پروتکل های غربالگری پیش از تولد

پروتکل های غربالگری پیش از تولد

ملاک های انتخاب پروتکلهای ملی غربالگری
هنگام انتخاب پروتکلهای ملی غربالگری معیارهای زیر مد نظر قرار می گیرند:
1- پروتکل هایی به عنوان پروتکل ملی انتخاب می شوند که کارآمد قلمداد گردند بدین معنی که نرخ تشخیص قابل قبولی برای ناهنجاری مورد نظر داشته باشند. برای غربالگری سندرم داون پروتک لهایی با نرخ تشخیص از 40% تا 95 ٪ معرفی شده اند که هر کشوری بر اساس میزان بودجه تخصیص داده شده و امکانات خود یک یا چند نوع از پروتکل های مورد اشاره را انتخاب می کند.
2- پروتکل هایی به عنوان پروتکل ملی انتخاب می شوند که مقرون به صرفه باشند. پروتکل های غربالگری سندرم داون هر چه نرخ تشخیص بیشتری داشته باشند، هزینه بیشتری نیز در بر خواهند داشت. بنابراین بر اساس میزان بودجه در نظر گرفته شده، پروتکلی که بیشترین نرخ تشخیص را دارد انتخاب می شود. لازم به ذکر است که در تمامی کشورهای پیشرفته هزینه های غربالگری سندرم داون و دیگر اختلالات مادرزادی را مؤسسات بیمه بر اساس پروتکل انتخاب شده (پروتکل ملی) تقبل می کنند، چرا که همواره پیشگیری، هزینه های کمتری نسبت به درمان در بر دارد و تنها در صورتی که شخصی بخواهد پروتکلی حساس تر و کامل تر را انجام دهد، هزینه انجام آن را شخصاً پرداخت خواهد کرد.
3- پروتکل هایی به عنوان پروتکل ملی انتخاب می شوند که در سراسر کشور قابل انجام باشند. از آنجا که تمامی مارکرهای مورد استفاده در پروتکل های غربالگری سندرم داون را نمی توان به سهولت در تمام مناطق کشور اندازه گیری کرد (برای مثال مارکر NT) به دلیل نیاز به تجهیزات پیشرفته و گرا نقیمت و نیروی انسانی مجرب و ورزیده، بنابراین پروتکل هایی را که در آنها از این گونه مارکرها استفاده می شود، نمی توان به سهولت به عنوان پروتکل ملی انتخاب کرد.
4- پروتکل های ملی باید قابلیت انجام سریع، صحیح و آسان را در تمام مناطق کشور داشته باشند، گرچه نظارت بر انجام صحیح این پروتکل ها فرآیندی پیچیده، پرهزینه و زمان بر است.
5- قوانین و اعتقادات رایج در کشورها نیز در تعیین پروتکل های ملی غربالگری تأثیرگذار هستند

در مجموع پروتکل های ملی غربالگری سندرم داون پروتکل هایی هستند که هم کارآمد و مقرون به صرفه اند و هم امکان انجام آنها در سراسر کشور وجود دارد.

ویژگی های مارکرهای مناسب برای غربالگری
اساس غربالگری بر اندازه گیری مارکرهایی استوار است که اولاً با وجود یک اختلال در جمعیت مورد بررسی مرتبط باشند و ثانیاً سطح آنها در جمعیت نرمال و جمعیت مبتلا متفاوت باشد. بررسی مارکرهای غربالگری الزاماً نباید با انجام آزمایش توأم باشد. به عنوان مثال سن مادر که در گذشته به عنوان یک مارکر برای غربالگری سندرم داون به کار می رفت به خودی خود و بدون نیاز به آزمایش، دو گروه پرخطر و
کم خطر را از یکدیگر جدا می کند، گرچه این مارکر نرخ تشخیص اندکی برای سندرم داون دارد. زمانی یک مارکر، مارکر غربالگری مناسب محسوب می شود که دارای دو ویژگی اصلی زیر باشد:
1- میزان آن در دو جمعیت نرمال و مبتلا متفاوت باشد (به عنوان مثال مادران دارای جنین نرمال و مادران دارای جنین مبتلا به سندرم داون. هر چه میزان یک مارکر در دو جمعیت نرمال و مبتلا اختلاف بیشتری داشته باشد، مارکر قوی تری برای غربالگری به حساب می آید.
2- بتواند با دقت در سطح گسترده و با هزینه قابل قبول اندازه گیری شود. در پروتکل های غربالگری (به ویژه در مورد سندرم داون) همواره تلاش بر این بوده است تا از ترکیب مارکرها استفاده شود تا قدرت تشخیص نهایی پروتکل افزایش یابد.
در مورد سندرم داون، تست های غربالگری نرخ تشخیص بسیار بالاتری نسبت به تس تهای تشخیصی برای جامعه به همراه دارند، زیرا تست های تشخیصی برای سندرم داون را در حال حاضر تنها می توان برای حدود 5٪ زنان باردار به صورت روتین انجام داد، بنابراین نرخ تشخیصی که برای جامعه ایجاد می کنند 5٪ است. اما تس تهای غربالگری را می توان به صورت روتین برای 100 ٪ زنان باردار انجام داد، پس در صورت انجام تستی با نرخ تشخیص 80 ٪، هشتاد درصد موارد سندرم داون در جامعه تشخیص داده خواهد شد.
ضرورت توجه به مدین ها و نظارت مداوم در پروتکل های غربالگری پیش از زایمان
اساس محاسبه ریسک در تریزومی ها، به دست آوردن MoMs (Multiple of Medians) اصلاح شده برای هر مارکر و ضرب کردن نسبت احتمال هر MoM در ریسک اولیه مادر است. MoM، نسبت میزان هر مارکر اندازه گیری شده به مدین جامعه در آن هفته و روز بارداری است که مادر در آن قرار دارد. بنابراین مدین ها
اساس محاسبه ریسک در تمامی پروتکل های غربالگری پیش از زایمان محسوب می شوند. پس در صورتی که از مدین های نادرست استفاده شود، MoM نادرست به دست می آید و در پی آن ریسک های نادرست برای مادر محاسبه خواهد شد!
در مورد مدین ها نکات زیر شایان اهمیت است:
مدین ها در هر هفته و روز بارداری تغییر می یابند؛ به عنوان مثال مدین AFP با افزایش هفته های بارداری افزایش می یابد.
مدین ها در جمعیت ها و نژادهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند، بنابراین به هیچ عنوان نمی توان از
مدین هایی که در سایر کشورها برای محاسبه ریسک استفاده می شود برای محاسبه ریسک زنان ایرانی بهره
جست.
مدین ها با روش های مختلف اندازه گیری هر مارکر تغییر می یابند به عنوان مثال مدین AFP که با روش، رادیو ایمنو اسی اندازه گیری می شود با مدین AFP که با روش الایزا اندازه گیری می شود تفاوت دارد.
مدین ها حتی با مارک ها و برندهای مختلف یک روش اندازه گیری نیز تغییر می کنند و حتی دیده شده است که مدین ها با سری های مختلف تولید شده از یک برند نیز تغییراتی را نشان می دهند. بنابراین هر آزمایشگاهی که در صدد انجام تست های غربالگری پیش از زایمان است باید اولاً مدین خود را بر اساس جمعیت مراجعه کننده به آن آزمایشگاه و روش و برند کیت های مورد استفاده خود به دست آورد و ثانیاً همواره مدین مارکرها و مدین را به دقت زیر MoMs نظر داشته باشد که این مهم مستلزم انجام کنترل کیفی داخلی و خارجی دقیق و صحیح و نظارت مداوم است.
در همین راستا لازم به ذکر است که پس از به دست آوردن مدین ها، آزمایشگاه به هیچ عنوان مجاز به تغییر روش و برند مورد استفاده کی تهای خود نیست مگر اینکه از مد تها قبل مدین های روش و برند جدید را به دست آورده باشد.
اصولاً به دست آوردن و نظارت بر مدین ها کاری پیچیده، زمان بر و پرهزینه بوده و مستلزم در اختیار داشتن تعداد نمونه بسیار زیاد است. از سوی دیگر انجام تمامی تست های غربالگری پیش از زایمان باید با دستگاه های تمام خودکار انجام شود تا خطای انجام تست به حداقل برسد، زیرا خطای روش های دستی به ویژه در مورد تستهایی که از حساسیت زیادی برخوردارند سبب بروز خطا در محاسبه مدین و در پی آن خطا در محاسبه MoM و ریسک مربوطه می گردد. بر مبنای همین دلایل در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا آزمایشگاه های خاصی به عنوان مرجع انجام تستهای غربالگری پیش از زایمان انتخاب شده اند و سایر آزمایشگاه ها
تنها اقدام به نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های مرجع (آن هم بر اساس پروتکلی مشخص، صحیح و یکسان) می کنند؛ چون تنها آزمایشگاه های مرجع، به دلیل داشتن تعداد نمونه زیاد، قادر به نظارت صحیح و دقیق بر مدین، MoM و در نهایت نتایج گزارش شده خود هستند.
موارد مزبور دلایل اصلی اختلاف ریس کهای گزارش شده توسط آزمایشگاه های مختلف است.

احتمال ابتلای جنین در صورت مثبت بودن نتیجه تست های غربالگری
احتمال مبتلا بودن جنین در صورت مثبت بودن نتیجه تست غربالگری و یا OAPR (Odds of being Affected given a Positive Result (= OAPR) ) ، همان گونه که از نام آن برمی آید احتمال مبتلا بودن جنین به یک ناهنجاری خاص (در اینجا سندرم داون، ادوارد و ...) است، در صورتی که نتیجه غربالگری برای ناهنجاری مورد نظر مثبت باشد.
به هیچ عنوان نباید انتظار داشت درصد بالایی از کسانی که نتیجه تست های غربالگری آنان مثبت بوده است دارای جنین مبتلا باشند. OAPR به صورت 1:n نشان داده می شود. به عنوان مثال اگر OAPR برای یک پروتکل غربالگری سندرم داون 1:33 باشد، این بدان معنی است که از هر 33 نفری که نتیجه تست غربالگری آنها مثبت است یک نفر جنین دارای جنین مبتلا به سندرم داون است و 32 نفر جنین های غیر مبتلا دارند.

غربالگری سه‌ماهه اول[1]
در غربالگری سه‌ماهه اول خانم باردار از ابتدای هفته 11 (11W+0D) تا انتهای هفته 13 (13W+6D) برای انجام تست به آزمایشگاه ارجاع می‌شود (بهترین زمان انجام تست در فاصله 12W+0D تا 13W+3D است). از آنجا که این تست در سه‌ماهه نخست بارداری انجام می‌شود و همزمان مارکرهای بیوشیمیایی و سونوگرافی را در نظر می‌گیرد، غربالگری توأم سه ماهه اول نامیده می‌شود. این نوع غربالگری مشکلات غربالگری‌های جداگانه بر اساس مارکرهای بیوشیمیایی (PAPP-A و Free βhCG) و مارکر سونوگرافی (NT) را که در گذشته هر یک به تنهایی انجام می‌شدند، رفع می‌کند.]4[
امروزه راهکار ارجح در غربالگری سه ماهه اول این است که با استفاده از روش‌هایی که در آنها حداکثر 2 ساعت پس از خونگیری جواب‌ آزمایش‌های بیوشیمیایی آماده می‌شود و تنها با یک‌بار حضور در کلینیک، ریسک مربوطه برای بیمار تعیین شود. کلینیک‌های دارای شرایط انجام چنین تست‌هایی OSCAR[2] نامیده می‌شوند.]1[

چرا زمان آغاز غربالگری سه ماهه اول هفته یازدهم بارداری است؟
به سه دلیل:
1) آغاز تفاوت معنی دار مدین (= میانه)[3] جامعه جنین‌های نرمال و جنین‌های مبتلا به سندرم داون از هفته 11 بوده و پیش از آن همپوشانی مدین‌های این دو جامعه بالاست.
2) به طور کلی در تمام تست‌های غربالگری، زمانی انجام تست توجیح پذیر است که به دنبال آن یک تست تشخیصی نیز وجود داشته باشد تا بتوان با آن موارد مثبت غربالگری[4] را مورد تأیید قرار داد. تست تشخیصی موجود در این مرحله CVS[5] است، اما نمی‌توان زودتر از هفته 11 حاملگی آن را انجام داد زیرا اولاً احتمال سقط جنین بیشتر است و ثانیاً ارتباط معنی‌داری بین انجام این تست پیش از هفته 11 و افزایش بروز یکسری اختلالات جنینی، از جمله اختلالات عضوی عرضی[6]، میکروناتیا[7] (یا کوچک بودن فکین) و کوچک بودن زبان[8]مشاهده شده است.
3) در سونوگرافی NT، گذشته از اندازه‌گیری این مارکر یکسری بررسی‌های دیگر هم از ارگان‌های جنین انجام می‌شود که این بررسی‌ها پیش از 11 هفتگی جنین قابل اعتماد نیستند. از جمله این بررسی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بررسی اگزومفالوس (فتق نافی):[9] تقریباً در تمامی جنین‌ها بین هفته‌های 8 تا 10 حاملگی فتقی در ناحیه روده مشاهده می‌شود که با ایجاد یک توده هایپراکوژنیک در قاعده ناف، تقریباً تشخیص فتق نافی را غیرممکن می‌سازد.
- بررسی آکرانیا (فقدان جزئی یا کامل جمجمه) و یا آننسفالی (فقدان مغز): برای بررسی این اختلالات باید فرآیند استخوانی‌ شدن[10] جمجمه کامل شده باشد. اما این فرآیند در هفته 11 صورت می‌گیرد و بررسی‌های پیش از هفته 11 در این مورد قابل اعتماد نیستند.
- بررسی قلب: بررسی چهار حفره قلب و شریان‌های بزرگ بعد از هفته 10 حاملگی امکان‌پذیر است.
- بررسی معده و مثانه: این اعضاء 50٪ موارد در هفته 10، 80٪ موارد در هفته 11 و 100٪ موارد در هفته 12 رویت می‌شوند.]4-1[

چرا پایان غربالگری سه ماهه اول در 13W+6D است؟
به سه دلیل:
1- در صورتی که جنین دچار اختلالی باشد بیمار فرصت انتخاب روش‌های ختم حاملگی در سه ماهه اول را خواهد داشت.
2- میزان بروز ادم پشت گردن[11] در جنین‌های دارای کروموزوم غیر طبیعی طی هفته‌های 18-14 حاملگی کمتر از میزان بروز آن در هفته های زیر 14 است.
3- میزان موفقیت در اندازه‌گیری NT در زیر 14 هفتگی حدود 100- 98٪ است، در حالی که از هفته 14 به بعد با قرار گرفتن جنین در وضعیت عمودی احتمال موفقیت در اندازه‌گیری NT و به دست آوردن تصویری مناسب به کمتر از 90٪ می‌رسد.]4و1[
نوکال ترانس‌لوسنسی:[12] NT، شاخصی از میزان مایع جمع شده در زیر پوست ناحیه گردن جنین است. به عبارت دیگر حداکثر ضخامت منطقه شفاف بین پوست و بافت نرم پوشاننده مهره‌های گردن را NT می گویند. در 95٪ موارد برای اندازه‌گیری NT می‌توان از روش ترانس ابدومینال[13] استفاده کرد و فقط در مورد زنان چاق باید از روش ترانس واژینال[14]استفاده شود. از آنجا که در غربالگری سه ماهه اول مارکر NT بیشترین تأثیر را در محاسبه ریسک دارد، از این رو بسیار مهم است که این اندازه‌گیری به همراه اندازه‌گیری CRL[15]توسط سونولوژیست مجرب و با پروتکل یکسان انجام شود تا ریسکی صحیح به دست آید.
برای اطمینان از صحت اندازهگیری NT، ضمیمه کردن عکس استاندارد NT به گزارش سونوگرافی ضروری است. عکس استاندارد NT باید شامل چهار ویژگی زیر باشد:
1- در محدوده CRL قابل قبول تهیه شده باشد. CRL قابل قبول برای اندازه‌گیری NT در ایران 81- 39 میلی‌متر و در سایر کشورها 84- 45 میلی‌متر است.
2- تصویری که برای اندازه‌گیری NT مورد استفاده قرار می‌گیرد باید شامل نمای نیمرخ[16] از جنین بوده، بطوریکه تیغه بینی و نوک آن دیده شود و بزرگ‌نمایی آن به حدی باشد که فقط قسمت بالای سینه و سر در تصویر دیده شود.
3- در هنگام تهیه عکس گردن جنین باید در حالت نوترال[17] قرار داشته باشد. اگر سر جنین بیش از حد رو به جلو خم شده باشد[18] می‌تواند تا 4/0 میلی‌متر کاهش کاذب، و اگر بیش از حد به سمت عقب خم شده باشد[19] تا 6/0 میلی‌متر افزایش کاذب در اندازه‌گیری NT ایجاد کند.
4- محل قرار گرفتن کالیپرها (نشانگر) برای مشخص کردن محدوده NT در عکس باید به صورت داخل به داخل[20] باشد.
توجه 1: در هنگام اندازه‌گیری NT باید دقت کرد تا پوست جنین با غشاء آمنیون اشتباه گرفته نشود، زیرا هر دو دارای ساختاری غشایی و نازک هستند. به این منظور باید در هنگام اندازه‌گیری NT منتظر حرکت خودبه‌خودی جنین بود تا پوست از غشاء آمنیون دور شود و یا به طور مصنوعی با درخواست از مادر برای سرفه کردن و یا زدن چند ضربه به شکم وی موجب حرکت جنین و دور شدن پوست از غشاء آمنیون شد.
توجه 2: در 10- 5٪ موارد بند ناف به دور گردن می‌پیچد که در این حالت بایدNT در قسمت بالا و پایین بند ناف اندازه‌گیری و میانگین این دو عدد گزارش شود.
توجه 3: طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP[21] کانادا، مجوز انجام سونوی NT سونولوژیست‌ها باید هر سال تمدید شود و یکی از معیارهای تمدید این مجوز، انجام حداقل تعداد مشخصی سونوی NT در سال است.
NTدر اختلالات کروموزومی نظیر سندرم داون و سندرم ترنر افزایش می یابد. بیشترین افزایش NT در سندرم ترنر (45,XO که معمولاً کروموزوم Xپدری به جنین منتقل نشده و شیوع 1 به 4000 دارد) دیده می‌شود به طوری که مقدار NT تا 8 میلی‌متر بیشتر از مدین جنین‌های نرمال افزایش می‌یابد، حال آن‌که در تریزومی‌های 21، 18 و 13 حداکثر افزایش NT تا 5/2 میلی‌متر بیشتر از مدین جنین‌های نرمال است.
به طور طبیعی میزان NT با افزایش سن جنین افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش مطالعات مختلف مدین NT با CRL حدود 39 میلی‌متر، 2/1 میلی‌متر و با CRL حدود 81 میلی‌متر، 1/2 میلی‌متر است.]4-1[

افزایش NT در سایر اختلالات
1- اختلالات قلبی و اختلالات شریان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2/2 تا 8/2 میلی‌متر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 5/3 میلی‌متر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش می‌یابد).
2- فتق دیافراگماتیک
3- نارسایی ریوی
4- دیسپلازی اسکلتی[22]
5- عفونت‌های مادرزادی
6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین می‌شوند)
7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک
8- دو درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونه مشکل خاصی NT بالا دارند.]4-1[

مارکرهای بیوشیمیایی اندازه‌گیری شده در سه ماهه اول
PAPP-A: این مارکر یک آنزیم متالو پپتیدازی است که از سلول‌های تروفوبلاستیک جفت به ویژه تروفوبلاست‌های خارج پرزی ترشح می‌شود. سطح آن در هفته‌های 11 تا 13 با شیبی نسبتاً تند افزایش می‌یابد. زنان بارداری که سطح PAPP-A آنان در هفته‌های 11 تا 14 بارداری کمتر از میزان مورد انتظار باشد، احتمال ابتلاء جنین آنها به سندرم داون بالاتر است. این آنزیم با شکستن پروتئین‌های باند شونده به IGF[23] و آزاد کردن آن سبب تحریک نقش تهاجمی تروفوبلاست‌ها شده و در نتیجه در لانه‌گزینی جنین نقش مهمی دارد. IGF در تنظیم انتقال گلوکز و اسیدهای آمینه از جفت نقش دارد. از دیگر نقش‌های بیولوژیک IGF آن است که کارکردی مشابه هورمون رشد داشته و در نتیجه در رشد و نمو جنین نیز نقش دارد.
Free βhCG: زیرواحد بتای آزاد هورمون hCGاست که از سلول‌های تروفوبلاست ترشح می‌شود. سطح Free βhCG خون مادر نظیر سطح hCGدر بارداری‌های توأم با سندرم داون تمایل به افزایش نشان می‌دهد. تغییرات آن در خون مثل هورمون hCGاست یعنی با شیبی تند از هفته دهم رو به کاهش می‌گذارد.]4-1[
تغییرات این مارکرها در سایر اختلالات در جدول شماره 1 آمده است.

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توأم سه ماهه اول
بر اساس نتیجه تست غربالگری سندرم داون در سه ماهه اول، بیماران در هفت گروه قرار می‌گیرند:
1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی[24] ارجاع داده شود.
2- گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:50 تا 1:1500 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهه دوم منتظر بماند و تست سکوئنشیال[25] را انجام دهد.
3- گروه اسکرین منفی (low risk): در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1500) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفافتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.
4- در صورتی که تنها یافته غیر طبیعی در جنین، وجود NT بالای 3 میلی‌متر بوده و سن مادر بالای 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.
5- در صورتی که تنها یافته غیر طبیعی در جنین، NT بالای 4 میلی‌متر بوده و سن مادر کمتر از 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.
6- زنان در هر سنی اگر جنین آنها NT بالای 5/3 میلی‌متر داشته باشد، باید در هفته 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی ارجاع داده شوند.
7- طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP علاوه بر گروه دوم، گروه‌های زیر هم باید تست‌های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:
- زنان بالای 35 سال در هنگام زایمان (در چاپ پیشین راهنمای مزبور، سن این گروه زنان بالای 36 سال ذکر شده بود.)
- زنان با بارداری دوقلویی
- زنانی که سابقه‌ای از بچه یا جنین مبتلا به سندرم داون، ادوارد و یا اختلالات لوله عصبی داشته‌اند (و یا والدینی که ناقل هر نوع ترانس‌لوکیشن،[26] دیلیشن،[27] اینزرشن[28] و یا اینورشن[29] باشند که سبب افزایش ریسک داشتن بچه مبتلا به تکامل کروموزمی نامتوازن[30] می گردد).
- زنان بالای 35 سال که سابقه 3 بار یا بیشتر سقط دارند. (در چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار می گیرند).
- زنانی کهHIV مثبت هستند (از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در این گروه از زنان سبب افزایش بالقوه انتقال HIV از مادر به جنین می‌شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تست‌های غربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاده شود).
- زنانی که IVF یا ICSI[31] انجام داده‌‌اند.]5-1[

تست‌های غربالگری سه ماهه دوم
افراد گروه دوم و هفتم در پروتکل پیگیری مادران در غربالگری سه ماهه اول و زنانی که به دلایل مختلف مرحله اول را انجام نداده‌اند به مرحله دوم غربالگری وارد می‌شوند. رایج‌ترین و مطمئن‌ترین روش غربالگری در سه ماهه دوم بارداری تست کوآدراپل مارکر یا به اختصار تست کوآد است. این تست شامل اندازه‌گیری آلفافتوپروتئین، استریول غیر کونژوگه، hCG و Inhibin A است. سپس مقادیر به دست آمده برای هر تست با مدین‌های مربوط به هر یک از آنها مورد مقایسه قرار می گیرد. این تست از ابتدای هفته 14 (0D+14W) تا انتهای هفته 22 (22W+6D) حاملگی قابل انجام بوده و بهترین زمان انجام آزمایش در ایران هفته 15 حاملگی (و در سایر کشورها از 15W+2D تا 17W+0D) است.]6-5[

آلفافتوپروتئین (AFP): آلفافتوپروتئین یک انکوفتال پروتئین مشابه با آلبومین است که ابتدا در کیسه زرده و سپس در کبد جنین سنتز می‌شود. مقداری از آلفافتو-پروتئین سنتز شده از طریق جفت وارد گردش خون مادر می‌گردد. میزان این ماده تا اواخر سه ‌ماهه دوم بارداری افزایش می‌یابد و پس از آن رو به کاهش گذاشته، جای خود را به آلبومین می‌دهد.

گونادوتروپین کوریونیک انسانی (hCG): hCG نخستین فرآورده قابل اندازه‌گیری بارداری است و در هفته‌های اول بارداری غلظت آن تقریباً روزانه دو برابر می‌شود و در هفته‌های 10 تـا 12 بـارداری بـه حدود mIU/ml 000/100 می‌رسد و سپس تا اواخر دوره بارداری رو به کاهش می‌گذارد به نحوی کــه در سه ماهه سوم بـارداری به حدود mIU/ml000/10 می‌رسد. مطالعات گوناگون نشان داده‌اند که hCG خون جنین اهمیت فراوانی در تکامل آدرنال و گونادهای جنین در سه ماهه دوم بارداری دارد.

استریول غیر کونژوگه (uE3): استریول غیر کونژوگه در جفت، کبد و آدرنال جنین سنتز می‌شود و وارد گردش خون می‌گردد. این ترکیب در کبد مادر با گلوکورونید کونژوگه شده و از طریق کلیه دفع می‌شود. میزان استریول آزاد تا اواخر دوره بارداری افزایش می‌یابد.

(DIA) Inhibin A : Inhibin A یک گلیکوپروتئین متشکل از دو زیرواحد A و B است که از تخمدان‌ها و جفت ترشح می‌شود. سطح آن در سه ماهه اول بارداری افزایش می‌یابد و در سه ماهه دوم رو به کاهش می‌گذارد و سپس در سه ماهه سوم مجدداً افزایش می‌یابد.
در جنین‌های مبتلا به سندرم داون افزایش سطح hCG و Inhibin A و کاهش سطح AFP و uE3 دیده می‌شود.]10-5[
تغییرات سطح این مارکرها در سایر اختلالات در جدول شماره 2 آمده است.

تست‌های اینتگریتد[32] و سکوئنشیال
در پروتکل‌های غربالگری هر چه از مارکرهای کارآمد بیشتری برای تعیین ریسک استفاده شود نرخ تشخیص تست افزایش خواهد یافت. از این‌رو در سال 2002 تست اینتگریتد که تلفیقی از مارکرهای NT و PAPP-A در سه ماهه اول و مارکرهای سه ماهه دوم است، معرفی شد. نرخ تشخیص این تست برای سندرم داون 95-92% است. از آنجا که اندازه‌گیری NT، انجام تست اینتگریتد را مشکل می‌سازد (به دلیل محدود بودن سونوگرافیست‌های متبحر و نیز هزینه زیاد انجام سونوگرافی NT)، تست دیگری موسوم به‌ آزمایش سرم اینتگریتد[33] معرفی شد که در آن تنها مارکرهای بیوشیمیایی سرم اندازه‌گیری و ریسک سندرم داون بر اساس آنها محاسبه می‌شود. نرخ تشخیص تست سرم اینتگریتد برای سندرم داون 85% است. اما تست‌های اینتگریتد در عین حال اشکالاتی نیز دارند که از جمله آنها می‌توان به لزوم دو بار مراجعه مادر برای انجام تست و نیز عدم اعلام نتیجه[34] غربالگری تا انجام تست‌های سه ماهه دوم بارداری اشاره کرد. به همین دلیل در سال 2005 پروتکل دیگری به نام تست سکوئنشیال ابداع شد که در آن ابتدا غربالگری سه ماهه اول با استفاده از مارکرهای NT، hCGβ Free و PAPP-A انجام و نتیجه به پزشک و بیمار اعلام می‌شود. در صورتی که ریسک به دست آمده بیش از 1:50 باشد، بیمار برای انجام تست‌های تشخیصی معرفی شده و در صورتی که ریسک کمتر از میزان مزبور باشد بیمار برای انجام تست سه ماهه دوم (کوآد مارکر) فراخوانده می‌شود و پس از انجام تست سه ماهه دوم ریسک نهایی بــا استفاده از تمامی مارکرهای اندازه‌گیری شده در سه ماهه اول و دوم محاسبه می‌گردد. نرخ تشخیص سندرم داون با این غربالگری نیز حدود 95-92% است.]5-1[


پروتکل پیگیری مادران در غربالگری سه ماهه دوم و تست‌های اینتگریتد و سکوئنشیال
بر اساس نتیجه تست غربالگری سندرم داون در سه ماهه دوم مادران در چهار گروه قرار می‌گیرند:
1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک جنین بیشتر از 1:250 باشد، پس از تأیید سن جنین، مادر برای مشاوره ژنتیک و انجام آمنیوسنتز ارجاع داده می‌شود. در صورتی که سن جنین با سن گزارش شده در جواب آزمایش بیش از 7 روز اختلاف داشته باشد مادر برای محاسبه مجدد ریسک به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که برای تعیین سن جنین از LMP استفاده شده باشد حتماً باید پیش از انجام آمنیوسنتز، یک سونوگرافی برای تأئید سن جنین انجام شود.
تبصره 1: درصورتی که ریسک جنین فقط برای تریزومی 18 مثبت شود به دلیل آنکه تریزومی مزبور با IUGR[35] همراه است، اختلاف سن بین سونوگرافی و LMP فاقد ارزش است.
تبصره 2: در صورتی که جواب آمنیوسنتز طبیعی بود، باید این زنان از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری جزء گروه پرخطر قرار گیرند و مراقبت‌های دوران بارداری برای آنها افزایش یابد (از جمـــله انجام آنومالی اسکن در هفته‌های 20-18، سونوگرافی هفته 24 حاملگی برای رد IUGR، کنترل فشار خون، کنترل دفع ادراری پروتئین، کنترل ترشحات واژن برای رد عفونت و...).
2- گروه با ریسک بینابینی (borderline risk): در صورتی که ریسک سندرم داون بین 1:400-1:250 باشد، انجام سونوگرافی تفصیلی در هفته 20-18 توصیه می‌شود. همچنین وجود سطح غیرطبیعی مارکرها نظیر:AFP ((MoM ≥2.5، hCG ((MoM ≥3.0، Inhibin A (MoM ≥3.0) و uE3 (MoM ≤0.4)، سبب افزایش احتمال پیامدهای نامطلوب بارداری شده، ضرورت مراقبت های دوران بارداری را افزایش می دهد.
3- گروه اسکرین منفی (low risk): ریسک به دست آمده از 1:400 کمتر است. در این صورت غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد.
4- در صورتی که نتیجه غربالگری اختلالات طناب عصبی بیشتر از ریسک تفکیک کننده (1:100) باشد، برای اطلاع از مواردی که ریسک اختلالات طناب عصبی را افزایش می‌دهد، به مبحث افزایش AFP مراجعه شود.
طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP، انجام سونوگرافی تفصیلی سه ماهه دوم در هفته 20–18 باید به تمام زنان باردار پیشنهاد شود. اگر در این سونوگرافی هیچ‌گونه مارکر مربوط به سندرم داون تحت عنوان مارکرهای خفیف[36] وجود نداشته باشد، می‌توان ریسک تریزومی 21 را تا 50% کاهش یافته قلمداد کرد.]10-5[

متغیرهای بالینی مؤثر بر ریسک و سطح مارکرها
سن مادر: احتمال داشتن جنین مبتلا به اختلالات کروموزومی با افزایش سن مادر افزایش می‌یابد. از طرفی احتمال مرگ داخل رحمی در جنین‌ مبتلا به نقایص کروموزومی بیشتر است، لذا خطر داشتن جنین مبتلا به نقص کروموزومی با افزایش سن بارداری کاهش می‌یابد (میزان مرگ خودبه‌خودی جنین‌های مبتلا به تریزومی 21 بین هفته 12 و 40 حدود 30٪ و بین هفته 16 و 40 حدود 20٪ است. در تریزومی 13 و 18 این میزان بین هفته 12 و 40 حدود 80٪ است). بنابراین محاسبه دقیق سن مادر حیاتی است.
سن جنین: محاسبه دقیق سن جنین به دلیل آنکه سطح مارکرها با افزایش سن جنین تغییر می‌کند بسیار مهم است. سونوگرافی، با افزایش میزان صحت تخمین سن جنین، می تواند تا 2% موارد مثبت کاذب[37] را کاهش ‌دهد.
وزن مادر: ارتباطی معکوس بین وزن مادر و سطح مارکرهای سرمی وجود دارد که ناشی از اثر رقیق‌کنندگی حاصل از افزایش فیزیولوژیک حجم خون است. اصلاح وزن فقط در مورد NT صدق نمی کند.
منشاء نژادی[38]: در سیاه‌پوست‌ها‌ سطح سرمی آلفافتوپروتئین حدود 15٪، hCG 18٪ و PAPP-A 35% بالاتر و سطح Inhibin A 8٪ پایین‌تر از سفیدپوست‌ها است. در زنان مناطق جنوب آسیا سطح AFP 6٪ پایین‌تر و hCG 6٪، PAPP-A 17٪ و uE3 7٪ بالاتر از زنان سفیدپوست است. در کل سطح مارکرهای سه ماهه اول در زنان آسیایی بالاتر می باشد. اصلاحات مربوط به نژاد، سبب افزایش قدرت تشخیص تست‌های غربالگری می‌شود. تغییرات NT نیز در نژادهای مختلف دیده می‌شود، با این‌حال ارزش بسیار کمی برای اصلاح ریسک دارد.
دیابت وابسته به انسولین (IDDM): در زنان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین، بعضی از مارکرهای سه ماهه دوم تمایل به کاهش دارد (برای مثال AFP حدود 10٪ و uE3 حدود 5٪ کاهش می‌یابد). در زنان دیابتک سطح Free βhCG 5% پایین تر و سطح PAPP-A 5% بالاتر است. NT اختلاف قابل توجهی در زنان دیابتیک پیدا نمی‌کند.

بارداری با استفاده از تکینک‌های کمک کننده بارداری: اگر تخمک اهدایی باشد باید از سن اهداءکننده تخمک به عنوان سن مادر استفاده شود. در IVF سطح hCG در سه ماهه دوم افزایش و سطح uE3 کاهش می‌یابد. اما در سطح AFP و Inhibin A، تفاوت معنی‌داری در IVF و بارداری طبیعی وجود ندارد. سطح بالای hCG احتمالاً به دلیل تجویز دوز بالای پروژسترون به این بیماران است و اگر اصلاح نشود موارد مثبت کاذب این گروه دو برابر بارداری طبیعی خواهد شد. در سه‌ ماهه اول سطوح پایین‌تر PAPP-A دیده می‌شود در حالی که NT و Free βhCG تغییر چندانی پیدا نمی‌کنند.

سابقه قبلی تریزومی: در خانم بارداری که سابقه داشتن جنین و یا بچه مبتلا به تریزومی دارد، خطر وجود تریزومی بیشتر از میزان مورد انتظار برای سن وی خواهد بود. بنابراین این فاکتور با تأثیر بر روی ریسک اولیه اثرات خود را در تعیین ریسک می‌گذارد.

محاسبه ریسک اختصاصی: جهت محاسبه ریسک اختصاصی زن باردار برای تریزومی ها ابتدا باید ریسک اولیه بیمار[39] (با توجه به سن مادر در هنگام زایمان و سابقه قبلی تریزومی) در نظر گرفته شود، سپس این ریسک اولیه در نسبت احتمال[40] (درصد جنین‌های غیر طبیعی به طبیعی دارای این یافته) هر مارکر ضرب شده و در نهایت ریسک اختصاصی برای هر تریزومی به دست می ‌آید.]8-5[

اصلاح ریسک تست‌های غربالگری با استفاده از مارکرهای سونوگرافیک سه ماهه دوم
اگر یکی از مارکرهای خفیف سندرم داون یا آنومالی در سونوگرافی هفته20-18 دیده شود، می‌توان ریسک اختلالات آنوپلوئیدی را به صورت ذیل اصلاح نمود:
1- مشاهده یک‌کانون منفرد اکوژنیک در ناحیه قلب[41]، ریسک سندرم داون را 4 برابر می‌کند (یعنی اگر ریسک سندرم داون بین 1:1000-1:250 باشد زن باردار باید برای آمنیوسنتز ارجاع داده شود).
2- مشاهده یک کانون اکوژنیک در روده[42]، ریسک سندرم داون را سه برابر افزایش می‌دهد (یعنی ریسک 1:630 در تست‌های غربالگری تبدیل به 1:210 تبدیل شده و بیمار باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود).
3- اگر جنین دارای یک کیست کروئید پلکسوس[43] باشد، برای تفسیر آن باید به نتیجه تست‌های غربالگری مراجعه کرد:
اگر ریسک تریزومی 18 پایین و سن بیمار کمتر از 35 سال باشد، این یافته فاقد ارزش است؛ ولی در موارد ذیل زن باردار باید برای آمنیوسنتز ارجاع داده شود:
الف) یافته غیر طبیعی دیگری در سونوگرافی گزارش شده باشد،
ب) سن مادر بیشتر از 35 سال باشد.
در کل کیست کروئید پلکسوس ارزش پیشگویی‌کننده ضعیفی برای تشخیص اختلالات آنوپلوئیدی دارد.
غربالگری تریزومی 18:
تریزومی 18 یک اختلال شدید کروموزومی با شیوع 1 مورد در هر 8000 بارداری بوده و شایع‌ترین اختلال کروموزومی بعد از سندرم داون در بین تولدهای زنده محسوب می‌شود. علائم آن عبارتند از: اختلال در سیستم عصبی مرکزی، ناهنجاری‌های چشمی مثل فاصله بیش از حد معمول بین دو چشم یا هایپرتلوریسم[44]، هایپوتلوریسم[45]، فقدان یک و یا هر دو چشم[46]، شکاف لب یا کام[47]، گوش‌های غیر طبیعی، پٌلی‌داکتیلی، نقص ساختاری در قلب و سیستم تناسلی. بر اثر این آنوپلوئیدی، کیست‌های وسیعی در شبکه کوروئید شکل می‌گیرد. جنس مؤنث بیشتر از مذکر در خطر ابتلاء به این اختلال است. MoM تمام مارکرها (به غیر از NT) در این اختلال کمتر از 1 است (بین 2/0 تا 8/0). بعضی مطالعات hCG MoM کمتر از 25/0 را به تنهایی بیانگر ریسک بالا تلقی می¬کنند. در پیگیری بیماران با ریسک بالا، برای اطمینان از زنده بودن جنین، مادر حتماً برای انجام سونوگرافی ارجاع داده می شود، زیرا در جنین های مرده نیز تمام پارامترهای مذکور کاهش می‌یابد. بنابراین در صورت وجود ریسک بالا، انجام سونوگرافی و مشاوره ژنتیک و در صورت لزوم انجام آمنیوسنتز و CVS توصیه می‌شود. تست‌های غربالگری سه ماهه دوم حساسیت بالایی (حدود 80%) برای تشخیص این اختلال دارند و این حساسیت در تست‌های سکوئنشیال به 90% می‌رسد.
در مورد ریسک تفکیک‌کننده ای که بر اساس آن بیمار باید برای آمنیوسنتز ارجاع داده شود مقادیر مختلفی (از 1:100 تا 1:300) در نظر گرفته شده است.]12و5[

اختلالات طناب عصبی و یا NTDs:
میزان شیوع این اختلال 1 مورد در هر 1500 بارداری است. تست‌های غربالگری سه ماهه دوم حساسیت بالایی (حدود 80%) برای تشخیص این اختلالات دارند. اختلال طناب عصبی به دو شکل دیده می‌شود:
1- نوع شایع آن اختلال طناب عصبی باز[48] است که در آن مغز و طناب نخاعی از طریق شکافی در جمجمه و یا مهره‌ها در معرض محیط بیرون قرار می‌گیرند و مثال‌های معروف آن اسپاینا بایفیدای باز[49] یا میلومننگوسل،[50] آننسفالی و آنسفالوسل[51] است که با افزایش AFP تشخیص داده می‌شوند.
2- موارد نادرتر اختلالات طناب عصبی نوع بسته آن[52] است که در آن نقص‌های نخاعی توسط یک لایه پوست پوشانده شده و مثال‌های معروف آن عبارتند از: لیپومیلومننگوسل،[53]لیپومننگوسل[54] و اختلالات نورولوژیک ناشی از دفرمیتی طناب نخاعی[55] (که با اندازه گیری AFP تشخیص داده نمی‌شود).]13و5[

سندرم SLO:
این بیماری دومین اختلال شایع متابولیکی با شیوع 1 در 20000 است. بیماران مبتلاء به این عارضه دچار عقب‌ماندگی شدید ذهنی و مالتیپل آنومالی می‌باشند. بیماری مزبور ناشی از کمبود و یا فقدان آنزیم 7- دی هیدروکلسترول ردوکتاز در مسیر انتهایی سنتز کلسترول است. از آنجا که سطح کلسترول در جنین مبتلاء به سندرم SLO کاهش می‌یابد بنابراین هورمون‌های استروئیدی با منشاء کلسترول از جمله استریول غیر کونژوگه نیز در سرم جنین و مادر کاهش می‌یابد. این هورمون از جمله هورمون‌های اندازه‌گیری شده در تست کوآد مارکر است و در نتیجه می‌توان از طریق اندازه‌گیری MoM اصلاح شده آن و همچنین MoMsاصلاح شده 3 مارکر دیگر ریسک ابتلاء جنین به سندرم SLO را ارزیابی کرد. تشخیص قطعی سندرم SLO از طریق اندازه‌گیری سطح پیش‌ساز کلسترول (7- دی‌هیدروکلسترول) در مایع آمنیوتیک انجام می‌شود. انجام سونوگرافی نیز در این بیماران کمک زیادی به تشخیص این ناهنجاری مادرزادی می‌کند. ] 5[

تریزومی 13:
سندرم پاتو و یا تریزومی 13، یک ناهنجاری مادرزادی است که در هنگام تولد وجود دارد و ناشی از وجود یک نسخه اضافی از کروموزوم 13 است. این کپی اضافه سبب بروز ناهنجاری‌های ذهنی، جسمی و نقائص قلبی برای نوزاد می‌شود. بروز این سندرم نسبت به سایر تریزومی‌ها، نادرتر است. این سندرم بیشتر جنس های مونث را مبتلا می‌کند (شاید به این دلیل که میزان مرگ و میر جنین‌های مذکر تا زمان تولد بیشتر است). سندرم پاتو همانند سندرم داون با افزایش سن مادر مرتبط است و تمامی نژادها را درگیر می‌کند. 1 نفر از هر 10000 تولد زنده به این سندرم مبتلا هستند. علائم این اختلال طیفی از ظاهر و عملکرد عادی تا شرایط وخیم را در بر می گیرد. میکروسفالی، NTDs (به ویژه میلومنینگوسل)، عقب‌ماندگی ذهنی، کوچکی‌چشم[56]، فقدان چشم[57]، چشم‌های خیلی نزدیک یا حتی چسبیده به هم (آنومالی پیتر)[58]، گوش‌های بدفرم و پایین‌تر از حد معمول، پلی‌داکتیلی، انگشت خمیده، پاشنه پای برجسته و فقدان دنده‌ها نیز می تواند در این اختلال بروز کند. سطح مارکرهای سه ماهه اول به شدت کاهش یافته و NT نیز افزایش می‌یابد. تست‌های غربالگری سه ماهه اول حساسیت بالایی (حدود 90%) برای تشخیص این اختلال دارند.]14-5[

پره اکلامپسی:
در سالیان اخیر از مارکرهای تست کوآد مارکر برای تعیین ریسک پره‌اکلامپسی نیز استفاده می‌شود. قدرت تشخیص مارکرهای اندازه‌گیری شده به همراه مارکرهای بالینی مادر (شامل دیابت، نولیپار بودن، سن، وزن، دوقلویی و...) در تست کوآد مارکر برای پره‌اکلامپسی مجموعاً حدود 65% است. ]5[
________________________________________
[1] . First Trimester Screening (= FTS)
[2] . One- Stop Clinic for Assessment of Risk (=OSCAR)
[3] . median
[4] . screen positive
[5] . chorionic villus sampling (= CVS)
[6] . fetal transverse limb abnormality
[7] . micrognathia
[8] . microglossia
[9] . exomphalos
[10] . ossification
[11] . nuchal edema
[12] . Nuchal Trans
                             

پرسش و پاسخ

سوال 1398/06/14

سئوال: سلام خانومم غربالگری سه ماه اول انجام داد منتها این free B-chg MoM یکم بالاست ۳.۶۲ هستش. ریسک های سندروم داون هم ۱:۷۰۳۰ و تریزومی۱۳و۱۸ هم ۱:۹۹۰۰۰ هستش. همه جای ازمایش هم screen negative نوشتن. مشکل خاصی هست؟!! چرا اون بتا مام زیاده خیلی نگرانیم لطفا جواب بدید

پاسخ مدیر 1398/06/14

جواب: در یک سری از پیامدهای نامطلوب بارداری سطح این هورمون افزایش یافته و ترجیح داده می شود که تحت کنترل بیشتر در دوران بارداری قرار بگیرد. این پیامدها شامل: جنین‌های مبتلا به آلفا-تالاسمی هموزیگوت، سندرم ترنر، هیدروپس فتالیس، دیسترس جنینی، مول هیداتی فرم و همچنین پره‌اکلامپسی، افزایش فشار خون ناشی از بارداری، هایپرکلسترولمی و سندرم‌های کرونری حاد گزارش شده است.

سوال 1397/10/22

سئوال: سلام خیلی نگرانم . جواب غربالگری ۳ ماه اول Papp-a 2.87 mlu/mL Free B-hcG 102.00 lu/L Triasomy 18/13 NT 1.60 mm CRL 60.5mm لطفا سریع راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1397/10/22

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1397/10/21

سئوال: سلام نتیجه تروزومی 18در عزبالگری دوم باید چقدر باشد ؟

پاسخ مدیر 1397/10/21

جواب: کمتر از 1:100

سوال 1397/10/02

سئوال: سلام و وقت بخیر خیلی ممنونم از وقتی که واسه ما میزارین من هفته ی گذشته در مرکز نسل امید غربال اول رو انجام دادم 30 ساله هستم و free BHCG عدد 16.10 در مبنای IU/I و 0.456 در مبنای MOM ثبت شده و در مورد PAPP-A 3.169 IU.I , 1.245 MOM قید شده از نظر هر سه سندروم low risk هستم ولی پایین ریپورت نوشته که با توجه به عدد FBHCG بررسی از نظر تشخیص افتراقی توصیه میشود . شایان ذکر است که عرض گردد که NT 1.7 mm و NB present و در نهایت FHR 165 هست دلیل اون نیاز به تشخیص افتراقی چی میتونه باشه؟

پاسخ مدیر 1397/10/02

جواب: در یک سری از پیامدهای نامطلوب بارداری ممکن است سطح این هورمون کاهش یابد که با پیگیری بیشتر طی بارداری می توان مراقب این مسئله بود.

سوال 1397/04/04

با سلام. من ۲۲ سالمه سونو و آزمایشم سه ماهه اولمو توی هفته ی۱۱ و ۴ روز انجام دادم جواب غربالگری منو تفسیر کنیدلطفا: Fbhcg 40ng/ml 0.92mom Papp.a 7030miu/l 3.52mom Crl:47.9mm Nt:1.6mm 1.25mom T21 prior risk:1 in 1.500 T18 prior risk:1 in 8.900 at term T13 prior risk:1 in 14.000 at term

پاسخ مدیر 1397/04/04

ریسک های محاسبه (یا ریسک نهایی) شده را برایم بنویسید.

سوال 1397/04/02

باعرض سلام و خسته نباشید. 30ساله هستم و دربارداری دوم بسر میبرم.فرزند اولم کاملا سالم است. آزمایش غربالگری اول رو در 13w انجام دادم و نتایج تست به این صورت است : PAPP-A 19.95 MOM 1.06 Free B-HCG 40.80 MOM 1.33 DOWN SYNDROME: screen negative TRISOMY 18/13: screen negative درضمن nt=1.72 در سونوگرافی هفته سیزدهم نتیجه آزمایش غربالگری دوم در 15w به این شرح بود : AFP 9.98 MOM 0.43 که پزشکم تکرار مجدد این ازمایش و همچنین سلفری رو دادن نتیجه ازمایش دوم در 18W AFP 21.07 MOM 0.55 سونوی سه بعدی در هفته 18 از نظر پزشک کاملا سالم بود استرس شدیدی دارم و نتیجه ازمایش سلفری 15 روز دیگر بدستم میرسئ . خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.

پاسخ مدیر 1397/04/02

نگران نباشید ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود: - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

سوال 1397/03/15

وحید

سه شنبه 23 اسفند 1390 - 12:43

 

سوال:

با سلام و عرض خسته نباشید

تقاضا دارم در مورد كیستهای كوروئید پلكسوس به تفصیل توضیحاتی را در وب سایت خوبتان درج نمایید.

با تشكر فراوان

جواب:

بزودی حتمأ

 

نیلا

شنبه 16 اردیبهشت 1391 - 06:23

 

سوال:

برای رفع کیستهای کوچک باید چه داروی مصرف شود

جواب:

بیشتر کیست‌های تخمدان در زنان در سنین باروری کیست‌های فولیکولار هستند که به طور طبیعی در عرض 1 تا 3 ماه از بین می‌روند. اگرچه ممکن است این کیست‌ها پاره شوند، به ندرت علائم ایجاد می‌کنند. این کیست‌ها خوش خیم هستند و مشکلاتی ایجاد نمیکنند. در زنانی که هیچ علائمی ندارند این کیست‌ها را می‌توان همزمان در طی آزمایش لگن تشخیص داد. تمام زنان در مقاطعی از زندگی به کیست‌های فولیکولار مبتلا می‌شوند.

در زنان در سنین باروری، معاینه کیست فولیکولار معمولاً در چند چرخه قاعدگی انجام می‌شود زیرا در این گروه سنی این کیست‌ها شایع و سرطان تخمدان نادر است. گاهی اوقات کیست‌های تخمدانی در زنان غیر یائسه حاوی مقداری خون است که کیست‌های هموراژیک نامیده می‌شوند. کیست‌های هموراژیک به سرعت برطرف می‌شوند.

به منظور تعیین استراتژی درمانی برای کیست‌های تخمدان از اولتراسوند استفاده می‌شود زیرا این روش می‌تواند به تشخیص این که این کیست، کیست ساده یا ترکیبی است کمک کند. کیست ساده که در بیماری‌های خوش خیم دیده می‌شود فقط حاوی مایع بوده و بافت جامد ندارند اما کیست ترکیبی بافت جامدی دارد که به پایش و احتمالاً جراحی نیاز دارد.

به طور خلاصه درمان ایده آل کیست‌های تخمدان به سن زن، اندازه کیست (و تغییر اندازه) و ظاهر کیست در اولتراسوند بستگی دارد.

 

درمان می‌تواند شامل معاینه ساده یا ارزیابی آزمون‌های خونی مانندCA-125 باشد که به تشخیص پتانسیل ابتلا به سرطان کمک می‌کند.

در صورت ایجاد درد شدید، از بین نرفتن خود به خود یا مشکوک بودن تومور، می‌توان آن را با لاپاراسکوپی یا در صورت نیاز با لاپاراسکوپی باز خارج کرد. به مجرد خارج کردن کیست، تومور به یک پاتولوژیست ارجاع داده می‌شود تا به منظور تشخیص نهایی نوع کیست موجود، بافت را در زیر میکروسکوپ آزمایش کند.

 

نیلا

شنبه 16 اردیبهشت 1391 - 06:36

 

سوال:

من 3ساله ازدواج کرده ام باردار نمی شوم و چند بار هم رفتم پیش دکتر داروی متفورمین را برایم نوشتن ولی قندم پایین وقتی که این دارو را مصرف میکنم حالم بد میشه ایا واقعا این دارو تاثیر کذار هست یا نه یا مصرف این دارو را ادامه بدهم.

جواب:

ادامه مصرف دارو به نظر پزشکتان بستگی دارد و همینطور نحوه پاسخ به درمان

 

نازنین

پنجشنبه 19 مرداد 1391 - 07:25

 

سوال:

لطفا توضیحاتی در موردتست غربالگری سه ماهه دوم من واین که اقدامات بعدی من چه باید باشد بدهید متشکرم 12/05/05 LMP

MATERNAL AGE ATEDDDA 36YEARS

DATE OF SAMPEL 12 /08/08

PREVIOUS NTD NONE

PRVEVIOUS DOWNS NONE

PRE.PREECLAMPSIA NO

INSULIN DEPENDENT DIABETS NONE

IVF PREGNANCY YES

MS-AFP LEVEL 30IU/MOL 1.07MOM

UE3 LEVEL 1.3 0.74MOM

TOTAL HCG 129300 2/01MOM

SCREENING RESULT : SCCREEN NEGATI

RISK OF DOWN : 1 IN 280

RISK OF PRE-ECLAMPSIA : 1IN14

COMMENT : DOWNS RISK DUE TO MATERNALA AGE ALONE IS 1IN 270

COMMENT :THE RISK ESTIMATES FOR DOWNS SYNDROME AND PRE-ECLAMPSIA TAKE ACCOUNTOF THE FACT THAT THIS IS AN IVF PREGNANCY...

جواب:

تا آنجایی که از جوابتان معلوم است شما تست تریپل انجام داده اید و نه کواد مارکر ، بنابراین با قدرت اطمینان 67% جوابتان در محدوده خطر بینابین قرار گرفته و توصیه می کنم آنومالی اسکن در هفته 20-18 در یک مرکز معتبر سونوگرافی انجام دهید.

 

سارا

چهارشنبه 19 مهر 1391 - 11:32

 

سوال:

ممنون از توجهات شما

من 30ساله هستم

هفته 13 آزمایش nt و تریپل مارکر را انجام دادم و جواب آن :

nt :1.1mm 0.93 MoM

papp-a level : 0.74 mg/L 0.29 MoM

free-Beta-Hcg level : 153ng/mL 3.56 MoM

fetal nasal Bone : present

 

 

Screen positive

Reason : Increase Risk of Down Syndrome

Risk of Down : 1 in 220 (at term

downs risk due to maternal age alone is 1 in 920

not in the high risk category for trisomy 18 : risk<1 in 100

this test does not screen for neutal tube defect

در صورت امکان آزمایش را برایم تفسیر نمایید

پزشکم برایم آزمایش کوآدمارکر را نوشتند که هفته 15 انحام دهم .

من این آزمایش را در آزمایشگاه دکتر شریفی اصفهان انجام دادم

بنا به درخواست خودم می خواهم یک آزمایشگاه دیگر این آزمایش کوآد را انجام دهم...

جواب:

ریسک شما در محدوده پر خطر است. بهتر است تحت نظر پزشک ات در یک مرکز دیگری تست کواد مارکر را انجام دهید.

 

سارا

سه شنبه 2 آبان 1391 - 09:54

 

سوال:

سلام. خسته نباشید و با تشکر از وقتی که برای ما می گذارید :

من آزمایش کواد را در آزمایش اریترون اصفهان انجام دادم که گویا برای آزمایشگاه نیلو فرستادند . نتیجه اش :

AFP : 55 IU/ml 2.48:mom

HCG : 65.50 IU/ml 1.37 : mom

ue3 : 0.90 ng/ml 0.73 : mom

ina 456 pg/ml 1.71 : mom

t 21 : 1:3410

t18 < 1 : 30000

SLOS : < 1 : 30000

ntds : 1 :91 positive

pre-Eclampsia screen positive

الان آزمایش afp را مجددا داده ام همون اریترون

البته پزشکم در ابتدا گفت باید آمینوسنتز شوی . ولی بعد آزمایش afp و یک سونوی حاملگی معمولی و مشاوره زنتیک نوشت که انجام دهم

سوال من از شما : خواهش می کنم برایم بفرمایید آزمایشم خیلی بد است ؟

و این ntd در سونوی سه بعدی...

جواب:

نگران نباشید اگر عدد AFP MoM دومی پایین تر از اولی بود منشاء افزایش هورمون فوق مادر می باشد و نه جنین. جواب دومی را برایم بنویس و توی سونوگرافی هم بهتر است ناحیه Distal Sacrum با دقت بیشتری بررسی شود.

 

صالحه

سه شنبه 9 آبان 1391 - 06:36

 

سوال:

با سلام وخسته نباشید.

من نتایج ازمایشهام رو می نویسم براتون :

تریزومی 21 در سه ماهه اول 1:343

تریزومی 21 در سه ماهه دوم 1:6700

سن : 34 سال

در انومالی اسکنی که در هفته 17 انجام شده گفتن یک کانون اهکی در قلب به قطر 2.2 میلیمتر دیده شده . ایا این مشاهده ریسک من رو در محدوده پرخطر قرار داده. دکترم میگه هنوز لزومی به آمنیوسنتز نیست و باید در هفته 20 اکوکاردیوگرافی قلب رو انجام داد .این اکوکاردیو گرافی چی رو معلوم می کنه ؟خیلی ممنون می شم که منو از نگرانی درارین؟

جواب:

بستگی به نظر پزشکتان دارد ولی با توجه به یافته فوق که یک سافت مارکر محسوب می شود توصیه به انجام آمنیوسنتز برای رد اختلالات کروموزومی و اکوکاردیوگرافی برای رد اختلالات قلبی و عروقی می شود.

 

صالحه

چهارشنبه 10 آبان 1391 - 04:28

 

سوال:

با تشکر از پاسخ شما .

الان اگر اکوکاردیو گرافی مشکلات قلبی رو رد کنه معنیش اینه که مشکل کروموزومی وجود داره و یا برعکس اگه اکوکاردیوگرافی مشکل قلبی رو تایید کنه یعنی مشکل کرموزومی وجود نداره؟

خیر ارتباطی به هم نداشته و باید هر دو چک شوند

منظورم اینه که این سافت مارکر حتما یکی از مشکلات قلبی یا کروموزومی رو اثبات میکنه؟

با قدرت اطیمنان 98% به شرط انجام در یک مرکز معتبر

بازهم از توجه شما متشکرم.

 

جوجو

چهارشنبه 17 آبان 1391 - 14:00

 

سوال:

سلام من تست غربالگری سه ماهه اول را انجام دادم و براتون فرستادم و نرمال هم بود- ولی تست 2ماهه دوم را انجام ندادم -الان هفته 27 بارداری هستم یعنی سه ماهه سوم بارداری-چه تستی میشه الان انجام داد ؟؟

نیازی به انجام آزمایش خاصی در این هفته ها نیستید و دیگر اینقدر خودتان را نگران نکنید.

اگه انومالی اسكن انحام بدم ارزشی داره تو سه ماهه سومم؟؟؟

خیر

در ضمن خواهرم با شوهرش نسبت فامیلی نداره ولی جفتشون گروه خونی B+ دارن.اشكال نداره؟؟

خیر

و تاالان كه تو هفته26 بارداری هستش هیچ تست غربالگری انجام نداده-ایشون چه باید بكنند؟؟/مرسی

از اینكه وقت میذارید-از ایلام

یک سونوی سه بعدی انجام دهند.

 

اکرم

پنجشنبه 28 خرداد 1394 - 10:36

 

سوال:

سلام خسته نباشید

ازمایش تیریزومی 21 تریپل مارکرم هزار و چهارصد و دو بود

و تو ازمایش کواد عددش دویست و نود و شیش هست

در ضمن هرمون hcg mom 3.63 بود

من نگرانم ایا لازم هست ازمایش سنتز انجام بدم؟

چرا اچ. سی. جیم بالاس چیکار کنم؟ خواهش میکنم راهنماییم کنید ممنون و سپاسگذارم

جواب:

اگر هر دو مرحله را در یک آزمایشگاه انجام داده اید ازشان بخواهید که پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و ریسک آنرا برایم بنویسید.

نگران نباشید مقاله ارتباط مارکرها با مسمومیت بارداری یا پره اکلامپسی را بخوانید.

 

بهار

یکشنبه 7 تیر 1394 - 15:12

 

سوال:

تو این سایت چیزی نیست که نشونمون بده سوالمون ثبت شده.ولی امیدوارم که ثبت شده باشه.منتظر پاسخم.با تشکر

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.

 

بهار

دوشنبه 8 تیر 1394 - 05:50

 

سوال:

مرا ببخشید نه سوالم ثبت شده و نه برایم جوابی ایمیل شده به خاطر همین دوباره سوالمو مطرح میکنم.

با عرض سلام خسته نباشید ممنون از اینکه به سوالاتمون جواب میدین اجرتون با خدا.من 26سالمه من و همسرم نسبت فامیلی داریم فرزند اولم خدا رو شکر سالمه.ولی در بارداری دومم مقدار nt2 است و من به شدت نگرانم.من مرحله اول غربالگریم را در آزمایشگاه نیلو انجام دادم.من با حساب خودم 11هفته و 4روزم بود رفتم برا غربالگری ولی تو سونو گفتن 12هفته 4روزته.لطفا جواب آزمایشم را تفسیر کنید و اگه امکانش هست جوابشو برام ایمیل کنید ممنون میشم.و اگه خطری هست لطفا بگید

Fbhcg 13.00 ng/ml

0.35mom

Papp-A...

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.

 

فیروزه

چهارشنبه 4 آذر 1394 - 15:25

 

سوال:

سلام میشه جواب منو تفسیر کنید

خیلی نگرانم b hcg بالاست در 12هفته و 4روز

Nb:2.5

F.h.r:164bm

Lenght of cervix:37mm

Nt:1.15mm 0.87MoM

Papp a:6970miu/L 1.81MoM

Free B hcg:167.40iu/L 4.83MoM

Screening result:screen negative

Risk of Downs:1 in 340(at term

Comment:Downs risk due to maternal age alone is 1 in 1100

Comment:Not in the high risk category for trisomy 13 (risk<1 in 100

Comment: This test does not screen for neural tube defects because the test was done before 15 weeks

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.

 

سمیرا 2

پنجشنبه 5 آذر 1394 - 11:41

 

سوال:

با سلام سن بنده 27.5 است. ازدواج فامیلی دختر خاله پسر خاله هستیم. در 12 هفته و پنج روز سونو و آزمایش غربالگری دادم. دوقلو باردارم.عدد NTو NBو CRL هردو قل یکسان وجواب آزمایش به شرح زیر است.لطفا مرا راهنمایی کنید . آیا بازهم نیاز به غربالگری و آزمایش دارم؟

papp-a 4762mlu/l

free beta 108ng/ml

crl 65

nt 1.1mm

mom 0.87

nasal bone present

down syndrome 1:8470

age alone 1:1210

trisomy 18/13 1:99000

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.

 

زینب
شنبه 7 آذر 1394 - 12:59

 

سوال:

سلام وخسته نباشید،جواب تست ۳ماهه اول هفته۱۲ مرا تفسیر میکنید،وایا جای نگرانی بابت تریزومی ۲۱ وnt وجوددارد

Age 32

T21prior risk 1:729

T18 1:8158

T13 1:20032

Nt =2.1mm

Result

Trisomy 21 1:482

Trisomy18 1:14453

Trisomy13 1:19557

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.

 

سعیده

پنجشنبه 26 آذر 1394 - 11:22

 

سوال:

سلام و خسته نباشید. 35ساله و بارداری اول تست غربالگری در هفته 0+13 در مركز شما انجام دادم

T21 1:385

T181:4286

T13. 1:11166

در كادر زرد رنگ

T21 1:15787

T18 <1:30000

T13<1:30000

ودر كادر مقابل زرد رنگ توضیح داده كه low riskو t21 1:250

T18 1:100

T131:100

Bhcg 0/31

Papp 1/14

عددnt 1/85

Crl 66/6

Fhr 167

Nb present

منون میشم راهنمایی كنید

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.

 

Simuli

چهارشنبه 2 دی 1394 - 08:35

 

سوال:

با سلام نتیجه غربالگری اول من به شرح زیر است:

Ga by us: 13w+o d

Ga by lmp: 13w+2d

Crl: 6.63 mm

Nt:2.0

Nb:present

Free bhcg: 0.534 mom

Papp-a : 0.496 mom

FHR: 156

Adjusted risk for t21: 1:5676 low risk

Adjusted risk for t18: 1:7587 low risk

Adjusted risk for t13: <1:20000 low risk

اما سوالهای من:

١- برای من در قسمت توضیحات نوشته شده \"با توجه به یافته بیوشیمی pappa بررسی از نظر تشخیص افتراقی این یافته توصیه می گردد\" لطفا بفرمایید این توصیه به چه معناست؟ منظور از تشخیص افتراقی چیست؟

٢- همانطور كه در اول نوشتم سن بارداری من بر اساس lmp شده ١٣ هفته و دو روز ، در حالیكه سن جنین بر اساس crl شده ١٣ هفته، در حالیكه این به نظر درست نمیاد چون اگه جنین من ١٣ هفته...

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک اش در منطقه کم خطر بوده و یک تست AFP با محاسبه MoM برای در اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام داده.                نگران کاهش PAPP-A هم نباشید. سن جنین بر مبنای CRL درست تر هست.

 

Simuli

چهارشنبه 2 دی 1394 - 08:45

 

سوال:

ضمنا برای من سونوگرافی توسط متخصص زنان( خانم دكتر مرصوصی) انجام شده آیا سونوی nt حتما میبایست توسط رادیولوژیست انجام میشد؟

جواب:

خانم دکتر وجیهه مرصوصی جزو پریناتولوژیست های خوب ایران می باشد و سونوهای NT شان بسیار دقیق هست.

 

Simuli

چهارشنبه 2 دی 1394 - 09:01

 

سوال:

یك مورد دیگه هم كه برام سواله اینه كه توی عكس سونوگرافیه من نوشته شدهnt:2.06 ولی در گزارش غربالگری : 2.0 گزارش شده ، نگرانم كه نباید اگه قرار بر گرد شدن بود 2.1 اعلام میشد

جواب:

با توجه به عدد ریسک تان جای نگرانی برای این اختلاف بین این دو عدد وجود ندارد.

 

Simuli

چهارشنبه 2 دی 1394 - 15:16

 

سوال:

س: ببخشید مجددا مزاحم میشم یعنی شما میفرمایید كه من در دوره پریود باردار شده ام؟! در صورتیكه هیچگونه نزدیكی در آن دوره نبوده؟

ج: از نظر پزشکی سن جنین از روز اول از آخرین پریود محاسبه می شود.

س: خانم دكتر به من برای هفته ١٦ نوبت داده اند آیا حتما mom برای afp باید در هفته ١٥ انجام شود؟

ج: هفته 16 انجام دهید.

س: آیا من نمیتوانم تست سكوئنشنال و كوارد ماركر را هم انجام دهم؟

ج: برای بالا بردن قدرت تشخیص می توانید این کاررو انجام دهید.

 

آوا مامی

پنجشنبه 24 دی 1394 - 08:32

 

سوال:

با عرض سلام لطفا میشه آزمایش غربالگری نوبت اول من رو تفسیر کنید:

Age at term: 31.8

fbhcg:0.5

papp_a:0.97

CRL:67mm

NT:1.6

Nasal Bone: Present

T21 1:763

T18 1:8541

T13 1:20906

Gestational Age at B iochemistry : 13W+5D

Gestational Age at Scan : 13w+2D

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.

 

مریم

دوشنبه 28 دی 1394 - 13:56

 

سوال:

باسلام و تشکر بابت پاسخگوییتان

من آزمایش غربالگری سه ماهه اول رو در 11هفته و 4 روز انجام دادم و جوابها بصورت زیر هستند

PAPP-A:1739(mom:0.6

free bhcg:45.87(mom:1.29

T21:prior risk 1:870&final risk 1:1080-intermediate risk

T18/13:prior risk 1:6400&final risk:1:50900

NT:2.1

Nb:present

CRL:57

Gestational Age:12w+2d

خیلی نگرانم برای ریسک بینابینی سندروم داون

درضمن من خودم 30 ساله هستم و هیچ سابقه قبلی هم در خونواده خودم و شوهرم وجود نداره

خیلی ممنون میشم اگر منو از نگرانی در بیارین لطفا

باتشکر

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.

 

مریم

سه شنبه 29 دی 1394 - 09:52

 

سوال:

باسلام و تشکر که به سوال قبلیم پاسخ دادین

دکترم برای هفته 15 فاکتورهای زیر رو نوشتن

bhcg

Ue3

inhibin A

AFP

این همون آزمایش کواد مارکر هست که شما در جواب سوالم گفتین؟

آیا نیازی هست فاکتوری اضافه بشه یا همین کفایت میکنه؟

ریسک پروتکول سکئونشینال که فرمودین شامل همین موارده یا خیر؟

باتشکر

جواب:

این تست همان کواد مارکر هست. از آزمایشگاه بخواهید پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنید.

 

تریکوگراما

جمعه 7 خرداد 1395 - 07:32

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید:

نتایج آزمون غربالگری سه ماهه اول در 11 هفته و 5 روز هست . 35 ساله هستم.

یک جنین زنده با ضربان قلب و با حرکات فعال در داخل کاویته رحم مشهود است :

FHR 158

CRL 52

NT 1.3

جفت خلفی فوقانی گرید 0

طول سرویکس 33

و نتایج آزمایش خون :

PAPP-A 2.70 mlu/l MOM 0.94

FREE B-HCG 38.00 ng/ml mom 0.78

NT 1.30 mm mom 1.21

DOWN SYNDROME 1:4170

AGE ALONE 1: 375

TRISOMY18/13 1:99000

لطفا\" این نتایج رو تفسیر کنید و بفرمایید نیازی برای تکرار آزمایشات و یا غربالگری مرحله دوم بارداری هست یا خیر ؟ ممنون از توجهتون

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک اش در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلال طناب عصبی و یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.

 

الیسه

شنبه 1 تیر 1395 - 10:16

 

سوال:

با سلام

نتایج غربالگری اول من به صورت زیر است لطفا راهنمایی كنید ممنون

FBHCG 26.00 /MOM 1.09

PAPP-A 5361 /MOM 1.44

Age at term 32.3

T21 prior risk 1:706

T18 prior risk 1:7905

T13 proir risk 1:19454

ودر كادر زرد رنگ

T21 1:13653

T18 <1:30000

T13 <1:30000

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در گروه کم خطر بوده و باید آزمایش AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و دیواره شکمی در هفته 15 و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید..

 

عاطفه

سه شنبه 23 شهریور 1395 - 07:48

 

سوال:

سلام ممکنه ازمایش منو تشریح کنید 23 سالمه وازماش رو هفته13 انجام دادم

nt1.9

crl67mm

papp-a2136.00miu\\l 0.56mom

rreehcg53.39iu\\l 1.87mom

ریسک کروزوم 13و18 رو پایین زده اما سندروم داون رو 1:507

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

لیلا

یکشنبه 28 شهریور 1395 - 16:29

 

سوال:

با سلام لطفا نتیجه آزمایش كواد ماركر و سكوینشنال من را تفسیر كنید

37 سال

وزن ٧٠ كیلو گرم 15w+3D

T21 prior risk: 1:261

AFP. 1.10 MoM

HCG 1.23

UE3 1.08 mom

INA .84 mom

T18 prior risk: 1:2884

PAPP-A. .73 mom

FBHCG. 1.07

  1. 1.5 mm. CRL 58 mm. 12w+1D

 

جواب:

ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.

 

گل

پنجشنبه 20 آبان 1395 - 11:19

 

سوال:

با عرض سلام و خسته نباشید ، میخواستم اگه امکانش هست تفسیر این تست رئ به من بگید ،با تشکر

papp-a level: 3395miu/l 0.93 mom

freeB-hcg(1t)level: 52.69iu/l 1.42mom

fetal nasal bone: present

risk of down:1 in 18,000(at term)

risk of trisomy 18: less than 1 in 20,000

risk of trisomy 13: less than 1 in 20,000

comment: downs risk due to maternal age alone is 1 in 1,100

comment: this test does not screen for neural tube defects

جواب:

با قدرت تشخیص 85% در محدوده کم خطر باشد. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

 

محدثه

شنبه 18 دی 1395 - 18:28

 

سوال:

سلام سنم 32 بارداری اولمه

nt :1.1 crl:64.9 nb:persent

free beta:23.25 mom :0.73

papp-a :1.31 mom:0.32

در سونوگرافی

20000 :1>:t21 :2247 t18 :3342 t 13

در آزمایش

نوشته t21 low risk و t18/13 low risk و

only biochemistry risk for ds=1:396

سپاس

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

پگاه

چهارشنبه 22 دی 1395 - 21:11

 

سوال:

سلام میشه لطفا جواب آزمایش منو تفسیر كنید

Nuchal measurement 2.1 1.46 mom

PAPP-A level 6925miu/L 1.39mom

Free-hCG level 70iu/L 2.83mom

Risk of Down\'s 1 in 320(at term

Risk of trisomy 18 Less than 1 in 20,000

Risk of trisomy 13 Less than 1 in 20,000

Comment : down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 890

This test does not screen for neural tube defects

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

النازدوشنبه 27 دی 1395 - 20:44

 

سوال:

سلام خسته نباشین

ممنون میشم نتیجه غربالگری اول منو تفسیر کنین

age at term: 34

gestational age: 12W 5D

screening status: initial sample

para / gravida: 0/1

PAPP-A= 2725.00 mlu/l Mom = 0.74

Free b-hcg 112.20 IU/L= 3.19

Nt=1

T18=1:3500

T13=1:99000

DS Age=1:485

DS Final Risk= 1:466

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

Sara

یکشنبه 3 بهمن 1395 - 14:32

 

سوال:

سلام.خسته نباشین.در صورت امکان آزمایش من رو تفسیر کنید خیلی نگرانم.ممنونم

27 سالمه و بارداری اول و 11 هفته و 6 روز

pAPPA :8.2 ug/mul

Free HCG: 56.2 ng/mul

nt:1.1 mm

جواب:

این ریپورت کامل نیست و از آزمایشگاه بخواهید ریسک تریزومی های 21، 18 و 13 را برایتان محاسبه کنند و جوابش را برایم بنویسید.

 

گلدونه

چهارشنبه 6 بهمن 1395 - 11:01

 

سوال:

سلام خسته نباشید من 34 سال بارداری دوم در هفته 12 و 6 روز در موسسه نسل اامید غربال ااول انجام دادم که جواب به این صورت بود

:present NB

NT2.5

T21=1:66

T18=1:10864

T13=1:20000

freeBhcg=99.7

PAPP-A=2.918

پزشک مشاور موسسه و دکتر خودم اصرار به امینوسنتز دادن ولی با پزشک دیگه ای که ویزیت شدم پیشنهاد آز نیفتی و بعد هفته 16 از کواد رو دادن. ممنون میشن شما راهنماییم کنین واقعا نمیدونم کدوم روش برای این جواب مناسبتره

ایا نیفتی جایگزین امینو میتونه باشه ؟

جواب:

تصمیم نهایی با پزشک معالجتان می باشد و هر چند می توانید تست NIPT را هم انجام دهید. اما این را بدانید که این تست فقط برای سه اختلال کروموزومی شایع 21، 18 و 13 طراحی شده است.

 

تینا

پنجشنبه 14 بهمن 1395 - 09:02

 

سوال:

با سلام. ممنون میشم اگه زودتر پاسخ بدید. من غربالگری سه ماهه اول رو انجام دادم.بهم گفتن باید اول هفته 17 دوباره آزمایش بدم.جواب ها به این صورت است:

CRL:65.5 NT:1.30 1.02MOM 0.03

PAPPA-A 3810.00 MOM 0.67

FREE B-HCG 125.00 MOM 3.19

down syndrome: intermediate risk

trisomy 18/13: screen negetive

final risk DS:1:1500

only biochemistry risk for ds=1.197

سن بارداری 12 هفته و پنج روز

سن و وزن خودمم اشتباه وارد کردن من 24 سال و 8 ماهمه اینجا 25 و 3 وارد شده. وزنم هم 45 هست که اینجا 47 وارد شده.

با توچه به این ها میشه لطفا بگید چقد احتمال داره جنینم سالم نباشه؟خیلی نگرانم.خواهش میکنم زودتر جواب بدید.

 

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

هدی

یکشنبه 17 بهمن 1395 - 05:54

 

سوال:

با سلام و تشکر از پاسخگوییتون

من تست اول رو هفته 13 انجام دادم و برای هفته 18 غربالگری دوم را هم در آزمایشگاهتون انجام دادم. جواب ها به صورت زیر است که یکی از آنها HCG به صورت Bold نوشته شده میشه راهنماییم کنید

HCG 10.50 MOM 0.44

جواب:

نگران نباشید، ریسک تریزومی های نهایی را برایم بنویسید.

 

مهسا

سه شنبه 26 بهمن 1395 - 07:53

 

سوال:

سلام،من از آزمایش غربالگری دوم که در کرج نمونه دادم اما در آزمایشگاه معتبر شما انجام شده سوال دارم،لطفا با راهنماییتون منو از نگرانی در بیارین: هفته ۱۷ ،سن ۳۰

29(Maternal AFP (ECL

MoM 0.82

NTDs risk 1:8134

Final result :low risk

آیا ریسک NTD بالا نیست؟

جواب:

خیر، با قدرت تشخیص 80% ریسک تان برای اختلالات طناب عصبی و جداره شکمی نرمال است.

 

نسرین

جمعه 29 بهمن 1395 - 20:38

 

سوال:

سلام,خسته نباشید..ببخشید من الان ۲۱ هفته و ۵ روزمه و۲۹ سالمه..آزمایش غربالگری سه ماه اولم بینابین بود که دکترم برام غربالگری سه ماه دوم یا همون کواد مارکر نوشت که اینم بینابین بود جوابش که دکتر برام سونوگرافی ناهنجاریها که فکر میکنم همون آنومالی اسکن هستش نوشت و انجام دادم که دکتر سونوگرافی گفت همه چی خوبه و البته به یه پزشک متخصص زنانم نشان دادم جواب سونورو که ایشونم گفتن خوبه ولی باز من خیلی استرس دارم و میترسم و خواهشم از شما اینه که منو راهنمایی کنید,البته دکتری که از اول بارداری تحت نظرش بودم گفت اگه سونوی آنومالی خوب باشه یعنی بچه سالمه ولی...

جواب:

نگران نباشید با قدرت تشخیص 97% ریسک اش خوبه

 

کشاورز

سه شنبه 3 اسفند 1395 - 15:50

 

سوال:

باسلام-آزمایشات زیردرهفته 16بارداری درمرحله تست غربالگری دوم می باشد.تفسیراین آزمایشات چیست.

بتااس سی جی تایتر:28513

استریول(پرگنانسی):0.87

اینهیبین آ:270.0

آاف پی درپرگنانسی:45.4

برای مایع آمنیوتیک:wk13or14=<18500

جواب:

ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.

 

شمیم یاس

سه شنبه 10 اسفند 1395 - 19:09

 

سوال:

باسلام لطفا بررسی بفرمایید.نتیجه غربالگری اول در هفته ١٢ و ٢روز:

Age at sample date: 30.4

Measured serum values, Corrected MOM\'s and Risk Evaluation:

Papp-A: 3.1 mIU/ml ...... Corr.MOM\'s:1.34

Free B Hcg:38.6 ng/ml ..... Corr.MOM\'s:0.92

Ultrasound Data:

CRL:53.2 mm

Gestational age by CRL: 11+5

Gestation age on the day of serum taking: 11+5

Nuchal Translucency: 2.41 mm

NT MoM\'s: 1.70 MoM

Nasal bone: present

Risk at sampling date:

Trisomy 21+NT risk: 1:2602

Trisomy 21: 1:8147

(Trisomy 13/18 + NT) < 1:10000

Age Risk: 1:593

جواب:

با قدرت تشخیص ٨٥٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- یك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شكمی،

- و یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

 

راضیه

چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 15:53

 

سوال:

سلام خسته نباشید...

22 سال سن دارم. شکم اولم هست. غر بالگری اول رفتم اعداد زیر :

trisomy 21 :1.13

trisomy 18: 1.99

trisomy 13: 1.99

لطفا کمک کنید اعداد نشانگر چیست

جواب:

با قدرت تشخیص ٨٥% ریسك تان در محدوده پر خطر و كاندید انجام تست های تشخیصی

 

فاطمه اشعری

یکشنبه 21 خرداد 1396 - 19:09

 

سوال:

سلام و وقت بخیر خواهشمندم به من هر چه سریعتر جواببدین چون واقعا از استرس نمی دونم باید چی کار کنم . جواب غربالگری دومم در 15 هفته و 5 روزگی و سن خودم 23 سالگی است به شرح زیره :

تست : QUADRUPLE MARKER SCREENING TEST

T21 : 1: 1653

T18 : 1: 30000

SLOS: 1: 30000

NTDS : 1: 8134

و در تست : SEQUENTIAL SCREENING TEST

T21 : 1 : 23836

T18 : 1: 30000

SLOS : 1: 30000

NIDS : 1: 8134

می باشد .

بازم ممنون میشم هر چه سریعتر من جواب دریافت کنم . سپاس بی کران

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این مورد چک شود:

- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص 95٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- فقط یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

فقط دقت شود سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی آنومالی اسكن را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

 

صدیقه

سه شنبه 30 خرداد 1396 - 05:56

 

سوال:

با عرض سلام و خسته نباشید

NT:1

Nb :preseny

FBHCG: 14.00

PAPP-A: 1406

T21: 1:1110

T18: 1 : 12586

T13: 1: 30178

تفسیر آزمایش من چی هست

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

سلما

سه شنبه 30 خرداد 1396 - 10:17

 

سوال:

سلام اگه امكانش هست آزغربالگری منو تفسیر میفرمایید٣٥ساله هستم بارداری دوم خیلی نگرانم لطفا سریعتر جواب منو بدید خیلی ممنون

nt:1.43

CRL:64mm

T21:1:360

T18:1:4007

T13:1:10516

12w+3D

داخل كادر زرد

T21:1:21487

T18:<1:30000

T13:<1:30000

FBHCG:0.53

PAPP-A:2.08

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- یك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شكمی،

-و یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

 

حلما

چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 12:33

 

سوال:

سلام.خسته نباشید.لطفا آزمایش من رو تفسیر کنید.باسپاس

Papp-a: 3433.00 mlu/l mom :1.09

Free b-hcg 197.40 iu/l mom:5.58

Ds: prior 1:1260 final risk:~1:5370

T18/13:prior 1:10200 final risk ~1:99000

Crl: 55.2mm

Nt: 0.80mm

Nb:present

Para/gravida:0/1

Screening status: initialt sample

Weight:70.0kg

جواب:

نتیجه نهایی تان خوب است ولی با توجه به عدد Free BhCG توصیه می کنم تست های غربالگری سه ماهه دوم را در همان مرکز انجام و درخواست گزارش سکوئنشیال کنید.

 

الهام

دوشنبه 6 شهریور 1396 - 07:24

 

سوال:

 

با سلام:

30 سال سن دارم. شکم اولم هست. غر بالگری اول رفتم اعداد زیر :

trisomy 21 :1.783

trisomy 18: 1.30000

trisomy 13: 1.30000

ممنون میشم اگر راهنماییم کنید ..

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1-ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

الهام

چهارشنبه 8 شهریور 1396 - 05:44

 

سوال:

سلام من این ازمایش و در هفته3+11 بارداری انجام دادم ایا قابل قبول هست ?در شیراز انجام دادم كه برای ازمایشگاه نیلو تهران فرستادند.وجواب را از ازمایش نیلو دریافت كردم در ضمن پزشك رادیولوژیستم دكتر پایدار هستند كه اسمشوون در سایتfmf بود.ممنون میشم اگر راهنماییم كنید.

nt:1.83mm

trisomy21:1.783

trisomy 18: 1.30000

trisomy 13: 1.30000

جواب:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation is a Registered Charity that aims to improve the health of pregnant women and their babies through research and training in fetal medicine.

 

مریم

پنجشنبه 16 شهریور 1396 - 07:07

 

سوال:

سلام من 25 سال دارم. نتایج غربالگری سه ماهه اول بارداری

T21 prior risk 1:1333

T18 prior risk 1:15471

T13 prior risk 1:36678

FBHCG 35.9 MOM 0.66

PAPPA 13.9 MOM 0.7

NT 1.57

NB PRESENT

CRL 47mm

TRISOMY 21 <1:4143

TRISOMY 18 < 1:30000

TRISOMY 13 <1:30000

میشه اینو تفسیر کنید برام؟ خطری جنینه منو تهدید میکنه؟

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- یك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شكمی،

- و یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

 

ملک

یشنبه 1 مهر 1396 - 19:10

 

سوال:

با سلام

در تست غربالگری بجای سن ۲۷ سال ۴۳ سال درج شده ایا این تاثیری در نتایج دارد یا خیر ؟

جواب:

بله ، خیلی

 

سعیدی

سه شنبه 18 مهر 1396 - 17:14

 

سوال:

سلام وخسته نباشید. من ۲۹ سالمه و بارداری اولمه، این جواب تست غربالگری سه ماهه اول منه:

T1 prior risk: 1:976

T18 prior risk: 1:10987

T13 prior risk: 26502

Calculated ridk at term:

Trisomy21:<1:30000

Trisomy 18:<1:30000

Trisomy13:<1:30000

Biochemistry:

Fbhcg : valeu 10.00. Unit ng/ml. Corrected mom0.36

Papp-a valeu3408 unit mu/l corrected mom1.13

میشه لطف کنید تفسیرش کنید، ممنون میشم

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

 

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- یك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شكمی،

- و یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

 

نسترن

چهارشنبه 24 آبان 1396 - 15:16

 

سوال:

سلام خسته نباشید جواب آزمایش غربالگری اول من این طور هست لطفا چه معنی داره؟

Weight: 58kg

Nuchal measurement:1.34mm. Mom1.01

Papp_A level : 2492 miu/L 0.76 mom

Free B_HcG level : 214.5 iu/L mom 5.43

جواب:

ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.

 

بی نام

شنبه 27 آبان 1396 - 13:59

 

سوال:

باعرض سلام و خسته نباشید من سونوگرافی و ازمایش سه ماهه اول بارداری را انجام داده ام میخواستم ان را تفسیر کنید ممنونم

PAPP-A 17.1 MOM 0.78

Free BHCG 20.6 MOM 0.62

NT 1.47mm MOM 1.08

CRL 71.0mm NB:Present

 

جواب:

ریسک تریزومی های محاسبه شده را دقیق برایم بنویسید.

 

سارا

شنبه 27 آبان 1396 - 15:44

 

سوال:

با سلام،من ٣٧ ساله و باردارى اولمه.جواب آزمایش غربالگرى اول در هفته 2+13 باردارى با توجه به سونوگرافى

Nt:2:10mm

Free b-hcg:36.730 IU/I 1.0444mom

PAPPA-A: 8.870 IU/I 1.8083mom

Trisomy21 1:2831

Trisomy18 1:7171

Trisomy 13 < 1:20000

و جواب ازمایش هفته 4+16

DS Age 1:153 final risk 1:16700

OSB prior 1:1000 final risk 1:4740

T18 prior 1:1260 final risk 1:11600

SLOS1:20000 < 1:480000

AFP 41.7 1.46mom

uE3 0.58 0.91 mom

Hcg 14.5 0.66 mom

DIA 184.7 o.90 mom

با توجه به ٢ مرحله ممنون میشوم كه تفسیر كنید.

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص 95٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

 

Zartabi

یکشنبه 28 آبان 1396 - 14:58

 

سوال:

سلام. وقت بخیر. میشه جواب تست غربالگری منو بگید

35 سالمه. بارداری اول. سن جنین12 هفته و 5 روز

Crl 64.6mm

NT 2.1mm

244؛Background risk of tris21 1

Adjusted riske of trist 21

226؛NT 1

1490؛Biochemistry 1

NT&biochemistry 1:1382

1:460 Background risk of tris 13+18

Adjusted risk of tris13+18

NT 1:506

Biochemistry 1:29177

Adjusted risk of trisomy13+18 (combined tisk)

NT & biochrmistry 1:32126

Papp-a Eclia.Roch 2.420

Papp-a Doe 0.245 -1.000- + 1.000

Charge free B hcg 09085A

Charge papp-a 66091A

Free B-hcg (eclia.Roch) 28.08 lU/l

FreeB-hcg(DoE) 0.235 -1.000-+1.000

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

 

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

مهدیه

چهارشنبه 1 آذر 1396 - 09:06

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید

لطفا میشه این آزمایش منو تفسیر کنید قبلا هم آزمایش فرستادم اینم جواب دومی هستش

آزمایش MARKER

AFP : 23.87 IU/ml MoM 0.86

uE3 : 2.80 ng/ml MoM : 1.16

HCG : 37020 IU/ L MoM : 0.96

Inhibin-A : 97.6 Pg/ml MoM : 0.48

جواب:

ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.

 

منا

چهارشنبه 8 آذر 1396 - 23:05

 

سوال:

سلام.ممنون میشم جواب غربالگری من رو بگید.

۳۶ سالمه.غربالگری اول در ۱۲ هفته و ۴ روز:

Crl:60.71

Nt:1.82

Fhr:152plus/min

Cervix:34.4mm

Fbhcg:value 37.corrected mom 0.80

Papp-a:value 1150.corrected mom 0.36

Trisomy21: 1/423

Trisomy18: 1/3298

Trisomy13: 1/30000

غربالگری مرحله دوم

Afp: value 38.00 . Corrected mom 1.35

Hcg: value 72.40 .corrected mom 2.13

Ue3 : value 1.20 . Corrected mom :0.98

Ina: value:224.00 . Corrected mom 0.89

Trisomy21:1/1002

Trisomy18: 1/30000

Slos: 1/30000

NTDs: 1/1980

Sequentional screening test

Papp-a: value 1150.00 . Corrected mom 0.43

Fbhcg: value 37.00 .corrected mom 1.15

Afp: value 38.00 . Corrected mom 1.35

Hcg: value 72.40 . Corrected mom 2.13

Ue3 : value 1.20 . Corrected mom 0.98

Ina: value 224.00 . Corrected mom 0.89

Trisomy 21:1/907

Trisomy 18:1/30000

Slos:1/30000

NTDs: 1/1980

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این مورد چک شود:

- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص 95٪‏ ریسك اش در محدوده خطر بینابین است و دو توصیه می توان برایتان انجام داد:

١- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص ٩٩٪)

٢- قابل قبول: انجام آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر یك از سافت ماركرها بیمار كاندید تست های تشخیصی شود (با قدرت تشخیص ٩٠٪).

فقط دقت شود سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی آنومالی اسكن را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

 

منا

شنبه 11 آذر 1396 - 06:39

 

سوال:

شما در توضیحاتتون در غربالگری ترکیبی فرموده بودید که اگر در غربالگری دوم جواب ریسک کمتر از ۱/۸۰۰ باشد ریسک در محدوده کم خطر خواهد بود. من واقعا نگرانم.لطفا پاسخم رو بدید.

جواب:

نگران نباشید، ریسک تان در محدوده خطر بینابین (بین 1:101 تا 1:1500) در پروتکل ترکیبی می باشد و بهتر است با صلاحدید پزشکتان کار بیشتری انجام دهید تا خیالتان جمع شود.

 

منا

یکشنبه 12 آذر 1396 - 05:20

 

سوال:

گمن آزمایش cf dna رو دیروز دادم.چند درصد امکان داره جنینم مشکل داشته باشه؟واقعا نگرانم.

جواب:

نتیجه تستهای غربالگری تان را بنویسد.

ولی بطور کلی کمتر از 1%

 

مریم

سه شنبه 14 آذر 1396 - 17:43

 

سوال:

سلام من در آزمایشگاه مهسا آزمایش غربالگری خون داده ام و به شرح زیر است

TRISOMY 21: 1:3393

TRISOMY 18:<1:30000

SLOS:<1:30000

NTDs:1:363

میخواستم بدونم آزمایش نرماله یا نه؟

و به من می‌گویند لازم است که به سونوگرافی سه بعدی بروم

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این مورد چک شود:

- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٠٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- فقط یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

فقط دقت شود سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی آنومالی اسكن را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

 

هدهد

چهارشنبه 29 آذر 1396 - 10:47

 

سوال:

باعرض سلام و خسته نباشید خدمت شما

میخواستم خواهش كنم من رو راهنمایی كنید، من در ١٢ هفته و ٤ روز آزمایش غربالگری رو انجام دادم، ٢٥ سال هستم

مقدار papp-a برای result 5.20 و برای mom 1.70

و مقدار free b-hcg برای result 18.24 و mom 0.56

گزارش شده، آیا نرمال هست این رنج؟ سپاسگزارم از زحمات شما

جواب:

ریسک نهایی تریزومی ها را برایم بنویسید.

 

ندا

شنبه 2 دی 1396 - 07:40

 

سوال:

سلام خسته نباشید

من تازه جواب ازمایش های غربالگری سه ماه اول رو گرفتم لطفا تفسیرکنید:

من 20ساله هستم

CRL:60.0mm برای 12هفته و چهار روز اندازه گیری شد

NT:1.70mm 1.25MoM

PAPP_A:0.52mlU/ml 0.18MoM

free B_hCG:81.80IU/L 2.29MoM

DS

Age 1:1470

Final Risk 1:44

T18/13

Prior 1:12900

Final Risk 1:8630

Down Syndrome

The risk of Down syndrome is GREATER than the screening cut_off

ONLY BIOCHEMISTRY RISK FOR DS=1:18

Trisomy18/13

The risk of trisomy 18is less than the screening cut_off

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)