقل رسانده اید و اطمینان خاطر کسب کرده اید. توصیه می شود در صورتی که جواب MRI مشکوک است و یا نگران هستید با متخصص پریناتولوژی در صورت صلاحدید پزشکتان مشورت کنید.

سوال 1399/09/09

سوال: سلام و خسته نباشید من هفته ۱۷ بارداری سونو انومالی انجام دادم ک نوشته درجات خفیفی از inversion در پای راست دیده میشود جنس بچم دختره دکتر گفته تو پای راستش ی فرورفتگی وجود داره دکتر دوباره برام توو ۲۳ هفته سونو انومالی نوشته خیلی نگرانم اگه ممکنه راهنماییم کنید.

پاسخ مدیر 1399/09/09

جواب: توصیه می شود در صورت صلاحدید پزشک تان با متخصص پریناتولوژیست مشورت کنید.

سوال 1399/09/01

سوال: با سلام در غربالگری اول همه چی نرمال بوده ولی در غربالگری دوم اسپینا بیفیدا High risk زده دکتر گفت این مشکل با سونو دیده میشه وقتی سونو رو انجام دادم همه چی نرمال بوده آیا جای نگرانی وجود داره

پاسخ مدیر 1399/09/01

جواب: اگر نرمال بوده جای نگرانی ندارد ولی طبق صلاحدید پزشکتان از نظر عوارض نامطلوب بارداری بیشتر تحت کنترل باشید ، بخصوص به عفونت های ادراری و ترشحات غیر طبیعی از واژن.

سوال 1399/08/30

سوال: باعرض سلام و خسته نباشید میخواستم ببینم آیا دولیکوسفالی بعد ضایمان اصلاح میشه یا نه

پاسخ مدیر 1399/08/30

جواب: این مورد مسئله خطرناکی نیست. یعنی اینکه سر جنین در سونو دراز تر از معمول دیده شده است. در مواردی که جنین با پا قرار گرفته است یعنی بریچ است دیده می شود و اغلب مشکلی برای جنین ندارد نگران نباشید. بستگی به شدتش میتونه طبیعی یا غیر طبیعی باشه.برخی افراد اصلا خانوادگی شکل سرشون یه جوریه. اگر در باره شما اینطوره، نگران نباشید. فامیلی است. اگر شدید بود و اصلا تو فامیل شکل سرها همه کاملا طبیعی هست، باید تو سونوگرافی بعدی پیگیری بشه. دلایلش هم مختلفه، بسته به دلایلش درمان میشه. غالبا مخصوصا اگر شدید و ناشی از کرانیوسینوستوز و ... نباشه پس از تولد خوب میشه.

سوال 1399/08/28

سوال: سلام وقتتون بخیرمن هفته ۱۲ برای سونو nt ،nb دادم خداروشکر همه چی سالم وخوب بودnt=1.55 ولی تو سونو nbتیغه بینی رویت نشده،میخوام بدونم خطرناک یا خدایی نکرده سندروم داون هستش؟ممنون میشم راهنمایی کنید خیلی نگرانم. و اینکه دکتر برای ۱۸هفته فقط سونو نوشتن و آزمایش خون ننوشتن میخواستم بدونم آزمایش خون تو۱۸هفته لازم هست؟؟

پاسخ مدیر 1399/08/28

جواب: چنانچه نتایج غربالگری سه ماه اول نرمال بوده باشد می توان اظهار دشت ک با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید. نگران nb ی تیغه بینی نباشید در شیوه نامه کشوری غربالگری سندرم دوان و همینطور در سایر مراکز معتبر جهانی، این مارکر جزو مارکرهای غربالگری سه ماهه اول نبوده ولی در سه ماه دوم بسیار حائز اهمیت است.

سوال 1399/08/17

سوال: سلام خسته نباشید ببخشید من ۱۷هفته و سه روزمه امروز رفتم سونو , nb=5 , bpd=37 ,fl=24,nft=1.4. اینا نرمالن؟خیلی تگرانم

پاسخ مدیر 1399/08/17

جواب: بله نرمال است

سوال 1399/08/17

سوال: با سلام، در سونوگرافی آنومالی اسکن 19 هفته، میزان NFT: 4.7 mm و طول NB: 3.3 mm گزارش شده است. طبق گفته سونولوژیست جنین از نظر ساختاری سالم است و مشکلی ندارد به نظر شما اعداد فوق برای جنین 19 هفته طبیعی است؟ میزان BPD: 45.15 mm می باشد. غربالگری 3 ماهه اول اندازه NT:1.4 mm بوده است و استخوان بینی هم رویت شد. آزمایش کواد هم انجام داده ام نرمال بوده است اما بابت اندازه اندازه NB نگرانم. لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنونم

پاسخ مدیر 1399/08/17

جواب: بله نرمال است.نگران نباشید بطور کلی عدد NB بالای 3 میلی متر در ایران نرمال محسوب می شود..برای محاسبه سایز نرمال تیغه بینی یا NB، باید به اندازه BPD ( بیومتر اندازه گیری جنین ) در سونوگرافی دقت کنید.، چنانچهه NB 0.1 بالاتر از BPD ( بیومتر اندازه گیری جنین ) باشد، نرمال است.

سوال 1399/08/07

سوال: سلام من هفته ۲۸ بارداری ام و سونو انجام دادم برای وزنش نوشت ۱۴۴ میخواستم ببینم نرماله؟ کم نیس؟

پاسخ مدیر 1399/08/07

جواب: عددش را اشتباه ننوشته اید ، وزن جنین در این هفته ها باید بین 1004 گرم تا 1416 گرم باشد.

سوال 1399/08/04

سوال: سلام تو سنوگرافی انومالیم نوشته سونوگرافی نرمال جنین لزوما ب نفع نوزاد طبیعی نمی باشد لطفا بفرمایید جنین سالمه؟

پاسخ مدیر 1399/08/04

جواب: متخصص هنگام سونوگرافی آنومالی، لیستی از اختلالاتی را در اختیار دارد که باید کنترل شود. این اختلالات ممکن است خیلی جدی باشد و حیات جنین را تهدید کند یا ممکن است اختلالی باشد که پس از به دنیا آمدن نوزاد قابل درمان است. اگر هنگام اسکن، اختلالات قابل درمانی تشخیص داده شود، متخصص به پزشک اطلاع خواهد داد تا به محض به دنیا آمدن نوزاد، مراقبت‌های لازم را از او به عمل آورند و درمان را آغاز کنند. بسیاری از اختلا‌لات موجود در لیست متخصص بسیار نادر است و جای نگرانی وجود ندارد. بسیاری از اختلالات نظیر آنانسفالی، مشکلات ناحیۀ شکم، دست و پا و نقص‌های لولۀ عصبی و حتی مشکلات کلیه به احتمال زیاد تشخیص داده می‌شود. اما برخی اختلالات نظیر مشکلات قلبی و عروقی یا هیدروسفالی، انسداد دستگاه گوارش یا فتق دیافراگم فقط در نیمی از موارد این مرحله تشخیص داده می‌شود و یا اختلالاتی از جنس دیگر که مربوط به نواقص ظاهری نیست تشخیص داده نمی شود ولی موارد شایع بررسی کامل می شود لذا انتهای سونو همجین جمله ای نوشته می شود.

سوال 1399/07/28

سوال: سلام خسته نباشد من هفته ی 20 بارداری هستم سنم 38 دو بار غربالگری ازمایش دادم که اولی TRISOMY21:1:8320بودد ولی در دومی گفته که خوب ولی دکترم اکو قلب جنین نوشت که دادم اکو ی سوراخ ب اندازه ی 1.7mmنشان داد الان خیلی نگرانم که سقط کنم یا این مشکل برطرف میشه ممنون از لطفتون ی راهنمای کنید

پاسخ مدیر 1399/07/28

جواب: ,خیلی از نوزاد ها با این نقص به دنیا میان ولی اکثرا بغد چند ماه بسته میشه و بسته به نوع سوراخ قلب این علائم هم متفاوت است. یعنی اندازه ی سوراخ و موقعیت آن در قلب تعیین می کند که کودک چه علائمی تجربه کند. بیشتر نوزادانی که دچار نقص دیواره بین دهلیزی هستند به نظر سالم هستند و هیچ علائمی ندارند. این کودکان به طور طبیعی رشد می کنند و وزنشان افزایش پیدا می کند. اما کودکان با نقص بزرگ تر و شدیدتر ممکن است برخی از علائم و نشانه های زیر را داشته باشند:رشد کم, کم اشتهایی , خستگی , تنگی نفس , مشکلات و عفونت های ریه و انباشت خون و مایعات در ریه ها و انباشت مایعاد در پاها و زانو

سوال 1399/07/08

سوال: سلام من غربالگری اول انجام دادم و nt=1.4وnb=1.6بود وآزمایش هم سالم بوده اما چون سنم ۴۱ سال میباشد دکتر آزمایش انومالی نوشته تو سنو انومالی هم nb=5.5بوده وسنو نرمال بوده به نظر شما آزمایش انومالی رو انجام بدم؟؟لطفا راهنماییم کنید .من الان توهفته ۱۷ و۵ روز هستم

پاسخ مدیر 1399/07/08

جواب: بله چرا که يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین باید انجام شود.

سوال 1399/07/07

سوال: سلام.۳۵ هفته و ۶ روزه ام.در بررسی csp8.8mm زده شده خیلی نگرانم مشکل از چه چیزی است

پاسخ مدیر 1399/07/07

جواب: ریپورتتان را به دایرکت صفحه اینستاگراممون بفرستید، تا ببینم دقیق چی نوشته

سوال 1399/07/02

سوال: سلام ‌. سونو انومالی اسکن دادم در ۱۸ هفته و سه همه چیزش خوب بود ولی نوشته nb:3.6 نسبتbpd/nb کمتر از 11 انومالی اسکن پیشرفته پیشنهاد شده . در سه ماهه اول nt:1.7 و nbرویت نشد ولی ازمایشام خوب بودن . حالا باید چیکار کنم ایا امنیوسنتز باید برم.اصلا فایده ای داره ممنون

پاسخ مدیر 1399/07/02

جواب: NT در رنج نرمال بوده , ولی 01/1 BPD می شود NB بنابراین NB 3.6 BPD باید 36 بیشتر از این رنج سایز نرمالی است. بنابراین اگر عدد NB بیشتر از این عدد بود نگران نباشید ، وگرنه لازم است که تحت صلاحدید پزشکتان آمنیوسنتز و یا حداقل NIPT انجام شود.

سوال 1399/06/26

سوال: با عرض سلام من ٣٢سالم هست براي بچه دومم سه ماهه اول بارداري هستم و جواب Nt براي جنينم هست 1.95 و براي Abdominal wall ديفكتي ديده نمي شود بود و trisomy 21(1:1520( بوده و دكترم گفته جنين مشكوك به سندروم هست لطفا راهنماييم كنين ممنون ميشم

پاسخ مدیر 1399/06/26

جواب: ریسک سندروم های دیگر را نیز برایم ارسال کنید و یا عکس جوابتان را به دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید. ولی طبق مواردی که یاد داشت کرده اید و با توجه به عدد NT تان که در محدوده نرمال است می توان اظهار داشت که با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد و مساله ای نیست

سوال 1399/06/24

سوال: سلام خسته نباشید من در هفته سیزدهم سونو انتی همه چیز نرمال بود ولی آزمایشriscof downs ۱در ۲۰۰۰۰ بود....آزمایش آنومالی دادم ریسکش شد ۱در ۶۹۰ دکتر گفته آزمایش ژنتیک برم خیلی استرس دارم آیا بچم مشکلی داره الان هفده هفته و سه روز هستم خودم سنم ۳۳ و شوهرم ۳۷ سالشه

پاسخ مدیر 1399/06/24

جواب: سوالتان دقیق نیست در سونوگرافی ریسک اعلام نمی شود . جواب آزمایش و سونوگرافی تان را به دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید.

سوال 1399/06/23

سوال: سلام اگه عدد NT نرمال یعنی ۱.۹ باشه اما تیغه بینی تو سونوگرافی دیده نشده باشه تست آمنیوسنتز باید انجام بشه؟ جنین تک شریانی هم هست طبق تشخیص ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1399/06/23

جواب: در هفته چندم تیغه بینی دید نشده است؟ بررسی تیغه بینی جزو پنل غربالگری در سه ماه اول نمی باشد و خیلی جای نگرانی نیست ولی در سه ماه دوم بسیار با اهمیت است. لذا اگر زیر 15 هفته هستید باید هفته 15 به بعد سونو بدهید و اگر هفته 15 به بعد نیز دیده نشد با توجه به تک شریان بودن بند ناف بهتر بهتر است آمنیوسنتز انجام دهید.

سوال 1399/06/22

سوال: باسلام من در هفته ۱۸ بارداری سونوی آنومالی دادم و گفتن پای چپ مشکوک به پاچنبری هستش.ایا این مشکل واقعا وجود داره و حل شدنی هست در طول بارداری یاخیر.خیلی استرس گرفتم و الان هفته۲۲ بارداریم هست

پاسخ مدیر 1399/06/22

جواب: به طور کل توصیه می شود که طبق صلاحدید پزشکتان به یک متخصص پریناتولوژیست مراجعه کنید. و در صورت لزوم NIPT یا آمنیوسنتز انجام شود.

سوال 1399/06/15

سوال: با غرض سلام و خسته نباشید ببخشید من غربالگری اولم همراه آزمایش ها نرمال بود حتی پزشک آزمایش غربالگری دوم از ۴ مورد یکی رو مورد بررسی قرار دادن اما غربالگری دوم ورم خفیف کلیه و کیست ۳/۹ در سمت چپ مغز جنین است باید چیکار کنم؟

پاسخ مدیر 1399/06/15

جواب: لازم به ذکر است که اگر اگر ریسک تریزومی 18 در تست های غربالگریتان کمتر از 1:1000 می باشد (یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1000 است) جای نگرانی در ارتباط با کیست کوروئید پلکسوس ندارد و امکان تحلیل آن در 28 هفتگی است ، تقریبا در ۲ درصد جنین ها در هفته های ۱۶ الی ۲۴ حاملگی دیده می شود و در ۹۵ درصد موارد تا ۲۸ هفتگی از بین می رود . در ارتباط با پلیکتازی کلیه نیز نگران نباشید در اکثر موارد رفع می شود تنها نیاز به بررسی بیشتر می باشد.قطر قدامی خلفی لگنچه کلیه های جنین زیر 4 میلی متر نرمال می باشد. که پلیکتازی خفیف بوده و پیلکتازی خفیف یک یافته شایع و معمول در سونوگرافی بوده که کمتر از 1 الی 2 % جنین هایی که پیلکتازی ایزوله داشته اند مبتلا به سندرم داون هستند. ولی چون این مارکر با مارکر دیگر مثبت شده است جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین توصیه می کنم با یک پریناتولوژیست مشورت کرده و در صورت لزوم کاندید انجام NIPT هستید.

سوال 1399/06/12

سوال: سلام خسته نباشین من 32ساله وباردارهستم الان هم توی5ماهگی بارداری هستم سونوی ان تی جنین من1.8بودوCLRهم60میلیمترولیدرآزمایش خون غربالگری سندروم دان هایریسک بودم1به242آزمایش سل فری انجام دادم LOWRISKبود18هفتگی آنومالی اسکن هم همه چیزجنین رازده نرمال بااین وجود خیلی نگرانم پریناتولوژیست هم گفته دوباره توی24هفتگی بایدآنومالی اسکن بدی آیانیازهست وبااین همه سونووآزمایش دیگه نگران نباشم توراخدا جواب بدین ممنون میشم

پاسخ مدیر 1399/06/12

جواب: نگران نباشید NIPT دارای قدرت تشخیص 99 درصد برای اختلالات کروموزوم های 21، 18 و 13 می باشد . لذا نرمال بودن آن یعنی 99% درصد اطمینان خاطر. بله طبق صلاحدید پزشکتان عمل کنید.

سوال 1399/06/11

سوال: با سلام . در غربالگری اول همه چیز خوب بود فقط تیغه بینی دیده نشده بود که بعد از آزمایش خون با ریسک یک به بیست و پنج آمینوسنتز دادم که جواب اولیه که ۵ کروموزوم رو بررسی میکنند نرمال اعلام شد. الان برای اسکن انومالی رفتم مجدد تیغه بینی دیده نشده من الان باید چکار کنم ؟ سن جنین ۱۷ هفته و شش روز هست

پاسخ مدیر 1399/06/11

جواب: توصیه می شود که تحت نظر پریناتولوژیست باشید.

سوال 1399/06/06

سوال: با سلام و خسته نباشید من قبلا پیام داده بودم درخصوص طول کم استخوان بازو و ران جنین در 28 هفته که شما فرمودید باید تا سونو صبر کنم هفته دیگه وقت گرفتم برای تکرار سونو فقط چیزی که هست تو همان سونو قبلی که پیش پریناتولوژیست هم انجام داده بودم سایز کف پا رو اندازه گرفته بودند و گفته بودند مطابق سن بارداری هست و در ضمن هیچ دفورمیتی و خمیدگی در ساختار استخوان های ران و بازو گزارش نشده. درضمن من سونو انورمالی 18 هفته را انجام داده بودم و در انجا همه چیز نرمال نرمال بود ولی تا 28 هفته حدود سه هفته رشد استخوان بازو و ران کوتاهتر مانده البته در این دوماه من تغذیه ام بسیار بسیار بد بوده ممکن است از تغذیه من رشد استخوان های جنین به تاخیر افتاده باشد و در ماههای اینده بتوان با تغذیه ان را جبران نمود با توجه به اینکه هیچ مشکل دیگری در سونوگرافی های ذکر نشده؟؟؟ بسیار بسیار سپاسگزارم از وقتی که برای پاسخگویی و رفع نگرانی ما می گذارید

پاسخ مدیر 1399/06/06

جواب: نگران نباشید. تغذیه مناسب داشته باشید و منتظر جواب سونو باشید.

سوال 1399/06/06

سوال: سلام خسته نباشی من سونو آنومالی رو تو 19w+4d انجام دادم lateral vantricle نوشته 6/6mm نرمال یا نه؟ممنونم

پاسخ مدیر 1399/06/06

جواب: نگران نباشید تا 10 میلی متر نرمال است .

سوال 1399/06/04

سوال: سلام روز بخیر دیروز سونو آنومالی دادم تو هفته 18 هستم دو تا مورد Abnormal خورده Echogenic CARDIAC focus و choroid plexus cysts امروز بردم به دکتر نشون دادم میگه اگه یکی بود مهم نبود ولی چون دوتا مورد شده باید آزمایش از کیسه جنین انجام بشه با توجه به این که احتما سقط تو این آزمایش است نظر شما چیست. با تشکر

پاسخ مدیر 1399/06/04

جواب: نظر پزشکتان درست است و باتوجه به بالا بودن هفته بارداری بهترین تصمیم انجام تست تشخیصی آمنیوسنتز می باشد. این تست 1% احتمال سقط دارد که درصد کمی می باشد ولی تست تشخیصی بوده و 99.5 درصد خیالتان از سلامت جنین مطمئن می شود . لازم به ذکر است که اگر ریسک غربالگری نرمال باشد، Echogenic CARDIAC focus از مارکرهای اختلالات کروموزومی نمی باشد ولی اگر این مارکر با مارکر دیگری مثبت شود جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین کاندید انجام آمنیوسنتز می باشد.

سوال 1399/06/03

سوال: با سلام و خسته نباشید من همه نتایج غربالگری هام عالی بود و هیچ مشکلی نداشتم تا اینکه هفته ۲۸ بارداری رفتم سونو انورمالی و طول استخوان ران و بازو جنین رو ۲۵ هفته نشون می داد و طبقه دور شکم و دور سر حدود ۳۰ هفته که این سونو رو پیشه پریناتولوژیست هم تکرار کردم اونم گفت طول استخوان های بلند کوتاه هست و احتمال دیسپلازی دادن گفتن دو هفته دیگه سونو رو تکرار کنم حالا شب و روز کارم گریه شده مگه میشه تو غربالگری ها چیزی نشون نده و الان این مشکل باشه؟ آیا ممکنه با پیش رفتن سن بارداری مشکل من حل بشه ؟ این رو هم بگم من این دو ماه آخر تغذیه ام بسیار بد بود ممکنه از این نشان گرفته باشه؟؟

پاسخ مدیر 1399/06/03

جواب: فرم اندازه فمور (استخوان ران) در تشخیص دیسپلازی مهم است و كوچكتر بودن آن نشان دهنده نانیسم است و بعد باید اندازه كف پا هم گرفته شود .تا نتیجه سونو صبر کنید و استرس بیش تر بخود راه ندهید چون استرس می تواند آسیب زننده تر باشد برایتان لذا تا زمان جواب سونو صبر کنید. بله غربالگری از اسمش معلوم است که تست تشخیصی نیست و احتمال منفی کاذب و مثبت کاذب می رود و چنانچه غربالگری یک و دو را به طور کامل انجام داد باشد ( پروتکل Full Integrated : که شامل تست PAPP-A و سونوی NT در سه ماهه اول و کواد مارکر در سه ماهه دوم می باشد) لذا (قدرت تشخیص 92 تا 93%) می باشد و حدود 7 الی 8 درصد ، درصد خطا دارد. و البته لازم به ذکر است که تست غربالگری هم تنها توانایی بررسی تری زومی های 13, 18, 21 را دارد و یک سری مشکلات ساختاری ممکن است هیچ ارتباطی با سندروم ها ناشته باشئ و به همین خاطر است که علاوه بر غربالگری توصیه به انجام آنومالی اسکن در هفته 18-20 بارداری برای رد اختلالات ساختاری می شود.

سوال 1399/05/25

سوال: سلام.وقتتون بخیر..تو جوابدهی یوالات دیدم نوسته بودین بطورکلی باید اندازهnb0.1 بالاتراز Bpdباشه..میشه واضح تر تو ضیح بدین ومثال بزنید مثلا برای اندازهbpd43mmاندازه تیغه بینی چقدر باید باشه؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/05/25

جواب: 1/10 BPD می شود 4.3 ..لذا 4.3 و بیشتر از این رنج سایز نرمالی است.

سوال 1399/05/24

سلام؛ برای سونوگرافی غربالگری مرحله دوم (آنومالی اسكن) در تعرفه مصوب تصویر برداری، به‌صورت مجزا کدی لحاظ نشده است. چه کدهایی در محاسبه هزینه این سونوگرافی لحاظ می‌شود؟

پاسخ مدیر 1399/05/24

جواب : با یک مرکز سونوگرافی تماس بگیرید

سوال 1399/05/21

سوال: سلام. در سونوگرافی نوشته شده آنومالی Facial دیده نمی شود. شواهدی از NTD‌دیده نشد یعنی چه؟

پاسخ مدیر 1399/05/21

جواب: به طور کل یعنی در این دو مورد ذکر شده جنین سالم است. در ارتباط با آنومالی Facialیعنی ناهنجاریهای ساختاری صورت دیده نمی شود و همچنین NTD یا Neural tube defect دیده نمی شود یعنی نقص لوله عصبی ندارد (NTD یکی از نقایص هنگام تولد می باشد که در این بیماری شکاف در ستون فقرات یا جمجمه از ابتدای تولد فرد وجود دارد).

سوال 1399/05/20

سوال: سلام. Nb در هفته 16 4/1 بود و در هفته 18 5/6. به نظر شما این اندازه نرمال هست. هرکی ی چیزی میگه گفتن یکم اندازش بالاست. ی دکتر دیگه گفت بالا نیست پاین باشه مشکل داره. میشه لطفاشماهم راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر 1399/05/20

جواب: بله دیده نشدن و یا بینی هایپوپلاستیک نگران کننده تر است ولی اندازه بزرگتربینی هم باید مورد بررسی قرار بگیرد. نگران نباشید بطور کلی عدد NB بالای 3 میلی متر در ایران نرمال محسوب می شود..برای محاسبه سایز نرمال تیغه بینی یا NB، باید به اندازه BPD ( بیومتر اندازه گیری جنین ) در سونوگرافی دقت کنید.، چنانچهه NB 0.1 بالاتر از BPD ( بیومتر اندازه گیری جنین ) باشد، نرمال است.

سوال 1399/05/17

سوال: سلام وقت بخیر.من هفته 13بارداری هستم وبارداری دومن هست بچه اول هم خداروشکر سالمه،ولی تو سونوی ntزده 4.میخواستم بدونم اگه نخوام آزمایش آمونسنتز انجام بدم تو سونوی آنومالی ممکنه این عدد تغییر کنه ونرمال بشه؟

پاسخ مدیر 1399/05/17

جواب: طبق پرتکل کشوری شما کاندید انجام آمنیوسنتز هستید و حتی تست NIPT هم نمی توانید انجام دهید؛ با وجود اینکه می دانیم پیامدهای بالینی وقتی NTبین 3.5 – 4.4 mm است، 70 % احتمال دارد جنین سالم باشد و هیچ مشکلی نداشته باشد، 20% احتمال دارد که نقص کروموزومی داشته باشد و اگر این جنین کاریوتایپ نرمال داشته باشد احتمال مرگ 2.5% ، احتمال وجود مشکلات ساختاری عمده 10% و احتمال مشکلات قلبی و عروقی برای آن 3%می باشد.لذا حتما باید آمنیوسنتز صورت بگیرد و در صورت نرمال بودن کاریوتایپ، انومالی اسکن دقیق در هفته 18 واکوکاردیوگرافی در هفته 20-18 حاملگی برای جنین صورت بگیرد.

سوال 1399/05/14

سوال: سلام من دیروز رفتم سونوی آنومالی اندازه ان تی 5/9بوده 18هفته و سه روز پزشک سونو گفت هیچ مشکلی نداره.پزشک خودمم گفت یه کم بالاست ولی مشکلی نداره.نظر شما چیه

پاسخ مدیر 1399/05/14

جواب: این عددی که برای NT نوشته اید احتمالا اشتباه است . چراکه هم 5/9 و هم 9/5 در محدوده پرخطر می باشد , و باید برای آن بررسی های بیشتر صورت گیرد.

سوال 1399/03/07

سئوال: با سلام من درهفته ۳۳ و ۴روز سونو انجام دادم که دکتر با توجه به اندازه دور سر جنین احتمال میکروسفالی داده: Bpd:73.67 29w4d Hc:299.73 33w2d Ac:272.56 31w3d Fl:61.34 31w6d Efw: 1785gr 32w1d با توجه به این اعداد چقدر احتمال داره که واقعا بچه وقتی بدنیا میاد میکروسفالی باشه؟ ممنون از لطفتون

پاسخ مدیر 1399/03/07

جواب: نگران نباشید ولی بهتر است طبق صلاحدید پزشکتان با یک متخصص پریناتولوژی مشورت کنید.

سوال 1399/03/03

سئوال: سلام.وقتتون بخیر . سن بارداری من 31w+5d هستش سونو که رفتم جواب اینجوری بود Hc =34w+6 BPD= 34w+4d AC=31w+1d Fl=32w+5d 283+_ EFW=1944 دکتر گفت کله اش بزرگه ولی جای نگرانی نیس. ولی خیلی نگرانم چون نه توی خونواده ما نه همسرم چنین چیزی ارثی نیس.بنظرتون طبیعیه چنین اختلافی؟ ممنون میشم جواب بدین

پاسخ مدیر 1399/03/03

جواب: اختلاف بیشتر از سه هفته باید کمی بیشتر بررسی شود توصیه می کنم طبق صلاحدید پزشکتان با یک متخصص پریناتولوژی مشورت کنید.

سوال 1399/02/28

سئوال: با سلام من ۱۷w+3d سونو آنومالی انجام دادم و این نتایج رو داده Bpd=38. Hc=137. Fl=24. Ac=119 جفت با فاصله از os داخلی قرار دارد این مقادیر نرماله؟ جنسیتشم دختره و اینکه تو انومالی فقط اینا رو انجام میدن؟ آخه اعضای بدن و انگشتان و.... رو هیچی ننوشته خیلی ممنونم از پاسخگوییتان

پاسخ مدیر 1399/02/28

جواب: خیلی کامل نیست ولی همین چیزهایی که گزارش شده است که نرمال می باشد.

سوال 1399/02/28

سئوال: سلام در ۱۷هفته ۶سونو آنومال دادم که لوسنسی معده دیده نشد و فوکوس اکوژن کاردیاک با دیامتر ۲/۸ میلیمتر در فضای بطن چپ دیده میشه میشه بگین یعنی چی؟ ممنون

پاسخ مدیر 1399/02/28

جواب: اگر تست های غربالگری تان نرمال است نگران اکوژن کاردیاک فوکوس نشوید ولی برای لوسنسی معده طبق صلاحدید پزشکتان با یک پریناتولوژیست مشورت کنید.

سوال 1399/02/26

سئوال: سلام من در اولین سونوی بارداریم نوشته. سن حاملگی بر اساس Gsتقریبا ۵-۶ هفته. Yolk sac دیده میشود و امبریون قابل رویت نمی باشد. ضایعه پاتولوژیک فضاگیر Cystic و یا Solid مشهود نیست. به تجویز دکتر ۲ هفته بعد سونو رو تکرار کردم. ولی سونو بعد ، یک امبریون کوچک فاقد fhr درون ساک دیده شده. سن بارداری بر اساس پارامتر CRL=3/7 معادل ۶ هفته است. سن بارداری با us قبل مطابقت ندارد . تصویر کانون های پری ساک در اطراف ساک دیده میشود. با توجه به عدم رویت Fhr و عدم تطابق سن در دو سونو. یک abnormal pregnancy در درجه اول مطرح شده. این یعنی چی؟ و چه راهی وجود داره برام. آیا ممکنه با توجه به اینکه شروع آخرین پریودم ۱ فروردین بوده. مشکلی در محاسبه سن بارداری شده باشه؟ و من چیکار باید بکنم ؟

پاسخ مدیر 1399/02/26

جواب: به احتمال زیاد در حال سقط شدن می باشد. اگر به خونریزی نیافتادید یک هفته دیگر مجدد سونو انجام دهید.

سوال 1399/02/19

سئوال: سلام عبادات قبول الله من هفته ۱۸ سونو آنومالی انجام دادم خداروشکر گفتن همه چیزخوبه فقط آب آمنیوتیک دور بچه کمه،باید چکار کنم خیلی استرس گرفتم؟

پاسخ مدیر 1399/02/19

جواب: مقاله ای به نام " تغییرات مایع آمنیون (مایع درون کیسه جنین) در دوران بارداری " در همین وبسایت وجود دارد آنرا بدقت بخوانید.

سوال 1399/02/18

سئوال: سلام وقتتون بخير سونوى بررسى رشد جنين، در ٢٨w.3d انجام دادم. نتيجه سونو به تفسير زير است: BPD: 79.0 mm Hc: 268.6 mm AC: 237.2 mm FL: 52.0 mm Humerus: 48.0 mm OFD: 92.0 mm CM: 7.0 mm TCD: 33.0 mm TAD: 76.0 mm APAD: 75.mm وزن جنين براساس پارامترهاى (HC,AC,FL) نوشته ١١٨٠ گرم و بهم گفتن بچه ريزه آيا رشد جنين براساس سنش طبيعي هست؟

پاسخ مدیر 1399/02/18

جواب: سونویتان را به این آدرس ایمیل کنید. sayounesi@yahoo.com

سوال 1399/02/17

سئوال: سلام وقتتون بخیر.من در هفته 18 بارداری سونو آنومالی انجتم دادم و نوشته شده دوناحیه کیستیک یکی به قطر4میل ویکی 2.6میل در کوروئید پلاس دیده شده که مطرح کننده کیست کوروئید پلکسوس میباشد.یعنی چی من خیلی استرس دارم

پاسخ مدیر 1399/02/17

جواب: اگر ریسک تریزومی 18 در تست های غربالگریتان کمتر از 1:1000 می باشد (یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1000 است) جای نگرانی ندارد ور امکان تحلیل آن در 28 هفتگی است ، ولی اگر بیشتر از آن می باشد توصیه می کنم با یک پریناتولوژیست مشورت کرده و در صورت لزوم تست NIPT برایتان انجام شود.

سوال 1399/02/06

سئوال: با عرض سلام یه سوال داشتم از خدمتتون و اون اینه که در آزمایش خون غربالگری هفته‌ی ۱۶ تست OSB مثبت شد که دکتر برام تست ژنتیک بررسی کروموزوم نوشت که جوابش خوب بود و مشکلی نداشت،حالا نیاز به اقدام خاصی مثه اکو قلب جنین هست ؟

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: آنومالی اسکن انجام شود در هفته 18 تا 20

سوال 1399/02/01

سئوال: سلام خیلی ممنون از پاسخگویتون من دیروز ازتون سوال پرسیدم فرمودید جهت پیلکتازی سونو در ۲۴ هفته انجام بدیم راجع به فوکوس اکوژن ۱.۷ میلی متری در بطن چپ نفرمودید آیا مهم هست یا نه ممنون ازتون

پاسخ مدیر 1399/02/01

جواب: اگر غربالگری تان در منطقه کم خطر باشد اون اهمیتی ندارد ولی بعضی از پریناتولوژیست ها معتقدند بهتر است یک فتال اکو برای جنین انجام شود.

سوال 1399/02/01

سئوال: با سلام سوال از اینکه در هفته 22 بارداری انومالی در تعیین جنسیت چند درصد اشتباه می کند من رفتم در 22 هفتگی جنسیت را گفت به طور صد درصد مطمن مطمن شوم یا احتمال خطا وجود دارد و چند در صد است

پاسخ مدیر 1399/02/01

جواب: حدود 10% می تواند خطا داشته باشد.

سوال 1399/01/31

سئوال: سلام وقت بخیر خانم من دو قلو باردارن الان هفته ی ۱۸م هست تست cell free انجام دادیم،که خوب بوده.سونوی سه ماه اول هم نرمال بود. دکتر زنان گفت چون تست ژنتیک دادید دیگه آزمایش های ۳ ماهه اول و دوم رو دیگه نمیخواد انجام بدید. دیروز سونو آنومالی سه ماه دوم دادیم که قل پسر نرمال بود ولی در مورد قل دختر گف فوکوس اکوژن ۱.۷ میلی متری در بطن چپ و پیلکتازی ۲ میلی متری در یک کلیه داشت با توجه به اینکه اینها سافت مارکر دان هستن آیا الان باید نگران بود؟چه اقدامی باید انجام داد پسر عموی من سندرم داون دارند

پاسخ مدیر 1399/01/31

جواب: با توجه به نرمال بودن NIPT خیلی نگران نباشید فقط از نظر تغییر سایز پیلکتازی در هفته 26 تا 28 مجدد چک شود. در صورت صلاحدید پزشکتان مشاوره پریناتولوژی انجام دهید.

سوال 1399/01/31

سئوال: سلام من انومالی دوم انجام دادم میگن روده چسبیده به هم شک برانگیزه

پاسخ مدیر 1399/01/31

جواب: مشکل خاصی نیست ولی برای اطمینان خاطر و طبق صلاحدید پزشکتان با یک مشاوره پریناتولوژی انجام دهید.

سوال 1399/01/27

سئوال: سلام من انومالی دادم با ان تی بالا و مشکل کروموزمی درجنین...هفته ۱۳ هستم.چه کارباید بکنم...چه جوری باید سقط بشه؟ ایا این سونو کاملا درسته؟

پاسخ مدیر 1399/01/27

جواب: عدد NT و CRL گزارش شده را برایم بفرستید.

سوال 1399/01/27

سئوال: سلام من سونوگرافی انومالی سه بعدی انجام دادم نوشته تعداد انگشتان دست طبیعی است ولی تعداد انگشتان پا رو ننوشته من خیلی نگرانم که چرا اونو ننوشته

پاسخ مدیر 1399/01/27

جواب: نگران نباشید بطور معمول انگشت های پا چک نمی شود.

سوال 1399/01/24

سئوال: سلام. هجده هفته و یک روز رفتم انومالی کیست کرویید پلکسوس 6م.م زده بود و nb4/3. ازمایش غربالگیریم خوب و در کم خطر بود ایا برا جنین مشکل بوجود میاد

پاسخ مدیر 1399/01/24

جواب: با جواب غربالگری کم خطر ، احتمال خطر خیلی کم است و به احتمال 90% در هفته های بالا تحلیل می رود.

سوال 1399/01/23

سئوال: سلام خسته نباشید ۲۸ هفته و ۴ روزه باردارم و بارداری دومم هست و بارداری اولم در ۳۲ هفته دکولمان جفتی شدم و جنین مرده ب دنیا امد و الان که باردارم دکترم بهم گفت آنومالی اسکن مرحله دوم انجام بدم میخواستم بدونم چند هفته باید انجام بدم از ۲۸ تا ۳۲ هفته است یا از ۲۹ هفته ب بعد ممنون میشم راهنماییم کنین!!!

پاسخ مدیر 1399/01/23

جواب: معمولاً بین 30 تا 32 انجام می شود.

سوال 1399/01/22

سئوال: با سلام من در سونوی اول غربالگری احتمال پسر زد درواقع خودم هم مطمن بودم ولی در انومالی اسکن دختر زد به نظر شما دوباره باید سونوی تشخیص جنسیت بدم ممنون از راهنماییتون

پاسخ مدیر 1399/01/22

جواب: معمولاً آنومالی اسکن دقت بیشتری دارد ولی درصورتی که شک دارید یک سونوی دیگر پیش یک متخصص سونوگرافی متبحر انجام دهید.

سوال 1399/01/21

سئوال: سلام خسته نباشید . امیدوارم که حالت خوب باشد. دیروز سونوگرافی آنومالی رفتم چند دقیقه بعد برگ جواب گرفتم اگر میتونید به من میگید که چطوره نرمال است نه ؟ با تشکر و خدا خیرت بده. پرزانتاسیون جنین بریج میباشد. حجم و میزان مایع آمنیوتیک طبیعی است. جفت موقعیت خلفی داشته و اکوپترن آن معادل گرید 2-1 است. رشد سونوگرافیک جنین براساس معیار BPD=47mm و FL=33mm بند ناف three vessel میباشد. در حد دقت سونوگرافیک آنومالی واضح جنینی در ارگانهای مختلف شکم و چهار حفره قلب ، لگن و ساختمان آناتومیک مغز و مخچه ، صورت و ستون فقرات و اندامها رویت نشد . دیامتر مخچه حدود 21mm اندازه گیری شد . CSP مشهود است. طول کانال سرویکس به روش ترانس ابدومینال حدود 36mm در رنج طبیعی اندازه گیری شد. EFW=360gr FHR=140bpm NF=4.5mm NB=6mm

پاسخ مدیر 1399/01/21

جواب: نرمال است.

سوال 1399/01/17

سئوال: سلام آنومالی اسکن رفتم. این کلمه یعنی چی Echogenic Intracardiac Focus

پاسخ مدیر 1399/01/17

جواب: اگر نتیجه تست های غربالگری تان نرمال است جای نگرانی برای اختلال کروموزومی وجود ندارد ولی بهتر است طبق صلاحدید پزشکتان یک فتال اکوکاردیوگرافی انجام دهید.

سوال 1399/01/16

سئوال: تورو خدا کمکم کنید ناشکر نیستم ولی خیلی دوست دارم بچم پسر باشه میخوام بدونم در سونو انومالی تشخیص جنسیت چقدر صحت داره

پاسخ مدیر 1399/01/16

جواب: حدود 95%

سوال 1399/01/16

سئوال: سلامت خسته نباشید من هفته ۱۷ رفتم انومالی و گفت جنسیت بچه دختره خواستم با توجه به وزن بالای من میشه انومالی در جنسیت اشتباه کرده باشه

پاسخ مدیر 1399/01/16

جواب: احتمال اشتباه حدود 5% در این هفته ها است.

سوال 1399/01/15

سئوال: سلام خسته نباشید من ۱۷ هفته و دوروز رفتم سونوگرافی . بهم گفتن همه چی جنین نرماله ولی جواب سونو رو ب ی دکتر زنان نشون دادم میگه تیغه بینی جنین کوتاهه . Nb۴.۸بنظر شما کوتاهه ؟

پاسخ مدیر 1399/01/15

جواب: من توی سایت perinatology.com این اعداد را وارد کردم که نرمال نشان می داد. باز هم با پزشک زنان اصلی تان مشورت کنید.

سوال 1399/01/10

سئوال: سلام توی سونوی انومالی نوشته GA براساس معیارهای بیومتریک معادل 19w 4D و رشد جنین متناسب بازمان LMP است.دربررسی مغز جنین سیسترناماگنا دارای سایز 4.35mms و نمای نرمال می باشد. هردونیمکره مخچه دارای نمای نرمال هستند.سن بارداری براساس TCD:18W2 25%در منحنی رشد جنین باتوجه به شکل نرمال بطن های جانبی سیسترنامگنا سونوگرافی مجدد یک ماه بعد پیشنهاد میشود . دیامتر بطن ها در محدوده نرمال است حداکثر دیامتر اتریوم بطنی 8 mm است.تصویری به نفع ونتریکولومگالی دیده نشد. BPD:19w. AC19W1D. HC:19W2D. FL:19w4D بررسی مجدد رشد نیمکره های مخچه وTCD یک ماه بعد . بنظرتون بچم مشکلی داره.

پاسخ مدیر 1399/01/10

جواب: در این هفته ها معمولاً این اختلاف ها نرمال هستند فقط فکر کنم برای اطمینان خاطر خودش این توصیه را کرده است. نگران نباشید.

سوال 1399/01/06

سئوال: با سلام من اخیرا" آزمایش آنومالی دوم را دادم‌ و در پاسخ نوشته ( با توجه به اختلاف یک هفته ای TCD و شکل نرمال مخچه در تصاویر اگزیال و ساژیتال بررسی مجدد سایز مخچه در سه ماهه سوم بارداری جهت رد آنومالی های late onset مخچه توصیه می شود ) و همچنین در بخش آنالیز همه موارد نرمال زده بجز بخش مخچه که نوشته ( ۱۸ هفته و دو روز و با توجه به اختلاف یک هفته ای در سه ماهه سوم بررسی مجدد توصیه می شود) اما با توجه به اینکه طبق زمان نطفه گذاری دقیقا بنده ۱۸ هفته و ۴ روز هستم و از طرفی طبق آخرین پریودی ۱۹ هفته می باشم . حال از شما سوال دارم ایا جای نگرانی هست و اینکه باید چکار کنم

پاسخ مدیر 1399/01/06

جواب: فعلاً جای نگرانی وجود ندارد ولی بهتر است بین هفته 28 تا 32 مجدد سایز مخچه مورد بررسی قرار گیرد.

سوال 1398/12/26

سئوال: Without anomaly scan. جواب سونوگرافی هفته ۳۶ به چع معنی است

پاسخ مدیر 1398/12/26

جواب: به معنی بدون آنومالی اسکن

سوال 1398/12/26

سئوال: سلام، خسته نباشید. من 12/12 سونوگرافی غربالگری اولو انجام دادم که بر اساس اولین آخرین روز آخرین قاعدگی سن جنین 12 هفته میشد اما دکتر سونوگرافی گفت 13 هفته است. حالا با توجه به این یه هفته جابجایی من کی غربالگری دوم رو انجام بدم بهتره؟ با توجه به اینکه دیگه تعطیلات عید شروع میشه میترسم زمان غربالگری خیلی عقب بیوفته.

پاسخ مدیر 1398/12/26

جواب: بر مبنای جواب سونوگرافیتان در هفته 2+15 تا 0+17 انجام دهید.

سوال 1398/12/21

سئوال: سلام لطفا بگین تو نظریه برگه سونو چطور جنسیت رو مشخص میکنن؟؟

پاسخ مدیر 1398/12/21

جواب: یا به فارسی و یا به انگلیسی جلوی Sex می زنند Female یعنی دختر و یا male یعنی پسر که آن هم با مشاهده اندام های جنسی خارجی در سونو مشخص می شود.

سوال 1398/12/21

سئوال: سلام من در هفته 17 رفتم سونو همه آیتم ها رو طبیعی و نرمال نشون میده و لی در آخر در بررسی long bonse ها .نوشته دست وپاه و ستون فقرات ،تصویری از دیسپلازی و دفورمیتی واضح رویت نشد .خواهش میکنم اینو برا م توضیح بدین یعنی چی.متشکر

پاسخ مدیر 1398/12/21

جواب: یعنی مشکلی در استخوانهای بلند دیده نشده است.

سوال 1398/12/21

سئوال: سلام من در هفته 17 رفتم سونو همه آیتم ها رو طبیعی و نرمال نشون میده و لی در آخر در بررسی long bonse ها .نوشته دست وپاه و ستون فقرات ،تصویری از دیسپلازی و دفورمیتی واضح رویت نشد .خواهش میکنم اینو برا م توضیح بدین یعنی چی.متشکر

پاسخ مدیر 1398/12/21

جواب: مشکلی ندارد.

سوال 1398/12/19

سئوال: با عرض سلامو خدا قوت در سونوگرافی آنومالی معادل 18 هفته و 4 روز در شناسایی کلیه (دیامتر AP لگنچه کلیه راست برابر 4/1 میلی متر و دیامتر AP لگنچه کلیه چپ برابر 3/3 میلی متر می باشد سونوگرافی پیگیری توصیه می گردد) جای نگرانی است مشکل داره یا طبیعی است؟ راستش جنسیت پسر تشخیص داده شده. ممنون میشم پاسخ دهید و بنده رو از نگرانی در آورید. تشکر

پاسخ مدیر 1398/12/19

جواب: نگران نباشید فقط 0.1 از حد نرمال بالاتر است که باید در هفته های بالاتر یک دور دیگر چک شود.

سوال 1398/12/19

سئوال: سلام من هفته 19 بارداری هستم با توجه به شیوع کرونا میترسم برم کلینیک. اگه سونوگرافی آنومالی اسکن رو انجام ندم اشکالی داره ؟

پاسخ مدیر 1398/12/19

جواب: معمولاً سونولوژیست های که کار جنین انجام می دهند در مرکزشان کار های مربوط به بیماران کرونایی انجام نمی شود. سونوی خیلی مهمی است و سعی کنید تا 20W+6D این سونو را انجام دهید.

سوال 1398/12/18

سئوال: سلام جناب دکتر خواهرم هفته ۱۸ بارداری ازمایش غربالگری دوم انجام داده،قسمت پره لامپکسی یا همون مسمویت بارداری زده ۱:۶ میشه بگید یعنی جی ؟ ایا خطر داره ؟ و باید چیکارکنه؟فشارشم خوبه ۱۲ هست

پاسخ مدیر 1398/12/18

جواب: یک کم در گروه پر خطر است سعی کند خیلی اضافه وزن پیدا نکند ، فشارش همیشه تحت کنترل باشد، اصلاً نمک مصرف نکند و تا می تواند میوه تازه بخورد.

سوال 1398/12/16

سئوال: سلام من در هفته 19 سونوی انومالی دادم همه چی نرمال بود فقط nbرو زده 4.1 هایپو پلاستیک .من در هفته 15 به خاطر سابقه قبلی امینو سنتز شدم که همه چی نرمال بود ایا 4.1 بودن nbنگران کنندست و به امینو نباید اعتماد کنم؟لطفا جواب بدین

پاسخ مدیر 1398/12/16

جواب: با توجه به نرمال بودن آمنیوسنتز جای نگرانی وجود ندارد.

سوال 1398/12/14

سئوال: سلام خسته نباشید در سونو آنامالی من ۱۷ هفته و ۴ روز نوشته و گفته که ۶ روز جنین از سونو ان تی کوجیک تر هست بقیه موارد رو زده نرمال و در آخر نوشته بدلیل ۶ روز رشد کمتر جنین توصیه میشه سونو دوهفته دیگه تکرار بشه. به نظرتون این خطرناکه یعنی مشکلی وجود داره یا ممکنه طبیعی باشه؟

پاسخ مدیر 1398/12/14

جواب: نه نگران نباشید فقط چک مجدد از نظر اختلال رشد داخل رحمی می خواهد انجام شود. که در بیشتر مواقع جنین کوچکتر از سن واقعی خودش است که هیچگونه مشکلی ندارد.

سوال 1398/11/18

سئوال: سلام درسونوگرافی ۱۷هفته و ۵روز nbمن ۳.۶هست نرمال است یاخیر

پاسخ مدیر 1398/11/18

جواب: یک مقدار از حد نرمال کمتر است باید طبق صلاحدید پزشکتان یک مشاوره پریناتولوژی انجام دهید.

سوال 1398/11/14

سئوال: سلام خسته نباشید من آزمایش آنومالی انجام دادم قسمت interpretation هرچهارتاموردو ک شمال down sandrom .ntd.trisomy.slos.هست همرو نوشتع low risk ولی قسمت پایین ک سرتیترش هست remarks قسمت down sandrom با خط آبی نوشته شده only blochemistry risk for ds =1:210 اینا یعنی چی کمکم کنید لطفا😔

پاسخ مدیر 1398/11/14

جواب: با قدرت تشخيص 80% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهید (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1398/11/13

سئوال: سلام، من در هجده هفته سونو انومالی انجام دادم به دلیل اینکه ntمن در دوازده هفته۴.۴بود امینوسنتز انجام دادم‌ که جوابش خوب بود و الان در انومالی bpd40 hc114 ac 118 fl 26 efw 210gr زده و نوشته اسکال نمای نرمال دارد و در ستون فقرات انحنای اسکولیوتیک خفیف مشهود است درhandنمای کف دست حاصل نشد nb ۴.۱ دکترم گفت باید سونو برای ۲۳هفته تکرار کنم خیلی نگرانم و استرس امانم بریده، ممنون میشم با نظرتون کمکم کنید

پاسخ مدیر 1398/11/13

جواب: نگران نباشید باید توی هفته 23 مجدد بررسی بیشتری صورت گیرد. داده ها خوب است.

سوال 1398/10/03

سئوال: سلام و خسته نباشید سونو آنومالی در ۱۸ هفته و سه روز بر اساس تاریخ nt و ۱۸هفته بر اساس تاریخ پریود Bpd=36,hc=139,fl=23,ac=127 Afi=12cm,Efw=204+_15%,avg=13w+_3d به من گفتن که اندازه ها با هفته بارداری نمیخونه وبا توجه به صدک وزن جنین پیگیری iugrتوصیه میشود..سونو nt و آزمایش cellfree نرمال بوده،میشه راهنمایی بفرمایید لطفا

پاسخ مدیر 1398/10/03

جواب: با توجه به این علایم یک early onset IUGR مطرح است که بهتر است طبق صلاحدید پزشکتان یک مشاوره پره ناتال انجام شود برایتان.

سوال 1398/09/27

سئوال: سلام من در سیزده هفته بارداری هستم امروز برای غربالگری سیزده هفته رفته بودم به من گفته شده جنین کوچیکه وبا وجود سن بارداری من جنین من به هشت هفته می خوره وآزمایش هم ازم هم نگرفتن تا وقت دکترم هم خیلی مونده نگرانم چی کار کنم.

پاسخ مدیر 1398/09/27

جواب: اگر سونوی در اوایل بارداری دارید که نشان دهنده سن جنین است با آن سن جنین تان را محاسبه کنید. حتی اگر بیشتر از دو هفته اختلاف بود بین سن محاسبه شده با اون سونو و سن سونوگرافیک امروزتان به پزشک معالج تان سریعتر مراجعه کنید.

سوال 1398/09/26

سئوال: سلام خسته نباشید من سال 94 باردار بودم تو هفته ی 32 با پاره شدن کیسه آب بچم ب دنیا اومد اما بخاطر چندتا مشکلی که داشت یه روز بیشتر نتونست دووم بیاره وازبین رفت مشکلاتی که معلوم شده بود 1.اترزی مری 2.آنومالی دست چپ3.نداشتن مقعد .بعد از اون آزمایش کشت کرومزوم دادیم با همسرم و گفتن مشکلی نداره .من اون موقع تمامی آزمایشات مثل nt و آنومالی و سونوگرافی ها رو دادم وهیچ مشکلی نداشته فقط آخرین سونوگرافی که یک روز قبل زایمانم دادم نشون داد که مایع آمونیاک خیلی زیاده و احتمال اترزی داده بود که اونم اصلا فرصت نشد به دکتر نشون بدم ..به من گفتن سه تا شش ماه قبل از بارداری مجدد باید قرص اسید فولیک مصرف کنیم .الان ناخواسته باردارم و قرص هم مصرف نکردیم دکتر گفت نگهش دارم تا آزمایشات nt و آنومالی انجام بدم و اینکه الان خیلی پیشرفته تر شده من میخوام بدونم آیا واقعا 100% جواب میده یانه خیلی برام مهمه خواهش میکنم جواب بدین

پاسخ مدیر 1398/09/26

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان حتماً یک مشاوره پره ناتال انجام داده و دوز بالای اسید فولیک (5 میلی گرم) مصرف کنید. در صورت لزوم تست NIPT و یا آمنیوسنتز هم انجام شود.

سوال 1398/08/20

سئوال: سلام خسته نباشید پیشاپیش از پاسخگوییتون سپاسگزارم غربالگری اول من ریسک کم گزارش شده، غربالگری چهارگانه‌م هم ریسک کم. دیشب تو سونوی آنومالی در ۱۷ هفته و ۱ روز برام اینو نوشتن: possible retrognathia مشاهده میشود.کنترل مجدد یک ماه بعد توصیه میگردد. امکان داره تا یک ماه بعد کامل برطرف شه و چانه‌ش رشد کنه؟ خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1398/08/20

جواب: What causes retrognathia? Some people are born with retrognathia, and others develop it later in life. If the case is mild, it might not be diagnosed until childhood or adolescence. The most common causes of retrognathia are: Pierre-Robin syndrome. This condition affects both the jaw and the tongue, and it creates a blockage of the airways. Hemifacial macrosomia. With this condition, one side of the lower face doesn’t grow fully and is underdeveloped. Nager syndrome. This rare condition affects both the jaw and the cheeks as well as the development of the hands and arms. Treacher Collins syndrome. This condition affects various bones in the face, including the jaw. Surgery to remove a tumor. Removing a tumor in the mouth can alter the jaw, creating retrognathia. Facial trauma or fractures. If a child experiences physical trauma or fractures, it can cause their jaw to not develop properly. با توجه به متن بالا طبق صلاحدید پزشکتان حتماً یک مشاوره پریناتال و یا ژنتیک انجام دهید.

سوال 1398/08/01

سئوال: سلام و وقت بخیر سونوگرافی آنومالی سن جنین رو 16 هفته و 5 روز تشخیص داده و معیارها به این ترتیب هستند: AC=114mm , FL: 23mm , HC: :131mm, PBD: 34mm و در آخر نوشته شده: sonographic evaluation can not rule out all kinds of fetal abnormalities properly ارزیابی سونوگرافی نمی تواند انواع ناهنجاری های جنین را به درستی رد کند آیا مشکلی هست؟

پاسخ مدیر 1398/08/01

جواب: خیر با توجه به قدرت تشخیص سونو در این هفته بارداری نرمال است.

سوال 1398/07/24

سئوال: سلام وقت بخیر. من تو ۱۷ هفته و ۵ روز سونو آنومالی رفتم،نوشته جنین حرکات اکتیو و ضربان قلب ۱۴۸ در دقیقه است.قلب در نمای four chamber ظاهر عادی دارد.برای بررسی های بیشتر در صورت نیاز اکو کاردیوگرافی مفید خواهد بود‌.دکترم گف نیاز نیس برم اکو. نظر شما چیه؟ ممنون از لطفتون

پاسخ مدیر 1398/07/24

جواب: به توصیه پزشکتان عمل کنید.

سوال 1398/07/24

سئوال: با سلام وقت بخیر من تو 17 هفته سونو آنومالی انجام دادم وهمه چی نرمال بود فقط در اخر نوشته لوپهای راست روده ای مختصر اکوژن دیده شده میشه برام توضیح بدین؟ واینکه ایا خطرناک دکترم پیشنهاد دادن که آزمایش ژنتیک انجام بده ایا لازم؟؟

پاسخ مدیر 1398/07/24

جواب: پاسخ به این سئوال کمی مشکل است چرا که دو تا گایدلاین معتبر نظرات مختلفی در این مورد دارند: 1- یکی از گایدلاین ها اشاره می کند که در این مواقع به نتیجه غربالگری سه ماهه اول و یا دوم بیمار رجوع شود اگر ریسک کمتر از 1:1000 برای سندرم داون بودن نیاز به بررسی بیشتر نمی باشد. 2- ولی پروتکل کشوری ایران این مورد را جزو مواردی می داند که بهتر است تست NIPT برای بیمار درخواست شود.

سوال 1398/07/21

سئوال: سلام. دربررسی آنومالی جنین 18هفته (+_1w) و2 روز نوشته شده که در نمای four chamber قلب و توراکس جنین ،پاتولوژی بارزی رویت نگردید. ولی دکترم بخاطر احساس تنگی نفس و تیرکشیدن قلب خودم ،اکوی قلب جنین و مادر تجویز کرده. میخوام بدونم اینکه نوشته شده پاتولوژی بارزی رویت نشده، احتمالش هست که قلب جنین مشکلی داشته باشه و در سونوگرافی دیده نشده باشه؟ ضربان قلب جنین هم 137در دقیقه با ریتم منظم هست . ممنون.

پاسخ مدیر 1398/07/21

جواب: نگران نباشید بیشتر برای اطمینان خاطر این تست درخواست انجام شده است.

سوال 1398/07/20

سئوال: سلام ممنون از وقتی که برای جواب دادن به سوالات میذارید با توجه به سابقه ی ۲ مورد سینداکتلی پیچیده توی خانواده من میخواستم انگشتای دست و پای بچه با دقت خیلی زیاد و بند به بند توی آنومالی دوم بررسی شه. مرکز سونوگرافی به من گفتن نسبی هستش و ممکنه دستش بسته باشه نتونیم چک کنیم و جزو پروتکل ما نیست شما حرفشونو تایید میکنید؟ راهی هست که من بتونم توی سونو از سلامت دست پسرم تا حد خوبی مطمئن شم؟

پاسخ مدیر 1398/07/20

جواب: با پزشکتان مشورت کنید که یک سونولوژیست خوب در زمینه غربالگری به شما معرفی کنند که FMF certifed برای آنومالی اسکن باشند.

سوال 1398/07/11

سئوال: سلام وقتتون بخیر. من رحم جایگزین گرفتم. امروز واسطه ام که اینکار رو سپردم بهش، باهام تماس گرفته و میگه بالای لب جنینتون یه خط مشاهده شده. جنین پسر هست. خیلی خیلی نگران شدم دارم سکته میکنم از ترس و استرس. یعنی جنین من لب شکری ممکنه باشه. واسطه بهم گفت دکتر گفت نیاز به جراحی خاصی نخواهد داشت شاید یه جراحی لیزر برای زیبایی. و لب شکری نیست. تو رو خدا راهنمایی بفرمایید مرا. چیکار کنم.

پاسخ مدیر 1398/07/11

جواب: توی سونوی هفته چندم این مورد دیده شده است و سونولوژیست تان کیست؟

سوال 1398/07/11

سئوال: باسلام سونوی آنومالی هفته هیجده انجام دادم که گفتن right renal pyelectasis 4.4mm and left renal mild hydronephrosis(Ap of pelvis 5.2mm) are seen میخواستم بدونم تا چه حد نگران کننده هست و باید چکار کنم و مشکلاتی رو به دنبال داره

پاسخ مدیر 1398/07/11

جواب: با صلاحدید پزشکتان با توجه به ریسک غربالگری تان یک تست NIPT انجام دهید ، اگر منفی بود جای نگرانی برای اختلالات کروموزومی وجود ندارد . بعدش دو تا سونو در هفته 28 و 32 تا 34 انجام دهید و روند پیشرفت و یا پسرفت پیلکتازی را مشخص کنید. بلافاصله روز چهارم بعد از تولد هم سونو برای نوزاد انجام شود و اگر مشکلی بود تحت کنترل یک متخصص نفرولوژی کودکان قرار بگیرید.

سوال 1398/06/27

سئوال: سلام سونوانومالی انجام دادم هفته ۲۵ در حال حاضر اتوماتای در سیستمGI.Gu.Cnsاندامها ستون فقرات صورت جنین مشاهده نگردیده بایستی مشخص باشه یا نرمال است بعدش هم گفته که یکی از انگشتان جنین تا گرفته مشکل خاصی داره لطفاً جوابما بدید ممنون

پاسخ مدیر 1398/06/27

جواب: جواب سئوال اولی تان که نرمال است. ولی در مورد دومی ممکن است در هنگام سونو جنین دستهایش را باز نکرده باشد که سونولوژیست فقط برای اینکه نتوانسته انگشت های جنین را چک کند این مسئله را ذکر کرده است.

سوال 1398/06/26

سئوال: سلام خسته نباشید.... من در هفته 17 سونوی انومالی انجام دادم و اندازه تیغه ی بینی 3.5بود.... ایا این عدد نرماله؟؟؟؟؟خواهش میکنم جواب بدین خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1398/06/26

جواب: معمولاً باید با توجه به عدد CRL و BPD تفسیر شود و اگر مشکلی داشته باشد معمولاً سونولوژیست به آن اشاره می کند.

سوال 1398/06/24

سئوال: سلام ببخشید میشه لطفا پاسخ منو بدین .تو سونو انومالی که تو هفته 19 انجام دادم همه چی خوب بوده و فقط در انتها نوشته لگنچه کلیه های جنین در حد بالای نرمالند.pelvis=3.5 mm میشه نظرتونو بگین

پاسخ مدیر 1398/06/24

جواب: عدد مرزی در اینجا 4 میلی متر است و زیر این عدد را نرمال حساب می کنیم.

سوال 1398/06/21

سئوال: سلام خسته نباشید من در ۱۸ هفته و چند روز سونو آنومالی انجام دادم که عدد nb رو نوشته ۴.۲ آیا این عدد معمولیه و مشکلی نیست؟ بند ناف هم تک شریانی بود و اکوی جنین انجام دادم که گفت قلبش سالمه و هیچ مشکلی نداره فقط میخوام بدونم عدد nb مشکلی نداره؟ ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1398/06/21

جواب: خیر نرمال است.

سوال 1398/06/13

سئوال: سلام و خسته نباشید من خیلی استرس دارم. تو سونوی آنومالی که آخر هفته 18 دادم عدد nf رو دکتر سونو 6 ثبت کرده. ولی تو فیلم و رو خود کاغذ که چاپ شده 6.10 نشون میده. تو فیلم که می بینم حس میکنم چند بار اندازه میگیره و یک بار بزرگتر میکنه و اندازه میگیره. دکتر سونو نوشته باتوجه به عدم همراهی با نکته قابل ذکر دیگری ضمن بازنگری در نتایج غربالگری انجام شده اکوکاردیوگرافی جنین توصیه می شود. دکتر خودم گفت من بالای 6.4 رو میفرستم برا آزمایش های تکمیلی. به حرف کی گوش بدم؟ کی درست میگه؟ من تو سونوی 12 ماهگی nt ام شد 1.3

پاسخ مدیر 1398/06/13

جواب: اگر غربالگری هایتان در مرکز معتبری انجام شده است به گفته های پزشکتان اعتماد کنید.

سوال 1398/06/12

سئوال: سلام تو رو خدا زود جواب بدین خیلی نگرانم سن بارداری من۱۴هفته وپنج روزه توی جواب سونو نوشتهnt1.8وnbرویت نشد آزمایش غربالگری سه ماهه اولم دیر موندیم دکتر گفت نمیشه توهفته ۱۴ انجام داد خودمم ۴۱سالمه میشه بگین بچه مشکلی داره یانه؟دکتر گفت شاید بچه بزرگ شده و گوشت بینیشو گرفتهnb مشاهده نشده میشه بگین مشکل داره یانه؟ممنون میشم

پاسخ مدیر 1398/06/12

جواب: نگران نباشید ، مجدد در هفته 15 تیغه بینی را چک کنید اگر باز هم دیده نشد و یا کوتاه بود آمنیوسنتز کنید.

سوال 1398/06/12

سئوال: سلام منظور کامل نبودن مخچه در هفته ۱۹ چی اس

پاسخ مدیر 1398/06/12

جواب: عین ریپورت را برایم بنویسید.

سوال 1398/06/11

سئوال: سلام عدد ۶ برای nf در سونوی آنومالی قابل قبوله(اول هفته ۱۹)؟ همه چیزهای دیگه نرمال بوده. Nt هم در حدود هفته ۱۲ یا ۱۳ عدد ۱/۱ بوده.

پاسخ مدیر 1398/06/11

جواب: چون دقیقاً لب مرز است و اگر تست های غربالگری تان در منطقه کم خطر است جای نگرانی ندارد.

سوال 1398/06/10

سئوال: سلام خدمت شما میخواستم سوال کنم دیروز سونوی 18هفتگیمو انجام دادم و تو سونو نوشته کیست ساده وجود دارد که سونوی 28 هفتگی توصیه میشود بنظرشما خطری داره؟؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/06/10

جواب: اگر تست های غربالگری تان نرمال است جای نگرانی ندارد.

سوال 1398/06/03

سئوال: سلام خسته نباشید NF افزایش یافته در محدوده پاتولوژیک یعنی چه

پاسخ مدیر 1398/06/03

جواب: بعنوان یک سافت مارکر اختلالات آنوپلوئیدی محسوب می شود که با توجه به جواب غربالگری تان باید تصمیم به انجام کارهای دیگر گرفته شود.

سوال 1398/06/03

سئوال:: سلام سونو انومالی 18 هفته و سه روزگی همه موارد نرمال گزارش شد اما سیسترنامگنا 5.65 گزارش شد کمی بالاتر از نرمال. لازم ب ذکر میدونم من ازمایش سل فری دادم لوریسک بودجواب خوب بود. ایا این عدد سیسترنامگنا نگران کننده است؟

پاسخ مدیر 1398/06/03

جواب: با توجه به NIPT تان از نظر اختلالات آنوپلوئیدی مشکلی ندارید ولی بهتر است با سونوهای هفته های دیگر فالوآپ صورت بگیرید.

سوال 1398/05/24

سئوال: سلام جناب دكتر وقت شما بخير، من در آلمان هستم و متاسفانه اينجا به دلايل عقايدي كه دارند غربالگري را كمتر و بندرت انجام ميدن ، من در هفته ١٧ و ٢ روز تست nt را انجام دادم متاسفانه هنوز جواب غربالگري من كه در هفته ١٦ و ٤ روز انجام دادم نيومده وليكن متخصصي كه nt را انجام داد بمن گفت بيني جنين براحتي قابل تشخيص نيست ولي اندازه اش را ٤،١ ميليمتر نوشته و اكوژن روده ملايم هم براي جنين تشخيص داده ، خودم بيماري آي بي اس دارم و حدود ٣ هفته قبل بعلت مشاهده عفونت در خونم و تب ٣٨ بمدت ٣ روز در بيمارستان بودم ، با توجه به اينكه ٤١ ساله هستم خيلي نگرانيم بيشتر شده از شما راهنمايي ميخوام ، ضمن اينكه حدود ١٠ روز ديگه به ايران ميام از شما ميخوام كه بفرماييد چه آزمايشي رو در ايران انجام بدم تا دير نشده. سپاسگزارم

پاسخ مدیر 1398/05/24

جواب: اولاً این عدد برای NB برای یک خانم ایرانی در محدوده لب مرز می باشد یعنی بطور کلی خوب است ولی با توجه به گزارش Mild echogenic bowel گزارش شده در ریپورتتان طبق صلاحدید پزشکتان تست NIPT انجام دهید تا خیالتان راحت شود.

سوال 1398/05/24

سئوال: سلام ببخشید دیشب مشکلم و گفتم وگفتین متن سنو روبفرستم براتون .من ۲۵سالمه واولین بارداریمه تو خانواده های من وهمسرم هم هیچ گونه مشکلی وجودنداشته ازدواجمون هم فامیلی نبوده دکترگفتن ۲۰یا ۲۱هفتمه .راهنماییم کنین من خیلی نگرانم .این سنوی دیروزمه Gest us (3/4 d anomaly scan) (limited study: جنین زنده منفرد با حرکات قلبی وفیزیکی نرمال وسفالیک مشهوداست. پارامترهای رشد: BPD=4.8 CM .FHR=144 B FL=3.3 CM .EFW=380 G HL=3.0 CM NF=5.8MM AC=16.0CM Lat. Vent. =9.6mm GA= 20 WK 4D +- 10D Nb=5.9 mm 98/10/8 +- روزEDD= 10 جفت بالا،خلفی و گرید I دارد.میزان مایع درحدطبیعی میباشد(AI=13.1 CM). آنومالیgross مادرزادی در نواحی skull,spine,روده ها،کلیه ها،ومثانه مشاهده نگردید. fetal face درحدقابل روئیت نرمال است. long bonesوprox.Ext اندام ها نرمال اند. Lat. Ventricle درحدبالای نرمالند.افیوژن پری کاردیال مختصر مشاهده گردید.اکوکاردیوگرافی پیشنهاد میگردد. من خیلی استرس دارم توروخدا راهنماییم کنین که چیکارکنم.مرسی🙏

پاسخ مدیر 1398/05/24

جواب: نگران نباشید با توجه به عدد لب مرزی ونتریکول ها طبق صلاحدید پزشکتان با یک متخصص پریناتولوژی و همینطور یک فتال اکو کاردیوگرافی انجام دهید.

سوال 1398/05/24

سئوال: سلام من به گفته دکترسنوگرافی انومالی ۲۰هفتمه و دکتر سنوگفتن همه چی سالمه اما مایع مغذی ازنرمال بالاتربوده اما عددی ندادن وگفتن قلب بچه روهم اکو کنیم .من خیلی حالم بده توروخدا فقطبگین اینا به چا معناست یعنی بچم مشکل داره من باید چی کارکنم؟کمکم کنین..

پاسخ مدیر 1398/05/24

جواب: در صورت امکان متن ریپورت سونو را برایم بنویسید.

سوال 1398/05/20

سئوال: سلام دکتر خیلی نگرانیم خواهشا جواب بدین نتیجه آنومالی سن ۱۸هفته و ۵روز Fhr 153 Bpd41 Ac134 Hc157 Fl29 Efw 263gr Nf 6.1 Nb 2.16

پاسخ مدیر 1398/05/20

جواب: نگران نباشید عدد NF کمی لب مرز است بهتر است طبق صلاحدید پزشکتان تست NIPT انجام دهید.

سوال 1398/02/30

سئوال: سلام خسته نباشید تو رو خدا راهنماییم کنید من هفت سال نازایی داشتم سی سالمه به روش ای وی اف باردار شدم در غربالگری اول و دوم چه از نظر سونو چه آزمایش هیچ مشکلی نداشتم ولی الان تو هفته ۳۲ رفتم سونو میگه دور سر بچه کوچیکه دارم دیونه میشم کمکم کنید

پاسخ مدیر 1398/02/30

جواب: چند هفته کوچکتر از سن واقعی جنین است؟

سوال 1397/12/16

سئوال: سلام خسته ن باشیدمن غربالگری اولم ریسکش متوسط بودولی دومی خوب بودودکترسونوانومالی نوشت تموم بچه خوب مشکل قلبی داشت به دکترگفتم اکو قلب بنویسه که رفتم اکوکه گفتدوکانون اکوژن سمت راست به قطر1/8وسمت چپ به قطر1/4رویت شده من18هفته هستم و خیلی نگرانم که واسه قلب بچه مشکل ایجادبشه ویاباعث زایمان زودراس بشه.من بچه خوبم ازدست دادم بچه ندارم وسنم 35وبه دکترگفتم اگرلازم امنیوسنتزبدم گفت که بازم نیست توروخداجواب منوبدیدباهمسرم فامیل نیستیم نه توخانواده خودم نه همسرم این چیزانبوده خیلی ممنون جواب منوبدید

پاسخ مدیر 1397/12/16

جواب: ریسک پروتکل ترکیبی تان یا همان پروتکل سکوئنشیال تان چند بوده است؟

سوال 1397/11/28

سئوال: سلام تو رو خدا جواب منو زود بدین از دیروز که جواب ازمایش غربالگری رو گرفتم فقط دارم گریه میکنم الان ۱۷ هفته و ۶ روزمه اواخر ۱۵ هفتگی ازمایش غربالگری دوم دادم تو جواب ازمایش نوشته: Alfa Feto Protein برابر ۱۷۳ Afp رو قسمت Mom زده ۶۰۴۸ و Ntd رو ریسک زده دکترم گفته باید برم انومالی اسکن خواهش میکنم بهم بگید شرایط من خیلی بده؟ و احتمال اینکه تو انومالی اسکن بچم سالم باشه چقدره؟ بارداری اولمه سنم ۲۵ وزنم ۷۱ ازمایش ها و سونو های قبلی هم خیلی عالی بودن

پاسخ مدیر 1397/11/28

جواب: نگران نباشید، به مقاله افزایش AFP در بارداری در همین سایت رجوع کنید. با آنومالی اسکن اگر مشکلی باشد مشخص می شود و احتمال سالم بودن جنین زیاد است.

سوال 1397/11/21

سئوال: باسلام در سونوی انومالی نوشته سر نسبتا دولیکوسفال می باشد. مخچه اندکی به جلو زده. هیدروسفالی دیده نشده. بقیه اندام هارو همه رو نرمال زده..مایع آمنیوتیک نسبتا کم می باشد.در ضمن من قبل سونوی آنومالی ،آزمایش سل فری دادم که هیچگونه تری زومی و ناهنجاری نداشته..الان نگرانم..آیا جنین مشکل داره؟؟؟

پاسخ مدیر 1397/11/21

جواب: دولیکوسفالی یعنی بسته شدن زودرس سوچور ساژیتال که سر کمی باریک و کشیده بنظر میرسد. اگر فقط این سوچور بتنهایی بسته شود مشکل عقب ماندگی ذهنی ایجاد نمیکنه نگران نباشید. سونوگرافی بعدی را در یک سونوگرافی دقیق و معتبر انجام دهید تا اندازه بطن های مغزی را هم تعیین کند.

سوال 1397/11/11

سئوال: با سلام،در سونوي انومالي 18هفتگي من یه سافت مارکر(فوکوس اکوژن در بطن چپ 1.7mm)دیده شده با توجه به اینکه اکوی قلب جنین سالم بوده و جواب غربال گری اولم T21: 1:6300 30000: T18 T13: 30000 و غربال گری دوم T21: 5400 T18:<1 :30000 Slos <1:100 5400:Ntds: 1 Nt در سونوي اول 1 Nfدر سونوي دوم 3.8 با توجه به جواب غربال گری ها،و اینکه بقیه موارد سونوگرافی خوب بوده،دکتر بنده که فوق تخصص پرينانولوژي هست گفتن 80%جنین سالمه،اما برای اطمینان 95% ميخوايين تست niftyانجام بدید،آیا از نظر شما نیاز هست ? لطفا راهنمایی کنید،خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1397/11/11

جواب: طبق توصیه پزشکتان عمل کنید.

سوال 1397/11/02

سئوال: سلام تو سونوی دوم زده فتال اکو پیشنهاد مگردد بنظرتون خطرناکه ؟؟واجبه

پاسخ مدیر 1397/11/02

جواب: اگر توصیه شده است، بهتر است انجام دهید .

سوال 1397/10/19

سئوال: سلام، من 39 سالمه و اولین بارداریمه آزمایش آمینو سنتز دادم دوبار تکرار کردن و گفتن جنین سالم و پسره ولی سونوگرافی میگه بچه دختره و دوبار سونوگرافی را تکرار کردن هفته 20 بارداریم و میگن بچه نارسایی جنسی داره یعنی ی دختر با کروموزم xy و سقط جنین کنم، تو رو خدا کمکم کنید

پاسخ مدیر 1397/10/19

جواب: این موردی که شما می گوئید یعنی اینکه سندرم کلاین فلتر که حتماً توی آمنیوسنتز مشخص می شود. اگر می توانید جواب دقیق آمنیوسنتزتان را برایم بفرستید.

سوال 1397/10/18

سئوال: سلام من 29 سال دارم و بچه اول من هم سالم هست غربالگری مرحله اول تریزومی 21من 1 به 100 بوده و سونوی ان تی 1 میلیمتر بوده برای مرحله دوم سونو همه چی طبیعی بوده و آزمایش نمودار ان تی دی 3.57 شده و و تریزومی 21هم 1 به 20000 شده لطفا راهنمایی کنید که همه چی طبیعی هست یانه ؟

پاسخ مدیر 1397/10/18

جواب: با توجه به جواب مرحله اول شما کاندید انجام تست های تشخیصی از جمله آمنیوسنتز هستید.

سوال 1397/10/17

سئوال: سلام ما در سه ماهه اول بارداری سونو دادیم همه چی نرمال بوده اما در سونو سه ماهه دوم هفته 18 نشون میده که بینی بچه به اندازه 4/2mm است ودر کلیه چپ جنین ادرار جمع شده آیا اینا طبیعی است یا مشکلی به وجود میاره. لطفا راهنمایی کنید ممنون

پاسخ مدیر 1397/10/17

جواب: توصیه می کنم با یک متخصص پریناتولوژی مشورت کنید و در صورت صلاحدید ایشان که آیا دو تا سافت مارکر وجود دارد یا خیر کارهای تشخیصی بیشتری انجام شود.

سوال 1397/10/13

سئوال: سلام وقتتون بخير ترميسون ٢١ من عدد ١/٩١٩ بود ان تي ١/٩ ميشه بگيد برام خوبه يا نه

پاسخ مدیر 1397/10/13

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1397/04/18

سلام خسته نباشید غربالگری اول رو رفتم بهم گفتن همه چی نرمال هست و مادر شوهرم نذاشت مرحله دوم رو برم ب همین خاطر متخصص واسه من تو هفته۱۷غربالگری دوم رو فقط سونو نوشت گف هم سونو آنامالی اسکن میکنه هم میتونه جنسیت رو بگه بت تو برگه نوشته احتمالا جنسیت دختر ولی ب هرکی میگم میگن دروغ میگی پسره ب ماها نمیگی خودممم موندم الان بچم چیه الان تو هفته۲۲هستم لطفا بگین چرا نوشته احتمالا؟@

پاسخ مدیر 1397/04/18

به هر حال محدودیت تشخیص جنسیت در سونوگرافی بین 10 تا 20 % است و بنابراین با قطعیت نمی توان مکتوب نوشت که جنسیت چیست.

سوال 1397/04/14

سلام،من 29سالمه و در هفته 18سونو آنومالی انجام دادم اما در جواب سونو اسمی از حالت صورت(شکاف کام ولی)برده نشده،با مرکز سونو تماس گرفتم گفتن چون صورتش نرمال بوده تو برگه ننوشتیم،آیا همچین چیزی ممکنه؟ممنون میشم جواب بدین خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1397/04/14

بله ولی باز هم بهتر است مکتوب هم بنویسند.

سوال 1397/04/11

سلام من هفته نوزدهم و دو روزه سونوی آنومالی رو انجام دادم lat ventiral هشت و هفت دهم گزارش شده آیا این عدد نرماله؟؟ بقیه سونو و آزمایشات قبلی مشکلی نداره

پاسخ مدیر 1397/04/11

زیر 10 میلی متر نرمال است.

سوال 1397/03/14

سحر

چهارشنبه 2 دی 1394 - 17:25

 

سوال:

با عرض سلام و خسته نباشید سونوی ٢١هفتگی من جفت فوندال قدامی و گرید ١هست حجم مایع طبیعی ١٣ هست وزن تقریبی ٣٣٠ و قد تقریبی ٢٧سانتی متر هست طول سرویكس ٤٥ وضعیت جنین هم بریچ هست تا الان كه ٢١هفته و ٤روزم هست هیچگونه تكانی از جنین حس نكردم خواستم بدونم دلیلش چی هست آیا طبیعیه یا خطرناكه البته هنگام انجام سونو حركت داشت جنین ولی من حسش نمیكنم ممنون میشم زود جوابمو بدین نگرانم خیلی

جواب:

اگر وزنتان بالاست و یا حجم چربی دور شکمی بالایی دارید این مسئله طبیعی است.

 

عادی

چهارشنبه 2 دی 1394 - 22:14

 

سوال:

با سلام تورو خدا من دارم از غصه میمیرم لطفا راهنمابیم کنید توی هفته ۳۱ طبق نظر دکترم رفتم سونو داپلر که نتایجش اینطور بود

BPD 30w,4d

Fl 30w,1d

Ac 28w,4d

متوسط سن حاملگی ۳۰ هفته یک هفته تاخیر رشد مشهود است

Efw,1394+-200g

وزن جنین بین صدک ۲۵ تا ۵۰ میباشد

Ri 0.8

S/d:2/43

Ri شرایین رحمی سمت راست ۰.۴۴ ودر سمت چپ ۰.۳۹

نتیجه تاخیر رشد یک هفته ای کالر داپلر نرمال بارداری جنین و جفت در حال حاضر

 

بعد از چهار هفته که رژیم غذایی پر پروتیین داشتم در هفته ۳۵ و ۶ روز بازم دکتر به علت رشد کم شکمی سونو داپلر نوشتن برام که این نتیجشه

BPD 34w,5d

Fl 35w,5d

Ac 31w,

متوسط سن حاملگی ۳۴ هفته ۲ هفته تاخیر رشد...

جواب:

با توجه به تاخیر رشد جنین احتمال زایمان زودتر ممکن است ولی نگران نباشید..

 

فلورا

پنجشنبه 3 دی 1394 - 04:50

 

سوال:

سبام میشه سونوی منم تفسیر کنید ممنونم از لطفتون

Uterine contain a single alive fetus with normal movement

Presentation:Cephalic

Piacenta size and echotexture appear normal and its location is Posterior not previa

Amniotic fluid index is Adequate

B.P.D:18wk+3d

A.C:18wk+4d

F.L:18wk+2d

H.C:18wk+1d

F.H.R:147bm

E.F.W:247gr

TranscerebelLum diameter:18mm(NL

Cisterna magna:4.2mm(NL

NF:3mm(NL

جواب:

سونویتان نرمال است.

 

امینی

پنجشنبه 3 دی 1394 - 15:07

 

سوال:

با سلام،من درهفته 33w,4dهستم،سونوگرافی ام به شرح زیر است.

Hc=32w

Bpd=33w,1d

A.c=33w,4d

Fl=33w,1d

مایع امنیوتیک= 11سانتیمتر ووزن 2201gr،باتوجه به اینکه خودم تو مدت یک ماه وزن نگرفتم، دکتر برام سونو نوشت،باتوجه به داده ها سونوی من نرمال است؟

جواب:

سونویتان نرمال است و جای نگرانی ندارد.

 

امینی

پنجشنبه 3 دی 1394 - 15:15

 

سوال:

آیا متخصص سونوگرافی می‌تواند دربررسی وضعیت و سلامت جنین (وزن،Hc,Ac,Fl,Bpd)اشتباه بکند؟باتشکر

جواب:

به هر حال احتمال خطا در سونوگرافی تا 20-10% وجود دارد.

 

امینی

پنجشنبه 3 دی 1394 - 15:36

 

سوال:

ببخشید،من درهفته ی 35بارداری از درد شدید دندان،به دندانپزشکی مراجعه کردم،ایشون بااستفاده ازپوشش سربی،عکس رادیوگرافی گرفت و عصب کشی کردوبعدپرکرد،دکتردندانپزشک که میگفت هیچ خطری برای جنین نیست،نظر شما چیه؟نگرانم،ولی خیلی دندانم دردمیکرد طوری که طاقت فرسا شده بود.

جواب:

به هر حال احتمال خطر وجود دارد ولی در این هفته ها کمتر است.

