انواع آزمایش های تشخیصی برای عفونت HIV

 
ویروس نقص ایمنی اکتسابی و یا HIV متعلق به خانواده لنتی ویروس ها بوده و دو نوع ویروس به نام type I و type II از این ویروس دیده می شود.

 پاتوژنز این ویروس در سه مرحله عمده پیشرفت می کند:

- حاد

- مزمن

- بیماری ایدز و یا سندرم نقص ایمنی اکتسابی (Acquired Immune Deficiency Syndrome = HIV)

ویــروس HIV ابتدا رده مونوســیت /ماکروفاژ ها را هدف قرار داده و در آن تکثیر میشــود، سپس در لنفوسیتهای +CD4  تکثیــر خود را ادامه میدهــد.

فرد مبتلا به HIV ممکن است در ظاهر سالم به نظر بیاید و براي مدت طولاني هيچ علامتي از بيماري یا عفونت نداشته باشد

به همین دلیل می توان گفت تنها راه تشخيص عفونتHIV، انجام آزمايش خون است

از زمانی که ویروس وارد بدن فرد می شود تا هنگامی که پاسخی قابل تشخیص با آزمایش خون ایجاد شود، دوره ی نهفتگی یا دوره پنجره نامیده می شود.

از آنجا که به طور معمول تشخیص این بیماری، با شناسایی آنتی بادی بر علیه ویروس صورت می گیرد، در طول این دوره نتایج آزمایش فرد آلوده به HIV، می تواند منفی گردد. اما علیرغم منفی بودن آزمایش، امکان انتقال ویروس وجود دارد.

در این قسمت نگاهی اجمالی به تعدادی از تست های معمول برای تشخیص HIVانداخته ایم.

به فاصله زمانی بین ورود ویروس HIV به بدن و مثبت شدن یک تست آزمایشگاهی دوره پنجره و یا window period گفته می شود. این زمان وابسته به ماهیت تست ها متفاوت می باشد.

 

اولین و رایجترین روش تشخیص عفونت، شناسایی آنتی بادی بود که در طول زمان توسعه پیدا کرد.

 بدین ترتیب که ابتدا نسل اول EIA (Enzyme Immune Assay) ابداع شد که 8 الی 10 هفته بعد از ابتلا تنها میتوانست آنتی بادی ضــد 1-HIV از کلاس IgG را تشــخیص دهد که البته موارد مثبت و منفی کاذب زیادی در نتایج این تست وجود داشت.

در ادامه نسل دوم تســتهای EIA ابداع شد که میتوانســت به طور تقریبی 4 الــی 6 هفته پس از ابتلا به عفونــت آنت یبــادی IgG را برای هردو نــوع 2/1-HIV تشخیص دهد.

ظهور نسل سوم تستهای EIA قوی تر از دو نســل قبل، علاوه بر آنتی بادی IgG ،میتوانست IgM را نیزتقریباً 3 هفته پس از ابتلا شناســایی کند.

نهایتاً نسل چهارم EIA که علاوه بر آنتی بادیها میتوانســت آنتی ژن P24 را نیز شناسایی کند مورد استفاده قرار گرفت که این تستها توسط FDA تأیید شــده اند و 16 تا 20 روز پس از ابتلا به عفونت میتوانند بیماری را تشــخیص دهند.

تشخیص به موقع و زود هنگام عفونت حاد به جهت شروع زود هنگام دارو درمانی و همچنین کنترل و پیشگیری از شیوع عفونت بســیار با اهمیت است.  

الف ) تست های سنجش آنتی بادی :

- آزمون الایزا (Elisa) 

- تست وسترن بلات (Western blot test)

نکته :

تست های آنتی بادی، آنتی بادی های علیه ویروس HIV را شناسایی می کنند و قادر به کشف مستقیم ویروس نیستند

با ورود ویروس به بدن، سیستم ایمنی فرد با تولید آنتی بادی در مقابل عفونت HIV واکنش نشان می دهد. از وجود این آنتی بادی ها برای شناسایی عفونت HIV استفاده می شود

با توجه به این که مدتی طول می کشد تا این گونه تست ها، وجود آنتی بادی در خون را شناسایی کنند، نتیجه ی مثبت بیانگر مواجهه ی فرد با ویروس در زمان گذشته است.

بنابراین تست های آنتی بادی برای شناسایی موارد ابتلا در مواجهه ی اخیر محدودیت دارند

از آنجا که آنتی بادی از طریق مادر آلوده وارد بدن جنین شده تا ۱۸ ماهگی در بدن باقی می ماند ،این تست ها برای تشخیص آلودگی در نوزاد مناسب نمی باشند .

این تست ها برای غربالگری:

*  زنان در معرض خطر HIV که قبلاً آزمایش HIV نداده اند، باید در زمان زایمان یا بلافاصله بعد از زایمان با یک آزمایش سریع غربالگری شده تا در صورت لزوم، پیشگیری با داروهای ضد رتروویروس برای شیرخوار آغاز شود و یا در زمان زایمان به خانم حامله تجویز شود.

*  زمانی که بعد از زایمان وضعیت HIV مادر نامشخص باشد و به خصوص مادر و یا پدر رفتارهای پرخطر داشته باشند، آزمایش سریع نوزاد در اولین فرصت بعد از تولد توصیه می شود تا بتوان پیشگیری با داروهای ضد رتروویروسی را برای نوزاد مواجهه یافته شروع کرد.

*  برای نوزادان بی سرپرست و همچنین نوزادان پرورشگاهی که وضعیت مواجهه ی HIV در آنها نامشخص است، آزمایش سریع HIV توصیه می شود.

*  در موارد مواجهه با موارد احتمالاً آلوده به HIV، فرد منبع را می توان با آزمایش سریع بررسی نمود تا نیاز به انجام پیشگیری دارویی مشخص گردد.

نتیجه ی مثبت هر تست سریع، می بایست پیش از تشخیص نهایی با یک روش تأییدی دیگر مشخص شوند.

بر اساس دستورالعمل کشوری، در صورت مثبت شدن تست الایزا، مجدداً این تست (ترجیحا با یک کیت آزمایشگاهی دیگر) تکرار شده و اگر باز هم مثبت بود، تست وسترن بلات انجام می شود. مثبت بودن نتیجه ی این تست، نشانه ی ابتلای فرد می باشد.

موارد خاص:

*  در صورتی که نتیجه ی الایزا بار اول مثبت و بار دوم منفی شود، با فاصله ی سه ماه مجددا برای فرد آزمایش الایزا انجام می شود و در صورت تکرار نتیجه ی منفی، فرد HIV منفی در نظر گرفته می شود.

*  در صورتی که هر دوبار تست الایزا منفی باشد، فرد HIVمنفی در نظر گرفته می شود، مگر این که فرد طی شش ماه اخیر رفتار پرخطر از نظر انتقال HIV داشته باشد. در صورتی که بیمار مواجهه ی اخیر (رفتار پرخطر طی شش ماه گذشته) داشته باشد و نتیجه ی آزمایشات اولیه ی الایزا منفی باشد، این آزمایش باید سه ماه بعد تکرار شود. اگر همه ی این آزمایشات منفی گزارش شدند، می توان بیمار را HIV منفی در نظر گرفت.

*  در فردی که عوامل خطر ابتلا به HIV را ندارد ولی نتایج الایزای وی مثبت و وسترن بلات منفی است، نتیجه ی تست الایزا به احتمال زیاد به صورت کاذب مثبت شده است. چنانچه فرد عوامل خطر ابتلا به HIV را داشته و الایزا وی مثبت و وسترن بلات وی منفی گزارش شده، انجام مجدد تست وسترن بلات در یک ماه بعد توصیه می شود. اگر در این تکرار آزمایش باز هم نتیجه ی وسترن بلات منفی شد، می توان فرد را HIV منفی در نظر گرفت.

وسترن بلات آزمایش دقیق تری بوده، اما به دلیل هزینه ی بالاتر به عنوان تست تأییدی در مواردی که دو بار نتیجه ی آزمایش الایزا مثبت شده است، به کار می رود.

ریپا یک آزمون تأییدی دیگر می باشد. این تست مشابه وسترن بلات بوده و در مواردی که سطح آنتی بادی بسیار پایین است و یا هنگامی که نتایج وسترن بلات غیر مشخص است، به کار می رود.

ریپا نیز مانند وسترن بلات، تست پر هزینه ای بوده و انجام آن نیاز به زمان و تخصص دارد.

آزمایش HIV-ELISA

آزمایش استاندارد HIV ٬تست الایزا”  است.  این تست٬ استاندارد جهانی برای استفاده در بیمارستان ها، بانک های خون و یا سازمان های انتقال خون می باشد.

این آزمایش مستقیماً خود ویروس را جستجو نمی کند. در این روش، میزان پادتن ( آنتی بادی) هایی که بدن شخص آلوده برعلیه HIV تولید کرده، اندازه گرفته می شود.

تست ELISA نسبتاً آزمایش ارزان و خیلی دقیقی است (اگر چه ۱۰۰٪ نیست).

وقتی که HIV وارد بدن می شود، یک ماده شیمیایی خاصی از سوی سیستم دفاعی تولید می شود که پادتن ( آنتی بادی) نامیده می شود. پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند. بنابراین اگر بدن شخصی پادتن علیه HIV تولید کرده باشد، به معنای آن است که شخص به HIV آلوده شده است.

تولید پادتن در بدن به مدت زمان بین چند روز تا سه هفته نیاز دارد.

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است.

پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود.

حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

برای جلوگیری از نتایج مثبت کاذب٬ نتایج تکرار شده باید بوسیله تست westernblot تایید گردد.

.دلایل نتیجه مثبت کاذب تست الیزا:

تزریق واکسن آنفلوآنزا

بیماریهایی همچون بیماری بافت همبند

انواع زیستی طبیعی (Normal biologic variants)

 هـدف اصلـی از  آزمونهای تأییدی ، اطمیـنـان از پـاسـخ مـثبت آزمـونهـایـی مـانـنـد الایـزا   است کـه جـهـت غـربـالـگـری استـفـاده مـیشـونـد  . مـعـمـولتـریـن   آزمـون مـورد استـفـاده بـه ایـن مـنظـور  ، آزمـون وستـرن بـلات است.

تست  Western blot 

    به عنوان یک آزمون تأیید کننده به کار می رود. که وجود IgG برعلیه چند نوع پروتئین ویروسی را بررسی می کند . این تست نسبت به الایزا اختصاصی تر  بوده از حساسیت کمتری برخوردار است .

بعبارتی در این روش پروتئین های HIV type I با ژل الکتروفورز از هم جدا شده و سپس با سرم بیمار واکنش داده و در صورت وجود آنتی بادی بر علیه پروتئین های با منشاء ژنهای gag, pol و env ویروس در سرم واکنش داده و مثبت می شود.

 زمان مثبت شدن این تست 35 الی 40 روز بعد از تماس بدن با ویروس HIV می باشد.

 از آنجا که آزمایش Western blot نسبتاً گران است و انجام آن نیز مشکل است . ندرتاً به عنوان اولین آزمایش انجام می گیرد و بیشتر در تأیید نتایج مثبت یا مشابه آزمایش ELISA بکار می رود .

اختصاصی بودن (Specificity) تست وسترن بلات وقتیکه با الایزا همراه شود٬ بیش از ۹۹٫۹% است.

تست غربالگری (Screening) که برای HIV استفاده می شود ELISA است.

در ایران جهت غربالگری HIV :

- اولین آزمایش ۸ هفته بعد از رفتار خطرناک

- تکرار آزمایش ۶ ماه بعد از رفتار خطرناک

برای بار اول ۸ هفته بعد از رفتار خطرناک به مراجعه کنندگان توصیه می شود

ولی به دلیل اینکه سرعت و میزان تولید پادتن خون در بدن افراد متفاوت است و برای انجام آزمایش دقیقی که بتوان به نتیجه آن استنتاج کرد و جواب قطعی را ارائه داد، ۶ ماه بعد از رفتار خطرناک بایستی که آزمایش تکرار شود.

نتایج نامشخص (indeterminate) در تست وسترن بلات در این موارد است:

مراحل اولیه عفونت با HIV

آلودگی با HIV-2

بیماری خودایمنی (Autoimmune disease)

حاملگی

– تجویز اخیر توکسوئید کزاز

تمامی تستهای مثبت HIV بایستی توسط تستهای تکمیلی بررسی شوند معمولاً (Western blot test) که حاضر شدن جواب آن از چند روز تا چند هفته طول میکشد.

برای انجام تست HIV نیازی به ناشتا بودن نیست.

ب ) تست های سنجش آنتی ژن

- تست RT – PCR

-  تست  P24  antigen

-  تست DNA-PCR    &   RNA-PCR

نکتهآزمایش ارجح٬ جهت تشخیص آلودگی نوزادان٬ آزمایش RNA-PCR می باشد.

اغلب انواع تستهای HIV از نمونه خون فرد جهت بررسی HIV استفاده می شود اما تستهایی هم وجود دارند که از بزاق دهان و یا ادرار جهت نمونه استفاده می شود.

آزمایش HIV-PCR

به زبان بسیار ساده این آزمایش مستقیماً وجود HIV در خون را جستجو می کند.

کلمه  PCR معادل    Polymerase Chain Reaction

تست HIV-PCR ژن ویروس (DNA )  را در خون ردیابی می کند. اگر شخصی آلوده شده باشد DNA ویروس ایدز در خون او وجود خواهد داشت

از آنجایــی که ماده ژنتیکی HIV اولین مارکری اســت که تقریباً  9 الی 11 روز بعد از ابتلا بــه ویروس در خون به مقدار قابل شناســایی میرسد، در نتیجه میتوان از این تســت جهت تشــخیص زودرس این عفونت استفاده کرد

این تســت در تمامــی مراحل عفونت حتــی دوران پنجره و زمانــی که EIA منفی اســت، مثبت میباشــد.

 تســت روش دو بــه HIV Nucleic Acid Test (NAT) به دو روش کیفــی و کمی انجام میگیرد. 

این تســت زمانی که نتیجهEIA  نامشــخص اســت و یا حتی زمانی که فرد مشکوک به عفونت حاد HIV میباشــد و نتیجه تســت EIA آن منفی اســت و یا جهت تأیید عفونــت HIV مزمن، به کار می رود.

تســت همچنین میتواند برای شناسایی عفونت زودرس و حاد در نوزادان از روی نمونه لکه خون خشک شده (DBS) بکار رود.

این تست دارای توانایی شناسایی عفونت، 6 روز زودتر از تشــخیص آنتی ژن p24 و 12 روز زودتر از تســتهای آنتی بادی میباشــد و در مقایســه با  blot western  حساسیت و اختصاصیت قابل ملاحظه ای دارد. 

میزان اطمینان به دقت این تست ۹۵% می باشد. بعضی منابع این آزمایش را دو هفته بعد از داشتن ارتباط خطرناک (ارتباطی که به تماس مشکوک با خون منجر شود) و بعضی دیگر ابتدا ۴ هفته بعد، توصیه می کنند. 

معمولاً بین ۵ روز تا یک هفته طول می کشد تا نتیجه این آزمایش دریافت شود.

از نظر هزینه این تست به طور معمول بسیار گران تر از تست HIV-ELISA می باشد.

در طی این آزمایش اجزاء‌ مختلف ویروسی روی نوارهای خاص روی صفحه آزمایش که در سرم فرد مورد آزمایش قرار میگیرد قرار دارند .

اگر سرم پادتن HIV داشته باشد ، به نوارهای ویروسی متصل می شوند ، که باعث تغییر رنگ آنها می شود . گر چه آزمایش HIV در حال حاضر خیلی در دسترس است . غربالگری گسترده انجام نمی پذیرد .

بـا توجه به این که در این آزمون ژنوم ویروس مورد مطـالعه قرار  میگیرد لذا در تشخیص زودرس بیماری و یا نوزاد متولد شده از مادر آلوده مفید است

بخاطر حساس بودن زیاد ، موارد مثبت کاذب این آزمون  بالا است. تشخیص مثبت با PCR در هر حال باید با تست سرولوژیک اثبات شود.

 اگـرچـه ایـن آزمـون از حـسـاسیت و اخـتصاصیت بسیـار بـالایـی   برخـوردار است  ، اما انـجـام آن سـاده نـیست و بـه عمـلکرد آزمایشگاه   بــایـد دقـیـق بـاشــد و اسـتــفـاده از آن بــرای غـربــالـگـری افـراد   جـایـز نـیـست .  

مثبت کاذب:  ،‌آزمایش درصد کمی از افراد چه با آزمایش الایزا یا وسترن بلات می تواند غلط باشد . امکان دارد تغییر رنگ اندکی در بعضی از افرادی که HIV ندارند مشاهده شود و بطور غلط به عنوان HIV مثبت شناخته شوند .

درصـورتی کـه غـلظت ویـروس کمتـر از   ۲۰۰۰ نسخـه   در میلیلیتـر   باشـد  ، احتمـال مثبت کـاذب در تـشخیص   HIV وجود دارد.

منفی کاذب :در بعضی موارد آزمایش می تواند علی رغم وجود پادتنها نتواند تغییر رنگ نشان دهد .بنابراین کسی که آلوده به ویروس است اشتباهاً ممکن است منفی تلقی شود .

آنتی ژن P24 :

در این روش آنتی ژن ویروس مورد بــررسی قرار می گیرد . لذا می تواند در تشخیص زود هنگام آلودگی کمک کننده باشد. البته در مراحل عفونت بدون علامت و یا درمان ضد ویروس ، با توجه به اینکه تعداد ویروس موجود در خون کم است ممکن است منفی کاذب داشته باشیم .

این تست بطور اولیه برای غربالگری نمونه‌های خون استفاده می‌شود ولی در برخی مناطق بعنوان تست تشخیصی HIV بکار می‌برند.

آنتی ژن P24 ، یک پروتئین است که جزئی از ساختمان HIV می‌باشد  و در مراحل اولیه عفونت، به مقدار زیاد تولید می‌شود و بوسیلة تستهای تشخیصی می‌توان آن را در خون آشکار کرد.  تست P24 می‌تواند آلودگی با HIV را قبل از “تست آنتی بادی “HIV آشکار کند بنابراین تست آنتی ژن P24 در تشخیص HIV در مراحل اولیه بکار می‌رود.

تست RNA test:

این تست ماده ژنتیکی خود ویروس HIV را بررسی میکند و جهت غربالگری منابع خون و نیز آشکارسازی ویروس در مراحل اولیه استفاده کرد ( ۹ تا ۱۱ روز پس از در معرض HIV قرار گرفتن) و نیز در موارد بسیار نادر که تستهای آنتی بادی قادر به آشکارسازی آنتی بادی علیه HIV نیستند.

آزمایش میزان ویروس (HIV viral load test) :

 این آزمایش٬ میزان HIV های در حال تقسیم را نشان میدهد٬ که با پیشرفت بیماری و نیز پاسخ به درمان ضد ویروسی٬ مرتبط است.

این آزمایش٬ بهترین تست در دسترس برای تشخیص عفونت فعال HIV است. اگرچه نتایج مثبت کاذب٬ معمول است خصوصا وقتیکه میزان ویروس (Viral load) پایین باشد.

یک سری تست هایی تحت عنوان نسل چهارم آزمایش HIV مطرح شده است که ترکیبی از اندازه گیری توام آنتی ژن و آنتی بادی می باشد که به آنها    4th generation Ag/Ab combination assay می گویند که معروفترین آنها:

تست HIV Ag/Ab combo assay:

این تستی با حساسیت بالا برای تشخیص آنتی ژن P24 می باشد. همچنین ویژگی و یا اختصاصیت بیشتری نسبت به سایر تست ها دارد و بعنوان یک تست مطرح در تشخیص عفونت های حاد HIV نام برده می شود.

اختصاصیت تست برای آنتی ژن P24 و آنتی بادی بر علیه HIV type I و HIV type II معادل 99.8% می باشد.

حساسیت آن برای:

- آنتی ژن P24 معادل 94.2%

- آنتی بادی HIV type I معادل 99.6%

- آنتی بادی HIV type II معادل 98.2% می باشد.

این تست زمانی توانایی تشخیص عفونت HIV را دارد که ویرال لود ویروس در خون بالای 170 هزار کپی در هر میلی لیتر خون باشد.

آزمایش کامل خون و یا تست CBC:

در مراحل پیشرفته HIV این موارد شایع است:

کم خونی (آنمی) ٬ کمی نوتروفیلها (نوتروپنی) ٬ کمی پلاکتها (ترومبوسیتوپنی)

تعداد لنفوسیتهای  CD4 :

 بیشتر از همه بعنوان عامل پیشگویی کننده پیشرفت HIV بکار میرود.

خطر پیشرفت به سمت عفونتهای فرصت طلب ایدز یا بدخیمی ها وقتی که CD4 ها کمتر از  ۲۰۰cell/µl باشد٬ بالاست.

 درصد لنفوسیتهای CD4 


ممکن است درصد
CD4 ها قابل اطمینان تر از تعداد آنها باشد.

خطر پیشرفت به سمت عفونتهای فرصت طلب ایدز یا بدخیمی ها وقتی که درصد CD4 ها کمتر از ۲۰%باشد، بالاست.

.تنها راه مطمئن جهت تعیین آلودگی با HIV انجام تست آنتی بادی HIV می‌باشد و از روی علائم بالینی نمی‌توان آلودگی با HV را تعیین کرد.

با توجه به در دسترس بودن روش الایزا و وسترن بلات در ایران و همچنین اختصاصی بودن بالا (موارد مثبت کاذب کمتر)، ملاک تشخیص قطعی آلودگی یک فرد٬  مثبت بودن دو آزمایش ELISA و یک آزمایش Western blot است.

مقالات مرتبط با انواع آزمایش های تشخیصی برای عفونت HIV

پرسش و پاسخ

سوال 1400/07/25

سوال: سلام ببخشید من حدود پنج سال پیش که رفته بودیم سیزده بدر من و پسر داییم مشغول بازی بودیم 12 سال سن داشتیم که ناگهان اون یه آلت شیشه ای مصنوعی از زمین پیدا کرد و بعد از تماس با دستش دستش و زد به دهنش آیا امکان داره HIV بگیره

پاسخ مدیر 1400/07/25

جواب: خیر احتمال ان کم است. HIV از طریق دهان تنها تحت شرایط خاصی که خونی باشد و یا زخم باز باشد مبتلا می شوند و چنانچه نگران هستند می توانند ازمایش نسل چهارم HIV را بدهند که حساسیت بالایی دارد.

سوال 1400/07/09

سوال: سلام آقای دکتر؟میخواستم بدونم ویروس اچ آی وی تاچنددقیقه بدازخارج شدن ازبدن میتونه زنده بمونه؟چون من واقعاوسواس گرفتم روماشین برقی آرایشگاه که مردامون میرن وروانبرابرو؟واقعازندگیم داره داغون میشه ازبس فکرمیکنم لطفاراهنمایی کنین؟

پاسخ مدیر 1400/07/09

این ویروس از طریق تماس با مایعاتی مانند خون، مایع کوپر، مایع منی، مایعات واژنی و رکتالی و شیر مادر آلوده به ویروس، به فرد دیگر منتقل می شود. ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. تست آنتی بادی منفی تعیین کننده منفی بودن می تواند باشد ولی بهتر است که همراه با تست آنتی ژن باشد و اینکه زمان ارتباط خطرناک هم مطرح شود. دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک تست توصیه شده است. در تیغ و موچین چنانچه الوده به خون فرد مبتلا شده باشد و در شما نیز زخم بازی به وجود اید امکان انتقال وجود دارد در غیر اینصورت خیر .

سوال 1400/06/26

سوال: سلام خسته نباشید من تو ازمایشگاه شما ازمایش نسل 4 اچ ای وی دادم بعد از 76روز جوابش 0/165 هستش میخاستم بدونم این عدد منفیه درسته؟ بالا نیست بنظرتون عدد؟ کمی نگرانم ممنون میشم جواب بدین

پاسخ مدیر 1400/06/26

جواب: بله منفی هستید.طبق نرمال آزمایشگاه جواب زیر 1 منفی می باشد . آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است.

سوال 1400/06/16

سوال: سلام وقتتون بخیر ببخشید من دی ۹۸ رابطه پرخطر داشتم بعدش یه شب تب و عرق و یه بار استفراغ داشتم روی ناخن هامم اخیرا نقطه سفید اومد و خودش برطرف شد دی ۹۹ و اردیبهشت۴۰۰ با کیت تست سریع تست دادم منفی شدن برای اطمینان رفتم مرکز مشاوره اونجاهم تست دادم خردادماه امسال منفی شد ایا قابل اتکا هست جواب ها یا علائم خطرناک هستن؟؟؟

پاسخ مدیر 1400/06/16

جواب: آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. می توانید این تست ها را انجام دهید تا مطمئن شوید.

سوال 1400/06/13

سوال: سلام عرض شد در حدود هشت ماه، هشت رابطه با زنان مختلف داشتم که همه آنها (های ریسک) بودند. در تمامی رابطه ها از پوشش لاتکس استفاده شد و احساس میکنم زخم و یا جراحتی نداشتم. چقدر احتمال دارد که hiv داشته باشم؟ اینکه باید آزمایش بدم و اینا رو میدونم. الان از آخرین رابطه یک هفته گذشته و باید صبر کنم... در این فاصله برای اینکه از استرس نمیرم درصد میخواستم. ممنون میشم احتمالش رو درصدی بفرمایید

پاسخ مدیر 1400/06/13

جواب: آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. می توانید این تست ها را انجام دهید تا مطمئن شوید. پوشش نقش تاثیر گذاری در جلوگیری از انتقال آلودگی داشته ولی بهتر است برررسی شود.

سوال 1400/05/30

سوال: سلام دکتر خسته نباشید من 3سال اذواح کردیم و با همسرم مدام رابطه مقعدی داشتم ...و با هیچ کس دیگ ای رابطه نداشتم...آیا امکان انقال ایدز وجود دارد

پاسخ مدیر 1400/05/30

جواب: رابطه جنسی مقعدی از دسته روابط بسیار پر خطر محسوب می شود و یکی از دلایل پر خطر بودن این نوع رابطه، احتمال بالای انتقال ایدز است! مهم ترین نکته ای که در این بحث باید به آن توجه داشته باشید این است که ویروس ایدز ممکن است در ابتدا خود را نشان ندهد. در اصل ویروس HIV می تواند مدت ها در بدن باقی بماند اما تبدیل به بیماری ایدز نشود. از این رو بهتر است بگوییم احتمال انتقال ویروس HIV در رابطه جنسی مقعدی بسیار بالاست. خطر انتقال HIV در تماس مقعدی در مقایسه با سایر راههای تماس جنسی، بالاترین خطر را به همراه دارد،

سوال 1400/05/29

سوال: سلام ایا بعد از ۶۵ روز جواب ازمایش ایدز منفی باشد جای نگرانی هست ضمنا در آزمایشگاه خصوصی ازمایش دادم. ممنون میشم سریع جواب بدید نگرانم

پاسخ مدیر 1400/05/29

جواب: آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. می توانید این تست ها را انجام دهید تا مطمئن شوید.

