نکاتی در مورد تریپلوئیدی

نکاتی در مورد تریپلوئیدی:افراد 69,XXX ، 69,XXY و 69,XYY به صورت خود بخودی سقط می شوند و تعداد محدودی به دنیا می آیند. 

این نوزادان تاخیر شدید رشد داخل رحمی دارند. سین داکتیلی (به هم چسبیدن انگشتان) در آنها شایع است. 

مواردی که به دلیل وجود دو دسته کروموزوم پدری هستند در اوایل یا وسط حاملگی سقط می شوند و با تغییرات هیداتیفرم جزیی همراه هستند. 

مواردی با دو دسته کروموزوم مادری بیشتر زنده می مانند اما به ندرت به دوران نوزادی می رسند.


هیپوملانوز ایتو Hypomelanosis of Ito :

کودکان موزائیسم دیپلوئیدی / تریپلوئیدی می توانند علایم تریپلوئیدی را به صورت ضعیف تر نشان دهند. 

در شکل دیگری از علایم معروف به بیماری هیپوملانوز ایتو پوست الگویی از رگه های رنگدانه دار و بدن رنگدانه داشته که با خطوط تکوینی دوران رویانی پوست به نام خطوط بلاسکو مطابقت دارد.

 کودکان مبتلا مشکل یادگیری متوسط و تشنج دارند. 

الگوی مشابهب از رنگریزه های پوست در زنان با اختلالات وابسته به x غالب مثل اینکانتی ننتیا پیگمنتی دیده می شود.                   

مقالات مرتبط با نکاتی در مورد تریپلوئیدی

پرسش و پاسخ

سوال 1399/07/03

سوال: سلام ایا تریزومی 8 ازمرد به فرزندان ارث میرسه

پاسخ مدیر 1399/07/03

جواب: به طور کل تریزومی 8 بسیار نادر است و موجب سندروم وارکانی می شود. علت آن عدم تفکیک کروموزوم هاست و می تواند در پدر و یا در مادر اتفاق بیافتد .