چند درصد از جامعه باید واکسینه و یا مبتلا شوند تا به ایمنی جمعی (Herd immunity) در بیماری کووید - 19 در واریانت آلفا و دلتا برسیم و زنجیره انتقال این ویروس در جامعه کاهش یابد؟

🚩چند درصد از جامعه باید واکسینه و یا مبتلا شوند تا به ایمنی جمعی (Herd immunity) در بیماری کووید - 19 در واریانت آلفا و دلتا برسیم و زنجیره انتقال این ویروس در جامعه کاهش یابد؟


🔻ابتدا باید تعریفی از میزان انتقال و یا   Rº (که بصورت آر نات تلفظ می شود)انجام دهیم: 

تعداد افرادی که توسط یک نفر مبتلا می شود را Rº می گویند.

این عدد برای واریانت آلفا برابر با 2.5  است و برای دلتا برابر با 6.0  است.

یعنی بطور میانگین در ورایانت آلفا یک فرد مبتلا 2.5 نفر (2 یا سه نفر) را مبتلا می کند و واریانت دلتا 6 نفر

بعبارت دیگر یک فرد مبتلا به واریانت آلفا بعد از 10 سیکل تقریباً 9500 نفر را درگیر می کند.

اما واریانت دلتا بعد از 10 سیکل 60 میلیون نفر را مبتلا (فاجعه آمیز 😱) را مبتلا می کند.

🔻برای محاسبه Herd immunity  از فرمول ذیل استفاده می شود:


 Herd immunity = (Rº-1)/Rº x 100

◀️بنابراین برای واریانت آلفا


2.5-1/2.5 x 100 = 1.5/2.5 x 100 = 60%


◀️و برای واریانت دلتا


6-1/6 x 100 = 5/6 x 100 = 83.3%


پس همینطور که می بینیم تا زمانی که به 83.3% ایمنی کامل نرسیم ، امکان کاهش زنجیره انتقال وجود نداشته و رعایت شدید پروتکل های بهداشتی (زدن ماسک، عدم تجمع افراد، حفظ فاصله اجتماعی، شستشوی مرتب دست ها و تهویه مناسب فضاهای عمومی و ... ) لازم است.

🔻چه افرادی ایمنی کامل دارند:

1⃣ افرادیکه 14 روز از دوز دوم واکسن شان گذشته باشد.

2⃣ افرادیکه قبلاً مبتلا شده اند و 14 روز از تجویز دوز اول واکسن شان گذشته باشد 

‼️ این آیتم فقط در اروپا مورد تایید قرار گرفته و در آمریکا هنوز - معتقد هستند که 4 الی 6 هفته و بعبارت دیگری سه ماه بعد از ابتلا و به شرطی که تمام علایم بیماری رفع شده باشد، باید هر دو دوز تجویز شود.

3⃣ کسانی که مبتلا به عفونت طبیعی شده اند (به شرط آنکه 6 ماه از شروع علایم نگذشته باشد و بعد از آن به عنوان فرد با ایمنی ناقص شناخته می شوند).


❓آیا زمان رسیدن به 83.3% افراد به ایمنی کامل ، یک بازه زمانی نامحدود دارد؟

خیر، با توجه به کاهش آنتی بادی تا 5 برابر طی 6 ماه در واکسن های فایزر و مدرنا ، باید واکسیناسیون 83.3% افراد جامعه ماکزیمم طی 6 ماه انجام شود، وگرنه با تضعیف سطح ایمنی در افرادی که ماه اول واکسینه و یا مبتلا شده اند، امکان انتقال بیماری توسط این افراد وجود خواهد داشت.

✍️آقای دکتر سارنگ یونسی( دکترای علوم آزمایشگاهی )

@TebeAtfal

مقالات مرتبط با چند درصد از جامعه باید واکسینه و یا مبتلا شوند تا به ایمنی جمعی (Herd immunity) در بیماری کووید - 19 در واریانت آلفا و دلتا برسیم و زنجیره انتقال این ویروس در جامعه کاهش یابد؟

آزمایش های سرولوژیک کووید-19 از انکار تا واقعیت

مقاله بسیار خوب از همکاران آزمایشگاهی مان آقای دکتر شهروز همتی و خانم دکتر مهناز آل یاسین

تحت عنوان:

" آز...

پرسش و پاسخ

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf