غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

غربالگری توأمان سه ماهه اول

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى (First Trimester Screening = FTS) دو نوع اندازه ‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

در غربالگری سه‌ماهه اول خانم باردار از ابتدای هفته 11 (11W+0D) تا انتهای هفته 13 (13W+6D) برای انجام تست به آزمایشگاه ارجاع می‌شود (بهترین زمان انجام تست در فاصله 12W+0D تا 13W+3D است).

از آنجا که این تست در سه‌ماهه نخست بارداری انجام می‌شود و همزمان مارکرهای بیوشیمیایی و سونوگرافی را در نظر می‌گیرد، غربالگری توأم سه ماهه اول نامیده می‌شود.

این نوع غربالگری مشکلات غربالگری‌های جداگانه بر اساس مارکرهای بیوشیمیایی (PAPP-A و Free βhCG) و مارکر سونوگرافی (NT) را که در گذشته هر یک به تنهایی انجام می‌شدند، رفع می‌کند.

امروزه راهکار ارجح در غربالگری سه ماهه اول این است که با استفاده از روش‌هایی که در آنها حداکثر 2 ساعت پس از خونگیری جواب‌ آزمایش‌های بیوشیمیایی آماده می‌شود و تنها با یک‌بار حضور در کلینیک، ریسک مربوطه برای بیمار تعیین شود.

کلینیک‌های دارای شرایط انجام چنین تست‌هایی را OSCAR و یا ( One- Stop Clinic for Assessment of Risk ) نامیده می‌شوند.

چرا زمان آغاز غربالگری سه ماهه اول هفته یازدهم بارداری است؟


به سه دلیل:

1) آغاز تفاوت معنی دار مدین (= میانه)[3] جامعه جنین‌های نرمال و جنین‌های مبتلا به سندرم داون از هفته 11 بوده و پیش از آن همپوشانی مدین‌های این دو جامعه بالاست.


2) به طور کلی در تمام تست‌های غربالگری، زمانی انجام تست توجیح پذیر است که به دنبال آن یک تست تشخیصی نیز وجود داشته باشد تا بتوان با آن موارد مثبت غربالگری[4] را مورد تأیید قرار داد. 

تست تشخیصی موجود در این مرحله CVS[5] است، اما نمی‌توان زودتر از هفته 11 حاملگی آن را انجام داد زیرا اولاً احتمال سقط جنین بیشتر است و ثانیاً ارتباط معنی‌داری بین انجام این تست پیش از هفته 11 و افزایش بروز یکسری اختلالات جنینی، از جمله اختلالات عضوی عرضی[6]، میکروناتیا[7] (یا کوچک بودن فکین) و کوچک بودن زبان[8]مشاهده شده است.

3) در سونوگرافی NT، گذشته از اندازه‌گیری این مارکر یکسری بررسی‌های دیگر هم از ارگان‌های جنین انجام می‌شود که این بررسی‌ها پیش از 11 هفتگی جنین قابل اعتماد نیستند. از جمله این بررسی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- بررسی اگزومفالوس (فتق نافی):[9] تقریباً در تمامی جنین‌ها بین هفته‌های 8 تا 10 حاملگی فتقی در ناحیه روده مشاهده می‌شود که با ایجاد یک توده هایپراکوژنیک در قاعده ناف، تقریباً تشخیص فتق نافی را غیرممکن می‌سازد.

- بررسی آکرانیا (فقدان جزئی یا کامل جمجمه) و یا آننسفالی (فقدان مغز): برای بررسی این اختلالات باید فرآیند استخوانی‌ شدن[10] جمجمه کامل شده باشد. اما این فرآیند در هفته 11 صورت می‌گیرد و بررسی‌های پیش از هفته 11 در این مورد قابل اعتماد نیستند.

- بررسی قلب: بررسی چهار حفره قلب و شریان‌های بزرگ بعد از هفته 10 حاملگی امکان‌پذیر است.

- بررسی معده و مثانه: این اعضاء 50٪ موارد در هفته 10، 80٪ موارد در هفته 11 و 100٪ موارد در هفته 12 رویت می‌شوند.[4-1]

چرا پایان غربالگری سه ماهه اول در 13W+6Dاست؟

به سه دلیل:

1- در صورتی که جنین دچار اختلالی باشد بیمار فرصت انتخاب روش‌های ختم حاملگی در سه ماهه اول را خواهد داشت.

2- میزان بروز ادم پشت گردن[11] در جنین‌های دارای کروموزوم غیر طبیعی طی هفته‌های 18-14 حاملگی کمتر از میزان بروز آن در هفته های زیر 14 است.

3- میزان موفقیت در اندازه‌گیری NT در زیر 14 هفتگی حدود 100- 98٪ است، در حالی که از هفته 14 به بعد با قرار گرفتن جنین در وضعیت عمودی احتمال موفقیت در اندازه‌گیری NT و به دست آوردن تصویری مناسب به کمتر از 90٪ می‌رسد.[4-1]

نوکال ترانس‌لوسنسی:[12] NT، شاخصی از میزان مایع جمع شده در زیر پوست ناحیه گردن جنین است. به عبارت دیگر حداکثر ضخامت منطقه شفاف بین پوست و بافت نرم پوشاننده مهره‌های گردن را NT می گویند.

در 95٪ موارد برای اندازه‌گیری NT می‌توان از روش ترانس ابدومینال[13] استفاده کرد و فقط در مورد زنان چاق باید از روش ترانس واژینال[14]استفاده شود.

از آنجا که در غربالگری سه ماهه اول مارکر NT بیشترین تاثیر را در محاسبه ریسک دارد، از این رو بسیار مهم است که این اندازه‌گیری به همراه اندازه‌گیری CRL[15]توسط سونولوژیست مجرب و با پروتکل یکسان انجام شود تا ریسکی صحیح به دست آید.

برای اطمینان از صحت اندازه گیری NT، ضمیمه کردن عکس استاندارد NT به گزارش سونوگرافی ضروری است. عکس استاندارد NT باید شامل چهار ویژگی زیر باشد:

1- در محدوده CRL قابل قبول تهیه شده باشد. CRL قابل قبول برای اندازه‌گیری NT ، بین 45 الی 84 میلی‌متر است.

2- تصویری که برای اندازه‌گیری NT مورد استفاده قرار می‌گیرد باید شامل نمای نیمرخ[16] از جنین بوده، بطوریکه تیغه بینی و نوک آن دیده شود و بزرگ‌نمایی آن به حدی باشد که فقط قسمت بالای سینه و سر در تصویر دیده شود.

3- در هنگام تهیه عکس گردن جنین باید در حالت نوترال[17] قرار داشته باشد. اگر سر جنین بیش از حد رو به جلو خم شده باشد[18] می‌تواند تا 4/0 میلی‌متر کاهش کاذب، و اگر بیش از حد به سمت عقب خم شده باشد[19] تا 6/0 میلی‌متر افزایش کاذب در اندازه‌گیری NT ایجاد کند.

4- محل قرار گرفتن کالیپرها (نشانگر) برای مشخص کردن محدوده NT در عکس باید به صورت داخل به داخل[20] باشد.

توجه 1: در هنگام اندازه‌گیری NT باید دقت کرد تا پوست جنین با غشاء آمنیون اشتباه گرفته نشود، زیرا هر دو دارای ساختاری غشایی و نازک هستند. به این منظور باید در هنگام اندازه‌گیری NT منتظر حرکت خودبه‌خودی جنین بود تا پوست از غشاء آمنیون دور شود و یا به طور مصنوعی با درخواست از مادر برای سرفه کردن و یا زدن چند ضربه به شکم وی موجب حرکت جنین و دور شدن پوست از غشاء آمنیون شد.

توجه 2: در 10- 5٪ موارد بند ناف به دور گردن می‌پیچد که در این حالت بایدNT در قسمت بالا و پایین بند ناف اندازه‌گیری و میانگین این دو عدد گزارش شود.

توجه 3: طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP[21] کانادا، مجوز انجام سونوی NT سونولوژیست‌ها باید هر سال تمدید شود و یکی از معیارهای تمدید این مجوز، انجام حداقل تعداد مشخصی سونوی NT در سال است.

میزان NT در اختلالات کروموزومی نظیر سندرم داون و سندرم ترنر افزایش می یابد.

بیشترین افزایش NT در سندرم ترنر (45,XO که معمولاً کروموزوم Xپدری به جنین منتقل نشده و شیوع 1 به 4000 دارد) دیده می‌شود به طوری که مقدار NT تا 8 میلی‌متر بیشتر از مدین جنین‌های نرمال افزایش می‌یابد، حال آن‌که در تریزومی‌های 21، 18 و 13 حداکثر افزایش NT تا 5/2 میلی‌متر بیشتر از مدین جنین‌های نرمال است.

به طور طبیعی میزان NT با افزایش سن جنین افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش مطالعات مختلف مدین NT با CRL حدود 45 میلی‌متر، 2/1 میلی‌متر و با CRL حدود 84 میلی‌متر، 1/2 میلی‌متر است.

در بیش از 70% موارد تریزومی 13، 18 و 21 و نزدیک به 85% موارد سندرم ترنر، NT بیشتر از 95 پرسنتایل را دارند.

افزایش NT در سایر اختلالات

1- اختلالات قلبی و اختلالات شریان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2.2  تا 2.8 میلی‌متر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 3.5 میلی‌متر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش می‌یابد).

2- فتق دیافراگماتیک

3- نارسایی ریوی

4- دیسپلازی اسکلتی[22] :  همانطور که می دانیم تجمع مایع در ناحیه پس گردن از سیستم لنفاوی منشاء می گیرد و عروق لنفاوی هم فاقد عضله می باشند و برای حرکت مایع در این عروق نیازمند انقباض و انبساط عضلات دور آن می باشد و از آنجائیکه در دیسپلازی اسکلتی ما فقر حرکتی (و در نتیجه فقدان انقباض و انبساط عضلانی) داریم، این امر باعث اختلال در سیستم درناژ (تخلیه) لنفاوی و در نتیجه تجمع مایع در عروق لنفاوی و در نتیجه تجمع مایع در ناحیه پس گردن می شود، که بصورت افزایش NT خودش را نشان می دهد.

5- عفونت‌های مادرزادی

6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین می‌شوند)

7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک (مثل آنمی)

8- هایپوپروتئینمی یا کاهش سطح پروتئین خون نوزاد

9- بین 4.5 تا 5 درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونه مشکل خاصی NT بالا دارند.

سونوگرافى NT همچنين در موارد زير كاربرد دارد:

1- زنده بودن جنين را تأييد می كند.

2- سن باردارى را تأييد مى‏ كند.

3- باردارى‏هاى دوقلو را تشخيص مى‏ دهد.

4- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در اين سن باردارى قابل تشخيص هستند، بررسى مى‏ كند.

توجه 1:

در خصوص گزارش تیغه بینی (Nasal Bone = NB) و وارد نمودن آن برای محاسبه خطر در تست های غربالگری سه ماهه اول، باید به این نکته اشاره کرد که در شیوه نامه کشوری غربالگری سندرم دوان و همینطور در سایر مراکز معتبر جهانی، این مارکر جزو مارکرهای غربالگری سه ماهه اول نبوده و با وجودیکه بسیاری از نرم افزارها و حتی نرم افزار مورد استفاده FMF یا Fetal Medicine Foundation برای این مارکر جایگاهی پیش بینی شده است منتها گزارش آن و تاثیر آن در محاسبه ریسک را منوط به داشتن مهارت کافی سونوگرافیست و مدرک مجزای گزارش NB برای سونولوژیست ها نموده است.

توجه 2:

در صورتی که NB در شرایط فوق و با دستگاه با تکنولوژی و وضوح بالا در سونوگرافی سه ماهه اول دیده نشد و سایر مارکرهای سونوگرافیک از جمله NT، خطر پایین داشتند، مجددأ در هفته 15 سونوگرافی بیمار تجدید و در صورت عدم تشکیل استخوان بینی بیمار کاندید انجام تست های تشخیصی مثل آمنیوسنتز می شود.

توجه 3:

طبق پروتکل کشوری دو عکس استاندارد NT و CRL باید ضمیمه ریپورت سونوگرافی NT باشد. در غیر اینصورت سونوی فوق فاقد ارزش است.

توجه 4:

نارسایی دریچه سه لتی (Tricuspid Reguregitation) و ناهنجاری جریان خون در سونوگرافی داپلر در مجرای داکتوس ونوسوس هم احتمال وجود تریزومی ها را افزایش می دهند.

آزمایش خون مادر:

در آزمايش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار يافت مى‏شود مورد اندازه ‏گيرى قرار مى‏گيرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد.

در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنين به سندرم داون مقدار دو ماده مزبور تمايل به خروج از مقادير مورد انتظار را نشان مى‏ دهد.


مارکرهای بیوشیمیایی اندازه‌گیری شده در سه ماهه اول

مارکر PAPP-A:

یک گلیکوپروتئین با منشاء جفت می باشد که طی حاملگی افزایش می یابد.

در بعضی از اختلالات کروموزومی این ماده کاهش می یابد و این کاهش در هفته های 10 تا 14 بارداری بیشتر می باشد.

این مارکر یک آنزیم متالوپپتیدازی است که از سلول‌های تروفوبلاستیک جفت به ویژه تروفوبلاست‌های خارج پرزی ترشح می‌شود.

سطح آن در هفته‌های 11 تا 13 با شیبی نسبتاً تند افزایش می‌یابد.

زنان بارداری که سطح PAPP-A آنان در هفته‌های 11 تا 14 بارداری کمتر از میزان مورد انتظار باشد، احتمال ابتلاء جنین آنها به سندرم داون بالاتر است.

این آنزیم با شکستن پروتئین‌های باند شونده به IGF-BP[23] و آزادکردن آن سبب تحریک نقش تهاجمی تروفوبلاست‌ها شده و در نتیجه در لانه‌گزینی جنین نقش مهمی دارد. 

مولکول IGF در تنظیم انتقال گلوکز و اسیدهای آمینه از جفت نقش دارد. از دیگر نقش‌های بیولوژیک IGF آن است که کارکردی مشابه هورمون رشد داشته و در نتیجه در رشد و نمو جنین نیز نقش دارد.

کاهش این مارکر بدون حضور اختلالات کروموزومی در اختلالات ذیل دیده می شود:

- IntraUterine Fetal Death و یا IUFD

- Preterm Delivery

- Preeclampsia

- Gestational Hypertension

- IntraUterine Growth Restriction و یا IUGR

- Sudden abortion


هورمون Free βhCG:

زیر واحد بتای آزاد هورمون hCG است که عمدتاً از سلول‌های تروفوبلاست جفت ترشح می‌شود.

در هفته 9 تا 11 سطح آن به حداکثر خود می رسد و بعد از آن رو به کاهش گذاشته می شود.

سطح Free βhCG خون مادر نظیر سطح hCGدر بارداری‌های توأم با سندرم داون تمایل به افزایش نشان می‌دهد. تغییرات آن در خون مثل هورمون hCGاست یعنی با شیبی تند از هفته دهم رو به کاهش می‌گذارد.

در خون یک زن باردار ما 5 فرم مختلف از مولکولهای وابسته به hCG و یا  hCG-related molecules  می بینیم:

- nonnicked hCG, which represents the active hormone;

یک پیوند پپتیدی در زنجیره بتای hCG وجود دارد که خاصیت استروئیدوژنیکی و یا steroidogenic activity  مولکول hCG وابسته به آن است.

- nicked hCG;

- free α-subunit;

- free β-subunit;

- and the nicked free β subunit

در واقع منشاء تولید free BhCG در خون مادر از سه منبع ذیل می باشد:

1- بطور مستقیم از  trophoblast جفت ترشح شده

2- از تجزیه مولکول hCG در خون و آزاد شدن دو زیر واحد آن ایجاد می شود ( dissociation of hCG into free α- and free β-subunits),

3- در اثر فعالیت آنزیمی ماکروفاژها و یا نوتروفیل ها بر روی مولکولهای hCG ایجاد می شود ( macrophage or neutrophil enzymes nicking the hCG molecule) ایجاد می شود.

در موارد کاهش بدون دلیل آن توام با نرمال بودن سطح سایر مارکرها، هرچند همراهی با عوارض بارداری کمتر از PAPP-A مطرح است.

لیکن در برخی از مطالعات کاهش آن به کمتر از MoM < 0.4 با افزایش خطر Low Birth Weight و سقط (Miscarriage) و در صورت کاهش آن به کمتر از MoM < 0.25 با افزایش خطر از دست دادن ناگهانی جنین قبل از هفته 24 همراه است.

توجه :

در صورت وجود یک Empty Sac در سونوگرافی ، امکان انجام غربالگری بیوشیمیایی خون وجود داشته و تغییری در نتایج آن بوجود نمی آید، ولی در صورتی که یک ساک دوم حاوی جنین مرده (Vanished twin) مشاهده شود ، بدلیل تاثیری که تا چندین هفته روی شاخص های بیوشیمیایی می گذارد، توصیه می شود که فقط بر اساس سن و شاخص سونوگرافیک قضاوت شده و تست های آزمایشگاهی انجام نگردد.

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهه اول

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهه اول به ما مى‏ گويد كه به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى 18 و يا تريزومى 13 خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن ريسك ابتلاء گفته می‏شود.

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توأم سه ماهه اول

بر اساس نتیجه تست غربالگری سندرم داون در سه ماهه اول، بیماران در شش گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین با ریسک خیلی بالا (Very high risk): در صورتیکه ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

2- گروه اسکرین با ریسک بالا (high risk): در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT شود.

3- گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:251 تا 1:1100 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهه دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد و يا يك تست غربالگری با قدرت تشخيص بالا يعني NIPT (Non Invasive Prenatal test) or cell free DNA انجام شود.

4- گروه اسکرین با ریسک پایین (low risk): در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

5- در صورتی که تنها یافته غیر طبیعی در جنین، وجود NT بالای 3.5 میلی‌متر (یا بیشتر از 99 پرسنتایل با توجه به قد نشسته جنین) قرار بگیرد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

6- زنان در هر سنی اگر جنین آنها NT بالای 3/5 میلی‌متر داشته باشد، باید در هفته 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی جنین ارجاع داده شوند.

7- طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP علاوه بر گروه دوم، گروه‌های زیر هم باید تست‌های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:

- زنان بالای 35 سال در هنگام زایمان (در چاپ پیشین راهنمای مزبور، سن این گروه زنان بالای 36 سال ذکر شده بود). البته این مسئله در گایدلاین های جدید ، توصیه به انجام تست NIPT می شود.

- زنان با بارداری دوقلویی

- زنانی که سابقه‌ای از بچه یا جنین مبتلا به سندرم داون، ادوارد و یا اختلالات لوله عصبی داشته‌اند (و یا والدینی که ناقل هر نوع ترانس‌لوکیشن، دیلیشن، اینزرشن و یا اینورشن باشند که سبب افزایش ریسک داشتن بچه مبتلا به تکامل کروموزمی نامتوازن می گردد).

- زنان بالای 35 سال که سابقه 3 بار یا بیشتر سقط دارند. (در چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار می گیرند).

- زنانی که HIV مثبت هستند (از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در این گروه از زنان سبب افزایش بالقوه انتقال HIV از مادر به جنین می‌شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تست‌های غربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاده شود).

- زنانی که IVF یا ICSI انجام داده‌‌اند.


توجه: در پروتکل های جدید طبق نظریه مشترک انجمن متخصصین زنان و زایمان آمریکا (ACOG) و انجمن طب مادر - جنین  (AMFM) این چهار گروه انتهایی بهتر است کاندید انجام تست NIPT شوند.


8- 
همینطور در گروه خیلی پر خطر به شرط داشتن شرایط ذیل می توان به جای تست های تشخیص یک تست NIPT پیشنهاد نمود.

در صورتیکه به دلایل موجه  پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3.5 میلی متر و یا بیشتر از 99 پرسنتایل نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: 

‎ ‎
                   ‏  - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، 
 ‌‎ ‌‏  ‌‎ ‌‏   ‌‎         ‌‏
                     - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند،

‏                     - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند،

‏                     - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎

‏       ‌‎  ‌‏   ‌‎         ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد،

‏                     -  زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند،

‏                     - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏

‏                     - زنانی که جفت پایین دارند،

‏                     - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند،

                     - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند،

 ‌‎   ‌‏      ‌‎   ‌‏   ‌‎     ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد،

  ‏ ‌‎  ‌‏      ‌‎  ‌‏   ‌‎     ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از:

                           1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏

‏       ‌‎             ‌‏      2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎

‏     ‌‎            ‌‏         3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎  


پس از غربالگرى سه ماهه اول

نتايج غربالگرى سه ماهه اول به پزشك مى‏گويد كه آيا لازم است تسـت‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز براى خانم باردار انجام شود يا خير. اكثر زنان پس از انجام غربالگرى نتايجى دريـافـت مى‏كنند كه بر مبناى آنها نياز به انجام تست‏هاى تشخيصى منتفى است، اما به زنانى كه ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 آنان بيش از ميزان نرمال باشد، انجام تست‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز پيشنهاد مى‏شود.

صرف‏نظر از سن مادر و يا نتايج غربالگرى سه ماهه اول، تصميم به انجام تست‏هاى تشخيصى، تصميمى كاملاً شخصى است.

مزاياى غربالگرى سه ماهه اول

1- انجام غربالگرى دقيق‏تر و زودتر، كه باعث ايجاد آرامش خاطر در بسيارى از زنان مى‏شود.

2- با انجام سونوگرافى NT امكان تشخيص بعضى از اختلالاتِ بارز هنگام تولد وجود دارد.


محدوديت‏هاى غربالگرى سه ماهه اول

1- حدود 5% (1 نفر در هر 20 نفر) از زنانى كه اين غربالگرى روى آنان انجام مى‏شود، به عنوان ريسك بالا مشخص مى‏شوند. اما در عين حال اكثر زنانى كه ريسك آنان بالا است بچه ‏هاى نــرمال بــه دنــيا مى ‏آورند.

2- براى انجام تست‏هاى تشخيصى رايج بايد تا سه ماهه دوم باردارى منتظر ماند.

3- غربالگرى اختلالات لوله عصبى جنين با اين تست قابل انجام نيست و بايد با تست كوآد ماركر در سه ماهه دوم باردارى انجام شود.


توجه:

دو قلویی های مونوکوریون ، مونوزایگوت بوده ولی دی کوریون ها می توانند مونوزایگوت و یا دی زایگوت باشند. لذا در حالت مونوکوریونی قدرت تشخیص بالاتر است و نرم افزار غربالگری یک ریسک را برای هر دو جنین محاسبه می کند. در دی کوریون اگر یکی از جنین ها مبتلا باشد روی شاخص های بیوشیمیایی جنین دیگر هم تاثیر می گذارد و به همین دلیل فاکتورهای سونوگرافیک کمک بیشتری می نمایند.


آیا قدرت تشخیص تست های غربالگری سه ماهه اول در هفته های یازده تا سیزده بارداری در یک خانم باردار تفاوت دارد؟


طبق مطالعات متعدد (بخصوص مطالعاتی که در FMF توسط دکتر نیکولائیدس انجام شده است) مشخص شده که برای افزایش قدرت تشخیص تست های غربالگری سه ماهه اول، بهترین استراتژی آن است که:

تست های بیوشیمیایی در هفته دهم تا یازدهم انجام شده و سونوگرافی NT در هفته های بین 12W+0D تا 13W+3D انجام شود.

ولی این مسئله منجر به دو بار مراجعه بیمار برای یک پروتکل غربالگری می بوده و با اون طرح اولیه OSCAR و یا One Stop Clinic for Assessment of Risk که توسط FMF مطرح شده بود (که بیمار در طی یک جلسه مراجعه به کلینیک ، ریسک اش مشخص شده و تعیین تکلیف شود) زیر سئوال رفت.

ولی در همین بازه زمانی ابتدای یازده هفته تا انتهای هفته سیزدهم ، توسط دکتر Malone  و همکاران مشخص گردید که با نرخ مثبت کاذب (FPR) ثابت 5% میزان قدرت تشخیص:

1- در هفته 11 ، 87% 

2- در هفته 12، 85% و در 

3- هفته 13% ، 82% می باشد. 
اختلالات هنگام تولد


اختلالات هنگام تولد اختلالاتى هستند كه نوزاد با آنها متولد مى‏شود. مثال‏هايى از اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لوله عصبى، اختلالات قلبى و بيمارى لب‌شكرى است. تمامى زنان صرف‌نظر از سن آنان و سابقه فاميلى و باردارى‏هاى قبلى به احتمال 2% تا 3% صاحب فرزندى مبتلا به اختلالات هنگام تولد مى‏ شوند.

انجام سونوگرافى در فاصله هفته‏ هاى 18 تا 20 باردارى كه به تمامى زنان باردار توصيه مى ‏شود، براى بررسى دقيق‏تر اختلالات هنگام تولد و روند تكامل جنين صورت مى‏ گيرد.

مقالات مرتبط با غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

غربالگری ترکیبی دو مرحله ای
در تست غربالگری، هدف از انجام تست، ارزيابی ريسک (احتمال) وجود بيماری يا يک وضعيت خاص است....
غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)
از رايج ترين روش هاى غربالگرى سندرم داون تست هاى كُوآد ماركِر است كه شامل اندازه گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسه مقاد...
مبانی پایه در غربالگری دوران بارداری
واژه های پرکاربرد در تست های غربالگری عبارتند از:...
ارتباط سطوح غیر طبیعی مارکرهای بیوشیمیایی در پروتکل های غربالگری دوران...
1- سطح AFP MoM بیشتر از 2.5 و یا کمتر 0.25 باشد:

- پارگی زودرس کیسه آب یا PROM (Preterm Rupture of Membranes)...

سوالات متداول غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین (ریسک بین 1:251 تا 1:1100 را بعنوان ریسک بینابین در نظر می گیریم) بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

پرسش و پاسخ

سوال 1403/04/19

ریسک سندرم داون یک به ۲۰ ریسک تریزومی ها اوکی هستش و فاینال ریسکش ۱/۹۹۰۰۰ هستش.توو ازمایشات papp/79 mom /38 و. Free beta 224 mom 5/02. و ان تی ۱/۱ و نرمال سن مادر ۳۶ سال.دو تا سوال ازتون دارم اگر لطف کنید جواب بدین ممنون میشم یکیش اینکه چه عواملی میتونه باعث بالا بودن free beta در این حد توو هفته ۱۲ بشه و اینکه ما تصمیم گرفتیم هم nipt و هم امینو رو انجام بدیم چون سل فری جوابش زودتر اماده میشه و بهتر میتونیم تصمیم بگیریم .مواردی بوده که با این ریسک بالا بچشون سالم باشه؟یا بفکر ...باشیم ؟و اینکه دقت nipt در تشخیص سندرم داون و ...چقدر میتونه باشه؟

پاسخ مدیر 1403/04/19

معمولاً بتای بالا در بارداری به این معنی است که بارداری کمی بیشتر از آنچه در ابتدا فکر می‌کردید، پیش رفته است. آزمایش مجدد برای اندازه گیری سطح HCG، همراه با سونوگرافی به تشخیص دقیق سن حاملگی کمک می‌کند. در اینجا چند دلیل دیگر برای بتای بالا در بارداری وجود دارد: • دوقلوها: اگر دو یا چند جنین در حال رشد باشید، به طور کلی سطح HCG بالاتر از حد طبیعی می‌رود. • حاملگی مولار: این عارضه نادر حاملگی زمانی ایجاد می‌شود که بعد از لقاح، به دلیل ناهنجاری در رشد یک جفت بسیار بزرگ به وجود آید که در اوایل بارداری از بین خواهد رفت، یا جفتی به وجود آید که اصلاً جنین ندارد. در هر یک از این شرایط، سلول‌‌‌ها به طور غیرطبیعی و شبیه تومور رشد می‌کنند و در نتیجه سطح HCG بالاتر از حد طبیعی خواهد بود. • شرایط ژنتیکی: به ندرت، سطح بسیار بالای HCG می‌تواند نشانگر سندرم داون باشد.. آمنیوسنتز تست بسیار دقیق و تست تشخیصی بوده است لذا انجام این تست کفایت می کند . می توانید تست QF را همراه با آمنیوسنتز درخواست بدهید که سریعتر پاسخ اولیه را دریافت کنید. بله در خیلی از موارد نرمال بوده است . تنها 5 درصد برای شما احتمال مشکل دار بودن جنین وجود دارد دقت NIPT بالای 90 درصد می باشد

سوال 1403/04/17

سلام و عرض ادب.clr52. Nt 1/1 Papp-a/790 mom/38. Freebeta 224 mom 5. سندرم داون رو مثبت زده واقعا نگرانیم لطفا بهترین پیشنهاد رو بدین بهمون چقدر احتمال داره بچه مشکلدار بشه دکتر امینو مینویسه؟و دقت آمینو چقدر هستش.ممنون که وقت میزارید s

پاسخ مدیر 1403/04/17

ریسک سندروم ها را یادداشت کنید تا دقیق تر راهنمایی تان کنم.

سوال 1403/03/30

با سلام ممنون میشم جواب آزمایش غربالگری مرحله اول را واسم تفسیر کنید Crl: 63.9 Nt: 1.23 mom: 0.98 Papp: 1.86 mom: 0.64 B-HCG : 19.21 mom: 0.55 Ds final risk: 1:3690 T18 final risk: 1:68800 Down syndrome: screen negative Trisomy 18/13: screen negative

پاسخ مدیر 1403/03/30

نگران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1403/02/06

با سلام خانم دکتر لطفا راهنمایی بفرمایید جواب غربالگری اول انجام دادم هفته ۱۲ نتیجه Papp-a1344;00mluو free:59;89و finalrisk:1;97وnot:2;01وCarl:61و د

پاسخ مدیر 1403/02/06

عدد MOM , NT و ریسک سندروم ها را دقیق یادداشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/12/12

ببخشید کم بودن رنج freebhcg Mom چه خطری برای مادر و جنین خواهد داشت؟

پاسخ مدیر 1402/12/12

(MoM کمتر از 0.5) به همراه کاهش وزن کمتر از 3% منحنی رشد می تواند ریسک IUGR را 2.3 برابر بیشتر کند. محدودیت رشد داخل رحمی یا IUGR (به انگلیسی: Intrauterine growth restriction) یکی از عوارض شایع بارداری است که جنین در رحم مادر با سرعت کمی رشد می‌کند و در سونوگرافی‌ها وزن جنین زیر صدک دهم نسبت به سن بارداری، گزارش می‌شود.

سوال 1402/12/09

سلام وقت بخیر.عدد nt=1.4 هست .nb هم دیده شده. در آزمایش PAPP=4.36 و mom=1.07 هست .freebhcg=9.54 و mom=.031 هست . ریسک ها هم نگاتیو زده شده .ریسک سندرم دان و تریزومی ۱۸ یک به ۲۰ هزار و تریزومی ۱۳ یک به ۱۷ هزار ذکر شده.آیا فقط به دلیل پایین بودن بتا مام احتیاجی به nipt هست؟

پاسخ مدیر 1402/12/09

گران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1402/12/03

سلام وقتتون بخیر در آزمایش غربالگری من در 12هفته و 4 روز nt:1.95 و crl:62 , و nb نیز present بوده آیا خطر دارد؟

پاسخ مدیر 1402/12/03

خیر مساله ای ندارد ولی ریسک سندروم ها را نیز برایم بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/11/02

سلام خدمت شما. نتیجه آزمایش غربالگری اول تفسیر میکنید؟ free bhcg: 22، papp: 792

پاسخ مدیر 1402/11/02

عدد MOM را بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/10/28

سلام خانم بنده nt:1.10 و CRL:62.1 هست ودر وضیعت نهایی غربالگری high rick نوشته خیلی خیلی نگرانم میشه جوابشو بدید

پاسخ مدیر 1402/10/28

ریسک سندروم ها را بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/09/21

سلام خسته نباشید، من جواب عربالگریه اولم اومده البته برام screen positive زده، nt:2.2 , mom:1.5— mom fbhcg:1.94, mo Pappa:1.89خیلی نگرانم البته سنم ۴۲ سال لطفا راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1402/09/21

نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/07/19

سلام من بارداری دوم ان تی در هفته11و6روز سن39سال عدد nt:1/34 crl52 papa1.37 mom:0/90 freeb-hcg14 mom:0/54 Age1:109 final risk 1:2230 Prior1:888 finalrisk1:48400 Down Syndrome: Screen Negative Trisomy 18/13: Screen Negative ONLY BIOCHEMISTRY RISK FOR DS = 1:1405 خيلي نگرانم ايا نتيجه غربالگري من خطرناك هست سلفري انجام دادم هنوز جوابش نيومده تو نمودار momزده 1.24 ممنون ميشم جواب بديد

پاسخ مدیر 1402/07/19

جواب غربالگری 1 با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود. سل فری تست بسیار دقیق تری است که با توجه به این ریسک غربالگری 1 جای نگرانی نیست ولی اطمینان بالای 95 درصد با انجام سل فری حاصل می شود

سوال 1402/07/01

‎۳.۲۴ زیاد نیست؟. (FBHCG 154.0 3.24 MoM) (PAPP-A 3430.00 1.47MoM)

پاسخ مدیر 1402/07/01

نگران نباشید. ر حالت نرمال میزان AFP MoM کمتر از 2.5 است و هرگاه مقدارAFP MoM از 2.5 بیشتر شود، روند پیگیری آن به ترتیب ذیل است: الف) انجام سونوگرافی دو و یا سه‌بٌعدی: برای تأیید سن جنین، تشخیص دوقلو بودن و یا آننسفالی انجام می شود. (1 درصد بارداریها به صورت حاملگی دوقلویی می باشد که 2/3 آن دی زیگوت بوده و و 1/3 آن منوزیگوت می باشد). توجه 1: قدرت تشخیص AFP برای آننسفالی 88% و برای اسپاینا بایفیدای باز 79% است. این اختلالات معمولاً در سونوگرافی با رزولوشن بالا از هفته 18 به بعد قابل تشخیص بوده، ولی فرم‌های شدید آننسفالی زودتر از 16 هفتگی نیز در سونوگرافی قابل تشخیص است. توجه 2:AFP MoM بیش از 5 همراه با uE3 MoM کمتر از 0.3 احتمال آننسفالی را مطرح می سازد. ب) تکرار اندازه‌گیری AFP: اندازه گیری AFP به فاصله 10- 7 روز بعد از اولین اندازه‌گیری در مواردی که AFP MoM بین 3.5-2.5 و سن جنین کمتر از 19 هفته است. تکرار این تست به منظور اثبات روند رو به افزایش سطح AFP بر اثر اختلالات طناب عصبی باز است. توجه: در موارد ذیل تکرار تست AFP ضرورتی ندارد: 1- سن جنین از 19 هفته بیشتر باشد. 2- نتیجه تست غربالگری از نظر سندرم داون، اسکرین مثبت باشد. 3- AFP MoM از 3.5 بیشتر باشد. در 5/3٪ بارداری‌ها AFP MoM بیشتر از 2 است و در 50% موارد با تکرار این تست پس از یک هفته نتیجه طبیعی می‌شود و به بررسی بیشتر نیاز ندارد.

سوال 1402/06/30

۱ سلام، در هفته ۱۱ و ۵ روز سونوگرافی و ازمایش انجام دادم Crl: 48.7 nt:1.41 mm 1.22MoM nb: present FBHCG 154.0 - 3.24 MoM PAPP-A 3430.00 - 1.47MoM

پاسخ مدیر 1402/06/30

عدد NT جنین شما معادل 50 پرسنتایل و در رنج نرمال می باشد

سوال 1402/06/21

سلام وقت بخیر در سونوگرافی من 12w+2d nt=1.50 و Pappa=0.68 و FBhcg=0.27 وریسک سندرم داون در پایین نمودار 1:50000 و ریسک سندرم ۱۸ 1:10600 و ریسک سندرم۱۳_ 1:26800 هستش آیا نیازی هستش کواد سکوئنشنال بدم ؟ در هر آخر هم برای کلیه سندرم هاscreen negative هستش

پاسخ مدیر 1402/06/21

عدد MOM و CRL را برایم بفرستید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/05/31

سلام من در ۱۳هفته و ۶روز بارداری اولم ازمایش غربالگری دادم nt=۱.۶۳و final risk DSرو ۱/۶۱زده سونو قلب و دیفکت شکم و اینا اوکی بوده،چیکار باید کنم

پاسخ مدیر 1402/05/31

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/05/18

سلام من ۴۰ سالمه بارداری سوم . Nt: ۱.۴۵ و mom:1.02 و ds فاینال ریسک 1.696 و نتیجه را negative زده اما در توضیحات پایین صفحه ریسک سندروم داون را 1.231 نوشته میشه راهنمایی کنید من د. چه وضعیتی هستم آزمایشی در هفته ۱۳دادم

پاسخ مدیر 1402/05/18

فاینال ریسک می باشد ؟؟

سوال 1402/02/14

سلام،غربالگری سه ماه اول انجام، nt:1.4 ، CRL:49.4 ، MOM: 1.34 ، PAPP: 1.35 ، free:1.98، final risk: 1.1490 ، age: 493

پاسخ مدیر 1402/02/14

عدد MOM و ریسک سندروم ها را دقیق ارسال کنید تا با دقت پاسخگو باشیم .

سوال 1402/02/14

سلام من ۱۳ هفته ازمایش و سونو غربالگری انجام دادم CRl۶۲هست NT۲بود و mom 1/48هست خودم 28 سالمه مشکل چیه

پاسخ مدیر 1402/02/14

عدد NT جنین شما در رنج نرمال و معادل 73 پرسنتایل می باشد

سوال 1402/02/11

سلام لطفا تست غربالگری اولم رو تفسیر کنید خیلی نگرانم , 29 سالم هست و 12 هفته و 6 روز انجام دادم ، گفته شده خطر میانی سندروم با توجه به بیوشیمی بالای 1/42 یعنی چی Crl, 66 Nt , 1:20 0/94 mom _/08 Papp , 0_42 Free B_hcg, 76/60 Age ,1:1070 Final reisk , 1:445 Prior, 1:8180 Final reisk ,1:99000

پاسخ مدیر 1402/02/11

NT در رنج نرمال و معادل 17 پرسنتایل است. لطفا باقی ریسک ها را بفرستی تا دقیق تر اظهار نظر کنیم

سوال 1402/02/03

سلام آیا سن و وزن مادر در ریسک که غربالگری مرحله اول ثبت میشه تاثیر داره؟ چهقدر؟؟

پاسخ مدیر 1402/02/03

بله مخصوصا سن مادر جزو مواردی که مورد توجه قرار می گیرد می باشد.

سوال 1402/01/28

سلام وقتتون بخیر من غربالگری سه ماهه اول انجام دادم اعداد به این صورت میباشد: تریزومی ۲۱: (۱:۷۱۸) و تریزومی ۱۸و ۱۳ : (>۱:۳۰۰۰۰)میشه راهنماییم بفرمایید

پاسخ مدیر 1402/01/28

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/01/21

سلام خسته نباشید چرا وقتی تست NIPT 99% قدرت تشخیص دارد از ابتدا پزشک همین تست رو تجویز نمیکند و با تست غربالگریهای دیگر که قدرت تشخیص پایینتر دارند و خیلی اوقات موجب نگرانی و استرس بی جهت خانواده ها می شوند؟

پاسخ مدیر 1402/01/21

هزینه بر است

سوال 1402/01/16

سلام میشه لطفا غربالگریمو چک کنید دکترم گفت باید ازمایش چهارگانه بدم ولی غربالگریم خوبه میشه چک کنید ریسکم متوسطه یا کم خیلی نگرانم Fbhcg:92.0_2.34mom Papp-a:2780.00_1.01mom Nt:1.57 Crl:62.00 تریزومی۲۱(۱به۲۲۹۰) تریزومی۱۸(۱به۳۰۰۰۰) تریزومی۱۳(۱به۳۰۰۰۰)

پاسخ مدیر 1402/01/16

ریسک نهایی تری زومی 21 همین است ؟

سوال 1402/01/16

سلام میشه لطفا غربالگریمو چک کنید دکترم گفت باید ازمایش چهارگانه بدم ولی غربالگریم خوبه میشه چک کنید ریسکم متوسطه یا کم خیلی نگرانم Fbhcg:92.0_2.34mom Papp-a:2780.00_1.01mom Nt:1.57 Crl:62.00 تریزومی۲۱(۱به۲۲۹۰) تریزومی۱۸(۱به۳۰۰۰۰) تریزومی۱۳(۱به۳۰۰۰۰)

پاسخ مدیر 1402/01/16

لطفا NT و عدد MOM را برایم بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم .

سوال 1402/01/15

سلام وقت بخیر آیا اشتباه وارد شدن سن مادر در آزمایش غربالگری تاثیری در جواب آزمایش داره یانه ؟سن من الان 35سالو سه ماهه منتها تو جواب برام ۳۵.۷ وارد کردن

پاسخ مدیر 1402/01/15

در حد چند ماه خیر تاثیری ندارد

سوال 1401/12/21

سلام وقت بخیر،من غربالگری اول انجام دادم نتایج رو میگم خدمتتون ممنون میشم راهنمایی کنید : ۱۱ هفته و ۶ روز ،  (NT  1.1mm)       (crl   52mm)    (PAPP.A 1.45 MOM0.76)        (BETA fre69.60  mom 1.79)       (DS  ago 1:1300  final risk 1: 3490)   ( T13/18  final risk1:99000 )           اخرش نوشته ریسک هر دو پایین هست فقط تو ازمایش های سرمی بتا بالاست،علت چیه؟  البته اینم بگم اوایل،لک بینی داشتم و هنوزم شیاف پروژسترون و قرص دوفاستون مصرف میکنم 

پاسخ مدیر 1401/12/21

نگران نباشید .نگران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1401/12/17

من پیام دادم ولی جوابی نگرفتم

پاسخ مدیر 1401/12/17

سوالتون مجدد بپرسید

سوال 1401/12/01

سلام اخر هفته 18 انجام ازمایش غربالگری دوم معنی دار هست؟ فایده ای داره؟

پاسخ مدیر 1401/12/01

این تست از ابتدای هفته 14 (0D+14W) تا انتهای هفته 22 (22W+6D) حاملگی از لحاظ فنی قابل انجام بوده و بهترین زمان انجام آزمایش در ایران هفته 15 حاملگی است.

سوال 1401/09/20

سلام .PAPPA۰.۸۸ FBHCG۴۸.۲۰ میشه بگید جواب ازمایش خوبه یا نه

پاسخ مدیر 1401/09/20

عدد MOM و ریسک سندروم ها را بفرستید.

سوال 1401/05/19

سلام.ببخشیدخانم بنده باردارهستش وهفته دوازدهم رفت سونووآزمایش ان تی دادکه جوابش رواینجوری نوشتن CRL:65.0mm NT:1.22mm DS. Age1:364 finalrisk1:1400 T18/13 prior1:2690 finalrisk1:99000ممنون میشم اگه پاسخم روبدین چون خیلی ناراحته وخودخوری میکنه باتشکرمنتظرپاسختون هستم

پاسخ مدیر 1401/05/19

عدد NT در رنج نرمال است وبا قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1401/05/18

سلام وقت بخیر من ازمایش و سونو غربالگری اول دادم که نتایج به این صورت بوده: nt:1/5 , papp-a :3267.00 mlu/l , free bhcg: 30.0 ng/ml ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1401/05/18

لطفا عدد CRL, MOM و ریسک سندروم ها را یادداشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنیم

سوال 1401/04/21

سلام. Crl: 68 و nt 2.11 نرمال هست؟ در هفته ۱۳ و ۱ روز هستم. ممنون از پاسخگوییتون.

پاسخ مدیر 1401/04/21

عدد NT مربوط به جنین شما معادل 72 پرسنتایل و در محدوده نرمال می باشد. .

سوال 1401/03/02

سلام خسته نباشید غربالگری اولم nt =1.13 و cRL= 61.0 هست و ازمایشم Down و Trisomy هردو رو نوشته نگاتیو و داخل نمودار سندروم Age=1:14500 _final risk 1:2230 زده و قسمت T18/13نوشته prior 1:12500 و قسمت final risk 1:99000 زده و mom paapp_a 0.93 و free b_hcG2.95 _هستش ممنون میشم تفسیر کنید نگرانم

پاسخ مدیر 1401/03/02

نگران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1401/03/01

سلام روز بخیر.ببخشید جواب ازمایش غربالگری من اون قسمت که نمودار هست واسه سندروم داوون زیر age نوشته ۱ در ۱۳۳۰ و زیر فاینال ریسک نوشته ۱ در ۳۶۸۰ من ۲۵ سالم هس و بارداری اولمه.یه قسمت دیگه ازمایش هم interpretation زیرش نوشته سندروم داوون و تریزومی ها نوشته اسکرین نگتیو.عدد nt تو سنو ۱٫۱ بوده و crl هم ۶۲ بوده.حالا نگرانی من اینجاس که پایین برگه ازمایش قسمت remarks زیر قسمتی که مال سندروم داوون هس نوشته the risk of down syndrome is lees than the screening cut off بعد زیر این متن با یه رنگ دیگه نوشته only biochemistry risk for ds=1370 وای تو رو خدا منو راهنمایی کنین من خیلی نگرانم نمیدونم باید چیکار کنم.ممنون میشم منو راهنمایی کنین🙏🏻

پاسخ مدیر 1401/03/01

نگران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1401/02/18

سلام وقت بخیر.t21:5710 ...t18:30000....t13:30000 آزمایش غربالگری اولم میشه لطف کنید بگید نرماله یا نه؟

پاسخ مدیر 1401/02/18

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1400/10/12

سوال: سلام فرزند اول من اوتیستیک هست و من برای بارداری ذوم اقدام کردم آیا نمونه برداری از جفت برای احتمال اختلال ژنتیک در آزمایشگاه نیلو انجام می شود؟در هفته چنذم بارداری؟خواهش میکنم پاسخ بدین.ممنون

پاسخ مدیر 1400/10/12

جواب: علت اوتیسم که هنوز دقیقا مشخص نیست ولی می توان برسی هایی انجام داد . در صورت نیاز با آزمایشگاه ژنوم نیلو تماس بگیرید و یک وقت مشاوره با مشاورین ژنتیک مان بگیرید.

سوال 1400/08/03

سوال: سلام وقت بخیر nt:2.11، crl:60 نوشته 95 درصد پرسنتایل است خطر داره چیکار کنم ، nt ثابت در طول هفته یا تغییر میکنه

پاسخ مدیر 1400/08/03

جواب: طبق اعدادی که یاد داشت کرده اید, NT شما معادل 81 پرسنتایل و در رنج نرمل می باشد . توصیه می شود عکس جواب آزمایشتان را برای دایرکت اینستاگرام نیلو ارسال کنید.

سوال 1400/07/16

سوال: با سلام میشه بی زحمت شماره واتساپ برای ارسال جواب ازمایش که ببینید و نظر بدید اعلام بفرمائید؟

پاسخ مدیر 1400/07/16

جواب: در همین سایت بارگذاری کنید یا به دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید .

سوال 1400/07/11

سوال: با عرض سلام و ادب دوتا سوال داشتم ممنون میسم به هر دو پاسخ بدید سوال اول، اگر فقط یک فرد فقط رابطه اورال داشته باشه ، فقط دهانش درگیر ویروس میشه یا از طریق خون به نقاط دیگه بدن میره؟؟ سوال دوم کسی که سکس واژینال و اورال داشته، اگر تست oral hpvاون که منطبق باFDA باشه ، منفی بشه، باز هم نیازه تست HPV از واژن هم بدهدو چرا؟؟چون اگر قرار بر انتقال باشه از اورال هم منتقل میشه ممنون

پاسخ مدیر 1400/07/11

جواب: راه انتقال HPV از طریق مخاط می باشد . جواب تست اورال 70 درصد صحت دارد و اینکه کدام ناحیه بیشتر در معرض بوده و مخاط بیشتری درگیر شده هم تاثیر دارد .

سوال 1400/06/14

سوال: با سلام محدوده nt:1.07 و 0.94% momو crl : 50 و papp-a : 3.30 و free b-hcg:138.70 و محدوده ds Age : 1:453. و فاینل ریسک 1: 2040 و در محدوده t18/13 و prior : 1:3280 و فاینا ریسک ۱: 99000 میشه یه توضیحی بدید ممنون هفته بارداری ۱۱ 🙏🌹

پاسخ مدیر 1400/06/14

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1400/05/14

سوال: سلام دکتر بنده در هفته ۱۳ بارداری هستم عدد Nt:2.3 بوده و عدد cRL: 67 بنظرتون خوبه؟

پاسخ مدیر 1400/05/14

جواب: عدد nt شما معادل 83 پرسنتایل و نرمال می باشد.

سوال 1400/03/28

سوال: با سلام. جواب سونو بنده در هفته ۱۲ و روز ۴ معادل nt=1.1 و crl=۶۰ هست. جواب ازمایش اماده نیست. آیا نرمال است موارد؟ باتشکر

پاسخ مدیر 1400/03/28

جواب: NT شما معادل 18 پرسنتایل و در محدوده نرمال است

سوال 1400/03/24

سوال:سلامازمایش غربالگری من رولطفاتفسیرکنیدبمن گفتن یکم مشکل داره ولی ریسکش پایینهCRL63mm,NT1.20mm,mom0.97-PAPP-A3.36mlu/mL,mom0.82,,,,freeB-hcg18.40ng/mLmom0.35,,,,t18/13,1.100prior1.7760,,finalrisk1.99000,,Ds1.250age11020finalrisk>1.50000

پاسخ مدیر 1400/03/24

جواب: عدد ها را خیلی پشت هم نوشته اید یا مجدد و کامل یاد داشت بفرمایید و یا جواب تست را به دایرکت اینستا گرام نیلو بفرستید.

سوال 1400/02/07

سوال: سلام من در ۱۱ هفته و۵ روز غربالگری اول nt رو انجام دادم سونو بدون مشکل بود اما در ازمایش خون گفتن تیروزومی ۲۱ یک به ۱۳۷ هست دکتر مجدد سونو انجام دادو گفت مشکلی نیست وپیشنهاد امنیوسنتز دادند ۳۹ سال سنم هست بارداری دوم ویک پسر ۹ ساله وسالم دارم خیلی نگرانم لطفا راهنماییم کنید ممنونم

پاسخ مدیر 1400/02/07

جواب: نگران نباشید ولی با قدرت تشخیص 85% ریسکتان در محدوده پر خطر بوده و در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT و در صورت صلاحدید پزشک آمنیوسنتز می شود.نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود.

سوال 1400/01/29

سواال: ا سلام من انروز سونوی ان تی انجام دادم ولی میزان ان بی رو با وجود درخواست پزشکم ننوشته.در پایین سونوگرافی نوشته طبق پروتکلهای جدید اندازه گیری ان بی از ریسک غربالگری سه ماهه اول حذف شدهNB:UNKNOWN.میخواستم بدونم این یعنی چی؟میزان ان تی هم ۲.۲۶ بود.ممنون میشم راهنماییم کنید.آزمایشم رو هم انجام دادم که قراره برای نیلو ارسال بشه

پاسخ مدیر 1400/01/29

جواب: این مارکر جزو مارکرهای غربالگری سه ماهه اول قبلا بود الان خیر و دیگه مورد بررسی قرار نمی گیرد و جزو مارکرهای بسیار مهم در سه ماهه دوم می باشد..و گزارش آن و تاثیر آن در محاسبه ریسک را منوط به داشتن مهارت کافی سونوگرافیست و مدرک مجزای گزارش NB برای سونولوژیست ها نموده است. عدد CRL را برایم بنویسید تا بگویم NT در محدوده نرال می باشد یا خیر.

سوال 1400/01/23

سوال: سلام ریسک dsمن ۱:۶۱۶ ان تی ۱.۵۴ سی ار ال ۵۵ از نگرانی دارم‌میمیرم لطفا راهنماییم‌کنید

پاسخ مدیر 1400/01/23

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1400/01/15

سوال: سلام من ۳۶ ساله هستم و در نیاو غربالگری اول را دادم ریسک نهایی سندرم داون یک به ۹۳۲ نوشته شده و برایم نوشته اید ریسک کم در صورتی که در این مقاله تا عدد یک به ۱۱۰۰ نوشته شده ریسک متوسط ممکنه در جواب من اشتباهی صورت گرفته باشه لطفا جواب بدهید چون نگرانم و دکترم هم فقط کواد مارکر را پیشنهاد دادند و آزمایش یکپارچه که در هفته ی ۱۵ بدهم و در هفته ی ۱۸ سونو آیا سل فری نیاز هست

پاسخ مدیر 1400/01/15

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1400/01/14

سوال: با عرض سلام و تبريك سال نو براى ازمايش غربالگرى نوبت اول ، نياز به گرفتن وقت قبلى هست ؟

پاسخ مدیر 1400/01/14

جواب: از 11 هفتگی تا 13 هفته و شیش روز قاب انجام اس و نیاز به وقت گرفتن نیست.

سوال 1399/12/24

سوال: با سلام . من آزمایش انجام داده ام . شماره آزمایش 545538 , 36 سال دارم و بچه دومم هست بارداری اولم 9 سال قبل بوده . تالسمی مینور هم هستم . لطفا اگر میشه تفسیر آزمایش من رو بفرمایید

پاسخ مدیر 1399/12/24

جواب: جواب آزمایشتان را یادد اشت کنید تا راهنماییتان کنم

سوال 1399/12/09

سوال: سلام جواب آزمایشمان دقیقا چی هست ممنون.1.250Ds

پاسخ مدیر 1399/12/09

جواب: نگران نباشید برسی کنید که کات آف را نوشته ایدیا ریسک جنین تان را ؟؟؟

سوال 1399/11/30

سلام .ممنون میشم راهنمایی کنید. عدد ریسک سندروم ۱:۵۱۱ و زده ریسک متوسط و عدد مام هم برای این 0.85هست و سونوی NTهم ۱.۵ هست با این مشخصات آزمایش cell free انجام دادن جواب میده یا معمولا میرن برا آمینو سنتز.در ضمن من از فرایند میکرو و با جنین خودم باردار شدم و تو سونوی ان تی هم گفتند که جفتم پایین هست.دکترم گفته آمینوسنتز و یا سل فری رو انجام بدم و خودشم گفته ترجیحا آمینو سنتز بهتره ولی انتخاب رو برعهده خودم گذاشت.لطفا راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1399/11/30

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود. توجه داشته باشید آمنیوسنتز تست تشخیصی بوده است و بالای 95% صحت دارد ولی این تست 1% درصد سقط دارد و NIPT تست غربالگری بوده است بالای 90% صحت دارد ولی ریسک سقط و غیره ندارد. لذا انتخاب با شماست.

سوال 1399/11/23

سوال: باسلام من ۳۴سال سن دارم دارای توی بارداری چهارم هستم دو فرزند دارم ویکی هم سقت داشتم لطفن جواب سونو nt وآزمایش غربارگری nt هفته ۱۳ nt1.68 cRL67 fHR152 طول سرویکس۳۵م م MoM0.19 Risk1.164Age1.349prior1.2590FinalRisk1.658ممنون میشم راهنمایم کنید مامای بهم گفته احتمال فلج مغزی دادن دارم از نگرانی میمیرم در ضمن هیچ کدام از اعضای خانوادم معلول نداشتیم

پاسخ مدیر 1399/11/23

جواب : NT در محدوده نرمال می باشد ولی طبق ریسک فاینالی که نوشتید با قدرت تشخیص 85 % در محدوده ریسک بینابینی هستید. توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/11/16

سوال: سلام وقت بخیر من 9 روز پیش با قرص سایتوتک اقدام به سقط انجام دادم. خونریزی شدید داشتم به همراه دفع بافت جگر مانند. تمام حالت های بارداری از بین رفته بود. هنوز خونریزی دارم ولی خفیف شده. اما از دیروز احساس تهوع دارم. احساس میکنم علائم بارداری برگشته. آیا ممکنه هنوز سقط انجام نشده باشه

پاسخ مدیر 1399/11/16

جواب: باید تحت نظر و صلاحدید پشک متخصص زنان و زایمان باشید و توجه داشته باشید اگر بیشتر از دو هفته محتویات سقط در بدن بماند یک سری اتفاقات انعقادی و مسائل دیگر رخ می دهد که می تواند خیلی خطرناک باشد.حتما بعد از هر سقط باید توسط پزشک زنان چکاپ کامل شوید و طبق صلاحدید پزشکتان سونو شوید و روند بررسی دقیق صورت بگیرد.

سوال 1399/11/05

سوال: سلام 35 سالم آزمایش دادم TRISOMY 21: 1:1060 TRISOMY 18: 1:30000 TRISOMY 13: 1:30000 لطفا راهنمایی کنید باتشکر

پاسخ مدیر 1399/11/05

جواب: ریسک تری زومی 21 شما بسیار به رنج نرمال نزذیک است ولی به طور کل توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/11/01

سوال: سلام وقت بخیر ممکنه ازمایش ان تی غربالگری اول و تفسیر کنید؟ NT:1.73 و CRL:61 PAPP_A:0.98 وMOM:0.30 FREE B_hCG :37.75 وmom:1.18 Down syndrome:high risk Trisomy 18/13:low risk DS:age:1:72 و final risk:1:22 T18/13:prior:1:565 وfinal:1:676

پاسخ مدیر 1399/11/01

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/10/26

سوال: سلام میشه ازمایش منم تفسیر کنید هفته ۱۲و ۳روزه رفتم غربالگری اولم cRL:56 NT:1.18 NBمشاهده شد کانال سرویکس:۴۰ FBHCG:38.68 PAPP-A:3.82 تریزومی ۱۳،۱۸،۲۱ <1:30000 وlow risk

پاسخ مدیر 1399/10/26

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/10/22

سوال: با سلام باسلام نتیجه سونو ان تی و آزمایش خون من به شرح زیر هست. لطفاً برام تفسیرش میکنید CRL 61.5 Nt 1.81 PAPP-A 3419mIU/L mom 0.99final risk DS 1:72 free BhCG 100.80 IU/L mom3.24 final risk T18/13 1:99000

پاسخ مدیر 1399/10/22

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسکتان در محدوده پر خطر بوده و در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT و در صورت صلاحدید پزشک آمنیوسنتز می شود.

سوال 1399/10/22

سوال: باسلام نتیجه سونو ان تی و آزمایش خون من به شرح زیر هست. لطفاً برام تفسیرش میکنید CRL 61.5 Nt 1.81 PAPP-A 3419mIU/L mom 0.99final risk 1:72 free BhCG 100.80 IU/L mom3.24 final risk 1:99000

پاسخ مدیر 1399/10/22

جواب: لطفا فاینال ریسک ها را مشخص کنید مربوط به کدام سندروم است

سوال 1399/10/20

سوال: با سلام من ۳۶ ساله هستم و بارداری اولم می باشد . میخواستم جواب تست غربالگری اول رو برام تفسیر کنید. این تست در ۱۱ هفته و ۵ روزگی انجام شده Fbhgg 47/ 1.54MoM Papp-a 1020 /0.95 Mom T21 1:307 T18 <1:30000 وt13 ممنون میشم راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1399/10/20

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/10/13

سوال: سلام. من ۳۴ سالمه و غربالگری اول رو در هفته ۱۲ انجام دادم با این نتایج : (T21 (1:10800 (T13 (<1 :30000 و T18 NT: ۱.۴۴ Crl: 61.86 Nbl: 3.23 برای آزمایش غربالگری دوم چی کار کنم به نظرتون؟؟

پاسخ مدیر 1399/10/13

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/09/30

سوال: من اون چیزی که مشاهده میکنم رو براتون مینویسم چون نمیدونم کدوم لازمه همه رو براتون درج میکنم الان final risk 1:332 age 1:753 اینها برای ds بود و برای t18/13 پایینش نوشته prior 1:5440 final risk 1:99000 و خیلی خیلی ممنون از لطفتون اگر بازهم اطلاعاتی نیاز هست به شما بدم

پاسخ مدیر 1399/09/30

جواب: با توجه به ریسک بینابینی برای سندروم داون : توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/09/30

سوال: سلام وقت شما بخیر من 31سالمه و ازمایش من به این صورت است crl 58.99mm nt 1.72mm 1.27mom papp_a result 1960.00 mlu/l Mom 0.62 free b_hcg result 96.0iu/l Mom 2.36 lcinical results at term age 1.752 final risk 1.332 prior 1.5440 final risk 1.99000

پاسخ مدیر 1399/09/30

جواب: final risk کدام مورد 1/332 است ؟

سوال 1399/09/25

سوال: سلام ۳۰سالمه بارداری سومم هست یک سقط به دلیل عدم تشکیل قلب داشتم.۱۳هفته و ۴روزم هست .ازمایش وسونوغربالگریم اینه crl:53 , nt:1.38. Pappa,a mom 0/23, free b-hcg mom1/45هست.ریسک سندرم داون رو برام زده ۱به۱۱۷.دارم از نگرانی میفتم.شما راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1399/09/25

جواب: نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود. با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر است که باید بررسی ها بیشتر صورت بگیرد . در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT و یا در صورت صلاحدید پزشک آمنیوسنتز شود.

سوال 1399/09/23

سوال: سلام خسته نباشید من ۲۹ سالمه در۱۲ هفته و۱ روز سونوگرافی انجام دادم CRL 54mm و NT 1,5 mm بود PAPP-A 0.62 MOM FBHCG 1.35 MOM TRISOMY 21 1:916 TRISOMY 18 1:30000 TRISOMY 13 1:30000 لطفا راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1399/09/23

جواب: با توجه به ریسک بینابینی برای سندروم داون : توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/09/09

سوال: با سلام خانم بنده ٢٢ سالشه وزنش ٥٤ اولين بارداريشه هفته ١٢ نتيجه تست غربالگريش Crl 52/8 Nt1/92 1/76mom Papp-a 12/20 Free-Bhcg 48/30 Ds final risk 1:341 18/13 final risk1:99000 T

پاسخ مدیر 1399/09/09

جواب: با توجه به ریسک بینابینی برای سندروم داون : توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/09/08

سوال: سلام روزتون بخیر سوال من اینه که اگر در غربالگری مشکلی برای جنین تشخیص داده بشه، حالا هر نوع مشکلی، آیا درمان هم داره یا نهایت توصیه به سقط میشه؟

پاسخ مدیر 1399/09/08

جواب: همانطور که از اسمش مشخص است غربالگری تست تشخیصی نمی باشد و اگر ریسکی مطرح می شود به معنی این نمی باشد که جنین مبتلا است بلکه به معنای این است که باید بررسی بیشتر با تست های دقیق تر صورت بگیرد تا با اطمینان بشود راجب سلامت جنین اظهار نظر کرد.

سوال 1399/09/02

سوال: با سلام من 34سال دارم وسن بارداریم 13هفته وسه روز بود که ازمایش غربالگری انجام دادم که تریزومی21:1:604 تریزومی18:1:30000 تریزومی13:1:30000 نشون داده ودکتربهم گفته که درهفته ی 16دهم دوباره ازمایش انجام بدم نگران هستم ونه ماه پیش یعنی بارداری قبلیم دخترم روبدنیا اوردم وازمایشش مشکلی نداشته ممنون میشم منو زنگرانی دربیارید لطفا راهنماییم بفرمایید

پاسخ مدیر 1399/09/02

جواب: با توجه به ریسک بینابینی برای سندروم داون : توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/08/25

سوال: سلام غربالگری دوم رو انجام دادم لطفا راهنمایی بفرمائید. trisomy 21: 1:5150 trisomy 18: <1:300000 slos: 1:86700 ntds: 1:6970 Afp 45.0 hcg 30.7 ue3 0.365 inhibin-a 226.0 سپاس فراوان

پاسخ مدیر 1399/08/25

جواب: با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

سوال 1399/08/19

سوال: سلام من 34 ساله هستم و بارداری اولم هست. جواب سونوی NT من در هفته 13 و روز 5 ام به این صورت است. CRL:78.5 و NT:3.17، تیغه ی بینی هم مشاهده شده است. میشه منو راهنمایی کنید. ممنونم.

پاسخ مدیر 1399/08/19

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و کاندید انجام آمنیوسنتز هستید.

سوال 1399/08/17

سوال: با سلام همسر بنده 30 سالشه و بارداری سوم هست تو بارداری دوم t21 رو زده 1:17966 ولی الان تو باردار سوم همون فاکتور رو زده 1:1550 ممنون میشم توضیح بدین

پاسخ مدیر 1399/08/17

جواب: این ریسک ها نتیجه تمام ریسک های در نظر گرفته در غربالگری مرحله اول است که اگر در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

سوال 1399/08/12

سوال: سلام جواب سه ماهه اول بارداری با سن 29سال به شرح زیر است : trisomy:18/13 Down Syndrome:Screen positive Nt:1.25mm. 0.97mom Papp-A-0.65miu/ml-MoM=0.17 Free B-hCG-77.90iu/L MoM=2.16 و مقدار ریسک DS=1:16 ممنون میشم آزمایش رو بگید وضعیتش چطوره

پاسخ مدیر 1399/08/12

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/08/03

سوال: سلام خسته نباشید. من تو سن ۱۲ هفته و ۱ روز رفتم آزمایش nt رو انجام دادم ریسک تریزومی۲۱ رو زده ۱:۲۶۳۰ تریزومی ۱۸ رو زده ۱:۳۰۰۰۰ تریزومی ۱۳ رو زده ۱:۳۰۰۰۰ CRL:60 mm NT:1.61mm PAPP_A: 1.73 MoM free B_hCG: 2.72MoM دکتر گفته PAPP_A و free B_hCG یه مقدار بالاست برام تو هفته ۱۵ و نیم یه آزمایش نوشته آیا این خطر ناکه؟؟ ممنون

پاسخ مدیر 1399/08/03

جواب: خیر ، فقط بهتر است که سه ماهه دوم هم چک شود که ببینیم آیا هورمونها به همانصورت بالا هستند و یا نرمال شده اند و فقط یک افزایش گذرای این مارکرها مشاهده شده است.

سوال 1399/07/28

سوال: سلام هزینه ی آزمایش غربالگری اول و دوم چقدر میشه ؟

پاسخ مدیر 1399/07/28

جواب: با شماره تلفن آزمایشگاه نیلو :88208442 تماس بگیرید.

سوال 1399/07/26

سوال: با سلام در تاریخ ۵ مهر یعنی سن جنین ۱۳ هفته و یک روز بود crl 70 و nt هم ۲.۷۴ اعلام شد که low risk ولی با توجه به اینکه سن خودم ۳۷ سال است و nipt دادم که شکست خورد و من از ده روز قبلش قرص آسپرین مصرف کردم چقدر روی شکست تاثیر دارد؟؟و الان حدود ۱۷ هفته هستم شما تست مجدد nipt توصیه میکنید یا امینوسنتز انجام شود خیلی نگران سلامت جنین هستم که سالمه یا نه لطفا راهنمایی کنید ممنون

پاسخ مدیر 1399/07/26

جواب: بله عدد NT شما 95 پرسنتایل و کاندید انجام NIPT می باشید. بعضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود و احتمال اینکه تست جواب ندهد زیاد است و در اینصورت آزمایشگاه به شما ریپورتی نمی دهد. باید طبق صلاحدید پزشکتان تصمیم بگیرید و در نظر داشته باشید که NIPT تست غربالگری با قدرت تشخیص بالای 99.0% و آمنیوسنتز تست تشخیصی با قدرت تشخیص بالای 99.5% می باشد لذا آمنیوسنتز دقیق تر ولی با احتمال 1 درصد سقط می باشد.

سوال 1399/07/24

سوال: سلام من ریسک سندرم داون 1:102 شده nt:2.7اطفا راهنماییم کنید بچه ام مشکل خاصی داره در گزارش زنتیک اومد ریسک سندرم داون مثبت

پاسخ مدیر 1399/07/24

جواب: جواب آزمایشتان یعنی نیاز به بررسی بیشتر دارد تا ازسلامت جنین اطمینان حاصل شود و گروه اسکرین با ریسک بالا (high risk): در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT شود.

سوال 1399/07/16

سوال: سلام وقت بخیر من ۳۰ سالمه آزمایش و سونو غربالگری انجام دادم در سونو crl:54 mm و nt:1/5 آزمایش مقدار papp_a:0/33 mom و Bhcg:1/25 mom در مورد ریسک سندروم ها تریزومی ۱۳ و۱۸ اسکرین نگاتیو نوشته شده و سندروم داون ریسک بینابینی ۱:۲۳۲ خیلی نگرانم میشه در مورد اعداد و ارقام توضیح بدید چه قدر خطرناکن ؟ چرا مقدار papp_p انقدر پایینه؟

پاسخ مدیر 1399/07/16

جواب: NT در محدوده نرمال است ولی با توجه به ریسک بینابینی برای سندروم داون : توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود. عدد MOM برای PAPp-a برای ما مهم است . نگران نباشید.

سوال 1399/07/16

سوال: سلام وقت بخیر من ۳۰ سالمه آزمایش و سونو غربالگری انجام دادم در سونو crl:54 mm و nt:1/5 آزمایش مقدار papp_a:0/33 mom و Bhcg:1/25 mom در مورد ریسک سندروم ها تریزومی ۱۳ و۱۸ اسکرین نگاتیو نوشته شده و سندروم داون ریسک بینابینی ۱:۲۳۲ خیلی نگرانم میشه در مورد اعداد و ارقام توضیح بدید چه قدر خطرناکن ؟ چرا مقدار papp_p انقدر پایینه؟

پاسخ مدیر 1399/07/16

جواب: سوالتون جواب داده شده است.

سوال 1399/07/12

سوال: وقت بخیر برای انجام ازمایش غربالگری باید از قبل وقت بگیریم؟؟

پاسخ مدیر 1399/07/12

جواب: خیر ولی با شماره آزمایشگاه نیلو تماس بگیرید و بپرسید.88208442

سوال 1399/07/11

سوال: با سلام و خسته نباشید نتایج غربالگری سه ماهه اول CRL:70.4 و NT: 1.91 و همچنین DS= 1:90 است، این نتایج چگونه تفسیر می‌شود و ریسک سندورم داون چقدر است؟

پاسخ مدیر 1399/07/11

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/07/06

سوال: سلام من تست غربالگری ریسک داون ۱in ۵۴۰زده ایا نرمال یا خطری هست چون دکترم یه ازمایش دیگه در هفته پانزده نوشته خیلی نگرانم .ممنون از راهنماییتون

پاسخ مدیر 1399/07/06

جواب: نگران نباشید این تست ها برای بررسی بیشتر می باشد و اطمینان خاطر از سلامت جنین. در ارتباط با ریسک هایتان ، در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است نه پرخطر. و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/07/05

سوال: سلام وقتتون بخیر.27 سالمه وبارداری اولمه.من هفته 12 بارداریم سونو انجام دادم. nt :3 وcrl :58 و گفتن تیغه بینی قابل مشاهده هست.هنوز جواب ازمایش خون نیومده.ولی چون سابقه سندروم داون در خانواده داشتیم امنیوسنتز رو توصیه کردن.واقعن دچار استرس و نگرانی شدید شدم چون خواهر کوچکم داون داشته وتجربه این درد رو در خانواده داریم.لطفن راهنماییم کنین.

پاسخ مدیر 1399/07/05

جواب: اگر عدد NT 99 پرسنتایل باشد بیمار کاندید تست های تشخیصی از جمله آمنیوسنتز می باشد

سوال 1399/07/05

سوال: سلام وقتتون بخیر.27 سالمه وبارداری اولمه.من هفته 12 بارداریم سونو انجام دادم. nt :3 وcrl :58 و گفتن تیغه بینی قابل مشاهده هست.هنوز جواب ازمایش خون نیومده.ولی چون سابقه سندروم داون در خانواده داشتیم امنیوسنتز رو توصیه کردن.واقعن دچار استرس و نگرانی شدید شدم چون خواهر کوچکم داون داشته وتجربه این درد رو در خانواده داریم.لطفن راهنماییم کنین.

پاسخ مدیر 1399/07/05

جواب: عددNT معادل 99 Percentile می باشد. لذا جهت بررسی بیشتر دقیق تر کاندید انجام تست آمنیوسنتز می باشید. اگر جنینی عدد NT اش 99 percentile باشد متر باشد احتمال اینکه یک بچه سالم بدنیا آورد ، 93% بوده و احتمال اینکه این بچه مشکلات کروموزومی داشته باشد3.5% می باشد. اگر این جنین کاریوتایپ نرمال داشته باشد احتمال مرگ 1% ، احتمال وجود مشکلات ساختاری عمده 2.5% و احتمال مشکلات قلبی و عروقی 0.5%می باشد.

سوال 1399/07/05

سوال: سلام جواب آزمایش غربالگری سه ماهه اول Nt1.90وcrl52.5میباشد اگرجوا بدید ممنون میشم آیا خطری دارد

پاسخ مدیر 1399/07/05

جواب: عدد NT شما نرمال و در محدوده 70percentile می باشد.

سوال 1399/07/01

سوال: با سلام . ۳۷ ساله هستم و بارداری اولم هست ،در هفته ی ۲۰ بارداری هستم ، در غربالگری سه ماهه اول سونوگرافی انجام دادم nt:1/40 و crl:53/86 و تیغه بینی (۳٫۸۰) و آزمایش غربالگری تریزومی ۲۱ (۱:۵۸۴۰ ) و تریزومی ۱۸ ( ۱:۳۰۰۰۰ ) و تریزومی ۱۳ (۱:۳۰۰۰۰ ) بود . در غربالگری سه ماهه دوم در سونوگرافی همه چی نرمال بود و تیغه ی بینی هم (۷٫۵) بود ، در آزمایش سه ماهه دوم همه چیز نرمال بود جز تریزومی ۲۱ که ( ۱:۳۲ ) مثبت زده بود. ولی یک برگه ی سوم هم بود که گفتند این نتیجه ترکیب آزمایش اول و دوم است که تریزومی ۲۱ را ( ۱:۸۵۴ ) زده بود و گفتند مشکلی ندارد و برگه ی سوم مهم است و جواب نهایی است ،ولی پیشنهاد آمینوسنتز در برگه دوم داده شده بود ، ولی گفتند این عدد با توجه به سن مادر زده شده است. با توجه به تفاوت خیلی زیادعدد بین آزمایش سه ماهه اول و دوم و شُک و استرس شدیدی که به خودم وارد شده بود و ترسی که از آمینوسنتز داشتم با مشورت پزشک آزمایش nipt انجام دادم و در آزمایش nipt خداروشکر همه چیز نرمال بود . با توجه به اینکه با انجام این آزمایش و ترکیب آزمایش اول و دوم که نرمال بوده باز هم جای نگرانی به خاطر مثبت زدن آزمایش دوم وجود دارد ؟باتوجه به انجام دادن nipt باز هم نگرانی ام به خاطر جواب آزمایش دوم کم نشده است.

پاسخ مدیر 1399/07/01

جواب: NIPT درست است که تست غربالگری می باشئ ولی 99 درصد قدرت تشخیص دارد و دقت آن از غربالگری دوم بیشتر است لذا به جواب آن 99% اطمینان کنین که جنین سالم است ولی خوب اگر جواب با اطمینان نزدیک به صد در صد می خواهید باید آمنیوسنتز بدهید.

سوال 1399/06/31

سوال: سلام خسته نباشید من IVF انجام دادم هفته 12w و ۱روز غربالگری انجام دادم نتیجه آن CRL:56 و NT:2.12 می‌باشد سن من ۳۴ سال می‌باشد آیا در محدوده خطرناکی هست. ممنون

پاسخ مدیر 1399/06/31

جواب: NT شما طبق CRL مذکور 85 Percentile و در محدوده نرمال می باشد.

سوال 1399/06/31

سوال: سلام خسته نباشيد. من ٣٠ سال دارم باردارى اولم هستش در هفته ١١ و ٦ روز آزمايش غربالگرى اول رو انجام دادم نتيجه آزمايش: papp: 0.46 / free b-hcg: 1.85 Down syndrome : low risk Trisomy18/13: low risk Final risk: 1:654 با توجه به نتيجه لازمه آزمايش سل فرى انجام بدم؟؟؟ ممنونم از راهنماييتون.

پاسخ مدیر 1399/06/31

جواب: نگران نباشید جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین توصیه هایی صورت می گیرد.با توجه به ریسک فاینال موارد زیر توصیه می شود: .با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 1- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/06/29

سوال: سلام 2.3 nt هست و69 crl آیا نرمال

پاسخ مدیر 1399/06/29

جواب: در محدوده نرمال می باشید.

سوال 1399/06/27

سوال: سلام.من ۳۳ ساله هستم.بارداری اول.غربالگری ۳ ماهه اول نرمال بوده(NT:1.6mm,NB: visible), در آزمایش خون PAPP_A :3.0 وFree beta Hcg:55 است.ازمایش خون در هفته ۱۳ و دو روز انجام دادم.ممنون میشم من راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1399/06/27

جواب: نگران نباشید.NT در محدوده نرمال می باشد . ریسک سندروم ها را برایم بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم .

سوال 1399/06/27

سوال: سلام میخواستم بپرسم من اگه هفته ۱۳ و ۵ روز برای غربالگری اول برم امکان تشخیص جنسیت جنین چند درصده؟

پاسخ مدیر 1399/06/27

جواب: در ازمایش های غربالگری تعیین جنسیت صورت نمی گیرد.

سوال 1399/06/26

سوال: سلام من درهفته ۱۳ بارداری هستم و۱۲ بارداری سونو nt دادم Crl=5.6 Nt=3.1 Pappa=18.0 Freebhcg=31.2 هستش ازمایشcvsهم دادم ولی جوابش ی ۲۰ روز دیگه اماده میشه میشه لطفا بگین بچه ام مشکلی داره ؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/06/26

جواب: نگران نباشید . و بدانید این تست ها برای بررسی بیشتر و اطمینان خاطر از سلامت جنین است . عدد NT شما براساس CRL مذکور 99percentile می باششد اگر جنینی عدد NT اش بین 95-99 percentile باشد. احتمال اینکه یک بچه سالم بدنیا آورد ،93% بوده و احتمال اینکه این بچه مشکلات کروموزومی داشته باشد 3.5% می باشد. اگر این جنین کاریوتایپ نرمال داشته باشد احتمال مرگ 1 % ، احتمال وجود مشکلات ساختاری عمده 2.5% و احتمال مشکلات قلبی و عروقی 0.5%می باشد. بنابرای نگران نباشید 93 درصد احتمال دارد بچه سالم باشد و هیچ مشکلی نباشد.

سوال 1399/06/26

سوال: سلام ۳۵ سال دارم بارداری سوم هفته ۱۴ بارداری NT:2.20وCRL:68.8است. وDS1:250 است میخاستم ببینم احتیاج ب آمنیوسنتزدارم یانه لطفامنوازنگرانی دربیارین..

پاسخ مدیر 1399/06/26

جواب: NT در محدوده نرمال است. ولی با توجه به ریسک سندروم داون با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/06/22

سوال: سلام وثت بخیر ببخشید ریسک سندروم 1:532 به چه معنی هست؟ ممنون

پاسخ مدیر 1399/06/22

جواب: جواب: نگران نباشید.با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/06/22

سوال: سلام من هفته چهاردهم بارداری هستم MT2.3هستش میخواستم بدونم چه خطری داره

پاسخ مدیر 1399/06/22

جواب: منظورتان NT است؟ اگر منظور NT است در رنج نرمال است ولی برای بررسی دقیق تر نیاز است عدد CRL را هم برایمان ارسال کنید.

سوال 1399/06/21

سوال: سلام. من 43 ساله هستم و سونوی NT و آزمایش Cellferi DNA رو همزمان در یک روز انجام دادم. عدد NT مساوی 1.43 و ریسک تریزومی 21 در آزمایش نیفتی 1:159 با بک گراند ریسک 1:30 بود.(ریسک دو تریزومی 18 و 13 مساوی 1:1000000 بود) با وجود اینکه در مورد سندروم داون Low risk نوشته شده است میخواستم بدونم از نظر شما به این نتیجه اکتفا کنم یا اینکه تست تشخیصی آمنیوسنتز را انجام بدهم؟ باتشکر

پاسخ مدیر 1399/06/21

جواب: کات آف ریسک تری زومی 1:150 می باشد و البته در بعضی از آزمایشگاه ها نیز 1:100 با توجه به اینکه خیلی نزدیک به محدوده مرزی یا کات آف می باشید و این تست محدوده میانه مشخص نمی کند توصیه می شود که یک مشاوره ژنتیک انجام شود و در صورت صلاحدید پزشک جهت اطمینان خاطر آمنیوسنتز انجام شود.

سوال 1399/06/21

سوال: سلام ریسک سندروم 1:1500 هس اگر اشتباه نکنم

پاسخ مدیر 1399/06/21

جواب: این ریسک با قدرت تشخیص 85% در محدوده کم خطر می باشد.

سوال 1399/06/20

سول: سلام وقت بخیر نتایج غربالگری سه ماهه اول ما اینچنین است: pappa=2890.00 pappa=1.08 mom bhcg=1.46 mom bhcg=46.30 crl=69.0 nt=1.65 لطف بفرمایید تفسیر کنید تشکر

پاسخ مدیر 1399/06/20

جواب: عدد NT با CRL مذکور ، 40 percentile می باشد که در محدوده نرمال است. برای راهنمایی دقیق تر ریسک سندروم ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/06/20

سوال: سلام من ۳۳ سالمه بارم اول سقط داشتم دکتر گفت از هفته ۵ به بعد رشدش متوقف شده بود . الان در هفته ۱۲ هستم آزمایش سونو خیلی خوب بود اما آزمایش خون میگه مثبت شده. نمیدونم چیکار کنم لطفا راهنمتیی کنیدNt:1.50 crl:52.0mom:1.39 Pappa:result:8.90mom:0.55 Free b_ hcg : result:96.00 mom: 3.95

پاسخ مدیر 1399/06/20

جواب: نگران نباشید NT در محدوده نرمال است ولی برای راهنمایی دقیق تر نیاز است که ریسک سندروم هارا برایم بنویسید.

سوال 1399/06/19

سوال: سلام وقت بخیر 34/5 ساله هستم. غربالگری در هفته 12 هفته و سه روز nt:1/55, CRL:59MM و FBHCG:1/43MOMو PAPP-A:0.36MOM و T18:1:30000, Tو T13 : 1:30000,و T21: 1:236 هست خیلی نگرانم لطفا راهنماییم کنین؟

پاسخ مدیر 1399/06/19

جواب: نگران نباشید. NT شما در محدوده نرمال بوده ولی با توجه به ریسک سندروم داون با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار باید برایتان توصیه شود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 3- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/06/18

سوال: با سلام ان تی خانم من 2.4هست ودر ازمایش خون 1.170 هستش آیا نگران کننده است لطفا راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1399/06/18

جواب: عدد NT در محدوده نرمال است ولی برای بررسی دقیق تر نیز است که CRL برایمان بفرستید. 1.170 مشخص کنید مربوط به چه تستی می باشد؟

سوال 1399/06/17

سوال: باسلام من 35 ساله در هفته 12وسه روز سونوntانجام دادم که nt:2,1و سوال: nb:peesentوcrl:62بود در آزمایش. غربالگری مرحله اول هم ریسک T21,18,13رو زده lowریسک سندروم داون 1 به 8590 و ریسک t13,18رو 1 به 40000زده باتوجه به سقطی که چند ماه پیش داشتم دکتر برام nipt درخواست داده که جوابش خیلی دیر آماده میشه بنظر شما ممکنه با این تفاسیر جواب nipt بد بشه خیلی نگرانم ..لطفا راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1399/06/17

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید. NIPT طبق صلاحدید پزشک توصیه شده و دلیلی بر مشکوک بودن به جواب نمی باشد و صرفا جهت بررسی بیشتر و اطمینان خاطر است. از آنجا که این تست در سه‌ماهه نخست بارداری انجام می‌شود و همزمان مارکرهای بیوشیمیایی و سونوگرافی را در نظر می‌گیرد خیلی جواب آن ارزشمند و قابل استناد است لذا نگران نباشید به احتمال 85 % سالم است.

سوال 1399/06/17

سوال: سلام و وقت بخیر.من ۲۵سال و ۴ماهمه.و ۶۴کیلو وزنمه.هفته ۱۳ بارداری آزمایش و سونو مرحله اول رو دادم و الان در هفته۱۵ هستم.نتایج به این صورت بود:CRL:67.0mm/NB:PRESENT/NT:2.40mmبا 1.85mon و نتایج آزمایش:PAPP-A:4.2mIU/ml& fre B-hCG:32.30 ng/ml که هر دو با 1.06mom نوشته شده.برای سندروم داون و تریزومی ۱۸/۱۳ هم negativeنوشته شده.لطفا راهنمایی کنین و این که آیا لازمه آزمایش AFP(mom) رو انجام بدم.ممنون از راهنمایی تون.یا حق

پاسخ مدیر 1399/06/17

جواب: بله. با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/06/16

سوال: سلام دکتر خسته نباشید سن واقعی 29.7 سال T21: 1:1500 T18 & T19: < 1:30000 سونو 11w+5 روزگی وزن 57.7 CRL: 50.40 NT : 1.2////mom:1.13 NB:seen FBHCG : 64.2/// 1.12mom PAPP-A : 1050 ///0.42 mom ممنون میشم من رو از نگرانی بیرون بیارید.

پاسخ مدیر 1399/06/16

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/06/13

سوال: سلام. اگه میشه راهنماییم کنید خیلی استرس دارم.55 /nt2هست it1/97هست. Bladder length5/11هست. طول کانال سرویکس 37/57هست. FreeB42.0/2-200هست. Papp-A1.87/0.3-10هست. .خواهش میکنم زودتر جواب بدید خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1399/06/13

جواب: NT در محدوده نرمال است. جهت بررسی دقیق تر نیاز است که ریسک سندروم ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/06/11

سوال: سلام.وقت بخیر.ممنون میشم نتیجه غرباگری من رو تفسیر کنید. papp-a 1300.00miu/l mom 0.53 free b-hcg 156.0 mom 4.06 nt 1.40 mom 1.05 crl 57.6 trisomy 18/13 low risk نگران کننده است؟ ضمنا من 30 سالمه و بارداری دوم.بچه اولم دختر است و الحمدلله سالم.ضمنا تو سونوگرافی غربالگری دکتر گفت بچه الحمدلله خیلی شیطون و بازیگوشهو همه چی عالیه.ممنون میشم راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر 1399/06/11

جواب: نگران نباشید . NT در محدوده نرمال و از لحاظ تری زومی 18 و 13 نیز در محدوده کم خطر هستید. ریسک تری زومی 21 را هم بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1399/06/11

سوال: سلام خسته نباشید ۲۳ساله هستم ntمن در ۱۳هفته و ۵روز برابر ۲.۹ بوده در آزمایش اول و دوم هم screen negative نوشته ولی دکترم برام سلفری نوشته نگران کننده س؟ ریسک سندروم داون تو آزمایش دوم ۱:۴۵۰ است

پاسخ مدیر 1399/06/11

جواب: نگران نباشید. NT شما در محدوده نرمال بوده ولی با توجه به ریسک سندروم داون با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار باید برایتان توصیه شود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 3- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید و توجه داشته باشید که تجویز تست NIPT به جهت بررسی بیشتر و دقیق تر و اطمینان خاطر از سلامت جنین می باشد .

سوال 1399/06/10

سوال: CRL:67.2 ریسک سندروم داون:1:1500 NT:2.40 گفته بودید که ریسک سندروم داون و CRLرو براتون بنویسم سن 31سال است و در هفته سیزدهم بارداری است آیا مشکلی وجود دارد؟ باتشکر از راهنماییتون

پاسخ مدیر 1399/06/10

جواب: NT شما با این عدد CRL در حدود 87 Percentile می باشد که در محدوده نرمال است. از لحاظ تریزومی 21 یا سندروم داون در محدوه کم خطر هستید، در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد به طور کل می توان گقت با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و چنانچه باقی ریسک هایتان هم در محدوده کم خطز فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/06/09

سوال: با سلام 37 سالمه اولین حاملگیمه. هفته 12 بارداری. Pappa:14.30 mom :.84 Free...:48/30 mom:1.94 Sd:age:1.185 frisk:1.538 T18/13:1.1470 f risk:1.99000 Nt:1.11 پزشکم بخاطر این جواب پیشنهاد سل فری داده .آیا نگران کنده است یا خیر؟من شهرستانم جواب سل فری هم میگند 25 روز طول میکشه؟لطفا راهنمایی کنید.تشکر Sd: dg

پاسخ مدیر 1399/06/09

جواب: نگران نباشید.با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) با توجه به ریسک بینابینی پزشکتان تست NIPT را به جهت بررسی بیشتر و دقیق تر و اطمینان خاطر از سلامت جنین براس شما تجویز کرده است .

سوال 1399/06/07

سوال: باسلام سن بارداری: سیزده هفته و هشت روز NT:2.8 90.Papp:25 22.90:Free Beta %82:Mom Mom:70% سن 31سال است آیا مشکلی درآزمایش وجود دارد؟

پاسخ مدیر 1399/06/07

جواب: نگران نباشید. NT در محدوده نرمال است البته سایز CRL و ریسک سندروم ها را بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1399/06/04

سوال: سلام. من تو آزمایش غربالگری اولم همه چیم نرمال هست. به جز papp-a که0.38 هست. چیکار باید بکنم

پاسخ مدیر 1399/06/04

جواب: با یک مارکر به تنهایی نمی توان اظهار نظر کرد . در صورتیکه ریسک تری زومی ها در محدوده کم خطر باشد جای نگرانی نیست. باقی ریسک ها را بفرستید تا بهتر بشود راهنماییتان کرد.

سوال 1399/06/03

سوال: سلام من28ساله هستم از دیشب گریه میکنم.. جواب ازمایش من درمورد سندروم بینابین ریسک خورده.. ولی تریزومی منفی خورده.. توروخدا نتیجه ازمایش منو بگید دارم دیوونه میشم.. غربالگری مرحله اول قسمت.بیوشیمی.. Papp-a 10,20 Mom. 0,57 Freebhcg 37,40 Mom. 1,46 قسمت ultrasund Crl :63,0mm Nt :1,88mm Nb :present Mom1,52 Final risk1:1410 Age:1:1140 شماره منه خواهش میکنم بصورت پیامک یا همیجا جواب بدین. 09156599711

پاسخ مدیر 1399/06/03

جواب: اول از همه توجه داشته باشید که این آزمایش غربالگری است نه تشخیصی و صرفا به جهت بررسی بیشتر و اطمینان خاطر از سلامت جنین صورت می گیرد و به معنای بیمار بودن یا مشکل دار بودن جنین نمی باشد .بنابراین نگران نباشید. در جواب غربالگری اول در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد. ولی ریسک تری زومی 21 یا سندروم داون برای شما در محدوده کم خطر و نرمال است. ریسک تری زومی ها ی دیگر13 و 18 را برایمان ارسال کنید شاید آنها ریسک شان محدوده بینابینی باشد ؟؟

سوال 1399/06/02

سوال: با سلام. میخواستم نتیجه ی تست غربالگری رو بدونم. سن ۳۶ سال. FBHCG: 69 1.38MoM PAPP-A: 1700 0.69 MoM TRISOMY 21: 1:941 TRISOMY 18: 3000 TRISOMY 13: 3000

پاسخ مدیر 1399/06/02

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/06/02

سوال: سلام من ۳۸ سال دارم جواب Nt عالی بود ولی غربالگری میگه ۱ از ۳۹۹ جنین دچار سندرم هستش.توی ۱۲ هفته و ۵ روز انجام دادم الان ۱۶ هفته هستم باید چه کنم تو رو خدا جواب بدین به من از طریق پیامک خواهش میکنم

پاسخ مدیر 1399/06/02

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 )البته هفته 16 هم زمان مناسبی برای انجام این تست است ) و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/05/29

سوال: سلام خسته نباشید من ۲۵ سالمه و غربالگری اولم به این صورت بود توروخدا بگید جوابش چیه Crl:52.3mm Nt:1.59mm Papp.a:1.40mon Hcg:2.68mom عددریسک:۱:۱۹۰۵

پاسخ مدیر 1399/05/29

جواب: NT با توجه به CRL که نوشتین 59percentile می شود که در محدوده نرمال است ولی برای پاسخ پویی به ریسک تان نیاز است که ریسک سندروم ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/05/28

سوال: سلام نتيجه غربالگري اول من در هفته ١٢ هفته ٢ روز Nt1.4 T21-١:١٩٨٠ T18/13-1:99000 سن٣٠ سال ميشه لطفا بفرماييد جوابم در چه محدوده ايه ؟

پاسخ مدیر 1399/05/28

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/05/26

سوال: سلام ، من درهفته ۱۳ بارداری هستم و در هفته ۱۲ و ۴ روز سونو انجام دادم ، NT : 2 و تست غربالگری اول رو انجام دادم و تست 3250.00 = Fb hcg= ۴۸ ، Fappp و Tri 21 رو 1:464 TRI 18 رو 1:5810 TRI 13 رو 1:5810 عنوان کردن خواستم بدونم تو چه محدوده ای هست آزمایشم

پاسخ مدیر 1399/05/26

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/05/19

سوال: سلام ۲۶ سال سن دارم و دوقلو باردارم.در ۱۲ هفته و ۳ روز غربالگری اول رو انجام دادم،نتیجه به صورت زیر بود: NT=0.93 Crl=۵۹ mm 12w +3d NT=0.92 Crl=55 mm 12w +1d PAPP-A=1.32 MoM Free B-HCG=1.42MoM Risk of down's syndrom=1:17000 Trisomy13=<1:20000 Trisomy18=<1:20000 ممنونم میشم بررسی بفرمائید.

پاسخ مدیر 1399/05/19

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/05/16

سوال: سلام من غربالگری اول خودم و در ۱۲هفته و چهار روز انجام دادم و سونوگرافی هم داده بودم.جوابها تقدیم میگردد. NT=1.6mm , CRL= 62mm , T21=1:3710 , T18<1:30000, T13<1:30000 ممنون میشم تفسیر کنید.

پاسخ مدیر 1399/05/16

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/05/16

سوال: سلام سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول دادم که 1.5 بوده در هفته 12 و 2 روز و همان روز آزمایش خون که PAPP-A 19.4 MOm 1.36 BHCG 57.7 MoM 1.63 سن من 39 ساله میباشد لطفا نتیجه را به من بگویید =

پاسخ مدیر 1399/05/16

جواب: اگر منطورتاین از 5/1 عدد NT می باشد می توان گفت NT در محدوده نرمال است ولی جهت بررسی بیشتر ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها حاصل از غربالگری سه ماهه اول را برایم بنویسید.

سوال 1399/03/03

سئوال: سلام برای فهمیدن ریشه کنی باکتری تست مدفوع کافیه چون ubtتو شهرستانا نیست از اخرین مصرف انتی بیوتیک ۱.۵ ماه میگذره الانم لانزوپرازول مصرف میکنم . لانزوپرازول روی جوابش تاثیر داره؟

پاسخ مدیر 1399/03/03

جواب: بله می توانید استفاده کنید ولی بهتر است حداقل یک هفته دارو را قطع کنید.

سوال 1399/02/28

سئوال: سلام من الان در هفته 15 بارداری هستم در 13 هفته و 6 روز غربالگری سری اول رو انجام دادم ( متاسفانه فراموش کرده بودم و دیر رفتم ) نتایج سونوگرافی این شد : NB : present - NT: 2.46 - CRL : 80 - MoM : 1.62 نتایج کلی : free b_hCG 32.10 ( MoM: 1.24) - PAPP-A : 2.19 ( Mom 0.32 ) و جواب ریسک هم 601 : 1 intermediate شده ممنون میشم راهنمایی کنید دکترم گفته سلف فری انجام بدم

پاسخ مدیر 1399/02/28

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/02/27

سئوال: سلام من در 12هفته و2روز سونوی غربالگری دادم nt=1.2بودباcrl=58mmهمون روز آزمایش غربالگری رو دادم که t21=1:183وt18=30000وt13=30000لطفا راهنمایین میکنین خیلی خطرناکه؟

پاسخ مدیر 1399/02/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/02/25

سئوال: سلام crl 65/5 papp 1/34 mom hcg0/58 mom nt2/48 لطف بفرمایید که این جنین مبتلا به داون هست یا خیر ریسک داون زده 1در12/000

پاسخ مدیر 1399/02/25

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/02/19

سئوال: 11هفته و دو روز Crl 45.1 Nuchal Measurement1.73 Papp1413 FreeBhcg48.76 Risk21 1in4900 Risk18 1in20000 Risk13 1in12000 16هفته و دو روز Crl 45.1 Ms-Afp 24.48 uE3 1.5 Total hcg 40893 Inhibin-a 306.6 Nuchal measurement 1.73 Papp-a 1413 FreeB hcg 48.76 Result:negative Risk21 1in430 Risk18 1in100000 Risk13 1in15000 Risk NTD 1in 16000 Risk preeclampsia 1in18 عدد tn 1.73

پاسخ مدیر 1399/02/19

جواب: با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد: ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪) ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق به همراه ژنتیک سونوگرام در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪). فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك كنيد.

سوال 1399/02/19

سئوال: سلام خسته نباشید بنده در هفته 12 بارداری سونو انجام دادم nt151 بود تیغه بینی دیده نشد و bpd 1.57. Fl6.47. Crl 52.42. هست مشکلی وجود داره ممنونم

پاسخ مدیر 1399/02/19

جواب: این سونو اگر منظور از عدد NT=1.51 است که نرمال است ولی ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید. همینطور در هفته 15 مجدد تیغه بینی چک شود.

سوال 1399/02/17

سئوال: سلام خسته نباشی من در هفته 12 بارداری هستم سنم 28 سونو انجام دادم که nt 1.51 هست همه چیز نرمال فقط استخوان نازال دیده نشده آیا مشکلی داره جنین؟

پاسخ مدیر 1399/02/17

جواب: هفته 15، استخوان بینی مجدد باید چک شود اگر در اون هفته هم دیده نشد و یا هایپوپلاستیک بود، با توجه به نتیجه غربالگری اش باید تست NIPT و یا آمنیوسنتز بدهد.

سوال 1399/02/16

سئوال: با سلام.احترام همسر بنده 24 ساله و در بارداری اول هستن.در هفته12w+4d جهت غربالگری مراجهه نموده و عدد n.t3.35 و crl62.4mm بوده و همچنین nasal bone کامل دیده نشده است و با مطالعه پیام های بالا متوجه شدم که در ریپورت سونو گرافی عددهای t13 و t18 و ... را اعلام نکرده است.الان پیشنهاد شما چیست؟؟؟آزمایش cell free انجام بدیم یا آمینوسنتز؟؟ممنون

پاسخ مدیر 1399/02/16

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/02/15

سئوال: سلام وقت بخیر در خصوص جواب تست NIPT لطفا راهنمایی کنید ممنونم Screen result: Chromosome 21 low risk Chromosome 21 low risk Chromosome 18 low risk Chromosome Y Detected Fetal Fraction: 12.41%

پاسخ مدیر 1399/02/15

جواب: با قدرت تشخيص 98٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك كنيد. جنین فوق پسر است.

سوال 1399/02/14

سئوال: سلام من ۳۴ ساله هستم. دوازده هفته بارداری غربالگری انجام دادم ریسک سندروم داون رو برام ۱ به ۱۱ زد. آزمایش سل فری انجام دادم خداروشکر نتیجه خوب بود و طبق اون بچه سالمه. پزشکم میگه میل خودت هست که آمینو رو انجام بدی یا نه. خواستم نظر شما رو بدونم. ان تی هم ۲ رود.

پاسخ مدیر 1399/02/14

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/02/14

سئوال: سن:30 وضعیت تاهل:متاهل تعداد فرزند:۲ پرسش: سئوال: pappa.7.39 و mom 2.29 BhcG 32.04وmom 1.01 تریزومی وسندروم داون نوشته screen negative سندروم داون👇 Age 1:868 final risk:<1:50000 تریزومی👇 prior 1:6380 1:99000 Nt:1.17 در سونو و1.17 در آزمایش غربالگری وmom:0.97 Nb در سونو ۲.۳۴ میلی.ودر آزمایش غربالگری نوشته present cRl:61 میلی من این سونو وآزمایش رو در هفته ۱۲ هفته و۵ روز رفتم. والان ۱۴ هفته وچند روز هستم. ۷۰ کیلو هستم. در قسمت توضیحات نوشتن based on high concentration of pappa این pappa چیه آیا برا جنینم ضرر داره توروخدا جواب بدین؟؟؟ممنونم.

پاسخ مدیر 1399/02/14

جواب: این عدد PAPP-A خیلی ارزش ندارد ولی مهمتر از آن نتیجه خود غربالگری است که : با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) و من بخاطر عدد PAPP-A که می تواند ریسک تان را بطور کاذب بهتر کند توصیه 1 را بیشتر برای شما پیشنهاد می کنم.

سوال 1399/02/14

سئوال: سلام سن35ساله، جنین13هفته، crl:62.5 ،سرویکس32، استخوان نازال موجود، nt: 2.01 ، itطبیعی، وزن114، 1.64mom، فاینال ریسک dsمعادل 1.250 ، فاینال ریسک t18معادل 1.100 ، سندروم داون اسکرین پوزیتیو، t18منفی، با سابقه یک دختر3ساله سالم، حاملگی دوم سقط باقرص8هفتگی. اوضاع چطوره؟ آیا پزشک دابل مارکر نوشته برا 5روز دیگه بهترین روشه و کفایت؟ هزینشم گفتن 1500 نداریم،تخفیف تا چقد ممکنه؟ تشکر

پاسخ مدیر 1399/02/14

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎ برای تخفیف بروید پیش مدیر داخلی آزمایشگاه و بگویید از طرف دکتر یونسی معرفی شده اید.

سوال 1399/02/13

سئوال: سلام وقت بخیر آزمایش اول من nt:1.08 و fhr:172 و تست خونم dsرنج ۱۲۰۰ بود آزمایش غربالگری دوم رنج ds۱۵۰۰ شده مورد نگران کننده ای هست؟

پاسخ مدیر 1399/02/13

جواب: با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك كنيد.

سوال 1399/02/09

سئوال: سلام.وقت بخیر.من شنبه ازمایش غربالگری اول انجام دادم با ۱۲ هفته و ۲ روز Nt:6.8 بود که خیلی بالا بود و t21:38 Fbhcg:90.76 Pappa:5.70 امروز cvs انجام دادم.خیلی نگرانم.دکتر گفت جنین ورم داره .دیگه باید ببینی طبیعیه یا ژنتیکیه.میشه راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1399/02/09

جواب: نگران نباشید باید منتظر جواب CVS بشویم.

سوال 1399/02/09

سئوال: با عرض سلام‌ و ارادت همسر من سونوگرافی nt و آزمایش غربالگری انجام داده که به شرح ذیل میباشد : سن حاملگی: 12 هفته و ۴ روز . NT= 0.93 NB=2.88 و آزمایش DS=1:1240 و T18/13=1:99000 و در ضمن ivf کرده همسرم ، با توجه به نگرانی زیاد همسرم بفرمایید وضعیت غربالگری به چه نحوی است و نیز نیاز به آزمایش Cell free DNA هست یا خیر . بسیار سپاسگذارم .

پاسخ مدیر 1399/02/09

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/02/08

سئوال: سلام. جواب تست NT همسر من1/30 هستش 30سالشونه. T21: 1/924 , T18: 1/10200 , T13: 1/10200 هستش و همین طور FBHCG 207 ng/ml 5.20mom و همینطور PAPP-A 2370 mlu/l , 0.75mom میشه لطفا راهنمایی کنید که میزان خطر چقدر است

پاسخ مدیر 1399/02/08

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/02/06

سئوال: سلام من سیزده هفته رفتم آزمایش همه چیز خوب بود فقطbeta hcg46.00بود.خطری هست؟

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: این عدد به تنهایی فاقد ارزش است.

سوال 1399/02/06

سئوال: سلام خسته نباشید من جواب آزمایش NT=3/3 شده وجواب آزمایش خون شده FBHCG=1=33.34 وPAPPA=5= 0.97 سنم ۳۴ سال است ببخشید خواستم ببینم تفسیر اون چی میشه خیلی ممنونم با تشکر.

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: در محدوده پر خطر است و باید آمنیوسنتز بشوید.

سوال 1399/02/04

سئوال: با سلام و خسته نباشید.من ۳۵ساله...۱۲هفته و۶روز... Nt:1;75 و ریسک سندروم داون ۱در ۶۱۰،تریزومی ۱۳و۱۸ هم ۱در ۲۰۰۰۰هست...عدد سندروم داون خطرناک هست؟؟

پاسخ مدیر 1399/02/04

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/02/04

سئوال: سلام من nt در هفته دوازده 3.17 بود و احتمال تریزومی 21 ، 1:198 بود . چقدر احتمال داره جنینم ناقص باشه و ازمایش nitp الان برای من مناسب هست

پاسخ مدیر 1399/02/04

جواب: توصیه می کنم حتماً آمنیوسنتز انجام دهید و امکان سالم بودن بچه حدود 70% می باشد.

سوال 1399/02/04

سئوال: با سلام ...سنم ۳۱ ساله و آزمایش غربالگریم 11w+ 6d ..تریسومی 21... یک برروی4870 هست...تریسومی 18یک بر روی سی هزار و تریسومی 13یک بر روی سی هزار...راهنماییم کنید بچه مشکل داره?

پاسخ مدیر 1399/02/04

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/02/03

سئوال: باسلام جواب آزمایش غربالگری همسر من nt-2/13 crl;66 و تریزومی2۱_۱:۱۱۰۰ نتیجه این آزمایش چیه و چکار باید کنیم

پاسخ مدیر 1399/02/03

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/02/03

سئوال: تریزومی ۲۱هست۱:۱۶۹۰ تریزومی۱۸ هست۱:۳۰۰۰۰> تریزومی۱۳ هست ۱:۳۰۰۰۰>

پاسخ مدیر 1399/02/03

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/02/02

سئوال: سلام آزمایش غربالگری اولم فاینال رسیکش 1:431 هستش و biochmistry risk T 18/13=1:78 هستش احتمال دادن مشکل داشته باشه بچه نظر شماچیه؟

پاسخ مدیر 1399/02/02

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/02/02

سئوال: سلام خوبین ببخشید من چند روز پیش مرحله ی غربلگری سه ماهه ی اول رو انجام دادم گفتن که باید ازمایش cell free dna رو انجام بدم و اون رو هم انجام دادم الان منتظر جوابم واقعا نگرانم از این موضوع که بچه سالم باشه راهنمایی کنید لطفا

پاسخ مدیر 1399/02/02

جواب: چه راهنمایی نیاز دارید.

سوال 1399/02/01

سئوال: سلام ازمایش غربالگری مرحله اول باt21:۷۶۴ میشه راهنمایی کنیدایا نیاز به ازمایش free Dna هست یا نه صبر کنم برای کواد تست و سئکوینشیال

پاسخ مدیر 1399/02/01

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/31

سئوال: سلام می خواستم بدون تو آزمایش غربالگری اول ریسک نهایی ۱:۸۹۲ خطرناکه یانه؟

پاسخ مدیر 1399/01/31

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/29

سئوال: سلام بنده ۱۹ ساله هستم غربالگری اول ک انجام دادم در ۱۲ هفته جواب ان تی ۲.۲ وسی ار ال۶۲.۷ میخواستم بدونم ب ازمایش دی ان ای نیاز هست یا نه با تشکر

پاسخ مدیر 1399/01/29

جواب: این سونو که نرمال است ، ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/01/28

سئوال: سلام غربالگری اول انجام دادم هفته۱۲ و ۵ روز nt ۲.۳۰ بوده crl 63.5 و papp a 28.20 و mom ۰.۹۵بوده free b-hcg 31.80و mom۱.۳۸

پاسخ مدیر 1399/01/28

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/01/28

سئوال: سلام،،nt:2.4 و سن حاملگی ۱۲هفته و ۱ روز - crl:57 ,تیغه بینی ضعیف دیده شده ،،محبت می‌فرمایید نظرتان بفرمایید ،،هنوز جواب آزمایش آماده نشده

پاسخ مدیر 1399/01/28

جواب: نرمال است ولی اگر جواب نهایی تست تان در محدوده کم خطر بود حتماً تیغه بینی را در هفته 15 مجدد چک کنید.

سوال 1399/01/28

سئوال: با سلام؛ غربالگری همسر من در هفته 12 انجام شده PAPP-P : 7.10 mlu/ml , 3.20 mom free B-hCG : 105 ngml , 4.48 mom DS: Ae 1:1050 Final Risk : ~1:612 T18/13 Prior 1:8040 Final risk ~1:99000 و اینکه Down Syndrome زده Intermediate Risk به نظرتون آیا نیاز به آزمایش دیگه ای هست و احتمال خطر کمه یا اینکه منتظر غربالگری دوم باشیم؟ ممنون

پاسخ مدیر 1399/01/28

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/28

سئوال: با سلام و عرض وقت بخیر. این جواب آزمایش غربالگری اول دوستمه: سن بارداری: 13 هفته و یک روز Mom:1.75 10000:00:PAPP-A Free b-hcg:72:00 Mom:1.80 بعد ریسک سندروم داون و تریزومی 13 و 18 رو نوشته منفی و در ادامه نوشته Only biochemistry risk for ds=1:1424 This patient will reach 15 week gestation on 26.12.98 حالا دوستم هفته ی 18 هستش و سونوی آنومالیش خوب بوده اما هفته ی 15 رو نرفته. (چون به خاطر شرایط کرونا پزشکش نبوده. و مامای بهداشت برای تفسیر آزمایش غربالگری اولش گفته مشکلی نداری و خوبه) آیا تفسیر آزمایش غربالگری اولش نگران کننده س؟ و الان چیکار کنه؟

پاسخ مدیر 1399/01/28

جواب: نگران نباشید. با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/28

سئوال: سلام من آزمایش آن تی ۱.۳۲ بود و crl ۵۳.۷ و ترمزیومی ۱۸ و ۱۳ ۱:۱۰۰ و ds ۱:۲۵۰ آیا نرماله و جنین سالمه

پاسخ مدیر 1399/01/28

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای خودتان را بگید این عدد کات آف های این تست برای تریزومی های مختلف است.

سوال 1399/01/28

سئوال: سلام تو ازمایش غربال گری اول من قسمت Down syndrome: intermediate risk و Trisomy18/13: screen negative هست و Crl:53 Nt: 1.66 Nb: present 1.52mom 0.57 هست لطفا راهنمایی بفرمایید خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1399/01/28

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/26

سئوال: سلام.با nt:1.6وCRL:60.3و درLOW RISK آیا خطری هست در عربالگری اول؟

پاسخ مدیر 1399/01/26

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/26

سئوال: با سلام. من ۳۴ ساله در آلمان زندگی می کنم. تست غربالگری اول NT را هفته ۱۲ انجام دادم و پزشک من گفتند همه چیز عادی است. ولی از من آزمایش خون نگرفتند و گفتند اختیاری است. آیا جای نگرانی هست؟

پاسخ مدیر 1399/01/26

جواب: اگر می توانید آزمایش خون را هم انجام دهید تا قدرت تشخیص بالاتری بدست آید.

سوال 1399/01/26

سئوال: امروز سونو ان تی رفتم،سنم ۳۴ سال.ان تی رو زدن ۲.۲_گفتن لب مرز،پرسنتیال هم زدن بین ۹۵ و ۹۸.تیغه بینی هم مشاهده شد.خیلی نگرانم.میشه یه راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1399/01/26

جواب: با چه عدد CRL؟ به هر حال بهتر است در اینجور مواقع : Management بیماران با میزان NT در محدوده بین 95th تا 99th : آنجائیکه شیوع اختلالات کروموزومی در این گروه بین 3.5 تا 3.7% است، کاندید انجام تست های بیشتر برای بررسی اختلالات کروموزومی احتمال اختلالات ساختاری 2.5%، کاندید انجام آنومالی اسکن و احتمال اختلالات قلب و عروقی 0.5% است، بهتر است این افراد کاندید اکوکاردیوگرافی شوند

سوال 1399/01/25

سئوال: سلام ،من امروز آزمایش غربالگری انجام دادم و سونو، تو سونو همه چی اوکی بود ولی الان از آزمایشگاه زنگ زدن گفتن جواب حاضره به دکترتون نشون بدین شاید به آزمایشات کلی احتیاج داشته باشید ،این یعنی چی ،تا دو روز دیگه دکتر من نیست خیلی استرس دارم کمکم کنید

پاسخ مدیر 1399/01/25

جواب: مهم نتیجه نهایی ترکیب سونو و آزمایشات خون است که تعیین کننده نحوه پیگیری در مراحل بعد می باشد.

سوال 1399/01/25

سئوال: سلام.وقت به خیر.من تست غربالگری اول انجام دادم در ۱۱هفته و شش روز ان تی ۲:۸۵ و ازمایش همان روز ریسک سندروم داون ۱:۲.پزشکم امروز گفتن بایدآمینوسنتز بشی.۳۸ ساله بدون سابقه سقط و... فرزنداول کاملا سالم.سوالم‌اینه که باتوجه به ریسک بالای من آیا امکان سالم‌بودن جنین هست.خیلی استرس دارم‌سه روزه زندگیم همه جوره مختل شده.ممنونم

پاسخ مدیر 1399/01/25

جواب: نگران نباشید ، خیلی از این موارد می تونه در یک بچه نرمال دیده بشود و برای همین به این پروتکل ها غربالگری می گویند و نه تشخیصی

سوال 1399/01/25

سئوال: با سلام من 23 سالمه در ۱۲w+1d آزمایش و سونو دادم crl=55 و nt=1.3و nb= 3 هستش t18 و t13 و Down's رو هم نوشته less than 1 in 20000 و اینو نوشته Down's risk due to manternal age alone is 1 in 1400 نتیجه ش چجوریه؟ نرماله یا نه؟

پاسخ مدیر 1399/01/25

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/25

سئوال: سلام من امروز رفتم برای آزمایشم ولی پیش آقای دلشادم رفتم گفتم تخفیف بدین گفت اصلا حرفشونزنیدما توروستای زمان آباد شهرری زندگی میکنیم از اول کرونا همسرم بیکار شده امروز بخاطر اینکه وقت نداشتم 17هفته و3روزمه مجبور شدم 2500میلیون قرض بگیرم وهزینه رو بدم شما گفتید برم پیش مدیر داخلی یعنی همون آقای دلشاد؟ایشون دست رد به سینه ام زدالان چیکار کنم لطفا اگه امکانش هست به خاطر خدایه کاری برام بکنید؟توروخداااا

پاسخ مدیر 1399/01/25

جواب: متاسفانه بیماری به اسم شما در آزمایشگاه پیدا نکردیم. لطف کنید با شماره قبض تان با آقای دلشاد و یا خانم صنوبری تماس بگیرید.

سوال 1399/01/24

سئوال: با سلام، نتیجه غربالگری مرحله اول t21=1:8770 , t18=<1:30000,t13=<1:30000 و مرحله دوم t21=1:137,t18=1:1440,slos=1:7910,ntds=1:9110 نتیجه آزمایش ترکیبی t21=1:8760,t18=1:24400,slos=1:7910,ntds:1:9110,crl:56mm,nuchal:2.20mm هر دو آزمایش رو در نیلو انجام دادم، لطفا راهنمایی بفرمایید، متشکرم.

پاسخ مدیر 1399/01/24

جواب: با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك كنيد.

سوال 1399/01/24

سئوال: سلام سن خواهرم سی و نه هست وNT=1/55وCRL=58/6 وFHR=151و در آزمایش AIE1:110 هستو فینال ریسک ش زده 1:9از اون طرف مارکز سندروم داون رو زده Higt risk میشه کمی راهنمایی کنین

پاسخ مدیر 1399/01/24

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/01/24

سئوال: سلام. وقت بخیر میشه توی جواب آزمایشم کمکم کنید؟ صفحه اول زده t21: 1 in 859 و t18: 1 in 9650 و t13: 1 in 9650 و در صفحه دوم توی باکس زرد نوشته محاسبه ریسک t21 1:856 و t18 ۱:۳۰۰۰۰ و t13: 1:30000 سونو هم مقدار nt 1.1 بوده و crl 61 بوده. سپاسگذااااار

پاسخ مدیر 1399/01/24

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/24

سئوال: من آزایش غربال گری داددکترم گفت لب مرزیعنی چی

پاسخ مدیر 1399/01/24

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/23

سئوال: سلام، مرحله اول غربالگری t21=1:8760 و در مرحله دوم غربالگری t21= 1:137 محدوده خطر رو تفسیر بفرمایید، ممنونم

پاسخ مدیر 1399/01/23

جواب: اگر هر دو را در یک آزمایشگاه انجام داده اید از آزمایشگاه بخواهید گزارش ترکیبی و یا سکوئنشیال را بهتان بدهد و نتیجه اش را برایم بفرستید.

سوال 1399/01/23

سئوال: سلام ممنون از اینکه خیلی جواب سوالمو دادیدباید آمینوبشمگ17هفته ودو روزمه با توجه به اینکه وقتی ندارم تا 18هفتگی بایدآزمایش ـ3روزه رو انجام بدم به آزمایشگاه زنگ زدم ـگفتن 650تومن باید هزینه جدا بدم یعنی کل آزمایشم 2000000 میشه راستش باوجود کرونا همسرمم بیکاره خیلی برام هزینه اش زیادامکانش هست ی مقدار بهم تخفیف بدید؟4روزه کارم شده گریه!!!واقعا هزینه اش برام مشکله تو رو خدا یه راهی جلو پام بذاریدفردا ساعت 10باید آزمایشگاه باشم وقت گرفتم

پاسخ مدیر 1399/01/23

جواب: بروید پیش مدیر داخلی آزمایشگاه و بگید از طرف دکتر یونسی معرفی شده اید تا بهتون تخفیف بدهند.

سوال 1399/01/23

سئوال: سلام ضمن خسته نباشید به شما ،نتیجه غربالگری اول من در هفته ۱۲ ,NT 1.38 و در آزمایشگاه نیلو که نمیدونم چرا دو تا جواب بهم دادند که به شرح زیر میباشد T 21:~1:807/ T18 1:472 SLOS <1:255000 NTDs <1:30000 ودومی: T 21: 1:715 T18:1:14500 SLOS <1:314000 NTDs 1<:30000 میباشد البته سنم ۳۹ ،آیوی اف هستم و یک فرزند سالم ۱۳ ساله دارم .ممنون میشم نظرتون رو بدونم

پاسخ مدیر 1399/01/23

جواب: دومی ترکیب جواب مرحله اول و دومتان می باشد. با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد: ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪) ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق به همراه ژنتیک سونوگرام در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪). فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك كنيد.

سوال 1399/01/23

سئوال: سلام من غربالگری اولم با nt .2.4 و nb دیده شده و crl.58 ایا نرماله یا خیر؟ خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1399/01/23

جواب: در محدوده 93 پرسنتایل بوده و نرمال است.

سوال 1399/01/22

سئوال: سلام و خسته نباشید نتیجه تست غربالگری زیر رو تفسیر بفرمایید، ممنونم. T21_1:137 T18_1:1440 Slos=1:7910 Ntds=1:9110

پاسخ مدیر 1399/01/22

جواب: با قدرت تشخيص 80% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهید (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎——-

سوال 1399/01/22

سئوال: سلام غربالگری اولم trisomy21:1:389 TRISOMY18:1:3000 وTRISOMY13:1:3000 و سونو12هفته و4روزNT=1/02mm طول سیرویکس=39mm غربالگری دوم TRISOMY21:1:104 TRISOMY18:1:14600وslos:1:2250وNTDs:1:17600وFBHCG163/0 ng/mlو PAPP_p3160/00 mlu/LAFP27/0 ng/mLوhcG31/5وue30/193ngmL/وlnhibin_A119/0 pg/mL ۳۵سالمه و۱۷هفته گی دکتر گفت آمینو سنتز بده من الان جز پر خطرم یا کم خطر راه دیگه ای نیست؟ دکتر می گفت فقط بخاطر سنته که باید آمینو بدی وبچه سومه دو تا بچه او سالم تو خانواده هیچ مشکل سندرم نداشتیم لطفا راهنمایی ام کنید

پاسخ مدیر 1399/01/22

جواب: با قدرت تشخيص 95% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهید (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎——-

سوال 1399/01/22

سئوال: سلام من 35سال دارم غربالگری اول انجام دادم گفتن غربالگری دوم انجام بده الان 17هفته دارم دکتر گفت به خاطر سن ات باید بری امینوسنتز انجام بدی چون آزمایشت مشکوکه TRISOMY21:1:745وTRISOMY18:1:860وSLOS:1:2250وNTDs:1:17600وAFP27.0ng/mLوhcG31.5IU/mLوuE30/193ng/mLInhibin-A119.0pg/mlجزو کدوم گروهم کم خطر یاپرخطر؟حتما باید آمینوروانجام بدم ؟راه دیگه ای نداره؟ممنونمیشم راهنماییم کنیدخیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1399/01/22

جواب: بدون در نظر گرفتن سن تان با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد: ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪) ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق به همراه ژنتیک سونوگرام در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪). فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك كنيد. ولی بهتر است با پزشکتان مشورت کنید.

سوال 1399/01/21

سئوال: سلام لطفا من رو هم راهنمایی بفرمایید t21 : 1 in 352 /t18 : 1 in 4540 / t13 : 1 in 4540 / crl : 51.00 mm/ nt :1.9 mm / سن من 35 سال هست و در 11 هفته و 6 روز تست دادم و غربالگری 3 ماهه اول من هست و آیا لازم هست آزمایش nipt هم بدهم؟. متشکرم

پاسخ مدیر 1399/01/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/21

سئوال: سلام ببخشید اگر میشه به بنده هم راهنمایی بفرمایید. t21 : 1 in 352 t18 : 1 in 4540

پاسخ مدیر 1399/01/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/21

سئوال: سلام خسته نباشید،بنده 6فروردین تو قرچک آزمایش سلفیری دادم قرار بود بفرستن آزمایشگاه شما گرفتن جوابشو زدن برا 28 فروردین،خیلی استرس دارم, زودتر آماده نمیشه؟

پاسخ مدیر 1399/01/21

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید و با خانم صنوبری صحبت کنید و بگید از طرف دکتر یونسی معرفی شده اید و ببینید جوابتان آماده است یا خیر.

سوال 1399/01/21

سئوال: سلام.من 38 سالمه.وآزمایش وسونو غربالگری اول رو انجام دادم .میشه تفسیرش رو بگید.سن بارداری 12 هفته و1 روز.crl:54/NT:2 Pappa:1880.00/Mom:0.67 Free Bhcg:38.10/Mom0.92 و:1:164 و1:195. Ds T18/13/ و1:10200 1:1320.ممنون میشم

پاسخ مدیر 1399/01/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/20

سئوال: سلام.خسته نباشید.در سن بارداری 12 هفته و2 روز.طبق سونو گرافی CRL:54 و NT:2بوده.طبق آزمایش غربالگری PAPP_A:1880 MOM:0.67. Free B_hCG:38.10. MOM:0.92سن مادر در زمان زایمان 38.2.میشه تفسیر رو بگید

پاسخ مدیر 1399/01/20

جواب: سونوی NT تان نرمال است ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/01/19

سئوال: سلام وقتتون بخیر ممنون میشم به منم کمک کنید تا ازمایشم رو‌تفسیر کنم نتیجه غربالگری مرحله اول من: NT: 1.75 mm CRL: 76mm PAPP-A: 0.86 Mom HCG: 1.21 Mom Less than the screening cut off (Risk Down syndrome) و Less than the screening cut off (Risk trisomy 18)

پاسخ مدیر 1399/01/19

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/19

سئوال: سلام در سونوی nt در دوازده هفته با crl:58 مقدار nt برابر با 1.5 بوده و در آزمایش خون دوگانه ان تی برابر با 1.29MoM و PAPP-A برابر با 0.94MoM و FREE B-hCG برابر با 1.38 MoM همست و در قسمت سندروم داون AGE=1:1340 , Final risk =1:3900و در قسمت t18/13 prior=1:11200و final risk=1:99000

پاسخ مدیر 1399/01/19

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/19

سئوال: سلام وقت بخیر ۳۵/۵ساله و در سونوي ان تي همه موارد نرمال بودو در ۱۲هفته و‌دو‌روز جواب غربالگری اول: T21: 1:3750 T18: 1:30000 T13: 1:30000 Nt: 1.1m Fbhcg:39.0 0.86mom Papp-a 1940.00 0.76mom در ۱۶هفتگی جواب غربالگری دوم T21: 1:37 T18: 1:2920 Slos: 1:25000 NtDs: 1:30000 و جواب calculated risks T21: 1:541 T18: 1:20300 Slos: 1:25000 NtDs: 1:30000 Afp: 17.0 0.49mom Hcg: 36.7 1.25mom UE3: 0.274 0.53mom Inhibin-A 300.0. 1.27mom

پاسخ مدیر 1399/01/19

جواب: با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد: ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪) ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق به همراه ژنتیک سونوگرام در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪). فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك كنيد.

سوال 1399/01/19

سئوال: با سلام خدمت شما در هفته یازدهم و روز اول (طبق جواب سونوگرافی) آزمایش غربالگری نوبت اول را دادیم، که نتیجه سندرم داون ریسک بینابینی بود با ریسک 1 به 101 ولی عدد Nt و جواب سونوگرافی نرمالی بود، با توجه به اینکه در حال حاضر امکان مراجعه حضوری به مطب نیست لطفا راهنمایی بفرمایید، امکان دارد ریسک متوسط به خاطر اینه که خیلی زود مراجعه کردیم باشد ؟ با تشکر

پاسخ مدیر 1399/01/19

جواب: خیر بهتر است با اتاق زایمان بیمارستانی که پزشکتان در اونجا زایمان می کند تماس بگیرید.

سوال 1399/01/19

سئوال: سلام خواهر من ازماش داده final risk 1/294آیا خطرناکه؟

پاسخ مدیر 1399/01/19

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/17

سئوال: سلام. من به دلیل تعطیلات امروز سونو NT انجام دادم. فکر میکردم 13 هفته و 2 روزمه ولی تو سونو مشخص شد 14 هفته و دو روزمه، CRL:84 و BPD:25 است. NT : 2/13 و FHR: 163 است. آزمایشگاه که رفتم گفتند تو هفته 14 نمیشه آزمایش غربالگری و انجام داد گفتند هفته 15 برم. به نظر شما هفته 15 جواب آزمایش درسته؟ چکارکنم؟ جواب سونو نرماله؟

پاسخ مدیر 1399/01/17

جواب: نه نگران نباشید همان هفته 15 تست را انجام دهید ، قدرت تشخیص فقط 5% کاهش می یابد که با توجه به عدد NT نرمال جای نگرانی نیست.

سوال 1399/01/17

سئوال: سلام جواب آزمایش خون غربالگری اول CHART:1 PAPP-A:2.36 FREE BHCG:75.3 nt:1.1 در هفته ۱۱ و۵ روزم. آیا همه چیز طبیعیه؟؟

پاسخ مدیر 1399/01/17

جواب: نتیجه ریسک محاسبه شده نهایی برای تریزومی ها را بفرستید.

سوال 1399/01/16

سئوال: سلام ترسیتومی18.13من1.32نوشته پرخطرآیاخطرداره

پاسخ مدیر 1399/01/16

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/01/16

سئوال: سلام سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول انجام دادم طبق سونو ۱۳ هفته و۳ روز بود واستخوان نازال دیده نشد و nt=۲/۱۵بود. ازمایش غربالگری سه ماهه اول انجام دادم نتیجه ازمایش ریسک متوسط باعدد۱:۲۱۴بود لطفا راهنمایی کنین خطر ابتلا به سندروم داون بالا هست یا نه

پاسخ مدیر 1399/01/16

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/15

سئوال: آیا این درسته که اگر مقدار Free beta hcg کمتر از 40 و Mom کمتر از 1 باشه احتمال پسر بودن جنین بالاتر است؟ اصلا ارتباطی بین مقادیر مارکرها و جنسیت وجود داره؟

پاسخ مدیر 1399/01/15

جواب: خیر هیچ ارتباطی وجود ندارد.

سوال 1399/01/15

سئوال: سلام.از اینکه برای پاسخ وقت میگذارید سپاسگزارم. در جواب آزمایش دابل مارکر آزمایشگاه شما ،کادری زرد رنگ بالاش نوشته ریسک محاسبه شده و در صفحه اول نوشته prior risk . معناش چیه؟کدامیک را باید در نظر گرفت؟

پاسخ مدیر 1399/01/15

جواب: Prior risk ریسک ناشی از سن بیمار است و جواب نهایی شما در همان باکسی است که نوشته شده ریسک محاسبه شده.

سوال 1399/01/14

سلام خسته نباشید لطفا ازمایش بنده رو تفسیر بفرمایید سن 23.8 12 هفته و 6 روز Fbhcg 37.00 1.62 mom . Papp-a 20.00 2.03 mom . Nt 1.38 0.85 mom . T21=1:250 T18=1:100 T13=1:100 Crl=65mm ممنون میشم خیلی نگرانم توی سونوگرافی اومفالوسل تشخیص دادن 12 میلیمتر آمینوسنتز هم دادم که مطمئن بشم. بنظر شما لازم بود برم آمینوسنتز؟

پاسخ مدیر 1399/01/14

جواب: این ریسک هایی که نوشته اید مربوط به کات اف های تست است. ریسک نهایی محاسبه شده برای خودتان را برایم بفرستید.

سوال 1399/01/14

سئوال: سلام وقتتون به خیر ببخشید من آزمایش غربالگری مرحله دوم را در تاریخ ۶فروردین انجام دادم و به علت تعطیلات جواب آزمایش به تعویق افتاده مشکلی در جواب آزمایش ایجاد نمیشه؟

پاسخ مدیر 1399/01/14

جواب: خیر ، اگر معمولاً در محدوده پر خطر باشد باهاتون تماس می گیرند که زودتر جوابتان را به پزشکتان نشان دهید.

سوال 1399/01/14

سئوال: سلام. بهترین هفته بارداری برای آزمایش خون غربالگری مرحله دوم ،هفته چندم است؟

پاسخ مدیر 1399/01/14

جواب: بین 15W+2D تا 17W+0D روز

سوال 1399/01/14

سئوال: سلام. مقدار T21 در چه بازه ای باید باشه تا در محدوده کم ریسک قرار گیرد؟

پاسخ مدیر 1399/01/14

جواب: باید ریسک کمتر از 1:1100 باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد و برای سایر تریزومی ها کمتر از 1:1000 باشد.

سوال 1399/01/13

سئوال: سلام و وقت بخیر برای فردا میتونم برای آزمایش غربالگری مرحله اول بیام؟ یا نوبت لازمه؟ ۱۱ ام ک تماس گرفتم چرا چیزی از نوبت نگفتن پس😣

پاسخ مدیر 1399/01/13

جواب: مشکلی ندارد، می توانید بیایید.

سوال 1399/01/13

سئوال: سلام خسته نباشید برای آزمایش غربالگری سه ماه اول باید نوبت بگیریم؟چون من چند روزه تماس میگیرم ولی موفق نمیشم صحبت کنم.و اینکه شامل بیمه تکمیلی هست این آزمایش

پاسخ مدیر 1399/01/13

جواب: روزهای عید فقط روزهای کاری بین ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر آزمایشگاه باز هستش. بله باید وقت بگیرید.

سوال 1399/01/13

سئوال: سلام. آزمایش غربالگری اول انجام دادم.نتیجه:سن 37 سن بارداری12هفته و 3 روز nt=2.1 crL=59 T21=1 in 179 T18=1 in 2450 T13=1 in 2450 لطفا راهنمایی کنید.ممنون

پاسخ مدیر 1399/01/13

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/01/13

سئوال: سلام و خسته نباشید .بنده 35 ساله هستم و نتایج غربال گری هفته 13 بارداری بدین شرح است / t :1.8 /papp-a : 1990.00 mom :0.60 / hcg : 18.5 mom :0.64 / crl :70 /ds:low.risk t 18/13 : low risk / روی نمودار ds: 1:4130 و با توجه به سنم ۱:۳۰۸ هستش و گفتن مشکل داره / t13/18 : 1:51600 نگرانم ...لطفا نتایج غربالگری را برای من تفسیر کنید لطفا. مخصوصا سندروم داون روی نمودار و با توجه به سنم آیا مشکلی برای جنین پیش میاد یا نه و سندروم دارد ؟گفتن سل فری بده..

پاسخ مدیر 1399/01/13

جواب: اگر جواب نهایی محاسبه شده تان اگر درست نوشته باشید : 1:4130 باشد: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/12

سئوال: سلام خسته نباشید میشه غربابگری سه ماهه اول منو تفسیر کنید NT= 1.6 NB= دیده شده CRL= 65 T18 وT13 = فینال ریسیک یک به ۹۹۰۰۰ سندروم داون=فینال ریسک یک به ۱۷۱۰۰ Pappa mom = 0.99 Free b hcg mom = 1.09 سنم ۲۱ میباشد.

پاسخ مدیر 1399/01/12

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/12

سئوال: سلام. من میخواستم امروز ۱۲ فروردین برای سونوی nt و آزمایش خون بیام مرکز نیلو. ولی نسخه پزشک ندارم. اونجا پزشکی هستن که برام نسخه بنویسن؟ و در یک جلسه کار سونو و آزمایشم تموم میشه؟

پاسخ مدیر 1399/01/12

جواب: 12 و 13 آزمایشگاه تعطیل است روز پنجشنبه و یا شنبه بروید پیش مدیر داخلی آزمایشگاه و بگید از طرف دکتر یونسی معرفی شدید و نسخه ندارید تا کارتان را سریع انجام دهند.

سوال 1399/01/11

سئوال: سلام.سال نو مبارک.ببخشید هزینه غربالگری سه ماهه بارداری چقدر است؟من دفترچه تامین اجتماعی دارم

پاسخ مدیر 1399/01/11

جواب: لطف کنید با آزمایشگاه تماس بگیرید.

سوال 1399/01/11

سئوال: براى آزمايش خون غربالگرى اوليه نياز به گرفتن نوبت داريم ؟

پاسخ مدیر 1399/01/11

جواب: بله و باید تاریخ آخرین سونو و سن دقیق سونو را هم بدانید و با آزمایشگاه تماس بگیرید.

سوال 1399/01/11

سئوال: سلام جواب غربالگرى اول جنين چقدر طول ميكشه آماده بشه ؟

پاسخ مدیر 1399/01/11

جواب: یک روزه

سوال 1399/01/10

سئوال: سلام لطف میکنید ازمایش من و تفسیر کنید .. PApp-A 466 free B -hcG 23 Ds: Age 1:715 Final risk 1:10600 T18/13: Prior 1:5150 Final risk 1:99000 Down syndrome The rusk of down syndrome is less than the screening cut -off.highe risk :morethan 1.250 Trisomy18/13 The risk of trisomy 13/18 is less than the screening cut-off

پاسخ مدیر 1399/01/10

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/10

سئوال: سلام سال نو مبارك جواب غربالگري اول در ١٢هفته و دو روز T21: 1:3750 T18: 1:30000 T13: 1:30000 Nt:1.1 Fbhcg: 39.0 0.86mom Pappa-a: 1940.0 0.76mom ميشه توضيح بدين چه كنم؟نياز به غربالگري دوم هست؟

پاسخ مدیر 1399/01/10

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/10

سئوال: سلام من27 اسفندآزمایش سل فری دادم. که بعدش خورد به تعطیلات نوروزی. میخواستم بپرسم آیا به محض نمونه گیری آزمایشات روی نمونه انجام میشه؟ دقیقتر بپرسم آیا فاصله ای که به دلیل تعطیلات ایجاد میشه میتونه روی جواب تاثیری داشته باشه

پاسخ مدیر 1399/01/10

جواب: مرحله اول آزمایش همان روز نمونه برداری انجام شده و قطعات cffDNA جدا شده در فریزر به مدت چند ماه پایدار می باشد.

سوال 1399/01/09

سئوال: با سلام ازمایش خانم بنده nt=1.04 و crl=55.84 می باشد و ازمایش ژنیک ان t21=1:157و t18=1:27500 وslos=1:17400 وntds=1:18800 هست و فقط نوشته تریزومی 21 خطرناک هست، چند درصد احتمال دارد فرزند بنده مشکل داشته باشه؟

پاسخ مدیر 1399/01/09

جواب: با قدرت تشخيص 80% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهید (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎ درصدی هم بخواهم بگم حدود 0.7% امکانش هست که بچه مشکل داشته باشد.

سوال 1399/01/09

سئوال: با سلام و وقت بخیر من الان هفته ۱۲ هستم و برام غربالگری سه ماهه اول نوشتن ولی شهر ما و شهرای اطراف سونوگرافی ها بسته اند و امکان مراجعه ندارم میخواستم ببینم تا کی این غربالگری رو میتونیم انجام بدیم؟ اگه دیر بشه مشکلی ایجاد میشه؟ میتونم فعلا ازمایش رو انجام بدم و سونوگرافی بمونه ؟

پاسخ مدیر 1399/01/09

جواب: تا 13 هفته + 6 روز می توانید این غربالگری را انجام بدهید. خیر اگر انجام ندادید مرحله دوم غربالگری را در هفته 15 به بعد انجام دهید. ولی سونوی NT سونوی مهمی است و بهتر است یک مرکز پیدا کنید تا آنرا انجام دهید.

سوال 1399/01/07

سئوال: سلام سال نو شما مبارك، من ٣٤سالم هست ، و در ١٢هفته و ٣روز ازمايش غربالگري دادم ، عد. Nt 1/2 بود و در ازمايش خون عدد تريزومي١٨و ١٣ ، ١:٩٩٠٠٠ بود ولي براي فاكتور سندروم داون دو عدد داده يكي با در نظر گرفتن ان تي كه ١:٦٤٠ هست و يكي بدون در نظر گرفتن ان تي كه ١:٢٤١ هست و گفته كه از خط cut off بالاتره و ريسك متوسط داره، الان سوالم اينه كه معنيش چيه ؟ و چه كاري براي اطمينان بيشتر بدم ؟ و اينكه من رشت هستم ايا ارمايشگاه نيلو رشت با شما در ارتباطن و نمونه ها رو برأي شما ميفرستن؟

پاسخ مدیر 1399/01/07

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) البته فقط اسم این آزمایشگاه مشابه اسم ماست، ولی فکر کنم با ما همکاری کند. به هر حال برای اطمینان باید لوگوی و آدرس آزمایشگاه ما روی برگه ریپورت آزمایشگاه باشد.

سوال 1399/01/05

سئوال: ساعت کار ازمایشگاه در ایام نوروز 99 به چه صورت هست من در هفته دوازدهم هستم و باید برای غربالگری خدمتتون برسم

پاسخ مدیر 1399/01/05

جواب: روزهای کاری بین ساعت 8 صبح تا 13:30 بعد از ظهر

سوال 1399/01/05

سئوال: ساعت کار ازمایشگاه در ایام نوروز 99 به چه صورت هست

پاسخ مدیر 1399/01/05

جواب: روزهای کاری بین ساعت 8 صبح تا 13:30 بعد از ظهر

سوال 1399/01/05

سئوال: سلام خسته نباشید من ۲۰ اسفند در آزمایشگاه دکتر شریفی اصفهان تست cell free را انجام دادم و قرار بر این شد که نمونه من برای آزمایشگاه شما ارسال شود می خواستم بدونم امکانش هست جواب من تا نیمه اول فروردین آماده بشه

پاسخ مدیر 1399/01/05

جواب: لطف کنید با آزمایشگاه تماس بگیرید و بگویید به خانم صنوبری وصل تان کند و بگید که از طرف دکتر یونسی این پیغام را منتقل می کنید و می خواهید زمان دقیق انجام تست تان را بدانید. خودشان با من هماهنگ می کنند.

سوال 1399/01/05

سئوال: سلام ،سال نو مبارک،من سی و نه ساله،و بارداری اولم،میشه لطفا این هزینه ازمایش امینو سنتزی را بفرمایید،از طرفی بعلت بیکاری همسرم ار اذر ماه مشکل مالی هم دارم ،ایا امکان تخفیف وجودداره،با احتساب امروز ۱۳هفته و یک روز هستم،

پاسخ مدیر 1399/01/05

جواب: به آزمایشگاه مراجعه نموده و بروید پیش مدیر داخلی آزمایشگاه و بگویید که از طرف دکتر یونسی معرفی شده اید که بهتون تخفیف بدهد. هفته 15 به بعد باید برای آمنیوسنتز مراجعه کنید.

سوال 1398/12/29

سئوال: درود بر شما امکانش هست تست بنده رو هم جوای بدین 29 ساله B.HCG=57.14.....PAPP-A=1622....DS=1in2400...t18=1in20000...t13=1in20000

پاسخ مدیر 1398/12/29

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/12/28

سئوال: سلام. سن من 35. در 12 هفتگی ان تی انجام دادم. NT=1.4 میلی متر. در آزمایشم FREE-BETA =21.87 و PAPP=1225 شده. تقسیر ریسک ها رو هنوز بهم ندادن. ولی خیلی نگرانم. آیا جواب آزمایشم پرخطره؟؟ توروخدا جوابم رو بدید

پاسخ مدیر 1398/12/28

جواب: نگران نباشید ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرست. این اعداد به تنهایی ارزشی ندارند.

سوال 1398/12/28

سئوال: سلام و خسته نباشید .بنده 35 ساله هستم و نتایج غربال گری هفته 13 بارداری بدین شرح است / t :1.8 /papp-a : 1990.00 mom :0.60 / hcg : 18.5 mom :0.64 / crl :70 /ds:low.risk t 18/13 : low risk / روی نمودار ds: 1:4130 t13/18 : 1:51600 نگرانم ...لطفا نتایج غربالگری را برای من تفسیر کنید لطفا. در آزمایش سن من را 36 نوشته در حالی که 35 ساله هستم ..بارداری دوم ..بچه اول سالم ...سابقه سندرم در خانواده نداریم .

پاسخ مدیر 1398/12/28

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/12/27

سئوال: سلام هفته سیزده و یک روز رفتم سونو ان تی و آزمایش خون Nt :2.33 free B- hcG : 3.5 Final risk = 1:30 Biochemistry risk =1:48 با توجه به اینکه IVF انجام دادم و پرژسترون روزی ۲تا و قرص دافستون روزی یک و استرادیول ۴تا و آس آ یکی استفاده میکنم میخواستم نظرتون رو در مورد شانسم بدونم

پاسخ مدیر 1398/12/27

جواب: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1398/12/26

سئوال: سلام جواب ازمایش من 1 به 700 میباشد یعنی چی؟

پاسخ مدیر 1398/12/26

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/26

سئوال: سلام بنده 37 ساله هستم وبارداری دومم میباشدبچه اولم سالم وسابقه سقط جنین هم نداشتم این گزیدهایی از سونو وغربالگری بنده هست که در 12هفته وچهار روزازمایش غربالگری وسونو انجام دادمNt=1.47mm CRL=59.5mm طبق جواب غربالگری 300به riskofDowns=1 وتریزومی 18 ابه 20000 وتریزومی 13 1به 16000 PAPP-ALEVEI1.58 gxth ,qudjl vh لطفا وضعیتم را راهنمایی فرمایید.باتشکر

پاسخ مدیر 1398/12/26

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/22

سئوال: با عرض سلام و خسته نباشيد اولين غربالگري من در تاريخ ۲۴ اسفند ۹۸ هست که ۱۱هفته و ۱روز هستم. آزمايشگاه تا چه تاريخي باز هست؟ با تشکر

پاسخ مدیر 1398/12/22

جواب: تا 28 اسفند و بعد از اون در ایام عید روزهای غیر تعطیل از 8 صبح تا 2 بعد از ظهر

سوال 1398/12/21

سئوال: سلام امروز رفتیم آزمایش وسونو دادیم دکترم یه چیزی گفته از وقتی اومدم استرس دارم خواهش میکنم راهنماییم کنید جواب آزمایش این بود Crl:58.0 Nt:2.08 Mom:1.79 Down syndrome:1:1350 T18/13:1:8350 Down sandrom:intermediate risk T13/18:screen negative

پاسخ مدیر 1398/12/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/20

سئوال: papp-a 985.00mlU/L 0.36 free b-hCG 128.0 IU/L 4.05 میشه لطفا بگید این یعنی چی؟این متن تو جواب ازمایش نوشته و nt تو سونوگرافی 1.7 بود--12 هفته و یک روز crl 55.0mm

پاسخ مدیر 1398/12/20

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/12/20

سئوال: سلام. در هفته 12 بارداری هستم. در سونوی غربالگری باق 173 بوده خیلی نگرانم . در حالیکه بدلیل سینوزیتم قرص سفیکسیم هم می خوردم. یعنی چرا اینقدر ضربان قلب جنین بالاست؟

پاسخ مدیر 1398/12/20

جواب: نگران نباشید در سونوی هفته 18 مجدد کنترل کنید.

سوال 1398/12/20

سئوال: سلام وقت بخیر با توجه به روزهای پایان سال و این قضیه بیماری کرونا خیای از دکترهای زنان دیگه مطب نمیان.من دیروز سونو غربالگری اول رو انجام دادم ممنون میشم به من بگید نتیجه چطوره: Crl=59mm Bdp=16mm 12w+4d موقعیت جفت:anterior طول سرویکس:۴۳mm NT:1/58 NB:peresnt FHR:163b/min با تشکر و سپاس

پاسخ مدیر 1398/12/20

جواب: این سونو نرمال است.

سوال 1398/12/19

سئوال: درود برشما. محبت کنید تفسیر آزمایش غربالگری را بفرمایید. سن بنده ۳۶ سال و ۵ماه است و در هفته ۱۱ هفته و سه روز آزمایش انجام دادم و FBHCG= 83.0 بود و PAPPA= 14.00 بود و CRL= 46.80 و NT= 1.20 بوده است. آزمایش در شهرم برای آزمایشگاه نیلو فرستادند و امروز جوابش بدستم رسید محبت بفرمایید پاسخ دهید.

پاسخ مدیر 1398/12/19

جواب: ریسک تریزومی های محاسبه شده نهایی را برایم بنویسید.

سوال 1398/12/19

سئوال: سلام. من 27 سالمه و هفته 12 بارداری Crl:59.0mm Nt:2.30mm Papp-a:2100,mom 0.49 Free b-hcg:18.0,mom 0.39 Ds, age 1:1170. Final risk 1:3420 T18/13, prior 1:9280.final risk 1:948 جواب چطوره؟ ممنون میشم جوابمو بدید

پاسخ مدیر 1398/12/19

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/16

سئوال: سلام من در۱۸هفته هستم و متاسفانه ازمایش غربالکری مرحله اول راانجام نداده ام Nt:2.4 crl:68mmهست الان چیکارکنم ازمایش مرحله دوم غربالکری را انجام بدم؟خیلی نکرانم کاهلی کردم لطفا سریعترجوابمو بدید

پاسخ مدیر 1398/12/16

جواب: نگران نباشید برای راحتی خیالتان تا 22W+6D می توانید تست مرحله دوم را انجام دهید.

سوال 1398/12/15

سئوال: سلام وقت بخیر.میخوام 26 اسفند ازمایش غربالگری اول رو توی یکی از ازمایش گاه های همکار شما انجام بدم.سوالم اینه که جواب ازمایش کی آماده میشه.و اینکه آیا ازمایش گاه نیلو در ایام نوروز هم فعالیت داره ممنون

پاسخ مدیر 1398/12/15

جواب: تا 28 اسفند باز هستیم و در ایام تعطیلات عید هم در روزهای کاری بین ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر باز هستیم.

سوال 1398/12/14

سئوال: سلام خسته نباشید خواهش میکنم جواب بدید خیلی نگرانم من 38 سالم هفته 12 و 4 روز غربارگری مرحله اول و دادم nt 2.3 Pappa 1.50mom crl 61.70mm T21 1:3810 t18: 30000 t13:30000 سونو انومالی هفته 18 انجام

پاسخ مدیر 1398/12/14

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/12/14

سئوال: با سلام جواب ازمايش كامل غربالگري كه شامل همه چيز تيروئيد قند اچ اي وس، هپاتيت و خيلي هاي ديگه هست چقدر زمان ميبره؟؟؟؟ جوابدهيش

پاسخ مدیر 1398/12/14

جواب: 1 الی 2 روز...

سوال 1398/11/27

سئوال: سلام لطفانظر وتفسیر جواب آزمایش من رو ممنون میشم اعلام کنید. Nt 1. 36 FbhcG 49. Mom 1.85 Pappa 12 mom 0. 87 T21. 1:391 و 1in110 1590 T18.1 in T13. 1in 1590 لطفا جواب بدید. ممنون

پاسخ مدیر 1398/11/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/11/27

سئوال: باسلام.تریزومی بیست و یک ۱:۳۹۷ میباشد این به چه معنی است و چه ازمایشی باید بدهم.ممنون.

پاسخ مدیر 1398/11/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/11/27

سئوال: با سلام خدمت شما من غربالگری سه ماهه اولم رو انجام دادم و نتایج به این شرح بود CRL 59 * NT 1/50 * MOM 1/27 هستش و آزمایش PAPPA 3518/00 * MOM 1/30 و FREE BHCG 51//71 * MOM 2/14 * DOWNSYNDROM : INTERMEDIATE RISK و TRISOMY 18/13 : LOW RISK میشه راهنماییم کنید دکتر گفت آزمایش NIPT رو انجام بده

پاسخ مدیر 1398/11/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/11/18

سئوال: سلام لطف میکنید آزمایش منوتفسیرکنید؟ NT 2,10- crl64,2- 12w+6D- t21 1:1210- t 13 and t18 1:30000-fbhcg 36,mom 1,18- papp-a 15,mom 0.91

پاسخ مدیر 1398/11/18

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/11/17

سئوال: سلام من غربالگری اولم کاملا خوب بود با ریسک پایین Nt: 1.52 mm Crl : 58.5 Fhr:169 pulse/min Nb: present T21: 1:7552 low risk T18: <1:20000 low risk T13: <1:20000 low risk ولی تو ازمایش خون غربالگری دوم تو قسمت quadruple test interpretation Risk of downs :1 in 150 positive اینو نوشته یعنی چی ؟؟؟ باقی چیزا منفیه فقط این مثبته

پاسخ مدیر 1398/11/17

جواب: از آزمایشگاه بخواهید که ریسک ترکیبی و یا سکونشیال را بهتون بدهد. و اگر عدد فوق از 1:1500 بالاتر بود جای نگرانی ندارد.

سوال 1398/11/17

سئوال: سلام خسته نباشید ببخشین میشه نتیجه این آزمایش رو برامون بگین این جواب آزمایش غربالگری خواهرمه بعد از ۳ ماه بارداری NT:2.10/ Crl:61mm جنین ۱۲ هفته و ۴ روز Pappa:11.72;mom:0.70 freeBhCG:18.61;mom0.89 Down syndroma:1:4060 age alone:1:1350 Equivalent age risk <15.0 Trisomy 18/13:1:63000

پاسخ مدیر 1398/11/17

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/11/16

سئوال: سلام، ببخشید من ۲ سالمه، غربالگری با - -BPD 16/24 - CRL 52.78 -Nt 1/58 -FHR 175 میخواستم بدونم غربالگری من صحیح است یا نه؟ چون آزمایش خون ریسک میانه نشان داده! ممنونم

پاسخ مدیر 1398/11/16

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/11/16

سئوال: سلام می خواستم بدونم در غربالگری اول papp 11 تریزومی 21:1 تریزومی 18 کمتر از 1 و تریزومی 13 کمتر از 1 طبیعیه؟ممنونم

پاسخ مدیر 1398/11/16

جواب: مطمئن هستید چنین چیزی گزارش شده؟؟ دقیق ریسک تریزومی 21 را بنویسید (مثلاً 1:46) و بقیه تریزومی ها

سوال 1398/10/14

سئوال: باسلام میشه آزمایش همسرم رو تفسیر کنید NT1.00MM 0.87MOM CRL 57.0MM PAPP-A 1.20MIU/ML 0.30MOM FREE B-hCG 9.40NG/ML 0.23MOM

پاسخ مدیر 1398/10/14

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/10/12

سئوال: سلام ممنون میشم جواب آزمایشم رو تفسیر کنین سن :31 سال هفته بارداری :14 NT:1.56 CRL:65 mm DS=1:2630 T18/13=1:30100 PAPPA-A:mom=0.38 free b-hcg:mom=0.80 age=1:787

پاسخ مدیر 1398/10/12

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/10/11

سئوال: سلام تست من خوبهnt2.66و68.6 یاخطر ناک

پاسخ مدیر 1398/10/11

جواب: بله، برای این قد جنینی نرمال است.

سوال 1398/10/08

سئوال: سلام nt من ۲/۵۹ است آیا خطرناکه

پاسخ مدیر 1398/10/08

جواب: با چه عدد CRL؟

سوال 1398/10/07

سئوال: سلام ببخشید من باردارم توی 13 هفته 3 روز به خاطر سن 35 سال در غربالگیری اول ریسک داشت آزمایش سلفری دادم خداروشکر همه‌ی گزینه ها low risk دارد فقط در تعیین جنسیت نوشته کروموزوم yجلوی کادرNOTDETECTED(Suggestive Of Female) جنسیت به نظرتون دختر است یا پسر؟

پاسخ مدیر 1398/10/07

جواب: با قدرت تشخیص 97% دختر است.

سوال 1398/10/05

سئوال: سلام خسته نباشید ترو خدا میشه زودتر جواب آزمایشم تفسیر کنید ممنون میشم T21: 1:3743 T18: 1: 20000 T13: 1 : 20000 . و ان تی ۱.۶۸ و ان بی دیده شد PAPP-A 0.567 0.391 MOM free-BHCG 37.20 ۱۰۶۲ MOM Crl 52/24 سرویکس ۴۱ سن خودم ۲۹ سال سن جنین هم یازده هفته و شش روز. گروه را زودتر برام تفسیر کنید ممنونم ازتون

پاسخ مدیر 1398/10/05

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/10/03

سئوال: سلام تریزومی18و13. 1:99000 ds=1:76 downsyndrome:intermediaterisk

پاسخ مدیر 1398/10/03

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1398/10/03

سئوال: با سلام و احترام بنده با سن٣١سال و سن بارداری ١٢هفته سونوگرافی وcrl:54 NT:1.8(mom:1.63 با آزمایش غربالگری با این نتیجه: Pappa:2030 mom:0.95 Freebetahcg:85.52 mom:2.90 خیلی ممنون میشم بفرمایید ریسک سندرم داون چقدر میشه؟

پاسخ مدیر 1398/10/03

جواب: ریسک تریزومی ها محاسبه شده نهایی را برایم بفرستید.

سوال 1398/10/03

سئوال: سلام،میخواستم ببینم جواب آزمایش غربالگری اول تو جواب سلفری تاثیر میزاره؟چون من جواب غربالگریم اشتباه شده ولی سلفری منفی میخوام بدونم بهم ربطی نداره؟

پاسخ مدیر 1398/10/03

جواب: این دو تا به هم ارتباطی ندارد.

سوال 1398/10/02

سئوال: سلام، غربالگری مرحله اول من : Nt:1/1 Nb دیده شد سن ۳۴ بتا: ۷۲.۲ Papa:1030 تریزومی ۲۱: ۱:۱۰۹۰ نظرتون رو میفرمایید، ممنونم

پاسخ مدیر 1398/10/02

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/09/24

سئوال: با سلام و عرض ادب.خانم من ۳۹ سالشه و بعد از انجام غربالگری مرحله اول در شهر قزوین با nt :1.90 و crl:64 و t21:1/12 و t18:1/1080 و t13:1/1970 در ds ریسک بالا و در تریزومی 18/13 ریسک پایین اعلام شد و با توجه به نگرانیه ما و نظر خانم دکتر شکیباییان در تهران ۴ روز بعد در آزمایشگاه نیلو دوباره نمونه خون گرفته و تست شد که t21:1/297 و t18:1/30000 و t131/30000 و هر سه مورد ریسک پایین اعلام شد.خواستم اگه نکته ای هست بفرمایید ما خیلی نگران هستیم از بابت دو جواب متفاوت.ممنون از حسن پاسخگویی شما

پاسخ مدیر 1398/09/24

جواب: از نظر من جواب آزمایشگاه ما هم در محدوده خطر بینابین است با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/09/23

سئوال: سلام،اندازه Afp MOM 0.42 در غربالگری دوم به چه معناست؟لطفا راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1398/09/23

جواب: نرمال است.

سوال 1398/09/15

سئوال: من هفته ۱۲ رفتم غربالغری گفتن جوابت نه خوبه نه بده اگه میخای صب کن ازمایش دوم بده اگه نه یه ازمایشی نوشت اونو دادم هنوز جوابش نیومده خیلی خیلی نگرانم تو روخدا راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1398/09/15

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/09/12

سئوال: باسلام و خسته نباشید لطف میکنید به سوال بنده پاسخ دهید تا از نگرانی دربیام. جواب آزمایش غربالگری اول t21=1:1430 t13=1:14300 t18=1:14300 nt:1.2 crl:72.5 ودر صفحه دوم نیز تست تمامی غربالگری هارا (low risk)و تیروزومی ۲۱=۱:250وتیروزومی۱۸=۱:۱۰۰ و تیروزومی۱۳=۱:۱۰۰گزارش شده است.

پاسخ مدیر 1398/09/12

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. اعداد صفحه دوم مربوط به کات آف های تست می باشد و به جواب شما ربطی ندارد.

سوال 1398/09/11

سئوال: سلام و خسته نباشیددر 12 هفتگی. سونو nt 1/3 خوب بوده است. عدد t21 نیز 1/547 زده ریسک متوسط. و همچنین free.: 72/9 و papp0/960 .گفتن تا هفته 18 صبر کن سونو آنومال بده.. ممنون میشم راهنمایی کنید. 35 ساله

پاسخ مدیر 1398/09/11

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/09/10

سئوال: سلام 2.66:Ntبچم اندازه گیری شده و آزمایش خونم گفتن نرماله میشه راهنمایی کنید خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1398/09/10

جواب: نتیجه کامل غربالگری تان و عدد CRL گزارش شده در سونو را برایم بفرستید.

سوال 1398/09/10

سئوال: سلام و خسته نباشید. من در 12 هفته و 5 روز در آزمایشگاه نیلو و مرکز سونوگرافی مورد معرفی شما (مهسا9، غربالگری دوره اولم رو انجام دادم. جواب آزمایش ریسک کم رو نشون میده اما دکترم گفتند بهتره آزمایش تکمیلی خونNIPT رو انجام بدم. نتایج آزمایشم این اعداد هست. خواهش میکنم راهنماییم کنیم که با توجه به قیمت بالای این آزمایش،‌ لازم هست انجامش بدم یا خیر؟ nt: 1.6 / crl: 62.0/ FBHCG: 53.0 - MOM 1.43/ PAPP-A: 2410.00 - MOM 0.74/ T21: 1:1450 / T18: 1:30000 / T13: 1:30000

پاسخ مدیر 1398/09/10

جواب: ریسک تریزومی 21 که معادل 1:1450 شده است ریسک کم خطری هست ولی بدلیل آنکه در بعضی از منابع ریسک های تا 1:1500 و حتی 1:2000 را بعنوان ریسک خطر بینابین می دانند توصیه به انجام NIPT و یا مرحله دوم و ترکیب آن با جواب مرحله اول و گزارش پروتکل سکونشیال می کنند.

سوال 1398/09/06

سئوال: سلام وقت بخیر.میشه راهنماییم کنید خیلی نگرانم... من ۱۳هفتمه وتو۱۱هفته و۳روز آزمایش غربالگری ۳ماه اول وانجام دادم. نتیجه Nt: Fetal Hearth rate:185bpm Crl:51.3mm Nt:1.8 وآزمایش خون: Free B_hcg:13.9IU/I PAPPA_A:1.070 Trisomy21_1:14446 Trisomy18_1:5446 Trisomy13_1:170 میشه درصد وجود مشکل روبفرمایید؟ من آزمایش غربالم رودوباره تکرارکردم..و الان میخوام آزمایش CGH_CVS روانجام بدم.خواهش میکنم راهنمایی کامل بفرمایید..

پاسخ مدیر 1398/09/06

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین برای سندرم پاتو و یا تریزومی 13 بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/09/05

سئوال: سلام خسته نباشید من دو روز پیش برا خواهرم پیام دادم بهتون خیلی ممنونم که زود جوابم رو دادید فقط ببخشید تو رو خدا ما رو خوب راهنمایی کنید الان که شما گفتید 85 درصد محدوده پر خطر هست یعنی چی؟ یعنی بچه اش مشکل داره باید سقطش کنه ؟خواهش میکنم بگید باید چکار کنیم ما شهرستان زندگی میکنیم متخصص خوب نداره الان چیزی بهش نگفتن فقط آزمایش مرحله دوم رو 15 هفتگی ازش گرفتن یه سونو انومالی هم براش نوشتن برای دو هفته دیگه تو رو خدا شما راهنماییمون کنید بچه اش سالم میشه به دنیا بیاد یا نه؟

پاسخ مدیر 1398/09/05

جواب: اگر نظر من را بخواهید باید آمنیوسنتز کنید تا خیالتان جمع شود. احتمال اینکه بچه مشکل داشته باشد حدود 0.6% است و ممکن است فکر کنید این عدد کوچکی است ولی از لحاظ پزشکی این عدد نیاز به بررسی بیشتر دارد و کارهایی که گفتید همشان یک کار غربالگری است و بهتر است یک کار تشخیصی انجام دهید.

سوال 1398/09/04

سئوال: سلام ، من 34 سالمه و این دومین بارداریمه بچه اولم سالم است و در سونوی غربالگری اول سن جنین 12 هفته و 6 روز ، crl 65 ، nt: 2.2 ، nb : visible و جواب آزمایش خون هم FBHCG :42 - MOM : 099 و PAPP-A : 7570 - MOM :1.73 و risk of t21 :1 in 449 _ risk of t18 : 1 in 5650 و risk of t13 : 1 in 5650 میشه لطفا تفسیرش کنید خیلی نگرانم . در ضمن کسی که من را سونوگرافی کرد اسمش در سایتی که در پاسخ های قبلی معرفی کردین بود و دارای گواهینامه FMF هست .

پاسخ مدیر 1398/09/04

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/09/03

سئوال: سلام و خسته نباشید ویژه خدمت شما؛با توجه به اینکه طبق گفته شما آزمایشات ترکیبی من در محدوده کم خطر بود شما فرمودید فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 انجام دهم،من هم نزد دکتر گرامی در سونوگرافی الوند رفتم که مارکرها به این ترتیب بود:Nb :4.6 و NF:2.7 Cm:5.3 و شواهدی از NTD دیده نشد؛در اندامهای فوقانی و تحتانی آنومالی واضحی دیده نشد،نماهای اصلی قلب و کلیه ها نرمال میباشند آیا احتیاج به سونوی دیگری در 24 هفتگی است یا خیر؟ (در آزمایشات غربالگری 11 هفتگی و ان تی 1.1 همه چیز نرمال بود ولی در آزمایش خون 15 هفتگی ریسک سندرم داون 1 به 207 بود که با تکرار آزمایشم contingent ریسک سندرم داون 1 به 1750 گزارش شد که من تا الان که 22 هفته و 6 روزم است هیچ تست تشخیصی رو انجام ندادم و فقط آنومالی اسکن در هفته 18 بارداری انجام دادم و گروه خونیمم O منفی است)اما همش استرس اینو دارم که نکنه خدای نکرده فرزندم مبتلا به سندرم داون بوده باشه و من در انجام تستهای تشخیصی کوتاهی کرده باشم،توروخدا منو از این نگرانی نجات بدید

پاسخ مدیر 1398/09/03

جواب: با قدرت تشخیص تقریباً 98% بچه تان مشکلی ندارد. سونوی هفته 24 برای رد اختلالات رشدی مورد استفاده قرار می گیرد.

سوال 1398/09/03

سئوال: سلام.و عرض ادب،دو سوال از محضرتون داشتم؛اول اینکه چرا خانومی که RH منفی داره نباید آمینوسنتز بشه و دوم اینکه در آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 بارداری چقدر احتمال اینکه نشان دهد جنین مبتلا به سندرم داون است وجود دارد

پاسخ مدیر 1398/09/03

جواب: بطور کلی این سئوال غلط است، ما هیچوقت کلمه نباید را در اینجا استفاده نمی کنیم بلکه در یک زمانی ما مجبور هستیم که آمنیوسنتز کنیم بنابراین انجام می شود ولی بلافاصله باید روگام تزریق بشود. تست های غربالگری تان در مرحله اول و یا دوم چطور بوده است که بگویم آنومالی اسکن چقدر می تواند به ما کمک کند.

سوال 1398/09/03

سئوال: سلام خواهشا جواب منو بدیدخواهرم 22 سالشه در 13 هفته و 3 روز آزمایش و سونو انجام داده nt:1.92 ، crl: 69.0 mm f,ni age :1:1430, final risk :-1:189 نمودار final risk بالای 1:1500 هست تو رو خدا زودتر جواب بدید خیلی نگرانه

پاسخ مدیر 1398/09/03

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1398/08/23

سئوال: سلام، ببخشید در غربالگری اول با NT1. 7 و crl 64,3, اگر T21, 1in527 باشه، جای نگرانی هست؟

پاسخ مدیر 1398/08/23

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/08/21

سئوال: سلام. خانم من آزمايش Cell Free رو توي هفته 12 انجام و همه چيز در حد كم‌ريسك بود. حالا توي هفته 18، كيست راست 9 ميلي و چپ 5 ميلي نشون داده. سونوگرافيهاي NT و آنومالي هم بجز اين كيست، همه چيز نرمال بوده. 1- آيا جاي نگراني دارد؟ 2- آيا آزمايش Cell Free جايگزين غربالگري مرحله اول مي‌باشد؟

پاسخ مدیر 1398/08/21

جواب: خیر ، جای نگرانی وجود ندارد ، فقط یک سونو در هفته 26 تا 28 برای اینکه ببینید کیست ها جذب شده اند یا خیر انجام دهید.

سوال 1398/08/20

سئوال: سلام و عرض ادب و احترام . من چندین بار در خصوص جواب غربالگریم محضرتون مزاحم شدم و لطف فرمودین و پاسخ همه سوالاتم رو دادین. لینک ازمایشم رو میزارم نمیدونم ایا بزرگوار میتونن مشاهده بفرمایند یا خیر.http://s6.picofile.com/file/8377855218/44c8c2be_5abe_4a38_b6de_0fdcb66cbe4f.jpg جواب تریزومی ها در ازمایشم به شرح ذیل هست: T21: 465 T18 : 5195 T13 : 13265 و همینطور FBHCG: 1.3 mom unit:ng/ml valu: 40 PAPP_A: 7.18 mom unit:mu/l value: 17000

پاسخ مدیر 1398/08/20

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/08/19

سئوال: سلام خسته نباشید ببخشید من اهوهز زندگی میکنم باردار هستم هفته ۱۸ هستم تو دوازده هفته به دلیل ان تی بالا که در غربالگری ۱۱ هفته و دو روز۹ /۲ بود تست سی وی اس دادم جواب خوب بود باز تو ۱۷ هفته اکوی قلب جنین هم نرمال بود اما تو آنومالی اسکن باز ضخامت نوکال فولد رو ۶،۶ زده خواستم کمکم کنید

پاسخ مدیر 1398/08/19

جواب: یک آنومالی اسکن دقیق انجام دهید و بررسی دقیقی توی سیستم کلیوی ، تعداد حرکت جنین در دقیقه و غیره صورت بگیرید.

سوال 1398/08/19

سئوال: سلام من دوقلو باردار هستم ازمایش خونم Free bhcg=95.2 PAPP=5.265 قل اول Nt 2.1 Nb present T21 291 T18 5434 T13 17464 قل دوم Nt 1.7 Nb present T21 2322 T18 5558 T13 14476 ایا نیاز به امینوسنتز برای قل اول دارم بارداریم هم طبیعی بوده است

پاسخ مدیر 1398/08/19

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/08/18

سئوال: سلام مجدد ببخشید اینکه فرمودید برای رشد جفت از نظر پلاسنتا اکرتا چک بشم . از طریق خون چک میشه یا سونو؟؟ و اینکه میشه بدونم این یعنی چی . در سایت ازمایشگاه بزرگ نیلو نوشته بود بالا بودن پاپا نشان دهنده رشد زیاد جنین هست. میشه در مورد پلاسنتا اکرتا اطلاعات بیشتری بهم بدین ممنون میشم. من همان هفته دوازده که رفتم برای سونو گفت کمی انقباض رحمی دارین که دارم شیاف استفاده میکنم. ممنون میشم این سوالم رو هم جوابگو باشید. یک دنیا ممنونم

پاسخ مدیر 1398/08/18

جواب: نگران نباشید ، به هر حال می تواند منجر به بزرگ شدن جنین تان شود که مشکلی نیست ولی در بعضی از اختلالات مربوط به نفوذ پذیری جفت به داخل جدار رحمی ممکن است این مارکر بالا برود که با سونو چک می شود و جای نگرانی وجود ندارد.

سوال 1398/08/17

سئوال: سلام مجدد ببخشید ایا نیازی هست دقبقا همه فاکتورهای ازمایش رو ذکر کنم در سوالم؟من عکس جواب ازمایشم رو به ایمیل ازمایشگاه نیلو صبح فرستادم!!

پاسخ مدیر 1398/08/17

جواب: فقط ریسک نهایی تریزومی ها را برایم بنویسید. ایمیل های زیادی برای آزمایشگاه می آید که اگر امکان تطبیق اسم بیمار با آدرس ایمیل اش وجود نداشته باشد امکان بررسی آن وجود ندارد.

سوال 1398/08/17

سئوال: سلام و عرض ادب و خسته نباشید . من سی و چهارساله هستم هفته دوازده هفته و چهار روز که سونو ان تی که دادم ان تی دو بود و سونوگراف گفت خوبه تا سه طبیعی هست!!که دکتر متخصص زنان منو ترسوند گفت سلفری بگیر بالاست !! روز بعد ازمایش غربالگری دادم که همه رو low riskنوشته و فقطpapp-a ۷.۱۸هست که دکترم باز گفت خیلی بالاست. به یه متخصص دیکه نشون دادم گفت نمیدونم چرا پاپا بالاست ولی منحنی مهمه که از شما خوبه. من توده بدنیم هم خیلی بالاست ممکنه علت بالا بودن پاپا همین باشه؟؟ روزی یدونه قرص کم کاری تیرویید و ویتامین دی سی هم میخورم !!خواهش میکنم کمکم کنید!!pappaبالا علتش چیه.ایا خطرناکه ؟ یه جا نوشته بود رشد زیاد جنین رو نشون میده خواهش میکنم از نگرانی درم بیاریدممنونم.

پاسخ مدیر 1398/08/17

جواب: اینقدر نگران نباشید فقط بهتر است از نظر رشد جفت در هفته های 18 و 24 بخصوص از نظر پلاسنتا آکرتا چک شوید.

سوال 1398/08/15

سئوال: سلام خسته نباشید nt من زده 1:30 ولی آزمایشم later mediate risk عددش هست 1:584 عدد چند باشه خوبه؟

پاسخ مدیر 1398/08/15

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/08/15

سئوال: سلام لطفا آزمایش غربالگری سه ماهه اول من رو تفسیر کنید‌‌‌‌‌‌‌ سن۲۷، ۱۲هفته، crl:56، nt:1.2, nb:مشاهده شد، t21:۱ in 1250, t18:1 in 12400, t13: 1 in 12400, fbhcg:۱۵.۰ ng/ml o.31mom papp_a:2430.00 mlu/l 0.76mom تو صفحه دوم t21,t18,t13 <1:30000 ممنون میشم اگه جوابم رو بدین چون خیلی استرس دارم و دکترم فعلا نیست که جواب آزنایشم رو ببینه

پاسخ مدیر 1398/08/15

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/08/14

سئوال: سلام نتیجه غربالگری من رو برام تفسیر کنید سپاس سن 30سال و انجام تست در هفته 11و5روز Fbhcg 55.0 /mom1.43 Papp-a2410.00/mom1.29 T21 1 in867 T18 1 in9710 T13 1in9710 عدد nt 1.50 Crl 49.00 ازمايش هم براي ازمايشگاه شما فرستادن و در صفحه بعد توضيح نوشته شده و همه رو lowrisk زده ممنون از جوابگوييتون

پاسخ مدیر 1398/08/14

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/08/13

سئوال: سلام وقتتون بخیر بیماری پروانه ای در کدام تست بارداری قابل تشخیص است؟

پاسخ مدیر 1398/08/13

جواب: توصیه می کنم یک مشاوره ژنتیک انجام دهید. با آزمایشگاه تماس بگیرید و بگید به دکتر شهرام سواد وصل کنند.

سوال 1398/08/13

سئوال: سلام خسته نباشد T:21 1:300 يعني چي چقد احتمال خطر هست ايا بايد سقط كنم

پاسخ مدیر 1398/08/13

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/08/13

سئوال: سلام ...در آزمایش غربالگری اگر در Ds age 1:1090 و final risk1:1290 و در T18/13piror 1:8380 و final risk 1:99000 باشه و در سونو ان تی ...ان تی ۲.۱ و ان بی دیده شده ...آیا تا چ حدی خطر برای جنین وجود داره ؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/08/13

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/08/12

سئوال: سلام وقت بخیر می خواستم بدونم بهترین زمان انجام غربالگری اول بین هفته 12 تا 13 هست یا خیر و چه می باشد ؟ البته برای سن 41 سال سوال میکنم؟ با تشکر فراوان

پاسخ مدیر 1398/08/12

جواب: 12+0 تا 3+13

سوال 1398/08/10

سئوال: سلام ر وزگارتان خوش. من چهارشنبه 8 آبان برای NIPT به آزمایشگاه شما مراجعه کردم و چون زمان ندارم دکترم گفت شما حداکثر یکهفته جواب آزمایش را اعلام میکنید امروز تاریخ پاسخ را روی برگه دیدم نوشته 27 آبان شوکه شدم. تو را خدا بگید من چکار کنم دارم دق میکنم.؟اینقدر که من این روزها گریه کردم.

پاسخ مدیر 1398/08/10

جواب: نگران نباشید جواب شما زودتر آماده می شود این تاریخ کامپیوتر پذیرش است ، با پذیرش خانم صنوبری تماس بگیرید و ببینید جوابتان کی آماده می شود.

سوال 1398/07/28

سئوال: سلام خسته نباشیدمن ۲۶ سال دارم از نظر ژنتیک هم مشکلی نداریم نه فامیل هستیم و نه در اقوام مشکل مادرزادی داریم همه ی سونوهای غربالگری هام خوب هست ولی ازمایش های غربالگری اولم تریسومی ۲۱ ۱:۸۰۴ زده ۱۳و۱۸ ۳۰۰۰۰ .ازمایش دومم تریسومی ۲۱ ۱:۵۷ زده گفتن باید امینیو سنتز بشم الان ۱۷ هفته ۸ روز هستم ازروی سونو چند روزه خواب ندارم خیلی نگرانمو گریه میکنم بارداری اولم هست ولی نمیخوام اتفاقی بیفته من یمدته اعتیاد به مواد تریاک دارم خواستم ترک کنم نتونستم میخواستم بدونم ایا احتمال جنین به منگلیم وسقط هست یا نه یا اینکه بخاطر مصرف مواد میتونه درجواب ازمایشم مشکل ایجاد کنه یا باعث شه جنین منگل شه .یا اینکه این مشکل ژنیتیکی هست وربطی به مصرف نداره توروخدا جواب بدین از نظر مالی زیاد توانشو ندارم امینوسنتز بشم ومیترسم سقط شه قبول کردن فردا برای ازمایش بیام ازمایشگاه شما اگه میشه زودتر جواب بدین خیلی نگرانو اشفتم.۰00000000 این شمارمه اگه میتونید پیام کنید اگه ایمیل نشد یا نتونم بخونم ممنون میشم جوابمو بدین

پاسخ مدیر 1398/07/28

جواب: نگران نباشید ، اول از همه بروید پیش آقای دلشاد و بگید از طرف دکتر یونسی آمدید و بهتان تخفیف بدهد (اگر مشکل مالی دارید). دوم اینکه بهتر است آمنیوسنتز بشید و احتمال اینکه بچه سالم باشد طی آمنیوسنتز با توجه به این جوابتان حدود 98% می باشد و فقط 2% امکان دارد بچه مشکل دار باشد. این جواب ارتباطی با مصرف تریاک ندارد چون یک اختلال کروموزومی است که در بدو تشکیل جنین ایجاد می شود ولی تریاک عوارض متعدد دیگری برای بچه دارد و این را بدانید که مسئولیت یک انسان دیگر تا آخر عمر بر عهده شماست و بهتر است به خاطر سلامتی خودتان و بچه تان سعی کنید آنرا کنار بگذارید.

سوال 1398/07/28

سئوال: سلام خسته نباشین جواب امینیو سنتز چقد طول میکشه بیاد

پاسخ مدیر 1398/07/28

جواب: در 90% موارد ده روز کاری ولی در 10% موارد بدلیل عدم رشد کافی سلولها ممکن است دو الی سه روز کاری به این زمان اضافه شود.

سوال 1398/07/27

سئوال: سلام شرمنده من الان هفته 31 بارداری هستم این نتیجه تست غربالکری سه ماه اول است اون موقع دکترم گف مشکلی نداره اما دیروز دوستم مشکوکم کرد خیلی نگرانم میشه تفسیر کنید برام

پاسخ مدیر 1398/07/27

جواب: نتیجه را برایم نفرستادید.

سوال 1398/07/26

سئوال: سلام، امكانش هست تست غربالگرى سه ماهه اول منو تفسير بفرماييد؟سپاس فراوان Nt:2.4 Crl:71.6 Percentile:83% ريسك نهايى: تريزومى 21 (١:٣٣٦٠) تريزومى ١٣ (١:٣٠٠٠٠) تريزومى ١٨(١:٣٠٠٠٠) سن:٣٢

پاسخ مدیر 1398/07/26

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/07/22

سئوال: غربالگیری اول: fhr:154pbm Crl:63mm Nt:2.5 طول استخوان بینی:٢/۵میلی متر وریسک متوسط گزارش شد به تشخیص پزشک در۱۴هفته ویک روز سنوntمجدد انجام دادم Fhr:154 Crl:82/4mm Nt:1.6 Nb is seen لطفا بهم بگید وضعیت جنین من چه جوریه؟خیلی استرس دارم و نگرانم

پاسخ مدیر 1398/07/22

جواب: بهتر بود نتیجه نهایی غربالگری سه ماهه اول از نظر ریسک تریزومی ها را برایم می نوشتید. به هر حال بهتر است مرحله دوم را هم در همان آزمایشگاه اول انجام داده و بخواهید که ریسک پروتکل ترکیبی یا سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند.

سوال 1398/07/21

سئوال: سلام. تست سه ماهه اول در 11هفتگی وسن 38 انجام دادیم بعد از 12 سال از حاملگی اول . نتایج nt: 1.30 papp-a: 0.691 و mom: 0.34 fbhcg: 50.8 و mom: 1.23 و crl: 46mm است. nb: present برای سندرم داون age= 1:145 و final risk: 1:211 برای تریزمی prior: 1:1180 و final risk: 1:5330 ممنون میشم بگید احتمال چیه?ضمنا دکترسونوگرافی گفت که دوتا فیبروم هم دارم که برای جنین خطرناک نیست.

پاسخ مدیر 1398/07/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1398/07/20

سئوال: سلام خسته نباشید من آزمایش خون دادم غلبارگری آن تی ۲.۲هست هفته دوازده دادم سنم هم ۲۴ هست اینا مشکلی داره

پاسخ مدیر 1398/07/20

جواب: بهتر بود نتیجه نهایی غربالگری تان را برایم می فرستادید این عدد در سونو نرمال است.

سوال 1398/07/18

سئوال: سلام و وقت بخیر من به تازگی غربالگری یک را انجام دادم که NT 1/3 بود و آزمایش را به آزمایشگاه شما فرستادند که تریزومی ۲۱ را زده 1:992 آیا ریسک زیادی داره؟ و چه راهی پیشنهاد میکنید؟ با تشکر

پاسخ مدیر 1398/07/18

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/07/17

سئوال: سلام هفته 13 هستم غربالگری اول یکبار زایمان سالم قبلا داشتم Down syndrome:Intermediate risk Trisomy 18/13:low risk Papp-a:result 3,60 Mom 1,31 Free B-hcg result 48,6 Mom 1,49 Crl 57mm Nb:present Nt:2,30mm Mom 2,00 ^1.15 Age 1:498 Final ریسک 1:538 Prior 1:3590 Final ریسک 1:82300 تشکر فراوان

پاسخ مدیر 1398/07/17

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/07/16

سئوال: سلام من هفته ۱۲ هفته و ۴ روزم nt:2/5 Crl:66هنوز جواب ازمایشم نیومده خیلی نگرانم؟

پاسخ مدیر 1398/07/16

جواب: نگران نباشید به محض آماده شدن جوابتان با شما تماس می گیرند.

سوال 1398/07/16

سئوال: با سلام من 36 سال سن دارم . هفته ۱۲ و ۲ روز سونو دادم و نتایج از قرار زیر میباشد: CRL:58 NT:1.63 Mom:1.30 همان روز آزمایشگاه نیلو تست خون غربالگری سه ماهه اول دادم: Trisomy21: 1:10900 Trisomy18: 1:22600 Trisomy13: 1:22600 FBHCG: 13.0 Mom:0.33 PAPP-A: 2130.00 Mom:0.76 میشه راهنمایی کنید چون هیچی نمیبینم راجب سه تا ریسک که بدونم در چه حدی هستم؟ ممنون

پاسخ مدیر 1398/07/16

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/07/13

سئوال: سلام من توهفته ۱۲سونو ان تی دادم Nt 3.4 ریسک ۲۱ ۱.۵۹ ریسک ۱۳و۱۸ ۱.۱۲۰ گفتن باید امینوسنتزبشم میخوام ببینم چقدرمیتونم امیدوارم باسم؟؟؟ از هر ۲۰۰نفری که امینوسنتز میشن چندنفر مشکل دارن؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/07/13

جواب: نگران نباشید طبق جواب شما از هر 59 تا یک احتمال وجود دارد که بچه مشکل داشته باشد.

سوال 1398/07/09

سئوال: سلام و خسته نباشید من در هفته ۱۲ و ۳روز هستم و در غربالگری ۳ماهه اول در سونو دکتر فرمودند بچه سالم است و nt ۱.۴۹ بود ولی در ازمایشم زده ریسک بینابین و عدد ds زده ۱:۶۴۳ و trisomy 18/13 : screen negative دکترم گفت امینوسنتز بدم ولی من خودم پیشنهاد دادم nipt بدم ،بنظر شما مشکلی هست؟

پاسخ مدیر 1398/07/09

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/07/08

سئوال: با سلام و تشکر بعلت جوابدهی ریسک بنده در غربال اول اینطور بود: سندروم داون:۱/۴۱۹ فینال ریسک:۱/۱۱۷۰ تریزومی ۱۸/۱۳: ۱/۳۰۶۰ فینال ریسک،:۱/۹۹۰۰۰ در غربال دوم سندروم داون Age:1/419 Final risk:1/782 Ntd: Prior:1/1000 Finalrisk:1/19500 T18/13: Prior:1/3060 Finalrisk:1/99000 Slos: Prior:1/20000 Finalrisk:1/438000 ممنونم.درضمن من ساکن یکی از شهرستانهای استان فارس هستم.از لطفتون بسیار بسیار ممنونم.سالم و تندرست باشید.

پاسخ مدیر 1398/07/08

جواب: با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد: ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪) ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق به همراه ژنتیک سونوگرام در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪). فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

سوال 1398/07/08

سئوال: با سلام من 39سالم هست اولین بارداری به صورت طبیعی بدون سقط قبلی در 12هفته و2روز سونو وآزمایش دادم. NT:1.5/// FREE-B HCG(128.00 IU/L) (3.910 MOM) PAPP-A (1.140 IU/L) (0.445 MOM) DOWN SYNDROM(T21) 1:11 با این نتیجه وضعیت جنین سندورم داون هست؟ بایستی سقط انجام شود؟

پاسخ مدیر 1398/07/08

جواب: خیر نیازی به سقط نیست. با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1398/07/08

سئوال: بباسلام وعرض ادب.ازاینکه جوابگوی من و امثال من هستین کمال تشکر را دارم.خداقوت. ببخشید من خانم۳۴ساله و ۱۷هفته باردارم.ازدواج غیرفامیلی ودارای دوفرزند سالم و بدون سابقه سقط وسندروم داون در خانواده هایمان در آزمایش غربال اول در ۱۳هفته نتایج من اینطور شد Papp:mom 1/02 free bhcg:1/45 Nbدیده شد و nt:2و crl:67 و در غربال دومم Afp:mom0/66 uE3:1/21 hcg:0/72 Inhibina:1/59 بنظر شما ریسک بنده چطور هست؟؟ من توانایی مالی جهت آمینوسنتز ندارم و به احتمال زیاد سقط کنم.چون دکتر برایم آمینوسنتز نوشته.بنظر شما باید چکار کنم؟؟؟ خداوند نگهدارتان باشه.

پاسخ مدیر 1398/07/08

جواب: اول بهتر بود که ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم می فرستادید تا درست شما را راهنمایی کنم. بطور کلی این را بدانید که این تست ها غربالگری هستند و فقط احتمال وجود یک اختلال را نشان می دهند نه اینکه واقعاً بچه مشکل دارد. بطور مثال اگر جنینی ریسک اش 1 به 10 باشد یعنی فقط 10% احتمال دارد بچه مشکل داشته باشد و 90% بچه مشکل ندارد. اگر این ریسکک 1:100 باشد احتمال مشکل دار بودن جنین 1 درصد است و احتمال سلام بودن آن 99% است. چطور می خواهید در حالیکه می دانید به احتمال خیلی زیاد بچه سالم است آن را سقط کنید (به خاطر یک احتمال خیلی کم). اگر هم توانایی مالی اش را ندارید ، بروید آزمایشگاه پیش آقای دلشاد (مدیر داخلی مان) و بگید که رایگان برایتان آمنیوسنتز انجام دهند.

سوال 1398/07/05

سئوال: من در هفته ۱۲ بارداری هستم.غربالگری که انجام دادم تووی سونو مشخص شده NT اندکی کمتر از پروسانتایل ۹۵درصد این سن حاملگی میباشد و برابر با عدد ۲mm میباشد.هنوز آزمایشم آماده نشده اما به شدت نگرانم.فرزند دومم هس و نه در خانواده همسرم نه خودم مورد سندرم دانی وجودندارد.درضمن میخام اگه نیاز باشه آزمایشم رو در آزمایشگاه نیلو تکرار کنم برای اینکه خیالم راحت باشه.ممنون میشم که جواب بدین.پیشاپیش سپاسگزارم.

پاسخ مدیر 1398/07/05

جواب: اگر زیر 95 پرسنتایل است که جای نگرانی ندارد.

سوال 1398/07/03

سئوال: سلام خسته نباشید من تو۱۱ هفته ۵روز سونو ان تی دادمCRL49بودNTهم 1.56بودازمایش ان تی رو همون روز انجام دادم 998 :۱ :TRlSOMY21ایا جنین مشکل سندروم دان داره باید سقط بشه

پاسخ مدیر 1398/07/03

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/06/30

سئوال: سلام . خسته نباشید . من ۲۹ سالمه .n t برابر ۱.۶۲ و طبق سونو توی ۱۳ هفته انجام شده . مقدار nuchal measuremet برابر ۱.۶۲ ۱.۰۱ mom و papp برابر ۱۳.۴ miu/ml ۳.۰۶ mom و مقدار free Bhcgبرابر ۲۷.۵ ng/ml و ۰.۷۱ mom ریسک داون کمتر ۱ به ۲۰۰۰۰ و ریسک تریزومی ۱۸ ۱ به ۲۰۰۰۰ و ریسک تریزومی ۱۳ هم ۱ به ۲۰۰۰۰ ممنون میشم تفسیر کنید

پاسخ مدیر 1398/06/30

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/06/27

سئوال: باسلام من۲۳سالمه و بارداری اولم و دوقلویی طبیعی است. در ۱۶شهریور حاملگی دوقلویی ۱۱هفته و ۶ روز داشتم باتوجه به ازمایش غربالگری سالم ولی سونوگرافی CRL قل راست که ۵۱ و NT ۲.۷۶ و قل چپ با CRL=52 و NT ۱.۹۷ و مشاهده NB درهر دو نظرتون رو بیان کنید. ایا ازمایش امینوسنتز لازمه؟اگر لازمه برای هردو یافقط برای قل راست که NT بالایی دارد؟

پاسخ مدیر 1398/06/27

جواب: نتیجه نهایی ریسک غربالگری تان اگر برای هر دو قل کمتر از 1:1100 می باشد نیاز به کاری خاصی ندارید ولی اگر بیشتر است طبق صلاحدید پزشکتان NIPT انجام دهید.

سوال 1398/06/25

سئوال: سلام هزینه غربالگری سه ماهه اول چقدر است

پاسخ مدیر 1398/06/25

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید.

سوال 1398/06/22

سئوال: سلام وقت بخیر.من سونو غربالگری ام همه چیز عالی بود ولی در ازمایش خون عددان تی ۱.۶۴ PaPpa.16.71 Bhcg.99.09 Nb:peresent Down syndrome:1.761 این یعنی خطرناکه؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/06/22

جواب: خیر نگران نباشید. با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/06/21

سئوال: سلام. من در ۱۲هفته و ۰ روز سونوگرافی و آز غربالگری دادم. که نتیجه سونوگرافی nt:2.49 و crl:54mm. فاینال ریسک T21=1:1290 و T13= 1:707 . میخواستم بپرسم آیا جنین من مبتلا به تریزومی هست یا امکان داره که سالم باشه؟

پاسخ مدیر 1398/06/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین برای تریزومی 13 بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/06/21

سئوال: سلام، در آزمایش هفته ۱۳ بارداری بنده عدد free beta hcg ۱۲.۱ می باشد و بقیه فاکتپرها نرمال هستند، آیا خطری برای جنسن وجود دارد؟

پاسخ مدیر 1398/06/21

جواب: نتیجه نهایی تریزومی ها و عدد MoM برای Free BhCG را برایم بفرستید.

سوال 1398/06/21

سئوال: سلام. وقتتون به خیر. ممنون می شم اگر رفرنس مطلب غربالگری سه ماهه اول رو بفرمایید . با سپاس فراوان

پاسخ مدیر 1398/06/21

جواب: توی خود مقاله می گذارم.

سوال 1398/06/17

سئوال: وقت بخیر چند درصد میتوان به NIPT اعتماد کرد؟ و چقدر طول میکشه تا جواب NIPT و آمینوسنتز در مرکز نیلو آماده بشه؟

پاسخ مدیر 1398/06/17

جواب: بالای 99 درصد، در چند هفته اخیر به دلیل افزایش مریض و کاهش ظرفیت روزانه سرعت جوابدهی به 2 هفته رسیده است.

سوال 1398/06/17

سئوال: با توجه به اینکه من سیزده هفته و 5روز هستم فرصت کافی برای انجام NIPT رو دارم؟ که اگه خدای نکرده های ریسک شدم بتونم آمینوسنتز انجام بدم و مهلت قانونی سقط رو از دست ندم؟ در آزمایشگاه نیلو چقدر طول میکشه تا جواب

پاسخ مدیر 1398/06/17

جواب: بله و نگران نباشید.

سوال 1398/06/16

سئوال: سلام وقت بخیر شما تو متن فرمودید که ریسک بیشتر از 1:50 های ریسک و از 1:50 تا1:2500 ریسک متوسط من 13هفته سونو و آزمایش دادم که 2=nt و 6.7=crl بوده و تریزومی 21 مساوی 1:70 ولی آزمایشگاه برام اسکرین مثبت و انجام آمنیوسنتز رو پیشنهاد دادند در صورتی که بر اساس متن فوق 1:70 ریسک متوسط میشه آیا امگان داره آزمایشگاه اشتباه زده باشه ؟ آیا لزومی به انجام آمنیو هست یا nipt کفایت میکنه؟ چون من HBV دارم میترسم با آمنیو ویروس به جنین انتقال پیدا کنه

پاسخ مدیر 1398/06/16

جواب: شما کاندید انجام تست NIPT هستید نه آمنیوسنتز

سوال 1398/06/14

سئوال: سلام آزمایش آمینیو سنتز چند درصد جوابش قطعیه

پاسخ مدیر 1398/06/14

جواب: بالای 99.5% برای تمام کروموزوم ها

سوال 1398/06/14

سئوال: سلام و عرض خدا قوت زمان امده شدن جواب تست غربالگری چقدر هست؟!

پاسخ مدیر 1398/06/14

جواب: قبل از 12 ظهر بعد از ظهر همانروز بعد از 12 ظهر ، 24 ساعت بعد

سوال 1398/06/13

سئوال: سلام خدا قوت خواستم بدونم جواب ازمایش غربالگریم اومده میشه راهنماییم کنید nt.1.0 و crl.49.6 و hcg.87.2 وpapp-a.3.850 بنظر شما خطر داره؟ ممنون میشم اگر جواب بدین

پاسخ مدیر 1398/06/13

جواب: لطفاً ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/06/13

سئوال: سلام وقت بخیر. آزمایش غربالگری سه ماهه اول دادم به این شکل بود : (21= 1:3540) (18=1:2150) (13=1:2150) آیا این درصد ریسک ها خطرناکه ؟ و اینکه NT : 2.7 بوده . دکترم NIPT تجویز کرده . آیا صد در صد باید انجام بدم ؟؟ ممنون از کمکتون

پاسخ مدیر 1398/06/13

جواب: به احتمال زیاد سطح NT با توجه به CRL در محدوده 95 تا 99 پرسنتایل قرار گرفته است که درخواست NIPT شده است. به پزشکتان اعتماد کنید.

سوال 1398/06/13

سئوال: سلام خسته نباشید . من هفته 13 سونو و آزمایش nt دادم . CRL=68.5 و NT=2.7 بوده NB هم دیده شده . HCG=12 و PAPP-A =2790 به نظر شما جنین مشکلی داره ؟؟سن خودم 31 سال هستش.پرسنتایل 94 درصد. خیلی نگرانم ممنونم میشم راهنماییم کنید .سونو در آزمایشگاه رستاک بوده .آزمایش در آزمایشگاه نیلو. TRISOMY 21 =

پاسخ مدیر 1398/06/13

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/06/11

سئوال: سلام خسته نباشید . من هفته 13 سونو و آزمایش nt دادم . CRL=68.5 و NT=2.7 بوده NB هم دیده شده . HCG=12و PAPP-A =2790 به نظر شما جنین مشکلی داره ؟؟ خیلی نگرانم ممنونم میشم راهنماییم کنید .

پاسخ مدیر 1398/06/11

جواب: اولاً در ریپورت سونو دقت کنید که این عدد NT را با توجه به عدد CRL در چه پرسنتایلی قرار گرفته اگر بین 95 تا 99% بود آزمایش NIPT انجام شود. البته به شرط استاندارد بودن اندازه گیری NT.

سوال 1398/06/11

سئوال: سلام. در آزمایش غربالگری سه ماهه من میزان nt:1.6 می باشد و میزان adjusted risk for down syndrome (T21) در آزمایش 1:1948 می باشد. دلیلش چی هست و آیا خطرناک است؟

پاسخ مدیر 1398/06/11

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/06/10

سئوال: سلام سن بنده 35 سال هست و هفته 12 و پنج روز حاملگی و نتایج ازمایش و سنو : nt : 1.8 crl: 64.2 papp:25.40 freeb-hcg :35.39 age :1:454 final risk: 1:1660 prior : 1:3290 final risk :1:99000 mom: 1.20 mom:1.72 لطفا راهنماییی کنید .

پاسخ مدیر 1398/06/10

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/06/09

سئوال: سلام خسته نباشید من تو ۱۲هفته و ۶ روز nt1/۷۵ crl 64.5 nb present mom 0.50 عدد سندروم 1.465 و trisomy 18 is less than screeing cut خیلی استرس دارم یعنی مشکلی هست

پاسخ مدیر 1398/06/09

جواب: خیر نگران نباشید با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/06/07

سئوال: سلام من تو ۱۳ هفته و یک روز سونو دادمNT=2,5 بود و CRl=70 بود PAPpA=3890 و بتا =۷۷،۸بود ریسک سندروم دان رو یک به چهارصدو شانزده زده(اینتر مدیت) و تریزومی ۱۳و ۱۸ رو نگاتیو زده MOM هم0.8و۲.۶ هست سنمم ۲۵ ساله بچه اولمم هست خیلی نگرانم خیلی خطر ناکه؟

پاسخ مدیر 1398/06/07

جواب: خیر نگران نباشید فقط برای اطمینان خاطر یکی از دو کار ذیل را انجام دهید. با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/06/07

سئوال: سلام من آزمایش غربالگری انجام دادم تو12هفته بعدجوابTrisomy21: 1292 دراومده یعنی الان بچم سندرم داون داره توروخداجواب بدین آزمایش مرحله دومم انجام دادم هنوزجوابش نیومده.یعنی احتمال داره سالم باش وآزمایشم اشتباه باشه

پاسخ مدیر 1398/06/07

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. دو کار ذیل را هم انجام دهید: - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/06/07

سئوال: سلام وقت بخیر.درغربالگری مرحله اول 12هفته و2روز . NT:2.2 و CRL:57 PAPP_A:4055.000MlU/L(mom:1.28 FreeB.HCG:31.00ng/ml(MOM:083(

پاسخ مدیر 1398/06/07

جواب: ظاهراً این تست ها مشکل ندارد ولی چون سن شما را نمی دانم بهتر است ریسک نهایی تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1398/06/04

سئوال: باسلام من 35 سالمه.بارداری اولمه.تو آزمایش غربالگری اولم cRL :61 هستش NT: 1/60 شد .و نوشته شده Down Syndrom: Intermediate Risk ضمنا من تو 12 هفته و 4 روز آزمایش سلامتی جنین دادم. جواب سونوم خوب بود .میخام بدونم مشکلی هستش.باید چیکار کنم..ممنون میشم جوابمو بدین

پاسخ مدیر 1398/06/04

جواب: نگران نباشید. با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/06/04

سئوال: سلام خسته نباشيد من بارداري سوم هست بدون سقط 29 سال سن دارم در هفته 12 هفته وسه روز رفتم غربالگري اول رو انجام دادم جواب رو گرفتم خيلي نگرانم نمي دونم چي هست خواستم كمكم كنيد ممنون. Nt:1.77 CRL:57 MOM:1.34

پاسخ مدیر 1398/06/04

جواب: نگران نباشید این داده ها که خوب است ولی ریسک نهایی تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/06/02

سئوال: سلام . من ۱۸ هفته و چهار روز باردارم و غربالگری اول برای سندروم داون ریسک متوسط زده ۱:۱۵۰۰ و nt:۱/۷۰ و crl: 63 mm و موقعی ک رفتم ۱۲ هفته و ۴ روزه بودم سونوگرافی هم nt رو همین مقدار زده و هردو جای معتبری بودن .حالا از زمان ازمایش بعدی که دقیقتر انجام میدن گذشته و دکترم میگه چرا نرفتی .به نظرتون ممکنه بچم مشکل داشته باشه خیلی استرس گرفتم. راستی بچه اولم که دوسالشه اونم ntش یکم بالا بود ولی الان خداروشکر سالمه

پاسخ مدیر 1398/06/02

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/06/01

با تشکر فراوان از شما و سایت خیلی خوبتون

سوال 1398/05/31

سئوال: فرمودید ریسک نهایی غربالگری سه ماهه اول را براتون بفرستم: 1:1110 T18/13:1:6100 PAPP-A :2990 Free Beta HCG :24.5

پاسخ مدیر 1398/05/31

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/05/31

سئوال: سلام، جواب سونوى NT من در 13 هفته و 6روز به اينصورت بوده: CRL=74mm NT=2.6mm FHR=165pulse/min امكان داره بچم مشكلى داشته باشه؟ ممنون ميشم راهنمايي كنيد

پاسخ مدیر 1398/05/31

جواب: ریسک نهایی غربالگری سه ماهه اول را برایم بفرستید. جواب در این محدوده نیاز به بررسی همزمان با مارکرهای بیوشیمیایی دارد.

سوال 1398/05/29

سئوال: سلام nt نرمال باید بین چه عددی باشه؟

پاسخ مدیر 1398/05/29

جواب: وابسته به سن جنین ، قد نشسته جنین (CRL) و نژاد می باشد.

سوال 1398/05/29

سئوال: سلام میخواستم بدونم تروزیمی ۲۱ جوابش ۱۳۰۰ هستش و اون دوتا تروزیمی ۱۸ و ۱۳ ۳۰۰۰ هست اینی ۱۳۰۰ هست خوبه جوابش ممنون

پاسخ مدیر 1398/05/29

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/05/29

سئوال: سلام میخواستم بدونم تروزیمی ۲۱ جوابش ۱۳۰۰ هستش و اون دوتا تروزیمی ۱۸ و ۱۳ ۳۰۰۰ هست اینی ۱۳۰۰ هست خوبه جوابش ممنون

پاسخ مدیر 1398/05/29

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/05/28

سئوال: سلام من هفته 12 غربالگری اول رو اجام دادم nt:1.12- ولی trisomy21 , 18 , 13 همگی نوشته low risk معنی این چیه ایا باید دوباره ازمایش بدم لطفا راهنمایی کنید باید چیکار کنم در ضمن من 40سالمه ولی تخمک اهدایی از یه خانم 23 ساله گرفتم .

پاسخ مدیر 1398/05/28

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/05/27

سئوال: سلام خواهش مییییکنم جواب بدین خیلی خیلی نگرانم خیلی۱۲ فته دو روزمه امروز عصر رفتم جواب ازنایشمو نشون بدم که بهم گفتن نیاز ب غربالگری دوم دارم تروخدا راس بگید نظر شما چی هسش جواب ازمایشم ب این صورته_ crL:54mm Nt:2

پاسخ مدیر 1398/05/27

جواب: نگران نباشید ریسک نهایی تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/05/27

سئوال: با سلام من آمينوسنتز دادم از طريق آزمايشگاه شما نرمال بود اما نوشته ترزومي 21از حد معمول بزرگتره اين يعني چي

پاسخ مدیر 1398/05/27

جواب: شماره پذیرش تان را برایم بفرستید.

سوال 1398/05/26

سئوال: سلام جواب normal risk برای تریزومی ۲۱ به چه معناست؟ بقیه موارد low risk گزارش شده

پاسخ مدیر 1398/05/26

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/05/26

سئوال: سلام. من از یه خانم 31 ساله تخمک اهدایی گرفتم که جنین رو انتقال دادند در رحم یه خانم 26 ساله برام، در واقع رحم جایگزین گرفتم. هفته دوازدهم رحم جایگزین رفته غربالگری سه ماهه اول، که پزشکش گفته باید بره آزمایش سِل فری دی ان ای انجام بده که هزینه اش هم یه میلیون و نهصد شده. خیلی نگرانم لطفا من رو راهنمایی کنید. جزئیات سونو و آزمایش هم به شرح زیر هست NT=2/1 C.R.L=60 mm Free. B. HCG=72 PAPP_A=1/57 Down syndrome =Screen positive 1:123 از سه تا نمودار روی برگه فقط نمودار دوم از خط مرز مقداری گذشته و تو قسمت خطر هست 1 از 123 خیلی خیلی میترسم سوالم اینه ممکنه جنین مبتلا به سندروم داون باشه؟ ممکنه خانومی که کاندید شده برای رحم جایگزین خدایی نکرده در ماهای بعد دچار مسمومیت بارداری و یا زایمان زود رس یا مشکلاتی دیگر بشه و سلامتی و یا جانش به خطر بیفته؟ در ضمن فشار خون رحم جایگزین 9 روی 6 بوده.... ممنون از راهنمایی شما عزیز... من در شهرستان کوچیکی هستم که به دکتر زنان دسترسی ندارم لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ مدیر 1398/05/26

جواب: نگران نباشید این یک تست غربالگری است و فقط جوابتان در محدوده ای است که نیاز داریم بررسی بیشتری انجام شود تا خیالمان راحت شود. نگران موارد دیگر هم نباشید وقتی که بررسی های بیشتری انجام شد و مشکلی وجود نداشت آنوقت مراقبت های دوران بارداری برای کنترل موارد فوق بیشتر می شود.

سوال 1398/05/24

سئوال: سلام من قم زندگی میکنم 13 هفته رفتم غربالگری اول..nt رو برام زده 2/8 خیلی خطرناک؟؟خیلی ترسیدم ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1398/05/24

جواب: عدد CRL را چند گزارش کرده اند؟

سوال 1398/05/23

سئوال: چند درصد جنسيت بچه كه از روي آزمايش خون گفته مي شود درست است؟ در غربالگري اول

پاسخ مدیر 1398/05/23

جواب: 60 الی 70 درصد

سوال 1398/05/22

سئوال: با سلام من تو هفته 12 بارداری رفتم غربالگری اول، با CRL=48 و NT=1.93 احتمال سندروم داون 1:749 هست. دوبار نمونه فرستادم برای Cell Free ولی گفتن DNA جنین قاطی خون من نشده و قابل تشخیص نیست. غربالگری دوم هم رفتم، تو سونو همه چی نرماله ولی هنوز نتیجه آزمایش خون نیومده. به نظر شما باید تست آمینوسنتز بدم یا نه؟ الان هفته 16 هستم. خیلی استرس دارم لطفاً راهنمایی کنید. خیلی ممنون

پاسخ مدیر 1398/05/22

جواب: طبق گایدلاین 2017 انجمن متخصصین زنان و زایمان آمریکا (ACOG) اگر بدلیل کاهش سطح قطعات DNA جنین تست قابل گزارش نباشد و از آنجائیکه این اتقاق در جنین های دچار مشکل اختلالات آنوپلوئیدی 23 درصد بیشتر از جنین های نرمال است بهتر است بیمار آمنیوسنتز شود. بنابراین پیشنهاد من آمنیوسنتز است هر چند که باید به توصیه پزشک معالج خودت عمل کنید.

سوال 1398/05/21

سئوال: سلام من غربالگری سه ماهه اولم رو در کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی ساعی که کمی بالاتر از نیلو واقع شده ،انجام دادم،دکترم ازکیفیت سونوگرافی اونجا خیلی راضی هست و گفتن بچه ام سالم هست ،می خواستم بپرسم که برای کیفیت بهتر تشخیص در غربالگری سه ماهه اول و یا دوم آیا دستگاههای جدید تاثیر دارن در تشخیص عقب ماندگی ذهنی جنین یا که فرقی نمیکنه ؟

پاسخ مدیر 1398/05/21

جواب: خانم دکتر کشاورز انجام دادند؟ بله خیلی تاثیر گذار است ولی مهمتر از دستگاه فرد انجام دهنده سونو می باشد.

سوال 1398/05/17

سئوال: سلام من ٢٧ سالمه،فرزند اولمه،تو غربالگري اول تمام ريسكا پايين بود عدد nt هم خوب بود،اما free b hcg قسمت mom عددش ٤.٢٤ ايا خطرناكه بايد ازمايش سل فري بدم يا خير؟ممنون

پاسخ مدیر 1398/05/17

جواب: ریسک کامل تریزومی ها و عدد MoM تست PAPP-A را برایم بنویسید.

سوال 1398/05/13

سئوال: سلام من ۳۷سالمه غربالگری اول انجام دادم nt:1.61mmاحتمال خطرگفتن حالا چکارکنم

پاسخ مدیر 1398/05/13

جواب: مطمئنید این عدد که در ایران نرمال است.

سوال 1398/05/06

سئوال: با سلام و خسته نباشید طبق آخرین سونوگرافی در تاریخ 9 تیرماه بنده 6 هفته و 6 روز باردار بودم، متخصص زنان جهت غربالگری اول تاریخ 3 مرداد تا 10 مرداد را پیشنهاد داده اند که در این تاریخ انجام شود اما با آزمایشگاه که تماس گرفتم فرمودند در پایان هفته 12 که می‌شود 14 مرداد باید انجام شود به این دلیل که قبل از آن به خوبی مشخص نمی‌کند و امکان ارجاع برای آزمایش دوم می باشد و با مسئولیت خودم برای تاریخ 9 مرداد و با تاکید اینکه خوب مشخص نمی‌شود بمن وقت دادند در حالی که در این تاریخ بنده 11 هفته تمام کرده ام و 2 روز وارد هفته 12 شده ام. خواهشمندم راهنمایی بفرمایید چه تاریخی مراجعه کنم بهتر میباشد و اگر نهم برم چقدر امکان دارد به آزمایش دوم ختم شود. سپاسگذارم

پاسخ مدیر 1398/05/06

جواب: همین زمان بهترین زمان ممکن است.

سوال 1398/05/01

سئوال: سلام من هفته سیزدهم بارداری ام . هفته گذشته غربالگری اول رو انجام دادم سونوگرافیم نرماله و NT 1/7 هست ولی آزمایش خونم با ریسک بینابین ۱ به ۴۰۰ هست ، احتمالش هست بچم مشکل داشته باشه . خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1398/05/01

جواب: نگران نباشید. ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/04/18

سئوال: سلام خواهش میکنم جواب منم بدید من امروز سونوی 12 هفتگیم رو دادم تو متن سونو همه چیو نرمال نوشته و سن حاملگی رو crl=56 12+1هفته و nt=3.04 (حداکثر اندازه نرمال) نوشته و آخرش ارزیابی تکمیلی رو با امنیوسنتز پیشنهاد داده دکترم هم برای سه هفته دیگه وقت آزمایش امنیوسنتز داده اما من تا اون موقع دل تو دلم نیست نمیتونم صبر کنم تازه جواب امنیوسنتز هم دوسه هفته طول میکشه بیاد لطفا شما به من بگید الان وضعیت بچه من چجوریه آیاnt واقعا خیلی بالاست تو سایتها که برای بالای 3.5 می نویسند احتمال مشکل هست لطفا بگید چقدر چند درصد میتونم امیدوار باشم بچم سالم هست اینم بگم من 26 سال و سالم و شوهرم 28 سال و 8 ساله دیابت داره و پسر عممه در ضمن بچه اولم هست و سابقه سقط ندارم ممنون

پاسخ مدیر 1398/04/18

جواب: نگران نباشید ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1398/02/31

سئوال: سلام من آزمایشگاه شما آزمایش دادم.برای t21 نوشتین normal risk و بقیه low هستن و جواب nt هم ۱.۳ بود الان دکترم میگه نیاز به آزمایش دوم نیست خیلی نگرانم بنظرتون چیکار کنم

پاسخ مدیر 1398/02/31

جواب: جواب تست های غربالگری یا بصورت Low Risk است و یا High risk و ریپورت normal risk اشتباه است که گاهی اوقات بصورت یک error در سافت ور مشاهده می شود.

سوال 1398/02/16

سئوال: با سلام و احترام من 34 سال دارم و بارداری اولم هست بارداری قبلی ام پوچ بود و سقط شد برای این بارداری بدون مشکل نازایی بخاطر کوچک بودن فولیکول ها کلومیفن مصرف کردم دوقلو باردار شدم سوال اولم این هست آزمایش خون غربالگری اول در بارداری دوقلویی چقدر صحت دارد؟ سوال دوم نتایج آزمایش به این صورت هست ممنون میشم راهنمایی ام کنید Nt قل اول 1.2 ( یک و دو دهم )با سن 11 هفته و 5 روز Nt قل دوم با سن 11 هفته و 2 روز (1.8) یک و 8 دهم درحالی که تو نتیجه ی آزمایشگاه سن هر دو قل رو روی نمودار 49 میلی متر که معادل 11 هفته و 5 روز هست نشون دادن مقادیر FBHCG : 68 با MOM 0.84 ( هشتاد چهار صدم ) و PAPP-A : 10500 با MOM 2.45 ( دو و چهل و پنج صدم ) ریسک های محاسبه شده برای قل اول تریزومی 21 1:4700 برای قل دوم 1:348 تریزومی 18 برای قل اول 1:9929 برای قل دوم 1:844 تریزومی 13 برای قل اول کمتر از 1:30000 برای قل دوم 1:2957 بعد اینکه من تو آزمایشگاه سن شناسنامه ایم رو گفتم درحالی که سن واقعیم 3 ماه کوچکتر هست یعنی هنگام زایمان سنم 35 نمیشه ولی تو نتیجه ی آزمایشگاه سن هنگام زایمانم رو 35 نوشته حالا با این تفاسیر من چکار کنم؟ دکترم میگن در بارداری دوقلویی این ریسک ها دقیق نیستن و واقعا معلوم نیست مشکلی وجود داره یا نه ببخشید پیامم طولانی شد این آزمایش رو از استان گیلان برای آزمایشگاه شما فرستادن و بالای نتیجه اسم آزمایشگاه شما هست.

پاسخ مدیر 1398/02/16

جواب: قدرت تشخیص تست های غربالگری در جنین های دوقلویی حدود 2-3 درصد کمتر و موارد مثبت کاذب آن هم کمی بیشتر از جنین های تک قلویی است. در هنگام وارد کردن سن جنین باید سن جنین بزرگتر وارد شود (بدلیل آنکه سافت ور قابلیت وارد کردن دو سن را ندارد). با قدرت تشخیص 85% ریسک تان برای سندرم داون در جنین دوم در محدوده خطر بینابین است و برای رفع نگرانی می توانید از تست NIPT استفاده کنید ، هرچند که الان هم بالای 99 درصد جنین دومتان مشکلی ندارد و فقط برای اطمنیان بیشتر نیاز به انجام کار اضافی هستیم.

سوال 1398/02/13

سئوال: باسلام. من جواب آزمایش غربالگری مرحله ی اولم به این صورته که برای تست سلامت جنین تشخیص سندرومهای تریزومی 13،18،21 دارای مواردمثبت و منفی کاذب هستند و باید توسط تیت تشخیصی دیگر ی تاییدگردد. میشه توضیح بدین من ازنگرانی دربیام ممنونم

پاسخ مدیر 1398/02/13

جواب: نتیجه نهایی محاسبه شده برای این اختلالات را برایم بنویسد.

سوال 1398/02/12

سئوال: سلام من ۳۷ سالمه اولین بارداری رو دارم میگذرونم ۳ا هفته و ۴ روز رفتم غربالگری در سونو حرکات جنین خیلی کند بود جواب ازمایش هم سندورم داون ۱.۲۸۸وpapp-a0.44هست خیلی نگرانم لطفا بگید مشکلی هست یا نه

پاسخ مدیر 1398/02/12

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1397/12/18

سئوال: سلام ، دکتری که برای سونوگرافی میخوامبرم توی لیست fmfنیست ولی روی کارت ویزیت نوشته که داره ، من الان چکار باید بکنم؟شک افتادم سونوگذافی دکتر شهین رحمانی میخوام برم توی بلوار اباذر

پاسخ مدیر 1397/12/18

جواب: ایشان اوکی هستند.

سوال 1397/11/26

سئوال: سلام،ببخشید جواب غربالگری من به اینصورت هست ممکنه تفسیرش کنید خیلی نگرانم،من ۳۶سالمه بارداری اولمه وقبلا یه سقط داشتم،باهمسرمم هم هیچ نسبت فامیلی ندارم،جواب غربالگریمو به ماما درمانگاه نشون دادم گفتن سندروم داون خطرش هست وخیلی نگرانم،خواهش میکنم جواب بدید. Nt1.73 1.47Mom. 0.55 , crl59mm, nb:present, 12weeks4days Papp_a25.73ug/ml. Mom 1.46 Free b_hcg8.26Iu/L mom0.36 Down syndrome:screen negative Trisomy 18/13:screen negative DS age1:250 final risk 1:30700 T18/13:prior 1:1930 final risk 1:53100 The risk of down sandrome is less that the screening cut_off The risk of trisomy 18 is less the screening cut_off

پاسخ مدیر 1397/11/26

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1397/11/25

سئوال: سلام تو غربالگری سه ماه اول سونو وقتی جنسیت رو میگن درسته؟ یانه؟

پاسخ مدیر 1397/11/25

جواب: خیر ، در صورت تعیین جنسیت خیلی دقیق نیست.

سوال 1397/11/24

سئوال: سلام.تو سونوگرافی غربالگری اول حنسیتی که دکتر میگه درسته؟

پاسخ مدیر 1397/11/24

جواب: بین 60 تا 70% درست است.

سوال 1397/11/24

سئوال: سلام، جواب سونوى NT من در 12 هفته و 1 روز به اينصورت بوده: CRL=55mm NT=2.3mm FHR=157pulse/min امكان داره بچم مشكلى داشته باشه؟ ممنون ميك راهنمايي كنيد

پاسخ مدیر 1397/11/24

جواب: این سونو نرمال است.

سوال 1397/11/23

سئوال: سلام خسته نباشید من ۲۸این ماه وارد ۴ماه میشم می خوام ببینم فرصت دارم برم غربالگری اولیه رو انجام بدم؟ و توی این سونو جنسیت هم معلوم میشه

پاسخ مدیر 1397/11/23

جواب: تا 13 هفته + 6 روز وقت برای انجام غربالگری مرحله اول را دارید.

سوال 1397/11/12

سئوال: سلام میخواستم بدونم هزینه غربالگری نوبت اول چقدر میشه و چندروز قبل باید وقت بگیریم ؟ وآیا شما هم سنو و هم آزمایش خون انجام میدین ؟

پاسخ مدیر 1397/11/12

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید.

سوال 1397/10/25

سئوال: سلام. امروز رفتیم سلامت جنین. سیزده هفته . Nt نوشته ۲/۴ میلیمتر... ایا خطرناکه . تورو خدا جواب بدید, با تشکر

پاسخ مدیر 1397/10/25

جواب: خیر

سوال 1397/10/23

سئوال: سلام ببخشید این نتیجه غربالگری سه ماه اول هست: papp-a (result:7.73, mom:0.39) و freebhcg(result 9.04 , mom:0.42) و down syndrome(intermediate risk) هست. میشه تفسیرش رو بگید و اینکه چیکار باید کرد؟

پاسخ مدیر 1397/10/23

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1397/10/20

سئوال: سلام ، دکتر من آزمایش غربالگری و سونوی nt رو تو‌یه روز گفته انجام بدم امکانش هست همون روز آزمایش خون و سونو رو باهم انجام بدم؟؟؟

پاسخ مدیر 1397/10/20

جواب: بله

سوال 1397/10/19

سئوال: تعیین جنسیت تو آزمایش سل فری چند درصد درسته؟

پاسخ مدیر 1397/10/19

جواب: بین 97 تا 99 درصد

سوال 1397/10/09

سئوال: سلام لطفا غربالگری من رو تفسیر کنید.سپاس CRL66.4 NT 2.40 MOM 1.86 PAPP-A 8915.00 MoM2.17 free B-hCG 53.00 MoM1.76 Final Risk DS 1.253

پاسخ مدیر 1397/10/09

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1397/09/14

سئوال: سلام. من غربالگری اول را ازمایشگاه نیلو دادم. دو صفحه نتیحه بود. کدوم قسمت باید تفسیر بشه؟

پاسخ مدیر 1397/09/14

جواب: صفحه دوم ستونی که Calculated risk نوشته شده است.

سوال 1397/08/26

سئوال: با سلام تاریخ ۲۰ آبانماه سونوی ان.تی دادم که مقدارش ۵.۳ (پنج و سه دهم) بود و گزارش ادم زیر جلدی در ناحیه گردن و اسکال داده بودن همچنین مقدار ‏BRD= 20 mm ‏CRL=65 mm ‏FHR= 135 b/min جنین هم خلفی گرید ۱ هست همچنین nb هم تشکیل شده روز بعد به پزشک‌م مراجعه کردم که گفتن مقدارش افزایش پیدا کرده و از حالت ادم خارج شده و‌تبدیل به توده شده، برای سوم آذرماه وقت آمینوسنتز گذاشتن، آیا امیدی هست که سالم باشه فرزندم؟ خواهش میکنم پاسخ بدین

پاسخ مدیر 1397/08/26

جواب: اگر جنینی عدد ‏NT‏ اش بین 4.5 تا 5.4 میلی متر باشد احتمال اینکه یک بچه سالم بدنیا آورد ، 50% بوده و احتمال اینکه این بچه مشکلات کروموزومی داشته باشد 33% می باشد. اگر این جنین کاریوتایپ نرمال داشته باشد (یعنی از نظر کروموزومی نرمال باشد) احتمال مرگ 3.5% ، احتمال وجود مشکلات ساختاری عمده 20% و احتمال مشکلات قلبی و عروقی 6.5% می باشد. ‏

سوال 1397/08/22

سئوال: چندتا سوال هست که جوابشون شاید به درد بقیه هم بخوره 1- وجود کیست در سمت مقابل ساک حاملگی میتونه روی سطح بتا در غربالگری اول اثر بزاره؟ با سایز بالاتر از 250 میلی متر ممکنه ساکی باشه حاوی Vanished twin و همین باعث افزایش بتای ازاد بشه؟ سطح بتای 132 iu/l ایا بالاست؟ 2- منظور از تست های کامل سکوئنشیال که برای مادران بالای 35 سال توصیه شده همان NIPT (Non Invasive Prenatal test) or cell free DNA هست یا تستهای غربالگری دوم و جامع؟ با سپاس

پاسخ مدیر 1397/08/22

جواب: 1- وجود کیست در سمت مقابل ساک حاملگی میتونه روی سطح بتا در غربالگری اول اثر بزاره؟ بستگی به ساختار کیست دارد با سایز بالاتر از 250 میلی متر ممکنه ساکی باشه حاوی Vanished twin و همین باعث افزایش بتای ازاد بشه؟ بله سطح بتای 132 iu/l ایا بالاست؟ بستگی به هفته حاملگی دارد. در هفته های اول بارداری اوکی است ولی بالاتر خیر 2- منظور از تست های کامل سکوئنشیال که برای مادران بالای 35 سال توصیه شده همان NIPT (Non Invasive Prenatal test) or cell free DNA هست یا تستهای غربالگری دوم و جامع؟ انجام مرحله دوم تست های غربالگری در همان آزمایشگاه انجام دهنده آزمایش مرحله اول و گزارش یک ریسک واحد از دو مرحله را ریسک ترکیبی و یا سکوئنشیال می گویند.

سوال 1397/08/21

سئوال: سلام وقت بخیر جواب ازمایش غربالگری سه ماهه اول که در ۱۱هفته و ۵ روز انجام شده به شرح زیر است لطفا در خصوص درصد ریسک و احتمال وجود سندروم توضیح دهد تریزومی۲۱=۱/۹۸۰ تریزومی۱۸=۱/۳۰۰۰۰ تربزومی۱۳=۱/۳۰۰۰۰ سپاسگزارم

پاسخ مدیر 1397/08/21

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1397/08/20

سئوال: سلام من هفته ۱۲بارداری هستم,Nt2/86گزارش شده یعنی بچه مشکل داره

پاسخ مدیر 1397/08/20

جواب: با توجه به عدد CRL در محدوده بالای 99 پرسنتایل قرار می گیرد و با توجه به ریسک غربالگری مرحله اول می توان بیمار را کاندید تست NIPT و یا آمنیوسنتز قرار داد.

سوال 1397/08/14

سئوال: سلام خسته نباشید سونوی غربالگری هفته 12 انجام دادم طبق جدول نرماله ولی pAP A 2/54 وhcgfreeB 6/32 است خواهش میکنم ازتون مشکل خاصی هست

پاسخ مدیر 1397/08/14

جواب: عدد ریسک نهایی را برایم بنویسید. با این اعداد جواب ریسک نباید نرمال باشد.

سوال 1397/08/07

سئوال: سلام ۲۹ ساله هستم بارداری دوم بچه اولم کاملا سالم آزمایش غربالگری سه ماهه اول دادم high risk اومد ۱/۸۴ سونو nt1/9 اومد آزمایشگاه نیلو مشاوره گفت تست nipt انجام بدم انجام دادم همش low risk اومد و سونو انومالی هفته ۲۱ انجام دادم گفتن همه چیز اوکی هست با این حال من باز نگرانم چیکار میشه کرد میشه به این آزمایشا اکتفا کرد؟ و این که تست nipt در ایران انجام میشه؟ فرقش با nifty چیه؟

پاسخ مدیر 1397/08/07

جواب: با قدرت تشخیص بالای 99% ریسک تان برای اختلالات کروموزومی شایع در محدوده کم خطر بوده و جای نگرانی ندارد. NIPT که در ایران انجام می شود تحت لیسانس کمپانی Premaitha انگلیس بوده و جزو دو تا از کمپانی هایی هست که تائیدیه CE-IVD برای انجام این تست را در کشورهای ثالث دارند. که استاندارد بسیار بالایی می باشد. NIFTY نام یک برند چینی انجام دهنده تست NIPT است.

سوال 1397/08/03

مقاله خیلی جامع ومفید بود تشکرازشما

سوال 1397/07/22

سئوال: سلام، من خارج از کشور زندگی میکنم، هفته ی دوازده و یک روز سونو و ازمایش غربالگری انجام دادم، سونو گرافیم خوب بود، و آزمایشم بعد یک هفته جوابش اومد که با ریسک بینابینی ۱ به ۵۷۲ بود، ازمایش دوم رو دوباره تو هفته ی سیزده و یه روز انجام دادم، هنوز منتظر جوابش هستیم، لطفا میشه کمکم کنید، چند درصد احتمال منفی بودن ازمایش دوم هست؟ ریسکش بالاست که بچم مشکل داشته باشه؟ خیلی نگرانم.

پاسخ مدیر 1397/07/22

جواب: نگران نباشید احتمال مشکل دار بودن بچه تان 0.2% است و به احتمال بالای 99.8 % سالم می باشد.

سوال 1397/06/16

سئوال: سلام، وقت بخیر. برای انجام آزمایش غربالگری تو ازمایشگاه نیلو باید از قبل وقت گرفت؟ و اینکه میشه اول ازمایش داد و بعد سونو رو انجام داد؟

پاسخ مدیر 1397/06/16

جواب: برای هر دو سئوال جوابتان بله است.

سوال 1397/05/26

سئوال: با سلام و خسته نباشید و تشکر بابت مقاله مفیدتان. می خواستم بپرسم حداکثر فاصله بین انجام سونگرافی و آزمایش غربالگری سه ماهه اول چقدر میتونه باشه؟!

پاسخ مدیر 1397/05/26

جواب: می تواند تا دو هفته هم اختلاف داشته باشد ولی در پروتکل های OSCAR که باید انجام آزمایش ، سونو و تعیین ریسک در یک روز انجام شود توصیه به همزمانی تست و سونوگرافی شده است.

سوال 1397/05/24

سئوال: سلام تست غربالگری 12 هفته ای رو دادم میخواستم راهنمایی ام کنید Nt. 1.5 T18/13. 1:99000 Ds. 1:1480

پاسخ مدیر 1397/05/24

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1397/05/24

درود مقاله بسیار کاملی بود از غربالگری سه ماهه اول مخصوصا" برخی نکات ریز مانند چرایی زمان آغاز و اختلالات و تاثیر NT.

سوال 1397/04/17

سلام غربالگری اول انجام دادم 12هفته و2 روزnt 1.3و risk of downs 1 in 540و risk of trisomy 18 lesst then 1 in 20000و trisomy13 1 in 9.800. .این معنیش چیه توروخداجواب بدید.

پاسخ مدیر 1397/04/17

** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1397/04/09

سلام می‌خواستم بدونم تست سالیوان دقیقا چی هست و اینکه تو این ازمایشگاه انجام می‌شه؟ ممنونم

پاسخ مدیر 1397/04/09

یک تست غربالگری دیابت بارداری در هفته 24 الی 28 بارداری می باشد.

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf