تغییرات LH در سیکل قاعدگی و اختلالات آن در ناباروری

هورمونLH (یا لوتروپین - Lutropin) از قسمت قدامی هیپوفیز (آدنوهیپوفیز) ترشح می‌شود. ساختار گلیکوپروتئین هترودایمری آن مشابه سایر هورمون‌های گلیکوپروتئینی (FSH، TSH و hCG) است.

آزادسازی LH از آدنوهیپوفیز تحت کنترل ترشحات پالسی هورمون GnRH (مترشحه از هیپوتالاموس) صورت می‌گیرد. وظایف LH عبارتند از:

1- تحریک تخمک‌ گذاری

2- تحریک رشد سلول‌های فولیکولی پاره شده و تشکیل توده‌ای به نام جسم زرد،

3- حمایت از سلول‌های تکای Theca cells تخمدان‌ برای تولید آندروژن‌ها و پیش‌سازهای هورمونی تولید استرادیول.

 

در ادامه سیکل قاعدگی وقتی قطر فولیکول‌ها به حدود 10-8 میلی‌متر می‌رسد (روز 7- 5 سیکل) تولید استروژن‌ها به ویژه استرادیول به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد که به نوبه خود باعث رشد بیشتر فولیکول شده و از طرف دیگر موجب رشد و نمو لایه اندومتر رحم نیز می‌گردد. در ابتدا افزایش اندک در مقدار استروژن، مانع از ترشح بیشتر LH و FSH می‌شود، اما هرچه فولیکول به بلوغ نزدیک‌تر می‌شود، مقدار ترشح استروژن نیز بیشتر می‌شود.

پاسخ آدنوهیپوفیز به میزان بالای استروژن (در فاصله روزهای 12 تا 13 سیکل قاعدگی) افزایش ترشح LH است که این کار را از طریق فیدبک مثبت بر هیپوتالاموس و افزایش ترشح GnRH[1] انجام می‌دهد. مکانیسم این تغییر فیدبک از منفی به مثبت تحت تأثیر استرادیول ناشناخته است.

مرحله تخمک گذاری

رسیدن به حداکثر میزان LH[1] (حدوداً سه برابر مقدار نرمال) باعث می‌شود تا گامت‌ها (تخمک‌ها) اولین تقسیم میوزی خود را کامل کنند. همچنین موجب پاره شدن فولیکول و آزاد شدن تخمک نیز می‌شود. هنگامی که فولیکول پاره می‌شود، تخمک‌گذاری رخ می‌دهد (روز ۱۴ چرخه).

 

مرحله لوتئال

بعد از تخمک‌گذاری، LH سبب می‌شود تا سلول‌های فولیکولی پاره شده‌، رشد کنند و توده‌ای به نام جسم زرد[2] را تشکیل دهند. از طرف دیگر سبب تحریک ترشح استروژن و پروژسترون از جسم زرد نیز می‌شود. استروژن و پروژسترون هر دو با ایجاد یک مکانیسم فیدبکی منفی ترشح FSH و LH را مهار می‌کنند. کاهش این هورمون‌ها از ایجاد فولیکول‌های جدید در مرحله لوتئال جلوگیری می‌کند.

در نیمه دوم سیكل تخمك وارد لوله فالوپ می‌شود. اگر در این مرحله تخمك توسط اسپرم بارور شود بارداری رخ خواهد داد، در غیر این صورت تخمك مذکور بعد از مدتی از بین خواهد رفت.

در این مرحله سطح پروژسترون افزایش یافته و به همراه استرادیول رحم را آماده بارداری می‌كند یعنی با تحریک آندومتر موجب ضخیم‌تر شدن آن شده و اندومتر وارد فاز ترشحی می شود و در نتیجه آندومتر آماده پذیرش تخمک بارور و لانه‌گزینی می‌شود. این وظیفه تا دو هفته بر عهده LH است و در صورتی که باروری صورت گیرد بعد از آن بر عهده هورمون hCG خواهد بود.

هورمون LH نیز هماهنگ با FSH در راستای تحریک رشد و تکامل فولیکولی و القاء تخمک‌گذاری عمل می‌کند. هورمون FSH به ترشح استروژن به وسیله تخمدان‌ها کمک می‌کند، در حالی که LH مسؤول تنظیم ترشح استروژن و پروژسترون از تخمدان‌ها است.


چند نكته

* معمولاً زمان تخمك‌گذاری 16-12 روز (متوسط 14 روز) پیش از آغاز قاعدگی بعدی است.

** هنگامی كه یك تخمك رها می‌‌شود 12 تا 24 ساعت فرصت دارد تا توسط اسپرم بارور گردد.

افزایش پایدار LH نشانه آن است که فیدبک منفی نرمالی که از تخمدان صادر می‌شود وجود ندارد و در نتیجه LH و FSH افزایش می‌یابند. این یافته در یائسگی طبیعی است اما در سنین باروری غیر طبیعی بوده و نشانه موارد زیر است:

1- یائسگی زودرس[1] که به آن نارسایی زودهنگام تخمدان[2] نیز گفته می‌شود

2- اختلال مادرزادی در تشکیل گونادها[3] مثل سندرم ترنر[4]

3- برداشت تخمدان‌ها[5] به روش جراحی یا اشعه

4- سندرم سویر[6]: زنانی با کاریوتایپ مردانه (XY) که مبتلا به نارسایی تخمدان هستند.

5- سندرم شیهان[7] (که نام دیگر آن سندرم سیموندز[8] است) و در آن به دلیل تشکیل لخته خون در عروق خونرسان به هیپوفیز، غده مذکور نکروزه شده و از بین می‌رود و در نتیجه فرد به کم‌کاری ثانویه گونادی[9] مبتلا می‌شود. این اختلال یکی از عوارض بارداری است که در اثر خونریزی زیاد در هنگام زایمان و یا DIC[10] ایجاد می‌شود.

6- سندرم تخمدان پلی‌کیستیک[11]

7- بعضی از انواع هایپرپلازی مادرزادی غده آدرنال[12].

کاهش LH نشانه‌ای از نقص در عملکرد تخمدان‌ها است که به آن هیپوگونادیسم می‌گویند. علامت اصلی کاهش LH توقف خونریزی قاعدگی یا آمنوره است. وضعیت‌هایی که سبب کاهش ترشح LH می‌شوند عبارتند از:

1- سندرم کالمن[1]: یک اختلال ژنتیکی که با اختلال بویایی و هیپوگونادیسم همراه است

2- مهار هیپوتالاموس[2]

3- کم‌کاری هیپوفیز[3]

4- اختلالات غذا خوردن[4]: این اختلالات با عادات غیرطبیعی در غذا خوردن مشخص و در بزرگسالان به دو صورت مشاهده می‌شود: اختلال بی‌اشتهایی عصبی[5] و اختلال پرخوری عصبی[6]

5- Female athlete triad: این اختلال ترکیبی از سه وضعیت اختلال در غذا خوردن، آمنوره و پوکی استخوان است که در بعضی زنان ورزشکار دیده می‌شود

6- افزایش پرولاکتین خون[7]

7- فقدان ترشح گونادوتروپین‌ها[8]

8- مصرف ماری جوآنا که باعث مهار ترشح GnRH می‌شود.

9- Gonadal suppression therapy: شامل دو دسته ترکیبات دارویی است که عبارتند از:

الف) GnRH antagonist: ترکیبات مشابه GnRH هستند که در اتصال به گیرنده‌های GnRH با هورمون فوق رقابت کرده و در نتیجه جلو فعالیت آن را می‌گیرند، مثل: ترکیبات تزریقی داخل عضلانی (Abarelix) و یا ترکیبات تزریقی داخل جلدی (Cetrorelix and Ganirelix)

 

ب) GnRH agonist (downregulation): این ترکیبات مشابه GnRH هستند و در ابتدا باعث افزایش گونادوتروپین‌ها می‌شوند ولی از آنجا که اتصال آنها به گیرنده‌های GnRH به سرعت از بین نمی‌رود تقریباً بعد از 10روز سبب کاهش گونادوتروپین‌ها می‌شوند (مثل: لوپرولید[9]، بوزرلین[10]، نفارلین[11]، هیسترلین[12]، وانتاس[13]، گوزرلین[14] و دزولورلین[15]).

 
نسبت LH/FSH

افزایش تغییرات پالسی در هورمون LH نشانه عدم انجام تخمک‌گذاری است که با افزایش نسبت LH/FSH بروز می‌کند. افزایش این نسبت به نوبه خود باعث افزایش ترشح استرادیول می‌شود. در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک این نسبت از 2 بالاتر است. نسبت مزبور همچنین نشانه میزان پاسخ بیمار به درمان بوده و هرچه بالاتر باشد پاسخ بیمار به دارو کمتر خواهد بود.


[1] . Kallmann syndrome

[2] . Hypothalamic suppression

[3] . Hypopituitarism

[4] . Eating disorder

[5] . Anorexia nervosa

[6] . Bulimia nervosa

[7] . Hyperprolactinemia

[8] . Gonadotropin deficiency

[9] . Leuprolide

[10] . Buserelin

[11] . Nafarelin

[12] . Histrelin

[13] . Vantas

[14] . Goserelin

[15] . Deslorelin

[1] . Premature menopause

[2] . Premature ovarian failure

[3] . Gonadal dysgenesis

[4] . Turner syndrome

[5] . Castration

[6] . Swyer syndrome

[7] . Sheehan’s syndrome

[8] . Simmond’s syndrome

[9] . Secondary hypogonadism

[10] . Disseminated Intravascular Coagulation (=DIC)

[11] . Polycystic Ovary Syndrome

[12] . Certain forms of Congenital adrenal hyperplasia

4 . Gonadotropin Releasing Hormone (= GnRH)

5 . LH surge

6 . Corpus luteum

مقالات مرتبط با تغییرات LH در سیکل قاعدگی و اختلالات آن در ناباروری

پرسش و پاسخ

سوال 1403/02/16

سلام وقتتون بخیر ۲۷ سالمه دوسال اقدام بی نتیجه بود روز سوم پریودی میزان lh 1.6بود نرمال آزمایشگاه ۱.۸_۱۰ در فاز فولیکولار و میزان fsh2.3بود که نرمال آزمایشگاه ۲.۳_۹.۲هست ،تستوسترونم ۰/۱بود که نرمال آزمایشگاه ۰/۲_۰/۹هست

پاسخ مدیر 1403/02/16

مورد خاصی نیست ولی به تنهایی با این سه تا تست نمی شود قدرت باروری را تفسیر کرد چراکه نیاز به بررسی بیشتر از لحاظ استرادیول، میزان AMH سابقه ی پریودی تان و یا اینکه در یک سال گذشته چند بار پریود شدید و سیکل تا منظم است یا نامنظم و یا ..... بنابرای نیاز به بررسی دقیق سوابق و شرایطتون و همچنین تست های دیگر برای اظهار نظر می باشد.

سوال 1402/10/02

سلام من روز چهار پریودی ازمایش دادم.ال اچ ۸.۵۷ فاز فولیکولار۰.۷ تا ۱۰.۸ و اف اس اچ ۲.۴۶ فاز فولیکولار ۲.۹ تا ۱۲ هست..ممنون میشم راهنماییم کنین

پاسخ مدیر 1402/10/02

نرمال است

سوال 1402/09/23

سلام ،من دوز چهارم پریودی آزمایش دادم و lh:12.4 که فاز فولیکول‌های آزمایشگاه ۱-۱۱ و fsh:6.6که فاز فولیکول‌های ۱.۵-۹.۷ هست ،کم کاری تیروئید هم دارم و دارو مصرف میکنم ،آیا نرمال هست ؟

پاسخ مدیر 1402/09/23

بهتر است در روز دو یا سه پریودی این تست ها انجام شود کمی LH بالاست که مساله ای نیست ولی باید با بررسی کلی آزمایش و نتیجه سونوگرافی اظهار نظر کرد .

سوال 1402/09/21

سلام من روز چهارم پریود آزمایش دادم fsh4. 86که رنج آزمایشگاه فاز فولیکولارسه ونیم تا دوازده ونیم هست وLHهم 4.06 بود که رنج آزمایشگاه فولیکولار2. 4تا12.6 هست، آیا نرمال هست؟

پاسخ مدیر 1402/09/21

بله نرمال است

سوال 1402/09/20

سلام من نزدیک 43 سالم هست بیستم پریودم ازمایش دادم FSH=1.18 و HL=0.223که نسبت ان میشه 0.188 الان ده روزه از وقت پریودم گذشته آیا احتمال بارداری هست ؟ HL در استاندارد آزمایشگاه پایین زده است

پاسخ مدیر 1402/09/20

تست BHCG در خون بدهید

سوال 1402/09/11

سلام من روز سوم پریودیم fsh=14 و lh=5.5 بود 33 سالمم هست ایا مشکلی هست - گفتید رنج نرمال بفرستم رنج فرمال ال اچ در فاز فولیکار از 1.1 تا 11.6 و رنج نرمال اف اس اچ در فاز فولیکار از 2.8 تا 14.4 هستش

پاسخ مدیر 1402/09/11

در رنج نرمال می باشید

سوال 1402/09/08

سلام من روز سوم پریودیم fsh=14 و lh=5.5 بود 33 سالمم هست ایا مشکلی هست

پاسخ مدیر 1402/09/08

رنج نرمال آزمایشگاهتان را برایم ارسال کنید

سوال 1402/08/30

سلام من آزمایشم روز دوم پریدی بود : fsh 5,4 IU/L که رنج نرمال ازمایشگاه در مرحله folicular(1.5_9.7) Lh 7.33 IU/l folicular(1_11) پزشکم گفتن تنبلی تخمدان دارم بنظرتون پاسخم به دارو درمانی مثبته؟خوب میشم ؟باردار میشم؟ (من وزنمم ۶۳ و قدمم ۱۶۳ هست سنمم ۲۴ و مجردم) دکترم برام به مدت ۵ ماه داروی اسپیرونولاکتون و سیپرپترون کامپاند و بدلیل کمبود ویتامین دی و آهن قرص ویتامین دی و آهن نوشته ایا داروهای خوبین برای درمان و با هم تداخل دارویی ندارن؟؟؟

پاسخ مدیر 1402/08/30

طبق دستور پزشک عمل کنید

سوال 1402/08/22

سلام و وقت بخیر من روز ۱۰پریودی آزمایش دادم میزان ال به اف اس اچ ۳.۷۴بوده من متاهل هستم و ۳۲سالمه دکتر میگه به یائسگی نزدیک هستم چه راه درمانی هست خشکی شدید واژنم دارم

پاسخ مدیر 1402/08/22

حتما ویزیت متخصص زنان و زایمان شوید و طبق نظر و صلاحدید ایشان راه های درمان پی ببرید . راه‌های مختلفی برای درمان این مشکل وجود دارد که در ادامه به رایج‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم. درمان کمبود استروژن پزشکان با استفاده از روش‌های زیر کمبود این هورمون را درمان می‌کنند: ۱. درمان جایگزینی هورمون (HRT) HRT یکی از رایج‌ترین درمان‌های دوران یائسگی است. در HRT، از اشکال سنتتیک استروژن یا پروژسترون برای افزایش سطح هورمون استفاده می‌شود. این هورمون‌های سنتتیک به صورت قرص، اسپری بینی، پچ پوستی، ژل پوستی، آمپول، کرم یا حلقه واژینال تولید می‌شوند. ۲ نوع HRT وجود دارد: استروژن درمانی: اگر رحم شما با جراحی از بدن خارج شده باشد، پزشک این درمان را توصیه می‌کند. هورمون‌درمانی با استروژن و پروژسترون (EPT): اگر رحم داشته باشید، باید از ترکیب این ۲ هورمون استفاده کنید. وقتی استروژن به تنهایی تجویز می‌شود، دیواره داخلی رحم را ضخیم می‌کند و احتمال بروز سرطان را افزایش می‌دهد. پروژسترون عملکرد این هورمون را در رحم متعادل می‌کند. ۲. درمان‌ غیر هورمونی اگر هورمون‌درمانی برای شما مناسب نباشد، پزشک ممکن است توصیه کند از داروهای ضد افسردگی (ونلافاکسین یا پاروکستین) برای درمان گرگرفتگی استفاده کنید. داروهایی که درد عصبی را هدف قرار می‌دهند (گاباپنتین) هم می‌توانند گرگرفتگی را کم کنند. ۳. درمان‌های خانگی غذاهای زیر حاوی فیتواستروژن (استروژن گیاهی) هستند و بعضی از علائم یائسگی از جمله گرگرفتگی را کاهش می‌دهند: حبوبات دانه‌ها (دانه بزرک و تخمه آفتابگردان) انواع توت‌ میوه‌ها (آلو، گلابی، سیب و انگور) مغزیجات انواع کلم سویا این هورمون‌های گیاهی در بعضی از مکمل‌ها هم یافت می‌شوند. از این مکمل‌ها می‌توان به کوهوش سیاه، شبدر قرمز و ایزوفلاون‌های سویا اشاره کرد. قبل از مصرف هر نوع مکملی حتما با پزشک درباره فواید و عوارض احتمالی آن مشورت کنید.

سوال 1402/08/22

سلام و وقت بخیر من روز ۱۰پریودی آزمایش دادم میزان ال به اف اس اچ ۳.۷۴بوده من متاهل هستم و ۳۲سالمه دکتر میگه به یائسگی نزدیک هستم چه راه درمانی هست خشکی شدید واژنم دارم

پاسخ مدیر 1402/08/22

حتما ویزیت متخصص زنان و زایمان شوید و طبق نظر و صلاحدید ایشان راه های درمان پی ببرید . راه‌های مختلفی برای درمان این مشکل وجود دارد که در ادامه به رایج‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم. درمان کمبود استروژن پزشکان با استفاده از روش‌های زیر کمبود این هورمون را درمان می‌کنند: ۱. درمان جایگزینی هورمون (HRT) HRT یکی از رایج‌ترین درمان‌های دوران یائسگی است. در HRT، از اشکال سنتتیک استروژن یا پروژسترون برای افزایش سطح هورمون استفاده می‌شود. این هورمون‌های سنتتیک به صورت قرص، اسپری بینی، پچ پوستی، ژل پوستی، آمپول، کرم یا حلقه واژینال تولید می‌شوند. ۲ نوع HRT وجود دارد: استروژن درمانی: اگر رحم شما با جراحی از بدن خارج شده باشد، پزشک این درمان را توصیه می‌کند. هورمون‌درمانی با استروژن و پروژسترون (EPT): اگر رحم داشته باشید، باید از ترکیب این ۲ هورمون استفاده کنید. وقتی استروژن به تنهایی تجویز می‌شود، دیواره داخلی رحم را ضخیم می‌کند و احتمال بروز سرطان را افزایش می‌دهد. پروژسترون عملکرد این هورمون را در رحم متعادل می‌کند. ۲. درمان‌ غیر هورمونی اگر هورمون‌درمانی برای شما مناسب نباشد، پزشک ممکن است توصیه کند از داروهای ضد افسردگی (ونلافاکسین یا پاروکستین) برای درمان گرگرفتگی استفاده کنید. داروهایی که درد عصبی را هدف قرار می‌دهند (گاباپنتین) هم می‌توانند گرگرفتگی را کم کنند. ۳. درمان‌های خانگی غذاهای زیر حاوی فیتواستروژن (استروژن گیاهی) هستند و بعضی از علائم یائسگی از جمله گرگرفتگی را کاهش می‌دهند: حبوبات دانه‌ها (دانه بزرک و تخمه آفتابگردان) انواع توت‌ میوه‌ها (آلو، گلابی، سیب و انگور) مغزیجات انواع کلم سویا این هورمون‌های گیاهی در بعضی از مکمل‌ها هم یافت می‌شوند. از این مکمل‌ها می‌توان به کوهوش سیاه، شبدر قرمز و ایزوفلاون‌های سویا اشاره کرد. قبل از مصرف هر نوع مکملی حتما با پزشک درباره فواید و عوارض احتمالی آن مشورت کنید.

سوال 1402/08/17

سلام وقت بخیر روز سوم پریود LH=25.9 و FSH=16.6 بود. ممنون میشم بفرمایین این یعنی تنبلی دارم؟

پاسخ مدیر 1402/08/17

با نرمال آزمایشگاه باید مقایسه شود

سوال 1402/08/14

بادرود..نمیدونم این پرسش مربوط به اینجا میشه یا نه...خواهرزاده من بیست سالشه و تو این مدت به روز با مصزف قرص پریود میشود..‌به تازگی با ازمایش فهمید که اصلا هورمون استروژن تو بدنش تولید نمیشه.‌وبخاطر همین طبیعی پریود نمیشود..ایا راه حلی برای تولید استروژن توبدنش وجود داره..تشکر

پاسخ مدیر 1402/08/14

حتما ویزیت متخصص زنان و زایمان شوید و طبق نظر و صلاحدید ایشان راه های درمان پی ببرید . راه‌های مختلفی برای درمان این مشکل وجود دارد که در ادامه به رایج‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم. درمان کمبود استروژن پزشکان با استفاده از روش‌های زیر کمبود این هورمون را درمان می‌کنند: ۱. درمان جایگزینی هورمون (HRT) HRT یکی از رایج‌ترین درمان‌های دوران یائسگی است. در HRT، از اشکال سنتتیک استروژن یا پروژسترون برای افزایش سطح هورمون استفاده می‌شود. این هورمون‌های سنتتیک به صورت قرص، اسپری بینی، پچ پوستی، ژل پوستی، آمپول، کرم یا حلقه واژینال تولید می‌شوند. ۲ نوع HRT وجود دارد: استروژن درمانی: اگر رحم شما با جراحی از بدن خارج شده باشد، پزشک این درمان را توصیه می‌کند. هورمون‌درمانی با استروژن و پروژسترون (EPT): اگر رحم داشته باشید، باید از ترکیب این ۲ هورمون استفاده کنید. وقتی استروژن به تنهایی تجویز می‌شود، دیواره داخلی رحم را ضخیم می‌کند و احتمال بروز سرطان را افزایش می‌دهد. پروژسترون عملکرد این هورمون را در رحم متعادل می‌کند. ۲. درمان‌ غیر هورمونی اگر هورمون‌درمانی برای شما مناسب نباشد، پزشک ممکن است توصیه کند از داروهای ضد افسردگی (ونلافاکسین یا پاروکستین) برای درمان گرگرفتگی استفاده کنید. داروهایی که درد عصبی را هدف قرار می‌دهند (گاباپنتین) هم می‌توانند گرگرفتگی را کم کنند. ۳. درمان‌های خانگی غذاهای زیر حاوی فیتواستروژن (استروژن گیاهی) هستند و بعضی از علائم یائسگی از جمله گرگرفتگی را کاهش می‌دهند: حبوبات دانه‌ها (دانه بزرک و تخمه آفتابگردان) انواع توت‌ میوه‌ها (آلو، گلابی، سیب و انگور) مغزیجات انواع کلم سویا این هورمون‌های گیاهی در بعضی از مکمل‌ها هم یافت می‌شوند. از این مکمل‌ها می‌توان به کوهوش سیاه، شبدر قرمز و ایزوفلاون‌های سویا اشاره کرد. قبل از مصرف هر نوع مکملی حتما با پزشک درباره فواید و عوارض احتمالی آن مشورت کنید.

سوال 1402/08/14

من روز پنجم قاعدگی آزمایش Ffsh 8.23 , lh 9.1 دکتر گفت هورمون مردانه ات بالاست آیا مقادیر این هورمونها در روز سوم با روزپنج پریود متفاوت است . یعنی ممکنه اشتباه باشه چون روز پنجم پریود آزمایش دادم ؟

پاسخ مدیر 1402/08/14

با نرمال آزمایشگاه تان باید بررسی کنید

سوال 1402/08/14

سلام. من 49سال دارم و آزمایش LH در روز ششم پریود 2 و 3دهم بود و آزمایش FSH عدد 6 ثبت شده. آیا من یائسه شدم؟ پریودم بسیار نامنظم است

پاسخ مدیر 1402/08/14

اواخر پریودی می باشد

سوال 1402/06/22

سلام وقت بخیر روژ سوم قاعدگی آزمایش دادم fch 8.4 بوده که رنج آزمایشگاهی فولیکولار فاز ۶ تا ۱۲ بودهو Lh 1.6 بوده که رنج آزمایشگاه فولیکولار فاز ۵ تا ۱۲ هست محبت میفرمایید نرمال هست یا خیر

پاسخ مدیر 1402/06/22

آیا دارو های ضد بارداری نیز مصرف می کنید ؟ سطح LH پایین است که توصیه می شود ویزیت متخصص زنان و زایمان شوید.

سوال 1402/05/24

سلام من زمانی ک ازمایش دادم همون روز پریود شدم. هورمون ال اچ 8.3miu/ml و هورمون اف اس اچ 5.3 miu/ml بودش مبتلا به پرولاکتین بالا هستم و تنبلب تخمدان دارم میخواستم بدونم این دوتا هورمون هم مشکل دارن یا نه؟

پاسخ مدیر 1402/05/24

مشکلی ندارد ولی باید نرمال آزمایشگاه و زمانی از سیکل که این تست را انجام داده اید بدانیم تا دقیق تر اظهار نظر کنیم

سوال 1402/05/16

سلام وقت بخیر متاهل هستم و ۳۵ ساله بارداری نداشتم روز سوم پریود آزمایش دادم lH 4.27 و fsh 5.49 کمکاری تیرویید دارم که کنترل شده

پاسخ مدیر 1402/05/16

برای قدرت باروری باید بررسی کامل صورت بپیرد و با سه فاکتور نمی توان نظرداد

سوال 1402/04/22

سلام من روز سوم پریودی آزمایش ال اچ و اف اس اچ دادمو نتیجش ال اچ شد ۵.۳۳. و اف اس اچ شد۹.۵ و فاز فولیکولار ال اچ هست ۱.۱ _۱۱.۶ و فاز فولیکولار اف اس اچ هست ۲.۵۰_۱۱.۴۰. نرماله آیا؟

پاسخ مدیر 1402/04/22

نرمال است

سوال 1402/04/22

سلام وقت بخیر ممکنه جواب اچ پی وی مثبت کاذب باشه؟ برای آقایون چه آزمایشی هست؟

پاسخ مدیر 1402/04/22

تست HPV PCR بدهید. به روش آزمایش در برگه دقت کنید که آیا به روش FDA approved انجام شده است یا خیر، بطور کلی روش های FDA approved بصورت: 1- مثبت از نظر دو ژنوتایپ 16 و یا 18 (و گاهی 45)، 2- مثبت از نظر سایر ژنوتایپ های پر خطر و 3- منفی از نظر همه موارد گزارش می شود و هیچ ژنوتایپ کم خطر گزارش نمی شود (چرا که هیچ ارزشی در پیگیری کانسرها ندارد). بنابراین روش هایی که سایر ژنوتایپ ها را گزارش می کند به احتمال زیاد تاییدیه FDA را نداشته و طبق گایدلاین ASCCP خیلی نباید به جوابش تکیه کرد و نگران اش شد.

سوال 1402/04/22

سلام روز سوم پریودی ال اچ ۵.۳۳ و اف اس اچ ۹.۵ شد. نرماله؟

پاسخ مدیر 1402/04/22

نرمال آزمایشگاه بفرستید و بفرمایید روز چندم پریودی آزمایش داده اید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/04/22

سلام روز سوم پریودی ال اچ ۵.۳۳ و اف اس اچ ۹.۵ شد. نرماله؟

پاسخ مدیر 1402/04/22

نرمال آزمایشگاه و اینکه روز چندم پریودی تست داده اید را یاداشت کنید

سوال 1402/04/13

سلام من بخاطر مشکلم که لکه بینی ۶ روزه قبل پریودیم دارم آزمایش هورمون دادم که همه چی به جز fsh که ۱۷.۷بود وlh که ۴۹.۶۰ بود و اینک۶ آزمایش موقع تخمک گذاریم گرفته شد یعنی ده روز بعد پریودیم

پاسخ مدیر 1402/04/13

نرمال آزمایشگاه را برایمان بفرستید . ضمن اینکه بهتر بود که روز دو یا سه پریودی تست می دادید

سوال 1401/02/26

سلام و عرض ادب.۳۰ساله و متاهل در روز ۸سیکل آزمایش انجام دادم وfsh1.9وlh13.6و پرولاکتین۳۸.۱و پروژسترون۱.۳۴گزارش شد.جواب آزمایش ها نرمال هست؟سیکل منظمی هم دارم و هر دوره ۴روز عقب میندازم.ممنونم

پاسخ مدیر 1401/02/26

با نرمال آزمایشگاه تان مقایسه کنید یا نرمال را برای ما ارسال کنید . در ضمن توصیه می شود روز سوم قاعدگی تست های ورمونی انجام شود .

سوال 1400/12/12

سوال: سلام من به علت نامنظمی و مشکلاتی در عادت آزمایش خون دادم وLH ۱۱۹/۹۳ شد دلیلش چی میتونه باشه ؟😥😥

پاسخ مدیر 1400/12/12

جواب: نرمال آزمایشگاه را برایم بنویسید .

سوال 1400/11/25

سوال: سلام ببخشید من سه ماه پریود نشدم ازمایش دادم lhوfsh پایین بود مشکل از کجاست؟

پاسخ مدیر 1400/11/25

جواب: باید بررسی دقیق شود. لطفا جواب آزمایشاتتان را دقیق بنویسید و توصیه می شود ویزیت متخصص زنان و زایمان شوید.

سوال 1400/09/06

سوال: باسلام من متاهلم و یک هفه قبل از پریودی آزمایش lh , fsh دادم، پریودی منظم دارم و 43 سال سن دارم. lh من 6.37 و fsh من 1.51 بود. آیا بیماری خاصی دارم؟ درضمن tsh من 0.94 است باتوجه به مصرف قرص لووتیروکسین

پاسخ مدیر 1400/09/06

جواب: باید با نرمال آزمایشگاهتان بررسی کنید و یا نرمال ها را برایمان ارسال کنید و توجه داشته باشید که بررسی هورمون های زنانه در روز سوم پریودی اهمیت بسزایی دارد .

سوال 1400/08/17

سوال: سلام من 28سالمه متاهل و پریودی نامنظمی دارم چندماه پیش ازمایش دادم میزان LH 18/10 دکتربرام ویتامین نوشت الان LHروی23/۶٠هست تیروئید هم ندارم خواستم بپرسم وضیعیتم حاد یا چطوره

پاسخ مدیر 1400/08/17

جواب : نگران نباشید ولی توجه داشه باشید که بالا بودن LH می تواند به علت های مختلف باشد که باید مورد بررسی دقیق تر قرار بگیرد . یکی از دلایل مهم اش هم کمبود ویتامین های D و E است برای بررسی دقیق علت افزایش LH به پزشکتان مراجعه کنید.

سوال 1400/08/14

سوال: سلام من 28سالمه پریودی نامنظمی دارم ک گاهی هرماه میشم گاهی یک ماه درمیون ازمایش هورمونی انجام دادم و فقط هورمون LHمتخصص زنان گفته بالاس و الان روی 24و فقط دکتر قرص های ویتامین DوEبرام تجویز میکنن من باید چیکارکنم سطح LHکاهش پیدا کند ممنون قصدبارداری دارم لطفا کمکم کنید

پاسخ مدیر 1400/08/14

جواب: بالا بودن LH می تواند به علت های مختلف باشد که باید مورد بررسی دقیق تر قرار بگیرد . یکی از دلایل مهم اش هم کمبود ویتامین های فوق است، ابتدا با مصرف داروهای فوق ببینید مشکل تان حل می شود یا خیر اگر نشد مجدد برای بررسی دقیق علت افزایش LH به پزشکتان مراجعه کنید.

سوال 1400/07/14

سوال: سلام وقت بخیر .من مقدار lh 12/36وtsh21/36و amho/8 آيا مشکلم خیلی حاده

پاسخ مدیر 1400/07/14

جواب : tsh شما خیلی بالاست و کم کاری شدید تیروئیدی دارید. و همچنین AMH یا ذخیره تخمکی تان نامناسب است. و باید حتما ویزیت متخصص غدد و در صورت تمایل به بارداری ویزیت متخصص زنان شوید

سوال 1400/04/12

سوال: نقش pgf2a در سیکل تخمدانی چیه ؟ لطفا ی توضیح دربارش بدین ممنون میشم

پاسخ مدیر 1400/04/12

جواب: PGF2a باعث تـحليـل سريع جسم زرد فعال و كاهش سريع در تولـيـدپروژستـرون ميشود.

سوال 1400/04/01

سوال: سلام ببخشید من روز سوم پریود ازمایش دادم میزان fsh خونم ۳.۶ شده و Lh هم ۲.۷ شده ۱۷ ساله هستم مجرد طبیعی نیست درسته؟؟

پاسخ مدیر 1400/04/01

جواب: با نرمال آزمایشگاه در فاز فولیکولار مقایسه کنید

سوال 1400/01/23

سوال: سلام وقت شما بخیر.من ۲۸ سالمه یک و نیم سال اقدام به بارداری کردم که نتیجه نداد.ذخیره تخمدانیم خوبه هر ماه راس ۲۹ تا ۳۰ روز پریود میشم و فولیکول‌هام با دارو رشد خوبی دارن.یه آزمایش روز ۱۶ قاعدگی دادم که مقدار هورمون lh ۶۲.۲ مول بر لیتر بود.ایا این بالا بودن به تنهایی ممکن هست دلیل ناباروری من باشه؟ مقدار fsh هم ۹.۹ مول بر لیتر بود ک نرمال بود

پاسخ مدیر 1400/01/23

جواب: بهتر است که سطح LH و پروژسترون را در روز 22 تا 23 سیکل انجام داده و اگر نرمال بود که نشان دهنده تخمک گذاریتان می باشد.

سوال 1399/11/05

سوال: Amh 2 . 1 استرادیول 48 Fsh 5 . 43 ال اچ 8 دهم سلام وقت بخیر خانم دکتر ۲۰ ساله هستم این‌ آزمایش منه . برای تخمک کشی شرایط مناسبی دارم ؟

پاسخ مدیر 1399/11/05

جواب : با نرمال آزمایشگاهتان مقایسه کنید. یا نرمال ها را برایم بنویسید . ولی به طور کل ذخیره تخمکی نسبتا مناسبی دارید.

سوال 1399/10/26

سوال: سلام من روز 21 قاعدگی تست پروژسترونم 14 بود آزمایشگاه گفت باید دوباره تکرار شه و بازم همین بود ایا امکان بارداری هست؟؟

پاسخ مدیر 1399/10/26

جواب: تست BHCG ? نتیجه بارداری مرزی 10 تا 25 U / L می باشد ولی با توجه به اینکه تغییری نکرده اتملا بارداری منتفی می باشد.

سوال 1399/09/25

سوال: سلام خسته نباشید من 36 سال سن دارم.تصمیم به بارداری دارم. پریودهام منظم هستش روز سوم پریود آزمایش دادم. نتیجه آزمایش f.s.h: 6.95 - lh: 3.51 - prolactin: 12.9 تیروییدم هم نرمال بود. تفسیر شما از این آزمایش برای بارداری چیست با تشکر

پاسخ مدیر 1399/09/25

جواب: ب نرمال آزمایشگاهتان در فاز فولیکولار بررسی کنیذ چنانچه تمام آن ها در رنج بود لذا جواب آزمایش نرمال است ولی ولی به تنهایی با این سه تا تست نمی شود قدرت باروری را تفسیر کرد چراکه نیاز به بررسی بیشتر از لحاظ استرادیول، میزان AMH سابقه ی پریودی تان و یا اینکه در یک سال گذشته چند بار پریود شدید و سیکل تا منظم است یا نامنظم و یا ..... بنابرای نیاز به بررسی دقیق سوابق و شرایطتون و همچنین تست های دیگر برای اظهار نظر می باشد.

سوال 1399/09/18

سوال: سلام وقت بخیر من سه ماهه پریود نشدم آزمایش دادم عددfshروی46 و عددlhروی23 هست. 28سالمه آیا دارم به این زودی یائسه میشم؟ علت و درمانش چیه؟

پاسخ مدیر 1399/09/18

جواب: نه نگران نباشیدو توجه داشته باشید با این دو آزمایش نمی توان بررسی کامل از شرایط تان داشت. توصیه می شود ویزیت متصص زنان شوید نیاز به بررسی بیشتر از نظر اختلالات هورمونی ، عفونت و ....توسط یک پزشک زنان دارید. در صور صلاحدید پزشک آزمایش های کامل روز سوم پریودی و همچنین سونوگرافی از رحم و تخمدان در روز سوم قاعدگی صورت بگیرد.

سوال 1399/08/12

سوال: سلام دکتر ازمایش من به این ترتیبه که پرولاکتین:960 lh: 72 fsh:35.1 با سن 35 سال بدون سابقه مادرزادی خیلی نگرانم که بتونم بچه دار بشم.اینو بگم که 2ماه پریود نشدم که با خوردن قرص مارولین پریود شدم و در زمان مصرف ازمایش دادم

پاسخ مدیر 1399/08/12

جواب: باید با نرمال آزمایشگاهتان مورد بررسی قرار دهید و هرکدام در رنج غیر معمول بود برایمان ارسال کنید تا دقیق راهنماییتان بکنم.

سوال 1399/07/26

سوال: با سلام خدمت مدير محترم. من آزو اسپرم هستم. به دو دكتر فوق تخصص مراجعه كردم و پس از آزمايشات مكرر به من گفتن كه lh-fsh من ٢٤است. كه حد ميانگين براى مردان بايد ١٢ باشد. در غير اين صورت مرد آزو اسپرم ميشود. دكترا فقط عمل را براى من تجويز كردن. خواستم ازشما اين سوال را كنم غير از عمل راه نداره كه lh-fsh را به حد ميانگين ١٢ رساند؟؟؟؟؟.

پاسخ مدیر 1399/07/26

جواب: اگر به مرحله آزوسپرمی ا رسیده اید ، این عامل به تنهایی خودش باعث افزایش این دو هورمون می شود.، نه اینکه افزایش این هورمونها منجر به آزوسپرمیا شده است. بستگی به جواب سونوی بیضه ، عمل جراحی طرح ریزی می شود.

سوال 1399/07/12

سوال: سلام خسته نباشید من از کیت تعیین زمان تخمک گذاری استفاده کردم این ماه چهارروز متوالی سه روز رنگهای ایجاد شده به یک صورت هستن خط تست نسبت به خط کنترل کم رنگتره این نشونه چیه باید به دکترمراجعه کنم؟

پاسخ مدیر 1399/07/12

جواب: نحوه استفاده از کیت: کیت های تخمک گذاری از فردای پاک شدن در یک ساعت مشخص بر روی نمونه ادرار انجام می شود. اولین روزی که تست مثبت شد بین 24 تا 36 ساعت بعد تخمک گذاری انجام می شود.با توجه به اینکه در این کیت از قسمتی که وارد ادرار می شود ، نوار اولی که مشاهده کردید باند کنترل است و نوار دوم نیز باند تست می باشد، با مقایسه باند اول و دوم، چنانه نوار دوم یا باند تست نسبت به نوار اول یا کنترل همرنگ و یا پررنگ تر باشد، جواب تست مثبت است و در صورتیکه کمرنگ تر باشد، جواب تست منفی می باشد. اولین روزی که باند تست همرنگ و یا پررنگتر از باند کنترل شد ، همانطور که ذکر شد شما 24 الی 36 ساعت بعد تخمک گذاری خواهید داشت.

سوال 1399/07/11

سوال: سلام. ۴۱ ساله، مجرد. روز دوم پریودی lh 2.20 و tsh 1.40. نظر شما رو درباره باروری میخواستم. ممنون

پاسخ مدیر 1399/07/11

جواب: توجه داشته باشید به تنهایی با این دو تا تست نمی شود قدرت باروری را تفسیر کرد چراکه نیاز به بررسی بیشتر از لحاظ AMH ، استرادیول، سابقه ی پریودی تان و یا اینکه در یک سال گذشته چند بار پریود شدید و سیکل تا منظم است یا نامنظم و یا ..... بنابرای نیاز به بررسی دقیق سوابق و شرایطتون و همچنین تست های دیگر برای اظهار نظر می باشد.

سوال 1399/07/06

سوال: سلام،من تیروئیدم کن کار هستش عددش هم۶.۵ آیا میتونم همزمان بامصرف قرص لووتیرکسین، برای بارداری اقدام کنم یا فعلا دست نگهدارم؟

پاسخ مدیر 1399/07/06

جواب: در طی سه ماه اول بارداری، جنین كاملأ وابسته به هورمونهای تیروئید مادر است كه از جفت عبور نموده و به جنین می‌رسند. پس از پایان سه ماه اول بارداری غده تیروئید جنین فعالیت خود را شروع نموده و هورمون تیروئید تولید می‌كند. از این زمان تا پایان بارداری جنین برای تولید هورمون تیروئید نیاز به ید داردد كه باید از طریق مادر به او برسد. کم کاری تیروئید اگر قبل از بارداری درمان نشود می تواند کاهش رشد جسمی و ذهنی نوزاد را ایجاد کند و به همین علت باید TSH در دوران بارداری به کمتر از 2.5 برسد.. به طورکل عوارض كم کاری تیرویید در دوران بارداری شامل : زایمان زودرس، سقط (بخصوص در سه ماهه اول بارداری)، جدا شدن زودرس جفت، زجر جنین، مرگ داخل رحمی جنین، تولد نوزاد نارس، تولد نوزاد با وزن کم، پره اکلامپسی (افزایش فشارخون طی بارداری و دفع کلیوی پروتئین که به مسمومیت بارداری هم معروف است)، بروز بیماری تیروئید در جنین و نوزاد، افزایش میزان سزارین، بروز اختلالات شناختی و عصبی در جنین، خونریزی پس از زایمان لازم به دکر است که درمان بموقع و مناسب بیماریهای تیروئیدی در دوران بارداری، از بروز كلیه عوارض پیشگیری می نماید اگر بیمار قبل و حین بارداری کاملا تحت کنترل باشد هیچ جای نگرانی وجود ندارد

سوال 1399/06/05

سوال: سلام من امروز ازمایش دادم lh 109 ..estradiol505...هست ۲۹ سالمه و مجردم ،،گفتن خیلی بده سریع سونو نوشتن ،،واقعا انقدر بده و نشانه چیست؟ کسی هست الان کمک کنه

پاسخ مدیر 1399/06/05

جواب: روز چندم سیکل آزمایش را انجام داده اید؟ چنانچه روز دوم یا سوم سیکلتان آزمایش انجام داده اید جواب تست ها را با نرمال فاز فولیکولار تطبیق دهید و هرکدام که غیر طبیعی بود برایم بفرستید.( چراکه نرمال های این تست ها وابسته به متدهای آزمایشگاه است و چون متد آزمایشگاهی که تست را انجام داده اید را نمی دانیم توصیه می کنیم با محدوده نرمال ازمایشگاه خودتان چک کنید .)

سوال 1399/06/03

سوال: سلام بنده مجردم و۲۰سالمه روزسوم قاعدگی ازمایش دادمfsh6/2وlh14/8بااین تفسرازمایش اینده باردارنمیشم؟؟

پاسخ مدیر 1399/06/03

جواب: به تنهایی با این دو تا تست نمی شود قدرت باروری را تفسیر کرد چراکه نیاز به بررسی بیشتر از لحاظ AMH ، استرادیول، سابقهی پریودی تان و یا اینکه در یک سال گذشته چند بار پریود شدید و سیکل تا منظم است یا نامنظم و یا ..... بنابرای نیاز به بررسی دقیق سوابق و شرایطتون و همچنین تست های دیگر برای اظهار نظر می باشد.

سوال 1399/06/02

سوال: سلام من 35 سالم هست و در روز سوم قاعدگی آزمایش دادم ( برای بررسی قدرت باروری ) نتیجه آزمایش FSH= 10.46 و LH=6.97 این نتیجه قدرت باوری رو چطوری تفسیر میکنه؟

پاسخ مدیر 1399/06/02

جواب: به تنهایی با این دو تا تست نمی شود قدرت باروری را تفسیر کرد چراکه نیاز به بررسی بیشتر از لحاظ AMH ، استرادیول، سابقه ی پریودی تان و یا اینکه در یک سال گذشته چند بار پریود شدید و سیکل تان منظم است یا نامنظم و ..... .بنابرای نیاز به بررسی دقیق سوابق و شرایطتان و همچنین تست های دیگر برای اظهار نظر می باشد. جواب تست ها را با نرمال فاز فولیکولار تطبیق دهید .( چراکه نرمال های این تست ها وابسته به متدهای آزمایشگاه است و چون متد آزمایشگاهی که تست را انجام داده اید را نمی دانیم توصیه می کنیم با محدوده نرمال ازمایشگاه خودتان چک کنید) و هرکدام که غیر طبیعی بود برایم بفرستید.

سوال 1399/05/27

سوال: باسلام lh من ۷ و fsh من ۲.۲ بوده ایا مشکلی برای باروری هست؟

پاسخ مدیر 1399/05/27

جواب: روز چندم سیکل آزمایش را انجام داده اید؟ چنانچه روز دوم یا سوم سیکلتان آزمایش انجام داده اید جواب تست ها را با نرمال فاز فولیکولار تطبیق دهید و هرکدام که غیر طبیعی بود برایم بفرستید. بطور کلی به غیر از زمان تخمک گذاری که نسبتLH به FSH بیشتر از یک است و گاهی به دو هم می رسد ، در بقیه روزهای سیکل حول و حوش عدد 1 می باشد. چنانچه در زمان درست آزمایش داده باشید با توجه به بالابودن این نسبت برای شما مشکوک به بیماری تخمدان پلی کیستیک و یا PCOS می باشید که باید درمان کنید.

سوال 1399/05/25

سوال: سلام تست LH من 1.6 عه این خوبه؟

پاسخ مدیر 1399/05/25

جواب: در روز چندم سیکل تست انجام شده ؟ اگر نیمه اول سیکل است در این نیمه (فاز فولیکولار ) این LH نرمال است.

سوال 1399/05/15

سوال: با سلام و تشکر FSH=12.4 , LH=2.6 می باشد و نسبت LH به FSH برابر 0.20 می باشد.چه کاری باید انجام دهم؟

پاسخ مدیر 1399/05/15

جواب: این نسبت در روزهای مختلف سیکل تغییر کرده و در نتیجه بسیار وابسته به زمان سیکل است . بطور کلی به غیر از زمان تخمک گذاری که این نسبت بیشتر از یک است و گاهی به دو هم می رسد ، در بقیه روزهای سیکل حول و حوش عدد 1 می باشد.برای همین موارد رفرنس ها توصیه می کنند که در خانمهای 41 ساله و کمتر در روز سوم سیکل و در خانمهای 42 ساله و بیشتر روز دوم سیکل قاعدگی، تست های عملکرد تخمدان باید انجام شود. یکی از مشکلات شما عدد بالای FSH است که باز هم چون نمی دانم روز چندم سیکل این تست انجام شده ، نمی توانم دقیق تفسیر نمایم.

سوال 1399/03/03

سئوال: سلام اگر نسبت LHبه FSH. باشه عدد ۲/۳۵ علتشم سندروم پلی کیستیک باشه درمان داره؟ حاملگی صورت میگیره؟ یا نابارور هست؟

پاسخ مدیر 1399/03/03

جواب: بله به قسمت درمان در مقاله "" 10- چالش های آزمایشگاهی تشخیص ناباروری زنان - قسمت دهم - بیماری تخمدان پلی کیستیک و یا PCOS "" مراجعه کنید و آنرا خوب مطالعه کنید.

سوال 1398/12/18

سئوال: سلام من ۲۴ سالمه مجردم روز ۵پریود ازمایش دادم ۲۱.۶ بود این خیلی بده؟!

پاسخ مدیر 1398/12/18

جواب: بهتر است که پانل کامل هورمونی در روز سوم سیکل و تعداد فولیکولهای آنترال در سونوی روز سوم و سایز فولیکول غالب در روز سیزدهم سیکل اندازه گیری شود و نتیجه اش را برایم بنویسید.

سوال 1398/06/26

سئوال: چند بار پریودم دیر میشد ولی با دوا خوب شد الان شش ماهه دوباره پریود نشدم آزمایش خون دادم fsh و lh بالا بود چه مشکلی دارم

پاسخ مدیر 1398/06/26

جواب: بهتر است بررسی دقیقتری با توجه به سنتان برای یائسگی انجام دهید.

سوال 1398/06/22

سئوال: سلام من آزمایش خون در روز سوم پریودی دادم نتیجه این شد هورمون ال اچ 5/5و fsh ۷ بود نسبت lh به fsh 0/77 شد تفسیر شما از این آزمایش برای بارداری چیست

پاسخ مدیر 1398/06/22

جواب: نرمال است.

سوال 1398/05/05

سئوال: سلام من ۱۰ پریودی هستم خون قهوه ایی رنگ دیدم دلیلش تخمک‌گذاریع

پاسخ مدیر 1398/05/05

جواب: اگر سیکل هایتان 24 روزه است امکانش هست؟

سوال 1397/03/16

قبل بارداری آزمایشات انچام دادم که جواب تیرویید مشکوک به کم کاری بود. الان سه ماه اقدام کردم باردار نشدم دلیلش آیا کم کاری تیرویید هست؟ جواب آزمایشش TSH result 5.81 reference range 0.2_5.50

پاسخ مدیر 1397/03/16

البته کم کاری خیلی خفیفی دارید ولی به هر حای کم کاری تیروئید با مهار تخمک گذاری می تواند در ناباروری نقش داشته باشد.

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf