دستورالعمل تست الکترولیت آنالایزر

دستورالعمل فنی دستگاه الکترولیت آنالایزر

1- هدف
هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه الکترولیت آنالایزر کمپانی AUDICOM مدل AC 9800 برای اندازه گیری سدیم ، پتاسیم، کلسیم یونیزه و کلر به روش ISE می باشد.
2- دامنه کاربرد
این دستورالعمل در بخش بیوشیمی كاربرد دارد.
3- مسؤلیت اجرا
مسؤلیت اجرای این روش اجرایی با کارمندان فنی بخش بیوشیمی و مسئول تضمین کیفیت می باشد.
4- تعاریف
ندارد.
5- شرح اقدامات
اصول :
بر اساس Ion Selective Electrode می باشد. در این دستگاه بر خلاف دستگاههای ISE دیگر از الکترودهای بدون membrane (از پلی مرهای از جنس خود یون) استفاده می شود.
روش کار:
1- روشن کردن کلید On دستگاه (در قسمت پشت دستگاه واقع شده است)
2- بعد از روشن کردن پیغام Electrode Activation روی نمایشگر ظاهر می شود ، قبل از آنکه آنرا تأیید کنیم مقداری از محلول Activation را داخل کاپ ریخته و داخل Flush Position می گذاریم ، بعد کلید Yes را فشار می دهیم (اینکار برای فعال کردن الکترودهای ISE می باشد).
3- بعد از فعال کردن الکترودها پیغام Sample Pump Calibration بر روی صفحه ظاهر می شود که کلید Yes را فشار می دهیم تا کالیبر شود (2 مرحله کالیبراسیون A و Bدارد و در مرحله سوم کنترل کالیبراسیون A)
باید 3 آیتم برای هر کدام از تستها در محدوده قابل قبول باشد تا دستگاه آماده به کار شود.
4- بعد از کالیبراسیون Main Menu روی صفحه نمایش داده می شود.
5- برای پذیرش بیمار باید وارد گزینه اول یا همان Analysis می شود کلید 1) را فشار داده
6- سئوال می شود: نمونه شما خون می باشد یا ادرار و با گزینه Blood یا همان کلید 1) را فشار می دهیم.
7- سئوال بعدی: Analysis Blood می باشد کلید Yes را فشار می دهیم.
8- بعد شماره سینی را از ما می خواهد که اصولأ شماره 01 می باشد. بعد Yes فشار می دهیم.
9- بعد شماره اولین بیمار را از ما می خواهد که اصولأ شماره 01 می باشد. بعد Yes فشار می دهیم.
10- بعد شماره اولین جایگاه بیمار را از ما می خواهد که بازهم 01 را می زنیم بعد Yes را فشار می دهیم.
11- بعد شماره آخرین جایگاه بیمار را می خواهد که اگر 5 تا بیمار داشتیم شماره آخرین جایگاه را 05 می زنیم ، بعد کلید Yes را فشار می دهیم.
12- شروع به کشیدن نمونه ها و خوانش آنها آغاز می شود.
13- برای بازگشت به منوی قبلی باید از دکمه No استفاده کنیم.
 
 
 
 
Main Menu
1) Analysis 4) Qc
2) Set up 5) Service
3) Calibration 6) Emergency
 
پذیرش بیماران اورژانسی:
برای پذیرش بیمار بصورت اورژانسی کلید Emergency یا شماره 6) را فشار داده ، بعد از ما می خواهد که بیمار اورژانسی را در جایگاه (Stat) ST قرار دهیم ، بعد Yes را فشار می دهیم.
کنترل و نگهداری :
برای تعیین دوره زمانی شستشوی دستگاه از دستور زیر پیروی شود:
1- اگر تعداد تستهای انجام شده کمتر از 15 عدد در روز باشد باید هر دو ماه یکبار شستشوی دستگاه انجام شود.
2- اگر تعداد تستهای انجام شده بین 15 الی 30 عدد در روز باشد باید هر ماه یکبار شستشوی دستگاه انجام شود.
3- اگر تعداد تستهای انجام شده بیشتر از 30 عدد در روز باشد باید هر هفته یکبار شستشوی دستگاه انجام شود.
 
برای شستشوی دستگاه باید اقدامات زیر صورت گیرد:
1-
4) Services → 2) Maintenance → 1) Electrode Deproteinization Main Menu →
این Mode برای شستشوی سرنگی که نمونه ها را می کشد استفاده می شود (پروتئین های رسوب داده شده را شستشو می دهید).
2-
4) Services → 2) Maintenance → 1) Electrode Activation Main Menu →
این Mode برای فعال سازی الکترودها استفاده می شود.
3-
4) Services → 2) Maintenance → 1) Cleaning Probe Main Menu →
این Mode برای شستشوی پروب ها می باشد.
برای سه عمل فوق باید محلولهای مربوطه را داخل کاپ ریخته و داخل Flush Position بگذاریم و بعد کلید Yes را فشار می دهیم.
 
سرویس و تعمیر :
ندارد.
ملاحظات ایمنی جهت کار با دستگاه :
1- حتمأ از پریزهای مجهز به Earth استفاده نمائید.
2- برای انجام تست کلسیم حتمأ از کاپهای یکبار مصرف استفاده شود.
3- بهتر است که دستگاه اصلأ خاموش نشود و همیشه در وضعیت Stand By قرار گیرد.
 

مقالات مرتبط با دستورالعمل تست الکترولیت آنالایزر

پرسش و پاسخ

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf