راه اندازی تست cffDNA و یا NIPT در ایران تحت لیسانس کمپانی Premaitha انگلستان (بروز شده)

بروز شده در تاریخ: 96/07/23

NIPT چیست؟

آزمون NIPT[1] یا تست غربالگری غیر تهاجمی که به آن cell free fetal DNA[2] نیز می گویند، یک تست غربالگری پیش از تولد برای اختلالات کروموزومی شایع (مثل تریزومی 21، 18 و 13) و تعیین جنسیت از هفته 10 حاملگی می باشد. هر فردی به طور نرمال ٢٣ جفت كرموزوم دارد و هر كروموزوم از رشته های DNA حلقوی تشكیل شده است كه حاوی هزاران ژن می باشد. تریزومی حالتی است که به جای دو نسخه از یک کروموزوم، 3 نسخه وجود دارد و در اثر آن اختلالات شدید ذهنی و جسمی بروز می کند. 
بدون تشخیص قبل از تولد، تنها در امریكا در هر سال باید انتظار بدنیا آمدن بیش از 7 هزار كودك با سندرم داون، بیش از 1000 تریزومی 18 و 600 تریزومی 13 را در كل 4.25 میلیون زایمان داشته باشیم.

تاریخچه تست NIPT


بحث استفاده از DNA آزاد موجود در گردش خون مادری با منشاء جنینی از سال 1997 مطرح شده است. منشاء cffDNA از سلول‌های تروفوبلاست جفت بوده و به دنبال پوسته‌ریزی این سلولها وارد گردش خون مادر شده و 13- 3٪ کل DNA آزاد موجود در گردش خون مادر را تشکیل می‌دهد. cffDNA در هفته 7 بارداری در خون مادر ظاهر و بلافاصله بعد از تولد نوزاد از گردش خون وی پاک می‌شود، طوری که 2 ساعت پس از زایمان دیگر در خون مادر قابل تشخیص نیست.

کاربردهای تست NIPT

1- تعیین اختلالات کروموزومی نظیر سندرم داون (تریزومی 21)، سندرم ادوارد (تریزومی 18) و سندرم پاتو (تریزومی 13).

2- تعیین جنسیت در مواردی که احتمال وراثت اختلالات ژنتیکی مرتبط با کروموزوم X و یا X-Linked وجود دارد و یا احتمال وجود اختلالات ژنتیکی مرتبط با کروموزوم Y و یا Y-Linked است.

سردسته این اختلالات عبارتند از: سندرم X شکننده[4]، دیستروفی عضلانی دوشن[5] و هموفیلی می باشد. یعنی اگر مادری ناقل یک بیماری وابسته به کروموزوم X باشد امکان انتقال آن را به جنین پسر خود را دارد و امکان بروز بیماری در پسران وی وجود دارد.

بنابراین اگر در این روش به تشخیص سریعتر جنین پسر برسیم ، می توانیم مشاوره ژنتیک و در صورت لزوم تست های ژنتیکی مورد نیاز را طراحی نماییم.

اگر پدر خانواده ناقل ژن هایی که وابسته به اختلالات وابسته به کروموزوم Y و یا Y-Linked Disorders، باشد ، نیز کاندید مشاوره ژنتیک و یا تست های ژنتیکی در دوران بارداری می شوند. مثالهای معروف این اختلالات ، عبارتند از:

- ناباروری وابسته به کروموزوم Y و یا Y chromosome infertilty (نقصی در کروموزوم Y وجود دارد که می تواند آزوسپرمیا و یا اولیگوزوسپرمیا ایجاد کند)،

- بیماری Abnormal or Absent Testicular Development (نقص در ناحیه sex determining region Y = SRY) می باشد.

- بیماری رتینیت پیگمنتوزا ، که ژن فوق که به آن the RPY (retinitis pigmentosa, Y-linked) gene می گویند بر روی کروموزوم Y قرار داشته و دچار نقص شده است.

تعیین جنسیت در بیماریهایی که وابسته به کروموزوم های جنسی نیستند ولی جنسیت نقش مهمی در بروز یک سری از علائم مهم را دارد نیز اهمیت پیدا می کند. مثال معروف آن هیپرپلازی مادرزادی آدرنال[6] می باشد که طی آن به دلیل مهار مسیر تولید کورتیکواستروئیدها، مسیر تولید هورمون‌های آندروژن افزایش یافته و اگر جنین دختر باشد باعث مردانه شدن اندام تناسلی خارجی وی می گردد.

در این موارد باید از هفته 7 بارداری درمان با دگزامتازون را برای جنین‌های دختر شروع کرد و مانع از ترشح آندروژن‌ها شد.

چه کسانی کاندید انجام تست NIPT هستند؟

طبق توصیه مشترک انجمن متخصصین زنان و زایمان آمریکا و انجمن طب مادر و جنین در سال 2015 و انجمن بین المللی غربالگری دوران بارداری در سال 2014 این تست را می توان به گروه های ذیل پیشنهاد نمود:

زنان 35 سال یا بالاتر
وجود یک تست غربالگری مثبت (مانند تست‌های غربالگری سه ماهه اول، دوم، اینتگریتد و یا سکوئنشیال).
وجود یافتهای در سونوگرافی که نشان دهنده افزایش ریسک اختلالات کروموزومی است.
وجود سابقه قبلی جنین و یا فرزند مبتلا به تریزومی‌ های شایع
وجود سابقه خانوادگی ابتلا به تریزومی 21، 18 و 13
عدم انجام تست های روتین غربالگری تا 22 هفتگی به هر دلیل و یا وجود یک یافته سونوگرافیک غیرطبیعی از هفته 22 به بعد
البته براساس یافته های آزمایشگاه نیلو بهترین گروه برای انجام این تست گروه های با خطر بینابین در پروتکل های غربالگری سه ماهه اول و دوم می باشند. در گروه های پرخطر هم در موارد ذیل می توان بعنوان یک پیش تست قبل از انجام تست های تشخیصی از این تست استفاده نمود:

- زنانی که ترس زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی مثل آمنیوسنتز و یا CVS دارند،

- زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند،

- زنانی که سابقه سقط مکرر (سه و یا بیشتر از سه سقط زیر 20 هفتگی و یا وزن جنین زیر 500 گرم) دارند،

- زنانیکه سابقه پارگی کیسه آب دارند،

- زنانی که دارای جنین طلایی (جنینی که بعد از چندین سال ناباروری، والدین با سن بالا و یا حاصل از حاملگی IVF تشکیل شده اند) هستند.


نمونه‌ مورد نیاز در تست NIPT

10میلی لیتر خون از مادر که در ضد انعقاد حاوی EDTA گرفته می شود.

شرایط انجام تست
حداقل سن بارداری 10 هفته
بارداری تک قلویی
بارداری ناشی از IVF و یا رحم اجاره ای
کشت سلولی در آمنیوسنتز به هر دلیلی موفقیت آمیز نمی باشد (نمونه آلوده به خون مادر باشد و یا سن بارداری بیشتر از 20 هفته باشد)
توجه1: در زنان باردار مبتلا به کانسر و یا زنان دارای سابقه دریافت خون طی 12 ماه گذشته دارند، این تست توصیه نمی شود.

توجه2: طبق یک متاآنالیزی که در سال 2016 توسط دکتر فلیپ تایلور و همکاران انجام شد، مشخص گردید که میزان قدرت تشخیص تست NIPT در بارداری دوقلویی نسبت به یک قلویی کاهش می یابد. این میزان کاهش در تریزومی 21 تا 9%، در تریزومی 18 تا 28% و در سندرم پاتو و یا تریزومی 13 تا 22% می باشد.

توجه3: در بارداری دوقلویی هنوز شواهد کافی برای تعیین کارآیی تست NIPT به اندازه کافی وجود ندارد (که این موضوع در مورد تمام برندها صدق می کند)، اما یافته های اولیه نشان از صحت بالای این تست در دوقلویی ها می کند.

توجه4: به هیچ وجه این تست برای سه قلویی و به بالا درخواست نشود.

آزمایش تست NIPT

هر فردی بطور نرمال 23 جفت کروموزوم دارد و هر کروموزوم از ساختمان حلقوی شکلی (DNA) تشکیل شده که حاوی ژن ها می باشد. در هر کروموزوم سکانس ها و یا توالی خاصی از مولکول DNA وجود دارد که ویژه هر کروموزوم است (بطور مثال 21q22 و یا ناحیه 2 از باند 2 از بازوی بلند کروموزوم 21 توالی و یا سکانس اختصاصی کروموزوم 21 است و بعنوان ناحیه Hot Spot و یا مهم کروموزوم 21 برای تشخیص کروموزوم 21 مورد استفاده قرار می گیرد).


با روش NGS می توان با شمردن تعداد این سکانس ها، مقدار دقیق هر کروموزوم را محاسبه نمود و در نتیجه می توان مجموع کل کروموزوم 21 موجود در خون مادر را نسبت به سایر کروموزوم ها مقایسه نمود. این نسبت همیشه معادل یک در یک مادر باردار حاوی جنین نرمال می باشد.

اگر جنین مبتلا به سندرم داون باشد به میزان خیلی کم سکانس های مربوط به کروموزوم 21، بیشتر بوده و در نتیجه در مقایسه با سایر کروموزوم ها بیشتر بوده و نسبت آن بالای یک می شود.

تفسیر تست NIPT

نتایج به سه صورت کم خطر، پرخطر و بدون نتیجه گزارش می شود:
کم خطر: نشانه آن است که به احتمال بیش از 99 درصد جنین از نظر اختلالات کروموزوم های 21، 18 و 13 در محدوده کم خطر می باشد
پر خطر: نشانه آن است که به احتمال بیش از 99 درصد جنین از نظر اختلالات کروموزوم های 21، 18 و 13 در محدوده پرخطر بوده و برای تایید جواب باید یک تست تشخیصی تهاجمی نظیر آمنیوسنتز را انجام شود.
بدون نتیجه: در موارد خیلی نادر، به دلیل ناکافی بودن میزان cffDNA در خون مادر (ناشی از وزن بالای مادر و یا سن پایین جنین) تست جواب نداده و نیاز به خونگیری مجدد داریم.

مزایای تست NIPT


تست NIPT نسبت به سایر تست های غربالگری این مزایا را دارد:

مثبت کاذب کمتر: احتمال مثبت کاذب این تست زیر یک درصد برای تریزومی های 21، 18 و 13 است.
قدرت تشخیص بالاتر: بدلیل تفکیک DNA آزاد موجود در گردش خون مادری با منشاء جنینی (cffDNA) از DNA آزاد با منشاء مادری (cfmDNA) که در این روش انجام می گیرد، قدرت تشخیص به بالای 99 درصد برای اختلالات کروموزوم های 21، 18 و 13 می رسد.
صحت بالای تعیین جنسیت: قدرت تشخیص جنسیت در این روش بالای 97% است که نسبت به بسیاری از تست های مشابه خود بالاتر است.
عدم وجود احتمال سقط جنین: بر خلاف روش های تشخیصی تهاجمی، به دلیل آنکه این تست فقط بر روی خون مادر انجام می شود، ریسکی برای ایجاد سقط جنین ندارد.
عدم تاثیر پذیری از بارداری های قبلی: از آنجائیکه نیمه عمر cffDNA کمتر از 2 ساعت است بنابراین بارداری های قبلی اختلالی در نتیجه تست ایجاد نمی کند.
تشخیص زود هنگام: این تست از هفته 10 بارداری قابل انجام است.
جوابدهی سریع: جواب بین 3 تا 7 روز کاری بعد از نمونه گیری آماده می شود.
بهترین پروتکل غربالگری بعد از هفته 22 بارداری


توجه: باید به بیماران تاکید شود که یکی از محدودیت های این تست آن است که ریسک باقی مانده (residual risk) بعد از یک تست NIPT منفی که بدنبال یک تست غربالگری مثبت انجام شده است، حدود 2% می باشد.

در انتها یادآور می شود که این تست فقط یک تست غربالگری با قدرت تشخیصی بالا بوده و هیچگاه نمی تواند جایگزینی برای تست های تشخیصی شود. این تست هم اكنون در ایران تحت لیسانس كمپانی Premaitha انگلیس و تحت نام برند IONA راه اندازی شده و طی مدت ٣ الی ٥ روز كاری جوابش آماده می شود.


[1] . Non Invasive Prenatal Testing (=NIPT)

[2] . cell free fetal DNA (=cffDNA)

[3] . sex determination for X-linked genetic disorders

[4] . fragile X syndrome

[5] . Duchenne Muscular Dystrophy

[6] . Congenital Adrenal Hyperplasia

[7] . Parental balanced robertsonian translocation

مقالات مرتبط با راه اندازی تست cffDNA و یا NIPT در ایران تحت لیسانس کمپانی Premaitha انگلستان (بروز شده)

پرسش و پاسخ

سوال 1403/01/17

سلام در هفته ۱۳ و ۳. روز سونو غربالگری انجام دادم عدد ان‍تی ۲.۶ زده و همه چیز نرمال است اما آزمایشم ریسک ۱:۲۲۴ سندروم زده دکتر گفتن آزمایش سلفری بدم خیلی نگرانم ممکنه بچه سالم نباشه؟؟

پاسخ مدیر 1403/01/17

نگران نباشید . توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/12/07

سلام من هفته 13 غربالگری دادم ، عدد NT 3.20 نشون داد. سلفری یا امینیوسنتز انجام بدم؟ کدومش؟

پاسخ مدیر 1402/12/07

عدد CRL را بنویسید تا دقیق تر پاسخگو باشم.

سوال 1402/10/25

برای پسرم 5ماهشه آزمایش ژنتیک انجام دادم ولی جواب درست حسابی بهم ندادن،درکل گفتن منفی و باید بازم ازش مراقبت کنم چون علائم داره میشه آزمایش و برای شما ارسال کنم چک کنید متشکرم

پاسخ مدیر 1402/10/25

به دایرکت اینستاگرام نیلو ارسال کنید

سوال 1402/10/19

کسی که خون دریافت کرده دی ان ان اون خونی که گرفته چقدر طول میکشه تا از بین بره؟

پاسخ مدیر 1402/10/19

DNA استخراج شده که سال ها می ماند ولی اگر منظورتان شرایط ون است . بسته به نوع نگهداری از خون دارند چنانچه که فریز شود سال ها قابلیت استخراج دارد و خون مونده هم قابلیت استخراج DNA دارد ولی بسته به زمانش دارد و کیفیت DNA پایین می آید

سوال 1402/10/14

سلام خدمت شمامن ۳۷ سال سن دارم ازمایش غربال اول مشکلی نداشت ازمایش غربال دوم MOMمربوط به AFP برابر با ۱/۵۶ میباشد. و متاسفانه ریسک سندروم داون مثبت شده. این عدد خطرناک هست؟؟

پاسخ مدیر 1402/10/14

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/10/09

سلام.من سونو nt انجام دادم و عدد۱.۹۸ و crl:52 و من ۳۷ سالمه و دو تا سقط داشتم.چند روز قبل آزمایش nipt انجام دادم.و منتظر جوابم.ولی خیلی نگرانم و استرس دارم.بهم گفتن آزمایش همراه با سونو nt رو هم لازم ندارم

پاسخ مدیر 1402/10/09

نگران نباشید . NIPT تست غربالگری بسیار دقیقی است .تا جواب NIPT صبر کنید .

سوال 1402/10/09

سلام هفته ١٢ بارداري هستم سن ۳۹ سال . Nt:1/5و در ازمایشی که در ازمایشگاه شما انجام دادم سندزوم داون‌۱:۳۸۹ نشون داده شده . . ازمايش سل فري دادم جوابش نیومده . ایا نتایخ غربالگری نکران کننده است؟

پاسخ مدیر 1402/10/09

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/10/09

،سلام اگه تو ازمایش غربالگری اول پاپا بالا باشه چه کنیم ریسکها هم منفی هست ان تی هم ۱/۷۵هست

پاسخ مدیر 1402/10/09

عدد MOM را بفرمایید و عد CRL تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/07/17

سلام خسته نباشید من سونوگرافی غربالگری اولم nt :3 بود و یک اکوژن قلبی دیده شد که پیشنهاد اکو داده شد و آزمایش غربالگری papp:5070 که MOM :1.50 و beta:47.8 با MOM :1.53 بود و نتیجه ریسک پایین بود و به دستور پزشکم سل فری دادم که خداروشکر همه محدوده کم خطر بود و آنومالی هم به جز عدد nf که 5.2 بود و اکوژن همچنان دیده میشد مشکلی نبود و اکو هم سالم بود ولی من همچنان نگرانم آیا امکان خطا در آزمایش ها هست یا خیر ؟؟؟ در ضمن آزمایش غربالگری دوم هم دادم که اونم نتیجه ها هم ریسک پایین بود

پاسخ مدیر 1402/07/17

نگران نباشید آزمایش سل فری تست غربالگری بسیار دقیق می باشد و بالای 90 تا 95 درصد دقت دارد

سوال 1402/07/15

سلام و روزبخیر، من یک سوال راجع به کیت استخراج cfDNA که شما استفاده می کنید داشتم و بسیار قدردان می شوم اگر تلفنی که بتوانم در این خصوص بطور مستقیم با شما صحبت کنم به من بدهید.

پاسخ مدیر 1402/07/15

با شماره تلفن آزمایشگاه نیلو تماس بگیرید و از مدیریت و یا سوپروایزر آزمایشگاه سوال بفرمایید

سوال 1402/06/19

سلام جواب آزمایشگاهی خانمم از آزمایشگاه شما در غربالگری دوم نتیجه گفتن که جنین سندروم دان دارد ما ماندیم که چی شده گفتن باید nitانجام بدیم برای بچه اولم هم همین گفتن که آمدیم آزمایشگاه نیلو زیر بیست و چهار ساعت آزمایش غربالگری خانمم را انجام دادن و جواب دادن که گفتن هیچ مشکلی نیست الآنم برای بچه دوم باز همانطور شده ماندیم چکار کنیم الآنم مسافرت راه دور هستیم مشهد چهارشنبه صبح تهران هستیم گفتم نظر شما چی هست

پاسخ مدیر 1402/06/19

نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود.غربالگری است نه تشخیصی. در صورتی که یه سری اعدا از کات اف بیشتر باشد پزشک درخواست تست دقیق تر و بررسی بیشتر می کند ولی دلیل بر صد در صد مشکل دار بودن جنین نمی باشد

سوال 1402/05/31

سلام.شما فرمودید که NIPT در تشخیص جنسیت سه تا پنج درصد خطا دارد ولی زمانی که کروموزوم وای شناسایی گردد دیگر احتمال خطایی نباید وجود داشته باشد و صحت آن باید صد در صد باشد چون کروموزوم وای شناسایی گردیده پس چرا دقت آن را ۹۸ درصد اعلام می کنید؟احتمال خطا کجاست؟

پاسخ مدیر 1402/05/31

به هر حال تست غربالگری بوده و به صورت غیر تهاجمی انجام می شود و مستقیم نمونه از جنین یا مایع جنین نیست . ممکنه درصدی خطای دستگاه داشته باشد ولی در مواردی که تشخیص پسر داده می شود قطعیت بیشتری دارد چون کروموزوم y همانطور که فرمودین یافت شده است

سوال 1402/04/25

سلام، دختر من توی زمان بارداری دارای ورم کلیه بود و حدود ۲۰ روز بعد بردیم سونوگرافی گفت هردو کلیه هست، fullness در سیستم پیلوکالیسیال کلیه ها با قطر AP لگنچه برابر با 2.8 mm در راست و 3mm درچپ مشاهده شد که با توجه به قطر AP لگنچه ، یافته پاتولوژیک محسوب نمیشود جواب چی هست زیاد هست؟

پاسخ مدیر 1402/04/25

:نگران نباشید در اکثر موارد رفع می شود تنها نیاز به بررسی بیشتر می باشد.قطر قدامی خلفی لگنچه کلیه های جنین زیر 4 میلی متر نرمال می باشد

سوال 1402/04/24

سلام من درهفته ی 14 ام بارداری هستم سنم34 سالمه قبل ی سقط خارج رحمی داشتم غربالگری اول ودومم گفتن هیچ مشکلی ندارم منتهی آزمایش انتی زده مشاوره ژنتیک توصیه میگردد بشدت نگرانم عددcrl: 55.8mm عدد nt: 1.52 mom: 1.34 درقسمتpapp_a: 3.69mom: 1.29و b_hcg: 471.00mom: 11.53. age: 1:503 بنظرتون نیاز ب سل فری هست یانرماله

پاسخ مدیر 1402/04/24

ریسک سندروم ها را دقیق یادداشت کنید تا دقیق تر نظر دهیم

سوال 1402/04/24

سلام من آزمایش سل فری به درخواست خودم انجام دادم چون دقیقتره. میخواستم بدونم آزمایش غربالگری اول هم باید بدم یا دیگه نیازی نست؟ البته سونو دکتر گفت باید انجام بدم حتما. و اینکه جواب این آزمایش چقدر طول میکشه چون تو برگه زده ۳ هفته دیگه و آیا در سایت قرار میگیره یا باید حضوری بگیرم؟

پاسخ مدیر 1402/04/24

نیازی نیست . آزمایش سل فری دقیق تر است . و توصیه می شود برای بررسی سلامت جنین سونوآنومالی اسکن در 18 هفتگی نیز انجام شود . در ا تباط با نحوه تحوی جواب آزمایش با شماره آزمایشگاه تماس بگیرید و شرایط را جویا شوید .

سوال 1402/02/06

سلام وقت بخیر میبخشین من ۳۱ سالمه و متوجه شدم که ۵ هفته است باردارم من ۶ ماه قبل دو ورق قرص راکوتان (نورم اسکین) هر ۵ روز مصرف کردم و شش ماه بعد از مصرف باردار شدم.با دکترم که این قضیه رو در جریان گذاشتم بهم گفت حتما باید آزمایش سل فری بدم و تا آخر بارداریم سنوی سه بعدی بدم.الان خیلی نگرانم که مشکلی پیش بیاد! آیا اگه مشکلی پیش بیاد قابل با سل فری قابل تشخیص هست؟ ممنون میشم اگه راهنماییم کنین

پاسخ مدیر 1402/02/06

نگران نباشید. چکاپ های لازمه را انجام دهید و اگر خیلییی نگران هستید می توانید ویزیت متخصص پریناتولوژی شوید

سوال 1402/02/06

سلام، ایا ازمایش سلفری در هفته هفت تا هشت قابل انجام هست؟

پاسخ مدیر 1402/02/06

زود است

سوال 1402/01/19

باسلام بنده خانمی هستم ۳۲ ساله باشوهرم نسبت فامیلی ندارم جواب تست غربالگری اولم سندروم دان ریسک بینابین ودرغربالگری دوم ریسک پایسن زده آیانیازبه انجام سلفری هست یانه ؟ ممنون میشم جواب بدین

پاسخ مدیر 1402/01/19

اگر بخواهید ازمایشی با دقت بیشتر انجام دهید . در غیر اینصورت تا 80 % می شود از سلامت جنین مطمئن بود.

سوال 1402/01/05

سلام وقتتون بخیر من ۳۲ سال دارم و بارداری اولمه. در سونو و آزمایش ان تی همه چیز نرمال بود (عدد ان تی ۱.۵ و ریسک‌ها در آزمایش برای بررسی سندروم داون ۱ به ۴۵۰۰۰ بود) با این وجود دکترم محض احتیاط واسم تست کواد نوشت، که اونجا عدد مربوط به سندروم داون ۱ به ۲۱۶ بود. در سونو آنومالی و اکوی قلب جنین هم همه چیز نرمال بود. من با این حال آزمایش سلفری دادم. خیلی نگرانم با اینحال، اگه جواب منفی بیاد توصیه به آمینوسنتز می‌کنید یا سلفری مجدد یا راه دیگه؟! ممنونم

پاسخ مدیر 1402/01/05

نگران نباشید .. توجه داشته باشید آمنیوسنتز تست تشخیصی بوده است و بالای 95% صحت دارد ولی این تست 1% درصد سقط دارد و NIPT تست غربالگری بوده است بالای 90% صحت دارد ولی ریسک سقط و غیره ندارد. لذا انتخاب با شماست.

سوال 1401/11/14

سلام برای آزمایش nipt درصورتیکه جنین اهدایی باشد حتما باید به آزمایشگاه اطلاع داده شود و در جواب ذکر میشود که جنین یا تخمک اهدایی بوده یا خیر ؟ و اگر به آزمایشگاه اطلاع داده نشود در جواب آزمایش تاثیر دارد؟

پاسخ مدیر 1401/11/14

در جواب تاثیری ندارد ولی خیلی بهتر است که گفته شود به جهت تصمیم گیری های پزشک.

سوال 1401/06/11

سلام وقت خوش من 35 سالمه و ntمن 2.31 هست و crl 59 ازمایش اول رو دادم که مارکر papp-a رزالت 10016.00 زده و مادر رو 2.61 و free bرو رزالت 49.74 که مادر رو زده 1.27 و در قسمت dsپرور رو زده 1.485 و فاینال ریسک رو زده 1.195 که نتیجه کلی رو زده سندوروم داون اسکرین مثبت میخواستم ببینم چقدر جدیه و تفسیر میکنیین ممنون چون خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1401/06/11

پاسخ مدیر1399/02/27 جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%

سوال 1401/05/18

سلام من ۲۲سالمه غربالگری اول ریسک T21:1:393 T18:1:2480 T13:1:2480 وعدد papp_a:0020momوعددfbhcg:0:92momوان تی 1.7بود. برام سل فری تجویز کردن خطرناکه این ریسک؟

پاسخ مدیر 1401/05/18

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1401/03/16

سلام وقت بخیر جواب ازمایش غربالگری ما nt1.79 و mom1.45 و crl 51.9 هستش و همه موارد هم low risk هستش می خواستم نظر به اینکه دو تا کیست یکی در سر و دیگری در کلیه هستش ایا به نظر شما مشکل حادی هستش که دکتر ازمایش celfree رو پیشنهاد داده.ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید

پاسخ مدیر 1401/03/16

مسایل را با ذکر ریسک ها و یا ذرصذشان مطرح کنید تا دقیق تر راهماییتان کنم

سوال 1400/11/10

سوال: سلام وقت بخیر امروز سونوی غربالگری انجام دادم عددnt:2.80 بود و crl:59 همین امروزم آزمایش سل فری انجام دادم متاسفانه بیش از حد نگرانم دکتر سونو منو خیلی ترسوند خواستم بدونم چقد جای نگرانی هست

پاسخ مدیر 1400/11/10

جواب: عدد NT جنین شما معادل 98 پرسنتایل می باشد. عدد NT شما با توجه به CRL در محدوده 94% قرر گرفته است در نتیجه نرمال است. به طور کلی زمانی که عدد NT ما بین محدوده 95-99% بشد توصیه می شود که : از آنجائیکه شیوع اختلالات کروموزومی در این گروه بین 3.5 تا 3.7% است، کاندید انجام تست های با قدرت تشخیص بالاتر برای بررسی اختلالات کروموزومی بشوند (مثل تست NIPT). احتمال اختلالات ساختاری در این گروه 2.5% می باشد ، بنابراین کاندید انجام آنومالی اسکن در هفته های 18 تا 20 بشوند. احتمال اختلالات قلب و عروقی در این گروه 0.5% است، بنابراین بهتر است این افراد کاندید اکوکاردیوگرافی شوند. و اگر عدد NT بالای 99 پرسنتایل باشد بیمار کاندید تست های تشخیصی از جمله آمنیوسنتز می باشد. به جد عرض می کنم نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1400/10/06

سوال: سوال: سلام من ۳۸ سالمه سونو ان تی ۱.۴ بوده ولی آزمایش غربالگری ریسک تریزومی ۲۱ رو های ریسک زده ۱:۱۱۴ زده و عدد mom papp-p رو 0.29 زده دکتر گفته باید آمنیو سنتز انجام بدم نظر شما چیه ممنون میشم بگید

پاسخ مدیر 1400/10/06

جواب: نگران نباشید ولی با قدرت تشخیص 85% ریسکتان در محدوده پر خطر بوده و در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT و در صورت صلاحدید پزشک آمنیوسنتز می شود.نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود.

سوال 1400/09/27

سلام وقت بخیر من آزمایش NIPT دادم و خدا رو شکر جوابش مشکلی نداشته. می خواستم بدونم در قسمت بررسی کروموزوم، کروموزوم yرو زده Detected این یعنی جنسیت مذکره یا نه ؟ ممنون

پاسخ مدیر 1400/09/27

جواب: یافت شدن کروموزوم y به معنی جنسیت مذکر می باشد .

سوال 1400/09/20

سوال: سلام من در هفته ۱۲بارداری هستم Nt:1.80 CRL:56.0 MoM:1.59 خواستم بپرسم جای نگرانی هست ؟

پاسخ مدیر 1400/09/20

جواب: عدد NT جنین شما معادل 68 پرسنتایل است و در محدوده نرمال می باشد .

سوال 1400/09/20

سوال: با سلام من هفته ١٦ بارداري ام و در هفته يازده ارزمايش nip انجام دادم ميخواستم بپرسم آيا در اين آزمايش تعيين جنسيت ميتونه اشتباه بشه؟

پاسخ مدیر 1400/09/20

جواب: حداقل زمان برای انجام این تست 10 هفته می باشد . قدرت تشخیص جنسیت در این روش بالای 97% است که نسبت به بسیاری از تست های مشابه خود بالاتر است.

سوال 1400/06/02

سوال: سلام وقتتون بخیر من توی ازمایش غربالگری سن جنین ۱۱هفته و ۲روز،FHR عدد ۱۵۹ و crl عدد 45.1 و nt عدد ۱.۸ ، free-b HCG عدد ۴۶.۵ و MOM روبروش عدد۴۴ ۱.۰ و PAPP-A عدد ۲.۲۵۵ و MOM روبروش عدد ۱.۱۵۶ زده، توی قسمت DOWN SYNDROM عدد ریسک رو زده ۱:۱۲۹۹ و INTERMEDIATE RISK, ممنون میشم راهنمایی کنین با توجه به پایین بودن NT بازهم اینترمدیت هستم و چیکار باید بکنم؟

پاسخ مدیر 1400/06/02

جواب: توصیه می شود تمام ریسک ها را کامل بنویسید و یا آزمایشتان را برای دایرکت اینستا گرام نیلو بفرستید.تا دقیق چک شود

سوال 1400/05/31

سوال: سلام وقتتون بخیر ببخشید من ۲تا دختر دارم خودمم۳۷سالمه الآنم باز باردارشدم ۳۰روزه هست میخواستم بدونم آیا با آزمایش خون میشه فهمید که جنس بچه چی هست خیلی ممنون

پاسخ مدیر 1400/05/31

جواب: بله با آزمایش NIPT با درصد صحت 90% و همچنین ازمایش Sex Determination نیز می تواند با دقت بالایی جنسیت جنین را تعیین کند.

سوال 1400/05/12

: سلام. همسرم بارداری دومه و فرزند اول خدارو شکر سالمه.سنشون 34 ساله و در غربالگری اول و دوم تریزومی 18/13 را های ریسک زده. اول)چقدر میشه به این ازمایش مطمئن بود؟ دوم)برای اطمینان چه ازمایشی بایدانجام بدیم چون دکتر آیمنو را پیشنهاد کرده. ممنونم.

پاسخ مدیر 1400/05/12

جواب : نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود. ریسک هایتان را برایم دقیق بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1400/04/20

سوال: سلام ببخشید عدد nt من ۲.۷ شده.نیازه آزمایش سل فری بدم؟؟

پاسخ مدیر 1400/04/20

جواب . برای پاسخ دقیق تر نیاز هست که عدد CRL را نیز برایم همراه NT مجدد بنویسید.

سوال 1400/03/30

سوال: سلام عدی کروموزم جنسیت من در ازمایش سل فری۱.۷۱ جنسیت جنین چیه؟!

پاسخ مدیر 1400/03/30

جواب: لطفا جواب کامل ازمایشتان را بنویسید یا عکس آن را برای دایرکت اینستاگرام نیلو ارسال نمایید

سوال 1400/02/20

سوال: سلام من ۳۲ سالمه، همسرم پسرخالم هستن، هفته ۱۳ بارداریم هست، هفته پیش سونو و آزمایش غربالگری اول رو انجام دادم، crl=6011 Nt=1.88 Mom=1.80 Age=1.620 Final risk ds=1.3640 Prior=1.4450 Final risk t18/13=1.74200 Papp.a=4.69 Mom=1.45 Free b-hcg=19.40 Mom=0.56 Down syndrome=low risk Trisomy 18/13=low risk لطف میکنین نتایج رو بررسی کرده و بفرمایین که آیا لازم هست آزمایش دیگه‌ای انجام بدم یا خیر؟

پاسخ مدیر 1400/02/20

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1400/02/19

سوال: سلام وقتتون بخیر من ۳۰ ساله هستم اولین بارداری که در دوماهه اول دچار آمبولی ریه شدم و در بیمارستان به مدت ۱۵ روز هپارین بهم تزریق شد بعد در منزل انوکساپارین روزانه ۱۲۰۰۰ دز تزریق میکنم ، در غربالگری سه ماهه اول که ۱۲ هفته و ۴ روز انجام شد nt ۱.۷ و crl ۶۲ بوده ودر آزمایش خون ریسک پایین بود، الان در هفته ۱۸ هستم و استرس اینکه جنین سالم هست یا نه میخام آزمایش nipt انجام بدم اما پزشکم صلاح ندید ، بدون نسخه انجام میشه بنظرتون انجام بدم؟

پاسخ مدیر 1400/02/19

جواب: NT در محدوده نرمال می باشد.تست غیرتهاجمی می باشد و انجام می شود . • تلفن آزمایشگاه نیلو : 88208442 تماس بگیرید.

سوال 1400/02/15

سوال: سلام من در سونوگرافی ۱۲ هفته و ۱ روز عدد nt:2.49 crl:55,89 این نتیجه بود. فاینال ریسک در ازمایش خون 1:30 Age:1:389 اسکرین پازیتیو بود، biochemistry risk for ds: 1:501 نظرتون راجع به سل فری چی هست؟ امینوسنتز کنم یا سل فری؟

پاسخ مدیر 1400/02/15

جواب: عدد NT جنین شما معادل 95 پرستایل است . چناچه عدد NT شما با توجه به CRL در محدوده 94% قرر گرفته است در نتیجه نرمال است. به طور کلی زمانی که عدد NT ما بین محدوده 95-99% بشد توصیه می شود که : از آنجائیکه شیوع اختلالات کروموزومی در این گروه بین 3.5 تا 3.7% است، کاندید انجام تست های با قدرت تشخیص بالاتر برای بررسی اختلالات کروموزومی بشوند (مثل تست NIPT). احتمال اختلالات ساختاری در این گروه 2.5% می باشد ، بنابراین کاندید انجام آنومالی اسکن در هفته های 18 تا 20 بشوند. احتمال اختلالات قلب و عروقی در این گروه 0.5% است، بنابراین بهتر است این افراد کاندید اکوکاردیوگرافی شوند. و اگر عدد NT بالای 99 پرسنتایل باشد بیمار کاندید تست های تشخیصی از جمله آمنیوسنتز می باشد. توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود. توجه داشته باشید آمنیوسنتز تست تشخیصی بوده است و بالای 95% صحت دارد ولی این تست 1% درصد سقط دارد و NIPT تست غربالگری بوده است بالای 90% صحت دارد ولی ریسک سقط و غیره ندارد. لذا انتخاب با شماست.

سوال 1400/02/12

سوال: سلام روزتون بخیر .میخواستم بدونم روش تشخیص دیستروفی عضلانی دوشن با تست NIPTبه چه صورتی است؟ممنونم

پاسخ مدیر 1400/02/12

جواب: با این تست این بیماری تشخیص داده نمی شود.

سوال 1400/01/24

سوال: سلام سونوگرافی nt رو ۲/۸ و crl رو۵۹ نشون داده من ۱۲ هفته و ۴ روز هستم میخواستم بدونم باید ان آی پی تی باید انجام بدم یا نه؟

پاسخ مدیر 1400/01/24

جواب: عدد NT جنین شما معادل 98 پرسنتایل است.چناچه عدد NT شما با توجه به CRL در محدوده 94% قرر گرفته است در نتیجه نرمال است. به طور کلی زمانی که عدد NT ما بین محدوده 95-99% بشد توصیه می شود که : از آنجائیکه شیوع اختلالات کروموزومی در این گروه بین 3.5 تا 3.7% است، کاندید انجام تست های با قدرت تشخیص بالاتر برای بررسی اختلالات کروموزومی بشوند (مثل تست NIPT). احتمال اختلالات ساختاری در این گروه 2.5% می باشد ، بنابراین کاندید انجام آنومالی اسکن در هفته های 18 تا 20 بشوند. احتمال اختلالات قلب و عروقی در این گروه 0.5% است، بنابراین بهتر است این افراد کاندید اکوکاردیوگرافی شوند. و اگر عدد NT بالای 99 پرسنتایل باشد بیمار کاندید تست های تشخیصی از جمله آمنیوسنتز می باشد.

سوال 1400/01/15

سوال: سلام من ٣٧ سالم هست و بارداري اولم هست در هفته ١٢ تست غربالگري دادم ، NT1.9 HC 78.4 CRL 58.9 دكتر سل فري برام تجويز كرد كه ٣ روز بعد انجام دادم ولي تست بي نتيجه بود البته من آسپرين مصرف ميكنم ولي براي اين تست ٧٢ ساعت آسپرين نخورده بودم، گفتن بايد تكرار كنم حدود ٤٨ ساعت آسپرين مصرف نكردم ، ولي بازم گفتن آزمايش بي نتيجه بوده و دي ان اي جنين در خون مادر بافت نشده، در ضمن من وزن نرمال دارم، الان دكترم ميگه هرچه سريعتر بايد آمينيوسنتز انجام بدم و از نظر ايشون ٩٥ درصد جنين دچار مشكل هست كه دو بار نتيجه نگرفتم خواهش ميكنم راهنمايي بفرمايين و نظرتون و بگين ممنونم

پاسخ مدیر 1400/01/15

جواب: NT در محدوده نرمال است . لطفا ریسک سندروم ها را برایم بنویسید تا دقیق راهنماییتان کنم .

سوال 1399/11/21

سوال: سلام آزمایش غربالگری اول DS 1:100 بود ولی آزمایش غربالگری دوم DS 1:250 هست.دکتر با توجه به نتیجه غربالگری دوم، آزمایشNIPT 99% نوشته و تاکید کرد که حتما سونوی سه بعدی برم.گران هستم که آیا جنین مشکل سندروم داره؟با توجه به نتیجه غربالگری دوم.ممنون میشم راهنمایی کنین

پاسخ مدیر 1399/11/21

جواب: توجه داشته باشید که برای غربالگری دوم کات ف را نوشته اید یا عدد مربوط به خودتان را ؟؟ به طور کل با توجه به نتیجه غربالگری 1 و نتیجه ای که برای غربالگری 2 نوشته اید NIPT حتما توصیه می شود . نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود.

سوال 1399/11/05

سوال: سلام باعرض سلام وخسته نباشید خدمت شما مریم 41ساله هستم بعداز کلی دوندگی پیش پزشکهای محترم ما بارداری طبیعی نشدیم بعداز هشت سال ivfجواب نداد سال بعدش iuaکردیم به لطف خدا تست بارداری مثبت شد غرباگری که برامون نوشتن انجام دادیم جوابش این شد Pappa-a13.40 Free B-hCG23.00 SD:Intermediate Risk Risk For DS=1:117 خواستم بدونم ایا مشکلی هست یانه خیلی نگران هستم،قرص اسپرین و امپول انوکسپارین هم مصرف میکنم،اگه راهنمای کنید یک دنیا ممنون میشوم

پاسخ مدیر 1399/11/05

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/10/14

سلام من 42سال هستم و با پسر خاله ام ازدواج کردم و در دو ساک مجزا دوقلو باردارم ودر ماه ۱۳ بارداری هستم در سونو NT و ازمایش اول مشکلی مشاهده نشد میخواستم بپرسم سلفری برای من بهتره یا آمینو با تشکر

پاسخ مدیر 1399/10/14

جواب: در دو قلویی مونوزیگوت – مونوکوریون قدرت تشخیص عین تک قلویی می باشد اما در دوقلویی دی زایگوت – دی کوریونیک کمی کاهش می یابد. در بارداری دوقلویی هنوز شواهد کافی برای تعیین کارآیی تست NIPT به اندازه کافی وجود ندارد (که این موضوع در مورد تمام برندها صدق می کند)، اما یافته های اولیه نشان از صحت بالای این تست در دوقلویی ها می کند. و لازم به ذکر است قدرت تشخیص جنسیت در دوقلویی به روش NIPT کمتر است و خیلی قابل اعتماد نیست. بخصوص زمانی که سطح fetal fraction پایین باشد. در مواردی که سطح fetal fraction بالا باشد قدرت تشخیص هم افزایش می یابد. ولی در آمنیوسنتز از هرساک جدا نمونه دریافت می شود و به طور کل تستس تشخیصی با دقت بالای 95 % می باشد و لی 1% احتمال سقط دارد و تصمیم آن طبق صلاحدید پزشک تان و خواسته خودتان است.

سوال 1399/10/06

سوال: سلام.میشه بگین با توجه به این نتایج ریسک من چطور است و الان هفته 16 هستم وبرای nipt, آمینو دیره چون دوهفته طول میکشه جواب بدن چکار باید بکنم.سن 34 ؛فامیل نیستیم و سابقه بد ژنتیک هم نداشتیم. Nt:1.9mm و Nb قابل رؤیت Nuchal measuremen:1.90 - 1.24 mom Papp-a:1980.00-0.59 mom Fbhcg:17.0-0.49 mom T21:1 in 385 T18:1 in 4930 T13:1 in 4930 Crl:70.80 mm on 12/09/1399 و تمام موارد سونو نرمال تیک خورده و13 هفته بارداری بوده و comment:bichemical screening for neural tube defects(NTDs) can not be done during the first trimester

پاسخ مدیر 1399/10/06

جواب: خیر دیر نست.با توجه به ریسک بینابینی برای سندروم داون : توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود تا بتوان تصمیم درست را در زمان مناسب گرفت.

سوال 1399/09/30

سوال: سلام من ۱۷ هفته و ۲ روز باردارم. سونو nt و آزمایش غربالگری ۳ ماهگیم کم خطر و بدون مشکل بود.آیا الان میتونم تست سلفری رو انجام بدم؟ دقیقا چقدر زمان میبره؟ دوستم انجام داد ۳۸ روز طول کشید تا جوابش بیاد.

پاسخ مدیر 1399/09/30

جواب: بله می توانید انجام دهید .در ارتباط با زمان پاسح دهی با شماره آزمایشگاه نیلو تماس بگیرید راهنماییتان خواهند کرد.

سوال 1399/09/12

سوال: سلام اینجا نوشته شده جواب بین سه تا ۵؟ روز کاری اماده میشه اما من تماس گرفتم با شما و گفتین حدود یک‌ماه زمان میبره؟!

پاسخ مدیر 1399/09/12

جواب: آنگران نباشید. در برخی مواقع به علت تکرار تست و یا بالاتر بودن تعداد تست های پذیرش شده روزانه نسبت به ظرفیت تست انجام شده تعدادی به روز بعد موکول می شد و یا همچنین نبودن کیت های تشخشیص به علت تحریم ممکن است آزمایش کمی زمانبر شود . آزمایشگاه نیلو حداکثر زمان را به شما می گوید و احتمال دارد جوابتان زودتر نیز حاضر شود و با شما تماس بگیرند .

سوال 1399/09/04

سوال: سلام من تازه وارد ۴۰ سال شدم و ۱۸ هفته باردارم غربالگری nt و آنومالی رو انجام دادم و هیچ مشکلی نبوده آیا لازمه بخاطر سنم آزمایش nipt انجام بدم؟

پاسخ مدیر 1399/09/04

جواب: خیلی جای نگرنی نیست و تجویز NIPT نیز که یک تست غربالگری است باید با توجه به صلاحدید پزشک یا درخواست خود فرد به دلیل نگرانی انجام می گیرد چراکه تست غربالگری با دقت بالای 90 % می باشد .

سوال 1399/09/02

سوال: سلام.من 37 ساله هستم و ابتدای هفته16 هستم.ریسک سندرم دان غربالگری اولم 1 به 170 بود و دو تا پزشک پیشنهاد آمنیو دادن هر چند ریسک سقط رو خاطر نشان شدن.الان مردد هستم بین سلفری و آمنیو.کدام برای من بهتر است؟آیا سلفری هم درصد خطا داره؟چقدر قابل اطمینانه؟با توجه به اینکه گفتین تست تشخیصی نیست.فقط همون سه مارکر در نیفتی بررسی میشن و باز نیاز به غربال دوم هست؟آیا آمنیو کاملتره؟نگران هستم و بسیار مردد.

پاسخ مدیر 1399/09/02

جواب: این امر باید طبق صلاحدید پزشک تان باشد ولی توجه داشته باشید که آمنیوسنتز 1% درصد احتمال سقط دارد و تست تشخیصی می باشد و بالای 99.5 درصد صحت دارد ولی NIPT یا همان سل فری تتس غربالگری بوده بالای 90 درصد صحت دارد و در صورت اینکه ریسکی را نشا دهد شما باید مجدا آمنیوستز هم انجام دهید ولی تست سل فری درصد ریسک سقط ندارد. و تصمیم گیری با شما و پزشکتان می باشد. چنانچه NIPT دادید یا آمنیوسنتز نیاز به غربالگری دوم نمی باشد .

سوال 1399/08/30

سوال: سلام میشه لطفا منم راهنمایی کنید من ۲۶ سالمه و نتایج غربالگریم اینه NT:1 Papp-A: 2.45 mom FreeB-hcG: 2.33mom T13: 1 in 20000 T18: 1 in 20000 Down’s syndrome: 1 in 20000 بنظر شما جای نگرانی هست؟

پاسخ مدیر 1399/08/30

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/08/27

سوال: سلام.میشه بگین با توجه به این نتایج چکار باید بکنم.سن 37. Nt:1.60mm Nb قابل رؤیت Nuchal measuremen:160 - 1.15 mom Papp-a:10.82. 0.7mom Fbhcg:49.66 2.18 mom Risk of down's:1 in 170 T18:less than 20000 T13:1 in 18000 Crl:63 mm on 07/11/20 Comment:down's risk due to maternal age is 1 in 160

پاسخ مدیر 1399/08/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خط است .در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT و یا در صورت صلاحدید پزشک آمنیوسنتز می باشد.

سوال 1399/08/27

سوال: سلام.ببخشید تا چند هفته میشه نیفتی انجام داد؟من به نقدار ریسک غرابگری اولم بالا بود الان باید نیفتی انجام بدم یا آمنیو؟14 هفته کامل هستم

پاسخ مدیر 1399/08/27

جواب: تست NIPT در هر زمانی بعد از هفته نهم بارداری انجام می شود ولی در ایران بدلیل مسایل مربوط به سقط قانونی ، بهتر است تا قبل از 18 هفتگی انجام شود. ریسک غربالگری تان را دقیق بفرستید تا راهنماییتان کنم. و در نظر داشته باشید که آمنیوسنتز تست تشخیصی است و قدرت تشخیص بالای 99.5 درصد می باشد ولی NIPT تست غربالگری بوده و قدرت تشخیص آن بالای 90 % می باشد. براساس ریسک تان و صلاحدید پزشک تان باید انتخاب کنید .

سوال 1399/08/27

سوال: با سلام وقت شما بخیر،من ۲۶ سالمه بارداری اولمه با همسرم فامیل هستیم سونو سلامت در12هفته ۴روز انجام دادم ۲.۲=nt و ۶۵=crl بود.آزمایش غربالگری 1.74mom و احتمال 1:12=T21 بود.و احتمال T13وT18 کمتراز screeing cut_off با توصیه دکترnipt انجام دادم چقدر احتمال دارد جنین سالم باشد؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/08/27

جواب: حدود 90% احتمال دارد که جنین سالم باشد.

سوال 1399/08/26

سوال: باسلام لطفا راهنمایی کنید جواب آزمایش و سونو سه ماهه اول من به این صورت بود T21. 1 in 1250 T16. 1 in 12500 T13. 1 in 12500 NT. 2.1 CRL. 55 نیازی به آزمایش نیفتی هست؟

پاسخ مدیر 1399/08/26

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید

سوال 1399/08/22

سوال: سلام خسته نباشید هزینه ازماییش niptرو بیمه تکمیلی پرداخت میکنه؟یا به صورت ازاد هست؟

پاسخ مدیر 1399/08/22

جواب: با شماره ازمایشگاه نیلو(- 8820844-021) تماس بگیرید و سوالتان را بپرسید

سوال 1399/07/30

سوال: سلام من هفته 13هستم و دوقلو و دریک کیسه هستند (سن37سال) . پزشک با احتمال بسیار کم برای نتیجه درست ، منو به آزمایشگاه معرفی کرده و انجام رو به عهده خودم گذاشته .آیا با توجه به شریط انجام این آزمایش کمکی به من خواهد کرد؟

پاسخ مدیر 1399/07/30

جواب: بله ، بهتر است که غربالگری سه ماهه اول را انجام دهید. در دو قلویی مونوزیگوت – مونوکوریون قدرت تشخیص عین تک قلویی می باشد اما در دوقلویی دی زایگوت – دی کوریونیک کمی کاهش می یابد. در بارداری دوقلویی هنوز شواهد کافی برای تعیین کارآیی تست NIPT به اندازه کافی وجود ندارد (که این موضوع در مورد تمام برندها صدق می کند)، اما یافته های اولیه نشان از صحت بالای این تست در دوقلویی ها می کند. و لازم به ذکر است قدرت تشخیص جنسیت در دوقلویی به روش NIPT کمتر است و خیلی قابل اعتماد نیست. بخصوص زمانی که سطح fetal fraction پایین باشد. در مواردی که سطح fetal fraction بالا باشد قدرت تشخیص هم افزایش می یابد.

سوال 1399/07/26

سوال: سلام. هزینه آزمایش سل فری چقدر است؟ آیا در ایران فقط آزمایشگاه نیلو این آزمایش را انجام میدهد؟

پاسخ مدیر 1399/07/26

جواب: جهت قیمت با شماره تلفن آزمایشگاه نیلو :88208442 تماس بگیرید. خیر در چن زمایشگاه دیگر هم انجام می شود و در نیلو هم با بالاترین کیفیت انجام می شود خیلی از آزمایشگاه ها در تهران و شهرستان هم نمونه ها را برای آزمایشگاه نیلو می فرستند.

سوال 1399/07/25

سوال: با سلام بنده ۳۷ سالمه و crl 70 بوده و nt :2,74 نتیجه low risk زده و به پیشنهاد ازمایش cell free انجام دادم که نتیجه نداد و شکست خورد البته من از ۱۰ روز قبل از ازمایش قرص اسپرین مصرف کردم این قرص روی ازمایش تاثیر داره؟؟به بنده گفتن امینوسنتز انجام بدم که خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1399/07/25

جواب : با توجه به عدد NT کاندید انجام NIPT بوده اید و تشخیص درست است و توجه داشته باشید بعضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود و احتمال اینکه تست جواب ندهد زیاد است و در اینصورت آزمایشگاه به شما ریپورتی نمی دهد. نگران نباشید آمنیوسنتز تست تشخیصی است و چنانچه مراقبت های بعدش صورت بگیرد جای نگرانی نیست و در مجموع به طور کل 1 درصد احتمال سقط دارد.

سوال 1399/07/23

سوال: سلام من پنجشنبه آزمایش سل فری دارم آزمایشگاه بهم گفت اگ اونروز آزمایش بدم روز یکشنبه تست هاشون روی نمونه انجام میدن چون به تعطیلات میخوره میخوام بدونم این تاخیر بین نمونه گیری وانجام تست آزمایشگاهی در نتیجه آخر تاثیر گذار هست ؟

پاسخ مدیر 1399/07/23

جواب: خیر، مرحله اول جداسازی پلاسما از سلولهای خونی طی 20 دقیقه بعد از دریافت خون انجام شده و مراحل بعدی می تواند تا 3 ماه بعد صورت بگیرد.

سوال 1399/07/20

سوال: سلام این نتایج غربالگری اول من هست که بهم گفتن طبیعی NT 1.64 NB 2.26 آزمایشمم در آزمایشگاه مهسا نازی آباد انجام دادم که نمونه هارو می فرسته برای ازمایشگاه نیلو در ۱۲هفته و ۵روز انجام دادم تریزومی ۲۱ام ۱:۱۹۲۰ تریزومی ۱۸ام ۱:۳۰۰۰۰ تریزومی ۱۳ام ۱:۳۰۰۰۰ بود در هفته ۱۷ هفته و ۰روز آزمایش غربالگری دوم انجام دادم که بهم گفتن تریزومی ۲۱ پرخطر هست و تست NIPT دادم که هنوز جوابش نیومده و خیلی نگرانم چقدر احتمال وجود داره جنینم دچار سندروم دان باشه؟؟نتایج غربالگری دومم تریزومی ۲۱ام ۱:۱۲۴ تریزومی ۱۸ام ۱:۳۰۰۰۰ SLOS ۱:۹۳۶۰۰ NTDs 1:30000 و نتیجه تکمیلی از غربالگری اول و دوم بهم داده این اعداد هست تریزومی ۲۱ام ۱:۳۸۸ تریزومی ۱۸ام ۱:۳۰۰۰۰ SLOS 1:93600 NTDs 1:30000 چند درصد احتمال وجود داره جواب NIPT منفی باشه و جنینم سالم باشه؟

پاسخ مدیر 1399/07/20

جواب: حدود 98 درصد احتمال دارد فرزندتان سالم باشد . روندی که بهتان توصیه شده کامل درست است نگران نباشید.

سوال 1399/07/18

سوال: سلام.من تاریخ ۱۶ مهر آزمایشگاه نیلو تست سل فری دادم.درباره مصرف آسپرین چیزی نگفتن.من روز قبل آسپرین مصرف کرده بودم. نیاز به نمونه گیری مجدد هست ؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/07/18

جواب: بعضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود و احتمال اینکه تست جواب ندهد هست و در اینصورت آزمایشگاه به شما ریپورتی نمی دهد. به همه افراد توضیح می دهندو چنانچه جواب نگیرید بهتون اطلاع می دهند.

سوال 1399/07/18

سوال: سلام،من ۱۶ مهر تست رو انجام دادم،روز قبل آسپرین مصرف کرده بودم.نیازی هست دوباره مراجعه کنم برای نمونه گیری؟

پاسخ مدیر 1399/07/18

جواب: با ازمایشگاه حتما تماس بگیرید و بگید که آسپرین مصرف کرده بودید.

سوال 1399/07/11

سوال: سلام.من ۲۴شهریور آزمایش niptدادم.هنوز جوابم نیومده.باید چیکار کنم.استرس دارم

پاسخ مدیر 1399/07/11

جواب: نگران نباشید. جواب: نگران نباشید. آزمایش غربالگری NIPT به دلیل اطمینان بیشتر وهمچنین بررسی دقیق تر از سلامت جنین انجام می شود . در برخی مواقع به علت تکرار تست و یا بالاتر بودن تعداد تست های پذیرش شده روزانه نسبت به ظرفیت تست انجام شده تعدادی به روز بعد موکول می شد و یا همچنین نبودن کیت های تشخشیص به علت تحریم ممکن است آزمایش کمی زمانبر شود . آزمایشگاه نیلو حداکثر زمان را به شما می گوید و احتمال دارد جوابتان زودتر نیز حاضر شود و با شما تماس بگیرند .

سوال 1399/07/08

سوال: سلام و خسته نباشید من دو قلو باردارم،هفته پیش غربالگری دوم دادم کهNBیکی از قل ها رو 3/8 زده که گفتن در محدوده نرمال نیست آیا نیازه سلفری انجام بدم با توجه به درصد اطمینان برای دوقلو ها؟ بعد اینکه اگر جواب مثبت باشد از کجا بفهمیم برای کدام قل با توجه به اینکه جنسیت دو قلو ها رو تشخیص نمی‌دهد؟ خواهش میکنم جواب منو بدید لطفاااا

پاسخ مدیر 1399/07/08

جواب: توصیه می شود طبق صلاحدید پزشکتان ، آمنیوسنتز انجام دهید چون با اطمینان بیشتر می توان از سلامت جنین مطمئن شد و اینکه چنانچه NIPT نیز انجام دادین بعد آن با سونوگرافی می توان جنینی که خدایی ناکرده مشکل دار است را تشخیص داد .

سوال 1399/06/28

سوال: سلام خسته نباشید .الان توی هفته ۱۸ هستم .آزمایش سل فری رو انجام دادم در هفته یازدهم که توی اون آزمایش فرزندم رو پسر تشخیص دادند اما در سونوگرافی که دیروز انجام دادم گفتند قطعاً فرزندتون دختر هستش .حالا باید چیکار کنم .یعنی احتمالش هست فرزندم دوجنسه باشه؟.چون سل فری خیلی دقیقه..fetal fraction 10%....ممنون میشم راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1399/06/28

جواب: نگران نباشید . قدرت تشخیص جنسیت در این روش بالای 97% است که نسبت به بسیاری از تست های مشابه خود بالاتر است. جواب: در هر دو روش سل فری و سونوگرافی درصدی خطا وجود دارد بهتر است با متخصص ژنتیکی همان آزمایشگاه تماس بگیرید در ارتباط با جنسیت متفاوت با سونوپرافی و همچنین از نظر احتمال اختلالات کرموزوم های جنسی یک بررسی توی مدارکتان انجام دهند

سوال 1399/06/24

سوال: سلام من چند روز قبل سوالی پرسیدم که هنوز جواب ندادید. چندسال قبل نمونه آزمایش منو یه کشور دیگه فرستادن فکر کنم فیلیپین بود مطمئن نیستم الان که ایران انجام میشه همه آزمایشگاهها یک جا میفرستن یا هر آزمایشگاهی خودش انجام میده ؟ دقت آزمایشگاهها باهم فرق داره یا فرقی نداره کجا آزمایشو انجام بدیم؟ اگه امکانش نیست اینجا جواب بدید میشه به ایمیلم بفرستید ممنون

پاسخ مدیر 1399/06/24

جواب: تست NIPT در ایران با کیفیت خیلی بالایی انجام می شود. خیر تمام آزمایشگاه ها دارند و تعدادی از آزمایشگاه ها در ایران این تست را انجام می دهند و مابقی آزمایشگاه ها هم که این تست را پذیرش می کنند برای آزمایشگاه هایی که این تست را انجام می دهند نمونه را ارسال می کنند. بله ممکن روش یا کیت مورد استفاده شان متفاوت باشد ولی روش ها قابل اعتماد هستند. در آزمایشگاه نیلو NIPT با بالاترین کیفیت انجام می شود.

سوال 1399/06/20

سوال: سلام. من ۲۸ مرداد آزمایش nipt دادم هنوز جواب آماده نشده. خیلی استرس دارم . واقعا زمانش طولانیه!!!

پاسخ مدیر 1399/06/20

جواب: بله و نگران نباشید. آزمایش غربالگری به دلیل اطمینان بیشتر وهمچنین بررسی دقیق تر از سلامت جنین انجام می شود . در برخی مواقع به علت تکرار تست و یا بالاتر بودن تعداد تست های پذیرش شده روزانه نسبت به ظرفیت تست انجام شده تعدادی به روز بعد موکول می شد و یا همچنین نبودن کیت های تشخشیص به علت تحریم ممکن است آزمایش کمی زمانبر شود

سوال 1399/06/19

سوال: سلام دوبار سابقه سقط بعلت پارگی کیسه آب داشته ام در هفته 20 و هفته 15 مشکل کروموزومی نبوده چون امینوسنتر انجام دادم و سالم بوده است آیا با آمایش یل فری علت پارگی کیسه آب مشکخص میشود و آیا با انجام سل فری دیگر به سونو ان تی و آنومالی و آزمایشات سه ماهه اول و دوم نیاز است؟

پاسخ مدیر 1399/06/19

جواب: خیر علت پارگی کیسه آب در NIPT متوجه نخواهید شد. تمام گایدلاین ها برای خانم زیر 35 سال توصیه می شود غربالگری سه ماهه اول انجام شود سپس با توجه به ریسک هایتان می شود برای روش آزمایش یا غربالگری بعدی تصمیم گرفت.

سوال 1399/06/16

سوال: سلاماعلام کردید که جواب تست ۵ تا ۷ روز کاری انجام آماده میشه ولی من این تست رو انجام دادم و گفتن ۲۵ روز بعد جواب حاضره؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/06/16

جواب: در برخی مواقع به علت تکرار تست و یا بالاتر بودن تعداد تست های پذیرش شده روزانه نسبت به ظرفیت تست انجام شده تعدادی به روز بعد موکول می شد و یا همچنین نبودن کیت های تشخشیص به علت تحریم ممکن است آزمایش کمی زمانبر شود . آزمایشگاه نیلو حداکثر زمان را به شما می گوید و احتمال دارد جوابتان زودتر نیز حاضر شود و با شما تماس بگیرند .

سوال 1399/06/09

سوال: سلام سلام من نمیدونستم که قبل از سل فری نباید آسپرین مصرف کرد من بدون اینکه مصرف آسپرین رو قطع کنم سل فری دادم نتیجش منفی شد آیا مصرف آسپرین قبل از سل فری ممکنه منفی کاذب بده یا اینکه نهایت مشکلش اینه که ممکنه آزمایش بدون نتیجه اعلام بشه و اعلام جواب منفی درسته متشکر

پاسخ مدیر 1399/06/09

جواب: بعضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود و احتمال اینکه تست جواب ندهد زیاد است و در اینصورت آزمایشگاه به شما ریپورتی نمی دهد.

سوال 1399/06/07

سوال: سلام من nt: 1.56 و در ازمایش increase risk زده 1in 1250 ازمایش سلفی فری نوشته برام، البته سنم ۳۶ است

پاسخ مدیر 1399/06/07

جواب: NT در محدوده نرمال می باشد البته که برای پاسخ دقیق تر نیاز به دانستن سایز CRL نیز می باشد. ریسک غربالگری تان را بنویسید. احتملا به خاطر ریسک بینابینی که بوده و جهت بررسی و اطمینان خاطر از سلامت جنین آزمایش سل فری توصیه شده است.

سوال 1399/06/02

سوال: سلام.من سنم 33 سالمه و اولین بارداریمه ازمایش nt در سه ماهه اول در ترزومی 21 نسبت1به 322 می باشد ودر تروزمی 18 و13 نسبت 1به 30000 هزار میباشد.ایا لازم است ازمایش nipt انجام دهم؟

پاسخ مدیر 1399/06/02

جواب: عدد NT را ننوشته اید ولی به با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/05/30

سوال: سلام درسایتی خوندم قبل از انجام تست nipt باید از دو روز قبل، آسپرین و داروهای مشابه مصرف نشود. ایا این امر ضروريست؟ چون من هم آسپرین 80 و هم انوکساپارین استفاده میکنم

پاسخ مدیر 1399/05/30

جواب: بعضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود و احتمال اینکه تست جواب ندهد زیاد است و در اینصورت آزمایشگاه به شما ریپورتی نمی دهد. بنابراین بهتر است ترجیحا با صلاحدید پزشکتان دو روز مصرف قرص قطع شود و بعد از آزمایش دوباره شروع کنید.

سوال 1399/05/29

سوال: با سلام آزمایش غربالگری اول جوابش خیلی خوب شده و سندروم داون و ادوارز ریسکش خیلی کمه منتها آزمایش آلفافیتو پروتئین رو انجام دادیم که مقدارش توی هفته ۱۶ صده ۷۲ونیم و مقدار مام ۲.۴۸ و ریسک ntd هم یک به هشتاد آیا آزمایش nipt به ما کمک میکنه

پاسخ مدیر 1399/05/29

جواب : نیاز به NIPT نیست . طبق توضیحاتتان با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك جنین در محدوده كم خطر برای اختلالات کروموزومی است. فقط چون ریسک بالا برای اختلالات طناب عصبی دارید بهتر است يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك

سوال 1399/05/28

سوال: باسلام من۲۴سالمه اولین بارداریم هست که غربالگری دوم هفته ۱۹هستم نتیجه آزمایش PAPP_A=5463.00mlu/L 2.36mom FreeB_hCG=146.20 lU/L 2.99mom AFP=53.92 IU/ml 1.10mom uE3=3.90 ng/mL 1.32mom hCG=68101.0 IU/L 3.87mom Inhibin_A=527.66pg/mL 2.39mom خیلی نگرانم میشه خواهشا راهنماییم کنید خیلی پرخطر هست؟

پاسخ مدیر 1399/05/28

جواب: جواب: لطفا ریسک تری زومی ها را برایمان بفرستید تا دقیق تر راهنمایی تان کنم

سوال 1399/05/27

سوال: سلام. میزان فتال فرکشن تاثیری در تشخیص جنسیت داره ، یعنی هر چه درصدش بیشتر باشه دقتش بالاتر میره .فتال فرکشن من 5.76 درصده تو آزمایشگاه شما هم صورت گرفته

پاسخ مدیر 1399/05/27

جواب: درصد fetal fraction عبارت است از درصد قطعات DNA آزاد جنین به کل قطعات DNA آزاد موجود در خون مادر (جنین + مادر) می باشد. فتال فراکشن هم باید بالای 4% باشد تا تست اعتبار داشته باشد. در مواردی که سطح fetal fraction بالا باشد قدرت تشخیص هم افزایش می یابد. برای تعیین جنسیت fetal fraction باید بالای 7-8% باشد مگر اینکه دختر باشد در جنسیت دختر حدود 4% مناسب است ولی جنسیت اگر پسر باشد باید بالا 7-8% باشد. بنابراین چون نمی دانیم پسر است یا دختر به طور کل برای اطمینان بیشتر می گوییم بری تعیین جنسیت fetal fraction باید بالای 7-8 درصد باشد.

سوال 1399/05/26

سوال: سلام. Crl 57 ,nt 1.47 ds 1:700 سن 36 سال، بارداری دوم ( فرزند اول سالم) ، دکتر گفتن نسبت ds نسبت کمی هست و nifty نوشتن، ضرورت انجامش چقدر هست؟

پاسخ مدیر 1399/05/26

جواب: نگران نباشید.با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/03/05

سئوال: سلام من و همسرم هردومینور هستیم ایا با ازمایش Nipt میشه تشخیص داد که بچه ماژور یا نه؟

پاسخ مدیر 1399/03/05

جواب: خیر ، بشرط تشخیص موتاسیون هایتان ، باید CVS بشید در هفته 12 و تست PCR برای همان موتاسیون ها انجام شود.

سوال 1399/02/28

سئوال: سلام.من تو هفته ۲۱ هستم الان و در ۱۱هفتگی با crl52عدد ان تی ۱.۴۴بود در ازمایش غربالگری ریسک سندروم داون در محدوده خطر متوسط مشخص شد در هفته ۱۵ من ازمایش غربالگری دوم انجام دادم و همه چی رو نرمال اعلام کردن و سونو انومالی هم در هفته ۱۸ انجام دادم و خوب بود .چقد جای نگرانی هنوز وجوددارد چون در ازمایش اول خطر متوسط را برای سندروم داون نشان داده بود!

پاسخ مدیر 1399/02/28

جواب: نتیجه ریسک پروتکل ترکیبی را هم برایم بنویسید (عدد دقیق ریسک برای تریزومی ها)

سوال 1399/02/27

سئوال: سلام خسته نباشید.من تو ۱۲هفته و ۶ روز سونو Ntدادم و عدد Nt=2و ازمایش سه ماهه اولم low risk شد گفتین یه ازمایش غربالگری دوم هم بدین تو هفته ۱۵و۴روز ازمایش دادم و نتیجه خداروشکر low riskهست چقد جای نگرانی هست؟لطفا بهم بگید ممنون میشم ازتون

پاسخ مدیر 1399/02/27

جواب: با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك كنيد.

سوال 1399/02/27

سئوال: سلام..غربالگری مرحله اول سونو NT:2.23وMOM:1.81 PAPP-A:14.20ugو mom:./66 Free-hcg:23.20وmom:1.08 1:107:DS agg1:77 final risk T18/13Prior 1:608 1:2590 fina lrisk Only biochemistry risk for DS:1:150 ممنون میشم راهنمایی بفرمایید با تشکر

پاسخ مدیر 1399/02/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/02/27

سئوال: با سلام من تو سونو ان تی ۱۱ هفته و دو روز بودم با عدد 1/96 Nuchal measurement:1/96mm 1/54 mom PAPP_A level:1073/6 miu/L 0/59mom FreeB_HCG level:106/8Nguyen/mL 2/41 mom fatal nasal bone:not reported screen positive Reason:increased risk of Downs syndrome risk of Downs: 1 in 90 trisomy18:less than 1 in 20000 trisomy 13:1 in 14000 comment:Downs risk due to maternal age alone is 1 in 450 این نتیجه آزمایش غربالگریه دکتر گفته سلفری تشخیص شما چیه ریسکم چقدر بالاست الان تو هفته سیزدهم هستم تا کی وقت دارم لطف میکنید اگر زود جواب جواب بدید

پاسخ مدیر 1399/02/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/02/26

سئوال: با سلام.بنده در هفته دوازدهم بارداری nt رو زده 1/99 و هیچ اشاره ای به تیغه بینی نکرده و در هفته نوزدهم انومالی دادم و nt رو زده 2/7 و تیغه بینی رو زده 4/23و سایر اندام هارو هم نرمال و بدون مشکل زده و بعدش غربالگری دوم دادم حالا ریسک سندروم داون زده 1:59 حالا nipt دادم هنوز جوابش نیومده خیلی نگرانم یعنی میشه دوتا سونو قبلی اشتباه شده باشه؟

پاسخ مدیر 1399/02/26

جواب: نگران نباشید به احتمال 98% مشکلی ندارید.

سوال 1399/02/25

سئوال: سلام...من غربالگری اولو انجام دادم در هفته ۱۳....میزان papp-a کمه و ۰.۳۰ هست....برای تمام سندرومها low risk هستم و nt=۱.۴۹ است و np هم مشاهده شده....شنبه قراره ازمایش DNAبدم....میخوام ببینم جای نگرانی هست؟

پاسخ مدیر 1399/02/25

جواب: نگران نباشید انجام NIPT فقط جمع کردن خیالتان درخواست شده است.

سوال 1399/02/25

سئوال: سلام من هفته ۱۱ و دو روز ان تی و آزمایش غربالگری دادم CRL=45mma Nuchal measurement=1,96mm 1,54 mom PAPP_A level 1073,6 miu/L 0,59 mom freeb_hCG level 106,8 ng/mL 2,41 mom Risk of Downs 1 in 90 trisomy 18 Less than 1 in 20000 trisomy 13 1 in 14000 comment:Downs risk due to maternal age alone is 1 in 450 لطفا بهم بگین چقدر ریسکش بالاست? و آزمایش سلفری میخواد لطفا جواب بدید با تشکر

پاسخ مدیر 1399/02/25

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/02/18

سئوال: سلام.سل فری در ازمایشگاه شما بررسی میشه ؟ یا به خارج ازکشورفرستاده میشه؟میگن دنا میفرسته خارج،صحت داره؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/02/18

جواب: در آزمایشگاه خودمان انجام می شود. از آزمایشگاه فوق خبری ندارم.

سوال 1399/02/16

سئوال: سلام برا ضربان قلب پیام داده بودم ک ۱۷۹ هست برای هفته ۱۲و ۶روز گفتین ریسک نهایی تریزومی ها رو بهتون بگم ک هر ۳تریزومی کم خطر اعلام شده.

پاسخ مدیر 1399/02/16

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان یک الی دو هفته دیگر سونو کنید اگر هنوز بالا بود یک مشاوره پریناتولوژی انجام دهید.

سوال 1399/02/16

سئوال: سلام‌ من تو هفته ۱۳ ازمایش سل فری انجام دادم و تو جنسیت برام زده بودن xy. حالا تو‌۳۰ هفته رفتم سونو میگه ۹۹٪جنسیت دختره.الان کدوم درسته؟؟

پاسخ مدیر 1399/02/16

جواب: در هر دو روش درصدی خطا وجود دارد بهتر است با متخصص ژنتیکی همان آزمایشگاه تماس بگیرید و از نظر احتمال اختلالات کرموزوم های جنسی یک بررسی توی مدارکتان انجام دهد.

سوال 1399/02/15

سئوال: سلام خواستم بدونم ایاطرز قرار گیری جنین و تکان نخوردنش روی عدد ان تی تاثیر دارد یعنی عدد ان تی را بالاتر نشان دهد. وسوال دوم اینکه ایا ضربان قلب ۱۷۹ مشکلی دارد در سونوی ۱۲ هفته و ۶روز ممنون میشم بهم جواب بدین.

پاسخ مدیر 1399/02/15

جواب: اگر عکس استاندارد NT بدست آمده باشد (با وجودیکه جنین خواب بوده) نه مشکلی ایجاد نمی کند. این عدد برای ضربان قلب کمی بالاست ، ریسک نهایی گزارش شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1399/02/14

سئوال: سلام وقت بخیر من ۲۲ سالمه و الان هفته چهاردهم هستم ،تو هفته ۱۲ عدد nt ۲.۵ هست و عدد ریسک هام این هست CRL = 56 mm NT = 2.5 mm FBHCG = 23 mom 0.72 PAPP-A = 2110.00 mom 0.83 T21 = 1 in 1430 T18 = 1 in 13400 T13 = 1 in 13400

پاسخ مدیر 1399/02/14

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/02/13

سئوال: سلام اگربرای ازمایش نیفتی12ساعت ناشتاباشیم،درجوابش مشکلی پیش میاد؟ چون شنیدم،نبایدناشتاباشیم.

پاسخ مدیر 1399/02/13

جواب: خیر مشکلی پیش نمی آید.

سوال 1399/02/13

سئوال: سلام وقت بخیر من ۲۲ سالمه و الان هفته چهاردهم هستم ،تو هفته ۱۲ عدد nt ۲.۵ هست و عدد ریسک هام این هست CRL = 56 mm NT = 2.5 mm FBHCG = 23 /mom 0.72 PAPP-A = 2110.00 /mom 0.83 T21 = 1 in 1430 T18 = 1 in 13400 T13 = 1 in 13400 نیازی به ازمایش NIPT دارم؟؟

پاسخ مدیر 1399/02/13

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/02/10

سئوال: سلام من ۳۸ ساله هستم و ۳ بار هم سابقه سقط و یکبار حاملگی خارج از رحم دارم. الان آزمایش غربالگری هفته ۱۳ من با نتایج زیر آمد. T21: 1:278 T18: 1:24400 T13: 1:24400 آیا احتمال سندرم داون زیاد است؟ الان من باید چکار کنم؟

پاسخ مدیر 1399/02/10

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/02/08

سئوال: سلام خسته نباشید و ممنون از جوابدهیتون. من ازمایش niptرو ۲۸ فروردین انجام دادم،گفتن ۱۰ روز کاری،با خانم صنوبری هم تماس گرفتیم حالا میگن تا ۱۵ روز طول میکشه،خب اینجوری ک نمیشه رو سایتتون نوشته ۳ تا ۷ روز،ما برای اینکه جواب زود اماده شه اومدیم ازمایشگاه شما.نمیشه ک انقدر استرس بکشیم تا بخاطر این تاخیر.واقعا ک این مسئله داره اذیتمون مسکنه و هیچ کس هم پاسخگو نیست.باید چیکار کنیم؟

پاسخ مدیر 1399/02/08

جواب: بعد از تعطیلات بشدت تعداد بیمار افزایش یافته و ظرفیت انجام تست هم محدود ، می دانم شرایط سختی است ولی نگران نباشید تقریباً 99% جوابهای NIPT نرمال می شود و به احتمال خیلی زیاد مال شما هم نرمال می شود.

سوال 1399/02/07

سئوال: سلام خدا خیرتون بده بابت سایت خوبتون ک حداقل اینجا میتونیم ب جواب سوالاتمون برسیم.خواستم بپرسم در ازمایش و سونو سه ماهه اول ایا عددNTموجوددر سونو اهمیت بیشتری دارد یا وجود مشکل در ازمایش؟لطفا نگید مکمل هم هستن فقط جوابه کدومش تواولویت هست و بیشتر میتونه ب وجود خطر پی ببره؟؟خیلی ممنون میشم بهم واضح جواب بدین.

پاسخ مدیر 1399/02/07

جواب: از 85% قدرت تشخیص در این مرحله حدود 60% وابسته به NT و حدوده 25% وابسته به ماکرهای بیوشیمیایی خون است.

سوال 1399/02/07

سئوال: با سلام من هفته ۱۸ بارداری هستم و سونگرافی غربالگری مرحله اولم مشکل نداشت ولی به خاطر راهنمایی نکردن پزشکم ازمایش خون رو ندادم الان باید چکار کنم؟

پاسخ مدیر 1399/02/07

جواب: مشکلی نیست یک آنومالی اسکن انجام دهید.

سوال 1399/02/06

سئوال: سلام وقت بخیر من هفته 15 بارداری آزمایش سل فری رو در شهرستان انجام دادم ولی نمونه فرستادن برای آزمایشگاه نیلو امروز نتیجه اش اومده رتروزمی 21 نوشته 1:164 و نتیجه تروزومی 18 نوشته 1:478 و نتیجه تروزومی 13 نوشته 1:1475 همه نوشته ریسک پایین خیلی نگران هستم باید چیکار کنم. لطفا راهنمایی کنید. تشکر

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: این اعدادی که نوشته اید ریسک نهایی شما نیستند ، فکر می کنم این اعداد را از ستون Background برداشته اید جواب نهای شما در ستون Final risk می باشد. ولی نگران نباشید جوابتان در منطقه کم خطر (با قدرت تشخیص 99%) می باشد.

سوال 1399/02/06

سئوال: خيلي ممنون از جوابتون. سونو آنومالي هفته ١٨ رو انجام دادم نرمال بود. همين كافي هست؟

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: بله

سوال 1399/02/06

سئوال: سلام. من هفته ٢١ هستم. آزمايش سل فري را در هفته ١٢ انجام دادم كه همه موارد لو ريسك بود. و سونوگرافي هفته ١٢ و ١٨ رو انجام دادم كه اوناهم نرمال بود . ولي بدليل كرونا غربالگري هفته ١٥ رو انجام ندادم و اين نگرانم كرده. الان چت كاري بايد انجام بدن؟

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: بهتر است آنومالی اسکن انجام شود.

سوال 1399/02/05

سئوال: ممنون از پاسختون .گفتین جواب ریسک نهایی برای تریزومی ها رو براتون بفرستم ک گفتن low riskهست همش فقط توی سونو جلوی ان تی ۲ نوشته شده (69%)

پاسخ مدیر 1399/02/05

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/02/05

سئوال: سلام الان من پنج ماهم تموم شده تمام ازمایشهام سالم بوده بخاطر کرونا جواب ازمایشم یگشرو تازه به دکتر نشون دادم گفته نود ونوه درصد بچه سالمه اون یه در صد احتمال داره بچه منگول باشه همچین چیزی میشه

پاسخ مدیر 1399/02/05

جواب: از آنجائیکه قدرت تشخیص تست 99% بنابراین با 99% اطمینان می توانیم در مورد سلامت بچه تضمین داد.

سوال 1399/02/05

سئوال: سلام.ایا ان تی ۲ با ازمایشهای نرمال میتواندبرای جنین خطرناک باشد؟

پاسخ مدیر 1399/02/05

جواب: این عدد نرمال است. ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی های را برایم بنویسید.

سوال 1399/02/04

سئوال: سلام خسته نباشید.من تو هفته ۱۲و ۶روز سونو وازمایش غربالگری سه ماهه اول رو دادم ازمایشا همه خوب بود و برای هر۳نوع تریزومی کم خطر زدن.مثلا یک در ۵هزارو خورده ای.عدد ان تی در سونو ۲ و تیغه بینی دیده شده و crlهم ۶۵بود میخواستم ببینم مشکلی هست چون دکترم گفت مشکلی نداره فقط برام ازمایش غربالگری۱۵ هفتگی رو نوشته.نظر شما چیه.خییییلی ممنونم میشم جوابمو بدین چون خیلی نگرانم😔

پاسخ مدیر 1399/02/04

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/02/04

سئوال: سلام و خسته نباشید ی سوال داشتم از خدمتتون من در هفته ی ۱۲ در غربالگری اول عدد nt2/6 داشتم و برای سندان دوان ریسک بالا بود دوترم گفته در ۱۶ هفته آزمایش غربالگری رو تکرار کنم به نظر شما بهتر نیست سل فری را انجام دهم؟ممنونم

پاسخ مدیر 1399/02/04

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/02/04

سئوال: سلام‌ خسته نباشی من در هفته ی ۱۲غربالگری اول رو انجام دادم سنردم دوان های ریسک بود وبه خاطر کرونا نرفتم مرکز استان حالا تو هفته ی ۱۶ هم هستم به نظر شما تست سل فری رو انجام بدم یا غربالگری دوم رو ؟

پاسخ مدیر 1399/02/04

جواب: بستگی به عدد ریسک ات دارد ولی چون زمان دیر شده است ترجیحاً آمنیوسنتز را انجام بدهید بهتر است.

سوال 1399/02/04

سئوال: سلام،بهترين زمان مناسب جهت انجام تست سلفري تا پايان بيست چهار هفته ميباشد؟ازمايش غربال اول من بسيار خوب بود وپزشكم اصرار به انجام ندادن سلفري دارند ولي خودم بسيار اصراربه انجام ان دارم،سن بارداري من الان ٢٤ هفته بوده و طي تماس با ازمايشگاه شما گفتند تا پايان چهل هفته هم اين ازمايش انجام ميشود سوالم اين است ايا دقت ازمايش براي مثال در هفته پانزده بارداري با هفته سي بارداري يكي است ؟؟و اينكه گلدن تايمي كه براي اين ازمايش اعلام ميشود تا هفته نوزده ازمايش بدهيد ايا براي اين ميباشد كه اگر جنيني مشكل دارد مادر بتواند به صورت قانوني انرا سقط كند؟ممنون ميشم پاسخ بدهيد و ايا سن مادر در جواب ازمايش تاثير دارد براي مثال خانمي كه چهل سال دارد ريسكش با خانمي كه ٣٢ سال دارد برابر نخواهد بود چون در تماس با ازمايشگاه گفتن سن مادر هم مهم است برايم سوال شد اگر به اي صورت است پي تمام سنين بالا در ازمايش بايد هاي ريسك شوند و اينكه اين تست از dna جنين كه جداسا ي ميشود انجام ميشود و ربط ازمايش به سن مادر چيست؟با تشكر

پاسخ مدیر 1399/02/04

جواب: بهترين زمان مناسب جهت انجام تست سلفري تا پايان بيست چهار هفته ميباشد؟ خیر سوالم اين است ايا دقت ازمايش براي مثال در هفته پانزده بارداري با هفته سي بارداري يكي است ؟؟ در هفته سی ام بیشتر است بطور کلی هرچه سن بارداری افزایش می یابد بدلیل افزایش fetal fraction حساسیت تست افزایش می یابد. اينكه گلدن تايمي كه براي اين ازمايش اعلام ميشود تا هفته نوزده ازمايش بدهيد ايا براي اين ميباشد كه اگر جنيني مشكل دارد مادر بتواند به صورت قانوني انرا سقط كند؟ بله ممنون ميشم پاسخ بدهيد و ايا سن مادر در جواب ازمايش تاثير دارد براي مثال خانمي كه چهل سال دارد ريسكش با خانمي كه ٣٢ سال دارد برابر نخواهد بود چون در تماس با ازمايشگاه گفتن سن مادر هم مهم است برايم سوال شد اگر به اي صورت است پي تمام سنين بالا در ازمايش بايد هاي ريسك شوند و اينكه اين تست از dna جنين كه جداسا ي ميشود انجام ميشود و ربط ازمايش به سن مادر چيست؟سن مادر جهت استخراج ریسک پیش زمینه background risk مورد استفاده قرار می گیرد و در ریسک نهایی محاسبه شده بدلیل قدرت اثر خود تست که از قطعات ازاد DNA جنین می آید ، اثر سن مادر حذف می شود. ولی بالطبع دو مادر کاملاً مشابه از نظر جواب تست CfDNA با دو سن متفاوت ریسک مادری که سن بالاتری دارد بیشتر از ریسک مادری است که سن پایینتری دارد.

سوال 1399/02/02

سئوال: با سلام درسونو غربالگری اول Nt 1.7 بوده تیغه بینی دیده شده ودر ازمایش غربالگری T21 _1:868 T18 _1:30000 T13_1:30000 بوده در همه لو رسیک زده ولی یک ازمایش در هفته 15و16 گفته انجام بدهم به نظر شما چه کار کنم

پاسخ مدیر 1399/02/02

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/02/02

سئوال: سلام وقت بخیر من آزمایش nipt رو چند روز پیش اونجا انجام دادم ولی گفتن جواب دو هفته بعد میاد در صورتی که ازمایشگاههای دیگه ۳ تا ۵ روزه جواب میدن

پاسخ مدیر 1399/02/02

جواب: بعد از تعطیلات بشدت شلوغ شده و ظرفیت روزانه انجام تست ما هم محدود است و در نتیجه صف انتظار برای رفتن نمونه ها به داخل ران کاری طولانی تر شده است ولی با این وجود به آزمایشگاه زنگ بزنید و با خانم صنوبری صحبت کنید و ایشون به شما می گویند که دقیقاً کی جوابتان آماده می شود.

سوال 1399/02/02

سئوال: سلام و خسته نباشید باتوجه به اینکه آزمایش nipt من در هفته 12 و 4 روز lowrisk بوده نیاز به آزمایش کوادمارکر- غربالگری در هفته 15 هست؟

پاسخ مدیر 1399/02/02

جواب: فقط يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي و یک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام دهید.

سوال 1399/01/31

سئوال: باسلام من 1399/1/23 در آزمایشگاه نیلو تست cffdna دادم. خواهشا بگید کی جواب اماده میشه؟ ده روزه زندگیم رو هواس. خودتون گفتید ده روزه اماده میشه

پاسخ مدیر 1399/01/31

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید و با خانم صنوبری تماس بگیرید.

سوال 1399/01/30

سئوال: سلام وقتتون بخیر ببخشید هزینه آزمایش با دفترچه تامین اجتماعی چقدره؟ واینکه آیا تخفیف نداره ؟

پاسخ مدیر 1399/01/30

جواب: بروید پیش مدیر داخلی آزمایشگاه و بگید از طرف دکتر یونسی معرفی شده اید و بهتون تخفیف می دهند.

سوال 1399/01/27

سئوال: با عرض سلام من تو ۹ هفته و ۵ یا ۶ روز بود به درخواست خودم آزمایش سلفری انجام دادم که خداروشکر مشکلی نداشت فقط میخواستم بدونم آیا ممکنه زود انجام داده باشم و نتیجه و جنسیت اشتباه بشه؟

پاسخ مدیر 1399/01/27

جواب: عدد fetal fraction را چند گزارش کرده است؟ اگر بالای 4 باشد مشکلی نیست و جوابتان صحیح است.

سوال 1399/01/26

سئوال: سلام.سن بارداری من ۶ هفته و ۱ روز هست.آیا آزمایش تعیین جنسیت را میتوانم انجام بدم.

پاسخ مدیر 1399/01/26

جواب: 10 هفته به بالا

سوال 1399/01/26

سئوال: با سلام و عرض ادب 99/1/23 ازمایش cffdna رو در آزمایشگاه شما انجام دادم. خواستم بدونم جواب کی اماده میشه خیلی استرس داریم آخه از شهرستان اومدیم اونجا.

پاسخ مدیر 1399/01/26

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید و بگید به خانم صنوبری وصل کنند. از ایشان بپرسید که دقیق کی جوابتان آماده می شود (بگید از طرف دکتر یونسی معرفی شده اید).

سوال 1399/01/25

سئوال: باسلام و خداقوت آزمایش cffdna رو خود آزمایشگاه نیلو انجام میده یا میفرسته کشورهای خارجی؟ ممنون

پاسخ مدیر 1399/01/25

جواب: مقاله بالا را دقیق بخوانید ، راه اندازی یعنی چی؟

سوال 1399/01/23

سئوال: سلام هزینه آزمایش سل فری با دفترچه نیروهای مسلح چقدر میشه؟

پاسخ مدیر 1399/01/23

جواب: لطف کنید با آزمایشگاه تماس بگیرید.

سوال 1399/01/22

سئوال: سلام جنسيت در سل فري چقدر صحيح است؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/01/22

جواب: 97 تا 99%

سوال 1399/01/22

سئوال: سلام من ازمايش سل فري انجام دادم در هفته ١٢ تمامي گزينه ها lowrisck بوده اما در جلوي كروموزوم y نوشته Detected يعني چه؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/01/22

جواب: یعنی پسر

سوال 1399/01/20

سئوال: با سلام تاریخ 99/01/06 آزمایش سلفری انجام دادیم و چند روزی هست که در قسمت جوابدهی آنلاین ثبت شده تحویل تایید به جوابدهی اما نه پیامکی دریافت کردیم و نه جواب آزمایش در سایت نمایش داده میشود.... تا چه زمانی باید منتظر پاسخ بود؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/01/20

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید. جوابتان روز یکشنبه آماده شده بود و براتون ایمیل هم فرستادند.

سوال 1399/01/18

سئوال: سلام... من 99/1/11 آزمایش سل فری دادم، میشه بگید کی پیامک جواب برام ارسال میشه... ممنون میشم اگه جواب بدید

پاسخ مدیر 1399/01/18

جواب: این روزها درخواست آزمایش خیلی زیاد شده و ظرفیت انجام تست هم محدود است کمی با تاخیر روبرو شده است ، ولی فکر می کنم تا 2 الی 3 روز کاری دیگر باهاتون تماس بگیرند.

سوال 1399/01/18

سئوال: سلام.سونوی ان تی به من جنسیت رو دختر گفته.ولی سل فری در آز شما پسر تشخیص داده.کدوم درست است؟ممکنه اشتباه تایپی رخ بده؟

پاسخ مدیر 1399/01/18

جواب: احتمال خطا در هر دو وجود دارد و بهتر است با آزمایشگاه تماس بگیرد و با پزشک متخصص ژنتیک آزمایشگاه یک مشاوره انجام دهید.

سوال 1399/01/18

سئوال: سلام.برای تشخیص جنسیت جنین در آز سل فری بادیدن 2 تا x است یا با دیدن کروزوم y و x

پاسخ مدیر 1399/01/18

جواب: هر دو

سوال 1399/01/16

سئوال: سلام ببخشید من آزمایش سه ماهه اولم ریسک سندروم داون۱:۳۰بود جز گروه پرخطر بودم آزمایش niptانجام دادم همه رو low riskزده ‌جنسیت هم xyمشخص کرده آیا نیاز هست امینو سنتز هم بدم؟ضمنا ای وی اف کردم.

پاسخ مدیر 1399/01/16

جواب: با قدرت تشخیص 98% مشکلی ندارید. یک آنومالی اسکن دقیق هم برای بررسی اختلالات آناتومیکی هم انجام دهید.

سوال 1399/01/16

سئوال: سلام وقتتون بخیر.همسروزن داداش من تو آزمایشگاه شما آزمایش سل فری انجام دادن وچندروزپیش جوابش اومده خوشبختانه جواب هردو Lowrisk بود. چیزی که کمی باعث نگرانیمون شده اینه که وقتی زن داداشم جواب آزمایش رو به دکترش نشون داده ایشونم گفتن خوبه اما تاکیدکردن که حتما به یه مشاورژنتیک نشون بدیم.چطورمیتونم عین فایل جوابهاروبراتون بفرستم که ملاحظه اش بفرمایید تاببینیم دلیل این تاکید چی بوده. ممنون میشم راهنماییمون کنید.

پاسخ مدیر 1399/01/16

جواب: به این آدرس ایمیل کنید. sayounesi@yahoo.com

سوال 1399/01/15

سئوال: سلام خسته نباشید ممنون از راهنمایی هاتون جنین من 17هفته و 4روزش بود که رفتم سونو آنومالی ی کیب سی پی سی یا عمون کلوروئید پلکسوس یکطرفه57در22میلیمتری داره و کانون اکوژن قلب هم مشاهده شده دکتر واسم آزمایش سل فریی واکوکاردیوگرافی نوشت اما باتوجه به اینکه الان شیوع ویروس زیاد شده و استرس بیش از حد من واسه انجام آزمایش نرفتم و غربالگری اولمم دکتر بهم گفت 2روز دیر اومدی ان تی و ان بیت مشخص درست مشخص نمیشه و جنسیت دختر هست و نسب همسرم با من پسر دایی و ی دختر 5ساله دارم و الان بارداری دوممه و هیچ گونه مشکلی دخترم یا خودم نداریم اما واسه این موضوع خیلی نگرانم چون تو نت خوندم که کیست بزرگ ممکنه از سندوم دان باشه میخواستم ببینم امکان داره کیست به این بزرگی برطرف بشه یا نه چون دکتر پریناتولوژی که سونومو دید چیزی نگفت فقط نوشت توصیه به انجام سل فری و اندازشو به من نگفتن من الان 2هفتس که متوجه شدم اندازش خیلی بزرگه و خیلی نگرانم الانم 23هفته و 2روزمه

پاسخ مدیر 1399/01/15

جواب: نگران نباشید ولی من هم توصیه می کنم NIPT انجام دهید. آزمایشگاه تمام نکات ایمنی را طبق پروتکل های استاندارد برای محافظت پرسنل و بیمارانش انجام می دهد.

سوال 1399/01/12

سئوال: با سلام مجدد من همان خانم ۳۳ ساله هستم که دیروز براتون پیام فرستادم و لطف کردید و جوابمو دادید.به خدا خیلی استرس دارم برا همین دوباره مزاحمتون شدم. امکان داره همون جنین تحلیل رفته دوباره خودشو در سل فری نشون بده و جوابو تحت تاثیر قرار بده؟ اینکه من هیچ نشانه از قند و فشار خون و کمبود مایع آمینوتیک ندارم این احتمالو بیشتر میکنه که آزمایش غربالگری دومم کلا اشتباه بوده؟ من اکوی قلب جنینم رفتم گفت قطعا جنین تحلیل رفته مشکل قلب داشته ولی این یکی سالمه

پاسخ مدیر 1399/01/12

جواب: اینقدر نگران نباشید مداخله کننده های دوران بارداری تا 5% می توانند سبب تغییر در جوابهای غربالگری شوند. وقتی تست NIPT تان منفی است دیگر اینقدر نگران نباشید.

سوال 1399/01/11

سئوال: با سلام من ۳۳ ساله هستم و با روش ivf باردار سدم . هفته ۲۲ بارداری هستم اول دوقلو بود اما در هفته ۷ بارداری یکی از قول ها رشد قلبش متوقف شد.در هفته ۱۲جواب سنو و آزمایش غربالگریم خوب بود در هفته ۱۸ جواب آنومالیم خوب بود ولی آزمایش کوادمارکرم ریسک سندروم داون ۱ به ۷۰ نشون میداد و پره اکامپسی ۱ به ۵ .در ۲۱ هفته و ۱ روز آزمایش سل فری دادم و الان منتظر جوابم . آیا امکان داره ریسک بالا در آزمایش کواد مارکر به خاطر جنین متوقف شده باشد و به جواب منفی سل فری امیدوار باشم؟البته هیچگونه فشار و قند خون ندارم ...

پاسخ مدیر 1399/01/11

جواب: به دو دلیل می تواند باشد هم اثر جنین تحلیل رفته و هم به دلیل افزایش ریسک پره اکلامپسی ، به هر حال NIPT با قدرت تشخیص 99% خیالتان را راحت می کند.

سوال 1399/01/10

سئوال: سلام من آزمایش niptدادم ۱۳و۱۸و۲۱ رو low riskداده ولی fetal fraction 11:39%داده بنظرتون مشکلی داره ۱۸ فروردین وقت دکتر دارم اگه مشکلی هست زودتر برم

پاسخ مدیر 1399/01/10

جواب: با قدرت تشخیص 98% در محدوده نرمال است و فتال فراکشن هم باید بالای 4% باشد تا تست اعتبار داشته باشد.

سوال 1399/01/10

سئوال: سلام آیا آزمایش سل فری علاوه بر ریسک ناهنجاریهای کروموزومی مثل سندرومها، میتونه ناهنجاریهای دیگه جنین مثل مشکلات احتمالی اندامهای داخلی یا بیرونی مثل دست وپا و... روهم مشخص کنه

پاسخ مدیر 1399/01/10

جواب: خیر ، فقط اختلالات کروموزومی شایع یعنی 21، 18 و 13. بقیه اختلالات ساختاری در سونوی آنومالی هفته 18 تا 20 مشخص می شود.

سوال 1399/01/09

سئوال: سلام ساعت کاری آزمایشگاه در ایام نوروز تا چند هست؟

پاسخ مدیر 1399/01/09

جواب: در روزهای کاری بین ساعت 8 صبح تا 1.5 بعد از ظهر

سوال 1399/01/09

سئوال: سلام. هزینه ی تست نیفتی چقدر میشود؟

پاسخ مدیر 1399/01/09

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید.

سوال 1399/01/08

سئوال: با عرض سلام و ادب یک سوالی از خدمتتون داشتم برای انجام آزمایشNIPT باید ناشتا باشیم. ممنون از لطفتون

پاسخ مدیر 1399/01/08

جواب: خیر ولی باید تمام نتیجه آزمایشات غربالگری و سونویتان همراه تان باشد.

سوال 1399/01/08

سئوال: با سلام.در آزمایشnipt در جواب کروموزومهای جنسی نوشته شده low risk xy. این به چه معنی هست؟

پاسخ مدیر 1399/01/08

جواب: با قدرت تشخیص 98% از نظر اختلالات کروموزومی در محدوده کم خطر است و با قدرت تشخیص 97% جنسیت اش پسر می باشد.

سوال 1399/01/07

سئوال: سلام وقت بخیر ، عذرخواهی میکنم معنای sex chromosomes: low resk xy چیه ؟ ممنونم

پاسخ مدیر 1399/01/07

جواب: یک مقدار ریپورتش عجیب است و بهتر است برایم بنویسید در چه آزمایشی این ریپورت نوشته شده (تست NIPT و یا آمنیوسنتز)

سوال 1399/01/06

سئوال: سلام. من آزمایش سلفری رو شهرستان سمنان دادم اما میدونم اونا نمونه رو میفرستن آزمایشگاه نیلو. چون غربالگری اول رو هم جواب از جانب آزمایشگاه شما اومد. حالا میخوام بدونم امکان جوابدهی آنلاین برای ما وجود داره؟

پاسخ مدیر 1399/01/06

جواب: خیر ، باید جوابتان را از همان مرکز ارسال کننده نمونه دریافت کنید.

سوال 1398/12/16

سئوال: سلام و ممنون از پاسخگویی شما من 38 سالمه با همسرم پسرعمو دختر عمو هستیم بچه اولم نه سالشه با ناشنوایی مادرزادی دنیا اومد که بعداً که قصد بارداری داشتم طبق آزمایشات ژنتیک گفتن ژنتیکی نبوده یا زن ناشناخته بوده البته ما سابقه فامیلی نداشتیم خدا را شکر فرزند دوم سالم دنیا اومد الان متوجه شدم باردارم کاملا ناخواسته اتفاق افتاده الان آزمایشی وجود داره که از سلامت جنین مطمئن بشیم تو رو خدا کمک کنید خیلی فشار عصبی بهم وارد شده از یه طرف از سقط به دلایلی می‌ترسم

پاسخ مدیر 1398/12/16

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید و یک وقت تماس با دکتر سواد متخصص ژنتیک ما بگیرید. در هنگام مشاوره تمام نتایج بچه اول مورد نیاز است.

سوال 1398/11/19

سئوال: سلام،میشه این سوال منو جواب بدید سابقه داشتن سقط بخاطر سندروم دان چند درصد رو جواب غربالگری اول تاثیر میزاره جواب ۱به ۳۰۰۰۰تقریبن چقدر تغییر میکنه باعث های ریسک شدن جواب میشه یا نه؟

پاسخ مدیر 1398/11/19

جواب: اگر در پرسشنامه سابقه داون را ذکر کرده باشید در ریسک نهایی محاسبات با احتساب آن می آید. اگر نه عدد نهایی ریسک را به اضافه 1:100 کنید.

سوال 1398/11/18

سئوال: نه چیزی ننوشته فقط وزن بچه با اندازه ها و در آخر برگه نوشته این سونو شامل آنومالی جنین نمیباشد،اگر مشکلی بود مگه تو سونوهای قبلی مشخص نمیشد؟

پاسخ مدیر 1398/11/18

جواب: نگران نباشید.

سوال 1398/11/18

سئوال: دکترم تا هفته دو هفته دیگه نیست که برام‌ وقت زایمان زده،دارم از نگرانی میمیرم یعنی تست نیفتی برای من که سابقه سقط بخاطر سندروم داون داشتم کافی بود،عدد ان تی هم ۱.۵۲بود و آنومالی هم خوب بود،۳۱سالم هست و تو نیفتی که تو آزمایشگاه شما انجام دادم با فتال ۸٪جنسیتو تشخیص ندادن که این از همه بیشتر نگرانم میکنه که آیا آزمایشم با دقت و درست انجام شده؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/11/18

جواب: نگران نباشید اگر چیز مشکل داری بود توی گزارش سونو حتماً ذکر می شد. ریپورت کامل سونو را برایم بنویسید.

سوال 1398/11/18

سئوال: ریپورت کجا نوشته تو سونویی که الان دادم یا آزمایش؟

پاسخ مدیر 1398/11/18

جواب: ریپورت سونویتان

سوال 1398/11/17

سئوال: سلام،من آزمایش نیفتی دادم منفی شد،امروز رفتم سونو ۳۶ هفته وقتی گفتم یه سقط بخاطر سندروم دان داشتم با دقت خواست بچرو ببینه که صورتشو نتونست گفت جای سر بد،ولی احساس کردم به دستش یجوری نگاه کرد ولی چیزی نگفت یعنی امکان داره بچه ی من مشکل داشته باشه😔

پاسخ مدیر 1398/11/17

جواب: اگر توی ریپورت چیز خاصی ننوشته جای نگرانی ندارد ولی برای اطمینان خاطر با پزشک تان هم مشورت کنید.

سوال 1398/11/13

سئوال: سلام من آزمایشNIPT دادم جواب فتال فراکشن ٪۱۱.۷۰ هست و low Risk و جنسیت رو دختر زده و هفته ۱۵ بارداری هستم ۲ تا سوال ۱ . آیا مشکلی نیست؟ ۲ . آیا امکان داره تعیین جنسیت رو اشتباه بگن؟

پاسخ مدیر 1398/11/13

جواب: با 99% اطمینان برای اختلالات کروموزومی شایع مشکلی نیست. امکان خطا در تعیین جنسیت در این تست 1 الی 3% می باشد.

سوال 1398/10/15

سئوال: سلام اعدادی که در ستون background risk نوشته شده است شامل t21:1:682 t18:1:1819 و t13:1:5660 می باشدولی در ستون IONA'S Risk همه 1:1000000> نوشته شده است همه ستون ها هم low risk هستش میشه فرق بین این دوتا رو بگین و آیا ما نگران باشید و به آمینو فکر کنیم یا همین کافیه؟

پاسخ مدیر 1398/10/15

جواب: ستون background risk مربوط به سن بیمار می باشد و نتیجه نهایی شما در ستون IONA'S می باشد. با قدرت تشخیص 99% جوابتان برای اختلالات کروموزومی شایع نرمال می باشد.

سوال 1398/10/15

سئوال: با سلام و خسته نباشید. در تاریخ ۵ دیماه ازمایش سل فری دادم . ایا ممکنه پاسخ اون اماده باشه؟

پاسخ مدیر 1398/10/15

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید و با خانم صنوبری صحبت کنید.

سوال 1398/10/14

سئوال: سلام اونایی که از شهرستان میان آزمایش سل فری میدن اگه آزمایششون به تکرار بخوره دوباره باید بیان نمونه بدن یا نیازی نیست؟

پاسخ مدیر 1398/10/14

جواب: بستگی به دلیل تکرار دارد ولی در 90% موارد نیاز به خونگیری مجدد نداریم.

سوال 1398/10/14

سئوال: سلام،background risk همون ریسک پایه میشه؟

پاسخ مدیر 1398/10/14

جواب: بله

سوال 1398/10/13

سئوال: من۹ام آزمایش دادم.دیروزم زنگ زدم که گفتن ما ک گفتیم اماده نمیشه الان.دوشنبه زنگ بزنید. واقعا نمیدونم علت اعلام جوابدهی ۳-۷روزه داخل بروشورهاتون چیه؟!!!!

پاسخ مدیر 1398/10/13

جواب: اولاً 3 الی 7 روز کاری ثانیاً ظرفیت انجام تست روزانه ما محدود است و وقتی تعداد پذیرش به بالای این ظرفیت برسد به ران کاری روز بعد منتقل می شود. بطور مثال نمونه های که روز پنجشنبه پذیرش شده اند تازه روز سه شنبه وارد ران کاری می شوند و چرا که رانهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبه قبلاً پر شده بود. نگران نباشید به محض اینکه آماده بشود با شما تماس می گیرند. بطور کلی از هر 100 نمونه هم بین 96 تا 99 نمونه نرمال در می آید، بنابراین نگران نباشید.

سوال 1398/10/13

سئوال: با سلام. من ۲۹ سالمه و میزانnt برابر ۳.۵ بود به توصیه پزشک سل فری انجام دادم.البته نمونه گیری اصفهان انجام شد و برای ازمایشگاه شما ارسال شده است. جواب که داده شدlaw riskبود. بعد از اون هم تستهای انومالی و قلب جنین را انجام دادم . که اونها هم مشکلی نداشتند. میخواستم بدونم من نیازی به آمینو ندارم ؟و تمام موارد توی این آزمایش چک شده؟ خیلی نگران هستم.

پاسخ مدیر 1398/10/13

جواب: با قدرت تشخیص 99% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.

سوال 1398/10/12

سئوال: سلام و وقت بخیر.من این ازمایش رو انجام دادم،جواب رو زده برای حدود۱۷,۱۸,روز بعد.درحالیکه بهشون گفتم من زودتر جواب رو میخوام و اصرار داشتن نمیشه!بهشون گفتم داخل بروشورها از جوابدهی در ۳تا۷روز کاری گفتید.بالاخره با اصرار زیاد و چندین باره گفتن من گفتن یک هفته ی بعد(ماکسیمم زمان ممکن اعلامی خودتون)تماس بگیرم ببینم اماده است یاخیر! امکانش هست ک زودتر اماده بشه؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/10/12

جواب: کی نمونه داده اید؟

سوال 1398/10/07

سئوال: سلام خسته نباشید. من 23اذر ازمایش سل فری دادم هنوز هم جوابش به دستم نرسیده.کردستان.شهرستان بیجار هستیم

پاسخ مدیر 1398/10/07

جواب: با آزمایشگاه تماس گرفته و با خانم صنوبری صحبت کنید.

سوال 1398/10/06

سئوال: سلام من اهل اصفهان هستم کدوم آزمایشگاه تو اصفهان با شما کار میکنه چون ما جواب اورژانسی میخواییم و هر چه سریعتر باید تکلیفمون معلوم بشه.بگین تا بریم اونجا واگه کسی با شما تو اصفهان کار نمیکنه اگه با هواپیما بیاییم چند روز طول میکشه بهمون جواب بدین لطفا قطعی بگین ممنون.

پاسخ مدیر 1398/10/06

جواب: آزمایشگاه دکتر مهاجری اصفهان آزمایشگاه ویرشو اصفهان

سوال 1398/10/05

سئوال: سلام،سابقه ی سقط بخاطر سندروم دان تو جواب سلفری تاثیر میزاره؟

پاسخ مدیر 1398/10/05

جواب: بله در ریسک پایه تاثیر می گذارد. البته ضریب اصلاح آن در سل فری به مراتب تاثیر کمتری دارد تا ضریب اصلاح آن در تست های غربالگری سه ماهه اول و دوم..

سوال 1398/10/01

سئوال: سلام من در مرکز دکتر زینلی ازمایش سلفری انجام دادم که با تحقیق متوجه شدم نمونه برای مرکز شما ارسال میشود با توجه به استرسی که دارم با مرکز شما تماس گرفتم اما برام چک نکردن از کجا میتونم پیگیری کنم؟

پاسخ مدیر 1398/10/01

جواب: صبر کنید تا نتیجه آماده شود و به آزمایشگاه ارسال کننده فرستاده شود. متاسفانه نمی توانیم جواب مریض یک آزمایشگاه دیگر را مستقیم به خود بیمار بدهیم. نگران نباشید حداکثر تا 5 روز دیگر بعد از رسیدن نمونه بدست ما جوابتان آماده می شود. فقط می توانم چک کنم که جوابتان کی آماده می شود. سلام دکتر جان جواب آماده شده و تحویل آزمایشگاه دکتر زینالی شده این هم جوابیه بخش جوابدهی ما، با آزمایشگاه دکتر زینالی تماس بگیرید.

سوال 1398/09/25

سئوال: باسلام و خسته نباشید .من آزمایش سل فری دادم و جنسیت پسر تشخیص داده شد .باتوجه به اینکه در سونو هم گفتن پسره .طبق این میشه گفت که جواب آزمایش من در مورد بیماریهای کوروموزومی هم درست تشخیص داده شده .چون شنیدم سل فری هم منفی کاذب داره .

پاسخ مدیر 1398/09/25

جواب: خیلی به هم وابسته نیستند. ولی به هر حال قدرت تشخیص NIPT به حدود 99% می رسد.

سوال 1398/09/24

سئوال: سلام خسته نباشید آیا برای آزمایشnipt باید ناشتا باشیم؟

پاسخ مدیر 1398/09/24

جواب: خیر ، نیازی به ناشتا بودن ندارد.

سوال 1398/09/06

سئوال: سلام وقتتون بخیر آقای دکتر در قسمت جوابدهی آنلاین برای من نوشته شده تحویل به جوابدهی ، آیا باید حضوری مراجعه کنم چون جوابی برای من قرار داده نشده است. ممنون

پاسخ مدیر 1398/09/06

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید و با خانم یادگاری صحبت کنید.

سوال 1398/09/05

سئوال: با سلام و خسته نباشید من هفته پیش آزمایش سل فری دادم ولی هنوز جوابش آماده نشده به شدت نگرانم میشه بهم بگید حدودا چه زمانی آماده میشه؟ ممنون

پاسخ مدیر 1398/09/05

جواب: نگران نباشید با آزمایشگاه تماس بگیرید و بگید به خانم صنوبری وصل کنند و به ایشان بگید که از طرف دکتر یونسی تماس گرفته اید و بپرسید دقیقاً جوابتان کی آماده می شود.

سوال 1398/09/02

سئوال: سلام نتیجه آزمایش و سونوی من در غربالگری سه ماهه اول برای سندرم دان Screen Positive شد، به توصیه پزشکم سل فری را انجام دادم و نتیجه کم خطر گزارش شد. در آزمایش غربالگری سه ماهه دوم باز برای سندرم دان پرخطر گزارش شده است. ایا به جواب سل فری میتونم اعتماد کنم و ایا ارزشش از تست دوم بیشتر است یا کمتر؟ با توجه به سنم که 41 است و بارداری اولم است آیا آمینو سنتز توصیه می شود؟

پاسخ مدیر 1398/09/02

جواب: با قدرت تشخیص 99% جای نگرانی وجود ندارد ولی برای بهتر است آنومالی اسکن دقیق انجام داده و از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری تحت کنترل بیشتری قرار بگیرید.

سوال 1398/08/25

سئوال: سلام ببخشید نتیجه ازمایش سل فری من همشون لو ریسک بود ایا خیالم جمع شه اخه کروموزوم 21 1 به 573 بود اما بازم زده بود لو ریسک...ایا خیالم جمع باشه؟ و سوال دوم اینکه سونو ان تی در هفته 12 بهم گفت احتمال زیاد بچه دختره اما در ازمایش سل فری پسر بود با توجه به اینکه فتال فرکشنم 5 درصد بود ایا این جنسیت درسته؟؟ همچنین بنده ازمایشم را در ازمایشگاه شما انجام دادم.متشکرم

پاسخ مدیر 1398/08/25

جواب: در کدام ستون این عدد نوشته شده است ستون background و یا prior risk و یا ستون final risk این عدد نوشته شده است. مهم عددی است که در ستون final risk نوشته شده باشد.

سوال 1398/08/22

سئوال: سلام. در آزمایش غربالگری دوم (تست کواد) عدد mom مربوط به AFP=0.81 ، UE3=0.92 , HCG=2.51 و InhibinA=2.17 که بنظر نرمال میرسن و همینطور NT=1.18 و بینی هم دیده شده اما با این حال درصد ریسک سندروم دان ۱ به ۱۲۲ تخمین زده شده. باتوجه به اینکه سن جنین از روی سونوگرافی با LMP ، چهار روز متفاوته ممکنه اشتباهی رخ داده باشه در تخمین ریسک؟ و ایا NIPT باید بدم؟

پاسخ مدیر 1398/08/22

جواب: مارکرهای بیوشیمیایی غیر طبیعی بوده و به همین علت باعث ایجاد این جواب شده است. اگر سن واقعی جنین کوچکتر از سن گزارش شده در سونو باشد باعث افزایش موارد مثبت کاذب می شود و بر عکس باعث افزایش موارد منفی کاذب می شود.

سوال 1398/08/20

سئوال: سلام خسته نباشید آیا جواب nt و فرتکل فرکشن هم در محاسبه احتمال نهایی که در آزمایش سل فری می نویسن تاثیر داره؟

پاسخ مدیر 1398/08/20

جواب: خیر

سوال 1398/08/19

سئوال: باسلام.من هفده روز پیش در قم آزمایش سل فری دادم.واین آزمایشگاه نمونه رو برای آزمایشگاه شما ارسال کردن.ولی هنوز جواب نیومده.من هفته هفدهم هستم.میخواستم ببینم از کجا مطلع بشم که آزمایشگاه نیلو آزمایش رو انجام دادن.وجواب آزمایش کی میاد؟

پاسخ مدیر 1398/08/19

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید و با خانم صنوبری صحبت کنید. برگه جواب شما باید با لگوی آزمایشگاه ژنتیک ما (آزمایشگاه ژنوم) باشد تا صحت اش مورد تایید قرار گیرد

سوال 1398/08/19

سئوال: سلام خسته نباشید میشه بفرمایید در ازمایش سل فری علاوه بر انالیز چه پارامترهایی رو در نظر میگیرن؟ یعنی اون احتمالی که در آخر می نویسن بر اساس چه پارامترهایی هست؟

پاسخ مدیر 1398/08/19

جواب: بر مبنای قطعات کروموزومی اضافه در جزو جنینی قطعات DNA

سوال 1398/08/15

سئوال: سلام ببخشیدبرامن تست سل فری یاآمنیوسنتز نوشتن میخام‌بدونم‌باآزمایش کوآت مارکرهم میتونم مشکلو بفهمم یانه؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/08/15

جواب: خیر ، احتمالاً جوابتان در محدوده پر خطر بوده که این درخواست انجام شده است.

سوال 1398/08/14

سئوال: سلام وقت بخیر دکتر یه جنین ممکنه در اثر اختلال هایپرپلازی مادرزادی غده ی آدرنال دچار دو جنسیتی بشه و از طرفی این بیماری اتوزومال مغلوب و و پدر و مادر ندانسته ناقل هستند. اول اینکه ما در این آزمایش فقط سه تا کروموزوم خاص بررسی میکنیم . پس چطوری میفهمیم جنین ناقل و درمان شروع میکنیم ؟

پاسخ مدیر 1398/08/14

جواب: منظور این است که در افرادیکه ریسک بالایی برای انتقال این بیماری به جنین خودشان دارند ابتدا با استفاده از این روش با حساسیت بالا جنسیت بچه تشخیص داده می شود اگر دختر بود ، آمنیوسنتز شده و با استفاده از موتاسیون های مشخصی که در والدین قبلاً مشخص شده است همان موتاسیون ها در جنین چک می شود. اگر مثبت بود دوز بالایی از کورتون به مادر داده می شود. اگر جنین پسر بود نیاز به پیگیری بیشتری نیست.

سوال 1398/08/11

سئوال: سلام وقتتون بخير من جواب آزمايشم امروز به دستم رسيده ميشه بگيدFetal Fraction چيه ؟زده ٢١٪؜ ممنونم

پاسخ مدیر 1398/08/11

جواب: نسبت قطعات DNA آزاد سلولی جنین به کل قطعات DNA آزاد سلولی در خون مادر می باشد که باید از 4% بیشتر باشد که جواب تست صحت داشته باشد.

سوال 1398/08/09

سئوال: سلام خسته نباشید من تبریز آزمایش دادم حدود 27 روز طول کشید تا جواب بیاد و نهایتا نوشته شده که فتل فرکشن 4درصد بود. نتایج نهایی برای داوون 1:2200 و دوتای دیگه کمتر از 0.0001 بود دیر شدن جواب، احتمال نهایی داوون و اینکه نوشته بود فتل فرکشن چهاردرصد هست نگرانم کرده. ممکنه مشکلی بوده باشه تشخیص داده نشه؟ بنظرتون ازمایش دیگه لازمه یا خیر؟

پاسخ مدیر 1398/08/09

جواب: نگران نباشید، به احتمال زیاد مشکلی نیست.

سوال 1398/07/29

سئوال: ببخشید خواهشا میشه بفرمایید در امینو سنتز چه چیزهایی مشخص می شود و در سل فری چه چیزهایی؟ اخه من میخوام اولین ازمایش غربالگریم را سل فری بدم اما چون برادر و برادر زاده همسرم دچار معلولیت هستند بعضی ها میگن همون اول امینو بدی بهتر و واقعا موندم.که هر کدوم چه چیزهایی را اندازه میگیره؟

پاسخ مدیر 1398/07/29

جواب: ابتدا باید مشخص شود علت معلولیت چیست؟ آمنیوسنتز اختلالات کروموزومی را نشان می دهد و تست سل فری فقط اختلالات کروموزومهای 21، 18 و 13 را نشان می دهد.

سوال 1398/07/25

سئوال: سلام خسته نباشید من یه سوالی داشتم و ذهنم درگیرش شده بود در این آزمایش که دی ان ای جنین از طریق جفت وارد خون مادر میشه چطوری دی ان ای جنین از مادر تشخیص داده میشه ؟؟؟ و اینکه جواب این آزمایش احتمال کاذب بودن بیشتری داره یا آمنیوسنتز؟

پاسخ مدیر 1398/07/25

جواب: در مرحله ای به نام size selection این دو از هم جدا شده (مثل یک باند الکتروفورتیک). بطور مسلم این آزمایش غربالگری با قدرت تشخیص بالا می باشد پس نسبت به آمنیوسنتز (تست تشخیصی) ، موارد مثبت و منفی کاذب دارد.

سوال 1398/07/21

سئوال: سلام من ازمایش سل فری انجام دادم،نوشته دختر،اما در سونو ۱۸ هفته پسر ذکر شده چرا؟

پاسخ مدیر 1398/07/21

جواب: قدرت تشخیص تست NIPT حدود 97 تا 99% است و احتمال خطا وجود دارد ولی بهتر است با یک متخصص ژنتیک تماس بگیرید.

سوال 1398/07/19

سئوال: سلام و وقت بخیر. میخواستم ببینم. تو سلفری سندروم ترنر وxxx رو نشون میده؟

پاسخ مدیر 1398/07/19

جواب: فعلاً خیر

سوال 1398/07/15

سئوال: باسلام. من جواب ازمایش سل فری مو امروز گرفتم. هر سه مورد low risk بود. دکترم در مرخصی بسر میبره، باتوجه به اینکه امروز 16 هفته و صفر روز هستم، ایا باید باوجود این جواب غربالگری دوم را بدهم یا خیر. فرزند اولم سندروم داون بود که سقط کردم و این حاملگی دومم هست. در غربالگری اول ان تی نرمال بود و ازمایش خونم ریسک مابینی، 1:964 برای همین سل فری منو فرستادند لطفا پاسخ مرا بدهید. ایا باید غربالگری دوم را بدهم?

پاسخ مدیر 1398/07/15

جواب: با قدرت تشخيص 99٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/07/14

سوال 1398/07/13 سئوال: سلام آیا هنوز آزمایشگاهی نمونه اش رو واسه آزمایش فری سل به خارج کشور می فرسته یا همه داخل کشور انجام میشه پاسخ مدیر 1398/07/13 جواب: تا اونجایی که می دونم فقط سه الی چهار آزمایشگاه در ایران خودشان انجام می دهند و بقیه ارسال می کنند. منظرم اینه بقیه ازمایشگاه ها واسه شما ارسال میکنند یا میفرستن خارج کشور

پاسخ مدیر 1398/07/14

جواب: خیلی ها برای ما ارسال می کنند و مشخصه شان هم این است که جوابدهی آن با نام آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم باید دست بیمار داده شود.

سوال 1398/07/14

سئوال: باسلام، من در ازمایشگاه سجاد شاهرود در تاریخ اول مهر ازمایش سل فری دادم. در ازمایشگاه فرمهایی که تکمیل شده بنام ازمایشگاه شما بود ( نیلو) بهمین دلیل برای سایت شما سوالم را نوشتم. میخواستم ببینم چه موقع جواب آزمایش من اماده میشود. چون من الان در ابتدای هفته 16 هستم. و چون سابقه سندروم داون و دادن آزمایش امنیوسنتز دارم پاسخ این ازمایش و جواب سریع آن خیلی برایم مهم میباشد. لطفا راهنمایی بفرمایید که چه موقع جواب ازمایش من اماده میشود؟ متشکرم

پاسخ مدیر 1398/07/14

جواب: باید تا حالا آماده شده باشد اگر اسم تان در آیدی ایمیل تان یکی است سرچ می کنم.

سوال 1398/07/13

سئوال: سلام آیا هنوز آزمایشگاهی نمونه اش رو واسه آزمایش فری سل به خارج کشور می فرسته یا همه داخل کشور انجام میشه

پاسخ مدیر 1398/07/13

جواب: تا اونجایی که می دونم فقط سه الی چهار آزمایشگاه در ایران خودشان انجام می دهند و بقیه ارسال می کنند.

سوال 1398/07/13

سئوال: سلام. وقتتون بخیر. من تاریخ ۹۸/۷/۳ آزمایش سل فری دادم. امروز ۱۰ روز گذشته و هنوز حاضر نشده. من خودم پرستار هستم و بسیار تحت فشارم و نگران ازمایش و این جواب کاملا زندگیم رو تحت تاثیر قرار داده. متاسفانه هنوز از ازمایشگاه با من برای جواب تماس نگرفتن. شما میتونید راهنماییم کنید تا نگرانیم کمتر بشه؟ شماره پذیرشم: ۱۷۰۱۲

پاسخ مدیر 1398/07/13

جواب: اولاً نگران نباشید الان چک می کنم وضعیت تست تان در چه مرحله ای است. کمی این روزها شلوغ شده است و ظرفیت انجام تست ما هم محدود و در نتیجه جوابدهی با تاخیر روبرو شده است. ثانیاً بطور کلی از هر 100 بیماری که تست NIPT انجام می دهد قسمت اعظم آنها جوابشان نرمال می شود.

سوال 1398/07/13

سئوال: سلام خسته نباشین شماره پذیرش منو خواستین چندبار فرستادم ولی جواب ندادین 695543

پاسخ مدیر 1398/07/13

جواب: جوابتان آماده است و تلفنی هم به شما خبر داده اند. با آزمایشگاه تماس بگیرید.

سوال 1398/07/11

سئوال: با سلام. ما جواب آزمایش رو امروز از آزمایشگاه شما گرفتیم. درصد fetal fraction رو زده 8.3 درصد جنسیت این عدد نشونه چیه؟

پاسخ مدیر 1398/07/11

جواب: 8.3% مربوط به درصد قطعات DNA آزاد جنین به کل قطعات DNA آزاد موجود در خون مادر (جنین + مادر) می باشد.

سوال 1398/07/09

سئوال: 695543

پاسخ مدیر 1398/07/09

جواب: آماده شده است و فکر می کنم باهاتون تماس می گیرند.

سوال 1398/07/09

سئوال: سلام من 31 شهریور در ازمایشگاه شما تست سلفری دادم ولی هنوز اماده نیست به شدت نگرانم اخه تو غربالگریای من چه ازمایش چه سونوهمه چی نرمال بود بجز ان بی که یه سونو به من گفت کوتاه یجا دیگه گفتن نرماله که منو فرستادن سلفری حتی تو ازمایش خونم برا سندرم جوابش 1در 4000بود الان به شدت نگرانم به نظرشما احتمال منفی بودن چقدر هست؟

پاسخ مدیر 1398/07/09

جواب: شماره پذیرش تان را برایم بفرستید.

سوال 1398/06/30

سئوال: قیمت ازمایش سل فری چند هست ؟؟

پاسخ مدیر 1398/06/30

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید.

سوال 1398/06/30

سئوال: سلام درساییتون گفتید بین 4 تا 5 روز جواب سل فری آماده س.طی تماس تلفنی هم همکارتون گفتند حداکثر ده روز کاری. اما من هفته گذشته آزمایش دادم تاریخ دریافت جواب را 21 روز بعد زده. این برا ما خانمهای باردار که نگران وضعیت جنین هستیم واقعا استرس آوره.

پاسخ مدیر 1398/06/30

جواب: در بعضی مواقع میزان درخواست تست و مراجعه بیماران از میزان ظرفیت انجام تست ما بالاتر می رود و در نتیجه زمان جوابدهی طولانی تر می شود که بزودی این مشکل برطرف می شود.

سوال 1398/06/29

سئوال: سلام در جواب تست آزمایش سل فری من که از شهر دیگه ای برای آرمایشگاه شما ارسال کردن جنسیت تشخیص داده نشده خواستم علت رو بدونم ؟ به چه علتی ممکنه جنسیت تشخیص داده نشه من تاحالا چنین موردی ندیده بودم که حنسیت و نگفته باشن توی سل فری ممنون

پاسخ مدیر 1398/06/29

جواب: در تست NIPT برای تعیین جنسیت نیاز به میزان بیشتری از فتال فراکشن دارد تا نتیجه جنسیت را اعلام نماید در این مواقع اگر نتواند تعیین جنسیت کند اعلام می کند که آیا جواب بدون جنسیت صادر شود که اگر جواب خیر بزنیم کل جواب را بلوکه می کند و در نتیجه در این مواقع برای اینکه ریسک اختلالات کروموزومی را دستمان باشد و برای ما اهمیت بیشتری دارد (که علت اصلی درخواست بیمار هم بوده است) ، مجبوریم که جواب بله به این درخواست بدهیم و در نتیجه جواب تعیین جنسیت را نداشته باشیم. البته این مورد خیلی کم و در کمتر از 5% نتایج آزمایش مشاهده می شود.

سوال 1398/06/27

سئوال: سلام من بارداری دو قلویی در دو کیسه جدا هستم تست غربالگری یکی از جنین ها به خاطر nt2.44 گفتن مشکل داره الان nipt انجام دادم و مشکلی نداشته برای من این تست کافی بوده؟ و اصلاً برای من که دو قلویی بودم جواب میداده؟

پاسخ مدیر 1398/06/27

جواب: بله ولی قدرت تشخیص کمی کمتر از بارداری تک قلویی و دو قلویی یک تخمکی می باشد. برای اطمینان خاطر یک آنومالی اسکن دقیق هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.

سوال 1398/06/23

سئوال: با سلام من 98/06/09 در آزمایشگاه شما آزمایش غربالگری سه ماهه اول دادم. دوازده هفته ودوروز سن بارداری من بود. نتیجه سونو نرمال بود چین پشت گردن 1/3 و تیغه بینی شکل گرفته.همه چیز سونو نرمال بود .اما در آزمایش t21:1:1200 ثبت شده. با توجه به اینکه من 37 سالمه آیا این خطرناکه یا صرفاً بخاطر دخیل بودن متغییر سن در این آزمایشه؟

پاسخ مدیر 1398/06/23

جواب: نگران نباشید. با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/06/19

سئوال: سلام و خسته نباشید..من در هفته 12.4 سونو ان تی دادم که nt=2.53 و clr=60 بود‌تیغه بینی هم تشکیل شده و باقی آیتم ها هم همه نرمال زده شده..آزمایش هم دادم و آزمایشم نتیجش برای تریزومی منفی بود اما برای سندروم داون۱:۱۴۹۰=final risk هست Pappa=4867 با ‌mom=1.55 Free b.hcg=24 با mom=0.71 لطفا میشه راهنماییم کنید. واینکه آیا الان تو هفته چهارده هستم یا هفته های بالاتر میشه سل فری داد یا خیر یا تو صیه شما چه هستش. ممنونم

پاسخ مدیر 1398/06/19

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/06/14

سئوال: سلام وقت بخیر من امروز ۱۴ شهریور ازمایش سل فری دادم و بهم گفتن جواب ۸مهر اماده میشه!! و این خیلی زمان زیادی هست.امکان داره جواب زودتر اماده بشه؟؟

پاسخ مدیر 1398/06/14

جواب: این تاریخ جوابدهی کامپیوتری است ، خیلی زودتر جواب آماده می شود.

سوال 1398/06/13

سئوال: سلام من سل فری دادم نتیجه lowrisk بود نیاز هست آزمایش آلفاپروتین رو هم بدم؟

پاسخ مدیر 1398/06/13

جواب: بله این تست برای بررسی اختلالات طناب عصبی و جداره شکمی استفاده می شود. همچنین در بسیاری از پیامدهای نامطلوب بارداری هم کمک کننده است.

سوال 1398/06/11

سئوال: با سلام و خسته نباشید من آزمایش سل فری رو در آزمایشگاه شما انجام دادم با توجه به این اعداد نیاز به پیگیری بیشتری هست؟ t21- 1:384 t18-1:1053 t13-1:3267 fetal fracttion:6%

پاسخ مدیر 1398/06/11

جواب: این اعدادی که برای تریزومی ها نوشتید مربوط به ستون background risk می باشد اعداد ستون Final result را نگاه کنید اگر در انتهای همه نوشته شده low risk با 99% اطمینان جای نگرانی ندارد.

سوال 1398/06/11

سئوال: بله جلوی کرومزوم y نوشته not detected. اصلا کادری برایgender توی جواب سل فری من وجود نداره.

پاسخ مدیر 1398/06/11

جواب: یعنی با قدرت تشخیص 95 تا 97 % دختر است.

سوال 1398/06/10

سئوال: سلام من ازمایش سل فری رو تو ازمایش شما انجام دادم،و جلوی کروموزوم yنوشته not detected, معنیش چی میشه،؟جنسیت رو تعیین میکنه؟

پاسخ مدیر 1398/06/10

جواب: یعنی با قدرت تشخیص 95 تا 97% ، دختر است.

سوال 1398/06/10

سئوال: با سلام. من آزمایش سل فری رو در آزمایشگاه نرگس اهواز انجام دادم. طبق بقیه نمونه جوابهایی ک دیدم اکثرا بطور واضح مذکر یا مونث بودن جنین رو ذکر کرده. ولی در جواب آزمایش من فقط به not detected اکتفا شده . نگران هستم که نکنه جنین از لحاظ جنسیت مشکلی داشته. اگر ممکنه کمی در مورد این نحوه جوابدهی آزمایش توضیح بدید .

پاسخ مدیر 1398/06/10

جواب: جلوی کروموزوم Y نوشته است ، Not detected یا کلاً جلوی جنسیت نوشته؟

سوال 1398/06/09

سئوال: سلام...در این تست علاوه بر بیماری به صورت روتین جنسیت رو هم گزارش می کنید؟

پاسخ مدیر 1398/06/09

جواب: در صورت درخواست بیمار و با قدرت تشخیص 95 تا 97%

سوال 1398/06/08

سئوال: سلام درآزمايش سل فري ريسك بالاي كروموزوم ٢١گزارش شده درحالي كه آزمايشام همه (ان تي و غربالگري مرحله اول)نرمال بود درحدي خوب بود كه دكتر گفت سل فري احتياجي نيست ولي خودم به دليل وسواس و سن ٣٨سال اصرار به انجام آن دادم سوالم اينه:بايد آمينوسنتز بشم وميخواستم ببينم آيااحتمالي داره جوابش منفي باشه ياديگه اميدي نيست؟

پاسخ مدیر 1398/06/08

جواب: بله این تست موارد منفی کاذب هم دارد که با آمنیوسنتز به تشخیص قطعی می رسیم. در بعضی از مواقع که بارداری از ابتدا دو قلویی بوده و بعد بتدریج یک قل از بین رفته ممکن است تست NIPT را بطور کاذب منفی کند.

سوال 1398/06/03

سئوال: سلام وقت بخیر من ۲تا ساک بارداری داشتم سونو هفته ۸ جذب نشده بود ولی سونو هفته ۱۲ جذب شده بود من هفته ۱۳ نیفتی انجام دادم جنسیت پسر ذکر کردند امکان خطا وجود نداره بخاطر ساک پوچ؟ fetal fraction هم ۷٪

پاسخ مدیر 1398/06/03

جواب: بله یکی از علل تداخل در تست NIPT همین مورد است.

سوال 1398/06/03

سئوال: سلام.۴۰ ساله هستم(۴۰سال و ۱۰ماه) بارداری اول فرزند سالم.بارداری دوم سقط فراموش شده(بدون درد یا خونریزی)منجر به کورتاژ. الان بارداری سومه. هفته پیش سونوnt و آزغربالگری انجام دادم. لطفا تفسیر و نتیجه رو بفرمایید. سپاسگزارم. سونو nt به شرح زیر: Crl 52mm Fhr171/min Nb present Nt1.74mm Finding are compatible with 12 weeks of gestation و روز بعد از سونو، آز دابل مارکر انجام دادم: Papp-a 3500mIU/L Mom 1.11 Free B-hcg 79.40 ng/ml Mom 1.74 DS age 1:70 final risk 1:69 Trisomy18/13 Prior 1:544 final risk 1:77400

پاسخ مدیر 1398/06/03

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1398/05/29

سئوال: ببخشید من الان ٩هفته و دوروز هستم.از شهرستان اومدم برام مقدورنیست مجدد هفته دیگه بیام.تو این سن بارداری ازم تست میگیرین?تماس گرفتم کسی پاسخ نداد

پاسخ مدیر 1398/05/29

جواب: خیر نتیجه ای نمی گیریم از انجام تست در این هفته

سوال 1398/05/27

با سلام 6 روز پیش در ازمایشگاه شما ازمایش سل فری دادم و هنوز جواب حاضر نشده با اینکه در غربالگری همه چیز در محدوده کم خطر بود اما دکتر گفت سندرم دان نزدیک به مرزه الان 14 هفته و 3 روز هستم میخواستم بدونم ازمایش غربالگری سه ماهه دوم و لازمه بدم منظورم ازمایش خون مثل کواد مارکر ممنون

پاسخ مدیر 1398/05/27

جواب: خیر نگران نباشید امروز تا فردا جوابتان آماده می شود و نیازی به مرحله دوم فعلاً ندارید.

سوال 1398/05/19

سئوال: سلام جواب سل فری رو گرفتم و تا دکترم رو ببینم از دلشوره میمیرم، میشه بگین این اعداد چه معنایی دارن؟ Background risk: T21: 1/157 T18: 1/419 T13: 1/1304 و در ستون ionic به ترتیب ۱:۱۰۰۰۰۰۰» ۱:۱۲۰۱۷۱ ۱:۱۰۰۰۰۰۰» Fetal fraction 14% Low risk در همه موارد ممنون از پاسخگویی

پاسخ مدیر 1398/05/19

جواب: با قدرت اطمینان 99% ریسک اش در محدوده کم خطر از نظر اختلالات آنوپلوئیدی شایع است.

سوال 1398/05/16

سئوال: سلام وقتتون بخیر، من 9/5/98 آزمایش نیفتی دادم و گفتید 23 جواب آماده است. با توجه به مطالب عنوان شده در پرسش ها مبنی بر اینکه جواب زودتر آماده میشه، زنگ زدم به جوابدهی و اونها هم تاکید کردند که 23 جواب آماده است و این مغایر با مدت زمان عنوان شده 4 تا 5 روز ه است.

پاسخ مدیر 1398/05/16

جواب: متاسفانه در یک سری از دوره ها تعداد پذیرش از ظرفیت انجام تست بالاتر می رود و در نتیجه جواب بیمار به تاخیر می افتد. ولی بطور کلی هر وقت نتایج تست آماده شود از خود آزمایشگاه با شما تماس گرفته می شود و نیاز به پیگیری از طرف شما وجود ندارد.

سوال 1398/05/12

سئوال: سلام و خسته نباشيد .هزينه تست رو ميفرماييد؟؟

پاسخ مدیر 1398/05/12

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید.

سوال 1398/05/08

سئوال: با سلام و خسته نباشيد ٧ مرداد در ازمايشگاه نيلو نمونه سل فري دادم همكاران پذيرش گفتن حداقل دو هفته ديگه اماده ميشه توي سايت نوشتن در حد ٧ روز ،كدومش درسته خيلي نگرانم ممنون

پاسخ مدیر 1398/05/08

جواب: زودتر آماده می شود و باهاتون تماس می گیرند.

سوال 1398/05/01

سئوال: با تشکر از راهنماییتون. ولی وقتی سل فری ۹۹٪ جواب میده چرا باید امینیوسنتز ۹۵٪ که خطرشم بیشتره انجام بدیم.ببخشید یه سوال دیگه: اینا رو چه معیاری میگن که یه جنین ممکنه مشکل داشته باشه یا سالم باشه چون خودشونم میگن تو ازمایش غربالگری در جواب خطا زیاده!!! حتی دکترمم گفته به این نتیجه اهمیت نده والا فقط برای ما استرس ایجاد میکنن! فقط با این ازمایشا تو این وضعیت بد اقتصادی یجورایی دارن کیسه ی خودشونو پر میکنن به فکر مردم اصلا نیستن

پاسخ مدیر 1398/05/01

جواب: NIPT با قدرت تشخیص 99% برای سه کروموزوم 21 ، 18 و 13 می باشد (شایعترین اختلالات کروموزومی که عقب ماندگی ذهنی می دهند). آمنوسنتز با قدرت تشخیص 99.5% برای تمام کروموزوم ها است. منشاء قطعات DNA که در تست NIPT مورد بررسی قرار می گیرد جفت است در حالیکه در آمنیوستز خود سلولهای جنین است. در 1 الی 2 درصد موارد در سلولهای جفت ممکن است یک اختلال کروموزومی دیده شود در حالیکه جنین سالم می باشد و یا برعکس بنابراین تست NIPT برای سه کروموزوم فوق همیشه ماهیت غربالگری خودش را حفظ خواهد کرد.

سوال 1398/04/29

سئوال: سلام من در هفته ۱۲.۶ بارداری هستم جواب غربالگری اولم .nt : 1.3 .nb : seen و جواب ازمایشم final risk 1:766 . papp-a 1:71 mom 0/42,free b- hcg 77.80mom 2.07 برام بینابین تشخیص دادن نظرتون راجب جواب ازمایشم چیه؟ ممنونم اگه راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1398/04/29

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/04/27

سئوال: سلام امروز (۵شنبه) از ازمایشگاه ساعت ۷ عصر به من پیام دادن که جواب سلفریم امادست، میخواستم بپرسم میتونم این جواب رو انلاین دریافت کنم؟ توی دانلود جوابدهی انلاین صفحه خودم که میرم خطا میده

پاسخ مدیر 1398/04/27

جواب: خیر ، با آزمایشگاه تماس بگیرید تا جواب را برایتون ایمیل کنید.

سوال 1398/02/17

سئوال: با عرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم خدمتتون، مادرم در هفته 9 بارداری هستند، می‌خواستند به مرکز شما مراجعه کنند و آزمایش تعیین جنسیت از طریق خون مادر رو انجام بدن متاسفانه چون اصلا انتظار بارداری رو نداشتن، سیگار مصرف میکنن، میخواستم بدونم آیا این مصرف میتونه روی اشتباه بودن جواب تاثیری بزاره؟

پاسخ مدیر 1398/02/17

جواب: خیر

سوال 1398/02/15

سئوال: سلام،درتاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵جهت آزمازیش سل فری به آزمایشگاه قلهک مراجعه کردم سوال کردم این آزمایش چند روز طول می کشد گفتند ۲۶ روز گفتم چرا اینقدر طولانی گفتند چون نموه را به آلمان می فرستیم وگفتند درایران این آرمایش انجام نمیشه از آنجا برگشتیم به آزمایشگاه کیمیا در کرج سوال کردم ازمایش سل فری چند روزه انجام میشه گفتند ۱۵روزه سوال کردم کجا انجام میشه گفتند آزمایشگاه نیلو درتهران گفتم آزمایشگاه قلهک گفتند اصلا سل فری درایران انجام نمیشه حالا ما از کجا بدانیم کدام یک ازاین دو آزمایشگاه راست می گویند وایا آزمایشگاه کیمیا بجای فرستادن نمونه به آلمان به نیلو بفرست جواب تا چه حددرست ودقیق خواهد بود انهم باپرداخت ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال گذشته از مالی نگران نتیجه آزمایش هستیم لطفا جواب صادقانه عنایت فرمایید

پاسخ مدیر 1398/02/15

جواب: این تست از اردیبهشت 95 در ایران توسط آزمایشگاه نیلو تهران و آزمایشگاه نرگس اهواز تحت لیسانس کمپانی Premaitha انگلیس راه اندازی شده است. اطلاعیه راه اندازی آن هم بطور رسمی همانزمان در سایت رسمی آزمایشگاه نیلو آمده است. این کمپانی دارای CE-IVD برای راه اندازی و استقرار تست در کشورهای ثالث می باشد.

سوال 1398/02/14

سئوال: با سلام در آزمایشگاه نیلو زمان آماده شدن جواب این آزمایش از زمان پذیرش چند روز است؟

پاسخ مدیر 1398/02/14

جواب: در صورت شلوغ نبودن 4-5 روز کاری

سوال 1398/02/13

سئوال: سلام. زمان ارئه جواب آزمایش چند روز پس از تاریخ نمونه گیری می باشد؟

پاسخ مدیر 1398/02/13

جواب: در صورت شلوغ نبودن 4-5 روز کاری

سوال 1397/12/21

سئوال: سلام من آزمايش غربالگري اولم همه چيز نرمال ولي ريسك سندرم دان زده 1 به 640 دكترم برام ان آي تي پي نوشته و انجام دادم هنوز جوابش نيومده نگرانم خيلي آيا اين عدد خوب نيست اصلا؟ درصورتي كه تو گزارشم زده low risk و negative

پاسخ مدیر 1397/12/21

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1397/12/21

سئوال: سلام، من واسه ١٠ فروردین قراره بیام NIPT, انجام بدم برای غربالگری هفته ١٢ میشه سونوگرافی مورد تایید نزدیک آزمایشگاه معرفی کنین

پاسخ مدیر 1397/12/21

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید.

سوال 1397/12/20

سئوال: سلام من در هفته 10 آزمایش nipt در مرکز شما انجام دادم که low risk بود و بعدش دو مرحله آزمایش غربالگری در آزمایشگاهتون انجام دادم که در اولی که12 هفتگی بود 12 T21 1:40 , NTDs 1:2 بود و در مرحله دوم در 18 هفتگی T21 1:9 , NTDs 1:2 بود و بعدش رفتم سونوگرافی آنومالی که همه چی نرمال بود ولی حداقل نرمال مایع آمینیوتیک 10 cm بود و رشد جنینF.L=20 cm بود وقتی به دکترم مراجعه کردم گفت مایع آمینیوتیک کم هستش و جنین رشد کافی نداشته و وقتی درخواست آمینیوسنتز دادم گفت که به دلیل پایین بودن مایع آمینیوتیک نمیتونم آمینوسنتز بشم فقط برای هفته 22 م[دد باید سونو بدم من کاملا گیج هستم وضعیت جنین در چه مرحله هست؟ باید به جواب nipt فقط اکتفا کنم؟

پاسخ مدیر 1397/12/20

جواب: به مقاله کاهش مایع آمنیوتیک در همین سایت مراجعه کنید. احتمال اختلالات کروموزومی ضعیف است و باید اختلالات آناتومیک دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

سوال 1397/12/18

سئوال: فاطمه. 18 اسفند 97 باسلام. 24 سالمه و در 12 هفته و 6 روز بارداری، به توصیه ی پزشکم آزمایش nipt انجام دادم در آزمایشگاه نیلو. جواب به صورت زیر بود: Trisomy 21 . 18 . 13 همه low risk هست و fetal fraction= 14%. به نظر شما جنین سالمه و مشکلی نیست؟ همچنین fetal sex رو زده male. یعنی جنین پسره؟ آخه تو سونو ان تی گفتن دختره . باوجود این آزمایش، آیا لازمه آزمایش غربالگری دوم رو هم انجام بدم؟

پاسخ مدیر 1397/12/18

جواب: با قدرت تشخیص 99% ریسک اش در محدوده پر خطر از نظر اختلالات کروموزومی شایع بوده و با قدرت تشخیص 95 الی 97% پسر می باشد.

سوال 1397/12/18

سئوال: سلام من روز12/12/97آزمایش غربالگری انجام دادم بعد گفته مشکوک به سندروم هستم توبرگه نوشته ریسک داره عددشم زده 1از1310الان نمیدونم باید چیکار کنم به نظرتون احتمالش خیلی بالاس بعد هزینه این آزمایش سل فری برام خیلی بالاس باید چیکار کنم ممنون میشم زود جواب بدین

پاسخ مدیر 1397/12/18

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1397/12/18

سئوال: سلام من روز پنج شنبه به همراه خانمم که دو قلو باردار هستند جهت تست nipt خدمت رسیدیم.همکاران شما گفتند در بارداری دوقلو امکان تشخیص جنسیت نیست اما در تفسیر آزمایش یکی از سوال کنندگان شما فرمودید حداقل یکی از جنین ها پسر است .سوالم این بود آیا در دوقلوها امکان تعیین جنسیت است؟

پاسخ مدیر 1397/12/18

جواب: قدرت تشخیص جنسیت در دوقلویی کمتر است و خیلی قابل اعتماد نیست. بخصوص زمانی که سطح fetal fraction پایین باشد. در مواردی که سطح fetal fraction بالا باشد قدرت تشخیص هم افزایش می یابد.

سوال 1397/12/14

سئوال: با سلام.من با داشتن ریسک متوسط ۱ به ۱۳۴۰.سندرم دان سل فری دادم جواب آمده که ریسک منفی.ولی فتال فرکشن رو زده ۱٪.و دکتر میگه بازم ۱۰۰٪نیست.یعنی احتمال خطا در جواب هست؟

پاسخ مدیر 1397/12/14

جواب: معمولاً جواب زیر 4% برای فتال فراکشن خیلی قابل قبول نمی باشد. ولی با توجه به ریسک 1340 تان خیلی جای نگرانی وجود ندارد.

سوال 1397/12/14

سئوال: سلام و خسته نباشید، من روز 97/12/8در آزمایشگاه پارس اهواز نمونه دادم واسه سل فری ، می خواستم ببینم این نمونه ها تا بدستتون برسه و نتیجه اعلام شه چقدر زمان می بره، تاریخ جواب برای من زده 98/1/22

پاسخ مدیر 1397/12/14

جواب: به احتمال زیاد تا یک هفته دیگر آماده می شود.

سوال 1397/11/27

سئوال: سلام من ديروز آزمايش سل فري دادم يعني ٩٧/١١/٢٥، جواب و گفتن ٩٧/١٢/١٣ ميدن ولي اينجا گفتين ٣-٤ روزه؟؟!!

پاسخ مدیر 1397/11/27

جواب: زودتر با شما تماس می گیرند.

سوال 1397/11/25

سئوال: سلام من جواب نیب تی رو گرفتم فتال فرکشن ۱۱٪ میباشد و low risc میباشد...مشکلی نیست؟

پاسخ مدیر 1397/11/25

جواب: با قدرت تشخیص 99% برای سه اختلال کروموزومی شایع مشکلی ندارید.

سوال 1397/11/24

سئوال: سلام آزمایش غربالگری من به شرح زیر میباشد: NT = 3.2mm NB دیده شد Free beta HCG mom 0.89 PAPP-A mom 0.82 در ضمن این آزمایشات را در آزمایشگاه شما و سنوگرافی رستاک در دوازده هفته و 4 روز انجام دادم همچنین بندناف جنین من تک شریانی است بعد از آن تست NIPT را انجام دادم که نتیجه آن منفی بود میخواستم بدانم با این اوصاف آیا لازم است آزمایش آمینو سنتز را انجام دهم؟ با تشکر

پاسخ مدیر 1397/11/24

جواب: با قدرت تشخیص 99% ریسک تان در محدوده کم خطر است ولی طبق پروتکل کشوری NT بالای 3 میلی متر کاندید تست های تشخیصی هست. در صورت صلاحدید پزشکتان آمنیوسنتز کنید.

سوال 1397/11/21

سئوال: با سلام غربالگری اول در ۱۲ هفته +۴ ریسک T21 حدود ۱:۷۸۵ و در غربالگری دوم در هفته ۱۶ +۴ ۱:۲۴۰ بوده. با دستور دکتر سل فری انجام دادم که گفتن ۲ هفته طول میکشه. جوابش اماده بشه هفته ۱۹ گذشته، خیلی نگرانم لطفا راهنمایی بفرمایید.

پاسخ مدیر 1397/11/21

جواب: نگران نباشید بالای 97% تست های NIPT ما نرمال می شود.

سوال 1397/11/11

سئوال: سلام وقت بخیر ،من ۳۶سال دارم بارداری دومم هست ،تست غربالگری مرحله اول به این شکل nt:1.82 T13:1:30000 T18:1:30000T21:1:1217 پزشکم توصیه کردن ازمایش سل ف ی دی ان ای انجام بدم .لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ مدیر 1397/11/11

جواب: بهتر است به توصیه پزشکتان عمل کنید.

سوال 1397/11/01

سئوال: سلام ببخشید هزینه ی ازمایش nipt,تحت بیمه تکمیلی ایران هست یا آزاد محاسبه میشه

پاسخ مدیر 1397/11/01

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید و با خانم فلاح صحبت کنید.

سوال 1397/10/26

سئوال: با سلام هفته 19 بارداری هستم در هفته 13 و 2 ازمایش سل فری در ازمایشگاه رازی رشت انجام دادم که به آزمایشگاه نیلو ارسال شد جواب آزمایش برای ترزمی 21 1:65 ..18 1:165 13 1:517 شد و low risk اعلام شد .سوال اینکه این اعداد احتمال بالایی ندارن و جواب من درست است و جنسیت نوزاد دختر اعلام شد ولی در سونو یلامت هفته 19 که سه بعدی بود جنسیت پسر دیده شد ضمنا من 40 سال هستم و روش بارداری ای وی اف بوده است و خیلی نگران این اعداد و تنافض جنسیت هستم با تشکر

پاسخ مدیر 1397/10/26

جواب: ابتدا با دقت به من بگید که این اعداد مربوط به ستون background risk است یا ستون IONA'S Risk؟

سوال 1397/10/23

سئوال: سلام من غربارگری نوبت اول را انجام بود دادم TRIsoMY 2900 Ntبوده الان دکتر آزمایش NIpT نوشته نظر شما چیه :2/3

پاسخ مدیر 1397/10/23

جواب: جای نگرانی نیست.

سوال 1397/10/22

سئوال: سلام و خسته نباشید خواستم ازتون سوالی بپرسم ...من سه روز پیش آزمایش سل فری رو توی آزمایشگاه شما انجام دادم ...سونوگرافی سه ماهه اول عالی بود و ان تی ۱.۳۹....غربالگری هم تریزومی ۲۱:۵۵۰۰...تریزومی۱۸:۱۱۰۰ و تریزموی۱۳:۶۹۰ خواستم بدونم که وقتی در محدوده کم خطر هستم چقدر امکان خطر وجود داره....لطفا جوابمو بدید نگرانم..

پاسخ مدیر 1397/10/22

جواب: خیلی کم.

سوال 1397/10/19

سئوال: سلام.من دو قلو باردارم در آزمایش سل فری من gonosomal chromosomes:chr Y present زده.یعنی:جنسیت پسره؟ و آیا هر دو پسره؟یا ممکنه یکی دختر باشه .

پاسخ مدیر 1397/10/19

جواب: حداقل یکی از جنین ها پسر است.

سوال 1397/10/15

سئوال: سلام خسته نباشید اگه جواب سل فری ۳ یا ۴ روز کاری انجام میشه پس چرا من هفته پیش یکشنبه آزمایش انجام دادم اونا دوشنبه صب فرستادن برای شما البته از کرج از آزمایشگاه کیمیا اورژانسی هم بود ولی جوابی ندادن خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1397/10/15

جواب: جواب شما شنبه آماده شده و برای آزمایشگاه ارسال شده است. با قدرت تشخیص 99% ریسک تان در محدوده کم خطر است و با قدرت تشخیص 95 تا 97% پسر است.

سوال 1397/10/15

سئوال: سلام خسته نباشید میخواستم بدونم آزمایش سل فری چند روزه حاضر میشه اخه دکتر برای من اورژانسی زده؟؟؟ ممنون

پاسخ مدیر 1397/10/15

جواب: 3 الی 4 روز کاری

سوال 1397/10/14

سئوال: سلام. وقتتون بخیر. من هفته ۱۳ بارداری هستم . در آزمایش غربالگری مرحله اول دکترم تشخیص ریسک متوسط داده. T21 prior risk : 1:419 Trisomy21: 1:1840 دکترم بهم گفته برم آزمایش nipt و یا غربالگری مرحله دوم در هفته ۱۵. اگر ممکنه نظر تون رو بهم بگید واقعا موندم که چیکار کنم. خیلی ممنونم

پاسخ مدیر 1397/10/14

جواب: نگران نباشید. ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. ولی احتمالاً به دلیل دیگری پزشکتان درخواست NIPT داده است که بهتر است جواب دقیق سونو را هم برای من می فرستادید.

سوال 1397/10/11

سئوال: سلام هفته 18 بارداری هستم غربالگری اولم نرمال و غربالگری دومم سندرم دان 1.346 اعلام شد و همچنین آنومالی اسکن انجام دادم و تمام موارد صحیح و بدون مشگل بود خواهشم از شما اینه که بدونم احتیاج به آزمایش nipt میباشد یا خیر 35 ساله هستم ممنون میشم زودتر جواب بدید

پاسخ مدیر 1397/10/11

جواب: 1- سونولوژیست انجام دهنده سونوی NT کی بوده است؟ 2- ریسک پروتکل ترکیبی سه ماهه اول و دوم (سکوئنشیال) چقدر است؟

سوال 1397/10/08

سئوال: سلام من آزمایش غربالگری رو انجام دادم nt:3بود دکتر م آزمایش نیفتی نوشت پیش شما انجام دادم ک low risk بود میخوام ببینم الان خیالم راحت باش یا نیاز ب آزمایش بیشتر است

پاسخ مدیر 1397/10/08

جواب: با قدرت تشخیص 99% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. فقط یک آنومالی اسکن دقیق هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.

سوال 1397/10/06

سئوال: سلام خسته نباشین بنده 29 سالمه تست غربالگری اولم nt=1.3 بود و بقیه آزمایشهام هم خوب بود، در غربالگری دوم فقط آزمایش را در هفته 16و روز پنجم انجام دادم و سونو برای هفته نوزدهم نوشتن هنوز انجام ندادم، ولی پاسخ آزمایش دوم سندرم دان DS=1:243 بود و screen positive بود من خیلی نگرانم با اینکه سنم بالا نیست و غربالگری اولم کاملا منفی بود همه چی نمیدونم چرا این مورد مثبت شده، بقیه موارد تریزومی ها هم منفی بودن، الان آزمایش nipt دادم منتظرم جوابش دو هفته دیگه بیاد ولی خیلی نگرانم، چقدر ممکنه پاسخ مثبت بشه؟ جواب بیاد هفته 19 یا 20 بارداری خواهم بود....

پاسخ مدیر 1397/10/06

جواب: نگران نباشید با همان جواب غربالگری سه ماهه دوم تان به تنهایی امکان مبتلا بودن جنین حدود 0.5% می باشد و بالای 99.5% سالم است. کارهای بیشتر فقط برای رفع نگرانی می باشد.

سوال 1397/09/22

سئوال: ببخشید آزمایش نیفتی برای دوقلویی هم انجام میشه چه جور تشخیص میدم هر کدوم چه شرایطی دارن؟

پاسخ مدیر 1397/09/22

جواب: بله، فقط قدرت تشخیص کاهش می یابد و یک ریسک واحد برای هر دو قل گزارش می شود.

سوال 1397/09/20

سئوال: باسلام خدمت شما، من در هفته سیزدهم ازمایش سل فری رفتم و جنسیت جنین را دختر تشخیص دادن ولی الان سونوگرافی انومالی رفتم و گفتن پسر هستش بازم رفتم گفتند پسر میخواستم بدونم علت اینکه در سل فری تشخیص دختر دادن و الان گفتند پسره چیه؟

پاسخ مدیر 1397/09/20

جواب: 1- قدرت تشخیص جنسیت در تست NIPT بین 97 تا 99 درصد می باشد بنابراین امکان خطا بین 1 تا 3 درصد وجود دارد. 2- بهتر است در این مواقع یک مشاوره ژنتیک هم انجام شود تا اختلالات وابسته به کروموزومهای جنسی رد شود.

سوال 1397/09/15

سئوال: سلام وقت بخیر جواب غربالگری دوره اول nt: 1.60 Ds: 1.555 T18:1.62200 T13:1.11654 سن مادر 23 سال دکتر گفته برای سندروم داون در محدوده متوسط خطر هست. پیش دکتر متخصص رفتیم گفت مشکلی نیست. ولی ما خیلی نگرانیم پیشنهاد شما برای ما چیه؟ در ضمن ما ساکن رشت هستیم. اگه نیاز به آزمایش بیشتر باشه کدوم آزمایشگاه پیشنهاد میشه؟ ممنونم

پاسخ مدیر 1397/09/15

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1397/09/06

سئوال: سلام.آزمایشniptرو که نیلو گفت درسته.من خیالم راحت شد ولی در غربالگری دوم گفتن مشکل داره.من جنین18هفته رو به علت هیدروسفالی شدید سقط کردم.علت این بیماری رو متوجه نشدم.تالاسمی مینو هستم.اسیدفولیک5مصرف میکردم.تیروئیدمtshام ناگهان8شد.سرماخوردگی بدی گرفتم و تب ولرز کردم.نمیدونم چه کنم.میترسم دوباره بارداربشم باتوجه به اینکه38سال دارم.و همسرم38هست.کمکم کنید راهنمایی کنید که چه درمانی کنم تااین اتفاق دوباره نیفته

پاسخ مدیر 1397/09/06

جواب: بهتر بود جنین از نظر ساختار کروموزومی، ژن تالاسمی و سایر علت های ایجاد کننده هیدروسفالی چک می شد تا حداقل علت هیدروسفالی مشخص می شد. به هر حال توصیه می کنم قبل از بارداری یک مشاوره ژنتیک انجام دهید.

سوال 1397/08/25

سئوال: سلام وخسته نباشيد لطفا منو راهنمايي وكمك كنيد من خيلي نگران ومضطرب هستم طوري كه شبها فقط دوساعت ميتونم بخوابم من با روش Ivf باردار شدم از تخمك اهدايي استفاده كردم ودر شهر ساري هستم سن خودم ٤٣ ولي اهدا كننده ٣٠ ساله است ازمايش غربالگري سه ماه اول رو اين هفته انجام دادم كه سن حاملگي رو ١٢w,3روز گفتن دكتر سونو گرافي گفت مشگلي نداري .و بهم اطمينان خاطرداد كه جنين مشگلي نداره وسالم است نتيجه سونو به شرح زير است CRL=58mm FHR=157 NT=17mn Nasal bone ديده شد . اما تو ازمايش نوشته شده PAPP-A= 4. 44 MOM=1 .49 00.FreeB-hCG =205 MOM=6.54 Interpretation Down syndrome:Intermediate Risk Trisomy=18 13 : screen Negative Agr:1:975 Final Risk :-1832 نوشته كه من بايد حتما هفته پانزدهم دوباره اين ازمايش رو انجام بدم Only blochemistry Risk for Ds=1:420 وقتي ديروز به كلنيك مراجعه كردم هيچكس حاضر به جوابگويي من نبود فقط يك ماما ارشد بود بزور منو برد ازمايشگاه كلنيك دوباره أزمن ازمايش گرفت گفت برو يكشنبه جواب حاضر ميشه ولي هيچي مسئله نگران كننده اي نيست خطاي ازمايشگاهي هست تو مشگل نداري و....... بخدا نمي دونم چيكار كنم من اصلا نمي تونم غذا بخورم يا بخوابم نمي دونم به حرف ازمايشگاه توجه كنم يا ماما كلنيك تو روخدا منوكمك كنيد هر كاري لازم وهر ازمايشي من حاضرم انجام بدم تا بفهمم مشگل چيه بفهم ايا جنين مشگل ژنتيكي داره يا نه . ويك ازمايشگاه درساري براي اين ازمايش به من معرفي كنيد . با شكر فراون ٢٥ إبان ١٣٩٧

پاسخ مدیر 1397/08/25

جواب: اینقدر نگران نباشید. ریسک فوق یک ریسک با خطر بینابین بوده و فقط یک بررسی بیشتر برای خاطر جمعی انجام می شود. همین الان هم بالای 99.5% جنین تان مشکلی ندارد.

سوال 1397/08/09

سئوال: سلام من 37 سالمه والان بچه دومم باردارم تو جواب غربالگری دومم درصد سندروم داون 1به 780و در صفحه بعد 1 به 5000 ایا لازمه تستnipt انجام بدم توغربالگری اول ریسک 1 به 170 بوده ودر صفحه بعد زده 1 به 1500 شماره ان تی 1/4 بوده لازمه تست انجام بشه

پاسخ مدیر 1397/08/09

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود: - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

سوال 1397/08/06

سئوال: سلام ممنون میشم بدونم ازمایشگاه نیلو کشت ادرار هم انجام میدهد؟دکترم تست هایula-ulc-afp روباهم نوشتن

پاسخ مدیر 1397/08/06

جواب: بله ، فقط از آخرین دستشویی رفتن تان بیشتر از 4 ساعت باید بگذرد و یا ترجیحاً ادرار اول صبح انجام شود.

سوال 1397/07/27

سئوال: با سلام و خسته نباشید ۳۸ سال دارم. بارداری دوم. بارداری اول مشکلی نداشتم و فرزندم سالم است. اکنون ۱۸ هفته و ۳ روز هستم. جواب غربالگری و آزمایش سه ماه اول خوب بود. Nb= 1 T21= 1:2100 T18= 1:30000 T13= 1:19000 جواب سونو آنومالی غربالگری دوم خوب بود nt= 4.7 mm و بقیه موارد هم نرمال بود جواب آزمایش غربالگری مرحله دوم به این صورت است T12= 1:230 T18= 1:1100 Slos: < 1:100 ATDs: 1:7000 نتیجه sequential T21= 1:2300 T18= 1:100000 T21= 1:41000 Slos= < 1:100 NTDs= 1:7000 با توجه به این نتایج دکترم من رو فرستادن پیش یه متخصص اکولوژیست که در اکوی قلب که در هفته ۱۸ انجام شد همه چیز نرمال و طبیعی گزارش شد. با جواب اکو و تست ها و سونو پیش متخصص پریناتولوژی رفتم و ایشون با توجه به جوابها گفتن همه چیز امن است اما برای آرامش خودت در ادامه بارداری میتونی آمینو یا سل فری رو انجام بدی... که من به خاطر غیر تهاجمی بودن سل فری این آزمایش رو انتخاب کردم. تمام آزمایشهام رو هم تو آزمایشگاه شما انجام دادم. میخواستم ببینم شما این نتایج و نظر دکتر رو تایید میکنید؟

پاسخ مدیر 1397/07/27

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود: - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

سوال 1397/07/23

سئوال: با سلام. 42 ساله هستم و در 18 هفته بارداری. به علت سن بالا تست cell free DNA دادم که جواب منفی بود. در سونو آنومالی دیروز، چند cpc (کیست شبکه کوروئید ) در بطنهای طرفی مغز جنین دیده شد. آیا احتمال خطر تریزومی یا مشکلات دیگر مغزی برای جنین میرود یا خیر؟ غیر از سونوی مجدد که باید ماه دیگه بای فالوآپ انجام دهم کار دیگری می شود کرد؟ متشکرم از پاسختان

پاسخ مدیر 1397/07/23

جواب: کروئید پلکسوس کیست به همراه یک جواب غربالگری کم خطر جای نگرانی وجود ندارد . همان پیگیری 4 هفته بعد کافی است.

سوال 1397/07/16

سئوال: با سلام و خسته نباشید همسر من آزمایش سل فری غربالگری مرحله اول رو در آزمایشگاه شما دادن سنوگرافی رو تو نسل امید و همچنین همسر من دوقلو بار دار هستن جواب آزمایش سندروم دان رو 95% درصد تشخیص دادن البته تو سنوگرافی هیچ مشگلی نبود یعنی دکترشون گفتن همه چی خوبه تو خانواده سابقه سندروم دان نداریم و لی بوده کسی که ضایعه مغزی داشته می خواستم ببینم چون بارداری دوقلو هست و اکثر دکتر ها میگن این آزمایش در حالت دوقلویی جواب دقیق نمیده ایا امکانش هست بصورت کاذب باشه البته هفته دیگه برای آمینو سنتز اقدام میکنیم ولی می خواستم بدونم واقعا دقت تو دقلو دقیقه یا امکان کاذب بودن هست ممنون

پاسخ مدیر 1397/07/16

جواب: قدرت تشخیص در دوقلویی کمتر از تک قلویی است ولی چون نمی توان ریسک کرد بهتر است آمنیوسنتز انجام شود تا خیالتان راحت شود.

سوال 1397/07/14

سئوال: با سلام و خسته نباشید.من امروز جواب آزمایش nipt را از آزمایشگاه شما گرفتم سه تا مورد low risk بود و fetal fraction 14% بود می خواستم بدونم منظور از fetal fractionچیست

پاسخ مدیر 1397/07/14

جواب: نسبت بین قطعات DNA آزاد جنین به مادر می باشد و باید حداقل 4% باشد تا تست از اعتبار قابل قبول برخوردار باشد.

سوال 1397/07/12

سئوال: باسلام لطفا منو از نگرانی دربیارید من ازمایش غربالگری اولم همه چیش خوب بود وتریزومی ها همگی ۱به ۳۰۰۰۰بود اما غربالگری دوم که تو همین مرکز انجام دادم تریزومی ۲۱رو زد ابه بیست ومثبت شد اما در جواب ترکیبی ازمایشگاه این رقم در تریزومی ۲۱شد ۱به ۷۹۰ و کلا لو ریسک شد ان تی من هم ۱.۳شد سابقه سقط هم داشتم من مشکل هزینه راداشتم وبا دکترم مشورت کردم گفت برو سونو انومالی رو بده ببینیم چجوریه بمن چه پیشنهادی میدید اگه نیاز هست من پول قرض میکنم واین ازمایش را انجام میدهم اما فقط بمن بگید بااین اعداد جای نگرانی هست؟ باتشکر از شما

پاسخ مدیر 1397/07/12

جواب: نگران نباشید، لطفاً با کل پرونده بیایید اتاق پزشکان طبقه دوم

سوال 1397/07/02

سئوال: سلام خسته نباشید من ۲۳ سالمه در غلبار گری اول همه چی خوب بود اما غلبارگری دوم slos 1.100 بود دکتر برام nipt نوشت همه خوب بود اما چیزی راجبslos ننوشته بود من بایر چیکار کنم

پاسخ مدیر 1397/07/02

جواب: اگر جواب ریسک بصورت 1:100> نوشته شده که در محدوده کم خطر است و جای نگرانی نیست.

سوال 1397/06/21

سئوال: سلام خسته نباشيد .من دوسال پيش باردارشدم و ماه اخر بارداريم رفتم كه دكتر نامه بيمارستان بده براي زايمان كه معاينه كرد و صداي جنين رو نشنيد فرستاد بيمارستان سونو و سونوگرافي بهم گفتن جنين٤روزه مرده و من زايمان كردم .الان دوباره باردارم و٧هفته هستم دكتر برام غربالگري ntاينها نوشته وازمايشniptهم نوشته در هفته ١٢در ازمايشگاه شمانيلو.ميخواستم بدونم يعني بارداريم خطرناك هستش.در ضمن يه پسر٩ساله سالم دارم

پاسخ مدیر 1397/06/21

جواب: خیر برای رفع نگرانی بیشتر این درخواست انجام شده است.

سوال 1397/04/09

باسلام و خسته نباشید من هفته پیش آزمایش NIPTI رو در آزمایشگاه شما انجام دادم متاسفانه علی رغم اینکه تلفنی گفته بودین نتیجه آزمایش طی 5 تا 7 روز کاری آماده میشه ولی در برگه جوابدهی تاریخ دریافت جواب 19 روز بعد درج شده میشه علتش رو توضیح بدین؟ممنون میشم.

پاسخ مدیر 1397/04/09

نگران نباشید اگر تست به تکرار نخورد جوابتان زودتر از 5 الی 6 روز آماده می شود و با شما تماس گرفته می شود.

سوال 1397/04/05

باسلام من 30ساله هستم.بارداری دوم و طبیعی می باشد. بچه اولم پسر و سالم است و با همسرم نسبت فامیلی نداریم. هفته 12 و 4روز سونو nt انجام دادم عدد های Nt=3.76 Nb=2.2 بودند دکترم ترجیحش به امینوسنتز بود که به خاطر ریسک امینوسنتز من و همسرم ازمایش سل فری را در ازمایشگاه شما انجام دادیم نتایج low risk و به صورت زیر هستند Tr21= 1:654 Tr18= 1:1608 Tr13= 1:5040 دکتر من پس از مشاهده جواب ازمایش گفتند که با اینکه جواب درست است نمیتوانند به این نتیجه اطمینان کنند و ممکن است کاذب باشد و امینوسنتز مطمین تر است و متخصص دیگری را معرفی کردند که اگر او نتیجه سل فری را تایید کرد و گفت که نیازی به امینوسنتز نیس به این ازمایش اکتفا میکنند. حال سوال من این است ایا واقعا با این شرایط نمیتوان به سل فری اطمینان کرد و تا چه حد امینوسنتز نیاز است؟

پاسخ مدیر 1397/04/05

با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1397/04/02

سلام وقت بخير ٣٥ساله هستم و در ١٢هفته و٥روز غربالگري و سونو سه ماه اول بارداري انجام دادم و نيجه به اين صورت هست : nt:2/4 nb:present crl:64/6 t21:1/1764 t18:1/11122 t13:<1/20000 بارداري دومم هست فرزند اولم سالم هست و ازدواج فاميلي دختر عمو و پسر عمويي هستيم و دكترم برايم ازمايش niptنوشته اند كه در ازمايشكاه نيلو انجام بدم و همه موارد همlow risk بوده دكترم ميگه جون nt2/4هست و نزديك به ريسك هست و ازدواج فاميلي داريد بايد انجام بدي به نظر شما لازم هست؟

پاسخ مدیر 1397/04/02

** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود: - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4 ولی از آنجائیکه سطح NT بین 95 تا 99% محدوده بالا قرار گرفته است بهتر است که به توصیه پزشکتان عمل کنید.

سوال 1397/03/14

الهام

یکشنبه 9 خرداد 1395 - 09:39

 

سوال:

سلام

آیا این آزمایش در آزمایشگاه نیلو انجام می شود و هزینه آن چقدر است ؟

باتشکر

جواب:

بله، با آزمایشگاه تماس بگیرید.

 

نگین

دوشنبه 10 خرداد 1395 - 07:04

 

سوال:

سلام من اخر هفته شانزدهم هستم دیشب دو طرف شکمم درد داشت و ل لکه بینی قهوه ای رنگ دیدم با ترشح قاطی بود زنگ زدم دکترم می گه اشکال نداره فقط برای احتیاط برو سونو انجام بده به نظر شما خطرناکه عفونت هم دارم هفته شانزده می شه چند ماهه

جواب:

نگران نباشید. بهتر است که یک سونو و هم یک تست کشت ادرار انجام دهید.

 

نوید

جمعه 4 تیر 1395 - 05:50

 

سوال:

سلام

من ٣٣ سالمه و ازمایش غربالگری اول رو انجام دادم كه نتیجه های ریسك بود، بعلت اینكه خونریزی دارم و أمینو سنتز احتمال سقط جنین وجود دارد و بسیار هم استرسی هستم پزشكم سل فری رو توصیه كردن كه انجام دادم و الان منتظر جراب هستم،

سوالم از شما اینه كه تست كواد ماركر چیست و چرا پزشك بجای سل فری این تست رو بمن پیشنهاد ندادن؟

جواب:

نگران نباشید، تست کواد مارکر قدرت تشخیص 80% برای اختلالات کروموزومی شایع دارد و مثبت کاذب آن هم 5% است. وقتیکه تست غربالگری تان مثبت شد باید تست تشخیصی انجام دهید که در بعضی از موارد به جای آن می توان تست سل فری هم انجام داد ولی با ذکر این مطلب که آمنیوسنتز تمامی اختلالات کروموزومی را بررسی می کند در حالیکه سل فری سه تا از شایعترین اختلالات کروموزومی را بررسی می کند. بنابراین بر اساس راهنماهای موجود از جمله راهنمای انجمن متخصصین زنان و زایمان آمریکا ابتدا باید تست های غربالگری روتین برای بیمار انجام شود در صورت مثبت شدن تست غربالگری با قدرت تشخیص بالا (سل فری و یا درستش NIPT) و یا تست تشخیصی انجام دهیم.

 

مینو

شنبه 20 شهریور 1395 - 12:13

 

سوال:

سلام، آیا برای انجام آزمایش cff DNA داشتن جواب سونوگرافی NT , NB ضروری است؟ یا می‌توان پس از آزمایش، سونوی غربالگری را انجام داد؟

جواب:

ضروری نیست ولی بهتر است این تست بعد از تست های غربالگری انجام شود.

 

Ziba

یکشنبه 21 شهریور 1395 - 18:30

 

سوال:

سلام من41 سال سن دارم و تست غربالگیری در12 هفته و 5 روز انجام دادم Nuchal Translucency (= NT1.4

trisomy21 1:295

trisomy18 1:436

trisomy13 1:2785 میشود توضیح هید به من گفتن بخاطر سن شما باید جواب آزمایش هم بیاد تا طبیق داده شود

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

ایسودا

یکشنبه 9 آبان 1395 - 07:23

 

سوال:

سلام. من آزمایشات غربالگری ندادم و فقط میخاستم همین آزمایش سل فری رو که درصد اطمینانش بیشتره بدم. ایا نیازه که هر دو آزمایش داده بشه.؟یا پیشنهاد می کنید فقط غربالگری رو بدم ؟

جواب:

بهتر بود سن تان را می نوشتید ولی توصیه می کنم اول تست غربالگری سه ماهه اول را بدهید و جوابش را برایم بنویسید.

 

آزادی

دوشنبه 17 آبان 1395 - 19:27

سوال:

سلام ماتوبیمارستان محب آمینوسنتزدادیم ابتدابه ماگفتند جنین ازنظر سندروم داون سالم است ولی براجواب کشت که رفتیم گفتند که سلولهایی که کشت شده اند ازبین رفته وآنهائی که باقی مانده ازنظرجنسیت با جنین که پسراست مخالف است وباید تست نیفتی بدهید خیلی نگرانم دارم میمیرم کسی نمیتونه کمکم کنه

جواب:

نگران نباشید، احتمالأ آمنیوسیت ها در محیط کشت رشد نکرده اند و نتونستند کروموزومهای دیگر را دقیق بررسی کنند. بهتر است با پزشک زنانتان در مورد انجام تست NIPT مشورت کنید.

 

نارسیس

دوشنبه 24 آبان 1395 - 19:52

 

سوال:

آیا آزمایش سل فری جایگزین آمینوسنتز برای کسی که سابقه جنین سندروم داون دارد میباشد?

جواب:

به جواب سوال قبلی تان رجوع کنید. اینقدر نگران نباشید.

 

نارسیس

دوشنبه 24 آبان 1395 - 19:54

 

سوال:

باتوجه به اینکه ریسک من برای سندرم داون ۱۱۴۸۰\'۱ میباشد و دفعه قبل ۲۸\'۱ بودم

جواب:

همان NIPT رو انجام دهید و برایم عدد NT در سونوگرافی سه ماهه اول را بنویسید.

 

نارسیس

سه شنبه 25 آبان 1395 - 10:51

 

سوال:

ممنون از پاسخگویی سریع شما

عدد ان تی در سونوگرافی ۱ میلی متر با سی آر ال۵۱ میلی متر

شما در اصفهان کدام آزمایشگاه را پیشنهاد میکنید ?

وبسایت و پیجتون عالیه

جواب:

NT خوب هست و فقط می توانید همان NIPT رو انجام دهید.

آزمایشگاه سینا اصفهان

 

شیرین

سه شنبه 25 آبان 1395 - 14:51

 

سوال:

سلام ببخشید دقت آزمایش سل فری بالاتراست یا آمینوسنتز?

آیا سل فری همه کروموزوم ها را بررسی میکند?

سپاس

جواب:

آمنیوسنتز، تست NIPT فعلأ فقط برای سه کروموزوم 21، 18 و 13 approved شده است.

 

مامان یاسی

چهارشنبه 3 آذر 1395 - 16:30

 

سوال:

با سلام جواب آزمایش نیفتی را گرفتم به دکتر نشون ندادم جواب زده لو ریسک خوبه

جواب:

با قدرت تشخیص 99%، بله جوابش خوب هست.

 

سعید

پنجشنبه 18 آذر 1395 - 22:10

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید.

سن:36

سن جنین:15+3

بارداری دوم (بچه اول سالم)

CRL: 76.3

NT: 2.8

T21: 1:4356

T18: 1:11251

T13: ^1:20000

لطفن راهنمایی بفرمایید، از نظر شما آمینوسنتز، نیفتی و یا آزمایش دیگری باید انجام داد؟

مدت انتظار جواب دهی هر کدام از روشها در مرکز شما چقدر است؟

با تشکر

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و جدار دیواره شکمی انجام داده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.         

آمنیوسنتز 10 روز کاری

تست NIPT، حداکثر 4 روزه

 

ارش

پنجشنبه 9 دی 1395 - 21:34

 

سوال:

سلام و خسته نباشید

همسر من در تاریخ ۲۴ ابان ماه تست nipt را در ازمایشگاه نیلو انجام داده است که در جواب ان low risk بوده است اما درتعیین جنسیت پسر تشخیص داده شده است

اما در سونوگرافی های بعد همه دکترها جنسیت دختر تشخیص داده اند با توجه به احتمال کم خطای جنسیت در این تست(طبق توضیحات سایت خودتان)علت این اختلاف چیست

با توجه به اینکه تشخیص ازمایشگاه پسر بوده است و در جنسیت پسر حتما کروموزوم yدیده شده است

لازم به ذکر است که دو بار سونو انجام شده در دو جای مختلف

ایا امکان اختلال جنسیتی وجود دارد و نیاز به ازمایش دیگری میباشد

باتشکر

جواب:

قدرت تشخیص تست NIPT برای تعیین جنسیت 95 الی 97% بوده و احتمال 3-5% خطا وجود دارد. احتمال اختلالات مربوط به کروموزومهای جنسی مانند سندرم ترنر هم باید در نظر گرفت.

 

ارش

پنجشنبه 16 دی 1395 - 19:34

سوال:

با سلام و تشکر از پاسخ شما

با توجه به اینکه سندروم ترنر مربوط به خانمها میباشد و علت ان وجود یک کروموزوم xناقص است پس چطور جنسیت پسر تشخیص داده شده است یعنی سوال اینجاست که کروموزوم yچطور دیده شده است ایا کروموزومxناقص مانند yاست

ودرسندروم ترنر کروموزوم yدیده میشود

لطفا ما را از نگرانی نجات دهید.

جواب:

فعلاً اصول تست مربوط به تشخیص کروموزوم X می باشد. اگر یک کروموزوم X تشخیص دهد پسر و دو تا X گزارش دختر می شود.

 

Neda

جمعه 10 دی 1395 - 16:47

 

سوال:

با سلام. من اصفهانی هستم.ریسک غربالگری دوم من مثبت شد.دکتر من رو فرستاد به آزمایشگاه (سینا) توی خ آمادگاه. اولا که روی پوشه هاشون نوشته بود آزمایشگاه نیلو. یک فرم تعهدنامه بهم دادن که بالاش نوشته بود مرکز ژنتیک ایران.توی متن ، در واقع ما داشتیم به آزمایشگاه ژنوم تعهد میدادیم.که من از پذیرش سوال کردم و ایشون گفتش که شما با مرکز ژنتیک طرف هستید و خلاصه بحثو جم کرد.شما دراین خصوص اطلاعی دارین؟

جواب:

بخش ژنتیک ما که تست NIPT انجام می شود به نام آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم در وزارت بهداشت ثبت شده است. و روی برگه گزارش هم با لوگوی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم به بیمار گزارش می شود.

 

ساینا

سه شنبه 14 دی 1395 - 18:42

 

سوال:

با سلام .جواب غربالگری اول من :

Trisomy21:1:4289

Trisomy18:1:30000

Trisomy13:1:30000

Nt:1.3

در هر ٣ مورد low risk شدم ولی در غربالگری دوم:

Trisomy21:1:22

Trisomy18:1:18600

Slos:1:15500

Osb:1:60600

٣٠ ساله هستم .دكتر بهم پیشنهاد cell free dna داده ..خیلی نگرانم میشه بگید ریسك trisomy 21 من خیلی بالاست

جواب:

نگران نباشید ، اولأ اگر دو تست مربوط به یک مرکز است بخواهید جواب پروتکل ترکیبی و یا سکوئنشیال را به شما بدهد و ریسک اش را برایم بنویسید. بهترین کار برای رفع نگرانی تان همان انجام تست NIPT می باشد که پزشکتان برایتان انجام داده است.

 

Neda

پنجشنبه 16 دی 1395 - 17:19

 

سوال:

با سلام و تشکر.

نمیدونم اینجا جای این سوال هست یا نه؟

هزینه ی cell free dna رو بیمه تکمیلی پرداخت نمیکنه. میخواستم بدونم تامین اجتماعی جبران میکنه ؟ اگه میکنه چقدر؟

با تشکر

جواب:

خیر متاسفانه فعلاً تحت پوشش بیمه نیست.

 

نیوشا

جمعه 17 دی 1395 - 09:07

 

سوال:

سلام من آزمایش سل فری را درآزمایشگاه نیلو در هفته 14بارداری دادم که در تعیین جنسیت جنین پسر تشخیص داد شد که در هفته 18 سونو آنومالی جنین را دختر تشخیص دادن با توجه به اینکه در هفته14این آزمایش 99درصد صحیح است چه چیزی باعث این اشتباه ممکنه باشد من واقعا سر در گم هستم اگه کروموزوم yدیده شده چطور ممکنه دختر باشه البته من در جاهای معتبر سونو کردم سه بار و هرسه گفتن دختر

جواب:

قدرت تشخیص تست NIPT بر مبنای کروموزوم X در حدود 95 الی 97% بوده و برای اختلالات آنوپلوئیدی شایع 13، 18 و 21 ریال 99% می باشد. بنابراین اگر یک کروموزوم X تشخیص داده شود جنسیت را پسر و دو عدد کروموزوم X تشخیص دهد جنسیت را دختر گزارش می کند. ولی خود کمپانی اعلام می دارد که بین 5-3% خطا در تعیین جنسیت وجود دارد. هر چند اختلالات کروموزومی مربوط به کروموزوم های جنسی را نیز باید در نظر گرفته شود.

مثل سندرم ترنر که XO که پسر گزارش می شود ولی در واقع دختری است که یک کروموزوم X کم دارد.

 

نیوشا

شنبه 18 دی 1395 - 14:41

 

سوال:

با تشکر از پاسختون می خواستم بدون با چه آزمایشی سندروم ترنر مشخص میشه و اینکه آزمایش کواد مارکر و سونو آنو مالی چیزی رو نشون نداد ممکنه تو سونوآنومالی این سندروم مشخص بشه

جواب:

بله توی سونو معمولأ سندرم ترنر NT و NF بالایی دارد. و گاهی طور استخوان فمور و بازو کمتر از هفته بارداری می باشد.

 

نیوشا

شنبه 18 دی 1395 - 16:53

 

سوال:

با سپاس فراوان از پاسخگویی شما آزمایش خاصی رو پیشنهاد میکنید برای اطمینان خاطر که مطمئن بشم جنین به سندروم ترنر مبتلا هست یا خیر واینکه آزمایشگاه نیلو این آزمایش رو دارد یا خیر باتشکر

جواب:

نگران نباشید اگر سونوی آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 و سونوی رد IUGR در هفته 24 خوب بود جای نگرانی ندارد. برای اطمینان 100% می توان آمنیوسنتز انجام داد که فکر می کنم در مواردی که همه چیز خوب است نیاز به آن نباشد.

 

نیوشا

یکشنبه 19 دی 1395 - 10:59

 

خیلی ممنون و سپاسگزارم از مدیریت سایت وهمکاران

 

درسا

سه شنبه 21 دی 1395 - 17:59

 

سوال:

سلام من هفته ۱۴ هستم \'یکبار آمینو دادم بچه سالم بود ولی سقط شد باز الان باردار هستم باز کروموزم ۲۱ مرا اینتر مدیال اعلام کردن حالا ماندم که چه کار کنم لطفا مرا راهنمای کنید

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

اعظم

سه شنبه 21 دی 1395 - 23:22

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید این نتیجه ازمایش callfreednaهست 3

Trisomy21 1:1000000

Trisomy18 1:1000000

Trisomy13 1:1000000

ایا نیاز به ازمایش دیگه دارم

Estimated fatel fraction:9%

جواب:

با قدرت تشخیص 99% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده، فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.

 

سارا

چهارشنبه 22 دی 1395 - 10:24

 

سوال:

با سلام

من به تازگی تست nipt رو در آزمایشگاه نیلو انجام دادم و هر سه تا تریزومی را low risk زده دیگه میتونم خیالم راحت باشه ؟

جواب:

با قدرت تشخیص 99% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده، فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.

 

ناردخت

چهارشنبه 22 دی 1395 - 12:31

 

سوال:

با عرض سلام

من با سن ٣١ سال دیروز در ١٢ هفته و ٤ روز سونو انجام دادم كه nt 2.73 crl58

Trisomy 21 1/453

Trisomy 18 1/1263

Trisomy 13 1/3980

دكترم منو برای ازمایش NIPT دیشب به ازمایشگاه شما فرستاد به من گفتن ٦ روز برای جواب باید منتظر باشم من الان خیلی استرس دارم خواهش میكنم به من بگید وضعیت من چجوریه و ایا این همه استرس برای مادر و جنین خطرناك نیست

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

جوابتان ممکن است زودتر هم آماده شود، باهاتون تماس می گیرند.

 

ناردخت

چهارشنبه 22 دی 1395 - 14:47

ممنونم ازتون

 

ناردخت

یکشنبه 26 دی 1395 - 05:37

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید

من سه شنبه شب تو ازمایشگاه شما ازمایش دادم

چرا به من زنگ نمیزنید من از خیلیا شنیدم كه ازمایشگاهایی مثل كریمی نژاد و .. ١ ٢ روز بعد زنگ میزنن و میگن تست مشكلی نداره و تا ١٠ روز طول میكشه جواب كتبی

خواهش میكنم بگید من چیكار كنم من واقعا نگرانم دیگه نمیتونم منتظر بمونم

جواب:

چه تستی انجام داده اید؟ آیا QF-PCR هم انجام داده اید.

 

Niyaz

یکشنبه 26 دی 1395 - 08:20

 

سوال:

سلام.من ۳۴ ساله هستم.هفته ۱۲ سونو دادم nt رو 2/9 زده و طول crl 66 نوشته.آزمایش خون فقط سل فری دادم که هنوز نتیجه اش نیومده.بنظر شما با توجه به اندازه ntهمین آزمایش سل فری برام کافیه یا اینکه آمنیوسنتز لازم دارم؟بارداری دوممه بچه اولم سالمه. تو سونوگرافی تیغه بینی هم تشکیل شده بود و اندازش نرمال بود.

جواب:

نگران نباشید همان تست NIPT تا حدود زیادی در مورد سلامت جنین به ما اطلاعات می دهد.

 

سپیده1396

دوشنبه 27 دی 1395 - 19:37

 

سوال:

سلام میخواستم آزمایش سل فری رو در آزمایشگاه شما انجام بدم و تعیین جنسیت هم خیلی برام مهمه آیا تعیین جنسیت از طریق کروموزوم yانجام میشه آخه بعضی از آزمایشگاهها تعیین جنسیت رو اشتباه میگن چند در صد خطا داره من الان 14 هفته هستم

جواب:

تعیین جنسیت از طریق کروموزوم X صورت می گیرد و امکان 3-5% خطا و یا عدم محاسبه وجود دارد.

 

هستی

جمعه 1 بهمن 1395 - 18:42

 

سوال:

سلام، خسته نباشید،،هفته 16 بارداری هستم تست سندروم دان سه ماهه دومم 1 به 110 شده ریسکش،،دکترم ازم خواسته امینوسنتز انجام بدم، یا اینکه تست نیفتی،، همسرم بخاطر خطرات امینو راضی به انجامش نیست،،بنظر شما تست نیفتی خوبه؟

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

البته بستگی به عدد NT در سونو هم دارد که اگر بالای 3 باشد بهتر است آمنیوسنتز انجام دهید.

 

سپیده1396

شنبه 2 بهمن 1395 - 16:10

 

سوال:

با عرض سلام وخسته نباشید پیرو سوال قبلی می خواستم بدونم شما از کدام روشهای : (NESRED PCR) و (REAL TIME) برای تعیین جنسیت استفاده می کنید با تشکر

جواب:

هیچکدام ، فقط در صورت درخواست بیمار در هنگام انجام تست NIPT به روش NGS تعیین جنسیت هم انجام می شود.

 

ارکیده

دوشنبه 4 بهمن 1395 - 11:45

 

سوال:

سلام من 29 سالمه و بارداری اولم هست، در 12 هفته و 3 روز غربالگری سه ماهه اول دادم که نتیجه اش به شرح زیر است:

NT:3mm

NB: present

CRL: 60.4

BPD: 21.1

HC:81.1

free-BHCG (10.02 IU/I ()0.252 MOM)

PAPP-A 2.255 IU/I 0.662 MOM

T21: 1:391

T18: 1:250

T13: 1:495

مرکز غربالگری برام انجام CVS یا آمینیوسنتز رو پیشنهاد کرده، میخواستم ببینم با توجه به های ریسک بودن سندرم ادوارد اگر به جای آمینیو سنتز، آزمایش سل فری رو انجام بدم کفایت میکنه؟

و اینکه در آزمایشگاه نیلو نمونه سل فری در ایران بررسی میشه یا به کشور دیگه ای فرستاده میشه؟

ممنون

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)            

البته طبق پروتکل کشوری با توجه به عدد NT مساوی 3 شما کاندید انجام تست تشخیصی می شوید ولی طبق ریسک نهایی شما تست NIPT هم قابل انجام است.

در آزماشگاه ما این تست در داخل آزمایشگاه انجام شده، تحت لیسانس کمپانی Premaitha و تحت برند IONA که جزو اولین کمپانی در دنیا می باشد که استاندارد اروپا برای تست های تشخیصی قابل استفاده در خارج بدن (CE-IVD) را گرفته است.

 

Narges

یکشنبه 17 بهمن 1395 - 20:25

 

سوال:

نتیجه ازمایش سل فری درهفته 12+5 انجام دادم نیجه ریسک \\ایین وبرای هر سه سندرم احتمال 1 در 1000000 گزارش شده ولی جنسیت قابل تشخیص نبوده ایا به نظر شما از نظرکروموزمی مشکلی هست ؟

جواب:

نگران نباشید، در 3 تا 5 درصد موارد این تست قادر به تعیین جنسیت نمی باشد و هیچ ارتباطی به جنین ندارد.

 

شیما

دوشنبه 18 بهمن 1395 - 09:48

 

سوال:

سلام.سوال من رو تو سایت نزاشتید؟

جواب:

من با این ID سوالی پیدا نکردم. لطف کنید مجدد بگذارید.

 

شیما

سه شنبه 19 بهمن 1395 - 07:30

 

سوال:

سلام.خسته نباشید.من هفته ۱۵ بارداری هستم.در بارداری قبلی ازمایش غربالگری خوب بود ولی nb تشکیل نشده بود و آمنیوسنتز شدم که بعدش بچه مرد.الان ازمایش غربالگریم ۱به۴۶ هست.دکتر ازمایش سل فری برام نوشته.نمیدونم آمنیوسنتز انجام بدم یا ازمایش فری سل مطمین هست؟خیلی نگرانم.میشه فقط به این ازمایش اکتفا کرد!؟تورو خدا کمکم کنید

جواب:

نتیجه کاریوتایپ بچه قبلی چی بود، آیا نرمال بود و بچه به خاطر آمنیوسنتز سقط شده یا خیر؟

 

شیما

سه شنبه 19 بهمن 1395 - 07:34

 

سوال:

اقای دکتر من واسه اینکه بچه قبلی به خاطر آمنیوسنتز مرد نمیخام آمنیوسنتز بشم

جواب:

بنابراین کاندید انجام تست NIPT هستید.

 

شیما

چهارشنبه 20 بهمن 1395 - 17:05

 

سوال:

بچه سالم بود.بیمارستان صارم انجام دادم.اونجا گفتن بخاطر آمنیو سنتز نبوده.ولی با نظر دکترای دیگه و کاریوتایپ خودم و شوهرم گفتن احتمال زیاد واسه آمنیوسنتز بوده.حالا دکترم گفته ازمایش سل فری انجام بده.نمیدونم چیکار کنم.سل فری یا آمنیو؟

جواب:

اینقدر نگران نباشید همان تست NIPT را انجام دهید.

 

مریم ص

چهارشنبه 20 بهمن 1395 - 23:31

 

سوال:

با سلام

من 31 سالمه. در آزمایش غربالگری اول برای سندرم داون نتیجه ریسك متوسط بود با احتمال 1:695، و در غربالگری دوم، منفی بود، فکر میکنم با احتمال 1:11000. مقدار NT هم 1.7 و CRL مقدار64.9. دکتر گفت دیگر نیازی به انجام آزمایش بیشتر نیست و مشکلی وجود ندارد، ولی من الان که در هفته ی بیست و یک هستم هنوز نگرانم. می خواستم بدانم نظر شما چیست و آیا دیگر نیازی به انجام آزمایش NIPT نیست؟ هنوز برای این آزمایش فرصت هست؟

با تشکر

جواب:

به نظر من هم لازم نیست.

طبق گایدلاین مشترک انجمن طب جنین - مادر و انجمن متخصصین زنان و زایمان آمریکا در سال 2015 ، در مواقعی که بیمار و یا پزشک به هر دلیلی نگرانی بعد از هفته 22 حاملگی پیدا می کنند فقط برای رفع نگرانی می توان درخواست تست NIPT برای این بیماران انجام داد.

اگر این تست منفی شد، خیال مادر و پزشک با اطمینان 99% برای اختلالات آنوپلوئیدی شایع راحت می شود. اگر مثبت شد در هیچ کشوری اجازه سقط داده نمی شود ولی نوع زایمان، نوع بیمارستان (بیمارستانی که باید بخش NICU داشته باشد) و مشاوره پدر و مادر برای پذیرش یک نوزاد غیرطبیعی در هنگام زایمان و حمایت روحی از والدین پس از زایمان صورت بگیرد.

 

شبنم

شنبه 23 بهمن 1395 - 07:42

 

سوال:

من11/14آزمایش NIPT رو در آزمایشگاهتون دادم گفته بودید نهایت 5روزه جوابش میاد هنوز نیومده خیلی استرس دارم.

جواب:

شماره ID تان را برایم بفرستید.

 

Malihe

یکشنبه 24 بهمن 1395 - 10:52

 

سوال:

سلام. من 16 هفته و سه روز از بارداریم میگذره و در غربالگری سه ماه اول نتیجه از این قرار است:

trisomy 21: 2931

trisomy 18: 30000

trisomy 13: 30000

و در غربالگری هفته 15 نتیجه از این قرار است:

trisomy 21: 1:469

trisomy 18: 1:30000

SLOS: 1:30000

NTDS: 1:8134

میباشد، لطفا راهنمایی فرمایید در ضمن آزمایش Cell Free dna هم انجام داده ام ولی هنوز جواب نگرفتم. خیلی نگرانم.ممنون میشم جوابمو بدید

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

Ninish

سه شنبه 26 بهمن 1395 - 11:21

 

سوال:

سلام. من 16 هفته و سه روز از بارداریم میگذره و در غربالگری سه ماه اول نتیجه از این قرار است:

DS:129 12900

T18/13: 99000

و در غربالگری هفته 16 نتیجه از این قرار است:

DS:44

NTD:60700

T18:58400

SLOS:172000

میباشد، لطفا راهنمایی فرمایید در ضمن آزمایش Cell Free dna هم انجام داده ام ولی هنوز جواب نگرفتم. خیلی نگرانم.ممنون میشم جوابمو بدید

و از این ناراحتم که چرا آمینو سنتز انجام ندادم

جواب:

نگران نباشید، جواب NIPT تان که آماده شد برایم بنویسید.

 

Ninish

یکشنبه 8 اسفند 1395 - 06:48

 

سوال:

سلام آقای دکتر جوای سل فری من اومد

trisomy 21عددش= 1/206111593

trisomy 18 عددش=1/1789645739

trisomy 13 عددش=1/1583268386

و همشون low riske

test sesitivity=99.12%

f=بقیه هم none زده و low risk

جواب:

جواب NIPT شما برای سه اختلال کروموزومی 21، 18 و 13 با قدرت اطمینان 99% در محدوده کم خطر می باشد.

 

مهشید

دوشنبه 2 اسفند 1395 - 11:29

 

سوال:

سلام .31 سال دارم ساله گذشته به دلیل سندروم دان در هفته 19 ختم بارداری شدم امسال باردار شدم در هفته 13 آزمایش cell free انجام دادم

Trisomy 21 1:1، 000، 000وtrisomy18,13 نیز به همین مقدار low riskوfetal fraction8%و با Nt:1.2

با این وجود دکترم گفتن 94% آمینوسنتز الزامیست ااز لحاظ قانونی ،در صورتی که اصلا تمایلی به اینکار ندارم با این حالا درخواست راهنمایی از شما دارم.ممنون

جواب:

بعضی از رفرانس ها توصیه به انجام آمنیوسنتز بعد از نرمال شدن تست NIPT نمی کنند. به تصمیم شخصی خودتان و پزشکتان ارتباط دارد.

 

علی

چهارشنبه 4 اسفند 1395 - 10:26

 

سوال:

با سلام خدمت آقای دکتر :

 

نتیجه غربالگری سه ماهه اول بارداری و همچنین NIPT و سونوگرافی همسرم به قرار زیر می باشد ممنون می شوم تفسیر رابیان کنید .

Age at term(years) : 40.8

t 21 Prio Risk 1 : 104

t 18 Prio Risk 1 : 1348

t 13 Prio Risk 1 :3523

Weight(kg) : 70

Gestational Age at Biochemistry : 13 W+2D

Gestational Age at Scan : 13 W+2D

قسمت زرد رنگ به قرار زیر است :

CALCULATED RISKS (at term)

TRISOMY 21 1: 680

TRISOMY 18 1: 30000

TRISOMY 13 1: 30000

جواب آزمایش NIPT هم به شرح ذیل می باشد.

TRISOMY 21 1: 74 <1:1،000،000(<0.0001%) LOW RISK

TRISOMY 18 1: 206 <1:1،000،000(<0.0001%) LOW RISK

TRISOMY 13 1: 638

1:678،302 LAW RISK (0.00011%)

fetal Fraction 12%

fetal Sex : female

15 Feb 2017

14 هفته 6 روز

و...

 

جواب:

با قدرت اطمینان 99% ریسک تان در محدوده کم خطر است یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

 

علی

چهارشنبه 4 اسفند 1395 - 21:09

 

باسلام مجدد خدمت آقای دکتر :

باتشکر از پاسخ به سوال مطرح شده .

 

Ninish

یکشنبه 8 اسفند 1395 - 06:51

 

سوال:

آقای دکتر پس علت اینکه غربالگری من تو محدوده پر خطر بود چی میتونه باشه؟و اینکه ععد های آزمایش سل فری تیروزومی 13 و 18 احتمالش میلیاردی زده ولی تیروزومی 21 رو میلیونی زده چرا؟مشکلی نباشه یهو؟

جواب:

نگران نباشید احتمال اختلالات کروموزومی خیلی کم است و فقط باید از نظر عوارض نامطلوب بارداری مثل افزایش فشار خون ، کاهش وزن نوزاد و ... دائمآ چک شوید.

 

عفت

چهارشنبه 11 اسفند 1395 - 05:27

 

سوال:

با سلام

نتایج غربالگری مرحله اول من به صورت زیر است، آیا نیاز به انجام آزمایش cffDNA می با شد؟ و اینکه اگر این آزمایش انجام شود نیاز مجدد به آزمایش های مرحله دوم غربالگری می باشد؟

Nt:1.5 mm

NB : 2 mm

Calculated risk of trisomy 21 (Combined risk) : 1:717

Calculated risk of trisomy 13+18 (Combined risk) : 1:11005

سن مادر 32 سال و آزمایش در 12 هفته و شش روز و سونوگرافی 12 هفته و پنج روز بوده است.

با تشکر

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

سیمونا

جمعه 13 اسفند 1395 - 13:09

 

سوال:

با سلام

من بارداری دومم هست و وارد ۱۳ هفته شدم. توو غربالگری متوجه شدم که دوقلو باردارم و دوقلوها هم به صورت مونوکوریون مونو آمنیون می باشند. نتیجه غربالگری nt و nb برای هر دو جنین طبیعی بود ولی دکترم گفتن چون این مدل حاملگی های ریسک هستش برای اطمینان آزمایش nifty رو انجام بده. دکترم خیلی منو در مورد این نوع دوقلوزایی ترسونده. الان ۲تا سوال دارم یکی اینکه این آزمایش چقدر می تونه سلامت جنین ها رو بهم بگه و سوال دومم هم این هست که حاملگی به صورت منو کوریون و منو آمنیون چه خطراتی داره و آیا می تونم هر دو جنین رو سالم به دنیا بیارم?

واقعا نگرانم ممنون میشم...

جواب:

تست NIPT، حدود 97 الی 98 % در مورد ریسک تریزومی ها به ما اطلاعات می دهد. به هر حال این گروه از بیماران جزو گروه پر خطر محسوب شده و باید مراقبتهای دوران بارداری را بیشتر کنیم.

 

یلدا

دوشنبه 21 فروردین 1396 - 12:09

 

سوال:

سلام. جواب آز غربالگری مرحله اول من 1:586 و تست کواد مارکر 1:720رو برای تریزومی 21 نشون داد. دکترم منو رو برای مشاوره انجام آمینوسنتز پیش پزشک متخصصش فرستاد که ایشون پس از مشاهده جواب سونو 18هفتگی که همه چیزش خوب بود گفتن نیاز به آمینوسنتز نداری مگه خودت تمایل داشته باشی. منم از احتمال سقط ناشی از آمینوسنتز می ترسم و قبول نکردم. آزمایش سل فری کم خطره اما برخلاف آمینوسنتز تحت پوشش بیمه قرار نمی گیره. خواستم راهنمایی کنید که نیازی به انجام این تست دارم یا خیر؟ ممنون.

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این مورد چک شود:

- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٠٪‏ ریسك اش در محدوده خطر بینابین است و دو توصیه می توان برایتان انجام داد:

١- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص ٩٩٪)

٢- قابل قبول: انجام آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر یك از سافت ماركرها بیمار كاندید تست های تشخیصی شود (با قدرت تشخیص ٩٠٪).

فقط دقت شود سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی آنومالی اسكن را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

 

یلدا

چهارشنبه 23 فروردین 1396 - 07:09

 

سوال:

ممنون از پاسخگویی تون. سونوگرافیست من تو این لیست نبود و من تصمیمم رو برای انجام آزمایش NIPT قطعی کردم. ممکنه خواهش کنم مرکز واجد شرایطی رو برای این آزمایش به من معرفی کنید. من کاشان زندگی میکنم، همکار آزمایشگاه شما در کاشان چه آزمایشگاهیه؟ ممنون

جواب:

آزمایشگاه دكتر شریعت كاشان و آزمایشگاه دكتر رحمتی كاشان

 

هیوا

پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 - 09:35

 

سوال:

باسلام ,من 36 سال سن دارم و با همسرم فامیل هستیم اولین بارداریم هست و تا الان سابقه سقط نداشتم

جواب غربالگری مرحله اولم nt=1.7mmوnb=2.7mm

Trisomy21=1:989

Trisomy18=1:30000

Trisomy13=1:30000

PAPP-A 1605 mIU/L

FreeBHCG 29.00 ng/ml

الان در هفته 16 بارداری هستم

پزشکم پیشنهاد کرده که آزمایش free cell رو به جای غربالگری مرحله دوم انجام بدم

مردد هستم که غربالگری مرحله 2 رو انجام بدم یا تست NIFT ?

لطفا راهنماییم کنید

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

 

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

Mitiman

سه شنبه 2 خرداد 1396 - 09:34

 

سوال:

باسلام ,من 27 سالمه و همسرم پسرعموی بنده هست.اولین بارداریم هست و تا الان سابقه سقط نداشتم .

جواب غربالگری مرحله اولم

nt=0.8mm

Trisomy21=1:1218

Trisomy18=1:13940

Trisomy13=1:33264

PAPP-A 2972 mIU/L

FreeBHCG 29.00 ng/ml

الان در هفته 14 بارداری هستم .

به نظر شما برای اطمینان بیشتر تست NIPT را انجام بدم یا نیازی نیست و غربال گری مرحله دوم انجام شود؟

لطفا راهنماییم کنید

 

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

ادیسسه

شنبه 9 خرداد 1396 - 09:19

سوال:

با سلام

ما آزمایشهای غربال گری اول و دوم رو انجام دادیم و هردو کم ریسک بود و سونوگرافی ها هم هیچ مشکلی وجود نداشت

ولی در هفته 30 سونوگرافی دادم و مشخص شد جنین اترزی اثنی عشر داره.دکتر تست nipt نوشت.خیلی نگرانم

جواب:

نگران نباشید.

آترزی Atresia به معنی فقدان مادرزادی یا انسداد یک منفذ طبیعی بدن و یا یک ساختمان لوله ای است (Dorland s dictionary) چگونگی تشکیل آترزی مری بخوبی روشن نیست.

رویان شناسی: در رویان 4 هفته ای از بخش شکمی پیشین روده (forgut)، جوانه تنفسی یا دیورتیکول نای ظاهرمی شود این دیورتیکول بتدریج از قسمت پیشین روده بوسیله پرده ای بنام دیواره ی مری و نای Esophagotracheal septum جدا می شود. ( شکل 1)

بعدا جوانه تنفسی به دو بخش تقسیم و جوانه های ششی را تشکیل می دهد.

هر گونه انحراف از این راستا منجر به اشکال مختلفی از آترزی مری و فیستول مری و نای می گردد (شکل 2)

شیوع آترزی مری در حدود یک در 2500تا 3000 تولد زنده است.

50درصد موارد همراه با مالفورماسیون دیگر است مثل آنومالی های قلبی آنورکتال، مهره ها، کلیه ها و اندام ها.

میزان شیوع آترزی مری در پسرها اندکی بیشتر از دخترهاست.

اشکال مختلفی از فیستول و اترزی مری وجود دارد ولی 85 تا 90درصد موارد شکل شایع آن یعنی بن بست فوقانی مری و فیستول دیستال مری به نای است. سایر اشکال نادر است.

آیا پیش از تولد تشخیص داده می شود؟

بله عموماً با سونوگرافی در ماههای آخر حاملگی وجود پلی هیدرآمنیوس و یا عدم وجود حباب معده حدس آنرا ایجاد می کند.

علائم بالینی : در اولین ساعات زندگی نوزاد علائمی بروز می کند که شک آترزی مری را موجب می شود، ترشح بزاق فراوان excessive salivation، دیسترس تنفسی ، سیانوز و سرفه و برگرداندن در صورت تغذیه با شیر از آن جمله است.

تشخیص: بعد از شک به تشخیص آترزی یک لوله معده از راه دهان یا بینی وارد کرده و یک عکس ساده ریه و شکم گرفته می شود.

پیچ خوردن لوله معده در پاچ فوقانی مری وجود آترزی مری را تائید می کند. وجود پرهوائی بخصوص در معده وجود فیستول دیستال مری به نای را مشخص می کند (شکل 3)

اگر سوند در گردن پیچ بخورد و یا هوائی در دستگاه گوارش و شکم دیده نشود احتمال اترزی مری بدون فیستول مطرح است.

اقدامات درمانی اولیه پیش از عمل:

نوزاد مبتلا به آترزی مری باید در ICU نوزادان تحت مراقبت باشد سر بیمار کمی بالا و به یکطرف برگردد و مرتب دهان وی ساکشن شود. بهیچ وجه روی شکم فشار داده نشود ( ممکن است محتوی معده از راه فیستول به ریه بر گردد و پنومونی شیمیائی ایجاد کند).

رگ مطمئن داشته باشد و آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک بگیرد.

بررسی های لازم قبل از عمل جراحی مری:

چند عامل در پیش آگهی نوزاد بسیار موثر است الف – وزن نوزاد ب – آنومالی های قلبی ج – وضعیت ریه

در مدت کوتاهی 24تا48ساعت بعد از تولد تمام بررسی های لازم باید بعمل آید اکوکاردیوگرافی ضروری است هر اقدام درمانی برای قلب، مثل دارو یا حتی گذاشتن شنت (جراحی) و... باید انجام شود.

در مورد نوزادان پرماچور که وضعیت تنفسی خوبی ندارند باید لوله تراشه گذاشته شود و به دستگاه ونتیلاتور وصل شود و کمک تنفسی داشته باشد. بهتر است لوله تراشه در قسمتی گذاشته شود که فیستول را عملا غیر فعال کند مطابق شکل 3 و بعد

Gentle low pressure ventilation با مراقبت ویژه بعمل آید.

با تمهیدات انجام شده در اولین فرصت 24 تا 48ساعت بعد از تولد نوزاد برای عمل جراحی (بستن فیستول و آناستموز مری) آماده می گردد.

عمل جراحی با انسزیون پوسترولاترال طرف راست توراکس انجام می شود در این عمل سعی می گردد پلور باز نشود، رتروپلورال دایسکشن انجام می شود و عملیات در مدیاستین خلفی صورت می گیرد (شکل 4 و 5). ابتدا فیستول دیستال مری به نای قطع و بسته می شود و سپس دو انتهای مری بهم نزدیک و آناستموز می گردد.

اولین بار در سال 1941 عمل جراحی آترزی مری در دانشگاه میشیگان توسط آقای Cameron Haight در یک دختر 12 روزه انجام شد که زنده ماند و رشد کرد . قبل از این عمل بسیاری موارد جراحی آترزی مری با شکست مواجه شده بود.

عمل جراحی رتروپلورال این مزیت را دارد که از ایجاد آمپیم جلوگیری می کند اگر نشت آناستموز وجود داشته باشد ترشحات وارد فضای پلورال نمی گردد بطور کلی عمل جراحی مری پرخطر و عوارض مهمی دارد:

نشت آناستموز (10درصد)، تنگی آناستموز (15درصد) ، عود فیستول (6-10درصد) از عوارض زودرس است.

از عوارض دیررس آن رفلاکس معده به مری (شایع است) تراکئومالاسی (10- 20) و ... است.

 

لیلی

یکشنبه 21 خرداد 1396 - 11:33

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان از سایت خوبتون.من در غربالگری مرحله اول ریسک سندروم داون برام 1:12 تشخیص داده شد که با توجه با اون دکترم برام nipt نوشتن و من اونو بصورت کامل انجام دادم و آزمایشگاهم گفت که نمونه رو میفرستن واسه آزمایش آمریکا.در پاسخ تست ریسک تریزومیهای 21,13 و 18 منفی تشخیص داده شده اما تریزومی 16 رو نوشته مثبت(increased risk) که حالا پزشکم بهم آمنیو رو توصیه کردن. میخواستم بدونم که تا چه حد نیفتی برای این نوع تریزومی دقت داره و چقدر احتمال وجود این اختلال در جنین من هست.خواهش میکنم بهم یه جواب واضح بدین بینهایت استرس دارم.

جواب:

هنوز به غیر از کروموزومهای جنسی، 21، 18 و 13 بقیه کروموزومها تائیدیه نداشته ولی از آنجائیکه جواب مثبت برای NIPT دارید مجبوریم که تست آمنیوسنتز انجام شود.

 

سارام

یکشنبه 21 خرداد 1396 - 18:22

سوال:

من آزمایش cell free تو هفته ١٢ انجام دادم، جنسیت مشخص شده، باتوجه به اینكه درصد تعیین جنسیت بالا هست، شده تاحالا كه اشتباه شده باشه؟

جواب:

با توجه به قدرت تشخیص 95 الی 97% تست NIPT برای تعیین جنسیت ، احتمال خطای بین 3 الی 5 % وجود دارد.

 

Nafiseh

دوشنبه 22 خرداد 1396 - 14:38

 

سوال:

با سلام

جواب غربالگری مرحله اولم برای سندروم داون 1:500 بوده با توجه به اینکه سنم 34 ساله و نیز برادرم سندروم داونه آیا انجام آمینو ضروریه؟ من خودم ترجیحم آمینو چون جوابش دقیقتر از nipt ولی دکترم با توجه به اینکه خونریزی داشتم میگه آمینو انجام نده و nipt انجام بده. به نظر شما آمینو خطرناکه؟ آیا به جواب nipt میشه اطمینان کرد؟ در ضمن در آزمایشگاه شما تاکنون موردی بوده که جواب nipt منفی باشه ولی بچه ناسالم به دنیا بیاد؟

باتشکر

جواب:

قدرت تشخیص آمنیوسنتز 99.9% می باشد و تست NIPT، حدود 99% . بنابراین احتمال منفی کاذب در تست NIPT وجود دارد ولی با توجه به تست غربالگری تان شما کاندید تست NIPT هستید نه تست آمنیوسنتز.

 

مقدم

دوشنبه 22 خرداد 1396 - 16:58

 

سوال:

سلام. من امروز غربالگری مرحله اول رو انجام دادم كه در صفحه اول جواب ازمایش نتیجه به این صورت بود :

T21:1:763

T18:1:8541

T13:1:20906

و در كادر زرد رنگ:

T21:1:445

به دلیل عدد T21 دكترم بهم پیشنهاد nipt داده. میخوام ببینم از نظر شما انجام سل فری چقدر برای من واجبه ؟

 

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

سهیلا

چهارشنبه 24 خرداد 1396 - 18:22

 

سوال:

سلام من آزمایش رو انجام دادم هنوز جواب نگرفتم میخواستم بدونم قبل از جواب nipt سونوگرافی غربالگری هم باید انجام بدم ؟

جواب:

صبر کنید جواب NIPT تان آماده شود.

 

سحر

پنجشنبه 25 خرداد 1396 - 07:18

 

سوال:

سلام

جواب مرحله اول غربالگری رو دیروز گرفتم، البته تست 2 مرحله ای و 10 تیر نوبت خوندهی بعدی هست. جواب تست اول نگرانم کرده ممنون میشم راهنمایی کنین.

بارداری دوم ام هست و پسرم الان 21 ماهه و سالم هستن.

سن بارداری 31 سال و سن پایان بارداری 32 سال و 3 ماه

Nt:1.7

Nb: Present و crl:53mm

زمان انجام سونو سن جنین معادل 12 هفته و 0 روز

ریسک تریزومی ها:

T21:1/1446

T18:1/20928

T13:1/30000

در انتها انجام Quad or Sequential screen یا Nipt پیشنهاد شده است.

حالا من چند سوال دارم که ممنون میشم راهنمایی ام کنین.

1-همسرم اصرار به آمینوسنتز داره و میگه جواب اون قطعی تر هست، پیشنهاد شما چیست؟

2- این مطلب درست هست...

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

سحر

شنبه 27 خرداد 1396 - 19:42

 

سوال:

بله سونولوژیست رو چک کردم و اسمشون در لیست سایت بود، آزمایش ها رو هم در آزمایشگاه شما داده و خواهم داد. فقط سوالم این هست که با توجه به اینکه تست من دو مرحله ای است و دو جواب مجزا و یک جواب تلفیقی دریافت خواهم کرد، احتمال اینکه در نهایت از محدوده خطر بینابین به مرز بی خطر بروم جقدر هست؟

خیلی کم

(نوبت خوندهی بعدی 10 تیرماه است)

و اینکه منتظر جواب تست ترکیبی بمانم و بعد آزمایش Nipt را انجام دهم یا زودتر این آزمایش را انجام دهم؟

بهتر است با پزشکتان مشورت کنید.

و بهترین زمان برای انجام تست Nipt کدام هفته های بارداری است؟

از هفته 12 به بعد

ممنون از پاسخگویی

 

سارام

پنجشنبه 25 خرداد 1396 - 16:02

 

سوال:

من تو هفته ١٢ تست cell free انجام دادم كه fetal fraction رو 8% نوشته، میشه لطف كنین یعنى چه؟

جواب:

یعنی نسبت فراکشن DNA آزاد سلولی جنین به مادر 8 درصد است که بطور نرمال باید بیشتر از 4% باشد تا جواب صحت قابل قبول داشته باشد.

 

هومن

سه شنبه 30 خرداد 1396 - 23:36

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید

همسر من 32 سال سن دارد و هفته پیش در 12w+2D تست سه ماهه اول انجام داد و نتایج به شرح زیر بود:

T21prior risk 1:639

T18prior risk 1:7157

T13prior risk 1:17749

ودر قسمت calculated risks:

T21 1:825

T18 1:30000

T13 1:30000

و برای هر 3 مورد low risk عنوان شده.ولی امروز پزشک آزمایش nipt رو پیشنهاد داد.میخواستم در خصوص نتایج و اینکه این تست ضروری هست یا خیر راهنمایی کنید.خیلی نگران هستیم ممنون از شما

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

Fahim

چهارشنبه 31 خرداد 1396 - 04:44

 

سوال:

باسلام وخسته نباشید

من هفته 15 بارداری هستم و بارداری دومم هست .فرزند اولم کاملا سالم هستن.آزمایش غربالگری اول من خطر بینابینی بود

جواب سونو غربالگریNT 1/7

Nasal Bone: Present

وجواب آزمایش غربالگری اول

DS : 1:1500

T 18/13 : 1:2190 و 1: 99000

Down Syndrome : Intermediate Risk

Trisomy 18/13 :Low Risk

پزشکم گفتن که باید تست nift v رو انجام بدم و صبر نکنم برای غربالگری دوم

چون تایمش میگذره واگر جواب مثبت باشه دیگه تو هفته 18 اجازه ختم بارداری داده نمیشه

لطفا بفرمایید من تواین وضعیت سریع تست نیفتی رو انجام بدم یا آمنیوسنتز رو

در وضعیت فعلی من کدوم بهتره و مطمینتر

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

 

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

پدر

جمعه 27 مرداد 1396 - 02:54

 

سوال:

سلام

بیزحمت جواب آزمایش غربال گری را تحلیل کنید

Risk of down \'s 1/1700

Risk of trisomy18 1/20000

Risk of trisomy13 1/6700

Nt 1.7 mm

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

 

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

محبوبه

شنبه 28 مرداد 1396 - 11:40

 

سوال:

سلام دربارداری قبلیم تو ازمایش خون غربالگری اول ریسک سندروم داون نشون داد آمینوسنتز کردم مثبت شد و سقط کردم.الان باردارم و دکترم گفت آزمایش خون سل فری تو مرکز شما انجام بدم و یک هفته بعدشم سونو غربالگری اول و برم.چندتا سوال دارم.

س: آیا واسه آزمایش جواب سونو باید باشه یا نیازی نیست؟

یک سونو برای تعیین دقیق سن جنین نیاز داریم.

س: و اینکه دقیقا چند روز طول میکشه جواب آزمایش بیاد؟

4-5 روز

س: و اگر جواب خوب باشه و جنین سالم باشه بجز سونو آنومالی آزمایش تکمیلی دیگه ای نیاز هست یا خیر؟

بهتر است تست سه ماهه اول را هم انجام دهید.

اینجا خوندم نوشته بودین تست AFP باید انجام بشه؟ضروریه؟و چه لزومی داره؟ممنون میشم راهنمایی کنین

برای بررسی اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی استفاده می شود.

 

محبوبه

شنبه 28 مرداد 1396 - 18:37

 

سوال:

ممنون از پاسخ گوییتون

تست سه ماهه اول منظورتون سونو غربالگری هست یا چیزه دیگه؟

سونو به اضافه دو مارکر بیوشیمی خون

پس بنظرتون بهتره ابتدا سونو غربالگری اول تو 12 هفته و بدم و با جوابش بیام مرکزتون؟

بله

و تست اختلالات طناب عصبی اجباری هست یا اختیاری ؟و هزینه جدا داره ؟

بهتر است انجام شود ، هزینه اش خیلی زیاد نیست.

 

گلنازیوس

شنبه 28 مرداد 1396 - 12:01

 

سوال:

سلام من دوشنبه ٢٢مرداد تست نیفتی دادم در ازمایشگاه شما ،با توجه به نوشته های خودتان كه تا ٦روز جواب مبدهند منتظر شدم ولی هنوزبا من تماس نگرفته اند ایا روش شما عوض شده و یا مشكلی وجود دارد ؟

جواب:

شماره ID تون را برایم بنویسید.

 

سلاله

چهارشنبه 8 شهریور 1396 - 19:13

 

سوال:

سلام ١٧ هفته توی نسل امید غربالگری اول رفتم nt1,9mm

دكترم گفت نیاز به ازمایش غربالگری دوم نیست فقط سونو انومالی تو ١٨ هفته بده

سونوی انومالی تشخیص اكوژنیك در بطن چپ قلب به قطر 2,3mm دادن و وجود pyelectasisخفیف در سیستم كلیه های جنین سمت چپ 5,1mm سمت راست5,0mm

دكتر گفتن احتمال سندروم هست و باید سل فری انجام بدم

چند درصد احتمال وجود مشكل هست؟ ممنون میشم واهنماییم كنید

جواب:

احتمالش زیاد نیست ولی باید بدلیل وجود دو سافت مارکر ، بهتر است که تست NIPT هم انجام شود.

 

مونا

جمعه 10 شهریور 1396 - 04:41

 

سوال:

سلام و خسته نباشید.من با سن بارداری 12 هفته و 2 روز تست تریپل مارکر دادم.با گزارش زیر

nt؛1.2

age؛35

fbhcg؛344IU/L

mom؛9.71

Papp-a؛1290

mom؛0.45

ضمنا استخوان بینی مشاهده شد به طول 1.9 میلیمتر

با عنایت به اینکه سونو من عادیه و فقط مقدار فری بتا اچ سی جی خیلی بالاست و در محدوده های ریسک سندروم داون قرار گرفته به نظرتون ممکنه اساسا آزمایش خون اشتباه باشه؟من خیلی نگرانم لطفا جواب بدید.

البته آزمایش نیفتی هم دادم چون فوق العاده نگران بودم.این بارداری دومم هست و یک دختر سالم دارم.

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و کاندید تست تشخیصی هستید.

 

فاطمه

سه شنبه 14 شهریور 1396 - 11:24

 

سوال:

سلام وخسته نباشید.من یک دختر۱۲ساله و یک پسرسه ونیم ساله دارم.قبل از به دنیاآمدن پسرم درسال ۹۰ جنینی که هیدروسفالی داشت را باردار بودم که در هفته ۱۸بارداری کورتاژ کردم وبعدمن وهمسرم برای اطمینان آزمایش کروزمومی دادیم که مشکلی نداشت.وسال ۹۲ پسرم بدنیا آمد.الان درهفته هشتم بارداری هستم بنظرشما من باید آزمایشNITP بدهم یا همان غربالگری معمول را انجام دهم؟خیلی ممنون از سایت خوبتون

جواب:

بهتر است در هفته 12 یک تست غربالگری سه ماهه اول دقیق انجام دهیدو سپس بر مبنای جواب آن پیگیری های بعدی انجام شود.

 

سلاله

سه شنبه 14 شهریور 1396 - 20:10

 

سوال:

سلام خسته نباشید من پنجشنبه ازمایش نیفتی دادم خفته بودید ٥ روزه فردا میشه ٦ روز هموز تماس نگرفتن

مردم به خدا از استرس هر روز زیر سرم هستم

id:767487

جواب:

نگران نباشید ، فردا صبح جواب اولیه تون در می آید، ساعت 11 صبح با خودم (دکتر یونسی) تماس بگیرید.

 

خورشید

سه شنبه 28 شهریور 1396 - 11:43

 

سوال:

سلام من آزمایش غربالگری سه ماه اول رو در ۱۲ هفته و یک روز در نیلو و سونوگرافی را در ... انجام دادم و تفسیر آزمایش در ... انجام شده ولی خیلی نگرانم. لطفا شما کمک کنید.

سنم 30 و بارداری اول به روش طبیعی

نتایج نیلو

FBCG: 22.0

PAPP-a: 1394.0

نتیج سونو:

FBCG: 22.0 /0.558 mom

PAPP-a: 1.394/ mom 0.411

t21: background risk 1:611/ adjusted risk 1:2189

t18: background risk 1:1440/ adjusted 1:4525

t13: background risk 1:4531/ adjusted risk 1:14048

FGR: 1:84

NT: 1.9 mm

CRL: 56.7 mm

NB: Present

با این تفاسیر و با توجه به پایین بودن PAPP-A آیا لازمه تست آمینو انجام بدم؟ الان هفته ۱۴ هستم. دلیل پایین بودنش چی میتونه باشه؟

جواب:

نگران نباشید ، اگر خیلی نگران هستید تست NIPT را توصیه می کنم در غیر اینصورت تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام دهید.

مطالعه لینک ذیل را هم توصیه می کنم.

http://niloulab.com/doctors/abnormal_serum_marker_in_pregnant_women

 

حنا68

چهارشنبه 29 شهریور 1396 - 15:50

 

سوال:

سلام میشه جواب ازمایش غربالگری اولمو تفسیر کنین

Papp.a :3 mom 0.87

Free b. hcg : 98.40 mom : 2.38

Age 1:1140

Ds 1:939

Prior 1:8930

T18 & T13 1:99000

سنم 28 و وزنم 66

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

صبا

جمعه 7 مهر 1396 - 10:02

 

سوال:

سلام . وقت شما بخیر.

لطفا منو راهنمایی کنید.

من در تاریخ 11 شهریور اولین سونوی تشخیص بارداری رو انجام دادم و زمان بارداری 10 هفته و 3 روز تخمین زده شده.

طبق نظر پزشکم و با توجه به زمان اعلام شده که براساس سونوی اول اواخر هفته 12 و اوایل هفته 13 برای تست غربالگری رفتم.

در تاریخ یک مهر سونوی ان تی را انجام دادم و صبح 2 مهر برای آزمایش رفتم ولی غربالگری رو آزمایشگاه انجام نداد و گفت براساس سونوی ان تی در هفته 13 و روز 6 هستم و تست انجام نمیشه!

روز بعد پیش پزشکم رفتم و نتیجه را گفتم. پزشکم دو تا تاریخ سونو رو بررسی کرد و گفت براساس سونوی اول در حقیقت در زمان 13 هفته...

جواب:

طبق سونوی 10 شهریور تان در یک مهر 13 هفته و 4 روز می شوید ولی به احتمال زیاد جنین درشت تر از سن واقعی اش هست و در نتیجه در سونو نتیجه بالاتر گزارش شده است.

به هر حال شما غربالگری سه ماهه اول را از دست داده اید و بهتر است در 15 هفته و 2 روز تست کواد مارکر را انجام دهید.

 

لیلاا

جمعه 7 مهر 1396 - 13:05

 

سوال:

سلام

من هفته سیزدهم غربالگری اول را انجام دادم. با اینکه تمام سه مورد ریسک پایین بود ولی چون nt=2.3 و free bhcg=2.8 mom بود آیا نیاز به nipt هست؟

با اینکه جواب با ریسک پایین هست چرا دو مورد nt و free bhcg مقادیر بالا دارند؟

جواب:

بهتر است عدد ریسک نهایی تریزومی ها را برایم بنویسید تا بهتر بتوانم قضاوت کنم.

 

فاطمه

شنبه 8 مهر 1396 - 18:34

 

سوال:

خانمی 31 ساله هستم, ناقل هموفیلی ب . برای بارداری اول هفته 10 pcr خون جهت تعیین جنسبت انجام دادم که تشخیص دختر بود و هفته 15 آمنیوسنتز همین نتیجه را داشت . الان برای بار دوم باردار هستم و مردد هستم که آیا nipt را هفته ده انجام دهم یا به یکباره CVS و اینکه اگر nipt دختر را تشخیص داد کافیه و نیازی به cvs و آمنیوسنتز دیگر نیست؟؟

جواب:

قدرت تشخیص جنسیت در تست NIPT بطور عملی بین 95 تا 97% است و چون در اینجا جنسیت نقش خیلی مهمی در آینده نوزاد دارد، توصیه می کنم از CVS و آمنیوسنتز که قدرت تشخیص بالاتری برای تعیین جنسیت دارند، اسبتفاده کنید.

 

ساراارجین

پنجشنبه 20 مهر 1396 - 05:15

 

سوال:

سلام لطفا مرا راهنمایی کنید

من 33 سال سن دارم ودر اول هفته 11 بارداری آزمایش غرباگری وسونو انجام داده ام

nt: 1.45mm

trisomy21:1:412

trisimy18:1:845

trisomy 13:1:3570

مقدار خطرش چقدر است و اگر آزمایش سل فری dnaانجام بدم دیگه خیالم راحت می شه که بچه سالمه

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

حسینی

سه شنبه 25 مهر 1396 - 15:20

 

سوال:

با سلام

من 25 سالمه و در هفته 14 بارداری هستم یک بار بارداری پوچ داشتم و این بارداری دومم هست

هفته گذشته تست سلامت جنین دادم که نتیجه ش اینطور هست:

nt= 1.20 mm

CRL= 67.0 mm

PAPP-A= 19.00 ug/ml

free B-hCG= 58.00 ng/ml

میزان ریسک هم سندرم داون و هم تریزومی 18/13 رو پایین زده اما نوشته

only biochemistry risk for DS = 1:885

و cell free DNA یا تست مرحله دوم رو پیشنهاد داده. به نظر شما ریسک بیمار بودن جنینم زیاده؟

و اینکه بهتره کدوم تست رو انجام بدم؟ ایا free cell همراه با تعیین جنسیت نیاز هست؟

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

حلما

شنبه 6 آبان 1396 - 05:05

 

سوال:

سلام

آیا احتمال خطا در مرحله اول غربالگری 3ماهه اول وجود دارد؟یا این ازمون صددرصد است ؟ ایا ازمونی هست که غربالگری مرحله اول رو بتونیم دقیق تر تکرار کنین ؟

جواب:بله

احتمال مثبت کاذب 3% و احتمال منفی کاذب آن هم 15% می باشد.

جواب تان را برایم بفرستید.

 

ایدا

شنبه 6 آبان 1396 - 10:36

 

سوال:

سلام من25سالمه ازمایش سه ماهه اولم دادم جوابش

nt:2.2

21:1.214

18:20000

13:20000

بهم گفتن باید ازمایش دوباره بد شما چه ازمایشی پیشنهاد میکنید

nipt

یا امنیوسنتز

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

راحیل

جمعه 12 آبان 1396 - 06:43

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید

نتیجه ازمایش NIPT من که در آزمایشگاه شما انجام شده بدین صورت هست:

Trisomy21 (1:244) <1:1000000

Trisomy18 (1:617) <1:1000000

Trisomy13 (1:1930) <1:1000000

Fetal fraction: 10%

آیا نیاز به انجام تست دیگری هم هست؟

با سپاس

جواب:

فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20.

 

نسرین

یکشنبه 14 آبان 1396 - 06:49

 

سوال:

با سلام.من ازمایش غربال گری دوم رو دادم این نتایجش بود.هفته ی پانزدهم این ازمایش رو دادم..الان هفده هفته و شش روز هستم.آیا جواب ازمایش من در مرحله ی ریسک بالاست؟

Afp.82.1. Mom3.16

Ue3.2.22. Mom0.85

Hug.100000.0. Mom5.08

Lnhibin_a440.0. Mom2.22

Down syndrome:screen negative

NTD:screen positive

trisomy 18:screen negative

slso:screen negative

در ضمن سونو ی آن تی هم 1.50بود.ممنون میشم زود جوابشو بدین.با تشکر فراوان

جواب:

با قدرت تشخیص 80% در محدوده پرخطر برای اختلالات طناب عصبی و جداره شکمی است. یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 انجام دهید.

 

نسرین

یکشنبه 14 آبان 1396 - 13:26

 

سوال:

ممنون از جوابتان..یعنی به ازمایش آمینو احتیاجی نیست؟؟؟!

جواب:

بستگی به نظر پزشکتان دارد.

 

سحرشمشكى

جمعه 26 آبان 1396 - 11:21

 

سوال:

سلام خسته نباشید من ٢٢ تو ازمایشگاه ازمایش nipt انجام دادم چون دكتر nt بالاس الانم خیلى خیلى نگرانم

جواب:

نگران نباشید، باید منتظر جواب NIPT شوید. مقاله ای که امروز در مورد پیامد بارداری متعاقب جواب NT را بخوانید

 

Zartabi

شنبه 27 آبان 1396 - 14:54

 

سوال:

آزمایشگاه نیلو چند روزه جواب آزمایشو میده؟ اگه دوشنبه بیام برای آزمایش سل فری کی جواب آماده میشه؟

جواب: 3-5 روز کاری

 

اشیندو

شنبه 29 آبان 1396 - 06:39

 

سوال:

من بیستم ابان ازمایش نیفتی دادم الان ۲۹ ابانه و هنوز جواب اماده نیست.چرا؟ اگر میدونستم انقدر طول میدید جای دیگه میرفتم.

جواب:

مشخصات کاملتان را بدهید چون جوابهای تا روز 26/08/96 آماده شده است و با بیماران تماس گرفته شده است.

مطمئن هستید آزمایشگاه نیلو آمده اید؟

 

عبدی

چهارشنبه 1 آذر 1396 - 06:38

 

سوال:

سلام،

وقت شما بخیر.

در توضیحات ذکر شده زمان پاسخ دهی نیفتی بین 3 تا 7 روز کاری است. من 25 آبان در آزمایشگاه نیلو آزمایش دادم الان 6 روز کاری گذشته و کسی هنوز تماس نگرفته، در برگه آزمایش هم زمان جوابدهی را 9 آذر تعیین کرده!!! یعنی 14 روز طول می کشه تا جواب بدین؟؟!!!!!!!!!

جواب:

جوابتان یکم آماده بوده و همانروز با شما تماس گرفته شد.

 

مریم

یکشنبه 5 آذر 1396 - 06:51

 

سوال:

سلام

من 29 سالمه و یک دختر سالم 3.5 ساله دارم الان بارداری دوم رو طی میکنم و 17هفته و 4 روز هستم

غربال گری 3ماهه اولم رو در نسل امید انجام دادم

جوابش

:adjusted risck for down syndrome 21= 1:2537

T18= 1:20000

T13= 1:20000

Free bhcg (80.39

2.315 mom

Papp_a (3.380

Mom 0.967

Nt= 1.7

Nb رو ندیدن ولی اونم در هفته 16 دیده شد

و در کل جواب غربال اولم شد ریسک کم خطر

ولی جواب غربال دومم که در 16 هفته انجام دادم اینه

Quardruple test interpretation

Risk of downs 1.in 150

Trisomy 18 1in 2100

Ntd 1in 7000

Contingent screening interprertation

Risk of down 1in4300

Trisomy18 less than 1in 100000

Trisomy13 less than 1in 100000

در حوابش به من گفتن طبق اولی با دقت 60تا70 درصد سندروم دان مثبته ولی طبق ازمایش...

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این مورد چک شود:

- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص 95٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- فقط یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

فقط دقت شود سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی آنومالی اسكن را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

 

سپیده

یکشنبه 5 آذر 1396 - 17:50

 

سوال:

سلام میخواستم بدونم هزینه این تست چنده؟

با آزمایشگاه تماس بگیرید.

و اینکه اگه مثبت بود دیگه نیازی به انجام آمینوسنتز نیست؟

چرا هست باید با آمنیوسنتز تائید شود. بدلیل آنکه امکان مثبت کاذب وجود دارد.

امکانش هست به جایه این یکباره همون آمینوسنتز انجام بدیم

بله

جواب تست غربالگری اول من سندرم دان در محدوده بینابین بوده

بهتر است در این محدوده همان NIPT انجام شود.

 

سلاله

یکشنبه 5 آذر 1396 - 21:57

 

سوال:

سلام تروخدا جواب من و بدید

٢-٣ بار جواب ازمایش سل فری و براتون ارسال مردم ولی جواب ندادید ممنون

جواب:

من سوالی را به کاربری شما پیدا نکردم. لطف کنید مجدد ارسال کنید.

 

سلاله

چهارشنبه 8 آذر 1396 - 19:25

 

سوال:

سلام و خسته نباشید

من غربالگری اولم خوب بود

دكتر گفتن ازمایش خون فربالگری دوم میاز نیست فقط انومالی بده

توی انومالی اكوژن قلب داشت و پلیكتازی خفیف

گفتن از علایم كم ارزش سندروم دارن هست 
نتیجه ازمایش NIPT من بدین صورت هست:
Trisomy21 (1:837) <1:361.438
Trisomy18 (1:2941) <1:1000000
Trisomy13 (1:8885) <1:1000000
Fetal fraction: 9%
من با اینكه الان ٣٠ هفته هستم ولی استرس دارم

با اینكه هر سه مورد لاو ریسك بود ولی تریزومی ٢١ عددش نگرانم كرده برای هر كیو دیددم ١ در ١ میلیون بوده عدد من پایین نیست؟

تروخدا اگر چیزی هست بگین

من همیشه سوالاتم و از شما میپرسم ممنون

جواب:

خیر نگران نباشید ، این سافت مارکرها با وجود یک جواب NIPT نرمال دیگر در ریسک اختلالات کروموزومی نقشی نداشته و فقط به عنوان اختلالات ساختاری جنین نیاز به سونوگرافی پیگیری در هفته های بالاتر را دارد.

تست NIPT شما هم با قدرت تشخیص 99% در محدوده کم خطر است.

 

رامونا

یکشنبه 12 آذر 1396 - 06:04

 

سوال:

با سلام من 32 سالمه و اولین بارداریم هست . من غربالگری اول را در ازمایشگاه شما انجام دادم و هیچ مشکلی نبود و غربالگری دوم رو انجام دادم که دکترم گفت ازمایشت نرماله ولی سونو انومالی میفرستم بخاطر ستون فقراتش کمی عددش پایینه می خوام مطمئن شم . که در این سونو گفتند روی سر بچه دو تا غده بود و کمی هم کلیه هاش ورم داشت . برای من سوال اینه که پس چرا توی غربالگری مشکلی نشان داده نشده و در نهایت ازمایشی رو دادم که میفرستن خارج از ایران فکر کنم NIPT باشه اسمش فقط سوالم اینه وقتی غربالگری های من مشکلی نداشت چطور همچین چیزی در سونو دیده شده ؟ میشه راهنمایی کنین . هنوز...

جواب:

اگر تست غربالگری مرحله اول را انجام داده اید تا 85% قدرت تشخیص دارد که در صورت نرمال بودن آنومالی اسکن این قدرت تشخیص به 92 تا 93% می رسد.

بنابراین امکان مشکل دار بودن جنین با یک جواب غربالگری نرمال وجود دارد.

اگر تست NIPT در محدوده کم خطر بود آنوقت این سافت مارکرها ارزشی در مورد اختلالات آنوپلوئیدی نداشته و فقط برای اختلالات ساختاری باید پیگیری شود مثلأ در مورد mild pyelectasis نیاز به انجام دو بار سونوگرافی در هفته های 24 تا 26 و 32 تا 34 برای رد هیدرونفروز دارید.

 

یاسمین

یکشنبه 12 آذر 1396 - 21:42

 

سوال:

باسلام

من هفته 15 بارداری هستم ، 36 سال سن و بارداری دومم هست

فرزند اول آنوس بسته نوع Low ، بدون سابقه خانوادگی

و بدون سابقه خانوادگی سندروم داون

غربالگری اول 12 هفته و 4 روز :

سونو غربالگری : NT 1/6

آزمایش غربالگری اول :

without NT only biochemistical risk for trisomi 21 (sd) 1/280

Risk of down : 1 in 770

Risk of trisomy 18 : less than 1 in 20.000

Risk of trisomy 13 : less than 1 in 20.00

آزمایش و سونو رو به دکترم نشون دادم ، گفتن کوادر تست با نتیجه ترکیبی ببرم براشون

کوادر تست حتما باید همون آزمایشگاهی انجام بشه که هفته 12 رفتم ؟

بله

و اینکه با این نتیجه سونو و آزمایش ، جنین در چه وضعیتی هست ؟

ریسک تریزومی 21...

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

فریبرز

سه شنبه 14 آذر 1396 - 19:34

 

سوال:

باسلام خانم بنده با سن 37سال در هفته 12بارداری آزمایش غربالگری انجام دادندبه شرح زیر:

Risk of Down: 1 in 340 (at term)

Risk of trisomy18: less than 1 in 20000 (at term)

Risk of trisomy13: 1 in 3700 (at term)

وبا این اوصاف پزشک برای خانمم تستcell free DNA را نوشتند.

مسئول آزمایشگاه می گفت نمونه به تهران واز آنجا به انگلیس فرستاده می شودآیا این گفته او حقیقت دارد؟

آیا می توانم مشخصات آزمایشگاه رابرای شما بفرستم که ایا نمونه را به ازمایشگاه شما می فرستدیا انگلیس.

با تشکر از لطف شما(اگر امکان دارد جواب را به ایمیلم بفرستید)

جواب:

بله بفرستید تا چک کنم.

 

یاسمین

جمعه 17 آذر 1396 - 17:47

 

سوال:

با سلام

ممنون از پاسخگوییتون

هزینه NIPT در آزمایشگاه شما حدودا چقدر هست و چند روزه جوابش آماده میشه ؟

ساکن اصفهان هستم ، آزمایشگاهی اصفهان هست که با شما کار کنه ؟ یا خود آزمایشگاه آزمایش رو انجام بده که جواب زود آماده بشه ؟

تشکر

جواب:

به آزمایشگاه سینا اصفهان مراجعه کند.

 

Rana

یکشنبه 19 آذر 1396 - 11:31

 

سوال:

سلام.روزتون بخیر

من 33 سالمه و بارداری اولمه در آزمایش غربالگری اولم نتایجم این بود:

Risk of Down\'s:1 in 8300 (at term)

Risk of trisomy 18:less than 1 in 20000 (at term)

Risk of trisomy 13:less than 1 in 20000 (at term)

دكتر گفتن اجبار نیست NIPT انجام بدی ولی چون بر اساس سنتDown\'s risk رو زده 1 در 570 اگه شك داری میتونی انجام بدی. بنظر شما انجام بدم؟

طبق گاید لاین نیازی به انجام تست NIPT ندارید.

و اینكه نمونه رو ایران تست میكنید یا میفرستید خارج از كشور؟

در ایران و تحت لیسانس کمپانی Premaitha انگلیس

ممنون

 

میلو

یکشنبه 19 آذر 1396 - 21:05

 

سوال:

سلام

نتایج تست همسرمن در آزمایش NIPT برای T-21 برابر ١:٢١٩ یا (٠/٤٥ درصد ) و برای T-18 برابر < ١٠٠٠٠٠٠ و برای T-13 برابر ١:١٩١٠٠١ تعیین شده و البته جنسیت دختر با fetal fraction برابر ١٤٪؜ تعیین شده است.

سن ایشون ٤٣ سال و آزمایش در سن ١٢ هفته و صفر روز انجام شده.

آیا لازمه كه آزمایش های بیشتری رو انجام بدیم؟آیا نتیجه T-21 كه بیشرین احتمال رو داده، نگران كننده است؟

آیا جنسیت قطعی هستش؟ اون درصد مال چیه؟

جواب:

طبق صلاحدید پزشکتان آمنیوسنتز شوید.

قدرت تشخیص جنسیت بین 97 تا 99 % است.

 

ستاره

دوشنبه 20 آذر 1396 - 06:04

 

سوال:

سلام وقت بخیر، من 38و بارداری دوم، بچه ی اولم پسر پانزده ساله و سالم، برای بارداری2 ناباروری داشتم با آی یو آی هجده اردیبهشت باردار شدم، در یازده هفته و پنج روز سونو ان تی عدد ان تی 1.26و ان بی تشکیل شده بود، غربالگری اول ریسک تروزومی 21بالا بود 1به 196،که با توجه به مشکلات ناباروری و خونریزی درآنموقع به توصیه پزشک به جای آمینوسنتز، تست سل فری دادم که به خارج کشور فرستاده شد و با دقت 99درصد برای هر3 تروموزومی منفی بود، سونوگرافی آنورمالی در هفته ی 20 و شش روز انجام دادم که سن جنین اونجا حدود نه روز با اولین سونو اختلاف داشت اما مابقی موارد به گفته ی دکتر...

جواب:

نگران نباشید این اختلاف تا 2 هفته در سه ماهه دوم طبیعی است.

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf