غربالگری ترکیبی دو مرحله ای

مقدمه
سندرم داون (مونگولیسم) با شیوع 1 مورد در هر 700 زایمان منتج به تولد نوزاد زنده، به عنوان شایع‌ترین اختلال ژنتیكی شناخته می‌شود. درصدی از جنین‌های مبتلاء به سندرم داون پیش از تولد می‌میرند. جنین‌های مبتلاء به سندرم داون دارای یک كروموزوم اضافی شماره21 هستند. با توجه به شیوع نسبتاً زیاد سندرم داون، روش‌های گوناگونی برای تشخیص پیش از تولد این ناهنجاری ابداع شده است؛ اما به دلایل متعدد (مانند احتمال خطر سقط جنین و هزینهزیاد انجام تست) امكان استفاده از این روش‌ها برای تمامی زنان باردار وجود ندارد. به همین دلیل در سالیان اخیر انواع گوناگونی از روش‌های غربالگری برای شناسایی زنان بارداری كه احتمال ابتلاء جنین آنان به سندرم داون بالاست، ابداع شده است. در صورتی كه نتیجهتست‌ غربالگری مثبت باشد برای این گروه از زنان باردار، تست‌های تشخیصی انجام می‌شود. آمنیوسنتز و CVS (به دست آوردن سلول‌های جنینی و بررسی كروموزومی آنها) از جمله تست‌های مزبور به شمار می‌روند. تفاوت روش‌های تشخیصی و غربالگری در این است كه در تست تشخیصی، یك نتیجه مثبت به معنی وجود قطعی بیماری یا وضعیتی خاص است، اما در تست غربالگری، هدف از انجام تست، ارزیابی ریسك (احتمال) وجود بیماری یا یک وضعیت خاص است. پس در تست‌های غربالگری، یک نتیجه مثبت تنها افزایش ریسک را نشان می‌دهد. در عین حال، روش‌های غربالگری برخلاف روش‌های تشخیصی بی‌خطر و كم‌هزینه‌اند. 
بروز سندرم داون با سن زن باردار ارتباط مستقیم دارد به طوری كه خطر تولد نوزاد مبتلاء به سندرم داون تا 30 سالگی تقریباً ثابت و حدود 1 در 1000 است؛ اما پس از آن به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد به طوری كه در 35 سالگی به 1 در 250 و در 40 سالگی به 1 در 75 می‌رسد. با این حال 80% موارد سندرم داون در زنان زیر 35 سال بروز می‌كند (زیرا تعداد بارداری در این سنین بسیار بیشتر است).

انواع تست‌های غربالگری سندرم داون
تست‌های غربالگری سندرم داون به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند:
1) تست‌هایی كه در سه ماهه اول بارداری (از ابتدای هفته11 تا انتهای هفته13) انجام می‌شوند.
2) تست‌هایی كه در سه ماهه دوم بارداری (از ابتدای هفته14 تا انتهای هفته22) انجام می‌شوند. 
3) تست‌های یكپارچه كه قسمتی از آنها در سه ماهه اول (هفته‌های 11 تا 13) و قسمتی دیگر در سه ماهه دوم (هفته‌های 14 تا 22) انجام می‌شوند.

تست‌های غربالگری یكپارچه
این تست‌ها از هر یک از تست‌های غربالگری سه ماههاول و دوم به تنهایی حساس‌ترند. تست‌های غربالگری یكپارچه برای غربالگری سندرم داون، تریزومی 18 (سه تایی شدن كروموزوم شماره18) و اختلالات لوله عصبی به كار می‌روند و خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:
1) تست‌های تركیبی 
2) تست‌های متوالی 

تست‌های غربالگری تركیبی
در هر یك از دو مرحله این تست‌ها (سه ماههاول و دوم بارداری) مقدار اندكی خون از زن باردار گرفته و ســطح پـــروتئین‌ها و هــورمون‌های خاصی در آن اندازه‌گیری می‌شود (این پروتئین‌ها و هورمون‌ها توسط جفت و جنین تولید شده و به خون مادر راه می‌یابند). هنگامی كه جنین در معرض خطر ابتلاء به سندرم داون، تریزومی 18 و یا اختلالات لولهعصبی باشد، میزان پروتئین‌ها و هورمون‌های مزبور اغلب غیر طبیعی است. نتایج سونوگرافی خاصی از جنین به نام سونوگرافیNT كه در سه ماههاول انجام می‌شود نیز با نتایج آزمایش‌های خون تركیب می‌شود تا نتیجه دقیق‌تری به دست آید (در بعضی از پروتكل‌های غربالگری تركیبی، انجام این سونوگرافی لازم نیست). شایان ذكر است كه در پروتكل‌های غربالگری تركیبی، هر دو مرحله آزمایش برای تمام مادران انجام می‌شود و نتایج تنها پس از انجام مرحله دوم آزمایش به دست می‌آید، به عبارت دیگر زن باردار باید تا انجام مرحله دوم آزمایش برای دریافت نتیجهنهایی منتظر بماند.

تست‌های غربالگری متوالی
این تست‌ها نیز در دو مرحله انجام می‌شوند، اما می‌توان جواب مقدماتی را كه در مرحله اول به دست می‌آید ارائه داد، با وجود این جواب كامل و نهایی تنها پس از انجام مرحله دوم قابل ارائه است.
مرحله اول: بین هفته‌های 11 تا 13 بارداری مقدار كمی از خـــون مــادر بــه منـظور اندازه‌گیری سطح پروتئین‌ها و هورمون‌های خاصی كه طی بارداری تولید می‌‌گردند گرفته می‌شود. سونوگرافی NT نیز در این مرحله انجام می‌شود و با تلفیق نتایج سونوگرافی و آزمایش خون، احتمال ابتلاء جنین به سندرم داون و تریزومی 18 و 13 بررسی می‌گردد. اگر نتایج تست نشان دهندهریسك بالای ابتلاء جنین به هریک از بیمـــاری‌های مــزبور بـاشد، تست تشخیصی CVS (نمــونه‌برداری از پُرزهای جفتی) برای تأیید نتایج پیشنهاد می‌گردد.
مرحله دوم: اگر نتایج مرحلهاول تست نشان ‌دهنده ریسک بالایی نباشد، مادر باید بین هفته‌های 15 تا 22 بارداری برای انجام مرحله دوم تست مراجعه كند. بهترین زمان برای انجام مرحله دوم تست، هفته‌های 15 تا 16 بارداری است.
از تلفیق نتایج مرحله اول و مرحله دوم، نتیجه نهایی و كاملی به دست می‌آید كه میزان ریسک ابتلاء جنین به سندرم داون، تریزومی 18 و اختلالات لوله عصبی را نشان می‌دهد. از جمله مزیت‌های تست‌های متوالی نسبت به تست‌های تركیبی، به دست آمدن نتایج اولیه در مرحله اول آزمایش است.

موارد غیر قابل شناسایی
احتمال (ریسک) وجود اختلالات پیش از تولد در هر بارداری 3 تا 5% است، اما برخی از این اختلالات به وسیله روش‌های غربالگری قابل شناسایی نیستند. به عنوان نـــمونه مــی‌تـوان بــه‌ اوتیسم (وهم‌گرایی)، عقب‌ماندگی‌های ذهنی نادر، برخی از بیماری‌های ژنتیكی و بعضی از اختلالات جسمانی اشاره كرد.

درک مفهوم نتایج
• پایین بودن ریسک در تست‌های غربالگری: بدین معنی است كه احتمال ابتلاء جنین به سندرم داون، تریزومی 18 و یا اختلالات لولهعصبی كم است، گرچه همواره درصدی از این اختلالات توسط آزمایش‌های غربالگری قابل كشف نیستند. آزمایش‌های غربالگری یكپارچه حساس‌ترین تست‌ها از این نظر هستند و حدود 90% تا 95% موارد سندرم داون، 90% موارد تریزومی 18 و 80% موارد اختلالات لوله عصبی را تشخیص می‌دهند.
• بالا بودن ریسک در تست‌های غربالگری: به معنی خطر وجود سندرم داون، تریزومی 18 و یا اختلالات لولهعصبی است، اما بالا بودن ریسک بدان معنی نیست كه جنین قطعاً مبتلاء به بیماری‌های نام برده است، بلكه این نتیجه بدین معنی است كه روش‌هــای تـشخیصی نظیر آمنیوسنتز، CVS و یا سونوگرافی‌های چندبُعدی بنا به صلاحدید پزشک، برای رسیدن به نتایج قطعی باید انجام شود.
• نتیجه تست‌های غربالگری برای حدود 5% از مادرانی كه جنین‌های سالم دارند، مثبت می‌شود (مثبت كاذب).
• بیشتر مادرانی كه نتیجهتست غربالگری آنان مثبت است، جنین‌های سالم دارند.
در پایان ذكر این نكته ضروری می‌نماید كه كالج طب زنان و زایمان آمریكا توصیه می‌كند كه تمامی زنان باردار در هر سنی مورد آزمایش‌های غربالگری قرار گیرند.

پرسش و پاسخ

سوال 1398/07/26

سئوال: با سپاس فراوان از شما بابت جوابدهی سریع؛آیا در ساوه سونولوژیستی هست که مدرک fmf داشته باشد؟

پاسخ مدیر 1398/07/26

جواب: اگر اسامی سونولوژیست های اونجا را برایم بفرستید می توانم کمکتان کنم، چون سایت FMF بر مبنای اسم پزشک در کل ایران لیست شده است و مشخصات مکانی آن نامشخص است.

سوال 1398/07/23

سئوال: با عرض سلام و خسته نباشید لطفا با خواندن اطلاعات ذیل من رو در مورد انجام امنیوسنتز مشاوره دهید Nt در 11 هفته و 4 روزگی 1/1 میلی متر بود. غربالگری مرحله اول به شرح ذیل میباشد: Final risk DS=1:4260 Final risk T18/13=1:99000 در غربالگری مرحله دوم که در 15 هفتگی و 3 روزگی انجام شد: Final risk DS=1:207 Final risk NTD=1:3790 Final risk T18=1:99000 Final risk SLOS=1:81700 آزمایشگاه بعد از 4 روز تماس گرفت و گفت آزمایش باید تکرار شود و دوباره این جواب رو داد: Contingent_first and second trimester: final risk DS 1:1750 final risk NTD=1:3790 Final risk T18=1:99000 Final risk SLOS=1:81700

پاسخ مدیر 1398/07/23

جواب: ملاک قضاوت پروتکل Contingent می باشد. با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

سوال 1398/06/30

سئوال: سلام. من 39 سالمه و اولیم بارداریم هستش. لطف می کنید آزمایشم رو تفسیر کنید. ممنون pappa-a 2990.00 mlu/l mom 1.35 free b-hcg 100.0 Iu/L mom 2.08 trisomy 18/13 only biochemistry risk for ds=1:346

پاسخ مدیر 1398/06/30

جواب: ریسک ترکیبی نهایی برای تریزومی 21 چند است؟

سوال 1397/11/04

سئوال: سلام وقتتون بخیر من غربالگریه دومم رو انجام دادم و عددslos1=8۴اومده بود و رفتم دکتر ژنتیک ک ازمایش نیفتی رو انجام دادم ک جواب نیومده برام این سواله ک جلوی slosنوشته بودlowe riskاما دکترم منو ترسوند ک احتمال داره میخاستم بهم بگید ک چقد احتمال هست اصلا زیاده یا کم

پاسخ مدیر 1397/11/04

جواب: اگر مطمئن هستید که ریسک تان 1:84 می باشد بنابراین در محدوده پرخطر بوده و باید آمنیوسنتز شوید و سطح 7- دی هیدرو کلسترول مایع آمنیون اندازه گیری شود.

سوال 1397/04/18

با سلام من در هفته ۱۲ بارداری آزمایش غربالگری انجام دادم و nt=3 بود دکتر آزمایش آمینوسنتز در هفته ۱۵ و اکوی قلب در هفته ۱۸ نوشتن چقدر احتمال داره که جنین مشکل داشته باشه?

پاسخ مدیر 1397/04/18

طبق پروتکل های کشوری NT مساوی و بیشتر از 3 باید برای انجام تست های تشخیصی ارجاع داده شود. احتمال مشکل دار بودن جنین 7% است.

سوال 1397/04/10

سلام غربالگری سه ماهه اول من همه چی نرمال بود و low risk فقط مقدار ds 1:832 بود که پزشکم غربالگری سه ماهه دومو توصیه کردن این موارد توش ذکر شده AFP 57.00 corrected mom 1.74 Hcg 25.80 0.86 Ue3 0.61 0.88 ina 118 0.49 tirsomy21 1:15373 tirsomy18. 1:30000 slos. 1:30000 ntds 1.683 سی و یک سالمه و یه پسرسالمم دارم با همسرمم یه نسبت دورررر فامیلی داریم همه فاکتورهارو هم low risk زدن

پاسخ مدیر 1397/04/10

** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود: - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

سوال 1397/04/03

سلام..خسته نباشید ببخشید میخواستم بدونم‌توی سونو سلامت مرحله اول توی دوازده هفته وزن مادر هم مهم است و اینکه قبل از سونو وزن مادر اندازه گیری میشه؟؟ممنونم

پاسخ مدیر 1397/04/03

بله باید برای تعیین ریسک صحیح وزن صحیح مادر را داشته باشیم و اگر بیماری وزنش را نداند در همان آزمایشگاه وزن گیری می شود.

سوال 1397/03/14

ساحل

پنجشنبه 25 تیر 1394 - 06:43

 

سوال:

سلام اینم نتیجه سونوی انومالی جنین من

تصویر یک جنین بت پرزانتاسیون بریچ رویت شد

جفت در موقعیت قدامی با گرید صفر رویت شد nt_3.4mm

سن حاملگی 18 هفته و 3روز میباشد

میزان مایع امنیوتیک نرمال است

طول کانال سیروکی به دیامتر 38mm اندازه گیری شد

در سیستم عصبی مرکزی جنین تصویری به نفع defect مشهود نمیباشد هیدروسفالی رویت نشد

در سیستم تنفسی دو ریه اکوژنیسیته طبیعی داشته

در سیستم کاردیوواسکولر نمای چهار حفره ای قلب دیده شد

هردوکلیه با ابعاد و نمای طبیعی رویت شد

در سیستم گوارشی مایع در معده جنین رویت شد ضایعه

انسدادی در روده ها مشاهده نگردید

در سیستم اسکلتی...

جواب:

سونویتان نرمال است.

 

سارابه

شنبه 3 مرداد 1394 - 19:47

 

سوال:

سلام من در 12 هفته و 3 روز از بارداری سونو nt دادم

Nt 1.88

Nb3.08

میخوام بدونم نرماله؟

ضمنا ازمایش خون رو باید همون روز سونو انجام بدم؟

جواب:

بله، بله

 

نیوشا

دوشنبه 5 مرداد 1394 - 10:56

 

سوال:

باعرض سلام و خسته نباشید

لطفا جواب آزمایش آمنیوسنتز مرا تفسیر كنید و مرا از نگرانى درآورید

46,XY compatible with apparently normal male fetus from cytogenetic point of view

comment:alpha feto protein level in amniotic fluid is 21644 IU/ml and within normal kimits.

این آزمایش در هفته شانزدهم طبق سونو گرافى و طبق lmp در هفته 14+5 روز انجام شده

جواب:

نتیجه تان نرمال است.

 

غزل

پنجشنبه 15 مرداد 1394 - 05:01

 

سوال:

Quadruple marker screening test:

Age at term: 34.8

T21 prior risk: 1:446

T18 prior risk: 1:4984

Gestational age: 16 week + 3 D

AFP 35.00 IU/ml: CORRECTED MOM: 1.09

HCG 46.20 IU/ml: CORRECTED MOM: 1.38

UE3 1.20 ng/ml: CORRECTED MOM: 0.78

INA 371.00 pg/ml: CORRECTED MOM: 1.67

Calculated risk:

T21: 1:717

T18: <1:30000

SLOS: <1:30000

NTDS: 1:3942

Preeclamsia screening: 1:61

Sequential screening test:

1st trimester gestational age: 12 w + 3 d

2nd trimester gestational age: 16 w + 3 d

Twin: No

PAPP-A: 2496 MU/I: CORRECTED MOM: 0.82

FBHCG 26.00 ng/ml: CORRECTED MOM: 0.72

AFP 35.00 IU/ml: CORRECTED MOM: 1.09

HCG 46.20 IU/ml: CORRECTED MOM: 1.38

UE3 1.20 ng/ml: CORRECTED MOM: 0.78

INA 371.00 pg/ml: CORRECTED MOM: 1.67

NT: 1.5, NB: present

T21: 1:6432

T18: <1:30000

SLOS: <1:30000

NTDs: 1:3942

جواب:

با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.

 

گلی

شنبه 17 مرداد 1394 - 15:12

 

سوال:

سلام . نتایج غربالگری در هفته هفدهم سن 37

afp:26.6

ue3:1.53

hcg:58885

inhibin-a:442

downsyndrom:>1:8

age alone:1:239

equivalent agerisk :50

osb:1:36200

trisomy18:<1:11700

لطفا راهنمایی بفرمایید.

جواب:

با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پر خطر است. تست تشخیصی انجام دهید.

 

آرنیکا

دوشنبه 13 مهر 1394 - 16:32

 

سوال:

سلام. کسی که در هفته 16 آمنیوسنتز می کنه ، به جز سونوی انومالی ، دیگه چه تستهایی باید بده؟

جواب:

همان آنومالی اسکن کافی است.

 

ژیلا

سه شنبه 21 مهر 1394 - 13:42

 

سوال:

با سلام ، من 27سالمه ، ازدواجمون فامیلیه ( پسر عمه - دختر دایی.) هستیم . جواب ازمایش :

sample:15/09/13weeks

1 days

nuchal measurement:

1/3mm 0/89mom

PAPP-A level:5/62 miu/ml1/46MOM

FreeB-hcg level:51/2miu/ml1/38MOM

Fetal nasal bon : present

میخواستم ببینم جوابش خوبه یا نه دکتر گفته باید این ازمایشا تکرار کنی و من پس از مطالعه متوجه شدم مال سندروم داون است و نگران شدم ، میخواستم ببینم اصلا به سندروم دان مرتبط هست یا نه و ایا جواب خوبه یا ن ؟ لطفا راهنماییم کنین ، باتشکر .

جواب:

اول به من بگوئید که دو قلو هست یا خیر و ثانیأ ریسک تریزومی های محاسبه شده برای تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.

 

مهناز

چهارشنبه 22 مهر 1394 - 07:52

 

سوال:

سلام میخواستم بدونم ریسک 1به 13چقدر خطرناکه

جواب:

به صورت درصدی احتمال مشکل دار بودن جنین 7.5 % است.

 

بهروز

چهارشنبه 22 مهر 1394 - 20:18

 

سوال:

سلام.خانمم غربالگری سه ماه اول انجام نداده ولی دومی ک مربوط ب سندرم داون

هست انجام داده وجوابش مثبت شده دکتر ریسکش رو 1ب 100میگه الان تو هفته 21هستش لطفا راهنمای کنید

جواب:

سریعتر طبق صلاحدید پزشکتان تست های تشخیصی را انجام دهید.

 

بانوی باران

دوشنبه 4 آبان 1394 - 19:30

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید

من تو هفته پنج و شیش روزم ، دیروز سونو رفتم فقط ساك حاملگی دیده شد و گفت دو هفته دیگه سونو تكرار بشه ، خیلی نگرانم امكانش هست حاملگی پوچ باشه ؟

یك هفته پیش آزمایش دادم <٣٠٠ بود یك روز بعد بتا به ١٢٠٠ رسیده بود

میترسم جنین و قلبش تو سونو بعد دیده نشه

جواب:

نگران نباشید روند افزایش بتا که خوب بوده و هفته 8 همان اولین سونو را انجام می دادید بهتر بود.

 

کبری

سه شنبه 5 آبان 1394 - 19:07

 

سوال:

باعرض سلام .

میخواستم ببینم جوابش آزمایشم خوبه یا نه دکتر گفته باید این ازمایشات روتکرار کنی ،لطفا راهنماییم کنین ، باتشکر .

FBHCG: 1.78

PAPP-A: 0.91

TRISOMY 21: 1:158

TRISOMY 18: <1:30000

TRISOMY 13: <1:30000

درضمن 40 سال دارم

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پر خطر هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر و یا مستقیمأ برای انجام تست تشخیصی ارجاع داده شوید.

 

آریانا

پنجشنبه 7 آبان 1394 - 11:59

 

سوال:

باسلام و خسته نباشید خدمت شما.من ازمایش غربالگری دوم را دادم میشه جوابشو برام بررسی کنین نتیجه ان را .ممنونم

age at term(yrs) 31.9

T21 prior risk: 1: 751

T18 prior risk: 1: 8413

weight. :87

gestational age: 15w+ 2d

determiniation mothod : scan

Afp. 17:00 iu/ml 0.77

hcg. 25.30. IU/ml 0.71

Ue3. 1.10 ng/ml 1.02

InA. 166.00 pg/ml 0.85

Calculated risks (at term(

Trisomy 21: 1 :5593

Trisomy 18 : < 1: 30000

Slos: < 1: 30000

Ntds : 1 : 8134

L

جواب:

با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.

 

آریانا

شنبه 9 آبان 1394 - 19:19

 

سلام .ازتون خیلی ممنونم .اتفاقا دکترم برام سونو انومالی نوشته انشاالله. توی نوزده هفتگی انجامش میدم .بازم تشکر میکنم خیالمو راحت کردین .خدا خیرتون بده

 

پرستو

چهارشنبه 13 آبان 1394 - 09:15

 

سوال:

باسلام و‌خسته نباشید

جواب آزمایش غربالگری یک من هست میخواستم ببینم خوبه یا نه

background risk

trisomy 21 1:1046

trisomy18 1:2635

trismoy13 1:8244

adjusted risk

tirsomy 21 1:3530

tirsomy 18 1:1096

tirsmoy13 1:267

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.

 

لیلی

شنبه 16 آبان 1394 - 13:12

 

سوال:

سلام و وقت بخیر

من ۳۴ ساله هستم و نتیجه غربالگری ام در هفته دوازدهم صارم به شرح زیر بوده. دکتر پیشنهاد آمینوسنتز یا nfpt داده که خیلی برای ما نگران کننده است. آیا باید این آزمایش را انجام بدهم؟ لطفا کمک کنید.

T21: 1: 750

T18: 1:2000

T13: 1: 200

NT: 2:5

Crl:58

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.       

البته به نظرم بدلیل حساسیت پزشکتان بهتر است به توصیه ایشان عمل کنید.

 

بارانا28

دوشنبه 18 آبان 1394 - 05:47

 

سوال:

با سلام وخسته نباشی من غربالگری اولمو خانم دکتر پیری انجام دادن که ان تی برابر3.05بودوریسک تریزومی 1.85بود خانم دکتر به من گفتن باید امینو سنتز شوی. به هر حال امینو شدم دیروزم از ازمایشگاه زنگ زدن وگفتن خداروشکر بچه سالمه.من الان هفته17.3روز بارداریم باید غربال دوم هم انجام بدم و همچنین سونو انومالی را لطفا پاسخ دهید.

بسیار ممنون از همکاری شما

جواب:

تست AFP برای رد اختلالات طناب عصبی و آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 را هم انجام دهید.

 

Soheila

دوشنبه 18 آبان 1394 - 18:39

 

سوال:

با سلام،من29 سال دارم و درهفته 11w+3 غربالگری اول به صورت زیر شد لطفا بگید که نرمال یه نه ممنونم.

trisomy21: <1:10000

trisomy18: 1:447

papp-A: 3.17 mlu 1.64

fb-hCG: 6.4 ng/ml 0.14

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.

 

ندا

دوشنبه 18 آبان 1394 - 23:30

 

سوال:

سلام

من مقیم كانادا هستم ،سوال

39years

13weeks+2days

Nt= 1.4

Adjudication Risk T21=1:421

T18=1:732

T13:10268

نتایج مربوط به امروز است در ضمن بعد از سونو دكتر مرا معرفی كرد به آزمایشگاه كه در محلی جدا بود و متاسفانه بدلیل تعطیلی مجبور هستم فردا برای تست خون مراجعه كنم،آیا این تاخیر زیر ٢٤ساعت اشكالی بوجود میاورد،؟نظرتان راجع به نتیجه چیست؟

جواب:

نگران نباشید بعد از انجام تست ریسک محاسبه شده برای تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.

 

بارانا

چهارشنبه 20 آبان 1394 - 04:14

 

سوال:

با سلامی دوباره .دکترم به من گفتن چون ان تی بالایی داشتی باید اکوی قلب جنین هم بشوی.من در خیلی سایتهای معتبر دیدم اگه زیره 30سال باشی ان تی 3 نرماله.منو بخاطره 0/05این مقدار میخواد اکوی قلب انجام بده؟

جواب:

طبق بسیاری از گایدلاین ها صرف نظر از سن NT بالای 3.5 میلی متر کاندید اکوکاردیوگرافی می شود و شما هم بهتر است به توصیه پزشکتان عمل کنید.

 

شیرین

چهارشنبه 20 آبان 1394 - 12:37

 

سوال:

سلام.خسته نباشید.نمیدونم اصلا این سوال مربوط به این صفحه میشه یا نه.انوس بسته نوزاد هنگام تولد با این آزمایشات وغربالگریهای اول ودوم مشخص میشه? ممنون از توجهتون

جواب:

خیر، ولی در اولین ویزیت نوزاد توسط متخصصین اطفال قابل شناسایی هست. ناهنجاریهای آنورکتال (مقعدی - راست روده ای) جزء شایعترین ناهنجاری های مادرزادی است و حاصل تکامل معیوب ساختاری است . این بیماری طیف وسیعی از ناهنجاری ها از قبیل مقعد بسته ساده تا آنو ما لیهای پیچیده ارگانهای لگنی و تناسلی ادراری را شامل می شود. یکی از انواع این ناهنجاری ها مقعد بسته می باشد: نوعی از ناهنجاری است که در آن سوراخ مقعد بطور مشخص باز نیست و غالبا فیستولی از دیستال رکتوم به ناحیه پرینه یا سیستم ادراری – تناسلی وجود دارد . این فیستول ممکن است موقعی مشخص گردد که مکونیوم در سوراخ واژن یا پایین تر از واژن مجرای ادراری در مردان یا پرینه زیر اسکروتوم دیده شود. وجود مکونیوم در ناحیه پرینه دلیلی برای باز بودن مقعد نیست .فیستول ممکن است در هنگام تولد مشخص نباشد اما با افزایش حرکات دودی روده مکونیم از طریق فیستول به مجرای ادرار یا ناحیه پرینه شیرخوار پیشرفت می نماید. با اجرای برنامه ی تدابیر کنترل روده این کودکان ممکن است به دفع ارادی در سطح قابل قبول از نظر اجتماعی دست یابند. همچنین با توجه به شیوع بالای بیماری ‌های مادرزادی قلبی در مبتلایان به آنوس بسته نسبت به جمعیت عادی به نظر می‌ رسد كه انجام اكوكاردیوگرافی در تمام بیماران به خصوص از نظر پیش ‌بینی نتیجه جراحی و پیشگیری از عوارض احتمالی الزامی باشد.

 

شیرین

چهارشنبه 20 آبان 1394 - 15:37

 

سوال:

ببخشید دوباره سوال میکنم, علت این بیماری چی میتونه باشه .آیا مادرزادی یا علل دیگه ای داره?

جواب:

بیشتر تحت تاثیر عوامل محیطی که مادر در هنگام بارداری با آن تماس دارد مثل اشعه ها، مواد شیمیایی و ...

 

غزاله

پنجشنبه 21 آبان 1394 - 10:43

 

سوال:

با سلام، من آزمایش های غربالگری سه ماهه اول را انجام دادم و دکترم گفت باید حتما امنیوسنتز برای سندرم دان انجام بدم... بعد دوهفته امروز جواب امنیوسنتز را گرفتم

karyotyping result: 46,XY

male karyotype

Banding resolution:400

Interpretation:Results from amniocyte cells culture appeared with 46,XY constitution.However, low potential mosaicism in some other tissue cells and subtle chromosomal change beyond the technical resolution of this method can not be detected.

note: single gene disorders, micro delections or micro duplication cannot be detected by this method.

medical comment/Ref: apparently normal male karyotype

با کلی عکس کروکوزوم، چون دکترم یکشنبه اینده هست، خیلی استرس دارم که پسرم سالمه یا نه؟

جواب:

طبق نتیجه گزارش شده ، پسر سالم است.

 

Bita

پنجشنبه 26 آذر 1394 - 22:23

 

سوال:

سلام خسته نباشید.من آزمایش خون غربالگری مرحله اول رو انجام دادم.

trisomy21 1:10040

trisomy 18 < 1: 30000

Trisomy13 < 1:30000

Foloow-Up coments:

Quad or sequential screen recommended

نگرانم میشه کمکم کنید.آزمایش خون پانزده هفته رو انجام ندادم.الان در هفته هجدهم هستم

 

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 18 انجام دهید.

 

مستوره

شنبه 28 آذر 1394 - 19:26

 

سوال:

سلام.آیا بعد از انجام آزمایش آمینوسنتز سونوی آنومالی لازم است ؟

جواب:

بله

 

نرگس

چهارشنبه 9 دی 1394 - 09:59

 

سوال:

سلام..29 سالمه..لطفا آزمایشمو برام تفسیر کنین خیلی اضطراب دارم.

MS-AFP level: 17 iu/ml 0.74 MOM

UE3 level: 1.3 ng/ml 0.57 MoM

Total hCG level : 44881 miu/ml 1.85 MOM

Inhibin-A level: 217 pg/ml 1.34 MOM

Screening result: screen positive

Reason : Increased risk of Down\'s syndrome

Risk of Down\'s: 1 in 170 ( at term)

Risk of trisomy 18: 1 in 5600 (at term)

Risk of NTD : 1 in 13000

Comment: Down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 1000

Comment: Not in the high risk category for SLOS(risk<1 in 100)

Comment: Since a BPD was recorded,anencephaly has been excluded and the risk of NTD given is for spina bifida alone

جواب:

با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.

 

Parva

پنجشنبه 10 دی 1394 - 07:18

 

سوال:

با عرض سلام و ادب,

من ماه 9 بارداری هستم و ساعد دستم رگهاش کبود شده دکترم هم نیست که بخوام ازش بپرسم,,آیا خطرناکه جناب دکتر؟

نگرانم ممنون میشم جوابمو بدید

جواب:

اگر فشار خونتان نرمال است به پزشکتان مراجعه نمائید.

 

ایلین

پنجشنبه 10 دی 1394 - 08:50

 

سوال:

باسلام وخسته نباشید غربالگری اول در هفته12و 4روز

Nt:1.15mm 0.87MoM

Pappa:6970miu/L 1.81MoM

Free B hcg:167.40iu/L 4.83MoM

Risk of Downs: 1 in 3400(at term

Comment:Downs risk due to maternal age alone is 1in 1100

Comment:Not in the high risk category for trisomy 13 (risk<1 in 100

Comment:this test does not screen for neural tube defects because the test was done before 15weeks

چون گفتین hcg بالاست مرحله دوم را انجام بدم ک تو 16هفته و3روز این شد

Ms Afp:31.55iu/mL 0.91MoM

uE3:1.5ng/mL 0.53MoM

Total hcg:38832miu/mL 1.49MoM

Inhibin A:311pg/mL 1.81MoM

Risk of Downs:1 in 600(at term

Risk of trisomy 18:1 in 4000(at term

Risk of NTD:1 in 7000

Risk of pro eclampsia:1 in 15

میشه جوابمو تفسیر کنین خیلی نگرانم

جواب:

با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.

 

زهرا

یکشنبه 13 دی 1394 - 16:15

 

سوال:

سلام 32. ساله هستم اولین باردارداری ممنون میشم آزمایشم را تفسیر کنید

Papp-a 870.10 mlu/l 0.37 mom

Free b-hcg 66.2. Iu/l 2.39

Nt 1.00 mm 0.79mom

Down syndrome 1:318

Age alone 1:652

Equivalent age risk. 36.4

Trisomy 18 1: 99000

Only biochemistry risk for ds =1:42

مرسی

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.

 

زینب

جمعه 9 بهمن 1394 - 17:25

 

سوال:

سلام من طبق یک سونو هفته هفده و طبق یکی هفته یجده هستم. پریودم هم یک ماه متفاوت با هردو یونو بوده و نامرتب بوده. جواب غربال اول این بوده. تریزومی21/ 1:24589

تریزومی 18/ 1:30000>

تریزومی 13/ 1:30000>

nt:0/8.خواستم لطفا تفسیر کنید و اگر اشکالی نداره من غربال دوم نرم چون هزینه ش سنگینه. و اگر هم حتما باید بروم براساس کدوم سونو برم؟ و اینکه آزمایش برم یا فقط سونو کافیه.. ممنون از صبر و حوصله تون

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.

 

فائزه

پنجشنبه 6 خرداد 1395 - 19:14

 

سوال:

سلام خسته نباشید، من توی هفته 12 برای تسترفتم،جواب سونو طبیعی هستش ولی جواب آزمایش زیسک سندرم داره و نوشته 1:198 ،حالا باید برم آمنیوسنتز،نگرانم،احتمالش خیلی زیاده؟ پس چرا سونو طبیعی هستش، من خیلی عصبی شدم توی زمان آزمایش،احتمالش هس بخاطر سروم و آنتی بیوتیکی که خوردم باشه؟

جواب:

نگران نباشید باید ریسک کلی جواب سونوگرافی و بیوشیمی را برایم بنویسید. اگر ریسک هر دو هم 1 به 198 باشد به احتمال 0.5% جنین مشکل دارد و با احتمال بالای 99% جنین سالم هست فقط آمنیوسنتز اطمینان ما را بیشتر می کند.

 

آیسا

چهارشنبه 2 تیر 1395 - 14:44

 

سوال:

باسلام

من 25 سال سن دارم سونوی غربالگری 3ماه اول را دادم ولی آزمایش خون را ندادم در مرحله دوم هم سونوی غربالگری دادم و هم آزمایش با توجه به نتیجه آزمایشاتم میخوام بدونم چند درصد بچم سالمه جنسیتشم پسرسونو گرافی 3 ماه اول

13 هفته و 5 روز

crl :77

nt :2.5

bpd :25.0

nb :present

background risk

T21 :1:1070

T18 :1:2772

T13 :1:8649

3ماه دوم

19 هفته

nb :4.4

nft :3.2

short limb :not seen

choroide plexus cystic: not seen

وبقیه موارد نرمال و مشکلی ذکر نشده

آزمایش در 17 هفته و 3

uncon...estriol-E3 :1.90 ng/ml

bhcG titer (ela : 28457.0 miu/ml

lihibin a : 201.0 pg/ml

AFP : 44.9

down syndrome : 1:2580

osb : 1:24200

T18: 1:99000

تو رو خدا جوابمو بدید

خیلی نگرانم

جواب:

با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

 

زهرا

یکشنبه 6 تیر 1395 - 14:35

 

سوال:

سلام

من ٢٩ سالمه و هفته ١٢ غربالگری مرحله اول رو انجام دادم ، nt بالا هست ،میشه این جواب رو تفسیر كنید و بگید چی كار كنم؟

T21 1:14379

T18 <1:20000

T13 <1:20000

GA: 12w 4d

NT: 2.4mm

Nb : present

FHR:161 bpm

Free BHCG: 65.92 IU/I 1.796 MOM

PAPP-A: 3.379 IU/I 0.987 MOM

دكترم گفتن برای این كه NT بالاست، بهتره یه تست DNA بدم ولی هزینه اش برای من خیلی زیاده، میخواستم ببینم لازمه این تست رو بدم یا نه؟

جواب:

به هر حال باید طبق صلاحدید پزشکتان عمل کنید و توصیه ام اینه که حداقل تست سه ماهه دوم را انجام داده و ریسک پروتکل ترکیبی را برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجا کار خاصی داریم یا خیر...

 

آیسا

چهارشنبه 9 تیر 1395 - 08:57

 

سوال:

با عرض سلام و خسته نباشید

آقای دکتر من آنومالی جنین هم انجام داده بودم و جوابشو برای شما فرستادم

میخواستم بدونم طبق سونوی ان تی و آزمایش چهارگانه سه ماه دوم و آنومالی چند درصد بچم سالمه

با توجه به اینکه آزمایش 3 ماه اول را نداده ام

تو رو خدا بگید بهم یا خیالم راحت بشه یا برم برای سقط

خیلی نگرانم از استرس شبها تا صبح خواب بچه های سندرم داون میبینم

ممنونم از صبر و شکیبائی شما

جواب:

اگر همه چیز نرمال باشد حدود 92 تا 95 درصد جنین تان مشکلی ندارد.

 

آیسا

چهارشنبه 9 تیر 1395 - 11:46

 

سوال:

تو رو خدا یه جوابی به من بدید که من خیالم راحت بشه

نگرانی من از اینه که ان تی 2.5 بود

و آزمایش خون سه ماه اول را انجام دادم

25 سال دارم و ازدواجم غریبه است

فقط قبل از بارداری گاهی قلیان میکشیدم

میخوام ببینم تاثیری گذاشته

اما از یک ماه قبل که تصمیم گرفتم باردار شم دیگر نکشیدم

و شروع کردم به خوردن قرص اسید فولیک

جواب:

اینقدر نگران نباشید اگر همه تست های و سونوهایتان نرمال باشد با قدرت اطمینان 92 تا 95% جنین تان مشکلی ندارد.

 

آیسا

چهارشنبه 9 تیر 1395 - 20:15

 

مشکل تایپی (آزمایش خون سه ماه اول را انجام ندادم ) صحیح است

 

آیسا

چهارشنبه 9 تیر 1395 - 20:13

 

واقعا از شما ممنونم

خیلی خیالم راحت شد

همش دوست داشتم از یه دکتر مطمئن و قابل اعتماد و معروفی مثل شما همینو بشنوم که بهم بگه 90 درصد بچت سالمه و با خیال راحت به بارداریم ادامه بدم

موفق و پیروز باشید

در این ماه عزیز التماس دعا دارم ...

 

آیسا

پنجشنبه 10 تیر 1395 - 11:48

 

سوال:

سلام

شرمنده من یک سوالی خیلی وقته ذهنمو مشغول کرده

میخواستم بدونم واقعا یه nt نرمال برای یک خانم باردار با 25 سال سن چه عددی است که نگران کننده هم نباشد؟

آخه هر کدوم سایتا یه چیزی میگم

حتی تو خود سایت نیلو یه جا گفته زیر 2

یه جا زیر 3/5

و یه جا 2/1

برای مادران زیر 35 سال

با تشکر از پاسخگوئی شما

جواب:

بستگی به سن جنین و سن ماادر دارد ولی به هر حال جواب زیر 2.5 تا 6+13 نرمال است.

 

آیسا

دوشنبه 14 تیر 1395 - 06:51

 

سوال:

سلام و خسته نباشد خدمت شما

میخواستم بدونم

آزمایش غربالگری مرحله اول جنین با آزمایش مرحله دوم چه تفاوتی دارد؟

آیا ممکنه اگر کسی آزمایش اولی را نداده باشد علائمی از سندرم بوده که در دومی نشان نداده؟

باتشکر از جوابدهی سریع شما

جواب:

قدرت تشخیص مرحله اول 85% ، مرحله دوم 80% و دو مرحله 95% است. با توجه به نگرانی هایی که دارید من توصیه می کنم یک تست NIPT انجام دهید.

 

سهیلا

پنجشنبه 11 شهریور 1395 - 08:56

 

سوال:

سلام . من ۳۵ سالمه و بارداری دومم ۵ ماهه ام جواب غربالگری اول خوب بود آزمایشات غربالگری دوم برای T18

۱:۹۹۰۰۰ ۱:۳۲۵۰ و برای slos جواب ۱:۲۶۷۰۰۰ € ۱:۲۰۰۰۰ به نظر شما خوبه یا خطرناکه

جواب:

با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

 

رقیه

یکشنبه 14 شهریور 1395 - 11:19

 

سوال:

ضمن عرض سلام و خسته نباشید

من ٣٨ ساله و همسرم ٤٦ ساله می باشد

ار طریق Ivf

بارداری انجام شده و ار رحم جایگزین استفاده نموده ایم

جواب آزمایش

جواب إزمایش

در آزمایشگاه نیلو

The risk Down syndrome is greater than the screening cut off

Cel. 59.mm

NT 1.59

1.17 Mom

Only biochemistry risk for Ds is 1:41

جواب:

مطمئنید در آزمایشگاه ما این تست را انجام داده اید، بخاطر آنکه نحوه گزارش ما اصلأ به این صورت نمی باشد.

 

فرانك

یکشنبه 21 شهریور 1395 - 18:51

 

سوال:

سلام خسته نباشید

من یك تست NT دادم كه اگر جوابم را بدید خیلی ممنون میشم

DS= 1.621

PAPP-A 3.29 MoM 1.13

Free B-hCG 56.73 Mom 2.23

NT 1.10

NB Present

Down Syndrome :Screen Negative

Trisomy 18/13 : Screen Negative

Only Biochemistry Risk For DS 1:621

با تشکر ا. .حمات شما

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

سمیه

پنجشنبه 25 شهریور 1395 - 11:57

 

سوال:

با سلام. نگران هستم اگه امکانش هست زودتر پاسخم را بدهید ممنون میشم

من آزمایش غربالگری مرحله اول را در 12 هفته و 3 روز در آزمایشگاه شما انجام دادم که به شرح زیر است :

Fbhcg 36.00 آیا این عدد بالاست؟؟؟

PappA 2964

و ریسک های اولیه قبل از احتساب سونو :

T21: 1:411

T18: 1:4577

T13.: 1:11842

در سونوگرافی پارمیس هم

Nt:1.75

Nb: present

ریسک های صفحه دوم که فکر می کنم با احتساب سونو هست به شرح زیر:

T21: 1:1790

T18: 1:30000

T13: 1:30000

ضمنا سنم 34 سال و نیم و وزن هم 59

آیا ریسکم کم خطر است؟؟ و اندازه Fbhcg نرمال است یا بالا؟؟

با تشکر

 

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

ملیحه

پنجشنبه 25 شهریور 1395 - 15:12

 

سوال:

با سلام نتیجه آزمایش غربالگری در هفته 13 بارداری downsyndrom=1.:291 و age alon=1:406 و equivalent age risk=36.2 و trisomy18/13 = 1:15100 با nt=1.63 و papp-a=1.25 و free -b-hcg=48.60 و نتیجه آزمایش به شرح زیر است

screen negative for down syndrom

the risk of down syndrom is less than the screen cut of only biochemistry risk for ds=1.88

screen negative for trisomy

the risk of trisomy 18 is less than the screen cut of

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

پریماه

شنبه 27 شهریور 1395 - 14:30

 

سوال:

با سلام من ۳۶ ساله ام وسن بارداری ۱۸ هفته و پنج روز میباشد جواب غربالگری اول

1:6170 Trisomy 21

Trisomy 18 1:30000

Trisomy 13 1:30000

اما در غربالگری دوم اینگونه گزارش شده

Trisomy 21 1:905

Trisomy 18 1:4716

SL OS 1:4720

NTDs 1:8134

آیا جای نگرانی وجود دارد؟!

جواب:

خیر ولی از آزمایشگاه بخواهید ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی را برایتان محاسبه کنند و عددش را برایم بنویسید.

 

گلی

دوشنبه 29 شهریور 1395 - 20:25

 

سوال:

با سلام

من 31 سالمه.

الان نتیجه ی غربالگری سه ماه ی اولم رو میخوام براتون بفرستم تا نظرتون رو لطفا بهم بگین. یکم نگرانم.

توی هفته ی شونزدهم این آزمایش رو دادم.

afp 21.36 mom 0.73

ue3 2.30 mom 0.83

hcg 48622.29 mom 1.15

DS Age 1:915 , DS Final risk 1:867

NTD Prior 1:1000 , NTD Final Risk 1:40400

t18 Prior 1:6830 , t18 Final Risk 1:68500

Slos Prior 1:20000 , Slos Final Risk 1:209000

screen result : screen negative

risk of T21 : 1:867

risk of OSB : 1:40400

risk of T18 : 1:68500

risk for Smith-Lemli-Opitz syndrome : <1:209000

ممنون میشم اگه راهنمایی کنین.

جواب:

با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی بیشتر سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی انجام دهید.

 

مریم

جمعه 2 مهر 1395 - 20:01

 

سوال:

سلام وقت بخیر،من هفته ۱۶ بارداری هستم،نتیجه آزمایش غربالگری ۱در ۵۴۰ بود،آزمایش تکمیلی انجام دادم نتیجه ۱در ۵۵۱ بود،دکتر دو راه به من پیشنهاد دادن،یا هفته ۱۸ سونو و اکو انجام بدم بوم یا آمینیو سنتز،هر کدوم ریسک خودش رو داره،تو رو خدا راهنماییم کنید،کدوم راه رو انتخاب کنم ؟دارم از ناراحتی میمیرم

جواب:

با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 برای بررسی سافت مارکرهای سندرم داون

 

Ad

دوشنبه 10 آبان 1395 - 08:32

 

سوال:

سلام

من 33 ساله هستم

دوبار باردار شدم دفعه اول در 12 هفته قلب جنین از کار افتاد و دفعه دوم کلا جنین پوچ بود. آزمیش های ژنتیکی هم که انجام دادم گفتند مشکلی وجود نداره و طبیعی میتونم باردار شم

الان 18 هفته باردارم

غربالگری نوبت اولم

TRISOMY21 1:6391

trisomy 18 1:;30000

TRISOMY 13 1:30000

بود و NT 1.21

در غربالگری دوم

trisomy21 1:722

tisomy18 1:30000

slos 1:30000

NTDs 1:3059

هست

البته سونوگرافی آنومالی که دیروز رفتم گفت مشکلی وجود نداره و جنین سالمه ولی دکترم گفت برای تریزومی 21 باید پیگیری کنم.

میخواستم نظرتون رو بپرسم برای تریزومی 21 چیکار باید بکنم و چه خطراتی وجود داره؟

جواب:

نگران نباشید اگر هر دو آزمایش را در یک آزمایشگاه انجام داده اید، از آزمایشگاه بخواهید که ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی را برایتان گزارش کنند و عددش را برایم بنویسید.

 

ترمه

چهارشنبه 19 آبان 1395 - 11:20

 

سوال:

سلام باتوجه به این تست میخام بدونم من نیاز به انجام آمینو سنتز دارم یا خیر

T21=1:741

T18=1:30000

Slos=1:30000

Ntds=1:4417

جواب:

با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای سندرم داون (با قدرت تشخیص 90%)

 

جیلت

یکشنبه 23 آبان 1395 - 14:37

 

سوال:

سلام بنده خانمی25ساله بارداری اول

در تاریخ1ابان سونو nt,nbانجام دادم که 12هفته بودم

nb =1.7 mm

nt =1.1 mm

و در تاریخ دوم ابان ازمایش خون انجام دادم

screening result: screen negative

risk of downs: less than 1 in20000

trisomy 13 risk: less than 1 in20000

trisomy 18 risk: less than 1 in20000

previous ntd : none

previous downs : none

previous pre-eclmpsia : no

freeb-hcg level: 62 iu/l 1.51 mom

papp a level : 10112 miu/l 3.86mom

مقدار pappa خیلی زیاد و کلی استرس دارم.دلیلش چیه و ایا درمان دارد؟؟

دکتر منو کلی ترسوند.26 ابان که 15هفته و4 روز هستم ازمایش کواد مارکر دارم. لطفا ازمایش را تفسیر کنید و درصد ریسک بگویید

باتشکر

جواب:

نگران نباشید تست کواد مارکر را که انجام دادید از آزمایشگاه بخواهید پروتکل سکوئنشیال را هم برایتان گزارش کند و نتیجه اش را برایم بنویسید. فعلاً مواظب افزایش وزن، افزایش فشار خون و قند خونتان هم باشید.

 

مهدیه

چهارشنبه 26 آبان 1395 - 09:55

 

سوال:

سلام

من 33 سالمه و تا الان دوبار سقط داشتم

الان هفته 13 بارداری هستم ودر آزمایش ژنتیکی که دادم بدینصورت بود. ممکنه راهنماییم کنید آیا خطرناک است؟

pappa 22.80 IU/L- 5.12mom

free b_hcg 30.40 ng/ml - 1.29 mom

interpreation هم اینطوری نوشته بود

down syndrome: screen neggative

trisomy 18/13: screen negative

ممنون میشم تفسیر کنید برام

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و جدار دیواره شکمی انجام داده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.

 

سعیده

پنجشنبه 27 آبان 1395 - 09:24

 

سوال:

سلام خسته نباشید.

من دیشب رفتم سونوی غربالگری 3 ماهه اول دادم و گفتن 13 هفته و 6وروزه. امروز رفتم آزمایش خون بدم گفتن نمیشه. حالا من باید چیکارکنم؟؟ 2 هفته دیگه برم دوباره میشه همین آزمایش رو یگیرن یا دیگه نمیشه؟ یا واستم غربالگری مرحله دوم رو بگیرم؟ میشه دوتاشو باهم بدم؟ خیلیی نگرانم.. همش میترسم یه چیزی باشه یا جنین مشکل داشته باشه و من به مشکل بخورم. توروخدا راهنماییم کنین. ممنون میشم. جواب سونو هم که رفتم. Nb مشاهده شد. و NT 1.5 بود.

جواب:

نگران نباشید در هفته 2+15 مرحله دوم را انجام دهید و جوابش را برایم بنویسید.

 

Zahra

جمعه 19 آذر 1395 - 18:25

 

سوال:

سلام من 29 سالم هست

می خواستم نتیجه من رو تفسیر کنید

nt=2.1 mm

crl=60mm

papp-p=.32mom

b-hcg=.22mom

risk tri 21=1:20700

risk tri 18/13=1:89

ممنون

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و جدار دیواره شکمی انجام داده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.

 

Zahra

شنبه 20 آذر 1395 - 18:49

 

سوال:

با تشکر از جواب و راهنمایی شما

مشاور ژنتیک به من گفتن آمنیوسنتز و پزشکم آزمایش cell free dna گفتن انجام بدم. با توجه به جوابتون انجام یکی از این دو روش لازم هست؟

ممنون

جواب:

با پوزش من به ریسک تریزومی 18 و 13 دقت نکردم بله ترجیحاً آمنیوسنتز انجام دهید.

 

نیلوفر

چهارشنبه 15 دی 1395 - 11:06

 

سوال:

سلام خسته نباشید

ممنون میشم نتیجه آزمایش منو تفسیر کنید 22سالمه و 18 هفته و 1روز هستم.

T21: 1:93000

T18: 1:670

T13: 1:1100

Ntd: 1:6800

آزمایش Dna لازم هست انجام بدم؟؟؟

جواب:

با توجه به جواب تریزومی 18 که در محدوده خطر بینابین است توصیه به انجام NIPT می کنم.

راضیه

یکشنبه 19 دی 1395 - 09:48

 

سوال:

سلام.

سونوی غرابلگری رفتم خوب بود جوابش ولی ازمایش غربالگریم

Nt:1.86mm

Nb:present

Papp-a:3.76 mom:1.21

down syndrome :1:1410

age alone :1:1360

equivalent age risk 15.0

Trisomy 18/13 1:99000

پزشکم گفتن نتیجش جالب نیست وازمایش,ترکیبی برام نوشتن.بهم گفتن میتونم امینوسنتز برم.و من خیلی استرس دارم.میتونم ازمایش ترکیبی را در یک ازمایشگاه دیگه انجام بدم یا باید در همان ازمایشگاه تکرار شود.

جواب:

مطمئن هستید، بدقت ریسک محاسبه شده برای سندرم داون یا تریزومی 21 را برایم بنویسید.

 

راضیه

یکشنبه 19 دی 1395 - 20:23

 

سوال:

این همونه که تو برگه ازمایشم نوشته

Down syndrome 1:1410

Age alone 1:1360

aquivalent age risk 15.0

Trisomy 18/13 1:99000

سن بارداریمم 12 هفته و ۴ روز بوده

ممنون میشم راهنماییم کنید.خیلی نگرانم

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

User

چهارشنبه 22 دی 1395 - 13:42

 

سوال:

با سلام نتیجه مرحله دوم غربالگری خانم بنده در آزمایشگاه نیلو لطفا تفسیر کنید با تشکر

trisomy 21 1:696

trisomy 18 <1:30000

slos <1:30000

ntds 1:3674

AFP 26.00 1.12

HCG 48.30 1.53

UE3 1.00 0.93

INA 273.00 1.22

در گزارش همه ریسکها را low risk بیان کرده سن خانم بنده 37 سال می باشد.

جواب:

با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم سندرم داون (با قدرت تشخیص 90%)

 

مونا

پنجشنبه 23 دی 1395 - 13:04

 

سوال:

سلام من امروز نتیجه آزمایش مرحله اول غربالگریمو گرفتم. T21 1:651

T18 1:11312

T13 1:13931

مقدار nt 2.6 و crl 68.2. سونو تو 12 هفته و 6 روز و آزمایش تو 13 هفته و 0 روز انجام شده. خیلی نگرانم . بارداری اولم هست.29 سالمه.انقدر گریه کردم نمیدونم چه کنم. با دکترم هم نتونستم تماس بگیرم. چند درصد بچه ام مشکل داره؟

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

ترنم

چهارشنبه 29 دی 1395 - 09:57

 

سوال:

سلام

Only biochemistry risk for ds:1:378

یعنی چی؟ممکنه توازمایشای مرحله دوم رفع بشه

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

نازبانو

پنجشنبه 30 دی 1395 - 12:51

 

سوال:

سلام وقت بخیر در غربالگری اول من نوشته ریسک DS= 1:220 تفسیرش چیه مابقی ریسکها رو low k نوشته ممنون میشم جواب بدین با تشکر

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

پری

پنجشنبه 30 دی 1395 - 21:32

 

سوال:

با عرض سلام

only biochemistry risk for ds =1:920

یعنی چی؟

آیا مشکل خاصی دارم و نیاز به آزمایش خاصی هست؟

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

مهتاب

شنبه 2 بهمن 1395 - 12:46

 

سوال:

سلام

من ۳۵ ساله و بارداری اول می باشم. به علت استرس زیاد، سوال فوری دارم.

جواب ازمایش خون تست غربالگری ۳ ماهه دوم به این شرح است

Quadruple test

Risk of down: 1 in 210

Risk of trisomy 18: 1 in 17,000

Risk of ntd: 1 in 7000

Contingent screening

Risk of down: 1 in 1800

Risk of trisomy 18: 1 in 100,000

Risk of trisomy 13: 1 in 2300

چند درصد ممکن است بچه مشکل دار باشد و چه اژمایشات دیگری برای اطمینان از سلامت ۱۰۰درصد باید انجام دهم؟ با تشکر

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.              

برای افزایش قدرت اطمینان به 99% تست NIPT و برای اطمینان 99.9% تست آمنیوسنتز می توانید انجام دهید.

 

پری

شنبه 2 بهمن 1395 - 20:40

 

سوال:

با تشکر از شما

تست NIPT چه چیزی را نشان میدهد دقیقا در چند هفتگی باید انجام داده شود?

ریسک در محدوده ی خطر بینابین ،یعنی تا چند درصد احتمال خطر دارد?

جواب:

اختلال آنوپلوئیدی شایع را نشان می دهد. ریسک در محدوده خطر بینابین احتمال وجود بیماری در جنین بین 0.1 تا 0.4 درصد است.

 

بهناز

دوشنبه 4 بهمن 1395 - 10:11

 

سوال:

سلام من آزمایش غربالگری سه ماهه دوم را در هفته ۱۶ در آزمایشگاه پروین انجام دادم .میخواستم جواب این آزمایش رو برام تفسیر بکنید سپاسگذارم

Ds: 1 :250..Age1:1500 finalrisk1:95

Osb : 1:104 prior1:1100 finalrisk1:44700

T18:1 :100 prior 1:9000 final risk 1:38000

Slos:1 :50 prior 1:2000 finalrisk 1:44700

دکترم گفته آمینوسنتیز ردم ولی من میترسم و نمیتونم انجام بدم.ایا واقعا امینوسنتیز باید انجام بشه برای سندروم داون ..واینکه ریسک من ۱:۲۵۰ هستش یا ۱:۹۵؟؟؟ سنم هفده سال

جواب:

با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی هستند. ریسک نهایی شما 1:95 می باشد.

 

نیروانا

پنجشنبه 7 بهمن 1395 - 17:33

 

سوال:

باسلام من سی سالمه دکترم گفتند خطر ریسک سندروم داون متوسط در ازمایش ان تیم است و ازمایش cell free برای اطمینان بیشتر برام نوشتند که هنوز جوابش نیومده میشه لطفا ازمایشمو چک بفرمایید

PAPP_A : 4256.00

Free B_hCG : 8340

NT :1.86

Down syndrome: 1.377

Age alone: 1.776

Equivalent age risk : 35.3

Trisomy 18/13 : 1.99000

background risk : 1.5629

intermediate risk : based on the patient\'s first trimester risk , a specimen needs to be submitted between 15 to 18 weeks for final risk calculation.

only biochemistry risk for DS =1.474

screen negative: the risk of trisomy 18 is less than the screening cut_off

this patient will reach 15 weeks gestation on 18/11/1395

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

پری

چهارشنبه 13 بهمن 1395 - 18:00

 

سوال:

سلام و خسته نباشید.

لطفا نتیجه ی آزمایش من را تفسیر کنید. 35 سالم

MS AFP 40.40 ng/ml

UE3. 0.91 ng/ml

hCG. 44435.0 IU/L

Inhibin-A. 325.3 pg/ml

Down syndrome 1:4150

Age alone 1:423

Equivalent Age Risk <15.0

OSB: 1:19400

Trisomy 18. 1:99000

به من تست NIPT یا کواد مارکر را پیشنهاد کرده بودید . این آزمایشی که انجام دادم کدامیک از این دو مورد پیشنهادی شماست? با تشکر

جواب:

همان تست کواد مارکر هست، جوابت هم خوب است ولی باز هم از آزمایشگاه بخواهید که ریسک پروتکل ترکیبی و یا همان سکوئنشیال را برایتان گزارش کند.

 

حسین

جمعه 15 بهمن 1395 - 09:53

 

سوال:

سلام

ntds: 1:5

slos: 1:30000

tr18: 1:17995

tr 21: 1:30000

subject value correctes MoM

4.05 250 AFP

0.47 22.9 HCG

0.60 1.10 UE3

0.59 278 INA

همسرم 26 سالشونه

16 هفته و 6 روزه این تست رو گرفتیم

باردرای طبیعی و 3 قلو بود(البته قرص محرک تخمدان مصرف شد)

یک جنین رو حذف کردیم

لطفا بفرمائین با اسکن انومالی متوجه میشیم نقص عصبی هست یا نه؟

این جواب چه نواقصی رو پر ریسک میدونه؟

خیلی نگرانیم.

ممنون

جواب:

احتمالأ افزایش AFP بدلیل اثر جنینی است که Reduct شده است، ولی برای اطمینان خاطر حداقل دو تا سونوگرافی دقیق برای بررسی ناحیه Distal Sacrum و اختلالات جداره شکمی (برای رد اختلالاتی نظیر گاستروشیزی) انجام دهید.

 

نیروانا

شنبه 16 بهمن 1395 - 19:40

 

سوال:

با سلام وقت بخیر

چند روز پیش بی بی چکم مثبت شد اما این چند روزه درد پریود دارم مخصوصا شبها ، و وقتی به دکتر مراجعه کردم گفتند باید سونو واژینال انجام بدم .

حالا از شما سوال دارم با توجه به اینکه اوایل بارداریم هست این نوع سونو ضرر نداره؟

جواب:

دو تا تست بتا تیتر به فاصله 48 ساعت انجام دهید، اگر دومی بیشتر از دو برابر اولی بود و از اولین روز از آخرین قاعدگی تان 6 هفته گذشته باشد یک سونوی واژینال انجام دهید.

 

نیروانا

یکشنبه 17 بهمن 1395 - 15:33

 

سوال:

سلام وقت بخیر ممنونم از پاسخگویی شما

در رابطه با تست بتا تیتر که فرمودین اگر دومی بیشتر از دوبرابر اولی بود باید سونو واژینال انجام بدم ،میخوام بدونم اگر بیشتر نبود یعنی مشکلی وجود ندارد؟

جواب:

اگر دو برابر نشود یا تهدید به سقط است و یا جنین در یک جایی خارج از رحم در حال رشد است.

 

ملیحه

یکشنبه 24 بهمن 1395 - 05:50

 

سوال:

سلام وقت بخیر.

ملیحه هستم 29 ساله.17 هفته و3روز.

درآزمایش غربالگری نتیجه به این صورت بود:

Risk downs 1 in 10,000

T 18 1 in 20,000

T13 1 in 2,600

درهفته 16 آزمایش آلفا انجام دادم جواب 22.56 بود در هفته 17 مجدد همین آزمایش 26.78 mom 1.04

Prior 1:1000

Final risk 1:20700

و در هفته18 سونوی هدفمند تجویز شده.

اگه ممکنه راهنمایی کنید که آیا خطری وجود داره یا نه. انجام سونوی هدفمند میتونه نگران کننده باشه؟

متشکرم

جواب:

نگران نباشید تا اینجا که همه چیز خوبه و سونوی هدفمند هم فقط برای رد اختلالات ساختاری جنین استفاده می شود.

 

ساناز

یکشنبه 24 بهمن 1395 - 10:57

 

سوال:

با سلامنتیجه تست سندروم داون در هفته سیزدهم بارداری 1 به 344 بود (35 سال سن دارم) آیا انجا تست NIPT لازم می باشد ؟

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

نسرین

دوشنبه 2 اسفند 1395 - 04:57

 

سوال:

سلام,چرا جواب سوالمو نمیدید..من از نگرانی دارم میمیرم,کلی به خودم و بچم استرس وارد شده,لطفا سریع جواب بدید

جواب:

با این ID من سوالی پیدا نکردم ، لطف کنید دوباره پیغام بگذارید.

 

نسرین

سه شنبه 3 اسفند 1395 - 20:41

 

سوال:

سلام,من ۲۹ سالمه..الانم تازه ۲۱ هفتم پر شده..من غربالگری سه ماه اولمو که انجام دادم سونوم خوب بود ولی جواب آزمایشم بینابین بود که دکترم برای غربالگری سه ماه دوم نوشت یا همون کواد مارکر که تو آزمایشگاه نیلو انجام دادم این آزمایشمو و دوباره بینابین بود که دکترم برام سونوگرافی ناهنجاریها که همون آنومالی اسکن هست نوشت و بهم گفت اگه این سونو خوب باشه کار ما تمومه و بچه سالمه ولی اگر خوب نباشه باید برم برای آمینیوسنتز که خدارو شکر جواب سونوگرافیم خوب بود و حالا سوال من اینه که خیالم راحت باشه از سالم بودن بچم؟واقعا استرس دارم..خیلی میترسم,لطفا راهنمایی...

جواب:

با انجام این کارها با قدرت اطمینان 97% مشکلی ندارید.

 

نسرین

سه شنبه 3 اسفند 1395 - 20:47

 

سوال:

ببخشید فراموش کردم اینم بگم,من حتی به یه پزشک دیگه ام نشون دادم جواب آزمایشامو گفت جای نگرانی نیست و ایشونم جواب سونوگرافی رو که دیدن گفتن بچه سالمه انشالا ولی باز من خیلی استرس دارم که این استرس اصلا برام خوب نیست..

جواب:

اگر قدرت اطمینان 97% نمی تواند هنوز شما را قانع کند طبق گایدلاین ها کاندید انجام تست NIPT می شوید.

 

نسرین

چهارشنبه 4 اسفند 1395 - 17:37

 

سلام..ممنونم از پاسخ گوییتون..خیالمو راحت کردید.

 

مهشید

یکشنبه 8 اسفند 1395 - 16:04

 

سوال:

سلام.خسته نباشید.من سونو nt انجام دادم.و میزان nt 2.6 mm بود crl نیز 68 mm خیلی ناراحتم.آزمایش خونم یک هفته دیگه آمادس.لطفا راهنماییم کنیم خیلی حالم بده.الان 13 هفته و یک روز ام

جواب:

نگران نباشید، جواب کلی تان ارزش دارد. منتظر جواب کلی تان باید باشیم.

 

رایان رضا

دوشنبه 9 اسفند 1395 - 15:20

 

سوال:

سلام من 38سالمه غربالگری مرحله اول رو 12هفته و5روز انجام دادم نتایج:nt:1.6 تیغه بینی دیده شد27/AppA:4.84Mom:1

freeBhcG:42.64Mom:1.59

سندرم داون:1:727

T18/14:1:99000

پانزده هفته ودوروز مرحله دوم

AFP:18.30Mom:0.72

uE3:2.50Mom:1.18

hcG:30226.0Mom:0.86

Inhibin_A:186Mom:0.85

Ds:1:1810

OSB:1:19700

T18/14:1:99000

Slos:1:414000این موارد فاینال ریسک بود وزنم65کیلو بود ممنون میشم تفسیر کنید نگرانم

جواب:

با قدرت تشخیص 80٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و بررسی بیشتر اختلالات طناب عصبی را انجام دهید.

 

رایان رضا

سه شنبه 10 اسفند 1395 - 14:54

 

سوال:

بسیار ممنونم که سریع جواب دادین امروز(دهم اسفند)سونو دادم 16هفته ودوروز بودم پزشکم نوبت هشت فروردین برام زده چون تا اون موقع نیستش به نظرتون دیر نیست برا این اسکن که فرمودین؟پزشکمو عوض کنم؟

جواب:

خیر خوب است.

 

رایان رضا

سه شنبه 10 اسفند 1395 - 15:19

 

سوال:

ببخشید یه سوال دیگه دارم سونوی 16هفته ودو روز که انجام دادم وزن جنین رو 150گرم+-10%زده نرماله؟زیاد نیست؟

جواب:

اندازه گیری وزن توی این هفته ها خیلی دقیق نیست.

 

فاطمه

سه شنبه 10 اسفند 1395 - 18:14

 

سوال:

خسته نباشید من خیلی نگران هستم. تو غربالگری دومم سندرم داون 1:11 است و screen positive نوشته چیکار کنم؟

جواب:

با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پر خطر است و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.

پری

جمعه 13 اسفند 1395 - 20:45

 

سوال:

سلام و خسته نباشید

غربالگری سه ماهه اول و دوم رو در هفته ی 12 و 16 انجام دادم و خدا رو شکر مشکلی نبوده ،اما زیر سونو مرحله دوم نوشته در هفته ی 20 تا 22 آنومالی اسکن توصیه میشود، به نظرتون باید اون رو انجام بدم و چه چیزی رو نشون میده?

الان هفته ی 21 هستم.

جواب:

طبق پروتکل کشوری باید انجام شود و آن هم برای رد اختلالات ساختاری جنین است که توصیه می شود.

 

نیروانا

شنبه 14 اسفند 1395 - 21:52

 

سوال:

سلام وقت بخیر تو سونوی هفته نهم نوشته شده 21mm corpus luteum in right ovary میخوام بدونم طبیعیه؟؟@

جواب:

بله

 

ساحل

دوشنبه 30 اسفند 1395 - 10:21

 

سوال :

سلام من 37 ساله هستم جواب سه روزهآمنیو نرمال شداین جواب یک ماهه من هستش.

46xxrob13,14(q10\'q10

 

جواب:

متاسفانه جنین باید سقط شود، این رابرتسونین ترانسلوكیشن علائمی شبیه تریزومی ١٣ دارد.

 

ساحل

پنجشنبه 3 فروردین 1396 - 14:43

 

سوال :

میشه کمی بیشتر در مورد این جابهجایی توضیح بدید؟

یعنی صد در صدی جنین دچار تروزومی هست؟

جواب:

عكس كاریوتایپ را برام بفرستید.

 

ساحل

پنجشنبه 3 فروردین 1396 - 14:50

 

سوال :

جواب آزمایش تعداد کروموزوم ها نوشته شده 46عدد

اما در شمارش تصویر جواب کروموزوم ها 45تا هستند

بازوی بلند کروموزوم 13به 14اتصال پیدا کرده

(کروموزوم13تکی و کروموزوم 14یکی نرمال و دیگری به هم چسبیده بلند راب شده از 13)

جواب:

یك ایمیل براتون فرستادم. به اون جواب دهید.

 

نیروانا

سه شنبه 8 فروردین 1396 - 07:22

 

سوال:

با سلام وقت بخیر

من هفته 22 بارداری هستم جدیدا یه وقتایی مثلا موقعی که دستشویی میرم مایع شفافی خیلی کم در حد چند قطره از بدنم خارج میشه رنگش شفافه میخواستم بدونم ممکنه کیسه ابم سوراخ شده باشه؟

جواب:

بهتر است سریع با پزشک تان تماس بگیرید و یا به اتاق زایمان بیمارستانی كه پزشک تان زایمان انجام می دهد مراجعه كنید.

 

نیروانا

یکشنبه 20 فروردین 1396 - 11:40

 

سوال:

با سلام و وقت بخیر هفته 23 بارداری هستم چند وقته ترشحات سفید رنگ رقیق دارم مثله آب میمونه،سونو دادم برای تشخیص سوراخ شدن کیسه اب که گفتند مشکلی نیست عفونت ادرای هم آزمایش دادم که منفی بود کلا عفونت ندارم ولی ترشحات همچنان هست میشه لطفا راهنمایی کنید

جواب:

طبق صلاحدید پزشک تان یك تست Amnisure در ترشحات واژن انجام دهید.

 

نیما

شنبه 6 خرداد 1396 - 12:41

 

سوال:

با عرض سلام و خسته نباشید ...

مادر من ۳۸ سالشونه و غربالگریه اول رو دادن ک نتایجش: trisomy21 :1:1834 intermediate risk

trisomy 18:1:30000

trisomy13:1:30000

بوده و گفتن ک باید دوباره آزمایش بده...

میشه راهنمایی کنید..

عایا امکان مشکل برای جنین هست.؟

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

زهرا

دوشنبه 30 مرداد 1396 - 19:56

 

سوال:

سلام من باشوهرم فامیلم پسرعممه غربالگری سه ماه اول رفتم ک اینارو نوست.

ضخامت پشت گردنn.tب میزان ۱/۵۵و mm درحدنرمال ارزیابی شد.استخوان نازال nbروئیت شد.

ساختمان مغز واسپاین بصورت نرمال روییت شد.بعدرفتم ک ازمایششو انجام بدم گفت نمیشه هفته ۱۴شده نمیشه انجام داد میخواستم ببینم مگ ضرر داره ک انجام بدم اخه خیلی میترسم و استرس دارم پیش دکتر رفتم میگ سالمه نیاز ب ازمایش نیس آیاواقعا نیاز ب آزمایشش نیس؟بعداینکه واس غربالگری دوم دکترم وقت داده ک هفته۲۰برم ازمایشو بدم باز عین ایندفعه دیر نمیشه؟؟؟؟

جواب:

الان هفته چندم هستید؟

 

زهرا

چهارشنبه 1 شهریور 1396 - 10:33

 

سوال:

بحساب خودم الان هفته ۱۴هستم ن اونموقع ولی ب حساب سونوگرافیم الان میشم ۱۵

جواب:

طبق جواب سونویتان در هفته 15 و 2 روز تست کواد مارکر را انجام دهید.

 

زهرا

چهارشنبه 1 شهریور 1396 - 14:02

 

سوال:

تست کواد مارکرچیه؟

جواب:

به مقاله تست های غربالگری سه ماهه دوم در بخش بارداران رجوع کنید.

 

لیدا

دوشنبه 6 شهریور 1396 - 15:40

 

سوال:

سلام

من 36 ساله هستم

نتیجه آزمایش غربالگری سه ماهه اول من:

11+6w

nt:1.0m

nb:seen

background risk of tris21: 1:193

adjusted risk of tris21: 1:933

Adjusted risk of tris21 (combined risk) Nt & biolchemistry: 1:4520

background risk of tris13+18: 1:340

adjusted risk of tris13+18 Nt: 1:1527

Biochemectry: <1:40000

Adjusted risk of tris13+18 (combined risk) Nt & biolchemistry: <1:40000

the resulting overall risks for a child with trisomy21 (down\'s syndrome) or trisomy 13+18 are better than 1:500 and therefore unremarkable by definition. In view of the

laboratory results the risks give no indication of the need to carry out an amniocentesis.

به من گفتن مدیوم ریسک تا های ریسک محسوب میشم و باید آمنیو بشم درحالی که کامنت جواب آزمایشم هم گفته نیازی به آمنیو ندارم

میشه شما آزمایشمو تفسیر کنیدو بفرمایید...

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

بهناز

پنجشنبه 30 شهریور 1396 - 10:17

 

سوال:

باسلام

من خیلی نگرانم چون جواب غربالگریم گرفتم ولی تا برم پیش دكترم ٢٠روزه دیگه است من غربالگری سه ماه دوم رو گرفتم چون به سه ماه اول نرسیدم از وقتش گذشته بود اگه میشه كمكم كنید

Afp:15.96iu/ml. 0.75mom——ue3 2.3ng/ml 3.77mom ——- total hcg 37203.5miu/ml. 0.71 mom ——- inhibin 201.4pg/ml. 1.51 mom ——-risk of downs 1in 4100 —–risk of trisomy 18 less than 1in 20000. Risk of ntd 1in 5400 Risk of pre-eclampsia 1in 60 Comment:downs risk due to maternal age alone is 1in 1;100 ممنون میشم از نگرانی درم بیارید

جواب:

**قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص 80٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

 

سعیده

یکشنبه 23 مهر 1396 - 21:14

 

سوال:

سلام

خیلی نگرانم آخه پدر دکتر فوت کرده یه هفته دیگه میاد اگه راهنماییم کنید ممنون میشم

Trisomy 21 1:1357

Trisomy 18 1:30000

Trisomy 13 1:30000

هر سه تارو هم زده a low risk

سنم 27 بچه اولم هم هست غربالگری اولمه

Nt 2.1 میخواستم بدونم بچم مشکل ژنتیکی داره؟ سندرم داون یا چیزه دیگه ممنون میشم جواب بدید

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

عاطفه

پنجشنبه 25 آبان 1396 - 14:04

 

سوال:

سلام

خیلی نگرانم دیروز رفتم امینوسنتز. چندنفری که مشابه بودن سنشون خیلی بالاتر از من بود من 24 سالمه همه تعجب میکردن چرا من اینطوری شدم. غربالگری اول NT 3.15 بود. سنم کمه و هیچ سابقه خانوادگی نداریم. فکر میکنم پس حتما مشکل داره بچه

جواب:

نگران نباشید طبق پروتکل کشوری وقتی NT بالای 3 میلی متر باشد ، نیاز به بررسی بیشتر و آمنیوسنتز دارد. امروز در مورد پیامدهای بارداری متعاقب یک جواب NT یک مقاله گذاشته ام آنرا بخوانید.

در مورد شما با این عدد NT امکان داشتن فرزند سالم 93% است.

 

احمدی

پنجشنبه 2 آذر 1396 - 08:18

 

سوال:

سلام. الان هفته ١٦بارداری هستم.

من برای هفته ١٥ بارداری آزمایش nt رو بینابین نشون داد:

Crl 66.9

Nt 1.6

آزمایش دوم خون رفتم

Only biochemistry risk for ds 1.66

الان هم دكتر گفت برم آمینوسنتز. من استرس داشتم حالن خوب نبود نپرسیدم چقدر خطرداره چقدر احتمال...

تورو خدا زود جواب بدین نگرانممممم

ممنون. یا علی

جواب:

احتمال مشکل داشتن جنین 1.5% است ولی با انجام آمنیوسنتز خیالتان راحت می شوید.

 

كیمیا

پنجشنبه 2 آذر 1396 - 12:03

 

سوال:

با سلام اقای دكتر یك سوال دیگ هم داشتم چند درصد در امینو سنتز خطر احتمال سقط وجود دارد ؟

خواهشمند است مرا راهنمایی كنید.

جواب:

بین 0.5 تا 1%

 

احمدی

یکشنبه 5 آذر 1396 - 21:20

 

سوال:

ببخشید دوباره

فرمودین احتمال مشكل داشتن جنین ١.٥ درصد است.

پس چرا زده Down syndrome screen positive??

جواب:

یعنی اینکه احتمال اینکه بچه سندرم داون داشته باشد 1.5% است و 98.5% سالم است.

معنی مثبت این تست به معنی آن نیست که جنین حتمأ مشکل دارد وگرنه در اینصورت تست تشخیصی می شد نه تست غربالگری .

این جواب فقط به معنی آن است که باید بررسی بیشتری انجام شود تا مطمئن شویم جنین سالم است.

 

مریم

شنبه 11 آذر 1396 - 09:56

 

سوال:

سلام

من سنم ۳۲ ساله نتایج زیررو در تست غربالگری دارم

سن بارداری ۱۲ هفته و دو ورز

Nt=0.92

Crl=58.5

Trisomy 21< 1:927

Trisomy18 < 1:3000

Trisomy 13 <1:3000

باتوجه به جواب trisomy 1 چند درصد احتمال خطر وجود دارد؟

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

زهرا

یکشنبه 12 آذر 1396 - 07:43

 

سوال:

سلام خسته نباشین من 28 سالمه اولین بارداری هست الان هفته 13هستم جواب ازمایش غربالگری به این صورته

Crl:56.0mm

Nt:1:50mm

Mom:1.14

Ds. Age1:1080. Final risk:1:1050

T18/13. Prior:1:8340. Finalrisk: 1:99000

Only biochemistry risk for ds:1:408

Papp_A. Rrsult:2350.00 mIU/L mom:0.76

Free b_hcg. Result:78.4 Iu/L. Mom:2.42

ممنون میشم اگر جواب بدین خیلی نگرانم.

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

زهرا

دوشنبه 13 آذر 1396 - 06:45

 

سوال:

سلام خسته نباشین من 28سالمه و الان در 13هفته هستم

جواب تست دو ماهه اول ابن بود

Crl:56.0mm

Nt:1:50mm. 1.14mom

DS» Age:1:1080. Finalrisk:1:1050

T18/13. Prior:1:8340. Final risk:1:99000

Papp_A. Result:2350.00mIu/L. Mom:0.76

Free B_CG. result:78.4IU/L. MOM:2.42

Only biochemistry risk for ds=1:408

میشه لطفا جواب بدین ممنون

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

هلیا

دوشنبه 13 آذر 1396 - 11:06

 

سوال:

با عرض سلام نتیجه غربالگری سه ماه اول من

13weeks and 2days

NT=1

NB is present

Trisomy21 <1:30000

Trisomy18 <1:30000

Trisomy13 < 1:30000

PAPP-A corrected MoM 0.86

Free.B.hCg 11.37

F.B-hCG Corrected MoM 0.42 L

F.BhCG PAPP.A Corrected 0.47 L

و ظاهرا ریسک تریزومی ها پایینه ولی دو مورد آخر کمتر از حد نرماله و به پیشنهاد دکترم مرحله دوم رو انجام دادم و منتظر جوابم،ممکنه بگید چه مشکل احتمالی وجود داشته

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- یك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شكمی،

- و یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

 

هلیا

سه شنبه 14 آذر 1396 - 19:08

 

سوال:

سلام در پیام قبلی مرحله اول غربالگری رو فرستادم

امروز جواب کواد کارکر رو گرفتم لطفا برام تفسیرش کنید چون تا شنبه برم دکتر استرس دارم،ممنون

AFP 30.45 MOM 1.03

UE3 1.28 MOM0.54

BETA.hCG 11.75 MOM 0.55

Inhibin 174.47 MOM 1.07

Trisomy21 <1:30000

Trisomy18 <1:30000

Smith Lemil optiz 1:6190

Neutral tube defectes 1:212000

Pre eclampsia Screen negative

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این مورد چک شود:

- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٠٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- فقط یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

 

فقط دقت شود سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی آنومالی اسكن را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4