مروری بر نکات جدید در مورد سافت مارکرهای سونوگرافی دوران بارداری

مروری بر نکات جدید در مورد سافت مارکرهای سونوگرافیک دوران بارداری

بروز شده در تاریخ:   25/07/97‏

‏-‏ سافت مارکرها یافته هایی سونوگرافیک با اهمیت نامشخص هستند که اغلب در جنین های نرمال دیده می ‏شوند. این یافته ها موقتی بوده، معمولاً با عوارض کلینیکی همراه نیستند و با افزایش سن جنین و یا بعد از ‏تولد از بین می روند با این وجود، بعضی از آنها می توانند ریسک وجود اختلالات آنوپلوئیدی را افزایش ‏دهند.‏

‏-‏ وجود یک سافت مارکر ایزوله به همراه یک نتیجه "کم خطر"  ‏NIPT‏ و یا تست های غربالگری سه ماهه ‏اول و دوم، باعث افزایش ریسک اختلالات آنوپلوئیدی نمی شود.‏

‏-‏ یکی از معیارهای سنجش نرمال بودن تیغه بینی، اندازه گیری نسبت قطر بین دو استخوان گیجگاهی ‏‏(‏BPD‏) به طول تیغه بینی است (این نسبت باید بین 8.5 تا 12 میلی متر باشد و کسب اعداد بزرگتر از 12 ‏بعنوان استخوان بینی کوتاه یا ‏hypoplastic‏ در نظر گرفته می شود که البته در بعضی از منابع این عدد ‏را 9 در نظر می گیرند). کوتاهی تیغه بینی در سونوگرافی سه ماهه دوم ارتباط قویتری با سندرم داون ‏نسبت به سه ماهه اول دارد. اهیمت تیغه بینی در آمریکایی های آفریقایی تبار و آسیایی ها کمتر از نژادهای ‏دیگر است.‏

‏-‏ میزان عدم موفقیت در دیدن تیغه بینی در سه ماهه دوم در جنین های نرمال 1 درصد و در جنین های مبتلا ‏به سندرم داون 30 الی 40 درصد است.‏

‏-‏ وقتی عدد ‏NT‏ در بازه ‏‎95th ‎‏ تا ‏‎99th ‎‏ (با توجه به ‏CRL‏) قرار دارد: انجام ‏NIPT‏ برای رد اختلالات ‏کروموزومی شایع، آنومالی اسکن برای رد اختلالات ساختاری و اکوکاردیوگرافی برای رد اختلالات قلبی ‏‏– عروقی توصیه می شود. اگر این یافته با ‏Tricuspid Regurgitation‏ و یا وجود موج معکوس در ‏Ductus Venosus‏ همراه باشد، انجام اکوکاردیوگرافی در هفته های زودتر (‏Early ‎echocardiogram‏) ضروری خواهد بود. حساسیت این مارکر به تنهایی در هفته های 10 تا 14 ‏حاملگی برای سندرم داون 70 تا 80% است.‏

‏-‏ اصطلاح ‏Cystic hygroma‏ به زمانی گفته می شود که ‏NT‏ ضخیم و دیواره دار باشد.‏

‏-‏ مبنای اندازه گیری ‏Nuchal Fold‏ حاشیه پشتی استخوان پس سر (‏posterior margin of the ‎occiput‏) تا سطح خارجی پوست (‏Outer skin surface‏) در مقطع محوری از سر (‏axial image ‎of the head‏) می باشد. ‏NF‏ می تواند در مواقعی که پوزیشن جنین بصورت بریچ است و یا گردنش به ‏سمت عقب چرخیده، بطور کاذب افزایش یابد.‏

‏-‏ در 40 الی 50 درصد جنین های مبتلا به سندرم داون ‏NF‏ مساوی و بیشتر از 6 میلی متر است و 1 درصد ‏جنین های نرمال سطح آن بالا می رود. با افزایش سن جنین ‏NF‏ رو به کاهش می گذارد. در نتیجه این ‏مارکر به تنهایی مارکر بسیار پر قدرتی برای سندرم داون در سه ماهه دوم بارداری بشمار می رود ‏‏(حساسیت 40 تا 50% و ویژگی بیشتر از 99%).‏

‏-‏ شیوع شریان نافی منفرد (‏Single Umbilical Artery‏) در جنین های نرمال بین 0.2 تا 1.6% و در ‏جنین های مبتلا به اختلالات آنوپلوئیدی 9 الی 11% می باشد. احتمال بروز ‏IUGR، بدشکلی های ارثی ‏‏(بویژه در سیستم ادراری- تناسلی و قلبی)، مرده زایی و سقط در این جنین ها نیز بیشتر می باشد. به همین ‏علت اکوکاردیوگرافی برای پیگیری این جنین ها توصیه می شود. بیشترین فرم اختلالات ساختاری در ‏زمانی مشاهده می شود که شریان نافی چپ وجود نداشته باشد (فقدان شریان نافی راست کمتر دیده می ‏شود).‏

‏-‏ ‏ تریکوسپید رگورژیتاسیون (‏Tricuspid Regurgitation‏): دریچه تریکوسپید دریچه ای سه لتی است که ‏دهلیز راست را از بطن راست جدا می کند. نارسایی تریکوسپید زمانی اتفاق می افتد که این دریچه به ‏درستی بسته نمی شود و باعث برگشت رو به عقب خون به دهلیز راست (در زمان انقباض بطن راست) می ‏شود. با گذشت زمان، این وضعیت قلب را تضعیف کرده و منجر به نارسایی قلب می شود‎.‎‏ در هفته های ‏‏11 تا 13 بارداری در جنین های مبتلا به تریزومی 21، 18 و 13 و همینطور جنین هایی که یک اختلال ‏قلبی ماژور دارند، این یافته مشاهده می شود و همچنین در 1 درصد جنین های نرمال، 55 درصد جنین ‏های مبتلا به سندرم داون و در یک سوم جنین های مبتلا به تریزومی 18 و 13 نیز دیده می شود.

-       ترکیب ‏این یافته با غربالگری سه ماهه اول ترکیبی، سبب افزایش قدرت تشخیص تا حد 90 الی 95% و کاهش ‏موارد مثبت کاذب به 3% می شود. بهتر است این یافته در بیمارانی که ریسک بینابین 1:51 تا 1:1000 ‏برای تریزومی 21 دارند (معادل 15 درصد جامعه نرمال) چک و مجدداً ریسک تریزومی 21 ارزیابی ‏شود. بهترین بازه زمانی برای بررسی ‏TR‏ سن 11 هفته تا 13 هفته و 6 روز می باشد. بدین منظور تهیه ‏یک نمای ‏Apical four-chamber‏ (قسمت بالای چهار حفره قلب) ضروری بوده و بزرگنمایی عکس ‏باید طوری انتخاب شود که سینه (‏Thorax‏) تمام تصویر را اشغال نماید. ‏

‏-‏ توده اکوژن در روده (‏Echogenic Bowel Focus‏) در 1-2 درصد جنین های نرمال و 13 تا 21 ‏درصد جنین های مبتلا به داون دیده می شود. این سافت مارکر در موارد ذیل نیز قابل مشاهده است: سایر ‏اختلالات کروموزومی از جمله اختلالات کروموزوم های جنسی (که در اینصورت فرد کاندید انجام ‏NIPT‏ ‏و یا آمنیوسنتز شود)، ‏IUGR‏ (که در اینصورت یک سونوگرافی هفته 32 برای ارزیابی رشد جنین توصیه ‏می گردد)، بیماری سیستیک فایبروزیز (که در این حالت مشاوره ژنتیک و در صورت لزوم کنترل والدین ‏از نظر ناقل بودن بیماری فوق توصیه می شود)، عفونت های مادرزادی (بویژه ‏CMV‏ و ‏Toxo‏)، ‏خونریزی داخل مایع آمنیوتیک (سابقه خونریزی اخیر واژینال و یا خونریزی پشت جفت مهم است و طی دو ‏هفته جذب می شود) و انسدادهای دستگاه گوارش جنین (که در اینصورت اندازه گیری سطح ‏AFP‏ توصیه ‏می شود). ‏

‏-‏ اختلالات کروموزومی باعث اختلال در عملکرد روده ها (از جمله کاهش حرکات روده ای و افزایش جذب ‏آب) شده و در نتیجه می توانند خود را بصورت وجود یک توده اکوژن در روده جنین نشان دهند. اگر این ‏سافت مارکر بصورت ایزوله دیده شود، در بیش از 80 تا 90 درصد موارد نمی توان اتیولوژی آنرا پیدا ‏کرد.‏

‏-‏ مادرانی که در جنین شان یک کانون اکوژن در روده وجود دارد، اگر بدلایل دیگری کاندید انجام آمنیوسنتز ‏شده اند، بهتر است در مایع آمنیون به روش ‏PCR‏ از نظر ‏Toxo‏ و ‏CMV‏ نیز بررسی بعمل آید. در غیر ‏اینصورت باید سطح آنتی بادی های ‏IgG & IgM Avidity‏ (بر علیه توکسوپلاسما و ‏CMV‏) در خون ‏مادر چک شوند.‏

‏-‏ پیلکتازی خفیف به افزایش بیشتر و یا مساوی 4 میلی متر قطر لگنچه کلیه در هفته های 15 تا 21 گفته می ‏شود، که در 1 الی 3 درصد جنین های نرمال و 10 الی 25 درصد جنین های مبتلا به سندرم داون دیده می ‏شود در 0.3 تا 0.9 درصد جنین هایی که این سافت مارکر را بصورت ایزوله دارند . اختلالات آنوپلوئیدی ‏دیده می شود. در صورت نرمال بودن کاریوتایپ جنین، جهت اثبات یک پیلکتازی پایدار (‏persistent ‎pyelectasis‏) مورد پیگیری قرار می گیرد (این سافت مارکر در 59% موارد طی بارداری برطرف می ‏شود، 21% به فرم پایدار در می آیند و 12% به فرم شدید پیلکتازی تبدیل می شوند که با ‏اولیگوهیدرآمنیوس همراه است). هرچه شدت پیلکتازی بیشتر باشد احتمال هیدرونفروز و نیاز به جراحی ‏های تهاجمی افزایش می یابد. ریسک وجود هیدرونفروز و بدنبال آن جراحی، بعد از تولد در پیلکتازی ‏خفیف 12%، پیلکتازی متوسط 45% و در فرم شدید آن 88% می باشد. ‏

‏-‏ اتساع مایع در بطن های مغزی (‏cerebral ventriculomegaly‏) که بصورت افزایش مساوی و یا ‏بیشتر از 10 میلی متری بطن های مغزی تعریف می شود در اختلالات آنوپلوئیدی و عفونت های مادرزادی ‏دیده می شود و ممکن است منجر به اختلال رشد در سیستم عصبی مرکزی شود.‏

‏-‏ کوتاهی استخوان ران با استفاده از تعیین نسبت طول استخوان ران به قطر دو استخوان گیجگاهی (‏Femur ‎length/BPD Ratio‏) سنجیده می شود که میزان نرمال آن 0.71 الی 0.87 (0.08 ± 0.79) می باشد. ‏کوتاهی شدید استخوان ران علامتی از ‏Skeletal Dydplasia‏ و یا ابتدای شروع ‏IUGR‏ می باشد. ‏حساسیت این مارکر در اختلالات آنوپلوئیدی کم است.‏

‏-‏ کوتاهی استخوان بازو (‏Humerus length‏) نسبت به کوتاهی استخوان ران ارزش بیشتری برای تشخیص ‏سندرم داون دارد، زیرا اختلاف اندازه استخوان بازوی کودک نرمال با یک کودک مبتلا به سندرم داون به ‏مراتب بیشتر از اختلاف اندازه استخوان ران شان می باشد. ‏

‏-‏ ‏40 درصد جنین های مبتلا به سندرم داون اختلالات قلب و عروقی نیز دارند. از آنجائیکه این اختلالات با ‏شیوع بالا در جنین های نرمال هم دیده می شوند، بنابراین وجود آنها بعنوان یک مارکر تشخیصی برای ‏سندرم داون قابل استفاده نمی باشد.‏

‏-‏ شایعترین اختلالات ساختاری (‏Structural anomalies‏) که در سندرم داون داون دیده می شوند عبارتند ‏از: اختلالات قلبی - عروقی و آترزی (انسداد) روده می باشند.‏

‏-‏ شایعترین اختلالات ساختاری که در سندرم ادوارد (تریزومی 18) دیده می شوند عبارتند از: اختلالات قلبی ‏‏– عروقی، آنومالی های سیستم عصبی مرکزی، آنومالی اندامها نظیر دست مشت شده (‏clenched ‎hand‏)، روی هم قرار گرفتن انگشتان (‏overlapping fingers‏)، پاچنبری (‏club feet‏)، کف پای ‏محدب (‏Rocker-bottom foot‏)، فک کوچک، پایین بودن محور گوش ها و طیف وسیعی از اختلالات ‏ساختاری دیگر. ‏

‏-‏ شایعترین اختلالات ساختاری که در سندرم پاتو (تریزومی 13) دیده می شوند عبارتند از: اختلال رشد، پلی ‏داکتیلی (وجود بیش از 5 انگشت در انگشتان دست و پا)، کلیه های بزرگ و اکوژن، اختلالات سیستم ‏عصبی مرکزی نظیر: هولوپروزنسفالی (یک اختلال نسبتاً شایع مغز که در اثر نقص در فرآیند دو نیمه شدن ‏پروزنسفال یا قسمت قدامی مغز جنین ایجاد شده و می تواند با وجود نقایصی در صورت از جمله نزدیکی فاصله ی ‏چشمها، کوچک بودن اندازه ی سر، شکاف کام و لب و... همراه باشد)، نقص های موجود در خط میانی صورت، ‏اختلالات قلبی – عروقی و سایر آنومالی ها.‏

‏-‏ شایعترین یافته های سونوگرافیک در سندرم ترنر عبارتند از: سیستیک هایگروما، لنفوآدنوما ژنرالیزه، ‏افزایش ضخامت بافت های نرم بصورت برجسته و مشخص، هیدروپس، اختلالات قلبی – عروقی نظیر ‏تنگی دریچه آئورت، هایپوپلازی سمت چپ قلب و آنومالی کلیه.‏

‏-‏ شایعترین یافته سونوگرافیک در تریپلوئیدی با منشاء پدری وجود یک جفت خیلی بزرگ به همراه تغییرات ‏سیستیک شبیه به پارشیال مول می باشد. اختلالات ماژور در سایر بافت های بدن نیز دیده می شود.‏

‏-‏ شایعترین یافته های سونوگرافیک در تریپلوئیدی با منشاء مادری بصورت حمله اولیه علائمی نظیر ‏محدودیت رشد نامتقارن در بدن بوده که بصورت بزرگی سر نسبت به سایر قسمت های بدن نمایان می شود. ‏بعلاوه جفت کوچک بوده و ظاهر سیستیک ندارد. اختلالات ماژور در سایر بافت های بدن نیز دیده می ‏شود.‏

‏-‏ در بیمارانی که تست ‏NIPT‏ انجام داده اند، انجام ژنتیک سونوگرام که شامل ارزیابی سافت مارکرهای ‏اختلالات آنوپلوئیدی هستند توصیه نمی شود (بدلیل افزایش موارد مثبت کاذب و کاهش ارزش پیشگویی ‏کننده مثبت آن).‏

‏-‏ وجود هرگونه اختلال ساختاری در جنین، فرد را کاندید انجام تست های تشخیصی (بخصوص به روش ‏Array CGH‏ یا همان ‏Chromosomal Microarray‏) می کند.‏

مقالات مرتبط با مروری بر نکات جدید در مورد سافت مارکرهای سونوگرافی دوران بارداری

پرسش و پاسخ

سوال 1403/01/21

سلام خانومم 5ماهه بارداره بهمون گفتن بچه تو هر دو پا کلاب فوت داره سونو پیشرفته دادیم و امینیوسنتز گفتن همه چیش نرماله ایا کلاب فوت درمان داره ...؟ و ایا این ناهنجاری ربطی به سندروم دان داره....؟

پاسخ مدیر 1403/01/21

کلاب فوت شامل گروهی از شرایط است که در بدو تولد وجود دارد (مادرزادی) که باعث می‌شود یک یا هر دو پا خمیده و با زاویه‌ای شبیه چوب گلف به نظر برسد. این وضعیت ناخوشایند پا و مچ پا دردناک نیست، اما مهم است که مدت کوتاهی پس از تولد برای اصلاح جهت پا، درمان را شروع کنید تا زمانی که کودک آماده شروع به راه رفتن شد، آماده باشد. اگرچه پای پرانتزی ممکن است تنها یکی از پاهای کودک را درگیر کند، تقریباً نیمی از زمانی که هر دو پا تحت تاثیر قرار می‌گیرند. البته که این عارضه ناخوشایند درمان‌های متعددی دارد که با مراجعه به هنگام به پزشک و شناخت آن که از آگاهی در این زمینه نشات می‌گیرد می‌توان جلوی بروز شدیدتر شدن آن را گرفت تا در آینده کودک دچار اختلالات حرکتی نشود. اگر در آمنیوسنتز کروموزم 21 نرمال است با دقت بالای 95 درصد مطمئن باشید که کودک اصلا مبتلا نیست و نگران نباشید . سه نوع اصلی از پاجنبری وجود دارد که عبارت‌اند از: ایدیوپاتیک نوروژنیک سندرمیک هر نوع با دلایل مختلف منحصر به فرد است. انواع نیز از نظر گرانش متفاوت هستند، از پاچنبری خفیف تا شدید در طیف‌های مختلفی وجود دارند. کلاب فوت ایدیوپاتیک پاچنبری ایدیوپاتیک شایع‌ترین نوع پای پرانتزی در نوزادان است. پزشکان علت این شکل از پای پرانتزی را نمی‌دانند. نیمی از موارد تنها یک پا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این وضعیت نوزادان پسر را دو برابر نوزادان دختر مبتلا می‌کند. کلاب فوت عصبی پاچنبری نوروژنیک ناشی از یک بیماری عصبی است، وضعیتی که سیستم عصبی (مغز، نخاع و اعصاب) را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دو نمونه از یک بیماری عصبی عبارت‌اند از: اسپینا بیفیدا فلج مغزی کلاب فوت سندرمیک پاچنبری سندرمی یکی دیگر از انواع کلاب فوت است. در این نوع، پای با سایر شرایط بالینی مرتبط است که نشان دهنده یک سندرم زمینه‌ای است. به عنوان مثال، آرتروگریپوز و ....است.

سوال 1403/01/09

سلام 27 هفته بارداری هستم بزرگی بطن جنین بهم گفتن بطن چپ ۱۱ وراست10 و کوچکی کورپوس این موارد مشکل ساز هس

پاسخ مدیر 1403/01/09

اگر ریسک تریزومی 18 در تست های غربالگریتان کمتر از 1:1000 می باشد (یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1000 است) جای نگرانی ندارد ور امکان تحلیل آن در 28 هفتگی است ، ولی اگر بیشتر از آن می باشد توصیه می کنم با یک پریناتولوژیست مشورت کرده و در صورت لزوم تست NIPT برایتان انجام شود

سوال 1402/10/20

سلام سونو ان تی غربالگری اولم کاملا سالم بود توی سونو آنومالی ۱۸هفته هم سالم بود یک کیست پوچ ۸میلی متری در فسای خلفی مغزش داشت که رفع شد در سونوی ۲۲هفته اتساع سیستم جمع کننده به قطر ۶و۷ و در سونوگرافی که از دو محل متفاوت انجام دادم یکیش فرمودن nf شده۶/۸ در یکی ان اف نرمال بود فرمودن cavum septum pellucidi شده ۶ که حداکثر سایز نرمال هستش جنینم پسره آمنیوسنتز دادم باید نگران باشم؟

پاسخ مدیر 1402/10/20

نگران نباشید . تست آمنیوسنتز بسیار تست دقیقی است و بالای 95 درصد دقت دارد .

سوال 1402/02/30

سلام وقت بخیر من هفته ۱۹ بارداری هستم غربالگری اولم ان تی ۱/۸ بود توی دو ازمایش غربالگری هم low risk بود اما توی سونوی آنومالی nf حداکثرنرمال یعنی ۶ شده این نتیجه نرماله؟؟

پاسخ مدیر 1402/02/30

لطفاا جواب آزمایش را کامل بنویسید به طور مثال عدد CRL و یاBPD و ..

سوال 1402/02/20

سلام 32 سالمه هفته 6+12 هستم nt2.9 و crl6.6 همه چیزش نرمال بوده برام امینو سنتز نوشته و نگرانم باید چکار کنم

پاسخ مدیر 1402/02/20

با CRL معادل 66 ، عدد NT جنین شما د معادل98 پرسنتایل می باشد . نگران نباشید این به معنب مشل دار بودن جنین نیست بلکه باید بررسی ها ی بیشتر صورت بگیرد تا از سلامت جنین مطمئن شویم. به طور کلی زمانی که عدد NT ما بین محدوده 95-99% بشد توصیه می شود که : ز آنجائیکه شیوع اختلالات کروموزومی در این گروه بین 3.5 تا 3.7% است، کاندید انجام تست های با قدرت تشخیص بالاتر برای بررسی اختلالات کروموزومی بشوند (مثل تست NIPT). احتمال اختلالات ساختاری در این گروه 2.5% می باشد ، بنابراین کاندید انجام آنومالی اسکن در هفته های 18 تا 20 بشوند. حتمال اختلالات قلب و عروقی در این گروه 0.5% است، بنابراین بهتر است این افراد کاندید اکوکاردیوگرافی شوند.

سوال 1402/02/19

سلام ۳۲ سالمه.بارداری دومم.crl ۵۲ است.nt۱/۲۷. و nb 1/53 نوشته piداکتوس ونوزوس برابر ۱/۰۶ هست ینی چی؟خیلی نگران شدم

پاسخ مدیر 1402/02/19

عدد NT جنین شما در رنج نرمال و معادل36 پرسنتایل می باشد

سوال 1402/02/05

سلام، من 31سالمه و هفته 29 بارداری هستم. امروز غربالگری انجام دادم که طبق سونوگرافی سن حاملگی29هفته و 2 روز هست. اندازه های جنین به این صورت بود: BPD 74mm , 29w+6d HC 273mm , 29+6d AC 249mm , 29+0d FL 55mm 29+2d Humorous 47mm , 27+6d وزن جنین 1377+- 204gr خیلی نگرانم چون گزینه آخر 27هفته شده، آیا مشکلی هست؟

پاسخ مدیر 1402/02/05

نگران نباشید مساله ای نیست

سوال 1402/01/30

سلام من ۳۷ سالمه و تو سونوی ۱۲ هفته مان تی ۲/۳۴ بود و ازمایش غربالگری مرحله اول هم برای سندرم دان های ریک بود بعد از اون سل فری دادم نتیجش خوب بود اما سونوی ۲۸ هفتم باز nf شد ۵/۹ و nb هم ۵/۳۰ بود خیلی نگران بودن و هستم بعد از اون تو هفته ۲۰ و سه روز یه سونوی انومالی دیگه دادم که ان اف رو ۶/۲ زد و nb رو ۶/۹ و اکوکاردیو گرافی هم دادم خوب بود الان من باید نگران باشم یا نه چه پیشنهادی و نظری دارین. در ضمن امینو هم تو. همون بیست هفته و سه روز دادم هنوز نتیجه ش نیومده

پاسخ مدیر 1402/01/30

نگران نباشید . تست سل فری بسیار تست غربالگری دقیق است و بالای90 درصد دقت دارد.جواب آمنیوسنتز را برایمان ارسال کنید تا دقیقتر راهنماییتان کنیم

سوال 1402/01/30

سلام روزبخیر من در هفته ۱۳بارداری ازمایش ان تی به اینصورت بودcrl:62.2 nt:1.2و nb:present زیرشم نوشته risk for T18/13=1:455 میشه لطفا بگید تو چه وضعیتی هست ازمایشم؟

پاسخ مدیر 1402/01/30

لطفا ریسک تریزومی 21 را نیز یادداشت کنید تا دقیق تر پاسخگو باشم

سوال 1402/01/28

سلام من هفته ۲۴ بارداری هستم در هفته ۱۲ غربالگری اول nt:1.5. بود اما آزمایش ریسک یک به ۱۶۷ برای سندرم داشت تست سلفری و انومالی نرمال بود اما اکو قلب همه چی خوب بود ولی سوراخ بین دهلیزی و pda داشت خیلی نگرانم. بنظرتون مشکل داره؟؟؟

پاسخ مدیر 1402/01/28

متخصص قلب باید نظر دهند.

سوال 1402/01/24

سلام من ۳۲ سالمه.زمان سونو ان تی بچه ۲،۲۷ شد و عدد ان بی هایپوپلاستیک. آزمایش غربالگریم screen negative شد. به عدد ان بی گیردادن تو ۱۵ هفته شد عددش ۲،۷. اما گفتن آمینوسنتز بده، جواب آمینو اومد خوب بود. اکوی قلب هم خوب بود. اما باز تو آنومالی ۱۷هفته و دو روز ان بی شد۳،۴ . میخوام بپرسم وقتی آمینو خوبه دلیلی برای نگرانی وجود داره یا نه؟

پاسخ مدیر 1402/01/24

نگران نباشید آزمایش آمنیوسنتز بالای 95 درصد دقت و صحت دارد و کاملا جواب آن قابل اعتماد می باشد و جای نگرانی نیست

سوال 1402/01/09

سلام وقتتون بخیر من غربالگری اول انحام دادم nt:1بوده جواب منفی بوده هم برای سندروم دان هم تریزومی اما درصد ریسک ۱:۱۴۵بوده آیا خطرناکه

پاسخ مدیر 1402/01/09

ریسک چی ؟

سوال 1401/12/16

سلام من ۳۷ سالمه و هفته ۲۱ بارداری، جواب هر دو غربالگری اوکی بوده،دکتر اکو قلب داد که نوشته قلب سالمه ولی در ادامه نوشته جریان ساب کلاوین راست از خلف تراشته عبور کرده که مطرح کننده ASRA می باشد. ممکنه این نشاندهنده سندروم باشه و نیاز به آزمایش های تکمیلی داره؟

پاسخ مدیر 1401/12/16

: به هر حال جزو سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی می باشد و طبق آخرین گایدلاین ACOG-SMFM در صورتی که غربالگری برپایه سرمی نرمال باشد جای نگرانی ندارد ولی بهتر است که یک مشاوره پریناتولوژی انجام شود

سوال 1401/08/21

با سلام من الان 15هفته و 5روز هستم. دقیقا چه زمانی بهترین زمان هست برای اسکن آنومالی؟ 17هفته و2روز خوبه؟ و یک سوال دیگه اینکه میگن 15هفته و2روز یعنی هفته شانزدهم درسته؟

پاسخ مدیر 1401/08/21

بهتر است آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1401/08/10

سلام من هفته ۱۳ هستم و ۲۸سالمه دیروز رفتم سونو ان تی. crl رو زده ۶۷/۱ و ان تی ۱/۶۳ و ان بی رو زده no assessment وتخمدان راست زده نرمال و تخمدان چپ زده یه کورپوس لتئوم ۱۶mm دیده شده. ایا این چیزا نرماله و همه چی خوبه؟ یا جایی مشکل داره؟سرویکس هم زده ۳۱ و بسته، کم نیست؟

پاسخ مدیر 1401/08/10

جواب: بله نرمال است، عدد NT جنین شما معدل 50 پرسنتایل و در محدوده نرمال می باشد . خصوص گزارش تیغه بینی (Nasal Bone = NB) و وارد نمودن آن برای محاسبه خطر در تست های غربالگری سه ماهه اول، باید به این نکته اشاره کرد که در شیوه نامه کشوری غربالگری سندرم دوان و همینطور در سایر مراکز معتبر جهانی، این مارکر جزو مارکرهای غربالگری سه ماهه اول نبوده و با وجودیکه بسیاری از نرم افزارها و حتی نرم افزار مورد استفاده FMF یا Fetal Medicine Foundation برای این مارکر جایگاهی پیش بینی شده است منتها گزارش آن و تاثیر آن در محاسبه ریسک را منوط به داشتن مهارت کافی سونوگرافیست و مدرک مجزای گزارش NB برای سونولوژیست ها نموده است کیست های بزرگ سبب پیچ خوردگی تخمدان می شوند که اثر منفی بر روی جریان خون تخمدان دارند. در مواقعی، کیست کورپوس لوتئوم در مراحل اولیه بارداری باقی می ماند که در این صورت، کیست موجب بروز مشکلاتی می شود.

سوال 1401/07/12

سلام من 37 سالمه و بارداری دومم هست و هفته 12 رفتم سونه ntو ان تی شده 4.6 و crl شده 65 تپش قلب هم 152 و nb زده هایپو پلاستیک نگران هستم میتونید راهنماییم کنید گفتن برم ازمایش ژنتیک

پاسخ مدیر 1401/07/12

توصیه می شود حتما آزمایش آمنیوسنتز انجام شود . نگران نباشید ولی با توجه به عدد NT جنین شما 50 % امکان دارد جنین سالم و بدون مشکل داشته باشید 33% امکان وجود مشکلات کروموزومی و اگر کاریوتایپ نرمال داشته باشد احتمال فوت 3.5 درصد و احتمال وجود مشکلات ساختاری 20 % و احتمال مشکلات قلبی و عروقی نیز 6.5 درصد می باشد . توجه داشته یاشید که 50 درصد امکان تولد فرزند کاملا سالم می باشد لذا نگران نباشید و بدانید که تست ها غربالگری برای بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین می باشد .

سوال 1401/06/12

سلام من در ۱۸ هفته انومالی و اکو قلب انجام دادم یک نقطه فوکوس اکوژن و یک سوراخ بین بطنی بسیار کوچک در قلب جنین وجود داره،تمامی ازمایشاتم تا الان نرمال بوده و سل فری هم نرمال بوده ،ایا نیاز به امینوسنتز نیست؟

پاسخ مدیر 1401/06/12

خیر نیاز نیست مگر اینکه به خواسته خودتان و یا صلاح خودتان باشد.چرا که NIPT بالای 95% دقت دارد.

سوال 1401/06/06

سلام.‌ 38 ساله و بارداری اولم هست که به روش میکرو باردار شدم و الان هفته نوزدهم بارداریم هستم. غربالگری های اول و دوم رو انجام دادم و همه چی خوب بود البته چون دوقلو باردار بودم و یک جنین رو در هفته هفتم از دست داده بودم، دکترم گفت چون هنوز مواد ژنتیکی جنین از دست رفته هنوز داخل خون ات هست ازمایش سل فری برات فایده ای نداره و جوابش کاذب هست به همین خاطر تست کواد مارکر رو دادم که مشکلی نداشتم. سونو انومالی هم خوب و طبیعی بود، اکو قلب دادم که گفتن یک فوکوس اکوژن خیلی کوچیک در بطن چپ دیده شده و پزشک قلب تاکید کرد که خیلی کوچیک بوده و به سختی دیده میشه و همچنین گفت که قلب جنین مشکلی نداره و سالمه.راستش من خیلی نگرانم که ایا این میتونه نشانه ریسک سندروم داون باشه؟ با توجه به سن بارداریم امکان اقدامات بعدی در صورت داون بودن جنین هم دیگه ندارم. یعنی ممکنه جنین سالم باشه؟

پاسخ مدیر 1401/06/06

جواب: نگران نباشید . تمام توصیه هایی که می شود جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین است. لازم به ذکر است که اگر ریسک غربالگری نرمال باشد،با توجه به اینکه Echogenic CARDIAC focus از مارکرهای اختلالات کروموزومی نمی باشد ولی اگر این مارکر با مارکر دیگری مثبت شود جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین کاندید انجام آمنیوسنتز می باشد. و در صورت نرمال بودن غربالگری ها باید fetal echocardiography باشد.

سوال 1401/04/27

با سلام در ۱۸ هفته و ۴ روز سونوی آنومالیم اینطوره که nf:2.6 و nb:4 و bpd:41 هست و عدد ان تی در ۱۲ هفته و‌۴‌روز انجام شد nt:1.08 بود و nb هم رویت شد وضعیت چطوره؟جای نگرانی داره؟!

پاسخ مدیر 1401/04/27

لطفا ریسک سندروم ها را برایم ارسال کنید تا با دقت بیشتری پاسخکو باشم .

سوال 1401/04/08

سلام من هفته ۱۸ هستم داخل سونوآنومالی بهم گفت یه لکه روی قلبش و داخل هر دو کلیه ادرار دیده میشه بهم گفته سل فری بدم ولی تا جواب اون بیاد خیلی نگرانم. از نظر شما خطرناکه؟

پاسخ مدیر 1401/04/08

لطفا جواب سونوگرافی را دقیق اینجا یاد داشت کنید تا با دقت بتوانم اظهارنظر کنم.

سوال 1401/03/02

سلام من در هفته بیستم بارداری هستم و HC 153.5 هست البته اسکن توسط ماما گرفته شد. آیا حتما دلیل بر مشکل است؟

پاسخ مدیر 1401/03/02

خیر مشکلی نیست . در رنج حداقلی قرار دارید .

سوال 1401/01/27

سوال: سلام وقتتون بخیر عدد BPD رو ۵۲ معادل ۲۲ هفته نوشته بقیه اعداد معادل ۲۳ هفته هستن مشکلی پیش میاد؟خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1401/01/27

جواب: خیر نگران نباشید.

سوال 1401/01/21

سوال: سلام من هفته ۱۸ بارداری هستم عدد nf:3.8 بود و عدد nb؛۶.۵ بود ایا جای نگرانی هست

پاسخ مدیر 1401/01/21

جواب: خیر نگران نباشید ولی جواب آزمایش را کامل بنویسید تا دقیق راهنماییتان کنم

سوال 1400/12/14

سوال: سلام خسته نباشد .من هفته ۱۸ +۲ بارداری هستم ۲۴ سالمه . NB شده ۴.۵ و BPD شده ۳۹.۴ .در هفته ۱۲ هم NT 2.1 بوده که mom زده 1.65 در crl 63 ممنون میشم وضعیت منو بررسی کنید و بفرمایید آیا نیاز به cell free DNA دارم یا نه ؟

پاسخ مدیر 1400/12/14

جواب: عدد NT در رنج نرمال است . توصیه می شودجواب تست تان را کامل برایم ارسال کنید به هراه ریسک های غربالگری تا دقیق تر راهنماییتان کنم .

سوال 1400/10/11

سوال: اگر تو سنوگرافی ان تی حداکثر ۱/۳۱میلیمتر تعیین شد ‌nbرویت شد یعنی چه جنین در هفته دوازدهم

پاسخ مدیر 1400/10/11

جواب: سونوگرافی NT بخشی از غربالگری سه ماهه اول بارداری است و معمولا در هفته های یازده تا سیزده بارداری انجام می شود. در این نوع سونوگرافی، پزشک متخصص رادیولوژیست یا پریناتالوژیست ضخامت پشت گردن جنین را با هدف بررسی احتمال اختلالات کروموزومی مانند سندرم داون و تریزومی سیزده و هیجده را اندازه گیری میکند . سونوگرافی NT در کنار آزمایش خون غربالگری، احتمال ابتلای جنین به اختلالات کروموزومی را بررسی می کند و در صورت وجود احتمال بالا، پزشک برای تشخیص قطعی، آزمایشهایی مانند CVS و آمنیوسنتز و یا NIPT را تجویز خواهد کرد. در سونوگرافی NB وجود استخوان تیغه بینی بررسی می‌شود.در این سونوگرافی، متخصص باید استخوان بینی (تیغه بینی) جنین را مشاهده کرده ابعاد آن و همچنین زاویه آن با استخوان فک را ذکر کند. عدم مشاهده استخوان بینی نشانه سندرم داون است. که این دو فاکتور برای جنین شما نرمال ایت / بهتر است عدد crl را نیز همراه عدد NT برایم ارسال کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1400/08/13

سوال: سلام منntام3.16بود وسی ار ال هم64 دکتر گفته باید امنیوسنتز کنی خيلي میترسم لطفآ راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1400/08/13

جواب : نگران نباشید . عدد NT جنین شما بالا تر از 99 پرسنتایل می باشد که اگر عدد NT بالای 99 پرسنتایل باشد بیمار کاندید تست های تشخیصی از جمله آمنیوسنتز می باشد که برای بررسیبیشتر و اطمینان از سلامت جنین ضروری می باشد

سوال 1400/07/09

سوال: من 18 هفته تمام رفتم سنو دکترم گفت استخوان بینی مشکل داره 3.2 بوده. خیلی نگرانم راهنمایی کنید تورو خدا

پاسخ مدیر 1400/07/09

جواب: سایز Nb وBPD را برایمان بنویسید . نگران نباشید ایا سل فری داده اید ؟ آیا نرمال بوده؟؟ اگر نرمال بوده به احتمال 99 % جنین مشکلی ندارد.

سوال 1400/06/26

سوال: با سلام. خدا قوت. سونوگرافی در 12 هفته و 2 روز. Crl56. 7 و nt2. 3"* آیا جواب سونوگرافی نرمال است؟ با تشکر

پاسخ مدیر 1400/06/26

جواب : عدد NT جنین شما معادل 91 پرسنتای و رنج نرمال می باشد.

سوال 1400/02/17

سوال: سلام ببخشید میشه آدرس پیجتونو بگید میخواستم عکس سونومو بفرستم براتون

پاسخ مدیر 1400/02/17

جواب: ازمایشگاه نیلو یا niloulaboratory را سرچ کنید و برای دایرکت اینستاگرام نیلو ارسال کنید.

سوال 1400/01/28

سوال: سلام جنین من ۲۰ هفته است و در سونو آنومالی که در ۱۸ هفتگی انجام دادم nf=7.4 bpd= 43 nb=6.8 آیا جنین من ممکنه مشکلی داشته باشه؟خودم۲۱سالمه وبارداری اولم هست

پاسخ مدیر 1400/01/28

جواب: ن مشکلی ندارد ولی جواب کامل آزمایشاتان و سونو را باید برایم ارسال کنید تا دقیق رهنماییتان کنم.

سوال 1399/11/26

سوال: سلام من تو هفته ۱۲ هفته و ۴ روز غربالگری انجام دادم که Ductos vonosus Ip برام زده ۱.۹۱ و nt1.66 و دکترم منو برای آمینو سنتز فرستاده ولی من نمیخوام برم چون ریسک سقطو داره میخواستم ببینم جواب غربالگریم مشکل داره؟

پاسخ مدیر 1399/11/26

جواب: جواب آزمایشتان و ریسک غربالگری ها را برایم بفرستید و یا عکس آزمایش کامل را برای دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید

سوال 1399/11/19

سوال: سلام من ۲۵ سال دارم بارداری اولم در آنومالی NB3/78هست و در سونو گفته کوچکتر از نرمال خواستم بدون آیا مشکلی هست ممنون میشم زود جواب بدید چون خیلی استرس دارم

پاسخ مدیر 1399/11/19

جواب: نگران نباشید . عدد مربوط به BPD را برایم ارسال کنید .

سوال 1399/10/26

سوال: سلام من در هفته ۱۸ بارداری هستم.۱۷ هفته و ۶ روز سونو آنومالی دادم همه چیز نرمال بود فقط یه کیست کرویید ۲.۵ تا ۲.۹ زده بطن چپ مغز آیا خطرناکه و باید آزمایش سل فری بدم،؟ ntنرمال هست همچنین آزمایش غربال گری اول برای دوم هم فقط آزمایش afpدادم که نرمال بود.اکوی قلب جنین انجام دادم که گفتن خوبه

پاسخ مدیر 1399/10/26

جواب: اگر ریسک تریزومی 18 در تست های غربالگریتان کمتر از 1:1000 می باشد (یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1000 است) جای نگرانی ندارد ور امکان تحلیل آن در 28 هفتگی است ، ولی اگر بیشتر از آن می باشد توصیه می کنم با یک پریناتولوژیست مشورت کرده و در صورت لزوم تست NIPT برایتان انجام شود. تقریبا در ۲ درصد جنین ها در هفته های ۱۶ الی ۲۴ حاملگی دیده می شود و در ۹۵ درصد موارد تا ۲۸ هفتگی از بین می رود.

سوال 1399/10/20

سوال: سلام خسته نباشید من ۳۲ سالمه و بارداری اولمه که هفته ۱۸ م و یک روزم بود که مقدار nf=3.48بود فرموده بودید که نتایج کامل غربالگیری دوم رو خدمتتان ارسال کنم تا راهنمایی کنید.هفته پیش یعنی ۱۸ هفتگی و ۶روزم بود که کاملش رو انجام دادم و ارسال کردم خدمتتان ولی متاسفانه هنوز جواب ندادید.توروخدا جواب بدید خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1399/10/20

جواب: پیامتان را ندیدم . مجددا ارسال کنید یا برای دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید.

سوال 1399/10/11

سوال: با سلام ،من ۱۸ هفتمه،وخودمم ۳۲سالمه دیروز رفتم سونو نوشته nf=3.48mm بارداری اولمه و خیلی نگرانم توروخدا راهنمایی کنید که طبیعیه؟ غربالگری اولم هیچ مشکلی نداشت.دکتر هم گفت این لازم نیست خودم اصرارکردم انجام بدم.

پاسخ مدیر 1399/10/11

جواب: نگران نباشید . بله طبیعیه. جواب غربالگری ها را کامل بفرستید تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1399/10/05

سوال: با سلام من ۱۹ هفته رفتم آنومالی N.Fروزده ۳ mmوN.Bروزده ۵.۵ mm(روی منحنی صدک۵۰) آیا مشکلی داره

پاسخ مدیر 1399/10/05

جواب : خیر نرمال است ولی جواب باید کامل نوشته شود مثلا سایز BPD و.. باید ذکر شود تا با دقت راهنمایی شوید

سوال 1399/10/01

سوال: سلام . من در هفته ۲۳ بارداری هستم . سونوی آنومالی و آزمایش سل فری انجام دادم که همه چی خوب بوده. ولی تو این هفته توو سونو بهم گفتن تیغه بینی جنین کوتاه . آیا احتمال اینکه جنین مشکل داشته باشه هست

پاسخ مدیر 1399/10/01

جواب: سایز Nb وBPD را برایمان بنویسید . نگران نباشید اگر سل فری نرمال بوده به احتمال 99 % جنین مشکلی ندارد.

سوال 1399/09/26

سوال: سلام،خسته نباشید، سونو ان تی توی 12 هفتگی انجام دادم انتی 1.12 بود و ان بی رو نوشته بود مشاهده شد. دکترم گفت خوبه همه چی، هفته 18 رفتم سونو آنومالی که آزمایشمم خوب بود ولی سونو رو ازم خواست که 22 هفتگی تکرار کنم و عدد ان بی7. 4 بود، توی 22 هفتگی انجام دادم دکتر سونوگرافی گفت که اتساع هر دو کلیه خفیف دیده میشه، عدد ان بی 6.9 بود، آن اف هم 4.1 بود، میخوام ببینم که آیا این اعداد نرماله؟ ارتباطی با سندروم داون داره؟ جنینم دختره، اتساع کلیه چی میشه آخرش؟ ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1399/09/26

جواب: NT و Nb نرمال است . در ارتباط با پیلکتازی نگران نباشید در اکثر موارد رفع می شود تنها نیاز به بررسی بیشتر می باشد.قطر قدامی خلفی لگنچه کلیه های جنین زیر 4 میلی متر نرمال می باشد. که پلیکتازی خفیف بوده و پیلکتازی خفیف یک یافته شایع و معمول در سونوگرافی بوده که کمتر از 1 الی 2 % جنین هایی که پیلکتازی ایزوله داشته اند مبتلا به سندرم داون هستند.و 4-7 میلی متر Mild renal pyelectasis محسوب می شود و طبق پروتکل برای اطمینان خاطر کاندید تست NIPT می باشد چراکه این یافته همانطور که گفته شد جزو سافت ماركرهای سندرم داون محسوب می شود. و چنانچه NIPT نرمال شد باید بین هفته های 28-32 حداقل دوبار دیگر سونوگرافی انجام شود تا مطمئن شویم پیلکازی به سمت هیدرونفروز پیش نرفته است و یک بار هم در روز 3 یا 4 بعد از تولد طبق صلاحدید پزشک باید سونوگرافی انجام شود که اطمینان خاطر حاصل شود. پیگیری های لازمه را انجام دهید و نگران نباشید.

سوال 1399/09/23

سوال: سلام خسته نباشید من هفته ۲۰ هستم و ۳۰ ساله. ازمایشات غربالگری مرحله اول خوب بود و ان تی ۱/۳ دیده شد ولی در سونوی انومالی nb 3/1 دیده شد ایا نتیجه نرماله؟

پاسخ مدیر 1399/09/23

جواب: بله نگران نباشید.

سوال 1399/09/21

سوال: سلام.وقت بخیر من سونو آنومالی انجام دادم هفته 19هستم خودم هم 33 سالمه نتایج سونو به این ترتیب هست. BPD=44MMهست.NF=5.8MM هست.NB=4.8MMهست.این رو هم عرض کنم که در هفته 12و سونو اول مقدار NT=2.2MM بود.میشه بفرمایید که نتایجش نرمال هست؟ آیا مقدار NB و NF نرمال هستن؟خیلی ممنون

پاسخ مدیر 1399/09/21

جواب: بله نرمال است.

سوال 1399/09/20

سوال: دوفوکوس در در قلب جنین نشانه چیه و هنوز آزمایش های غربالگرز ام جوابش نیومده چکار کنم راهنماییم کنینن خواهشا

پاسخ مدیر 1399/09/20

جواب: لازم به ذکر است که اگر ریسک غربالگری نرمال باشد،با توجه به اینکه Echogenic CARDIAC focus از مارکرهای اختلالات کروموزومی نمی باشد ولی اگر این مارکر با مارکر دیگری مثبت شود جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین کاندید انجام آمنیوسنتز می باشد. و در صورت نرمال بودن غربالگری ها باید fetal echocardiography باشد.

سوال 1399/09/15

سوال: سلام ببخشید من سونوی ان تی انجام دادم همه چی نرمال بود تو سونوی انومالی‌ دوتا نقطه فوکوس اکوژن دیده شده من ۲۰ هفته هستم الان هم اکو قلب جنین انجام دادم عملکرد قلبش مشکلی نداشت احتمال سندروم و تریزومی ها در ازمایش ان تی نرمالو ریسک پایین بودن حالا این دلیل کافی هست که بچه من سالم باشه و مشکل ژنتیکی نداشته باشه؟

پاسخ مدیر 1399/09/15

جواب: نگران نباشید . تمام توصیه هایی که می شود جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین است. لازم به ذکر است که اگر ریسک غربالگری نرمال باشد،با توجه به اینکه Echogenic CARDIAC focus از مارکرهای اختلالات کروموزومی نمی باشد ولی اگر این مارکر با مارکر دیگری مثبت شود جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین کاندید انجام آمنیوسنتز می باشد. و در صورت نرمال بودن غربالگری ها باید fetal echocardiography باشد.

سوال 1399/08/12

سوال: سلام من در هفته ۱۵ بارداری هستم جواب سونو که امده DUCTUS VENOSUS A WAVE زده مشاهده نشده خیلی نگران هستم میشه راهنماییم کنیید ممنون

پاسخ مدیر 1399/08/12

جواب: نگران نباشید نرمال است. مجرای وریدی که با اصطلاح علمی داکتوس ونوسوس مسیری می باشد که خون حاوی اکسیژن را از ورید نافی دریافت و منتقل می کند. جریان غیر طبیعی داکتوس ونوسوس با نقایص کروموزومی و ناهنجاری های قلبی میتواند همراه باشد که در سونوگرافی NT مورد ارزیابی قرار میگیرد.

سوال 1399/08/09

سوال: CRL=45mm NT=1.69mm G.A=11week+2days

پاسخ مدیر 1399/08/09

جواب: NT در محدوده نرمال و معادل 74 پرسنتایل می باشد.

سوال 1399/07/16

سوال: سلام.من هفته ی هجده بارداری هستم غربالگری اول و ازمایش NTهم خوب بوده.غربالگری دوم ک رفتم همه چیز جنین سالم و قابل رویت بود فقط سمت چپ قلبش کانون اکوژن ب قطر۱/۸میلیمتر مشاهده شده من باید چیکار کنم تورو خدا راهنمایی کنید باتشکر

پاسخ مدیر 1399/07/16

جواب: نگران نباشید . تمام توصیه هایی که می شود جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین است. لازم به ذکر است که اگر ریسک غربالگری نرمال باشد،با توجه به اینکه Echogenic CARDIAC focus از مارکرهای اختلالات کروموزومی نمی باشد ولی اگر این مارکر با مارکر دیگری مثبت شود جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین کاندید انجام آمنیوسنتز می باشد. و در صورت نرمال بودن باید fetal echocardiography باشد.

سوال 1399/07/11

سوال: سلام من در هفته ۲۰ بارداری هستم خودمم ۲۰ سالمه سونو انومالی دادم گفت که فوکوس ژنیتیک ۲mmدر بطن سمت چپ قلب جنین مشاهده شد خیلی نگرانم چیکار کنم

پاسخ مدیر 1399/07/11

جواب: نگران نباشید . تمام توصیه هایی که می شود جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین است. لازم به ذکر است که اگر ریسک غربالگری نرمال باشد،با توجه به اینکه Echogenic CARDIAC focus از مارکرهای اختلالات کروموزومی نمی باشد ولی اگر این مارکر با مارکر دیگری مثبت شود جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین کاندید انجام آمنیوسنتز می باشد. و در صورت نرمال بودن غربالگری ها باید fetal echocardiography باشد.

سوال 1399/06/16

سوال: سوال: سلام من در هفته ۱۸ هستم انومالی سه ماه دوم انجام دادم که پیلکتازی وهیدرونفروز خفیف تا متوسط در هر دو کلیه جنین رویت شده جنسیت پسر . بقیه پارامترها نرمال و طبیعی ممنون میشم راهنمایی کنید .

پاسخ مدیر 1399/06/16

جواب: نگران نباشید در اکثر موارد رفع می شود تنها نیاز به بررسی بیشتر می باشد.قطر قدامی خلفی لگنچه کلیه های جنین زیر 4 میلی متر نرمال می باشد. که پلیکتازی خفیف بوده و پیلکتازی خفیف یک یافته شایع و معمول در سونوگرافی بوده که کمتر از 1 الی 2 % جنین هایی که پیلکتازی ایزوله داشته اند مبتلا به سندرم داون هستند.و 4-7 میلی متر Mild renal pyelectasis محسوب می شود و طبق پروتکل برای اطمینان خاطر کاندید تست NIPT می باشد چراکه این یافته همانطور که گفته شد جزو سافت ماركرهای سندرم داون محسوب می شود. و چنانچه NIPT نرمال شد باید بین هفته های 28-32 حداقل دوبار دیگر سونوگرافی انجام شود تا مطمئن شویم پیلکازی به سمت هیدرونفروز پیش نرفته است و یک بار هم در روز 3 یا 4 بعد از تولد طبق صلاحدید پزشک باید سونوگرافی انجام شود که اطمینان خاطر حاصل شود.

سوال 1399/06/12

سوال: سلام من در هفته ۱۸ هستم و غربالگری سه ماهه اولم ۱به ۱۲۰۰۰ بوده و الان در سونوی آنومالی یک کیست کروئیدی به قطر ۳.۵ میلیمتر و یک فوکوس اکوژن در بطن چپ قلب به قطر ۲.5 تشخیص داده شده. خودمم ۲۳ سالمه و بچه اولمم سالمه. جنین پسر هستش. یه دکتر بهم گفت فقط اکو قلب بده و نگران نباش و یک دکتر گفته nipt بدی... نگرانم. میشه راهنماییم کنید؟

پاسخ مدیر 1399/06/12

جواب: نگران نباشید . تمام توصیه هایی که می شود جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین است. لازم به ذکر است که اگر ریسک غربالگری نرمال باشد،با توجه به اینکه Echogenic CARDIAC focus از مارکرهای اختلالات کروموزومی نمی باشد ولی اگر این مارکر با مارکر دیگری مثبت شود جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین کاندید انجام آمنیوسنتز می باشد. و در صورت نرمال بودن باید fetal echocardiography باشد.

سوال 1399/05/14

سوال: سلام وقت بخیر،تو ۱۲هفته و ۵روز جواب سونو غربالم با nt:2.09وcrl:63بود که پس از پاسخ آزمایش غربالگری پاسخش ریسک متوسط بوده،من۳۹سالمه و یکبار هم در سال ۹۳با توجه به تشخیص اسپنابیفدیا مجوز سقط قانونی داشتم،اینبار هم با توجه به سنم و سقط قبلیم سل فری دادم ولی جوابش نیومده،الان خیلی نگرانم دلیل اینکه زده ریسک متوسط رو میشه بفرمایید

پاسخ مدیر 1399/05/14

جواب: در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه ‏گيرى بر اساس مارکرهای بیوشیمیایی (PAPP-A و Free βhCG) و مارکر سونوگرافی (NT) به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گيرد تا ريسك نهایی سندرم ها محاسبه شود. در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهه دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد و يا يك تست غربالگری با قدرت تشخيص بالا يعني NIPT (Non Invasive Prenatal test) or cell free DNA انجام شود. نگران نباشید ، در خیلی از این موارد بچه نرمال می باشد و جهت بررسی دقیق تر انجام می شود و برای همین به این پروتکل ها غربالگری می گویند و نه تشخیصی. چنانچه جواب NIPT نرمال شد توصیه می شود يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/05/12

سئوال: سلام خسته نباشید. جواب ازمایش ژنتیکی هفته 12 T21 high risk 1:250 CRL: 47.mm Nt:2.mm 1.77mom ممکنه بگید معنیش چیه .خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1399/05/12

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3.5 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/03/06

سئوال: سلام تو هفته ی بیست و یک رفتم همه چیز اوکی بود سلامت جنین مرحله اول و دوم هم نرمال بود فقط این سری بابت کیست رفتم عددnft 6میلی متر بوده

پاسخ مدیر 1399/03/06

جواب: اوکی است نگران نباشید.

سوال 1399/02/09

سئوال: سلام nt 3 و crl 48.4 در هفته 11+5 ایا مشکلی داره سنم هم 33 ساله لطفا راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1399/02/09

جواب: در محدوده پر خطر می باشد و نیازمند انجام تست های تشخیصی

سوال 1399/01/28

سئوال: ببخشید شرمنده . باCRL=66و nt=2.56 درسوال قبلم CRLرو گفته بودین بگم.خیلی ممنون ازپاسخگوییتون

پاسخ مدیر 1399/01/28

جواب: در محدوده 93 پرسنتایل محدوده نرمال می باشد و نرمال است.

سوال 1399/01/26

سئوال: باسلام من برای بار چهارم هست که سوالم رو تکرار میکنم.اگر تمام آزمایشات یعنی غربالگری اول و دوم یعنی دابل مارکر وکواد مارکر هردو خوب باشند یعنی lowriskباشند.وتنها یافته نگران کنندهnt=2.56 باشد چکارباید کرد من خیلیی نگرانم الانم ۲۴هفتمه بااینکه دکترم میگه طبیعیه خودم خیلییی نگرانم.

پاسخ مدیر 1399/01/26

جواب: به سئوالاتی که می کنم دقت کنید ، قبلاً هم ازتون خواستم که این عدد NT با چه عدد CRL گزارش شده است عدد NT به تنهایی قابلیت تفسیر ندارد. مقدار CRL را هم بنویسید.

سوال 1399/01/06

سئوال: سلام.۲۲سال دارم وفرزنددومم روباردارهستم.عددnt:۱.۹۱بودکه در۱۲هفته وسه روزگی انجام دادم ومشکلی نداشت ولی آزمایش خون ۸ربالگری اولم عددش بالا بودکه دکترم nlptروگفتن انجام بدم ومن انجام دادم وخوب اومدجوابش وکم خطرشد،ولی وقای رفتم انومالی درهفته۱۸ بهم گفتنnf:۶.۵هستش.آیابازهم جای نگرانی هست؟ شد

پاسخ مدیر 1399/01/06

جواب: با توجه به تست NIPT که انجام داده اید جای نگرانی برای اختلالات کروموزومی وجود ندارد ولی طبق صلاحدید پزشکتان یک اکوی قلب جنین بهتر است انجام دهید.

سوال 1398/12/21

سئوال: سلام در هفته ۱۸ غربالگری سه ماهه دوم در یافته های اسکن در جنین دیستال هایپر اکوژینسیتهBowelدر حد بال ایلیاک مشکوک به تریزومی مشاهده شده آیا مشکلی پیش می آید

پاسخ مدیر 1398/12/21

جواب: اگر ریسک غربالگری تان خوب بوده باشد خیلی جای نگرانی ندارد. فقط باید از نظر پزشکتان سابقه عفونت دوران بارداری ، بقیه داده های سونوگرافیک تان هم چک شود.

سوال 1398/12/15

سئوال: سلام من الان در هجده هفته و شش روز هستم غربالگری اول Nt:1/4بود و آزمایشات نرمال ولی تو آنومالی NF:6/4mm شد من ۲۶ سالمه و به صلاحدید دکتر پرناتولوژی دیروز آمینیوسنتز انجام دادم چقدر احتمال داره نی نی سالم باشه ؟خیلییییی نگرانم

پاسخ مدیر 1398/12/15

جواب: نگران نباشید به احتمال خیلی زیاد نرمال می شود.

سوال 1398/11/27

سئوال: با سلام و خسته نباشی تو هفته ۱۸ بارداری هستم ،غربال گری دوم ،سنو آنومالی رو انجام دادم همه چیز رو زده نرمال ولی اندازه تیغه بینی رو زده ۴/۲ الان خیلی حالم بده ،ممکنه ک بچه مشکلی چیزی داشته باشه ،دکتر سونو گرافیست گفت اگه آزمایشات خوب بوده جای نگرانی نیست ،ولی من هنوز استرس دارم ،لطفا هرچ زودتر جواب منو بدین ،ممنونم

پاسخ مدیر 1398/11/27

جواب: نتیجه NB شما بالای 5 پرسنتایل است و جای نگرانی ندارد.

سوال 1398/10/28

سئوال: سلام من الان در هفته ۲۳ هستم nf 6/7 mm هست خیلی نگرانم باید چیکار کنم

پاسخ مدیر 1398/10/28

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان با یک متخصص پریناتولوژی مشورت کنید.

سوال 1398/09/03

سئوال: با سلام من هفته 31 بارداری (جنسیت دختر) هستم. هفته پیش سونو انجام دادم. اتساع خفیف لگنچه کلیه ها (راست و چپ) دیده شده است. آیا این دلیلی بر وجود سندروم داون هست؟ (تست غربالگری اول Screen negative بود). میزان nuchal Fold thickness در هفته های 16 و 19 بترتیب 3.08 و 3.5 بود.

پاسخ مدیر 1398/09/03

جواب: در سونوی هفته 18 تا 20 هم دیده شده بود یا خیر؟ احتمالش خیلی کم است ولی باید از نظر سایز پیلکتازی در هفته های بالاتر و بدو تولد مجدد چک شود.

سوال 1398/08/28

سئوال: سلام 33 ساله هستم و در13هفته غربالگری اول رو انجام دادم Nt:2.5 crl:66.6 T21:1:499 کمی نگرانم. ایا جای نگرانی وجود داره؟؟ ممنونم

پاسخ مدیر 1398/08/28

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/08/24

سئوال: سلام ان تي من با غربالگریهام خوب بودن اما تو انومالی عدد نوکال فولد زده 6 چکار باید بکنم الانم هفته 24 هستم دکترا میگن بسپار ب خدا

پاسخ مدیر 1398/08/24

جواب: یکی از کاربردهای تست NIPT رفع نگرانی مادر در هفته های بعد از 22 هفتگی می باشد که به هر دلیلی از جمله یافته های سونوگرافیک مشکوک به اختلالات کروموزومی شایع بشویم. در 99% موارد این تست در این افراد نرمال می شود که رفع نگرانی می کند ولی اگر تست مثبت شود (در 1% موارد) دیگر مجوز قانونی سقط را نمی توان گرفت.

سوال 1398/07/12

سئوال: باسلام در غربالگري اول nt ١.٨٢mmبود ازمايش سل فري دادم low risk در سونو انومالي nf 6.4mmدر هجده هفته و دوروز طبق متن بالا فقط يك درصد احتمال دارد جنين سالم باشد يعني؟

پاسخ مدیر 1398/07/12

جواب: بیشتر دقت کنید ، یک درصد احتمال دارد بچه مشکل داشته باشد.

سوال 1398/07/03

سئوال: سلام. من در هفته ۱۳ بارداری سونوی ان تی انجام دادم که با crl=7 NT=2.1 سن خودم ۳۳ سال میخواستم ببینم این نتیجه نرماله؟

پاسخ مدیر 1398/07/03

جواب: بله

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf