انواع روش های تشخیص آزمایشگاهی در بیماری COVID 19

❇️به طورکلی در حوزه طب آزمایشگاهی تاکنون چهار نوع تست تشخیصی برای شناسایی ویروس SARS-CoV-2 عامل بیماری COVID-19 معرفی شده است .روش های " Viral culture" و "Viral sequencing" بیشتر جنبه تحقیقاتی دارند ولی دو نوع تست زیر روتین و‌کاربردی تر می باشند : 

🟡تست   NAAT [Nucleic Acid Amplification ]برای تشخیص RNA ویروس ِSARS-CoV-2  ؛ که با متد RT-PCR انجام می شودوبرای تشخیص و تأیید عفونت ِدرحال حاضر ِ بیمار -درکنارعلائم بالینی و رادیوگرافیک- اندیکاسیون دارد[ Current Infection].

🟡شناسایی آنتی بادی [IgG,IgM] اختصاصی SARS-CoV-2 ؛ که با متدهای  ELISA وایمونوکروماتوگرافی انجام می شود وبرای بررسی بیمار از لحاظ برخورد با  ویروس SARS-CoV-2 درگذشته اندیکاسیون و کاربرد دارد[ Past exposure to SARS-CoV-2].تست های راپید( کاستی ) اغلب در این گروه از تست ها قرارمی گیرند .

❇️: ارزش تشخیصی تست NAAT که با متد RT-PCR انجام می شود در تأیید ِتشخیص و یا ردّ تشخیصِ بیماران COVID-19 می باشد .به طوریکه با نتیجه NAAT چنانچه فرد بیمارباشد بر روی  دوره درمان  قرارمی گیرد و چنانچه سالم باشد توصیه هایی جهت پیشگیری از ابتلا دریافت می کند.اهمیت و ارزش دیاگنوستیک تست های سرولوژیک ِSARS-COV-2 هم عبارتست از ایزوله کردن افراد غیرایمن و مستعد به بیماری  COVID-19 از افرادیست که قبلاً به بیماری COVID-19 مبتلا شده اند. 

❇️: انجام NAAT  و نتیجه ی آن را با دو رویکرد می توان مفید  درنظر گرفت : (۱) بهداشت فردی ؛ به طوریکه فرد اگر تست مثبت داشته باشد تحت درمان قرارمی گیرد و اگر تست منفی داشته باشد اقدامات پیشگیرانه و موازین بهداشتی را مراعات می کند تا مبتلا نگردد.(۲) بهداشت عمومی ؛ وقتی که  تست NAAT فرد مشکوکی  با RT- PCR مثبت گرددبه همراه پاراللیسم آن با علائم کلینیکال و رادیو گرافیک ؛ فرد بیماردرنظر گرفته می شود وبه همین دلیل از جامعه دور نگاهداشته می شود( بستری در بیمارستان و یا قرنطینه خانگی ).

ارزش و اهمیت تست سرولوژیک SARS-CoV-2 در حوزه بهداشت فردی ‌و عمومی  را نیز می توان از دو منظر  مفید و مؤثر درنظر گرفت ؛ (۱) بهداشت فردی ؛ با تست سرولوژیک افراد جامعه از مصونیت ویا عدم مصونیت خود دربرابر بیماری COVID-19 مطلع می شوند و افرادایمن ومصون  به سر کار خود بازمی گردندو افراد غیر ایمن هم بیش  از پیش موازین بهداشت فردی و پیشگیرانه را مراعات می کنند.(۲)

بهداشت عمومی ؛ با تشخیص افراد با تیتر بالای آنتی بادی های نوترالیزان و اختصاصی SARS-CoV-2، ردیابی ِ تماس ها و تحت نظر داشتن آنها  براحتی صورت می گیرد [ Contact tracing] ٫[Epidemiological surveillance] و همچنین از این افراد در درمان های تجربی مانند پلاسماتراپی بیماران می توان بهره برد.

🔴دکترعلیرضالطفی کیان 🔴

پرسش و پاسخ