سوال 1400/05/22

با سلام، من یک هفته پیش با فاصله دو روز اول واکسن کرونا زدم بعد دو روز حجامت کردم همه چیز را از آینه می دیدم چون زمان حجامت یک نفر دیگه بغل من بود که همزمان با من حجامت میکرد ، من شک دارم تیغ مورد استفاده را بدون عوض کردن برای من استفاده کرد ، سوال من از شما اینه که من الان ایدز گرفتم یا باید آزمایش بدم متشکرم

پاسخ مدیر 1400/05/22

جواب: بستگی دارد تیغ الوده به خون فرد مبتلا به HIV بوده اس یا نه . وقتی که HIV وارد بدن می شود، یک ماده شیمیایی خاصی از سوی سیستم دفاعی تولید می شود که پادتن ( آنتی بادی) نامیده می شود. پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند. بنابراین اگر بدن شخصی پادتن علیه HIV تولید کرده باشد، به معنای آن است که شخص به HIV آلوده شده است. تولید پادتن در بدن به مدت زمان بین چند روز تا سه هفته نیاز دارد. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. می توانید این تست ها را انجام دهید تا مطمئن شوید.

سوال 1400/05/15

سوال|: باسلام،آیا کیتهای تشخیصی که داروخانه هاموجوده قابل استناد هستند؟سپاس

پاسخ مدیر 1400/05/15

جواب: برای چه بیماری ؟

سوال 1400/04/20

سوال: سلام دکتر من تاقریبا ۳ماه پیش رابطه خطرناکی داشتم موقع سکس کاندوم پاره شد ولی ۲۰ثانیه طول نکشید من متوجه شدم و عوضش کردم امکان هست مبتلا شده باشم

پاسخ مدیر 1400/04/20

جواب: بله امکان دارد باید بررسی های بیشتر به جهت چکاپ صورت بگیرد.

سوال 1400/04/06

سوال: با سلام. ببخشید کیتی که در ازمایشگاه شما به کار میره نسل سوم است یا چهارم؟ یعنی p24 هم چک میشه؟ نیازی هست به طور جداگانه هم ازمایش p24 بدم؟

پاسخ مدیر 1400/04/06

جواب: نسل چهار بوده است. یک سری تست هایی تحت عنوان نسل چهارم آزمایش HIV مطرح شده است که ترکیبی از اندازه گیری توام آنتی ژن و آنتی بادی می باشد که به آنها 4th generation Ag/Ab combination assay می گویند که معروفترین آنها: تست HIV Ag/Ab combo assay: این تستی با حساسیت بالا برای تشخیص آنتی ژن P24 می باشد. همچنین ویژگی و یا اختصاصیت بیشتری نسبت به سایر تست ها دارد و بعنوان یک تست مطرح در تشخیص عفونت های حاد HIV نام برده می شود. اختصاصیت تست برای آنتی ژن P24 و آنتی بادی بر علیه HIV type I و HIV type II معادل 99.8% می باشد.

سوال 1400/04/02

سوال: اگر شخصی اچ ای وی داشته باشد و با لیوانی که اب خورده همزمان کسی که در دهانش زخم کوچیکی داشته باشد اب بخورد بیماری ب او منتقل میشه؟

پاسخ مدیر 1400/04/02

جواب: HPV از طریق مخاط انتقال پیدا می کند . ولی چنانچه سیستم ایمنی قوی باشد امکان اینکه ویروس را از بدن پاک کند وجود دارد.

سوال 1400/04/01

سوال: آقای دکترسلام شمامیگیدتوبزاق ویروس وجودنداره پس الان چطوراحتمال میدین که من ممکن آلوده شده باشم؟اینم بگم دکترجان که لب طرف خونی نشدفقط لب من یکم خون اومدمن فقط ازبزاق طرف میخام مطمئن بشم که میتونه به لب من که خون اومده ویروس روانتقال بده یانه؟مرسی؟

پاسخ مدیر 1400/04/01

جواب: با احتمال خیلی زیاد بزاق ویروس HIV را مختل می کند به دلیل مواردی که خونی باشد لب و دهان با ریسک بیشتری باد اطهار نطر کرد و گرنه با احتمال زیادی مبتلا نمی باشید.

سوال 1400/04/01

سوال: سلام. من ۲ سال پیش رابطه خطرناک داشتم . سه روز پیش رفتم آزمایش دادم امروز جوابش میاد نوشته که hiv.ab حالا اگه این آزمایش منفی بشه مطمئنه بعد از دو سال؟

پاسخ مدیر 1400/04/01

جواب: بله. وقتی که HIV وارد بدن می شود، یک ماده شیمیایی خاصی از سوی سیستم دفاعی تولید می شود که پادتن ( آنتی بادی) نامیده می شود. پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند. بنابراین اگر بدن شخصی پادتن علیه HIV تولید کرده باشد، به معنای آن است که شخص به HIV آلوده شده است. تولید پادتن در بدن به مدت زمان بین چند روز تا سه هفته نیاز دارد. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1400/03/30

سلام؟من یه رابطه دهانی داشتم درحدی که لبم زخم شدوخون اومدمیخواستم ازآقای دکتربپرسم آیابزاق فردمبتلابه اچ آی وی میتونه به لب زخم بازمن ودرحال خون ریزی انتقال بده یانه؟من الان اقدام کنم براآزمایش یانه؟یابعدازدوماه آزمایش پی سی آر اچ آی وی کافی بدم یانه ؟اگرمنفی بودچی مطمئن هست یابایدبعداز۶ماه دوباره آزمایش بدم؟مرسی؟

پاسخ مدیر 1400/03/30

جواب: این ویروس از طریق تماس با مایعاتی مانند خون، مایع کوپر، مایع منی، مایعات واژنی و رکتالی و شیر مادر آلوده به ویروس، به فرد دیگر منتقل می شود. HIV از طریق بوسیدن منتقل نمی شود؛ زیرا ویروس در بزاق وجود ندارد ولی چن از دهان خون آمده توصیه می شود در صورت صلاحدید پزشک تان تست HIV د اد شود.ز ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. تست آنتی بادی منفی تعیین کننده منفی بودن می تواند باشد ولی بهتر است که همراه با تست آنتی ژن باشد و اینکه زمان ارتباط خطرناک هم مطرح شود. دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک تست توصیه شده است.

سوال 1400/03/15

سوال: سلام دکتر جان ، من بعد از چند سال رابطه متعدد که ۴ سال رابطه ای ندارم ازمایش با متد الیزا که دادم به انگلیسی می نویسم به هم ریخته میشه به این صورت از سمت چپ-اچ آی وی- انتی بادی (1-2)&انتی ژن / نسل ۴ داخل پرانتز برای انتی بادی ۱و۲ گذاشته که دوبار به فاصله یک ماه ونیم انجام شده، اقای دکتر این ازمایش نسل ۳ یا چهار ؟ بعد اینکه باید ازمایش دیگه ای بدم ، خواهش میکنم جواب بدید

پاسخ مدیر 1400/03/15

جواب: نسل چهار بوده است. یک سری تست هایی تحت عنوان نسل چهارم آزمایش HIV مطرح شده است که ترکیبی از اندازه گیری توام آنتی ژن و آنتی بادی می باشد که به آنها 4th generation Ag/Ab combination assay می گویند که معروفترین آنها: تست HIV Ag/Ab combo assay: این تستی با حساسیت بالا برای تشخیص آنتی ژن P24 می باشد. همچنین ویژگی و یا اختصاصیت بیشتری نسبت به سایر تست ها دارد و بعنوان یک تست مطرح در تشخیص عفونت های حاد HIV نام برده می شود. اختصاصیت تست برای آنتی ژن P24 و آنتی بادی بر علیه HIV type I و HIV type II معادل 99.8% می باشد.

سوال 1400/02/24

سوال: من یه رابطه دهانی داشتم درحدی که لبم خراش پیداکردوخون اومدمیخواستم مطمئن بشم ایابزاق فردی که به اچ آی وی مبتلاهست میتونه به لب زخمی و خونی من انتقال بده یانه؟مرسی؟

پاسخ مدیر 1400/02/24

جواب: به طور کلی احتمال انتقال به دلیل مان وجود زخم و غیره وجود دارد ولی احتمال آن خیلی خیلی پایین است.

سوال 1400/02/24

سوال: سلام من چند بار رابطه جنسی محافظت شده با کسی که از اطلاعی از وضعیت الودگی اون ندارمداشتم،دوبار تست سریع که تو داروخانه میفروشند گرفتم تست کردم جوابش منفی بود،ایا لازم است یه بار دیگه در ازمایشگاه ازمایش بدم؟

پاسخ مدیر 1400/02/24

جواب: کلا ما نتایج را براسا تست های دقیق آزمایشگاهی تفسیر کرده و دارای اعتبار می دانیم.

سوال 1400/02/23

سوال: آیابزاق دهان فردمبتلابه اچ آی وی میتونه به لبی که زخم بازودرحال خون ریزی است رااتنقال بدهدیاخیر؟

پاسخ مدیر 1400/02/23

جواب: این ویروس از طریق تماس با مایعاتی مانند خون، مایع کوپر، مایع منی، مایعات واژنی و رکتالی و شیر مادر آلوده به ویروس، به فرد دیگر منتقل می شود.پس می توان به جرات بیان کرد که، HIV از طریق بوسیدن منتقل نمی شود؛ زیرا ویروس در بزاق وجود ندارد.

سوال 1400/02/21

سوال: سلام وقت بخیر. میخواستم بدونم ازمایش ایدز که در ازمایشگاه نیلو گرفته میشه، الایزای نسل چند هست؟؟ اخه به من گفتن الایزای نسل چهار هست ولی بالای برگه فقط انتی بادی نوشته شده بود.این یعنی الایزای نسل سه هست. ممکنه راهنمایی بفرمایید. ممنونم.

پاسخ مدیر 1400/02/21

جواب: نسل چهارم EIA علاوه بر آنتی بادیها میتواند آنتی ژن P24 را نیز شناسایی کند که این تستها توسط FDA تأیید شــده اند و 16 تا 20 روز پس از ابتلا به عفونت میتوانند بیماری را تشــخیص دهند.

سوال 1400/02/20

سوال: باسلام.آیا ازمایشات وتست ها گرفته شده درازمایشگاههای خصوصی با تست های که در مراکز بیماریهای رفتاری گرفته میشود فرق دارند ؟

پاسخ مدیر 1400/02/20

جواب: چه آزمایش و تستی منطورتان است ؟

سوال 1400/02/04

سئوال-باسلام وخسته نباشید .بنده بعداز ۹رابطه مشکوک تست hiv p24دادم منفی بوده ودوباره بعداز ۷ماه بعداز رابطه مشکوک تست hiv abدادم منفی بود .به نظرتون دوباره آزمایش بدم ؟یا قطعیه ؟منمون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1400/02/04

[,HF: س از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. تست آنتی بادی منفی تعیین کننده منفی بودن می تواند باشد ولی بهتر است که همراه با تست آنتی ژن باشد و اینکه زمان ارتباط خطرناک هم مطرح شود. دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک تست توصیه شده است.

سوال 1400/02/03

سوالک سلام ، اگه یک بار رابطه همجنسگرانه با ی مرد دیگه داشته باشیم ، و بعد از گذشت ، 6 سال و10 سال از همون رابطه ازمایش hiv ab نسل سه بدهیم و منفی باشد و باز هم بعد از گذشت 11 سال از همون رابطه ، ازمایش نسل چهارم ab ag 1 2 به روش ecl بدهیم و منفی باشد ، جواب قطعیه ؟؟ ایا نوع رابطه با همجنسگرا ربطی به نوع رابطه دارد ؟ یعنی برای روابط همجنسگرانه هم آزمایش آنتی بادی نسل چهار که بالا گفتم قطعیه و درست هست ؟ خواهشا توضیح دهید

پاسخ مدیر 1400/02/03

جواب: چنانچه با فرد مبتلا به ویروس HIV رابطه داشته باشید امکان انتقال صد در صد می باشد ولی چنانچه آزمایش آنتی بادی نسل چهارتان منفی شد خیلی جای نگرانی نمی باشد.

سوال 1400/01/30

سوال: سلام دکتر آزمایش قبل از بارداری دادم تازه نتیجه اش اومده انگار توش تست اچ آی وی هم هست نوشته شدهNon Reactive Unit:Index Method:EIA Result:Non Reactive جوابش چی میشه من متوجه نشدم.

پاسخ مدیر 1400/01/30

جواب: نسبت به ویروس HIV یا ایدز منفی می باشید و مبتلا نیستید.

سوال 1400/01/20

سوال: سلام اگر از رابطه جنسی سه سال گذشته باشد و هیچ علامت بارزی دیده نشود آیا فرد مبتلا به ایدز هست یا نه؟

پاسخ مدیر 1400/01/20

جواب: برای اطمینان بیشتر درارتباط با ایدز نیز براساس ماهیت تست های تشخیصی که برایHIV مورد استفاده قرار می گیرد، تست HIV نسل چهار را توصیه می شود که جهت بررسی انجام دهید.

سوال 1400/01/06

سوال: سریعترین تست hiv پاسخگوییش چقدر زمان میبره؟

پاسخ مدیر 1400/01/06

جواب: با شماره تماس آزمایشگاه نیلو تماس بگیرید و تاریخ جوابدهی را جویا شوید. 88208442

سوال 1399/12/17

سوال: باسلام ممنون از پاسخگویی شما نتیجه HIV: 0.166 منفی هستش؟

پاسخ مدیر 1399/12/17

جواب: با نرمال آزمایشگاهتان باید چک کنید ولی این عدد منفی می باشد

سوال 1399/12/11

سلام وقت بخیر میخواستم بپرسم شما تو سایتتون نوشتین اچ آی وی الایزا نسل چهار اچ آی وی رو میشه بعد از 20 روز انجام داد ولی توی پرسشهایی که ازتون شده تأکید به بعد از سه ماه هم دارین میشه توضیح بدین؟

پاسخ مدیر 1399/12/11

جواب: حساسیت تست تغییر می کند. واب: پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است

سوال 1399/12/11

سوال: سلام اگر چندین سال از رابطه خطرناک گذشته باشه آیا امکان داره آنتی بادی ها در گذشت زمان تعدادشون کم شده باشه وتست الیزا نتونه تشخیص بده؟

پاسخ مدیر 1399/12/11

جواب: پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است

سوال 1399/12/10

سوال: سلام آیا اینکه میگید زخم باز ممکنه سرایت کنه جوش کمر یا مثانه هم زخم باز محسوب میشه کلا جوش ها راه انتقال هستن؟

پاسخ مدیر 1399/12/10

جواب: در صورت خونی شدن و تماس با مخاط و ... بله امکان سرایت وجود دارد.

