ارزیابی سونوگرافیک ذخیره تخمدان

ارزیابی سونوگرافیک ذخیره تخمدان
همانطور که می دانیم خانمها با سن یکسان ، قابلیت و توانایی باروری مختلفی داشته و همچنین پاسخ شان به درمانهای تحریک کننده تخمدان بسیار متغییر می باشد.

اصطلاح کاهش ذخیره تخمدان و یا Diminished Ovarian Reserve  = DOR  هم بدین معنی است که در زنانی که قاعدگی منظمی دارند این دو فاکتور در مقاسیه با زنان همسن خودشان کاهش یافته است.


دو معیار مهم برای بررسی ذخیره تخمدان توسط سونوگرافی عبارتست از:

1- شمارش فولیکولهای آنترال Antral Follicle Count 

2- حجم تخمدان و یا Ovariaan Volume


بدین منظور از سه نوع سونوگرافی می توان استفاده نمود:

1- ترانس واژینال

بهترین روش ارزیابی AFC می باشد و حداقل فرکانسی که باید استفاده شود   7MHz  می باشد.

2- ترانس آبدومینال

زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تنها راه دسترسی به تخمدانها باشد (تخمدانها بصورت قدامی و فوقانی - cranially and anterorly - محوطه شکمی / لگنی قرار بگیرد.

در دختران ویرجین و یا زنانی که مبتلا به درد در ناحیه واژن هستند (واژینیسم) هم می توان از این روش استفاده نمود.

3- ترانس رکتال

در دختران ویرجین و یا مبتلایان به واژینیسم پیشنهاد می شود (حتی از روش ترانس آبدومینال برای برسری ساختارهای لگنی ، بهتر است)

که هر کدامشان می تواند بصورت :

1- دو بعدی و یا Two-dimensional (2D)

2- سه بعدی و یا Three-dimentional (3D)   انجام شود.شمارش فولیکولهای آنترال و یا AFC

 به مجموع فولیکولهای آنترال که در دو تخمدان شمارش شده ، گفته می شود.

این شمارش در ابتدای فاز فولیکولا (بهتر است روز سوم سیکل) انجام می شود.

در سونوی دو بعدی فولیکولهای که بین 2 تا 10 میلی متر (میانگین قطر اندازه گیری شده) را بعنوان فولیکول آنترال شمرده می شود.

شمارش فولیکولهای آنترال هم یکی از بهترین مارکرهای است که رزرو فانکشنال تخمدان را برای پاسخ به درمان تحریک تخمدان (هم پاسخ ضعیف و هم پاسخ بیش از حد) را پیش بینی می کند.

همینطور شانس بارداری بدنبال IVF را ارزیابی می کند.

تعداد فولیکول کانت کمتر از 5 الی 7 عدد نشان دهنده تخمک گیری پایین و کاهش نرخ زایمان می باشد.

تعداد فولیکول بیش از 20 و یا مساوی آن هم پاسخ بیش از حد تخمدان و ریسک بالایی برای ایجاد سندرم تخمدان بیش تحریک شده و یا Ovarian Hyperstimulation Syndrome می باشد.

تعداد فولیکول کمتر و یا مساوی 4 عدد هم با افزایش ریسک منوپوز طی هفت سال آینده می باشد (میزان نرخ منوپوز در این گروه 35% طی هفت سال آینده است که در گروه با تعداد AFC بالای 4 عدد این نرخ حدود 13% است).

تعداد AFC در هر روز سیکل قاعدگی قابل اندازه گیری  است ولی بدلیل عدم تاثیر نوسانات داخل سیکلی توصیه می شود که در ابتدای فاز فولیکولار این اندازه گیری انجام شود.

نوسانات داخل یک سیکل می تواند به حدود 30% برسد که این اختلاف نمی تواند در انتخاب پروتکل تحریک تخمدان در سیکل های IVF تاثیری بگذارد.

زنانی که از ترکیبات هورمونی نظیر قرص های ضد بارداری خوراکی (OCP) و یا آگونیست های گونادوتروپین استفاده می کنند ، دیده شده که تعداد AFC کاهش می یابد که میزان کاهش بستگی به نوع هورمون و میزان حساسیت افراد دارد.

بنابراین توصیه می شود که AFC در زمان یک سیکل طبیعی اندازه گیری شود.

سونولوژیستی که تعداد فولیکولهای تخمدان را اندازه گیری می کنند حداقل قبل از ریپورت رسمی باید 20 الی 40 بار تحت سوپروایز یک فرد ماهر سونو انجام دهد و سپس بطور رسمی ریپورت کند.محدودیات سونوگرافی برای شمارش  AFC  در موارد ذیل دیده می شود:

1- وابسته به بیمار و مهارت سونوگرافر دارد.

2- بیمارانی که چاق باشند و بخصوص چربی زیادی در ناحیه واژینال داشته باشند ، به روش ترانس واژینال تصویر واضحی برای شمارش فولیکولها بدست نمی آید.

3- بیمارانی که زخم در ناحیه لگن دارند.

4- بیمارانی که کیست بزرگ داشته و یا اندومتروز دارند.

5- بیمارانی که سابقه قبلی جراحی تخمدان داشته و ممکن است یک سری کیست های داشته باشند که شبیه به فولیکولهای آنترال می باشد.


پیشنهاداتی جهت استاندارد کردن ریپورت سونوگرافی

1- تعیین دقیق روز چندم سیکل 

2- شمارش تعداد فولیکولهایی که قطر بین 2 الی 10 میلی متر در هر تخمدان و همچنین گزارش تعداد کل فولیکولهای دو تخمدانو

3- ثبت روش مورد استفاده برای ارزیابی

4- گزارش حضور فولیکول غالب، کیست و یا تومور

5- گزارش سطح دسترسی تخمدان برای جمع آوری تخمک به روش ترانس واژینال


بررسی حجم تخمدان

- اندازه گیری سه ضلع مختلف هر تخمدان و استفاده از فرمول ذیل برای محاسبه حجم تخمدان (محاسبه حجم یک جسم سه بعدی بیضوی شکل):

  ابتدا قطر طولی تخمدان و سپس قطر عرضــی و بعـد از آن قطــر قدامــــی و خلفـــی مشـــخص گردیـــد،

π/6 × length × width × thickness = 0.523 × length × width × thickness

- سپس میانگین حجم دو تخمدان در یک فرد بصورت Mean Ovarian Valume  گزارش می شود.

- هرچند این معیار ، قابلیت اعتماد محدودی برای اندازه گیری ذخیره تخمدان دارد و بویژه تغییرات بین سیکلی (inter-cycle)  آن قابل اهمیت می باشد.

- استفاده از سونوی سه بعدی ، سبب می شود که خطاهای بین و داخل اپراتوری را بشدت کم می کند.

- حجم تخمدان با با تعداد فولیکولهای آنترال و میزان اووسیت هایی که می توان در تخمک گیری بدست آورد (Oocyte retrieved) همبستگی بالایی دارد ولی با احتمال بارداری رابطه ای ندارد.

- حجم تخمدان کمتر از 3 میلی لیتر و یا میانگین قطر کمتر از 2 سانتی متر، نشان دهنده پاسخ ضعیف تخمدان به داروهای تحریک کننده تخمدان می باشد (ویژگی این معیار بین 80 تا 90% می باشد).

- بطور کلی حجم تخمدان برای تعیین کاهش ذخیره تخمدان ، ارزش محدودی دارد.

مقالات مرتبط با ارزیابی سونوگرافیک ذخیره تخمدان

7- چالش های آزمایشگاهی تشخیص ناباروری زنان - قسمت هفتم (بررسی آزمایشگ...
کاهش ذخیره تخمدان میتواند ‏به صورت کاهش کیفیت یا کمیت تخمکها و یا پتانسیل باروری نمایان گردد و هنوز هیچ تست استانداردی به تنهایی ‏...
8- چالش های آزمایشگاهی تشخیص ناباروری زنان - قسمت هشتم (هورمون آنتی مو...
هورمون مهار کننده ی مولرین در بافت بیضه‌ی مردان و تخمدان زنان تولید می شود و میزان آن برحسب سن و جنس ‏متغیر است. ‏...

پرسش و پاسخ

سوال 1403/01/27

با سلام آزمایش هورمونی روز سوم پریودی عدد AMH یا ذخیره تخمدان رو 9.45نشون داده ایا نشان دهنده ذخیره تخمدان بالاست و تنبلی تخمدان یاذخیره پایین؟ دکتر زنان گفتن ذخیره تخمدانتون خیلی پایینه و باید برای بارداری ای وی اف کنید ایا تشخیصشون درسته؟

پاسخ مدیر 1403/01/27

مشکوک به PCO یا اگر علائمی مثل موی زائد و ... داردید PCOS می باشید که توصیه می شود سونوگرافی روز سوم قاعدگی طبق صلاحدید پزشک تان صورت بگیرد

سوال 1403/01/20

فرق ذخيره تخمدان با فوليكول چيست؟ به من گفتن ذخيره تخمدانت ١ هست

پاسخ مدیر 1403/01/20

AMH به بررسی دخیره تخمک می پردازد.که ذخیره تخمدانی شما معمولی است و خیلی خوب نیست.فقط تخمک‌های رسیده و نرمال قادر به لقاح با اسپرم بوده و تعداد آن‌ها اعلام می‌شود. تخمک‌های غیرطبیعی و بی‌کیفیت برای لقاح مناسب نبوده و حذف می‌شوند. ضمن اینکه ممکن است بعضی از فولیکول‌ها پوچ باشند و حاوی تخمک نباشند. در مجموع تخمک ها، در واقع همان اووسیت های اولیه نابالغ (‏immature primary oocyte‏) می باشند که توسط ‏ساختار سلولی به نام فولیکولهای ابتدایی (‏Primordial follicle‏) احاطه می شود. ‏ ‏•‏ فولیکول ساختاری است که بخشی از تخمدانها را تشکیل میدهد و تخمک (واحد ساختمانی دستگاه تناسلی زنان ‏که به آن اووسیت و یا اووم نابالغ نیز گفته می شود) سلولی است که از دیواره داخلی فولیکول بصورت منظم و ‏در سیکل قاعدگی بالغ و آزاد میشود . ‏ ‏•‏ تخمکهای ابتدایی در دوره جنینی بین هفته 10 تا 30 تشکیل شده و تعدادش به 6-7 میلیون می رسد و سپس ‏کاهش می یابد. در بدو تولد هر نوزاد دختر با یک میلیون الی یک میلیون دویست هزار اووسیت متولد می ‏شود. ‏ ‏•‏ این کاهش همچنان ادامه یافته و در ابتدای بلوغ به 300 تا 500 هزار می رسد. ‏ ‏•‏ از جهت کمیت و کیفیت ذخیره تخمکها، رزرو تخمدانی و زمان وقوع حوادث تولید مثلی نظیر بلوغ و یائسگی ‏بین زنان مختلف تفاوت بسیاری وجود دارد. ‏

سوال 1403/01/20

سلام فولیکل به سایز ۲۳ mm در تخم دان چپ مشاهده شد یعنی چه

پاسخ مدیر 1403/01/20

فولیکول غالب نقش مهمی در آزاد کردن تخمک در سیکل قاعدگی دارد. فولیکول در این فرایند بزرگ می‌شود و از بین چندین تخمک آزاد شده تنها یکی به مرحله نهایی می‌رسد که آن را به عنوان غالب می‌شناسند. آناتومی بدن دختران پس از تولد حاوی دو تخمدان است که هر یک از آن‌ها دارای میلیون‌ها تخمک بالغ نشده هستند. در طول ماه یک تخمک فرصت رها شدن دارد که در صورت عدم لقاح زنده می‌ماند. مایعی حباب شکل به نام فولیکول اطراف تخمک‌ها را در برگرفته و باعث رشد آن‌ها میشود. از بین حدود 20 تخمکی که هر ماه آزاد می‌شوند، تنها یکی از آن‌ها کاملا رشد کرده و به مرحله تخمک گذاری می‌رسد که به آن فولیکول غالب می‌گویند.اندازه این نوع فولیکول معمولا بین 22 تا 24 میلی‌متر است و گاهی اوقات به 18 تا 36 میلی‌متر هم می‌رسد. این ابعاد اندازه مناسب فولیکول‌های غالب برای بارداری هستند. پزشک متخصص زنان از طریق سونوگرافی واژینال اگر این ابعاد فولیکول را مشاهده کند، متوجه تخمک گذاری خواهد شد. در صورتی که تخمک آزاد شده با اسپرم لقاح داشته باشد بارداری رخ می‌دهد. به‌طور کلی اندازه فولیکول غالب روزانه حدود 1 تا 2 میلی‌متر رشد می‌کند. سرعت این رشد به دلیل ترشح هورمون استرادیول توسط فولیکول‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. بیشتر قطر فولیکول بالغ را باید در روز 13 سیکل قاعدگی دانست که به اندازه 18 تا 30 میلی‌متر می‌رسد.

سوال 1402/12/13

ببخشید معنی ساپرس در سونوگرافی تخمدان چیه؟

پاسخ مدیر 1402/12/13

در جمله باید کلمه معنی شود .(مهار کردن)

سوال 1402/11/23

سلام من22سالمه وپریود نامنظمی دارم اندازه تخمدان سمت راست 17 و سمت چپ14 اندازش برای این سن چند باشه ک بتونم باردار شم؟

پاسخ مدیر 1402/11/23

خمدان‌ها در جنین از هشت هفتگی تشکیل می‌شوند و پس از تولد نوزاد قطری در حدود یک سانتی متر و وزنی در حدود 250 الی 300 میلی گرم دارند. اندازه تخمدان‌ها در دوران بلوغ به تدریج افزایش پیدا می‌کند و در سنین باروری به اوج خود می‌رسد. اندازه طبیعی تخمدان‌ها در یک فرد بالغ 1.5 در 2 در 3.5 سانتی متر است و حجم آن 4 الی 6 میلی لیتر است. برای بارداری فا.تورهای بسیاری حائز اهمیت می باشند

سوال 1402/11/12

سلام من۳۴ سالمه آزمایش دادم ذخیره تخمک ۰‌.۴بودازمایش سونوگرافی lo:26*15Ro:37*22mmبعدقطرشم راست ۲۰ چپ ۱۵ تعداد هم نابالغ ب نظرتون من بادار میشم

پاسخ مدیر 1402/11/12

ذخیره تخمکی تان پایین است . حتما توسط متخصص زنان و زایمان ویزیت شوید تا روش های مورد نیاز جهت بارداری را به شما معرفی کند

سوال 1402/11/10

سلام . این جمله رو محبت میکنید ترجمه کنین : افزایش اکوژنیسته استرمای مرکزی هر دو تخمدان همراه با فولیکول های پریفرال متعدد به نفع pcom مشهود است . مطابقت با یافته های بالینی آزمایشگاهی الزامی است

پاسخ مدیر 1402/11/10

منظور تخمدان پلی کیستیک باشد،که همراه با عملکرد نامناسب تخمدان است.که نیاز به بررسی و درمان دارد.

سوال 1402/11/04

سلام وقتتون بخیر من سونو گرافی انجام دادم و تخمدان سمت راست فولیکول ریزمحیطی و تخمدان سمت چپ دارای فولیکول دیامتر۱۱میلیمتر آیا این نشان بارداری؟

پاسخ مدیر 1402/11/04

نشان بارداری نیست . فولیکول تخمدان (Ovarian Follicle)، یک کیسه کروی شکل پر از مایع است که تخمک درون آن قرار دارد. فولیکول‌ها به تعداد زیاد درون تخمدان قرار دارند. در دوران قاعدگی و در حین تخمک‌گذاری، تخمک بالغ از فولیکول رها می‌شود. در داخل تخمدان، از میان تمامی فولیکول‌های در رقابت برای رشد، تنها چند عدد رشد بیشتری پیدا می‌کنند که به آن‌ها فولیکول دومینانت (Dominant Follicles) گفته می‌شود. در انسان‌ها تنها یک فولیکول دومینانت در هر دوره به‌صورت کامل رشد می‌کند و تنها یک تخمک آزاد می‌کند. سایر فولیکول‌ها هیچ‌گاه به‌اندازه‌ای بزرگ نمی‌شوند که قادر به تخمک‌گذاری شوند. این فولیکول‌های مازاد، در داخل تخمدان از هم پاشیده می‌شوند. در واقع تنها یک درصد از فولیکول‌ها در تخمک‌گذاری دخیل هستند. اهمیت دانستن تعداد فولیکول‌ها و اندازه آن‌ها، در درمان‌های باروری بسیار مهم است. اما صرف دانستن یک عدد، نشان‌دهنده وضعیت باروری فرد نیست. تعداد زیاد فولیکول‌ها یا عدم وجود فولیکول در تخمدان، و نقش هریک در باروری، مواردی است که توسط پزشک بررسی می‌شود.

سوال 1402/10/28

سلام در تخمدان سمت چپ دو فولیکول به دیامتر ۲۳ و ۱۵ میلیمتر یعنی چی؟

پاسخ مدیر 1402/10/28

فولیکول غالب نقش مهمی در آزاد کردن تخمک در سیکل قاعدگی دارد. فولیکول در این فرایند بزرگ می‌شود و از بین چندین تخمک آزاد شده تنها یکی به مرحله نهایی می‌رسد که آن را به عنوان غالب می‌شناسند. آناتومی بدن دختران پس از تولد حاوی دو تخمدان است که هر یک از آن‌ها دارای میلیون‌ها تخمک بالغ نشده هستند. در طول ماه یک تخمک فرصت رها شدن دارد که در صورت عدم لقاح زنده می‌ماند. مایعی حباب شکل به نام فولیکول اطراف تخمک‌ها را در برگرفته و باعث رشد آن‌ها میشود. از بین حدود 20 تخمکی که هر ماه آزاد می‌شوند، تنها یکی از آن‌ها کاملا رشد کرده و به مرحله تخمک گذاری می‌رسد که به آن فولیکول غالب می‌گویند.اندازه این نوع فولیکول معمولا بین 22 تا 24 میلی‌متر است و گاهی اوقات به 18 تا 36 میلی‌متر هم می‌رسد. این ابعاد اندازه مناسب فولیکول‌های غالب برای بارداری هستند. پزشک متخصص زنان از طریق سونوگرافی واژینال اگر این ابعاد فولیکول را مشاهده کند، متوجه تخمک گذاری خواهد شد. در صورتی که تخمک آزاد شده با اسپرم لقاح داشته باشد بارداری رخ می‌دهد. به‌طور کلی اندازه فولیکول غالب روزانه حدود 1 تا 2 میلی‌متر رشد می‌کند. سرعت این رشد به دلیل ترشح هورمون استرادیول توسط فولیکول‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. بیشتر قطر فولیکول بالغ را باید در روز 13 سیکل قاعدگی دانست که به اندازه 18 تا 30 میلی‌متر می‌رسد.

سوال 1402/10/10

سلام.پارسال آزمایش ذخیره تخمدان دادم 2.49بود.امسال دوباره انجام دادم3.10 هست.درضمن ۴۰ساله هستم.میشه لطفا بگید چطوره؟

پاسخ مدیر 1402/10/10

هر دو در یک آزمایشگاه انجام شده است ؟ اگر بله . طور کلی با افزایش سن انتظار داریم که سطح ‏AMH‏ کاهش یابد ولی دیده شده با استفاده از تغذیه درست‎ ‎‏(افزایش ‏مصرف میوه جات و سبزیجات، کربوهیدارتهای کمپلکس نظیر برنج قهوه ای، غذاهای ارگانیک، انواع غذاهای دریایی، ‏فیبر و ...)، مصرف مکمل ها (بخصوص ویتامین ‏D3‎، کوآنزیم ‏Q10‎، اینوزیتول، ال - آرژنین)، افزایش فعالیت بدنی، ‏کاهش استرس و قطع سیگار می توان تخمک و تخمدان سالم تر داشته و در نتیجه افزایش ‏AMH‏ مشاهده شود.‏

سوال 1402/06/24

سلام رحم باابعاد۶۷/۳۴mm واندومترباضخامت حدود۶mm وتخمدان راست حجم ۸ccوتخمدان چپ حجم ۸۰۵cc تخمدان هاحجم طبیعی داشته امااکوی پارانشیمال هردو تخمدان افزایش یافته است فولیکول های ریزومتعددنیزدرهردوتخمدان مشهود است شواهد مطرح کننده pcomمیباشد آیا میشه باردارشود

پاسخ مدیر 1402/06/24

بله نگران نباشید .در مواردی منجر به ناباروری می شود ولی با رعایت سیک تغذیه ورزش پایین آوردن وزن و ... ی توان مانع عوارض آن شد . البته در خیلی از موارد افراد با وجود کیست نیز بارور می شوند

سوال 1402/06/09

در تخمدان سمت چپ کیستی خونی به اندازه۲۷در ۲۱ اندازش جوری هست که نیاز به درمان باشه یا خودش جذب میشه

پاسخ مدیر 1402/06/09

پزشک متخصص باید نظر بدهند

سوال 1402/06/09

سلام فولیکول غالب به ابعاد ۱۹در ۱۲در تخمدان سمت راست مشهود است یعنی چی ؟

پاسخ مدیر 1402/06/09

فولیکول غالب نقش مهمی در آزاد کردن تخمک در سیکل قاعدگی دارد. فولیکول در این فرایند بزرگ می‌شود و از بین چندین تخمک آزاد شده تنها یکی به مرحله نهایی می‌رسد که آن را به عنوان غالب می‌شناسند. آناتومی بدن دختران پس از تولد حاوی دو تخمدان است که هر یک از آن‌ها دارای میلیون‌ها تخمک بالغ نشده هستند. در طول ماه یک تخمک فرصت رها شدن دارد که در صورت عدم لقاح زنده می‌ماند. مایعی حباب شکل به نام فولیکول اطراف تخمک‌ها را در برگرفته و باعث رشد آن‌ها میشود. از بین حدود 20 تخمکی که هر ماه آزاد می‌شوند، تنها یکی از آن‌ها کاملا رشد کرده و به مرحله تخمک گذاری می‌رسد که به آن فولیکول غالب می‌گویند.اندازه این نوع فولیکول معمولا بین 22 تا 24 میلی‌متر است و گاهی اوقات به 18 تا 36 میلی‌متر هم می‌رسد. این ابعاد اندازه مناسب فولیکول‌های غالب برای بارداری هستند. پزشک متخصص زنان از طریق سونوگرافی واژینال اگر این ابعاد فولیکول را مشاهده کند، متوجه تخمک گذاری خواهد شد. در صورتی که تخمک آزاد شده با اسپرم لقاح داشته باشد بارداری رخ می‌دهد. به‌طور کلی اندازه فولیکول غالب روزانه حدود 1 تا 2 میلی‌متر رشد می‌کند. سرعت این رشد به دلیل ترشح هورمون استرادیول توسط فولیکول‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. بیشتر قطر فولیکول بالغ را باید در روز 13 سیکل قاعدگی دانست که به اندازه 18 تا 30 میلی‌متر می‌رسد.

سوال 1402/06/06

سلام اگر فولیکول ۱۳باشه در روز ۱۲احتمال بارداری هست؟

پاسخ مدیر 1402/06/06

مناسب است ولی برای چک آپ بارداری عوامل زیادی باید بررسی شود

سوال 1402/04/04

سلام من یک خانم هستم اگر ضخامت دو لایه اندومتر ۱۲وفولبکول کلابه رویت شده باشد یعنی چه

پاسخ مدیر 1402/04/04

پوشش داخلی رحم را آندومتر می گویند. این پوشش در خانم های زیر سن یائسگی هر ماه طی چرخه قاعدگی ریزش پیدا کرده و خونریزی دوران پریودی را به وجود می آورد. اگر سلول های تشکیل دهنده این لایه بیش از حد تکثیر پیدا کنند باعث می شود این لایه ضخیم تر از حد معمول شده و رشد بیش از اندازه داشته باشند. در این حالت هیپرپلازی آندومتر رحم (Endometrial Hyperplasia, EH) اتفاق می افتد. سایز آن بستگی دارد که در چه فازی آزمایش داده باشید یعنی روز چندم سیکلتان ؟

سوال 1401/10/10

سلام فولیکول‌های ۱۸ تا ۲۰ چه معنی داره

پاسخ مدیر 1401/10/10

فولیکول‌ها جداره پوشاننده تخمک‌ها هستند که درون تخمدان قرار دارند. فولیکول به‌عنوان یک کیسه‌پر از مایع علاوه بر نگهداری تخمک‌ها و کمک به بلوغ آن‌ها، محل رشد سلول‌هایی جهت تولید استروژن نیز به شمار می‌رود. لازم به ذکر است که طی هر چرخه تخمک‌گذاری، چندین فولیکول شروع به رشد می‌کند؛ اما تنها یکی از آن‌ها تخمک درون خود را بالغ می‌سازد و آزاد می‌کند.اندازه طبیعی فولیکول بالغ برای بارداری و تخمک گذاری حدود ۱۸ تا ۲۴ میلی متر است. در هر سیکل تعدادی از فولیکول ها بالغ می شوند اما تنها در هر ماه یک فولیکول پروسه بالغ شدن را طی کرده و تخمک آزاد می کند و مابقی فولیکول ها تحلیل می روند. در چرخه تحریک‌شده نیز لازم است ابعاد فولیکول‌ها به حداقل ۱۸ میلی‌متر برسد که طی یک بازه ۳۶ ساعته پس از تجویز هورمون HCG، بتوان تخمک‌ها را جمع‌آوری کرد. البته باید دانست هم در چرخه طبیعی و هم در تخمک‌گذاری تحریک‌شده، رشد کافی یک فولیکول لزوماً منجر به تشکیل تخمک بالغ نمی‌شود.

سوال 1400/12/16

سوال: سلام من مجرد هستم . 19سالمه و پریود های خیلی نامنظمی داشتم و دارم. رفتم پیش متخصص گفت که تنبلی تخمدان دارم احتمالا و باید سونو برم تو جواب سو نو اینارو نوشته= اکوژنیسیته ی میومتررحم یکنواخت است. اندازه رحم mm56*23

پاسخ مدیر 1400/12/16

جواب: نیاز به جواب کامل سونوگرافی و آزمایش های هورمونی روز سوم قاعدگی می باشد تا با دقت بیشتری به شما پاسخ داده شود.

سوال 1400/08/28

سلام ايا فوليكول ١٣ ميليمتري مي تواند تخمك گزاري كند ؟ و اندازه تخمك هم ٣٩ ميايمتر باشد متن سونوگرافي اينطور نوشته

پاسخ مدیر 1400/08/28

جواب: شمارش فولیکولهای آنترال هم یکی از بهترین مارکرهای است که رزرو فانکشنال تخمدان را برای پاسخ به درمان تحریک تخمدان (هم پاسخ ضعیف و هم پاسخ بیش از حد) را پیش بینی می کند. فولیکولهای که بین 2 تا 10 میلی متر (میانگین قطر اندازه گیری شده) را بعنوان فولیکول آنترال شمرده می شود.

سوال 1400/05/29

سوال: سلام دخترم رو سنوگرفی بردم نوشته اعدا زیادی فولیکولهای زیر یک سانتی در تخمدان راین و چپ رویت شد این یعنی چی خیلی عذاب دارم میکشم میشه راهنماییم کنین

پاسخ مدیر 1400/05/29

جواب: مقاله ای با عنوان " چالش های آزمایشگاهی تشخیص ناباروری زنان - قسمت دهم - بیماری تخمدان پلی کیستیک و یا PCOS " که در سایت نیلو بارگذاری شده است را به طور ذقیق مطالعه کنید و نتایج تمام تست هایی را که انجام داده اید و سونوگرافی هایتان را به طور دقیق بنویسید تا بشود کامل تر راهنماییتان کنیم. به هیچ وجه بدون مشورت با پزشک زنان قرص یا داریی مصرف نشود.درمان تخمدان پلی کیستیک مراحل مختلفی دارد که باید مرحله به مرحله صورت بگیرد. اطلاعات کامل از آزمایشات، سونوگرافی ، وزن بدن، قد و.... نیاز است ولی توجه داشته باشید که اگر BMI بالای 30 باشد، دیده شده که در بسیاری از بیماری ها حتی کاهش 5% از وزنشان توانسته بسیاری از علائم PCO را بهبود بخشد البته شما که می فرمایید لاغر هستید ولی ورزش بسیار به درمان این بیماری کمک می کمد و برای شما توصیه می شود. چنانچه تنها کیست تخمدان باشد PCO و در صورت وجود علائم بالینی از جمله رویش موی زائد در صورت، ریزش مو، جوش یا آکنه و .... امکان PCOS یا سندروم تخمدان پلی کیستیک وجود دارد . لذا نیاز داریم اطلاعات دقیق از سونوگرافی روز سوم و آزمایشات روز سوم پریودی داریم تا با جواب این تست ها یک برایند کلی از آزمایش های شما را بگوییم.

سوال 1400/01/05

سوال: با یک تخمدان امکان بارداری تا چ سنی رادارم؟

پاسخ مدیر 1400/01/05

جواب: بررسی های هورمونی و ذخیره تخمک تان را چک کنید و همینطور یک سونوی شمارش فولیکولهای آنترال در روز سوم سیکل انجام دهید.

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf