پارگی زودرس کیسه آب

پارگی زودرس کیسه آب :

PROM : در پارگی زودرس کیسه آب دو اصطلاح

rupture of membranes preterm ,

premature rupture of membranes

وجود دارد که اصطلاح اول به معنی پاره شدن کیسه آب قبل از 38 هفته واصطلاح دوم به پاره شدن کیسه آب در هر زمانی قبل از شروع مراحل زایمانی گفته میشود .منظور از پارگی زودرس کیسه آب اصطلاح اول می باشد که عامل مهمی در مرگ ومیر وایجاد عوارض برای مادر ونوزاد می باشد.


علت PROM :

علت اصلی آن ناشناخته است , ولی عوامل زیر در ایجاد آن دخالت دارد :

- عفونت های واژن وسرویکس

- فیزیولوژی غیر طبیعی پرده ها

- مقاربت

- ناهنجاری های جنینی

- پایین بودن موقیعت های اجتماعی – اقتصادی

- تحریک پذیری رحم

- کشیده شدن غشاها

- حالاتی که در ارتباط با حجم افزایش یافته رحم هستند (پلی هیدرآمنیوس وحاملگی های چندقلو )

 

عـــــــوارض :

- زایمان زودرس

- سپتی سمی بعد از زایمان

- شایعترین عارضه بالینی آشکار در حاملگی های توام با PROM قبل از هفته 37 , سندرم زجرتنفسی ( RDS ) است .

- هیپو پلازی ریوی

- پرولاپس بندناف

- کوریو آمنیونیت

 

تشخیص :

تشخیص PROM بر ذکر شرح حال , خارج شدن مایع از واژن واثبات وجود مایع آمنیوتیک در واژن استوار است.

در بیمارانی که وارد مرحله زایمان نشده اند چه قبل از ترم وچه در زایمان ترم دست معاینه کننده به دلیل خطر عفونت ومعمولا فاصله زمان طولانی بین معاینه وتولد نباید وارد واژن شود . معاینه با یک اسپکولوم استریل ممکن است تجمع مایع در طاق خلفی مهبل رانشان دهد .مشاهده

مستقیم نشت مایع از دهانه گردنه رحم تشخیص

پارگی غشارا تایید می کند.

 

با اقدامات ذیل می توان تشخیص رااثبات نمود :

1- تســــــــــت فـرن

2- تســــت نیترازین

3- آمنیـــــوسنتـــــز

 

درمان بر اساس سن حاملگی :

1- اگر سن حاملگی بیشتر از 36 هفته باشد تا 12 ساعت به مادر فرصت داده واگر علائم شروع زایمان وجود نداشت ,در صورت عدم وجود کنترااندیکاسیون مامایی بری تجویز اکسی توسین , القای زایمان را به وسیله اکسیتوسین آغاز کنید .

2- اگر سن حاملگی 34تا36 هفته باشد و وزن جنین 2000 الی 3000 گرم باشد مانند سن حاملگی بالای 36 هفته اقدام کنید .

3- اگر سن حاملگی 26 الی 34 هفته باشد ودیسترس جنینی وکوریوآمنیوتیت وجود نداشته باشد , بیمار را تحت نظر بگیرید و به بیمار استراحت مطلق بدهید وعلائم حیاتی را هر 4ساعت چک کنید .WBC بیمار را هر روز چک کنید .تجویز آدرنوکورتیکواستروئید جهت تکامل ریه لازم است.

 

اقدامات پرســـــتاری :

- بستری

- NPO

- سرم

- کنترل علائم حیاتی به خصوص درجه حرارت

- سونوگرافی

- کشت ترشحات سرویکس

- آنتی بیوتیک تراپی

- تعیین میزان دیلاتسیون وافاسمان سرویکس

- مشاهده ریزش مایع از سوراخ سرویکس به وسیله مانورهای والسالوا وسرفه

پرسش و پاسخ