مراقبت (surveillance) بیمار بعد از کولپوسکوپی (postcolposcopy) و بعد از درمان (posttreatment) در غربالگری کانسر سرویکس

مراقبت (surveillance) بیمار بعد از کولپوسکوپی (postcolposcopy) و بعد از درمان (posttreatment) در غربالگری کانسر سرویکس

بیماری که با یک جواب کولپوسکوپی به ما مراجعه می کند، ممکن است ناشی از یک سابقه قبلی غربالگری بوده و بدنبال آن کولپوسکوپی کرده و یا نه بدنبال یک کولپوسکوپی قبلی تشخیص CIN2 و یا CIN3 باشد، که نحوه مراقبت با هم متفاوت است.


در بیمارانی که با یک جواب کولپوسکوپی بدنبال یک تست غربالگری مثبت مراجعه کرده اند (جدول 3 از جداول 10 گانه ASCCP ورژن 2019):

نحوه فالوآپ طبق جدول ذیل می باشد:
.

.

.

.

یعنی الان با این نتیجه کولپوسکوپی طبق این جدول تعیین تکلیف می کنیم:

- بیمار را درمان کنیم،

- بیمار را یک سال بعد فالوآپ کنیم.

باز هم در این موارد میزان ریسک باید تعیین شود و طبق آن برای بیمار تعیین تکلیف کنید.

 
.
بر اساس این جدول بیماران در گروههای ذیل قرار می گیرند:

الف- کاندید فالوآپ یکساله می شود (یعنی ریسک فوری بیمار کمتر از 4% می باشد و ریسک 5 ساله بیمار بیشتر از 0.55% می باشد)

1- بطور کلی تمام بیمارانی که بیوپسی شان نرمال و یا CIN1 گزارش شده است، صرف نظر از علت کولپوسکوپی (HPV 16 و یا HPV18 مثبت، ضایعات low grade و یا high grade در سیتولوژی)

2- بیوپسی نرمال و یا CIN1 گزارش شده که علت درخواست کولپوسکوپی، بدنبال دو بار تست HPV مثبت و سیتولوژی نرمال (NILM) بود.

نکته1: در اینجا co-test کارایی بهتری از HPV alone دارد (البته از نظر آماری قابل ملاحظه نیست)،

نکته2: HPV alone هم حساسیت خیلی بیشتری نسبت به سیتولوژی تنها دارد.ب: کاندید درمان فوری می شود

3- بیوپسی CIN2  و + CIN3 (یعنی Cancer, AIS, CIN3) گزارش شده باشد صرف نظر از علت درخواست کولپوسکوپینحوه فالوآپ بیماری که قبلاً یک غربالگری Low grade (نظیر ASC-US, LSIL, HPV Positive alone) داشته و بدنبال آن کولپوسکوپی شده و نتیجه آن کمتر از CIN 2 بوده و با غربالگری جدید (طی مراقبت فالوآپ یکساله) به ما مراجعه می کند (جدول 4A).
.

.

.

.

الف- کاندید فالوآپ سه ساله می شود (یعنی ریسک فوری بیمار کمتر از 4% می باشد و ریسک 5 ساله بیمار بین 0.15 تا 0.55% می باشد)

1- زمانی که تست HPV منفی، به همراه سیتولوژی نرمال باشد.

2- زمانی که فقط یک تست HPV منفی داشته باشد (بدون جواب سیتولوژی).


ب- کاندید فالوآپ یکساله می شود (یعنی ریسک فوری بیمار کمتر از 4% می باشد و ریسک 5 ساله بیمار بیشتر از 0.55% می باشد)

3- زمانی که تست HPV منفی، به همراه سیتولوژی low grade (یعنی ASC-US و یا LSIL) باشد.

4- زمانی که تست HPV مثبت، به همراه سیتولوژی نرمال و یا همراه با ضایعه low grade باشد.

Precolposcopy low-grade test result corresponds to either ASC-US/LSIL (regardless of HPV test result) or HPV-positive NILM.


ج- کاندید کولپوسکوپی می شود (یعنی ریسک فوری بیمار بین 4 تا 24% باشد).

5- زمانی که نتیجه سیتولوژی high grade باشد (صرف نظر از مثبت و یا منفی بودن جواب HPV).نحوه فالوآپ بیماری که قبلاً یک غربالگری high grade (نظیر  AGC, ASCH, HSIL) داشته و بدنبال آن کولپوسکوپی شده و نتیجه آن کمتر از CIN 2 بوده و با غربالگری جدید به ما مراجعه می کند (جدول 4B).
.

.

.


.
الف- کاندید فالوآپ یکساله می شود (یعنی ریسک فوری بیمار کمتر از 4% می باشد و ریسک 5 ساله بیمار بیشتر از 0.55% می باشد)

1- زمانی که تست HPV منفی، به همراه سیتولوژی نرمال و یا همراه با ضایعه low grade باشد.

2- زمانی که فقط یک تست HPV منفی دارد.

ب- کاندید کولپوسکوپی می شود (یعنی ریسک فوری بیمار بین 4 تا 24% باشد).

3- زمانی که یک تست HPV مثبت دارد (صرف نظر از جواب سیتولوژی)

4- زمانی که یک سیتولوژی high grade دارد (صرف نظر از جواب HPV)

نحوه فالوآپ در بیمار مبتلا به  CIN2 و یا  CIN3 ، بعد از درمان 6 ماه بعد مجدد یک  co-test انجام می شود، بر مبنای نتیجه آن بیماران در سه گروه فالوآپی قرار می گیرند (جدول 5A) که عبارتند از:
.

.

.

.

الف- کاندید فالوآپ یکساله می شود (یعنی ریسک فوری بیمار کمتر از 4% می باشد و ریسک 5 ساله بیمار بیشتر از 0.55% می باشد)

1- هر زمانی که تست HPV منفی، به همراه سیتولوژی نرمال و یا ضایعات low grade باشد.

2- هر زمانی  که تست HPV alone منفی باشد،


ب- کاندید کولپوسکوپی می شود (یعنی ریسک فوری بیمار بین 4 تا 24% باشد).

3- هر زمانی که تست HPV منفی، به همراه ضایعات high grade در سیتولوژی باشد،

4- هر زمانی که تست  HPV مثبت، به همراه سیتولوژی نرمال و یا ضایعات low grade باشد،


ج- کاندید درمان و یا کولپوسکوپی می شود (یعنی ریسک فوری بیمار بین 25 تا 59 درصد می باشد):

5- هر زمانی که تست HPV مثبت، به همراه ضایعات high grade مشاهده شود.


نکته: بیمارانی که دو نتیجه co-test منفی طی دو سال دارند و یا دو نتیجه HPV alone منفی طی دو سال دارند، کاندید فالوآپ 3 ساله می شوند (جدول 5B).
.

.

.

.

لازم به تذکر این نکته است که هر چه میزان شیوع HPV در جامعه ای بیشتر باشد ریسک مطلق بیماری نیز بیشتر است.

In summary, as a result of the presented data, multiple negative cotest results after a CIN 2 or CIN 3 treatment are not enough to exit after treatment surveillance
rather, a continuation of 3-year follow-up is recommended.

Egemen et al. Journal of Lower Genital Tract Disease • Volume 24, Number 2, April 2020
14

مقالات مرتبط با مراقبت (surveillance) بیمار بعد از کولپوسکوپی (postcolposcopy) و بعد از درمان (posttreatment) در غربالگری کانسر سرویکس

پرسش و پاسخ

سوال 1399/05/19

سوال: سلام انجام تست hpv با دو متد dna extracted by QIAGENE extraction kit . و pcr and reverse dot blot hybridization صورت گرفته . نتيجه no detected hpv اعلام شده . تا چه ميزان قابل اعتماد هست جواب تست ؟

پاسخ مدیر 1399/05/19

جواب: به طور کلی 5 روش FDA approved برای انجام HPV testing طبق گایدلاین ASCCP سال 2019 وجود دارد که روش Cobas و روش Aptima در ایران هم در دسترس می باشد. ابتدا دقت کنید ایا روش مورد استفاده FDA approved بوده یا خیر ، در غیر اینصورت امکان نتایج مثبت و منفی کاذب وجود دارد. چراکه بطور کلی روش های FDA approved بدین صورت است که: 1- مثبت از نظر دو ژنوتایپ 16 و یا 18 (و گاهی 45)، 2- مثبت از نظر سایر ژنوتایپ های پر خطر (و امکان تفکیک ژنوتایپ ها وجود ندارد و هرگاه در برگه ای سایر ژنوتایپ های پرخطر مثل 31, 33, و غیره گزارش شود نشان دهنده آن است که روش فوق مورد تایید FDAنمی باشد) 3- منفی از نظر همه موارد گزارش می شود و هیچ ژنوتایپ کم خطر گزارش نمی شود (چرا که هیچ ارزشی در پیگیری کانسرها ندارد). بنابراین روش هایی که سایر ژنوتایپ ها را گزارش می کند به احتمال زیاد تاییدیه FDA را نداشته و طبق گایدلاین ASCCP خیلی نباید به جوابش تکیه کرد و نگران اش شد.

سوال 1399/03/28

سئوال: سلام وقت بخیر ایا ازمایشگاه امینوسنتز انجام میده هزینه ،زمان یا هفته انجام و چگونگی پذیرش رو بفرمایید لطفا

پاسخ مدیر 1399/03/28

جواب: بله ، هفته 15 تا 20 ، و فقط برای تعیین وقت و گرفتن هزینه با آزمایشگاه تماس بگیرید.