ویژه بیماران

13- چالش های آزمایشگاهی تشخیصی ناباروری زنان - قسمت سیزدهم (افزایش آند...
شناخته شده‌ترین هورمون آندروژن‌ تستوسترون است و آندروژن های دیگر عبارتند از: دی‌هیدرو تستوسترون  (متابولیتی از تستوسترون با قدرت ا...
12- چالش های آزمایشگاهی تشخیصی ناباروری زنان - قسمت دوازدهم (نارسایی ز...
در گروه III‏ سازمان بهداشت جهان یا گروه هایپرگونادوتروپیک - هیپواستروژنیک بیماران مبتلا به نارسایی زودرس تخمدان و یا  ‏POF‏ (‏Prem...
11- چالش های آزمایشگاهی تشخیصی ناباروری زنان - قسمت یازدهم (افزایش پرو...
افزایش پرولاکتین از عوامل دیگر عدم تخمک گذاری در گروه ‏II‏ سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با عدم تخمک ‏گذاری می باشد.
10- چالش های آزمایشگاهی تشخیص ناباروری زنان - قسمت دهم - بیماری PCOS
بطور کلی در گروه دوم اختلالات قاعدگی سازمان بهداشت جهانی قسمت اعظم اختلالات تخمک گذاری را شامل شده و دو بیماری مهم ‏PCOS‏ و هایپرپ...
9- چالش های آزمایشگاهی تشخیص ناباروری زنان - قسمت نهم
‏1-‏  گروه ‏I‏ سازمان بهداشت جهانی در اختلالات تخمک گذاری و یا گروه هیپوگونادوتروپیک - هیپواستروژنیک<br /><br />این گروه عامل 5 ال...
8- چالش های آزمایشگاهی تشخیص ناباروری زنان - قسمت هشتم
هورمون مهار کننده ی مولرین در بافت بیضه‌ی مردان و تخمدان زنان تولید می شود و میزان آن برحسب سن و جنس ‏متغیر است. ‏
7- چالش های آزمایشگاهی تشخیص ناباروری زنان - قسمت هفتم
کاهش ذخیره تخمدان میتواند ‏به صورت کاهش کیفیت یا کمیت تخمکها و یا پتانسیل باروری نمایان گردد و هنوز هیچ تست استانداردی به تنهایی ‏...
6- چالش های آزمایشگاهی تشخیص ناباروری زنان - قسمت ششم
معیار مناسب برای تخمک گذاری (حتی در افرادیکه قاعدگی مرتب دارند)، اندازه گیری سطح ‏FSH‏ و ‏پروژسترون در میانه فاز لوتئال (‏mid lute...
5- چالش های آزمایشگاهی تشخیص ناباروری زنان - قسمت پنجم
در اولین ارزیابی های ناباروری در زنان باید معلوم شود که آیا مشکلی در مورد یکی یا ترکیبی از فاکتورهای زیر ‏وجود دارد یا خیر:‏
4- چالش های آزمایشگاهی تشخیص ناباروری زنان - قسمت چهارم ‏
دوره خونريزي طبیعی در یک سیکل قاعدگی 3 تا 7 روز به طول مي انجامد.‏