انواع آزمایش های تشخیصی برای عفونت HIV

 
ویروس نقص ایمنی اکتسابی و یا HIV متعلق به خانواده لنتی ویروس ها بوده و دو نوع ویروس به نام type I و type II از این ویروس دیده می شود.

 پاتوژنز این ویروس در سه مرحله عمده پیشرفت می کند:

- حاد

- مزمن

- بیماری ایدز و یا سندرم نقص ایمنی اکتسابی (Acquired Immune Deficiency Syndrome = HIV)

ویــروس HIV ابتدا رده مونوســیت /ماکروفاژ ها را هدف قرار داده و در آن تکثیر میشــود، سپس در لنفوسیتهای +CD4  تکثیــر خود را ادامه میدهــد.

فرد مبتلا به HIV ممکن است در ظاهر سالم به نظر بیاید و براي مدت طولاني هيچ علامتي از بيماري یا عفونت نداشته باشد

به همین دلیل می توان گفت تنها راه تشخيص عفونتHIV، انجام آزمايش خون است

از زمانی که ویروس وارد بدن فرد می شود تا هنگامی که پاسخی قابل تشخیص با آزمایش خون ایجاد شود، دوره ی نهفتگی یا دوره پنجره نامیده می شود.

از آنجا که به طور معمول تشخیص این بیماری، با شناسایی آنتی بادی بر علیه ویروس صورت می گیرد، در طول این دوره نتایج آزمایش فرد آلوده به HIV، می تواند منفی گردد. اما علیرغم منفی بودن آزمایش، امکان انتقال ویروس وجود دارد.

در این قسمت نگاهی اجمالی به تعدادی از تست های معمول برای تشخیص HIVانداخته ایم.

به فاصله زمانی بین ورود ویروس HIV به بدن و مثبت شدن یک تست آزمایشگاهی دوره پنجره و یا window period گفته می شود. این زمان وابسته به ماهیت تست ها متفاوت می باشد.

 

اولین و رایجترین روش تشخیص عفونت، شناسایی آنتی بادی بود که در طول زمان توسعه پیدا کرد.

 بدین ترتیب که ابتدا نسل اول EIA (Enzyme Immune Assay) ابداع شد که 8 الی 10 هفته بعد از ابتلا تنها میتوانست آنتی بادی ضــد 1-HIV از کلاس IgG را تشــخیص دهد که البته موارد مثبت و منفی کاذب زیادی در نتایج این تست وجود داشت.

در ادامه نسل دوم تســتهای EIA ابداع شد که میتوانســت به طور تقریبی 4 الــی 6 هفته پس از ابتلا به عفونــت آنت یبــادی IgG را برای هردو نــوع 2/1-HIV تشخیص دهد.

ظهور نسل سوم تستهای EIA قوی تر از دو نســل قبل، علاوه بر آنتی بادی IgG ،میتوانست IgM را نیزتقریباً 3 هفته پس از ابتلا شناســایی کند.

نهایتاً نسل چهارم EIA که علاوه بر آنتی بادیها میتوانســت آنتی ژن P24 را نیز شناسایی کند مورد استفاده قرار گرفت که این تستها توسط FDA تأیید شــده اند و 16 تا 20 روز پس از ابتلا به عفونت میتوانند بیماری را تشــخیص دهند.

تشخیص به موقع و زود هنگام عفونت حاد به جهت شروع زود هنگام دارو درمانی و همچنین کنترل و پیشگیری از شیوع عفونت بســیار با اهمیت است.  

الف ) تست های سنجش آنتی بادی :

- آزمون الایزا (Elisa) 

- تست وسترن بلات (Western blot test)

نکته :

تست های آنتی بادی، آنتی بادی های علیه ویروس HIV را شناسایی می کنند و قادر به کشف مستقیم ویروس نیستند

با ورود ویروس به بدن، سیستم ایمنی فرد با تولید آنتی بادی در مقابل عفونت HIV واکنش نشان می دهد. از وجود این آنتی بادی ها برای شناسایی عفونت HIV استفاده می شود

با توجه به این که مدتی طول می کشد تا این گونه تست ها، وجود آنتی بادی در خون را شناسایی کنند، نتیجه ی مثبت بیانگر مواجهه ی فرد با ویروس در زمان گذشته است.

بنابراین تست های آنتی بادی برای شناسایی موارد ابتلا در مواجهه ی اخیر محدودیت دارند

از آنجا که آنتی بادی از طریق مادر آلوده وارد بدن جنین شده تا ۱۸ ماهگی در بدن باقی می ماند ،این تست ها برای تشخیص آلودگی در نوزاد مناسب نمی باشند .

این تست ها برای غربالگری:

*  زنان در معرض خطر HIV که قبلاً آزمایش HIV نداده اند، باید در زمان زایمان یا بلافاصله بعد از زایمان با یک آزمایش سریع غربالگری شده تا در صورت لزوم، پیشگیری با داروهای ضد رتروویروس برای شیرخوار آغاز شود و یا در زمان زایمان به خانم حامله تجویز شود.

*  زمانی که بعد از زایمان وضعیت HIV مادر نامشخص باشد و به خصوص مادر و یا پدر رفتارهای پرخطر داشته باشند، آزمایش سریع نوزاد در اولین فرصت بعد از تولد توصیه می شود تا بتوان پیشگیری با داروهای ضد رتروویروسی را برای نوزاد مواجهه یافته شروع کرد.

*  برای نوزادان بی سرپرست و همچنین نوزادان پرورشگاهی که وضعیت مواجهه ی HIV در آنها نامشخص است، آزمایش سریع HIV توصیه می شود.

*  در موارد مواجهه با موارد احتمالاً آلوده به HIV، فرد منبع را می توان با آزمایش سریع بررسی نمود تا نیاز به انجام پیشگیری دارویی مشخص گردد.

نتیجه ی مثبت هر تست سریع، می بایست پیش از تشخیص نهایی با یک روش تأییدی دیگر مشخص شوند.

بر اساس دستورالعمل کشوری، در صورت مثبت شدن تست الایزا، مجدداً این تست (ترجیحا با یک کیت آزمایشگاهی دیگر) تکرار شده و اگر باز هم مثبت بود، تست وسترن بلات انجام می شود. مثبت بودن نتیجه ی این تست، نشانه ی ابتلای فرد می باشد.

موارد خاص:

*  در صورتی که نتیجه ی الایزا بار اول مثبت و بار دوم منفی شود، با فاصله ی سه ماه مجددا برای فرد آزمایش الایزا انجام می شود و در صورت تکرار نتیجه ی منفی، فرد HIV منفی در نظر گرفته می شود.

*  در صورتی که هر دوبار تست الایزا منفی باشد، فرد HIVمنفی در نظر گرفته می شود، مگر این که فرد طی شش ماه اخیر رفتار پرخطر از نظر انتقال HIV داشته باشد. در صورتی که بیمار مواجهه ی اخیر (رفتار پرخطر طی شش ماه گذشته) داشته باشد و نتیجه ی آزمایشات اولیه ی الایزا منفی باشد، این آزمایش باید سه ماه بعد تکرار شود. اگر همه ی این آزمایشات منفی گزارش شدند، می توان بیمار را HIV منفی در نظر گرفت.

*  در فردی که عوامل خطر ابتلا به HIV را ندارد ولی نتایج الایزای وی مثبت و وسترن بلات منفی است، نتیجه ی تست الایزا به احتمال زیاد به صورت کاذب مثبت شده است. چنانچه فرد عوامل خطر ابتلا به HIV را داشته و الایزا وی مثبت و وسترن بلات وی منفی گزارش شده، انجام مجدد تست وسترن بلات در یک ماه بعد توصیه می شود. اگر در این تکرار آزمایش باز هم نتیجه ی وسترن بلات منفی شد، می توان فرد را HIV منفی در نظر گرفت.

وسترن بلات آزمایش دقیق تری بوده، اما به دلیل هزینه ی بالاتر به عنوان تست تأییدی در مواردی که دو بار نتیجه ی آزمایش الایزا مثبت شده است، به کار می رود.

ریپا یک آزمون تأییدی دیگر می باشد. این تست مشابه وسترن بلات بوده و در مواردی که سطح آنتی بادی بسیار پایین است و یا هنگامی که نتایج وسترن بلات غیر مشخص است، به کار می رود.

ریپا نیز مانند وسترن بلات، تست پر هزینه ای بوده و انجام آن نیاز به زمان و تخصص دارد.

آزمایش HIV-ELISA

آزمایش استاندارد HIV ٬تست الایزا”  است.  این تست٬ استاندارد جهانی برای استفاده در بیمارستان ها، بانک های خون و یا سازمان های انتقال خون می باشد.

این آزمایش مستقیماً خود ویروس را جستجو نمی کند. در این روش، میزان پادتن ( آنتی بادی) هایی که بدن شخص آلوده برعلیه HIV تولید کرده، اندازه گرفته می شود.

تست ELISA نسبتاً آزمایش ارزان و خیلی دقیقی است (اگر چه ۱۰۰٪ نیست).

وقتی که HIV وارد بدن می شود، یک ماده شیمیایی خاصی از سوی سیستم دفاعی تولید می شود که پادتن ( آنتی بادی) نامیده می شود. پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند. بنابراین اگر بدن شخصی پادتن علیه HIV تولید کرده باشد، به معنای آن است که شخص به HIV آلوده شده است.

تولید پادتن در بدن به مدت زمان بین چند روز تا سه هفته نیاز دارد.

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است.

پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود.

حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

برای جلوگیری از نتایج مثبت کاذب٬ نتایج تکرار شده باید بوسیله تست westernblot تایید گردد.

.دلایل نتیجه مثبت کاذب تست الیزا:

تزریق واکسن آنفلوآنزا

بیماریهایی همچون بیماری بافت همبند

انواع زیستی طبیعی (Normal biologic variants)

 هـدف اصلـی از  آزمونهای تأییدی ، اطمیـنـان از پـاسـخ مـثبت آزمـونهـایـی مـانـنـد الایـزا   است کـه جـهـت غـربـالـگـری استـفـاده مـیشـونـد  . مـعـمـولتـریـن   آزمـون مـورد استـفـاده بـه ایـن مـنظـور  ، آزمـون وستـرن بـلات است.

تست  Western blot 

    به عنوان یک آزمون تأیید کننده به کار می رود. که وجود IgG برعلیه چند نوع پروتئین ویروسی را بررسی می کند . این تست نسبت به الایزا اختصاصی تر  بوده از حساسیت کمتری برخوردار است .

بعبارتی در این روش پروتئین های HIV type I با ژل الکتروفورز از هم جدا شده و سپس با سرم بیمار واکنش داده و در صورت وجود آنتی بادی بر علیه پروتئین های با منشاء ژنهای gag, pol و env ویروس در سرم واکنش داده و مثبت می شود.

 زمان مثبت شدن این تست 35 الی 40 روز بعد از تماس بدن با ویروس HIV می باشد.

 از آنجا که آزمایش Western blot نسبتاً گران است و انجام آن نیز مشکل است . ندرتاً به عنوان اولین آزمایش انجام می گیرد و بیشتر در تأیید نتایج مثبت یا مشابه آزمایش ELISA بکار می رود .

اختصاصی بودن (Specificity) تست وسترن بلات وقتیکه با الایزا همراه شود٬ بیش از ۹۹٫۹% است.

تست غربالگری (Screening) که برای HIV استفاده می شود ELISA است.

در ایران جهت غربالگری HIV :

- اولین آزمایش ۸ هفته بعد از رفتار خطرناک

- تکرار آزمایش ۶ ماه بعد از رفتار خطرناک

برای بار اول ۸ هفته بعد از رفتار خطرناک به مراجعه کنندگان توصیه می شود

ولی به دلیل اینکه سرعت و میزان تولید پادتن خون در بدن افراد متفاوت است و برای انجام آزمایش دقیقی که بتوان به نتیجه آن استنتاج کرد و جواب قطعی را ارائه داد، ۶ ماه بعد از رفتار خطرناک بایستی که آزمایش تکرار شود.

نتایج نامشخص (indeterminate) در تست وسترن بلات در این موارد است:

مراحل اولیه عفونت با HIV

آلودگی با HIV-2

بیماری خودایمنی (Autoimmune disease)

حاملگی

– تجویز اخیر توکسوئید کزاز

تمامی تستهای مثبت HIV بایستی توسط تستهای تکمیلی بررسی شوند معمولاً (Western blot test) که حاضر شدن جواب آن از چند روز تا چند هفته طول میکشد.

برای انجام تست HIV نیازی به ناشتا بودن نیست.

ب ) تست های سنجش آنتی ژن

- تست RT – PCR

-  تست  P24  antigen

-  تست DNA-PCR    &   RNA-PCR

نکتهآزمایش ارجح٬ جهت تشخیص آلودگی نوزادان٬ آزمایش RNA-PCR می باشد.

اغلب انواع تستهای HIV از نمونه خون فرد جهت بررسی HIV استفاده می شود اما تستهایی هم وجود دارند که از بزاق دهان و یا ادرار جهت نمونه استفاده می شود.

آزمایش HIV-PCR

به زبان بسیار ساده این آزمایش مستقیماً وجود HIV در خون را جستجو می کند.

کلمه  PCR معادل    Polymerase Chain Reaction

تست HIV-PCR ژن ویروس (DNA )  را در خون ردیابی می کند. اگر شخصی آلوده شده باشد DNA ویروس ایدز در خون او وجود خواهد داشت

از آنجایــی که ماده ژنتیکی HIV اولین مارکری اســت که تقریباً  9 الی 11 روز بعد از ابتلا بــه ویروس در خون به مقدار قابل شناســایی میرسد، در نتیجه میتوان از این تســت جهت تشــخیص زودرس این عفونت استفاده کرد

این تســت در تمامــی مراحل عفونت حتــی دوران پنجره و زمانــی که EIA منفی اســت، مثبت میباشــد.

 تســت روش دو بــه HIV Nucleic Acid Test (NAT) به دو روش کیفــی و کمی انجام میگیرد. 

این تســت زمانی که نتیجهEIA  نامشــخص اســت و یا حتی زمانی که فرد مشکوک به عفونت حاد HIV میباشــد و نتیجه تســت EIA آن منفی اســت و یا جهت تأیید عفونــت HIV مزمن، به کار می رود.

تســت همچنین میتواند برای شناسایی عفونت زودرس و حاد در نوزادان از روی نمونه لکه خون خشک شده (DBS) بکار رود.

این تست دارای توانایی شناسایی عفونت، 6 روز زودتر از تشــخیص آنتی ژن p24 و 12 روز زودتر از تســتهای آنتی بادی میباشــد و در مقایســه با  blot western  حساسیت و اختصاصیت قابل ملاحظه ای دارد. 

میزان اطمینان به دقت این تست ۹۵% می باشد. بعضی منابع این آزمایش را دو هفته بعد از داشتن ارتباط خطرناک (ارتباطی که به تماس مشکوک با خون منجر شود) و بعضی دیگر ابتدا ۴ هفته بعد، توصیه می کنند. 

معمولاً بین ۵ روز تا یک هفته طول می کشد تا نتیجه این آزمایش دریافت شود.

از نظر هزینه این تست به طور معمول بسیار گران تر از تست HIV-ELISA می باشد.

در طی این آزمایش اجزاء‌ مختلف ویروسی روی نوارهای خاص روی صفحه آزمایش که در سرم فرد مورد آزمایش قرار میگیرد قرار دارند .

اگر سرم پادتن HIV داشته باشد ، به نوارهای ویروسی متصل می شوند ، که باعث تغییر رنگ آنها می شود . گر چه آزمایش HIV در حال حاضر خیلی در دسترس است . غربالگری گسترده انجام نمی پذیرد .

بـا توجه به این که در این آزمون ژنوم ویروس مورد مطـالعه قرار  میگیرد لذا در تشخیص زودرس بیماری و یا نوزاد متولد شده از مادر آلوده مفید است

بخاطر حساس بودن زیاد ، موارد مثبت کاذب این آزمون  بالا است. تشخیص مثبت با PCR در هر حال باید با تست سرولوژیک اثبات شود.

 اگـرچـه ایـن آزمـون از حـسـاسیت و اخـتصاصیت بسیـار بـالایـی   برخـوردار است  ، اما انـجـام آن سـاده نـیست و بـه عمـلکرد آزمایشگاه   بــایـد دقـیـق بـاشــد و اسـتــفـاده از آن بــرای غـربــالـگـری افـراد   جـایـز نـیـست .  

مثبت کاذب:  ،‌آزمایش درصد کمی از افراد چه با آزمایش الایزا یا وسترن بلات می تواند غلط باشد . امکان دارد تغییر رنگ اندکی در بعضی از افرادی که HIV ندارند مشاهده شود و بطور غلط به عنوان HIV مثبت شناخته شوند .

درصـورتی کـه غـلظت ویـروس کمتـر از   ۲۰۰۰ نسخـه   در میلیلیتـر   باشـد  ، احتمـال مثبت کـاذب در تـشخیص   HIV وجود دارد.

منفی کاذب :در بعضی موارد آزمایش می تواند علی رغم وجود پادتنها نتواند تغییر رنگ نشان دهد .بنابراین کسی که آلوده به ویروس است اشتباهاً ممکن است منفی تلقی شود .

آنتی ژن P24 :

در این روش آنتی ژن ویروس مورد بــررسی قرار می گیرد . لذا می تواند در تشخیص زود هنگام آلودگی کمک کننده باشد. البته در مراحل عفونت بدون علامت و یا درمان ضد ویروس ، با توجه به اینکه تعداد ویروس موجود در خون کم است ممکن است منفی کاذب داشته باشیم .

این تست بطور اولیه برای غربالگری نمونه‌های خون استفاده می‌شود ولی در برخی مناطق بعنوان تست تشخیصی HIV بکار می‌برند.

آنتی ژن P24 ، یک پروتئین است که جزئی از ساختمان HIV می‌باشد  و در مراحل اولیه عفونت، به مقدار زیاد تولید می‌شود و بوسیلة تستهای تشخیصی می‌توان آن را در خون آشکار کرد.  تست P24 می‌تواند آلودگی با HIV را قبل از “تست آنتی بادی “HIV آشکار کند بنابراین تست آنتی ژن P24 در تشخیص HIV در مراحل اولیه بکار می‌رود.

تست RNA test:

این تست ماده ژنتیکی خود ویروس HIV را بررسی میکند و جهت غربالگری منابع خون و نیز آشکارسازی ویروس در مراحل اولیه استفاده کرد ( ۹ تا ۱۱ روز پس از در معرض HIV قرار گرفتن) و نیز در موارد بسیار نادر که تستهای آنتی بادی قادر به آشکارسازی آنتی بادی علیه HIV نیستند.

آزمایش میزان ویروس (HIV viral load test) :

 این آزمایش٬ میزان HIV های در حال تقسیم را نشان میدهد٬ که با پیشرفت بیماری و نیز پاسخ به درمان ضد ویروسی٬ مرتبط است.

این آزمایش٬ بهترین تست در دسترس برای تشخیص عفونت فعال HIV است. اگرچه نتایج مثبت کاذب٬ معمول است خصوصا وقتیکه میزان ویروس (Viral load) پایین باشد.

یک سری تست هایی تحت عنوان نسل چهارم آزمایش HIV مطرح شده است که ترکیبی از اندازه گیری توام آنتی ژن و آنتی بادی می باشد که به آنها    4th generation Ag/Ab combination assay می گویند که معروفترین آنها:

تست HIV Ag/Ab combo assay:

این تستی با حساسیت بالا برای تشخیص آنتی ژن P24 می باشد. همچنین ویژگی و یا اختصاصیت بیشتری نسبت به سایر تست ها دارد و بعنوان یک تست مطرح در تشخیص عفونت های حاد HIV نام برده می شود.

اختصاصیت تست برای آنتی ژن P24 و آنتی بادی بر علیه HIV type I و HIV type II معادل 99.8% می باشد.

حساسیت آن برای:

- آنتی ژن P24 معادل 94.2%

- آنتی بادی HIV type I معادل 99.6%

- آنتی بادی HIV type II معادل 98.2% می باشد.

این تست زمانی توانایی تشخیص عفونت HIV را دارد که ویرال لود ویروس در خون بالای 170 هزار کپی در هر میلی لیتر خون باشد.

آزمایش کامل خون و یا تست CBC:

در مراحل پیشرفته HIV این موارد شایع است:

کم خونی (آنمی) ٬ کمی نوتروفیلها (نوتروپنی) ٬ کمی پلاکتها (ترومبوسیتوپنی)

تعداد لنفوسیتهای  CD4 :

 بیشتر از همه بعنوان عامل پیشگویی کننده پیشرفت HIV بکار میرود.

خطر پیشرفت به سمت عفونتهای فرصت طلب ایدز یا بدخیمی ها وقتی که CD4 ها کمتر از  ۲۰۰cell/µl باشد٬ بالاست.

 درصد لنفوسیتهای CD4 


ممکن است درصد
CD4 ها قابل اطمینان تر از تعداد آنها باشد.

خطر پیشرفت به سمت عفونتهای فرصت طلب ایدز یا بدخیمی ها وقتی که درصد CD4 ها کمتر از ۲۰%باشد، بالاست.

.تنها راه مطمئن جهت تعیین آلودگی با HIV انجام تست آنتی بادی HIV می‌باشد و از روی علائم بالینی نمی‌توان آلودگی با HV را تعیین کرد.

با توجه به در دسترس بودن روش الایزا و وسترن بلات در ایران و همچنین اختصاصی بودن بالا (موارد مثبت کاذب کمتر)، ملاک تشخیص قطعی آلودگی یک فرد٬  مثبت بودن دو آزمایش ELISA و یک آزمایش Western blot است.

مقالات مرتبط با انواع آزمایش های تشخیصی برای عفونت HIV

پرسش و پاسخ

سوال 1403/01/19

سلام من بعداز چهارماه ازرابطه پر خطر آزمایش دادم منفی بود علایم دارم

پاسخ مدیر 1403/01/19

ر ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1403/01/14

سلام آیا ایدز فقط از طریق فرد آلوده منتقل میشود یا اگر هردو فرد هم سالم باشد خطر ایدز است

پاسخ مدیر 1403/01/14

راه‌های انتقال ایدز متعدد هستند. ایدز بیشتر از طریق تماس جنسی با شریک آلوده منتقل می‌شود. یکی دیگر از راه‌های مهم انتشار ایدز تماس با خون آلوده از طریق سوزن‌ها، سرنگ‌ها یا سایر لوازم دارویی آلوده است. ویروس HIV می‌تواند از طریق تبادل انواع مایعات بدن از فرد آلوده مانند خون، شیر مادر، مایع منی و ترشحات واژن منتقل شود. HIV همچنین در دوران بارداری و زایمان از مادر به فرزندش منتقل می‌شود. اگر به دنبال راه‌های انتقال ایدز هستید باید بدانید که افراد از طریق تماس‌های معمولی روزمره مانند بوسیدن، در آغوش گرفتن، دست دادن، یا اشتراک اشیاء شخصی، غذا یا آب به ایدز آلوده نمی‌شوند.

سوال 1402/12/12

سلام دکتر خسته نباشید،ازمایش CBC فردی که دارای hiv هست چه فرقی با افراد معمولی ممکنه ممکنه داشته باشه و اینکه دکتر از ازمایشcbc می‌تونه مشکوک بشه؟

پاسخ مدیر 1402/12/12

ا تست شمارش کامل خون، آزمایشی است که شمار تعدادی از فاکتور­های خون شامل گلبول‌­های سفید، گلبول‌­های قرمز و پلاکت‌­ها را در خون اندازه‌­گیری می­‌کند. این تست کاربردی در تشخیص قطعی HIV ندارد و فقط می‌­تواند به‌­عنوان عامل کمکی در بررسی نشانه‌­هایی از بیماری موثر باشد. معمولا از آزمایش cbc در بررسی وضعیت فرد مبتلا به HIV و روند پیشرفت بیماری استفاده می‌­شود. تفسیر فاکتور­های اندازه‌­گیری شده در این آزمایش (در فرد HIV مثبت) به شرح زیر است: – تعداد گلبول‌­های سفید: این سلول­‌ها درمغز استخوان تولید شده و نقش مهمی در مقابله بدن با عوامل بیماری‌­زا دارند. معمولا افزایش این فاکتور، نشان‌­دهنده نوعی عفونت در بدن است؛ اما کاهش تعداد گلبول­‌های سفید، بیانگر نوعی اختلال می‌باشد که مغز استخوان را تحت‌­تاثیر قرار داده و تولید این سلول­‌ها را کاهش داده ­است. ممکن است کاهش تعداد سلول­‌های سفید خونی در اثر استفاده از داروهای بیماری ایدز که باعث سرکوب مغزاستخوان می‌­شوند یا بیماری­‌های مرتبط با اچ آی وی که سلول‌­های خونی را تحت تاثیر قرار می‌­دهند نیز ایجاد شود. – تعداد گلبول­‌های قرمز: RBC‌ها مسئول انتقال اکسیژن در خون می‌باشند و مقادیر پایین آن‌ها، بیانگر نوعی آنمی است؛ شرایطی که گلبول‌­قرمزکافی برای انتقال اکسیژن به بافت‌­های مختلف وجود ندارد. آنمی یک عارضه­‌جانبی معمول برای داروهای اچ آی وی است که باعث سرکوب مغز استخوان می­‌شوند. این اختلال می‌­تواند درنتیجه‌­ی تعدادی از عفونت‌­های فرصت­‌طلب در ایدز نیز دیده شود. در مقابل، افزایش غیرطبیعی RBC ، پدیده­ای نادر در عفونت HIV است که در اثر درمان جایگزینی تستوسترون رخ می‌­دهد.

سوال 1402/11/24

سلام من حدود ۴ روز زودتر از ۶ ماه تست رو انجام دادم گفته بودید برای اطمینان ۶ ماه صبر کنیم من الان متوجه شدم ۴ روز به ۶ ماه مونده بوده بنظرتون نیاز به تکرار ازمایش هست؟!

پاسخ مدیر 1402/11/24

خیر

سوال 1402/11/23

سلام ، ۲۵ سال قبل یه تماس پر خطر داشته بودم خب الان که ویروس اچ ای وی از بین رفته و وارد مرحله ایدز باشم الان چطوری شناسایی کنم بیماری و تحت درمان باشم مرحله دوم بیماری ایدز ، ازمایش پی سی ار کمی وایرال لود منفی بود ، ازمایش انای بادی و انتی ژن p24 الایزا ، منفی بود

پاسخ مدیر 1402/11/23

ر ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. لذا در صورت منفی شدن جواب تست قابل اطمینان است

سوال 1402/11/21

سلام ، کسی که در ۲۵ سال قبل در معرض تماس پرخطر قرار گرفته است و حالا بعد از چندین سال بخواد ازمایش بدهد که ایدز دارد یا نه چه ازمایشی بدهد ؟ منظورم اچ ای وی نیست در مرحله ایدز باشه ایا با ازمایش انتی بادی و انتی ژن p24 الایزا ، ازمایش پی سی ار کمی وایرال ،ازمایش cd4 با این ازمایشها مشخص میشه اگه در مرحله شدید ایدز باشه کسی ؟

پاسخ مدیر 1402/11/21

ر ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/11/17

سلام دکتر ببخشید من دقیقا یک ماه پیش رابطه داشتم و آزمایش من زده 0/09 آیا باید تکرار کنم آزمایش توسط آنتی ژن ۲۴ نسل ۴ گرفته شده باید تکرار بشه یا میشه اعتنا کرد به همین؟؟

پاسخ مدیر 1402/11/17

در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/11/16

سلام ،اگه کسی ۲۰ ،۲۵سال در معرض تماس پرخطر بوده باشه وحالا بخواهد ازمایش بدهد که بفهمد مرحله دوم یعنی ایدز ، اچ ای وی نه دارد یا نه چه ازمایشی بدهد ازمایش انتی ژن p24 وانتی بادی الایزا ، ازمایش پی سی ار کمی و ایرال لود، cd4 ، منظورم ایدز مرحله دوم بیماری یعنی ایدز هست ، اچ ای وی نه گ ، کدام ازمایش انجام بدین،

پاسخ مدیر 1402/11/16

شما پنل هپاتیت را برای بررسی هپاتیت و تست HPV PCR برای بررسیHPV , IL]KDK در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/11/03

با سلام بنده حدود ۴ تا ۶ هفته قبل ب آرایشگاه مراجعه کردم و آرایشگر تیغ اصلاح نفر قبل را برای من تعویض نگرد و من بعد از استفاده متوجه شدم و اعتراض کردم..و اطلاعی ندارم ک پوست نفر قبلی را خراش داده بود یا نه و یا نفر قبلی آلوده ب ویروس اچ ای وی بوده یا نه..بعد از ۶ هفته مبتلا ب سرماخوردگی شبیه انفولانزا شدم...آیا من ممکن است دچار اچ ای وی شده باشم؟ضمنا آن تیغ مقدار کمی‌پوست مرا خراش داد ولی خون ریزی نداشت و در حد قرمز شدن پوست بود

پاسخ مدیر 1402/11/03

HIV عمدتاً از طریق آمیزش جنسی (از جمله مقعدی و حتی دهانی) محافظت نشده، انتقال خون آلوده و سرسوزن آلوده و از مادر به فرزند در طول بارداری، زایمان یا شیردهی منتقل می‌گردد. چنانچه خونریزی نداشته اید امکان انتقال بسیار کم است. می توانید متخصص عفونی مراجعه کنید تا اطمینان حاصل شود

سوال 1402/10/25

سلام دکتر وقت بخیر من ۳ ماه بعد از رابطه پرخطر و مجدد ۶ ماه بعد از رابطه پرخطر ک میشه ۳ ماه بعد از ازمایش اول ازمایش خون برای ایدز دادم فقط انتی بادی بود و هردو منفی. الان با توجه به این متن ک در مقاله گذاشتید میخواسم بدونم من باید الان مجدد ۳ ماه بعد از ازمایش دوم یعنی ۹ ماه بعد از رابطه پرخطر ازمایش بدم؟یا نیاز نیس و منفی بودن قطعیه؟رابطه در مااه خرداد بوده و در ماه شهریور و اذر ازمایش گرفته شده‌.طبق این متن مقاله. (در صورتی که هر دوبار تست الایزا منفی باشد، فرد HIVمنفی در نظر گرفته می شود، مگر این که فرد طی شش ماه اخیر رفتار پرخطر از نظر انتقال HIV داشته باشد. در صورتی که بیمار مواجهه ی اخیر (رفتار پرخطر طی شش ماه گذشته) داشته باشد و نتیجه ی آزمایشات اولیه ی الایزا منفی باشد، این آزمایش باید سه ماه بعد تکرار شود. اگر همه ی این آزمایشات منفی گزارش شدند، می توان بیمار را HIV منفی در نظر گرفت.) لطفا بفرمایید ک دو ازمایش اول ک نوشتید چ زمانی بعد از رابطس و ازمایش اخر ک زدید بعد از ۳ ماه باید داده بشه دقیقا میشه چند ماه بعد از رابطه؟؟؟توروخدا بهم بگید خیلی استرس گرفتم

پاسخ مدیر 1402/10/25

در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/10/23

سلام دکتر جان من حدود ۷۰ روز پیش ی رابطه داشتم که بعد چند وقت دچار گرفتی عضلات شدم ی طوری ک ی دقیقه مثلا پشت ساق پام بود بعد مچ دستم بعد چند دقیقه بازو ...ی چند روز هم گلوم خشک شد و دهنم سوزش داشت البته ی سرما خوری هم اومده بود همه گرفته بودن بعد ۲۸ روز ازمایش خون دادم هیپاتیت Bوcو اچ ای وی ک دکتر گفت منفی هستن بعد ۶هفته باز ازمایش دادم منفی بود فقط انتی بادی کمتر ۵ بود طبق نظر دکتر عفونی واکسن زدم ولی باز بعد دو ماه هنوز عضلاتم درگیره آزمایشات ازملیشگاه از نوع الیزا بود دیگه ایا دلیل گرفتگی چیه و اینکه نیازه باز ازمایش بدم ممنون خیلی استرس دارم

پاسخ مدیر 1402/10/23

نگران نباشید جواب تست هپاتیت قابل اعتماد بوده است . نگران نباشید. در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/10/16

سلام آزمایش ایدز ۵ماه بعد از رابطه در جریان اهداخون و اینکه جواب منفی و مشکلی نباشه قابل اعتماد هست ؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1402/10/16

چه تستی دادید ؟نگران نباشید. در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/09/29

سلام دکتر خسته نباشید من بعد شش ماه از رابطه جنسی آزمایش دادم منفی اومد خیالم راحت باشه؟

پاسخ مدیر 1402/09/29

نگران نباشید. در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/09/20

سلام دکتر من از یکی چند باری لب گرفتم و دوستام بهم گفتن که احتمال داره وارد بدنت شده باشه و بعد از چند روز یه ازمایش ecl دادم و منفی بود شدم 0.28 و بعد از چهل روز ازمایش elisa دادم باز منفی بود ولی شده 0.43 و الان نگرانم که چرا تغییر کرده جواب و دکتر بازم بگم من هیچ رابطه ای با اون شخص نداشتم فقط بوسه از لب بوده

پاسخ مدیر 1402/09/20

اگر بخواهیم مختصر پاسخ این سوال را بدهیم، پاسخ خیر است. لب دادن معمولی باعث انتقال ایدز نمی‌شود. اگر تعداد ویروس در بزاق کم باشد، ترکیبی از آنتی‌بادی‌های عمومی و آنزیم‌های موجود در بزاق ( مهارکننده پروتئاز لکوسیت ترشحی SLPI ) باعث از بین رفتن ساختار پروتئینی ویروس ایدز می‌شود.(۱)(۲) ویروس ایدز برای انتقال به افراد سالم باید به‌طور مستقیم با خون و یا غشای مخاطی آسیب‌دیده افراد تماس داشته باشد. لایه مخاطی دهان نسبت به بافت واژن و رکتوم ضخیم‌تر است و ویروس ایدز نمی‌تواند از این لایه عبور کند.(۲) و اگر زخمی در لب و دهان نباشد، این احتمال نزدیک صفر است.ر مواردی که در هنگام بوسه، گاز گرفتن لب باعث خونریزی شود، بزاق افراد آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی می‌تواند عامل انتقال ویروس ایدز باشد. البته این احتمال نسبت به روابط جنسی محافظت نشده کمتر است.

سوال 1402/09/19

سلام خسته نباشید دکتر گرامی من بعد از شش ماه رفتار پرخطر آزمایش چکاپ خون کلی که توش اچ آی وی هم بود دادم و بعدش تست منفی شد یعنی منفی هستم ان شاءالله خیالم راحت؟ یا دوباره تست بدم؟ ممنون

پاسخ مدیر 1402/09/19

قابل اعتماد است.در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/09/19

با سلام من آزمایش چکاپ دادم که همه چی اوکی بود فقط ازمایش اچ ای وی رو مثبت نزد مشکوک شدن در ازمایش ۶ درصد نشان داد،دوباره تکرار ازمایش دادیم دوباره همون جوابو گرفتیم.ولی برای جواب دقیق ازمایش رو فرستادن ازمایشگاه هسته ای تهران.انقد که نگرانی داشتیم دوباره رفتیم مرکز بهداشت ازمایش کیت ریپدت دادیم جواب منفی شد.به نظر شما جواب ازمایش خون درست نشون داده یعنی الوده هستم یا نه جواب کیت درسته؟البته جواب هنوز از تهران نیومده دارم از استرس میمیرم.ممنونم اگه راهنماییم کنید خداخیرتون بده

پاسخ مدیر 1402/09/19

.در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/09/14

سلام.با گذشت 10 روز از رفتار پرخطر علایم آنفولانزا رو گرفتم و به یکی دیگه منتقل کردم.آیا لازمه تست اچ آی وی بدم؟

پاسخ مدیر 1402/09/14

در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/09/14

سلام من 12 روز پیش با یکی رابطه ی جنسی دهانی داشتم.اولین بارم بود.تا خواستم رابطه ی مقعدی رو انجام بدم ارضا شدم.فقط سر آلت به مقعد طرف کشیده شد و به داخل نرفت الان به گذشت چند روز علایم گلودرد و تب و لرز داشتم ولی بقیه علامت های مربوط به اچ آی وی رو خدا رو شکر نداشتم.الان استرس منو گرفته که این علایم چیه آیا ممکنه از اچ آی وی باشه در صورتی که من این علایم رو از طریق سرفه به یکی از اعضای خانواده منتقل کردم.لطفا جواب بدید خیلی منو استرس گرفته.نمیتونم این قضیه رو با کسی در میان بگذارم

پاسخ مدیر 1402/09/14

به صورت کلی درصد خطر انتقال ایدز از طریق رابطه دهانی ریسک بسیار کمی دارد. اما با این حال باید توجه داشت که احتمال انتقال از فرد مفعول HIV مثبت به فاعل سالم در صورتی امکان پذیر است که فاعل در تماس با ترشحات جنسی (مایع منی یا ترشحات واژن) یا خون (خون عادت ماهانه یا زخمی در ناحیه تناسلی یا مقعدی) باشد و مفعول به بریدگی-زخم یا جراحت یا منطقه ملتهبی در دهان یا گلوی فرد فاعل برسد. پوشش دهان و گلو در برابر عفونتهای ویروسی (همانند HIV) بسیار مقاوم است و اگر فرد سالم باشد امکان انتقال محتمل نیست. بعلاوه امکان انتقال از مفعول HIV مثبت به فاعل سالم، در طی رابطه جنسی دهانی، خیلی کم است چرا که میزان HIV موجود در بزاق دهان بسیار بسیار کم است و به اندازه ای نیست که منجر به آلودگی فرد مقابل گردد. تنها خطر ابتلا به ایدز و بیماری های مقاربتی در این حالت ممکن است به خاطر وجود زخم خونریزی دهنده یا لثه خونریزی دهنده در فرد HIV مثبت باشد که خون را به مخاط دستگاه تناسلی یا مقعدی و یا زخم و جراحتی که ممکن است فرد سالم مقابل داشته باشد، منتقل کند. (البته بیماری هپاتیت c هم دقیقا از همین روش انتقال پیدا می کند) ریسک انتقال HIV از فرد آلوده از طریق رابطه جنسی دهانی بسیار کمتر از ریسک آن در طی Anal یا Vaginal است تعیین دقیق میزان ریسک انتقال HIV در نتیجه رابطه جنسی دهانی بسیار مشکل است چراکه اکثر افرادی که رابطه جنسی دارند تنها منحصر به رابطه جنسی دهانی نمی شود و فرمهای دیگر رابطه جنسی (آنال یا واژینال) را هم شامل می شود بنابراین تعیین اینکه انتقال HIV از طریق رابطه جنسی دهانی بوده یا فرمهای دیگر رابطه جنسی، بسیار مشکل است. نهایتا اینکه عوامل متعددی ریسک انتقال HIV از طریق رابطه جنسی دهانی را افزایش می دهند از جمله زخم ها و جراحات دهانی، خونریزی لثه، زخم های تناسلی، سوراخ کردن دهان (oral piercing) و حضور همزمان دیگر بیماریهای جنسی

سوال 1402/09/13

سلام ، تست نسل چهارم hiv رو بعد از گذشت چند روز از ارتباط پر خطر ميشه انجام داد و چقدر طول ميكشه جوابش آماده بشه ممنون

پاسخ مدیر 1402/09/13

در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/08/17

سلام آیا برای آزمایش الایزا hiv نیاز به ناشتا بودن هست؟!

پاسخ مدیر 1402/08/17

خیر

سوال 1402/08/16

سلام دکتر من برج دو رابطه پر خطر داشتم برج ۴ و ۵ تست دادم در ازمایشگاه تست hiv hbs hcv منفی بوده ولی بعد چند ماه سوزش ادرار و کهیر میزنه پوستم خیلی استرس دارم دکتر چیکار کنم

پاسخ مدیر 1402/08/16

ویزیت متخصص عفونی شوید

سوال 1402/08/13

سلام من بعد از گذش ۹ روز از رابطه مشکوک تست hiv pcr دادم و روز ۱۵ هم تکرار کردم این تست و روز ۲۷hiv p24دادم که هر۳تا منفی بودن العان کوفتگی بدن دارم و از استرس دارم روانی میشم روز ۳۰ ام هستم میخاستم بپرسم باز چه از مایشی باید بدم تورو خدا راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1402/08/13

در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/08/10

سلام دکتر خسته نباشید من حدود سه ماه پیش رابطه پر خطر داشتم و یک ماه بعد از اون ازمایش hiv ab و 45 روز pcr rna و رپید تست و 70 روز بعد hiv ab.ag رو انجام دادم همگی منفی شدند ایا نیازه که ازمایش رو تکرار کنم؟

پاسخ مدیر 1402/08/10

در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/08/09

سلام‌ ببخشید من تا به حال نه رابطه خطرناک داشتم نه با از سوزن الوده استفاده کردم، نه تتو و ارایشگاه، ولی برای بارداری ازمایش دادم و hiv مثبت شدو بعد تست pcr هم دادم که مثبت بود،به نظرتون امکان داره کسی بدون علامت بیماری رو بگیره

پاسخ مدیر 1402/08/09

جواب: بله ، چون علائم اولیه ورود ویروس مثل سرما خوردگی است.

سوال 1402/08/05

سلام . من مبتلا به hiv هستم ‌. دکتر برای درمان چشم هایم قرص نیزوپرد ۵۰ تجویز کرد روزی یک نصفه . اما نتوانستم به دکتر بگویم که hiv دارم . آیا مصرف این قرص در بیماری hiv مجاز است؟

پاسخ مدیر 1402/08/05

بله

سوال 1402/08/01

سلام اقای دکتر شما در تمام پیام ها نوشته اید که بعد از سه ماه ۹۹ درصد است اما در یک پیام نوشتید که در ازمایشگاه شما تست پس از ۱۶ الی ۲۲ روز عفونت را نشان میدهد من در ازمایشگاه نیلو در روز ۲۸ تست دادم و منفی بود ایا قابل اعتماد است؟

پاسخ مدیر 1402/08/01

در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. بله بالای 95 درصد دقت دارد و قابل اطمینان است

سوال 1402/07/27

سلام .ببخشید من درماههای سوم.چهارم.ششموهشتم تست hiv.1.2ab-p24روانجام دادم وهمه منفی بود آیا لازم است دوباره آزمایش بدم .این آزمایش نسل چندمه؟

پاسخ مدیر 1402/07/27

اختصاصیت تست برای آنتی ژن P24 و آنتی بادی بر علیه HIV type I و HIV type II معادل 99.8% می باشد. در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/07/24

سلام وقت به خیر . پارتنر من بعد 5 سال گذشتن از یه احتمال کوچیک اچ آی وی تست hiv combo ab/ag دادن و منفی شد. آیا معتبره؟ نیاز به ازمایش دوباره یا مثلا western blot هست؟

پاسخ مدیر 1402/07/24

در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است

سوال 1402/07/12

دوست من به گفته ی خودش۷۰ بار رابطه پر خطر داشته ولی چکاب داده هیچ مشکلی نداشه

پاسخ مدیر 1402/07/12

جواب آزمایش ها قابل اعتماد است که باید بررسی شود . ضمن اینکه رابطه با افراد متفاوت و با پوشش ریسک ابتلا را پایین میاورد ولی در روابط متعدد به شدت ابتلا به بیماری های ریسک می باشد

سوال 1402/07/03

سلام من یک ماه بعد از رابطه پر خطر تست hiv ab به روش ECL انجام دادم نتیجه منفی بود ایا جواب قابل اطمینانه یا باید دوباره ازمایش بدم؟

پاسخ مدیر 1402/07/03

در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/06/29

سلام میشه بطفا پاسخ بدهید استرس زیاد دارم جواب pcr ایدز که بعد از ۱۸ روز از رابطه پرخطر گذشته و نتیجه منفی بوده معتبر هست؟

پاسخ مدیر 1402/06/29

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/06/29

سلام ، من بعد از ۱۱ ماه تست آنتی بادی hiv ab دادم ، نتیجه منفی معتبر است

پاسخ مدیر 1402/06/29

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/06/22

سلام دکتر خوبید ببخشید یه سوال داشتم من نزدیک ۵ سال پیش رابطه پرخطر داشتم یه نفر منو عزیت میکرد اونم نه یکبار خلاصه نمی‌خوام کامل بگم چون حالم خراب میشه وقتی در موردش حرف میزنم من آزمایش ایدز دادم با کیت که منفی شد و دیگه نگران نباشم؟

پاسخ مدیر 1402/06/22

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/06/11

سلام وقت به خیر.بعد از گذشت 3ماه از رابطه جنسی، آزمایش ایدز و هپاتیت منفی شده.این نتیجه قابل اعتماده یا باز هم باید تکرار شه؟

پاسخ مدیر 1402/06/11

در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.تست HBV DNA PCR: در این تست ویریون های کامل ویروس موجود در خون و مایعات بدن تشخیص داده می شود. بطور کلی 30 روز بعد از در معرض قرار گرفتن بدن با ویروس هپاتیت B این ویروس در خون قابل تشخیص است و در زمان هپاتیت حاد به پیک خودش می رسد و سپس بتدریج کاهش می یابد و زمانی که خودبخود عفونت کنترل می شود این تست هم منفی می شود.

سوال 1402/06/08

سلام و عرض ادب ، میخواستم بدونم اگر شب قبل از تست اچ آی وی غذای پر چرب بخوریم باعث می‌شود جواب تستمون منفی کاذب بشه و تاثیری روی جواب تستمون داشته باشه ممنونم

پاسخ مدیر 1402/06/08

خیر ربطی به غذا ندارد ولی آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/05/24

با سلام در دوره کمون بیماری چه آزمایشی برای تشخیص باید انجام داد؟

پاسخ مدیر 1402/05/24

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/05/21

سلام وقت بخیربعد از ۲۳ روز از رابطه تست pcr hiv دادم و نتیجه نگاتیو بود، نتیجه قطعی هست؟ و یا نیاز به تست دوباره هست؟

پاسخ مدیر 1402/05/21

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/05/17

سلام علیکم.من چند روز پیش ساعت ۹.۳۰رفتنم آرایشگاه نفر اول هم بودم موقع اصلاح با ماشین ریش تراش گردنم بریده شده و اندازه نیم بند انگشت خون اومد .آرایشگر گفت ساعت ۹ دیشب مغازه رو تعطیل کرده یعنی ۱۲.۱۳ ساعت از ۹شب مغازه رو تعطیل کرده یعنی ۱۲.۱۳ ساعت از ماشین ریش تراش استفاده نشده چون مغازه تعطیل بوده ،زنگ زدم مرکز مشاوره بیماری های رفتاری امام خمینی با پزشک اونجا صحبت کردم گفت چون زمان نسبتا زیادی گذشته خطری وجود ندارد. به نظر شما ایا خطر انتقال اچ آی وجود داره؟با تشکر

پاسخ مدیر 1402/05/17

نگران نباشید اور اشتباهی وجود دارد که خون خشک‌شده بیماری ایدز را منتقل می‌کند. تعداد ویروس اچ‌آی‌وی در خون از سایر مایعات بدن بسیار بیشتر است، درواقع تخمین زده شده است که تقریبا 100 تا 10,000 ویروس در هر میلی لیتر خون فرد آلوده وجود دارد. اما این بدان معنا نیست که امکان انتقال این ویروس از طریق خون خشک شده نیز وجود دارد! مطالعات آزمایشگاهی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا (CDC) بیان می‌کند که خشک شدن خون در محیط باعث کاهش 90 تا 99 درصدی تعداد ویروس‌های فعال در طی چند ساعت تا چند روز می‌شود. بنابراین اساسأ انتقال محیطی ویروس اچ‌آی‌وی (از خون خشک‌شده) نزدیک به صفر است (۳). عواملی که بر زنده ماندن ویروس اچ‌آی‌وی در خارج از بدن انسان تأثیر گذارند، عبارتند از: دما: ویروس اچ‌آی‌وی زمانی در سرما، زنده و فعال می‌ماند اما در اثر گرما از بین می‌رود. برای مثال این ویروس در سوزن خون‌آلوده که در یخچال نگهداری شود تا 42 روز فعال می‌ماند. در خون خشک شده در دمای اتاق، تعدادی از ویروس‌ها می‌توانند تا حدود 6 روز فعال بمانند. نور خورشید: اشعه ماوراء بنفش آفتاب باعث تخریب پوشش‌ لیپیدی ویروس اچ‌آی‌وی شده و RNA ویروس را نیز تجزیه می‌کند. سطح اسیدیته: Ph اپتیمم برای HIV (بهترین ph برای زنده ماندن این ویروس)، 7 است اما زمانی‌که محیط قلیایی یا اسیدی‌تر است، ویروس نیز غیرفعال می‌شود (معمولا در PH بزاق و اشک از بین می‌رود). رطوبت محیط: کاهش رطوبت محیط تعداد ویروس فعال را کاهش می دهد (4). بنابراین طبق آنچه توضیح داده شد، برای ابتلای یک فرد به ویروس اچ‌آی‌وی، نیاز به شرایط خاصی است شامل مایع آلوده به ویروس، مسیری که بتواند ویروس برای ورود به بدن از آن استفاده کند و توانایی رسیدن به سلول‌های آسیب پذیر. همچنین باید تعداد ویروس برای ایجاد عفونت نیز کافی باشد. پس در جواب سوال آیا خون خشک شده ایدز را انتقال می‌دهد؟ باید گفت، خون خشک شده نمی‌تواند بیماری ایدز را منتقل کند.

سوال 1402/05/11

سلام دقت کیت تشخیص ایدز چقدره و اگر مثبت باشه قطعیه

پاسخ مدیر 1402/05/11

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/05/07

سلام وقت بخیر .من ۲۵روز بعد از رابطه دهانی که داشتم ازمایش HIV|$|| را دادم و نتیجه رو نوشته۳۴صدم .الان یعنی منفیه؟لازمه بعد ۳ماه ازمایش دیگه بدم؟

پاسخ مدیر 1402/05/07

به صورت کلی درصد خطر انتقال ایدز از طریق رابطه دهانی ریسک بسیار کمی دارد. اما با این حال باید توجه داشت که احتمال انتقال از فرد مفعول HIV مثبت به فاعل سالم در صورتی امکان پذیر است که فاعل در تماس با ترشحات جنسی (مایع منی یا ترشحات واژن) یا خون (خون عادت ماهانه یا زخمی در ناحیه تناسلی یا مقعدی) باشد و مفعول به بریدگی-زخم یا جراحت یا منطقه ملتهبی در دهان یا گلوی فرد فاعل برسد. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/04/27

سلام وقت بخیر خسته نباشین،اگر یک رابطه مقعدی همجنسگرایانه صورت گیرد در حد 2/3 بار دخول و هیچکدام از دونفر مبتلا به ایدز نباشند احتمال ابتلا چند درصد میشه؟

پاسخ مدیر 1402/04/27

به جز ایدز، گنوره آ، کلامیدیا و سفلیس شرایط زیادی وجود دارند که می توانند بر سلامت مقعد شما تأثیر بگذارند. انتظار برای از بین رفتن علائم ممکن است بسیار طول بکشد، شرایط ناخوشایندی ایجاد کند و یا شما فکر کنید که دچار عفونت مقاربتی نیستید، در حالی که در حقیقت مبتلا به آن هستید. بیش از نیمی، از تمام مردانی که با مردان دیگر رابطه ی جنسی دارند، دارای پاپیلوما ویروس انسانی یا HPV هستند، ویروسی که موجب زگیل های تناسلی می شود. این میزان در مردان HIV مثبت حتی بیشتر است. نود درصد از مردان مبتلا به ایدز، مبتلا به HPV نیز هستند. در حقیقت، HPV یکی از شایع ترین عفونت های مقاربتی ( STIها) می باشد. HPV از طریق تماس مستقیم با پوست افراد مبتلا، منتقل می شود. یعنی حتی اگر شما رابطه جنسی داخلی نداشته باشید، HPV می تواند انتقال داده شود. از آنجا که ویروس می تواند در پوست روی کیسه بیضه، مقعد و آلت تناسلی زندگی کند. لذا بسیار رابطه خظرناک است و توصیه می شود با پزشک و مشاور روانشناس حتما صحبت شود

سوال 1402/04/15

سلام من آزمایش بعد ۳ماه دادم جوابش منفی اومد. نمیدونم چه نوع ازمایشی بود ولی نوشته بودHIV (1/11)antibodies ELFA. و درصد ان0.223 بود الان من. 6ماه گذشته دوباره ازمایش بدم راستی نوع ازمایش من چیست؟. خیلی نگرانم تورو خدا ی چیزی بگین

پاسخ مدیر 1402/04/15

ه قابل اعتماد است .آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/04/15

سلام بعد از 8 ماه و خورده ای نزدیک به 9 ماه دادن آزمایش انتی بادی ایدز (نمیدونم نسل چند) در بیمارستان دولتی شهر ، بودن جواب منفی آن قطعیست ؟

پاسخ مدیر 1402/04/15

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/04/06

سلام هزینه تست در آزمایشگاه شما برای تشخیص hpv مردان چقدر میباشد

پاسخ مدیر 1402/04/06

هزینه ها را با شماره آزمایشگاه تماس بگیرید و جویا شوید. 8820 8442- 021

سوال 1402/04/04

سلام، در هفته چهارم،ششم، ماه چهارم و ماه ششم بعد از احتمال برخورد با ویروس، ازمایش انتی بادی انتی ژن24 دادم همه منفی بود.برای اطمینان در هفته ششم ازمایش پی سی ار کمی دادم ، کیت بالای 40 رو مثبت ، بین 10 تا 15 رو منفی نوشته بود، برای من عدد 16.5 بود و نوشتن بار ویروسی کم،6 ماه هیچ رابظه ای نداشتم وتست انتی بادی منفی هست، کدام ملاک هست،توی بلاتکلیفی عجیبی افتادم، دکتر میگه بهش فکر نکن منفی هستی، ولی علایم داشتم، راش پوستی،اسهال،گلو درد واقعا نمیدونم چیکار کنم.لطفا راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1402/04/04

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/02/30

سلام وقت بخیر جناب دکتر هفت ماه بعد از رفتار پر خطر آزمایش hiv p24 (ecl) دادم جواب بعد یک ساعت برام پیامک شد و نگاتیو بود آیا آزمایش اعتبار و ارزش تشخیصی داره از جهت دوره پنجره و اینکه سریع جواب داده شد یکم شک کردم ممنون میشم توضیح بدید چون اصلا متوجه نشدم نسل چند هست .

پاسخ مدیر 1402/02/30

بله قابل اعتماد است .آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/02/29

سلام خسته نباشید من حدود ۷ ۸ ماه پیش رابطه دهانی داشتم ولی دهنم زخم نبود یا آلت مرد و اینکه آقا قبلا رابطه داشته میخام بدونم امکان انتقال ویروس هست از طریق رابطه دهانی یا خیر بعدش هیچ علائمی نداشتم

پاسخ مدیر 1402/02/29

رابطه جنسی دهانی در لیست راههای انتقال HIV بسیار پایین است. احتمال انتقال HIV از طریق رابطه جنسی مقعدی یا واژن بیشتر است. انتقال ویروس از طریق سوزن زدن یا سرنگ هایی که برای تزریق دارو یا خال کوبی استفاده می شود نیز ممکن است.با این حال ، خطر ابتلا به HIV از طریق رابطه دهانی صفر نیست. دانستن خطر انتقال اچ آی وی در حین اعمال جنسی دهانی دشوار است. این به این دلیل است که بسیاری از شرکای جنسی که از هر نوع رابطه دهانی انجام می دهند ، رابطه جنسی واژینال یا مقعدی نیز دارند. ممکن است دشوار باشد که بدانید انتقال در کجا رخ داده است.ولی امکان انتثال ویروس HPV هست

سوال 1402/02/21

برای انجام تست الایزا باید نسخه پزشک داشته باشم؟

پاسخ مدیر 1402/02/21

به هر حال نسخه داشتن خیلی بهتر ست ولی ما یه شرایطی تنظیم کردیم که از بیماری که نسخه ندارد اثر انگشت می گیریم و می نویسیم به درخواست خود بیمار و شرایطی که دارند تست انجام میگیرد لذا با این شرایط بدون نسخه نیز پذیرش می کنیم

سوال 1402/02/19

سلام خسته نباشید من تقریبا ۹ ماه پیش رابطه داشتم ولی خب به شک افتادم به طور اتفاقی و ذهنمو مشغول کردم چون از کاندوم استفاده نکرده بودم و شخص مقابل قبلا با کس دیگه ای رابطه جنسی داشته و از اون موقع گذشته ولی هیچ علاعمی مشاهده نشده امکانش هستش که در معرضش باشم و گرفته باشم ولی تا الان علاعمش معلوم نشده باشه یا نه کلا اتفاقی نیفتاده و من بیماری ندارم؟ یا بهتره برم ازمایش بدم؟

پاسخ مدیر 1402/02/19

برای اطمینان اگر به فرد مورد نظر مشکوک هستید می توانید آزمایش دهید.

سوال 1402/02/15

سلام ..ازمایش خون درچکاب قبل بارداری دادم درروز چهارم پریود جواب تست ۰.۰۲ ایا منفیه .. خیلی نگرانم استرس دارم راهنمایی کنید توروخدا

پاسخ مدیر 1402/02/15

باردار نمی باشید

سوال 1402/02/15

سلام خسته نباشید اگر فردی ۵ ماه پیش یک مورد مشکوک آلوده شدن داشته باشه و هر ماه کیت آنتی بادی داده باشه و همه شون منفی لازمه که در ۶ ماهگی هم تکرار کنه؟ و اینکه در ۶ ماهگی در کل تست کیت آنتی بادی خانگی قابل اطمینان هست یا نه؟ ممنون

پاسخ مدیر 1402/02/15

جواب تست های آزمایشگاهی از نظر ما مورد قبول ی باشند

سوال 1402/02/13

زبون طرف به اون قسمت خورده باشه در آزمایشات مدفوع ادرار و خون پیداست؟

پاسخ مدیر 1402/02/13

خیر

سوال 1402/02/13

سلام وقت بخیر عذر خواهی میکنم می‌دونم ربطی ندارع اما لنف نود ری اکتیو داخل گردن از ایدز بوجود میاد

پاسخ مدیر 1402/02/13

ممکن است هر عفونتی باشد

سوال 1402/02/09

سلام من امروز با یه جنس مخالف که اصلا نمیشناختمش رابطه واژینالی برقرار کردم یه غلطی کردم که الان نگرانم خیلی کی برا آزمایش باید برم کجا باید برم چی بگم چه خاکی به سر کنم

پاسخ مدیر 1402/02/09

توصیهمی شود ویزیت متخصص عفونی شوید تا دقیق تر راهنمیی تان کنن و در صورت لزوم تست های مربوط به پنل عفونی برایتان تجویز شود . در ارتباط با HIV آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/02/05

سلام ببخشید من با پسر عموم چند باری سکس داشتم و چند سالی گذشته آیا اگر بعد آزمایش HIV ، جواب آن منفی شد ، یعنی دایمی هست و دیگه مشکلی ندارم ، لطفا جواب دهید و دیگه که نباید بعد از چند روز یا چند سال دیگه آزمایش بدهم ، آیا بعد از اینکه آزمایش منفی شد ، دیگه خطری من را تهدید می کند یا نه ؟؟؟!

پاسخ مدیر 1402/02/05

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/01/31

من تسیت اچ آی وی دادم از سه میتود یکی از آنها مثبت بود بعد از شش هفته تیست دادم خدا را شکر همه چی اوکی آمد خیلی خوشحال هستم منظورم این است اگر از چندین نوع مختلف تیست یکی از آنها مثبت باشد نگران نباشد شانس خوب برای همه عزیزان

پاسخ مدیر 1402/01/31

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/01/27

سلام من ۹ هفته بعد از رابطه پرخطر و یکبار هم ۱۵ هفته بعد تست آنتی بادی آنتی ژن دادم و منفی بود نتیجه ام منفی هست؟بیشتر از این نگران نباشم؟فکرش داره دیوونم میکنه

پاسخ مدیر 1402/01/27

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/01/22

سلام، من حدود سه هفته پیش در آرایشگاه از برس مشترک استفاده کردم و الآن گلودرد دارم نگرانم به ایدز مبتلا شده باشم

پاسخ مدیر 1402/01/22

راه انتقال آن اینگونه نیست

سوال 1402/01/17

تست الایزار بعد 6 ماه اعتبار صد درد صد دارد؟

پاسخ مدیر 1402/01/17

زمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1402/01/09

سلام من به تازگی رابطه دهانی داشتم اما در دهانم هیچ گونه زخمی نداشتم و البته سکس بدون دخول هم داشتم که مایع منی طرف مقابل روی اندام جنسی من ریخت.با توجه به اینکه طرفم شخص پرخطری هست آیا امکان انتقال بوده؟

پاسخ مدیر 1402/01/09

احتمال انتقال ویروس مخصوصا HPV هست در ارتباط با هپاتیت و ایدز هم بهتر است بررسی شوید

سوال 1402/01/05

سلام اقای دکتر خسته نباشید، من میخام ازمایش hiv بدم ولی چون ازمایشگاهه اشناهامون هست نمیتونم ... تو ازمایش خون عادی ایدز مشخص میشه؟ اگ مشخص بشه میخام بدونم از خودم خبر داشته باشم ...

پاسخ مدیر 1402/01/05

در آزمایش خون عادی خیر . باید تست مخصوص HIV گذاشته شود

سوال 1401/12/07

سلام من آزمایش اچ آی ای وی تایپ یک و دو را دادم و جوابش منفی شد و ۶ ماه هم گذشته بود یعنی دیگه جواب قطعیه؟

پاسخ مدیر 1401/12/07

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. لذا بعد از این زمان هر زمانی تست داده شود جواب تست فرد مبتلا مثبت می شود با توجه به اینکه پنج ماه بعد از رابطه جواب تست تان منفی شده یعنی نتیجه زیر 0.9 می باشد جای نگرانی نیست

سوال 1401/12/01

سلام دکتر جان من روز ۴۷ ازمایش نسل چهار دادم ک انتی بادی و انتی ژن و پی سی ار هم بود هر سه منفی بود نیاز هست بازم ازمایش بدم و اینکه رابه محافظت نشده داشتم

پاسخ مدیر 1401/12/01

زمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1401/11/28

سلام خسته نباشید من پنج ماه بعد از رفتار پرخطر ازمایش الایز نسل چهاربه روش(ecl) انجام دادم و در بخش Result نوشته بود ۰.۲۱ و در ستون روبرو non reactive:<۰.۹پایینشBorderline: ۰.۹-۱.۰و دوباره پایینش reactive:> ۱.۰ جواب مثبته یا منفی؟؟ و اینکه ایا منظور از ۰.۹ در قسمت non همون ۰.۹۰ هست؟؟؟ ممنون میشم پاسخ بدین

پاسخ مدیر 1401/11/28

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. لذا بعد از این زمان هر زمانی تست داده شود جواب تست فرد مبتلا مثبت می شود با توجه به اینکه پنج ماه بعد از رابطه جواب تست تان منفی شده یعنی نتیجه زیر 0.9 می باشد جای نگرانی نیست .

سوال 1401/11/15

سلام وقت بخیر ممنون از اینکه جواب پرسش های هم نوعآن را با سعه صدر میدین به سوال منم جواب دادین حالا یک سوال دیگر کسی که مبتلا به اچ ای وی شده به فرض اینکه آزمایش نداده چند سال بعد متوجه ابتلایش خواهد شد یعنی اخرین سال پنج سال .هفت سال.نه سال و. ..

پاسخ مدیر 1401/11/15

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. لذا بعد از این زمان هر زمانی تست داده شود جواب تست فرد مبتلا مثبت می شود

سوال 1401/09/26

سلام.روزبخیر، من پرستارم و حدود ۳روز قبل رگ بیماری رو که بعدا متوجه شدمHIV مثبته رو بدون دستکش گرفتم، موقع رگ گیری دستم خونی شد ولی نمیدونم دستم زخمی بوده یا نه ولی دور ناخن هام حالت پوسته پوسته هست، حساسترین و سریعترین تست ازمایشگاه شما رو چند روز بعد از تماس میشه انجام داد؟

پاسخ مدیر 1401/09/26

زمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1401/09/20

سلام نتیجه تست pcrبرای اچ آی وی در روز ۳۰ام بعد از رابطه چقدر قابل اطمینان است ؟واسه من منفی بوده اگه مطمئنه من از این استرس دربیام

پاسخ مدیر 1401/09/20

بله قابل اطمینان می باشد . یا منفی است یا بسیار ناچیز است که قادر به بررسی نبوده

سوال 1401/09/20

سلام واکسن گارداسیل و قرص پاورفیت و گانودرما تاثیری بر آزمایش اچ ای وی دارد؟

پاسخ مدیر 1401/09/20

خیر تاثیری بر جواب آزمایش ندارد .

سوال 1401/08/19

سلام ۴۰ روز پیش من رابطه جنسی داشتم میخاستم بدونم چه آزمایشی باید بدم که جواب قطعی مثبت یا منفی رو بهم بده لطفا کمک کنید مُردم از نگرانی و استرس

پاسخ مدیر 1401/08/19

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1401/08/10

سلام من یه رابطه داشتم و کمی مشکوک شدم و رفتم تست ریپد دادم منفی بود و شخص مورد نظر اوردم تست ریپد داد منفی بود،الان نیاز ک بازم ازمایش بدم؟

پاسخ مدیر 1401/08/10

آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1401/07/19

من رابطه مقعدی داشتم ودر نقش فاعل بودم بعد از ۲۱ روز رفتم ازمایشگاه مشاوره اچ ای وی رپید تست با کیت گرفتن منفی بود بعد ۴۵ روز دباره رفتم تست دادم وبعد ۹۰روزگی هم تست دادم هرسه منفی ایا من مبتلا هستم یا خیر

پاسخ مدیر 1401/07/19

تست PCR HPV در آزمایشگاه مورد تایید می باشد .

سوال 1401/07/18

سلام دکتر آخرین بار ۷ سال پیش رابطه جنسی داشتم سه ماه پیش تست دادم زده negative یعنی منفی ولی عددی جلوش نزده و پایین ازمایش زده با دستگاه elfa ساخت فرانسه و یا الایزا ساخت آمریکا این تست گرفته شده اینکه عدد نزدن مشکوک نیست که ازمایش با تست های خانگی گرفته شده باشه؟ چون صبح که ازمایش دادم هشتم نیم شب آماده شد و اینکه ر خونم به علت غلظت خون مشکی هست تو یک سایت نوشته بود بعضی اوقات در اثیر تغییر نکردن رنگ جواب اشتباه در میاد اگر میشه راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1401/07/18

جواب: خیر بعضی از کیت ها بصورت مثبت و منفی گزارش می کنند.

سوال 1401/07/11

سلام میخاستم بدونم ایدز مثبت کجا ثبت میشه و اینکه اگه کسی ازمایشش مثبت باشه جایی به پزشک مراجعه کنه و یا برای کارت بهداشت ازمایش مدفوع بده تو سیستم بالا میاد؟

پاسخ مدیر 1401/07/11

جواب: به مراکز بهداشتی تابعه هر دانشگاه علوم پزشکی گزارش می شود و توی آزمایش مدفوع تست ایدز انجام نمی شود.

سوال 1401/06/22

عرض سلام و احترام .جواب ازمایش ایدز بنده 0/04 هست میخواستم بپرسم که جواب منفی و یعنی بنده سالم هستم؟؟؟

پاسخ مدیر 1401/06/22

بله منفی می باشد . و البته برای اطمینان صد در صد نیاز هست که بدانیم دقیقا چه تستی داده اید و چند وقت بعد از رابطه مشکوک تست داده اید . آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1401/05/26

سلام وقت بخیر . من بعد از 2ماه از رابطه مشکوک تو ازمایشگاه نیلو تست الایزا دادم و جوابش منفی و عددش 0.095 شدش در حالی که من دوبار در شهرستان تست الایزا دادم که فک کنم نسل 3 بوده باشه عددش هر دوبار ثابت بوده 0.067 بوده . الان یه مقدار بالا رفته عدد .ایا باید نگران باشم ؟ و ایا دو ماه زمان مناسبی برای الایزا نسل چهار هست یا خیر ؟

پاسخ مدیر 1401/05/26

نه این رنج اعداد منفی می باشد و جای نگرانی ندارد و نشان دهنده بالا رفتن این عدد نمی باشد .الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است

سوال 1401/05/23

سلام، بعد از سه ما و خورده ای آزمایش P24 Ag دادم به روش Elisa و جواب منفی بود میخواستم بدونم بعد از سه ماه ایا آزمایش آنتی ژن P24 مطمئن هست و جواب قطعی رو میده

پاسخ مدیر 1401/05/23

بله. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1401/05/19

سلام وقت بخیر بیش از 5 ماه پیش من رفتم سلمونی آرایشگر بدون اینکه تیغ رو عوض کنه یه کوچولو سرمو با تیغ زد خون خیلی کم درحد ترکیدن جوش اومد دیروز آزمایش elisa دادم نوشته Non reactive جلوش نوشته index و هیچ عددی ننوشته الان لازم به پیگیری بیشتری هست ؟

پاسخ مدیر 1401/05/19

جواب تستان منفی است . آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1401/05/13

سلام یه سوال داشتم من رابطه معقدی داشتم آب منی داخلم ریخته شد چی کار باید بکنم ک خطری برام پیش نیاد

پاسخ مدیر 1401/05/13

این سبک رابطه عوارض بسیار زیادی به همراه دارد. جهت جلوگیری از بیماری های مقاربتی راه های زیاد وجود دارد.واکسیناسیون پیش از رابطه و استفاده از پوشش یا محافط در ارتباط امکان انتقال تا حد زیادی کاهش می دهد و موارد دیگر

سوال 1401/05/08

سلام من ۶ ماه بعد از در معرض قرار گرفتن ازمایش دادم منفی شد و بعد از دوسال دوباره ازمایش hiv ab و hiv p24ag دادم که اولی ۰/۱ بود دومی Negative ، دیگه نمیخواد ازمایش بدم و قابل اعتماده؟

پاسخ مدیر 1401/05/08

بله.آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1401/04/30

با سلام و وقت بخير ،من آزمايش hiv دادم عدد ٠.٣ميباشد آيا اين عدد بالا نيست ،بقيه عددشون خيلي كمتره ،ممكنه لطفا پاسخ بدين خيلي استرس دارم

پاسخ مدیر 1401/04/30

خیر منفی می باشد

سوال 1401/03/23

سلام من اسفند در شهرستان آزمایش خون دادم گفتن hiv مشکوک هست با p24 آزمایش کرده بودن.گفتن میفرستیم تهران برای آزمایش بیشتر بعد جواب منفی اومد دیروز باز آزمایش دادم گفتن دوباره مشکوکه بازهم میفرستیم تهران.جوابش نیومده.بنظر شما علتش چی هست؟

پاسخ مدیر 1401/03/23

خیلی از آزمایشگاه ها کلا نمونه هایشان را برای تهران ارسا می کنند و دلیل بر مشکوک یودن تست نیست

سوال 1401/03/23

سلام وقت بخیر من ۶ ماه پیش یک رابطه ده دقیقه ای داشتم که فقط تماس دست داشتم دستم هم یه مقدار اگزما داشت حالت زخم از مایعی که از بدن فرد مقابل خارج شد احساس می کنم یه مقدار به دستم خورده باشه ولی با این حال ۳ ماه بعد از اون جریان خون اهدا کردم و هم ۶ ماه بعدش خدا رو شکر مشکلی نداشتم حالا خیلی استرس دارم می خواستم ببینم نظر شما جی هست آیا از اون طریق ایدذ قابل انتقال هست!؟و اینکه با اهدای خون خیالم راحت باشه؟!

پاسخ مدیر 1401/03/23

در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. و چنانچه منفی بوده جای نگرانی نیست

سوال 1401/03/14

سلام من 4 سال پیش رابطه محافظت نشده داشتم بعد به تازگی رفتم تست الایزا دادم منفی شد حدود 4 تا 5 ساعته جوابم حاظر شد بنظرتون یکم زود حاظر نشده ؟بعد الان گلو درد و حالت تهوع دارم بنظرتون تستش معتبر بوده یکبار هم به تکرار خورد رفدم دوباره نمونه دادم

پاسخ مدیر 1401/03/14

نتیجه تست و آزمایش دقیق را برایمان بنویسید .آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1401/03/08

سلام.آزمایش منفی نسل ۴ الیزا پس از ۳۸ و ۷۰ روز پس از ارتباط مشکوک فابل اعتماد هست ؟

پاسخ مدیر 1401/03/08

پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1401/02/26

سلام.تقريبا دو ماه قبل رابطه مشكوك داشتم و از اون روز ب بعد گلو درد و چن تا علايم ديگه ب ندرا داشتم. تو اين مدت هم دو بار تست دادم ك هر دو بار جوابش منفي و زير دو دهم بود ايا هنوز هم من مشكوك هستم ب اين بيمارى

پاسخ مدیر 1401/02/26

چه آزمایشی داده اید؟ جواب: خیر. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1401/02/23

سلام ازمایشم منفی بود negative و non reactive ولی تو قسمت reference range برگه هیچی نوشته نشده بود عادیه

پاسخ مدیر 1401/02/23

بله . نگران نباشید

سوال 1400/12/20

سوال: سلام من تقریبا 5ماه پیش تو بیمارستان نیدل استیک شدم نه مریض فرد مشکوکی بود نه من چندان پیگیر شدم اخیرا درد های پراکنده تووقسمتای مختلف بدنم داشتم تو نت نگا کردم نوشته بود ایدز هم میتونه عاملش باشه از اونروز کل بدنم خارش گرفته ینی من ایدز دارم؟میترسم ازمایش بدم چیکار کنم😭

پاسخ مدیر 1400/12/20

جواب: نگران نباشید ولی برا اطمینان خاطر به هرحال باید تست بدهید . ممکنه همه این علائمی که می فرمایید تنها به خاطر بار روانی و استرس شما باشد

سوال 1400/12/16

سوال: سلام اقای دکتر چرا خیلی ازمایشگاهها اعداد کمتر از یک منفی می نویسند مگر نمیگند اعداد کمتر از یک ارزش ندارند ایکاش این اعدا نوشته نمی شد همون نگاتیو وپازتیو اصل ومبنای کار بود من بعد هفت سال هنوز به اون اعداد فک می کنم که کمتر از یک مثبتند.چون ویروس ها کمند از این طریق مثبت بودن را اعلام می کنند ایا این طرز تفکر صحیح است ایا شما مبتلایانی را که اعدادشان کمتر از یک بوده مثبت در نظر گرفته اید.

پاسخ مدیر 1400/12/16

جواب: جواب و آنالیز هر تست براسا نرمال همان تست سنجیده می شود چنانچه زیر یک منفی بوده و شما اعداد دیده اید می تواند مثلا نتیجه واکنش های متقاطع در دن باشد و هیچ ربطی به دوز کم یا زیاد ویروس ندارد یا حتی ارزش باینی به جهت پیگیری ندارد. لذا جای نگرانی در صورت منفی بودن جواب ازمایش نمی باشد .

سوال 1400/12/03

سوال: سلام ببخشید نوع خارش اچ آی وی چطوری هست ؟ شدیده؟ همراه با کهیر هست یا خیر؟ آیا طولانی مدته ؟ و اینکه خارش پخشه در تمام بدن یا اینکه یک قسمت از بدن میمونه ممنونم

پاسخ مدیر 1400/12/03

جواب: باید توسط متخصص پوست تشخیص داده شود.

سوال 1400/11/16

سوال: سلام آقای دکتر برادرم مدتی قبل پوست پا و دستش دچار خارش می شد و به دکتر پوست مراجعه کرد و با پمادی که دکتر داد مشکل رفع شد. اخیرا روی لبش هم تاول زده بود که کبود شده بود و الان حس میکنم روی پیشونیش هم جوش های کوچکی هست. آزمایش خون هم داد و میزان HGB 18.1, MCH 31.9, MPV 6.8 بود و PLCC هم روی عدد 26 بود. به دکتر مراجعه کرد و آزمایش هپاتیت و ایدز داد که نتایجش به اینصورت شد: HBs Antigen 0.29 , HIV Antigen 0.13 , HCV Antigen 0.09 حالا با توجه به مواردی که عرض کردم چند درصد احتمال داره بیماری ایشون ایدز باشه؟ این علامتهایی که گفتم در بیماری های دیگه ای هم هست؟

پاسخ مدیر 1400/11/16

جواب: جواب آزمایششان در ارتباط با ایدز، هپاتیت B و هپاتیت C منفی می باشد .

سوال 1400/11/11

عرض سلام و خسته نباشید جناب دکتر راسیتش چند روز پیش یک رابطه ی جنسی محافظت شده ( با کاندوم ) با فردی که روابط جنسی متعدد و روزانه دارد داشتم که اهل رعایت بهداشت و اینا هم به نظر نمیومد که باشه! به خاطر همین غیر از از عذاب وجدان شدید دچار وسواس شدید هم شدم و ترس اچ آی وی منو گرفته با این که رابطه محافظت شده یود اما به دلیل شرایط بد بهداشتی طرف مقابل خیلی نگران شدم! لطفاً کمکم کنید که از این حال بد دربیام! میخوام ببینم نیاز به آزمایش دارم برای اطمینان خاطر؟ به چه آزمایشی دقیقا و در چه فواصل زمانی و چند بار؟؟ ممنون میشم کمکم کنید

پاسخ مدیر 1400/11/11

جواب: به دلیل استفاده از پوشش امکان انتقال پایین است ولی به ور کل از نظر هپاتیت و ایدزبهتر است بررسی شوید . جواب: آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. و برای هپاتیت نیز بررسی HBs Ab و HBs Ag نیز ضروری است

سوال 1400/11/08

سوال: سلام خسته نباشید ببخشید جناب دکتر ممکنه این سوال از روی وسواس بوده باشه اما نگرانم و دوست داشتم بپرسم چند روز پیش داخل خیابون که راه میرفتم چند قطره خون روی زمین ریخته شده بود و من از روی اونا رد شدم بعد از ۱۰ روز دست من با کفش تماس پیدا کرد خواستم بدونم که بعدش آیا تماس دست با اندام جنسی باعث مبتلا شدن میشه؟!

پاسخ مدیر 1400/11/08

جواب: خیر .جواب: ویروس ایدز بتنهایی در خارج از بدن بسرعت ازبین میرود ولی اگر حجم خون و ترشحات آلوده، زیاد باشد و شرایط محیطی نیز مناسب باشد می‌تواند تا چندین روز در آن آلودگی زنده بماند و باعث ابتلای سایر افراد شود. با توجه به اینکه فرمودین حداقل ده روز گذشته بوده جای نگرانی نیست

سوال 1400/11/08

جواب: من سه سال پیش، بعد از رابطه پرخطری که داشتم، به فاصله کمتر از یک ماه و بعد از سه ماه، تست سریع در بیمارستان امام خمینی دادم و جواب منفی بود. الان غدد لنفاوی گردنم متورم شده و درد میکنه و عفونت مکرر واژینال دارم. آیا باید مجدد تست اچ ای وی بدم؟ چه تستی مناسب هست؟

پاسخ مدیر 1400/11/08

جواب: ویزیت متخصص عفونی شوید

سوال 1400/11/03

سلام جناب دکتر من جواب تست های قبیلم 0.02بود ب مدت دوماه پشت سر هم تست دادم هردوش این جواب شد الان ک حدود ۶ ماه بعد رفتم برای اطمینان همون ازمایشگاه ک تست دادم قبلا باز تست دادم متاسفانه جواب 0.06درومده منفیه ولی عددش رفته بالاتر واقعا نگرانم کرده لطفا جواب بدین چکار کنم جواب منفی شده ولی عدد ۴ تا رفته بالا

پاسخ مدیر 1400/11/03

جواب: نگران نباشید . می تواند به دلایل واکنش های متقاطع باشد و جا ی نگرانی نیست

سوال 1400/11/01

سوال: سلام دکتر جان وقت بخیر من یکم وسواس دارم حدود ۶ ماه پیش‌ی سرنگ‌رفت‌داخل‌پام‌ک‌مطمعنم‌از‌‌زمان‌ استفاده اون سرنگ حداقل یک ماه میگذشت دوبار هم ب مدت ۲ ماه در ازمایشگاه تست دادم هربار عدد ثابت اومد و منفی شد ولی الان یکم وسواس گرفتم نیازی جای نگرانی هست هنوز یا ک مشکلی نیس در ضمن اون سرنگ هم در شرایط اب هوای ازاد بود ممنون اگر جواب بدین 👌🏻🙏🏻

پاسخ مدیر 1400/11/01

جواب: ویروس ایدز بتنهایی در خارج از بدن بسرعت ازبین میرود ولی اگر حجم خون و ترشحات آلوده، زیاد باشد و شرایط محیطی نیز مناسب باشد می‌تواند تا چندین روز در آن آلودگی زنده بماند و باعث ابتلای سایر افراد شود. با توجه به اینکه فرمودین حداقل یک ماه گذشته بوده از استفاده و همچنین جواب تست هایتان که منفی شده جای نگرانی نیست

سوال 1400/10/26

سوال: سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما و مجموعتون ببخشید من یه مقدار وسواس فکری دارم تاریخ ۷ دی ماه آزمایش دادم نوشته شده بود elisa & elfa negative , non reactive بعد بخاطر اینکه wbc من ۵۷۰۰ بود شک کردم و یازده روز بعد دوباره تست دادم اینبار wbc من ۵۶۰۰ شده بود و نوشته بود anti hiv 0.58negative آیا لازمه دوباره آزمایشو تکرار کنم؟! چون عدد ۰.۵۸ زیاد هست و منو به شک انداخته چرا انقدر عددش زیاده؟! واقعا از لحاظ روحی دارم افسرده میشم مرسی از شما🌷

پاسخ مدیر 1400/10/26

جوال: چه زمانی رابطه مشکوک داشتید ؟ به طور کل جواب این آزمایش منفی است و این عدد زیاد نبوده و احتمالا به دلیل واکنش های متقاطع می باشد . نگران نباشید

سوال 1400/10/15

سلام ارادت بنده یک ماه پیش یک رابطه دهانی با فرد پرخطر داشتم بدون کاندم .و دهان طرف هیچ گونه خونی و زخمی احساس نکردم خواسم ببینم ویروس از این نوع رابطه منتقل میشه و اگر میشه چند درصد احتمال داره ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1400/10/15

جواب: خیر احتمال ان کم است. HIV از طریق دهان تنها تحت شرایط خاصی که خونی باشد و یا زخم باز باشد مبتلا می شوند و چنانچه نگران هستند می توانند ازمایش نسل چهارم HIV را بدهند که حساسیت بالایی دارد.

سوال 1400/10/05

پاسخ منفی بعد از ۹ هفته( ۳ دقیقه تماس) با نسل چهارم تست الیزا آیا باید بعد از شش ماه مجدد تکرار شود؟

پاسخ مدیر 1400/10/05

جواب: خیر. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1400/10/04

سوال: سلام آقاي دكتر؛ممنون ميشم جواب بدين بنده سه دوز واكسن كوويد زدم و هيچ رابطه اي نداشتم يكسال پيش هم آزمايش hiv داده بودم و منفي بود و نيدل استيك هم نشدم . جواب آزمايش الايزا بنده بار اول در بيمارستان به روش نوري مثبت در اومد و در آزمايشگاه ديگه به روش ELFA با دستگاه وايداس منفي دراومد. هيچ علائمي هم ندارم. تست رپيد هم انجام دادم و منفي شد. ميخواستم ببينم الان بايد چيكار بكنم.تست وسترن هم دادم اما مراكز درماني كمي پيدا ميشه كه انجام بشه و هنوز انجام نشد، خيلي استرس دارم.لطفا راهنمايي كنيد.

پاسخ مدیر 1400/10/04

جواب: نگران نباشید، به طور قطع تست تان منفی است و نیاز به انجام وسترن بلات ندارید.

سوال 1400/10/04

سوال: سلام و خسته نباشید، من دچار وسواس فکری هستم، دختر سه سالمو بردم دندانپزشکی و به وسایل دندانپزشکی شک کردم ،به همین دلیل آوردمش آزمایشگاه نیلو تا تست ایدز بده، که الهی شکر منفی بود،ولی به پنبه ای که بعد از خونگیری روی زخم دخترم گذاشتن شک دارم، اخه یه ظرفی آنجا بود که پنبه ها رو قبل از خونگیری با آن تماس می دادند، می ترسم پنبه آلودگی به ویروس اچ آی وی داشته باشه که روی زخم باز کودکم گذاشتن، ممنونم راهنمایی بفرمایید.

پاسخ مدیر 1400/10/04

جواب: خیر نگران نباشید HIV اینگونه منتقل نمی شود . راههای انتقال : 1-خون وفراورده های آن 2- تزریق مشترک 3-مادر به جنین 4- جنسی 1 – خون و فراورده های خونی: هر گاه خون فردی آلوده به ویروس باشد در صورتی که به خون فرد دیگری وارد شود میتواند بیماری را انتقال دهد . این حالت ممکن است در زمان انتقال خون اتفاق بیفتد .

سوال 1400/10/01

سوال: با سلام ببخشید من یه مدت وسواس و استرس ایدز رو دارم تا حالا رابطه جنسی نداشتم ولی خب بوس عمیق یا فرانسوی داشتم که خودم هر وقت موقع بوسیدن مطمئن بودم دهان خودم هیچ زخمی و خونریزی نداره و هیچ خونی تو دهان طرفم ندیدم یا مزه خون رو نفهمیدم ولی خب پیش اومد یک بار یکی دوتا آفت تو دهنش بود ولی باز دهان خودم هیچ‌مشکلی نداشت میخواستم بدونم درصد انتقال از این راه چقدر؟آیا باید دو طرف دهنشون زخم باشه تا انتقال داشته باشه؟توی جهان چقدر از افراد از این راه مبتلا میشن؟

پاسخ مدیر 1400/10/01

جواب: این ویروس ا طریق بزاق منتقل نمی شود . HIV از طریق دهان تنها تحت شرایط خاصی که خونی باشد و یا زخم باز باشد مبتلا می شوند

سوال 1400/09/27

سوال: سلام من بعد از دو ماه از اتفاق خطرناک برای hiv در مرکز بهداشت رپید تست دادم و بعد از سه ماه از اتفاق خطرناک هم در ازمایشگاه تست الایزا دادم. خودشون گفتن تست الایزا نسل چهارم هست اما جوابش عدد نبود به صورت مثبت و منفی اومد. آیا من باید باز هم تست بدم تا از منفی بودن مطمئن بشم. جواب اون دو تا تست چقدر احتمال داره اشتباه باشه؟

پاسخ مدیر 1400/09/27

جواب: آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1400/09/22

سلام آقای آزمایشگاه شما جواب تست اچ آی وی چقدر طول میکشه و اینکه اگه اچ آی وی مثبت باشه پیش چی متخصص برای کنترل مراجعه کنیم واینکه چند درصد از افراد که رابطه محافظت ناشده دارد به اچ آی وی مبتلا میشه جواب بدید ممنون میشم

پاسخ مدیر 1400/09/22

جواب: ین ویروس از طریق تماس با مایعاتی مانند خون، مایع کوپر، مایع منی، مایعات واژنی و رکتالی و شیر مادر آلوده به ویروس، به فرد دیگر منتقل می شود. ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. تست آنتی بادی منفی تعیین کننده منفی بودن می تواند باشد ولی بهتر است که همراه با تست آنتی ژن باشد و اینکه زمان ارتباط خطرناک هم مطرح شود. دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک تست توصیه شده است. در تیغ و موچین چنانچه الوده به خون فرد مبتلا شده باشد و در شما نیز زخم بازی به وجود اید امکان انتقال وجود دارد در غیر اینصورت خیر . در روابط جنسی در صورتیکه بافرد مبتلا در ارتباط بود باشید مکان انتقل بالاست و برای بررسی تست HIV باید نزد متخصص عفونی بروید

سوال 1400/09/21

سوال: سلام آقای برای تست اچ ای وی باید نسخته از دکتر داشته باشیم یا بدون نسخه

پاسخ مدیر 1400/09/21

جواب: اگر نسخه نداشته باشید با کارت شناسایی و هزینه آزاد تست گزفته می شود .

سوال 1400/09/20

سلام. وقت به خیر من بعد از دو ماه از اتفاق خطرناک برای hiv رپید تست دادم و منفی بود و بعد از سه ماه در یک ازمایشگاه معتبر تست الایزا دادم و منفی بود. از خودشون پرسیدم گفتن تست الایزای نسل ۴ عه اما جواب به صورت نگتیو اومد عدد نبود. می خوام ببینم آیا این جواب ها قابل اتکا هستن یا باز هم باید یک بار دیگه آزمایش بدم؟

پاسخ مدیر 1400/09/20

جواب: جواب: آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1400/09/19

سوال: سلام اینکه بعض ی از ازمایشگاهها عدد می نوسند واعدادشان کمتر از یک طبق نظر خودشان منفی ایا واقعا این موضوع منطقیه منظورم اینه مثلا 0.451همان عدد کمتر از یک مثبت تلقی بشه یا چنین چیزی واقعیت ندارد.

پاسخ مدیر 1400/09/19

جواب: روش انجام و یا کیت تشخیصی انجام آزمایش در آزمایشگاه های مختلف و همچنین نحوه آنالیز تست های مختلف با هم متفاوت است

سوال 1400/09/08

سوال : سلام آقای دکتر برادر 13 ساله بنده متاسفانه یه رابطه از باسن با دوست هم سنش داشته به توجه به سن کمیشون ممکنه که این ویروس منتقل شده باشه ؟؟؟

پاسخ مدیر 1400/09/08

جواب : رابطه جنسی مقعدی از دسته روابط بسیار پر خطر محسوب می شود و یکی از دلایل پر خطر بودن این نوع رابطه، احتمال بالای انتقال ایدز است. توجه داشته باشید البته خوب بستگی دارد که طرف مقابلشان مبتلا بوده یا نه.

سوال 1400/08/15

سوال: سلام اغای دکتر ایا ی ازمایش خون در ازمایشگاه بدیم بعد نشوک دکتر بدیم تو همون در مورد ایدزم معلوم میشه ک داریم یا ن یا باید ازمایش بخصوصی بدیم

پاسخ مدیر 1400/08/15

جواب: آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. می توانید این تست ها را انجام دهید تا مطمئن شوید.

سوال 1400/08/14

سوال: سلام وقتتون بخیر من آزمایش قبل از بارداری انجام دادم برای مورد hiv,ab,p24نوشته 0.15 الان یعنی این منفی و من hivندارم؟؟ در ضمن ۹۴و۹۵رابطه مقعدی بدون پوشش داشتم

پاسخ مدیر 1400/08/14

جواب: بله منفی می باشد .

سوال 1400/08/05

سوال: سلام آقای دکترمیخواستم مطمئن بشم ویروس اچ آی وی بدازخارج شدن ازبدن چنددقیقه زنده میمونه؟چون شوهرم وبچه هام آرایشگاه میرن ازاین ماشین موزرریش تراش برقی خیلی استرس دارم ؟واینکه اگرماشین موزربرقی خونی باشه وضدعفنی نشه میتونه ویروس رومنتقل کنه یانه؟اصلاچنددقیقه روماشین موزرویروس زنده میمونه؟مرسی

پاسخ مدیر 1400/08/05

جواب: اگر خون خشک شده باشد، امکان انتقال ویروس صفر می شود. بعد از خشک شدن هم با آب معمولی هم شسته شود جای نگرانی وجود ندارد.

سوال 1400/08/03

سوال: سلام وقت بخیر .ازمایش hiv بعد پنج سال انجام شده و اینجنین نوشته Hiv ab (type1&2)(ECL)... Negative نیازی به ازمایش دوباره هست ؟؟؟

پاسخ مدیر 1400/08/03

جواب: خیر منفی می باشید .

سوال 1400/08/03

سوال: باسلام من بعد از 3ماه ازمایش اچ ای وی هم در آزمایشگاه شما هم ی آزمایشگاه دیگه منفی شده فقط الان چیزی شنیدم که فکرمو مشغول کرده ایا این درسته که هیچ آزمایشگاهی جواب تست اچ ای وی رو به مراجعین نباید بده؟درصورت مثبت بودن چجوری اطلاع میدین؟

پاسخ مدیر 1400/08/03

جواب: نتایج مثبت HIV علاوه بر تحویل آن به بیمار ، باید به مرکز بهداشت مستقر در هر منطقه دانشگاهی گزارش شود.

سوال 1400/08/02

سوال: سلام. من حدود 20 روز پیش واکسن کرونا زدم. بخوام ازمایش اچ ای وی بدم ممکنه مثبت بشه؟؟

پاسخ مدیر 1400/08/02

جواب: ارتباطی با هم ندارد.

سوال 1400/07/25

سوال: سلام ببخشید من حدود پنج سال پیش که رفته بودیم سیزده بدر من و پسر داییم مشغول بازی بودیم 12 سال سن داشتیم که ناگهان اون یه آلت شیشه ای مصنوعی از زمین پیدا کرد و بعد از تماس با دستش دستش و زد به دهنش آیا امکان داره HIV بگیره

پاسخ مدیر 1400/07/25

جواب: خیر احتمال ان کم است. HIV از طریق دهان تنها تحت شرایط خاصی که خونی باشد و یا زخم باز باشد مبتلا می شوند و چنانچه نگران هستند می توانند ازمایش نسل چهارم HIV را بدهند که حساسیت بالایی دارد.

سوال 1400/07/09

سوال: سلام آقای دکتر؟میخواستم بدونم ویروس اچ آی وی تاچنددقیقه بدازخارج شدن ازبدن میتونه زنده بمونه؟چون من واقعاوسواس گرفتم روماشین برقی آرایشگاه که مردامون میرن وروانبرابرو؟واقعازندگیم داره داغون میشه ازبس فکرمیکنم لطفاراهنمایی کنین؟

پاسخ مدیر 1400/07/09

این ویروس از طریق تماس با مایعاتی مانند خون، مایع کوپر، مایع منی، مایعات واژنی و رکتالی و شیر مادر آلوده به ویروس، به فرد دیگر منتقل می شود. ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. تست آنتی بادی منفی تعیین کننده منفی بودن می تواند باشد ولی بهتر است که همراه با تست آنتی ژن باشد و اینکه زمان ارتباط خطرناک هم مطرح شود. دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک تست توصیه شده است. در تیغ و موچین چنانچه الوده به خون فرد مبتلا شده باشد و در شما نیز زخم بازی به وجود اید امکان انتقال وجود دارد در غیر اینصورت خیر .

سوال 1400/06/26

سوال: سلام خسته نباشید من تو ازمایشگاه شما ازمایش نسل 4 اچ ای وی دادم بعد از 76روز جوابش 0/165 هستش میخاستم بدونم این عدد منفیه درسته؟ بالا نیست بنظرتون عدد؟ کمی نگرانم ممنون میشم جواب بدین

پاسخ مدیر 1400/06/26

جواب: بله منفی هستید.طبق نرمال آزمایشگاه جواب زیر 1 منفی می باشد . آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است.

سوال 1400/06/16

سوال: سلام وقتتون بخیر ببخشید من دی ۹۸ رابطه پرخطر داشتم بعدش یه شب تب و عرق و یه بار استفراغ داشتم روی ناخن هامم اخیرا نقطه سفید اومد و خودش برطرف شد دی ۹۹ و اردیبهشت۴۰۰ با کیت تست سریع تست دادم منفی شدن برای اطمینان رفتم مرکز مشاوره اونجاهم تست دادم خردادماه امسال منفی شد ایا قابل اتکا هست جواب ها یا علائم خطرناک هستن؟؟؟

پاسخ مدیر 1400/06/16

جواب: آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. می توانید این تست ها را انجام دهید تا مطمئن شوید.

سوال 1400/06/13

سوال: سلام عرض شد در حدود هشت ماه، هشت رابطه با زنان مختلف داشتم که همه آنها (های ریسک) بودند. در تمامی رابطه ها از پوشش لاتکس استفاده شد و احساس میکنم زخم و یا جراحتی نداشتم. چقدر احتمال دارد که hiv داشته باشم؟ اینکه باید آزمایش بدم و اینا رو میدونم. الان از آخرین رابطه یک هفته گذشته و باید صبر کنم... در این فاصله برای اینکه از استرس نمیرم درصد میخواستم. ممنون میشم احتمالش رو درصدی بفرمایید

پاسخ مدیر 1400/06/13

جواب: آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. می توانید این تست ها را انجام دهید تا مطمئن شوید. پوشش نقش تاثیر گذاری در جلوگیری از انتقال آلودگی داشته ولی بهتر است برررسی شود.

سوال 1400/05/30

سوال: سلام دکتر خسته نباشید من 3سال اذواح کردیم و با همسرم مدام رابطه مقعدی داشتم ...و با هیچ کس دیگ ای رابطه نداشتم...آیا امکان انقال ایدز وجود دارد

پاسخ مدیر 1400/05/30

جواب: رابطه جنسی مقعدی از دسته روابط بسیار پر خطر محسوب می شود و یکی از دلایل پر خطر بودن این نوع رابطه، احتمال بالای انتقال ایدز است! مهم ترین نکته ای که در این بحث باید به آن توجه داشته باشید این است که ویروس ایدز ممکن است در ابتدا خود را نشان ندهد. در اصل ویروس HIV می تواند مدت ها در بدن باقی بماند اما تبدیل به بیماری ایدز نشود. از این رو بهتر است بگوییم احتمال انتقال ویروس HIV در رابطه جنسی مقعدی بسیار بالاست. خطر انتقال HIV در تماس مقعدی در مقایسه با سایر راههای تماس جنسی، بالاترین خطر را به همراه دارد،

سوال 1400/05/29

سوال: سلام ایا بعد از ۶۵ روز جواب ازمایش ایدز منفی باشد جای نگرانی هست ضمنا در آزمایشگاه خصوصی ازمایش دادم. ممنون میشم سریع جواب بدید نگرانم

پاسخ مدیر 1400/05/29

جواب: آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. می توانید این تست ها را انجام دهید تا مطمئن شوید.

سوال 1400/05/22

با سلام، من یک هفته پیش با فاصله دو روز اول واکسن کرونا زدم بعد دو روز حجامت کردم همه چیز را از آینه می دیدم چون زمان حجامت یک نفر دیگه بغل من بود که همزمان با من حجامت میکرد ، من شک دارم تیغ مورد استفاده را بدون عوض کردن برای من استفاده کرد ، سوال من از شما اینه که من الان ایدز گرفتم یا باید آزمایش بدم متشکرم

پاسخ مدیر 1400/05/22

جواب: بستگی دارد تیغ الوده به خون فرد مبتلا به HIV بوده اس یا نه . وقتی که HIV وارد بدن می شود، یک ماده شیمیایی خاصی از سوی سیستم دفاعی تولید می شود که پادتن ( آنتی بادی) نامیده می شود. پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند. بنابراین اگر بدن شخصی پادتن علیه HIV تولید کرده باشد، به معنای آن است که شخص به HIV آلوده شده است. تولید پادتن در بدن به مدت زمان بین چند روز تا سه هفته نیاز دارد. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. می توانید این تست ها را انجام دهید تا مطمئن شوید.

سوال 1400/05/15

سوال|: باسلام،آیا کیتهای تشخیصی که داروخانه هاموجوده قابل استناد هستند؟سپاس

پاسخ مدیر 1400/05/15

جواب: برای چه بیماری ؟

سوال 1400/04/20

سوال: سلام دکتر من تاقریبا ۳ماه پیش رابطه خطرناکی داشتم موقع سکس کاندوم پاره شد ولی ۲۰ثانیه طول نکشید من متوجه شدم و عوضش کردم امکان هست مبتلا شده باشم

پاسخ مدیر 1400/04/20

جواب: بله امکان دارد باید بررسی های بیشتر به جهت چکاپ صورت بگیرد.

سوال 1400/04/06

سوال: با سلام. ببخشید کیتی که در ازمایشگاه شما به کار میره نسل سوم است یا چهارم؟ یعنی p24 هم چک میشه؟ نیازی هست به طور جداگانه هم ازمایش p24 بدم؟

پاسخ مدیر 1400/04/06

جواب: نسل چهار بوده است. یک سری تست هایی تحت عنوان نسل چهارم آزمایش HIV مطرح شده است که ترکیبی از اندازه گیری توام آنتی ژن و آنتی بادی می باشد که به آنها 4th generation Ag/Ab combination assay می گویند که معروفترین آنها: تست HIV Ag/Ab combo assay: این تستی با حساسیت بالا برای تشخیص آنتی ژن P24 می باشد. همچنین ویژگی و یا اختصاصیت بیشتری نسبت به سایر تست ها دارد و بعنوان یک تست مطرح در تشخیص عفونت های حاد HIV نام برده می شود. اختصاصیت تست برای آنتی ژن P24 و آنتی بادی بر علیه HIV type I و HIV type II معادل 99.8% می باشد.

سوال 1400/04/02

سوال: اگر شخصی اچ ای وی داشته باشد و با لیوانی که اب خورده همزمان کسی که در دهانش زخم کوچیکی داشته باشد اب بخورد بیماری ب او منتقل میشه؟

پاسخ مدیر 1400/04/02

جواب: HPV از طریق مخاط انتقال پیدا می کند . ولی چنانچه سیستم ایمنی قوی باشد امکان اینکه ویروس را از بدن پاک کند وجود دارد.

سوال 1400/04/01

سوال: آقای دکترسلام شمامیگیدتوبزاق ویروس وجودنداره پس الان چطوراحتمال میدین که من ممکن آلوده شده باشم؟اینم بگم دکترجان که لب طرف خونی نشدفقط لب من یکم خون اومدمن فقط ازبزاق طرف میخام مطمئن بشم که میتونه به لب من که خون اومده ویروس روانتقال بده یانه؟مرسی؟

پاسخ مدیر 1400/04/01

جواب: با احتمال خیلی زیاد بزاق ویروس HIV را مختل می کند به دلیل مواردی که خونی باشد لب و دهان با ریسک بیشتری باد اطهار نطر کرد و گرنه با احتمال زیادی مبتلا نمی باشید.

سوال 1400/04/01

سوال: سلام. من ۲ سال پیش رابطه خطرناک داشتم . سه روز پیش رفتم آزمایش دادم امروز جوابش میاد نوشته که hiv.ab حالا اگه این آزمایش منفی بشه مطمئنه بعد از دو سال؟

پاسخ مدیر 1400/04/01

جواب: بله. وقتی که HIV وارد بدن می شود، یک ماده شیمیایی خاصی از سوی سیستم دفاعی تولید می شود که پادتن ( آنتی بادی) نامیده می شود. پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند. بنابراین اگر بدن شخصی پادتن علیه HIV تولید کرده باشد، به معنای آن است که شخص به HIV آلوده شده است. تولید پادتن در بدن به مدت زمان بین چند روز تا سه هفته نیاز دارد. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1400/03/30

سلام؟من یه رابطه دهانی داشتم درحدی که لبم زخم شدوخون اومدمیخواستم ازآقای دکتربپرسم آیابزاق فردمبتلابه اچ آی وی میتونه به لب زخم بازمن ودرحال خون ریزی انتقال بده یانه؟من الان اقدام کنم براآزمایش یانه؟یابعدازدوماه آزمایش پی سی آر اچ آی وی کافی بدم یانه ؟اگرمنفی بودچی مطمئن هست یابایدبعداز۶ماه دوباره آزمایش بدم؟مرسی؟

پاسخ مدیر 1400/03/30

جواب: این ویروس از طریق تماس با مایعاتی مانند خون، مایع کوپر، مایع منی، مایعات واژنی و رکتالی و شیر مادر آلوده به ویروس، به فرد دیگر منتقل می شود. HIV از طریق بوسیدن منتقل نمی شود؛ زیرا ویروس در بزاق وجود ندارد ولی چن از دهان خون آمده توصیه می شود در صورت صلاحدید پزشک تان تست HIV د اد شود.ز ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. تست آنتی بادی منفی تعیین کننده منفی بودن می تواند باشد ولی بهتر است که همراه با تست آنتی ژن باشد و اینکه زمان ارتباط خطرناک هم مطرح شود. دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک تست توصیه شده است.

سوال 1400/03/15

سوال: سلام دکتر جان ، من بعد از چند سال رابطه متعدد که ۴ سال رابطه ای ندارم ازمایش با متد الیزا که دادم به انگلیسی می نویسم به هم ریخته میشه به این صورت از سمت چپ-اچ آی وی- انتی بادی (1-2)&انتی ژن / نسل ۴ داخل پرانتز برای انتی بادی ۱و۲ گذاشته که دوبار به فاصله یک ماه ونیم انجام شده، اقای دکتر این ازمایش نسل ۳ یا چهار ؟ بعد اینکه باید ازمایش دیگه ای بدم ، خواهش میکنم جواب بدید

پاسخ مدیر 1400/03/15

جواب: نسل چهار بوده است. یک سری تست هایی تحت عنوان نسل چهارم آزمایش HIV مطرح شده است که ترکیبی از اندازه گیری توام آنتی ژن و آنتی بادی می باشد که به آنها 4th generation Ag/Ab combination assay می گویند که معروفترین آنها: تست HIV Ag/Ab combo assay: این تستی با حساسیت بالا برای تشخیص آنتی ژن P24 می باشد. همچنین ویژگی و یا اختصاصیت بیشتری نسبت به سایر تست ها دارد و بعنوان یک تست مطرح در تشخیص عفونت های حاد HIV نام برده می شود. اختصاصیت تست برای آنتی ژن P24 و آنتی بادی بر علیه HIV type I و HIV type II معادل 99.8% می باشد.

سوال 1400/02/24

سوال: من یه رابطه دهانی داشتم درحدی که لبم خراش پیداکردوخون اومدمیخواستم مطمئن بشم ایابزاق فردی که به اچ آی وی مبتلاهست میتونه به لب زخمی و خونی من انتقال بده یانه؟مرسی؟

پاسخ مدیر 1400/02/24

جواب: به طور کلی احتمال انتقال به دلیل مان وجود زخم و غیره وجود دارد ولی احتمال آن خیلی خیلی پایین است.

سوال 1400/02/24

سوال: سلام من چند بار رابطه جنسی محافظت شده با کسی که از اطلاعی از وضعیت الودگی اون ندارمداشتم،دوبار تست سریع که تو داروخانه میفروشند گرفتم تست کردم جوابش منفی بود،ایا لازم است یه بار دیگه در ازمایشگاه ازمایش بدم؟

پاسخ مدیر 1400/02/24

جواب: کلا ما نتایج را براسا تست های دقیق آزمایشگاهی تفسیر کرده و دارای اعتبار می دانیم.

سوال 1400/02/23

سوال: آیابزاق دهان فردمبتلابه اچ آی وی میتونه به لبی که زخم بازودرحال خون ریزی است رااتنقال بدهدیاخیر؟

پاسخ مدیر 1400/02/23

جواب: این ویروس از طریق تماس با مایعاتی مانند خون، مایع کوپر، مایع منی، مایعات واژنی و رکتالی و شیر مادر آلوده به ویروس، به فرد دیگر منتقل می شود.پس می توان به جرات بیان کرد که، HIV از طریق بوسیدن منتقل نمی شود؛ زیرا ویروس در بزاق وجود ندارد.

سوال 1400/02/21

سوال: سلام وقت بخیر. میخواستم بدونم ازمایش ایدز که در ازمایشگاه نیلو گرفته میشه، الایزای نسل چند هست؟؟ اخه به من گفتن الایزای نسل چهار هست ولی بالای برگه فقط انتی بادی نوشته شده بود.این یعنی الایزای نسل سه هست. ممکنه راهنمایی بفرمایید. ممنونم.

پاسخ مدیر 1400/02/21

جواب: نسل چهارم EIA علاوه بر آنتی بادیها میتواند آنتی ژن P24 را نیز شناسایی کند که این تستها توسط FDA تأیید شــده اند و 16 تا 20 روز پس از ابتلا به عفونت میتوانند بیماری را تشــخیص دهند.

سوال 1400/02/20

سوال: باسلام.آیا ازمایشات وتست ها گرفته شده درازمایشگاههای خصوصی با تست های که در مراکز بیماریهای رفتاری گرفته میشود فرق دارند ؟

پاسخ مدیر 1400/02/20

جواب: چه آزمایش و تستی منطورتان است ؟

سوال 1400/02/04

سئوال-باسلام وخسته نباشید .بنده بعداز ۹رابطه مشکوک تست hiv p24دادم منفی بوده ودوباره بعداز ۷ماه بعداز رابطه مشکوک تست hiv abدادم منفی بود .به نظرتون دوباره آزمایش بدم ؟یا قطعیه ؟منمون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1400/02/04

[,HF: س از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. تست آنتی بادی منفی تعیین کننده منفی بودن می تواند باشد ولی بهتر است که همراه با تست آنتی ژن باشد و اینکه زمان ارتباط خطرناک هم مطرح شود. دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک تست توصیه شده است.

سوال 1400/02/03

سوالک سلام ، اگه یک بار رابطه همجنسگرانه با ی مرد دیگه داشته باشیم ، و بعد از گذشت ، 6 سال و10 سال از همون رابطه ازمایش hiv ab نسل سه بدهیم و منفی باشد و باز هم بعد از گذشت 11 سال از همون رابطه ، ازمایش نسل چهارم ab ag 1 2 به روش ecl بدهیم و منفی باشد ، جواب قطعیه ؟؟ ایا نوع رابطه با همجنسگرا ربطی به نوع رابطه دارد ؟ یعنی برای روابط همجنسگرانه هم آزمایش آنتی بادی نسل چهار که بالا گفتم قطعیه و درست هست ؟ خواهشا توضیح دهید

پاسخ مدیر 1400/02/03

جواب: چنانچه با فرد مبتلا به ویروس HIV رابطه داشته باشید امکان انتقال صد در صد می باشد ولی چنانچه آزمایش آنتی بادی نسل چهارتان منفی شد خیلی جای نگرانی نمی باشد.

سوال 1400/01/30

سوال: سلام دکتر آزمایش قبل از بارداری دادم تازه نتیجه اش اومده انگار توش تست اچ آی وی هم هست نوشته شدهNon Reactive Unit:Index Method:EIA Result:Non Reactive جوابش چی میشه من متوجه نشدم.

پاسخ مدیر 1400/01/30

جواب: نسبت به ویروس HIV یا ایدز منفی می باشید و مبتلا نیستید.

سوال 1400/01/20

سوال: سلام اگر از رابطه جنسی سه سال گذشته باشد و هیچ علامت بارزی دیده نشود آیا فرد مبتلا به ایدز هست یا نه؟

پاسخ مدیر 1400/01/20

جواب: برای اطمینان بیشتر درارتباط با ایدز نیز براساس ماهیت تست های تشخیصی که برایHIV مورد استفاده قرار می گیرد، تست HIV نسل چهار را توصیه می شود که جهت بررسی انجام دهید.

سوال 1400/01/06

سوال: سریعترین تست hiv پاسخگوییش چقدر زمان میبره؟

پاسخ مدیر 1400/01/06

جواب: با شماره تماس آزمایشگاه نیلو تماس بگیرید و تاریخ جوابدهی را جویا شوید. 88208442

سوال 1399/12/17

سوال: باسلام ممنون از پاسخگویی شما نتیجه HIV: 0.166 منفی هستش؟

پاسخ مدیر 1399/12/17

جواب: با نرمال آزمایشگاهتان باید چک کنید ولی این عدد منفی می باشد

سوال 1399/12/11

سلام وقت بخیر میخواستم بپرسم شما تو سایتتون نوشتین اچ آی وی الایزا نسل چهار اچ آی وی رو میشه بعد از 20 روز انجام داد ولی توی پرسشهایی که ازتون شده تأکید به بعد از سه ماه هم دارین میشه توضیح بدین؟

پاسخ مدیر 1399/12/11

جواب: حساسیت تست تغییر می کند. واب: پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است

سوال 1399/12/11

سوال: سلام اگر چندین سال از رابطه خطرناک گذشته باشه آیا امکان داره آنتی بادی ها در گذشت زمان تعدادشون کم شده باشه وتست الیزا نتونه تشخیص بده؟

پاسخ مدیر 1399/12/11

جواب: پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است

سوال 1399/12/10

سوال: سلام آیا اینکه میگید زخم باز ممکنه سرایت کنه جوش کمر یا مثانه هم زخم باز محسوب میشه کلا جوش ها راه انتقال هستن؟

پاسخ مدیر 1399/12/10

جواب: در صورت خونی شدن و تماس با مخاط و ... بله امکان سرایت وجود دارد.

سوال 1399/12/09

سوال: سلام. در آزمایشگاه شما تست الایزای نسل ۴ برای hiv انجام می‌شه؟

پاسخ مدیر 1399/12/09

جواب: بله انجام می شود.

سوال 1399/12/03

سوال: سلام خسته نباشی بعد دو سال ازمایش hiv_ab دادم که جوابش منفی بوده فقط جلوش یه عددی نوشته 0.04 است بنظرتون جواب قطعیه که منفی است؟؟قبلش دو بار دیگه هم ازمایش دادم که منفی بوده

پاسخ مدیر 1399/12/03

جواب: بله قطعیه نگران نباشید

سوال 1399/11/23

سوال: با سلام. من تست اچ آی وی با روش eliza دادم نتیجه اش ۰.۳۲۵ شده و nonreactive هست. آیا عدد ۰.۳۲۵ نگران کننده است؟ برای بعضی خیلی پایینتره. ممنون

پاسخ مدیر 1399/11/23

جواب: منفی است نگران نباشید این عدد می تواند در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست باشد.

سوال 1399/11/16

سوال: سلام من رابطه جنسی دهانی به عنوان فاعل و بوسه فرانسوی داشتم. بدون محافظ چقدر احتمالش هست به hiv مبتلا شم؟

پاسخ مدیر 1399/11/16

جواب: به صورت کلی درصد خطر انتقال ایدز از طریق رابطه دهانی ریسک بسیار کمی دارد. اما با این حال باید توجه داشت که احتمال انتقال از فرد مفعول HIV مثبت به فاعل سالم در صورتی امکان پذیر است که فاعل در تماس با ترشحات جنسی (مایع منی یا ترشحات واژن) یا خون (خون عادت ماهانه یا زخمی در ناحیه تناسلی یا مقعدی) باشد و مفعول به بریدگی-زخم یا جراحت یا منطقه ملتهبی در دهان یا گلوی فرد فاعل برسد. پوشش دهان و گلو در برابر عفونتهای ویروسی (همانند HIV) بسیار مقاوم است و اگر فرد سالم باشد امکان انتقال محتمل نیست. بعلاوه امکان انتقال از مفعول HIV مثبت به فاعل سالم، در طی رابطه جنسی دهانی، خیلی کم است چرا که میزان HIV موجود در بزاق دهان بسیار بسیار کم است و به اندازه ای نیست که منجر به آلودگی فرد مقابل گردد. تنها خطر ابتلا به ایدز و بیماری های مقاربتی در این حالت ممکن است به خاطر وجود زخم خونریزی دهنده یا لثه خونریزی دهنده در فرد HIV مثبت باشد که خون را به مخاط دستگاه تناسلی یا مقعدی و یا زخم و جراحتی که ممکن است فرد سالم مقابل داشته باشد، منتقل کند. (البته بیماری هپاتیت c هم دقیقا از همین روش انتقال پیدا می کند)

سوال 1399/10/30

سوال: سلام مجدد احتمال ابتلا به ایدز از طریق تماس دهانی با ترشحات واژینال وجود داره؟ ممنون

پاسخ مدیر 1399/10/30

جواب: به صورت کلی درصد خطر انتقال ایدز از طریق رابطه دهانی ریسک بسیار کمی دارد. اما با این حال باید توجه داشت که احتمال انتقال از فرد مفعول HIV مثبت به فاعل سالم در صورتی امکان پذیر است که فاعل در تماس با ترشحات جنسی (مایع منی یا ترشحات واژن) یا خون (خون عادت ماهانه یا زخمی در ناحیه تناسلی یا مقعدی) باشد و مفعول به بریدگی-زخم یا جراحت یا منطقه ملتهبی در دهان یا گلوی فرد فاعل برسد. پوشش دهان و گلو در برابر عفونتهای ویروسی (همانند HIV) بسیار مقاوم است و اگر فرد سالم باشد امکان انتقال محتمل نیست. بعلاوه امکان انتقال از مفعول HIV مثبت به فاعل سالم، در طی رابطه جنسی دهانی، خیلی کم است چرا که میزان HIV موجود در بزاق دهان بسیار بسیار کم است و به اندازه ای نیست که منجر به آلودگی فرد مقابل گردد. تنها خطر ابتلا به ایدز و بیماری های مقاربتی در این حالت ممکن است به خاطر وجود زخم خونریزی دهنده یا لثه خونریزی دهنده در فرد HIV مثبت باشد که خون را به مخاط دستگاه تناسلی یا مقعدی و یا زخم و جراحتی که ممکن است فرد سالم مقابل داشته باشد، منتقل کند. (البته بیماری هپاتیت c هم دقیقا از همین روش انتقال پیدا می کند)

سوال 1399/10/30

سوال: سلام وقتتون بخیر من آقا هستم و با خانمی رابطه دهانی واژینال داشتم و بلافاصله بعد از دو ساعت زیر زبونم آفت زد، دلیل آفت میتونه مربوط به ایدز باشه یا خیر؟

پاسخ مدیر 1399/10/30

جواب: باید نزد متخصص پوست یا متخصص گوش و حلق و بینی بروید . باید نمونه مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت صلاحدید پزشک تست انجام شود و نوع آن مشخص شود . ممکن است ORAL HPV باشد.

سوال 1399/10/30

سوال: بعد از چهار هفته تست HIV.ab دادم منفی بود ایا درست است؟

پاسخ مدیر 1399/10/30

جواب: تست آنتی بادی منفی تعیین کننده منفی بودن می تواند باشد ولی بهتر است که همراه با تست آنتی ژن باشد و اینکه زمان ارتباط خطرناک هم مطرح شود. دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک تست توصیه شده است.

سوال 1399/10/11

سوال: با سلام بنده یک جراحی در 19مهر 99در ناحیه واژن در مطبی انجام دادم که دکتر یک سرنگ نو باز کرد با محلول لیدوکایین من را بی حس کرد بد از مدتی اثر بی حسی که رفت دوباره همون سرنگ خودم را داخل محلول لیدوکایین کرد من رو 56تست الایزا نسل چهار دادم منفی بود نگرانی از اینه که این پزشک سرنگ هر کسی را دوبار درون اون محلول فرو کنه آیا احتمال به ایدز هست اصلا ویروس ایدز در اون محلول زنده میماند من اولین بیمار اون روزش بودم ممنونم میشم منو از نگرانی در بیارید افسردگی شدید گرفتم

پاسخ مدیر 1399/10/11

جواب: پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. لذا با احتمال بالایی می توان گفت مبتلا نیستید و جای نگرانی وجود ندارد.

سوال 1399/09/25

سوال: با سلام و عرض ادب آیا برای تشخیص اچ پی وی مانند اچ آی وی آزمایش آنتی بادی وجودندارد ؟ آزمایش خون چطور ؟

پاسخ مدیر 1399/09/25

جواب: برای HPV خیر توصیه می شود تست HPV PCR انجام شود.

سوال 1399/09/08

سوال: سلام وقت بخیر من دقیقا ۱۷۰روز پیش که میشه پنج ماه و ۲۵ روز ،رابطه از واژن داشتم به مدت ۵_۶دقیقه بدون کاندوم و فقط هم یک بار این اتفاق افتاد امروز رفتم ازمایش الایزا دادم که انتی بادی و انتی ژن میشه نمیدونم کدوم نسل ولی ازمایشگاه خصوصی بود جواب منفی بود و فقط یک بار ازمایش دادم تکرار کنم ازمایش رو یا پیگیری لازم نیستش؟؟ به دلیل وسواس فکری هم نمیتونم علایم رو تشخیص بدم ممنون اگه جواب بدین

پاسخ مدیر 1399/09/08

جواب: جواب: دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است

سوال 1399/09/07

سوال: با سلام و خسته نباشید آقای دکتر به از سه هفته رابطه شخصی که دچار عفونت و چرک لوزه ها میشه اگه این علائم برا hiv باشه آزمایش الایزا نسل چهار روز 46 و 67 انجام شده و جوابش منفی بوده قطعیه جوابش ممنون میشم جواب بدید خیلی استرس دارم

پاسخ مدیر 1399/09/07

جواب: دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است

سوال 1399/09/07

سوال: با سلام و خسته نباشید ،من سه هفته بعد رابطه گلوم عفونت کرد در روز های 46و 67 آزمایش الایزا نسل چهار انجام دادم و بعد80 روز تست فوری بیمارستان امام خمینی ک جوابا منفی بودن هنوزم عفونت گلوم بعد این مدت خوب نشده و بعضی مواقع از لوزه هام چرک بیرون میاد آیا میتونم به جواب این آزمایش ها بسنده کنم خیلی استرس دارم ممنون میشم راهنماییم کنید نمی‌دونم دود باعث حساسیت گلومه ک خوب نمیشه یا بیماری hiv

پاسخ مدیر 1399/09/07

جواب: وقتی که HIV وارد بدن می شود، یک ماده شیمیایی خاصی از سوی سیستم دفاعی تولید می شود که پادتن ( آنتی بادی) نامیده می شود. پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند. بنابراین اگر بدن شخصی پادتن علیه HIV تولید کرده باشد، به معنای آن است که شخص به HIV آلوده شده است. تولید پادتن در بدن به مدت زمان بین چند روز تا سه هفته نیاز دارد. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است. لذا با احتمال بالایی می توان گفت مبتلا نیستید توصیه می شود ویزیت متخصص گوش، حلق و بینی(ENT) شوید.

سوال 1399/09/06

سوال: سلام وقت بخیر بنده حدودا بعد از ۲۰ ماه از زمانی که احساس خطر کردم میگذره و تست اچ ای وی Ab/Ag داده ام و جوابش none reactive شد و برای تایید صحت ازمایشگاه بعد از ۵ روز مجدد در یک ازمایشگا دیگه تست دادم که جواب اونم none reactive شد آیا جواب منفی قطعی است؟نیاز به تکرار دارد یا ندار تشکر

پاسخ مدیر 1399/09/06

جواب: بله آزمایشتان منفی است. وقتی که HIV وارد بدن می شود، یک ماده شیمیایی خاصی از سوی سیستم دفاعی تولید می شود که پادتن ( آنتی بادی) نامیده می شود. پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند. بنابراین اگر بدن شخصی پادتن علیه HIV تولید کرده باشد، به معنای آن است که شخص به HIV آلوده شده است. تولید پادتن در بدن به مدت زمان بین چند روز تا سه هفته نیاز دارد. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است

سوال 1399/09/02

سوال: باسلام با اول نوشته بود non reactive و بار دوم در یک آزمایشگاه دیگه negetive

پاسخ مدیر 1399/09/02

جواب: فرقی ندارد.

سوال 1399/09/01

سوال: سلام من دو تا آزمایش خون دادم به مدت اولی دو هفته بعد از رابطه و دومی حدود 60 روز که هرد من منفی بود و در ضمن در دو آزمایشگاه مختلف انجام دادم. چقد مطمن هست؟در ضمن در هردو بار هم آزمایش هپاتیت b و C هم دادم

پاسخ مدیر 1399/09/01

جواب: نتایج آزمایشاتتان را بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1399/08/02

سوال: سلام ارادت بنده حدود هفت الی هشت سال پیش یه رابطه مشکوک داشتم ولی امسال دوبار تست دادم اخریش یک ماه پیش بود که نتیجه ی هردو منفی بود البته ازمایش خون الیسا 5 دادم حالا نمی دونم تا چقدر دقیق است می ترسم که دوره ی نهفته ومرحله دوم باشم که می گند ویروس نهفته است ایا ازمایش ها نتايج رادرست سنجیده است؟! /لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ مدیر 1399/08/02

جواب: وقتی که HIV وارد بدن می شود، یک ماده شیمیایی خاصی از سوی سیستم دفاعی تولید می شود که پادتن ( آنتی بادی) نامیده می شود. پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند. بنابراین اگر بدن شخصی پادتن علیه HIV تولید کرده باشد، به معنای آن است که شخص به HIV آلوده شده است. تولید پادتن در بدن به مدت زمان بین چند روز تا سه هفته نیاز دارد. آزمایشی را که بتوان به نتیجه آن اعتماد کرده و بر اساس آن شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بین ۶ هفته تا ۶ ماه و بعضی دیگر بین ۸ هفته تا ۶ ماه بعد از ارتباط خطرناک توصیه شده است. پس از ۲۲ روز از آلودگی با HIV تست الیزا، در ۵۰%موارد مثبت میشود، پس از ۶ هفته در ۹۵%موارد مثبت میشود و در 99% موارد بعد از 3 ماه مثبت می شود. حساسیت (Sensitivity) الیزا بیش از ۹۹٫۹%است.

سوال 1399/07/28

سوال: تست hiv ab بعد سه ماه و hiv ab+p24بعد ۱۵ماه از احتمال مواجهه منفی شد،مطمعنه؟

پاسخ مدیر 1399/07/28

جواب: بله

سوال 1399/06/08

سوال: سلام. کسی که در حدود ۳ تا ۴ سال قبل در معرض hiv قرارگرفته یا مشکوک باشد آیا تست hiv ag p24 . Ab roche6000 مناسب است؟

پاسخ مدیر 1399/06/08

جواب: یک سری تست هایی تحت عنوان نسل چهارم آزمایش HIV مطرح شده است که ترکیبی از اندازه گیری توام آنتی ژن و آنتی بادی می باشد که به آنها 4th generation Ag/Ab combination assay می گویند که معروفترین آنها: تست HIV Ag/Ab combo assay: تست HIV Ag/Ab combo assay: این تستی با حساسیت بالا برای تشخیص آنتی ژن P24 می باشد. همچنین ویژگی و یا اختصاصیت بیشتری نسبت به سایر تست ها دارد و بعنوان یک تست مطرح در تشخیص عفونت های حاد HIV نام برده می شود. اختصاصیت تست برای آنتی ژن P24 و آنتی بادی بر علیه HIV type I و HIV type II معادل 99.8% می باشد. حساسیت آن برای: - آنتی ژن P24 معادل 94.2% - آنتی بادی HIV type I معادل 99.6% - آنتی بادی HIV type II معادل 98.2% می باشد. این تست زمانی توانایی تشخیص عفونت HIV را دارد که ویرال لود ویروس در خون بالای 170 هزار کپی در هر میلی لیتر خون باشد.

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf