تست مهاری هورمون رشد

(Growth Hormone Suppresion Test (With Glucose


کاربرد

این تست برای تشخیص علت افزایش هورمون رشد یا سوماتواستاتین (Growth Hormone) است. افزایش ترشح هورمون رشد در سنین کودکی، سبب رشد و بلند قدی غیر طبیعی و غول‌ پیکری وی می ‌شود و عارضه‌ای به نام "ژیگانتیسم" را به وجود می ‌آورد. حتی بعد از سنین رشد که صفحات رشد استخوان ‌ها بسته می‌ شوند، با افزایش ترشح هورمون رشد، اگرچه طول استخوان‌ ها افزایش نمی ‌یابد، اما قطر استخوان‌ها زیاد شده و درشت هیکلی در ناحیه فک، پیشانی، دست و پاها عارضه ‌ای را به وجود می‌ آورد که "آکرومگالی" نامیده می ‌شود. علت این بیماری معمولأ ناشی از وجود یک آدنوم سلولهای سوماتوتروپ (سلولهای تولید کننده هورمون رشد در غده هیپوفیز) می باشد. رشد بیش از حد این آدنوم می تواند باعث سردرد، تاری دید ناشی از فشار غده به اعصاب چشمی و کاهش سایر هورمونهای مترشحه از آدنوهیپوفیز می شود. از دیگر علائم کلینیکی این بیماران افزایش تعریق، افزایش هورمون ناقل هورمونهای جنسی (SHBG)، افزایش مقاومت به انسولین و کاهش فعالیت جنسی می باشد.


آمادگی لازم برای تست

بیمار باید حداقل 12-10 ساعت ناشتا باشد و 90 دقیقه قبل از انجام تست و طی کل مراحل تست در حالت آرامش باشد و محیط آزمایشگاه را ترک نکند.


چگونگی مراحل تست

بهتر است بین ساعت 6 تا 8 صبح یک نمونه ناشتا از بیمار برای اندازه گیری میزان پایه هورمون رشد گرفته شود. سپس یک شربت قند که شامل 75 گرم گلوکز می باشد طی 5 دقیقه نوشیده و پس از نوشیدن آن زمان را یادداشت کرده و سپس 1، 1.5 و 2 ساعت بعد از بیمار خونگیری شود. سپس روی تمام نمونه ها آزمایش GH و قند خون انجام می شود.

نتیجه

نتیجه نرمال به صورت کاهش هورمون رشد (به کمتر از 1 ng/ml) طی تمام مدت آزمایش می رسد. هر چند در بچه ها طی واکنش به هیپوگلیسمی می تواند سبب افزایش هورمون رشد شود.

عدم تغییر سطح هورمون رشد نسبت به سطح پایه طی مراحل آزمایش می تواند غیر طبیعی محسوب شده و در صورت صلاحدید پزشک اش در روز دیگری ولی در همان ساعت های یکسان با تست اول، آزمایش را تکرار کنید.

درمان

1- برداشتن تومور با جراحی

2- رادیوتراپی تومور یا استفاده از یک آنتاگونیست GH مثل pegvisomant که باعث چروکیده شدن تومور می شود.

3- درمان دارویی با octreotide که آگونیست سوماتواستاتین و یا bromocriptine که آگونیست دوپامین می باشد با بلوکه کردن ترشح GH سبب کاهش آن می شود. توجه شود که سوماتواستاتین و دوپامین به صورت فیدبک منفی باعث مهار ترشح GHRH-mediated GH release از هیپوتالاموس می شود.

نحوه پذیرش

پذیرش تست Growth Hormone Suppresion Test (With Glucose)


منابع1- Melmed S, Kleinberg D, Ho K. Pituitary physiology and diagnostic evaluation. In: Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, Kronenberg HM, eds. Williams Textbook of Endocrinology. 12th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2011:chap 8.

2- Molitch ME. Anterior pituitary. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2011:chap 231.

        

پرسش و پاسخ