آخرین نظریه کمیته ACOG در مورد واکسن HPV - آگوست 2020

آخرین نظریه کمیته ACOG در مورد واکسن HPV - آگوست 2020

- تایید نظریه ACIP جهت تجویز واکسن در زنان 27 الی 45 سال بر مبنای clinical decision making که متخصص زنان و زایمان و سایر health care provider ها بر مبنای سابقه بیمار می گیرند، تجویز می شود.

- این تایید تجویز در گروه سنی فوق فقط برای واکسن نانو والان بوده و شامل واکسن کوادری والان و دی والان نمی باشد.

- تمام پزشکان باید قویاً تجویز واکسن HPV را در گروه سنی 13 تا 26 سال ، صرف نظر از فعالیت جنسی، سابقه تماس قبلی با ویروس HPV، گرایش جنسی ، در صورتیکه در سن هدف 11 تا 12 سالگی تجویز نشده است را توصیه کنند.

- اگر فردی دوز کامل واکسن چهارگانه را تجویز نموده است نیازی به تجویز واکسن نانو والان ندارد.

- ترجیحاً متخصص زنان ، جهت سهولت کار در مطب های خودشان این واکسن را ذخیره و تجویز کنند.

- در دوران بارداری واکسن تجویز نشود، هر چند که نیاز به انجام تست بارداری قبل از تجویز واکسن نمی باشد.

- دختر بچه هایی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند ، واکسن زودتر تجویز شود (از سن 9 سالگی).

Dr. Sarang Younesi, [25.08.20 23:51]
- با تمام تمدیدات غربالگری و واکسیناسیون ، هنوز هم سالانه 13 هزار کانسر سرویکس در آمریکا گزارش می شود و سالانه 4 هزار نفر در اثر آن می میرند.چرا که پوشش واکسیناسیون در زنان 54% و در مردان 49% می باشد.

- مشخص شده که رل پزشکان ، بخصوص متخصصین زنان و زایمان و اطفال در توصیه قوی این واکسن به والدین رل مهمی در افزایش پوشش این واکسن در جامعه دارد و تاکید زیادی بر ایمن بودن این واکسن و سودمندیهای آن باید انجام دهند.

- نیاز به شروع مجدد تجویز واکسن در افرادیکه دوز دوم و یا سوم شان را با تاخیر زده اند، نیست (حتی اگر فاصله طولانی در مابین تجویز دوزها وجود داشته باشد).

- نیازی به دوز یادآوری و یا Booster dose نداریم.

- اگر در هنگام تجویز دوز دوم و یا سوم اطلاعی از نوع واکسن تجویز شده در دوز های اولیه نداریم (ندانیم که کوادری والان تجویز شده و یا نانووالان) ، هر گونه واکسنی که در دسترس می باشد باید استفاده شود و سری دوز واکسن را تکمیل نمود. 

- تاکنون 270 میلیون دوز از این واکسن در دنیا تجویز شده است و تاکنون هیچ عارضه جانبی شدیدی ناشی از واکسن فوق گزارش نشده است. فقط واکسن نانووالان ممکن است تورم و قرمزی بیشتری در محل تزریق ایجاد کند.

- افرادیکه سابقه آلرژی شدید به هرگونه ترکیب موجود در واکسن HPV دارند، منع تجویز دارند (مثل حساسیت به لاتکس، مخمر نان - ساکارومایسس سرویسه -، ...).

- افرادیکه در مرحله متوسط و یا شدید بیماری تب زایی قرار دارند، تجویز واکسن تا قطع تب بیمار به تاخیر بیافتد.

- غش کردن (syncope) و واکنش های موضعی محل تزریق از علایم شایع در تجویز واکسن می باشد، ولی بروز عارضه جانبی شدید نادر می باشد. بنابراین توصیه می شود که نوجوانان تا 15 دقیقه بعد از تجویز واکسن در کلینیک تحت کنترل باشند (برای کنترل fainting).

- واکسن نانووالان باعث پیشگیری از 99% بیماریهای وابسته به ژنوتایپ های 6، 11، 16 و 18 و پیشگیری از 96.7% بیماریهای وابسته به ژنوتایپ های 31، 33، 45، 52 و 58 می شود.
References:

- Obstetrics & Gynecology.  ACOG Committee opinion Number 809, August 2020 (Replaces Committee opinion Number 704, June 2017). Vol. 136, No. 2; August 2020: e15- e21.

مقالات مرتبط با آخرین نظریه کمیته ACOG در مورد واکسن HPV - آگوست 2020

پرسش و پاسخ