 

امینی

پنجشنبه 3 دی 1394 - 15:58

 

سوال:

ببخشید من خیلی ازتون سوال میکنم ولی به راهنماییهای شمانیازدارم،در هفته 34بارداری آزمایش تیروئید که انجام دادم T4=158,Tsh=2.7بود،ازابتدای بارداری تی اس اچ،بالاتراز سه نبود.درواقع بدین صورت بود.(1.8،2.4،2.7)دکترزنان هم برام قرص تجویزنکرد و گفت به متخصص داخلی مراجعه کن،دکترداخلی گفت به خاطره هورمونهای بارداری بالاوپایین شدن عددتی اس اچ طبیعیه،به نظر شما من نبایددیگه از قرص لووتیروکسین استفاده کنم؟

جواب:

نه نیازی به لووتیروکسین ندارید.

 

امینی

پنجشنبه 3 دی 1394 - 17:20

 

سوال:

ببخشید، میخواستم از شما بپرسم که معاینه لگنی توسط پزشک برای جنین ضرر داره؟ اگه که نه، کی باید انجام بشود؟

جواب:

اگر پزشکتان صلاح بداند مشکلی نیست.

باران ریاحی

جمعه 4 دی 1394 - 17:20

 

سوال:

سلام

من تو هفته 25 سونوی آنومالی دادم که نوشته وزن جنین 765 گرم و گرید جفت 2 می باشد

به نظرتون گرید جفتم طبیعی هستش یا بالاست؟ چیکار باید بکنم؟

لطفا راهنماییم کنین

جواب:

یکم بالاست و با توجه به صلاحدید پزشکتان یک سونوی داپلر انجام دهید.

 

فلورا

یکشنبه 6 دی 1394 - 04:53

 

سوال:

سلام وممنون از جوابتان

نتیجه سونومو فرستادم گفتین نرمال است میخاستم بدونم جنین از کی تکون میخوره من اصلا حسش نمیکنم

جواب:

وزن و قدتان را برایم بنویسید.

 

سحر

یکشنبه 6 دی 1394 - 06:56

 

سوال:

عذر می خوام در جواب سوال من که گفتم در 22 هفتگی هیچگونه حرکتی از جنین حس نمی کنم گفتید اگر وزنتان زیاد است طبیعی است اما من 163 قدم هست و 50 کیلو وزنم خیلی لاغرم حتی شکم هم الان که باردار هستم ندارم یعنی خیلی کم دارم نسبت به سن بارداریم دلیل تکان نخوردن یا متوجه نشدن من چی هست ایا اینکه جفت قدامی هست تاثیر داره ممنون می شم جواب بدین

جواب:

اینقدر نگران نباشید اگر در سونو همه چیز طبیعی است ممکن است تا 2 الی 4 هفته دیگر حرکتش را حس کنید.

 

سیمین

یکشنبه 6 دی 1394 - 16:48

 

سوال:

سلام درهفته هیجده ودوروز سونوانامولی دادم جنسیت گفت دختر امکان اشتباه وجود دارد باتشکر

جواب:

اگر سونولوژیست معتبری باشد بالای 90% درست است.

 

مینا

دوشنبه 7 دی 1394 - 03:12

 

سوال:

با سلام

من سونوآنومالی رو در 19هفته و3 روز انجام دادم و نتیجه آن :

FL:29

BPD:4.81...20W4D

OFD:5.65.....19W6D

HC:16.73....19W3D

AC:14.74....20W

FL:2.97.....19W1D

HL:2.77....18W6D

CEREB:1.80.....17W6D

NF:2.74

 

من سال گذشته یک جنین هیدروسفال رو مجبور به سقط در ماه بالای بارداری شدم.

درضمن من چه بارداری قبلی و چه این بارداری از ابتدای بارداری (سونوی قلب و ان تی )سن جنین بیشتر از تاریخ LPMبوده .سن جنین در سونو حدود 1هفته بیشتر از تاریخ قاعدگی ست.

گرید جفت هم در سونو 1 است .

میخواستم بدونم این گزینه ها در سونو مشکل خاصی رو نشون میده یا نه ؟اندازه سر جنین که بزرگتر از سن بارداری می باشد نگران کننده هست یا خیر ؟...

جواب:

فعلاً سونو نرمال هست ولی توصیه می کنم چهار هفته دیگر هم مجدد چک شود.

 

سایه

دوشنبه 7 دی 1394 - 11:36

 

سوال:

با عرض سلام وخسته نباشید

تاریخ آخرین پریودم 22 فروردین بوده ولی الآن ک برای وزن جنین رفتم سونوگرافی تو سونو چندگانه مختلف براساس پارامترها نوشتن ک همه باهم متفاوتن و بهم گفتن طول ران کوچکی لطفا منو راهنمایی کنین آیا جنین مشکلی داره؟

Bpd:94,هفته36

FL:65,هفته33

Ac:270,هفته31

Hl:57,هفته33

وزن براساس هد لاک :2170+_500

براساس مرز:2500+_500

جواب:

نتیجه ریسک تریزومی ها را برایم بنویس...

 

سایه

سه شنبه 8 دی 1394 - 06:26

 

سوال:

شرمنده گفته بودین نتیجه ریسک تریزومی ها رو بنویسم لطفا در مورد سونوی من و اینکه گفتن طول ران جنین کوتاهه راهنماییم کنین ممنون

جواب:

این یافته جزو سافت مارکرهای سندرم داون می باشد که اگر ریسک تریزومی 21 شما کمتر از 1:2000 باشد جای نگرانی ندارد در غیر اینصورت باید آمنیوسنتز شوید. برای همین ریسک تریزومی ها را خواستم که برایم بنویسید.

 

یاقوت

دوشنبه 7 دی 1394 - 11:37

 

سوال:

باسلام و خسته نباشید

غربالگری سه ماهه اول در 12 هفتگی:

papp a 1338

papp a (mom) 0.42

free b-hgg (it) 14.0

free b-hgg (it)(mom) 0.29

risk of down syndrome <1:20000

risk of trisomy18 1:8000

risk of trisomy13 1:8000

risk of slos 1:8000

غربالگری سه ماهه دوم در 16 هفتگی:

afp-integ 25.0

afp(mom) 0.76

ue3-integ 1.0

ue3(mom) 0.45

total hgg(2t)-integ 32056

totl hgg(2t)(mom) 0.76

inhibin a-integ 190

inhibin a (mom) 0.79

papp a 32056

papp a (mom)0.76

free b-hgg(it) 190

free b-hgg(it)(mom) 0.79

risk of downs syndrome 1:19000

risk of ntd 1:5400

risk of trisomy18 1:20000

risk of trisomy13 1:20000

risk of slos 1:20000

risk of pre-eclampsia 1:20

اکوی قلب جنین:

تمام موارد نرمال ولی

lv echogenic focus(a soft marke) مشاهده شد.

در سونوی سه بعدی و چهار بعدی نیز تمام موارد نرمال می باشد

خواهش میکنم درباره...

جواب:

با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در منطقه کم خطر می باشد.

 

سایه

سه شنبه 8 دی 1394 - 06:20

سوال:

Afp:26/20

UE3:3/4

Hcg:67548/84

GA:14w,3d

ریسک تریزومی21: 1:13600

ریسک 1:17000 OSB

ریسک تریزومی 18: 1:99000

ریسک Smith-Lemli-opitz syndrome~ 1:448000

Risk assesment curve......Attached

جواب:

با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.

 

مینا

چهارشنبه 9 دی 1394 - 03:31

 

سوال:

با سلام مجدد و تشکر بابت پاسخگویی

من سونوی آنومالی رو در تهران پیش یکی از متخصصین معروف و متبحر سونوگرافی رفتم . سونوگرافی دکتر فرزانه

ایشون به من گفتن که فعلا نیازی نیست تا هفته 27 . اون موقع باید مجدد چک بشه

به نظر شما نیازی هست که همین هفته 24 برم ؟ یا اگه تا هفته 27 صبر کنم دیر میشه ؟

ممنونم

جواب:

به نظر من هفته 24، ولی باز هم با پزشکتان مشورت کنید.

 

فلورا

چهارشنبه 9 دی 1394 - 18:43

 

سوال:

سلام و ممنون از پاسخگوییتون

گفتین قد و وزنمو بفرستم راجع ب سوالی ک پرسیدم سونوم نرمال بود ولی هنوز تکونای جنینم رو حس نمیکنم هفته نوزدهم هستم

قدم 169سانتیمتر

وزنم 56.5کیلو

جواب:

اگر تا دو هفته دیگر تکونهای جنین را حس نکردید مجدد سونو انجام دهید.

 

مریم بانو

شنبه 12 دی 1394 - 12:57

 

سوال:

سلام خسته نباشید من سونوگرافی آنومالیا رو انجام دادم خداروشکر همه چیز جنین نرمال بود و مشکلی نبود . اما جنسیت جنین مشخص نشد با اینکه 18 هفته هستم لطفا راهنمایی کنید

جواب:

سونولوژیست علت عدم تعیین جنسیت را به شما نگفتند؟؟؟؟؟

 

فلورا

دوشنبه 14 دی 1394 - 05:47

 

سوال:

سلام ممنون از رسیدگیتون

میخاستم بپرسم در سونوی انومالی قلب و شکاف کام جنین هم بررسی میشود؟

 

جواب:

قلب بله و شکاف کام تا حدودی ، بدلیل آنکه قسمت اصلی بررسی شکاف کام در هفته 32 صورت می گیرد.

 

فاطمه

سه شنبه 15 دی 1394 - 13:31

 

سوال:

با سلام این جمله زیر جواب شما به سوال یکی از دوستان است :

//// اگر سونوگرافی سه ماهه دوم از نظر 10 سافت مارکر سندرم داون طبیعی باشد این اطمینان به بالای 98% می رسد.

///

میخواستم بپرسم که سونوی آنومالی اسکن در هفته 18-20 قدرت تشخیصش چقدر است ؟؟؟ چون نوشته اید بالای 98 درصد یعنی به نوعی به اندازه ی تست های تشخیصی ارزش دارد درسته ؟؟؟/ ** البته اگر جواب آزمایشات سه ماهه اول کم خطر باشه درسته ؟؟؟

جواب:

منظور این است اگر تست های سه ماهه اول، دوم و آنومالی اسکن هر سه نرمال باشد با قدرت تشخیص 98% می گوئیم جنین از نظر اختلالات کروموزومی در محدوده کم خطر می باشد. (قدرت تشخیص سه مرحله با هم 98% می شود).

 

یاقوت

چهارشنبه 23 دی 1394 - 13:00

 

سوال:

باسلام و خسته نباشید

یک بار سوالی را مطرح نمودم و شما لطف کردید پاسخ دادید ولی در سونوی جدید مورد دیگری مشاهده شد که خواهشمندم بفرمایید این مورد برای جنین مشکل ساز می باشد؟

choroid plexus cyst 6.8*4mm in left side is noted

غربالگری سه ماهه اول در 12 هفتگی:

papp a 1338

papp a (mom) 0.42

free b-hgg (it) 14.0

free b-hgg (it)(mom) 0.29

risk of down syndrome <1:20000

risk of trisomy18 1:8000

risk of trisomy13 1:8000

risk of slos 1:8000

غربالگری سه ماهه دوم در 16 هفتگی:

afp-integ 25.0

afp(mom) 0.76

ue3-integ 1.0

ue3(mom) 0.45

total hgg(2t)-integ 32056

totl hgg(2t)(mom) 0.76

inhibin a-integ 190

inhibin a (mom) 0.79

papp a 32056

papp a (mom)0.76

free b-hgg(it) 190

free b-hgg(it)(mom) 0.79

risk of downs syndrome 1:19000

risk of ntd 1:5400

risk of trisomy18 1:20000

risk of trisomy13...

جواب:

با توجه به ریسک پروتکل ترکیبی و ریسک تریزومی 18 جای نگرانی وجود ندارد.

زهره

جمعه 25 دی 1394 - 13:18

 

سوال:

با سلام

در سونو غربالگری جنین بنده همه چیز نرمال بوده تما یع کانون اکوژن به قطر دو میلیمتر در یطن چپ مشاهده شد.ریسک سندروم 21 در تست کوادراپل 1به 977 و تریزومی 18 برابر با 1: 30000 بود. و ریسک ntd برابر با 1 به 8134 بود .اما در تست سکوینشنال مقدار ریسو سندروم دان 1به 27000 شده بود.کدام ریسک ملاک عمل است و با توجه به وحود ناحیه اکوژن در قلب چه کار تشخیصی برای من بهترین است

خیلی نگرانم

ممنون میشم زودتر پاسخ بدید

هردوازمایش در ازمایشگاه نیلو انجام شده است

جواب:

عدد NT در سونوگرافی سه ماهه اول چند بوده و توسط کدام سونولوژیست انجام شده است؟

 

زهره

یکشنبه 27 دی 1394 - 07:19

 

سوال:

با سلام و تشکر از پاسخ شما

عدد nt در 12هفته و 0روز برابر با 1.09 و تیغه بینی مشاهده شد.

هر دو سونو توسط دکتر واسعی در سونوگرافی نرگس انجام شد. سونو دوم هم در 18 هفته و 3 روز انجام شد. ازمایش غربالگری اول در 12هفته و دوم در 15هفته و 3 روز انجام شد.

ممنون میشم شریعتر راهنمایی بفرمایید.

جواب:

نگران نباشید با توجه به ریسک سکوئنشیال بهتر است یک سونو هم در هفته 24 پیش یک سونولوژیست دیگری هم انجام دهید.

 

زهره

یکشنبه 27 دی 1394 - 07:28

 

سوال:

سلام مجدد

بنده فراموش کردم که بیان کنم دختردایی همسر بنده و پسرپسرعموی مادر بنده سندروم دان هستند.

این موضوع نگرانی من را بیشتر میکند

با تشکر مجدد از صرف وقت و پاسخگویی شما

جواب:

بهتر است یک مشاوره ژنتیک انجام دهید.

 

مینا

شنبه 26 دی 1394 - 13:09

 

سوال:

باسلام در برسی انومالی هفته 16 و 3 روزmail?=sex نوشته شده است چند ردصد احتمال صحیح بودن جنسیت پسر در این زمان وجود دارد

باتشکر فروان

جواب:

بالای 90%

 

امینی

شنبه 26 دی 1394 - 17:59

 

سوال:

با سلام وتشکرازپاسخگویی شما،

من در39 هفتگی سونوانجام دادم که بدین صورت بود:

Hc(323)=36+1

Bpd(87)=36+1

Ac(318)=36+1

Fl(68)=36+1

مایع امنیوتیک=11 سانتی متر

وزن=2736

باتوجه به اینکه من درهفته 39 هستم ولی سونوگرافی هفته 36 رو نشون میده،آیا مشکلی وجود داره؟ وزن نوزادان کم نیست ؟

جواب:

چون تمام پارامترها بطور یکسان کاهش یافته ، احتمالأ جنین کوچکتر از سن واقعی خودش است که می تواند طبیعی باشد.

 

مینا

شنبه 26 دی 1394 - 20:32

 

سوال:

باسلام

انومالی در هفته ١۶ و سه روز

BPD=35mm

FL=20mm

AC=108mm

وزن جنین براساس AC,FL,BPD=160gr

حجم مایع امونیاک نرمال

AFI=12

جفت دردیواره پوستریور و فوندوس رحم قرار داشته و گرید صفر میباشد

پرزانتاسیون در حال حاظرBREECHمیباشد

FHR=144bpm

SEX=mail?

طول سرویکس برابر36mm

کلیه ها و معده و مثانه جنین نرمال

چیزی که منو نگران کرده است اینه که نوشته شده

انومالی واضحی دیده نشد

به نظرتون من بخاطر اینکه جنسیت با علامت سوال و همچنین فکرمیکنم در زمان ١۶وسه روز زود رفتم سونوگرافی نیازی دارد که در هفته ٢٠دباره بروم

همچنین nf=3mm

Nb=4mm

همچنین در ازمایش کواد درصد ریسکمو ٩۵%در محدوده کم خطر بیان...

جواب:

سونویتان نرمال است و معمولأ جنس جنین را با قطعیت اعلام نمی شود و یک علامت ؟ معمولأ گذاشته می شود

 

مینا

یکشنبه 27 دی 1394 - 07:23

 

سوال:

با سلام

من در هفته 14 بارداری آزمایش خون دادم که :

TSH:3.3 ..... REFERENCE RANGE: .0.27 - 4.2

CREATININE : 0.8 .....REFERENCE RANGE:0.5 - 1.5

بود .

حالا در هفته 25 مجدد آز داده ام :

tsh:4.25.....reference range:0.27- 4.2

هم اکنون با توجه به این مقدار هورمون دکتر برای من دو روز در هفته نصف قرص لووتیروکسین تجویز نموده .

این میزان دوز دارو برای من مناسب است ؟ و اینکه آیا با توجه به آزمایش قبلی نیاز به مصرف دارو از هفته های پایینتر نبوده ؟

میزان کراتین خون که در هفته 14 بررسی شده ، ایا اهمیتی دارد ؟؟؟

با تشکر ....

جواب:

باید در سه ماهه دوم و سوم دوز مصرفی دارویتان طوری باشد که TSH به زیر 3.7 برسد. کراتینین تان هم که خوب بوده و جای نگرانی ندارد.

 

حمیده

یکشنبه 27 دی 1394 - 22:42

 

سوال:

سلام من در هفته 37 بارداری سونو انجام دادم ک برام تشخیص عبور احتمالی یک بار نوکال کورد و همچنین ذرات فراوان اکو ژن وزن جنین 2900-2800 nst نرمال 8/8میباشد بقیه موارد هم نرمال هست والبته bpdهم 90mm هست تورو خدا زودتر جوابمو بدین

جواب:

سریعتر با پزشکتان تماس بگیرید ولی توی این مدت مواظب حرکت جنین باشید اگر بیشتر از نصف روز حرکتی حس نکردید با پزشکتان سریعتر تماس بگیرید.

 

مینا

دوشنبه 28 دی 1394 - 03:16

 

سوال:

با سلام مجدد

من در پست بالا عرض کردم که در هفته 14دکتر نیازی به مصرف دارو ندید.

الان در هفته 26هستم که میزان tsh به 4/25 رسیده.

میخواستم بدونم که این هورمون که در هفته 14به میزان 3/3بوده ، مشکلی برای جنین ایجاد نکرده???

من تازه شروع به مصرف قرص کرده ام.

چون شنیده ام که رنج نرمال tsh برای باردار باید کمتر از 2/5 باشد.

پیشاپیش از راهنمایی شما متشکرم

جواب:

زیر 14 هفته باید کمتر از 2.5 باشد. بالای 14 هفته زیر 3.5 باید باشد.

 

امینی

چهارشنبه 30 دی 1394 - 15:27

 

سوال:

با سلام.

من درحال حاضر در هفته چهل بارداری هستم ، به دلیل اینکه درد ندارم،دکتر برام سونو بیوفیزیکال نوشت،انجام دادم که بدین صورت است.

Bpd(85.6)=34+4

Fl(75.2)=38+5

Hc(315)=33+6

Ac(326)=37

AFl=9.4cm

EFW=2987+_448

FHR=147

There are more than 3complete movement of (

(body(2

Extension and return to flexion of all extremity is seen(2

Normal diaphragmatic movement is notable(2

Amniotic fluid is normal(2

Total score:8/8

آیا سونوی من نرمال است،من درهفته سی ونه هم سونو سلامت و رشد جنین انجام دادم همه پارامترها هفته سی و شش رانشان دادند که ازشما سوال کردم گفتید چون همه پارامترها یکی هستن می تواند طبیعی باشد،هردو سونوراهم دریک جا انجام دادم،جواب سونو رابه دکتر نشان...

جواب:

به غیر از طول استخوان ران بقیه موارد طبیعی است با پزشکتان مشورت کنید.

 

نازنین

پنجشنبه 1 بهمن 1394 - 17:39

 

سوال:

با سلام، من غربالگری سه ماهه اولم نرمال بود، پزشکم گفتند که احتیاج به تست کواد مارکر نیست...

سونو آنومالی در 20 هفتگی انجام دادم، همه چیز نرمال بود فقط شریان گنفرد نافی وجود داشت....

پزشکم گفتند کار خاصی لازم نیست انجام بدهیی و معمولا مشکلی پیش نمیاد،خیلی نگرانم باید چکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟

جواب:

توصیه می کنم یک مشاوره پریناتولوؤژی انجام دهید.

 

گیتی

شنبه 3 بهمن 1394 - 09:47

 

سوال:

سلام و خسته نباشید

من قبلا غربالگری سه ماهه اول رو براتون نوشتم که فرمودین خوب بوده. غربالگری سه ماه دوم هم با مقایسه با کامنتهای بقیه اعضا فهمیدم خوبه و دیگه مزاحمتون نشدم. سونوی آنومالی هم توی 17w+2d دادم و همه چی خوب بود. فقط طول دهانه رحم 34mm بود لطفا بگید چطوره؟ در ضمن من سونوی آنومالی رو دو بعدی انجام دادم چون شنیدم که سه بعدی ضرر داره و مقدار امواجش سه برابر سونوی دو بعدی هست و دمای مایع آمینیوتیک رو خیلی بالا میبره و ممکنه حتی جنین رو بسوزونه و بسیاری ضررهای ناشناخته دیگه هم داره. نمیدونم چرا سونوگراف اصرار داشت که سه بعدی انجام بده و دکترت قبول..

جواب:

نگران نباشید طول دهانه رحم طبق معیارهای جدید خوب است و معمولأ زمانی سونوی سه بعدی نیاز داریم که سونوی دو بعدی مشکل خاصی نشان دهد.

 

آیسا

شنبه 3 بهمن 1394 - 15:13

 

سوال:

سلام، ضربان قلب جنین ١٤٣، شاخص مایع آمنیوتیك ١٦٥، جفت طرفی راست و گرید ١،

fl 38mm , hc191mm, ac176 mm, سن حاملگی ٢٢ هفته و ٢ روز، وزن جنین ٤٧٩ گرم،

قطر قدامی خلفی لگنچه كلیه راست جنین ٤ م م و چپ ٧ م م است، كنترل در سونوگرافی بعدی پیشنهاد میشود.

میشه بگید موضوع چیه كه سونوگراف بهم گفت مقداری ادرار در كلیه های جنین مونده!؟!

جواب:

ریسک تریزومی ها را برایم در پروتکل های غربالگری بنویسید.

 

فرزانه

یکشنبه 4 بهمن 1394 - 20:36

 

سوال:

سلام، من نوزده هفته و سه روز باردارم و تا الان هر دو سونوی غربالگری و آنومالی رو انجام دادم و دکترم گفت مشکلی نیست، ولی باز به من یه سونو داده به اسم سونوی رد آنومالی و یه آزمایش خون که گفت بین هفته 21 تا 23 انجامش بدم، میخواستم بدونم این واس همه هست یا چیه قضیه اش؟ احساس میکنم دکترم خوشش میاد هر روز سونو بده، اصلا سونویی به اسم رد آنومالی وجود داره؟ از هرکی میپرسم نشنیدن.

ممنونم که جواب میدین

جواب:

دقیقأ تستی که پزشکتان نوشته شده است را برایم بنویسید.

 

باران

سه شنبه 6 بهمن 1394 - 10:14

 

سوال:

سلام

ممنون از اینکه اینقدر با حوصله جواب سوالها را میدهید.میخوتستم نظرتون رو راجب سونوگرافی انومالی من در هفته 20 بدهید.

رحم حاوی یک جنین زنده در وضعیت cephalic می باشد.ضربان قلب 135 در دقیقه و بصورت منظم است.جفت در وضعیت خلفی دارایI:gradeبوده و علائمی از previaمشاهده نشده.طول سریکس با روش ابدومینال 3.8 سانتی متر می باشد.میزان مایع امنیوتیک و اکوی ان مطابقت با سن بارداری در حد طبیعی میباشد.در برسی انجام شده در حد امکان علائمی از انومالی در قلب cnsمعده سیستم ادراری اندام فوقانی و تحتانی مشاهده نگردید.

ضخامت نوکال 4.5 میلی متر و در حد طبیعی در مطابقت با سن بارداری...

جواب:

سونویتان نرمال است.

 

باران

سه شنبه 6 بهمن 1394 - 10:19

 

سوال:

من سونوگرافی انومالی خود رو فرستادم.میخواستم بدونم بالا بودن pIبرای جنین مشکلی به وجود می اورد.

واینکه دوست من جنین خود را در ماه اخر بارداری بخاطر پیچیدن بند ناف دور گردنش از دست داد.

چطور بند ناف دور گردن بچه میپیچد.

ما چکار باید بکنیم که این اتفاق نیفتد راه پیشگیری وجود دارد.

حرکت جنین از کی منظم میشود.

ببخشید برای این همه سوالی که کردم.

جواب:

نگران نباشید. پیچیدن بند ناف دور گردن جنین فقط در 1% موارد رخ می دهد و آن هم به خاطر بلندتر بودن بندناف است و در سونو خودش را نشان می دهد و معمولأ تا 2.5 دور جای نگرانی ندارد.

 

ارلین

چهارشنبه 7 بهمن 1394 - 13:26

 

سوال:

سلام من تا اول دی ماه که سونو داده بودم چیزی راجه به دولیکوسفال بهم نگفته بودند و همه پارامترها تقریبا یک سن را نشان میداد اما تو سونوی جدیدم گفتند bpdکوچکتر به فاصله یک تا دوهفته سن را نشان میدهد یک سونوگرافیست بهم گفت صورت بچه باریک وظریف است تو رو خدا توضیح راجه به دولیکوسفالیک بدهید من اطلاعاتی ندارم و خیلی نگرانم

جواب:

دولیکو سفالی هم شکل خاصی از سر جنین می باشد. اگر از نظر خانوادگی (خودت یا همسرت) شکل سر و جمجمه تون یه جور خاصی باشد نگران نباشید و در غیر اینصورت تو سونوگرافی های بعدی پیگیری بشود.

 

نازنی

چهارشنبه 7 بهمن 1394 - 14:53

 

سوال:

سلام، فرمودید برای شریان منفرد بند ناف به متخصص پریناتولوژی مراجعه کنم، در شهرستان ما این تخصص وجود ندارد و آمدن به تهران برایم امکان پذیر نیست...

به طور کلی شریان منفرد چه مشکلاتی را برای جنین ایجاد می کند؟؟؟؟ آیا با توجا به سونوی آنومالی اسکن دو بعدی که انجام دادم و گفتند ناهنجاری وجود ندارد و عدم وجود مشکل در غربالگری سه ماهه اول، آیا باز هم احتمال خطر وجود دارد؟؟؟ تو رو خدا راهنمایی کنید دارم از نگرانی میمیرم.....

جواب:

نگران نباشید توصیه می کنم 4 هفته بعد مجدد با سونوگرافی پیگیری نمائید.

 

ارلین

چهارشنبه 7 بهمن 1394 - 17:20

 

سوال:

ممنون از اینکه جوابم رو دادید همسرم فرم صورت کشیده دارد اما صورت من گرد است با توجه به اینکه سونوگرافی گفت ارزش بالینی ندارد و همه بافت مغز سالم است ایا این حالت دفرمی است یا نه ممنون من نگران هستم

جواب:

با توجه به سالم بودن بافت مغز جای نگرانی ندارد.

 

نازنین

چهارشنبه 7 بهمن 1394 - 19:35

 

سوال:

ممنون از لطفتون، دکترم بهم گفته برای جلوگیری از پره ااکلامپسی قرص asa 80 تا هفته 35 بخورم، این قرص در رده d قرار داره آیا واقعا شریان منفرد باعث مسمومیت بارداری و iUGA تاخیر رشد رحمی میشه؟؟؟؟

جواب:

بله و لطفأ به توصیه های پزشکتان عمل کنید.

 

مینا

جمعه 9 بهمن 1394 - 14:59

 

سوال:

سن =٢٧سال و یک ماه

سن جنین=١٢هفته

CRL=46mm

NT=0.98

NB=PRESENT

papp-a:corrected mom=0.32 0.4~2.8

free.B-hcg 50.49

f.B-Hcg,corrected mom=1.56 0.5~2.5

f.BHcg/PAPP.A=4.88 0.5~2.5

Trisomy21:down=1:2630

Neg<1:2000

بینابین=1:2000~1:250

Pos>1:250

Trisomy18:EDWARD=1:30000

neg<1:100

pos>1:100

Trisomy13=patau=1:30000

neg<1:100

POS>1:100

قربالگری مرحله دوم در هفته 15

uE3:0.48 0.3~2.5

AFP:1.01 0.5~2.5

B.hCG:1.60 0.5~2.5

DIA:0.89 0.5~2.7

TRISOMY21: 1:1040

TRISOMY18: 1:30000

SLOS: 1:6710

NTDS: 1:12600

PRE-ECLAMPSIA:NE

انومالی هفته ٢٠+۵روز

Bpd=47mm

FL=31mm

Ac=146mm

وزن=320gr

AFI=12

گرید=0

پرزانتاسیون درحال حاظرbreech

sex=MALE

FHR=152 BPM

طول سرویکس=40mm

NF=4/3mm

NB=6mm

قطرعرضی سربلوم=20mm

سن حاملگی براساس سونو انومالی=٢٠

براساس سونو غربالگری اول=٢١

لطفا سونوی منو تفسیر...

جواب:

با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و سونویتان نرمال است.

 

مونا

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 07:15

 

سوال:

سلام مرسی از سایت خوبتون

من توی 18 هفته و 3 روز سونوی آنومالی دادم، همه چیز نرمال بود فقط یه جمله هایلایت شده: یك كانون اكوژن در بطن چپ قلب به قطر 3 میلیمتر دیده نمیشود (soft minor marker) و نوشته جهت بررسی بهتر آنومالی قلبی عروقی اكوكاردیوگرافی لازم میباشد. من رفتم اكو دادم بعد از بیست دقیقه بررسی، دكتره گفت توی هفته 20 بیا ولی ناهنجاری خاصی نمیبینم، اگر هم باشه بعد از تولد درمان میشه. تمام ریسك های سنروم داون و تریسومی غربالگری دومم 1/100000 و 1/77000 هست. من تا دو هفته دیگه سكته میكنم. لطفا به من بگید این چی میتونه باشه؟ منظور از درمان، عمل قلبه؟ آخه چرا به من جواب...

جواب:

با توجه به خوب بودن نتیجه غربالگریتان جای نگرانی نیست فقط در هفته 24 الی 28 یک سونوی دیگر انجام داده و از نظر سایز مجددآ چک شود.

 

نگار

شنبه 8 خرداد 1395 - 12:17

 

سوال:

باسلام من د18هفته و1روزسونوگرافی انونالی دادم من 25سالمه ودرجواب ازمایش غربالگری سه ماه اول جز محدوه کم خطر بودم آیا جواب سونوگرافی من نرمال است نگرانم من را راهننایی کتید.

Bpd : 38mm

Hc : 144mm

Ac : 122mm

Fl : 27mm

Ga : 17w6d

presentation : variable

plcental position : Anterior

sex : male

EFW : 220gr

طول سرویکس : 38mm

Lanteral ventricles diameter :ok

cisterna magna diameter :ok

choroids plexus :ok

Thoracic mass : Absent

Diaphragms :ok

kidneys :ok

bladder :present

limbs proximal parts :present

umbilical cord :present

Vertebrae :ok

جواب:

سونویتان نرمال است.

 

محمدی

شنبه 8 خرداد 1395 - 16:02

 

سوال:

سلام هفته ۲۱ سونو آنومالی دادم که تو گزارش نوشته بود«طول استخوان بینی ۵.۸ میلی متر که در مطابقت با سن حاملگی روی صدک ۵ میباشد» میخواستم بدونم با توجه به اینکه تو غربالگری اول مشکلی نیوده ممکنه سندروم داون باشه؟ و اگر باشه چی کار باید کرد؟ ممنون

جواب:

نگران نباشید طی مطالعه ای که در ایران شده است این عدد بالای 3 میلی متر در ایران طبیعی محسوب می شود.

 

راتا

یکشنبه 9 خرداد 1395 - 06:47

 

سوال:

با سلام شما میتونید یک مکان یا فرد مطمئن برای آنومالی اسکن به من معرفی کنید

جواب:

با پزشکتان مشورت نمائید

 

mary1368

یکشنبه 9 خرداد 1395 - 08:40

 

سوال:

سلام خسته نباشید. اگه میشه سونو آنومالی مرا تفسیر کنید.

2D fetal anomaly scan

In this study single alive fetus is seen in uterine .cavity with variable presentation

Placenta is seen in posterior location.

Heart rate and fetal movement are normal (FHR=141)-fetal age is about 19w+5due to (BPD=4.54cm) and (19w+4) due to (FL=3.08cm) and (19w+4) due to (AC=14.30cm.AUA=(19w+4d+/-1w+6d).FL/AC=21.54 20%-24%

Percential of (BPD=96%, FL=94%, AC=95%)).fetal weight is about (303+/-46 gr). Amniotic fluid index is normal (AFI=19.54).Fetal lenght=31cm .

NOTE: The fetus show low laying in position.

جمله آخر یعنی چی ؟خیلی نگرانم . ممنون از پاسخگوییتون.

جواب:

کلأ جواب سونویتان خوب است فقط کمی جفت پایین است.

 

Eli

دوشنبه 31 خرداد 1395 - 11:36

 

سوال:

سلام من تو 34 هفته ام ولی اندازه سر جنین 40 هفته و شکمش 39 هفته نشان میده سونو هم میگه اب نرفته تو مغز و جنین سالم و طبیعیه میخواستم بپرسم بچه من ایرادی نداره سونو گفت ارگانیکه ولی باید سزارین بشی بچه ام ایراد نداره؟

جواب:

توصیه می کنم با یک متخصص پره ناتولوژی مشورت نمائید و در صورت صلاحدید ایشان و یا پزشکتان در یک مرکز سونوگرافی معتبر مجدد سونویتان را تجدید کنید.

 

الهام

دوشنبه 31 خرداد 1395 - 17:40

 

سوال:

سلام ...لطفا راهنماییم کنید

در هفته 36+5سونو دادم که بهم گفتن استخوان ران کوتاه است

  1. 34wks5d

BPD. 37Wk. 91mm

  1. 35W. 313mm

که سریع بردم نشون دکتر دادم ...دوباره برام سونو داپلر نوشت ....که همون موقع رفتم انجام دادم ...یعنی سونو ها به فاصله کمتر از دو ساعت هستند

  1. 35wks1d

BPD. 37wks. 91mm

  1. 35+3d. 315mm

لطفا راهنمایی کنید که این اختلاف معناش چی هست ....تا هفته 20 همه چی نرمال بود...باتشکر

جواب:

ریسک تریزومی ها را در غربالگری سه ماهه اول و دوم برایم بنویسید.

 

مهسا

پنجشنبه 3 تیر 1395 - 08:16

 

سوال:

یاسلام

در سونوگرافی که انجام دادم رشد جنین با معیارهایBPD برابر29هفته(دولیکوسفال) و FL و AC و HC برابر32 هفته است. در حالی که تو سونو که 1هفته قبل از این انجام داده بودم30 هفته بودم. حالا من به خاطر اینکه(دولیکوسفال) نوشته نگرانم....راهنمایی میخوام

جواب:

دولیکو سفالی هم شکل خاصی از سر جنین می باشد. اصطلاحی است که برای توصیف شکل سر که باریک و بلند شده است بکار می رود. در این حالت اندکس جمجمه ای کمتراز 76درصد است. این حالت در شیرخوارانی که به پشت می خوابند بندرت روی می دهد. در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه که دوره های طولانی به شکم یا پهلو می خوابند شیوع بیشتری دارد. به طور تیپیک با وضعیت کودک در ارتباط است.

اگر از نظر خانوادگی (خودت یا همسرت) شکل سر و جمجمه تون یه جور خاصی باشد نگران نباشید و در غیر اینصورت تو سونوگرافی های بعدی پیگیری بشود.

 

نگار

پنجشنبه 31 تیر 1395 - 17:49

 

سوال:

سلام عزیزم من در 27هفته و2روز سونوگرافی انجام دادم جواب به صورت زیر است ایا نرماله گلم Position:breech Heart brat:ok Activity:ok Amniotic fluid:normal volume placental location:anterior bpd:65 mm fl:49mm lmp ression:26weeks+3days of pregnancy to be considered sex:male weight:950gr No evidence of funneling internal os or dilated endocervical canal is dentified.

جواب:

این سونویتان خوب هست.

 

نگار

شنبه 9 مرداد 1395 - 09:18

 

سوال:

باسلام مجدد وباتشکر از پاسخدهی من در هفته 28بارداری ازمایش 75گرم گلوکز انجام دادم میشه برام تفسیرش کنید وتوصیه کنید چطور میتونم کنترلش کنم

قند ناشتا:96

قندیکساعته:167

قنددوساعته:128

جواب:

جواب قند ناشتایتان کمی بالاتر از نرمال است که نیاز به رعایت رژیم غذایی دارید.

 

شیرین گودرزی

یکشنبه 24 مرداد 1395 - 21:51

 

سلام من یه سقط عمدی توی پنج هفته ای دو سال پیش داشتم که تا چند ماه خونریزی داشتم،امسال توی رژیم غذایی بودم که ناخواسته باردار شدم،اما جنینم توی سونوی ۲۵هفته ،مشخص شد کیست آراکنوییدی بین دو بطن مغزش هست،همه یاگازمایشهای غربالگری و ان تی تا اون موقع مشکلی نداشتن،،اما این کیست به اندازه سه سانتی متر بین دو بطن جابجایی مختصری ایجاد کرده بود....مجبور به سقطش شدم.....

 

پریانا

پنجشنبه 11 شهریور 1395 - 11:06

 

سلام. من ۳۳ سالمه و ۳۴ هفته تمام از بارداریم می گذره. غربالگری اول رو در نسل امید ودر ۱۲ هفته و ۴ روز انجام دادم و nt= 1.7 mm گزارش شده و هم چنین

T21: 1:8314

T18: علامت کوچیکتر 1:20000

T13: علامت کوچیکتر 1:20000

گزارش شده و جلوی همه آنها low risk نوشته شده.

در ۲۰ هفته و ۴ روز در همان مرکز سونوی آنومالی انجام دادم که همه چی نرمال بود و طول استخوان بینی ۶ میلی متر گزارش شده ولی وجود pelectasis خفیف ۵.۲ mm نوشته در سیستم کلیه های جنین مشهود است.

در ۲۹ هفته و ۴ روز دوباره سونوی داپلر در همان مرکز انجام دادم که وجود pelectasis متوسط تا شدید در سیستم کلیه های جنین مشهود است زده و در کلیه چپ : ۸...

 

پریانا

پنجشنبه 11 شهریور 1395 - 11:09

 

سوال:

می خواستم بدونم با توجه به تیغه بینی و nt و ریسک های اعلام شده و از اونجایی که pelectasis یه مارکر سندروم دان هست آیا واقعا جای نگرانی برای من وجود داره. البته که من از نگرانی دارم می میرم اما می خواستم بدونم نظر شما چیه؟

جواب:

خود پیلکتازی ریسک غربالگری تان را دو برابر بدتر می کند و با توجه به ریسک پایه تان هنوز در محدوده کم خطر بوده و جای نگرانی برای اختلالات کروموزومی وجود ندارد ولی از نظر خود کلیه بهتر است با یک متخصص پره ناتولوژی مشورت کنید.

 

شیرین بانو

پنجشنبه 18 شهریور 1395 - 18:27

 

سوال:

باسلام

در سونو غربالگری اول nt:2.8 بود و آزمایش خونم اسکرین مثبت 1:50 بود در سونوگرافی آنومالی NF:5.4 و NB:5.2 ممنون میشم اگه بگید NF من چقدر از محدوده طبیعی بالاتره؟ خطرناکه؟ باتوجه به اینکه سن بارداری 17wو 6d هست. آمینوسنتز هم انجام دادم اما جوابش نیومده سپاس

جواب:

باید منتظر جواب آمنیوسنتز شویم به هر حال NF هم در این مرحله یک کم بالاست.

 

فرزانه

سه شنبه 23 شهریور 1395 - 15:06

 

سوال:

سلام.من در هفته یک ۱۵ واریز تست کواد انجام دادم نتایج به صورت زیر

Ds:1/485

Osb:1/12100

T18:1/17100

Slos:41600

Afp:0.48

uE3:0.58

Hcg:1.11

inhibin-A:0.88

من برای جواب تستم نگرانم.میشه راهنماییم کنین.قبلا از پاسختون ممنونم

جواب:

با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 و بررسی سافت مارکرهای سندرم داون (با قدرت تشخیص 90%)

 

نعیمه

دوشنبه 29 شهریور 1395 - 05:23

 

سوال:

با سلام

در ۲۲هفته و ۱ روز سونوگرافی آنومالی انجام دادم که گفت همه چیزش طبیعیه فقط چیزی که نگرانم کرده اینه که گفته 《قطر قدامی خلفی لگنچه کلیه سمت راست ۳/۸ میلیمتر است(حداکثر طبیعی)که سونوگرافی پیگیری ۲۸ هفتگی توصیه می شود.پیلواکتازی در کلیه چپ دیده نمیشود.》میخواستم بدونم این جمله یعنی چی؟و اینکه ممکنه که بدتر بشه و بعد از زایمان نیاز به درمان یا عمل باشه؟؟

ممنون از پاسختون

جواب:

نگران نباشید این عدد طبیعی است و سونوی هفته 28 هم فقط برای کنترل بیشتر توصیه شده است.

 

یلدا12

دوشنبه 29 شهریور 1395 - 08:45

 

سوال:

باسلام و احترام

لطفا سونوی nt و غربالگری سه ماهه اول و دوم منو تحلیل کنید.بسیار سپاسگزارم.

نتایج سونو NT:2.4

نتایج غربالگری سه ماهه اول

DOUBLE MARKER

FERR B.HCG:26.00

CORRECTED MOM FOR HCG :0.77

PAPP-A:4.02

CORRECTED MOM FOR PAPP-A:0.98

NUCAL TRANSLUCENCY :2.40

CORRECTED MOM FOR NUCLEAL :1.21

TRANSLUCENCY

CALCULATED RISK(AT TERM)FOR TRISOMY21 :1:1070

CALCULATED RISK (AT TERM) FOR TRISOMY 18: 1:26500

FINAL INTERPRETATION : SCREEN NEGATIVE

نتایج غربالگری سه ماهه دوم

QUADRITEST

AFP : 21.60

CORRECTED MOM FOR AFP :0.84

FREE B.HCG : 34412.0

CORRECTED MOM FOR HCG: 1.04

UE3: 2.10

CORRECTED MOM FOR UE3: 0.95

INHIBIN A (FOR TRIPLE &QUADI): 367.7

CORRECTED MOM FOR INA: 1.55

LCULATED RISK(AT TERM)FOR TRISOMY21 :1:2240

CALCULATED RISK (AT TERM) FOR TRISOMY 18: 1:99000

RISK (AT TERM( FOR NEURAL TUBE DEFECTS: 1:17700

RISK (AT TERM)FOR...

جواب:

با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی بیشتر سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی انجام دهید.

 

مریم

شنبه 22 آبان 1395 - 20:59

 

سوال:

سلام جواب غربالگری دوم در ۱۷هفته وپنج روز انجام دادم تفسیرمیکنید

PApp-A4090 mom:1.35

freeB-hcG23.00mom:0.43

Afp 35.40 mom:0.97

uE3 0.08 mom:0.09

hcG 14073.0 mom:0.69

Inhibin A 125.4 mom:0.56

PAPP-A4090.00 mom:1.26

freeB-hcG 23.00 mom:0.47

NT:1.60

Age 1:1340

Final Risk 1:50000

NTD ~prior1:1000 Final risk 1:35400

T18/13 ~prior 1:11200 Final risk 1:99000

Ds~Age 1:1340 Final risk 1:50000

T18//13 prior1:11200 Final risk 1:99000

The maternal serum AFP result isNOT elevated for a pregnancy of this gestational age.The risk of an open neural tube defect is less than the screening cut-of

These serum marker levels are not consistent with the pattern seen in Trisomy18 pregnancies.Maternal serum screening will detect approximately60% of Trisomy18 pregnancies.

لطفا جواب بدیدممنون

جواب:

با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.                نگران حس کردن حرکت جنین هم نباشید.

 

400

دوشنبه 24 آبان 1395 - 12:38

سوال:

سلام خسته نباشید من هفته 30 هستم پزشک سونو گفتند که اندازه nb=9/4 و ودر صدک 40 هستش و درهفته 18 هم nb=3/8 بود و ازمایشات غربال گری در محدوده کم خطر و سونو انومالی بدون مشکل بودهو عدد nt در هفته12 هم برابر با2 بوده میخواستم ببینمکه عدد nb در محدوده نرمال هست یا خیر خیلی نگرانم تما بارداری من با استرس داره میگذره

جواب:

نگران نباشید بطور کلی عدد NB بالای 3 میلی متر در ایران نرمال محسوب می شود.

 

حلما

جمعه 19 آذر 1395 - 05:29

 

سوال:

سلام سنو غربالگری وان تی من به شرح زیر است

۲۱-۲۶۶۸۶

18<30000

13<30000

ان تی ۱.۲۵

سی ار ال ۶۱.۴ م م

سن ۲۴

لطفا تفسیرش کنید

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و جدار دیواره شکمی انجام داده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.

 

مریم

جمعه 19 آذر 1395 - 10:26

 

سوال:

سلام.من ۲۹وهمسرم۴۰ ساله گروه خونی هردومون آمثبته و هیچ نسبت فامیلی نداریم و همینطور هیچ سابقه بیماری ژنتیک در دو فامیل

دوازده هفته و پنج روز سونو nt دادم که nt برابر ۱.۲۴ بود و تیغه بینی هم دیده شد

ریسکds برابر ۱ به ۴۲۸۰

ریسکt18/13 برابر با ۱ به ۹۹۰۰۰ بودش

هفته ۱۶ غربال دوم دادم که نتایج زیر بود

Dsبرابر با۱۸۷۹۰

Ntd برابر با ۱ به ۴۱۳۰۰

T18/13برابر با ۱به ۹۹۰۰۰

Slosبرابر با ۱به ۲۱۷۰۰۰

تمام فاکتور هم برام زده بود نگاتیو

ولی هفته هجده و چهار روز که سونو انومالی دادم جنینم انواع انومالی داشت

هیدروپس فتالیس که تمام بدنش ورم داشت که حتی وقتی سقط شد جنسیتش معلوم...

جواب:

بررسی کاریوتایپ در جنین سقط شده انجام دادید. بهتر است یک مشاوره ژنتیک با به همراه داشتن تمام مدارکتان انجام دهید.

 

ترلان

شنبه 20 آذر 1395 - 10:36

 

سوال:

سلام خسته نباشید

من هفته 33 سونوگرافی رفتم و گفتن مایع دور جنین 26 الی 7 و گرید جفت 2 به 3 هستش

ضمن اینکه تمام سونو ها تا الان نرمال بوده و وزن جنین هم 2 کیلو گفتن

ازمایش قند 7ماهگی هم کاملا خوبو نرمال بوده و تیروئید هم نداشتم ولی بیماری لوپوس دارم

میخاستم ببینم با توجه ب این مقدار مایع آمنیون و تشخیص هیدرامنیوس خفیف ایا خطری بچه رو تهدید میکنه؟واینکه دلیلش چی میتونه باشه؟

البته من خیلی هم اب زیاد میخوردم

جواب:

به هر حال این مسئله نیاز به بررسی بیشتر دارد و باید تحت کنترل پزشکتان باشید.

 

محد

جمعه 10 دی 1395 - 01:07

 

سوال:

سلام

میلوسل چیه؟میشه کامل توضیح بدین

جواب:

اسپینا بیفیدا (Spina bifida) یک ناهنجاری مادرزادی است که به علت نقص در قسمت پشتی یک یا چند مهره از ستون فقرات ایجاد می گردد. وجود یک شکاف در قسمتی از ستون مهره ها، به علت عدم اتصال ناحیه تیغه ها ی یک یا چند مهره، ممکن است باعث فتق پرده های نخاع، یا طناب نخاعی و یا هر دو گردد.

اسپینا بیفیدا ممکن است در هر قسمتی از ستون مهره ها ایجاد گردد، ولی بیشتر در ناحیه کمری اتفاق می افتد. نوعی از اسپینا بیفیدا بنام مننگومیلوسل بیشتر در ناحیه کمری یا خاجی شایع بوده که باعث نقایص نورولوژیکی می گردد. هیدروسفالی (تجمع مایع در حفره جمجمه) معمولا با ناهنجاری اسپینا بیفیدا درارتباط است. بسیاری از بیماران فاقد علایم و نشانه های نورولوژیکی هستند (مانند اسپینا بیفیدای مخفی). در برخی از بیماران ممکن است نشانه ها در نوجوانی یا بزرگسالی ظاهر گردند.

انواع اسپینا بیفیدا

دو نوع اسپینا بیفیدا وجود دارد:

*اسپینا بیفیدای مخفی (Spina bifida occulta) که به عنوان شکل بسته (Closed form) شناخته می شود.

*اسپینا بیفیدا سیستیکا (Spina bifida cystica) که به عنوان شکل باز (Open form) مطرح می گردد خود شامل:

**مننگوسل (Meningocele)

**مننگومیلوسل (Meningomyelocele)

**میلوسل (Myelocele)

مننگوسل، مننگومیلوسل و میلوسل به عنوان اسپینا بیفیدای آشکار شناخته می شوند که علت آن بزرگ بودن شکاف در قسمت پشتی ستون فقرات است.

میلوسل

ناهنجاری میلوسل نادر بوده که عبارت است از فتق طناب نخاعی به علت نقص قوس مهره ای. در این وضعیت چین های عصبی باز بوده و مایع مغزی-نخاعی (CSF) روی پوست ریخته می شود. تفاوت میلوسل با مننگومیلوسل این است که در میلوسل بافت عصبی فتق یافته هم تراز پوست بوده و گسترش فضای ساب آراکنوئید زمینه ای وجود ندارد. از نشانه های میلوسل، فلج دائمی کودک و بی اختیاری ادرای است.

 

مریم

شنبه 11 دی 1395 - 18:42

 

سوال:

سلام

من طبق پاسخ شما به سالهای دوستان دیدم اگه افکار AFP بالای دو باشه خطرناکه..من ازمایش غربالگری که تو هفته ۱۶ دادم AFP mom حدود 0.69 بودش و درصد ntdیک به صد هزار بود ولی سونو انومالی که در هفته ۱۸ دادم جنینم ntd داشت و اسپانیفیدا و مننگوسل و هیدروپس فتالیس بود میخواستم بدونم چرا این فاکتور afpتو من بالا نرفته بود..؟و اصلا علت این انومالی جنین من مشخص هستش ؟حتمن ژنتیکی هست یا محیطی هم میتونه باشه؟من ۲۹ سالمه و با همسرم فامیل نیستیم و هر دو aمثبتیم

جواب:

قدرت تشخیص AFP برای اختلالات طناب عصبی 80% است و در نتیجه در 20% موارد این پروتئین افزایش نمی یابد. معمولأ توصیه می شود تست کاریوتایپ برروی جنین سقط شده انجام شود چون در بسیاری از اختلالات ساختاری بدن کروموزومهای پایه (کمتر از 11) درگیر هستند. از طرفی کمبود اسیدفولیک هم می تواند عامل ایجاد کننده اختلالات طناب عصبی باشد.

 

فاطمه

سه شنبه 14 دی 1395 - 08:33

 

سوال:

Fetus:Single

Fetal Heart:ok

Fetal Activity:ok

Presentition:Transverse

Plasental Position:Posterior-Low lying

Amniotic Fluid: Normal Volume

B.P.D:36mm :GA=17w

AC:113mm :GA=17w+1d

F.L:23mm :GA=17w

Average Estimated Age:17w

No gross anomaly is seen.

Fetal spine,umbilical cord,visualixed parts of exterimities,Stomach,bladder and kidneys are normal.

Four chambers of heart are present.

سلام سونوی انومالی منو تفسیر کنید ممنون

جواب:

در این مواردی که نوشته اید سونویتان نرمال هست.

 

محد

شنبه 18 دی 1395 - 01:33

 

سوال:

سلام مجدد

ب من گفتن بند ناف جنینم تک شریانه و مبتلا ب میلوسل

این مشکل ب ژنتیک و ازدواج فامیلی ربط داره؟

تو بارداری بعدی هم رخ میده؟

برا پیشگیری باید چیکار کرد؟:(((((

جواب:

بند ناف تک شریانی یکی از اختلالات جنینی می باشد که تقریبا در یک درصد جنین ها دیده می شود.

بند ناف رابطی است میان جفت و جنین که در هفته پنجم بارداری به وجود آمده و جایگزین كیسه زرده می شود. در حالت طبیعی شامل دو شریان و یک ورید است. ورید نافی خون اكسیژندار و غنی از مواد مغذی را از جفت به جنین میرساند و برعكس، شریانهای نافی خون خالی از اكسیژن و مواد مغذی را از جنین باز می گردانند.

 

 

 

روش تشخیص بند ناف تک شریانی:

به کمک سونوگرافی میتوان این اختلال را از سه ماهگی جنین تشخیص داد. در سونوگرافی،داپلر رنگی در طرفین مثانه جنین گذاشته می شود و در محل اتصال بند ناف به شکم جنین میتوان در مقطع عرضی تعداد شریان های نافی را دید.

گاهی تشخیص این اختلال در زمان زایمان، با معاینه جفت صورت می گیرد.

تصویر زیر عکس سونوگرافی یک بند ناف تک شریانی را نشان می دهد.

مشکلات تک شریانی بودن بند ناف:

این یافته می تواند با آنومالی های سایر ارگان های مهم ، نقایص کروموزومی و اختلال رشد جنین همراه باشد.

لذا در صورت مشاهده این یافته ضروری است که سونوگرافی سلامت جنین توسط فرد آموزش دیده در هفته های ۱۸ الی ۲۳ بارداری انجام شود تا سلامت کلیه ارگان های جنین مورد بررسی قرار گیرد.

معمولا توصیه می شود جهت اطمینان بیشتر از سلامت جنین، بررسی تخصصی قلب نیز با اکوکاردیوگرافی جنین انجام شود.

طبق مطالعات Rembousko و همکارانش در سال ۲۰۰۳، در سونوگرافی ۱۱-۱۴ هفتگی ( سونوگرافی NT) در ۳ درصد جنین های نرمال و۸۰ درصد جنین های مبتلا به تریزومی ۱۸، یک شریان نافی دیده می شود.

لذا تک شریانی بودن بند ناف، ریسک تریزومی ۱۸ را هفت برابر می کند ولی شیوع آن در حاملگی های مبتلا به تریزومی ۲۱ تفاوت معنی داری با جنین های نرمال ندارد.

جنین های مبتلا به تریزومی ۱۸ معمولا نقایص مهم دیگری نیز دارند که به راحتی در سونوگرافی قابل تشخیص است. بنابراین با دیدن شریان نافی منفرد به تنهایی، نیازی به انجام کاریوتیپ نیست و نتایج آزمایش غربالگری ضرورت بررسی کروموزومی جنین را تعیین میکند. لذا توصیه میشود در صورت مشاهده شریان نافی منفرد، جهت مشاوره به متخصص ژنتیک یا پریناتولوژیست مراجعه کنید.

یکی دیگر از اختلالات همراه با بند ناف تک شریانی، نارسایی رشد جنین است. اگر چه کاهش رشد در همه جنین های تک شریانی دیده نمی شود اما بررسی رشد جنین به ویژه در سه ماهه سوم از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اگر در این مسیر یافته غیرطبیعی دیده نشود میتوان با درصد بالایی مطمئن بود که تک شریانی بودن مشکلی برای جنین ایجاد نمیکند.

 

فروغ خانم

یکشنبه 19 دی 1395 - 06:34

 

سوال:

سلام خسته نباشید.

من طبق تاریخ سونوی مرحله اول 17 هفته و چهار روزه باردارم.

میخواستم بپرسم برای آزمایش غربالگری مرحله دوم باید حتما مثل مرحله اول، جواب سونو همراه داشته باشیم؟ آزمایشگاهی که قراره برم دیشب گفت باید حتما برای آزمایش دقیقا تو 18 هفته و صفر روز بیای وگرنه اعدادش اعتبار کافی نداره. در صورتی که من برای سونو آنومالی نوبت برای 18 هفته و پنج روز دارم. آیا اشکالی داره برم تارخ سونو رو تغییر بدم و الان که تو هفته 17 هستم برم؟

جواب:

بهترین زمان برای آزمایش مرحله دوم بین 2+15 تا 0+17 هفتگی می باشد. و برای آنومالی اسکن بهترین زمان 0+18 الی 6+20 هست.

 

کبری

دوشنبه 27 دی 1395 - 07:30

 

سوال:

با سلام و احترام

در سنوی آنومالی اسکن همه چی طبیعی بوده جفت نوشته بود پوستر با گرید دو (2).هفته 19بارداری هستم لطفاً تفسیر فرمائید.

جواب:

توصیه می کنم طبق صلاحدید پزشکتان یک سونوی دیگر در هفته 24 برای تعیین گرید جفت مجدد انجام دهید.

 

Aylin

یکشنبه 3 بهمن 1395 - 20:45

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید

بسیار ممنون میشم با توجه به نتایج سونوگرافی داپلر و سه بعدی اینجانب (سونوگرافی رستاک) نظرتان را درباره احتمال وجود frontal bossing در جنین من اعلام نمایید: سن جنین 24 تا 25 هفته می باشد (البته خود سونوگرافی گفته که به نظر می رسد frontal bossing و small face داشته باشد)

نتایج اندازه گیری شده سونو:

BPD: 62.5 (75%)

HC: 233.4 (67%)

FL: 43.5 (33%)

AC: 43.5 (33%)

HUM : 40.3 (43%)

Average GA by sono: 24W+ 6

Estimated fetal weight: 685 gr (36%)

CNS همگی نرمال

face همه نرمال

Nasal bone: 9.3 mm

در ضمن در آزمایش cell free dna همه موارد نرمال و بدون مشکل بوده است و احتمال عارضه frontal bossing و small face فقط در این سونو مطرح شده است....

جواب:

توصیه می کنم طبق صلاحدید پزشکتان یک سونوی دیگر 2 الی 3 هفته دیگر انجام دهید.

 

زهرا

شنبه 16 بهمن 1395 - 08:12

 

سوال:

سلام

من 26 ساله هستم. در هفته 18 و روز سوم آنومالی انجام دادم. به شرح زیر:

پرزنتال سیون بریچ

جفت در ناحیه فندال خلفی گرید دو

شواهدی از دکولمان جفت یا P.Precia دیده نشد

مایع امونیاک در حد طبیعی

FHR=147

اندامها و ساختمان اناتومیک مغز و صورت و احشا قابل رویت جنین نمای طبیعی دارند جز اینکه بطن های طرفی مغز به دیامتر 3 م م و فرونتال 4 م م برجسته به نظر میرسند

سن جنین با اندازه گیری BPD = 42mm - FL=25mm، حدود w-/+1w (18 هفته و 3 روز ) میباشد

جنسیت پسر

وزن تقریبی 240 گرم

NF=4mm NB=5mm

طول سرویکس 33و و

لطفا راهنمایی کنید . خیلی نگرانیم . مخصوصا اون بخش که نوشته برجسته هست.

خیلی خیلی...

جواب:

نگران نباشید، زمانی می گوئیم ونتریکولومگالی داریم که این قطر بیشتر از 10 میلی متر باشد. بنابراین نگران نباشید. سونویتان خوب هست.

 

ملیکا

یکشنبه 17 بهمن 1395 - 19:49

 

سوال:

سلام من در هفته 20 بارداری میباشم و سونوی آنومالی انجام دادم و نتیجه NF شده 5/3 لطفا بگید بچم درآینده مشکلی ندارد؟آیا این چیز نرمال است؟

جواب:

از آنجائیکه Cut-off سافت مارکر NF در ایران بالای 6 میلی متر هست، جای نگرانی ندارد.

 

مریم

چهارشنبه 20 بهمن 1395 - 10:08

 

سوال:

سلام خسته نباشید سونوی من توی هفته ۳۱رو لطفا تفسیرکنید.

Single

Alive

cephalic

BPD:82mm 32WK+4d

AC:276mm 31wk

FL:59mm 31wk

Efw:1820gr

Placental status fundal

Amniotic fluid Adequate

درموردBCDکه گفته ۳۲هفته و۴روز، درصورتی که من ۳۱هفته بودم.این نشانه مشکلی هست؟خواهش میکنم جواب بدید خیلی نگرانم.ممنون

جواب:

در سه ماهه سوم تا دو هفته اختلاف در مارکرهای بیوپمتریک سونوگرافی مشکلی ندارد.

 

ثریا

چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 12:01

 

سوال:

سلام سونو هفته سی وشش من به این صورت بود

بندناف یک دور بصورت آزاد دور گردن جنین است

میزان Af بیشترازحدنرمال وبزرگترین pocket حدود ۱۰ ومیزان Afi حدود ۳۰ سانتی منر است(پلی هیدرامیناس)

وزن جنین بااحتساب fl برابر۳۶ و۲ روزو Bpd برابر ۳۷ و۵ روز وبراساسAc برابر۳۷ و۲ روز میباشد

وزن جنین بااحتساب fl&Ac&bpd برابر۳۱۸۷ گرم میباشد

هیدرونفروز دوطرفه مشاهده میشود و حالبها ومثانه متسعند مطرح کننده puv میباشد

خواهش میکنم سریع واسم تفسیرش کنید آحه خیلی نگرانم ممنون

جواب:

نگران نباشید ولی بهتر است سریعتر پزشکتان و یا یک متخصص پریناتولوژی شما را ببیند.

ثریا

پنجشنبه 28 بهمن 1395 - 11:06

 

سوال:

بازم سلام ببخشید باشرایطی که گفتم میتونم طبیعی زایمان کنم آخه متخصص زنان شهرمون گفت مشکلی نداره ومیتونی طبیعی زایمان کنی باتوجه به ممنوعیت سزارین، میخواستم ببینم اگه واقعا مشکل سازه برم پیش ی متخصص دیگه مرکز استان

جواب:

باید مطمئن شوید که قبل از زایمان تعداد دور بندناف به دور گردن جنین چقدر است. اگر بیشتر شده باشد زایمان طبیعی کمی خطرناک است.

 

ثریا

چهارشنبه 4 اسفند 1395 - 17:07

 

سوال:

سلام خسته نباشید توسونو هفته۳۵ وچهارروز وزن جنین روزدن ۳۱۸۷ گرم ودر سونو ۳۶ هفته و۵ روز وزن جنین روزدن ۴ کیلو گرم‌ باتوجه به اینکه دوسونوگرافی متفاوت این دوسونو روانجام دادن آیا این تفاوت وزن طی ی هفته امکان پذیراست یا خطای سونوگرافی ها میتونه باشه باتشکر

جواب:

به احتمال زیاد جزو خطای سونوگرافی می باشد.

 

نگار

سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 - 18:08

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید.

سونوی آنومالی انجام دادم و 19 هفته و دو روز باردارم. نوشته که علایمی به نفع club foot واضح رویت نشد و نتیجه طبیعی آنومالی اسکن رد کننده ی بسیاری از اختلالات دیستال اندام ها شامل پلی داکتیلی و... و موارد خفیف club foot و اختلالات کروموزومی نمی باشد!. سوال من اینه که این یعنی که این سونو دقیق نبوده؟؟ ممکن است مشکلاتی بوده و دستگاهشون قادر به تشخیص نبوده؟ چه باید کرد؟ به نظرتون مجدد برم جایی دیگه سونو انجام بدم؟ معنی اینا چیه؟ ممکن مشکلاتی باشه؟ یا همه جا همینجوره و اینا مشخص نمیشه؟ سپاس قبلی از پاسخگویی شما

جواب:

خیر این یک جمله عمومی بوده که با توجه به ماهیت سونوها ماکزیمم قادر به تشخیص 90 تا 95% این اختلالات می باشند و قادر به تشخیص همه موارد نیستند. این جمله ها فقط جهت آگاهی بیمار و رفع مشکلات قانونی بعدی آورده می شود.

 

اماندا

پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 - 09:14

 

سوال:

سلام و خسته نباشید من 35 سالمه سونوی NT انجام دادم دکترم در هفته 18 انومالی اسکن همراه با اکوکاردیوگرافی قلب جنین نوشته خیلی بررسی کردم جای مطمئن پیدا نکردم لطف کرده راهنماییم کنید کجا برم مطمئن تره؟

جواب:

از پزشکتان بپرسید که کدام مرکز را بیشتر قبول دارند.

 

عفتسه

 شنبه 2 خرداد 1396 - 05:29

 

سوال:

سلام خسته نباشید من در غربالگری مرله اول ریسک سندروم داون حدمتوسط بود در مرحله دوم مشکلی نداشت آزمایش cell fre انجام دادم و جوابش مشکل نداشت و آنومالی اسکن انجام دادم یک عدد کانون اکوژن در بطن راست جنین بود که آمینیوسنتز انجام دادم که به صورت فوری ۳ روزه جواب سندروم داون رو دادند اما هنوز نگرانم

جواب:

نگران نباشید از نظر سندرم داون مشکلی ندارید ولی بهتر است از نظر اختلالات قلب و عروقی یک اکوکاردیوگرافی انجام دهید.

 

نغمه

دوشنبه 8 خرداد 1396 - 10:06

 

سوال:

در سونو 26 هفته گفتن دیامتر عرضی حداکثر نرمال وو حدود 10mm می باشد .

مختصری جداشدگی کروئید پلکسوس از دیواره بطن ها مشهود ک روند ان می تواند منجر ب ونتریکولومگالی خفیف باشد .

و اینکه در سونو های قبلی 10.5 بوده و شده 11 و بعد دکتر پریناتولوژی سونو کردن و اندازش 12.5 بود ک حالا شده 10 ..تموم ازمایش و امنیو سنتز هم خوب بوده حالا میخام بدونم ..وجود این کیست چ عوارضی برا بچه دارد ؟؟

موارد مشابه چ مشکلاتی را بعد زایمان داشتند ؟؟

اکو قلب و سونو خوب بوده ایا باز هم اماکان مشکل وجود داره

جواب:

اگر جواب آمنیوسنتز خوب بوده ، بنابراین افزایش ونتریکولومگالی منشاء اختلالات کروموزومی نداشته و بهتر است در هفته های بالا پیگیری شود.

بزرگ بودن بطن های یک مسئله مادرزادی هست که مغز را تحت تاثیر قرار میدهد.محتویات مغز بطور اولیه شامل بافت مغز مایع مغزی نخاعی , و عروق است. علل بزرگ شدن بطن های مغزی شامل تولید بیش از مایع مغزی نخاعی , عدم تکامل طبیعی

بافت مغز , و یا از بین رفتن بافت مغز است. بطور طبیعی اندازه بطن های مغزی جنین , در حدود 10 میلی متر است وقتی این اندازه بین 10 تا 15 میلی متر شود تعریف بطن بزرگ اطلاق می شود. اگر بیش از 15 میلی متر شود بزرگ شدن حالت شدیدتری دارد.

این مسئله در هر 1000 مورد جنین یک مورد اتفاق می افته و تقریبا در 50% چنین مواردی هیچ یافته غیر عادی دیگری وجود ندارد

تشخیص

تشخیص این مسئله با انجام سونو گرافی و در انتهای سه ماهه اول انجام می شود. ارزیابی مغز و دستگاه عصبی یکی از کارهائی معمولی هست که توسط متخصصین زنان انجام می شود. اگر چنین چیزی در سونو گرافی پیدا بشه لازم هست که برای اثبات و ارزیابی بهتر و بیشتر از روش MRI کمک گرفته شود

درمان

اغلب موارد متوسط و شدید این مشکل لازم است که توسط متخصص مغز و اعصاب کودکان و جراح اعصاب کودکان هم در دوره جنینی و هم بعد از تولد مورد مراقبت قرار بگیره. به محض اینکه بچه به دنیا میاد والدین باید بچه را برای ارزیابی بیشتر به متخصصانی که اشاره شد ببرند. معاینه فیزیکی به همراه اندازه گیری دور سر انجام می شود. درمان لازم نیست مگر آنکه هیدروسفالی وجود داشته باشد

پیش آگهی

اگر غیر از بزرگ شدن بطن های مغزی مشکل دیگری نباشه و اگر بزرگ شدن در حد متوسط و لب مرزی باشد پیش آگهی خوب است. اونقدر خوب که می توان ادعا کرد 90 تا 100 این بچه ها در آینده هیچ مشکلی پیدا نمی کنند و مثل بقیه بچه ها هستند

اما به هر حال باید هر چند وقت یکبار کودک مورد ارزیابی قرار بگیره. ممکنه درصد کمی از این کودکان به سمت هیدروسفالی پیشروی کنند.

 

سلیم

دوشنبه 8 خرداد 1396 - 11:51

 

سوال:

سلام خسته نباشید من هفته ١٩w2dسونوی انومالی انجام دادم جواب همه چی خوب بود جز nfكه 6.3mm بود و در هفته ٢٤ بررسی كاریوتایپ و انومالی اسكن توصیه كردن.به درخواست دكترم قرار شد فقط سونوی nf رو مجدد انجام بدم كه گفتن تنها انجام نمیشه و كامل باید انومالی انجام داد به در خواست دكتر دیگری گفتن آزمایش ceel free dna رو یا نیفتی رو انجام بدم الان موندم چیكار كنم ، دارم از استرس میمیرم یكی هم گفت كه اگه جواب آزمایش خدایی نكرده بد باشه باید سقط شه نظر شما رو میخوام

جواب:

نگران نباشید بهتر است تست NIPT انجام شود.

 

Nazi

دوشنبه 22 خرداد 1396 - 05:53

 

سوال:

باسلام

من و همسرم قبل از بارداری آزمایش کاریوتایپینگ انجام دادیم جواب هردو نرمال بود

الان باردارم.

توی غربالگری مرحله اول عدد ان تی 1.5 بود

ولی ریسک سندرم داون 1:33بود

و screen positiveبود

ولی در غربالگری مرحله دوم ریسک 1:534هست و screen negative

در ضمن من دوقلو باردار بودم که در هفته دوازده رشد یکی از قل ها متوقف شده.

ایا احتمال داره جنین مبتلا به سندرم داون داشته باشیم؟

ممنون

 

جواب:

احتمالش کم است ولی از آنجائیکه نمی توانیم ریسک کنیم شما کاندید انجام تست های تشخیصی از جمله آمنیوسنتز (طبق گایدلاین های بین المللی) می باشید.

 

Nazi

چهارشنبه 24 خرداد 1396 - 04:35

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید

میخواستم بدونم ضربان قلب جنین در هفته دوازدهم 188bpmطبیعیه؟

خیلی نگرانم

ممنون

جواب:

نگران نباشید، ریسک تست های غربالگری بویژه ریسک تریزومی 18 را برایم بنویسید.

 

Nazi

چهارشنبه 24 خرداد 1396 - 12:32

 

سوال:

ممنون از پاسخگوییتون

ریسک تریزومی هارو خواسته بودید:

t21:screen negative

t13/18:screen negative

t13/18:1:99000

t21:1:573

 

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

عفت

چهارشنبه 31 خرداد 1396 - 15:08

 

سوال:

سلام خسته نباشید من هفته ۲۴ بارداری هستم هفته ۱۹ آنومالی اسکن انجام دادم که یک عدد اکوژن در بطن راست جنین بود آمینیوسنتز کردم که طبیعی بود هفته ۲۴ اکوی قلب جنین انجام دادم که گفتند اکوژن نبست یک سوراخ ۲ میلیمتری بوده که متخصص قلب گفت مشکلی ندارد با توجه به آمینیوسنتز باز هم مشکلی هست یا نه از نظر اختلالات کروموزومی

جواب:

خیر از نظر اختلالات کروموزومی مشکلی ندارید.

 

Elahe m

جمعه 7 مهر 1396 - 07:09

 

سوال:

سلام

ببخشید من در روز ۲۶ هفته و ۴ روز بارداریم سونو کردم

نتیجش اینه. بنظرتون طبیعیه؟

تو غربالهای اول و دوم همه ریسکام منفی بود

Bdp 66.0 mm 25w4d

Hc 239.6mm 26w0d

Ac 242.8mm 29w6d

Fl 56.0mm 29w3d

Cua 28w1d

Efw 1257.7g

جواب:

اگر جواب سونوگرافی مورد تائید پزشکتان هست، تحت صلاحدید ایشان یک مشاوره با یک متخصص پره ناتولوژی انجام دهید.

 

Elahe m

دوشنبه 10 مهر 1396 - 08:23

 

سوال:

معذرت میخوام من تو هفته هفتم ازمایش تیرویید دادم و tsh۳.۲شد ولی دکتر دارو بهم نداد. الان تو هفته ۲۶tshمن شده ۵و دکتر گفته روزی یه قرص تیرووید تازه مصرف کنم. امکان داره واسه این موضوع جنین مشکل براش پیش اومده باشه

ببخشید خیلی نگرانم

جواب:

خیر خیلی بعید است.

 

مریم

پنجشنبه 20 مهر 1396 - 06:44

سوال:

سلام خسته نباشید . لطفا راهنماییم کنید من در هفته 12 ام سونو ان تی دادم که میزان ان تی 1.7 اعلام شد ولی ان بی رو تو جواب سونوم ننوشته بود ولی در کل نرمال اعلام کرده بود ازمایش غربالگری اولم رو که دادم متاسفانه جوابش و پیش دکترم نبردم یعنی دیر بردم و بعد فهمیدم در محدوده ی خطر بینابینی قراردارم تروزمی 21 ام میزانش 1 به 729 بود و دیگه برای از دوم دیر شده بود سونو انومالی هم در هفته 18 انجام دادم و همه چیز نرمال اعلام شد و هفته 19 هم یک سونو بابت پارگی کیسه اب دادم که باز نرمال بود و دکتر بهم گفت بچه ات صحیح و سالمه الان دکترم برام از سل فری تجویز کرد و من بی نهایت...

جواب:

نگران نباشید ، فقط تست NIPT برای اینکه خیالتان راحت شود درخواست شده است.

 

سروی

شنبه 6 آبان 1396 - 07:44

 

سوال:

سلام خسته نباشید من در هفته ۳۵ سونو انجام دادم میزان آب دور جنین زیاد بود ۱۹/۹ بود

دکترم گفتن احتمال آترزی مری وجود دارد ولی من در هفته ۱۸ آنومالی انجام دادم حتی معده وحباب هم دیده شد وهمه چیز طبیعی بود و تمام سونوها هم میزان مایع نرمال بوده جز سونو آخر آیا بازهم احتمال آترزی مری هست؟

ممنون میشم سریعتر جواب بدید خیلی نگرانم

جواب:

به احتمال خیلی کم ممکن است وجود داشته باشد ولی طبق صلاحدید پزشکتان با یک متخصص پریناتولوژی مشورت نمائید.

 

رویا

یکشنبه 7 آبان 1396 - 12:00

 

سوال:

با سلام اگر ممکنه سونو انومالی منو تفسیر کنید

غربالگریهای قبلی نر مال بود

Hc:19w+0d

Fl:18w+6d

Ac:19w+1d

Weight:271gr

Placenta:graide 1

BPD:4/17cm

Hc:16/13

Ac:13/77

Fl:2/9

Rations

Hc/Ac:1/17

Fl/BPD:0.70

Fl/Ac:0.21

Fl/Hc:0.18

Presentation:vertex

جواب:

نرمال است.

 

پرستو

سه شنبه 30 آبان 1396 - 16:56

 

سوال:

سلام

من هفته ی ۲۰ بارداری هستم و سنوگرافی آنومالی دارم، میخواستم هزینه ش رو بدونم

با تشکر

جواب:

مراکز مختلف بین 350 تا 450 هزار تومان با توجه به کیفیتشان

 

Narcissus

پنجشنبه 9 آذر 1396 - 12:08

 

سوال:

با سلام

میخواستم جواب اسکن آنومالی را بررسی کنید با تشکر

BPD= 42mm (19w+0d

FL = 34mm (21w+0d

AC = 147mm (20w+1d

HC = 164mm (19w+2d

HL = 33mm (20w+3d

CEREB = 18mm (19w+3d

FHR = 141 b/min

NF = 2.5 mm

NB = 6mm

LV = 5mm

Cisterna magna = 3mm

Abdominal wall= normal

Upper & lower limbs= normal

Spine= Normal

Skull & Brain= normal

Lips=normal

Stomach= normal

Kidney= normal

Diaphragm= normal

Heart= normal

سن حاملگی بر اساس پارامترهای AC, FL, BPD معادل ۱۹ هفته و ۴ روز از LMPبا انحراف یک هفته میباشد

وزن تقریبی 340gr میباشد

بند ناف شامل دو ورید و دو شریان است

فاصله جفت با lnternal .os حدود 38mm است. طول کانال سرویکس 40mm است

جفت در وضعیت خلفی با گرید 0 واقع شده است و ضخامت 19mm و اکوپترن طبیعی است

جواب:

نرمال است.

 

نسرین

یکشنبه 12 آذر 1396 - 09:39

 

سوال:

با سلام.ممنون میشم سونو ی انومالی منو تفسیر کنین.باتوجه به اینکه آلفا پروتئین من در مرز پر خطر بود.ومن این سونو رو دوبار به درخواست دکترم انجام دادم.یکی هفته ی هجدهم ویکی هفته ی بیستم.ومن الان در آخر هفته ی بیست و یک هستم.

حاملگی با یک جنین زنده با پرزانتاسیون variable

فعالیت ،حرکات وضربان قلب جنین طبیعی است.FHR=154BPM

سن حاملگی براساس معیارهای بیومتریک زیر شامل AC,HC,BPDو FLحدود 20wو3d

BPD(47)mm:20w

FL(34mm( :20w+4d

HC(182mm(:20w+4d

AC(151mm(:20w+3d

شواهدی به نفع abruption ویا پرویا دیده یا مشاهده نشد.

حجم امینوتیک طبیعی (AFI=15cm)و ضخامت بزرگترین پاکه ان حدود 5cm است.

در انومالی اسکن که به...

جواب:

نرمال است.

 

منا

سه شنبه 14 آذر 1396 - 05:16

 

سوال:

سلام این جواب سونوگرافی آنومالی من هست

تصویر جنین در وضعیت BREECHدیده شد.

ضربان قلب و حرکت جنین مشهود است.FHR=149bpm

جفت anterior-low lying می باشد.

میزان مایع آمونیوتیک طبیعی می باشد.

GA بر اساس HC,AC,FL,BPDبراین اساس است:18w+4d+-1w

EFW=226+_33gr

Fetal Brainبه این شرح است:

Lateral Ventricles :8.5 mm Normal

Cerebellum :17.2mm Normal

Cist.Magna :4.5 mm Normal

NF :3.2mm Normal

CSP :Normal

Fetal Heart به شرح زیر می باشد:

4Chamber : Normal

Cardiac Rhythm : Normal

Fetal Description به شرح زیر می باشد:

Fetal Spine :Normal

Face :Normal

Fetal Head : Normal

NB : 5.3mm Normal

Fetal Abdomen به شرح زیر می باشد:

Add cord Insert : Normal

Umbilical cord : 3VC

Stomach : Normal

Bladder : Normal

RIGHT kidney :Normal

Left Kidney :Normal

Spine : Normal...

جواب:

نرمال است.

 

کثیری

شنبه 18 آذر 1396 - 19:24

 

سوال:

سلام وقت بخیر. انجام سونوی آنومالی اسکن در هفده هفته و چهار روز زود میباشد و احتمال خطا وجود دارد؟ ممنون.

جواب:

بهتر است که حداقل در هفته 18W+1D انجام شود.

 

یکتا

سه شنبه 21 آذر 1396 - 14:46

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید .ببخشید سن بارداری من 17w+3d هست هفته آینده سونو آنومالی دارم که حتما براتون میفرستم فقط الان میخواستم بپرسم که با توجه به اینکه وزن سابق من 48 بوده و الان 50 هستم با قد 160 هیچ حرکتی از جنین حس نمیکنم خیلی نگرانم آیا طبیعیه؟و آیا توی سونوی 12w و این سونو حرکت جنین هم مورد بررسی قرار میگیره ؟ و اگر جنین فلج باشد در این دو سونو تشخیص داده میشود؟ ممنونم

جواب:

نگران نباشید هنوز زود است، توی سونو حرکت جنین چک می شود.

 

یکتا

دوشنبه 27 آذر 1396 - 10:25

 

سوال:

باسلام و خسته نباشید ببخشید طول کانال سرویکال من 30 قید شده(الان18w+3d)هستم که در سونو قبلی یعنی 12wمطابق با35 بود .باتوجه به اینکه مادرم در هر بارداری سرکلاژ میشده ایا خطری برای من وجود دارد؟من مشکل ناباروری هم داشتم نمیخوام جنینم رو از دست بدم لطفا راهنماییم کنید .ممنونم

جواب:

فعلأ معیار 25 میلی متر به بالا نرمال حساب می شود ولی بهتر است با پزشکتان مشورت کنید.

 

فهیم

پنجشنبه 23 آذر 1396 - 11:36

 

سوال:

سلام خیلی نگرانم لطفا کمکم کنید 28 سالمه بارداری اولمه طبق نظر پزشک در غربالگری اول فقط سونو در 12 هفته و سه روز انجام شد nt:1.4 nb= present

ازمایش غربالگری دوم هم ک در هفته 15 انجام شد

Age at sampel data 28.1

Wop 15+3

Weight 69.5kg

BiochemicalriskforTr.21 1:696

Age risk 1:860

Neuraltube defects risk 1:6039

The calculated risk for Trisomy21 is bellow the cut off which represents a low risk

Afp 39.5 ng/ml mom1.27

Hcg 39100mlu/ml mom1.34

Ue3 0.6 ng/ml mom 0.48

Trisomie 18 1:3054

Mom AFP 1.27

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این مورد چک شود:

- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٠٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- فقط یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

فقط دقت شود سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی آنومالی اسكن را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

 

فهیم

شنبه 25 آذر 1396 - 06:57

 

سوال:

سلام جواب سونوی آنومالی هم اینه:

Bpd 40mm(18w+2d)

Fl 28mm

Ac 123mm

Hc 147mm

Hl 26 mm

Cereb 19mm

Fhr 142 6/ min

Nuchal fold 2mm

Nasal bone 5mm

Cisterna magna 3mm

Lat ventricle 5 mm

جواب:

نرمال است.

 

فهیم

شنبه 25 آذر 1396 - 12:50

 

مننونم از لطف و زحماتتون

 

طوبی

جمعه 1 دی 1396 - 10:34

 

سوال:

سلام، من 13w.3d سونو nt و آزمایش غربالگری مرحله اول را دادم و نتیجه سونو nt=1.6 , استخوان نازال روئت شد و نتیجه آز مرحله اول :

mom papp=1.92

mom free B-hcg=2.84

و ریسک خطر ds= 1: 3810 بود

در آزمایش دوم که در 15w.6d انجام شد

AFP=0.54

uE3=1.14

HCG=1.46

inhibin-A=1.23

تمام اسکرین ها منفی و ریسک DS= 1:1640 ثبت شده است

احتمال ابتلای جنین به سندروم داون چقدر است و آیا انجام آمینوسنتز الزامیست؟ و برای تشخیص دقیق چه باید کرد؟

ممنون

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این مورد چک شود:

- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص 95٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- فقط یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

فقط دقت شود سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی آنومالی اسكن را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf