نحوه پیگیری نمونه نامناسب يا Unsatisfactory در گزارش پاپ اسمير، طبق آخرین دستورالعمل ASCCP

نحوه پیگیری نمونه نامناسب[1] در گزارش پاپ اسمیر بر مبنای آخرین دستورالعمل [2]ASCCP


نمونه نامناسب

یافتن نتیجه "نمونه نامناسب" در مورد 1% از انواع نمونه های سیتولوژی مشاهده می شود. این نمونه ها برای ارزیابی اختلالات اپی تلیال غیرقابل اعتماد هستند و مطالعات نشان داده اند که ریسک بیماری در زنان دارای این نتیجه، نسبت به پاپ اسمیر نرمال بالاتر است. مواردی که باعث می شوند نمونه به صورت "نمونه نامناسب" اطلاق شود شامل پوشیده شدن توسط خون[3]، التهاب[4] و یا سایر عوامل (عمدتاً وجود تعداد ناکافی سلولهای سنگفرشی) می باشند.
با توجه به آنکه امروزه در آمریکا اکثر موارد سیتولوژی با استفاده از محیط های بر پایه مایع[5] انجام می شوند، این امر می تواند بسیاری از فاکتورهای پوشاننده را کنترل کند.
در مورد نحوه پیگیری زنانی که نتیجه تست شان (به عنوان بخشی از تست دوگانه یا Co-testig) به صورت "نمونه نامناسب" گزارش شده، مدارک اندکی وجود دارد، با این حال ریسک بیماری با درجات بالا[6] در زنان HPV منفی ظاهراً کم است. در مورد بعضی از تستهای HPV، کنترلی در مورد میزان سلولاریتی اپی تلیال وجود ندارد، لذا ممکن است نتیجه منفی HPV قابل اعتماد نباشد (البته این مشکل در سیستم Cobas HPV با اندازه گیری محتوای بتاگلوبین موجود در نمونه رفع شده است و اگر میزان محتوای بتاگلوبین کمتر از استاندارد مورد نیاز باشد تست غیرقابل قبول بوده و به صورت منفی بودن HPV گزارش نمی شود).
در مقایسه با آخرین راهنما، تکنیک های نمونه گیری برای به حداقل رساندن سیتولوژی "نمونه نامناسب" تغییری نکرده است. اسپاچول های نوک پهن، اسپاچول برس دار و برس های جارویی[7]، کارآمد به نظر می رسند. در صورت استفاده از دو وسیله برای نمونه گیری، ابتدا باید از نوع اکتوسرویکال استفاده شود.

نحوه پیگیری نتایج نامناسب

"نمونه نامناسب" را باید مطابق الگوریتم 1- پیگیری نمود.

- اگر نتیجه HPV منفی و یا نامشخص (یعنی تست انجام نشده) گزارش شود، تست سیتولوژی 4-2 ماه بعد تکرار می شود (بهتر است که در صورت وجود عفونت خاص جهت رفع آتروفی و یا در اثر التهاب پوشاننده، درمان انجام شود).

- در زنان 30 سال به بالا که تست دوگانه انجام داده اند و نتیجه سیتولوژی "نمونه نامناسب" و HPV مثبت گزارش شده، دو اقدام قابل قبول است: تکرار سیتولوژی در 4-2 ماه بعد و یا ارجاع مستقیم جهت انجام کولپوسکوپی.

- کولپوسکوپی در مورد زنانی توصیه می شود که در دو نتیجه متوالی "نمونه نامناسب" گزارش شده است.

- اگر نتیجه تکرار نمونه گیری 4-2 ماه بعد، نرمال شد، بیمار به پروتکل روتین غربالگری برمی گردد.

- اگر نتیجه تکرار نمونه گیری 4-2 ماه بعد، گزارش سیتولوژی غیرطبیعی را به همراه داشت، باید پیگیری ها طبق ادامه همین پروتکل ASCCP انجام شود.

توجه 1:

این راهنما تاکید می کند که برای بدست آوردن نتیجه مناسب باید حتماً از روش هایی برای تست HPV استفاده شود که هم از لحاظ آنالیتیکال و هم از لحاظ کلینیکال معتبر بوده و تکرار پذیری، حساسیت کلینیکال، ویژگی و ارزش پیشگوئی کننده مثبت و منفی آنها برای اثبات وجود پره کانسر (CIN 2+)، توسط FDA تأئید شده باشد.

توجه 2:

منظور از تست HPV در این راهنما، فقط گزارش انواع پرخطر یا کانسروژنیک HPV می باشد و باید برای پیشگیری از درمان های بیش از حد و غیرقابل قبول یا overtreatment از گزارش انواع کم خطر HPV اجتناب نمود.

توجه 3:

تست HPV كه بر پايه DNA Testing مي باشد در اين پروتكل مورد تاكيد مي باشد.

توجه 4:

بر مبناي مطالعه ATHENA هم اگر استراتژي HPV alone جهت غربالگري مدنظر مي باشد، فقط تست Cobas HPV مورد تأئيد مي باشد.

توجه 5:

فواصل بين غربالگري ها بر مبناي نوع پروتكل متغيير بوده و شامل: سيتولوژي به تنهايي (هر سه سال يكبار)، Co-testing (هر ٥ سال يكبار) و Cobas HPV alone (هر ٥ سال يكبار) مي باشد.

Unsatisfactory Cytology :1

2: (American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (= ASCCP

3: Obscuring blood

4: inflammation

5: liquid-base media

6: high-grade

7: Broom
       

پرسش و پاسخ

سوال 1397/03/16

سلام به پرسنل با اخلاق آزمایشگاه نيلو من حدود ده سال پیش از همسر قبليم زگیل تناسلی گرفتم که لیزر کرده و ازبین بردم سال 87 مجددا ازدواج کردم و سال 90 آزمایش اچ پی وی دادم که نمونه گیری توسط پزشک و آزمایش در آزمایشگاه شفق انجام شد و جواب منفی بود مرداد ماه امسال به اصرار خودم مجددا آزمایش اچ پی وی را در آزمایشگاهی در تهرانپارس انجام دادم که ابتدا گفتند منفی است بعد گفتند مثبت های ریسک 66 است که با توجه به جواب دکتر از من خواست که به آزمایشگاه شما بیایم که آزمایش دقیق تر انجام شود نمونه گیری در آزمایشگاه نيلو انجام شد و جواب منفی بود جواب پاپ اسمير هم طبیعی...

پاسخ مدیر 1397/03/16

نگران نباشید با توجه به جواب اخیر شما، نشانه آن است که اگر هم در زمانی در گذشته مبتلا به HPV شده اید هم اکنون پاک شده اید. بطور کلی: مدت زمان پاکسازی HPV های پرخطر از بدن، بدون انجام هرگونه درمان خاص بصورت زیر است: - طی 8 ماه در 70% موارد پاک می شود. - طی 12 ماه در 80% موارد پاک می شود. - طی 18 ماه در 100% موارد پاک می شود. طولانی ترین زمان پاکسازی مربوط به ویروس HPV 16 است.