سوال 1399/12/09

سوال: سلام. در آزمایشگاه شما تست الایزای نسل ۴ برای hiv انجام می‌شه؟

پاسخ مدیر 1399/12/09

جواب: بله انجام می شود.

سوال 1399/12/03

سوال: سلام خسته نباشی بعد دو سال ازمایش hiv_ab دادم که جوابش منفی بوده فقط جلوش یه عددی نوشته 0.04 است بنظرتون جواب قطعیه که منفی است؟؟قبلش دو بار دیگه هم ازمایش دادم که منفی بوده

پاسخ مدیر 1399/12/03

جواب: بله قطعیه نگران نباشید

سوال 1399/11/23

سوال: با سلام. من تست اچ آی وی با روش eliza دادم نتیجه اش ۰.۳۲۵ شده و nonreactive هست. آیا عدد ۰.۳۲۵ نگران کننده است؟ برای بعضی خیلی پایینتره. ممنون

پاسخ مدیر 1399/11/23

جواب: منفی است نگران نباشید این عدد می تواند در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست باشد.

سوال 1399/11/16

سوال: سلام من رابطه جنسی دهانی به عنوان فاعل و بوسه فرانسوی داشتم. بدون محافظ چقدر احتمالش هست به hiv مبتلا شم؟

پاسخ مدیر 1399/11/16

جواب: به صورت کلی درصد خطر انتقال ایدز از طریق رابطه دهانی ریسک بسیار کمی دارد. اما با این حال باید توجه داشت که احتمال انتقال از فرد مفعول HIV مثبت به فاعل سالم در صورتی امکان پذیر است که فاعل در تماس با ترشحات جنسی (مایع منی یا ترشحات واژن) یا خون (خون عادت ماهانه یا زخمی در ناحیه تناسلی یا مقعدی) باشد و مفعول به بریدگی-زخم یا جراحت یا منطقه ملتهبی در دهان یا گلوی فرد فاعل برسد. پوشش دهان و گلو در برابر عفونتهای ویروسی (همانند HIV) بسیار مقاوم است و اگر فرد سالم باشد امکان انتقال محتمل نیست. بعلاوه امکان انتقال از مفعول HIV مثبت به فاعل سالم، در طی رابطه جنسی دهانی، خیلی کم است چرا که میزان HIV موجود در بزاق دهان بسیار بسیار کم است و به اندازه ای نیست که منجر به آلودگی فرد مقابل گردد. تنها خطر ابتلا به ایدز و بیماری های مقاربتی در این حالت ممکن است به خاطر وجود زخم خونریزی دهنده یا لثه خونریزی دهنده در فرد HIV مثبت باشد که خون را به مخاط دستگاه تناسلی یا مقعدی و یا زخم و جراحتی که ممکن است فرد سالم مقابل داشته باشد، منتقل کند. (البته بیماری هپاتیت c هم دقیقا از همین روش انتقال پیدا می کند)

سوال 1399/10/30

سوال: سلام مجدد احتمال ابتلا به ایدز از طریق تماس دهانی با ترشحات واژینال وجود داره؟ ممنون

پاسخ مدیر 1399/10/30

جواب: به صورت کلی درصد خطر انتقال ایدز از طریق رابطه دهانی ریسک بسیار کمی دارد. اما با این حال باید توجه داشت که احتمال انتقال از فرد مفعول HIV مثبت به فاعل سالم در صورتی امکان پذیر است که فاعل در تماس با ترشحات جنسی (مایع منی یا ترشحات واژن) یا خون (خون عادت ماهانه یا زخمی در ناحیه تناسلی یا مقعدی) باشد و مفعول به بریدگی-زخم یا جراحت یا منطقه ملتهبی در دهان یا گلوی فرد فاعل برسد. پوشش دهان و گلو در برابر عفونتهای ویروسی (همانند HIV) بسیار مقاوم است و اگر فرد سالم باشد امکان انتقال محتمل نیست. بعلاوه امکان انتقال از مفعول HIV مثبت به فاعل سالم، در طی رابطه جنسی دهانی، خیلی کم است چرا که میزان HIV موجود در بزاق دهان بسیار بسیار کم است و به اندازه ای نیست که منجر به آلودگی فرد مقابل گردد. تنها خطر ابتلا به ایدز و بیماری های مقاربتی در این حالت ممکن است به خاطر وجود زخم خونریزی دهنده یا لثه خونریزی دهنده در فرد HIV مثبت باشد که خون را به مخاط دستگاه تناسلی یا مقعدی و یا زخم و جراحتی که ممکن است فرد سالم مقابل داشته باشد، منتقل کند. (البته بیماری هپاتیت c هم دقیقا از همین روش انتقال پیدا می کند)

سوال 1399/10/30

سوال: سلام وقتتون بخیر من آقا هستم و با خانمی رابطه دهانی واژینال داشتم و بلافاصله بعد از دو ساعت زیر زبونم آفت زد، دلیل آفت میتونه مربوط به ایدز باشه یا خیر؟

پاسخ مدیر 1399/10/30

جواب: باید نزد متخصص پوست یا متخصص گوش و حلق و بینی بروید . باید نمونه مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت صلاحدید پزشک تست انجام شود و نوع آن مشخص شود . ممکن است ORAL HPV باشد.

سوال 1399/10/30

سوال: بعد از چهار هفته تست HIV.ab دادم منفی بود ایا درست است؟

پاسخ مدیر 1399/10/30

جواب: تست آنتی بادی منفی تعیین کننده منفی بودن می تواند باشد ولی بهتر است که همراه با تست آنتی ژن باشد و اینکه زمان ارتباط خطرناک هم مطرح شود. دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک تست توصیه شده است.

سوال 1399/10/11

سوال: با سلام بنده یک جراحی در 19مهر 99در ناحیه واژن در مطبی انجام دادم که دکتر یک سرنگ نو باز کرد با محلول لیدوکایین من را بی حس کرد بد از مدتی اثر بی حسی که رفت دوباره همون سرنگ خودم را داخل محلول لیدوکایین کرد من رو 56تست الایزا نسل چهار دادم منفی بود نگرانی از اینه که این پزشک سرنگ هر کسی را دوبار درون اون محلول فرو کنه آیا احتمال به ایدز هست اصلا ویروس ایدز در اون محلول زنده میماند من اولین بیمار اون روزش بودم ممنونم میشم منو از نگرانی در بیارید افسردگی شدید گرفتم

پاسخ مدیر 1399/10/11

جواب: پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. لذا با احتمال بالایی می توان گفت مبتلا نیستید و جای نگرانی وجود ندارد.

سوال 1399/09/25

سوال: با سلام و عرض ادب آیا برای تشخیص اچ پی وی مانند اچ آی وی آزمایش آنتی بادی وجودندارد ؟ آزمایش خون چطور ؟

پاسخ مدیر 1399/09/25

جواب: برای HPV خیر توصیه می شود تست HPV PCR انجام شود.

سوال 1399/09/08

سوال: سلام وقت بخیر من دقیقا ۱۷۰روز پیش که میشه پنج ماه و ۲۵ روز ،رابطه از واژن داشتم به مدت ۵_۶دقیقه بدون کاندوم و فقط هم یک بار این اتفاق افتاد امروز رفتم ازمایش الایزا دادم که انتی بادی و انتی ژن میشه نمیدونم کدوم نسل ولی ازمایشگاه خصوصی بود جواب منفی بود و فقط یک بار ازمایش دادم تکرار کنم ازمایش رو یا پیگیری لازم نیستش؟؟ به دلیل وسواس فکری هم نمیتونم علایم رو تشخیص بدم ممنون اگه جواب بدین

پاسخ مدیر 1399/09/08

جواب: جواب: دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است

سوال 1399/09/07

سوال: با سلام و خسته نباشید آقای دکتر به از سه هفته رابطه شخصی که دچار عفونت و چرک لوزه ها میشه اگه این علائم برا hiv باشه آزمایش الایزا نسل چهار روز 46 و 67 انجام شده و جوابش منفی بوده قطعیه جوابش ممنون میشم جواب بدید خیلی استرس دارم

پاسخ مدیر 1399/09/07

جواب: دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است

سوال 1399/09/07

سوال: با سلام و خسته نباشید ،من سه هفته بعد رابطه گلوم عفونت کرد در روز های 46و 67 آزمایش الایزا نسل چهار انجام دادم و بعد80 روز تست فوری بیمارستان امام خمینی ک جوابا منفی بودن هنوزم عفونت گلوم بعد این مدت خوب نشده و بعضی مواقع از لوزه هام چرک بیرون میاد آیا میتونم به جواب این آزمایش ها بسنده کنم خیلی استرس دارم ممنون میشم راهنماییم کنید نمی‌دونم دود باعث حساسیت گلومه ک خوب نمیشه یا بیماری hiv

پاسخ مدیر 1399/09/07

جواب: وقتی که HIV وارد بدن می شود، یک ماده شیمیایی خاصی از سوی سیستم دفاعی تولید می شود که پادتن ( آنتی بادی) نامیده می شود. پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند. بنابراین اگر بدن شخصی پادتن علیه HIV تولید کرده باشد، به معنای آن است که شخص به HIV آلوده شده است. تولید پادتن در بدن به مدت زمان بین چند روز تا سه هفته نیاز دارد. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. لذا با احتمال بالایی می توان گفت مبتلا نیستید توصیه می شود ویزیت متخصص گوش، حلق و بینی(ENT) شوید.

سوال 1399/09/06

سوال: سلام وقت بخیر بنده حدودا بعد از ۲۰ ماه از زمانی که احساس خطر کردم میگذره و تست اچ ای وی Ab/Ag داده ام و جوابش none reactive شد و برای تایید صحت ازمایشگاه بعد از ۵ روز مجدد در یک ازمایشگا دیگه تست دادم که جواب اونم none reactive شد آیا جواب منفی قطعی است؟نیاز به تکرار دارد یا ندار تشکر

پاسخ مدیر 1399/09/06

جواب: بله آزمایشتان منفی است. وقتی که HIV وارد بدن می شود، یک ماده شیمیایی خاصی از سوی سیستم دفاعی تولید می شود که پادتن ( آنتی بادی) نامیده می شود. پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند. بنابراین اگر بدن شخصی پادتن علیه HIV تولید کرده باشد، به معنای آن است که شخص به HIV آلوده شده است. تولید پادتن در بدن به مدت زمان بین چند روز تا سه هفته نیاز دارد. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است

سوال 1399/09/02

سوال: باسلام با اول نوشته بود non reactive و بار دوم در یک آزمایشگاه دیگه negetive

پاسخ مدیر 1399/09/02

جواب: فرقی ندارد.

سوال 1399/09/01

سوال: سلام من دو تا آزمایش خون دادم به مدت اولی دو هفته بعد از رابطه و دومی حدود 60 روز که هرد من منفی بود و در ضمن در دو آزمایشگاه مختلف انجام دادم. چقد مطمن هست؟در ضمن در هردو بار هم آزمایش هپاتیت b و C هم دادم

پاسخ مدیر 1399/09/01

جواب: نتایج آزمایشاتتان را بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1399/08/02

سوال: سلام ارادت بنده حدود هفت الی هشت سال پیش یه رابطه مشکوک داشتم ولی امسال دوبار تست دادم اخریش یک ماه پیش بود که نتیجه ی هردو منفی بود البته ازمایش خون الیسا 5 دادم حالا نمی دونم تا چقدر دقیق است می ترسم که دوره ی نهفته ومرحله دوم باشم که می گند ویروس نهفته است ایا ازمایش ها نتايج رادرست سنجیده است؟! /لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ مدیر 1399/08/02

جواب: وقتی که HIV وارد بدن می شود، یک ماده شیمیایی خاصی از سوی سیستم دفاعی تولید می شود که پادتن ( آنتی بادی) نامیده می شود. پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند. بنابراین اگر بدن شخصی پادتن علیه HIV تولید کرده باشد، به معنای آن است که شخص به HIV آلوده شده است. تولید پادتن در بدن به مدت زمان بین چند روز تا سه هفته نیاز دارد. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1399/07/28

سوال: تست hiv ab بعد سه ماه و hiv ab+p24بعد ۱۵ماه از احتمال مواجهه منفی شد،مطمعنه؟

پاسخ مدیر 1399/07/28

جواب: بله

سوال 1399/06/08

سوال: سلام. کسی که در حدود ۳ تا ۴ سال قبل در معرض hiv قرارگرفته یا مشکوک باشد آیا تست hiv ag p24 . Ab roche6000 مناسب است؟

پاسخ مدیر 1399/06/08

جواب: یک سری تست هایی تحت عنوان نسل چهارم آزمایش HIV مطرح شده است که ترکیبی از اندازه گیری توام آنتی ژن و آنتی بادی می باشد که به آنها 4th generation Ag/Ab combination assay می گویند که معروفترین آنها: تست HIV Ag/Ab combo assay: تست HIV Ag/Ab combo assay: این تستی با حساسیت بالا برای تشخیص آنتی ژن P24 می باشد. همچنین ویژگی و یا اختصاصیت بیشتری نسبت به سایر تست ها دارد و بعنوان یک تست مطرح در تشخیص عفونت های حاد HIV نام برده می شود. اختصاصیت تست برای آنتی ژن P24 و آنتی بادی بر علیه HIV type I و HIV type II معادل 99.8% می باشد. حساسیت آن برای: - آنتی ژن P24 معادل 94.2% - آنتی بادی HIV type I معادل 99.6% - آنتی بادی HIV type II معادل 98.2% می باشد. این تست زمانی توانایی تشخیص عفونت HIV را دارد که ویرال لود ویروس در خون بالای 170 هزار کپی در هر میلی لیتر خون باشد.