نحوه پیگیری سلولهای خوش خیم اندومتر Benign Endometrial Cells (BEC) و یا سلولهای خوش خیم گلاندولار Benign Glandular Cells طبق آخرین گایدلاین ASCCP 2019

نحوه پیگیری سلولهای خوش خیم اندومتر  Benign Endometrial Cells (BEC)  و یا سلولهای خوش خیم گلاندولار Benign Glandular Cells

گزارش این سلول در مواقع ذیل نیاز به پیگیری بیشتر دارد:

1- زنان مساوی و بیشتر از 45  سال

2- زنان پست منوپوز

3- زنان پره منوپوزی که یک خونریزی رحمی غیرطبیعی (AUB) دارند و یا ریسک فاکتورهای کانسر آندومتر را دارند

این سلولها در 12% سیتولوژی ها دیده می شود.

در بررسی بیشتر دیده شده که در 7 الی 16% آنها همراه با هایپرپلازی یا کارسینوم اندومتر همراه است.

در زنان پره منوپوز بدون سپتوم با سلولهای اندومتریال خوش خیم، هیستیوسیت و endometrial stromal cells  ارزیابی بیشتری توصیه نمی شود.

منطق (rationale) این مسئله هم آن است که ریسک ایجاد یک پاتولوژی در آندومتر در زنان 45 ساله و یا بیشتر افزایش می یابد ولی هیچگونه افزایش ریسکی در زنان زیر 45 سال و پره منوپوز بدون هیچگونه سابقه خونریزی غیر طبیعی از رحم (AUB) مشاهده نمی شود.

در زنانی که هیستروکتومی شده اند و  جواب سیتولوژی آنها benign glandular cells  گزارش شده اند ، نیاز به پیگیری خاصی ندارند.

مطالعات منتشر شده از سال 2012 تا 2019 ، نشان دهنده آن است که هیچگونه تغییری در این موارد نسبت به سال 2019 بوجود نیامده است.

مقالات مرتبط با نحوه پیگیری سلولهای خوش خیم اندومتر Benign Endometrial Cells (BEC) و یا سلولهای خوش خیم گلاندولار Benign Glandular Cells طبق آخرین گایدلاین ASCCP 2019

کلیات تغییرات گایدلاین 2019 ، ASCCP نسبت به 2012 در غربالگری و مد...

تغییر مهم در این گایدلاین ، این است که تفسیر، پیگیری و درمان در کانسر سرویکس از یک رویکرد مبتنی بر نتایج جاری بیمار  (Result - ...

کلیات گایدلاین 2019، ASCCP و اصول ده گانه این گایدلاین ها
بطور کلی هدف اصلی در غربالگری دهانه رحم ، یافتن ضایعات پیش سرطانی است که در این مرحله بطور موثر درمان می شوند و از تبدیل آن به ضای...
نحوه استفاده از جداول ASCCP ورژن 2019 برای تعیین ریسک و نحوه فالوآپ...
برای فهم بهتر مطالب در هر جدول یک مثال همراه با تفسیر و همینطور اختلاف فالوآپ فعلی را با گایدلاین قبلی مورد مقایسه قرار می دهیم....
جداول 10 گانه ASCCP ورژن 2019 برای تعیین ریسک و ذکر تفاوت ها با ورژن ق...
جدول   1A -  بیمارانی که سابقه ای از یک نتیجه HPV  گزارش نمی کنند ، از این جدول برای محاسبه ریسک استفاده می شود....

پرسش و پاسخ