تظاهرات گوارشی COVID-19

🦠اینفوگرافی AGA در بیماران COVID-19🦠

⏺انجمن آمریکایی بیماریهای گوارش و یا گاستروانترولوژی [AGA] تأکید می کند که از آنجایی که بیماران COVID-19 ممکنست بدون سمپتوم های  تنفسی  و یا پیش از شروع آنها به کلینیک ها و مراکز بیمارستانی پرزنت شوند ؛

مشاهده   علائم و سمپتوم های گوارشی  زیر در این کیس ها می تواند درکلینیک کمک کننده بوده و توصیه می شود برای تشخیص COVID-19 در نظر گرفته شوند :

🟥کاهش اشتها

🟥تهوع / استفراغ 

🟥اسهال 

🟥دردشکمی

📚ترجمه و نگارش :
🖌دکترعلیرضالطفی کیان 🖌
دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی 
از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقالات مرتبط با تظاهرات گوارشی COVID-19

پرسش و پاسخ

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf