نحوه پیگیری سیتولوژی منفی توأم با HPV مثبت بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP

نحوه پیگیری سیتولوژی منفی توأم با HPV مثبت بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP
برای زنان زیر 30 سال تست دوگانه یا co-testing (پاپ اسمیر + HPV) پیشنهاد نمی شود، اما این کار استراتژی برتر غربالگری در سنین 64-30 سال بشمار می رود. علی رغم منفی بودن سیتولوژی، دیده شده زنانیکه حاوی تایپ های انکوژنیک HPV هستند ریسک ابتلا به CIN 3+ در آنها بالاتر از زنانی است که HPV منفی هستند. بنابراین توصیه برای انجام تست مجدد در این گروه افراد قابل توجیه است. مثبت بودن پایدار HPV ریسک ابتلا به CIN 3+ را افزایش می دهد. با این حال، بیشتر عفونت های HPV خود به خود پاک شده و ریسک ابتلا به CIN 3+ به نحو قابل توجهی در این افراد کاهش می یابد. زنانی که مبتلا به HPV 16 هستند از ریسک ویژه ای برای CIN 3+ برخوردارند. در حالیکه HPV 18 با آدنوکارسینوما سرویکس ارتباط دارد که در تشخیص آن سیتولوژی کارایی کمتری نسبت به تشخیص کانسرهای سلولهای پوششی دارد.


نحوه پیگیری نتایج سیتولوژی منفی توأم با HPV مثبت

"نتایج سیتولوژی منفی اما HPV مثبت" را باید مطابق موارد ذیل پیگیری نمود.

- اگر امکان ژنوتایپینگ وجود نداشت مجددأ انجام تست دوگانه یک سال بعد توصیه می شود. بعد از یک سال اگر HPV هنوز مثبت بوده و یا در سیتولوژی ASC-US و یا وضعیت بدتری مشاهده گردید، کولپوسکوپی توصیه می شود.

- در صورت منفی شدن سیتولوژی و HPV بعد از یک سال، تکرار تست دوگانه (سیتولوژی + HPV testing) بعد از سه سال توصیه می شود.

- در صورت وجود امکان انجام HPV Genotyping در این موارد به عنوان یک گزینه قابل قبول مطرح بوده و در صورتیکه ژنوتایپ 16 و یا 18 مثبت گزارش شده باشد، کولپوسکوپی توصیه می گردد.

- اگر سایر ژنوتایپ ها مثبت باشد انجام مجدد تست دوگانه یک سال بعد توصیه می گردد.


توجه1:

این راهنما تاکید می کند که برای بدست آوردن نتیجه مناسب باید حتماً از روش هایی برای تست HPV استفاده شود که هم از لحاظ آنالیتیکال و هم از لحاظ کلینیکال معتبر بوده و تکرار پذیری، حساسیت کلینیکال، ویژگی و ارزش پیشگوئی کننده مثبت و منفی آنها برای اثبات وجود پره کانسر (CIN 2+)، توسط FDA تأئید شده باشد.


توجه 2:

منظور از تست HPV در این راهنما، فقط گزارش انواع پرخطر یا کانسروژنیک HPV می باشد و باید برای پیشگیری از درمان های بیش از حد و غیرقابل قبول یا overtreatment از گزارش انواع کم خطر HPV اجتناب نمود.


توجه 3:

تست HPV كه بر پایه DNA Testing می باشد در این پروتكل مورد تاكید می باشد.


توجه 4:

بر مبنای مطالعه ATHENA هم اگر استراتژی HPV alone جهت غربالگری مدنظر می باشد، فقط تست Cobas HPV مورد تأئید می باشد.


توجه 5:

فواصل بین غربالگری ها بر مبنای نوع پروتكل متغییر بوده و شامل: سیتولوژی به تنهایی (هر سه سال یكبار)، Co-testing (هر ٥ سال یكبار) و Cobas HPV alone (هر ٥ سال یكبار) می باشد.
     

پرسش و پاسخ

سوال 1398/11/13

سئوال: سلام خانمی هستم 42 ساله که پارسال تست پاپ دادم که نرمال بود و تست اچ پی وی 16 و 11 مثبت بود که دکتر بهم کولپوسکوپی داد که خدا رو شکر نرمال بود امسال مجددا تست اچ پی وی و پاپ رو دکتر تکرار کردن که هر دو خدا رو شکر منفی بود حال دکترم میگه بایدکولپوسکوپی بشیی چون پارسال اچ پی وی 16 مثبت بودی میشه لطفا راهنماییم کنید که ایا واقعا این کار لازمه؟

پاسخ مدیر 1398/11/13

جواب: بهتر است به توصیه پزشکتان عمل کنید.