تفسير پارامترهاي آزمايش اسپرموگرام

جهت درک بهتر آزمایش فوق ابتدا بهتر است مرور خلاصه ای در مورد ساختمان بیضه و فرآیند اسپرماتوژنز داشته باشیم:

1- بیضه ها اعضايى هستند بيضى شکل و پهن که تعداد آنها دو عدد و طول آنها حدود ۵ سانتى‌متر است.

2- لايه خارجى بيضه از بافت ليفى متراکم و سفيدى ساخته شده که سپيدپرده یا tunica albuginea ناميده مى‌شود. 

3- اين لايه در کنارهٔ عقبى بيضه به داخل آن وارد مى‌شود و ديوارهٔ قائم و ناتمامى را ايجاد مى‌کند که خود به چند ديواره تقسيم مى‌شود و بافت بيضه را به ۲۵۰ تا ۴۰۰ لپک یا lobules تقسيم مى‌کند.

4- هر يک از اين lobules حاوى يک تا سه لوله پيچاپيچ باريک به نام لوله‌هاى اسپرم‌ساز یا   seminiferous tubules   مى‌باشند. 

5- در داخل این لوله ها سلولهای ديگرى به نام سلولهای سرتولى یا sertoli در بيضه يافت مى‌شوند که مسؤول محافظت و تغذيه اسپرماتوزوئيدها هستند. 

6- سلولهای بينابينى ليديگ یا Leydig به صورت پراکنده‌اى در بين لوله‌ها قرار گرفته و مسؤول ترشح هورمون‌هاى مردانه بویژه تستوسترون مى‌باشند.

7- ترشح تستوسترون در سلولهای لیدیگ تحت کنترل LH می باشد.

8- تستوسترون  به همراه FSH تولید اسپرماتوژنزیز را در seminiferous tubules تحت کنترل قرار می دهد. 

9- لوله‌هاى اسپرم‌ساز پس از الحاق به يکديگر لوله‌هاى مستقيم بزرگترى به نام straight tubule را به‌وجود مى‌آورند که به نوبهٔ خود پس از تداخل، شبکه تورى شکلى را به نام شبکه بيضه یاRete Testis  مى‌سازند که اسپرم ها پس از ساخته شدن در لوله‌هاى اسپرم‌ساز به درون آن ريخته مى‌شوند. 

10- از شبکه بيضه در حدود ۲۰ لوله کوچک و مارپيچ خارج مى‌شود به نام Efferent Ductule که پس از عبور از سپيد پرده به اپيديديم یاEpididymis  مى‌پيوندد.

11- اپيديديم هر بيضه لولهٔ مارپيچى است که قسمت اول تشکيلات مربوط به مجارى بيضه را تشکيل مى‌دهد. 

مجراى منى یا Vas deference  در ادامه اپيديديم مى‌باشد که ترشحات کيسه‌هاى منى پس از الحاق به اين مجرا، مجراى انزال یا Ejaculatory Ductus را به‌وجود مى‌آورد که از طريق اين مجرا، اسپرماتوزوئيد و ترشحات کيسهٔ منى به پيشابراه یا urethra مى‌ريزد.

روند اسپرماتوژنزیز به صورت ذیل می باشد:

1-  ابتدا سلولهای اولیه در این مسیر که به آن اسپرماتوگونیا می گوئیم طی یک سری تقسیمات میتوزی اسپرماتوسیت های اولیه یا primary spermatocytes   را ایجاد می کند.2-  هر اسپرماتوسیت اولیه اولین مرحله تقسیم میوزی را انجام داده و به دو سلول اسپرماتوسیت ثانویه یا Secondary  spermatocytes را ایجاد می کند (میوز 1).

3-  هر اسپرماتوسیت ثانویه هم طی مرحله دوم تقسیم میوزی به دو سلول اسپرماتید تبدیل می شود. (میوز 2)

تا این مرحله از اسپرماتوژنزیز در بیضه ها انجام شده.

4-  در مسیر انتقال و در اپیدیدیم مرحله نهایی بلوغ اسپرماتید ها صورت گرفته و حاوی دم و سر و گردن شده.

بطور کلی از هر اسپرماتوسیت اولیه چهار اسپرم تولید می شود.

درنهایت هم اسپرم (گامت نر یا اسپرماتوزوآ) با اووسیت (گامت ماده یا oocyte) ترکیب شده (طی فرایند لقاح یا conception) و تشکیل تخم یا زیگوت را می دهد.

مایع منی از ترشح قسمت های ذیل تشکیل می شود:

1-  ترشحات پروستات که 30- 25% حجم مایع منی را تشکیل می دهد.

غده‌اى است مخروطى شکل به اندازهٔ انجير که در زير مثانه واقع شده است. 

ترشح آن تحت کنترل دی هیدروتستوترون بوده و تولید یک مایع سفید رنگ، شفاف، رقیق و قلیایی می کند که شامل آنزیمهای پروتئولیتیک (فیبرینولیزین) اسید سیتریک، اسید فسفاتاز، PSA، و لیپیدها می باشد. 

2-  ترشحات بیضه که 5- 2% حجم مایع منی را تشکیل می دهد.

3-  ترشحات سمینال وزیکول ها (یا کیسه منی) که 75- 65% حجم مایع منی را تشکیل می دهد.

دو غده کوچک هستند که در پشت مثانه و در دو طرف پروستات قرار گرفته اند.

 وظيفه کيسه منی توليد مايع مغذی زرد رنگ غلیظی ( قند بویژه فروکتوز، پروتئين، اسیدهای آمینه، سیترات، آنزیم ها، فلاوین ها، ویتامین C، فسفریل کولین، پروستاگلاندین که باعث مهار سیستم ایمنی خانم بر علیه آنتی ژنهای خارجی موجود در مایع منی می شود و غیره ...) جهت تغذيه اسپرم ها می باشد. 

ترشحات آن از طریق مجاری دفعی یا excretory duct به انتهای وازدفران ریخته و تشکیل مجاری انزالی را می دهد.

4-  ترشحات غدد بولبواورترال و غدد کوپفر که کمتر از 1% حجم مایع منی را تشکیل می دهد.

غدد کوپفر دو غدهٔ کوچک به اندازهٔ نخود هستند که پائين‌تر از پروستات و در طرفين پيشابراه قرار دارند. 

ترشحات آنها به داخل اورترا ریخته شده و به عنوان یک لوبریکانت (لغزنده) عمل کرده. 

موکوس مترشحه از این قسمت باعث افزایش تحرک اسپرم ها در محیط واژن و سرویکس شده و از پس زدن اسپرم ها به خارج از واژن هم جلوگیری کرده و همچنین خاصیت ژلی مایع منی مربوط به ترشحات غدد کوپفر می باشد.

آزمايش اسپرموگرام جهت بررسي خصوصيات کيفي مايع مني(semen) در ناباروري و بررسي موفقيت عمل وازکتومي مورد استفاده قرار مي گيرد. 

   قبل از گرفتن نمونه مايع مني رعايت نكات زير ضروري است: 

    1- نمونه بايد در فاصله بين  2 الي 5 روز از آخرين انزال جمع آوري شود و مدت امساك جنسي (Duration of abstinence) حتمأ بايد به آزمايشگاه اعلام گردد. 

افزايش زمان امساك جنسي سبب افزايش حجم مايع مني و همچنين کاهش تحرك اسپرم مي شود. 

    2 - چند روز قبل از آزمايش بيمار بايد از نوشيدن الكل خودداري نمايد. 

   3-  جهت ارزيابي اوليه اسپرماتوژنز در هر فرد، حداقل دو نمونه بايد آزمايش شود. 

فاصله زماني بين دو نمونه نبايد کمتر از 7 روز و بيشتر از 3 هفته باشد. 

بررسي حداقل دو نمونه جهت حذف تغييرات بيولوژيك، تغييرات ناشي از تكنيك جمع آوري نمونه و تغييرات ناشي از زمانهاي مختلف امساك جنسي توصیه ميگردد. 

   4-  بطور ايده آل نمونه بايد در محلي نزديك آزمايشگاه و به روش استمناء گرفته شود. 

در غير اينصورت نمونه بايد در منزل به روش استمناء گرفته شده و حداکثر طي 1 الي 1.5 ساعت به آزمايشگاه ارسال شود. 

به هنگام انتقال نمونه به آزمايشگاه نبايد هيچگونه شوك حرارتي ( اعم از گرما و يا سرما ) به نمونه وارد شود. 

   5-  اگر بيمار نتواند به روش استمناء نمونه گيري کند، فقط در صورت استفاده از کاندوم هاي  Nonlubricant containing polymeric silicone  ميتواند از آميزش جنسي براي گرفتن نمونه استفاده نمايد. 

   6-  جهت ارزيابي عمل وازکتومي، دو ماه بعد از عمل جراحي مايع مني بايد بطور ماهانه آزمايش گردد و روز قبل از اولين آزمايش، بيمار بايد 1 الي 2 بار انزال داشته باشد.

 زماني عمل موفقيت آميز در نظر گرفته ميشود که  طي دو ماه متوالي هيچگونه اسپرمي چه در نمونه مستقيم و چه در نمونه سانتريفوژ شده مشاهده نشود.

       

پارامترهاي ماکروسكوپي اسپرموگرام: 

1- سیالیت و یا Liquefaction       
     مايع مني در عرض 60 دقيقه در حرارت اتاق و در عرض 20 تا 30  دقيقه در حرارت 37 درجه سيال ميشود. 

تشكيل لخته بلافاصله بعد از انزال، از خروج مايع مني از واژن جلوگيري کرده و همچنين باعث محافظت اسپرمها از تماس مستقيم با pH  پايين موکوس سرويكس مي شود، تا اينكه در عرض 20 تا 30 دقيقه مايع مني در اثر فعاليت آنزيمهاي پرتئوليتيك پروستات سيال شده  و با موکوس سرويكس مخلوط ميگردد و pH محيط را بالا ميبرد .

 نقص در سيال شدن مايع مني نشان دهنده ترشح ناکافي پروستات ميباشد. 

2-  ویسکوزیته Viscosity 

 در حالت طبيعي مايع مني وقتیکه به  داخل يك پيپت 5 ميلي ليتر کشيده شده باشد، بايد به صورت قطعات مجزا رها شود ولي اگر تشكيل يك رشته نخي شكل طويل تر از 2 سانتيمتر بدهد، غير طبيعي محسوب شده و ميتواند باعث کاهش تحرك اسپرمها شود. 

   توجه : نقص در پارامترهاي سياليت و ويسكوزيته اگر با آزمايش PCT نرمال  همراه باشد، جزء فاکتورهاي ناباروري محسوب نمي گردد. 

3-  ظاهر  Appearance       

    مايع مني پس ازسيال شدن بايد در حرارت اتاق و زير نور چراغ مورد بررسي قرار گيرد.

 يك نمونه طبيعي بايد ظاهري  يكنواخت، خاکستري (و یا شیری) و نيمه کدر و بوي مخصوص نم گرفته و تلخ داشته باشد. 

اگر تعداد اسپرم بسيار کم باشد، کدورت کمتري نشان ميدهد و اگر نمونه حاوي گلبول قرمز باشد به رنگ قرمز متمايل به قهوه اي در مي آيد .

 مايع مني دربيماران مبتلا به يرقان و  Pyospermia ( وجود چرك در مايع مني به همراه موکوس فراوان ) و يا بيماراني که ويتامين هاي  گروه B مصرف ميكنند، به رنگ زرد در مي آيد. 

البته رنگ زرد ميتواند نشانه آلودگي مايع مني به ادرار و يا طولاني بودن زمان امساك جنسي باشد. 

بدليل اينكه ادرار خاصيت سمي براي اسپرمها دارد ، بنابراين آلودگي مايع مني به ادرار سبب کاهش چشمگير تحرك اسپرمها ميشود. 


4-  حجم و یا Volume    

    حجم مايع مني بايد بطور طبيعي بين 1.5 تا 5 ميلي ليتر باشد. 

حجم کمتر از 1 ميلي ليتر باعث کاهش احتمال تماس اسپرمها با سرويكس ميشود و حجم بيش از 7 ميلي ليتر نيز به دليل رقيق سازي، سبب کاهش تعداد اسپرمها در ناحيه سرويكس ميشود. 

افزايش حجم، بيشتر ناشي از طولاني شدن مدت امساك جنسي ميباشد ولي کاهش حجم ناشي از وجود نقص در ارگانهاي اصلي توليد کننده مايع مني بخصوص سمينال وزيكول و پروستات است.

در حالت طبيعي گزارش  تحرك اسپرم پس از يك ساعت از انزال کاربرد چنداني ندارد. 

مقادير کمتر از  مقادير مرجع ( بيشتر از 32درصد تحرك با درجات a و b) به صورت  Asthenozoospermia  گزارش مي شود. 

امروزه با استفاده از تكنيك  (Computer Assisted Semen Analysis = CASA) مي توان هم سرعت  (Velocity) و هم حرکت در يك خط مستقيم (Trajectory) اسپرم ها را به طور دقيق مشخص نمود. 

2- تعداد اسپرم و یا  Concentration   

    شمارش اسپرم بايد بعد از مخلوط نمودن ممتد و آرام مايع مني صورت گيرد. 

قبل از اينكه فردي در طبقه بندي:

- بارور (Fertile): تعداد اسپرم بيشتر از 20 ميليون در هر ميلي ليتر 

- کم بارور (Subfertile) : تعداد اسپرم بين 5 تا 20 ميليون در هر ميلي ليتر

- و نابارور (Infertile): موارد آزوسپرميا و یا تعداد اسپرم کمتر از 5 ميليون در هر ميلي ليتر،

 قرار گيرد، بايد حداقل 2 نمونه با فاصله زماني بيشتر از 2.5 ماه از او گرفته شده و آزمايش گردد. 

رعايت فاصله زماني به اين دليل است که مدت زمان توليد يك اسپرم حدود 74 روز است. 

شمارش کل اسپرم (Total Sperm Count) که از حاصل ضرب تعداد اسپرم (بر حسب ميلي ليتر) در حجم اسپرم به دست مي آيد بايد بيشتر از 40 ميليون در هر انزال باشد. 

شمارش اسپرم بعد از 50 سالگي کاهش مي يابد که ممكن است ناشي از تاثير توکسين هاي  موجود  در  محيط،  مواد  شيميايي  که  خاصيت  شبه  استروژني (Xenostrogen) دارند و يا کاهش سطح تستوسترون باشد. 

يك فرد با شمارش اسپرم کمتر از 5 ميليون در هر ميلي ليتر و تحرك کمتر از 20 درصد به عنوان يك فرد نابارور محسوب مي شود ولي مواردي از بارداري با همين تعداد کم نيز گزارش شده است.

هرگاه از سيستم CASA براي شمارش اسپرم استفاده شود بايد به اين نكته توجه نمود که در مواردي که تعداد اسپرم پايين باشد سلولهاي ديگر به عنوان اسپرم شمارش شده و باعث افزايش کاذب شمارش اسپرم مي گردند.

    در نارساييهاي بيضه چه به صورت اکتسابي (مثل عفونت ها و...) و چه به صورت مادرزادي (مثل سندرم Klinefelter  ) تعداد اسپرم کاهش مي يابد.

5- اسیدیته و یا pH

اسیدیته و یا pH بايد تا يك ساعت پس از انزال اندازه گيري شود.

میزان pH  طبيعي مايع مني حدود 7.2 تا 8 ميباشد.

 کاهش pH در حالات Azoospermia ( فقدان اسپرم در مايع   مني )، انسداد  Ejaculatory  duct،  فقدان     مادرزادي   دوطرفه Vas deferens و يا آلودگي مايع مني به ادرار ديده مي شود. 

کاهش pH  مي تواند با افزايش  ترشحات پروستات نيز همراه باشد.

موارد pH بالاتر از 8.0 معمولا ناشي از وجود عفونت در ناحيه پروستات، سمينال وزيكول و اپيديديم است که در اين صورت همراه با Pyospermia  مي باشد. 


    پارامترهاي ميكروسكوپي اسپرموگرام : 

1- تحرک اسپرم و یا     Motility     

    فقط اسپرم هايي که حرکت مستقيم و پيشرونده دارند از لحاظ باروري داراي اهميت هستند. 

اسپرمها براساس سرعت حرکت در ميدان ميكروسكوپي با درشتنمايي بالا ( high power field / hpf) به چهارگروه  تقسيم  می شود:

- اسپرم هایی با حرکت سریع و پیشرونده (Rapid Progressive): سرعت حرکت اسپرم بیشتر از 25 میکرومتر (حدود 5 برابر طول قسمت سر) در ثانيه مي باشد. که به آن گرید a هم می گویند. 

- اسپرم  هایی با حرکت کند و پیشرونده (Slow Progressive):  سرعت حرکت اسپرم بين 5 تا 25 ميكرومتر در ثانيه است . که به آن گرید b هم می گویند. 

- اسپرم هایی متحرک ولی غیر پیشرونده (Non Progressive):    اسپرم در جاي خودش حرکت مي کند و يا سرعت حرکت آن کمتر از 5 ميكرومتر در ثانيه مي باشد. که به آن گرید c هم می گویند. 

- اسپرم های غیر متحرک (Immotile)     اسپرم به طور کامل بي حرکت است. که به آن گرید d هم می گویند.

3- موروفولوژی و یا  Morphology     

هر اسپرم طبيعي از سه قسمت سر ((Head، قطعه مياني (Midpiece) و دم (Tail) تشكيل شده است.

 قسمت سر در نيمه قدامي رنگ پذيري کمتري دارد که در واقع همان ناحيه آکروزم مي باشد.

 قسمت سر بيضوي شكل، به طول  4تا 5 ميكرومتر و عرض  5/2 تا 5/3  ميكرومتر مي باشد. 

قطعه مياني حدود 1 ميكرومتر عرض و 1.5 ميكرومتر طول دارد و به طور محوري به سر متصل مي شود. 

دم اسپرم  مستقيم تر و باريكتر از قطعه مياني بوده و حدود 45 ميكرومتر طول دارد. 

انواع نقص سر (Head Defects)  به صورت اشكال بزرگ، گرد و کوچك Globozoospermia))، دوکي شكل، مخروطي، بي شكل و واکوئله ديده مي شوند. 

نقص گردن و قطعه مياني (Neck & (Midpiece Defects شامل انواع خميده ( زاويه بين گردن و دم بيشتر از 90 درجه )، ناقرينه، ضخيم و نازك (که ناشي از فقدان غشاء ميتوکندري در ناحيه گردن است) مي باشد. 

انواع نقص دم (Tail Defects) شامل انواع کوتاه، خميده، مويي شكل، پيچيده و دوتايي و دم شكسته مي باشد. 

وجود زوائد سيتوپلاسمي (Cytoplasmic droplets) در حدود 10 درصد از اسپرم ها به طور طبيعي ديده مي شود. در هنگام تشكيل اسپرم اگر نقصي در ناحيه صفحه بازال (Basal Plate) وجود داشته باشد سبب جدا شدن سر از دم گشته که به آن  سر سنجاقي (Pin Head) گفته مي شود و جزء نواقص سر محسوب نمي- شود ، زيرا فاقد کروماتين است.

اگر کمتر از 4 درصد کل اسپرم ها مورفولوژی نرمال نداشته باشد بصورت  Teratozoospermia  گزارش مي شود.

 نقص در ناحيه سر اسپرم سبب اختلال در Ovum Penetration  ميگردد در حاليكه نقص در ناحيه دم، تحرك را مختل مي کند. 

ميزان موفقيت در IVF توسط مورفولوژي اسپرم تعيين مي شود بطوريكه هر چه درصد اشكال طبيعي بيشتر از 14 درصد باشد احتمال موفقيت IVF  بالاتر مي رود. 

در مقادير کمتر از 4 درصد ميزان موفقيت حدود 7 الي 8 درصد مي باشد و  مقادير بين 4 الي 14 درصد با موفقيت متوسط IVF همراه است.

 به طور نرمال تعداد اسپرم با مورفولوژي طبيعي بيشتر از 60 درصد، دوکي شكل کمتر از  6درصد، نابالغ کمتر از0.5 درصد و اشكال بي شكل کمتر از 8 درصد مي باشد.

    4- عناصر سلولي غير اسپرماتوزوآ 

    مايع انزالي به طور ثابت حاوي سلولهاي غير از اسپرماتوزوآ نيز مي باشد که مجموعأ به آن سلولهاي گرد (Round Cells) مي گويند.

 سلولهای گرد شامل سلولهاي اپي تليال که از مجاري تناسلي ـ ادراري کنده شده اند، سلولهاي پروستات، سلولهاي اسپرماتوژنيك (اسپرماتيدهاي گرد، اسپرماتوسيت ها، اسپرماتوگونيا که مجموعأ سلولهاي نابالغ ژرمينال  Immature Germinal Cells ناميده   مي شوند) و لوکوسيت ها مي باشند. 

تعداد کل سلولهاي گرد نبايد بيشتر از  5 عدد در هر ميدان hpf و تعداد لوکوسيت ها نيز نبايد بيشتر از يك عدد در هر ميدان باشد. 

وجود لوکوسيت ها در مايع مني ((Leukocytospermia نشان دهنده وجود التهاب و يا عفونت مي باشد و منجر به تغييراتي در تحرك و مورفولوژي اسپرم ها مي شود. 

وجود تعداد زياد سلولهاي ژرمينال نابالغ،   نشان دهنده اختلال در اسپرماتوژنز است و معمولأ در نارسايي توبولهاي     مني ساز   (Semeniferous Tubules)، که ممكن است ناشي از واريكوسل و يا اختلال عملكرد سلولهاي سرتولي  باشد، ديده مي شود. 

اين اختلال منجر به هيپواسپرماتوژنز و در نتيجه اليگوزوسپرميا مي شود.

 همچنين افزايش سلولهاي نابالغ ژرمينال نشان دهنده پروگنوز بد در IVF  است.  


5- آگلوتیناسیون   Agglutination  

    آگلوتيناسيون به معني اتصال اسپرم ها (چه متحرك و چه غير متحرك) از سر به سر، دم به دم، مخلوطي از هردو و يا اتصال اسپرمها به رشته هاي موکوس يا ساير سلولها مي باشد. 

آگلوتيناسيون معمولأ وجود آنتي بادي بر عليه اسپرم را نشان مي دهد. 

6- زنده بودن  Vitality  

     اگر اسپرمهاي غير متحرك بيش از 50 درصد باشند،Vitality   اهميت زيادي داشته و مشخص مي کند که آيا سلولهاي غير متحرك زنده مي باشند يا خير. 

مبنای اين آزمايش بر اساس سالم بودن غشاء سيتوپلاسمي اسپرم ها و عدم نفوذ رنگهاي حياتي به داخل اسپرمها بنا شده است. 

وجود مقادير زياد سلولهاي زنده اما غير متحرك نشان دهنده وجود نقص در ساختمان فلاژل مي باشد. 

ميزان نرمال اسپرمهاي زنده بايد بيشتر از 65 درصد کل اسپرمها باشد.

ساير پارامترها: 

    الف- بررسي آنتي بادي  پوشاننده  اسپرماتوزوآ

بدليل آنكه تمام مراحل اسپرماتوژنز در لوله هاي مني ساز صورت مي گيرد و اين لوله ها توسط سد خوني ـ بيضه اي Blood-Testis Barrier)) از خون جدا شده اند، بنابراين در دوران زندگي انسان هيچ گاه اسپرمها با خون در تماس نبوده و در نتيجه بعنوان عضو خارجي شناخته مي شوند. 

هر عاملي کهه سبب شود اين سد خوني ـ بيضه اي آسيب ببيند (مثل عفونت، ضربه فيزيكي، ...)، سبب تشكيل آنتي بادي بر عليه اسپرمها مي شود. 

آنتي بادي ها معمولأ از کلاس  IgAو IgG مي باشند.

 IgM بدليل بزرگ بودنش بندرت در مايع مني ديده مي شود. 

 آنتي بادي هايي که بر عليه دم اسپرم توليد مي شوند سبب اختلال در حرکت اسپرم مي شوند ولي آنتي بادي هايي که بر عليه سر اسپرم تشكيل مي شوند مي توانند روي Sperm Penetration تاثير گذارند.  

 آنتي بادي ضد اسپرم  سبب آسيب به اسپرم شده و اسپرم آسيب ديده متقابلأ توليد آنتي بادي ضد اسپرم را در زن تحريك مي کند.  


    آنتي بادي ضد اسپرم در مردان در موارد زير ديده مي شود: 


1-  وازکتومي و وازووازوستومي (Vasovasostomy)

2- عفونت های مکرر بیضه (Orchitis) و اپيديديم که ناشي از ويروس واريسلا و يا يك عفونت باکتريايي باشد

 3- مردان هموسكشوال

 4- کريپتورکيديسم

5- واريكوسل

 6- بيوپسي و تروماي بيضه

 7- پيچ خوردگي بيضه (Torsion)

8- کانسر بيضه

9- استعداد ژنتيكي

10- بيماريهاي مقاربتي (Sexually Transmitted Diseases)

آنتي بادي ضد اسپرم در زنان با التهاب شديد قسمت موکوزال دستگاه تناسلي همراه است که به آن Intense mucosal inflammation of the genital tract می گویند. 

براي بررسي آنتي بادي بر عليه اسپرم در مايع مني ميتوان از دو روش استفاده نمود.

1- روش  (MAR) Mixed Antiglobulin Reaction 

2- و Immunobead

آنتي بادي ضد اسپرم را مي توان در موکوس گردن رحم، سرم و يا به صورت کمپلكس آنتي ژن  آنتي بادي در سطح اسپرمها بررسي نمود.

آنتي باديهاي واکنش دهنده با گالاآتوزيل ترانسفراز نيز جزء آنتي باديهاي ضد اسپرم مي باشند. 

در موشها مشخص شده که گالاکتوزيل ترانسفراز در مرحله اوليه اتصال اسپرم به تخمك نقش دارد بنابراين آنتي بادي بر عليه اين آنزيم ممكن است از باروری تخمک جلوگیری کند.

  

ب ـ بررسي ظرفيت ترشحي پروستات

    ترشحات پروستات حدود 25 الي 30 درصد حجم کل مايع مني را تشكيل مي دهد و مايعي رقيق، شيري رنگ ، اسيدي و حاوي يونهاي سيترات، روي، کلسيم، اسيد فسفاتاز، آنزيم هاي لخته کننده (Clotting Enzyme) و حل کننده لخته (Profibrinolysin) مي باشد.

 براي  بررسي  ظرفيت ترشحي پروستات مي توان از مارکرهايي نظير اندازه گيري روي، اسيد سيتريك، اسيد فسفاتاز و گاما گلوتامين ترانس پپتيداز استفاده نمود که متداول ترين روش، اندازه گيري  روي مي باشد. 

به طور طبيعي ميزان روي بايد بيشتر از 2.4 ميكرومول در هر انزال باشد.

ج ـ بررسي ظرفيت ترشحي سمينال وزيكول 

   ترشحات سمينال وزيكول حدود 60 درصد حجم مايع مني را تشكيل  مي دهد که مايعي موکوئيدي است و داراي فروکتوز و ساير مواد مغذي ديگر مانند پروستاگلاندين و فيبرينوژن مي باشد.

فروکتوز سريعأ توسط اسپرمها متابوليزه شده و تغذيه اسپرمها را تا زمان باروري تخمك بر عهده دارد.

پروستاگلاندين موجود در اين غده اولأ باعث آمادگي پذيرش اسپرم توسط موکوس سرويكس شده و ثانيأ با ايجاد يكسري انقباضات دودي شكل معكوس
در رحم و لوله هاي رحمي  که به آن Reverse Peristaltic Contractions می گویند، باعث حرکت اسپرم به سمت بالا ميشود. 

مهمترين مارکر جهت بررسي ظرفيت ترشحي سمينال وزيكول، فروکتوز ميباشد.

 هرگاه :

1- ميزان تحرك اسپرمها کمتر از 50 درصد،

2-  شمارش اسپرم کمتر از 20 ميليون باشد

3- و حجم مايع مني کمتر از 1.5 میلی لیتر باشد باید |

فروکتوز پلاسماي مايع مني اندازه گيري شده و آزمايش کامل ادرار روي ادرار انجام شود. 

وجود مقدار زياد اسپرم در اين ادرار  Postejaculate Retrograde Ejaculation را مطرح مي سازد.

 در فقدان مادرزادي وازدفران سطح پايين فروکتوز نشان دهنده همراهي اين بيماري با نقص تكاملي   ( Seminal Vesicle Dysgenesis ) مي باشد. 

تمام نمونه هاي مايع مني بايد از نظر وجود فروکتوز بوسيله تست Resorcinol  مورد غربالگری قرار گیرند.

ميزان طبيعي فروکتوز مايع مني بايد بيشتر از  13 ميكرومول در هر انزال باشد. 

فروکتوز مترشحه از سمينال وزيكول تحت کنترل آندروژن ها بخصوص تستوسترون مي باشد. 

غلظت پايين فروکتوز ناشي از ناکارآمدي سمينال وزيكول و يا غلظت پايين تستوسترون بوده و در نهايت با شمارش پايين اسپرمها همراه است.

   

دـ ترشحات غدد کوپفر  Bulbourethral  

حدود 5 درصد حجم مايع مني را تشكيل مي دهد و مايعي به شدت قليايي و غليظ است که هم خاصيت لوبريكانت دارد و هم باعث خنثي شدن اسيديته ترشحات پروستات و واژن مي شود.


ح ـ بررسي ظرفيت ترشحي اپيديديم  

ترشحات اپيديديم حدود 10-5 درصد کل حجم مایع منی را تشکیل می دهد و حاوی L-کارنیتین ، گليسرو فسفو آولين و  α- گلوکوزيداز خنثي مي باشد.   

مهمترين مارکر جهت بررسي ظرفيت ترشحي اپيديديم اندازه گيري α- گلوکوزيداز خنثي می باشد.

ميزان آن به شدت در انسداد  Distal Duct  کاهش می یابد.

ميزان طبيعي α- گلوکوزيداز خنثي بيشتر از 20 ميلي واحد در هر انزال مي باشد.


    توجه 1- مصرف بعضي از داروها مي تواند کليه پارامترهاي اسپرموگرام را کاهش دهد.

 اين داروها عبارتند از داروهاي ضد نئوپلازي (مثل  Vincristine ,Methotrexate ,Procarbazine ,Mustard ,Nitrogen ) ،سايمتيدين ، استروژن ها و تجويز متيل تستوسترون بعد از بلوغ.

    توجه 2- در  Hyperpyrexia  ( افزايش بدخيم درجه حرارت ) نيز تمامي پارامترهاي اسپرموگرام کاهش مي يابد.  

توجه 3- در Varicocele ، يافته شايعي  ديده مي شود که به آن Stress Pattern گفته مي شود.   

در اين وضعيت بيش از 20 درصد سلولها ظاهر غير طبيعي داشته و شمارش اسپرم نيز کاهش مي يابد.

چگونگی تفسیر نتایج : 

1-  تمام نمونه هایی که در آنها هیچگونه اسپرماتوزوئیدی زیر میکروسکوپ مشاهده نمی شود باید به مدت 15 دقیقه در دور  g  3000 سانتریفوژ شود و اگر پس از جستجوی کامل رسوب هیچگونه اسپرماتوزوئیدی مشاهده نشود به صورت  آزوسپرمیا (Azoospermia)  گزارش شود.

2-  تعداد زیاد لوکوسیتها (لوکوسیتو اسپرمیا) ممکن است به همراه عفونت و کیفیت ضعیف اسپرمها باشد.

3-  افزایش small round cells نشانه نقص تکامل آکروزومها می باشد که به آن globozoospermia می گویند.

4-  به فقدان مایع منی Aspermia  گفته می شود.

5- نورموزوسپرمیا  Normozoospermia: به مایع انزال طبیعی آنچنانکه توسط مقادیر رفرانس تعریف می شود، گفته می شود.

6- اولگوزوسپرمیا  Oligozoospermia: تعداد اسپرم کمتر از مقدار رفرانس باشد.

7- آستنوزوسپرمیا  Astenozoospermia: تحرک کمتر از مقدار رفرانس باشد.

8-  تترازوسپرمیا  Teratozoospermia: مورفولوژی کمتر از مقدار رفرانس باشد.


محدوده مرجع (Reference Interval) :

1-    حجم                                     ml  1.5 یا بیشتر

2- اسیدیته و یا pH                         مقدارش 7.2 و یا بیشتر.

3-   تعداد اسپرم                                15 میلیون اسپرماتوزوئید در هر ml  یا بیشتر

4-  تحرک                                      32 % متحرک با درجه a و b
                                                     15  % متحرک با درجه a

5-  مورفولوژی                                 بیشتر از 4 درصد

6-   زنده بودن                                 75 % یا بیشتر

7-  گلبول سفید و یا WBC                  به میزان 1- 0 در هر بزرگترین میدان میکروسکوپی خشک (hpf)

8- سلولهای اولیه نارس    Immature Germ Cells   به میزان 5- 0 در hpf

مقالات مرتبط با تفسير پارامترهاي آزمايش اسپرموگرام

آمادگی لازم قبل از آزمایش اسپرموگرام
آمادگی لازم قبل از انجام اسپرموگرام عبارتند از...
دستورالعمل انجام تست اسپرموگرام
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش اسپرموگرام می باشد.
...
نکاتی در مورد افزایش کیفیت اسپرم در اختلالات اسپرموگرام
در هنگام انجام آزمایش اسپرموگرام سه خصوصیت اصلی اسپرم ها یعنی تعداد ، حرکت و شکل ظاهری اسپرم ها مورد بررسی قرار می گیرد. ...

پرسش و پاسخ

سوال 1403/04/19

سلام آزمایش اسپرم دادم و پس فردا خانمم میخواد ivf اونهم میکرو اینجکشن کنه تو آزمایشم مورفولوژی رو زده ۹۳ درصد و توتال موتی لیتی رو زده ۴۰ درصد خواهشا راهنمایی کنید الان آزمایشم نتایجش خوب هست یا نه

پاسخ مدیر 1403/04/19

نزمال آزمایش را برایم بفرسیتد . حرکت اسپرم ها ضعیف است ولی شکل اسپرم ها نرمال است

سوال 1403/02/10

سلام جواب همه اش نرماله فقط تعداد اسپرم ۹و نیم میلیونه چکار باید کرد؟

پاسخ مدیر 1403/02/10

توصیه می کنم به مقاله " نکاتی در مورد افزایش کیفیت اسپرم در اختلالات اسپرموگرام " در وب سایت آزمایشگاه نیلو مراجعه کرده و نکات ذکر شده در آنرا برای تقویت پارامترهای اسپرموگرام بدقت بخوانید

سوال 1403/01/27

سلام من آزمایش اسپرم دادم و چون قبلا به این بیماری داشتم خوب شدم و بازم نمیدونم چجوری گرفتم میخواستم ببینم چ دارو باید بخورم عفونت و ماده زرد رنگ خارج میشه

پاسخ مدیر 1403/01/27

ویزیت متخصص اورولوژی شوید برایتان دارو تجویز می کنند

سوال 1402/11/16

سلام من اینستا ندارم میخواست جواب ازمایش خودم و همسرم رو بفرستم که زحمت خوندن و تفسیرش رو بکنید. چیکار کنم

پاسخ مدیر 1402/11/16

برای دایرکت اینستاگرام نیلو ارسال کنید .

سوال 1402/10/30

سلام روز تون بخیر آزمایش اسپرم از همسرم دارم صحبت دکتر رو درست متوجه نشدم میشه واضع برام تفسیر کنید ۹ سال شده از ازدواج ما اما دکتر ها نفهمیده مشکل اصلی رو من نمی‌دونم چی کار کنم یک بار ای یو ای انجام دارم نتیجه نکرفتم بعد ای وی اف بعدش اک سی نتیجه نگرفتیم 😭لطفا رهنمایی کنید ممنون از شما

پاسخ مدیر 1402/10/30

نتیجه آزمایشاتتان را برای دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید.

سوال 1402/09/29

سلام در آزمایش اسپرمRBC برابر6.5 وVBCبرابر4.2می باشد تفسیر آزمایش این دو آیتم چیه؟

پاسخ مدیر 1402/09/29

باید با نرمال زمایشگاه بررسی شود .

سوال 1402/09/16

سلام عذرمیخوام میخواستم ببینم آزمایشمو میشه برام بخونین؟

پاسخ مدیر 1402/09/16

بله نتایج دقیق ارسال کنید تا راهنماییتان کنم

سوال 1402/09/08

سلام چطوری عکس ازمایش رو ارسال کنیم براتون؟؟

پاسخ مدیر 1402/09/08

دایرکت اینستاگرام نیلو

سوال 1402/09/01

سلام. من امروزآزمایش اسپرم دادم. امادقیقامتوجه نشدم دکتربهم چی گفت. آیاامکان داره که من آزمایشم روبراتون بفرستم وجوابش روبه من بگین؟

پاسخ مدیر 1402/09/01

بله یاجواب آزمایش دقیق اینجا بنویسید ی برای دایرکت اینستا گرام نیلو بفرستید

سوال 1402/08/29

سلام یک آزمایش اسپرم دارم میشه برایم تفسیر کنید

پاسخ مدیر 1402/08/29

بله جواب آزمایشتان را همین جا بنویسید.

سوال 1402/06/19

سلام من نمی‌دونم چرا موقع آزمایش اسپرم مقدار خیلی کمی منی خارج شد حدود ۱.۵ میلی و خیلی شفاف و روان بود. در حالت عادی خیلی بیشتر و غلیظ میاد . جواب تست ک اومد اسپرم صفر بود آیا احتمال داره جواب تست اشتباه شده باشه و بخاطر شرایط آزمایشگاه و استرس بوده باشه

پاسخ مدیر 1402/06/19

معمولاً زمانی که تست اسپرموگرام در بار اول مشکلی دارد، توصیه می شود که یک نمونه دیگر هم بلافاصله انجام شود و میانگین دو نتیجه مورد تفسیر قرار گیرد، ولی ذکر این نکته خیلی اهمیت دارد که باید این نمونه هم فاصله زمانی از آخرین نزدیکی و یا انزال عین نمونه اول باشد (یعنی اگر نمونه اول 4 روز بوده باشد دومی هم حتماً باید بعد از 4 روز امساک جنسی گرفته شود). فاصله بین انجام تست تا آخرین انزال (که به آن مدت زمان خودداری و یا امساک جنسی و یا Duration of Abstinence می گویند) باید بین 5- 2 روز باشد (اگر این مقدارکمتراز 2 روزبود رنگ متمایل به زرد بوده ولی درتحرک تاثیری ندارد اما اگر از 5 روزبیشتر باشد تعداد اسپرمها زیاد می شود ولی بیشتر انها مرده اند و فاقد تحرک می باشند) بهتر است در این فاصله از خوردن هر دارویی خودداری شود شب قبل از آزمایش از گرفتن دوش آب گرم و یا رفتن به سونای گرم و یا جکوزی گرم خودداری شود بهتر است نمونه در آزمایشگاه و به روش استمناء گرفته شود (مخلوط شدن ترشحات منی با ترشحات واژن می تواند روی کیفیت مایع منی به شدت تأثیر بگذارد) اگر بیمار ترجیح میدهد در خانه نمونه گیری کند ، اهمیت رساندن سریع (تا 20 دقیقه) و در دمای 37 نمونه (نگه داری نمونه در زیر بغل) را باید به وی گوشزد کنید. استفاده از کاندوم یا مواد لزج کننده و... و نزدیکی ممکن است در نتایج تداخل کند، بنابراین روش ارجح برای گرفتن نمونه، روش استمناء می باش

سوال 1402/02/06

سلام وقتتون بخیر من آزمایش اسپرم دادم میخواستم اگر زحمتی نیست تفسیرش کنید متاسفانه دکتر کاملا توضیح ندادن

پاسخ مدیر 1402/02/06

ارسال کنید

سوال 1401/04/16

لام میشه مال منم تفسیر کنید Spermconcntration. 0.2 Totalspermcount. 0.76 Totalmotilty(pr+npr). 10 NON-motile. 90 NormalMORPHOLOgy. 0 A normal morphology. 100

پاسخ مدیر 1401/04/16

لطفا غکس جواب آزمایشتان را برای دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید تا دقیق تر بتوان نتایج آزمایشتان را دید و راهنماییتان نمود

سوال 1400/09/30

سوال: سلام وقت بخیر من یه آزمایش اسپرم دارم میشه برام تفسیرش کنین

پاسخ مدیر 1400/09/30

جواب: عکس آزمایشتان را به دایرکت اینستاگرام نیلو اسال کنید و یا همین جا نتایج را یادداشت بفرمایید تا راهنماییتان کنم.

سوال 1400/05/12

سوال: سلام ایدی اینستاتون بگید

پاسخ مدیر 1400/05/12

جواب : niloulaboratory

سوال 1400/05/12

سوال: سلام میشه لطفا آزمایش اسپرم همسرمو بگید کجا بفرستم تا برام تفسیر کنید

پاسخ مدیر 1400/05/12

جواب : برای دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید

سوال 1400/02/04

سوال: سلام. ببخشید اگر در آزمایش اسپرم پارامتر مثبت باشد به چه معناست؟ آیا مشکلی در باروری ایجاد می کند و قابل رفع است؟ agglutination

پاسخ مدیر 1400/02/04

جواب: عکس جواب آزمایشتان را به دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید و یا فاکتور مورد دار را یاد داشت کنید تا به طور دقیق برایتان توضیح دهیم.

سوال 1400/01/23

سوال: سلام . لطف میکنید نتیجه ازمایش اسپرم شوهرم رو تفسیرکنید.

پاسخ مدیر 1400/01/23

جواب: نتیجه آزمایشتان را در همین سایت یا تصویر ان را برای دایرکت اینستا گرام نیلو ارسال کنید.

سوال 1400/01/15

سوال: با سلام ی آزمایش اسپرم دارم میشه بی‌زحمت برام تفسیری کنید تشکر

پاسخ مدیر 1400/01/15

جواب: نتیجه و یا عکس جواب آزمایشتان را برای دایرکت اینستا گرام نیلو بفرستید.

سوال 1399/12/12

سوال: سلام ازمایش اسپرم همسرمwbc 1.9 هست زدهabnormal ما برای بارداری میخایم اقدام کنیم و زیر نظر دکتر برای تعیین جنسیت هستیم ایا مشکل ایجاد میکنه

پاسخ مدیر 1399/12/12

جواب: جواب آزمایشتان را به دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید.

سوال 1399/12/06

سوال: سلام.وقت بخیر لطفااا جواب بدین Motility 35% (Sperm count 45*10(6 (% Morphology (o_1 (Wbc or gc (0_1 (0_1)Rbc I i i+.Progression (sh Volume 3/5 Duration of liquefaction min35

پاسخ مدیر 1399/12/06

جواب: ریپورت اسپرموگرام فوق ناقص بوده و فاقد گزارش تحرک و نوع تحرک می باشد.

سوال 1399/11/26

سوال: با سلام ببخشید یه آزمایش اسپرم دارم میشه تفسیرش کنید که مشکلی داره یا نه

پاسخ مدیر 1399/11/26

جواب : بله برای دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید.

سوال 1399/11/22

سوال: سلام. گرید A ۳۲.۲۵ گرید B 30.29 گرید C ۱.۹۵ گرید D ۳۵.۵۰ نتیجه ی این چی میشه؟

پاسخ مدیر 1399/11/22

جواب: جواب یا تصویر آزمایشتان را کامل برای دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید.

سوال 1399/10/20

سوال: سلام میشه یه آزمایش داشتم تفسیرش کنین؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/10/20

جواب: بله جواب زمایشتان را به دایرکت اینستاگرام نیلو ارسال کنید.

سوال 1399/10/17

سوال: سلام آزمایش اسپرم براتون ایمیل کردم میشه لطف کنین برام تفسیرش کنین و یه راهنمایی هم بکنین

پاسخ مدیر 1399/10/17

جواب: برای دایرکت اینستاگرام نیلو ارسال کنید.

سوال 1399/09/20

سوال: سلام. مقدارrapid progressiveچقدر باید باشد. ممنون

پاسخ مدیر 1399/09/20

جواب: اسپرم هایی با حرکت سریع و پیشرونده (Rapid Progressive): سرعت حرکت اسپرم بیشتر از 25 میکرومتر (حدود 5 برابر طول قسمت سر) در ثانيه مي باشد. که به آن گرید a هم می گویند rapid progressive باید بالای 25% و slow progressive باید بالای 7% اسپرم ها را شامل شود و مجموع slow progressive و rapid progressive باید بالای 32% باشد

سوال 1399/08/19

سوال: آزمایش عکسشو بفرستم جوبشو میدید؟

پاسخ مدیر 1399/08/19

جواب: برای دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید پاسخگو خواهم بود .

سوال 1399/08/14

سوال: سلام آزمایش اسپرم دادم توی همه چی نوشته نرمال فقط تویmotilesperms با قرمز نوشه۵۱.۳۷ abnormal نوشه این برام تفسیر میکنید مشکلی تو بارداری ایجاد میکنه؟

پاسخ مدیر 1399/08/14

جواب : منظور حرکت اسپرم بوده . بله می تواند در بارداری تاثیر بگذارد. بر مبنای آخرین ورژن گایدلاین سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، از نظر حرکت دچار مشکل است. توصیه می کنم به مقاله " نکاتی در مورد افزایش کیفیت اسپرم در اختلالات اسپرموگرام " در وب سایت آزمایشگاه نیلو مراجعه کرده و نکات ذکر شده در آن را برای تقویت پارامترهای اسپرموگرام بدقت بخوان

سوال 1399/08/11

سوال: سلام دکتر بنده سال ۹۷ واریکوسل داشتم البته ۵۰ در ۵۰ بود و عمل انجام شد بعد از چند سالی خانم عمل لاپاراسکوپی انجام داد و پلی کیست را با لیزر شوزامدن و مقداری دهانه رحم را بزرگ‌ کردن و دیروز تاریخ ۹۹/۰۸/۱۰ رفتیم برای ìui و ازمایش اسپرم هم گرفتن و میخواستم بهتون نشان بدم که تو چه وضعیتی قرار دارند ممنون نظری

پاسخ مدیر 1399/08/11

جواب: تمام آزمایشاتتان را به دایرکت اینستاگرام نیلو ارسال کنید تا دقیق بررسی کنم.

سوال 1399/08/09

سوال: سلام وقت بخیر ، جواب آزمایش توتال اسپرم کانت همسرم 57/78 میباشد میشه برام تفسیر کنید که مشکلی داره یانه

پاسخ مدیر 1399/08/09

جواب: نتیجه اسپرموگرام فوق بر مبنای آخرین ورژن گایدلاین سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، از نظر توتال کانت اسپرم نرمال است. تعدا اسپرم در حجم کل مایع منی باید بالای 30 ملیون در هر انزال باشد

سوال 1399/08/07

سوال: سلام دکتر وقت بخیر 21سالمه و واریکوسل3mmبیضه چپ دارم دکتر گفت ازمایش اسپرم بدم امروز جوابش اومد میشه بگین نیاز به عمل دارم یا نه ph8 volume 3 total sperm count 21 fast forward class a 12% slow forward class b 18% no motility class d 49% normal morphology 61

پاسخ مدیر 1399/08/07

جواب: عکس یا جواب آزمایشتان را به طور کامل به دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید تا دقیق راهنماییتان کنیم.

سوال 1399/07/26

سوال: سلام آقای دکتر خواهش میکنم آزمایش منا تفسیر کنید چون خیلی نگرانم motility 60 progressive 40 non progressive 20 immotile 40 abnormal 97 ahead96 aneek12 tail 10 immature 8 بقیه را زده همشا نرمال

پاسخ مدیر 1399/07/26

جواب: عدد rapid progressive و slow progressive و شمارش کل اسپرم را برایم ارسال کنید .

سوال 1399/06/27

سوال: سلام من یه آزمایش اسپرمو گرام داشتم میخواستن برام تفسیر کوید

پاسخ مدیر 1399/06/27

جواب: جواب یا عکس آزمایشتان را برای دایرکت اینستاگرام نیلو ارسال کنید.

سوال 1399/06/25

سوال: با عرض ادب و احترام یکسال و سه ماه که ازدواج کردم و هنوز باردار نشدم آزمایشات خودم از هورمونها تا سونوگرافی سه بعدی رحم و تخمدان همه چیز نرمال گزارش ده ولی توی آزمایش همسرم که 68 ساله است همه جواب SA نرمال است فقط چند مورد به شرح زیر آنرمال می باشد: 29.31 : Motile sperm (حرکت اسپرمها) - progressive sperm : 28.45 (حرکت پیشرونده اسپرم)- 8-6 : spermatogenic با توجه به آزماش شوهرم و آنرمالی های گزارش شده، احتمال باروری سالم و طبیعی من وجود داره یا همسرم نیاز به چه نوع درمانی داره لطفا راهنمایی بفرمایی. ضمنا خواهش میکنم معنی و علت بالا بودن spermatogenic و راه درمان آن را بفرمایید سپاسگزارم

پاسخ مدیر 1399/06/25

جواب: تصویر یا گزارش کامل اسپرموگرامتون را در دایرکت اینستاگرام نیلو برایم بفرستید.

سوال 1399/06/25

سوال: سلام کل اسپرم ۴۶در حجم۲.۲ و گرید ۴حرکت سریع ۵درصد و گرید سه ۴۰درصد Progerssmotiliti 37 مورفولوژی ۲۶ وضعیت چطوره؟

پاسخ مدیر 1399/06/25

جواب: نتیجه اسپرموگرام فوق بر مبنای آخرین ورژن گایدلاین سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، از نظر حرکت کمی مشکل دارد است. توصیه می کنم به مقاله " نکاتی در مورد افزایش کیفیت اسپرم در اختلالات اسپرموگرام " در وب سایت آزمایشگاه نیلو مراجعه کرده و نکات ذکر شده در آنرا برای تقویت پارامترهای اسپرموگرام بدقت بخوانید.

سوال 1399/06/12

سوال: باسلام میخواستم جواب ازمایشم را تفسیر کنیدvolume4.10/color, milky/viscosity,normal/liquefaction30/wbc hpf 2/agglutunation,slight/conconcentration69/total count282.9/total motility71/progressive49/non progressive22/immotile29/normal morphology5/abnormal morpholongy95/head defects94/neck defect 27/tail defects23/lmmature cells4

پاسخ مدیر 1399/06/12

جواب: نتیجه اسپرموگرام فوق بر مبنای آخرین ورژن گایدلاین سازمان بهداشت جهانی (WHO) نرمال است.. توصیه می کنم به مقاله " نکاتی در مورد افزایش کیفیت اسپرم در اختلالات اسپرموگرام " در وب سایت آزمایشگاه نیلو مراجعه کرده و نکات ذکر شده در آنرا برای تقویت پارامترهای اسپرموگرام بدقت بخوانید.

سوال 1399/06/04

سوال: سلام ببخشید توی این آزمایش total normal باید بالای 20% باشه که توی آزمایش ما 18 هست و totlal abnormal عددش 82 هست. آیا مشکلی وجود داره؟

پاسخ مدیر 1399/06/04

جواب: یعنی تعداد اسپرم با شرایط مناسب کمتر از حد نرمال است

سوال 1399/05/31

سلام.دکتر ممنونم semen volume:4 semen ph:7.30 sperm count:62.98 motile sperms:50 progressive sperms:41.67 round cell:0.73 wbc density:7.31 normal morphology:70 سوال: سونوگرافی همه چی نرماله برای نمونه از صابون استفاده شده

پاسخ مدیر 1399/05/31

جواب: نتیجه اسپرموگرام فوق بر مبنای آخرین ورژن گایدلاین سازمان بهداشت جهانی (WHO) نرمال است.. توصیه می کنم به مقاله " نکاتی در مورد افزایش کیفیت اسپرم در اختلالات اسپرموگرام " در وب سایت آزمایشگاه نیلو مراجعه کرده و نکات ذکر شده در آنرا برای تقویت پارامترهای اسپرموگرام بدقت بخوانید. لازم به ذکر است که رنج نرمال WBC 0-1 است لذا بالا بودن رنج گلبول های سفید نشاندهنده ی وجود عفونت است (WBC ها یک سری سایتوکاین تولید می کنند مثل اینترلوکین هاو.... که خود می تواند خاصیت کشندگی داشته باشد و یا تحرک اسپرم کاهش یابد).

سوال 1399/05/28

سوال: با سلام وخسته نباشی خدمت شما یه ازمایش دارم میخواستم اگه میشه تفسیر کنی ممنون میشم همه چی نرمال هست فقط semenvolume0.50هست و نوشته Abnormalجلوشم نوشتهMorethan2 ممنون میشم جواب بدین

پاسخ مدیر 1399/05/28

جواب: semenvolume یا حجم مایع منی میزان ترشحات بیضه در هر انزال است. اهمیت بالینی زیادی دارد و حداقل حجم منی قابل قبول بنا به محدوده آزمایشگاهتان 2 میلی لیتر هست. حجم کمتر از 2 میلی لیتر هم غیر طبیعی بوده و باعث غلیظ شدن اسپرم ها می شود و باعث کاهش احتمال تماس اسپرمها با سرويكس ميشود. کاهش حجم ناشي از وجود نقص در ارگانهاي اصلي توليد کننده مايع مني بخصوص سمينال وزيكول و پروستات است. البته آنچه که برای تفسیر اهمیت بیشتری دارد تعداد اسپرم در حجم کل مایع منی در هر انزال می باشد که حاصل ضرب تعداد اسپرم ها در حجم مایع منی می باشد .

سوال 1399/05/27

سوال: سلام لطفا در مورد آزمایش همسرم و اینکه احتیاج به درمان داره راهنمایی بفرمایید ممنونم viscosity normal. Vol 80, sperm count 80, active motility 25, slow motility 5, , immotility 70 normal morphology 55, wbc 4-5, cell 2-3

پاسخ مدیر 1399/05/27

جواب: نتیجه اسپرموگرام فوق بر مبنای آخرین ورژن گایدلاین سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، از نظر حرکت دچار مشکل است. توصیه می کنم به مقاله " نکاتی در مورد افزایش کیفیت اسپرم در اختلالات اسپرموگرام " در وب سایت آزمایشگاه نیلو مراجعه کرده و نکات ذکر شده در آنرا برای تقویت پارامترهای اسپرموگرام بدقت بخوانید. لازم به ذکر است که رنج نرمال WBC 0-1 است لذا بالا بودن رنج گلبول های سفید نشاندهنده ی وجود عفونت است (WBC ها یک سری سایتوکاین تولید می کنند مثل اینترلوکین هاو.... که خود می تواند خاصیت کشندگی داشته باشد و در نتیجه تحرک کاهش یابد) بنابراین اگر عفونت برطرف شود به احتمال زیاد حرکت هم درمان می شود. حجم مایع منی نیز 80 cc نمی باشد؟؟؟ دقیق بنویسید.

سوال 1399/05/22

سوال: سلام خسته نباشید من آزامایش اسپرم دادم همه چیز نرمال بود فقط در قسمت motile sperm نوشته 27.44 و در قسمت Progressive نوشته 23.68 خواستم ببینم معنیش چیه مشکلی برای بارداری ایجاد میکنه اگه پایین هستن چکار باید بکنم اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

پاسخ مدیر 1399/05/22

جواب: برای بررسی دقیق باید مشخص شود این درصدی که نوشتین مربوط به rapid progressive است یا slow progressive است. rapid progressive باید بالای 25% و slow progressive باید بالای 7% اسپرم ها را شامل شود و مجموع slow progressive و rapid progressive باید بالای 32% باشد. چنانچه این 23.68 مربوط به rapid progressive باشد یک مقداری اسپرم متحرک پیشرونده شما کم است که توصیه می شود مقاله " تفسير پارامترهاي آزمايش اسپرموگرام " در وب سایت نیلو مطالعه کنیدکه نکات خیی خوبی برای تحرک اسپرم و.... دارد.

سوال 1399/05/20

سوال: سلام میشه لطفا جواب آزمایش همسرمو تفسر کنین؟

پاسخ مدیر 1399/05/20

جواب: جواب آزمایشی تایپ نشده.

سوال 1399/03/04

سئوال: با سلام در آزمایش اسپرم من چسبندگی tail to tail گفته شده است. بقیه موارد در حد نرمال است. و عبارت زیر نوشته شده است. اگر امکان دارد لطفا راهنمایی فرمایید. ممنون sperm clump agglutination were seen. (0-1)

پاسخ مدیر 1399/03/04

جواب: در صورت صلاحدید پزشکتان تست Anti Sperm Ab انجام دهید.

سوال 1399/02/25

سئوال: بنده استرویید بدنسازی مصرف کردم چندروز بعدش های سی جی زدم بعدش در حدود شش هفته تاموکسیفن خوردم برای پاکسازی یه هفته بعد قطع تاموکسیفن ازمایش اسپرم دادم الان میخوام اقدام به بچه دار شدن کنم چندروزه میشه که تاموکسیفن رو قطع کردم امروز ازمایش دادم خواستم ببینید اگه مشکلی دارم راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1399/02/25

جواب: نتایج آزمایشتان را برایم بنویسید.

سوال 1399/02/14

سئوال: سلام بنده یه بارداری پوچ داشتم ازمایش اسپرم همسرم به شرح زیر است ایا مشکلی ندارد و نیاز به درمان ندارد؟ sperm count:88 milion classA:16.3 classB:39 classC:40.8 classD:3.9 A+B:55.3 morphology:65%normal ph:8 volume:3.5 viscosity:normal ممنون از پاسخگوییتون

پاسخ مدیر 1399/02/14

جواب: نتیجه اسپرموگرام فوق بر مبنای آخرین ورژن گایدلاین سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، از نظر حرکت و مورفولوژی دچار مشکل است. توصیه می کنم به مقاله " نکاتی در مورد افزایش کیفیت اسپرم در اختلالات اسپرموگرام " در همین وب سایت مراجعه کرده و نکات ذکر شده در آنرا بدقت رعایت کنید.

سوال 1399/02/10

سئوال: سلام من یک آزمایش فرستادم اگه امکانش هست تفسیر کنید. ممنون

پاسخ مدیر 1399/02/10

جواب: تمام ایمیل ها جواب داده شده است.

سوال 1399/02/10

سئوال: با سلام و خدا قوت جواب آزمایش اسپرم رو ایمیل کردم خدمتت لطفاً تفسیر بکنید با تشکر

پاسخ مدیر 1399/02/10

جواب: به تمامی ایمیل ها پاسخ داده ام.

سوال 1399/02/09

سئوال: با سلام خدمت شما آزمایش اسپرم به ایمیل شما ارسال کردم اگر لطف کنید آزمایش را تفسیر کنید ممنون می شوم بعد از ۵ سقط نیاز به بارداری دارد خیلی ممنون از لطف شما

پاسخ مدیر 1399/02/09

جواب: به ایمیل تان جواب دادم.

سوال 1399/02/07

سلام و روز بخیر ممنون از مطالب عالی سایت ازمایش اسپرم دارم..یه کم متفاوته با مطالب سایت..اعداد پارامترها فرق داره..تفسیر میکنید برام؟

پاسخ مدیر 1399/02/07

جواب: به این آدرس ایمیل کنید. sayounesi@yahoo.com

سوال 1399/02/06

سئوال: سلام وقتتون بخیر .لطفا ازمایش شوهرم رو برایمان تفسیر میکنید .باتشکر ازشما

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: اگر ایمیل کرده اید جواب داده ام.

سوال 1399/02/06

سئوال: با سلام و ادب وازکتومی کردم و بعد ۳ماه ازمایشدادم.میشه ملاحظه وبفرمایید ایا در اثر مقاربت باز هم امکان باردار شدن همسرم هست . بعبارت دیگه آیا بازهم باید روش پیشگیری و وارد نشدن منی را ادامه دهیم؟ چگونه ازمایش را برایتان بفرستم؟

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: به این آدرس ایمیل کنید. sayounesi@yahoo.com

سوال 1399/02/06

سئوال: سلام..وقت بخیر میخواستم بدونم ازمایش اسپرمم خوبه یا بد..

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: توی ایمیل تان چیزی attach نشده است. مجدد بفرستید...

سوال 1399/02/05

سئوال: سلام يك آزمايش اسپرم دارم ميشه لطفا تفسير كنيد

پاسخ مدیر 1399/02/05

جواب: بنویسید برام.

سوال 1399/02/04

سئوال: سلام يك آزمايش اسپرم دارم ميشه لطفا تفسير كنيد

پاسخ مدیر 1399/02/04

جواب: کامل بنویسید برام

سوال 1399/01/22

سئوال: باسلام خدمت شما دوتا آزمایش اسپرم دارم خواستم برام تفسیر ش کنید و بعدش مشکل زودانزالی دارم اینم اگه میشه حلش کنید مرسی تشکر

پاسخ مدیر 1399/01/22

جواب: آزمایش تان را به ایمیل ذیل بفرستید. sayounesi@yahoo.com به مقاله " درمان زود انزالی " در همین وب سایت مراجعه کنید.

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf