آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت هفدهم – مروری بر بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید) قسمت دوم

در ادامه مبحث قبلی به ادامه توضیح بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید که تقریباً یک بیماری شایع در ایران می باشد، می پردازیم.

غربالگری
طی غربالگری بیماریهای متابولیک با استفاده از روش آنزیماتیکی به نام ELISA سطح TSH در نمونه های خون خشک شده بر روی کاغذ (که از کف پای نوزاد گرفته شده) اندازه گیری می شود. این روش در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.
توجه1: در این روش کم کاری مادرزادی تیروئید با منشاء هیپوفیزی و یا هیپوتالاموسی تشخیص داده نمی شود (بدلیل عدم افزایش TSH در این انواع).
توجه2: نوزادانی که در بیمارستان بستری هستند، حداقل دو بار باید غربالگری شوند. بار اول روز سوم تا پنجم و بار دوم روز هشتم تا چهاردهم. باید توجه شود اگر به هر دلیلی به روش خونگیری وریدی آزمایشهای تیروئید چک شده باشند، باید نمونه گیری از پاشنه پا بر روی کاغذ صافی (DBS) نیز انجام شود.
توجه3: نکته گفته شده در توجه 2 در موارد ذیل نیز صدق می کند: نوزادان نارس (تست در روزهای 2، 6 و 10 انجام می شود)، نوزادان بسیار کم وزن (کمتر از 1500 گرم)، نوزادان کم وزن (کمتر از 2500 گرم)، دو و چند قلویی ها، نوزادان با سابقه دریافت و یا تعویض خون، نوزادانی که داروهای خاص دریافت کرده اند (نظیر دوپامین، ترکیبات کورتونی و ...).

در برنامه کشوری ایران جواب آزمایش غربالگری TSH نوزادان طبیعی (= حد تمایز) به شرح ذیل تعریف شده است:
- روز 7-3 تولد: جواب TSH باید کمتر از 5 mU/L باشد.
- روز 8 تولد و بیشتر: جواب TSH باید کمتر از 4 mU/L باشد.
نحوه پیگیری بیماران بعد از انجام آزمون اولیه:
- روز 7-3 تولد
n میزان TSH مساوی و یا کمتر از mU/L 5: طبیعی تلقی می شود.
n جواب بین mU/L 9/9 – 5: فراخوان نوزاد و انجام غربالگری نوبت دوم از پاشنه پا برروی DBS (تا 48 ساعت پس از دریافت جواب):
-- اگر TSH کمتر از mU/L 5 بود: نتیجه طبیعی تلقی می شود.
-- اگر TSH مساوی و یا بیش از mU/L 5 بود: انجام تست های تائیدی (Free T4، T4، TSH و T3RU)، به همراه ویزیت پزشک. در صورت غیرطبیعی بودن جواب شروع درمان (با لووتیروکسین) بر اساس دستورالعمل کشوری برنامه انجام شود.
توجه: اندازه گیری غلظت T3 ارزش عملی محدودی در تشخیص کم کاری تیروئید در نوزادان دارد.
■ جواب بین mU/L 9/19 – 10: فراخوان نوزاد و انجام تست های تائیدی در سن 3-2 هفتگی، ویزیت پزشک بعد از دریافت جوابهای تائیدی. در صورت غیرطبیعی بودن جواب شروع درمان بر اساس دستورالعمل کشوری برنامه انجام شود.
n جواب مساوی و یا بیشتر از mU/L 20: فراخوان نوزاد، انجام تست های تائیدی، شروع درمان بر اساس دستورالعمل کشوری. بعد از دریافت جواب تست های تائیدی یا درمان ادامه می یابد و یا در صورت عدم ابتلا به بیماری قطع درمان صورت می گیرد.

- روز 8 تولد و یا بیشتر:
n میزان TSH کمتر از mU/L 4: طبیعی تلقی می شود.
n میزان TSH مساوی و یا بیشتر از mU/L 4: فراخوان نوزاد و انجام آزمایشات تائیدی در اسرع وقت، ویزیت توسط پزشک پس از دریافت جواب آزمایشات تائیدی و در صورت ابتلا به بیماری شروع درمان بر اساس دستورالعمل کشوری.

توجه1: مواردیکه غلظت T4 طبیعی و غلظت TSH بالا است Hyperthyrotriponemia و یا Subclinical Primary Hypothyroidsm نامیده می شوند. در این افراد 3-2 بار تست های فوق (به فاصله 4-2 هفته یکبار) تکرار می شوند و اگر در تمام مواردT4 نرمال و TSH بالا باشد، درمان جایگزین با لووتیروکسین شروع شده و حداقل تا سن 3 سالگی ادامه می یابد. علت اصلی ایجاد این بیماری تاخیر در تکامل محور هیپوفیز – هیپوتالاموس و کمبود ید می باشد.
توجه2: در مواردیکه سطح TSH بین mU/L 5 تا 9/9 است، در مورد شروع درمان اختلاف نظر وجود دارد. توصیه می شود که به فاصله 4-2 هفته تست TSH تکرار شده و اگر نتیجه بالاتر از mU/L 10 بود درمان آغاز گردد. در غیر اینصورت درمان ضرورتی ندارد ولی باید کودک تا 3 ماه تحت نظر باشد.
توجه3: در نوزادان نارس، غلظت سرمی T4 و Free T4 کمتر از نوزادان فول ترم بوده، ولی غلظت TSH، معمولاً مشابه نوزادان فول ترم می باشد. TBG هم نرمال یا مختصری پایین است.
توجه4: در نوزادانی که سطح T4 پایین، Free T4 و TSH نرمال و سطح T3Uptake بالا است، کمبود TBG مطرح می شود که ناشی از یک اختلال وابسته به کروموزوم X بوده و و اغلب در پسرها دیده می شود و نیاز به درمان جایگزینی ندارد.
توجه5: نوزادانی که از مادران مبتلا به اختلالات اتوایمیون تیروئید بدنیا می آیند می توانند بطور گذرا دچار افزایش TSH و کاهش T4 شوند که با اندازه گیری آنتی بادیهای ضد تیروئید مثل: Anti-Thyroid PerOxidase (Anti-TPO), Anti Thyroglobulin و Anti-TSH Receptor Ab. می توان به علت کم کاری تیروئید آنها پی برد.

تشخیص قبل از بارداری ندارد.

درمان کم کاری تیروئید در نوزادان و کودکان
صرف نظر از اینکه یک کودک به چه نوعی از کم کاری تیروئید مبتلا می باشد، روش درمانی برای همه انواع این بیماری یکسان خواهد بود. درمان این بیماری شامل تجویز داروهای جایگزین هورمون تیروئید است که به شکل قرص عرضه شده و باید روزانه مصرف ‌شوند. میانگین دوز این دارو در زمان شروع مصرف برای یک نوزاد بین 25 تا 50 میکروگرم در هر روز می‌باشد. هدف از مصرف این دارو آن است که میزان هورمون تیروئید نوزاد در 4 هفته اول زندگی در حد طبیعی حفظ شود.

در ماه‌های بعد باید نوزاد به طور مرتب، معمولاً هر هفته، توسط پزشک معالج ویزیت شود و مکرراً آزمایش‌های خون از نوزاد به عمل آید تا دوز (میزان) مناسب دارو در هر مقطع تعیین گردد. وقتی که میزان هورمون تیروئید نوزاد به طور صحیح تنظیم گردید، از آن پس باید تا سن 3 سالگی هر 2 تا 3 ماه یک بار توسط پزشک ویزیت و آزمایش شود.

مهمترین فاکتور برای تعدیل دوز دارو تست T4 است، زیرا در بعضی موارد علیرغم مناسب بون غلظت T4، غلظت TSH به حد دلخواه نمی رسد. در مدت درمان باید غلظت T4 و Free T4 در نیمه بالایی محدوده نرمال و TSH در نیمه پایینی محدوده نرمال (بهترین بازه 2- 5/0) قرار گیرند.
غلظت بالا و پایدار TSH بعنوان شاخص حساس و مناسبی برای اثبات کمبود هورمون T4 در سیستم مغزی- عصبی شناخته شده است. این وضعیت با افزایش سن برطرف می شود. در این موارد باید بیشترین دوز ممکن لووتیروکسین استفاده شود.

برای بررسی گذرا و یا دایمی بودن بیماری CH، می توان بعد از سه سالگی با قطع دارو به مدت چهار هفته و اندازه گیری T4، TSH و Free T4 بیمار را چک کرد. اگر این تست ها نرمال بود فرم گذرا بوده و دیگر نیازی به ادامه درمان نمی باشد (البته فرد باید تا سالها تحت نظر باشد، بطوریکه 4 هفته بعد از قطع دارو، 3-2 ماه بعد از قطع دارو و سال ها بعد از قطع دارو مجددأ این تست ها برای وی ارزیابی شوند)، اما اگر نتیجه تست ها غیرطبیعی شد، کودک مبتلا به فرم دائمی بوده و تا پایان عمر نیاز به درمان خواهد داشت. البته این مسئله را با نصف کردن دوز دارو به مدت 4 هفته نیز می توان اثبات نمود.

عواقب عدم درمان کم کاری تیروئید در کودکان
در گذشته کم کاری مادرزادی تیروئید یکی از علت‌های اصلی عقب ماندگی ذهنی در کودکان به شمار می‌رفت. کمبود هورمون تیروئید در کودک باعث جلوگیری از رشد درست و کامل مغز می‌شود و می‌تواند رشد جسمی کودک را نیز مختل سازد. تا قبل از آنکه آزمایش خون پاشنه پا در نوزادان رایج شود، از هر 4000 نوزاد، یک نفر محکوم به تحمل عواقب کم کاری تیروئید می‌شد. خوشبختانه امروزه موارد کم کاری تیروئید در نوزادان که به صورت درمان نشده باقی می‌ماند، در کشورهای در حال توسعه بسیار نادر است. توصیه می شود در مورد نوزاد خود حتماً از طریق پرسنل بیمارستان مطمئن شوید که آزمایش غربالگری کم کاری تیروئید برای او به طور صحیح و دقیق انجام خواهد گرفت. علاوه بر آن اگر سابقه ابتلا به بیماری‌های غده تیروئید در بین افراد خانواده تان وجود دارد، اکیداً به شما توصیه می‌شود که علائم و نشانه‌های کم کاری تیروئید کودکان سنین بالاتر را نیز فرا گرفته و کودکان خود را در فواصل زمانی منظم مورد آزمایش غربالگری (برای این بیماری) قرار دهید.

پیش آگهی
در صورت تشخیص به موقع، شروع درمان و آگاهی دادن به والدین، این کودکان می توانند زندگی کاملأ نرمالی داشته باشند.
پیش آگهی
درمان به موقع و دستیابی به کنترل متابولیک مناسب و حفظ کنترل متابولیک در مدت درمان منجر به حفظ ضریب هوشی طبیعی و رشد و تکامل طبیعی بیمار خواهد شد.
نحوه پیگیری بیماران بعد از تشخیص:
بعد از تشخیص قطعی، درمان در اسرع وقت شروع شود.
هشدار به والدین داده شود که عدم ادامه درمان منجر عقب ماندگی ذهنی می شود.
به والدین آموزش کافی در مورد لزوم انجام آزمایشات هورمونی مستمر و ویزیت های منظم توسط پزشک معالج (برای تنظیم دوز دارو)، داده شود. در بدو شروع درمان 2 و 4 هفته بعد بیمار ویزیت و آزمایش می شود، سپس هر 2 ماه طی 6 ماه اول زندگی، آنگاه هر 3 ماه در سنین 6 تا 36 ماهگی و هر 6-3 ماه از 36 ماهگی به بعد.
به والدین آموزش لازم جهت روش مصرف درست قرص لووتیروکسین داده شود (قرص یکبار در روز حداقل 30 دقیقه قبل از غذا مصرف شود، مصرف همزمان آن با شیر مادر بلامانع است).
قرص ها را می توان خرد کرده و در شیر مادر و یا آب حل نمود (حل کردن قرص و نگهداشتن آن برای روزهای دیگر اصلأ توصیه نمی شود.
به والدین گفته شود که بطور همزمان قرص لووتیروکسین با ترکیباتی که جذب آنرا مختل می کند مثل سویا (شیر خشک حاوی پروتیئن سویا مثل ایزومیل)، آهن و کلسیم مصرف نشود. مصرف قرص با ترکیبات کلسیم دار، 4 ساعت و با ترکیبات آهن دار، 2-1 ساعت باید فاصله داشته باشد.
در صورت استفراغ در فاصله نیم ساعت بعد از مصرف دارو باید مجدداً دارو به کودک خورانده شود.
علائم مصرف بیش از حد به والدین آموزش داده شود (مثل تپش قلب، عصبی بودن، اختلال خواب، گریه زیاد، اسهال، تعریق غیرطبیعی، بی قراری، وزن نگرفتن و حتی کاهش وزن از علائم تیروتوکسیکوز می باشد).
ارزیابی کنترل مناسب متابولیک بیمار در هر جلسه ویزیت بر اساس وضعیت رشد و نمو و آزمایشات هورمونی انجام شود.
در صورت صلاحدید پزشک معالج باید مشاوره های غدد، قلب، شنوایی سنجی، سونوی کلیه و ... انجام شود. درخواست رادیولوژی از زانوها به منظور تشخیص تاخیر سن استخوانی داده شود.
در ابتدای 4 سالگی ارزیابی ضریب هوشی صورت گیرد.
سایر مقالات

مقالات مرتبط با آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت هفدهم – مروری بر بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید) قسمت دوم

پرسش و پاسخ

سوال 1402/09/08

سلام ازمایش تیروئید از پاشنه پا گرفتیم ۸بود وریدی که گرفتیم ۶/۳۸بود ایابرای نوزاد خطر دارد لطفأ راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1402/09/08

نرمال آزمایشگاه ر یادداشت کنید .ولی اصولا ر مواردیکه سطح TSH بین mU/L 5 تا 9/9 است، در مورد شروع درمان اختلاف نظر وجود دارد. توصیه می شود که به فاصله 4-2 هفته تست TSH تکرار شده و اگر نتیجه بالاتر از mU/L 10 بود درمان آغاز گردد. در غیر اینصورت درمان ضرورتی ندارد ولی باید کودک تا 3 ماه تحت نظر باشد.

سوال 1402/08/15

سلام وقت بخیر ما از پسرمون تست وریدی گرفتیم در ۲۰الی ۲۱ روزگی جواب آزمایش(tsh(12.64امده رنج آزمایشگاهی(۰/۴۳&۱۶/۱) و قرص ۲۵ میلی گرم از خانه بهداشت دادن فعلا نتونستیم از متخصص غدد وقت بگیریم به نظرتون در این مدت چه اقدامی کنیم

پاسخ مدیر 1402/08/15

باید ویزیت متخصص شوید . بدون صلاحدید پزشک مصرف دارو و تعیین دوزدارو نمی توان کرد

سوال 1402/08/10

با سلام پسر من ۱۱ روزه و آزمایش تیرویید انجام داده TSH 9.11 و FreeT4 1.53 و Free T3 4.48 هستش خیلی نگرانم لطفا راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1402/08/10

نرمال آزمایشگاه را برایم ارسال کنید

سوال 1402/07/03

باسلام ،دختر من 42 روزست که بخاطر تیرویید خودم گفتن آزمایشش تکرار بشه در صورتی که تیرویید ۵ روزگیش خوب بوده و ازمایش وریدی ۱۰ روزگیش ۲.۹۹ بود ووریدی 42 روزگیش ۴.۱۵ که رنج آزمایشگاه بین ۰.۲۵ تا ۵ هست آیا نرماله یا نیاز به تکرار داره؟

پاسخ مدیر 1402/07/03

نرمال است .ولی با پزشکشان نیز در میان بگذارید

سوال 1402/06/28

سلام وقتتون بخیر من دخترم ۲۳ روزش هست ازمایش غربالگری اول تیروییدش ۵ و ۳ دهم بود ازمایش دوم ۵ بود امروز آزمایش خون گرفتن ازش t4 هست ۹ و tshهست چهار و هفت دهم و free t4 هست ده و هفت دهم . میشه خواهش کنم راهنماییم کنید ک تیرویید دخترم کم کار هست یا نه؟

پاسخ مدیر 1402/06/28

نرمال آزمایشگاه را برایم ارسال کنید

سوال 1402/06/04

سلام نوزاد من آزمایش کف پا گرفتن ازش گفتن tsh 12 برای درمان که رفتم فرستادنم ازمایش مجدد الان 25 هست باید چیکار کنم ایا خیلی خطری هست ؟؟؟

پاسخ مدیر 1402/06/04

حتما جدی بگیرید و تحت نظر پزشک متخصص باشید .ولی توجه داشته باشید که در تقریباً در 10 درصد از نوزادانی که دچار کم کاری مادرزادی تیروئید هستند، این عارضه گذرا یا موقتی خواهد بود. پنج علت اصلی بروز این بیماری عبارتند از: - مصرف داروهای ضد پرکاری تیروئید در دوران بارداری تیروئید در دوران بارداری توسط مادر (مانند متی مازول، پروپیل تیواوراسیل، آمیودارون و ...)، - در معرض موادی که ید بالایی دارند (مثل مصرف جلبک های دریایی خوراکی، ید رادیو اکتیو، بتادین، شربت اکسپکتورانت و ...)، - کمبود ید که به عنوان شایعترین علت کم کاری تیروئید گذرا در جهان گزارش شده است (بطور کلی افزایش و یا کاهش دریافت ید در مادر می تواند منجر به کم کاری مادرزادی تیروئید شود). - وجود آنتی بادیهای بلوک کننده گیرنده تیروتروپین، - مصرف داروهایی که بخاطر بیماریهای خود ایمنی غده تیروئید (مثل تیروئیدیت هاشیموتو و یا بیماری گریوز) جهت درمان کم کاری در دوران بارداری به مادر تجویز شده اند. کم کاری مادرزادی گذرا تیروئید در کودک می‌تواند از چند روز تا چند ماه طول بکشد، اما نهایتاً به خودی خود برطرف می‌شود و به هیچ درمانی نیاز نخواهد داشت. اگر غده تیروئید در کودک شما در جایگاه درست خود تشکیل شده است و هیچ گونه ناهنجاری در شکل آن دیده نمی‌شود، به احتمال زیاد کم کاری تیروئید وی از نوع گذرا می‌باشد. کم کاری تیروئید که در اثر انتقال آنتی بادیهای مادری از جفت به بدن شیرخوار، می تواند حدود 6-3 ماه به طول انجامد. اثرات داروهای ضد تیروئید مصرفی توسط مادر نیز ممکن است از 3-2 هفته و گاه تا 2 ماه بر سنتز هورمون تیروئید نوزاد باقی بماند. تشخیص گذرا و یا دائمی بودن کم کاری تیروئید و در واقع تشخیص نهایی در هر نوزاد نیاز به پیگیری جدی و مستمر دارد.

سوال 1402/02/30

سلام‌وقت بخیر پسرم ۹ماهش هست و اخرین بار در ۷ماهگی که ازمایش تیرویید داد نرمال بود بعدش قرص رو یک ماه قطع کردم و یک ماه بعدش ازمایش داد الان ازمایشش نرمال هست t4:8/8وt3:2وtsh:1/63هست الان باید قرص رو قطع کنم و ۳ماه دیگه ازمایش رو تکرار کنم؟

پاسخ مدیر 1402/02/30

به هیچ وجه خودسرانه دارویی نباید قطع شود . حتما طبق نظر پزشک تان عمل کنید . ولی در بسیاری از نوزادان این بیماری گذرا بوده و درمان به موقع بسیار کارامد می باشد

سوال 1402/01/27

سلام دکترنوزادم T4 /0.80هستش وه TSH/ 3.35هستش در 19روزگی جواب آزمایش قبلیش TSH5.3بوده آیت بر طرف شده

پاسخ مدیر 1402/01/27

بله. ولی بهتر است پزشک شان نیز بررسی کنند

سوال 1401/11/17

سلام وقت بخیر جواب ازمایش تیرویید بچه ام‌در ۱۵روزگی از پاشنه پا ۴/۵بوده‌بنظرتون من بازم وزیدی ازش ازمایش بگیرم؟

پاسخ مدیر 1401/11/17

نرمال ازمایشگاه را برایمان رسال کنید

سوال 1401/09/20

سلام جواب آزمایش نوزاد18روزه،T410.8.....tsh7.46 آیا نرمال هست؟.

پاسخ مدیر 1401/09/20

نرمال ازمایشگاه برایم بنویسید .

سوال 1401/08/19

سلام من ازمایش تیروئید نوزاد t4 تقریبا ۷.۸هست tsh3.73 اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

پاسخ مدیر 1401/08/19

نرمال ازمایشگاه را برایمان رسال کنید

سوال 1401/08/19

سلام، پسر من در 4 روزگی از پاشنه پا مرکز بهداشت نمونه گرفتن، گفتن اگر مشکل داشته باشه نمونه یا جواب یا تکرار بخواد خودمون اطلاع میدیم اگر هم اطلاع ندادیم موردی نداره. ما هم درگیر بودیم و فراموش کردیم خبر بگیریم.و خیالمون راحت بود خودشون خبر میدن. الان در 24 روزگی پیگیر برگه جواب برای تحویل شدیم گفتن نمونه غیرقابل قبول بوده باید تکرار بشه.... الان نوزاد 24 روزه هست باید نمونه از پاشنه پا بدیم یا میتونیم وریدی چک کنیم؟ خواهش میکنم جواب بدین خ نگران هستیم.

پاسخ مدیر 1401/08/19

جواب: سریعتر از روی پاشنه پا تست ها انجام شود.

سوال 1401/07/10

سلام من در هفته ۲۹ بارداری هستم و در هفته اول بارداریم تست tsh عددش ۳/7 بود و چند روز پیش یعنی در ۲۸ و نیم هفتگی بارداریم تست tsh دادم و عددش 8/69 بود و دکتر بهم قرص لوتروکسین ۱۰۰ داده و روزی ی عدد دارم ناشتا میخورم. حالا من بسیار نگران بچه هستم ک مشگلی براش پیش نیومده باشه و البته تست های غربالگری جنین رو انجام دادم و نرمال بود. حالا نگران اینم نکنه رو هوش و عصب مغز بچه اثر گذاشته باشه لطفا بهم بگید چند درصد احتمال اثر بد هست بسیار نگرانم

پاسخ مدیر 1401/07/10

نگران نباشید بالا بودن TSH مادر عوارض دارد که باید با دارو تنظیم شود. لذا طبق دستورات پزشک تان عمل کنید و دقیقا سر وقت همان دوز و مقدار از دارو که به شما گفته شده است مصرف شود .

سوال 1401/06/12

با سلام وعرض خداقوت آزمایش کف پا نوزاد رو روز چهارم گرفتم و تماسی از بهداشت گرفته نشد و به نظرم نشانه نرمال بودن تیروئید بوده حالا بعد از یک ماه متوجه زردی نوزاد شدیم که آزمایش خون وریدی دادیم و مقدارT4 8.1 بوده و tsh 8.17 هست الان نگرانیم که زردی نوزاد ناشی کم کاری تیروئید هست و خدایی نکرده به مغز نوزاد آسیب نرسیده تو این یک ماه. ممنون

پاسخ مدیر 1401/06/12

ویزیت متخصص غدد یا متخصص اطفال باید شوید .

سوال 1401/03/29

سلام من از روز 6 فرزندم متوجه تیروییدش شدیم و تا 6ماهگیش با قرص تنظیم میشد آیا بین بیماران تون کسانی بوده که بعد از 6ماه به طور کامل قطع شده باشه و دارو دیگه نخوره؟

پاسخ مدیر 1401/03/29

تقریباً در 10 درصد از نوزادانی که دچار کم کاری مادرزادی تیروئید هستند، این عارضه گذرا یا موقتی خواهد بود.م کاری مادرزادی گذرا تیروئید در کودک می‌تواند از چند روز تا چند ماه طول بکشد، اما نهایتاً به خودی خود برطرف می‌شود و به هیچ درمانی نیاز نخواهد داشت. اگر غده تیروئید در کودک شما در جایگاه درست خود تشکیل شده است و هیچ گونه ناهنجاری در شکل آن دیده نمی‌شود، به احتمال زیاد کم کاری تیروئید وی از نوع گذرا می‌باشد. کم کاری تیروئید که در اثر انتقال آنتی بادیهای مادری از جفت به بدن شیرخوار، می تواند حدود 6-3 ماه به طول انجامد. اثرات داروهای ضد تیروئید مصرفی توسط مادر نیز ممکن است از 3-2 هفته و گاه تا 2 ماه بر سنتز هورمون تیروئید نوزاد باقی بماند. تشخیص گذرا و یا دائمی بودن کم کاری تیروئید و در واقع تشخیص نهایی در هر نوزاد نیاز به پیگیری جدی و مستمر دارد. و حتما طبق صلاحدید پزشک فرزندتان عمل کنید و بدون صلاح ایشان دوز دارو تغییر نکند و یا مصرف آن قطع نشود

سوال 1400/11/10

سوال: سلام.پیر من الان ۱۴ماه داره.در آزمایش یک‌سالگی که تازه انجام دادم جواب Ft4/۱۰.۵ و TSH۷.۴۴بود.آزمایشگاه گفته دو هفته دیگه باید تکرار بشه آزمایش.خیلی نگرانم.بدو تولد همه غربالگریاش خوب بود فقط زردی داشت.لطفا راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1400/11/10

جواب: نگران نباشید ولی بهتر است تحت نظر پزشک باشند تا صد در صد اطمینان حاصل شود . به نکات زیر نیز توجه فرمایید . کم کاری تیروئید مادرزادی گذرا (موقت) تقریباً در 10 درصد از نوزادانی که دچار کم کاری مادرزادی تیروئید هستند، این عارضه گذرا یا موقتی خواهد بود

سوال 1400/10/18

سوال: سلام آقای دکتر نوزاد من در بدو تولد که آزمایش پاشنه پا ازش گرفتن کم کاری داشت. اما با تکرار آزمایش که از نوع وریدی بود گفتن نرماله. حتی باز هم جهت اطمینان ۱۵ روز بعد آزمایش گرفتم ازش و باز گفتن نرماله. الان سه ماهشه. به نظرتون نیاز به تکرار آزمایش نیس دیگه؟ چون خیلی استرس دارم که نکنه یه وقت دوباره کم کار شده باشه و ما نفهمیده باشیم و بلایی سر بچه بیاد خدایی نکرده

پاسخ مدیر 1400/10/18

جواب: نگران نباشید ولی بهتر است تحت نظر پزشک باشند تا صد در صد اطمینان حاصل شود . به نکات زیر نیز توجه فرمایید . کم کاری تیروئید مادرزادی گذرا (موقت) تقریباً در 10 درصد از نوزادانی که دچار کم کاری مادرزادی تیروئید هستند، این عارضه گذرا یا موقتی خواهد بود. پنج علت اصلی بروز این بیماری عبارتند از: - مصرف داروهای ضد پرکاری تیروئید در دوران بارداری تیروئید در دوران بارداری توسط مادر (مانند متی مازول، پروپیل تیواوراسیل، آمیودارون و ...)، - در معرض موادی که ید بالایی دارند (مثل مصرف جلبک های دریایی خوراکی، ید رادیو اکتیو، بتادین، شربت اکسپکتورانت و ...)، - کمبود ید که به عنوان شایعترین علت کم کاری تیروئید گذرا در جهان گزارش شده است (بطور کلی افزایش و یا کاهش دریافت ید در مادر می تواند منجر به کم کاری مادرزادی تیروئید شود). - وجود آنتی بادیهای بلوک کننده گیرنده تیروتروپین، - مصرف داروهایی که بخاطر بیماریهای خود ایمنی غده تیروئید (مثل تیروئیدیت هاشیموتو و یا بیماری گریوز) جهت درمان کم کاری در دوران بارداری به مادر تجویز شده اند. کم کاری مادرزادی گذرا تیروئید در کودک می‌تواند از چند روز تا چند ماه طول بکشد، اما نهایتاً به خودی خود برطرف می‌شود و به هیچ درمانی نیاز نخواهد داشت. اگر غده تیروئید در کودک شما در جایگاه درست خود تشکیل شده است و هیچ گونه ناهنجاری در شکل آن دیده نمی‌شود، به احتمال زیاد کم کاری تیروئید وی از نوع گذرا می‌باشد. کم کاری تیروئید که در اثر انتقال آنتی بادیهای مادری از جفت به بدن شیرخوار، می تواند حدود 6-3 ماه به طول انجامد. اثرات داروهای ضد تیروئید مصرفی توسط مادر نیز ممکن است از 3-2 هفته و گاه تا 2 ماه بر سنتز هورمون تیروئید نوزاد باقی بماند. تشخیص گذرا و یا دائمی بودن کم کاری تیروئید و در واقع تشخیص نهایی در هر نوزاد نیاز به پیگیری جدی و مستمر دارد. درمان کم کاری تیروئید در نوزادان و کودکان صرف نظر از اینکه یک کودک به چه نوعی از کم کاری تیروئید مبتلا می باشد، روش درمانی برای همه انواع این بیماری یکسان خواهد بود. درمان این بیماری شامل تجویز داروهای جایگزین هورمون تیروئید است که به شکل قرص عرضه شده و باید روزانه مصرف ‌شوند. میانگین دوز این دارو در زمان شروع مصرف برای یک نوزاد بین 25 تا 50 میکروگرم در هر روز می‌باشد. هدف از مصرف این دارو آن است که میزان هورمون تیروئید نوزاد در 4 هفته اول زندگی در حد طبیعی حفظ شود. در ماه‌های بعد باید نوزاد به طور مرتب، معمولاً هر هفته، توسط پزشک معالج ویزیت شود و مکرراً آزمایش‌های خون از نوزاد به عمل آید تا دوز (میزان) مناسب دارو در هر مقطع تعیین گردد. وقتی که میزان هورمون تیروئید نوزاد به طور صحیح تنظیم گردید، از آن پس باید تا سن 3 سالگی هر 2 تا 3 ماه یک بار توسط پزشک ویزیت و آزمایش شود. مهمترین فاکتور برای تعدیل دوز دارو تست T4 است، زیرا در بعضی موارد علیرغم مناسب بون غلظت T4، غلظت TSH به حد دلخواه نمی رسد. در مدت درمان باید غلظت T4 و Free T4 در نیمه بالایی محدوده نرمال و TSH در نیمه پایینی محدوده نرمال (بهترین بازه 2- 5/0) قرار گیرند. غلظت بالا و پایدار TSH بعنوان شاخص حساس و مناسبی برای اثبات کمبود هورمون T4 در سیستم مغزی- عصبی شناخته شده است. این وضعیت با افزایش سن برطرف می شود. در این موارد باید بیشترین دوز ممکن لووتیروکسین استفاده شود. برای بررسی گذرا و یا دایمی بودن بیماری CH، می توان بعد از سه سالگی با قطع دارو به مدت چهار هفته و اندازه گیری T4، TSH و Free T4 بیمار را چک کرد. اگر این تست ها نرمال بود فرم گذرا بوده و دیگر نیازی به ادامه درمان نمی باشد (البته فرد باید تا سالها تحت نظر باشد، بطوریکه 4 هفته بعد از قطع دارو، 3-2 ماه بعد از قطع دارو و سال ها بعد از قطع دارو مجددأ این تست ها برای وی ارزیابی شوند)، اما اگر نتیجه تست ها غیرطبیعی شد، کودک مبتلا به فرم دائمی بوده و تا پایان عمر نیاز به درمان خواهد داشت. البته این مسئله را با نصف کردن دوز دارو به مدت 4 هفته نیز می توان اثبات نمود.

سوال 1400/10/05

سوال: سلام من قبل حاملگی متوجه تیروئیدم نشدم ولی از ماه اول حاملگی تحت نظربودم قرص مصرف میکنم اضطراب اینکه جنین عوارضی داشته باشه شب و روزم را گرفته نظر شما چیه؟هفته یازدهم بارداری هستم.(میگن احتمالا بعدازتولد بچه دچارعقب ماندگی ذهنی بشه)

پاسخ مدیر 1400/10/05

جواب: نگران نباشید . درمان بموقع و مناسب بیماریهای تیروئیدی در دوران بارداری، از بروز كلیه عوارض پیشگیری می نماید اگر بیمار قبل و حین بارداری کاملا تحت کنترل باشد هیچ جای نگرانی وجود ندارد

سوال 1400/09/28

سوال: سلام TsH بچه من به طور غیر عادی بالا هست در حدود ۲۵۰ چیکار کنیم

پاسخ مدیر 1400/09/28

جواب: حتما ویزیت متخصص غدد شود و به نکات زیر نیز توجه داشته باشید . رف نظر از اینکه یک کودک به چه نوعی از کم کاری تیروئید مبتلا می باشد، روش درمانی برای همه انواع این بیماری یکسان خواهد بود. درمان این بیماری شامل تجویز داروهای جایگزین هورمون تیروئید است که به شکل قرص عرضه شده و باید روزانه مصرف ‌شوند. میانگین دوز این دارو در زمان شروع مصرف برای یک نوزاد بین 25 تا 50 میکروگرم در هر روز می‌باشد. هدف از مصرف این دارو آن است که میزان هورمون تیروئید نوزاد در 4 هفته اول زندگی در حد طبیعی حفظ شود. در ماه‌های بعد باید نوزاد به طور مرتب، معمولاً هر هفته، توسط پزشک معالج ویزیت شود و مکرراً آزمایش‌های خون از نوزاد به عمل آید تا دوز (میزان) مناسب دارو در هر مقطع تعیین گردد. وقتی که میزان هورمون تیروئید نوزاد به طور صحیح تنظیم گردید، از آن پس باید تا سن 3 سالگی هر 2 تا 3 ماه یک بار توسط پزشک ویزیت و آزمایش شود. مهمترین فاکتور برای تعدیل دوز دارو تست T4 است، زیرا در بعضی موارد علیرغم مناسب بون غلظت T4، غلظت TSH به حد دلخواه نمی رسد. در مدت درمان باید غلظت T4 و Free T4 در نیمه بالایی محدوده نرمال و TSH در نیمه پایینی محدوده نرمال (بهترین بازه 2- 5/0) قرار گیرند. غلظت بالا و پایدار TSH بعنوان شاخص حساس و مناسبی برای اثبات کمبود هورمون T4 در سیستم مغزی- عصبی شناخته شده است. این وضعیت با افزایش سن برطرف می شود. در این موارد باید بیشترین دوز ممکن لووتیروکسین استفاده شود. برای بررسی گذرا و یا دایمی بودن بیماری CH، می توان بعد از سه سالگی با قطع دارو به مدت چهار هفته و اندازه گیری T4، TSH و Free T4 بیمار را چک کرد. اگر این تست ها نرمال بود فرم گذرا بوده و دیگر نیازی به ادامه درمان نمی باشد (البته فرد باید تا سالها تحت نظر باشد، بطوریکه 4 هفته بعد از قطع دارو، 3-2 ماه بعد از قطع دارو و سال ها بعد از قطع دارو مجددأ این تست ها برای وی ارزیابی شوند)، اما اگر نتیجه تست ها غیرطبیعی شد، کودک مبتلا به فرم دائمی بوده و تا پایان عمر نیاز به درمان خواهد داشت. البته این مسئله را با نصف کردن دوز دارو به مدت 4 هفته نیز می توان اثبات نمود.

سوال 1400/08/23

سوال: سلام وقت بخیر ۳۶ سالمه و یکی از اعضای خانواده همسرم مشکل ذهنی دچاره و تست تیروئید دخترم (۲۰روزش هست )روی ۷۵ هست و درمان رو تازه شروع کردیم خیلی مضطرب هستم دقیقا نمیدونم قراره چی بشه با پزشک متخصص هم صحبت کردم گفته باید روند درمان طی بشه تا نتیجیش ببینیم بنظرتون امکان درمان هست که رو به بهبودی پیش بره؟؟

پاسخ مدیر 1400/08/23

جواب: در صورت تشخیص به موقع، شروع درمان و آگاهی دادن به والدین، این کودکان می توانند زندگی کاملأ نرمالی داشته باشند. پیش آگهی درمان به موقع و دستیابی به کنترل متابولیک مناسب و حفظ کنترل متابولیک در مدت درمان منجر به حفظ ضریب هوشی طبیعی و رشد و تکامل طبیعی بیمار خواهد شد. نحوه پیگیری بیماران بعد از تشخیص: بعد از تشخیص قطعی، درمان در اسرع وقت شروع شود. هشدار به والدین داده شود که عدم ادامه درمان منجر عقب ماندگی ذهنی می شود. به والدین آموزش کافی در مورد لزوم انجام آزمایشات هورمونی مستمر و ویزیت های منظم توسط پزشک معالج (برای تنظیم دوز دارو)، داده شود. در بدو شروع درمان 2 و 4 هفته بعد بیمار ویزیت و آزمایش می شود، سپس هر 2 ماه طی 6 ماه اول زندگی، آنگاه هر 3 ماه در سنین 6 تا 36 ماهگی و هر 6-3 ماه از 36 ماهگی به بعد. به والدین آموزش لازم جهت روش مصرف درست قرص لووتیروکسین داده شود (قرص یکبار در روز حداقل 30 دقیقه قبل از غذا مصرف شود، مصرف همزمان آن با شیر مادر بلامانع است). قرص ها را می توان خرد کرده و در شیر مادر و یا آب حل نمود (حل کردن قرص و نگهداشتن آن برای روزهای دیگر اصلأ توصیه نمی شود. به والدین گفته شود که بطور همزمان قرص لووتیروکسین با ترکیباتی که جذب آنرا مختل می کند مثل سویا (شیر خشک حاوی پروتیئن سویا مثل ایزومیل)، آهن و کلسیم مصرف نشود. مصرف قرص با ترکیبات کلسیم دار، 4 ساعت و با ترکیبات آهن دار، 2-1 ساعت باید فاصله داشته باشد. در صورت استفراغ در فاصله نیم ساعت بعد از مصرف دارو باید مجدداً دارو به کودک خورانده شود. علائم مصرف بیش از حد به والدین آموزش داده شود (مثل تپش قلب، عصبی بودن، اختلال خواب، گریه زیاد، اسهال، تعریق غیرطبیعی، بی قراری، وزن نگرفتن و حتی کاهش وزن از علائم تیروتوکسیکوز می باشد). ارزیابی کنترل مناسب متابولیک بیمار در هر جلسه ویزیت بر اساس وضعیت رشد و نمو و آزمایشات هورمونی انجام شود. در صورت صلاحدید پزشک معالج باید مشاوره های غدد، قلب، شنوایی سنجی، سونوی کلیه و ... انجام شود. درخواست رادیولوژی از زانوها به منظور تشخیص تاخیر سن استخوانی داده شود. در ابتدای 4 سالگی ارزیابی ضریب هوشی صورت گیرد.

سوال 1400/05/23

سوال: سلام تست تيروييد پاشنه پا در روز نهم پسرم پنج بود ايا نياز ب لووتيروكسن هست

پاسخ مدیر 1400/05/23

جواب: تجویز دارو حتما باید طبق صلاحدید پزشک باشد.

سوال 1400/03/09

سوال: سلام ازمایش تیرووید پسرم مشکوک بود دوباره بردم بهداشت تکرار کردن..گفتن مشکلی نداره...ولی الان ده ماهه هست..خیلی بی اشتها هسته ..فقط شیر میخوره اونم خیلی کم...وزنش 8 کیلو و قد 65 هست..وزن تولدش هم 2800و قدش 48 بوده...ایا نیاز هست ازمایش تیرویید وریدی انجام بدم؟؟؟قبلا یه بار ازمایشگاه بردمش نتونستن ازش نمونه خون بگیرن...خیلی نگرانم..خواهش میکنم راهنماییم کنین..ممنون

پاسخ مدیر 1400/03/09

جواب: نگزان نباشید برای چکاپ می توانید مجددا تست را تکرار کنید و توجه داشته باشید قد و وزن کودکتان تقریبا با جدول قد و وزن یرای کودک ده ماهه مطابقت دارد و خیلی جای نگرانی ندارد.

سوال 1399/12/04

سوال: با سلام من نوزاد دخترم بعد از آزمایش کف پا تیرویدش 8 بود که در آزمایش وریدی در 9 روزه بودنش به 15.8 رسید T3=193 --T4=13 ----TSH=15.8 که درمان رو با نصف قرص 50 لووتیروکسین شروع کردیم بعد از سه هفته در یک ماهگیش مجدد آزمایش انجام شد به نتایج زیر TSH=0.5----FREE T4=2.5 آیا باید همچنان با دوز قبلی دارو مصرف شود پیشاپیش ممنون از راهنمایتون

پاسخ مدیر 1399/12/04

جواب: خیر و توصیه می شود چراکه دوز بیشتر باشد دچار پرکای تیروئید می شود . حتما جواب ازمایش را به پزشک کودکتان نشان دهید تا طبق صلاحدید ایشان دوز تعییین شود و به هیچ وجه خودسرانه دوز دارو کم یا زیاد نشود.

سوال 1399/10/08

|سوال: سلام .من ۳۳سالمه,۳ماهه که زایمان کردم متاسفانه خودم کم کاری تیروئید دارم قبل بارداریم داشتم ‌.بعد ۶ماه تحت نظر دکتر با رضایت دکترم باردار شدم .بچم که بدنیا اومد آزمایش کف پای بچم رو که بهداشت گرفتم رنج آزمایشش ۶/۴۲۰بود بهم گفتن که وریدی انجام بدیم که متاسفانه روی۶بود الان ۳ماهه که قرص بهش میدم یه روز درمیون یک چهارم .دکتر خودم اونموقع بهم گفت که تا ابد باید قرص مصرف کنم ،الان خیلی خیلی نگران بچمم که اونم دائمی باشه ،آیا ممکنه که همچین چیزی باشه ؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/10/08

جواب: برای بررسی گذرا و یا دایمی بودن بیماری CH، می توان بعد از سه سالگی با قطع دارو به مدت چهار هفته و اندازه گیری T4، TSH و Free T4 بیمار را چک کرد. اگر این تست ها نرمال بود فرم گذرا بوده و دیگر نیازی به ادامه درمان نمی باشد (البته فرد باید تا سالها تحت نظر باشد، بطوریکه 4 هفته بعد از قطع دارو، 3-2 ماه بعد از قطع دارو و سال ها بعد از قطع دارو مجددأ این تست ها برای وی ارزیابی شوند)، اما اگر نتیجه تست ها غیرطبیعی شد، کودک مبتلا به فرم دائمی بوده و تا پایان عمر نیاز به درمان خواهد داشت. البته این مسئله را با نصف کردن دوز دارو به مدت 4 هفته نیز می توان اثبات نمود که همه باید طبق صلاحدید پزشکتان صورت بگیرد.

سوال 1399/08/30

سوال: سلام ما فراموش کردیم از مایش انجام بدیم الان نوزاد ۱۲ روزه هست میشه ازمایش انجام داد مشکلی نداره؟؟

پاسخ مدیر 1399/08/30

جواب: احتمال دارد در بیمارستان خودشان انجام داده باشند.

سوال 1399/08/02

سوال: سلام.پسرم روز تولدش زردیش ۵/۲بود با ترنجبین وشیرخشت پایین نیومد چند بار تست گرفته شد که به ترتیب ۸/۲و۹/۱و۱۰ بود که روز ۱۷ پس از تولد به پزشک مراجعه کردیم که آزمایش tsh رو ۹/۴ و free t4 رو۱۶/۷بود که قرص لووتیروکسین ۱۰۰ تجویز کرد که یک چهارمش رو با شیر مادر حل کرده روزی یک باز از روز ۲۰ تولدش مصرف میشه.برای زردی دارویی تجویز نشده.تکرار آزمایش ۲۳ روز بعد هستش.آیا پایین نیامدن زردی با کم کاری تیروئید نوزاد مرتبطه؟یا بالا بودن tsh نگران کنندست ؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

پاسخ مدیر 1399/08/02

جواب: کم کاري مادرزادي تيروئيد در نوزادان در صورت تشخيص زودرس يک اختلال جدي قابل درمان است. يکي از علايم اين نوزادان که کم کاری تیروئید داردند این است که زردي ان ها طول می کشد . حتما حتما نوزادتان تحت نظارت پزشک باشد و دارو ها را براساس صلاحدید پزشک به نوزادتان بدهید.

سوال 1399/02/27

سئوال: سلام دخترم در حال حاضر ۱۴ماه دارد.درهفته۴۱بارداری بدنیا اومد و در بدو تولد بعلت مکونیال آسپرین دو هفته در بیمارستان بستری بود.آزمایش تیروئید بدو تولدش و یه آزمایش دیگه که در ۲۰روز گی داد نرمال بود.ولی در ۳ماهگی که یه آزمایش وریدی داده بود Tsh ۶.۴بود و t4 اش ۹.۵بود.حالا با توجه به اینکه از لحاظ رشدی مثل قد و وزن و دور سر رشدش کند هست و نسبت به جدول رشد کمتر هست آیا نیاز به کار خاصی از لحاظ پزشکی هست؟ ولی از لحاظ رفتاری و جنب و جوش فعال و طبیعی هست

پاسخ مدیر 1399/02/27

جواب: آیا درمان با لووتیروکسین را شروع کرده اید. اگر خیر مجدد یک چک آپ کامل انجام دهید و بر مبنای جوابش اگر هنوز تیروئید کم کار است درمان را خیلی سریع شروع کنید.

سوال 1399/01/29

سئوال: با سلام و خسته نباشید. غربالگری پاشنه پا پسرم در روز چهارم تولد 0/9 بود و آزمایش تیروئید وریدی در همون چهار روزگی عدد 6بوده. آیا بچه من مشکل تیروئید دارد. الان پسرم 2 ماه و 10 روزشه وهیچ مشکلی هم از نظر جسمی و رفتاری نداره. خیلی نگرانم. لطفا راهنمایی بفرمایید.

پاسخ مدیر 1399/01/29

جواب: ملاک قضاوت در غربالگری نوزادان نمونه گرفته شده از پاشنه پا است. ولی برای اطمنیان خاطر تان با صلاحدید پزشکتان یک تست TSH و free T4 بدهید.

سوال 1399/01/25

سئوال: سلام.تکرار.آزمایش. دخرمن. در.هیجدهم. روز. 7.بوده.خوب.بوده

پاسخ مدیر 1399/01/25

جواب: طبق پروتکل کشوری بالاست و نیازمند شروع لووتیروکسین ، با پزشک اطفالتان مشورت کنید.

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf