تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری

تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری (Helicobacter pylori)

مقدمه

هلیکوباکتر پیلوری باسیل گرم منفی، خمیده و میکروآئروفیلیک است. هم اکنون این باکتری به عنوان عامل اصلی گاستریت مزمن، زخم های پپتیک (در هر دو ناحیه اثنی عشر و معده)، آدنوکارسینوم و لنفوم سلولهای MALT شناخته شده است. عفونت ناشی از این باکتری انتشار جهانی داشته و در تمام گروههای سنی مشاهده می شود. تخمین زده می شود که حدود 50 درصد مردم جهان ، آلوده هستند. بر خلاف کشورهای توسعه یافته ، در کشورهای در حال توسعه انسان ها در سالهای اولیه عمر خود با این باکتری آلوده شده و عفونت از طریق گوارش با بلع باکتری ایجاد می شود ولی احتمال انتقال شخص به شخص H.pylori نیز وجود دارد ، زیرا انتشار خانوادگی عفونت رخ می دهد. اما با اهمیت ترین راه انتقال از طریق آب است.

یافته های بالینی

عفونت حاد می تواند به بروز بیماری درقسمت فوقانی دستگاه گوارش منجر شود که با درد و حالت تهوع همراه است و در بعضی از بیماران استفراغ و تب نیز ممکن است وجود داشته باشد. این علائم یک الی دو هفته بطول میانجامد و پس از استقرار H.pylori ، عفونت برای سالها و احتمالأ دهه ها و حتی تا تمام طول عمر فرد باقی می ماند. عفونت با این باکتری در بزرگسالان معمولأ مزمن است و بدون درمان داروئی بهبود نمی یابد، اما حذف خود به خودی باکتری در کودکان دیده شده است. گاستریت ناشی از این باکتری منجر به عوارضی نظیر زخم معده (قسمت تحتانی معده یا ناحیه آنتر) ، دئودنوم ، آتروفی مخاط معده ، کارسینوم و لنفوم سلولهای MALT معده می شود. شایعترین فرم گاستریت ایجاد شده توسط این باکتری گاستریت غالب در ناحیه آنتر معده می باشد. در مقابل بیمارانی هم هستند که گاستریت غالب در ناحیه تنه معده دارند که منجربه آتروفی چند کانونی (multi focal) می شود. این بیماران مستعد زخم معده ، آتروفی معده ، متاپلازی روده ای و بالاخره کارسینوم معده می باشند. خطر زخم پپتیک در مبتلایان به عفونت H.pylori زیاد است و ریشه کنی (eradication) این باکتری به طور قابل توجهی خطر عود زخم پپتیک ناشی از H.pylori را کاهش می دهد. این باکتری در سال 1994 به عنوان کارسینوژن درجه یک برای کانسر معده شناخته شد.

نقش H.pylori در سوء هاضمه بدون زخم (Non Ulceric Dyspepsia) نامشخص است ، ولی H.pylori در این بیماران

شیوع بالائی دارد. در ایجاد عفونت ناشی از این باکتری، استعداد ژنتیکی میزبان نیز حائز اهمیت است.

هلیکوباکتر هلمانی که مخصوص سگ، گربه و خوک می باشد ، نیز می تواند در انسان گاستریت خفیف ایجاد کند.

بیماریزایی

فاکتورهای بیماریزایی این باکتری عبارتند از:

تحرک (این باکتری دارای 7-3 تاژک پوشش دار در یک قطب خود بوده و به شدت متحرک می باشد. این تاژک ها سبب توانایی عبور باکتری از لایه مخاط معده را می شوند)، آنزیم اوره آز (این آنزیم اوره پلاسمایی مترشحه از جداره معده را تجزیه کرده، یون آمونیوم آزاد می کند که می تواند pH محیط پیرامون باکتری را خنثی نگه دارد و از طرفی خود آمونیاک تولید شده نیز به طور مستقیم می تواند به سلولهای اپی تلیال آسیب برساند) ، چسبندگی (پروتئین های مانند هماگلوتینین و پروتئین Bab A سبب چسبندگی این باکتری به سلولهای پوششی مخاط معده می شود) ، سیتوتوکسین (سیتوتوکسین واکوئله کننده vac A که موجب آسیب به سلولهای پوششی مخاط معده شده، نفوذپذیری سلولها را به اوره افزایش می دهد تا جریان عبور اوره از مخاط معده بیشتر شود و از طرفی با آسیب رساندن به غشاء میتوکندریال باعث ترشح سیتوکروم C می شود که آن هم به نوبه خود پروسه آپوپتوزیس یا مرگ سلولی را در سلولهای مخاطی معده آغاز می کند).
پاسخ ایمنی میزبان به H.pylori

عفونت با هلیکوباکتر پیلوری منجر به التهاب مدوام معده در همه افراد آلوده می شود، ولی این باکتری غیر مهاجم بوده و وارد سلول های مخاطی نمی شود. پاسخ میزبان به دنبال اتصال باکتری به سلولهای اپی تلیال شروع می شود و با آسیب به سلولهای مخاطی مواد آنتی ژنیک مترشحه از باکتری جذب سلولهای اپی تلیال معده شده و پس از عبوراز لامینا پروپریا (لایه زیر مخاطی) ، لنفوسیت ها را تحریک نموده و در نتیجه آنتی بادی بر علیه این باکتری از کلاس IgG ، IgA و بندرت از کلاس IgM ایجاد می شود. پس از درمان کامل تیتر آنتی بادی ها به تدریج کاهش می یابد. توجه شود که عفونت اولیه ناشی از H.pylori ایجاد مصونیت نمی نماید و احتمال عفونت مجدد (reinfection) زیاد است.

 

روش های تشخیص

عفونت هلیکوباکتر پیلوری با استفاده از روش های ذیل تشخیص داده می شود:

1- روش های تهاجمی

الف: بیوپسی آندوسکوپیک از مخاط معده و انجام تست اوره آز سریع ((Biopsy Urease Test: اولین انتخاب، بیوپسی مخاطی از ناحیه آنتر معده است که نمونه بیوپسی شده در درون محلول حاوی اوره قرار داده می شود. تغییر رنگ محیط نشانه تجزیه اوره توسط H.pylori و قلیایی شدن محیط است. حساسیت این روش 100-79 درصد و ویژگی آن 100-92 درصد است. برداشتن تعداد زیاد نمونه بخصوص از تنه معده (علاوه بر ناحیه آنتروم) سبب افزایش حساسیت تست می شود. موارد منفی کاذب در بیمارانی که دچار خونریزی فعال و یا خونریزی اخیر می باشند، کسانی که آنتی بیوتیک دریافت کرده اند و یا تحت درمان ضد ترشحی بوده یا هستند دیده می شود.

ب: بیوپسی آندوسکوپیک از مخاط معده و انجام کشت: فقط در موارد مقاومت به درمان برای بررسی حساسیت آن به آنتی بیوتیکها انجام می شود و بطور معمول برای تشخیص اولیه عفونت انجام نمی گیرد ، اما توصیه می شود در مواردی که درمان خط اول با شکست مواجه شد، انجام گیرد. این باکتری در دمای C°37 ، در یک محیط میکروآئروفیل طی 3 تا 6 روز بر روی محیط skirrow (حاوی وانکومایسین، پلی میکسین B، تری متوپریم) و یا شکلات آگار حاوی آنتی بیوتیکهای وانکومایسین، نالیدیکسیک اسید و آمفوتریسین رشد می کند.

2- روش های غیر تهاجمی

الف: آزمون های سرولوژیک:

روش های ارزانی هستند ولی از آنجائیکه سویه های H.pylori در مناطق جغرافیایی مختلف ، متفاوت هستند عدم استفاده از آنتی ژنهای بومی هر منطقه در کیت های تشخیصی آزمایشگاهی سبب کاهش حساسیت این تست ها می شود.

آنتی بادی از کلاس IgG در 95-94 درصد بیماران، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند. ویژگی این تست حدود 71-41 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب ، در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است.

آنتی بادی از کلاس IgA نیز در 97-94 درصد بیماران ، تقریبأ 2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و تقریبأ 3 الی 4 هفته پس از ریشه کنی عفونت سطح آن کاهش می یابد. ویژگی آن حدود 72-59 درصد است که نشانه موارد بالای مثبت کاذب در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش متقاطع با این تست است.

آنتی بادی از کلاس IgM شاخص غیر حساس از عفونت حاد (با حساسیت حدود 28-14 درصد) بوده و کاربرد بالینی حتی در کودکان ندارد.

سطح این آنتی بادیها هیچگونه ارتباطی با شدت و وسعت عفونت ندارد. و از طرفی این تست ها قادر به افتراق فرم فعال بیماری از موارد بهبود یافته نمی باشند.

تست های سرولوژیکی در تعیین پروتکل درمان ، تأیید نتیجه درمان قطعی و تشخیص بیماری در کودکان استفاده محدودی داشته و قابل اعتماد نیستند. از طرفی درمان زودرس با داروهای ضد میکروبی در عفونت H.pylori پاسخ آنتی بادیها را مهار کرده و چنین بیمارانی مستعد عفونت مجدد می شوند.

ب: تست تنفسی اوره (Urea Breath Test):

این روش بر اساس است فعالیت آنزیم اوره آز هلیکوباکتر پیلوری است. اوره نشاندار ( 14C- or 13C- urea) موجود در کپسول خوراکی که توسط بیمار خورده می شود به آمونیاک و CO2 حاوی کربن نشاندار شده، متابولیزه شده و CO2 از طریق مخاط به جریان خون انتشار یافته و از آنجا به شش ها و در نهایت به بازدم انتقال می یابد. با جمع آوری CO2 نشاندار موجود در بازدم میزان CO2 تولید شده در معده را می توان اندازه گیری نمود. اگر CO2 نشاندار آشکار گردد نشانه عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری می باشد. به علت دوز بسیار پایین داروی مورد استفاده در این تست، مصرف آن در موارد بارداری و همچنین کودکان مجاز می باشد.

حساسیت و ویژگی این روش که بیش از 94 درصد است (ارزش پیشگوئی کننده مثبت یا Positive Predictive Value آن 100-89% و ارزش پیشگوئی کننده منفی یا Negative Predictive Value آن 94-89%) برای تشخیص اولیه عفونت و پیگیری موفقیت درمان ریشه کن کننده به کار می رود. برای این منظورباید حداقل 4 هفته پس از اتمام دوره درمان مجددأ آزمایش تکرار شود. بنابراین روش مرجع (Gold Standard) برای پی گیری درمان می باشد.

این روش برای تشخیص H.pylori در اولسرهای پپتیک خونریزی دهنده و یا بدون خونریزی که Biopsy Urease Test آنها منفی شده است ، آدنوکارسینوم معده ، لنفوم MALT، سابقه مثبت فامیلی برای کانسر معده نیز استفاده می شود.

 

ج: تست تعیین آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع به روش PCR

این تست با حساسیت 98-89 درصد و ویژگی بالای 90 درصد راه آلترناتیو برای تست تنفسی اوره می باشد. تست های مدفوعی برای پیگیری درمان موثر قابل انجام و اعتماد هستند و باید 8 هفته پس از اتمام دوره درمان ، مورد استفاده قرار گیرند. اما روش بسیار گرانتری نسبت به تست های دیگر می باشد.

 

جدول مقایسه خصوصیات تست های روتین در تشخیص هلیکوباکتر پیلوری

 

نوع آزمایش

زمان مثبت شدن آزمایش بعد از ورود باکتری به بدن

مدت زمان منفی شدن آزمایش پس از درمان

حساسیت

((Sensitivity

ویژگی

(Specificity)

H.pylori IgG

8 هفته

بیشتر از یکسال

94–95 %

41–71 %

H.pylori IgA

8 هفته

3– 4 هفته

94–97 %

59- 72 %

H.pylori IgM

3–4 هفته

2–3 ماه

14–28 %

54–61 %

UBT

2–3 هفته

4 هفته

94–98 %

95–100 %

 نحوه آماده سازی بیمار جهت انجام تست UBT

برای انجام آزمایش شرایط زیر باید رعایت شود:

1- بیمار از 6 ساعت قبل ناشتا باشد

2- عدم مصرف آنتی بیوتیک، بیسموت و داروهای ضد ترشحی (مثل امپرازول و ...) 4 هفته قبل از انجام آزمایش

3- عدم مصرف انواع آنتی اسید و بلوک کننده های H2 (مثل سایمتدین، رانیتیدین و ...) 7 روز قبل از انجام آزمایش

 

درمان

هدف از درمان عفونت H.pylori حذف کامل ارگانیسم است. وقتی باکتری حذف شد احتمال عفونت مجدد کاهش می یابد. رژیم های درمانی مختلفی وجود دارد که عبارتند از:

رژیم درمانی سه گانه (Triple therapies):

شامل یک عامل ضد ترشح اسید (با کاهش اسیدیته معده اجازه ترمیم بافت های آسیب دیده از عفونت را میدهد) و 2 عامل ضد میکروبی (جهت کاهش ریسک درمان ناقص و مقاومت دارویی از دو آنتی بیوتیک استفاده می شود) برای یک دوره درمانی 7 الی 14 روزه می باشد.

1- داروی ضد ترشح اسید (Proton Pump Inhibitors): مهار کننده های پمپ پروتون مستقیمأ H.pylori را مهار می کنند و به نظر می رسد مهار کنند ه قوی اوره آزمی باشند . مانند: 1- Omeprazol، امپرازول (20 میلی گرم، دو بار در روز)، 2- Lansoprazol ، لانزوپرازول (30 میلی گرم، دو بار در روز) ، 3- Pantoprazol پانتوپرازول (40 میلی گرم، دو بار در روز)، 4- Raboprazol و 5- Esomeprazol

2- آنتی بیوتیکها:

الف: مترونیدازول (500 میلی گرم، دو بار در روز) و یا آموکسی سیلین (1 گرم، دو بار در روز)

ب: کلاریترومایسین (500 میلی گرم، دو بار در روز) و یا تتراسیکلین (500 میلی گرم، چهار بار در روز)

رژیم درمانی چهارگانه بر پایه بیسموت:

علاوه بر رژیم فوق بیسموت (525 میلی گرم ساب سالیسیلات بیسموت و یا ساب سیترات بیسموت، چهار بار در روز) هم اضافه می شود. این رژیم داروئی برای 7 روز کافی است.

12- 5 درصد از درمان های H.pylori در دوره اول منجر به شکست می شود که در این موارد باید درمان مجدد صورت گیرد و از ترکیب درمانی دیگری (به خصوص رژیم های 4 داروئی بر پایه بیسموت) استفاده شود و دوره درمان حتمأ 14 روز باشد.

 

تأیید ریشه کنی عفونت

4 هفته پس از اتمام رژیم درمانی برای اطمینان از ریشه کن شدن باکتری از بدن تست UBT انجام می شود ، که به دنبال درمان موثر، این تست باید منفی شود.

 

Reference:

1- Marshal BJ, and et al. Gasteroentrology, 2008; 99: 697-702.

2- Chen TS, and et al. Clin Diagn Lab Immuno, 2002 Sep; 9(5): 1044-8

پرسش و پاسخ

سوال 1398/09/12

سئوال: با عرض سلام و خسته نباشید جواب آزمایش میکروب معده ی من که چندین سال است موقع خوردن هر چیز اذیت و دل درد و حالت تهوع دارم igG=2.73 با رنج 5 تا 10 و negative<5 و igm=0.133 (که کنار عدد 0.133 نوشته نگتیو)و رنج 0.9 تا 1.1 و negative<.09 ممنونم از لطف شما

پاسخ مدیر 1398/09/12

جواب: احتمال اینکه تماسی با این باکتری داشته باشید خیلی ضعیف است.

سوال 1398/09/11

سئوال: سلام . جواب آزمایش پسر ده ساله بنده بدین صورت است ،لطفا در صورت امکان تفسیر بفرمایند.(An.H.pylori(loG 21H Index

پاسخ مدیر 1398/09/11

جواب: نشان دهنده سابقه تماس با باکتری فوق می باشد و در صورت صلاحدید پزشک اش و دارا بودن یک سری علایم کلینیکی نیاز به درمان دیده می شود.

سوال 1398/09/07

سئوال: سلام من تست helicobacteri antigen stool انجام دادم رنج نرمال=<0.9 و 1.1>= هست که نتیجه من ۳.۴۶ است سنم ۳۰ سال و فقط گاهی درد معده رو دارم آیا خطرناک هست ؟

پاسخ مدیر 1398/09/07

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان بهتر است که درمان شوید.

سوال 1398/09/05

سئوال: سلام من آزمایش دادم نتایج به شرح ذیل است بی زحمت تفسیر فرمایید H.P.Ag./stool 35 H.Pylori(IgG) 45 H.PYLORI(IgM) 37

پاسخ مدیر 1398/09/05

جواب: مثبت است و باید پزشکتان با توجه به علایم بالینی تصمیم به درمان بگیرید.

سوال 1398/09/03

سئوال: با سلام و خسته نباشید در جواب ازمایش من IgG=112 و IgM=69 بود الان ده روز هشت درمان رو شروع کردم و شدیدا در حال اضافه وزن هستم در یک هفته 3 کیلو ایا عوارض داروها هست یا علایم بهبودی ؟ با تشکر

پاسخ مدیر 1398/09/03

جواب: افزایش وزن تان ارتباطی با درمان این عفونت ندارد. اگر رژیم غذایی تان تغییری نکرده است یک متخصص داخلی شما را ببیند.

سوال 1398/09/02

سئوال: سلام خسته نباشید من چندوقتی با درد شدید معده و حالت تهوع همراه بودم طبق نظر پزشک قبل از آزمایش قرص فاموتیدین رو برام تجویز کردن وبعد از انجام آزمایش مدفوع جواب آزمایش به صورت h ag stool:0.9 ؛ negative:<5;positive:>5 دراومد آیا بنده مبتلا به عفونت معده هستم یا خیر؟

پاسخ مدیر 1398/09/02

جواب: خیر

سوال 1398/08/29

سئوال: باسلام.ایا دو مرحله جواب منفی ازمایش مدفوع برای ریشه کنی هیلکوباکتری در دو ماه کافی است؟؟تست ubtاینجا انجام نمیشه.و ایا مصرف قرص فاموتیدین تو جواب منفی ازمایش موثر است.باتشکر فراوان

پاسخ مدیر 1398/08/29

جواب: بله ، خیر

سوال 1398/08/28

سئوال: باسلام ..ازمایش مدفوع برای پیگیری روند درمان با انتی بیوتیک چقد قابل اعتماد نسبت به ازمایش خون هست.باتشکر

پاسخ مدیر 1398/08/28

جواب: بهترین متد پیگیری درمان روش UBT می باشد و بعد H.pylori Ag در مدفوع می باشد. آزمایش خون برای بررسی H.pylori IgG, IgA and IgM هیچگونه ارزشی برای فالوآپ درمان ندارد.

سوال 1398/08/23

سئوال: سلام من آزمايش IgG انجام دادم نتيجه h261 و reference negative <20 borderline 20.0-30.0 positive >30.0 تفسير اين آزمايش رو لطف ميكنيد از پاسخگوييتون ممنونم

پاسخ مدیر 1398/08/23

جواب: نشان دهنده سابقه تماس با این باکتری می باشد و با توجه به علایم بالینی نیاز به درمان توسط متخصص گوارش مشخص می شود.

سوال 1398/08/23

سئوال: با سلام.دكتر ازمايش igg شده 48 وigaشده 5 خطر ناكه؟

پاسخ مدیر 1398/08/23

جواب: با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که با این جواب آیا نیاز به درمان دارید یا خیر.

سوال 1398/08/21

سئوال: سلام خسته نباشید من ازمایش خون دادم برای میکروب معده میخواسم بدونم تفسیر این آزمایش چی هسش ممنون میشم. بگید Helicobacter pylori(IgG). Result 25.2 .unit Iu/mL ...reference range up to 10 تشکر

پاسخ مدیر 1398/08/21

جواب: مثبت است ولی پزشکتان باید با توجه به علایم بالینی تان تصمیم بگیرد که نیاز به درمان دارد یا خیر.

سوال 1398/08/21

سئوال: سلام خسته نباشید من ۶ ساله که میکروب معدم فعاله دو بار آنتی بیوتیک گرفتم و الان بار سوم هستش که درمان با بیسموت هم اضافه شده..در ضمن ۶ ساله که زیر دنده راستم درد داره و همه نوع معاینه پزشکی هم انجام دادم گفتن نرمال هستش..آیا این درد زیر دنده میتونه به خاطر میکروب معده و ترشح اسید معده به صفرا باشه یا خیر? آخرین تست هلیکوباکتری igg 200 بود و این چقدر میتونه برای مبتلا شدن به زخم یا سرطان در آینده خطرناک باشه.. ممنون از پاسخ تان

پاسخ مدیر 1398/08/21

جواب: یک ماه بعد از قطع دارو تست UBT انجام دهید اگر منفی شد دیگر جای نگرانی از نظر این باکتری وجود ندارد.

سوال 1398/08/18

سئوال: سلام من پنتو پرازول مصرف میکنم، میخوام ببینم برای تست هلیکو باکتریال میتونم تست خون بدم یا آزمایشم خراب میشه

پاسخ مدیر 1398/08/18

جواب: روی آزمایش خون تاثیری ندارد.

سوال 1398/08/15

سئوال: سلام خسته نباشید ag1.1برای مدفوع یعنی چی

پاسخ مدیر 1398/08/15

جواب: به محدوده نرمال آزمایشگاه جلوی این تست نگاه کنید و ببینید در کدام محدوده است.

سوال 1398/08/14

سئوال: با سلام وقت بخیر، H.Pylori 1.5 index و positive>=1.1 و h.pylori IgA 0.9 indexو negetive:<=0.9 آیا مشکل من با توجه به بالا بودن عدد حاد است یا با دارو رفع می شود؟ سپاس فراوان

پاسخ مدیر 1398/08/14

جواب: با توجه به علایم بالینی تان پزشکتان تصمیم می گیرد که آیا نیازی به درمان است یا خیر.

سوال 1398/08/12

سئوال: سلام جواب ازمایش همسرم result 70.4 H negative<05 positive 0.5 میباشد امکانش هست جواب این ازمایش را بفرمایید و درمان به چه صورت میباشد ممنو

پاسخ مدیر 1398/08/12

جواب: به یک متخصص گوارش مراجعه نموده و در صورت تایید علایم بالینی درمان را شروع می کنند.

سوال 1398/08/12

سئوال: سلام من ۶٩ ساله هستم که دو ماه پیش دچار عفونت هلیکوباکتر شدم که بعد از مصرف دارو آزمایش دادم نتیجه آزمایشی:H.Pylori IgG 50.8 و H.Pylori IgA 9/6 است این یعنی چی؟؟

پاسخ مدیر 1398/08/12

جواب: بهتر است برای پیگیری درمان تست UBT و یا H.pylori Ag in stool را انجام دهید.

سوال 1398/07/29

سئوال: سلام نتيجه ازمايش من iga 2.6 و igm 4.2 بوده ، بايد پيگيرى كنم ؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/07/29

جواب: نرمال است.

سوال 1398/07/24

سئوال: سلام خسته نباشید جواب ازمایش مدفوع stool exam H -py 4.6 posetive >=1.1 است حدود ۳ هفته امپرازول مصرف میکنم .هلیکوباکتری مثبت است؟و اندوسکوپی بدم؟

پاسخ مدیر 1398/07/24

جواب: با پزشکتان مشورت کنید و به احتمال زیاد درمان سه دارویی را باید شروع کنید.

سوال 1398/07/24

سئوال: سلام وقت بخیر من آزمایش دادم جواب آزمایشم به این صورت۱۰۰< نوشته شده دربازه Refrence value هم نوشته شدهUp to 20 لطفا راهنمایی بفرمائید

پاسخ مدیر 1398/07/24

جواب: این نتیجه مثبت است ولی با توجه به آنکه کلاس آنتی بادی را ننوشته اید بهتر است یک پزشک متخصص گوارش در این مورد نظر بدهد.

سوال 1398/07/23

سئوال: سلام وقت بخیر .من آزمایش دادم و نتیجه آزمایش h.pylori(igg) result>200 risk H و stool calprotection 5 نشان میدهد لطفا راهنمایی بفرمایید تشکر

پاسخ مدیر 1398/07/23

جواب: با توجه به کلاس آنتی بادی که در هلیکوباکتر مثبت شده است بهتر است پزشکتان تصمیم بگیرد که آیا نیازی به درمان است یا خیر...

سوال 1398/07/22

سئوال: ایا مصرف قرص کلیدیوم سی تاثیری در جواب ازمایش مدفوع داره...رو زی دوبار مصرفش میکنم....یکم از عوارض طولانی مدتش برام بگین ممنون میشم.

پاسخ مدیر 1398/07/22

جواب: خیر قطع مصرف این دارو می تواند موجب سندرم ترک گردد. احتمال این عواض با مصرف طولانی این دارو (مصرف مداوم بیش از 1 تا 4 هفته) افزایش می یابد. همچنین سابقه مثبتی از سوء مصرف الکل، مواد دارو و اختلالات شخصیتی نیز این احتمال را افزایش می دهد. علایم سندرم ترک این دارو عبارتند از: بی قراری سردرد مشکلات خواب تهوع و استفراغ افزایش حساسیت به نور و یا صدا تشنج افزایش ضربان قلب کاهش اشتها و درد شکم گرفتگی عضلات تغییرات خلقی موارد منع مصرف کلیدینیوم سی گلوکوم با زاویه باریک (سیکلوپلژی و میدریاز ناشی از مصرف دارو ممکن است فشار داخل کره چشم را افزایش دهد) ؛ بیماری های انسدادی مجاری ادراری، بیماری انسدادی دستگاه گوارش، کولیت اولسراتیو شدید ، میاستنیگراویس، انسداد فلجی روده، آتونی روده یا مگاکولون سمی (ممکن است این موارد را تشدید کند) ؛ حساسیت مفرط شناخته شده به آنتی کولینرژیک ها و یا بنزودیازپین ها. موارد احتیاط:نوروپاتی اعصاب خودکار، پرکاری تیروئید، بیماری عروق کرونر، اختلالات ریتم قلب، نارسایی احتقانی قلب یا کولیتاولسراتیو (ممکن است نشانه های این اختلالات را تشدید کند ) ؛ بیماری کبدی یا کلیوی (تجمع سمی این دارو می تواند بروز کند) ؛ سن بیشتر از 40 سال (این دارو خطر گلوکوم را افزایش می دهد) ؛ فتق معده از راه مجرای مری همراه با ازوفاژیت ناشی از برگشت مواد به مری (ممکن است تونوس اسفنکتر تحتانی مری را کاهش دهد) و در محیط های داغ یا مرطوب ممکن است بیمار را به گرمازدگی مستعد کند. مصرف در بارداری وشیر دهی گروه D: به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد. کلردیازپوکساید یا متابولیتهای آن ممکن است در شیر ترشح شود و عوارضی برای مصرف کلیدینیوم در انسان ثابت نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای آن سنجیده شود. همچنین کلیدینیوم ممکن است باعث مهار ترشح شیر گردد. مصرف این دارو در سالمندان باید با احتیاط صورت گیرد. سالمندان ممکن است به اثرات جانبی دارو حساس تر باشند. بخصوص گیجی، خواب آلودگی و اختلال هماهنگی. مصرف کلیدینیوم – سی در کودکان باید با نهایت احتیاط صورت گیرد. موثر و ایمن بودن مصرف این دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.

سوال 1398/07/19

سئوال: سلام من ازمايش دادم igm: 60 در اومده ، خطرناكه به نظرتون ؟

پاسخ مدیر 1398/07/19

جواب: بهتر است پزشکتان با توجه به علایم بالینی تصمیم بگیرد که نیاز به درمان دارد یا خیر.

سوال 1398/07/17

سئوال: سلام من آزمایش دادم و ج تست اینطوریه: ..53.3 (Helicobacter pylori(IgG Normal...negative:<20 وpositive>20 ..H 74.1 (Helicobacter pylori(IgM Normal: negative<40 Positive>40

پاسخ مدیر 1398/07/17

جواب: احتمال ابتلایتان زیاد است با پزشکتان مشورت کنید تا درصورت صلاحدید ایشان درمان شروع شود.

سوال 1398/07/14

سئوال: سلام برای من تستIgG عدد ۱۱را نشان میدهد و محدوده نرمال 10 می‌باشد .و تست stool Ag نیز منفی است. با توجه به عدم وجود علائم در معده آیا نیاز به مصرف دارو هست؟

پاسخ مدیر 1398/07/14

جواب: خیر

سوال 1398/07/08

سئوال: سلام من ازمایش میکروب معده دادم iga2.1 میکروب معده دارم؟پاستیوشو زده بیشتر از 1.2

پاسخ مدیر 1398/07/08

جواب: مثبت است و پزشکتان با توجه به علایم کلینیکی تان و این جواب تصمیم به درمان می گیرد و یا خیر.

سوال 1398/07/08

سئوال: سلام اقای دکتر وقت بخیر نتیجه ازمایش من IgM شده 41 و حد نرمال برام زده 40 آیا بنظرتون مشکل دارم ؟

پاسخ مدیر 1398/07/08

جواب: موارد مثبت واقعی تیتر آنتی بادی خیلی بیشتر از این بالا می رود بهتر است پزشکتان با توجه به علایم بالینی و احتمالاً تست های دیگر تصمیم بگیرد.

سوال 1398/07/03

سئوال: سلام. وقت بخیر . من آزمایش دادم و جواب h.pylori lgG آزمایش عدد 89.4 می باشد . لطفا راهنمایی نمایید . با تشکر

پاسخ مدیر 1398/07/03

جواب: با توجه به وجود علایم بالینی و این نتیجه باید پزشکتان تصمیم بگیرد که نیاز به درمان دارد یا خیر.

سوال 1398/07/03

سئوال: با سلام خدمت شما...سه ماه مبتلا به هیلکو باکتری شدم.پس از دو دوره انتی بیوتیک هنوز علایم بالینی بنده رفع نشده است.ایا قرص tavanexبر اساس توصیه یک پزشک دارو ساز مناسب این بیماری است؟؟خیلی ممنون.

پاسخ مدیر 1398/07/03

جواب: یک ماه بعد از قطع دارویتان یک تست UBT و H.pylori Ag in stool انجام دهید اگر مثبت بود یک دوره دیگر درمان (ایندفعه چهار دارویی) انجام دهید و فقط سر زمان مصرف کردن داروها خیلی دقت کنید.

سوال 1398/07/02

سئوال: باسلام اگه پس از دو دوره درمان علایم بالینی چقدر طول میکشه که رفع بشه؟ ممنون از راهنمایی تون

پاسخ مدیر 1398/07/02

جواب: معمولاً چند روز بعد از شروع درمان علایم بالینی بر طرف می شود.

سوال 1398/06/31

سئوال: سلام وقت به خیر من رفتم آزمایش دادم توی آزمایش برای (H.pylori (IgG دو نوسته 261.8 H میخواستم ببینم یعنی چی

پاسخ مدیر 1398/06/31

جواب: یعنی مثبت است و اگر با سایر علایم بالینی بیمار همخوانی داشته باشد نیازمند درمان است.

سوال 1398/06/28

سئوال: سلام اقای دکتر ببخشید من الان تحت درمان هستم از قرص های چرک خشک کن و قرص کلرومایسین استفاده میکنم دهنم بد جور تلخ ‌حالت تهووع دارم چ کاری باید انجام بدم این تلخی از بین برود

پاسخ مدیر 1398/06/28

جواب: این حالت می تواند ترکیبی از عوارض داروها و اثرات باکتری فوق باشد ولی به هرحال توصیه می کنم مایعات بیشتری بنوشید تا دوره درمان تمام شود.

سوال 1398/06/26

سئوال: سلام من اندوسکوپی کردم و اخر صفحه نوشته که H. pylori مثبت ... پس ینی من هم مبتلا هستم؟ایا درمان میشه این بیماری؟این بیماری تبدیل به سرطان میشه؟ممنون از پاسخگوییتون

پاسخ مدیر 1398/06/26

جواب: کاملاً قابل درمان است.

سوال 1398/06/26

سئوال: سلام خسته نباشیددختر8ساله من جواب HPylori in stool 3هست میشه لطفا بفرمایید مثبت هست یامنفی

پاسخ مدیر 1398/06/26

جواب: باید محدوده نرمال جواب را برایم بنویسید.

سوال 1398/06/26

سئوال: سلام آزمایش (Euroimmum).H.pylori-IgG دادم. و در قسمت Result عدد 38 به رنگ قرمز درج شده است و در کنار این عدد حرف H گذاشته شده است که مسلماً به معنای بالا بودن موضوع مورد بررسی شده می باشد. در برگه جواب زده مقادیر مرجع بر اساس سن و جنس بیمار می باشد. این به چه معناست؟ لطفا اگر می شود راه درمان را هم بفرمایید و این که آیا قطعی قابل درمان می باشد؟ می دانم آزمایش برای یه میکروب است که باعث گاستریت یا ورم معده می باشد. لطفا جواب را به ایمیلم هم بفرستید. با تشکر

پاسخ مدیر 1398/06/26

جواب: این تست مثبت است ولی مبنای شروع درمان نمی باشد طبق صلاحدید پزشکتان که اگر علایم بالینی دارید می تواند برای نیاز به شروع درمان از تست UBT و یا H.pylori Ag in stool استفاده کنید.

سوال 1398/06/19

سئوال: سلام وقت بخیر...من ازمایش عفونت معده دادمAnti TTG IgA 2.33هست..این یعنی چی اقای دکتر؟؟20> 20<

پاسخ مدیر 1398/06/19

جواب: این تست جزو پانل تست های تشخیص بیماری سلیاک می باشد که در شما منفی است. برای اطلاعات بیشتر مقاله "نکاتی در مورد بیماری سلیاک" در همین وب سایت را مطالعه کنید.

سوال 1398/06/18

سئوال: سلام....بعداز یک دوره انتی بیوتیک بر پایه بیسموت یکی دو روزه مزه دهانم یکم ترش شده...خواستم بدونم دلیلش چیه....ممون از راهنماییتون

پاسخ مدیر 1398/06/18

جواب: اگر حین درمان هستید ناشی از اثرات دارو هست ولی اگر بعد از اتمام داروهایتان این علامت ظاهر شده است هر چند که ارتباط زیادی با هلیکوباکتر ندارد ولی بهتر است با پزشکتان مشورت کنید.

سوال 1398/06/16

سئوال: باسلام...خواستم بدونم ایا مصرف لانزوپرازول صبح یک دانه تاثیری در تشخیص هیلکو باکتری در ازمایش مدفوع داره؟؟خیلی ممنون

پاسخ مدیر 1398/06/16

جواب: بله و ممکن است منفی کاذب ایجاد کند.

سوال 1398/06/15

سئوال: با عرض سلام. یک سوال از خدمتتون داشتم. ایا درمان اچ پی لوری بر پایه بیسموت و رانیتیدین و اموکسیسیلین عوارض جانبی خطرناکی نداره؟ چون بعد مصرف رمقی ندارم و من و از پا میندازه

پاسخ مدیر 1398/06/15

جواب: به هر حال داروهای قوی هستند و بهتر است تغذیه بهتری در این دوران به همراه استراحت کافی داشته باشید.

سوال 1398/06/08

سئوال: در برگه آزمایش مدفوع، جواب WBC وRBC عدد 1-0 نوشته شده آیا منظور از این عدد Not seen هست؟

پاسخ مدیر 1398/06/08

جواب: خیر در برخی از فیلدهای میکروسکوپی ممکن است یکعدد WBC دیده شده باشد که اگر علایم بالینی از قبیل اسهال و دل درد ندارید اهمیتی ندارد.

سوال 1398/06/08

سئوال: سلام و عرض ادب. بنده آزمایش دادم جواب IgG شده 90.16 و IgA شده 24.42.به نظر شما مشگل داره؟

پاسخ مدیر 1398/06/08

جواب: به احتمال زیاد عفونت هلیکوباکتر دارید و بهتر است با پزشکتان مشورت کنید و در صورت تایید علائم بالینی درمان را شروع کنید.

سوال 1398/06/07

سئوال: جواب آزمایش IgG و تست آنتی ژن مدفوع هردو منفی شده،فقط به جای 14 روز 9 روز از قرص ضد ترشح اسید گذشته بود ، آیا مجددا آزمایش رو تکرار کنم یا نیازی نیست؟

پاسخ مدیر 1398/06/07

جواب: اگر علایم بالینی تان برطرف شده است نیاز به تکرار تست نیست.

سوال 1398/06/07

سئوال: باسلام...ایا پس از دوهفته انتی بیوتیک بر پایه بیسموت جهت بهتر شدن التهاب از لانزو پرازول استفاده کنم...سوزش سر دل من هنوز کامل خوب نشده.بالانزور خیلی خوبم.ممنون از راهنمایی تون

پاسخ مدیر 1398/06/07

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان تا یک ماه هیچ دارویی مصرف نکنید و سپس مجدد تست UBT را انجام دهید اگر تست فوق منفی بود نیاز به ادامه درمان ندارید. بیشتر مراقب غذاهایتان برای کنترل سوزش سردلتان باشید.

سوال 1398/06/06

سئوال: سلام وقت بخیر رنج عددی igg 40.6 و iga 11.1 میخواستم بدونم جواب مثبته یا منفی

پاسخ مدیر 1398/06/06

جواب: سابقه تماس با باکتری فوق را در زمانی در گذشته دارید.

سوال 1398/06/05

سئوال: باعرض پوزش ....مرحله دوم درمان برپایه بیسموت چند روزه؟؟من دکترم برای 10 روز دارو نوشته...و سوال دوم چند روز پس از مصرف دارور ها باید ازمایش مدفوع بدم..خیلی ممنونم

پاسخ مدیر 1398/06/05

جواب: 10 الی 14 روز یک ماه پس از قطع دارو

سوال 1398/06/04

سئوال: باسلام...خط اول درمان بنده جواب نداده...الان خط دوم بر پایه بیسموت رو شروع کردم...خدای نکرده جواب نده چیکار کنم؟؟لطفا جواب بدین.

پاسخ مدیر 1398/06/04

جواب: دقت کنید که داروها را سر موقع و دوره درمان را کامل انجام دهید حتماً جواب می دهد.

سوال 1398/06/03

سئوال: سلام اقای دکتر من ازمایش igg20شدigA27دوهغتهانتی بیوتیک دکتر دادن و الان یک هفته است درمان دوره یکماهه به من دادن و شروع به مصرف دارو کردم که بداز یکماه دوباره ازمایش بدم اما پریشان حالم و بی قرار خواستم بدونم این ربطی به میکروب معده داره که بی قرارم و اضطراب دارم لطفا راهنمایم کنید مچکرم

پاسخ مدیر 1398/06/03

جواب: مخلوطی از عوارض دارو و اثرات باکتری می باشد.

سوال 1398/06/02

سئوال: سلام از آخرین مصرف داروهام زمان خیلی زیادی نگذشته( آنتی بیوتیک 6هفته، ضد ترشح اسید 9 روز گذشته بود )که آزمایش هلیکوباکتر پیلوری دادم،ممکنه با این فاصله زمانی جواب آزمایشم کاذب شده باشه؟ جواب آزمایشم H.pylori antigen in feces : Negative Anti-H.pylori(IgG): 0.6

پاسخ مدیر 1398/06/02

جواب: قطع آنتی بیوتیک باید 4 هفته و آنتی اسیدها 2 هفته گذشته باشد.

سوال 1398/05/31

سئوال: سلام.آزمایش منIgG 39 وIga48میباشد میخوام ببینم آزمایش من چطوره ؟

پاسخ مدیر 1398/05/31

جواب: از نظر ابتلا به هلیکوباکتر پیلوری مثبت هستید و نیازمند درمان

سوال 1398/05/31

سئوال: سلام. وقت بخیر من از یک و نیم سال پیش مشکلات معده داشتم که با مراجعه به پزشک، تشخیص هلیکوباکتر دادند و دارو مصرف کردم. دوره های مختلف دارو مصرف کردم ولی کامل خوب نشد و بعد از یه مدت دوباره شروع شد آخرین آزمایش سه ماه پیش، آی جی جی 5.66 که منفی است. ولی آی جی ام 28.62 که تو borderline هست. از سه ماه پیش تا الان پنتوپرازول مصرف میکنم. ولی چند روزه که باز ناراحتی معده دارم. ممنون میشم راهنمایی کنید. با تشکر

پاسخ مدیر 1398/05/31

جواب: نکته مهم در درمان هلیکوباکتر ، رعایت دقیق زمان مصرف داروها و مدت استفاده و تعداد دارو هستند. بهتر است بعد از قطع پنتوپرازول به مدت 3 الی 4 هفته یک تست UBT داده و اگر مثبت بود درمان چهاردارویی و به مدت دو هفته انجام دهید.

سوال 1398/05/28

سئوال: سلام ازمایش من نشان هلی باکتری داده نوشنه h100< یعنی چه مثبت 30< است ایا مشکلم حاد ممنون

پاسخ مدیر 1398/05/28

جواب: با توجه به علائم بالینی ممکن است کاندید درمان باشید.

سوال 1398/05/27

سئوال: من میکروب معده داشتم که بعد از مصرف دارو آزمایش دادم و جواب آزمایشام به این صورت هست، H.pylori antigen in feces : Negative Anti-H.pylori(IgG): 0.6 سوالم اینه که از زمان تمام شدن داروهام مدت زیادی نگذشته مصرف آنتی بیوتیک 6 هفته گذشته ، و داروی ضد ترشح اسید 9 روزگذشته بود، که این آزمایش رو دادم ، آیا امکانش هست جواب آزمایشام با این مدت کاذب باشه؟

پاسخ مدیر 1398/05/27

جواب: خیر

سوال 1398/05/25

سئوال: سلام خسته نباشید من ازمایشlgg20شدوigA27دکتر دوهفته دارو دادن خواستم بدونم بد از چهارده روز دکتر از من ازمایش میگیره یا دارو دوباره تجویز میکنه اگر ازمایش بنویسن چه ازمایشی برام دوباره مینویسن با تشکر

پاسخ مدیر 1398/05/25

جواب: یک ماه بعد از قطع دارو بهتر است از تست UBT برای اثربخشی درمان استفاده کنید.

سوال 1398/05/25

سئوال: سلام،من ازمایش مدفوع ۳ مرحله ای دادم برای هلیکوباکتر که منفی بود،و ازمایش خون دادم که igg.1 بود .و igm .48 بود،ایا میکروب معده دارم؟

پاسخ مدیر 1398/05/25

جواب: طبق این نتایج خیر

سوال 1398/05/23

سئوال: سلام منigG:16.و.iga:9.01 خواستم ببینم ازمایشم چطوره؟

پاسخ مدیر 1398/05/23

جواب: محدوده نرمال آزمایشگاه را برای هر تست برایم بنویس.

سوال 1398/05/19

سئوال: سلام اگه یک هفته از مصرف قرص نولپازا 40، گذشته باشه میتونم ازمایش H. pylori Ag in stool رو انجام بدم ؟

پاسخ مدیر 1398/05/19

جواب: بله

سوال 1398/05/19

سئوال: تست تعیین آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع به روش PCR آیا با تست H. pylori Ag in stool دو آزمایش جدا هستند یا یک روش هستند؟

پاسخ مدیر 1398/05/19

جواب: جدا از هم هستند.

سوال 1398/05/18

سئوال: منgg100دارم وga35آیا مثبتم

پاسخ مدیر 1398/05/18

جواب: بله

سوال 1398/05/18

سئوال: دربرگه که پزشک برام آزمایش نوشته، تست مدفوع هست OP وOB و روبروی این دو آزمایش یک فلش کشیدن و نوشتن HP ایا علامت اختصاری HP میتونه اشاره به تعیین آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع باشه یا این تست علامت اختصاری دیگه ی داره؟؟ وهشت روزی میشه که داروی ضد ترشح اسید(امپرازول،و...) و 40 روز آنتی بیوتیک مصرف نکردم آیا این مدت کافی هست برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع یا خیر؟؟

پاسخ مدیر 1398/05/18

جواب: به احتمال زیاد همین است.

سوال 1398/05/17

سئوال: باسلام..یک ماه پیش با یوزش سر معده مراجعه کردم پیش متخصص اندوسکوپی کردم و بانمونه گیری تشخیص داده شد که هیلکو باکتری دارم.فقط یکم التهاب ابتدای معده مشاهده شد.دارو به مدت 10 روز انتی بیوتیک مصرف کردم.الان تموم شده ولی هنوز مشکل سوزش سردل برطرف نشده.ممنون میشم راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر 1398/05/17

جواب: مجدد با پزشکتان تماس بیگیرید و احتمال درمان نشدن زیاد است که باید یک دوره دیگر و با تعداد و زمان بیشتری آنتی بیوتیک بگیرید.

سوال 1398/05/15

سئوال: باسلام. من آزمایش Igg من 14و IgM من شده ۲ ولی با اشاره به نکته Eguivocal بین ۸ تا ۱۱ آزمایش منو ۱۱ زده اعلام کردن ازمایش هلیکوباکتری من مثبته میشه بیشتر توضیح دهید.

پاسخ مدیر 1398/05/15

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان یک تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام دهید.

سوال 1398/05/15

سئوال: سلام خسته نباشید من آزمایش خون انجام دادم IgG 113 Iga 12.1بود یعنی عفونت معده دارم

پاسخ مدیر 1398/05/15

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان یک تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام دهید.

سوال 1398/05/15

سئوال: سلام من ازمایش میکروب معده دادم iggشد۲۰و IgA27دکتر دوهفته دارو بهم داده خواستم بدونم ایا خطرناکه

پاسخ مدیر 1398/05/15

جواب: خیر فقط باید داروهایتان را خیلی منظم و سر ساعت بخورید و یک ماه بعد از درمان مجدد طبق صلاحدید پزشکتان یک تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام دهید، اگر منفی بود که خیالتان راحت ولی اگر مثبت بود مجدد یک دوره دیگر درمان انجام شود.

سوال 1398/05/14

سئوال: سلام. وقتتون بخير. مادر من ٥٢ سالشونه. آزمايش مدفوع هليكوباكتري ag انجام دادن. ميزانش رو ٠/٢٣ زده. اين يعني جواب آزمايش مثبت است يا منفي؟

پاسخ مدیر 1398/05/14

جواب: رینج نرمال آزمایشگاه برای محدوده منفی تا چند است؟

سوال 1398/05/13

سئوال: سلام..وقت بخیر.. من یک چکاپ انجام دادم و تست هلیوباکتر آی جی جی شده ۷۲ در صورتی که باید طبق ازمایش کمتر از ۲۰ باشد..مشکل کجاست و چه باید کرد؟؟

پاسخ مدیر 1398/05/13

جواب: اگر مشکلات گوارشی دارید بهتر است طبق صلاحدید پزشکتان تست UBT انجام دهید.

سوال 1398/05/05

سئوال: سلام ج ازمایشHelicobacterتوی اولین ازمایشم۱بوده دارومصرف کردم ازدوباره ازمایش دادم۴.۷ایامشکلی هس؟؟

پاسخ مدیر 1398/05/05

جواب: برای تست اثر بخشی درمان تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام دهید.

سوال 1398/05/02

سئوال: Stool HBP مثبت یعنی چی

پاسخ مدیر 1398/05/02

جواب: یعنی اینکه فرم فعال باکتری در معده تان وجود دارد.

سوال 1398/05/02

سئوال: باسلام اقا ۴۸ ساله هستم که ازمایش خون دادم ۹۸/۴/۲۰و اینک helicobacter pylori igg 97.5 helicobacter pylori iga 7.2 میباشد. ممنون میشم راهنمایی کنید.مرسی

پاسخ مدیر 1398/05/02

جواب: با توجه به علایم بالینی و تست های دیگر پزشکتان تشخیص خواهد داد که این IgG مثبت مربوط به یک عفونت قدیمی است و یا جدید و نیازمند درمان.

سوال 1398/05/02

سئوال: سلام بنده 33 سال دارم سوزش سر دل داشتم ازمایش دادم Igg شده 48 و Igm شده 33 اولی گفته شده بالاتر از 30 مثبت و برای دومی گفته بالاتر از 40 مثبت خیلی خطر ناکه؟

پاسخ مدیر 1398/05/02

جواب: با توجه به علایم بالینی و سایر تست های تکمیلی باید پزشکتان ببیند آیا نیاز به درمان دارید و یا خیر. به نظر من که نیاز به درمان دارید.

سوال 1398/05/02

سئوال: سلام من آزمایش دادم IGg 3.3 شده و IgA 1.6 شده مبتلا هستم یا نه ممنون

پاسخ مدیر 1398/05/02

جواب: به احتمال زیاد خیر

سوال 1398/05/01

سئوال: سلام جواب میروب معده ۱۳۷هست چیکارکنم

پاسخ مدیر 1398/05/01

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان اگر با علائم بالینی بیمار همخوانی دارد درمان شروع شود.

سوال 1398/04/31

سئوال: سلام آزمایش من نتیجه igg شد ۱.۱ لطفا میگید یعنی چی؟

پاسخ مدیر 1398/04/31

جواب: نگران نباشید منفی است.

سوال 1398/04/28

سئوال: سلام خسته نباشید 17 سالمه و یه مدت احساس تپش قلب میکردم آزمایش هليکوباکتري دادم igg 16.5 بود و iga 7 توی ازمایش زده بود کمتر از 22 منفی هست نظر شما چیه

پاسخ مدیر 1398/04/28

جواب: به احتمال زیاد از نظر هلیکوباکتر مشکلی ندارید.

سوال 1398/04/27

سئوال: lgGشده 8.0جواب چیه

پاسخ مدیر 1398/04/27

جواب: منفی است.

سوال 1398/04/26

سئوال: با سلام بنده آزمایش helicobacter pylori ( IgG دادم نتیجه رو 44 زده خواستم ببنیم خطرناکه؟

پاسخ مدیر 1398/04/26

جواب: با توجه به نتیجه فوق و با توجه به علایم بالینی پزشکتان باید تصمیم بگیرید نیازمند درمان هستید یا خیر.

سوال 1398/03/02

سئوال: سلام در ازمايش هليكوباكتري ٦٨ نشان داده نوشته از ١٢ به بالا نتيجه مثبت.براي تشخيص سرطان معده عدد مهم هست يا با اندوسكپي قابل تشخيص است

پاسخ مدیر 1398/03/02

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان تست UBT انجام دهید.

سوال 1398/02/31

سئوال: سلام من ازمایش دادم Igg.1.0 و IgAشده ۹ برایم تفسیر کنید اروغ زیاد میزنم قسمت بالای معدم میسوزه

پاسخ مدیر 1398/02/31

جواب: طبق صلاحدید پزشکتان یک تست UBT بدهید.

سوال 1398/02/14

سئوال: سلام من ازمایش و نتیجه IgA 10.0 و IgG, 18.0 و IgM 6.0 L می خواستم ببینم این خوبه یه بد ؟

پاسخ مدیر 1398/02/14

جواب: از نظر ابتلا به هلیکوباکتر پیلوری منفی می باشید.

سوال 1398/02/14

سئوال: سلام من ازمایش دادم Helicobacter pylori IgA 10.0 Helicobacter Pylori IgG 18.0 H.pylori IgM 6.0

پاسخ مدیر 1398/02/14

جواب: به نرمالهای آزمایشگاه در جلوی جوابتان مراجعه کنید و هر کدام که غیرطبیعی بود برایم بنویسید.

سوال 1398/02/12

سئوال: سلام جواب آزمایش من igg2.1 وigm0.6 میخواستم ببینم نتیجه چیه؟؟

پاسخ مدیر 1398/02/12

جواب: از نظر ابتلا به هلیکوباکتر پیلوری منفی است.

سوال 1397/12/20

سئوال: سلام من ازمایش دادم جواب آزمایش Helicobacter Pylori(IgG شده 50.8میخواستم ببینم خطرناکه

پاسخ مدیر 1397/12/20

جواب: خیر ولی درصورت صلاحدید پزشکتان تست H. pylori Ag in stool و یا UBT انجام دهید.

سوال 1397/11/28

سئوال: سلام من پسرم 4سالشه آزمایش هلیکوباترigg igm iga 8.12 نوشته جواب چی میشه negهشتهpoz12

پاسخ مدیر 1397/11/28

جواب: به احتمال 60% مبتلا به هلیکوباکتر نشده است.

سوال 1397/11/23

سئوال: با سلام و خسته نباشید اگر بر اثر عفونت هلیکوباکتر در معده گاستریت مزمن ایجاد شده باشد،بعد از ریشه کنی عفونت و نتیجه منفی تست ubt امکان بهبودی گاستریت و رفع شدن علائم بیماری وجود دارد؟معمولا بعد از ریشه کنی عفونت برای درمان گاستریت چه دارویی استفاده میشود ؟

پاسخ مدیر 1397/11/23

جواب: بله، بستگی به نظر متخصص گوارش دارد که آیا درمان نیاز دارد یا خیر

سوال 1397/11/21

سئوال: با سلام و احترام من پسرم 10 ساله هست میزان Heli IgG برابر هشت و نیم هست خطرناکه؟

پاسخ مدیر 1397/11/21

جواب: اگر نرمال آزمایشگاه تا 11 است نگرانی ندارد.

سوال 1397/11/20

سئوال: سلام من آزمایش میکروب معده دادم مثبت۲۰ومنفی ۲۰ شده .به پزشک هم نشون دادم دارو تجویز کرده یکهفته از اتمام دارو میگذره خواستم ببینم جواب ازمایش خطرناکه.لطفا جواب بدید

پاسخ مدیر 1397/11/20

جواب: خیر

سوال 1397/11/06

سئوال: سلام من هردوازمایشiggوigaروانجام دارم وigaشدچهارصدم وigg شد یک ممیزدو میشه تفسیرش کنیرواسم

پاسخ مدیر 1397/11/06

جواب: منفی است.

سوال 1397/10/27

سئوال: سلام بنده معده درد داشتم آزمایش هلیکو پلیور دادم در مدفوع مشاهده نشد اما در خون ۱۰۱ بود .لطفا راهنمایی بفرمائید. با تشکر

پاسخ مدیر 1397/10/27

جواب: کلاس آنتی بادی از چه نوع بوده؟ IgG و یا IgA

سوال 1397/10/22

سئوال: ازمایش خون h.p.ag(stool) منفی شده یعنی میکروب معده من مطمعنا از بین رفته ؟

پاسخ مدیر 1397/10/22

جواب: با احتمال 98%

سوال 1397/04/16

سلام من ازمایش دادم نتیجش 1gGشده68.02خواستم ببینم این مشکلودارم یا نه

پاسخ مدیر 1397/04/16

این تست نشان دهنده تماس شما با این باکتری است ولی زمانش نامشخص است (آیا عفونت اخیر بوده و یا عفونت قدیمی می باشد). بنابراین طبق صلاحدید پزشکتان تست UBT و یا H. pylori Ag in stool انجام شود.

سوال 1397/04/16

سلام من ازمایش دادم نتیجش 1gGشده68.02خواستم ببینم این مشکلودارم یا نه

پاسخ مدیر 1397/04/16

باید با تست های دیگری مثل UBT و Helicobacter pylori Ag in stool تائید شود که باکتری فعال در معده وجود دارد یا خیر>

سوال 1397/04/11

سلام.وقت بخیر.من آزمایش دادم و دکتر گفته ازمایشم بده و باید سونو برم.عدد helicobacter pylori 15.07 f,ni ;i pos o,vni neutrophils رنگ hقرمز.eosinophils c رنگ L قرمز.لطفا راهنمائی کنید.تشکر

پاسخ مدیر 1397/04/11

بله مثبت است باید درمان را شروع کنید. فقط دقت کنید که داروها باید مرتب و سر تایم مصرف شود.