تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری

تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری (Helicobacter pylori)

مقدمه

هلیکوباکتر پیلوری باسیل گرم منفی، خمیده و میکروآئروفیلیک است. هم اکنون این باکتری به عنوان عامل اصلی گاستریت مزمن، زخم های پپتیک (در هر دو ناحیه اثنی عشر و معده)، آدنوکارسینوم و لنفوم سلولهای MALT شناخته شده است. عفونت ناشی از این باکتری انتشار جهانی داشته و در تمام گروههای سنی مشاهده می شود. تخمین زده می شود که حدود 50 درصد مردم جهان ، آلوده هستند. بر خلاف کشورهای توسعه یافته ، در کشورهای در حال توسعه انسان ها در سالهای اولیه عمر خود با این باکتری آلوده شده و عفونت از طریق گوارش با بلع باکتری ایجاد می شود ولی احتمال انتقال شخص به شخص H.pylori نیز وجود دارد ، زیرا انتشار خانوادگی عفونت رخ می دهد. اما با اهمیت ترین راه انتقال از طریق آب است.

یافته های بالینی

عفونت حاد می تواند به بروز بیماری درقسمت فوقانی دستگاه گوارش منجر شود که با درد و حالت تهوع همراه است و در بعضی از بیماران استفراغ و تب نیز ممکن است وجود داشته باشد. این علائم یک الی دو هفته بطول میانجامد و پس از استقرار H.pylori ، عفونت برای سالها و احتمالأ دهه ها و حتی تا تمام طول عمر فرد باقی می ماند. عفونت با این باکتری در بزرگسالان معمولأ مزمن است و بدون درمان داروئی بهبود نمی یابد، اما حذف خود به خودی باکتری در کودکان دیده شده است. گاستریت ناشی از این باکتری منجر به عوارضی نظیر زخم معده (قسمت تحتانی معده یا ناحیه آنتر) ، دئودنوم ، آتروفی مخاط معده ، کارسینوم و لنفوم سلولهای MALT معده می شود. شایعترین فرم گاستریت ایجاد شده توسط این باکتری گاستریت غالب در ناحیه آنتر معده می باشد. در مقابل بیمارانی هم هستند که گاستریت غالب در ناحیه تنه معده دارند که منجربه آتروفی چند کانونی (multi focal) می شود. این بیماران مستعد زخم معده ، آتروفی معده ، متاپلازی روده ای و بالاخره کارسینوم معده می باشند. خطر زخم پپتیک در مبتلایان به عفونت H.pylori زیاد است و ریشه کنی (eradication) این باکتری به طور قابل توجهی خطر عود زخم پپتیک ناشی از H.pylori را کاهش می دهد. این باکتری در سال 1994 به عنوان کارسینوژن درجه یک برای کانسر معده شناخته شد.

نقش H.pylori در سوء هاضمه بدون زخم (Non Ulceric Dyspepsia) نامشخص است ، ولی H.pylori در این بیماران

شیوع بالائی دارد. در ایجاد عفونت ناشی از این باکتری، استعداد ژنتیکی میزبان نیز حائز اهمیت است.

هلیکوباکتر هلمانی که مخصوص سگ، گربه و خوک می باشد ، نیز می تواند در انسان گاستریت خفیف ایجاد کند.

بیماریزایی

فاکتورهای بیماریزایی این باکتری عبارتند از:

تحرک (این باکتری دارای 7-3 تاژک پوشش دار در یک قطب خود بوده و به شدت متحرک می باشد. این تاژک ها سبب توانایی عبور باکتری از لایه مخاط معده را می شوند)، آنزیم اوره آز (این آنزیم اوره پلاسمایی مترشحه از جداره معده را تجزیه کرده، یون آمونیوم آزاد می کند که می تواند pH محیط پیرامون باکتری را خنثی نگه دارد و از طرفی خود آمونیاک تولید شده نیز به طور مستقیم می تواند به سلولهای اپی تلیال آسیب برساند) ، چسبندگی (پروتئین های مانند هماگلوتینین و پروتئین Bab A سبب چسبندگی این باکتری به سلولهای پوششی مخاط معده می شود) ، سیتوتوکسین (سیتوتوکسین واکوئله کننده vac A که موجب آسیب به سلولهای پوششی مخاط معده شده، نفوذپذیری سلولها را به اوره افزایش می دهد تا جریان عبور اوره از مخاط معده بیشتر شود و از طرفی با آسیب رساندن به غشاء میتوکندریال باعث ترشح سیتوکروم C می شود که آن هم به نوبه خود پروسه آپوپتوزیس یا مرگ سلولی را در سلولهای مخاطی معده آغاز می کند).
پاسخ ایمنی میزبان به H.pylori

عفونت با هلیکوباکتر پیلوری منجر به التهاب مدوام معده در همه افراد آلوده می شود، ولی این باکتری غیر مهاجم بوده و وارد سلول های مخاطی نمی شود. پاسخ میزبان به دنبال اتصال باکتری به سلولهای اپی تلیال شروع می شود و با آسیب به سلولهای مخاطی مواد آنتی ژنیک مترشحه از باکتری جذب سلولهای اپی تلیال معده شده و پس از عبوراز لامینا پروپریا (لایه زیر مخاطی) ، لنفوسیت ها را تحریک نموده و در نتیجه آنتی بادی بر علیه این باکتری از کلاس IgG ، IgA و بندرت از کلاس IgM ایجاد می شود. پس از درمان کامل تیتر آنتی بادی ها به تدریج کاهش می یابد. توجه شود که عفونت اولیه ناشی از H.pylori ایجاد مصونیت نمی نماید و احتمال عفونت مجدد (reinfection) زیاد است.

 

روش های تشخیص

عفونت هلیکوباکتر پیلوری با استفاده از روش های ذیل تشخیص داده می شود:

1- روش های تهاجمی

الف: بیوپسی آندوسکوپیک از مخاط معده و انجام تست اوره آز سریع ((Biopsy Urease Test: اولین انتخاب، بیوپسی مخاطی از ناحیه آنتر معده است که نمونه بیوپسی شده در درون محلول حاوی اوره قرار داده می شود. تغییر رنگ محیط نشانه تجزیه اوره توسط H.pylori و قلیایی شدن محیط است. حساسیت این روش 100-79 درصد و ویژگی آن 100-92 درصد است. برداشتن تعداد زیاد نمونه بخصوص از تنه معده (علاوه بر ناحیه آنتروم) سبب افزایش حساسیت تست می شود. موارد منفی کاذب در بیمارانی که دچار خونریزی فعال و یا خونریزی اخیر می باشند، کسانی که آنتی بیوتیک دریافت کرده اند و یا تحت درمان ضد ترشحی بوده یا هستند دیده می شود.

ب: بیوپسی آندوسکوپیک از مخاط معده و انجام کشت: فقط در موارد مقاومت به درمان برای بررسی حساسیت آن به آنتی بیوتیکها انجام می شود و بطور معمول برای تشخیص اولیه عفونت انجام نمی گیرد ، اما توصیه می شود در مواردی که درمان خط اول با شکست مواجه شد، انجام گیرد. این باکتری در دمای C°37 ، در یک محیط میکروآئروفیل طی 3 تا 6 روز بر روی محیط skirrow (حاوی وانکومایسین، پلی میکسین B، تری متوپریم) و یا شکلات آگار حاوی آنتی بیوتیکهای وانکومایسین، نالیدیکسیک اسید و آمفوتریسین رشد می کند.

2- روش های غیر تهاجمی

الف: آزمون های سرولوژیک:

روش های ارزانی هستند ولی از آنجائیکه سویه های H.pylori در مناطق جغرافیایی مختلف ، متفاوت هستند عدم استفاده از آنتی ژنهای بومی هر منطقه در کیت های تشخیصی آزمایشگاهی سبب کاهش حساسیت این تست ها می شود.

آنتی بادی از کلاس IgG در 95-94 درصد بیماران، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند. ویژگی این تست حدود 71-41 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب ، در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است.

آنتی بادی از کلاس IgA نیز در 97-94 درصد بیماران ، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و تقریبأ 3 الی 4 هفته پس از ریشه کنی عفونت سطح آن کاهش می یابد. ویژگی آن حدود 72-59 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است.

آنتی بادی از کلاس IgM شاخص غیر حساس از عفونت حاد (با حساسیت حدود 28-14 درصد) بوده و کاربرد بالینی حتی در کودکان ندارد.

سطح این آنتی بادیها هیچگونه ارتباطی با شدت و وسعت عفونت ندارد. و از طرفی این تست ها قادر به افتراق فرم فعال بیماری از موارد بهبود یافته نمی باشند.

تست های سرولوژیکی در تعیین پروتکل درمان ، تأیید نتیجه درمان قطعی و تشخیص بیماری در کودکان استفاده محدودی داشته و قابل اعتماد نیستند. از طرفی درمان زودرس با داروهای ضد میکروبی در عفونت H.pylori پاسخ آنتی بادیها را مهار کرده و چنین بیمارانی مستعد عفونت مجدد می شوند.

ب: تست تنفسی اوره (Urea Breath Test):

این روش بر اساس است فعالیت آنزیم اوره آز هلیکوباکتر پیلوری است. اوره نشاندار ( 14C- or 13C- urea) موجود در کپسول خوراکی که توسط بیمار خورده می شود به آمونیاک و CO2 حاوی کربن نشاندار شده، متابولیزه شده و CO2 از طریق مخاط به جریان خون انتشار یافته و از آنجا به شش ها و در نهایت به بازدم انتقال می یابد. با جمع آوری CO2 نشاندار موجود در بازدم میزان CO2 تولید شده در معده را می توان اندازه گیری نمود. اگر CO2 نشاندار آشکار گردد نشانه عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری می باشد. به علت دوز بسیار پایین داروی مورد استفاده در این تست، مصرف آن در موارد بارداری و همچنین کودکان مجاز می باشد.

حساسیت و ویژگی این روش که بیش از 94 درصد است (ارزش پیشگوئی کننده مثبت یا Positive Predictive Value آن 100-89% و ارزش پیشگوئی کننده منفی یا Negative Predictive Value آن 94-89%) برای تشخیص اولیه عفونت و پیگیری موفقیت درمان ریشه کن کننده به کار می رود. برای این منظورباید حداقل 4 هفته پس از اتمام دوره درمان مجددأ آزمایش تکرار شود. بنابراین روش مرجع (Gold Standard) برای پی گیری درمان می باشد.

این روش برای تشخیص H.pylori در اولسرهای پپتیک خونریزی دهنده و یا بدون خونریزی که Biopsy Urease Test آنها منفی شده است ، آدنوکارسینوم معده ، لنفوم MALT، سابقه مثبت فامیلی برای کانسر معده نیز استفاده می شود.

 

ج: تست تعیین آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع به روش PCR

این تست با حساسیت 98-89 درصد و ویژگی بالای 90 درصد راه آلترناتیو برای تست تنفسی اوره می باشد. تست های مدفوعی برای پیگیری درمان موثر قابل انجام و اعتماد هستند و باید 8 هفته پس از اتمام دوره درمان ، مورد استفاده قرار گیرند. اما روش بسیار گرانتری نسبت به تست های دیگر می باشد.

 

جدول مقایسه خصوصیات تست های روتین در تشخیص هلیکوباکتر پیلوری

 

نحوه آماده سازی بیمار جهت انجام تست UBT

برای انجام آزمایش شرایط زیر باید رعایت شود:

1- بیمار از 6 ساعت قبل ناشتا باشد

2- عدم مصرف آنتی بیوتیک، بیسموت و داروهای ضد ترشحی (مثل امپرازول و ...) 4 هفته قبل از انجام آزمایش

3- عدم مصرف انواع آنتی اسید و بلوک کننده های H2 (مثل سایمتدین، رانیتیدین و ...) 7 روز قبل از انجام آزمایش

 

درمان

هدف از درمان عفونت H.pylori حذف کامل ارگانیسم است. وقتی باکتری حذف شد احتمال عفونت مجدد کاهش می یابد. رژیم های درمانی مختلفی وجود دارد که عبارتند از:

رژیم درمانی سه گانه (Triple therapies):

شامل یک عامل ضد ترشح اسید (با کاهش اسیدیته معده اجازه ترمیم بافت های آسیب دیده از عفونت را میدهد) و 2 عامل ضد میکروبی (جهت کاهش ریسک درمان ناقص و مقاومت دارویی از دو آنتی بیوتیک استفاده می شود) برای یک دوره درمانی 7 الی 14 روزه می باشد.

1- داروی ضد ترشح اسید (Proton Pump Inhibitors): مهار کننده های پمپ پروتون مستقیمأ H.pylori را مهار می کنند و به نظر می رسد مهار کنند ه قوی اوره آزمی باشند . مانند: 1- Omeprazol، امپرازول (20 میلی گرم، دو بار در روز)، 2- Lansoprazol ، لانزوپرازول (30 میلی گرم، دو بار در روز) ، 3- Pantoprazol پانتوپرازول (40 میلی گرم، دو بار در روز)، 4- Raboprazol و 5- Esomeprazol

2- آنتی بیوتیکها:

الف: مترونیدازول (500 میلی گرم، دو بار در روز) و یا آموکسی سیلین (1 گرم، دو بار در روز)

ب: کلاریترومایسین (500 میلی گرم، دو بار در روز) و یا تتراسیکلین (500 میلی گرم، چهار بار در روز)

رژیم درمانی چهارگانه بر پایه بیسموت:

علاوه بر رژیم فوق بیسموت (525 میلی گرم ساب سالیسیلات بیسموت و یا ساب سیترات بیسموت، چهار بار در روز) هم اضافه می شود. این رژیم داروئی برای 7 روز کافی است.

12- 5 درصد از درمان های H.pylori در دوره اول منجر به شکست می شود که در این موارد باید درمان مجدد صورت گیرد و از ترکیب درمانی دیگری (به خصوص رژیم های 4 داروئی بر پایه بیسموت) استفاده شود و دوره درمان حتمأ 14 روز باشد.

 

تأیید ریشه کنی عفونت

4 هفته پس از اتمام رژیم درمانی برای اطمینان از ریشه کن شدن باکتری از بدن تست UBT انجام می شود ، که به دنبال درمان موثر، این تست باید منفی شود.

 

Reference:

1- Marshal BJ, and et al. Gasteroentrology, 2008; 99: 697-702.

2- Chen TS, and et al. Clin Diagn Lab Immuno, 2002 Sep; 9(5): 1044-8

مقالات مرتبط با تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری

پرسش و پاسخ

سوال 1400/04/12

سوال: سلام دکتر ببخشید مزاحم وقتتون میشم برادر من تست H- pylori stool Ag داده و نتیجش ۳۷۵ شده آیا خطرناکه؟

پاسخ مدیر 1400/04/12

جواب: با نرمال آزمایشگاه بسنجید .و حتما در صورت وجود علائم باید ویزیت متخصص گوارش شده درمان سه دارویی را طبق صلاحدید پزشک شان شروع کنند.

سوال 1400/04/05

سوال: سلام خسته نباشید من حدود یک ماهه که نفخ دارن تنگی نفس و تپش قلب مخصوصا ظهرا بعد از خوردن غذا که دراز میکشم الان یه مدته حالت دلشوره دارم هرشب مخصوصا صبح ها که از خواب بلند میشم حالت تهوع و دلشوره شدید دارم پارسال همین علاعمو داشتم ازمایش دادم میکروب معده داشتم بعدش خوب شدم ولی هنو اومده سراغم میخواستم بدونم این علايم برا مکروبه معدس بازم ممکنه دوباره برگشته باشه

پاسخ مدیر 1400/04/05

جواب: بله احتمال دارد . توصیه می شود مجددا تست UBT بدهید.

سوال 1400/03/28

سوال: سلام میشه کسانی که آزمایش stool ag h.p elisa انجام دادن بگن الان هزینه ش چقدره؟ ممنون میشم سریع جوابمو بدید

پاسخ مدیر 1400/03/28

جواب: با شماره تلفن آزمایشگاه نیلو : 88208442 تماس بگیرید.

سوال 1400/03/04

سوال: سلام ببخشید آزمایش من H.pylori IgG 22.1 و H.pylori igA 7.2 بنظرتون میکروب معده دارم؟ خیلی حالت تهوع دارم

پاسخ مدیر 1400/03/04

جواب: بهترین متد پیگیری درمان روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد. با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر.

سوال 1400/02/04

سوال: سلام وقت به خیر لطفی هستم از شرکت تیسا ژن زیست در زمینه تولید محیط کشت های اماده مصرف فعالیت داریم تیم شرکتدر حال فعالیت بر روی محیط اوره آز می باشد. می توانیم از تجربیات شما استفاده کنیم.

پاسخ مدیر 1400/02/04

جواب: به دایرکت اینستاگرام نیلو پیام بدهید.

سوال 1400/02/04

سوال: سلام وقت بخیر من یک ماهی بود وقتی مینشستم زیر قفسه سینم یه درد خفیف قابل تحمل داشتم ولی وقتی ایستاده یا خوابیده بوودم نبود مراجعه کردم متخصص گوارش آزمایش خون و هلیکوباکتر پیلوری نوشتن، خون اوکی بوود و هلیکوباکتر 1.17 بود پزشک این قرص ها رو برای دوره درمانی یک ماهه تجویز کردن بیسموت*30 سلکسیب200*30 لنزوپرازول30*60 کلیدینیوم*40 تاوانکس750*15 آموکسی سیلین500*60 یک ماه بعد مصرف دارو ها آزمایش مجدد هلیکوباکتر پیلوری انجام دادم و نتیجه 0.22 بوود ولی طی دوره درمان و تا ب الان که 2 ماه از شروع درمان میگذره درد با من هست و هیچ بهبودی صورت نگرفته، ممنون میشم راهنمایی بکنید ک میبایست چه کاری انجام بدم برای درمان

پاسخ مدیر 1400/02/04

جواب: باید مجددا به متخصص گوارش مراجعه کنید . شاید نیاز باشد مجددا دارو مصرف کنید . توجه داشته باشید که مصرف به موقع و منظم این داروها به شدت مهم و تاثیر گذار است و در غیر اینصرت باید درمان مجدا آغاز شود.

سوال 1400/01/23

سوال: سلام. مقدار تست من H.pylori lgG من 44 شده. ولی من قبلش هم امپرازول خورده بودم هم فاموتیدین. رفلاکس شدید معده و نفخ هم دارم . وقتی میخواستم تست کشت مدفوع بدم توی نمونه ، خون دیدم.

پاسخ مدیر 1400/01/23

جواب: جواب: بهترین متد پیگیری درمان برای بررسی هلیکوباکتر روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد. با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر. و با توجه به اینکه علائم دارید حتما باید توسط متخصص گوارش ویزیت شوید.

سوال 1400/01/23

سوال: سلام سوالی داشتم خواستم بدونم بیشترین آنتی بادی داروها در دنیا از لحاظ عددی چند هست ممنون لطفا به جیمیلم ارسال کنید پاسختونو

پاسخ مدیر 1400/01/23

جواب : منظور سوالتان را دقیق تر بنویسید.

سوال 1400/01/05

سوال: سلام طبق ازمایشگاه حد منفیigg تا ۸ بین مرز ۸تا ۱۲ ومثبت بالاتر از ۱۲ این من ۱۰ و نیم هستش ایا من هلیکوپتر باکتری دارم ؟؟؟؟ من فقط ۳ روز شکم درد داشتم که خوب شدم

پاسخ مدیر 1400/01/05

جواب: بهترین متد پیگیری درمان برای بررسی هلیکوباکتر روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد. با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر.

سوال 1399/12/09

سوال: سلام. من تست igG دادم، توی رنجش نوشته up to 20. مال من شده ۱۱۳.۵ و igA هم تو رنجش زده کمتر از ۸ منفی، بین ۸ تا ۱۲ مرزی و بیشتر از ۱۲ مثبت. اونم مال من شده ۲۱.۶ . چه خبره؟ من زنده ام الان؟ باید چکار کنم؟

پاسخ مدیر 1399/12/09

جواب: آیا علائم دارید ؟؟ چنانچه جهت بررسی هلیکوباکتر تست سرولوژی داده اید . جواب را باید با نرمال آزمایشگاهتان بررسی کنید و لازم است بدانید که به تنهایی این تست نمی تواند تشخیصی باشد نیاز به وجود علایم کلینیکی و تست های دیگر داریم. آنتی بادی از کلاس IgG در 95-94 درصد بیماران، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند. ویژگی این تست حدود 71-41 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب ، در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است. بهترین متد پیگیری درمان روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد. با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر.

سوال 1399/12/06

سوال: من شنیدم بعد ریشه کنی هلیکو بازم تا یکسال تست مثبت کاذب میشه پس چه فایده داره بعد مصرف دارو دوباره ازمایش بدیم

پاسخ مدیر 1399/12/06

سوال: بله تست های سرولوژی مثبت باقی می ماند و به همین دلیل ما از تست هایی نظیر UBT و H. pylori Ag در مدفوع برای بررسی اثربخشی درمان استفاده می کنیم. بطور کلی بیش از 90% موارد هلیکوباکتر پیلوری درمان در بار اول جواب نداده و نیازمند تکرار دوره درمان می باشیم.

سوال 1399/11/26

سوال: سلام خسته نباشید آزمایش خون میکروب معده انجام دادم رنج نرمال Igg زیر ده زده که برای من هیفده و نیم هست و مثبت شده و Igm نرمال علائم خیلی اذیتم میکنه سرگیجه حالت تهوع تنگی نفس انگار یه سنگ ده کیلویی گذاشتن روی معده و قفسه سینم کاهش وزن تلخی دهان شدید گلو درد ولی اشتهام برخلاف بقیه زیاد شده مثلا یه وعده کامل غذا میخورم یه ساعت بعد جوری گرسنه میشم انگار چند روز عذا نخوردم و این گرسنگی تو خواب بیشتره همش از خواب بیدارم میکنه و حتما باید یه چیزی بخورم و زودم سیر میشم آیا فقط میکروب معدس؟؟ درد معده ندارم

پاسخ مدیر 1399/11/26

جواب: لازم است بدانید که به تنهایی این تست نمی تواند تشخیصی باشد نیاز به وجود علایم کلینیکی و تست های دیگر داریم. آنتی بادی از کلاس IgG در 95-94 درصد بیماران، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند. ویژگی این تست حدود 71-41 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب ، در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است. بهترین متد پیگیری درمان روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد. با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر. با توجه به اینکه شما علائم درید توصیه میشود حتما نزد متخصص گوارش رفته و درمان سه دارویی را طبق صلاحدید پزشکتان شروع کنید و توجه داشته باشیدحتما حتما داروها سر وقت خورده شود در غیر اینصورت باید مجددا داروی دیگر تجویز شود و درمان نمی شوید.

سوال 1399/11/05

سوال: سلام وقت بخیر ، بنده 10 سال پیش دچار زخم اثنی عشر و باکتری هلیکوباکتر پیلوری شده اندوسکوپی و تست دم هسته ای و دوره درمان کامل طی کردم و شکر خدا خوب شدم ولی متاسفانه چند روزی بدلیل ناراحتی مجدد سوزه سر دل و درد در قسمت سمت راست شدم می خواستم بدونم مجددا بایست آزمایش اندوسکوپی بدهم یا دکتر همان درمانهای دوگانه و سه گانه تجویز می کند . ممنون از راهنمایی شما سلامت باشید

پاسخ مدیر 1399/11/05

جواب: باید ویزیت کنخصص گوارش شوید و بسته به صلاحدید ایشان روش درمانیمناسب تجویز شود . در صورت صاحدید پزشکتان می توانید تست UBT بدهید و براساس نتیجه آن و علائمی که دارید درمان های سه دارویی یا چهار دارویی برایتان تجویز شود.

سوال 1399/10/19

سوال: با سلام خدمت شما دکتر مهربان بنده پارسال برج ۴اندوسکوپی معده کردم و تیکه برداری کردن و جواب وذم معده و باکتری بود مدتی قرص مصرف کردم و درد قفسه سینه هم داشتم بعد حدود یکسال دوباره معدم بعضی وقتا غروبا درد میکنه رفتم دکتر ازمایش خون و مدفوع دادم و هیکلو باکتری دررمدفوع مثبت شد ،الان قرص مصرف میکنم ولی تغییری نکرده خیلی از سرطان میترسم نظرتون چیه ؟هیچ علایم دگ ننداشتم جدیدا چند روزه کم اشتها شدم یکم

پاسخ مدیر 1399/10/19

جواب: ویزیت متخصص گوارش شوید و نگران نباشید و دستورات پزشک را جرا کنید. فقط دقت کنید درمان هلیکوباکتر نیازمند حوصله فراوان و حتما سر موقع خوردن داروها دارد.

سوال 1399/10/16

سوال: سلام وقت بخیر من مشکل معده دارم احساس سوزش معده و اینکه اچ پیلوریigGمن ۳۲/۹است که نرمال آن۲۰_۳۰است.به نظرتون این سوزش نیاز به آندوسکوپی دارد؟

پاسخ مدیر 1399/10/16

جواب: لازم است بدانید که به تنهایی این تست نمی تواند تشخیصی باشد نیاز به وجود علایم کلینیکی و تست های دیگر داریم. آنتی بادی از کلاس IgG در 95-94 درصد بیماران، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند. ویژگی این تست حدود 71-41 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب ، در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است. بهترین متد پیگیری درمان روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد. با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر.

سوال 1399/09/30

سوال: H.pyloriAgStool 8.4 normal Negative<8 Borderlin8_10 positve>10 جواب چیه ؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/09/30

جواب: در محدوده مرزی است و توصیه می شود که تکرار شود . وبه طور کل یوپسی آندوسکوپیک از مخاط معده و انجام تست اوره آز سریع ((Biopsy Urease Test: اولین انتخاب و تست استاندارد طلایی برای تشخیص است ب. بعد از آن تست UBT درواقع تست تنفسی اوره (Urea Breath Test):مناسب می باشد و در مرحله بعد تست تعیین آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع به روش PCR و سپس تست های سرولوژیکی که براساس اندازه گیری آنتی بادی در خون می باشد. تست هلیکوباکتر در مدفوع 100% نیست. توصیه می شود جهت بررسی و مقایسه دقیق تر مقاله بارگذاری شده در سایت نیلو را با عنوان "تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری" را مطالعه کنید.

سوال 1399/09/29

سوال: جواب H.ptlori Ag stool8.4میباشد تونرمال آزمایشگاه ۸>.8_10 یعنی جوابش چیه؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/09/29

جواب: نرمال ازمایشگاهتان درست تایپ نشده .

سوال 1399/09/29

سوال: با سلام آزمایش منigg70این خطر ناک

پاسخ مدیر 1399/09/29

جواب: چنانچه جهت بررسی هلیکوباکتر تست سرولوژی داده اید . جواب را باید با نرمال آزمایشگاهتان بررسی کنید و لازم است بدانید که به تنهایی این تست نمی تواند تشخیصی باشد نیاز به وجود علایم کلینیکی و تست های دیگر داریم. آنتی بادی از کلاس IgG در 95-94 درصد بیماران، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند. ویژگی این تست حدود 71-41 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب ، در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است. بهترین متد پیگیری درمان روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد. با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر.

سوال 1399/09/29

سوال: با سلام من آزمایش میکروب معده دادم که iggشده 70 این درمان میشه

پاسخ مدیر 1399/09/29

جواب: چنانچه جهت بررسی هلیکوباکتر تست سرولوژی داده اید . جواب را باید با نرمال آزمایشگاهتان بررسی کنید و لازم است بدانید که به تنهایی این تست نمی تواند تشخیصی باشد نیاز به وجود علایم کلینیکی و تست های دیگر داریم. آنتی بادی از کلاس IgG در 95-94 درصد بیماران، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند. ویژگی این تست حدود 71-41 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب ، در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است. بهترین متد پیگیری درمان روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد. با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر.

سوال 1399/09/20

سوال: درود وقت بخیر آقای دکتر من ۲۹ ساله هستم حدود یک ماهه مشکلات گوارشی برایم ایجاد شده نظیر سوزش سر دل احساس پری معده احساس باد شدن معده احساس اینکه معده ام توی مشت فشرده میشه احساس درد معده همچنین پشت کمر فشار قفسه سینه بی حالی احساس سرما و لرز قار و قور کردن شکم معدم ضربان داره انگار که یه چیز تو‌گلوم‌ کرده نمیتونم صاف بشینم چون فشار زیادتر میشه به معدم وقتی دراز میکشم انگار که معدم کش میاد چندین دکتر مراجعه کردم همه گفتن عصبیه و اضطراب دارم آمپول هیدروکورتیزون کتورولاک پرومتازین قرص ها و کپسول های امپرازول ایندرال کلیندیوم سی لگزاتال کلونازپام متورال بهم دادن تا چند وقتی خوب بود اما دوباره حالم مثل اول شده خیلی بدتر اصلا نمیتونم بخوابم دوباره به متخصص داخلی دیگه مراجعه کردم گفتن از اضطراب نیست آزمایش برام نوشت نتایج آزمایش خون هلیوباکتری pos 75.02 IgG هلیوباکتری ۲۱٫۶۷ IgM تست Result 2 :CRP گفتن غلظت خونت به خاطر اضطراب یکم بالارفته و یک بار فصد خون انجام بده و دادم در آزمایش میکروب معده فعال نشون میده گفتن تموم مشکلاتت مربوط به میکروب معدس برام داروهای بیسموت آزیترمایسین مترانیدازول نورتریپتیلین متورال فاموتیدین آلومینیوم ام جی اس تجویز کردند دو روزه میخورم اما تغییری حس نکردم تا کی باید صبر کنم تا تاثیر داروها مشخص بشه؟ آیا این داروها خوب هستن؟ از چه میوه و غذاهایی باید و نباید استفاده کنم؟ نظر شما چیه آیا واقعا از میکروب معدس؟ لطفا جواب کامل بدید واقعا برام زجر آور شده و ترسیدم با سپاس

پاسخ مدیر 1399/09/20

جواب: بله به احتمال زیاد تمام مشکلاتتان به دلیل هلیکوباکر پیلوری است که حتما باید درمان شوید . تجویز پزشکتان درست است . در مرحله اول درمان سه دارویی و چنانچه جواب نگرفتید درمان چهار دارویی برای شما تجویز می شود ولی توجه داشته باشید سر موقع و درست خوردن این داروها به شدت در درمان بیماری اهمیت دارد و چنانچه سر موقع خورده نشود احتمال اینکه جواب نگیرید بسیار زیاد است. و توصیه می شود بعد از مصرف دارو در صورت صلاحدید پزشکتان بهتر است یک ماه بعد از درمان برای تست اثر بخشی درمان و اطمینان بیشتر تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام دهید که جوابشان قابل اطمینان است و تست سرولوژی ندهید.

سوال 1399/09/16

سوال: سلام; من حدود ۶ ماه پیش بدلیل درد معده به دکتر مراجعه کردم. دکتر حدس زد سنگ باشه، برام سونو نوشت که مشکلی نبود. چند تا دارو آنتی بیوتیک داد که خوب شدم. خودش می‌گفت عفونته و چیز خاصی نیست. بعد از مصرف این دارو ها درم به صفر رسید و علایم بیماریم رفت. اما مجدد بعد از یک ماه معده‌ام درد گرفت. اینبار پیش دکتر متخصص داخلی خودم رفتم و برام آزمایش H. Pylori نوشت. مشخص شد که HP دارم. بعد از اولین دوره درمانی و آزمایش مجدد HP خوب نشدم و الان تو فاز دوم هستم. البته دیگه درد ندارم ولی بشدت نفخ و یبوست گرفته‌ام. به نظر شما خوردن این همه آنتی بیوتیک برای من جوان ۲۷ ساله ضرر ندارد؟ سوال بعدی این است که من قهوه زیاد مصرف می‌کنم. آیا ارتباطی با بیماری من دارد؟ دکتر گفت اوکیه مشکلی نیست. ضمنا برای تمای اعضای خانواده من آزمایش HP نوشت!

پاسخ مدیر 1399/09/16

جواب: درمان هلیکوباکتر بسیار زمان بر و نیازمند حوصله فراوان و حتما سر موقع خوردن داروها دارد.

سوال 1399/09/11

سوال: سلام اقای دکتر خسته نباشید. بنده اواخر برج 5 اندوسکوپی شدم و تشخیص عفونت شدید میکروبی و گاستریت معده تشخیص دادند بعد دوره درمانی معده ام به کلی خوب شد و بطوریکه ترشی پیاژ و حتی ویتامین بدون مشکلی میخوردم اما بعد دو ماه علایم اولیه برگشتن مخصوصا یکروز بعد مصرف پیاز و ترشی موقع غذا خوردن به دکتر مراجعه کردم گفتن میکروب عود نکرده بلکه پرهیز نداشتی گاستریت برگشته و برام پنتپرازول و کلیندیوم سی نوشتن بمدت دو ماه ازمایش انتی ژن مدفوع هم ننوشتن گفتن دقتش پایین حالا به نظر جنابعالی امکانش هست میکروب ریشه کن نشده باشه؟ لطفا راهنمایی کنید نیاز هست دوباره اندوسکوپی بشم با تشکر

پاسخ مدیر 1399/09/11

جواب: باید طبق صلاحدید متخصص گوارش عمل کنید . از هر غذایی که تحریک کننده معده باشد و مجوب اسیدی شدن معده می شود بپرهیزید لذا پرهیزات غذایی لازمه را داشته باشید. در مرد اندوسکوپی پزشکتان باید نظر بدهند ولی توصیه می شود تست UBT ذهید به جای بررسی H.pylori Ag در مدفوع .

سوال 1399/09/10

سوال: سلام ، مادرم حدود ۶ سال هست که هلیکوباکتر داره و درمان نکرده ممکن هست این باکتری تا کنون منجر به سرطان شده باشه

پاسخ مدیر 1399/09/10

جواب: حتما هرچه زودتر به متخصص گوارش مراجعه کنید.

سوال 1399/09/08

سوال: سلام اقای دکتر من اندوسکوپی کردم میکروب معده داشتم دوره چهار دارویی رو تمام کردم ولی هنوز سوزش وتنگی نفس وگرفتگی شانه هام برطرف نشده خواستم بگم میشه میکروب برگشته باشه وازبین نرفته

پاسخ مدیر 1399/09/08

جواب: باید مجددا ویزیت متخصص گوارش شوید و توجه داشته باشید که حتما حتما باید داروها سروقت خورده شود تا جواب درمانی مناسب بگیرید.

سوال 1399/09/07

سوال: دکتر یعنی چه مشکلی برام پیش آمده ک اینجوری شدم.نیاز ب اندسکوپی هست؟؟ احساس میکنم معدم نسبت ب قبل باد کرده واسم قرص.پریزل گات نوشته ولی تاثیرش کنه یا اصن تاثیری نداره

پاسخ مدیر 1399/09/07

جواب: ویزیت متخصص گوارش شوید و توجه داشته باشید که حتما حتما باید داروها سروقت خورده شود تا جواب درمانی مناسب بگیرید.

سوال 1399/09/06

سوال: سلام دکتر17سال سن دارم تنگی نفس دارم.وقتی غذا میخورم بیشتر میشه.احساس سیری و سنگینی میکنم .غذا برگشت پیدا میکنه ب گلویم.تنگی نفس جوریه که دست پام بی حس میشه.بدن درد شدید پیدا میکنم.نفخ هم دارم.قفسه سینم و شو نه هام هم درد میگیره.این6ماهه ک من این جوری هستم

پاسخ مدیر 1399/09/06

جواب: توصیه می شد که حتما به متخصص گوارش مراجعه کنید. و در صورت صلاحدیدشان تست هلیکوباکتر پیلوری بدهید.

سوال 1399/08/27

سوال: سلام وقت بخیر .من ۱۲ سال اچ پیلوری دارم‌.الان دو هفته هست درمان شرو کروم ۲ روز بعد درمان خیلی خوب میشم اما بعد دو هفته که دارووتمکم میشه همه چی میریزه بهم .چیکار باید بکنم

پاسخ مدیر 1399/08/27

جواب: درمان هلیکوباکتر بسیار زمان بر و نیازمند حوصله فراوان و حتما سر موقع خوردن داروها دارد.

سوال 1399/08/25

سوال: با سلام دوتا دکتری که رفتم علت رو وجود باکتری در معده دونستن و یک دکتر هم بعد از اونها رفتم علت را اعصاب معده تشخیص داده فعلا قرصهای دکتر اول رو که پنتو پرازول و اموکسی سلیلین تجویز کردن رو ب مدت دو هفته مصرف کردم و دکتر دوم همراه با این قرصها قرص ام بی ای اس رو تجویز کردن میخاستم بپرسم بنظرتون این علایمی که در پیام قبلی گفتم میتونی ناشی از میکروب باش یا اعصاب معده؟؟

پاسخ مدیر 1399/08/25

جواب: می تواند ناشی از هرکدام یا هر دو باشد .

سوال 1399/08/24

سوال: با سلام و وقت بخیر میخاستم بپرسم علت علایمی مث نفخ معده و سنگینی معده و احساس تنگی نفس و ضعف و بی حالی معده از چی میتونه باش و این که استفراغ و حالت تهوع و دردی در معده وجود نداره و عفونتی در معده نیست فقط احساس تنگی نفس بعد از نفخ معده اتفاق میوفته به صورتی که گاهی دچار حمله شدید شده و لرز شدیدی در بدن و معده صورت میگیره و باعث کرختی دستو پاها میشود ممنون میشم پاسخ بدین 🙏🙏 و این که اندوسکوپی شدم و دکتر قرص پنتو پرازول ناشتا دو عدد با فاصله 15 دقیقه و اموکسی سیلین هر دوازده ساعت دوعدد و پروپرانولول هر دوازده ساعت 1 عدد تجویز کردن.

پاسخ مدیر 1399/08/24

جواب: بیئ متخصص گوارشتان نظر بدهند. ولی این علائم باید چک آپ کامل صورت بگیرد تا بتوان دقیق اظهار نظر کرد. علائم می تواند ناشی از وجود باکتری هلیکوباکتر یا عفونت دیگر در معده باشد و یا می تواند ناشی از استرس و اظطراب باشد . همچنین می تواند به علت بالا بودن سطح ترشح اسید معده باشد که به همین خاطر پنتوپرازول برای شما تجویز شده است.باید بررسی های دقیق تر صورت بگیرد تا علت را به طور دقیق بیان کنیم.

سوال 1399/08/22

سوال: با سلام و خسته نباشید،از اینکه وقت گرانبهای خود را در اختیار ما میگذارید بسیار متشکرم. من تست هلیکو باکتر دادم و جواب هاش این هست Helicobacter pylori (IgG) 91.4 Helicobacter (IgA(. 1.0 و آزمایش مدفوع نرمال هست آیا جواب من مثبت هست یا خیر ممنون میشم راهنمایی ام کنید

پاسخ مدیر 1399/08/22

جواب: چنانچه جهت بررسی هلیکوباکتر تست سرولوژی داده اید . جواب را باید با نرمال آزمایشگاهتان بررسی کنید و لازم است بدانید که ه تنهایی این تست نمی تواند تشخیصی باشد نیاز به وجود علایم کلینیکی و تست های دیگر داریم. آنتی بادی از کلاس IgG در 95-94 درصد بیماران، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند. ویژگی این تست حدود 71-41 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب ، در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است. .بهترین متد پیگیری درمان روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد. با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر. با توجه به اینکه آزمایش مدفوع برای هلیکوباکتر منفی شده به احتمال زیاد از نظر وجود باکتری هلیکوباکتر منفی می باشید

سوال 1399/08/21

سوال: سلام، دکتر در آزمایش دوم سرولوژی معدم، igg بالا رفته و iga پائین اومده، برام توضیح میدی

پاسخ مدیر 1399/08/21

جواب: چنانچه جهت بررسی هلیکوباکتر تست سرولوژی داده اید . جواب را باید با نرمال آزمایشگاهتان بررسی کنید و لازم است بدانید که به تنهایی این تست نمی تواند تشخیصی باشد نیاز به وجود علایم کلینیکی و تست های دیگر داریم .آنتی بادی از کلاس IgG در 95-94 درصد بیماران، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند. ویژگی این تست حدود 71-41 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب ، در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است. آنتی بادی از کلاس IgA نیز در 97-94 درصد بیماران ، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و تقریبأ 3 الی 4 هفته پس از ریشه کنی عفونت سطح آن کاهش می یابد. ویژگی آن حدود 72-59 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است.

سوال 1399/08/20

سوال: سلام خسته نباشید معنی این آزمایش یعنی چه H.pyloir stool Ag جوابش مثبت اعلام شده

پاسخ مدیر 1399/08/20

جواب: یعنی تست مدفوعی که برای هلیکوباکتر داده اید جوابش مثبت شده است توصیه می شود حتما ویزیت متخصص گوارش شوید.

سوال 1399/08/20

سوال: باسلام وخسته نباشید شرمنده وقتتون رو میگم یه سوال داشتم میگم برای تشخیص هلوکوباکتر پیلوری یا عفونت معده میتوان از جواب آزمایش مدفوع اطمینان حاصل کرد درواقع میگم ازمایش دقیقی هست؟ ممنون میشم جواب منو بدید باتشکر ازشما

پاسخ مدیر 1399/08/20

جواب: بیوپسی آندوسکوپیک از مخاط معده و انجام تست اوره آز سریع Biopsy Urease Test: اولین انتخاب و تست استاندارد طلایی برای تشخیص است . بعد از آن تست UBT درواقع تست تنفسی اوره (Urea Breath Test):مناسب می باشد و در مرحله بعد تست تعیین آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع به روش PCR و سپس تست های سرولوژیکی که براساس اندازه گیری آنتی بادی در خون می باشد. به طور کل توصیه می کنیم اگر UBT انجام ندادید تست مدفوع انجام شود ولی تست سرولوژیک برای تعیین هلیکوباکتر خیلی توصیه نمی کنیم .

سوال 1399/08/19

سوال: کار بدون مزد که‌نشان دهنده ی شخصیت فوق العاده قوی عوامل این سایت میباشد .خسته نباشید دکترهای واقعی

پاسخ مدیر 1399/08/19

جواب: ممنون . پایدار باشید.

سوال 1399/08/16

سوال: با سلام وقتتون بخیر مادر من حدود 1 ماهه دچار نفخ میشن و احساس تنگی نفس پیدا میکنن این حالت بعد از خوردن غذا و هنگام خواب این خالت تشدید میشه و انقد این خمله زیاده که گاهی با نفخ و سنگینی معده دچار لرز میشه و دستو پاهاش سست و بی حس میشن و تنفسش کم میشه درواقع تنگی نفس پیدا میکنه اندوسکوپی کردیم و علت رو وجود باکتری در معده تشخیص داده میخاستم بدونم ایا این باکتری میتونه بدن رو به این حالت بندازه لطفاااا جواب بدین این حالت مادرم واقعا عذابم میده 😔😔

پاسخ مدیر 1399/08/16

جواب: بله می تواند به علت وجود این باکتری باشد. عفونت حاد می تواند به بروز بیماری درقسمت فوقانی دستگاه گوارش منجر شود که با درد و حالت تهوع همراه است و در بعضی از بیماران استفراغ و تب و... نیز ممکن است وجود داشته باشد. توصیه می شود پزشکتان را در جریان علائم شان بگذارید و همچنین توجه داشته باشید که بسیار مهم است که داروها سر موقع و درست مصرف شود در غیر اینصورت پاسخ درمانی مناسب را دریافت نخواهید کرد.

سوال 1399/08/03

سوال: سلام وقتتون بخیر. آزمایش من (H. Pylory(lgG 170 Igm 0.10 بنظرتون آزمایش چطوره اگه میشه راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1399/08/03

جواب: به محدوده نرمال آزمایشگاه دقت کنید اگر هر کدامشان در محدوده مثبت بود، بهتر است سریعتر جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و خوردن داروها سر موقع بخورید.تنهایی این تست نمی تواند تشخیصی باشد نیاز به وجود علایم کلینیکی و تست های دیگر داریم سطح این آنتی بادیها هیچگونه ارتباطی با شدت و وسعت عفونت ندارد. و از طرفی این تست ها قادر به افتراق فرم فعال بیماری از موارد بهبود یافته نمی باشند. .بهترین متد پیگیری درمان روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد

سوال 1399/08/03

سوال: با سلام حدودا شش ماه پیش درمان هلیکوباکتر شروع کردم بعد از اتمام دوره دارو ، دکتر آزمایش مدفوع نوشت.. اما سهل انگاری کردم و آزمایش ندادم آیا پس از گذشت شش ماه میتوانم آزمایش مدفوع انجام بدم ؟

پاسخ مدیر 1399/08/03

جواب: بله به هر حال باید تست بدهید که متوجه شویم الان درمان شده اید یا خیر و نیاز است مجدد دارو بگیرید یا خیر.

سوال 1399/07/24

سوال: سلام آقای دکتر.من حدود یک ماه پیش دچار ناراحتی معده شدم رفتم دکتر برام آز مایش میکروب معده نوشت جواب مثبت بود.داروهای کلاریترومایسین وآموکسی سیلین و امپرازول داد به مدت 10 روزخوردم.(فقط اواخریک روز دارو فراموش کردم دوباره ادامه دادم).بعد از اینکه داروها رو خوردم مشکل معده شدیدتر شده .سوزش معده با نفخ و ریفلاکس داشتم و به شدت تلخی دهان.دوباره رفتم دکتر به من یک قرص دایجستیو و یک قطره دیمتیکون و یک قرص ناشتایی داد.الان مشکل سوزش معده ونفخ کمی بهتر شد ولی تلخی دهان تمام وقت با همان شدت دارم.ممنون میشم اگه من رو راهنمایی بفرمایید.

پاسخ مدیر 1399/07/24

جواب: ، بهتر است حتما عوارض را را به متخصص گوارش تان یا پزشکتان اعلام کنید . فقط دقت کنید درمان این مشکل نیازمند حوصله فراوان و حتما حتما خوردن داروها سر موقع و زمان خودش در غیر اینصورت بهبودی حاصل نمی شود که بدتر می شود و باکتری ها را مقاوم می کنید.

سوال 1399/07/23

سوال: سلام آقای دکتر این باکتری آیا باعث تپش قلب هم میشه؟ و رفلاکس چون اینطور شدم و با خم و راست شدن هم تپش قلب یا ضربان سریع میشدم آزمایش میکروب معده از مدفوع دادم منفی بود ولی دکتر رفتم آندوسکوپی انجام داد گفت میکروب معده داری, آیا ممکنه آزمایش مدفوع اشتباه باشه؟ و کدوم دقیقتره؟

پاسخ مدیر 1399/07/23

جواب: عوارض هلیکوباکتر شامل پف کردن،لرزیدن،نداشتن احساس گرسنگی،حالت تهوع، استفراغ، مدفوع خونین، قرمز تیره یا سیاه، مشکل تنفس، سرگیجه یا خستگی، بدون هیچ دلیلی خسته شدن، رنگ پوست پریده، استفراغ با خون، درد معده شدیدکاهش وزن بدون علت روشن و .... می باشد و لذا رفلاکس شما هم به احتمال زیاد به دلیل همین عفونت باکتریای است.. بیوپسی آندوسکوپیک از مخاط معده و انجام تست اوره آز سریع ((Biopsy Urease Test: اولین انتخاب و تست استاندارد طلایی برای تشخیص است ب. بعد از آن تست UBT درواقع تست تنفسی اوره (Urea Breath Test):مناسب می باشد و در مرحله بعد تست تعیین آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع به روش PCR و سپس تست های سرولوژیکی که براساس اندازه گیری آنتی بادی در خون می باشد.

سوال 1399/07/22

سوال: سلام خسته نباشی خدمت شمادکترگرامی اول سپاس ازصبروشکیبایی بابت پاسخ به سوال.آقای دکتربنده اچ پیلوری دارم که بیشتررژیمهای انتی بیوتیکی مصرف کردم حالا گفتم با روش آندسکوپی که نمونه بیوپسی ازمعدم بگیرن ببرم آزمایشگاه ببینم به چه انتی بیوتیکی حساسه از یه طرف من بیشتر بیوتیکها مصرف کردم ازطرفی اگه هم این بیوپسی بدم آزمایشگاه میخادچطورمشخص کنه که به چه انتی بیوتیکی حساسه حالا من بیشتررژیمهای درمانی را امتحان کردم دیگه انتی بیوتیکی باقی نمونده

پاسخ مدیر 1399/07/22

جواب: حتما باید نزد متخصص گوارش بروید و براساس صلاحدید ایشان دارو دریافت کنید در مرحله اوول درمان سه دارویی و چنانچه جواب نگرفتید درمان چهار دارویی برای شما تجویز می شود ولی توجه داشته باشید سر موقع و درست خوردن این داروها به شدت در درمان بیماری اهمیت دارد و چنانچه سر موقع خورده نشود احتمال اینکه جواب نگیرید بسیار زیاد است.

سوال 1399/07/20

سوال: سلام اگر جواب آزمایش اچ پیلوری در خون مثبت ودر مدفوع منفی باشد چی؟

پاسخ مدیر 1399/07/20

جواب: تست تعیین آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع به روش , PCRاین تست با حساسیت 98-89 درصد می باشد. تست های مدفوعی برای پیگیری درمان موثر قابل انجام و اعتماد هستند و باید 8 هفته پس از اتمام دوره درمان ، مورد استفاده قرار گیرند. اما روش بسیار گرانتری نسبت به تست های دیگر می باشد ولی صد در صد هم نیست ولی از تست های سرولوژیکی نتایج آن قابل اعتمادتر است

سوال 1399/07/19

سوال: سلام دکتر من جواب آزمایشم Gastric ulcer,HLO-positiveاومده نمیتونم ترجمه کنم آیا درمان میخواد یا نه؟

پاسخ مدیر 1399/07/19

جواب: بله از نظر باکتری هلیکو باکتر پیلوری تستان مثبت شده است و باید به یک متخصص گوارش مراجعه کنید .

سوال 1399/07/03

سوال: سلام خداقوت دکترنتیجه ازمایشم helicobacter(igG)15.72 H-pylori(igA)11.26شده میشه راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1399/07/03

جواب: اول جوابتان را با محدوده نرمال آزمایشگاه کنترل کنید اگر در محدوده مثبت بود (هر کدام از آنها و یا هر دو ) بهتر است سریعتر جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و با توجه به علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و حتما سر موقع خوردن داروها دارد.

سوال 1399/06/30

سوال: سلام خسته نباشید . من از افغانستان مزاهم میشم روز دهم محرم حالت نفخ داشتم بعد از مراجعه به پزشک و تست مدفوع گفتن ایچ پایلوری تان مثبت است یک بسته کیت و شربت انتی اسید برام نوشتن که بعد از مصرف آن دوباره همون حالت اولیه سراغم آمد برای بار دوم تست کردن بازم یک کیت دیگر RELISPA 40 ملی گرام / LIbrax کیت آن شامل Clarthormucin 500 ملی گرام /lansoprazol 30 ملی گرام / Amoxiclin 1000 ملی گرام نوشتن حالا بعد از مصرف این قرصها و کپسولها احساس تهوع سرگیجه و حرکت نامنظم قلب میشوم همچنان دقیق نمیفهمم از چی نوع غذا بایس استفاده کنم اگه میشه بی زحمت رهنمایی کنید ممنون میشم . فیاض 30/6/1399 کابل افغانستان

پاسخ مدیر 1399/06/30

جواب: گاهی اوقات در درمان هلیکوباکتر پایلوری ما نیاز به تکرار درمان دارویی و با مدت زمان بیشتری داریم. مجدد باید داروهای فوق برای مدت دو هفته دیگر تکرار شود و خیلی مهم است که تمام داروها را سر تایم خودش بخورید (زمان دقیق مصرف داروها نقش مهمی در اثر بخشی آنها دارد).

سوال 1399/06/30

سوال: با سلام و خسته نباشید. جواب آزمایش من در مورخ 99/06/22 anti-h.pylori.igg >> 187 ----------------------- normal range >> 20 anti-h.pylori.iga >> 0.6 ----------------------- normal range >> 0.8 h.pylori stool ag >> Negative ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید. که آیا احتیاج به درمان دارم یا خیر؟

پاسخ مدیر 1399/06/30

جواب: در یک زمانی در گذشته به این باکتری برخورد داشته اید و اکنون در فاز حاد بیماری نمی باشید ولی در بعضی از افراد با یک تست IgG مثبت دیده شده که هنوز علایم بالینی دارند بنابراین توصیه می کنم با توجه به علایم بالینی تان به یک متخصص گوارش مراجعه کرده و ایشان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر.

سوال 1399/06/27

سوال: سلامد. من چند روز پیش ازمایش هلیکتو باکتر IgG دادم ..possitive>1.1 __ negative>0.9___ ماله من ۲.۷۲ بود . به نظرتون میزان انتی بادی خیلی زیاده؟ نیاز به درمان داره؟

پاسخ مدیر 1399/06/27

جواب: چنانچه جهت بررسی هلیکوباکتر تست سرولوژی داده اید . جواب را باید با نرمال آزمایشگاهتان بررسی کنید که طبق نرمالی که یاد داشت کرده اید مثبت است. و لازم است بدانید که به تنهایی این تست نمی تواند تشخیصی باشد نیاز به وجود علایم کلینیکی و تست های دیگر داریم. آنتی بادی از کلاس IgG در 95-94 درصد بیماران، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند. توصیه می شود که باید جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و حتما به موقع خوردن داروها دارد.بهتر است یک ماه بعد از درمان برای تست اثر بخشی درمان و اطمینان بیشتر تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام دهید که جوابشان قابل اطمینان است.

سوال 1399/06/26

سوال: درود به شما من حدود ٣ ماه هست که نفخ شدید معده و گاستریت دارم اونقدر زیاد که گاهی باعث سکسکه‌های طولانی می‌شه حدود یک ماه پیش آزمایش دادم اچ پیلوری IgG 23.89 بود دو هفته دو مدل آنتی‌بیوتیک همراه با بیسموت و نولپازا مصرف کردم و با اینکه هنوز مشکل نفخ و گاستریت رو داشتم دکتر گفت فرض رو بر این می‌گیریم که از بین رفته و فقط پنتو پرازول ٢٠ دادن و گفتن دوماه مصرف بشه . من الان حدود دو هفته‌ست دارم پنتو می‌خورم ولی هیچ نشانه‌ای از بهبودی وجود نداره دیروز خودم رفتم آزمایشگاه و آزمایش دادم اچ پیلوری IgG 33 و اچ پیلوری IgM 10.6 هست . می‌خواستم ازتون راهنمایی بخوام با توجه به اینکه دکتر گفتن دوره درمان حداقل دوماه هست و من درد خاصی ندارم فقط مشکلم نفخ شدید و بادگلو هست . آیا همین درمان با روزی یک پنتو ٢٠ رو ادامه بدم یا به یک متخصص دیگه مراجعه کنم. اگر جوابتون این هست که باید صبر کنم لطفا دارویی ضد نفخ معرفی کنین . سپاسگزارم

پاسخ مدیر 1399/06/26

جواب: چنانچه جهت بررسی هلیکوباکتر تست سرولوژی داده اید . جواب را باید با نرمال آزمایشگاهتان بررسی کنید که طبق نرمالی که یاد داشت کرده اید مثبت است. و لازم است بدانید که به تنهایی این تست نمی تواند تشخیصی باشد نیاز به وجود علایم کلینیکی و تست های دیگر داریم. آنتی بادی از کلاس IgG در 95-94 درصد بیماران، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند. توصیه می شود که باید طبق نظر و صلاحدید متخصص گوارش عمل کنید و مرحله اول درمان همانطر که فرموده اید درمان سه دارویی است فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و حتما به موقع خوردن داروها دارد.بهتر است یک ماه بعد از درمان برای تست اثر بخشی درمان و اطمینان بیشتر تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام دهید که جوابشان قابل اطمینان است. هر ونه تجویز یا تغییر دارو باید طبق صلاحدید پزشکتان صورت بگیرد ولی چنانچه بعد از مصرف داروهایی که فرمودید همچنان علائم بالینی دارید درمان چهار دارویی را با رعایت کامل زمان مصرف طبق صلاحدید پزشکتان شروع کنید.

سوال 1399/06/21

سوال: سلام وقت بخیر. متخصص داخلی برای بررسی میکروب معده آزمایش خون و مدفوع نوشتند. نمونه مدفوع رو امروز گرفتم که فردا تحویل بدهم آیا مشکلی نیست؟؟ از طرفی هم پریود بود و قطره های خون روی مدفوع بود. مز خواستم بدونم در جواب آزمایش مشکلی پیش نمیاد؟؟

پاسخ مدیر 1399/06/21

جواب: ترجیحا نمونه مدفوع را تا ماکسیمم 6 ساعت بعد باید به آزمایشگاه برسانید. قطره های خون مشکلی ندارد.

سوال 1399/06/20

سوال: سلام پدرم آزمایش داده و قسمت igm زده براش ۴۶ و قسمت نرمال هم زده ۴۰ خواستم ببینم یعنی میکروب معده داره و آیا خطرناکه ؟ پدرم ۵۷ سالشه

پاسخ مدیر 1399/06/20

جواب: چنانچه جهت بررسی هلیکوباکتر تست سرولوژی داده اید . جواب را باید با نرمال آزمایشگاهتان بررسی کنید و لازم است بدانید که به تنهایی این تست نمی تواند تشخیصی باشد نیاز به وجود علایم کلینیکی و تست های دیگر داریم. آنتی بادی از کلاس IgM شاخص غیر حساس از عفونت حاد (با حساسیت حدود 28-14 درصد) بوده و کاربرد بالینی حتی در کودکان ندارد. سطح این آنتی بادیها هیچگونه ارتباطی با شدت و وسعت عفونت ندارد. و از طرفی این تست ها قادر به افتراق فرم فعال بیماری از موارد بهبود یافته نمی باشند. بهترین متد پیگیری درمان روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد. با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر.

سوال 1399/06/18

سوال: سلام وقت بخیر میشه لطف کنید بفرمائید چه عواملی باعث مثبت شدن کاذب آزمایش خون هلیکوباکتری می شود

پاسخ مدیر 1399/06/18

جواب: مثبت کاذب یعنی اینکه شما به هلیکوباکتر مبتلا نباشید ولی پاسخ تست بیانگر وجود این باکتری باشد. دلایل محتلفی دارد از جمله اینکه مثلا آزمون های سرولوژیک که روش های ارزانی هستند ولی از آنجائیکه سویه های H.pylori در مناطق جغرافیایی مختلف ، متفاوت هستند عدم استفاده از آنتی ژنهای بومی هر منطقه در کیت های تشخیصی آزمایشگاهی سبب کاهش حساسیت این تست ها می شود و ممکن است مثبت کاذب را به همراه داشته باشد و یا موارد بالای مثبت کاذب ، می تواند در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست باشد.

سوال 1399/06/16

سوال: سلام خسته نباشید آزمایش هیلو کار باکتری من ۷۸ بوده بعد یه دوره مصرف۱۴روزه آموکسی سیلین روزی ۴عدد و بیسموت سیترات ومیترونیدزل ولی هنوز معدم درد دارم پزشک دسترسی ندارم به نظر شما ازبین رفته ؟؟به نظر شما اگر ازدکتر درخواست کنم آمپول مترونیدوزل برام بزنه؟؟؟ریشه کن خواهدشدممنون خواهش میکنم جوابمو بدین مرسی

پاسخ مدیر 1399/06/16

جواب: دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و حتما به موقع خوردن داروها دارد. و چنانچه درست مصرف نشود احتمال زیاد پزشکتان درمان چهار دارویی را برایتان انجام دهد. توجه داشته باشید که بسیار مهم است که دارو ها سر موقع خورده شود.

سوال 1399/06/15

سوال: سلام ببخشید سه روز قبل از آزمایش انتی ژن هلیکوباکتری در مدفوع یک قاشق شربت منیزیم هیدروکساید بخوریم تو نتیجه ازمایش اثر داره یا خیر

پاسخ مدیر 1399/06/15

جواب: خیر تاثیری ندارد.

سوال 1399/06/12

سوال: سلام خسته نباشید دکتر من آزمایش هیلیکو باکتر دادم باید زیر 10 باشه از من 20 بود دکتر برام لووفلوکساسین ب همراه میترانیدازول و امپرازول که آنتی بیوتیک ها رو باید روزی دوبار بخورم ب مدت ده روز الان روزه هشتمه که دارم مصرف میکنم ولی همچنان ضعف و حالت تهوع رو دارم دوباره ب دکتر مراجعه کردم گفتن عوارض داروییه و تاکید کردن حتما ده روز باید ادامه بدی داروها رو آیا امکان داره که این باکتری از بین نرفته باشه؟ یا داروها اثرشو بعد نشون میده؟

پاسخ مدیر 1399/06/12

جواب: دوره درمان سه دارویی تان باید تمام شود. بله امکان دارد که از بین نرفته باشد چراکه درمان هلیکوباکتر نیازمند حوصله فراوان و حتما سر موقع خوردن داروها دارد و چنانچه بعد از تکمیل درمان همچنان علائم را داشتید طبق صلاحدید پزشک یا متخصص گوارش توصیه می شود درمان چهار دارویی را شروع کنید..فقط حتما حتما باید داروها سروقت خورده شود تا جواب درمانی مناسب بگیرید.

سوال 1399/06/06

سوال: سلام سپاس از پاسخ شمادکترعزیزبابت سوال قبل من علائم عفونت معده داشتم که جواب iggو تست یو بی تی مثبت شداماموقع اندسکوپی ازآنتروم معدم نمونه برداشت بردم آزمایشگاه گفت باکتری نداری ولی دکترآزمایشگاه میگفت احتمال داره باکتری تویه قسمت دیگه از معدت باشه آیا امکان داره تویه قسمت دیگه باشه ممنون ازصبروشکیبایی شما

پاسخ مدیر 1399/06/06

جواب: بله ممکن است چندین زخم کوچک در قسمت های مختلف وجود داشته باشد که در آندوسکوپی نشان داده نشده اس لذا بر اساس جواب UBT و سرولوژی توصیه می شود توسط متخصص گوارش ویزیت شوید و در صورت وجود علائم بالینی درمان سه دارویی طبق صلاحدید پزشک شروع کنید.

سوال 1399/06/06

سئوال: سلام و عرض ادب خدمت پزشک محترم میخواستم بدونم احتمال داره میکروب هلیکوباکتری بدون مصرف دارو از بین بره یا باید حتما از دارو استفاده کرد چون در آزمایش خون من وجود میکروب هست ولی در آزمایش مدفوع منفی

پاسخ مدیر 1399/06/06

جواب: تجربه ما طبق اطلاعاتی که از تست های مختلف هلیکوباکتر داریم ، وقتی که با علایم کلینیکی ترکیب می کنیم ، در واقع هر تست مثبت (چه سرولوژیک و چه تست های UBT و H.pylori Ag in stool) با علایم بالینی نیاز به درمان دارد.

سوال 1399/06/05

سوال: سلام عرض ادب آقای دکتر یه سوال داشتم آیاهلیکوباکتری فقط درآنتروم معده رشدمیکندیاتوقسمتهای دیگه ازمعده هم رشدمیکند

پاسخ مدیر 1399/06/05

جواب: عفونت حاد می تواند به بروز بیماری درقسمت فوقانی دستگاه گوارش منجر شود که با درد و حالت تهوع همراه است

سوال 1399/06/05

سوال: سلام وعرض ادب خدمت دکتر عزیز من جواب آزمایش هیکلوباکتری شده igG62.9 و igA3.1 و h.p.ag astol نگاتیو شده لطفا میکنید بفرمائید وضعیت چطور هست ؟

پاسخ مدیر 1399/06/05

جواب: به احتمال 60% شما با این باکتری سابقه تماس داشته اید. بهترین متد تشخیص روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد. با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر

سوال 1399/06/04

سوال: سلام اقای دکتر من ازمایش fob immuno chromatography و h.pylori دادم جواب هردو مثبت بود الان باید چیکار کنم و ایا این علامت سرطان روده نیست؟

پاسخ مدیر 1399/06/04

جواب: من ازمایش fob immuno chromatography و h.pylori دادم جواب هردو مثبت بود الان باید چیکار کنم و ایا این علامت سرطان روده نیست؟ جواب: خیر خون مخفی در مدفوع با تست (fob immuno chromatography) جهت غربالگری سرطان رود ه مورد بررسی قرار می گیرد ولی مثبت بودن آن نشان دهنده سرطان نیست و وقتی هلیکوباکتر پیلوری هم مثبت است یعنی یک جایی التهابی وجود دارد و به هیچ وجه با یک تست مثبت نمی گیم که سرطان است و نیاز به بررسی بیشتر است. چرا که مثلا حتی اگر شما خونریزی لثه داشته باشید امکان آن هست که تست fob immuno chromatography شما مثبت شود و یا خونریزی در سایر افت های بدن هم به همین ترتیب می باشد. بنابراین بهتر است سریعتر جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و حتما حتما سر موقع خوردن داروها دارد.

سوال 1399/06/01

سوال: سلام اقای دکتر من قبلا از شما پرسیده بودم igg من ۷۹/۴ و iga من ۱/۱ مبیاشد و شما پاسخ دادین که ۶۰% مبتلا نشدم ولی من به متخصص داخلی مراجعه کردم گفت میکروب معده دارم و برام داروی کلاریترومایسین ۵۰۰ هر ۱۲ ساعت و اموکسی سلیلن ۵۰۰ هر ۱۲ ساعت دو تا و قرص پنتوپرازول صبح ها ناشتا و یه داروی ضد نفخ برام نوشته اینا تقربا بمدت ۲ هفته باید مصرف کنم و گفت بعد ۳ ماه برم باز ازمایش بدم واینم بگم من اصلا مشکلی ندارم و فقط نفخ و صدای قا رو قور داشتم که الان وقتی این دارو هارو خوردم بهتر شده نظر شما چیه اقای دکتر

پاسخ مدیر 1399/06/01

جواب: طبق پاسخی که به شما داده شد گفتیم 60% مبتلا نیستید و 40 درصد امکان ابتلا دارید و این ریسک ها هم اگر اینگونه است به دلیل اینکه تست سرولوژی (آزمایش خون ) برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد لذا توصیه شد یا دو تست مطمئن تر UBT و مدفوع را بدهید و یا پزشکتان تصمیم با توجه به علایم بالینی تان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر که درمان سه دارویی را برایتان تجویز کرده اند. لطفا جواب ها را دقیق بخوانید!

سوال 1399/05/29

سوال: سلام وقت بخیر ازمایش igg من ۷۹/۴ و iga من ۱/۱ باید چیکار کنم

پاسخ مدیر 1399/05/29

جواب: به احتمال 60% مبتلا به هلیکوباکتر نشده است.بهترین متد پیگیری درمان روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد. با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر

سوال 1399/05/29

سوال: با سلام و وقت بخیر جناب دکتر عزیز من آزمایش خون و مدفوع دادم که عفونت هلیکوباکترو تشخیص داده نشد ولی با آندوسکوپی و نمونه برداری و نتیجه نمونه از پاتالوژِی عفونت هلیکوباکتر و گاستریت معده خود ایمنی و آتروفی خفیف تشخیص داده شد من الان روز هشتم از درمان 14 روزه هستم.یک سئوال داشتم خدمتتون انتهای گوشه زبانم التهاب و قرمز رنگ و ایجاد سوزش داره که حدودا 3 هفته ای میشه میخواستم بدونم میکروب هلیکوباکتر تاثیری بر این التهاب زبان داره؟ممنون میشم

پاسخ مدیر 1399/05/29

جواب: نه تاثیری ندارد.خیلی مواقع عوارض داروهاست که چنین عوارضی را ایجاد می کنند. و از طرفی چون بیماری اتوایمیون دارید احتمال دارد به خاطر آن هم باشد.

سوال 1399/05/27

سوال: دکتر من همونم ک گفتم مادرم ۵۷ سالشون دیشب پیام دادم،اشکالی نداره اگر ی چند ماه بخاطر کرونا این تست رو انجام ندن؟هم اینکه نمیخوام فعلا بشون استرس بدم،و اینکه الان کلا علائم اینا ندارن،اگ چند ماه دیرتر بشه اشکالی داره؟؟

پاسخ مدیر 1399/05/27

جواب: اگر بیمار علائمی ندارد می توانید توصیه را به تاخیر بندازید.

سوال 1399/05/27

سوال: سلام،من مادرم ۵۷ سالشونه که چند ماه پیش بخاطر فوت پدرشون و فشار روحی زیاد تو مدفوعشون خون بود و البته دچار یبوست هم شده بودند که با رفتن به دکتر و دادن ازمایش مدفوع و ادرار چیز خاصی نبود،و بعدش برای اطمینان بیشتر هم کلونوسکوپی انجام دادن و هم اندوسکپی رو باهم،که سالم بودن و فقط گفتن زخم معده دارن و اچ پیلوری ی مدت دارو مصرف کردن و خونریزیشون و دردشون رفع شد،الان من نگرانم نکنه بعدها خطرناک بشه،ممنونم از جوابتون

پاسخ مدیر 1399/05/27

جواب: متاسفانه عفونت هلیکوباکتر پیلوری ایجاد مصونیت نمی کند. بهتر است یک ماه بعد از درمان برای تست اثر بخشی درمان و اطمینان بیشتر تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام دهید. نگران نباشید و اگر تست فوق منفی بود نیاز به ادامه درمان ندارید. بیشتر مراقب غذاهایتان باشیید و غذای بیرون حتی الامکان خورده نشود.

سوال 1399/05/26

سوال: با سلام و عرض ادب خدمت دکتر بزرگوار منظور از نتیجه آزمایش H.pylori stool (positive ++2) Negative چیست لطفا راهنمایی فرمایید با تقدیم احترامات

پاسخ مدیر 1399/05/26

جواب: یعنی در معده تان عفونت با باکتری "هلیکوباکتر پیلوری" دیده شده که باید جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و حتما به موقع خوردن داروها دارد.

سوال 1399/05/25

سوال: سلام و عرض ادب جواب ازمایش امروز بنده Helico bacter pylori lgG 10 Helicobacter lgA 8 شده قبلا این اعداد Helicobacter lgG 12 Helico bacter lgA 10 بوده.بنظر شما درمان دارویی باید داشته باشم دوباره؟

پاسخ مدیر 1399/05/25

جواب: به محدوده نرمال آزمایشگاه دقت کنید اگر هر کدامشان در محدوده مثبت بود، بهتر است سریعتر جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و خوردن داروها سر موقع بخورید.تنهایی این تست نمی تواند تشخیصی باشد نیاز به وجود علایم کلینیکی و تست های دیگر داریم سطح این آنتی بادیها هیچگونه ارتباطی با شدت و وسعت عفونت ندارد. و از طرفی این تست ها قادر به افتراق فرم فعال بیماری از موارد بهبود یافته نمی باشند. تست های سرولوژیکی در تعیین پروتکل درمان ، تأیید نتیجه درمان قطعی و تشخیص بیماری در کودکان استفاده محدودی داشته و قابل اعتماد نیستند. از طرفی درمان زودرس با داروهای ضد میکروبی در عفونت H.pylori پاسخ آنتی بادیها را مهار کرده و چنین بیمارانی مستعد عفونت مجدد می شوند.

سوال 1399/05/21

سوال: سلام وقت به خیر ، آیا برای تشخیص آزمایش خون میکروب معده 100 درصد دقیق است یا آزمایش آنتی ژن هلیکوباکتر H.Pylori در مدفوع ؟ خیلی ممنون از پاسخگویی.

پاسخ مدیر 1399/05/21

جواب: یوپسی آندوسکوپیک از مخاط معده و انجام تست اوره آز سریع ((Biopsy Urease Test: اولین انتخاب و تست استاندارد طلایی برای تشخیص است ب. بعد از آن تست UBT درواقع تست تنفسی اوره (Urea Breath Test):مناسب می باشد و در مرحله بعد تست تعیین آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع به روش PCR و سپس تست های سرولوژیکی که براساس اندازه گیری آنتی بادی در خون می باشد. خیر تست هلیکوباکتر در مدفوع 100% نیست. توصیه می شود جهت بررسی و مقایسه دقیق تر مقاله بارگذاری شده در سایت نیلو را با عنوان "تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری" را مطالعه کنید. تست تعیین آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع به روش , PCRاین تست با حساسیت 98-89 درصد می باشد. تست های مدفوعی برای پیگیری درمان موثر قابل انجام و اعتماد هستند و باید 8 هفته پس از اتمام دوره درمان ، مورد استفاده قرار گیرند. اما روش بسیار گرانتری نسبت به تست های دیگر می باشد. در ارتباط با حساسیت تست سرولوژیک (آزمایش خون) تست مدفوع باید اشاره کرد که آزمون های سرولوژیک که شامل : H.pylori IgG , IgM , H.pylori IgM H.pylori روش های ارزانی هستند ولی از آنجائیکه سویه های H.pylori در مناطق جغرافیایی مختلف ، متفاوت هستند عدم استفاده از آنتی ژنهای بومی هر منطقه در کیت های تشخیصی آزمایشگاهی سبب کاهش حساسیت این تست ها می شود. آنتی بادی از کلاس IgG در 95-94 درصد بیماران، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند. ویژگی این تست حدود 71-41 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب ، در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است. آنتی بادی از کلاس IgA نیز در 97-94 درصد بیماران ، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و تقریبأ 3 الی 4 هفته پس از ریشه کنی عفونت سطح آن کاهش می یابد. ویژگی آن حدود 72-59 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است. آنتی بادی از کلاس IgM شاخص غیر حساس از عفونت حاد (با حساسیت حدود 28-14 درصد) بوده و کاربرد بالینی حتی در کودکان ندارد. سطح این آنتی بادیها هیچگونه ارتباطی با شدت و وسعت عفونت ندارد. و از طرفی این تست ها قادر به افتراق فرم فعال بیماری از موارد بهبود یافته نمی باشند. تست های سرولوژیکی در تعیین پروتکل درمان ، تأیید نتیجه درمان قطعی و تشخیص بیماری در کودکان استفاده محدودی داشته و قابل اعتماد نیستند. از طرفی درمان زودرس با داروهای ضد میکروبی در عفونت H.pylori پاسخ آنتی بادیها را مهار کرده و چنین بیمارانی مستعد عفونت مجدد می شوند.

سوال 1399/05/19

سوال: با سلام آیا امکان انجام کشت بیوپسی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر از طریق ازمایشگاه شما امکان پذیر است؟

پاسخ مدیر 1399/05/19

جواب: در بیوپسی فقط تست اوره آز انجام می شود و برمبنای آن می گویند مثبت هست یا نه ؟ و چون باکتری جزو باکتری های Fastidious یا سخت رشد است به هیچ وجه حساسیت آنتی بیوتیک انجام نمی شود. خیر انجام نمی شود باید خود متخصص اندوسکوپی در مطب انجام دهد.

سوال 1399/05/14

سوال: سلام من آزمایش هلیکو باکتری دادم جواب شده مثبت ۲.۵میخواستم بدونم خطرناک هست یا نه!؟ ممنون میشم جواب سوال رو بدید

پاسخ مدیر 1399/05/14

جواب: بهتر است سریعتر جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و حتما سر موقع خوردن داروها دارد.

سوال 1399/05/12

سوال: باسلام،چند روزی هست که غذا می خورم،قفسه سینه ام می سوزد، بی اشتهایی،کم آبی بدن،گلو درد هم کمی دارم، آزمایش میکروب معده هم نوشتن و انجام دادن، اینطوری نوشته،59.7، مثبت هست؟؟

پاسخ مدیر 1399/05/12

جواب: به این نتیجه مثبت است و باید به یک متخصص گوارش مراجعه کرده و درمان را شروع کنید.

سوال 1399/03/07

سئوال: سلام صبح شما بخیر من خیلی وقته که قفسه سینه من میسوزه آزمایش هلیکو باکتری دادم مثبت بود IgG110بود چقدر خطر ناک است خواهش میکنم پاسخ بدهید

پاسخ مدیر 1399/03/07

جواب: نگران نباشید، بهتر است سریعتر جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و خوردن داروها سر موقع بخورید.

سوال 1399/02/27

سئوال: سلام وقت بخیر من آزمایش خون دادم IgGشده هشت و lMGهم شده هشت خواستم ببینم منم این مشکل رو دارم

پاسخ مدیر 1399/02/27

جواب: به محدوده رینج نرمال آزمایشگاه دقت کنید اگر هر کدامشان در محدوده مثبت بود، بهتر است سریعتر جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و خوردن داروها سر موقع بخورید.

سوال 1399/02/25

سئوال: سلام IgG من 2.3 هست ايا جواب h.pylori مثبته؟

پاسخ مدیر 1399/02/25

جواب: به تنهایی این تست نمی تواند تشخیصی باشد نیاز به وجود علایم کلینیکی و تست های دیگر داریم.

سوال 1399/02/25

سئوال: سلام وقت بخیر، ده روز قبل آزمایش هیلوباکتری دادم که igg رو 84 و igm رو 13 نشون داد، بهم گفتین سریعا تحت نظر یه متخصص درمان رو شروع کنید. پزشک واسم قرص پنتوپرازول قبل صبحانه و بیسموت قبل نهار و شام و اینکه آموکسی و میترونیدازول هر هشت ساعت تجویز کرده البت تا ده روز، امروز جواب آزمایش رو گرفتم igg 64، و igm 3 رو نشون داده، آزمایش رو نشون پزشک دادم گفتش که قرصای آموکسی و میترونیدازول رو تا 10 روز دیگه صبح و شب و 10 روز دیگه فقط شبا باید بخوری؟ آیا جواب آزمایشم امیدوار کننده س؟ یا اینکه احتیاج به درمان قویتری دارم؟ از اینکه برای ما وقت میگذارید از قبل کمال تشکر و سپاسگزاری رو دارم.

پاسخ مدیر 1399/02/25

جواب: خیر مسیر درمان درست است.

سوال 1399/02/25

سئوال: سلام وقت به خیر ، قرص فاموتیدین میخورم ، میخام آزمایش مدفوع هلیکوباکتری بدم آیا قرص فاموتیدین تاثیری روی آزمایش دارد؟ . با تشکر

پاسخ مدیر 1399/02/25

جواب: بهتر است یک هفته بعد از قطع دارو تست را انجام دهید.

سوال 1399/02/21

سئوال: وقت بخیر دکتر برای بنده آزمایش مدفوع و سرولوژی هلیکوباکتر دادند در آزمایش سرولوژی مقدارlgG ۸.۴۴ ثبت شده که در رنج آزمایشگاه مقدار بین ۸ تا ۱۲ را رنج مرزی عنوان کرده اند بالای ۱۲ مثبت در قسمت نتایج ازمایش مدفوع هم هیچ فاکتوری برای هلیکوباکتر در جواب آزمایش نبود میخواستم ببینم این نشان از چی هست؟ منفی بودن هلیکوباکتر فعال؟

پاسخ مدیر 1399/02/21

جواب: بله ولی توصیه می کنم دو هفته دیگر مجدد تست سرولوژی خون انجام شود.

سوال 1399/02/18

سئوال: سلام.وقت بخیر من چن روز پیش آزمایش دادم و جواب آزمایش شد: IgG, 76 و IgM, 8.7 اگ میشه توضیح بدین باید چیکار کنم.علائمی که داشتم حالت تهوع بود مخصوصا صبح ها و کلا کاهش اشتها

پاسخ مدیر 1399/02/18

جواب: بهتر است سریعتر جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و خوردن داروها سر موقع بخورید.

سوال 1399/02/18

سئوال: سلام خسته نباشید من در اپلیکیشن پزشکت با یک متخصص گوارش صحبت کردم و ایشون از علائم و معده دردی که داشتم fecal h pylori ag test برای من نوشتن چندتا سوال داشتم: ۱- نسخه به صورت آنلاین هست، انجام میدین این تست رو؟ ۲-روشی که این تست رو انجام میدین چیه؟ ( من روش تهاجمی رو‌ در شرایط الان نمیخوام انجام بدم) ۳- قرص فاموتیدین خوردم ۲ روز، باید ازش چقدر بگذره بعد بیام برای تست؟ معده درد شدیدی دارم و تحملش سخته برام ممنون

پاسخ مدیر 1399/02/18

جواب: 1- بله 2- آزمایش مدفوع است و به روش ایمنوکروماتوگرافی 3- یک هفته از آخرین دوز دارو گذشته باشد.

سوال 1399/02/17

سئوال: سلام وقت بخیر دکتر جان. جواب آزمایش مادرم lgG=70 و lgm=2.37 شده راهنمایی کنید لطفا🙏🙏

پاسخ مدیر 1399/02/17

جواب: بهتر است سریعتر جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و خوردن داروها سر موقع بخورید.

سوال 1399/02/17

سئوال: سلام خدا قوت هلیوباکتر آزمایش من 31 است آیا باید به پزشک مراجعه کنم و روزه گرفتن برای من مشکلی ندارد بسیار سپاسگزارم

پاسخ مدیر 1399/02/17

جواب: بهتر است سریعتر جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و خوردن داروها سر موقع بخورید.

سوال 1399/02/16

سئوال: سلام. تقریبا ۱۰ روزه که قفسه سینه ام درد میکنه وگاهی اوقات میزنه به پشت شونه هام.که در این خصوص هم نوار قلب دادم هم ازمایش کرونا که هردو منفی بود.الان ۲روزه سینه ام بهتر شده فقط پشت شونه هام یه مقدار میگیره و هر چند ساعت یکبار دلپیچه میگیرم و بعد غذا نفخ میکنم (زمانی که سینه ام درد میکرد علایم دیگه هم داشتم مثل آروغ تلخی دهان.بی اشتها)ضمنا کاهش وزن هم پیدا کردم.البته توی یکی دو ماهه از وایتکس والکل هم زیاد توی محیط کارم استفاده شده.ضمنا اواخر دیماه آزمایش هیلو باکتری واسه معده دادم که مثبت بود و یسری انتی بیوتیک برام تجویز شد که مصرف کردم.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

پاسخ مدیر 1399/02/16

جواب: مجدد تست UBT انجام دهید اگر مثبت بود یک دور دیگر درمان هلیکوباکتر را انجام دهید (درمان 4 دارویی و درمان دو هفته ای)

سوال 1399/02/14

سئوال: با سلام. جواب آزمایش من igG 104 , و IgA 22 نشان داده است. ممنون میشم اگر در اولین فرصت برایم نتیجه آزمایش را توصیح دهید. خیلی سریع تر باید جواب رو بدونم. ممنون.

پاسخ مدیر 1399/02/14

جواب: بهتر است سریعتر جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و خوردن داروها سر موقع بخورید.

سوال 1399/02/14

سئوال: سلام دکتر.من خانمی ۴۶ساله م igGمن4.9و Hbs_Ab 2.0هست مادام معده دردونفخ شکم ازخوردن هرچیزی دارم ،میشه راهنماییم کنیدچیکارکنم .مرسی

پاسخ مدیر 1399/02/14

جواب: نتایج فوق که منفی بوده ، با یک متخصص گوارش مشورت کنید و در صورت صلاحدید ایشان تست UBT و یا H.pylori Ag in stool بدهید.

سوال 1399/02/14

سئوال: سلام H.pylori G من 132 هست . و حد نرمال کمتر از ده می باشد. چه میزان خطرناکه و درمانش چطوره آقای دکتر؟ قبل از دیدن این جواب آزمایش دکتر قرص ازونیوم رو برام نوشته بود و کلیدینیوم سی... قرص دیگری نیز باید مصرف کنم

پاسخ مدیر 1399/02/14

جواب: بهتر است سریعتر جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و خوردن داروها سر موقع بخورید.

سوال 1399/02/14

سئوال: ایا در سنگ صفرا ممکنه هلیکوباکتر مثبت بشه؟

پاسخ مدیر 1399/02/14

جواب: ارتباطی با هم ندارند.

سوال 1399/02/14

سئوال: سلام وقت بخیر ،مادرم در مدت یک ماه ۶ کیلو کاهش وزن داره و کاهش اشتها و حالت تهوع ،امروز آزمایش داد جواب igg 0.3وiga ۰.۲ هست میشه یه توضیح بهم بدین

پاسخ مدیر 1399/02/14

جواب: تست های فوق منفی است و بهتر است تحت کنترل یک متخصص گوارش یک آندوسکوپی انجام دهد.

سوال 1399/02/13

سئوال: سلام.خسته نباشید.من ازمایش دادم جواب ازمایش به این صورت بوده (Helicobacter pylori (lgG 40.3 این بیماری تو چه مرحله ای قرار داره لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر 1399/02/13

جواب: بهتر است سریعتر جوابتان را به یک متخصص گوارش نشان دهید و در صورت داشتن علایم بالینی درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید درمان آن نیازمند حوصله فراوان و خوردن داروها سر موقع بخورید.

سوال 1399/02/11

سئوال: سلام من ۱۹سالمه دهنم بو میداد به متخصص گوارش مراجعه کردم و یک دوره میترونیدازول و پنتو پرازول مصرف کردم اما دوباره بوی شدید شروع شده چیکار کنم ؟آیا لازمه که آزمایش میکروب معده بدم؟

پاسخ مدیر 1399/02/11

جواب: نزد یک دندانپزشک بروید و کاملاً مطمئن شوید که دندان پوسیده ندارید و اگر مشکلی نبود می توانید تست UBT انجام دهید.

سوال 1399/02/09

سئوال: سلام، جواب آزمایش خون من Igm رو 13 و IgG را 84 نشون داده ممنون میشم راهنماییم کنید؟

پاسخ مدیر 1399/02/09

جواب: مثبت است و توصیه می کنم تحت نظر یک متخصص گوارش درمان را شروع کنید.

سوال 1399/02/07

سئوال: سلام،وقت بخیر،من چند ماه قبل آزمایش میکروب معدم مثبت بود و یه دوره ای دارو مصرف کردم و خوب شدم،الان چند روزه دوباره درد معده دارم و آزمایش مدفوع دادم،جوابش اینه(Result:negative Unit:U/ml Refrence Range:Negative=0<5 Positive:>5 آقای دکتر اگه جواب آزمایشم منفی چرا من درد دارم؟و اگه مثبته با انتی بیوتیک درمان میشه؟ممنون میشم جواب بدین.

پاسخ مدیر 1399/02/07

جواب: نتیجه فوق منفی می باشد.

سوال 1399/02/06

سئوال: سلام در ازمایشگاه های شهرستان ها تست ubtوجود نداره دراین حالت برای ازمایش انتی بادی از خون و مدفوع باز باید ۱ ماه بگذره؟

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: برای مدفوع بله ولی برای خون نه نیازی نیست.

سوال 1399/02/06

سئوال: سلام داروهای دومپریدون و امپرازول و کلیدینیوم سی روی ازمایش دوباره میتونن تاثیر بزارن؟اگه بله چند مدت بعد ازمایش بدهم؟

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: روی تست های سرولوژیک خیلی نه ولی در روی روش های دیگر مثل مدفوع و UBT ممکن است تاثیر بگذارد.

سوال 1399/02/06

سئوال: سلام.حدود یک سال است که ترشحات پشت حلق دارم و این ترشحات گاهی باعث بروز مشکل در بلع غذا می شود.چند بار انتی بیوتیک مصرف کردم با تصور سینوزیت، در زمان مصرف و کمی بعد از آن بهتر می شد ولی مجددا به حالت قبل برمیگشت.یکبار هم عکس رادیولوژی از سینوس گرفتم(البته بعد از مصرف انتی بیوتیک) و دکتر گفت سینوسها مشکلی ندارند.حالا سوال من این است با توجه به اینکه با مصرف انتی بیوتیک مشکل تا حدی برطرف میشود ممکن است مشکل من هلیکوباکتر باشد؟سوزش و درد معده هم معمولا ندارم...

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: توصیه می کنم بعد از 7 روز از آخرین مصرف هر گونه آنتی بیوتیکی یک کشت و دید مستقیم از ترشحات حلق و پشت حلق انجام دهید و نتیجه کشت و آنتی بیوگرام را برایم بفرستید.

سوال 1399/02/05

سئوال: سلام میکروب معده من 126 هست تو ازمایش عدد نرمالش چقدره و وضعیت منو چطور میبینید ممنون

پاسخ مدیر 1399/02/05

جواب: مثبت است ، طبق علایم بالینی و در صورت صلاحدید پزشکتان درمان را شروع کنید.

سوال 1399/02/04

سئوال: سلام ..من مشکل نفخ و اروغ و اسهال داشتم همراه سرگیجه و تاری دید داشتم رفتم دکتر ازمایش خون ومدفوع دادم جفتش مثبت بود دکتر گفت معدت باکتری داره دارو واسم نوشت الان ده روزه دارم مصرف میکنم مشکلات دل پیچه و معدم تاحد زیادی حل شده فقط تاری دید و کمی سرگیجه دارم هنوز خواستم ببینم علایم این باکتریه یا مشکل چیز دیگس ضمنا تاری دیدم کم وزیاد میشه گاهیم خسته میشم

پاسخ مدیر 1399/02/04

جواب: بعد از قطع داروها اگر این عوارض برطرف نشد بهتر است با یک نورولوژیست مشورت کنید.

سوال 1399/02/04

سئوال: سلام وقت بخیر جواب آزمایش منigg را ۲۸.۹ ثبت کرده وبالاتر از ۲۰ را مثبت اعلام کرده ولی بنده هیچ علامتی بجز ورم معده و نفخ شدید ندارم

پاسخ مدیر 1399/02/04

جواب: با توجه به تجربه توصیه می کنم به یک متخصص گوارش مراجعه کرده و با همین نتیجه مثبت و علایم بالینی درمان بر علیه هلیکوباکتر را شروع کنید.

سوال 1399/02/04

سئوال: سلام برای ازمایش دوباره ۱ ماه باید بگذره یا ۳ ماه چون پزشکم گفت تا ۳ ماه انتی بادی رو بالا نشون میده

پاسخ مدیر 1399/02/04

جواب: بهتر است یک ماه بعد از درمان تست UBT انجام دهید.

سوال 1399/02/02

سئوال: سلام. نتیجه باکتری من مثبته ولی نه تهوع دارم نه سوزش فقط درد کتف دارم ایا زخم معده ایجاد شده یا عفونت معمولیه؟ درضمن بعد درمان چقدر ممکنه برگرده و راه های جلوگیری ازعود دوبارش چیه

پاسخ مدیر 1399/02/02

جواب: این درد میتواند ناشی از هلیکوباکتر باشد.

سوال 1399/01/31

سئوال: با سلام من بعد دو دوره درمان انتی بیوتیکی علایمم کم شده ولی بصورت خفیف وجود داره مراجعه کردم دکتر دومپریدون وکلیدینیوم سی برای یک ماه تجویز کرد خوندم که عوارض این داروها هم زیاده بنظرتون حتما نیازه مصرف کنم؟ علایمم فقط درد کتف هست تهوع ندارم که دومپریدون رو تجویز کرده. باتشکر

پاسخ مدیر 1399/01/31

جواب: به هر حال بهتر است طبق تجویز پزشکتان عمل کنید.

سوال 1399/01/31

سئوال: تست Igg من مثبت شده (۸۰) و تست iga من منفی هستش (۲۱) این یعنی چی؟

پاسخ مدیر 1399/01/31

جواب: یعنی سابقه تماس در گذشته را دارید ولی اگر علایم بالینی دارید بهتر است طبق صلاحدید پزشکتان درمان شوید.

سوال 1399/01/30

سئوال: سلام از مهر ماه تاکنون ۳ دفعه دچار عفونت هلیکو باکتر شدم دوبار قبل تحت نظر پزشک درمان سه دارویی داشتم ،چرا برای بارسوم دوباره دچار این مشکل شدم،لطفا راهنمایی کنید این بار چه دارویی مصرف کنم تا ریشه کن بشه.

پاسخ مدیر 1399/01/30

جواب: متاسفانه عفونت به هلیکوباکتر ایجاد مصونیت نمی کند و بنابراین احتمال دارد مجدد غذای آلوده مصرف کرده اید.

سوال 1399/01/28

سئوال: پیام شماسلام و عرض ادب آقای دکتربنده به علت حالت تهوع.اشتهای کم.وکاهش وزن داشتم ازمایش مدفوع دادم که جوابش منفی شد ولی ازمایش خونم مثبت بود آندسکوپی کردم که اچ پیلوری داشتم بعدازمصرف انتی بیوتیک خوب شدم بعداز یک ماه جواب تمام آزمایشام منفی شد ولی شغلم طوری بود که رعایت نظافت خیلی کم بود یه مدت ۵۰روزاسهال پیداکردم خودم به هلیکوباکترشک داشتم رفتم آزمایش میکروب معده خون دادم که با مثبت شد با حالت تهوع وبی اشتهایی وکم کردن وزن رفتم پیش دکتر میگفت ازمایش خون خوب نیست ازمایش مدفوع خوبه ولی من نمیدونم وچراازمایش مدفوع میدم جوابش منفیه یه چنتاقرص امپرازول ودمپریدون نوشت ولی هی بدترمیشدم آخرش خودم سرخودقرص انتی بیوتیک مصرف کردم که تا یه مدت خوب شدم ولی بعدازبیستوپنج روزدوباره حالت تهوع وبی اشتهایی دارم بازازمایش خون aggوagaدادم که حدنرمالش از آزمایش قبلی بیشتر شده بنظرت میکروب هنوزهستش

پاسخ مدیر 1399/01/28

جواب: به احتمال زیاد بله ، درمان چهاردارویی را طبق صلاحدید پزشکتان شروع کنید.

سوال 1399/01/27

سئوال: سلام، وقت شما بخیر. من با سابقه قبلی زخم اثنی عشر(بیش از ده سال قبل) مدتیه معده درد دارم و چهارده روزه داروی امپرازول میخورم. برای تشخیص هلیکوباکتری آزمایش خون و مدفوع داده ام. آیا خوردن امپرازول منجر به جواب اشتباه (جواب کاذب) این دو آزمایش نمیشود؟ باتشکر

پاسخ مدیر 1399/01/27

جواب: خیلی کم تاثیر می گذارد. فقط کاشکی اول تست را انجام می دادید و بعد درمان کامل سه دارویی و یا چهاردارویی را شروع می کردید. درمان های ناقص نه تنها فایده ای ندارد بله باعث مقاومت دارویی هم می شود.

سوال 1399/01/26

سئوال: سلام من دو دوره دارو مصرف کردم امپرازول رو هم گفته تا ۲ ماه مصرف کن درد پایین کتفم خیلی کم شده ولی بصورت خفیف هنوز وجو داره مراجعه کنم به پزشک ممکنه دوره سومو شروع کنه؟

پاسخ مدیر 1399/01/26

جواب: بهتر است مجدد ویزیت شوید.

سوال 1399/01/26

سئوال: سلام .ببخشید من دوتا نکته رو فراموش کردم یکی اینکه h.y pilori igg من روی 160 هست که باید پایین تر از ۸ باشه.ولی h.y pilori aga من منفی هست.من ۵ کیلو کاهش وزن داشتم و تو ۱۴ روز اخیر انتی بیوتیک هم خوردم. نکته بعدی اینکه آزمایش مدفوع من هم برای این باکتری کلا منفی شد میشه بگین کدومشون کاذبه

پاسخ مدیر 1399/01/26

جواب: تست سرولوژی مثبت باید با توجه به علایم کلینیکی تفسیر شود ، امکان موارد منفی کاذب در تست مدفوع بخصوص وقتی آنتی بیوتیک مصرف کرده اید وجود دارد.

سوال 1399/01/25

سئوال: سلام ازمایش هیلو باکتری دادم این بود igm8.8 بود igg17.88 منظورش چیه یک دوره درمان مصرف کردم

پاسخ مدیر 1399/01/25

جواب: با توجه به محدوده نرمال آزمایشگاه به من بگید که کدامش مثبت است>

سوال 1399/01/24

سئوال: با سلام.ببخشید آزمایش h.pylori من روی 16۰ و crp هم روی ۸.۶۲ بود.دکتر بهم گفت یه عفونت مشکوک توی معدت هست تو رو خدا میشه بگین این ینی چی

پاسخ مدیر 1399/01/24

جواب: به احتمال زیاد منظورش همین باکتری بود. درمان را شروع کنید و سر موقع بخورید.

سوال 1399/01/23

سئوال: سلام آقای دکتر یک هفته هست درد معده دارم به پزشک مراجعه کردم قرص های دمیترون .ازین رو.سرم با آمپول انداسترون دادن دردش کم نشد ..دوباره به ی پزشک دیگ مراجعه کردم که ی سرم با آمپول های انداسترون.سفازولین.هیدروکرتیزن استفاده کردم دردش کم نشد ...دوباره به ی پزشک دیگه مراجعه کردم که قرص های رانیتدین و امپرازول دادن با شربت آلومینیم بازم خوب نشدم خسته شدم دیگه از بس قرص آمپول سرم استفاده کردم؟؟

پاسخ مدیر 1399/01/23

جواب: یک تست Anti Helicobacter pylori (IgG, IgM) انجام دهید اگر مثبت بود درمان سه دارویی برای هلیکوباکتر را تحت نظر یک متخصص گوارش آغاز کنید.

سوال 1399/01/20

سئوال: با سلام من احساس حالت تهوع دارم آندوسکوپی کردم هلیکوباکتر پیلوری زده بود منفی ولی بعدش آزمایش خون دادم نوشته HP IgG Titer 96 High 9 HP IgA Titer بعد به دکتر گفتم گفت قبلا بوده و الان نیست هم چین چیزی بالاخره من میکروب معده دارم یا نه همچنان احساس تهوع دارم ممنون میشم راهنمایی کنید باید دارویی بهم میداد که نداده پزشک

پاسخ مدیر 1399/01/20

جواب: بله سابقه قبلی دارید.

سوال 1399/01/19

سئوال: با سلام من احساس حالت تهوع دارم آندوسکوپی کردم هلیکوباکتر پیلوری زده بود منفی ولی بعدش آزمایش خون دادم نوشته HP IgG Titer 96 High 9 HP IgA Titer بعد جلوی هر کدام هم نوشته 20

پاسخ مدیر 1399/01/19

جواب: بله این تست نشان دهنده سابقه قبلی ابتلا به این باکتری می باشد ولی در ایران در خیلی از مواقع تست مدفوع بصورت کاذب منفی شده و با همین تست مثبت در خون با توجه به علایم بالینی درمان را شروع می کنند.

سوال 1399/01/18

سئوال: سوال بعديمم با چه تستي ميشه مقاومت باكتري به انتي بيوتيك هارو تشخيص داد؟ چون تا حالا سه بار مصرف كردم و نميخوام ديگه ريسك كنم. Pcr رو براي همين دادم ولي منفي بود با اين حال همچنان سوزش شديد سمت راست معدم دارم. ببخشيد سوالام زياد شد تا حالا پيش دكتراي مختلف معروفي رفتم اما انقدر كه سرشون شلوغه هيچ كدوم دقيق به حرف بيمار گوش نميدن راهنمايي كنن.

پاسخ مدیر 1399/01/18

جواب: متاسفانه برای این باکتری که جزو باکتریهای سخت رشد محسوب می شود نمی توان آنتی بیوگرام انجام داد.

سوال 1399/01/18

سئوال: ببخشيد دكتر من تا الان اين سه دوره آنتي بيوتيكي كه مصرف كردم سه دارويي بوده (١. آموكسي + كلاريترومايسين ٢. آموكسي + مترونيدازول، ٣.آموكسي +لووفلوكساسين). تاحالا بيسموت مصرف نكردم. تو رژيم جديد نبايد هيچ كدوم از انتي بيوتيك هايي كه قبلا استفاده كردم باشه؟ اگر به چهار دارويى هم جواب نده چيكار كنم ؟؟ بگم از اون ور برام آنتي بيوتيك بفرستن ممكنه تاثيرش از داروهاي ايراني بهتر و قوي تر باشه؟

پاسخ مدیر 1399/01/18

جواب: خیر همان داروها استفاده می شود به اضافه بیسموت ، اگر جواب نداد ، می توانید از آنتی بیوتیک های خارجی استفاده کنید.

سوال 1399/01/18

سئوال: سلام ببخشید جواب آزمایش منو بگین خیلی میترسم lgA16,5

پاسخ مدیر 1399/01/18

جواب: به ریپورت آزمایشگاه دقت کنید به احتمال زیاد مثبت است و بهتر است با یک متخصص گوارش مشورت کرده که با توجه به علایم کلینیکی درمان را شروع کند.

سوال 1399/01/17

سئوال: سلام ببخشيد من سه دوره آنتي بيوتيك مصرف كردم و آخرين بار كه تست pcr مدفوع دادم جوابش منفي بود البته چون خيلي درد داشتم ١ هفته از مصرف دارو ها گذشته بود كه تست دادم. الان هم شديدا قسمت راست معدم ميسوزه. ميخواستم بپرسم ممكنه جوابش منفيه كاذب بوده باشه؟ آيا نياز هست مجدد تست بدم ؟ و اين كه تست تنفسي دقتش بالاتره يا pcr ؟

پاسخ مدیر 1399/01/17

جواب: نتیجه منفی کاذب زیاد دارد و توصیه می کنم تست تنفسی با صلاحدید پزشکتان انجام دهید.

سوال 1399/01/17

سئوال: سلام ببخشید من مدام حالت تهوع داشتم و شکمم مدام صدای قار و قور میکرد پیش دکتر رفتم برام آزمایش خون و مدفوع هلیکو باکترپیلوری نوشت در آزمایش نتیجه H.pylori IgG مقدارش 57.1 شده که مقدار نرمالش ومنفی باید زیر 5 باشه و نتیجه H.pylori IgA مقدارش 29.7 شده که مقدار نرمالش و منفی باید زیر 15 باشه و همچنین نتیجه H.pylori Stool مقدارش 0.9 شده که مقدار نرمالش و منفی باید زیر 5 هستش که آزمایش مدفوع هلیکو باکترپیلوری برام نرمال هستش ولی آزمایش خون هلیکو باکتر پیلوری مقدارشون بالا هستش و دکتر برام آنتی بیوتیک کلاریترومایسین و آموکسی سیلین به مدت 20 روز و قرص پنتوپرازول به مدت 28 روز و قرص بیسموت به مدت 12 رزو نوشت و با خوردن این داروها حالت تهوع من تا حدود زیادی خوب شده و فقط به صورت خیلی جزئی حالت تهوع دارم ولی شکمم قار و قور میکنه البته از مقدار قار و قور شکمم کمتر شده برای همین میخواستم بپرسم این حالت تهوع و صداری قار و قور شکمم به خاطر میکروب هلیکو باکترپیلوری هستش و اینکه امکانش هست که هنوز این میکروب به طور کامل از بین نرفته باشه چون بعضی وقتها همچنان صدای قار و قور شکمم وجود داره؟ و دلیل پایین بودن میزان این میکروب در آزمایش مدفوع و بالا بودن این میکروب در آزمایش خون چه چیزی هستش اگه این میکروب در بدن من وجود داره چرا مقدار میکروب در آزمایش مدفوع خیلی پایین ولی در آزمایش خون بالا هستش؟ تشکر

پاسخ مدیر 1399/01/17

جواب: در بسیاری از افراد ممکن است نیاز به دو مرحله درمان داشته باشند که یک ماه بعد از قطع داروهایتان یک تستUBT انجام داده و اگر هنوز مثبت باشد مجدد دوره درمان را تکرار می کنید. بیشتر ناشی از نتایج منفی کاذب در تست H. pylori Ag در مدفوع می باشد. با توجه به علایم بالینی و مثبت بودن تست های سرولوژیک تست مدفوع را بعنوان یک منفی کاذب در نظر می گیریم و بهش توجه نمی کنیم.

سوال 1399/01/09

سئوال: سلام بعد مصرف ۱۴ روز اگرکامل بهبودنیافت پزشک ممکنه به اندوسکوپی ارجاع بده یا بعد یک ماه ۴ دارویی رو شروع میکنه؟ درضمن تواین دوران کرونا اندوسکوپی قابل اعتماد هست؟

پاسخ مدیر 1399/01/09

جواب: خیر یک تست UBT و یا H.pylori Ag در مدفوع انجام داده اگر هنوز مثبت باشد درمان 4 دارویی آغاز می شود. خیلی نه

سوال 1399/01/09

سئوال: ببخشید جواب آزمایش و براتون بفرستم میتونین بگین جواب آزمایش میکروب معده من مثبت بوده یا منفی

پاسخ مدیر 1399/01/09

جواب: بفرستید.

سوال 1399/01/08

سئوال: ببخشید هرکسی هلیکوباکترش مثبت بود حتما زخم داره؟ چون من نه سوزش معده دارم نه تهوع فقط میزنه به کتفم

پاسخ مدیر 1399/01/08

جواب: فعلاً به مرحله زخم نرسیده است فقط یک التهاب در ناحیه معده وجود دارد.

سوال 1399/01/07

سئوال: سلام من هلیکو باکترم مثبت بود ودردزیر کتف چپ داشتم ۱۴ روز دارو مصرف کردم از دردم کم شده ولی کامل از بین نرفته. ممکنه باز باکتری از بین نرفته باشه؟

پاسخ مدیر 1399/01/07

جواب: تقریباً در بیشتر بیماران در مرحله اول درمان کامل نمی شود و نیاز به مرحله دوم و اضافه کردن یک آنتی بیوتیک داریم.

سوال 1399/01/06

سئوال: سلام پدرم سوزش سر معده دارن و یکم کاهش وزن داشتن hpylory igg ۸۹.۹۸ شده و crp مثبت هموگلوبینشون هم ۱۱.۷ هست ایشون مشکوک هستند ایا؟

پاسخ مدیر 1399/01/06

جواب: به یک متخصص گوارش مراجعه کرده و در صورت صلاحدید ایشان درمان را شروع کنند.

سوال 1399/01/02

سئوال: سلام من درمان ۳ دارویی رو به مدت ۱۴ روز تمام کرده ام ازمایش انتی بادی و مدفوع رو بلافاصله بدم یا چند روز بعد مراجعه کنم؟

پاسخ مدیر 1399/01/02

جواب: یک ماه بعد از مصرف آخرین دوز دارو و بهتر است تست UBT بدهید.

سوال 1398/12/23

سئوال: سلام وقت بخیرجواب ازمایش من اینطور شده h.pylori Ag(stool) .04 h.pylori Ab-IgA 94.29 h.pyloriAb-IgG 30.1 سی و دوسالمه و بعد ازمایش هنوز متخصص نرفتم.خیلی ممنون میشم منو راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر 1398/12/23

جواب: نتیجه را به یک متخصص گوارش نشان دهید در صورت صلاحدید ایشان و داشتن علایم گوارشی به احتمال زیاد درمان را شروع می کنند.

سوال 1398/11/27

سئوال: شدیده یاکمه؟درصدش مشخص نیس؟بعدمصرف دارو چ مدتی طول میکشه خوب شم؟

پاسخ مدیر 1398/11/27

جواب: علایم ظاهری درمان معمولاً بعد از شروع درمان (2 الی 3 روز) ظاهر می شود ولی درمان قطعی بصورت تجربی بعد از تکمیل دو دوره درمان آغاز می شود.

سوال 1398/11/27

سئوال: سلام دکترجان آزمایش من Igg4.7وnegativ0.9وpossitive1.1شد..جواب چیه ممنون میشم وقت بزارین جواب بدین

پاسخ مدیر 1398/11/27

جواب: مثبت است بهتر است به یک متخصص گوارش مراجعه نموده و با توجه به علایم بالینی تحت درمان قرار گیرید.

سوال 1398/11/18

سئوال: سلام وقت بخیر .من میکروب معده داشتم که بعد از مصرف یک دوره دارو دکتر ازمایش نوشتن برام البته دوتا سه هفته بعد از اتمام دارو..این ازمایش چی هست و ایا باید ناشتا انجام بشه؟

پاسخ مدیر 1398/11/18

جواب: باید برای پیگیری جواب این تست انجام شود و نیاز به ناشتایی ندارد.

سوال 1398/11/17

سئوال: سلام خسته نباشین،ازمایش دادن مادرم سن ۵۴ ag negetive بودش agg h18زده میخواستم بدونم ک چطوره نتیجش

پاسخ مدیر 1398/11/17

جواب: اسم تست ها را دقیق تر بنویسید.

سوال 1398/11/17

سئوال: سلام خدمت شما.ایا مصرف قرص رانیتیدین دوبار در روز تاثیری در ازمایش انتی ژن موفوع جهت پیگیری ریشه کنی هیلکو باکتری داره؟؟بازم ممنون از حوصله برای جوابدهی تون.

پاسخ مدیر 1398/11/17

جواب: خیر تاثیر ندارد.

سوال 1398/11/17

سئوال: سلام وقتتون بخیر جواب ازمایش pylori igg 24.9positive بوده است ایا باید به پزشک متخصص مراجعه کرد؟

پاسخ مدیر 1398/11/17

جواب: بهتر است مراجعه کنید چرا که اگر همراه با علایم بالینی باشد می تواند اندیکاسیون درمان پیدا کند.

سوال 1398/11/16

سئوال: سلام وقت بخیر ازمایش من ۳۱ دارم Igg3.5 Igm25 لطفا راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1398/11/16

جواب: به ریپورت دقت کنید هر کدام که مثبت بود به متخصص گوارش مراجعه کنید که با توجه به علایم کلینیکی درمان را شروع کند.

سوال 1398/11/16

سئوال: سلام ،ازمایش دادم جواب مثبت بود igG112 )igM69 درمان دو انتی بیوتیک و امپرازول استفاده کردم خوب شدم اما بعد از قطع داروها دوباره شروع شد درد شکمی ندارم فقط باعث نفخ روده میشوم راهنمایی بفرمایید با سپاس

پاسخ مدیر 1398/11/16

جواب: به پزشک معالج تان رجوع کرده و احتمالاً یک دوره درمان سه و یا چهار دارویی برایتان شروع می شود.

سوال 1398/11/15

سئوال: سلام اقای دکتر عزیز خیلی ممنونم که حوصله به خرج میدید د جواب اعضا رو میدید.. باز هم ممنونم.. یه سوال از حضور محترمتان ... حدود دو هفته پیش بعد چند وعده سنگین غذایی از جمله کله پاچه درد شبانه بسیار سنگین در ناحیه معده پیدا کردم شبانه اورژانس رفتم و بستری شدم.. بعد پزشک متخصص دستور اندوسکپی دادند.. بعد حدئود 20 روز جواب این رو نوشته.. chronic active gastris in cluding H.Pylori ممنونم که جواب میدین.. هر چه خوبه ...واستون آرزو دارم

پاسخ مدیر 1398/11/15

جواب: بله مبتلا به عفونت فعال هستید و نیازمند شروع درمان

سوال 1398/11/15

سئوال: سلام من یک هفته قبل معده درد و سر درد داشتم نزد دکتر مراجعه کردم آزمایش خون گرفت و گفت hpylori positive Ab هستش دقیقا معنی اش چیه آیا میکروب معده ام پیشرفته است یا خیر

پاسخ مدیر 1398/11/15

جواب: فقط نشان دهنده سابقه تماس شما با باکتری فوق می باشد و در صورت صلاحدید پزشکتان و داشتن علایم کلینیکی درمان صورت گیرد.

سوال 1398/11/15

سئوال: سلام, من آزمایش مدفوع انجام دادم و تست h.pylori IgG زده ۲۰۰ آیا خطرناکه? علایم بنده فقط مدفوع شل می باشد و هیچ گونه درد در ناحیه شکم ندارم , الانم دارم آنتی بیوتیک مصرف میکنم , بعد از اتمام داروها آیا فورا میتوانم برای پیگیری وضعیت باکتری معده فورا آزمایش بدم یا باید بعد از قطع دارو چند هفته ای بگذرد?

پاسخ مدیر 1398/11/15

جواب: چون با مصرف دارو این تست مثبت شده است می توان به اش اعتماد کرد و تحت نظر یک متخصص گوارش درمان را شروع کنید.

سوال 1398/11/14

سئوال: سلام ببخشید lGg من 0/4 10> Negative Poserive >15

پاسخ مدیر 1398/11/14

جواب: تست فوق منفی می باشد.

سوال 1398/11/14

سئوال: سلام وقتتون بخیر igg 4.19 بوده و خارج از محدوده و iga مربوطه نیز 0.71 بوده خواستم ببینم آیا مورد خاصی هستش یا نه؟

پاسخ مدیر 1398/11/14

جواب: نشان دهنده سابقه تماس شما با این باکتری در یک زمانی در گذشته می باشد.

سوال 1398/11/14

سئوال: سلام وقت به خیر من آزمایش IgG دادم شده 52 که در نرمال آزمایش کمتر از 20 نوشته آیا نیاز به درمان دارد یا نه

پاسخ مدیر 1398/11/14

جواب: بهتر است طبق صلاحدید یک متخصص گوارش در صورت داشتن علایم کلینیکی درمان بر علیه آن انجام شود.

سوال 1398/11/14

سئوال: با سالم و احترام پسر من آزمایش داده و نتیجه مثبت بود اما هیچ عدد و ارقامی در جواب آزمایش قید نشده چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟ سپاسگزارم

پاسخ مدیر 1398/11/14

جواب: دقیق بنویسید چه تستی انجام شده و عددش چند است>؟

سوال 1398/11/06

سئوال: Anti helicobacter__elisa 26 یا سال قبل دوره درمان ۱۴ روزه مصرف کردم ازمایشه جدیده میشه راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1398/11/06

جواب: اگر کلاس آنتی بادی در تست فوق IgG باشد فقط نشان دهنده سابقه تماس با این باکتری است

سوال 1398/10/08

سئوال: igg1/7 و iga 0/3 در ازمایش دختربچه 9 ساله نشونه چیست؟

پاسخ مدیر 1398/10/08

جواب: منفی می باشد و عدم تماس با این باکتری را نشان می دهد.

سوال 1398/10/05

سئوال: سلام وقتتون بخیر ،من ازمایش دادم و جوابش Helicobacter pylori (lgG)10.3 هست وlgA)10.6) هست لطفا رهنمایی بفرمایید .

پاسخ مدیر 1398/10/05

جواب: از نظر سابقه تماس با این باکتری منفی می باشد.

سوال 1398/10/05

سئوال: سلام .وقت بخیر من آزمایش میکروب معده انجام دادم جواب آزمایشم این:Result1.89 .Unit U/ml. Method ELISA .RefrenceRange Negative<=5.0 Positive>5.0میشه تفسیر کنین؟ ممنونم

پاسخ مدیر 1398/10/05

جواب: از نظر سابقه تماس با این باکتری منفی می باشد.

سوال 1398/10/04

سئوال: باسلام...پس از ریشه کنی هیلکوباکتری رفلکس معده به مری طبیعی هست؟؟تاچند ماه باید دارو جهت بهتر شدن مصرف کرد.من الان سه ماهه دارو لانزو مصرف میکنم.در ضمن در اندوسکوپی اولیه فقط التهاب مشاهده شد و زخمی نبود.باتشکر

پاسخ مدیر 1398/10/04

جواب: باید زودتر این علایم برطرف شود بهتر است مجدد با پزشک تان مشورت کنید.

سوال 1398/10/04

سئوال: با سلام. آزمایش من H.Pylori IgA روی 0.۴ هست و H.Pylori IgG روی 0,5 هست. متد آزمایش هم ELISA هست. لطفن راهنمایی کنید که چه مشکلی هست. لازم به ذکر که بگم یک تا دو ماهی میشه که حالت تعوع دارم.

پاسخ مدیر 1398/10/04

جواب: از نظر سابقه تماس با باکتری هلیکوباکتر پیلوری منفی است.

سوال 1398/10/02

سئوال: سلام آقای دکتر.من آزمایش خون H.pylori.igG بالی یک مثبت ولی مال من1,09بوده تا شب قبل داروی قلب وفاموتیدین میخوردم آیاتاثیر تو مثبت بودن داره میباشه

پاسخ مدیر 1398/10/02

جواب: نتیجه مثبت معمولاً خیلی از محدوده نرمال فاصله دارد. مجدد دو هفته بعد تست تکرار شود اگر بشدت بالا رفته بود که مثبت در نظر گرفته می شود اگر همین مقدار بماند و یا حتی کاهش یابد جای نگرانی نیست.

سوال 1398/10/02

سئوال: سلام ، وقت بخیر در آزمایش من مقدار Ag 15.1 هست و میزان نرمال کمتر از ۵ میشه راهنمایی کنید پروسه ی درمان رو ؟ و اینکه چه خطراتی داره میخ‌ام‌بدونم آیا دل درد بچه ی ۷ ساله هم میتونه ناشی از همین باشه ؟

پاسخ مدیر 1398/10/02

جواب: باید یک متخصص گوارش شما را ببیند که با توجه به علایم بالینی و نتیجه مثبت این تست درمان انجام دهد یا خیر...

سوال 1398/10/01

سئوال: سلام من ازمایش lgG دادم نتیجش زده عدد ۷۲ جواب چیه؟

پاسخ مدیر 1398/10/01

جواب: احتمال یک عفونت قدیمی را می دهد ولی به یک متخصص گوارش مراجعه کنید و در صورت داشتن علایم بالینی حداقل یکبار درمان را انجام دهید.

سوال 1398/09/24

سئوال: با سلام خسته نباشید 2 سال پیش بطور ناگهانی سمت چپ قفسه سینه ام درد گرفت به پزشک قلب مراجعه کردم مشکلی نبود. بعد از دو سال مجدا درد شروع شد. دوباره به پزشک قلب مراجعه کردم باز هم مشکلی نبود. چندین سال سوزش معده داشتم. برام آزمایش خون میکروب معده نوشت مثبت اعلام کرد. جهت اطمینان لطفاً نظرتان را بفرمایید. تشکر. نتیجه آزمایش به شرح ذیل است: lgG 5.59 NEGATIVE: ˂0.9 BORDERLINE: 0.9 - 1.1 POSITIVE: ˃1.1

پاسخ مدیر 1398/09/24

جواب: نتیجه تست فوق مثبت است با صلاحدید پزشکتان و بررسی سایر علایم بالینی بهتر است یک دوره درمانی گرفته شود.

سوال 1398/09/24

سئوال: سلام بنده قبلا به بیماری میکروب معده دچاربودم‌پس از مراجعه به پزشک و طول درمان ۸هفته ای ازمایش هیلکوباکتری پیلوری استول انجام‌دادم و جواب negative سد ایا بنده هنوز مبتلا به میکروب معده هستم؟؟

پاسخ مدیر 1398/09/24

جواب: با احتمال 97% خیر

سوال 1398/09/23

سئوال: سلام جواب آزمایش منh.pylori Ag stoolزدهpositiiveاین ینی چی/

پاسخ مدیر 1398/09/23

جواب: یعنی به احتمال زیاد باکتری فوق را در معده تان دارید.

سوال 1398/09/14

سئوال: باعرض سلام من ازمایش دادم نتیجش این است lgg 84 lgm 2.3لطفا بفرمایید من نیاز به درمان دارم درضمن من اموکسی سلین استعاده کردم هنوز دوهفته نشده ازمایش دادم باتشکر

پاسخ مدیر 1398/09/14

جواب: با توجه به علایم بالینی می تواند مثبت در نظر گرفته شود.

سوال 1398/09/14

سئوال: با توجه به نرم مثبت بالای ۴۰ در igm و نرم مثبت بالای ۲۰ درigg igm من ۳۹.۸ igg من ۱۱

پاسخ مدیر 1398/09/14

جواب: در سئوال قبلی تان عدد IgM را چیز دیگری نوشته بودید؟

سوال 1398/09/14

سئوال: باسلام و تشکر جواب آزمایش بنده، ۳۵ ساله مرد، igm40 و igg11, همچنین صبحها مقداری تف خونی دارم. آیا نشانه اولیه سرطان معده میتونه باشه؟ راهنمایی بفرمایید

پاسخ مدیر 1398/09/14

جواب: بهتر است با یک متخصص گوارش مشورت کنید با این جواب و اطلاعات بالینی دیگر به احتمال زیاد تصمیم به درمان می گیرد. تف خونی هم باید بررسی دقیقتری برایش انجام شود که همان متخصص گوارش پیگیری می کند.

سوال 1398/09/12

سئوال: با عرض سلام و خسته نباشید جواب آزمایش میکروب معده ی من که چندین سال است موقع خوردن هر چیز اذیت و دل درد و حالت تهوع دارم igG=2.73 با رنج 5 تا 10 و negative<5 و igm=0.133 (که کنار عدد 0.133 نوشته نگتیو)و رنج 0.9 تا 1.1 و negative<.09 ممنونم از لطف شما

پاسخ مدیر 1398/09/12

جواب: احتمال اینکه تماسی با این باکتری داشته باشید خیلی ضعیف است.

سوال 1398/09/11

سئوال: سلام . جواب آزمایش پسر ده ساله بنده بدین صورت است ،لطفا در صورت امکان تفسیر بفرمایند.(An.H.pylori(loG 21H Index

پاسخ مدیر 1398/09/11

جواب: نشان دهنده سابقه تماس با باکتری فوق می باشد و در صورت صلاحدید پزشک اش و دارا بودن یک سری علایم کلینیکی نیاز به درمان دیده می شود.

سوال 1398/09/07

سئوال: سلام من تست helicobacteri antigen stool انجام دادم رنج نرمال=<0.9 و 1.1>= هست که نتیجه من ۳.۴۶ است سنم ۳۰ سال و فقط گاهی درد معده رو دارم آیا خطرناک هست ؟

پاسخ مدیر 1398/09/07

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان بهتر است که درمان شوید.

سوال 1398/09/05

سئوال: سلام من آزمایش دادم نتایج به شرح ذیل است بی زحمت تفسیر فرمایید H.P.Ag./stool 35 H.Pylori(IgG) 45 H.PYLORI(IgM) 37

پاسخ مدیر 1398/09/05

جواب: مثبت است و باید پزشکتان با توجه به علایم بالینی تصمیم به درمان بگیرید.

سوال 1398/09/03

سئوال: با سلام و خسته نباشید در جواب ازمایش من IgG=112 و IgM=69 بود الان ده روز هشت درمان رو شروع کردم و شدیدا در حال اضافه وزن هستم در یک هفته 3 کیلو ایا عوارض داروها هست یا علایم بهبودی ؟ با تشکر

پاسخ مدیر 1398/09/03

جواب: افزایش وزن تان ارتباطی با درمان این عفونت ندارد. اگر رژیم غذایی تان تغییری نکرده است یک متخصص داخلی شما را ببیند.

سوال 1398/09/02

سئوال: سلام خسته نباشید من چندوقتی با درد شدید معده و حالت تهوع همراه بودم طبق نظر پزشک قبل از آزمایش قرص فاموتیدین رو برام تجویز کردن وبعد از انجام آزمایش مدفوع جواب آزمایش به صورت h ag stool:0.9 ؛ negative:<5;positive:>5 دراومد آیا بنده مبتلا به عفونت معده هستم یا خیر؟

پاسخ مدیر 1398/09/02

جواب: خیر

سوال 1398/08/29

سئوال: باسلام.ایا دو مرحله جواب منفی ازمایش مدفوع برای ریشه کنی هیلکوباکتری در دو ماه کافی است؟؟تست ubtاینجا انجام نمیشه.و ایا مصرف قرص فاموتیدین تو جواب منفی ازمایش موثر است.باتشکر فراوان

پاسخ مدیر 1398/08/29

جواب: بله ، خیر

سوال 1398/08/28

سئوال: باسلام ..ازمایش مدفوع برای پیگیری روند درمان با انتی بیوتیک چقد قابل اعتماد نسبت به ازمایش خون هست.باتشکر

پاسخ مدیر 1398/08/28

جواب: بهترین متد پیگیری درمان روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد.

سوال 1398/08/23

سئوال: سلام من آزمايش IgG انجام دادم نتيجه h261 و reference negative <20 borderline 20.0-30.0 positive >30.0 تفسير اين آزمايش رو لطف ميكنيد از پاسخگوييتون ممنونم

پاسخ مدیر 1398/08/23

جواب: نشان دهنده سابقه تماس با این باکتری می باشد و با توجه به علایم بالینی نیاز به درمان توسط متخصص گوارش مشخص می شود.

سوال 1398/08/23

سئوال: با سلام.دكتر ازمايش igg شده 48 وigaشده 5 خطر ناكه؟

پاسخ مدیر 1398/08/23

جواب: با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر.

سوال 1398/08/21

سئوال: سلام خسته نباشید من ازمایش خون دادم برای میکروب معده میخواسم بدونم تفسیر این آزمایش چی هسش ممنون میشم. بگید Helicobacter pylori(IgG). Result 25.2 .unit Iu/mL ...reference range up to 10 تشکر

پاسخ مدیر 1398/08/21

جواب: مثبت است ولی پزشکتان باید با توجه به علایم بالینی تان تصمیم بگیرد که نیاز به درمان دارد یا خیر.

سوال 1398/08/21

سئوال: سلام خسته نباشید من ۶ ساله که میکروب معدم فعاله دو بار آنتی بیوتیک گرفتم و الان بار سوم هستش که درمان با بیسموت هم اضافه شده..در ضمن ۶ ساله که زیر دنده راستم درد داره و همه نوع معاینه پزشکی هم انجام دادم گفتن نرمال هستش..آیا این درد زیر دنده میتونه به خاطر میکروب معده و ترشح اسید معده به صفرا باشه یا خیر? آخرین تست هلیکوباکتری igg 200 بود و این چقدر میتونه برای مبتلا شدن به زخم یا سرطان در آینده خطرناک باشه.. ممنون از پاسخ تان

پاسخ مدیر 1398/08/21

جواب: یک ماه بعد از قطع دارو تست UBT انجام دهید اگر منفی شد دیگر جای نگرانی از نظر این باکتری وجود ندارد.

سوال 1398/08/18

سئوال: سلام من پنتو پرازول مصرف میکنم، میخوام ببینم برای تست هلیکو باکتریال میتونم تست خون بدم یا آزمایشم خراب میشه

پاسخ مدیر 1398/08/18

جواب: روی آزمایش خون تاثیری ندارد.

سوال 1398/08/15

سئوال: سلام خسته نباشید ag1.1برای مدفوع یعنی چی

پاسخ مدیر 1398/08/15

جواب: به محدوده نرمال آزمایشگاه جلوی این تست نگاه کنید و ببینید در کدام محدوده است.

سوال 1398/08/14

سئوال: با سلام وقت بخیر، H.Pylori 1.5 index و positive>=1.1 و h.pylori IgA 0.9 indexو negetive:<=0.9 آیا مشکل من با توجه به بالا بودن عدد حاد است یا با دارو رفع می شود؟ سپاس فراوان

پاسخ مدیر 1398/08/14

جواب: با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که آیا نیازی به درمان است یا خیر.

سوال 1398/08/12

سئوال: سلام جواب ازمایش همسرم result 70.4 H negative<05 positive 0.5 میباشد امکانش هست جواب این ازمایش را بفرمایید و درمان به چه صورت میباشد ممنو

پاسخ مدیر 1398/08/12

جواب: به یک متخصص گوارش مراجعه نموده و در صورت تایید علایم بالینی درمان را شروع می کنند.

سوال 1398/08/12

سئوال: سلام من ۶٩ ساله هستم که دو ماه پیش دچار عفونت هلیکوباکتر شدم که بعد از مصرف دارو آزمایش دادم نتیجه آزمایشی:H.Pylori IgG 50.8 و H.Pylori IgA 9/6 است این یعنی چی؟؟

پاسخ مدیر 1398/08/12

جواب: بهتر است برای پیگیری درمان تست UBT و یا H.pylori Ag in stool را انجام دهید.

سوال 1398/07/29

سئوال: سلام نتيجه ازمايش من iga 2.6 و igm 4.2 بوده ، بايد پيگيرى كنم ؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/07/29

جواب: نرمال است.

سوال 1398/07/24

سئوال: سلام خسته نباشید جواب ازمایش مدفوع stool exam H -py 4.6 posetive >=1.1 است حدود ۳ هفته امپرازول مصرف میکنم .هلیکوباکتری مثبت است؟و اندوسکوپی بدم؟

پاسخ مدیر 1398/07/24

جواب: با پزشکتان مشورت کنید و به احتمال زیاد درمان سه دارویی را باید شروع کنید.

سوال 1398/07/24

سئوال: سلام وقت بخیر من آزمایش دادم جواب آزمایشم به این صورت۱۰۰< نوشته شده دربازه Refrence value هم نوشته شدهUp to 20 لطفا راهنمایی بفرمائید

پاسخ مدیر 1398/07/24

جواب: این نتیجه مثبت است ولی با توجه به آنکه کلاس آنتی بادی را ننوشته اید بهتر است یک پزشک متخصص گوارش در این مورد نظر بدهد.

سوال 1398/07/23

سئوال: سلام وقت بخیر .من آزمایش دادم و نتیجه آزمایش h.pylori(igg) result>200 risk H و stool calprotection 5 نشان میدهد لطفا راهنمایی بفرمایید تشکر

پاسخ مدیر 1398/07/23

جواب: با توجه به کلاس آنتی بادی که در هلیکوباکتر مثبت شده است بهتر است پزشکتان تصمیم بگیرد که آیا نیازی به درمان است یا خیر...

سوال 1398/07/22

سئوال: ایا مصرف قرص کلیدیوم سی تاثیری در جواب ازمایش مدفوع داره...رو زی دوبار مصرفش میکنم....یکم از عوارض طولانی مدتش برام بگین ممنون میشم.

پاسخ مدیر 1398/07/22

جواب: خیر قطع مصرف این دارو می تواند موجب سندرم ترک گردد. احتمال این عواض با مصرف طولانی این دارو (مصرف مداوم بیش از 1 تا 4 هفته) افزایش می یابد. همچنین سابقه مثبتی از سوء مصرف الکل، مواد دارو و اختلالات شخصیتی نیز این احتمال را افزایش می دهد. علایم سندرم ترک این دارو عبارتند از: بی قراری سردرد مشکلات خواب تهوع و استفراغ افزایش حساسیت به نور و یا صدا تشنج افزایش ضربان قلب کاهش اشتها و درد شکم گرفتگی عضلات تغییرات خلقی موارد منع مصرف کلیدینیوم سی گلوکوم با زاویه باریک (سیکلوپلژی و میدریاز ناشی از مصرف دارو ممکن است فشار داخل کره چشم را افزایش دهد) ؛ بیماری های انسدادی مجاری ادراری، بیماری انسدادی دستگاه گوارش، کولیت اولسراتیو شدید ، میاستنیگراویس، انسداد فلجی روده، آتونی روده یا مگاکولون سمی (ممکن است این موارد را تشدید کند) ؛ حساسیت مفرط شناخته شده به آنتی کولینرژیک ها و یا بنزودیازپین ها. موارد احتیاط:نوروپاتی اعصاب خودکار، پرکاری تیروئید، بیماری عروق کرونر، اختلالات ریتم قلب، نارسایی احتقانی قلب یا کولیتاولسراتیو (ممکن است نشانه های این اختلالات را تشدید کند ) ؛ بیماری کبدی یا کلیوی (تجمع سمی این دارو می تواند بروز کند) ؛ سن بیشتر از 40 سال (این دارو خطر گلوکوم را افزایش می دهد) ؛ فتق معده از راه مجرای مری همراه با ازوفاژیت ناشی از برگشت مواد به مری (ممکن است تونوس اسفنکتر تحتانی مری را کاهش دهد) و در محیط های داغ یا مرطوب ممکن است بیمار را به گرمازدگی مستعد کند. مصرف در بارداری وشیر دهی گروه D: به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد. کلردیازپوکساید یا متابولیتهای آن ممکن است در شیر ترشح شود و عوارضی برای مصرف کلیدینیوم در انسان ثابت نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای آن سنجیده شود. همچنین کلیدینیوم ممکن است باعث مهار ترشح شیر گردد. مصرف این دارو در سالمندان باید با احتیاط صورت گیرد. سالمندان ممکن است به اثرات جانبی دارو حساس تر باشند. بخصوص گیجی، خواب آلودگی و اختلال هماهنگی. مصرف کلیدینیوم – سی در کودکان باید با نهایت احتیاط صورت گیرد. موثر و ایمن بودن مصرف این دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.

سوال 1398/07/19

سئوال: سلام من ازمايش دادم igm: 60 در اومده ، خطرناكه به نظرتون ؟

پاسخ مدیر 1398/07/19

جواب: بهتر است پزشکتان با توجه به علایم بالینی تصمیم بگیرد که نیاز به درمان دارد یا خیر.

سوال 1398/07/17

سئوال: سلام من آزمایش دادم و ج تست اینطوریه: ..53.3 (Helicobacter pylori(IgG Normal...negative:<20 وpositive>20 ..H 74.1 (Helicobacter pylori(IgM Normal: negative<40 Positive>40

پاسخ مدیر 1398/07/17

جواب: احتمال ابتلایتان زیاد است با پزشکتان مشورت کنید تا درصورت صلاحدید ایشان درمان شروع شود.

سوال 1398/07/14

سئوال: سلام برای من تستIgG عدد ۱۱را نشان میدهد و محدوده نرمال 10 می‌باشد .و تست stool Ag نیز منفی است. با توجه به عدم وجود علائم در معده آیا نیاز به مصرف دارو هست؟

پاسخ مدیر 1398/07/14

جواب: خیر

سوال 1398/07/08

سئوال: سلام من ازمایش میکروب معده دادم iga2.1 میکروب معده دارم؟پاستیوشو زده بیشتر از 1.2

پاسخ مدیر 1398/07/08

جواب: مثبت است و پزشکتان با توجه به علایم کلینیکی تان و این جواب تصمیم به درمان می گیرد و یا خیر.

سوال 1398/07/08

سئوال: سلام اقای دکتر وقت بخیر نتیجه ازمایش من IgM شده 41 و حد نرمال برام زده 40 آیا بنظرتون مشکل دارم ؟

پاسخ مدیر 1398/07/08

جواب: موارد مثبت واقعی تیتر آنتی بادی خیلی بیشتر از این بالا می رود بهتر است پزشکتان با توجه به علایم بالینی و احتمالاً تست های دیگر تصمیم بگیرد.

سوال 1398/07/03

سئوال: سلام. وقت بخیر . من آزمایش دادم و جواب h.pylori lgG آزمایش عدد 89.4 می باشد . لطفا راهنمایی نمایید . با تشکر

پاسخ مدیر 1398/07/03

جواب: با توجه به وجود علایم بالینی و این نتیجه باید پزشکتان تصمیم بگیرد که نیاز به درمان دارد یا خیر.

سوال 1398/07/03

سئوال: با سلام خدمت شما...سه ماه مبتلا به هیلکو باکتری شدم.پس از دو دوره انتی بیوتیک هنوز علایم بالینی بنده رفع نشده است.ایا قرص tavanexبر اساس توصیه یک پزشک دارو ساز مناسب این بیماری است؟؟خیلی ممنون.

پاسخ مدیر 1398/07/03

جواب: یک ماه بعد از قطع دارویتان یک تست UBT و H.pylori Ag in stool انجام دهید اگر مثبت بود یک دوره دیگر درمان (ایندفعه چهار دارویی) انجام دهید و فقط سر زمان مصرف کردن داروها خیلی دقت کنید.

سوال 1398/07/02

سئوال: باسلام اگه پس از دو دوره درمان علایم بالینی چقدر طول میکشه که رفع بشه؟ ممنون از راهنمایی تون

پاسخ مدیر 1398/07/02

جواب: معمولاً چند روز بعد از شروع درمان علایم بالینی بر طرف می شود.

سوال 1398/06/31

سئوال: سلام وقت به خیر من رفتم آزمایش دادم توی آزمایش برای (H.pylori (IgG دو نوسته 261.8 H میخواستم ببینم یعنی چی

پاسخ مدیر 1398/06/31

جواب: یعنی مثبت است و اگر با سایر علایم بالینی بیمار همخوانی داشته باشد نیازمند درمان است.

سوال 1398/06/28

سئوال: سلام اقای دکتر ببخشید من الان تحت درمان هستم از قرص های چرک خشک کن و قرص کلرومایسین استفاده میکنم دهنم بد جور تلخ ‌حالت تهووع دارم چ کاری باید انجام بدم این تلخی از بین برود

پاسخ مدیر 1398/06/28

جواب: این حالت می تواند ترکیبی از عوارض داروها و اثرات باکتری فوق باشد ولی به هرحال توصیه می کنم مایعات بیشتری بنوشید تا دوره درمان تمام شود.

سوال 1398/06/26

سئوال: سلام من اندوسکوپی کردم و اخر صفحه نوشته که H. pylori مثبت ... پس ینی من هم مبتلا هستم؟ایا درمان میشه این بیماری؟این بیماری تبدیل به سرطان میشه؟ممنون از پاسخگوییتون

پاسخ مدیر 1398/06/26

جواب: کاملاً قابل درمان است.

سوال 1398/06/26

سئوال: سلام خسته نباشیددختر8ساله من جواب HPylori in stool 3هست میشه لطفا بفرمایید مثبت هست یامنفی

پاسخ مدیر 1398/06/26

جواب: باید محدوده نرمال جواب را برایم بنویسید.

سوال 1398/06/26

سئوال: سلام آزمایش (Euroimmum).H.pylori-IgG دادم. و در قسمت Result عدد 38 به رنگ قرمز درج شده است و در کنار این عدد حرف H گذاشته شده است که مسلماً به معنای بالا بودن موضوع مورد بررسی شده می باشد. در برگه جواب زده مقادیر مرجع بر اساس سن و جنس بیمار می باشد. این به چه معناست؟ لطفا اگر می شود راه درمان را هم بفرمایید و این که آیا قطعی قابل درمان می باشد؟ می دانم آزمایش برای یه میکروب است که باعث گاستریت یا ورم معده می باشد. لطفا جواب را به ایمیلم هم بفرستید. با تشکر

پاسخ مدیر 1398/06/26

جواب: این تست مثبت است ولی مبنای شروع درمان نمی باشد طبق صلاحدید پزشکتان که اگر علایم بالینی دارید می تواند برای نیاز به شروع درمان از تست UBT و یا H.pylori Ag in stool استفاده کنید.

سوال 1398/06/19

سئوال: سلام وقت بخیر...من ازمایش عفونت معده دادمAnti TTG IgA 2.33هست..این یعنی چی اقای دکتر؟؟20> 20<

پاسخ مدیر 1398/06/19

جواب: این تست جزو پانل تست های تشخیص بیماری سلیاک می باشد که در شما منفی است. برای اطلاعات بیشتر مقاله "نکاتی در مورد بیماری سلیاک" در همین وب سایت را مطالعه کنید.

سوال 1398/06/18

سئوال: سلام....بعداز یک دوره انتی بیوتیک بر پایه بیسموت یکی دو روزه مزه دهانم یکم ترش شده...خواستم بدونم دلیلش چیه....ممون از راهنماییتون

پاسخ مدیر 1398/06/18

جواب: اگر حین درمان هستید ناشی از اثرات دارو هست ولی اگر بعد از اتمام داروهایتان این علامت ظاهر شده است هر چند که ارتباط زیادی با هلیکوباکتر ندارد ولی بهتر است با پزشکتان مشورت کنید.

سوال 1398/06/16

سئوال: باسلام...خواستم بدونم ایا مصرف لانزوپرازول صبح یک دانه تاثیری در تشخیص هیلکو باکتری در ازمایش مدفوع داره؟؟خیلی ممنون

پاسخ مدیر 1398/06/16

جواب: بله و ممکن است منفی کاذب ایجاد کند.

سوال 1398/06/15

سئوال: با عرض سلام. یک سوال از خدمتتون داشتم. ایا درمان اچ پی لوری بر پایه بیسموت و رانیتیدین و اموکسیسیلین عوارض جانبی خطرناکی نداره؟ چون بعد مصرف رمقی ندارم و من و از پا میندازه

پاسخ مدیر 1398/06/15

جواب: به هر حال داروهای قوی هستند و بهتر است تغذیه بهتری در این دوران به همراه استراحت کافی داشته باشید.

سوال 1398/06/08

سئوال: در برگه آزمایش مدفوع، جواب WBC وRBC عدد 1-0 نوشته شده آیا منظور از این عدد Not seen هست؟

پاسخ مدیر 1398/06/08

جواب: خیر در برخی از فیلدهای میکروسکوپی ممکن است یکعدد WBC دیده شده باشد که اگر علایم بالینی از قبیل اسهال و دل درد ندارید اهمیتی ندارد.

سوال 1398/06/08

سئوال: سلام و عرض ادب. بنده آزمایش دادم جواب IgG شده 90.16 و IgA شده 24.42.به نظر شما مشگل داره؟

پاسخ مدیر 1398/06/08

جواب: به احتمال زیاد عفونت هلیکوباکتر دارید و بهتر است با پزشکتان مشورت کنید و در صورت تایید علائم بالینی درمان را شروع کنید.

سوال 1398/06/07

سئوال: جواب آزمایش IgG و تست آنتی ژن مدفوع هردو منفی شده،فقط به جای 14 روز 9 روز از قرص ضد ترشح اسید گذشته بود ، آیا مجددا آزمایش رو تکرار کنم یا نیازی نیست؟

پاسخ مدیر 1398/06/07

جواب: اگر علایم بالینی تان برطرف شده است نیاز به تکرار تست نیست.

سوال 1398/06/07

سئوال: باسلام...ایا پس از دوهفته انتی بیوتیک بر پایه بیسموت جهت بهتر شدن التهاب از لانزو پرازول استفاده کنم...سوزش سر دل من هنوز کامل خوب نشده.بالانزور خیلی خوبم.ممنون از راهنمایی تون

پاسخ مدیر 1398/06/07

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان تا یک ماه هیچ دارویی مصرف نکنید و سپس مجدد تست UBT را انجام دهید اگر تست فوق منفی بود نیاز به ادامه درمان ندارید. بیشتر مراقب غذاهایتان برای کنترل سوزش سردلتان باشید.

سوال 1398/06/06

سئوال: سلام وقت بخیر رنج عددی igg 40.6 و iga 11.1 میخواستم بدونم جواب مثبته یا منفی

پاسخ مدیر 1398/06/06

جواب: سابقه تماس با باکتری فوق را در زمانی در گذشته دارید.

سوال 1398/06/05

سئوال: باعرض پوزش ....مرحله دوم درمان برپایه بیسموت چند روزه؟؟من دکترم برای 10 روز دارو نوشته...و سوال دوم چند روز پس از مصرف دارور ها باید ازمایش مدفوع بدم..خیلی ممنونم

پاسخ مدیر 1398/06/05

جواب: 10 الی 14 روز یک ماه پس از قطع دارو

سوال 1398/06/04

سئوال: باسلام...خط اول درمان بنده جواب نداده...الان خط دوم بر پایه بیسموت رو شروع کردم...خدای نکرده جواب نده چیکار کنم؟؟لطفا جواب بدین.

پاسخ مدیر 1398/06/04

جواب: دقت کنید که داروها را سر موقع و دوره درمان را کامل انجام دهید حتماً جواب می دهد.

سوال 1398/06/03

سئوال: سلام اقای دکتر من ازمایش igg20شدigA27دوهغتهانتی بیوتیک دکتر دادن و الان یک هفته است درمان دوره یکماهه به من دادن و شروع به مصرف دارو کردم که بداز یکماه دوباره ازمایش بدم اما پریشان حالم و بی قرار خواستم بدونم این ربطی به میکروب معده داره که بی قرارم و اضطراب دارم لطفا راهنمایم کنید مچکرم

پاسخ مدیر 1398/06/03

جواب: مخلوطی از عوارض دارو و اثرات باکتری می باشد.

سوال 1398/06/02

سئوال: سلام از آخرین مصرف داروهام زمان خیلی زیادی نگذشته( آنتی بیوتیک 6هفته، ضد ترشح اسید 9 روز گذشته بود )که آزمایش هلیکوباکتر پیلوری دادم،ممکنه با این فاصله زمانی جواب آزمایشم کاذب شده باشه؟ جواب آزمایشم H.pylori antigen in feces : Negative Anti-H.pylori(IgG): 0.6

پاسخ مدیر 1398/06/02

جواب: قطع آنتی بیوتیک باید 4 هفته و آنتی اسیدها 2 هفته گذشته باشد.

سوال 1398/05/31

سئوال: سلام.آزمایش منIgG 39 وIga48میباشد میخوام ببینم آزمایش من چطوره ؟

پاسخ مدیر 1398/05/31

جواب: از نظر ابتلا به هلیکوباکتر پیلوری مثبت هستید و نیازمند درمان

سوال 1398/05/31

سئوال: سلام. وقت بخیر من از یک و نیم سال پیش مشکلات معده داشتم که با مراجعه به پزشک، تشخیص هلیکوباکتر دادند و دارو مصرف کردم. دوره های مختلف دارو مصرف کردم ولی کامل خوب نشد و بعد از یه مدت دوباره شروع شد آخرین آزمایش سه ماه پیش، آی جی جی 5.66 که منفی است. ولی آی جی ام 28.62 که تو borderline هست. از سه ماه پیش تا الان پنتوپرازول مصرف میکنم. ولی چند روزه که باز ناراحتی معده دارم. ممنون میشم راهنمایی کنید. با تشکر

پاسخ مدیر 1398/05/31

جواب: نکته مهم در درمان هلیکوباکتر ، رعایت دقیق زمان مصرف داروها و مدت استفاده و تعداد دارو هستند. بهتر است بعد از قطع پنتوپرازول به مدت 3 الی 4 هفته یک تست UBT داده و اگر مثبت بود درمان چهاردارویی و به مدت دو هفته انجام دهید.

سوال 1398/05/28

سئوال: سلام ازمایش من نشان هلی باکتری داده نوشنه h100< یعنی چه مثبت 30< است ایا مشکلم حاد ممنون

پاسخ مدیر 1398/05/28

جواب: با توجه به علائم بالینی ممکن است کاندید درمان باشید.

سوال 1398/05/27

سئوال: من میکروب معده داشتم که بعد از مصرف دارو آزمایش دادم و جواب آزمایشام به این صورت هست، H.pylori antigen in feces : Negative Anti-H.pylori(IgG): 0.6 سوالم اینه که از زمان تمام شدن داروهام مدت زیادی نگذشته مصرف آنتی بیوتیک 6 هفته گذشته ، و داروی ضد ترشح اسید 9 روزگذشته بود، که این آزمایش رو دادم ، آیا امکانش هست جواب آزمایشام با این مدت کاذب باشه؟

پاسخ مدیر 1398/05/27

جواب: خیر

سوال 1398/05/25

سئوال: سلام خسته نباشید من ازمایشlgg20شدوigA27دکتر دوهفته دارو دادن خواستم بدونم بد از چهارده روز دکتر از من ازمایش میگیره یا دارو دوباره تجویز میکنه اگر ازمایش بنویسن چه ازمایشی برام دوباره مینویسن با تشکر

پاسخ مدیر 1398/05/25

جواب: یک ماه بعد از قطع دارو بهتر است از تست UBT برای اثربخشی درمان استفاده کنید.

سوال 1398/05/25

سئوال: سلام،من ازمایش مدفوع ۳ مرحله ای دادم برای هلیکوباکتر که منفی بود،و ازمایش خون دادم که igg.1 بود .و igm .48 بود،ایا میکروب معده دارم؟

پاسخ مدیر 1398/05/25

جواب: طبق این نتایج خیر

سوال 1398/05/23

سئوال: سلام منigG:16.و.iga:9.01 خواستم ببینم ازمایشم چطوره؟

پاسخ مدیر 1398/05/23

جواب: محدوده نرمال آزمایشگاه را برای هر تست برایم بنویس.

سوال 1398/05/19

سئوال: سلام اگه یک هفته از مصرف قرص نولپازا 40، گذشته باشه میتونم ازمایش H. pylori Ag in stool رو انجام بدم ؟

پاسخ مدیر 1398/05/19

جواب: بله

سوال 1398/05/19

سئوال: تست تعیین آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع به روش PCR آیا با تست H. pylori Ag in stool دو آزمایش جدا هستند یا یک روش هستند؟

پاسخ مدیر 1398/05/19

جواب: جدا از هم هستند.

سوال 1398/05/18

سئوال: منgg100دارم وga35آیا مثبتم

پاسخ مدیر 1398/05/18

جواب: بله

سوال 1398/05/18

سئوال: دربرگه که پزشک برام آزمایش نوشته، تست مدفوع هست OP وOB و روبروی این دو آزمایش یک فلش کشیدن و نوشتن HP ایا علامت اختصاری HP میتونه اشاره به تعیین آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع باشه یا این تست علامت اختصاری دیگه ی داره؟؟ وهشت روزی میشه که داروی ضد ترشح اسید(امپرازول،و...) و 40 روز آنتی بیوتیک مصرف نکردم آیا این مدت کافی هست برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع یا خیر؟؟

پاسخ مدیر 1398/05/18

جواب: به احتمال زیاد همین است.

سوال 1398/05/17

سئوال: باسلام..یک ماه پیش با یوزش سر معده مراجعه کردم پیش متخصص اندوسکوپی کردم و بانمونه گیری تشخیص داده شد که هیلکو باکتری دارم.فقط یکم التهاب ابتدای معده مشاهده شد.دارو به مدت 10 روز انتی بیوتیک مصرف کردم.الان تموم شده ولی هنوز مشکل سوزش سردل برطرف نشده.ممنون میشم راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر 1398/05/17

جواب: مجدد با پزشکتان تماس بیگیرید و احتمال درمان نشدن زیاد است که باید یک دوره دیگر و با تعداد و زمان بیشتری آنتی بیوتیک بگیرید.

سوال 1398/05/15

سئوال: باسلام. من آزمایش Igg من 14و IgM من شده ۲ ولی با اشاره به نکته Eguivocal بین ۸ تا ۱۱ آزمایش منو ۱۱ زده اعلام کردن ازمایش هلیکوباکتری من مثبته میشه بیشتر توضیح دهید.

پاسخ مدیر 1398/05/15

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان یک تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام دهید.

سوال 1398/05/15

سئوال: سلام خسته نباشید من آزمایش خون انجام دادم IgG 113 Iga 12.1بود یعنی عفونت معده دارم

پاسخ مدیر 1398/05/15

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان یک تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام دهید.

سوال 1398/05/15

سئوال: سلام من ازمایش میکروب معده دادم iggشد۲۰و IgA27دکتر دوهفته دارو بهم داده خواستم بدونم ایا خطرناکه

پاسخ مدیر 1398/05/15

جواب: خیر فقط باید داروهایتان را خیلی منظم و سر ساعت بخورید و یک ماه بعد از درمان مجدد طبق صلاحدید پزشکتان یک تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام دهید، اگر منفی بود که خیالتان راحت ولی اگر مثبت بود مجدد یک دوره دیگر درمان انجام شود.

سوال 1398/05/14

سئوال: سلام. وقتتون بخير. مادر من ٥٢ سالشونه. آزمايش مدفوع هليكوباكتري ag انجام دادن. ميزانش رو ٠/٢٣ زده. اين يعني جواب آزمايش مثبت است يا منفي؟

پاسخ مدیر 1398/05/14

جواب: رینج نرمال آزمایشگاه برای محدوده منفی تا چند است؟

سوال 1398/05/13

سئوال: سلام..وقت بخیر.. من یک چکاپ انجام دادم و تست هلیوباکتر آی جی جی شده ۷۲ در صورتی که باید طبق ازمایش کمتر از ۲۰ باشد..مشکل کجاست و چه باید کرد؟؟

پاسخ مدیر 1398/05/13

جواب: اگر مشکلات گوارشی دارید بهتر است طبق صلاحدید پزشکتان تست UBT انجام دهید.

سوال 1398/05/05

سئوال: سلام ج ازمایشHelicobacterتوی اولین ازمایشم۱بوده دارومصرف کردم ازدوباره ازمایش دادم۴.۷ایامشکلی هس؟؟

پاسخ مدیر 1398/05/05

جواب: برای تست اثر بخشی درمان تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام دهید.

سوال 1398/05/02

سئوال: Stool HBP مثبت یعنی چی

پاسخ مدیر 1398/05/02

جواب: یعنی اینکه فرم فعال باکتری در معده تان وجود دارد.

سوال 1398/05/02

سئوال: باسلام اقا ۴۸ ساله هستم که ازمایش خون دادم ۹۸/۴/۲۰و اینک helicobacter pylori igg 97.5 helicobacter pylori iga 7.2 میباشد. ممنون میشم راهنمایی کنید.مرسی

پاسخ مدیر 1398/05/02

جواب: با توجه به علایم بالینی و تست های دیگر پزشکتان تشخیص خواهد داد که این IgG مثبت مربوط به یک عفونت قدیمی است و یا جدید و نیازمند درمان.

سوال 1398/05/02

سئوال: سلام بنده 33 سال دارم سوزش سر دل داشتم ازمایش دادم Igg شده 48 و Igm شده 33 اولی گفته شده بالاتر از 30 مثبت و برای دومی گفته بالاتر از 40 مثبت خیلی خطر ناکه؟

پاسخ مدیر 1398/05/02

جواب: با توجه به علایم بالینی و سایر تست های تکمیلی باید پزشکتان ببیند آیا نیاز به درمان دارید و یا خیر. به نظر من که نیاز به درمان دارید.

سوال 1398/05/02

سئوال: سلام من آزمایش دادم IGg 3.3 شده و IgA 1.6 شده مبتلا هستم یا نه ممنون

پاسخ مدیر 1398/05/02

جواب: به احتمال زیاد خیر

سوال 1398/05/01

سئوال: سلام جواب میروب معده ۱۳۷هست چیکارکنم

پاسخ مدیر 1398/05/01

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان اگر با علائم بالینی بیمار همخوانی دارد درمان شروع شود.

سوال 1398/04/31

سئوال: سلام آزمایش من نتیجه igg شد ۱.۱ لطفا میگید یعنی چی؟

پاسخ مدیر 1398/04/31

جواب: نگران نباشید منفی است.

سوال 1398/04/28

سئوال: سلام خسته نباشید 17 سالمه و یه مدت احساس تپش قلب میکردم آزمایش هليکوباکتري دادم igg 16.5 بود و iga 7 توی ازمایش زده بود کمتر از 22 منفی هست نظر شما چیه

پاسخ مدیر 1398/04/28

جواب: به احتمال زیاد از نظر هلیکوباکتر مشکلی ندارید.

سوال 1398/04/27

سئوال: lgGشده 8.0جواب چیه

پاسخ مدیر 1398/04/27

جواب: منفی است.

سوال 1398/04/26

سئوال: با سلام بنده آزمایش helicobacter pylori ( IgG دادم نتیجه رو 44 زده خواستم ببنیم خطرناکه؟

پاسخ مدیر 1398/04/26

جواب: با توجه به نتیجه فوق و با توجه به علایم بالینی پزشکتان باید تصمیم بگیرید نیازمند درمان هستید یا خیر.

سوال 1398/03/02

سئوال: سلام در ازمايش هليكوباكتري ٦٨ نشان داده نوشته از ١٢ به بالا نتيجه مثبت.براي تشخيص سرطان معده عدد مهم هست يا با اندوسكپي قابل تشخيص است

پاسخ مدیر 1398/03/02

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان تست UBT انجام دهید.

سوال 1398/02/31

سئوال: سلام من ازمایش دادم Igg.1.0 و IgAشده ۹ برایم تفسیر کنید اروغ زیاد میزنم قسمت بالای معدم میسوزه

پاسخ مدیر 1398/02/31

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان یک تست UBT بدهید.

سوال 1398/02/14

سئوال: سلام من ازمایش و نتیجه IgA 10.0 و IgG, 18.0 و IgM 6.0 L می خواستم ببینم این خوبه یه بد ؟

پاسخ مدیر 1398/02/14

جواب: از نظر ابتلا به هلیکوباکتر پیلوری منفی می باشید.

سوال 1398/02/14

سئوال: سلام من ازمایش دادم Helicobacter pylori IgA 10.0 Helicobacter Pylori IgG 18.0 H.pylori IgM 6.0

پاسخ مدیر 1398/02/14

جواب: به نرمالهای آزمایشگاه در جلوی جوابتان مراجعه کنید و هر کدام که غیرطبیعی بود برایم بنویسید.

سوال 1398/02/12

سئوال: سلام جواب آزمایش من igg2.1 وigm0.6 میخواستم ببینم نتیجه چیه؟؟

پاسخ مدیر 1398/02/12

جواب: از نظر ابتلا به هلیکوباکتر پیلوری منفی است.

سوال 1397/12/20

سئوال: سلام من ازمایش دادم جواب آزمایش Helicobacter Pylori(IgG شده 50.8میخواستم ببینم خطرناکه

پاسخ مدیر 1397/12/20

جواب: خیر ولی درصورت صلاحدید پزشکتان تست H. pylori Ag in stool و یا UBT انجام دهید.

سوال 1397/11/28

سئوال: سلام من پسرم 4سالشه آزمایش هلیکوباترigg igm iga 8.12 نوشته جواب چی میشه negهشتهpoz12

پاسخ مدیر 1397/11/28

جواب: به احتمال 60% مبتلا به هلیکوباکتر نشده است.

سوال 1397/11/23

سئوال: با سلام و خسته نباشید اگر بر اثر عفونت هلیکوباکتر در معده گاستریت مزمن ایجاد شده باشد،بعد از ریشه کنی عفونت و نتیجه منفی تست ubt امکان بهبودی گاستریت و رفع شدن علائم بیماری وجود دارد؟معمولا بعد از ریشه کنی عفونت برای درمان گاستریت چه دارویی استفاده میشود ؟

پاسخ مدیر 1397/11/23

جواب: بله، بستگی به نظر متخصص گوارش دارد که آیا درمان نیاز دارد یا خیر

سوال 1397/11/21

سئوال: با سلام و احترام من پسرم 10 ساله هست میزان Heli IgG برابر هشت و نیم هست خطرناکه؟

پاسخ مدیر 1397/11/21

جواب: اگر نرمال آزمایشگاه تا 11 است نگرانی ندارد.

سوال 1397/11/20

سئوال: سلام من آزمایش میکروب معده دادم مثبت۲۰ومنفی ۲۰ شده .به پزشک هم نشون دادم دارو تجویز کرده یکهفته از اتمام دارو میگذره خواستم ببینم جواب ازمایش خطرناکه.لطفا جواب بدید

پاسخ مدیر 1397/11/20

جواب: خیر

سوال 1397/11/06

سئوال: سلام من هردوازمایشiggوigaروانجام دارم وigaشدچهارصدم وigg شد یک ممیزدو میشه تفسیرش کنیرواسم

پاسخ مدیر 1397/11/06

جواب: منفی است.

سوال 1397/10/27

سئوال: سلام بنده معده درد داشتم آزمایش هلیکو پلیور دادم در مدفوع مشاهده نشد اما در خون ۱۰۱ بود .لطفا راهنمایی بفرمائید. با تشکر

پاسخ مدیر 1397/10/27

جواب: کلاس آنتی بادی از چه نوع بوده؟ IgG و یا IgA

سوال 1397/10/22

سئوال: ازمایش خون h.p.ag(stool) منفی شده یعنی میکروب معده من مطمعنا از بین رفته ؟

پاسخ مدیر 1397/10/22

جواب: با احتمال 98%

سوال 1397/04/16

سلام من ازمایش دادم نتیجش 1gGشده68.02خواستم ببینم این مشکلودارم یا نه

پاسخ مدیر 1397/04/16

این تست نشان دهنده تماس شما با این باکتری است ولی زمانش نامشخص است (آیا عفونت اخیر بوده و یا عفونت قدیمی می باشد). بنابراین طبق صلاحدید پزشکتان تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام شود.

سوال 1397/04/16

سلام من ازمایش دادم نتیجش 1gGشده68.02خواستم ببینم این مشکلودارم یا نه

پاسخ مدیر 1397/04/16

باید با تست های دیگری مثل UBT و Helicobacter pylori Ag in stool تائید شود که باکتری فعال در معده وجود دارد یا خیر>

سوال 1397/04/11

سلام.وقت بخیر.من آزمایش دادم و دکتر گفته ازمایشم بده و باید سونو برم.عدد helicobacter pylori 15.07 f,ni ;i pos o,vni neutrophils رنگ hقرمز.eosinophils c رنگ L قرمز.لطفا راهنمائی کنید.تشکر

پاسخ مدیر 1397/04/11

بله مثبت است باید درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید که داروها باید مرتب و سر تایم مصرف شود.