غربالگری توأمان سه ماهه اول

غربالگری سه‌ماهه اول[1]

در غربالگری سه‌ماهه اول خانم باردار از ابتدای هفته 11 (11W+0D) تا انتهای هفته 13 (13W+6D) برای انجام تست به آزمایشگاه ارجاع می‌شود (بهترین زمان انجام تست در فاصله 12W+0D تا 13W+3D است). از آنجا که این تست در سه‌ماهه نخست بارداری انجام می‌شود و همزمان مارکرهای بیوشیمیایی و سونوگرافی را در نظر می‌گیرد، غربالگری توأم سه ماهه اول نامیده می‌شود. این نوع غربالگری مشکلات غربالگری‌های جداگانه بر اساس مارکرهای بیوشیمیایی (PAPP-A و Free βhCG) و مارکر سونوگرافی (NT) را که در گذشته هر یک به تنهایی انجام می‌شدند، رفع می‌کند.]4[

امروزه راهکار ارجح در غربالگری سه ماهه اول این است که با استفاده از روش‌هایی که در آنها حداکثر 2 ساعت پس از خونگیری جواب‌ آزمایش‌های بیوشیمیایی آماده می‌شود و تنها با یک‌بار حضور در کلینیک، ریسک مربوطه برای بیمار تعیین شود. کلینیک‌های دارای شرایط انجام چنین تست‌هایی OSCAR[2] نامیده می‌شوند.]1[

چرا زمان آغاز غربالگری سه ماهه اول هفته یازدهم بارداری است؟

به سه دلیل:

1) آغاز تفاوت معنی دار مدین (= میانه)[3] جامعه جنین‌های نرمال و جنین‌های مبتلا به سندرم داون از هفته 11 بوده و پیش از آن همپوشانی مدین‌های این دو جامعه بالاست.

2) به طور کلی در تمام تست‌های غربالگری، زمانی انجام تست توجیح پذیر است که به دنبال آن یک تست تشخیصی نیز وجود داشته باشد تا بتوان با آن موارد مثبت غربالگری[4] را مورد تأیید قرار داد. تست تشخیصی موجود در این مرحله CVS[5] است، اما نمی‌توان زودتر از هفته 11 حاملگی آن را انجام داد زیرا اولاً احتمال سقط جنین بیشتر است و ثانیاً ارتباط معنی‌داری بین انجام این تست پیش از هفته 11 و افزایش بروز یکسری اختلالات جنینی، از جمله اختلالات عضوی عرضی[6]، میکروناتیا[7] (یا کوچک بودن فکین) و کوچک بودن زبان[8] مشاهده شده است.

3) در سونوگرافی NT، گذشته از اندازه‌گیری این مارکر یکسری بررسی‌های دیگر هم از ارگان‌های جنین انجام می‌شود که این بررسی‌ها پیش از 11 هفتگی جنین قابل اعتماد نیستند. از جمله این بررسی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- بررسی اگزومفالوس (فتق نافی):[9] تقریباً در تمامی جنین‌ها بین هفته‌های 8 تا 10 حاملگی فتقی در ناحیه روده مشاهده می‌شود که با ایجاد یک توده هایپراکوژنیک در قاعده ناف، تقریباً تشخیص فتق نافی را غیرممکن می‌سازد.

- بررسی آکرانیا (فقدان جزئی یا کامل جمجمه) و یا آننسفالی (فقدان مغز): برای بررسی این اختلالات باید فرآیند استخوانی‌ شدن[10] جمجمه کامل شده باشد. اما این فرآیند در هفته 11 صورت می‌گیرد و بررسی‌های پیش از هفته 11 در این مورد قابل اعتماد نیستند.

- بررسی قلب: بررسی چهار حفره قلب و شریان‌های بزرگ بعد از هفته 10 حاملگی امکان‌پذیر است.

- بررسی معده و مثانه: این اعضاء 50٪ موارد در هفته 10، 80٪ موارد در هفته 11 و 100٪ موارد در هفته 12 رویت می‌شوند.]4-1[چرا پایان غربالگری سه ماهه اول در 13W+6D است؟

به سه دلیل:

1- در صورتی که جنین دچار اختلالی باشد بیمار فرصت انتخاب روش‌های ختم حاملگی در سه ماهه اول را خواهد داشت.

2- میزان بروز ادم پشت گردن[11] در جنین‌های دارای کروموزوم غیر طبیعی طی هفته‌های 18-14 حاملگی کمتر از میزان بروز آن در هفته های زیر 14 است.

3- میزان موفقیت در اندازه‌گیری NT در زیر 14 هفتگی حدود 100- 98٪ است، در حالی که از هفته 14 به بعد با قرار گرفتن جنین در وضعیت عمودی احتمال موفقیت در اندازه‌گیری NT و به دست آوردن تصویری مناسب به کمتر از 90٪ می‌رسد.]4و1[

نوکال ترانس‌لوسنسی:[12] NT، شاخصی از میزان مایع جمع شده در زیر پوست ناحیه گردن جنین است. به عبارت دیگر حداکثر ضخامت منطقه شفاف بین پوست و بافت نرم پوشاننده مهره‌های گردن را NT می گویند. در 95٪ موارد برای اندازه‌گیری NT می‌توان از روش ترانس ابدومینال[13] استفاده کرد و فقط در مورد زنان چاق باید از روش ترانس واژینال[14] استفاده شود. از آنجا که در غربالگری سه ماهه اول مارکر NT بیشترین تأثیر را در محاسبه ریسک دارد، از این رو بسیار مهم است که این اندازه‌گیری به همراه اندازه‌گیری CRL[15] توسط سونولوژیست مجرب و با پروتکل یکسان انجام شود تا ریسکی صحیح به دست آید.

برای اطمینان از صحت اندازهگیری NT، ضمیمه کردن عکس استاندارد NT به گزارش سونوگرافی ضروری است. عکس استاندارد NT باید شامل چهار ویژگی زیر باشد:

1- در محدوده CRL قابل قبول تهیه شده باشد. CRL قابل قبول برای اندازه‌گیری NT در ایران 81- 39 میلی‌متر و در سایر کشورها 84- 45 میلی‌متر است.

2- تصویری که برای اندازه‌گیری NT مورد استفاده قرار می‌گیرد باید شامل نمای نیمرخ[16] از جنین بوده، بطوریکه تیغه بینی و نوک آن دیده شود و بزرگ‌نمایی آن به حدی باشد که فقط قسمت بالای سینه و سر در تصویر دیده شود.

3- در هنگام تهیه عکس گردن جنین باید در حالت نوترال[17] قرار داشته باشد. اگر سر جنین بیش از حد رو به جلو خم شده باشد[18] می‌تواند تا 4/0 میلی‌متر کاهش کاذب، و اگر بیش از حد به سمت عقب خم شده باشد[19] تا 6/0 میلی‌متر افزایش کاذب در اندازه‌گیری NT ایجاد کند.

4- محل قرار گرفتن کالیپرها (نشانگر) برای مشخص کردن محدوده NT در عکس باید به صورت داخل به داخل[20] باشد.

توجه 1: در هنگام اندازه‌گیری NT باید دقت کرد تا پوست جنین با غشاء آمنیون اشتباه گرفته نشود، زیرا هر دو دارای ساختاری غشایی و نازک هستند. به این منظور باید در هنگام اندازه‌گیری NT منتظر حرکت خودبه‌خودی جنین بود تا پوست از غشاء آمنیون دور شود و یا به طور مصنوعی با درخواست از مادر برای سرفه کردن و یا زدن چند ضربه به شکم وی موجب حرکت جنین و دور شدن پوست از غشاء آمنیون شد.

توجه 2: در 10- 5٪ موارد بند ناف به دور گردن می‌پیچد که در این حالت بایدNT در قسمت بالا و پایین بند ناف اندازه‌گیری و میانگین این دو عدد گزارش شود.

توجه 3: طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP[21] کانادا، مجوز انجام سونوی NT سونولوژیست‌ها باید هر سال تمدید شود و یکی از معیارهای تمدید این مجوز، انجام حداقل تعداد مشخصی سونوی NT در سال است.

NTدر اختلالات کروموزومی نظیر سندرم داون و سندرم ترنر افزایش می یابد. بیشترین افزایش NT در سندرم ترنر (45,XO که معمولاً کروموزوم Xپدری به جنین منتقل نشده و شیوع 1 به 4000 دارد) دیده می‌شود به طوری که مقدار NT تا 8 میلی‌متر بیشتر از مدین جنین‌های نرمال افزایش می‌یابد، حال آن‌که در تریزومی‌های 21، 18 و 13 حداکثر افزایش NT تا 5/2 میلی‌متر بیشتر از مدین جنین‌های نرمال است.

به طور طبیعی میزان NT با افزایش سن جنین افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش مطالعات مختلف مدین NT با CRL حدود 39 میلی‌متر، 2/1 میلی‌متر و با CRL حدود 81 میلی‌متر، 1/2 میلی‌متر است.]4-1[

افزایش NT در سایر اختلالات

1- اختلالات قلبی و اختلالات شریان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2/2 تا 8/2 میلی‌متر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 5/3 میلی‌متر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش می‌یابد).

2- فتق دیافراگماتیک

3- نارسایی ریوی

4- دیسپلازی اسکلتی[22]

5- عفونت‌های مادرزادی

6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین می‌شوند)

7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک

8- دو درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونه مشکل خاصی NT بالا دارند.]4-1[

مارکرهای بیوشیمیایی اندازه‌گیری شده در سه ماهه اول

PAPP-A: این مارکر یک آنزیم متالوپپتیدازی است که از سلول‌های تروفوبلاستیک جفت به ویژه تروفوبلاست‌های خارج پرزی ترشح می‌شود. سطح آن در هفته‌های 11 تا 13 با شیبی نسبتاً تند افزایش می‌یابد. زنان بارداری که سطح PAPP-A آنان در هفته‌های 11 تا 14 بارداری کمتر از میزان مورد انتظار باشد، احتمال ابتلاء جنین آنها به سندرم داون بالاتر است. این آنزیم با شکستن پروتئین‌های باند شونده به IGF[23] و آزادکردن آن سبب تحریک نقش تهاجمی تروفوبلاست‌ها شده و در نتیجه در لانه‌گزینی جنین نقش مهمی دارد. IGF در تنظیم انتقال گلوکز و اسیدهای آمینه از جفت نقش دارد. از دیگر نقش‌های بیولوژیک IGF آن است که کارکردی مشابه هورمون رشد داشته و در نتیجه در رشد و نمو جنین نیز نقش دارد.

Free βhCG: زیرواحد بتای آزاد هورمون hCGاست که از سلول‌های تروفوبلاست ترشح می‌شود. سطح Free βhCG خون مادر نظیر سطح hCGدر بارداری‌های توأم با سندرم داون تمایل به افزایش نشان می‌دهد. تغییرات آن در خون مثل هورمون hCGاست یعنی با شیبی تند از هفته دهم رو به کاهش می‌گذارد.]4-1[

تغییرات این مارکرها در سایر اختلالات در جدول شماره 1 آمده است.
[1] . First Trimester Screening (= FTS)

[2] . One- Stop Clinic for Assessment of Risk (=OSCAR)

[3] . median

[4] . screen positive

[5] . chorionic villus sampling (= CVS)

[6] . fetal transverse limb abnormality

[7] . micrognathia

[8] . microglossia

[9] . exomphalos

[10] . ossification

[11] . nuchal edema

[12] . Nuchal Translucency (= NT)

[13] . transabdominal

[14] . transvaginal

[15] . Crown-Rump Length (= CRL)

[16] . mid-sagital

[17] . neutral

[18] . flexed position

[19] . hyperextended position

[20] . inner to inner

[21] . BC Prenatal Genetic Screening Program (=BCPGSP)

[22] . skeletal dysplasia

[23] . insulin growth factor (= IGF)
     

پرسش و پاسخ

سوال 1397/04/18

با سلام.لطفا راهنمایی بفرمایید. CRL50.0 NT1.40MOM1.33 PAP_A9.10ug/ml FRee B_hcg30.39

پاسخ مدیر 1397/04/18

ریسک محاسبه شده نهایی غربالگری تان را برایم بنویسید. این عدد ها به تنهایی فاقد ارزش است.

سوال 1397/03/16

Barguzar

چهارشنبه 28 دی 1390 - 09:20

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید

من زن سی ساله ، و در هفته 13 هستم آزمایش غربالگری را دكتر برای هفته 15 الی 18 نوشته است سوالم این بود كه مگر غربالگری در سه ماهه اول صورت نمیگیرد؟

و این آزمایش به چه صورت و چگونه و هزینه انجام آن تحت پوشش بیمه است یا آزاد و اگر میشود هزینه آن چقدر است را بیان كنید

با تشكر

جواب:

تست های غربالگری سه ماهه اول (0+11 تا 6+13) قدرت تشخیص 85% برای اختلالات کروموزومی دارد.

تست های غربالگری سه ماهه دوم (2+15 تا 0+17) قدرت تشخیص 80% برای اختلالات کروموزومی دارد.

بله تحت پوشش بیمه می باشد حدود 90 هزار تومان در سه ماهه دوم و 120 هزار تومان در سه ماهه اول.

 

برستو

یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 - 19:01

 

سوال:

با سلام لطفا راهنمایی كنید

سن 28

free bHCG:29.31 iu\1

PAPP-A: 0.947 IU\1

GA: 11w6d

NT: 1.8

NB : present

T21: 1:752

T18: 1:23362

T13: 1:4085

با تشكر فراؤان

جواب:

با قدرت اطمینان 85% در محدوده خطر بینا بین هستید و توصیه می شود سه ماهه دوم را در هفته 15 هم انجام داده و ریسک پروتکل ترکیبی (سکوئنشیال) برایتان انجام شود.

 

بهار

پنجشنبه 18 خرداد 1391 - 13:36

 

سوال:

باسلام و خسته نباشید

من زنی 30ساله وهفته 14هستم.پزشکم ازمایش غربالگری رو واسم نوشته و گفته اول سونو انجام بده مطمئن شدی هفته15 هستی برو واسه ازمایش.سوالم اینه که اینجایی که من ساکنم فقط تست سه گانه رو انجام میدن.میشه به جوابش اطمینان کرد.(ازدواجمون فامیلیه)

هفته 3+12سونو ان تی انجام دادم1.3بود ولی آزمایش خون پزشکم ننوشته بود

جواب:

ساکن کدام شهر هستید

 

بهار

سه شنبه 23 خرداد 1391 - 19:41

 

سوال:

میناب

جواب:

متاسفانه نماینده ای در آن شهر نداریم.

 

رها

یکشنبه 22 مرداد 1391 - 10:30

 

سوال:

salam

dar kodam shahre ostane khoozestan namaiandegi darid??

جواب:

نمایندگی نداریم

 

Samaneh

سه شنبه 14 شهریور 1391 - 08:24

 

سوال:

سلام

من هفته 12 بارداری هستم و دکترم هنوز برام آزمایش غربالگری ننوشته، مشکلی نداره که سه ماهه دوم برام بنویسه؟

جواب:

بهتر است با پزشکتان مشورت کنید.

 

Taherh

شنبه 15 مهر 1391 - 03:51

 

سوال:

آزمایش afp من در اوایل هفته شانزدهم 33 میباشد این به چه معنی می باشد در ضمن من 34 ساله می باشم و این فرزند سوم من می باشد دو تای قبلی مشكلی نداشتندلطفا راهنماییم كنید با تشكر

جواب:

عدد فوق به تنهایی فاقد ارزش می باشد.

 

Taherh

چهارشنبه 3 آبان 1391 - 04:09

 

سوال:

باسلام من بچه سوم را حامله هستم سونو گرافی سه بعدی را در15 هفته و 6 روز و در 18 هفتگی آزمایش ژنتیك را انجام داده ام سن من 34سال و شش ماه است حاملگی اولم آلبومین داشته ام راهنمایی كنید

Age at term 35

T21 prior Risk 1:428

T18 prior Risk 1:4778

weight 79

Gestational Age 17W+6D

Determination method scan

diabetic : no twin : no

smoker : no ivf: no

previous preeclampsia HISTORY : YES

previous Down,s child history : no

previous NTDs History: no

--------------------------------------------

value unit corrected MoM

AFP 51 lu/ml 1.66

HCG 6.4 lu/ml 0.30

UE3 2.40 ng/ml 1.03

LNA 187.00 pg/ml 0.93...

جواب:

ریسک تریزومی ها محاسبه شده را برایم بنویسید.

 

فاطمه

یکشنبه 14 آبان 1391 - 21:13

 

سوال:

با سلام

من طبق گفته ی دکترم هفته پیش تو 11 هفته و 5 روز غربالگری دادم اما در جواب سونو سن حاملگی رو زده 12 هفته و 1 روز و یکجا هم نوشته 12 هفته و 5 روز بعد هم امروز که جواب آزمایش خونم هم حاضر شده اینارو نوشته میشه راهنمایی کنید که وضعم چطوره؟

GESTATIONAL AGE:12 week 1 day from CRL of 55.0 mm on 30/10/12

MATERNAL AGE AT TERM :28.1 years

MATERNAL WEIGHT: 63.0 kg

MATERNAL RACE: caucasian

GESTATION: singleton

SCREENING STATUS: initial sample

PAPP-A: 1.90

F-BhCG: 30.4

NT:2.5 mm

NB: present

Down Syndrome 1:464

Age alone 1:1170

Equivalent Age Risk: 34.4

Trisomy 18/13 1:115

بعد در انتها توضیح داده :

down syndrome low risk, the risk of down syndrome is less than the screening cut-off.please note that risk calculation are statistical approaches and have no diagonestic value....

جواب:

با قدرت اطمینان 85% در محدوده خطر بینابین قرار دارید و توصیه به انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال می شود.

 

Taherh

شنبه 20 آبان 1391 - 09:35

 

سوال:

با سلام ریسك تریزومی ها را می خوستید

TRISOMY21:1:29444

TRISOMY:18:>1:30000

SLOS:>1:30000

NTDS: 1:847

لطفا راهنمایی كنید

جواب:

با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.

 

Taherh

شنبه 20 آبان 1391 - 09:39

 

سوال:

Previous preeclampsia history: yes

قبلا اطلاعات كامل را برایتان ارسال كرده بودم این قسمت را برایم بیشتر توضیح دهید.

جواب:

در بارداری قبلی دچار مسمومیت بارداری (فشار خون بالا، پروتئن ادرار مثبت و ورم .... ) شده اید.

 

فاطمه

شنبه 20 آبان 1391 - 14:45

 

سوال:

یعنی جای نگرانی داره جوابم؟ من جواب را به پزشک خودم هم نشان دادم ولی ایشون گفتن مشکلی نیست و خوبه؟ حالا نگران شدم.

جواب:

سوال قبلی تان؟؟؟؟؟

 

فاطمه

شنبه 20 آبان 1391 - 14:48

 

سوال:

یک سوال هم داشتم من برای انجام این آزمایش ناشتا نبودم یعنی نمیدانم باید ناشتا میبودم یا خیر؟ این در جواب آزمایش اثری دارد و ضمن اینکه دکتری هم که سونوگرافی را انجام دادن برام هم گفتن همه چیز در سونوگرافی خوبه.میشه راهنمایی کنید؟

جواب:

نیاز به ناشتایی ندارد.

 

باران

یکشنبه 21 آبان 1391 - 17:51

 

سوال:

با سلام وادب ..هفته 13 بارداری بودم که سونو انجام دادم . لطفا راهنماییم کنید.

BPD:23mm=13W+5d

FL:11mm=13w+1d

AC:64mm=13w+1d

HC:82mm=13w+4d

CRL:71mm=13w+2d

AVE:13W+3d

NT:1/2mm

Nasal bone:3/4mm

CI:80%(BPD/OFD

پرزانتاسیون:Breech

طول سرویکس بطریقه ترانس ابدومینال 4/5cmاست.

سوال:نتایج خوبه؟

بله

بعد از سونو همون روز آز خون و ادرار هم دادم که نمیدونم چه مواردی رو باید بنویسم.

ریسک تریزومی 21، 18 و 13

 

2013

دوشنبه 22 آبان 1391 - 17:39

 

سوال:

باسلام .لطفاازمایش غربالگری مراتفسیر کنید.من 30سال دارم درهفته 12 ازمایش دادم نوشته,13 ,not in high risk trisomy 18 [risk 1in100] و previous downs ;none وrisk of downs ;1 in2/400 [at term]

جواب:

جلوی هر تریزومی ریسک اش را واضح بنویسید.

 

ساحل

چهارشنبه 24 آبان 1391 - 10:58

 

سوال:

باسلام من در سه ماه اول سونو nt انجام دادم که جواب ان : nt : 2/48 می باشد در هفته 12+2 ...و در سه ماه دوم یعنی هفته 6+16 ازمایش خون انجام دادم که نتیجه ان t21=1:2950

t18= 1:30000

slos=1:30000

ntds = 1:117

afp 71.00 iu/ml 2.39

hcg 53.20 iu/ml 1.87

در هفته 5+19 هفته سونو انومالی دادم که جواب nt 4/61 , nasal bone 7/12 گزارش شده می خواستم که جواب را تفسیر کنید دکترم من را نگران کرده که شاید مشکلی باشد . باتشکر

جواب:

اگر سن تان کمتر از 35 سال است با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. ولی برای اطمینان بیشتر به توصیه های پزشکتان عمل کنید.

 

وحیده

جمعه 10 آذر 1391 - 07:47

 

سوال:

با سلام آزمایش من به اینصورت می باشد خواهشمند است ریسک من را مشخص کن

1:30000>normal risk tr21

1:30000> low risk tr18

1:25214 slos

1:8134 ntds

جواب:

با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است.

 

عموقنبری

چهارشنبه 6 دی 1391 - 07:12

 

سوال:

با سلام

من هفته 12 برای ازمایش غربالگری رفتم ولی جواب من ازمایش خیلی بد بود دکترها احتمال سقط داده اندوگفتند شاید ازمایشگاه اشتباه کرده و دوباره ازمایش را تکرار کن ولی من وارد هفته 14 شده ام

ایا ازمایش سونو سه بعدی جواب میدهد یا باید از جنین ازمایش بگیرند.

در ضمن من دو بار بچه ام از بارم رفته (سقط) این دفعه سوم است تو رو خدا کمکم کنید .

ممنون میشم.

lmp 6/29

crl 62

nt 1/82

+nb nb

GESTATIONAL AGE:12 week 3day

MATERNAL AGE AT TERM :23 years

MATERNAL WEIGHT:67.9 kg

MATERNAL RACE: iraninan

GESTATION: singleton

SCREENING STATUS: initial sample

PAPP-A: 11.68

F-BhCG: 189.8

Down Syndrome 1:524

Age alone 1:1470

Equivalent Age Risk: 34.0

Trisomy 18/13 1:99000

بعد در...

جواب:

نگران نباشید شما فقط کاندید انجام آمنیوسنتز هستید و بهتر است آنرا انجام دهید.

 

زیبا

شنبه 23 دی 1391 - 11:24

 

سوال:

سلام من در هفته 12 و 6 روز بارداری سونوگرافی nt انجام داده ام و ضخامت ntدر حد طبیعی 1.5م م است و روز بعد جهت ازمایش غربالگری سه ماهه اول رفتم که نتیجه آن :

nuchal measurement : 1.5 mm ;1.00 mom

papp-a leavel: 1862 miu/l ;0.31 mom

free b-hcg level:23.16 iu/l ;0.66 mom

دکتر منو واسه /ازمایشهای سه ماهه سوم فرستاده است خیلی نگران هستم در ضمن سن من 33 سال است لطفا راهنمایی بفرمائید. مشکل خیلی جدی است من باید سقط کنم در ضمن من یه دختر 4 ساله دازم که به هیچ عنوان مشکل ندارد. ممنون

جواب:

ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.

 

م .ن

شنبه 15 فروردین 1394 - 22:09

 

سوال:

باسلام وخسته نباشید

من 27سال سن دارم در هفته 15بارداری با75كیلو وزن ازابتدای بارداری قرار دارم لطفا سنو و آزمایش منو تفسیر بفرمایید قبلا ازمساعت شما كمال تشكررا دارم

سنو:

fhr=143bpm

crl=70mm

nt=2.3mm

nb=3.2

papp-a=value 4.2 mlu/ml corr.mom1.51

fb-hcg=value 29 ng/ml corr.mom0.91

gestational age 13+1

age risk= 1:839

biochemical t21 risk = 1:10000

combined trisomy 21 risk = 1:10000

trisomy 18 + nt = 1:10000

در ضمن من لكه بینی قهوه ای همراه باترشح داشتم ...باتشكر

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.

 

باران

دوشنبه 17 فروردین 1394 - 04:32

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید

لطفا مرا راهنمایی کنید

سن:30

GA:11+5

FBHCG:0.82 MOM

PAPP_A:0.48 MOM

CRL:45.5

NT:1.5

CALCULATEDRISK:

TR21: 1:572

TR18 : 1:11556

TR13 : 1:14066

به نظر شما ریسک TR21 من پایین نیست؟

خواهش میکنم من رو از نگرانی در بیارید.

ممنون

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است و بهتر است در هفته 15 تست کواد مارکر را انجام داده و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم گیری شود که نیاز به کار دیگری دارید یا خیر..

 

آذر

جمعه 28 فروردین 1394 - 09:28

 

سوال:

سلام خدمت متخصصان عزیز من هفته 12 آزمایش غربالگری دادم جوابم هم این بود

Age risk at sampling date 1:1103

Overall population risk 1::600

1:1487 Trisomy 21

Trisomy 18 1:89

آگه امکان داره بگین نتیجه آزمایشم چیه

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده پرخطر است و باید یک تست تشخیصی (آمنیوسنتز) انجام دهید

 

نیک

یشنبه 23 خرداد 1394 - 16:09

 

سوال:

سلام لطفا جواب ازمایشمو تفسیر کنید 21سالمه اولین بارداری

Gestational age :12+0

Crl:55.1

Nt:1.2mm

Charge free b - hcg:09070B

Charge pappa-A:66070A

Free b-hcg (Eclia, Roche):62.49

Free b-hcg (Doe):0.533

Pappa-a (eclia,roche): 0.968

Papaa-a(doe): -0.890

Background risk of tris.21: 1:1015

Adjusted risk of tris.21: nt 1:4532

Biochemistry:1: 230

Adjusted risk of trisomy 21 (combined risk) : nt &BIOCHEMISTRY: 1:1022

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.

 

غزل

دوشنبه 15 تیر 1394 - 05:20

 

سوال:

با سلام

نتایج آزمایش غربالگری اینجانب:

AGE AT TERM: 34.8

T21 prior risk: 1:446

T18 prior risk: 1:4984

T13 prior risk: 1:12780

FBHCG: 26.00, corrected mom: 0.64

PAPP-A: 2496, corrected mom: 0.79

NT: 1.5 mm

NB: PRESENT

Trisomy 21: 1:5816

Trisomy 18: <1:30000

Trisomy 13: <1:30000

با تشکر

ضمنا ببخشید من گلبولهای سفیدم هم 14.5 بود و پلاکت خونم هم همیشه بالاست ایندفعه 456.0 بود. آیا مشکلی وجود دارد؟

و یه سوال دیگر: آِیا دیده شدن خون در ادرار مشکلی را نشان میدهد؟ من همیشه در ادرارم خون دیده میشد یه پلاس تا دو پلاس و کلیه و مثانه را چک کرده بودم. عفونت ادراری هم ندارم.

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. گلبول سفید در بارداری جهت افزایش قدرت ایمنی بدن افزایش می یابد. جای نگرانی ندارد و همینطور پلاکت.

اگر قبل از بارداری خونریزی داشته اید نگران نباشید ولی اگر در دوران بارداری این مشکل ایجاد شده با متخصص زنانتان مشورت کنید.

 

سعیده

یکشنبه 25 مرداد 1394 - 04:53

 

سوال:

سلام من درهفته 13هستم هفته 11 از غربالگری دادم nt.07میلی متربود سندروم دان1به 5536بود تریزومی18 و13منفی بود کلا منفی بود فقط زده بود بیوشیمیایی 1به 229که 250خطرناکه گفت نزدیک بهمرزی رفتم مشاوره ژنتیک گفتن نرماله غربالگری هفته15 با4نوع ازمایش دادن که انجام بدم به راهنمایی شما نیاز دارم من شیرازم وازمایشامو جامع ژنتیک امجام دادم

جواب:

نگران نباشید هفته 15 کواد مارکر را انجام داده و بخواهید که ریسک پروتکل سکوئنشیال را هم برایتان گزارش کنند و جوابش را برایم بنویسید.

 

سحر

سه شنبه 10 آذر 1394 - 08:08

 

سوال:

در سونوی غربالگری سه ماهه اول دکتر سونو گرافی انجام اکوکاردیوگرافی در پایان شش ماهگی پیشنهاد کرد.تمامی موارد نرمال بود فقط در توضیحات نوشته شده:

Ductus venosus Reverse a wave was seen ,SP=39cm/s

من خیلی نگرانم،اگه ممکنه بهم بگین چه خطری برای جنینم هست؟

جواب:

جواب کامل غربالگری سه ماهه اول به همراه داده های سونوگرافیک را برایم بنویس...

 

نازی

پنجشنبه 3 تیر 1395 - 09:38

 

سوال:

سلام،لطفا آزمایش غربالگری اولمو تفسیر کنید.اولین بارداریمه،آزمایش غربالگری دوم را برایم نوشتن که انجام بدم.

27 :Age at term

T21 prior risk: 1:1209

T18 prior risk: 1:13833

T13 prior risk: 1:33022

Weight: 57

12w+4D

NT=1.7

NB=1.9

CRL=61 mm

FBHCG 18.36, corrected Mom 0.39

PAPP-A 3.7, Corrected Mom 0.19

TRISOMY 21 : 1:2594

TRISOMY 18: 1:525

TRISOMY 13: <1:30000

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

 

زهرا

شنبه 12 تیر 1395 - 08:57

 

سوال:

میشه لطفا راهنمایی بفرمایید؟

سن 28

crl: 55mm

gestational age: 12wk+1d

NB: present

PAPP-A MOM .59

free B-hCG MOM .63

NT 1.11mm MOM .99

Down Syndrome 1:43800

age alone 1:1090

equivalent age risk < 15.0

Trisomy 18/13 mom 1:99000

The risk of down syndrome is less than the screening cut-off

the risk of trisomy 18 is less than the screening cut-off

 

This patient will reach 16 weeks gestation on 28/4/1395

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسکتان در محدوده کم خطر است ولی توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام داده. یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.

 

زهرا

شنبه 12 تیر 1395 - 14:08

 

سوال:

ممنون از پاسختون

غربال 3 ماهه ی دوم رو که حتما میرم. فقط این AFP که گفتید برای چیه؟ و چجوریه تستش؟ همون غربال دوم شاملش نمیشه؟

ممنون میشم کلا یکم بیشتر توضیح بدید.

جواب:

یک مقاله درباره این تست در همین سایت است دقیق بخوانید.

 

مریم

چهارشنبه 10 شهریور 1395 - 14:49

 

سوال:

باسلام،

میشه منوراهنمایی کنین

سن27سال

نتیجه غربالگری اول

Down syndrome:1:33800

Age alone:1:1200

Equivalent age risk:کمتراز15.0

Trisomy 18/13:1:510

Nt:1.5mm

Nb:present

Interpretation:

Down syndrome:the risk of down syndrome is less than the screening cut off

Trisomy 18/13:the risk of trisomy 18/13 is less than the screening cut off Only biochemistry risk fort18/13:1:97میشه منوراهنمایی کنین که نتیجه غربالگریم چیه

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره شکمی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

 

مریم

پنجشنبه 11 شهریور 1395 - 08:46

 

سوال:

یعنی نیازی به غربالگری دوم نیست؟

جواب:

از غربالگری مرحله دوم فقط اندازه گیری AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و دیواره شکمی کافی است.

 

مرلین

جمعه 19 آذر 1395 - 13:39

 

سوال:

من هفته هشتم بارداری هستم،دکترم غربالگری اولم را درهفته 15نوشته علتش چیست؟لزفا جواب بدین

جواب:

اگر در شهری هستید که سونوگرافی NT استاندارد انجام نمی شود طبق پروتکل کشوری بهتر است همان تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام دهید.

 

سارا

پنجشنبه 9 دی 1395 - 10:27

 

سوال:

با سلام

من تست غربالگری مرحله اول رو انجام دادم و این نتایج بدست امد: مقدار t21: 1:976 و t18: 1: 10984 و مقدار t13 : 1 : 26502

و مقدار fbhcg_19 و مقدار papp_ a بوده 2039

میشه لطفا نظرتون رو درباره آزمایش من بگید . با تشکر

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

حسین

جمعه 10 دی 1395 - 11:04

 

سوال:

خواهر من26 سالشه هفته 13 بارداری الان که سونو NTداده مقدار CRL:73.12 و مقدار NT :1.99 هست.ازمایش غربالگری اول هم که داده

PAPP-A 44.4 باMOM1.28

FREE B HCG 13.3 با MOM 0.58

risk for Tr 21کمتر 1:20000

Age risk 1:1200

risk for Tr18 کمتر 1:20000

risk for Tr13 1:13000

حالا دکترش گفته احتمال سندرم داون هست.نظر شما چیه؟بنظرتون مشکلی هست؟؟

جواب:

طبق این اعدادی که نوشتید، با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است، فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

 

زکیه

چهارشنبه 15 دی 1395 - 08:11

 

سوال:

من دو قلویی حامله ام. سن:30 متولد 65

قل اول:

Trisomy 21: 1:2344 Screen Negative

Trisomy 18: 1:7581 Screen Negative

Trisomy 13: 1:30000 Screen Negative

قل دوم:

Trisomy 21: 1:3761 Screen Negative

Trisomy 18: 1:13380 Screen Negative

Trisomy 13: 1:30000 Screen Negative

توضیحات در صفحه آزمایش قل اول:

biochemical screening for neural tube defects(NTDs) cannot be done during the frist trimester. if such screening is requied, a Quardruple Test between 15th to 22 th week is recommended.

لطفاً راهنمایی کرده و درصد ریسک ها را هم بگید.

CRL =55 mm برای 12 هفته و یک روز و nt= 1.6 و crl= 54 mm برای دوازده هفته و صفر روز و nt =1.4

جواب:

با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است، فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.                خیلی کم

 

الهام

دوشنبه 27 دی 1395 - 20:20

 

سوال:

سلام .من 12هفته و4روز دارم..تا چه زمان برای ازمایش خون سه ماهه اول وقت دارم؟

جواب:

تا 6+13 وقت دارید.

 

Sara

یکشنبه 3 بهمن 1395 - 08:03

سوال:

سلام.خسته نباشین.در صورت امکان آزمایش من رو تفسیر کنید خیلی نگرانم.ممنونم

27 سالمه و بارداری اول و 11 هفته و 6 روز

pAPPA :8.2 ug/mul

Free HCG: 56.2 ng/mul

nt:1.1 mm

جواب:

سونویتان که مشکلی ندارد ولی توصیه می کنم ریسک تریزومی های محاسبه شده را دقیق برایم محاسبه کنید.

 

Sara

یکشنبه 3 بهمن 1395 - 15:39

 

سوال:

ممنونم.کل چیزی که تو برگه بود این بود

PAPP-A 8.2 ug/ml wg medians

10 7.02

11 10.51

12 14.75

13 20.54

Free hcg 56.2ng/ml w.g medians

10 58.72

11 47.81

12 39.23

13 32.19

14 23.66

15 18.40

16 14.34

17 11.17

18 8.70

جواب:

در جواب سوال قبلی جواب دادم این جواب کامل نیست.

 

Sara

دوشنبه 4 بهمن 1395 - 11:15

 

سوال:

سلام و خسته نباشید.ممنون میشم جوابمو تفسیر کنید.

PAPP-A 8.20ug/ml m.o.m 0.64

free b-hcg 56.20 m.o.m 1.70

final risk of t13/18: 1:99000

final risk of ds: 1:2460

only biochemistry risk for ds:1:727

nt:1.1mm

ممنونم

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

مینا

سه شنبه 5 بهمن 1395 - 12:16

 

سوال:

سلام من سونوnt روتو ۱۲هفته دوروز وآزمایش خون رو تو۱۳ هفته چهار روز انجام دادم CRL=53mmو nt=1.5mom1.37 و nb=presentوPAPP-A32MOM0.84وfreeB-hCG29mom1.11وDownsyndrom=1:14400وAgealone1:1440وEquivalentAgeRisk<15.0وTrisomy18/13 1:99000لطفا بگین چطور غربالگریم ممنون میشم

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

 

شراره

دوشنبه 18 بهمن 1395 - 16:58

 

سوال:

سلام من سونوی nt و آزمایش خون رو با یک روز فاصله انجام دادم،نتیجه رو براتون مینویسم ،لطفا تفسیر کنین،ممنون

در ضمن عمل lvf انجام دادم

Gestational age 12 weeks5days

CRL 62

Age of term 36

Para/gravida 0/1

Pappa a2.18 mom0.68

Free bhcg 61.3 mom2.03

Nt 4.1 mom 3.36

NB present

Down syndrom 1:9

Age alone 1.305

Equivalent age risk 50

Trisomy 18/13 1:5

The risk of down syndrome is greater than the screening cut off .only biochemistry risk for DS= 1:128

The risk of trisomy 18 is greater than the screening cut off

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در محدوده پرخطر هست و کاندید انجام تست های تشخیصی

 

پرپری

سه شنبه 9 خرداد 1396 - 05:13

 

سوال:

سلام خسته نباشید این جواب غربالگری سه ماه اولم هست،میخواستم بدونم چقدر خطر وجود داره.

T21 prior risk: 1:888

T18 prior risk: 1:9959

T13 prior risk: 1:24151

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

محمد

سه شنبه 28 شهریور 1396 - 18:26

 

سوال:

سلام لطفا راهنماییی بفرمایید

FBHCG 1.75

PAPP-A 1.28

TRISOMY 21 1:1495

TRISOMY 18 , 1:30000

TRISOMY 13 , 1:30000

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)