آخرین آپدیت CDC برای کسانی که باید برای تشخیص یک عفونت اخیر تست بدهند(2 آگوست 2021)

🔸آخرین آپدیت CDC  برای کسانی که باید برای تشخیص یک عفونت اخیر تست بدهند(2 آگوست 2021)

1️⃣ تمام افرادیکه علامت بیماری کووید -19 دارند.

2️⃣ بیشتر افرادیکه در تماس نزدیک با فرد مبتلا و تایید شده برای کووید -19 ، بوده اند (تماس نزدیک یعنی در فاصله کمتر از 2 متر و به مدت حداقل 15 دقیقه و یا بیشتر در 24 ساعت گذشته - یعنی دیگر فضای سربسته و یا باز مطرح نیست).

🔻توجه شود که:

🔸 افراد فول واکسینه باید 3-5 روز بعد از تماس با فرد مشکوک و یا تایید شده ، باید تست انجام دهند و پوشیدن ماسک در فضاهای سرپوشیده عمومی تا 14 روز را رعایت کنند و یا تا زمانیکه جواب تست شان منفی است.

🔸 کسانی که طی سه ماه گذشته مبتلا به کووید شده اند و بهبود پیدا کرده اند، بعد از تماس نزدیک با فرد مشکوک و یا مبتلا تایید شده نیاز به تست ندارند، مگر آنکه علایم بالینی داشته باشند.

3️⃣ بیماران واکسینه نشده، اگر در فعالیتی شرکت کنند که بسیار پرخطر است و رعایت فاصله فیزیکی امکان پذیر نیست، نظیر مسافرت، شرکت در مجامع شلوغ و یا انبوه جمعیت، حضور در فضاهای سربسته شلوغ و فاقد تهویه مناسب.


4-  فردیکه توسط پزشک معالج برای انجام تست معرفی می شود.

در نهایت CDC توصیه می کند، هر فردی که علامتی از بیماری کووید -19 را نشان می دهد، صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون اش و یا سابقه ابتلا قبلی باید تست انجام دهند.

اگر فردی تست انجام داده است (چه علامت دار باشد و یا بعلت تماس نزدیک مشکوک بوده) باید قرنطینه را رعایت کند تا زمانیکه نتیجه تست بیاید و طبق توصیه پزشک معالج اش از قرنطینه خارج شود.
.

🔻توصیه مترجم:  

1-   بنابراین حتی کسانی که از نظر تشخیص بالینی به قطعیت رسیده ایم که بیماری کووید -19 را دارد، برای اینکه آمارهای ابتلا به واقعیت نزدیک شود (که در سیاست های کنترل بیماری کووید -19 و تعیین تکلیف وضعیت شهرها نقش مهمی دارد)، بهتر است که همه افراد طبق این توصیه CDC تست انجام شود.

2-   حاکمیت باید شرایط انجام تست رایگان و یا تحت پوشش کامل بیمه ای را برای نیل به این هدف در جامعه فراهم کند.

مقالات مرتبط با آخرین آپدیت CDC برای کسانی که باید برای تشخیص یک عفونت اخیر تست بدهند(2 آگوست 2021)

پرسش و پاسخ

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf